ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ)"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ) Φώτης Ε. Κιλιπίρης M.B.A. ιδακτορική ιατριβή (υποβλήθηκε στο Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ) Φώτης Ε. Κιλιπίρης M.B.A. ιδακτορική ιατριβή (υποβλήθηκε στο Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας) Επιβλέπουσα Συµβουλευτική Επιτροπή Επιβλέπων: Νικόλαος ριτσάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Μέλη: Ιωάννης Μουρµούρας Καθηγητής Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Αλέξανδρος Βογιατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Μέλη Επταµελούς Επιτροπής: ριτσάκης Νικόλαος, Παν. Μακεδονίας, Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Καθηγητής Ιακωβίδου Όλγα, Α.Π.Θ. Γεωπονική Σχολή, Τµήµα Αγροτ. Οικονοµίας, Καθηγήτρια Μουρµούρας Ιωάννης, Παν. Μακεδονίας, Τµήµα Οικον. Επιστηµών, Καθηγητής Τσάρτας Πάρις, Παν. Αιγαίου, Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, Καθηγητής Βογιατζής Αλέξανδρος, Παν. Μακεδονίας, Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστου Ευάγγελος, Παν. Αιγαίου, Τµήµα ιοικ. Επιχειρήσεων, Επίκ. Καθηγητής Σιγάλα Μαριάννα, Παν. Αιγαίου, Τµήµα ιοικ. Επιχειρήσεων, Λέκτορας

3 Στην οικογένειά µου

4 Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ 1.1 Ιστορικό του ερευνητικού θέµατος 1.2 Σκοπιµότητα και στόχοι της διατριβής 1.3 Κίνητρο για την επιλογή του θέµατος 1.4 Τα ερευνητικά ερωτήµατα 1.5 οµή της διατριβής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2.1 Εισαγωγή 2.2 Έννοια και διφορούµενες προσεγγίσεις της αειφόρου ανάπτυξης 2.3 Βασικές αρχές της αειφόρου ανάπτυξης Φέρουσα Ικανότητα Βιοποικιλότητα ια-γενεαλογική ικαιοσύνη ια-χωρική Υπευθυνότητα Συµµετοχή Κρίσιµο Φυσικό Κεφάλαιο Ολιστική Προσέγγιση Αρχή της Προληπτικότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1 Εισαγωγή 3.2 Οι επιδράσεις του τουρισµού Οικονοµικές επιδράσεις Κοινωνικές και πολιτισµικές επιδράσεις Περιβαλλοντικές επιδράσεις iv v vi vii viii x ιδακτορική ιατριβή: Φώτης Κιλιπίρης i

5 Πίνακας Περιεχοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 4.1 Εισαγωγή Τύποι τουριστών "Νέος Τουρισµός" και "Νέος Τουρίστας" Μορφές του "Νέου Τουρισµού" Πράσινος Τουρισµός Υπεύθυνος ή Ήπιος Τουρισµός Εναλλακτικός Τουρισµός Αγροτουρισµός 46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5.1 Εισαγωγή Βασικές αρχές και ερµηνείες του αειφόρου τουρισµού Αειφόρος τουρισµός και πρακτικές προσεγγίσεις Αειφόρος τουρισµός και επιχειρηµατικότητα Μέγεθος επιχείρησης και επιδράσεις αειφορίας Αειφορία και µικροµεσαία επιχείρηση 70 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 6.1 Εισαγωγή Έννοια της Μικροµεσαίας Επιχείρησης Χαρακτηριστικά µικροµεσαίων επιχειρήσεων και διάφορες προσεγγίσεις Οικονοµική προσέγγιση Ψυχολογική-κοινωνιολογική προσέγγιση Ταξινόµηση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων Ταξινόµηση κατά Goffee και Scase Ταξινόµηση κατά Hornaday Ταξινόµηση κατά Chell et al Η Μικροµεσαία Τουριστική Επιχείρηση Μικροµεσαία επιχείρηση και αειφόρος τουρισµός 84 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 7.1 Εισαγωγή Η ερευνητική προσέγγιση Η χρήση των δευτερογενών δεδοµένων 92 ιδακτορική ιατριβή: Φώτης Κιλιπίρης ii

6 Πίνακας Περιεχοµένων 7.4 Η συλλογή των δεδοµένων 7.5 Ο σχεδιασµός του ερευνητικού εργαλείου 7.6 Το πεδίο έρευνας Εισαγωγή Βάλια Κάλντα Εθνικός ρυµός Πίνδου Σκοπιµότητα επιλογής της περιοχής 7.7 Ο πληθυσµός έρευνας 7.8 Η πιλοτική δοκιµή 7.9 Το ποσοστό ανταπόκρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΙΦΟ- ΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8.1 Σχετικά µε τα ευρήµατα της έρευνας 8.2 Οι ερωτηθέντες 8.3 Χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων 8.4 Περιβαλλοντικές στάσεις και συµπεριφορά Ο ρόλος της πληροφόρησης Στάσεις σε σχέση µε τον αειφόρο τουρισµό Αειφόρες συµπεριφορές πρακτικές ιαχείριση επισκεπτών Ταξινόµηση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και χαρακτηριστικά αυτών 8.5 Στοιχεία και παράγοντες επιρροής αειφορίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 9.1 Στάσεις και Συµπεριφορές 9.2 Συµβολή της έρευνας και πρακτική εφαρµογή των πορισµάτων της 9.3 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα Βιβλιογραφία 141 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Υπόδειγµα ερωτηµατολογίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Πίνακας Επιχειρήσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Στατιστικά Γραφήµατα ιδακτορική ιατριβή: Φώτης Κιλιπίρης iii

