1.0 Τεχνική Περιγραφή Έργου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.0 Τεχνική Περιγραφή Έργου"

Transcript

1 ΕΕΛ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΕΛ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 1.0 Τεχνική Περιγραφή Έργου Εισαγωγή Γενική διάταξη της μονάδας Περιγραφή Μονάδων Συγκρότημα Προεπεξεργασίας Εξισορρόπηση Ομογενοποίηση λυμάτων Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας Απολύμανση επεξεργασμένων λυμάτων Διαχείριση Λάσπης Γενικά χαρακτηριστικά των μονάδων επεξεργασίας Συγκρότημα βιολογικής επεξεργασίας Λοιπός εξοπλισμός Ειδικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγκατάστασης Αυτόνομο συγκρότημα εσχάρωσης εξάμμωσης λιποσυλλογής Αντλία Τροφοδοσίας του συγκροτήματος M.B.B.R Compact Βιολογική Μονάδα MBBR Κατακόρυφος αναδευτήρας Διαχυτές Αντλία ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού Φυσητήρας αέρα Αντλία ανακυκλοφορίας και περίσσειας λάσπης Ηλεκτρολογικός Πίνακας Συγκροτήματος Δεξαμενή Πάχυνσης και αποθήκευσης ιλύος Παροχή ενέργειας Υπολογισμοί Δεδομένα Σχεδιασμού Υπολογισμός Όγκου Δεξαμενών Δεξαμενή Εξισορρόπησης Δεξαμενή Συλλογής-Πάχυνσης Ιλύος Υγιεινολογικοί Υπολογισμοί Εισαγωγή τεκμηρίωση σχεδιασμού Δεδομένα Σχεδιασμού Μονάδα Δευτεροβάθμιας Βιολογικής Επεξεργασίας σε Βιοαντιδραστήρες Υψηλών Αποδόσεων Τύπου Moving Bed BioReactor (M.B.B.R) Σελίδα 1 από 32

2 ΕΕΛ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 1.0 Τεχνική Περιγραφή Έργου 1.1 Εισαγωγή Τα προμηθευόμενα είδη είναι απόλυτα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ενώ παρέχουν ολοκληρωμένη λύση στην επεξεργασία των λυμάτων του οικισμού Ασκληπιείου του Δήμου Ρόδου. Η επιλογή της μεθόδου επεξεργασίας έγινε ώστε να πληροί τα παρακάτω κριτήρια: Την δυνατότητα να αντιμετωπίζει σημαντικές αυξομειώσεις στο υδραυλικό και ρυπαντικό φορτίο οι οποίες παρατηρούνται σε μικρούς οικισμούς την απαίτηση για αυτόματη λειτουργία λόγω της μειωμένης δυνατότητας τακτικής παρακολούθησης και ρύθμισης της μονάδας από εξειδικευμένο προσωπικό, τη δυνατότητα επεκτασιμότητας εάν αυξηθεί η δυναμικότητα της εγκατάστασης, την κατάληψη του ελάχιστου δυνατού χώρου, την ελάχιστη απαίτηση έργα Π.Μ. Συγκεκριμένα, οι μόνες εργασίες ΠΜ που απαιτούνται είναι η εσωτερική οδοποιία πρόσβασης και η περιμετρική περίφραξη των εγκαταστάσεων με πύλη εισόδου, όπως φαίνονται αναλυτικά στο σχέδιο Γενικής Διάταξης έργων της παρούσας προσφοράς. Οι εργασίες αυτές αποτελούν τις ελάχιστες δυνατές ενώ έτσι ελαχιστοποιείται και το επιπλέον απαιτούμενο κόστος για την ολοκληρωμένη κατασκευή και αποδοτική λειτουργία της μονάδας. την ευκολία μεταφοράς από ένα σημείο σε άλλο όταν αυτό απαιτηθεί με την ελάχιστη απαίτηση για νέα έργα Π.Μ. την χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Τα παραπάνω κριτήρια και η γενικότερη φιλοσοφία του έργου προτάσσουν την μορφή μιας ευέλικτης, συμπαγούς και επεκτάσιμης μονάδας με την επιπλέον ιδιότητα να είναι δυνατή η μετακίνηση και μεταφορά της σε άλλη περιοχή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί στον βέλτιστο βαθμό όταν οι διάφορες μονάδες και συστήματα της εγκατάστασης είναι τοποθετημένα ή κατασκευασμένα σε διατάξεις με την μορφή και διαστάσεις standard ISO Containers τα οποία μεταφέρονται εύκολα σε οποιαδήποτε περιοχή. Το σύστημα προτείνεται να είναι τεχνολογίας High-Speed BioTec της DEVISE engineering SA η οποία κατασκευάζει τα εν λόγω συστήματα με άδεια παραχώρησης δικαιωμάτων από την Βρετανική εταιρία EEC EUROPE LTD. To σύστημα προσφέρει ταχύρυθμη βιολογική επεξεργασία αξιόπιστα και με μικρό κόστος λειτουργίας. Ο προτεινόμενος σχεδιασμός της εγκατάστασης καθώς και η συγκεκριμένη επιλογή των συγκροτημάτων, σκοπό έχει εκτός από την επίτευξη του στόχου της μικρής επιφάνειας εγκατάστασης (compact) και της εύκολης επέκτασης ή και μετακίνησης αυτής και την ταχεία κατασκευή και υλοποίηση όλου του έργου. Σελίδα 2 από 32

3 ΕΕΛ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ Επιπλέον της παραπάνω εγκατάστασης, στην παρούσα τεχνική προσφορά περιλαμβάνεται και η διάθεση ειδικευμένου επιστήμονα για την επίβλεψη της εγκατάστασης του συστήματος, τη θέση σε λειτουργία, την ρύθμιση του αυτοματισμού και την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου. Τονίζεται ότι στην παρούσα προσφορά περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία όλων των επιμέρους μονάδων που περιγράφονται. Η θέση σε λειτουργία των μηχανημάτων αποδειχθεί με τη χρήση λυμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι ο Κύριος της προμήθειας έχει φροντίσει την προσέλευση λυμάτων στην εγκατάσταση. Σε διαφορετική περίπτωση, η θέση σε λειτουργία αποδεικνύεται με τη χρήση νερού, το οποίο επίσης πρέπει να προμηθευτεί από τον Κύριο του Έργου. 1.2 Γενική διάταξη της μονάδας Για την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων απαιτηθεί μέγιστη συνολική επιφάνεια γηπέδου 12,0 Χ 24 μ. Οι διαστάσεις του χώρου που καλύπτονται από τα προκατασκευασμένα συγκροτήματα (προ-επεξεργασίας και βιολογικής επεξεργασίας) είναι περίπου 10,0 Χ 10,0 μ και εγκατασταθούν επάνω στην υφιστάμενη πλάκα από σκυρόδεμα. Ο χώρος διαμορφωθεί κατάλληλα επιτρέποντας την εγκατάσταση των μονάδων. Η εγκατάσταση αποτελείται από: Προ-κατασκευασμένο compact συγκρότημα συνδυασμένης λειτουργίας προεπεξεργασίας (εσχάρωση, εξάμμωση-απολίπανση), Προκατασκευασμένες δεξαμενές εξισορρόπησης των λυμάτων Προ-κατασκευασμένο συγκρότημα συνεχούς βιολογικής επεξεργασίας με την μέθοδο της αιωρούμενης κλίνης και ανακυκλοφορία ενεργούς ιλύος (MBBR Moving Bed Bio-Reactor) στο οποίο διενεργούνται οι διεργασίες της προ-απονιτροποίησης, βιο-αποδόμησης, νιτροποίησης και τελικής καθίζησης. Το συγκρότημα έχει την μορφή και διαστάσεις εμπορευματοκιβωτίου (container). Προκατασκευασμένη δεξαμενή πάχυνσης ιλύος Διάταξη απολύμανσης με δοσομέτρηση υποχλωριώδους νατρίου Προκατασκευασμένη δεξαμενή συλλογής καθαρών για την απολύμανση τους με χλώριο πριν την τελική διάθεση.. Οι μονάδες εγκατασταθούν πάνω στην υφιστάμενη πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως φαίνεται στο σχέδιο γενικής διάταξης της εγκατάστασης. Σελίδα 3 από 32

4 ΕΕΛ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 1.3 Περιγραφή Μονάδων Συγκρότημα Προεπεξεργασίας Για την προεπεξεργασία των λυμάτων προσφέρεται συγκρότημα τύπου compact της εταιρείας DEVISE Engineering, μοντέλο Μ.A.IND. MINYTOP3, το οποίο είναι συμπαγής προκατασκευασμένη μονάδα που συνδυάζει τρεις διαφορετικές διαδικασίες σε μία: Εσχάρωση Εξάμμωση Λιπο-διαχωρισμό Προτιμάται η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων σε μικρούς οικισμούς κυρίως εξαιτίας των κάτωθι συγκριτικών πλεονεκτημάτων: Της ελαχιστοποίησης των οχλήσεων στην περιοχή του έργου (αφού πρόκειται για κλειστά συστήματα που δεν έχουν οσμές ή αισθητικές επιπτώσεις στο τοπίο της ευρύτερης περιοχής του έργου) Της μικρής έκτασης που απαιτούν, αφού πρόκειται για συμπαγείς μονάδες που συνδυάζουν πολλές λειτουργίες Της δυνατότητας αυτόνομης αυτόματης λειτουργίας τους Της άμεσης εγκατάστασης και θέσης τους σε λειτουργία χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις για εργασίες πεδίου Τα συγκροτήματα αυτά είναι αυτόνομα συστήματα, τα οποία εκτελούν ολοκληρωμένη λειτουργία προεπεξεργασίας σε αστικά λύματα, συνδυάζοντας τις παρακάτω λειτουργίες: Εσχάρωση Συμπίεση εσχαρισμάτων Διαχωρισμό - πλύση και αφυδάτωση της άμμου Εξαγωγή και απόρριψη της άμμου σε κάδο Απολίπανση Εξαγωγή και απόρριψη των λιπών Τα λύματα μέσω του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού εισέρχονται απ ευθείας στην μονάδα προεπεξεργασίας, όπου εσχαρίζονται στα 6 mm (μέγεθος αφαιρούμενων σωματιδίων > 6mm) και συμπιέζονται διαμέσου αυτοκαθαριζόμενου κοχλιωτού κόσκινου. Ο κεκλιμένος κοχλίας τύπου shaftless ανυψώνει τα εσχαρίσματα, τα οποία συγχρόνως συμπιέζονται πριν απορριφθούν σε κάδο. Τα λύματα, απαλλαγμένα από τα ογκώδη και φερτά στερεά (εσχαρίσματα) περνούν στον θάλαμο εξάμμωσης και απολίπανσης, όπου εκτελείται ο διαχωρισμός της άμμου (σωματίδια >200μm) και των λιπών. Σελίδα 4 από 32