7 Κατάλογος Πινάκων ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Η εξέλιξη της αρχής της Αειφόρου Ανάπτυξης ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Σκοποί και στόχοι της Αειφόρου Ανάπτυξης ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Καταγεγραµµένη και προβλεπόµενη ανάπτυξη της παγκόσµιας τουριστικής κίνησης για την περίοδο ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Οικονοµικές επιδράσεις του τουρισµού ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Κοινωνικο-πολιτισµικές επιδράσεις του Τουρισµού ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Οι επιδράσεις του Τουρισµού στο Περιβάλλον ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Τύποι Τουριστών κατά Plog και Cohen ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Παράγοντες του Νέου Τουρισµού ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Ο Νέος Τουρίστας ΠΙΝΑΚΑΣ 10. «Πράσινη» Στάση και Συµπεριφορά σε σχέση µε το Περιβάλλον ΠΙΝΑΚΑΣ 11. Υπεύθυνος Τουρισµός: Παράγοντες και αναµενόµενη συ- µπεριφορά τους ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Βασικά χαρακτηριστικά Εναλλακτικού και Μαζικού Τουρισµού ΠΙΝΑΚΑΣ 13. Ταξινόµηση Μικροµεσαίων επιχειρήσεων κατά Goffee και Scase ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Ταξινόµηση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων κατά Hornaday ΠΙΝΑΚΑΣ 15. Ταξινόµηση κατά Chell et al ΠΙΝΑΚΑΣ 16. Σχέση µεταξύ στάσεων (συµφωνία) και συµπεριφοράς (δράση) ιδακτορική ιατριβή: Φώτης Κιλιπίρης iv

8 Κατάλογος ιαγραµµάτων ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. Το «Μαγικό Πεντάγωνο» της Αειφόρου Ανάπτυξης ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2. Στρατηγικές προσεγγίσεις στην αειφόρο ανάπτυξη ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3. Επιχείρηση και περιβάλλον: Επιρροές στην επιχειρηµατική συµπεριφορά ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Πλαίσιο παραµέτρων αειφορίας ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5. Στρατηγικοί Εταίροι για την Τοπική Αειφόρο Ανάπτυξη ιδακτορική ιατριβή: Φώτης Κιλιπίρης v

9 Πρόλογος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Τουρισµός εµφανίζεται σαν η σηµαντική αναπτυξιακή προοπτική για τις περιφερειακές οικονοµίες, ιδιαίτερα αυτών του αγροτικού χώρου. Οι επιπτώσεις του στο κοινωνικό, οικονοµικό, φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον στο χώρο που δραστηριοποιείται καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ολοκληρωµένου σχεδιασµού της τουριστικής δραστηριότητας µέσα στα πλαίσια ενός συνολικού αναπτυξιακού σχεδιασµού της περιοχής. Οι σύγχρονες τουριστικές επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των οποίων είναι µικροµεσαίες, καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα δεδοµένο περιβάλλον λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, που απαιτεί µεταξύ άλλων ισορροπία ανάµεσα στην οικονοµική αποτελεσµατικότητα, και την περιβαλλοντική προστασία. Φώτης Κιλιπίρης Μάρτιος 2006 ιδακτορική ιατριβή: Φώτης Κιλιπίρης vi

10 Ευχαριστίες ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή µου κ. ριτσάκη Νικόλαο για την πολύτιµη και αποτελεσµατική του καθοδήγηση στην υλοποίηση της παρούσας διατριβής. Επίσης επιθυµώ να απευθύνω ευχαριστίες στα µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής κ.κ. Μουρµούρα Ιωάννη, καθηγητή, και Βογιατζή Αλέξανδρο, επίκουρο καθηγητή, για τις εποικοδοµητικές τους κρίσεις και παρατηρήσεις σε όλες τις φάσεις εξέλιξης της διατριβής. Τέλος όλους τους ιδιοκτήτες των µικροµεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων οι οποίοι πρόθυµα συµµετείχαν στη έρευνα πεδίου. ιδακτορική ιατριβή: Φώτης Κιλιπίρης vii

11 Περίληψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εν λόγω διατριβή, προσεγγίζει το θέµα της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης και την στάση των µικροµεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων απέναντι στο σύγχρονο αυτό φαινόµενο. Προσπαθεί να προσεγγίσει και να εξηγήσει την περιορισµένη ευαισθητοποίηση, αλλά και δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων αυτού του τύπου στα θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας. Επιχειρεί να εντοπίσει τις αιτίες αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις που η συγκεκριµένη προσέγγιση µπορεί να έχει στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Επίσης εντοπίζει τους «στρατηγικούς εταίρους», όλους αυτούς δηλ. που χαράσσουν πολιτική, αλλά και ταυτόχρονα µπορούν να ενθαρρύνουν δράσεις προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Τα ευρήµατα της έρευνας που αποτέλεσαν αναπόσπαστο τµήµα της διατριβής, προήλθαν από ένα ευρύ φάσµα δευτερογενών πηγών καθώς και από πρωτογενή έρευνα πεδίου. Περισσότερες από εβδοµήντα µικροµεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις στην περιοχή της Β. Πίνδου ερευνήθηκαν µέσα από ένα δοµηµένο αναλυτικό ερωτηµατολόγιο. Κεντρικός στόχος του ερωτηµατολόγιου ήταν να εντοπίσει το επίπεδο πληροφόρησης, καθώς και τη γενική στάση και συµπεριφορά των συγκεκριµένων επιχειρήσεων σε θέµατα αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. Η ανάλυση του περιεχοµένου των ευρηµάτων βασισµένη σε στάσεις και συµπεριφορές σε σχέση µε την αειφόρο ανάπτυξη, αποκάλυψε τέσσερις ευδιάκριτες οµάδες επιχειρήσεων στις οποίες και συναντάµε για την κάθε µια και συγκεκριµένους προσδιοριστικούς παράγοντες. Τα συµπεράσµατα συνιστούν πως γενικά οι µικροµεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις αντιλαµβάνονται για τον εαυτό τους έναν περιορισµένο ρόλο σε σχέση µε την επίτευξη του στόχου για αειφόρο τουριστική ανάπτυξη. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι: α) υπάρχει ένα ανύπαρκτο έως φτωχό επίπεδο ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης σε σχέση µε δράσεις αειφόρου τουρισµού. ιδακτορική ιατριβή: Φώτης Κιλιπίρης viii