5 ΕΕΛ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ Η άμμος συλλέγεται στον πυθμένα της δεξαμενής. Από εκεί, πραγματοποιείται η αφαίρεση της άμμου από τη δεξαμενή με τη βοήθεια συστήματος κοχλιών και συγχρόνως αφυδατώνεται σε επίπεδο συγκέντρωσης στερεών 60% περίπου. Για την υποβοήθηση της απολίπανσης καθώς και για τη μείωση του οργανικού φορτίου στα λύματα διενεργείται διάχυση αέρα στον κύριο θάλαμο διαχωρισμού. Η διάχυση πραγματοποιείται από εγκατεστημένους διάχυτές χονδρής φυσαλίδας για την αποφυγή εμφράξεων. Το τμήμα εξάμμωσης απολίπανσης περιλαμβάνει δύο διαφορετικούς θαλάμους, στον πρώτο από τους οποίους γίνεται η καθίζηση της άμμου ενώ στον δεύτερο η επίπλευση των ελαίων και λιπών. Λόγω του αέρα δημιουργείται μία σπειροειδής κίνηση στα λύματα η οποία οδηγεί τα λίπη και τα έλαια στο κανάλι επίπλευσης. Η άμμος και τα εσχαρίσματα συλλέγονται σε κάδους απορριμμάτων πλευρικά του συγκροτήματος και απομακρύνονται με κατάλληλο απορριμματοφόρο όχημα. Τα λίπη μέσω αντλιών καταλήγουν στους κάδους των εσχαρισμάτων, όπου απορρίπτονται μαζί με τα πλυμένα και συμπιεσμένα εσχαρίσματα που έχουν αφαιρεθεί κατά τη διαδικασία του εσχαρισμού Εξισορρόπηση Ομογενοποίηση λυμάτων Τα εσχαρισμένα λύματα απαλλαγμένα από αδρανή και λίπη οδηγούνται σε δύο αεριζόμενες, προκατασκευασμένες δεξαμενές εξισορρόπησης, συνολικού ωφέλιμου όγκου 20m 3. Οι δεξαμενές εξυπηρετούν για την συλλογή και εξισορρόπηση της αιχμής των εισερχομένων λυμάτων. Παράπλευρα των δεξαμενών εγκατασταθούν εν ξηρώ δύο αντλίες τροφοδοσίας του συγκροτήματος βιολογικής επεξεργασίας, η μία εκ των οποίων είναι εφεδρική, μέγιστης παροχής 7,5 m 3 /h έκαστη. Οι αντλίες λειτουργούν σε κυκλική εναλλαγή για την ισόποση φθορά τους, ενώ όταν αυτό απαιτηθεί μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας Για την βιολογική επεξεργασία προβλέπεται ένα συγκρότημα επεξεργασίας λυμάτων τύπου HighSpeed BioΤec, της DEVISE engineering, μοντέλο 21CON5 που είναι μία συμπαγής προκατασκευασμένη μονάδα, η οποία περιλαμβάνει όλα τα κύρια στάδια επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε μία διάταξη με μορφή και διαστάσεις Standard ISO Container. Η μέθοδος επεξεργασίας που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο σύστημα είναι η μέθοδος MΒBR (Moving Bed Bio- Reactor) σε συνδυασμό με ανακυκλοφορία ενεργούς ιλύος για την βελτιστοποίηση της απόδοσης νιτροποίησης-απονιτροποίησης και τον διαχωρισμό των στερεών. Η μέθοδος αυτή αποτελεί διεθνώς Σελίδα 5 από 32

6 ΕΕΛ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ μια πολύ σύγχρονη και αξιόπιστη με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα στην επεξεργασία αστικών και βιομηχανικών λυμάτων. Στο σύστημα αυτό επιτελούνται οι βιολογικές διεργασίες διαχωρισμού του ανάμικτου υγρού με τη διαφορά ότι επιτυγχάνονται πολύ υψηλότεροι ρυθμοί αντίδρασης και βαθμοί απόδοσης από τις συμβατικές μεθόδους εξαιτίας της μεγάλης επιφάνειας επαφής για την ανάπτυξη της βιομάζας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η σημαντική μείωση τόσο της απαιτούμενης έκτασης όσο και της καταναλισκόμενης ενέργειας. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του συστήματος συνοψίζονται στα κάτωθι: Μεγάλη ευελιξία συστήματος σε αυξήσεις δυναμικότητας Δεδομένου ότι η κύρια σχεδιαστική παράμετρος που ελέγχει των μηχανισμό των βιοχημικών αντιδράσεων είναι η ενεργή επιφάνεια του φορέα του βιολογικού «φιλμ», το σύστημα παρουσιάζει μεγάλη ευελιξία σε τυχόν αυξανόμενες απαιτήσεις δυναμικότητας με την αύξηση του ποσοστού πλήρωσης της δεξαμενής και κατ επέκταση την αύξηση της προσδιδόμενης ενεργής επιφάνειας του φορέα. Μείωση καταναλισκόμενης ενέργειας Λόγω των υψηλότερων ρυθμών αντίδρασης και βαθμών αποδόσεων οι ενεργειακές απαιτήσεις αγγίζουν % των αντίστοιχων απαιτήσεων σε συστήματα αιωρούμενης βιομάζας (ενεργού ιλύος και λοιπών παραλλαγών της). Επίσης λόγω της μεγάλης απόδοσης μεταφοράς οξυγόνου στο λύμα εξαιτίας της επιπλέον διάχυσης που συντελείται καθώς ο αέρας περνά διαμέσου του αιωρούμενου πληρωτικού υλικού αλλά και εκτεταμένης επαφής του αέρα με την προσκολλημένη βιομάζα. Απαιτούμενη έκταση έως και 10% της απαιτούμενης με συμβατικά συστήματα ενεργού ιλύος (π.χ. παρατεταμένος αερισμός, SBR) Λόγω ακριβώς της μεγάλης ενεργής επιφάνειας που προσφέρουν αλλά και της κατάληψης όλου του χώρου των δεξαμενών έχουν συντριπτικά μειωμένες απαιτήσεις σε έκταση έως και 10 φορές για απλή βιοαποδόμηση (μείωση οργανικού φορτίου). Μειωμένες ποσότητες ιλύος προς επεξεργασία Σελίδα 6 από 32

7 ΕΕΛ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ Εξαιτίας του δεδομένου ότι η ενεργή βιομάζα βρίσκεται προσκολλημένη στο πληρωτικό υλικό ο χρόνος παραμονής της στον βιοαντιδραστήρα είναι μεγαλύτερος με αποτέλεσμα την καλύτερη χώνευση αυτής και την παραγωγή μικρότερης ποσότητας περίσσειας λάσπης. Τα παραπάνω πλεονεκτήματα του συστήματος το καθιστούν ιδανικό για την συγκεκριμένη εφαρμογή λόγω της διακύμανσης του φορτίου και της μικρής επιφάνειας που καταλαμβάνει. Το συγκρότημα αποτελείται από 5 ζώνες διαμερίσματα επεξεργασίας και το μηχανοστάσιο. Ειδικότερα: Αντιδραστήρας Απονιτροποίησης: Ο αντιδραστήρας αυτός βρίσκεται σε ανοξικές συνθήκες ενώ υπάρχει μηχανική ανάδευση διαμέσου κατακόρυφου αναδευτήρα. Αντιδραστήρες Βιοαποδόμησης: Για την διεργασία της βιοαποδόμησης (μείωσης του οργανικού φορτίου) υπάρχουν δύο αντιδραστήρες σε διαδοχική ροή (plug-flow) που λειτουργούν σε αερόβιες συνθήκες. Αυτό επιτυγχάνεται με την υποβρύχια διάχυση αέρα σε ρευστοποιημένη κλίνη (fluidised bed) Αντιδραστήρας Νιτροποίησης: Στην 4 η ζώνη διενεργείται κυρίως η διαδικασία της νιτροποίησης των λυμάτων με την ανάπτυξη των σχετικών μικρο-οργανισμών σε αερόβιες συνθήκες. Τελική καθίζηση: Μετά την αερόβια επεξεργασία το υγρό κατευθύνεται προς τον τελευταίο θάλαμο όπου διενεργείται η τελική καθίζηση και η διαύγαση του υγρού. Η ιλύς που συσσωρεύεται στον πυθμένα της τελικής καθίζησης ανακυκλοφορεί μέσω αντλίας στην είσοδο του συγκροτήματος. Μηχανοστάσιο: Όλος ο σχετικός με την βιολογική επεξεργασία εξοπλισμός καθώς και ο ηλεκτρολογικός πίνακας ελέγχου βρίσκονται στο ένα άκρο του συγκροτήματος και εντός της διάταξης (container). Το μηχανοστάσιο ασφαλίζει διαμέσου διπλής μεταλλικής πόρτας η οποία φέρει τις απαραίτητες περσίδες εξαερισμού. Στο μηχανοστάσιο εγκαθίσταται ο παρακάτω εξοπλισμός: Φυσητήρας αερισμού Αντλία ανακυκλοφορίας ανάμεικτου υγρού Αντλία ανακυκλοφορίας και απόρριψης λάσπης Ηλεκτροδικλείδες Ηλεκτρολογικός πίνακας λειτουργίας & αυτοματισμού με τα απαραίτητα όργανα (ηλεκτρολογικά όργανα παρακολούθησης τάσης και φορτίου) Απολύμανση επεξεργασμένων λυμάτων Από την έξοδο του συγκροτήματος βιολογικής επεξεργασίας τα διαυγασμένα υγρά καταλήγουν με βαρύτητα σε πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένων λυμάτων, όγκου περί τα 5 m 3. Στην δεξαμενή αυτή διαμέσου δοσομετρικής αντλίας διαφραγματικού τύπου γίνεται έκχυση Σελίδα 7 από 32

8 ΕΕΛ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ υποχλωριώδους νατρίου το οποίο είναι αποθηκευμένο σε κυλινδρικό δοχείο 200 lt από πολυαιθυλένιο. Η δοσομετρική αντλία η οποία έχει ρυθμιζόμενη παροχή 0-20 lt/h βρίσκεται εγκατεστημένη εντός του μηχανοστασίου του συγκροτήματος High-Speed Bio-tech. Για λόγους εφεδρείας υπάρχει άλλη μία ίδια εγκατεστημένη δοσομετρική αντλία η οποία λειτουργεί σε κυκλική εναλλαγή με την πρώτη Διαχείριση Λάσπης Η περίσσεια ιλύς από τον πυθμένα της καθίζησης της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας απομακρύνεται περιστασιακά και οδηγείται στην δεξαμενή συγκέντρωσης και πάχυνσης ιλύος, ωφέλιμου όγκου 10m 3. Η απομάκρυνση γίνεται αυτόματα μέσω της αντλίας ανακυκλοφορίας ιλύος που βρίσκεται εγκατεστημένη στο μηχανοστάσιο του συγκροτήματος της βιολογικής βαθμίδας και των ηλεκτροκίνητων δικλείδων. Η δεξαμενή συγκέντρωσης ιλύος είναι προκατασκευασμένη και βρίσκεται πλευρικά της δεξαμενής εξισορρόπησης, ενώ η λάσπη αφαιρείται από τον πυθμένα περιοδικά από βυτιοφόρο όχημα. Στο πάνω μέρος της δεξαμενής υπάρχει υπερχειλιστική διάταξη απ όπου υπερχειλίζουν τα υπερκείμενα υγρά και επιστρέφουν στη δεξαμενή εξισορρόπησης. 1.4 Γενικά χαρακτηριστικά των μονάδων επεξεργασίας Συγκρότημα βιολογικής επεξεργασίας Διαστάσεις συγκροτήματος Μήκος x Πλάτος x Ύψος 7,66 m x 2,39 m x 2,84 m Υλικό κατασκευής μονάδας Χάλυβας St Πάχος πλαισίου >450 μm Υλικά σωληνώσεων δικτύου αέρα Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας (GS) Σελίδα 8 από 32