12 Περίληψη β) η επικρατούσα άποψη είναι ότι οι απαιτήσεις της αειφόρου ανάπτυξης πολλές φορές είναι µη συµβατές, ή ακόµη έρχονται και σε σύγκρουση µε την επιχειρη- µατική λογική και πραγµατικότητα, και τέλος γ) οι ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µη ξεφεύγοντας από τον κανόνα σχεδόν του συνόλου των υπολοίπων τύπων επιχειρήσεων, ακολουθούν µια περισσότερο κατασταλτική, παρά προληπτική προσέγγιση σε σχέση µε τα θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτή, όπως πάντα παραδοσιακά, περνά µέσα από τη λογική των διοικητικών κανόνων και των πάσης φύσεως κανονιστικών αποφάσεων καθώς και των κυρώσεων που συνοδεύουν την εκάστοτε τοπική και εθνική νοµοθεσία. Κάτω από το πρίσµα των ευρηµάτων, συνιστάται, για την υλοποίηση δράσεων αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, µια περισσότερο προληπτική και ολιστική προσέγγιση, από όλους αυτούς (στρατηγικοί εταίροι) που µπορούν και έχουν ρόλο προς την κατεύθυνση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. ιδακτορική ιατριβή: Φώτης Κιλιπίρης ix

13 Summary SUMMARY This specific doctorate thesis approaches the issue of sustainable tourism development and the attitudes of the small-medium size tourist enterprises over the specific contemporary phenomenon. Attempts to approach and explain the limited level of awareness and action of this type of enterprises in environmental protection issues. Tries to identify causes but also possible effects that the specific approach might have to the companies themselves. Also identify, the so called «strategical stakeholders», all these involved parties that could encourage actions towards the orientation of sustainable development. The findings of the research came from a wide spectrum of secondary as well as primary data of the research area. More than seventy small to medium size tourism enterprises in the geographical mountainous area of North Pindos were researched through a structured questionnaire. The basic target of the questionnaire was to identify the level of information and the general attitude and behavior of the specific enterprises over the issues of sustainable tourism development. The content analysis of the findings based on attitudes and behaviors in relevance to the sustainable development, revealed four distinct groups of companies identified each one by specific factors. The conclusions shows that in general, small to medium size tourism enterprises understand for themselves a limited role related to the implementation of the sustainable tourism development target. This is supported by the fact that: a. A poor level of information, awareness and business behavior exists over specific sustainable tourism actions. b. The general accepted view is that the demand for sustainable development many times is not compatible, even sometimes comes in conflict with the business rationale and reality, and finally c. The Greek small to medium size enterprises in line with the basic practice of the entire spectrum of business reality, follows a more reactive than proactive approach over the issues of environmental protection. This traditionally is supported by the relevant local and national laws related to the environmental protection. Based on the findings, it is suggested, for the implementation of sustainable tourism actions, a more proactive and holistic approach by the involved parties (stakeholders). ιδακτορική ιατριβή: Φώτης Κιλιπίρης x

14 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Θέµα της ιατριβής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ 1.1 Ιστορικό του ερευνητικού θέµατος Έρευνες αποδεικνύουν ότι ο Τουρισµός τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα παρουσιάζει µια σταθερή αυξητική τάση τόσο σε αριθµό επισκεπτών όσο και σαν δαπάνη (Dritsakis 1995, Tsartas et al. 2000). Και ενώ µεταπολεµικά έγινε αντικείµενο ερεύνης µόνο όσον αφορά την κοινωνική του πλευρά, σήµερα ερευνάται και η οικονοµική του διάσταση δεδοµένου ότι οµιλούµε πλέον για «βιοµηχανία». Ως «βιοµηχανία» προσελκύει το ενδιαφέρον της επιστήµης σε τέτοιο βαθµό που να γίνεται αντικείµενο πλήθους εξειδικευµένων ερευνών. Αφορµή για την συγκεκριµένη έρευνα υπήρξε ένα δελτίο τύπου του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) το έτος Το συγκεκριµένο δελτίο τύπου έπ ευκαιρία του παγκοσµίου έτους οικοτουρισµού αλλά και της Παγκόσµιας Συνόδου στο Γιοχάνεσµπουργκ της Νοτίου Αφρικής για το Περιβάλλον, ανέφερε µεταξύ άλλων και τα εξής: «Η ανάγκη µιας τουριστικής περιβαλλοντικής πολιτικής είναι επιτακτική, δεδοµένου ότι το περιβάλλον, εκτός από την ίδια τη ζωή µας, επηρεάζει αποφασιστικά την βιωσιµότητα των τουριστικών προορισµών και επιχειρήσεων. Με αφορµή τις συζητήσεις για το περιβάλλον που γίνονται στο Γιοχάνεσµπουργκ, ο ΣΕΤΕ επισηµαίνει ακόµη µια φορά την ιδιαίτερη σηµασία του περιβάλλοντος για τον τουρισµό. Το περιβάλλον αποτελεί το σηµαντικότερο πάγιο στοιχείο των τουριστικών προορισµών και των τουριστικών επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό και µόνο πρέπει να κάνει αυτονόητη τη σηµασία της πρόληψης-επίλυσης των προβληµάτων που σχετίζονται µε την τουριστική ανάπτυξη» Ο αρθρογράφος συνέχισε λέγοντας ότι, ιδακτορική ιατριβή: Φώτης Κιλιπίρης 1