9 ΕΕΛ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ Υλικά υδραυλικών σωληνώσεων μεταφοράς λάσπης - νερού Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας (GS) και ανοξείδωτος χάλυβας σε υποβρύχια δίκτυα. PVC για τα δίκτυα της λάσπης. Επιφανειακή προστασία συγκροτήματος Δεδομένου του διαβρωτικού περιβάλλοντος στις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων απαιτείται οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός φέρουν κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία. Πιο συγκεκριμένα, οι δεξαμενές και το πλαίσιο του συγκροτήματος είναι κατασκευασμένα από χάλυβα St37-2 με επιφανειακή προστασία βαρέως τύπου εποξειδική βαφή, συνολικού πάχους μεγαλύτερου από 450μm. Επίσης, οι μη βυθιζόμενες σωληνώσεις είναι από γαλβανισμένο χάλυβα ενώ οι βυθιζόμενες από ανοξείδωτο χάλυβα και PVC Λοιπός εξοπλισμός Ο εξοπλισμός εσχάρωσης στην δεξαμενή προεπεξεργασίας είναι κατασκευασμένος από χάλυβα AISI 304. Οι πλαστικές δεξαμενές είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο. Οι αντλίες, φυσητήρες καθώς και ο λοιπός εξοπλισμός και τα υδραυλικά εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση όπως ανοξείδωτος χάλυβας, χυτοσίδηρος, γαλβανισμένος χάλυβας, ανθεκτικά πλαστικά κλπ. Όλος ο ηλεκτρο-μηχανολογικός εξοπλισμός κατασκευαστές με πιστοποίηση ISO προέρχεται από καταξιωμένους Ευρωπαίους 1.5 Ειδικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγκατάστασης Αυτόνομο συγκρότημα εσχάρωσης εξάμμωσης λιποσυλλογής Περιγραφή εξοπλισμού Συμπαγής μονάδα προεπεξεργασίας Πλήθος μονάδων 1 Κατασκευαστής M.A.IND Srl Χώρα προέλευσης Ιταλία Μοντέλο MINYTOP 3 Σελίδα 9 από 32

10 Δυναμικότητα lt/sec 5,6 Διάμετρος αγωγού εισόδου DN 100 Διάμετρος αγωγού εξόδου DN 100 Συνολική εγκατεστημένη ισχύς kw 0,75 Υλικά κατασκευής Πλαίσιο-δεξαμενές Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Κοχλίας εσχάρας Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Επένδυση κοχλία Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Σπείρα στην ζώνη μεταφοράς Micro Alloy Special Steel Σπείρα κεκλιμένου κοχλία Micro Alloy Special Steel Κοχλίας εσχάρωσης & συμπίεσης εσχαρισμάτων Πλήθος μονάδων 1 Τύπος εσχάρας Κοχλιωτή με συμπιεστή και δεξαμενή Μέγιστη παροχή εισόδου lt/sec 5,6 Στήριξη σχάρας στο δοχείο με ειδικά πλαστικά πτερύγια Μέγιστη στάθμη υγρού ανάντη της σχάρας mm 107 Τύπος κοχλία εσχαρισμάτων με άξονα Κλίση κοχλία εσχαρισμάτων μοίρες 55 Συνολικό μήκος κοχλία εσχαρισμάτων mm 1450 Εξωτερική διάμετρος εσχάρας mm 150 Πάχος κοχλία στην περιοχή της σχάρας mm 3 Διάκενο σχάρας mm 6 Τύπος επιφάνειας εσχαρισμού διάτρητο τύμπανο Σύστημα καθαρισμού σχάρας σπείρα με βούρτσες Διάμετρος κοχλία στην περιοχή μεταφοράς mm 145 Πάχος σπείρας στην περιοχή μεταφοράς mm 3 Διάμετρος εξωτερικού αγωγού mm 150 Πάχος εξωτερικής σκάφης κοχλία mm 3 Ταχύτητα περιστροφής κοχλία r.p.m. 10 Στοιχεία ηλεκτρομειωτήρα

11 Κατασκευαστής Nord Τύπος μειωτήρα στροφών Παραλλήλων αξόνων Εγκατεστημένη ισχύς kw 0,25 Φάσεις 3 Τάση λειτουργίας Volt 400 Προστασία IP 55 Κλάση μόνωσης Class F Διαχωριστής άμμου Πλήθος μονάδων 1 Τύπος κεκλιμένου κοχλία Χωρίς άξονα Κλίση κοχλία άμμου μοίρες 25 Διάμετρος κεκλιμένου κοχλία mm 280 Πάχος κεκλιμένου κοχλία mm 20 Μήκος κεκλιμένου κοχλία mm 4000 Ελάχιστο μέγεθος εξαγόμενης άμμου microns 200 Ταχύτητα περιστροφής κεκλιμένου κοχλία r.p.m. 5 Στοιχεία ηλεκτρομειωτήρα κεκλιμένου κοχλία Κατασκευαστής Nord Τύπος μειωτήρα στροφών Παραλλήλων αξόνων Εγκατεστημένη ισχύς kw 0,25 Φάσεις 3 Τάση λειτουργίας Volt 400 Προστασία IP 55 Κλάση μόνωσης Class F Διάταξη συλλογής και απομάκρυνσης λιπών Περιγραφή Εξοπλισμού διάταξη συλλογής & απομάκρυνσης λιπών Πλήθος μονάδων 1 Τύπος οριζόντιος κοχλίας Στοιχεία ηλεκτρομειωτήρα Κατασκευαστής Nord Τύπος μειωτήρα στροφών Παραλλήλων αξόνων

12 Εγκατεστημένη ισχύς kw 0,25 Φάσεις 3 Τάση λειτουργίας Volt 400 Προστασία IP 55 Κλάση μόνωσης Class F Διαχυτές αέρα Περιγραφή Εξοπλισμού σωληνοειδής διαχυτής Παραγόμενη φυσαλίδα χονδρή φυσαλίδα Συνολική παροχή αέρα Nm 3 /h 10 Πτώση πίεσης στην παροχή λειτουργίας mbar 250 Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Φυσητήρας αέρα Περιγραφή εξοπλισμού Φυσητήρας αέρα Πλήθος μονάδων 1 Κατασκευαστής Εmmecom Μοντέλο DR010B0.3MTA/K Χώρα προέλευσης Ιταλίας Μέγιστη Παροχή Nm3/h 10 Μανομετρικό mbar 500 Διάμετρος κατάθλιψης inches 1/2 Υλικό κατασκευής χυτοσίδηρος Στοιχεία κινητήρα Εγκατεστημένη ισχύς κινητήρα kw 0,37 Απορροφώμενη ισχύς kw 0,27 Προστασία IP 55 Κλάση μόνωσης Class F Σύζευξη κινητήρα-φυσητήρα απευθείας Διακόπτης στάθμης Περιγραφή εξοπλισμού Διακόπτης στάθμης με ηλεκτρόδιο Πλήθος μονάδων 1 Τεχνική Περιγραφή Τα λύματα εισερχόμενα στην μονάδα εσχαρίζονται στα 6 mm και συμπιέζονται διαμέσου αυτοκαθαριζόμενου κοχλιωτού κόσκινου. Ο καθαρισμός της επιφάνειας εσχαρισμού από τα εσχαρίσματα γίνεται μέσω διάταξης με βιομηχανικές βούρτσες προσαρμοσμένες στην σπείρα του

13 κοχλία, οι οποίες απομακρύνουν και τα στερεά. Ο κεκλιμένος κοχλίας ανυψώνει τα εσχαρίσματα τα οποία συγχρόνως συμπιέζονται πριν απορριφθούν σε κάδο. Τα λύματα απαλλαγμένα από τα φερτά στερεά (εσχαρίσματα) περνούν στον θάλαμο εξάμμωσης και απολίπανσης όπου εκτελείται ο διαχωρισμός της άμμου και των λιπών.

14 Η άμμος συλλέγεται στον πυθμένα της δεξαμενής όπου ένας κεκλιμένος κοχλίας χωρίς άξονα αφαιρεί την άμμο από την δεξαμενή και συγχρόνως την αφυδατώνει. Για την υποβοήθηση του διαχωρισμού των οργανικών υλικών και της άμμου, καθώς και για την υποβοήθηση της επίπλευσης των ελαίων και λιπών, διενεργείται διάχυση αέρα στον κύριο θάλαμο διαχωρισμού. Για την διάχυση χρησιμοποιούνται διάχυτές χονδρής φυσαλίδας για την αποφυγή εμφράξεων. Το τμήμα εξάμμωσης - απολίπανσης περιλαμβάνει δύο διαφορετικούς θαλάμους, στον πρώτο από τους οποίους γίνεται η καθίζηση της άμμου ενώ στον δεύτερο η επίπλευση των ελαίων και λιπών. Λόγω του αέρα δημιουργείται μία σπειροειδής κίνηση στα λύματα η οποία οδηγεί τα λίπη και τα έλαια στο κανάλι επίπλευσης. Για τον έλεγχο και συντήρηση της διάταξης, έχουν προβλεφθεί ανοιγμένα καπάκια σε όλες τις απαιτούμενες θέσεις της διάταξης. Η διάταξη είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Για λόγους καλύτερης προστασίας, αλλά και καλής εμφάνισης, σε όλα τα τμήματα έχει γίνει επεξεργασία με οξύ και υαλοβολή. Η λειτουργία της διάταξης ελέγχεται από τον τοπικό πίνακα ισχύος και αυτοματισμού Αντλία Τροφοδοσίας του συγκροτήματος M.B.B.R. Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Περιγραφή εξοπλισμού Αντλία τροφοδοσίας βιολογικής βαθμίδας Πλήθος μονάδων (λειτουργία/εφεδρεία) 1+1 Κατασκευαστής Lowara Χώρα προέλευσης Ιταλία Μοντέλο CO 350/03 Παροχή λειτουργίας m 3 /h 7,5 Μανομετρικό λειτουργίας m W.C. 6,1 Απορροφούμενη ισχύς kw 0,27 Εγκατάσταση Εν ξηρώ Τύπος πτερωτής ανοικτού τύπου Σελίδα 14 από 32

15 Διάμετρος αναρρόφησης Inches 1 ½ Διάμετρος κατάθλιψης Inches 1 ¼ Στροφές λειτουργίας r.p.m Στοιχεία κινητήρα Εγκατεστημένη ισχύς κινητήρα kw 0,37 Τύπος κινητήρα Βραχυκυκλωμένου δρομέα, τριφασικός Ταχύτητα περιστροφής r.p.m Προστασία Κλάση μόνωσης Τύπος εδράνων Τύπος στεγάνωσης άξονα Υλικά κατασκευής IP55 Class F Με κυλιόμενα στοιχεία μηχανικός στυπιοθλίπτης Κέλυφος αντλίας ανοξείδωτος χάλυβας (AISI 316L) Κέλυφος κινητήρα ανοξείδωτος χάλυβας (AISI 316L) Άξονας χάλυβας (AISI 316 L) Πτερωτή ανοξείδωτος ανοξείδωτος χάλυβας (AISI 316 L) Μηχανικοί στυπιοθλίπτες Carbon / Ceramic / FPM Βάρος αντλίας kg 10 Τεχνική Περιγραφή Κάθε αντλία περιλαμβάνει ανεξάρτητο καταθλιπτικό αγωγό και συνδέεται σε ένα κοινό κολλεκτέρ το οποίο τροφοδοτεί την μονάδα βιολογικής επεξεργασίας. Σε κάθε καταθλιπτικό αγωγό υπάρχει δικλείδα απομόνωσης και αντεπίστροφο ώστε να επιτρέπεται αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας. Οι αντλίες είναι φυγοκεντρικού τύπου, κατάλληλες για άντληση λυμάτων με στερεά και μακρόϊνα αντικείμενα. Οι πτερωτές των αντλιών είναι ειδικού τύπου μη εμφρασσόμενες, αυτοκαθαριζόμενες και επιτρέπουν τη διέλευση ευμεγεθών στερεών. Το υλικό κατασκευής των πτερωτών είναι ανοξείδωτος χάλυβας. Ο ηλεκτρικός κινητήρας της αντλίας βρίσκεται στον ίδιο άξονα με τη πτερωτή. Πρόκειται για κινητήρα απολύτου στεγανότητας, κατηγορίας ΙΡ55, και μεγίστης αντοχής σε υπερθέρμανση, κατηγορίας μονώσεως F, δηλαδή μέχρι 155 βαθμούς C. Για την στεγανοποίηση του κινητήρα από το υδραυλικό σύστημα χρησιμοποιείται μια μονάδα στεγανοποίησης υψηλής ποιότητας με κεραμικό μηχανικό στυπιοθλίπτη, ανεξάρτητο από την φορά περιστροφής και ανθεκτικό στις απότομες αυξήσεις της θερμοκρασίας. Οι ένσφαιροι τριβείς είναι αυτολιπαινόμενοι και δεν απαιτούν συντήρηση. Σελίδα 15 από 32

16 1.5.3 Compact Βιολογική Μονάδα MBBR Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Περιγραφή εξοπλισμού Compact Βιολογική Μονάδα MBBR Τύπος Moving Bed Bio-Reactor Πλήθος μονάδων 1 Κατασκευαστής DEVISE A.E. EEC EUROPE LTD Χώρα προέλευσης Ελλάδα - UK Μοντέλο 21CON5 D Παροχή (λυμάτων) λειτουργίας m 3 /h 7,5 Μέγιστη παροχή λειτουργίας m 3 /h 14 Αριθμός διαμερισμάτων επεξεργασίας 5 Παροχή αέρα στις αερόβιες ζώνες επεξεργασίας m 3 /h 368 Εκτίμηση μεσαίας ημερήσιας παραγωγής λάσπηςkg dry weight 19 Όγκοι διαμερισμάτων βιολογικής επεξεργασίας Δεξαμενή απονιτροποίησης m 3 2,7 Δεξαμενή αερισμού πρώτη βαθμίδα m 3 6,2 Δεξαμενή αερισμού δεύτερη βαθμίδα m 3 4,9 Δεξαμενή αερισμού νιτροποίησης m 3 4,9 Δεξαμενή καθίζησης m 3 8,3 Διαστάσεις μονάδας Συνολικό μήκος mm 7660 Συνολικό πλάτος mm 2390 Συνολικό ύψος mm 2840 Στοιχεία πληρωτικού υλικού Τύπος πληρωτικού υλικού βιοφορέας (biomedia) bio-carriers AMB Συνολική ειδική επιφάνεια βιοφορέα τύπου AMB m 2 /m Προστατευμένη ειδική επιφάνεια βιομεταφοράς m 2 /m Ποσοστό πλήρωσης % 65 Τεχνική Περιγραφή Το σύστημα αποτελεί ένα προκατασκευασμένο συγκρότημα, κατασκευασμένο από χάλυβα με υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία σε μορφή συμπαγούς container. Η μονάδα είναι κατάλληλη για υπέργεια Σελίδα 16 από 32

17 εγκατάσταση. Προτείνεται η υπέργεια εγκατάσταση της μονάδα διότι έτσι αποφεύγονται οι εκσκαφές και τα σχετικά έργα. Το συγκρότημα αποτελείται από μία ενιαία κατασκευή αυτοφερόμενη και ανεξάρτητη η οποία φέρει όλες τις αναγκαίες βαθμίδες επεξεργασίας. Το μηχανοστάσιο βρίσκεται στο ένα άκρο της μονάδας (container) και μπορεί να απομονώνεται διαμέσου διπλής μεταλλικής πόρτας εάν απαιτείται. Ο χειρισμός της μονάδας είναι απλός και οι απαιτήσεις συντήρησης περιορισμένες. Η μονάδα λειτουργεί αυτόματα και η λειτουργία του παρακολουθείται από κατάλληλο ηλεκτρολογικό πίνακα αυτοματισμού. Η μέθοδος επεξεργασίας που χρησιμοποιείται είναι η εξελιγμένη μέθοδος MΒBR (Moving Bed Bio-Reactor) που συνδυάζει τα οφέλη του παρατεταμένου αερισμού extended aeration με αυτά του bio-film attached growth. H DEVISE engineering ΑΕ κατασκευάζει το συγκρότημα High-Speed Bio Τec της Βρετανικής εταιρίας EEC EUROPE με ειδική άδεια (manufacturing license) για την Ελλάδα Κύπρο αλλά και άλλες χώρες της ΕΕ και Μέση Ανατολή και Αφρική. Η τεχνολογία FBBR (Fluidised Bed BioReactor) ή ΜΒΒR όπως αλλιώς είναι γνωστή, που χρησιμοποιείται είναι μια δόκιμη και αποτελεσματική μέθοδος επεξεργασίας με πολλές εφαρμογές και εγκαταστάσεις σε 45 χώρες στον κόσμο. Το ειδικό πληρωτικό υλικό AMB που χρησιμοποιεί η EEC έχει πολύ μεγάλη ενεργή επιφάνεια επαφής 850 m2/m3. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Το συγκρότημα περιλαμβάνει πέντε (5) ζώνες επεξεργασίας. Δύο βίο-αντιδραστήρες τύπου MBBR για την βιοαποδόμηση του οργανικού φορτίου, έναν αντιδραστήρα τύπου MBBR για την νιτροποίηση του εισερχόμενου υγρού, έναν ανοξικό αντιδραστήρα με ανάδευση και γεμάτο με πληρωτικό υλικό (bio-carriers - AMB ) για την απονιτροποίηση, και μία τελική καθίζηση με tube settling separator. Το συγκρότημα αποτελείται από τις παρακάτω διατάξεις και μηχανολογικό εξοπλισμό: Σελίδα 17 από 32

18 1. Χαλύβδινη δεξαμενή επεξεργασίας 5 διαμερισμάτων 2. Κατακόρυφο αναδευτήρα 3. Αντλία θετικής εκτόπισης για την ανακυκλοφορία και απόρριψη της λάσπης 4. Αντλία ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού, φυγοκεντρική οριζόντια, ανοικτής πτερωτής 5. Φυσητήρας αερισμού 6. Αυτόματες και χειροκίνητες βαλβίδες και υδραυλικά εξαρτήματα 7. Ηλεκτρολογικός πίνακας αυτοματισμού 1 η Ζώνη Απονιτροποίηση Ανοξική ζώνη με μηχανική ανάδευση και ανακυκλοφορία του ανάμικτου υγρού για την απονιτροποίηση των νιτρικών που δημιουργούνται στην αερόβια επεξεργασία. Ο θάλαμος της ανοξικής αυτής ζώνης περιέχει ειδικό πληρωτικό υλικό (AMB bio-carriers) για την αύξηση της επιφάνειας επαφής και επομένως της απόδοσης της απονιτροποίησης. 2 η & 3 η Ζώνη - Βιολογικής επεξεργασία βίο-αντιδραστήρες MBBR Στο πρώτο θάλαμο της δι-βάθμιας βιολογικής επεξεργασίας διενεργούνται διεργασίες μείωσης του οργανικού φορτίου και της μετατροπής του άνθρακα σε διοξειδίου του άνθρακα με την βοήθεια του οξυγόνου που παρέχεται διαμέσου της διάχυσης αέρα και της βιομάζας που αναπτύσσεται στο ειδικό πλαστικό πληρωτικό υλικό (bio media) AMB το οποίο βρίσκεται σε συνεχή αιώρηση και ανάμειξη. Το πληρωτικό υλικό αυτό έχει πολύ μεγάλη επιφάνεια επαφής και επάνω σε αυτό αναπτύσσεται η απαιτούμενη βιομάζα για την διενέργεια της βιολογικής επεξεργασίας και της μείωσης του οργανικού φορτίου. Στην βαθμίδα αυτή διοχετεύεται ελαφρά πεπιεσμένος αέρας διαμέσου φυσητήρα. Ο φυσητήρας ενσωματώνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα όπως φίλτρα, σιγαστήρα και βάνα ελέγχουαπομόνωσης. 4η Ζώνη Νιτροποίηση Στην 4η ζώνη διενεργείται κυρίως η διαδικασία της νιτροποίησης των λυμάτων με την ανάπτυξη των σχετικών μικρο-οργανισμών (αυτότροφοι) σε αερόβιες συνθήκες. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχέτευση αέρα με υποβρύχια διάχυση. Ο θάλαμος αυτής της ζώνης περιέχει ειδικό Σελίδα 18 από 32