15 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Θέµα της ιατριβής «είναι γνωστό ότι η βραχυπρόθεσµη επιδίωξη του κέρδους έρχεται µερικές φορές σε αντίθεση µε την περιβαλλοντική προστασία. Όµως, οι τουριστικές επιχειρήσεις, πρέπει να κατανοήσουν ότι απαραίτητη προϋπόθεση µακροχρόνιας επιβίωσης είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό θα αυξάνει την ικανοποίηση των τουριστών και θα εξασφαλίσει την ευηµερία των επιχειρήσεων επιτυγχάνοντας έτσι την αειφόρο α- νάπτυξη» ΣΕΤΕ (2002) Από τα παραπάνω εκτεθέντα καθίσταται πλέον προφανές και για την ελληνική πραγµατικότητα, το αυξηµένο ενδιαφέρον σχετικά µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Νωρίτερα, το 1992, σε διεθνές επίπεδο, η Σύνοδος για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη των Ηνωµένων Εθνών, (United Nations Conference on Environment and Development UNCED), περισσότερο γνωστή και σαν «Earth Summit», στο Ρίο της Βραζιλίας, έθετε τις βασικές αρχές της αειφόρου ανάπτυξης (sustainable development). Η «Agenda 21», ένα παγκόσµιο σχέδιο δράσης για την αειφόρο ανάπτυξη, ήταν αποτέλεσµα της συνόδου αυτής. Αυτή προσυπογράφηκε απ όλες τις συµµετέχουσες χώρες µεταξύ των οποίων και την Ελλάδα. Άλλες, πιο προηγµένες χώρες, υιοθέτησαν στην πράξη πλέον, µε γρηγορότερους ρυθµούς, τις αρχές της Agenda 21. Στη Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγµα, υπήρξε σχετικά νωρίς, έντονο το ενδιαφέρον για το συγκεκριµένο θέµα (Rural Development Commission et al, 1995). Το ενδιαφέρον ενισχύθηκε, και από τη δηµοσίευση του πορίσµατος της Κυβερνητικής Οµάδας για τον Τουρισµό και το Περιβάλλον µε τίτλο «ιατηρώντας την Ισορροπία (Maintaining the Balance), (English Tourist Board, 1991), καθώς και από το ιεθνές Συνέδριο για τον Τουρισµό και το Περιβάλλον που ακολούθησε στα τέλη του 1992 µε τίτλο, «Προκλήσεις και Επιλογές για τη δεκαετία του 90» (Challenges and Choices for the 90s, Department of National Heritage). ιδακτορική ιατριβή: Φώτης Κιλιπίρης 2

16 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Θέµα της ιατριβής Στη συνέχεια, τον προβληµατισµό για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη, ενίσχυσαν εκδόσεις όπως αυτή του «The Green Light: A Guide to Sustainable Tourism» (English Tourism Board et al, 1992) καθώς και η κυβερνητική έκδοση «Planning Policy Guidance Note: Tourism» (Department of the Environment, 1992a). Και οι δύο εκδόσεις σκόπευαν στο να θέσουν µια ατζέντα δράσης για την τουριστική βιοµηχανία. Ο αειφόρος τουρισµός, παράλληλα µε την αειφόρο ανάπτυξη, εξελίχθηκαν σε όρους «κλειδιά», που άρχισαν να διαχέουν οποιαδήποτε σύγχρονη προσέγγιση τουριστικής ανάπτυξης στη Μεγάλη Βρετανία. Παρόλα αυτά και ενώ παρουσιάζεται να είναι πλούσια η δραστηριότητα σε επίπεδο ιδεολογικής προσέγγισης και αντιπαράθεσης απόψεων εν τούτοις παρέµεινε ζητούµενο η πρακτική εφαρµογή και υλοποίηση των συγκεκριµένων αρχών (Κrippendorf, 1992). Έτσι, ενώ οι επιχειρήσεις «καλούνται» να υιοθετήσουν τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, ποτέ δεν τίθεται το θέµα το πώς µπορούν πραγµατικά οι ίδιες να υποκινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Η πόσοι πόροι κρίνονται απαραίτητοι για την υλοποίηση της συγκεκριµένης δράσης. Η βρετανική κυβέρνηση είχε ήδη αναγνωρίσει την ανάγκη του να ορισθεί, περισσότερο ξεκάθαρα, το τι θα µπορούσε να θεωρηθεί πρακτική εφαρµογή αυτών των αρχών. Στις µέρες µας, σε ολόκληρη την Ευρώπη, η αρχή της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης έχει ήδη αναδειχθεί σε πρωτεύον θέµα. Μερικά από τα επιµέρους θέµατα που τίθενται είχαν αποτελέσει για µακρό χρονικό διάστηµα αντικείµενο προβληµατισµού και µελέτης στα πλαίσια της παγκόσµιας τουριστικής δραστηριότητας, τόσο από άποψη οικονοµική όσο και από άποψη πολιτισµική και περιβαλλοντική (Υπουργείο Περιβάλλοντος και ηµοσίων Έργων 1994, Commission of the European Communities, 1995). Στις τουριστικές περιοχές οι λεγόµενοι «τουριστικοί πόροι» όπως το φυσικό (νερό, αέρας, ακτές κλπ) και ανθρωπογενές (πολιτισµική κληρονο- µιά, περιβάλλον κλπ) (Briasoulis 2000), δέχονται ολοένα και µεγαλύτερη πίεση από τον τουρίστα (Coccosis et al. 2003). ιδακτορική ιατριβή: Φώτης Κιλιπίρης 3

17 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Θέµα της ιατριβής Είναι γεγονός και καθίσταται πλέον ξεκάθαρο και στην Ελλάδα, ότι ο Τουρισµός για να είναι περιβαλλοντικά και κοινωνικά συµβατός, χρειάζεται να διασφαλίσει τη συχνά αναφερόµενη µε τον όρο «ποιοτική» στρατηγική ανάπτυξης. Η αναγκαιότητα αυτή, επιβεβαιώνεται και από έναν σηµαντικό αριθµό δραστηριοτήτων που συντελούν στην περαιτέρω διάχυση της ενηµέρωσης σχετικά µε το θέµα, όπως, ηµερίδες, συνέδρια κλπ. (Πανελλήνια Οµοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισµού, 2002), (ΥΠΕΧΩ Ε και Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 1999), (Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), 2001). Επιπλέον, έστω και µεµονωµένα, ορισµένοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης εµφανίζονται αρκετά πρωτοποριακοί στο θέµα του προβληµατισµού αλλά και της υλοποίησης πρακτικών γύρω από τις αρχές του αειφόρου τουρισµού χρηµατοδοτώντας µάλιστα δράσεις µέσω ευρωπαϊκών πόρων (Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, 2002), (Τοπική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων Κεφαλλονιάς-Ιθάκης, 2000), Μπούρκας (1998). Ακόµη ο επίσηµος φορέας χάραξης της ελληνικής τουριστικής πολιτικής, ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού, επ ευκαιρία του Παγκόσµιου έτους Οικοτουρισµού, αλλά και το Υπουργείο Ανάπτυξης, αναγνωρίζουν την «Agenda 21 Guiding Principles for Tourism» σαν κεί- µενο αρχών που πρέπει να ακολουθούν οι φορείς του ιδιωτικού και κρατικού τοµέα που δραστηριοποιούνται στον οικοτουρισµό» (Υπουργείο Ανάπτυξης, 2002). Επίσης, ο ίδιος φορέας, αναγνωρίζει την ανάγκη να υιοθετήσει και να προσυπογράψει τα κείµενα του European Charter for Sustainable Tourism, του ευρωπαϊκού φορέα δηλαδή που ενθαρρύνει και υποστηρίζει δράσεις αειφόρου τουρισµού σε προστατευόµενες περιοχές (Υπουργείο Ανάπτυξης, 2002). 1.2 Σκοπιµότητα και στόχοι της διατριβής Παρόλη την πρόοδο που αναµφίβολα έχει επιτευχθεί σχετικά τόσο µε την κατανόηση, όσο και µε τη διάχυση των αρχών της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, ιδακτορική ιατριβή: Φώτης Κιλιπίρης 4

18 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Θέµα της ιατριβής περιορισµένα είναι ακόµη τα πρακτικά παραδείγµατα υλοποίησης της (Goodall and Stabler, 1997) (Swarbrooke, 1999). Ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες βρέθηκαν πρωτοπόροι στη σχετική ενηµέρωση. Η Βρετανική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει ολοκληρώσει ένα ευρύ φάσµα ενηµέρωσης, σε µια προσπάθεια προβολής και υποβοήθησης των σχετικών δράσεων (Department of Culture Media and Sports, 1998). Αυτή ανέδειξε την ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις στο να αναθεωρήσουν τη δραστηριότητα τους σε σχέση µε το φυσικό περιβάλλον αλλά και να υποδείξουν τρόπους βελτίωσης. Η στρατηγική που ακολουθήθηκε, αναγνώρισε την ιδιαίτερη ανάγκη ενηµέρωσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σχετικά µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Η δράση εστιάσθηκε επάνω στην επιχείρηση µέσα σε ένα πλαίσιο συµβουλών και ενθάρρυνσης. Αυτή συνοδεύθηκε µε την υποκίνηση µέσω συγκεκριµένων επιχειρηµατικών ωφελειών γι αυτούς που την προσεγγίζουν (Department of Culture Media and Sports, 1999). Στην Ελλάδα, αυτή η σχετικά όψιµη ευαισθητοποίηση του τουρισµού απέναντι στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, υποβοηθήθηκε πρακτικά από την ανάπτυξη του λεγόµενου οικοτουρισµού ή αγροτουρισµού ή εναλλακτικού ή «πράσινου» τουρισµού (Υπουργείο Γεωργίας 1999). Μιας σαφούς δηλαδή στροφής της καταναλωτικής συµπεριφοράς των τουριστών σε προορισµούς λιγότερο µαζικούς και περισσότερο αποµονωµένους, κοντά στη φύση και τις µικρές τοπικές κοινωνίες, που παράγουν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Και ενώ από τα µέχρι τώρα εκτεθέντα σε επίπεδο µακροοικονοµικό φαίνεται να υπάρχει διάχυση των αρχών του αειφόρου τουρισµού, σε επίπεδο µικροοικονο- µικό, σε επίπεδο δηλ. λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης αµφισβητείται έντονα ο βαθµός ακόµη και αυτής της απλής ενηµέρωσης. Κατά συνέπεια ακόµη επιτακτικότερα τίθεται το ερώτηµα της πρακτικής εφαρµογής αυτών των αρχών, από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. ιδακτορική ιατριβή: Φώτης Κιλιπίρης 5