19 πληρωτικό υλικό (AMB bio-carriers) για την αύξηση της επιφάνειας επαφής και επομένως της απόδοσης. 5η Ζώνη - Βιολογική Επεξεργασία και Τελική Καθίζηση Μετά την αερόβια επεξεργασία το υγρό κατευθύνεται προς τον τελευταίο θάλαμο όπου διενεργείται η τελική καθίζηση και η διαύγανση του υγρού. Στο θάλαμο αυτό το υγρό διαχωρίζεται από τα ενεργά στερεά σε ανοξικές συνθήκες με την χρήση tube settlers για την αύξηση της αποδοτικότητας. Οι αυλοί καθίζησης (tube settlers) που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλοι για χρήση σε λύματα και έχουν μεγάλη διέλευση (130 x 98 mm) για την αποφυγή εμφράξεων. Για τον καθαρισμό από πιθανή έμφραξη της διάταξης των αυλών καθίζησης υπάρχει δίκτυο διανομής αέρα χονδρής φυσαλλίδας το οποίο είναι τοποθετημένο στο κάτω μέρος της διάταξης. Η ενεργός ιλύς (λάσπη) που συσσωρεύεται στον πυθμένα της τελικής καθίζησης ανακυκλοφορείται για την αποδοτικότερη βιοαποδόμηση (χώνευση) της, ενώ σε περιοδικά διαστήματα ενεργοποιούνται αυτόματες ηλεκτροδεικλίδες εκτροπής και διοχετεύουν την περίσσεια λάσπη στην δεξαμενή πάχυνσης συλλογής Κατακόρυφος αναδευτήρας Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Περιγραφή εξοπλισμού Αναδευτήρας Πλήθος μονάδων (λειτουργία/εφεδρεία) 1/0 Κατασκευαστής DEVISE Engineering Χώρα προέλευσης Μοντέλο Τύπος αναδευτήρα Ελλάδα VAG/440/1/SS προπέλα ανάμικτης ροής Τρόπος εγκατάστασης Επί χαλύβδινης γέφυρας Πλήθος πτερωτών πτερωτές 1 Διάμετρος πτερωτής mm 440 Πλήθος πτερυγίων πτερωτής πτερύγια 3 Γωνία πτερυγίων πτερωτής μοίρες 45 Ταχύτητα περιστροφής πτερωτής r.p.m. 140 Ολικό μήκος άξονα mm 1718 Στοιχεία ηλεκτρομειωτήρα Εγκατεστημένη ισχύς κινητήρα kw 1,1 Τύπος κινητήρα Βραχυκυκλωμένου δρομέα, τριφασικός Τάση λειτουργίας Volt 380 Σελίδα 19 από 32

20 Προστασία Κλάση μόνωσης Κατασκευαστής ηλεκτρομειωτήρα IP55 Class F Bonfiglioli Τύπος ηλεκτρομειωτήρα Υλικά κατασκευής Άξονας ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Πτερωτή ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Τεχνική Περιγραφή Ο αναδευτήρας είναι κατακόρυφου τύπου, ταχύστροφος, κατάλληλος για ανάμιξη υγρών. Η έδραση του κινητήριου μηχανισμού του αναδευτήρα γίνεται σε μεταλλική γέφυρα κατασκευασμένη στο ύψος της στέψης της δεξαμενής. Ο αναδευτήρας αποτελείται από μία πτερωτή τοποθετημένη σε κατάλληλο ύψος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιογενής ανάδευση των υγρών. Τα πτερύγια είναι ειδικά τύπου turbine με γωνία πρόσπτωσης 45 προς το υγρό με αποτέλεσμα να προσδίδουν στο υγρό ακτινική και αξονική ροή για την καλύτερη ανάμειξη. Η διάταξη αυτή των πτερυγίων προσδίδει την μεγαλύτερη ακτινική δυναμική ενέργεια αλλά δεν προσδίδει καθόλου αξονική ροή στο υγρό που στην περίπτωση της ανάμιξης δεν απαιτείται. Όλα τα βυθιζόμενα μέρη του αναδευτήρα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304. Ο ηλεκτρομειωτήρας κίνησης έχει επιλεχθεί με υψηλό συντελεστή λειτουργίας service factor. Η διαθέσιμη εγκατεστημένη ισχύς υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις ανάδευσης και επιτρέπει στον ηλεκτρομειωτήρα να λειτουργεί με μεγάλη εφεδρεία. Όλη η κατασκευή είναι στατικά και δυναμικά σχεδιασμένη για συνεχή λειτουργία υπό πλήρες φορτίο Διαχυτές Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Περιγραφή Εξοπλισμού Τύπος Μήκος κάθε διαχυτή σωληνοειδής διαχύτης κυλινδρικός, λεπτής φυσαλίδας mm 750 Πλήθος διαχυτών ανά δεξαμενή Σελίδα 20 από 32

21 1η αερόβια ζώνη τεμάχια 12 1x 6 ζεύγη 2η αερόβια ζώνη τεμάχια 10 1x 5 ζεύγη 3η αερόβια ζώνη τεμάχια 10 1x4 ζεύγη Συνολικό πλήθος τεμάχια 32 Συνολική παροχή αέρα στις δεξαμενές MBBR Nm3/h 360 Πτώση πίεσης στην παροχή λειτουργίας mbar Υλικό κατασκευής κλάδων AISI 304 Κατασκευαστικός οίκος διαχυτών Gummi Jagger Υλικό κατασκευής διαχυτών EPDM Αντλία ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Περιγραφή εξοπλισμού οριζόντια φυγοκεντρική αντλία Πλήθος μονάδων (λειτουργία/εφεδρεία) 1/1 Κατασκευαστής Χώρα προέλευσης LOWARA E.U. Μοντέλο CO 500/15 Παροχή λειτουργίας m 3 /h 39 Μανομετρικό λειτουργίας m W.C. 6,8 Διάμετρος κατάθλιψης inches 1 ½ Στροφές λειτουργίας r.p.m Στοιχεία κινητήρα Εγκατεστημένη ισχύς κινητήρα kw 1,5 Τύπος κινητήρα Βραχυκυκλωμένου δρομέα, τριφασικός Τάση λειτουργίας Volt 380 Ταχύτητα περιστροφής r.p.m Προστασία Κλάση μόνωσης Υλικά κατασκευής IP55 Class F Κέλυφος κινητήρα ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316L Σελίδα 21 από 32

22 Άξονας ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316L Πτερωτή ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316L Μηχανικοί στυπιοθλίπτες ceramic/carbon Βάση αντλίας ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316L Βάρος αντλίας kg 16,2 Τεχνική Περιγραφή Η αντλία είναι φυγοκεντρικού τύπου, κατάλληλη για άντληση λυμάτων με στερεά και μακρόινα αντικείμενα και είναι εγκατεστημένη στο μηχανοστάσιο του συγκροτήματος. Οι πτερωτές των αντλιών είναι ειδικού τύπου μη εμφρασσόμενες και επιτρέπουν τη διέλευση ευμεγεθών στερεών. Ο ηλεκτρικός κινητήρας της αντλίας βρίσκεται στον ίδιο άξονα με τη πτερωτή. Πρόκειται για κινητήρα απολύτου στεγανότητας, κατηγορίας ΙΡ55, και μέγιστης αντοχής σε υπερθέρμανση, κατηγορίας μονώσεως F, δηλαδή μέχρι 80 βαθμούς C. Ο ρότορας περιστρέφεται σε μονό άνω σφαιρικό τριβέα και διπλό κάτω σφαιρικό τριβέα. Για την στεγανοποίηση του κινητήρα από το υδραυλικό σύστημα χρησιμοποιείται μια μονάδα στεγανοποίησης υψηλής ποιότητας με μηχανικό στυπιοθλίπτη από καρβίδιο πυριτίου, ανεξάρτητο από την φθορά περιστροφής και ανθεκτικό στις απότομες αυξήσεις της θερμοκρασίας. Στην πλευρά του κινητήρα χρησιμοποιείται τσιμούχα λιπαινόμενη με λάδι Φυσητήρας αέρα Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Περιγραφή εξοπλισμού Φυσητήρας αέρα Πλήθος μονάδων (λειτουργία/εφεδρεία) 1/0 Κατασκευαστής Χώρα προέλευσης Ιταλία Μοντέλο CL 80-HS Mapro Τύπος φυγοκεντρικός, πλευρικών καναλιών Παροχή m3/h 265 Πτώση πίεσης mbar 275 Ταχύτητα περιστροφής φυσητήρα r.p.m Διάμετρος κατάθλιψης inch 2 ½ Στοιχεία κινητήρα Εγκατεστημένη ισχύς κινητήρα kw 5,5 Τύπος κινητήρα Βραχυκυκλωμένου δρομέα, τριφασικός Τάση λειτουργίας Volt 380 Σελίδα 22 από 32

23 Ταχύτητα περιστροφής r.p.m Προστασία IP 55 Κλάση μόνωσης Class F Σύζευξη κινητήρα-φυσητήρα απευθείας Υλικά κατασκευής Κέλυφος Πτερωτή αλουμίνιο αλουμίνιο Τεχνική Περιγραφή Ο φυσητήρας τύπου side channel (πλευρικών καναλιών) είναι φυγοκεντρικού τύπου και αποτελείται από σταθερό κέλυφος (θάλαμος συμπίεσης περιφερειακό κανάλι ) και την περιστρεφόμενη πτερωτή. Η πτερωτή φέρει περιφερειακά δακτυλιοειδή πτερύγια τα οποία περιστρεφόμενα αναρροφούν τον αέρα από το περιβάλλο και του αυξάνουν την πίεση δημιουργώντας μια σειρά από στροβίλους στο θάλαμο εξαιτίας της φυγοκεντρικής ώσης από την πτερωτή. Η περιστροφή της πτερωτής δημιουργεί μια ελικοειδή κίνηση του αέρα μέσα στο θάλαμο συμπίεσης ωθώντας τον προς στα εμπρός. Κατά την διάρκεια της κίνησης αυτής ο αέρας συμπιέζεται επανειλημμένα με μια γραμμική αύξηση της πίεσης σε όλο το μήκος του θαλάμου καναλιού. Το κέλυφος και η πτερωτή είναι κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο. Η πτερωτή είναι δυναμικά ζυγοσταθμισμένη. Στις κατασκευές τύπου COMPACT η πτερωτή οδηγείται απευθείας από τον άξονα του κινητήρα ο οποίος είναι συνδεδεμένος επάνω στο κέλυφος του φυσητήρα. Για ειδικές εφαρμογές και μεγάλες παροχές η πτερωτή εδράζεται σε ανεξάρτητο έδρανο επάνω στο κέλυφος και οδηγείται από τον κινητήρα μέσω τροχαλιών και ιμάντων. Το συγκρότημα των φυσητήρων περιλαμβάνει φίλτρο αέρα και σιγαστήρα εισόδου. Επίσης το δίκτυο του αέρα περιλαμβάνει και κατάλληλο ασφαλιστικό για την προστασία του εξοπλισμού Αντλία ανακυκλοφορίας και περίσσειας λάσπης Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Περιγραφή εξοπλισμού Αντλία θετικής εκτόπισης Πλήθος μονάδων (λειτουργία/εφεδρεία) 1/1 Κατασκευαστής MONO PUMPS LTD Σελίδα 23 από 32