19 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Θέµα της ιατριβής Είναι γεγονός ότι, µεµονωµένα, σε επίπεδο µεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων, υπήρξε υλοποίηση κάποιων βασικών αρχών αειφόρου τουρισµού. Ειδικότερα προς την κατεύθυνση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, κυρίως µέσω της εφαρµογής «Πιστοποιητικών Περιβαλλοντικής ιαχείρισης» της σειράς ISO (Travel Daily News, 2000). Όµως, η πλειοψηφία των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων είναι µικρο- µεσαίες, έως οικογενειακές. Η συντριπτική πλειοψηφία για παράδειγµα, των ξενοδοχείων (80%) αποτελούν µονάδες δυναµικότητας κάτω των 50 δωµατίων. Από αυτά ένα 43% (έως 20 δωµάτια) θεωρούνται οικογενειακά, ενώ το υπόλοιπο 37% (από 21 έως 50 δωµάτια) χαρακτηρίζονται ως µικρά. Επίσης, το 13% των ξενοδοχειακών µονάδων ( δωµάτια) χαρακτηρίζονται ως µεσαία. Συνολικά δηλαδή το 93% των ελληνικών ξενοδοχείων θεωρούνται µικροµεσαία. Και µόνο ένα 7% του ξενοδοχειακού δυναµικού της χώρας (πάνω από 100 δωµάτια),αποτελούν τα λεγόµενα µεγάλα ξενοδοχεία (Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο της Ελλάδος 1999). Το ίδιο προβλέπεται να ισχύει και για τα πρακτορεία ταξιδίων τα οποία αποτελούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία οικογενειακού τύπου επιχειρήσεις. Επίσης µε την ανάπτυξη του οικοτουρισµού ή αγροτουρισµού ή εναλλακτικού τουρισµού, τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός µικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται µέσα ή δίπλα σε οικοσυστήµατα περιβαλλοντικά ευαίσθητα. Ο βασικός πόρος πάνω στον οποίο βασίζεται τώρα αλλά και στο µέλλον η τουριστική δραστηριότητα αυτών των επιχειρήσεων είναι το φυσικό περιβάλλον. Είναι άγνωστος ο βαθµός ενηµέρωσης των συγκεκριµένων µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε σχέση µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Αν και η υλοποίηση κατά το παρελθόν κοινοτικών προγραµµάτων ανάπτυξης του αγροτικού χώρου (Leader I, Leader II) σε θέµατα αγροτουρισµού υπήρξε σηµαντική, εν τούτοις είναι άγνωστο κατά πόσον υπάρχει πρακτική εφαρµογή των αρχών του αειφόρου τουρισµού. ιδακτορική ιατριβή: Φώτης Κιλιπίρης 6

20 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Θέµα της ιατριβής Επιπλέον είναι σηµαντικό, κατά την άποψή µου, να αντιληφθούµε το πως οι µικρές επιχειρήσεις και οι ιδιοκτήτες τους αντιλαµβάνονται το ρόλο τους απέναντι στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη (Bramwell and Lane, 1998). Στη Βρετανία η έλλειψη σχετικής έρευνας µέσα σ αυτές τις επιχειρήσεις, έχει τα τελευταία χρόνια προσελκύσει το ενδιαφέρον των ειδικών (Page et al, 1999). 1.3 Κίνητρο για την επιλογή του θέµατος Η «AΤΖΕΝΤΑ 21» έθεσε τις αρχές βάσει της οποίας η παγκόσµια κοινότητα θα οδηγηθεί στην αειφόρο ανάπτυξη τον 21 ο αιώνα. Η ίδια, αποτελεί κεφαλαιώδους σηµασίας για την τουριστική βιοµηχανία, αφού το µέλλον της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι στενά συνυφασµένο µε το περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές). Αυτή αγγίζει τον τουρισµό µε δύο τρόπους. Πρώτον, όπως αναφέρει ειδικά, ο τουρισµός µπορεί να παράσχει τη δυνατότητα αειφόρου ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες, ειδικότερα σε αυτές που υφίστανται κοντά σε ευαίσθητο και εύθραυστο φυσικό περιβάλλον. εύτερον, ο τουρισµός µπορεί να επηρεασθεί από το πρόγραµµα δράσης της «ΑΤΖΕΝΤΑ 21», αφού όπως όλες οι άλλες αποτελεί µια οικονοµική δραστηριότητα της οποίας οι αρνητικές συνέπειες µπορούν να επηρεασθούν, τόσο από το νοµικό περιβάλλον, όσο και από τις πολιτικές και διαχειριστικές πρακτικές στο περιβάλλον των οποίων λειτουργεί (Beyond the Green Horizon, 1992). Επιπλέον, εάν δεχθούµε το γεγονός, ότι ο τουρισµός µεταπολεµικά γνώρισε εκρηκτική µεγέθυνση, κατά την οποία, η οριακή χρησιµότητα για κάθε νέα µονάδα τουριστικής προσφοράς είναι µηδενική ή ακόµα καταγράφει και αρνητικές επιπτώσεις, η έκκληση για Αειφόρο Τουριστική Ανάπτυξη καθίσταται πλέον ξεκάθαρα επιτακτική (Muller, 1994). Μέσα σ αυτό το διαµορφούµενο διεθνές και τοπικό πλαίσιο, η διατριβή υ- ποκινήθηκε στοχεύοντας να εξετάσει τις συµπεριφορές των ιδιοκτητών των µικρο- µεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε σχέση µε τις αρχές του αειφόρου τουρισµού ιδακτορική ιατριβή: Φώτης Κιλιπίρης 7