24 Χώρα προέλευσης Μοντέλο Τύπος αντλίας Ηνωμένο Βασίλειο C23KC11RMB - Monoblock Έκκεντρου κοχλία Παροχή λειτουργίας (μέγιστη/ελάχιστη) m3/h 0,8/2 Μανομετρικό bar 2 Στροφές λειτουργίας r.p.m. 298 Διάμετρος αναρρόφησης inches 1 ½ Διάμετρος κατάθλιψης inches 1 ½ Στοιχεία κινητήρα Εγκατεστημένη ισχύς κινητήρα kw 0,92 Τύπος κινητήρα Βραχυκυκλωμένου δρομέα, τριφασικός Τάση λειτουργίας Volt 380 Ταχύτητα περιστροφής r.p.m. 298 Προστασία IP 55 Κλάση μόνωσης Υλικά κατασκευής Σώμα Άξονας Ρότορας Στάτορας Στεγάνωση Class F χυτοσίδηρος Χρωμιομένος ανοξείδωτος χάλυβας χρωμιομένος χάλυβας NBR μηχανικός δακτύλιος SIC/SIC/VITON Τεχνική Περιγραφή Οι αντλίες είναι θετικής εκτόπισης, ελεύθερου στάτορα που λειτουργούν καθώς οριζόντιος ελικοειδής ρότορας από χάλυβα περιστρέφεται εντός σταθερού στάτορα από συνθετικό ελαστικό υλικό (NBR). Ο στάτορας είναι σταθερά συνδεδεμένος στον εξωτερικό χυτοσίδηρο κορμό της αντλίας. Σημαντικό πλεονέκτημα την αντλίας είναι η μικρή ταχύτητα περιστροφής του ρότορα εντός του στάτορα, που είναι αποκλειστική παράμετρος καθορισμού του χρόνου ζωής της αντλίας. Επιπλέον είναι μεταβλητής παροχής μέσω inverter ώστε με ρύθμιση των στροφών του ρότορα να μεταβάλλεται η παροχή τροφοδοσίας της αντλίας ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Το αντλητικό συγκρότημα είναι βαμμένο με 2 στρώσεις εποξειδικού χρώματος και φέρει τελικό φινίρισμα στρώματος μπλε πολυουρεθάνης συνολικού πάχους 55 μm. Σελίδα 24 από 32

25 1.5.9 Ηλεκτρολογικός Πίνακας Συγκροτήματος Κάθε μονάδα επεξεργασίας, περιλαμβάνει ηλεκτρολογικό πίνακα ισχύος και αυτοματισμού, ο οποίος είναι εγκαταστημένος στο μηχανοστάσιο, το οποίο αποτελεί μέρος της μονάδας. Ο πίνακας ισχύος και αυτοματισμού ελέγχει τόσο την λειτουργία της μονάδας, όσο και την λειτουργία των αντλιών τροφοδοσίας αυτής. Το πλαίσιο του ηλεκτρολογικού πίνακα είναι τυποποιημένο βιομηχανικό προϊόν κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE. Ο πίνακας φέρει στο εμπρός τμήμα του θύρα επίσκεψης με κλειδαριά και είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοελάσματα διατομής C ή L και λαμαρίνα DKP πάχους 1,5 mm, με κατάλληλες ενισχύσεις. έχει υποστεί λεπτομερή απολίπανση και φωσφάτωση και βαφή με ηλεκτροστατική βαφή epox-polyester. Η προστασία του είναι IP 54 κατά DIN και IEC 144. Στο κάτω μέρος του πίνακα και κατά μήκος του υπάρχει μία μπάρα γείωσης κατάλληλης διατομής όπου είναι συνδεδεμένοι όλοι οι αγωγοί γείωσης των καλωδίων τροφοδοσίας των καταναλωτών. Η είσοδος των καλωδίων γίνεται από κάτω, όπου είναι εγκατεστημένες οι κλέμμες (αριθμημένες σύμφωνα με τα αντίστοιχα ηλεκτρολογικά σχέδια του πίνακα), όπου είναι συνδεδεμένα τα καλώδια ισχύος και αυτοματισμού Το κυρίως διακοπτικό υλικό είναι ABB/Telemecanique για την αυτόματη λειτουργία της μονάδας, ο πίνακας είναι εξοπλισμένος με προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (PLC). Για την μεταβολή των παραμέτρων λειτουργίας, τo PLC, φέρει οθόνη και πληκτρολόγιο (operator panel). Στην πρόσοψη του πίνακα υπάρχουν οι ενδεικτικές λυχνίες, και οι επιλογικοί διακόπτες, ενώ το υπόλοιπο διακοπτικό υλικό είναι κατάλληλο για τοποθέτηση επί πλάτης / ράγας στο εσωτερικό του πίνακα. Κάτω από κάθε διακόπτη ή ενδεικτική λυχνία στην πρόσοψη του πίνακα, υπάρχει πινακίδα με ανάγλυφο περιγραφή στην Ελληνική γλώσσα με κεφαλαία γράμματα και αναγράφει τη σημασία αυτού. Με το άνοιγμα της πόρτας επίσκεψης πρόσβασης στο διακοπτικό υλικό του πίνακα, ανάβει φωτιστικό σώμα στο εσωτερικό του πίνακα Δεξαμενή Πάχυνσης και αποθήκευσης ιλύος Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Περιγραφή εξοπλισμού Δεξαμενή πάχυνσης και αποθήκευσης ιλύος Σελίδα 25 από 32

26 Πλήθος Μονάδων 1 Κατασκευαστής δεξαμενής Χώρα προέλευσης Όγκος δεξαμενής Rotosal Ελλάδα lt Διαστάσεις δεξαμενής Διάμετρος Ύψος κώνου Συνολικό ύψος δεξαμενής Συνολικό ύψος με βάση Κατασκευαστής εξοπλισμού δεξαμενής Χώρα προέλευσης 2,00 m 0,96 m 3,4 m ~3,90m DEVISE S.A. Ελλάδα Μέγιστο ποσοστό συγκέντρωσης στην είσοδο (SS) 4% Υλικά κατασκευής Δεξαμενή γραμμικό πολυαιθυλένιο (LLDPE) Βάση δεξαμενής γαλβανισμένος χάλυβας Τύμπανο εξομάλυνσης ροής Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Υπερχειλιστική διάταξη Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Φράγμα επιπλεόντων Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Τεχνική Περιγραφή Η δεξαμενή πάχυνσης και αποθήκευσης ιλύος είναι κυλινδρική με κώνο, από ανθεκτικό στη διάβρωση γραμμικό πολυαιθυλένιο, στηριζόμενη σε στιβαρή χαλύβδινη γαλβανισμένη κατασκευή, διαμέτρου 2,0 m, συνολικού όγκου lt και τοποθετείται υπέργεια πάνω στην υφιστάμενη πλάκα. Η παχυμένη ιλύς, απομακρύνεται από τον πυθμένα της δεξαμενής αυτής με ειδικό βυτιοφόρο όχημα. Επίσης η δεξαμενή περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα, όπως: τύμπανο εξομάλυνσης ροής, υπερχειλιστική διάταξη για επιστροφή του υπερκείμενου υγρού στην δεξαμενή εξισορρόπησης φράγμα επιπλεόντων δικλείδα απομόνωσης του στομίου εξόδου της καθιζάνουσας λάσπης Ο χρόνος εκκένωσης της δεξαμενής στην μέγιστη παροχή υπολογίζεται στις ημέρες. Σελίδα 26 από 32

27 1.6 Παροχή ενέργειας Η ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης γίνεται από το δίκτυο της ΔΕΗ. O κύριος του έργου είναι υπεύθυνος για την παροχή ηλεκτρικής παροχής στα όρια του έργου. Για την τροφοδοσία του εξοπλισμού και των λοιπών καταναλώσεων εγκαθίστανται ένας ηλεκτρολογικός πίνακας εντός του container βιολογικής επεξεργασίας που εξυπηρετεί το συγκρότημα βιολογικής επεξεργασίας και που εξυπηρετεί τον υπόλοιπο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των μονάδων (κοχλιο-εσχάρα, διατάξεις χλωρίωσης). Σελίδα 27 από 32

28 2.0 Υπολογισμοί 2.1 Δεδομένα Σχεδιασμού Τα δεδομένα σχεδιασμού για την μονάδα βιολογικού καθαρισμού ελήφθησαν ως εξής: Πίνακας 2-1: Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά εισόδου στην εγκατάσταση Παράμετρος Τιμή Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Διαθέσιμη έκταση Απαιτούμενη έκταση πλάκας έδρασης Παροχή σχεδιασμού (θέρους) Υδραυλική παροχή αιχμής 500 ι.κ. 288 m m m 3 /d 14 m 3 /hr BOD 5 30 kg/d COD 60 kg/d Ολικά στερεά (TS) 45 kg/d Ολικό άζωτο (Ν) 7,5 kg/d Ολικός φώσφορος (Ρ) 2 kg/d Θερμοκρασία 12 / 25 ο C ph 6,5 8 Αντίστοιχα, στον επόμενο πίνακα φαίνονται οι απαιτήσεις εκροής από τη μονάδα επεξεργασίας: Πίνακας 2-2: Ποιότητα εκροής Παράμετρος Τιμή Σελίδα 28 από 32

29 BOD 5 25 mg/l COD 100 mg/l Ολικά στερεά (TS) 35 mg/l Αμμωνιακό άζωτο (ΝΗ3-Ν) 2 mg/l Νιτρικά (ΝΟ3-Ν) 10 mg/l ph 6-8 Τοξικότητα 0 Τα παραπάνω όρια αφορούν τον μέσο όρο των δειγμάτων ενός 24ώρου που λαμβάνονται από την εκροή της εγκατάστασης. Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης γίνεται με σκοπό την επίτευξη της ποιότητας εκροής που απαιτείται από τα τεύχη δημοπράτησης. 2.2 Υπολογισμός Όγκου Δεξαμενών Παρακάτω γίνεται υπολογισμός του απαραίτητου όγκου για κάθε δεξαμενή θεωρώντας την πιο δυσμενή περίπτωση, δηλαδή υδραυλικό φορτίο, 100 m 3 /day Δεξαμενή Εξισορρόπησης Για την συλλογή και εξισορρόπηση της παροχής εισόδου των λυμάτων έχει προβλεφθεί συνολικός όγκος δεξαμενών που αντιστοιχεί σε 1,42 της ωριαίας παροχής αιχμής, δηλαδή 20,0 m 3 περίπου. Η μέγιστη παροχή των αντλιών τροφοδοσίας καλύπτουν την παροχή αιχμής, επομένως δεν υπάρχει περίπτωση υπερφόρτωσης του συστήματος Δεξαμενή Συλλογής-Πάχυνσης Ιλύος Σύμφωνα με τους υγιεινολογικούς υπολογισμούς προκύπτει ότι στην μέγιστη παροχή παράγονται καθημερινά περίπου 19,0 Kg περίσσειας λάσπης. Η λάσπη αυτή στην έξοδο από την βιολογική μονάδα έχει περιεκτικότητα 1%. Κατά την παραμονή της στην δεξαμενή συλλογής-πάχυνσης η περιεκτικότητα της σε στερεά αυξάνει σε τιμή 3-4%. Άρα κάθε μέρα στην δεξαμενή συλλογής καταλήγουν 19 (Kd/d) / 3%(=30Kg/m 3 ) 0,63 m 3 /day στην χειρότερη περίπτωση. Προσφέρεται Σελίδα 29 από 32