21 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Θέµα της ιατριβής αλλά και την πρόθεση τους να επιδιώξουν µια επιχειρηµατική στρατηγική συµβατή µε τις αρχές αυτές. Επίσης επιχείρησε να εντοπίσει τις τυχόν παράπλευρες συνέπειες που θα µπορούσε µια τέτοια δράση να έχει σε σχέση µε τη διαµόρφωση µίας συνολικής πολιτικής αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. 1.4 Τα ερευνητικά ερωτήµατα Ειδικότερα τα ερευνητικά ερωτήµατα που τέθηκαν και η παρούσα έρευνα κλήθηκε να απαντήσει είναι: 1 ο Υπάρχει ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των µικροµεσαίων, οικογενειακού τύπου επιχειρήσεων σε θέµατα αειφορίας; 2 ο Ποιά η εν γένει στάση τους καθώς και οι πρακτικές αειφορίας που εφαρµόζουν; (συµπεριφορά). 3 ο Θεωρεί η µικροµεσαία τουριστική επιχείρηση ότι η ίδια µπορεί να έχει κάποιο ρόλο προς την συγκεκριµένη κατεύθυνση και κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις; 4 ο Η εφαρµογή, στην πράξη, κάποιων αρχών αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί α- νταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την οµάδα των επιχειρήσεων που σε έναν βαθµό εφαρµόζουν τις αρχές αυτές ; 5 ο Το προφίλ ή η προσωπικότητα του µικροµεσαίου ιδιοκτήτη, επηρεάζει το βαθµό ευαισθητοποίησης του στις συγκεκριµένες αρχές; Η έρευνα επικεντρώθηκε στις µικροµεσαίες οικογενειακού τύπου τουριστικές επιχειρήσεις για τρεις βασικούς λόγους: α. Όπως ήδη προαναφέρθηκε, η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων είναι µικροµεσαίες και οικογενειακές. Έτσι όταν θέτουµε τον προβληµατισµό στο πώς µπορεί να ενθαρρυνθεί η υιοθέτηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, ουσιαστικά η πρόκληση, σε µεγάλο βαθµό, αφορά την ενθάρ- ιδακτορική ιατριβή: Φώτης Κιλιπίρης 8

22 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Θέµα της ιατριβής ρυνση για ανταπόκριση εκ µέρους των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (Hawkins 1998, Middleton 1998). Ενώ η κατανόηση της λειτουργίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων κρίνεται απαραίτητη, εφόσον επιθυµούµε να ενθαρρύνουµε την επιχειρηµατική συµπεριφορά κατά θετικό τρόπο (Stanworth and Gray, 1991), στην πράξη λίγα γνωρίζουµε για τις µικροµεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις (Shaw and Williams, 1997; Page et al, 1999). Είναι πλέον αποδεκτό ότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις διαφοροποιούνται ποιοτικά από τις µεγάλες (Dewhurst and Burns, 1993, Storey 1994, Thomas, 1998b). Ορισµένοι δε, ισχυρίζονται, ότι δεν βοηθά να κατανοήσουµε την συµπεριφορά τους, όταν προσπαθούµε και τις αντιµετωπίζουµε σαν οµογενοποιηµένες οντότητες (Stanworth and Gray, 1991). Οι µικροϊδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων καθοδηγούνται από ένα ευρύ φάσµα κινήτρων τα οποία έχουν σηµαντική αλλά και ταυτόχρονα διαφορετική επίδραση στη λειτουργία των επιχειρήσεων τους. Αυτό, επειδή στις διάφορες επιχειρηµατικές πρακτικές που υιοθετούν παραµένουν ανεξερεύνητα τα χαρακτηριστικά των ιδιοκτητών τους (Storey, 1994). Έτσι, κρίνεται ενδιαφέρον, να µελετηθούν τα χαρακτηριστικά τους, και να διερευνηθεί ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν τη µια επιχείρηση από την άλλη, σε σχέση πάντα µε την προσέγγιση που η κάθε µια εφαρµόζει α- πέναντι στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Ειδικότερα, είναι ενδιαφέρον να διερευνηθεί αν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά προδικάζουν κάποια τάση και ροπή υιοθέτησης των αρχών του αειφόρου τουρισµού. β. Ορισµένοι πάλι υποστηρίζουν ότι οι µικροµεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, αντιµετωπίζουν ιδιαίτερους ενδογενείς περιορισµούς όσον αφορά την ικανότητα τους να εφαρµόζουν τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης. Oι Bramwell et al, σελ. 11(1996) για παράδειγµα, σηµειώνουν ότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις: ιδακτορική ιατριβή: Φώτης Κιλιπίρης 9

23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Θέµα της ιατριβής «γενικά υστερούν σε πόρους που θα τις επέτρεπε να διατηρούν µια στενή σχέση µε τις εξελίξεις και την ανάλογη δραστηριοποίηση τους σε θέµατα αειφόρου ανάπτυξης». Επίσης ορισµένοι ισχυρίζονται ότι αντικειµενικά, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις θέτουν σαν προτεραιότητα τα επιχειρηµατικά τους συµφέροντα, όπως για παράδειγµα, την κερδοφορία, σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά θέµατα (Middleton 1998, Rural Development Commission et al, 1995). Άλλοι όµως αντιτείνουν την άποψη ότι, οι µικροεπιχειρηµατίες είναι δυνατόν να επιδεικνύουν ένα έντονο αίσθηµα προσκόλλησης για τον τόπο και το µέλλον της περιοχής στο οποίο δραστηριοποιούνται (Swarbrooke 1999). Είναι κατά συνέπεια αναµενόµενο να ενδιαφέρονται περισσότερο στο να διατηρήσουν ένα συγκεκριµένο τρόπο δραστηριοποίησης από το να επιδιώκουν αποκλειστικά µια στρατηγική µεγιστοποίησης κέρδους (Williams et al, 1989). Η τελευταία θέση στηρίζει την άποψη ότι, οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες ίσως να ενδιαφέρονται περισσότερο από κάθε άλλον να διασφαλίσουν ότι η τουριστική τους δραστηριότητα έχει το στοιχείο της αειφορίας. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε µικρές και µεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό χώρο σε µια περιοχή η οποία έχει ειδικό τουριστικό ενδιαφέρον από άποψη περιβαλλοντική (Β. Πίνδος). Η αρχή του αειφόρου τουρισµού έχει ιδιαίτερα αναλυθεί σε σχέση µε τις α- γροτικές περιοχές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (Lane 1994, RDC et al 1995, Tribe et al, 2000). Η ανάπτυξη της αρχής έχει τις βάσεις τις στις αγροτικές περιοχές γύρω από τις Άλπεις (Bramwell, 1994) ιδιαίτερα στα εθνικά πάρκα, και γενικά σε περιοχές που βρίσκονται διαρκώς κάτω από την αυξανόµενη πίεση του τουρισµού. Οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο πολλών αναπτυξιακών τουριστικών σχεδίων (Kilipiris 2003). Αναγνωρίζεται ο ευ- ιδακτορική ιατριβή: Φώτης Κιλιπίρης 10