30 δεξαμενή αποθήκευσης λάσπης 10 m 3 η οποία σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς προσφέρει ημέρες αποθήκευση λάσπης πριν την απομάκρυνσης της. 2.3 Υγιεινολογικοί Υπολογισμοί Εισαγωγή τεκμηρίωση σχεδιασμού Πραγματοποιήθηκαν υγιεινολογικοί υπολογισμοί για τη διαστασιολόγηση των επιμέρους μονάδων καθώς και για τη διαστασιολόγηση και την επιλογή του Η/Μ εξοπλισμού, όπου αυτός απαιτείται. Όλοι οι υγιεινολογικοί υπολογισμοί των βιολογικών και φυσικοχημικών διεργασιών πραγματοποιούνται με την παροχή σχεδιασμού και τα ρυπαντικά φορτία, όπως αυτά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν σε φύλλα υπολογισμών του Excel και φαίνονται στο Παράρτημα που ακολουθεί Δεδομένα Σχεδιασμού Όλοι οι υγιεινολογικοί υπολογισμοί με βάση τους οποίους έχουν διαστασιολογηθεί οι επιμέρους μονάδες πραγματοποιούνται με βάση τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία εισόδου στην εγκατάσταση και τις απαιτήσεις ποιότητας εκροής των πινάκων 2-1 και 2-2 της παραγράφου 2.1 που προηγήθηκε. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, πραγματοποιούνται οι χημικοτεχνικοί και υγιεινολογικοί υπολογισμοί, προκειμένου για την επαλήθευση της επάρκειας του συνόλου της εγκατάστασης και την κάλυψη των απαιτήσεων επεξεργασίας. Η μέθοδος της αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας που επιλέγεται είναι η μέθοδος ενεργού ιλύος με το σύστημα των βιοαντιδραστήρων τύπου M.B.B.R. με ταυτόχρονη απομάκρυνση φορτίου αζώτου, με τελική απολύμανση των επεξεργασμένων. Η παραγόμενη ιλύς από το συγκρότημα επεξεργασίας M.B.B.R. οδηγείται στη δεξαμενή πάχυνσής της και από εκεί απομακρύνεται περιοδικά (μία με δύο φορές το μήνα) με ειδικό βυτιοφόρο όχημα. Οι τιμές των βασικών παραμέτρων είναι απόλυτα συμβατές με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία Μονάδα Δευτεροβάθμιας Βιολογικής Επεξεργασίας σε Βιοαντιδραστήρες Υψηλών Αποδόσεων Τύπου Moving Bed BioReactor (M.B.B.R) Χαρακτηριστικά σχεδιασμού Μετά την προεπεξεργασία τους, τα λύματα οδηγούνται με άντληση στο συγκρότημα βιολογικής επεξεργασίας. Επιλέγεται σύστημα με χρήση πληρωτικού υλικού, της εξελιγμένης τεχνολογίας Moving Bed BioReactor (M.B.B.R.) Σελίδα 30 από 32

31 Έτσι, προσφέρεται μία συμπαγής (compact) μονάδα βιοαντιδραστήρων υψηλών ρυθμών και αποδόσεων τύπου M.B.B.R., η οποία περιλαμβάνει δύο στάδια ζώνες επεξεργασίας (ανοξική φάση για την απονιτροποίηση και φάση αερισμού για την αποδόμηση του οργανικού φορτίου και την νιτροποίηση). Η μονάδα είναι σε θέση να δεχθεί και να επεξεργαστεί αποδοτικά τα εισερχόμενα υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία λυμάτων από την έξοδο της προεπεξεργασίας τους, όπως φαίνεται και στους πίνακες του Παραρτήματος Υγιεινολογικών Υπολογισμών που ακολουθεί. Το εν λόγω σύστημα αποτελεί μία νέα εξελιγμένη μέθοδο που συνδυάζει τα οφέλη των συστημάτων αιωρούμενης βιομάζας (π.χ. ενεργός ιλύς, SBR, παρατεταμένος αερισμός κλπ.) με εκείνα των συστημάτων προσκολλημένης βιομάζας (π.χ. βιοδίσκοι, βιορότορες κλπ.). Πρόκειται για βιολογικούς αντιδραστήρες στους οποίους αιωρείται ειδικό πληρωτικό υλικό που δρα ως φορέας ανάπτυξης βιομάζας (βιολογικό φιλμ). Με την εμφύσηση αέρα ή με κατάλληλο μηχανισμό ανάδευσης, το πληρωτικό υλικό αυτό βρίσκεται σε αιώρηση εντός των δεξαμενών αερισμού αντίστοιχα. Έτσι, ουσιαστικά η διεργασία διαιρείται σε δύο υποσυστήματα: ένα σύστημα αιωρούμενης βιομάζας και ένα προσκολλημένης βιομάζας σε μορφή biofilm. Οι βιοχημικές διεργασίες λαμβάνουν χώρα και στα δύο υποσυστήματα με εκείνο του βιολογικού φιλμ να κυριαρχεί. Με βάση αυτήν την υποδιαίρεση, οι παράμετροι σχεδιασμού του συνόλου του συστήματος προκύπτουν από έναν συνυπολογισμό των αντιστοίχων παραμέτρων κάθε υποσυστήματος. Έτσι για τη μεν αιωρούμενη βιομάζα ισχύουν όλα τα κριτήρια σχεδιασμού του τυπικού συστήματος ενεργού ιλύος ενώ για το βιολογικό φιλμ ισχύουν οι βασικές παράμετροι σχεδιασμού των συστημάτων προσκολλημένης βιομάζας. Τελικά, όπως αποδεικνύεται και από την διεθνή βιβλιογραφία, οι παράμετροι κριτήρια σχεδιασμού του συστήματος προκύπτουν από τις βασικές παραμέτρους της αιωρούμενης βιομάζας προσαυξημένες λόγω της ανάπτυξης του βιολογικού φιλμ στο φορέα ανάπτυξης ενώ προστίθενται επιπλέον και ορισμένες κρίσιμες παράμετροι σχεδιασμού συστημάτων προσκολλημένης βιομάζας. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τελικά τα συνολικά κριτήρια σχεδιασμού του συγκροτήματος: Παράμετροι σχεδιασμού Χαρακτηριστικά βιολογικών αντιδραστήρων M.B.B.R. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ Παροχή σχεδιασμού m 3 /d 100 Εισερχόμενο φορτίο BOD 5 Kg/d 30 Εισερχόμενο φορτίο COD Kg/d 60 Εισερχόμενο φορτίο SS Kg/d 45 Εισερχόμενο φορτίο αμμωνίας Kg/d 7,5 Μέσο ποσοστό πλήρωσης αντιδραστήρα % 65 Συνολική ενεργή επιφάνεια μέσου για το επιλεγμένο μέσο ποσοστό πλήρωσης m 2 /m Σελίδα 31 από 32

32 Υδραυλικός χρόνος παραμονής σε έκαστο συγκρότημα M.B.B.R. Οργανική φόρτιση επιφανείας του φορέα ανάπτυξης βιομάζας σε έκαστο συγκρότημα M.B.B.R. Συγκέντρωση στο ανάμικτο υγρό MLSS (για το υποσύστημα αιωρούμενης βιομάζας) hr 4,48 g BOD 5/m 2.d 4,48 mg/l Σελίδα 32 από 32

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ Σελίδα 1 από 9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.- Τόπος Εγκατάστασης: Πόλη-Δημ. Διαμ.: ΣΚΙΑΘΟΣ περιοχή: ΞΑΝΕΜΟ Δήμος: ΣΚΙΑΘΟΥ Οδός:...

Διαβάστε περισσότερα

Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων

Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων -1- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η περιγραφόµενη τεχνική λύση στην επεξεργασία αστικών λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1.0.0. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΒΥ PASS... 2 2.0.0. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ... 2 2.1.0 ΕΣΧΑΡΩΣΗ... 2 2.2.0. ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

AS VARIOcompN Ultra ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

AS VARIOcompN Ultra ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ AS VARIOcompN Ultra ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το AS VARIOcompN Ultra αποτελεί μια ολοκληρωμένη προκατασκευασμένη μονάδα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn Οι compact μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcomp Ν παραδίδονται έτοιμες προς τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

AS VARIOcomp N Ultra

AS VARIOcomp N Ultra ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ AS VARIOcomp N Ultra Compact Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων τύπου MBR, για Προχωρημένη Επεξεργασία και Απολύμανση Το AS VARIOcompN Ultra αποτελεί μια ολοκληρωμένη compact

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Τ.Κ. : 33 100 Πληρ.: Τηλ.: 2265028347 Fax: 2265022157 ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1. ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΦΙΞΗΣ Τα λύματα μέσω του Κεντρικού Αποχετευτικού αγωγού διαμέτρου Φ1000 καταλήγουν στο φρεάτιο Αφιξης όπου είναι εγκατεστημένη αυτόματη χονδροεσχάρα ανοίγματος

Διαβάστε περισσότερα

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR)

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR) aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 aquabio SBR ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χηµικών Μηχανικών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΛΥΣΙ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Καθηγητής ΑΘΗΝΑ 2007 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Ο ι ρύποι που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS Η ΜΕΘΟΔΟΣ SBR Η μέθοδος SBR (Sequential Batch Reactor) για τη βιολογική επεξεργασία λυμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΒΥ PASS... 3 2.0.0. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ... 3 1.0.0. 3.0.0. 3.1.0. 3.2.0. 3.3.0. 3.4.0. 3.5.0. 2.1.0 ΕΣΧΑΡΩΣΗ... 3 2.2.0. ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ- ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 3230 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/4/2016 Αριθμός Απόφασης 262 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΙΒΑΔΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Αμμοσυλλέκτες Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές φυγοκεντρικού decanter DECAPRESS DP573/41212/FD με FSG-Drive

Τεχνικές Προδιαγραφές φυγοκεντρικού decanter DECAPRESS DP573/41212/FD με FSG-Drive Decanting centrifuges - Standard HILLER Τεχνικές Προδιαγραφές φυγοκεντρικού decanter DECAPRESS DP5731212/FD με FSG-Drive Περιγραφή Το φυγοκεντρικό decanter για την παραγωγή ελαιολάδου αποτελείται από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Εσχάρωση αστικών λυμάτων Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Τ.Ε.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ ΣΕΛΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 4,8 tn τυρόγαλα / ημέρα στην αιχμή

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Άσκηση 1η Να γίνει μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής ενός συστήματος επαναχρησιμοποίησης λυμάτων 1000 ισοδυνάμων κατοίκων για άρδευση με περιορισμούς (το ίδιο ισχύει και για υπεδάφια διάθεση) Βήμα 1. Υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων συγκροτημάτων

ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων συγκροτημάτων 1 Θεσσαλονίκη 20/4/2016 Αρ. Πρωτ.: 11229 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Τσελεγκαρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966928

Διαβάστε περισσότερα

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μάνδρα 25.2.2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ αριθμ. πρωτ. 3116 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45 Τηλέφωνο: 2132014900 ΦΑΧ: 2105555880 Ταχ.Κώδ.: 19600 Μάνδρα ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Μάνδρα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου.

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Οι τρεις βασικές διεργασίες οι οποίες διακρίνονται στην επεξεργασία των λυμάτων σε εργοστάσια τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AQUABIO SBR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AQUABIO SBR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Αντλίες Αποστράγγισης & Λυμάτων ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Οι σειρές ASTRA, ARGO αποτελούν μία ολοκληρωμένη επιλογή αντλιών με σκοπό την εύκολη σε χρήση και παράλληλα ποιοτική οικιακή εφαρμογή. Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία Dialynas S.A. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ελ. Βενιζέλου 15, 73100, Χανιά Τηλ. 28210-51250, fax. 28210-51260 www.dialynas.com, dk@dialynas.com Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

denitrification in oxidation ditch) mg/l.

denitrification in oxidation ditch) mg/l. 2.3 Συνοπτική εξέταση των συστηµάτων απονιτροποίησης Αρχική προτεταµένη απονιτροποίηση Η πρώτη λύση για µία µονάδα προτεταµένης απονιτροποίησης προτάθηκε από τους Ludzack και Εttinger (1962). Το εισερχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Χ Α Λ Κ Ι Δ Α Σ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Λειτουργία και Συντήρηση Κέντρων Λυμάτων ΔΕΥΑΧ έτους 2016» (2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

Διαβάστε περισσότερα

WehoPuts. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων

WehoPuts. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων WehoPuts Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων Χρήση υψηλής τεχνολογίας Οι προκατασκευασμένες μονάδες WehoPuts αποτελούν συστήματα βιοχημικής επεξεργασίας, τα οποία είναι σχεδιασμένα για να εξυπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Προµήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αντλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AQUABIO SBR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AQUABIO SBR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση της επεξεργασίας λυμάτων με εφαρμογή μεμβρανών με τη συμβατική

Σύγκριση της επεξεργασίας λυμάτων με εφαρμογή μεμβρανών με τη συμβατική Σύγκριση της επεξεργασίας λυμάτων με εφαρμογή μεμβρανών με τη συμβατική «Νέες διεργασίες για την αντιμετώπιση της ρύπανσης σε βιοαντιδραστήρες μεμβρανών (FOUL-MEM)» (Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ II» 11ΣΥΝ_8_1084)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Έκθεση έχει ως σκοπό την την πρόταση αναβάθμισης της Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ούτως ώστε η τελική εκροή να μπορεί να οδηγηθεί για επαναχρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 28/9/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1)

Ψυκτικές Μηχανές 28/9/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές Συμπιεστες Επανάληψη 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του συμπιεστή; 4 Συμπύκνωση 3 Εκτόνωση Συμπίεση 1 Ατμοποίηση 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Επανάληψη 2. Ποιά μεγέθη του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax:

ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Άµεσες παρεµβάσεις στα αντλιοστάσια ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ Τεχνική Περιγραφή Η παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πύργου ψύξης, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. Προυπ.: 98.500,00 Ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. Προυπ.: 98.500,00 Ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Προυπ.: 98.500,00 Ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά Diamond WPL βιολογικοί καθαρισμοί είναι σχεδιασμένοι για οικιακή χρήση τοποθετημένοι μακριά από το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης.

Η σειρά Diamond WPL βιολογικοί καθαρισμοί είναι σχεδιασμένοι για οικιακή χρήση τοποθετημένοι μακριά από το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης. Η σειρά Diamond WPL βιολογικοί καθαρισμοί είναι σχεδιασμένοι για οικιακή χρήση τοποθετημένοι μακριά από το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης. Η σειρά έχει πιστοποιηθεί κατά CE και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος.

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Οι σύνθετες απαιτήσεις χρειάζονται απλές λύσεις. Ώστε να γίνει πιο εύκολη όχι μόνο η δουλειά αλλά και η λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΕΛ ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΖΗΡΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 575.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας CE Θωρακίσεις ασφαλείας από ατύχημα Η εσχάρα VANGUARD V2 διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Γιαννιτσά Προς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Γιαννιτσά Προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Γιαννιτσά 08-11-2012 Αριθ. Πρωτ. 71601 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου Τ.Κ. 581 00 Πληροφορίες: Ζωή Ιωαννίδου Τηλέφωνο: 23823

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.2.1 Φρεάτιο εισόδου, αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης, εσχάρωση... 3 Φρεάτιο εισόδου... 3 Θέσεις εκκένωσης βυτιοφόρων, Φρεάτια υποδοχής λυμάτων - βοθρολυμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης προτού προχωρήσει στην κατάθεση της προσφοράς του.

O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης προτού προχωρήσει στην κατάθεση της προσφοράς του. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης της δεξαμενής αποθήκευσης νερού του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών» ΓΕΝΙΚΑ O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Καθίζηση Δεξαμενές καθίζησης Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση λυμάτων σε επιφανειακούς ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ. Αντιδραστήρες ενεργού λάσπης (ιλύος)

Διάθεση λυμάτων σε επιφανειακούς ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ. Αντιδραστήρες ενεργού λάσπης (ιλύος) Διάθεση λυμάτων σε επιφανειακούς ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Αντιδραστήρες ενεργού λάσπης (ιλύος) Οι αντιδραστήρες της κατηγορίας αυτής διατίθενται σε δύο κατηγορίες, τα συστήματα ξεχωριστών δεξαμενών STAR και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές παραγγελίες για εξυπηρέτηση των ατομικών αναγκών πελατών. Επεξεργασία σε ανώτατο επίπεδο π.χ. 10:10:2 για BOD:SS:NH4

Ειδικές παραγγελίες για εξυπηρέτηση των ατομικών αναγκών πελατών. Επεξεργασία σε ανώτατο επίπεδο π.χ. 10:10:2 για BOD:SS:NH4 Η σειρά HiPAF είναι ένα σύστημα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων σχεδιασμένο ειδικά για να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Συνδυάζοντας ευελιξία, αξιοπιστία, ικανή προεργασία και στιβαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξημένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ TEXTILE FILTERS, AdvanTex ΑΠΟ ΤΗΝ ORENCO SYSTEMS INC. (USA)

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ TEXTILE FILTERS, AdvanTex ΑΠΟ ΤΗΝ ORENCO SYSTEMS INC. (USA) ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ TEXTILE FILTERS, AdvanTex ΑΠΟ ΤΗΝ ORENCO SYSTEMS INC. (USA) Μάριος Γιαννουράκος 1, Μανόλης Διαλυνάς 2, Νικόλαος Χουρδάκης 3 1 Περιβαλλοντολόγος, Σκόπελος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3 ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΛΥΣ Τύπος Χαµηλή φόρτιση Μέση Φόρτιση Υψηλή Φόρτιση F/M Kg BOD 5 / kg SS.d F/M < 0,15 F/M < 0,07 0,15F/M> 0,4 Φορτίο BOD (Cv) Kg BOD 5 / m 3.d Cv

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Έλεγχος Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας

Διπλωματική Εργασία Έλεγχος Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Έλεγχος Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Δημήτριος Γεράσης Α.Μ.: 2000.05.0037 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο μηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο μηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήματα μεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο μηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών μέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται με την παροχή ενέργειας ή απλά με την αλλαγή της δυναμικής

Διαβάστε περισσότερα

P U L S A R. aquabio.gr ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΑΕΡΑ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ

P U L S A R. aquabio.gr ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΑΕΡΑ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 P U L S A R ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών.

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύστημα ενεργού ιλύος είναι το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όσον αφορά τόσο στην ποιότητα εκροής όσο και στην οικονομία του. Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΝΕΛ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ. Υλικά και πάχη ελασμάτων: Κατασκευάζεται από χαλυβδόφυλλο πάχους 3 4 mm.

ΤΟΥΝΕΛ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ. Υλικά και πάχη ελασμάτων: Κατασκευάζεται από χαλυβδόφυλλο πάχους 3 4 mm. ΤΟΥΝΕΛ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ Τεχνική Περιγραφή Κατασκευή Συνολικό μήκος: 13,900 mm Μικτό πλάτος: 2,600 mm Ύψος ζώνης ψεκασμού: 1,500 mm Υλικά και πάχη ελασμάτων: Κατασκευάζεται από χαλυβδόφυλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio SBR

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio SBR aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

IDRASCREEN TM. Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων

IDRASCREEN TM. Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων IDRASCREEN TM Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων IDRASCREEN Το µόνο πραγµατικά αυτό-καθαριζόµενο κόσκινο Οι µονάδες IDRASCREEN αντιπροσωπεύουν την σειρά υψηλής χωρητικότητας αυτόκαθαριζόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ Ηλεκτρ/γος Μηχ/γος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Κολοκοτρώνη 32, Ρόδος 85100 τηλ.2241020970, fax:2241075350 e-mail: soti@otenet.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης λυμάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων, πλυντηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Καμπύλη Wilo-Drain MTS 40-50 Hz - 2900 1/min Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 31 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 14 m 3 /h Βέλτιστο μανομετρικό ύψος

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.06.23 10:05:06 EEST Reason: Location: Athens 2016-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 23-6-2016 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

60.000,00. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

60.000,00. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 60.000,00 Εξήντα Χιλιάδες Ευρώ (Πλέον Φ.Π.Α) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑ Λάρισας Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων. Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης

Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων. Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης Γιατί είναι απαραίτητη η επεξεργασία Για να προστατευτεί η ποιότητα του αποδέκτη από: Ελάττωση του διαλυμένου οξυγόνου και αλλοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ 1.ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6651.1 ΑΡΘΡΟ 13.03 Δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή, κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑ Τ.Κ. : 84 700 TEL : +30 22860 25393-4 FAX : +30 22860 25898 E-Mail :vgprapas@gmail.com Πληρ. ΠΡΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θήρα, 10/06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ECF ECF/542 : 0.5 m 3 /h 1.6 m 3 /h Χρονική ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων

Διαχείριση και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων Διαχείριση και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων Απόβλητα Ν. 1650/1986 Απόβλητο θεωρείται κάθε ποσότητα ουσιών, θορύβου, αντικειμένων ή άλλων μορφών ενέργειας σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ. Oι πηγές της ιλύος περιλαμβάνουν: τα εσχαρίσματα. την αμμοσυλλογή. τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καθίζησης

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ. Oι πηγές της ιλύος περιλαμβάνουν: τα εσχαρίσματα. την αμμοσυλλογή. τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καθίζησης ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ H ιλύς η οποία παράγεται στις διάφορες επιμέρους διεργασίες σε μια εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων περιέχει 0,25 έως 12% στερεά. Προκειμένου να διατεθεί η ιλύς, απαιτείται η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

& ΕΦΕ ΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ

& ΕΦΕ ΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 24/08/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : ΚΟΠΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Τηλέφωνο : 24210 75152 Fax : 24210 75183 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Α) τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1.1 Εισαγωγή... 2 1.1.2 Δεδομένα σχεδιασμού... 2 1.1.3 Αιτιολόγηση και φιλοσοφία σχεδιασμού προτεινόμενης λύσης... 4 1.1.4 Γενική περιγραφή του έργου... 6 1.1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓO : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ΧΑΝΙΩΝ

ΕΡΓO : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Δ.E.Y.A.B.A. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (O.A.K.) ΕΡΓO : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ΧΑΝΙΩΝ TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Το σύστημα που απομακρύνει τα ακάθαρτα νερά από το περιβάλλον που ζει και εργάζεται ο άνθρωπος και τα διαθέτει τελικά, με τρόπο υγιεινό και

Διαβάστε περισσότερα