Εισαγωγή στο θέμα της Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης

Εισαγωγή στο θέμα της Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στο θέμα της Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης 1.1 Ιστορικό του θέματος Έρευνες αποδεικνύουν ότι ο Τουρισμός τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα παρουσιάζει μια σταθερή αυξητική τάση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Περιβάλλον, Πολιτισμός & Επιχειρηματικότητα Βασικές προτεραιότητες διασυνοριακής συνεργασίας & ανάπτυξης Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Διακρατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Περιβαλλοντικά Προβλήµατα

Παγκόσµια Περιβαλλοντικά Προβλήµατα Παγκόσµια Περιβαλλοντικά Προβλήµατα Κων/νος Αµπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Γραφείο 3.1, Τηλ. 210-9549363 E-mail: kabeli@hua.gr Πως θα γίνει το µάθηµα; 13 παραδόσεις Κάθε Παρασκευή 10-13 Οι παραδόσεις θα τοποθετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ηµιουργία Επιχειρηµατικών Συγκλίσεων για την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στον χώρο της Προστασίας του Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 2 Αειφορία και Τουρισμός 2.0 Εισαγωγή... 29 2.1 Ανησυχία για το Μέλλον της Ανθρωπότητας... 30 2.2 Ιστορική Αναδρομή... 33 2.3 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ολοκλήρωση ροών μάζας και ενέργειας σε βιομηχανικό σύμπλεγμα Βασικά στοιχεία διαμόρφωσης περιβαλλοντικής πολιτικής Παραδείγματα βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ Ε Ε ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Τ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Κάλυψη μελλοντικών ενεργειακών αναγκών όλων των νησιών από πλευράς επάρκειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.gr Τουρισμός στη πράξη Περισσότερα από 900 εκ τουρίστες ταξίδεψαν

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ι. Γ. Μπάρτζης bartzis@uowm.gr Η ΓΗΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Αποτελεί θεµελιώδη συνιστώσα στην διατήρηση ζωής στον πλανήτη. Υφίσταται την πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου 1 ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου Στη Μεσόγειο (και μάλιστα σε Ισπανία, Ιταλία, πρώην Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο, Μάλτα, Τυνησία

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΣΙΝΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ελληνικές Ιδέες, Καινοτομίες, Προϊόντα και Τεχνογνωσία Στην Παγκόσμια Μάχη για το Περιβάλλον

«ΠΡΑΣΙΝΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ελληνικές Ιδέες, Καινοτομίες, Προϊόντα και Τεχνογνωσία Στην Παγκόσμια Μάχη για το Περιβάλλον «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ελληνικές Ιδέες, Καινοτομίες, Προϊόντα και Τεχνογνωσία Στην Παγκόσμια Μάχη για το Περιβάλλον Καθηγ. Πέτρος Π. Γρουμπός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Π.Π. Τρίτη, 8 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας Αθήνα, 10 Μαΐου 2015 Βασικοί στόχοι γεωργικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η αυριανή ηµερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών προγραµµάτων: 1. «ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία Τι είναι περιβάλλον; Το περιβάλλον προσεγγίζεται... ως «πρόβλημα»... ως φυσικός πόρος... ως φύση... ως ο χώρος της καθημερινής μας ζωής... ως ο χώρος της συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre ΕΙΣΑΓΩΓΗ ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η σύγχρονη εποχή παρά την πρόοδο που τη χαρακτηρίζει στον τοµέα της τεχνολογίας και της επιστήµης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης

Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης Ενότητα 8: Προστατευόμενες φυσικές περιοχές, το παράδειγμα του Εθνικού Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 14 IOYNIΟΥ 2011. Σοφία Αυγερινού-Κολώνια, Καθηγήτρια ΕΜΠ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 14 IOYNIΟΥ 2011. Σοφία Αυγερινού-Κολώνια, Καθηγήτρια ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ: 2010-2011 ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη

1. Περιφερειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη ΓΕΩΤΕΕ Ηράκλειο 19/9/2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Λ.Δημοκρατίας 35 Α όροφος Αρ. πρωτ. 1392 Ηράκλειο 71306 Γραματεία τηλ.-φαξ 2810-223303/343906 Πληρ. Γ. Τίγκιλης Τηλ. 2810-305865 ΠΡΟΣ 1. Περιφερειάρχη Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2010 Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η αποστολή της Six Billions επέστρεψε από τη Ζιµπάµπουε µετά από δύο µήνες παραµονή στη χώρα, όπου επιτεύχθησαν όλοι οι στόχοι που είχαν τεθεί, τόσο σε ποσοτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Ιούνιος 2014 Αρχή της οικολογίας ως σκέψη Πρώτος οικολόγος Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία.

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία. Πως ξεκίνησε 2004: Η ιδέα αφορούσε στη προώθηση των απαιτήσεων της τήρησης της νομοθεσίας 2007: Στη συνέχεια ήταν η προώθηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 2011: Σήμερα αποτελεί μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα