Αδειοδοτικό πλαίσιο σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αδειοδοτικό πλαίσιο σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο"

Transcript

1 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - BIOENERGY EXPO «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΌ ΒΙΟΜΑΖΑ: Ενεργειακή αξιοποίηση γεωργικών υπολειμμάτων και αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων» ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΜΠ Παιανία, Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013 Αδειοδοτικό πλαίσιο σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο Νίκος Ντζούρας, Τμήμα ΑΠΕ Υπηρεσία για την Εξυπηρέτηση Επενδυτών για έργα ΑΠΕ Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Επικ

2 Περιεχόμενα Εθνικές δεσμεύσεις για τις ΑΠΕ Αδειοδοτική διαδικασία ΑΠΕ Η ιδιαίτερη προσέγγιση βιομάζας, βιοαερίου & βιορευστών Συμπεράσματα

3 Οι εθνικοί στόχοι για τις ΑΠΕ μέχρι το έτος 2020 Συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας 1 20% 1 Συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 40% 2 Συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη 20% Συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές 10% Βασική δέσμευση η αύξηση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής με το κόστος εμπορίας μετά το % ο δεσμευτικός στόχος για τη χώρα σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία 2009/28/ΕΚ

4 Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΑΠΕ ( ) Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το Εθνικό της Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ (ορίζοντας ) Ένα υπερ-φιλόδοξο σχέδιο για την αναμόρφωση του ενεργειακού μίγματος της χώρας προκειμένου να ικανοποιηθούν οι δεσμευτικοί στόχοι 2020 για τις ΑΠΕ Στον ηλεκτρισμό οι μεγάλοι «παίκτες» είναι τα αιολικά και τα Φ/Β (7.5 και 2.2 GW τιμέςστόχοι 2020) και, φυσικά, τα υπάρχοντα μεγάλα αλλά και τα μικρότερα υδροηλεκτρικά. Σημαντική η συμμετοχή των λοιπών ΑΠΕ όπως η βιομάζα & το βιοαέριο, η γεωθερμική ενέργεια και η ηλιακή ενέργεια (συστήματα CSP). 40% ηλεκτρισμός 20% θερμότητα / ψύξη 10% μεταφορές

5 Επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος 8 ος ος MW 218ΜW (3053MW Μεγάλα ΥΗ) 937MW +224MW 2021MW +368MW στέγες 1453ΜW 44,75MW 1520MW 45,56MW

6 Επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος Εκφρασμένο επενδυτικό ενδιαφέρον στον τομέα βιομάζας / βιοαερίου Βιομάζα / βιοαέριο Σήμερα: σε λειτουργία 9 έργα βιοαερίου + 1 βιορευστών εγκατεστημένης ισχύος 45,5MW (ΧΗΤΑΣ 980kW, ΓΚΑΣΝΑΚΗΣ 250kW, ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ 224kW, ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ 250kW, συνδέθηκαν μετά το ν. 3851/2010) στο στάδιο άδειας εγκατάστασης 7 έργα βιοαερίου 34,8MW 85 (47) χορηγηθείσες άδειες παραγωγής βιομάζας & (βιοαερίου), ισχύος 447(150)MW υποβληθέντα στο ΔΕΔΔΗΕ (ΣΕΠ2013) συνολικά 690 αιτήματα απαλλασσόμενα άδειας παραγωγής (<1ΜW) ισχύος 420ΜW

7 Αδειοδοτική διαδικασία ΑΠΕ Ορισμοί [ν. 3468/2006 (Α 129), άρθ. 2, παρ. 7, 8α, 30ε όπως τροπ. από το ν. 4062/2012 (Α 70), άρθ. 15 & 33]: βιομάζα: το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και υπολειμμάτων (residues) βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωϊκών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους βιομηχανικών δραστηριοτήτων (related industries), συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και ης υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και των αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων (industrial and municipal waste) βιορευστά: τα υγρά καύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς εκτός από κίνηση (not for transport), συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρμανσης και της ψύξης, τα οποία παράγονται από βιομάζα βιοαέριο: το καύσιμο αέριο που παράγεται από βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων, το οποίο μπορεί να αναβαθμισθεί σε ποιότητα φυσικού αερίου

8 Αδειοδοτική διαδικασία ΑΠΕ (συνέχεια) Βασικό νομοθέτημα: ν. 3468/2006 «Συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α 129), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Η άδεια παραγωγής παραμένει κεντρικός άξονας του αδειοδοτικού πλαισίου (άδεια σκοπιμότητας) Προωθούνται για έκδοση άδειας εγκατάστασης / λειτουργίας μόνον έργα με άδεια παραγωγής: Ευνοϊκή συνέπεια για τις υπηρεσίες αποκεντρωμένης διοίκησης: μείωση πλήθους εξεταζόμενων αιτημάτων κυρίως για φωτοβολταϊκούς σταθμούς και σταθμούς βιομάζας Λόγω αλλεπάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεων η προσσέγγιση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά την αδειοδότηση των ΑΠΕ απαιτεί την κωδικοποίηση αυτού. Κάθε ενδιαφερόμενος είναι σκόπιμο να λαμβάνει υπόψη του τις ρυθμίσεις που έχουν εισαχθεί και αφορούν την αδειοδότηση των ΑΠΕ μετά την εισαγωγή του ν. 3468/2006: ν. 3734/2009 (Α 8), ν. 3852/2010 (Α 87), ν. 3889/2010 (Α 182), ν. 3894/2010 (Α 204), ν. 3983/2011 (Α 144), ν. 4001/2011 (Α 179), ν. 4014/2011 (Α 209), ν. 4030/2011 (Α 249), ν. 4042/2012 (Α 24), ν. 4062/2012 (Α 70), ν. 4093/2012 (Α 222), ν. 4123/2013 (Α 43), ν /2013 (Α 90), ν. 4152/2013 (Α 107)

9 Αδειοδοτική διαδικασία ΑΠΕ (συνέχεια) ν. 3851/2010 (Α 85): Ενσωματώθηκαν οι φιλόδοξοι στόχοι εθνικές δεσμεύσεις για τη συμμετοχή των ΑΠΕ έως το έτος 2020 Η προώθηση των ΑΠΕ: περιβαλλοντική & ενεργειακή προτεραιότητα Νομοθετικές ρυθμίσεις για τη μείωση του συνολικού χρόνου αδειοδότησης Παράλληλη αντί σειριακή η εξέλιξη των επί μέρους σταδίων αδειοδοτικής διαδικασίας Άδεια παραγωγής άδεια σκοπιμότητας (τεχνικοοικονομική επάρκεια του έργου ΑΠΕ) ακολουθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση εκδίδεται από τη ΡΑΕ χωρίς υπογραφή Υπουργού Συγχώνευση ΠΠΕΑ με ΕΠΟ σε ενιαία διαδικασία Απόδοση τέλους σε δήμους, καταναλωτές βάσει χωροθέτησης σταθμών και όδευσης γραμμών ηλεκτρικής διασύνδεσης Ενδυνάμωση ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ Επιτρεπτή η χωροθέτηση σταθμών ΑΠΕ (πλην φ/β σε γη υψηλής παραγωγικότητας) Σύσταση υπηρεσία μιας στάσης στο ΥΠΕΚΑ

10 Αδειοδοτική διαδικασία ΑΠΕ (συνέχεια) Αύξηση ορίου ισχύος σταθμών άνω του οποίου απαιτείται άδεια παραγωγής Φωτοβολταϊκά, Ηλιοθερμικοί σταθμοί, Βιομάζα / βιοαέριο, >1MW Αιολικές εγκαταστάσεις >50kW Γεωθερμία >0,5MW μυηε (ως είχε) 50kW

11 Αδειοδοτική διαδικασία ΑΠΕ (συνέχεια) «Δικαίωμα» ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ & μέσω ΣΗΘΥΑ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τη χορήγηση άδειας παραγωγής Αρμόδιος Διαχειριστής για τη σύνδεση των σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ που εξαιρούνται της υποχρέωσης λήψης άδειας παραγωγής ΔΕΔΔΗΕ / ΔΔΔ ή ΜΔΝ

12 Υποβολή αίτησης στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Αδειοδοτική διαδικασία ΑΠΕ (συνέχεια) Χορήγηση άδειας παραγωγής σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της αίτησης (Κανονισμός Αδειών Παραγωγής κριτήρια αξιολόγησης) Παράλληλες διαδικασίες για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, περιβαλλοντική αδειοδότηση, εξασφάλιση εμπράγματου δικαιώματος σε δημόσιες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις Υποβολή αίτησης για χορήγηση προσφορά σύνδεσης Ο αρμόδιος Διαχειριστής χορηγεί εντός 4 μηνών προσφορά σύνδεσης, η οποία γίνεται δεσμευτική μετά την προσκόμιση ΑΕΠΟ/ΠΠΔ ή βεβαίωσης απαλλαγής (ισχύς 3 έτη, με τον ν. 4152/2013) ακολουθεί αίτημα για χορήγηση άδειας εγκατάστασης Υποβολή ΜΠΕ στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης / ΕΥΠΕ

13 Αδειοδοτική διαδικασία ΑΠΕ (συνέχεια) Σταθμοί που εξαιρούνται της υποχρέωσης λήψης άδειας παραγωγής Δεν απαιτείται έκδοση άδειας εγκατάστασης-λειτουργίας για σταθμούς Φωτοβολταϊκούς, ηλιοθερμικούς, βιομάζα/βιοαέριο/βιορευστά, Αιολικές εγκαταστάσεις <1MW <50kW Ο αρμόδιος Διαχειριστής χορηγεί προσφορά σύνδεσης η οποία γίνεται δεσμευτική (δέσμευση ηλεκτρικού χώρου) μετά την προσκόμιση ΑΕΠΟ/ΠΠΔ ή βεβαίωσης απαλλαγής (ισχύς 6 μήνες) (ν. 4001/2011, αρθ. 187, παρ 2). Πλέον (ν. 4152/2013, παρ. Ι, Υποπαρ.. Ι.1, παρ. 2) η ισχύς της δεσμευτικής προσφοράς παρατείνεται έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων διασύνδεσης (max 18/24 μήνες).

14 Αδειοδοτική διαδικασία ΑΠΕ (συνέχεια) Καθιερώθηκε προθεσμία σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο, κατά την υπογραφή σύμβασης σύνδεσης και προβλέπεται εγγυοδοσία 150 ευρώ ανά εγκ. kw για ενεργοποίηση σύνδεσης εντός 18 μηνών κατάπτωση εγγυητικής εξαιρούνται σταθμοί επί κτηρίων και αξιολογηθείσες αιτήσεις από ΡΑΕ (ισχύει έως τον Απρίλιο 2014 για τους απαλλασσόμενους αδειοδότησης σταθμούς) Από τον Μάϊο 2014 εγγυοδοσία κατά την αποδοχή της οριστικής προσφοράς σύνδεσης (εντός 2 μηνών από χορήγησης οριστικών όρων σύνδεσης) 60 ευρώ ανά εγκ. kw (μείωση της εγγυητικής στο ¼ από την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης) Επέκταση της εγγυοδοσίας στα αδειοδοτούμενα έργα από Μάϊο 2014, κατά την αποδοχή της οριστικής προσφοράς σύνδεσης (εντός 2 μηνών από χορήγησης οριστικών όρων σύνδεσης) (μείωση της εγγυητικής στο ¼ από την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης) - ύψος εγγυοδοσίας συναρτήσει εγκ. ισχύος συμφ. ν. 4152/2013, παρ. Ι, Υποπαρ.. Ι.1, παρ. 3 Πρόβλεψη για μεταβατικές διατάξεις στην εγγυοδοσία εγγυητική στο 1/2

15 Αδειοδοτική διαδικασία ΑΠΕ (συνέχεια) Σταθμοί που απαλλάσσονται της υποχρέωσης λήψης άδειας παραγωγής ο αρμόδιος διαχειριστής, προκειμένου να χορηγήσει προσφορές σύνδεσης σταθμών βιομάζας/βιοαερίου, δεν προβαίνει σε εξέταση και έλεγχο των υποβληθεισών αιτήσεων πέραν του εάν οι σκοπούμενοι σταθμοί θα χρησιμοποιούν πρώτη ύλη που εμπίπτει στις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και όσων προβλέπονται από τους Κώδικες, για την εκτίμηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία των εγκαταστάσεών τους στο ηλεκτρικό σύστημα πρόβλεψη για την επιτάχυνση συναφών επενδύσεων και την αποφυγή της επί μακρού χρόνου δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου: # προσφορά σύνδεσης με ισχύ 6 μηνών από οριστικοποίησή της (στους 2 μήνες από Μάϊο 2014) # ενεργοποίηση σύνδεσης σταθμού εντός 18 μηνών από αποδοχής οριστικής προσφοράς σύνδεσης, άλλως κατάπτωση εγγυητικής, όταν δεν απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ (εξαίρεση υπό προϋποθέσεις)

16 Αδειοδοτική διαδικασία ΑΠΕ (συνέχεια) Περιβαλλοντική αδειοδότηση σταθμών ΑΠΕ που απαλλάσσονται άδειας παραγωγής Φ/Β σταθμοί και ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται σε κτήρια και δομικές κατασκευές, ή εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κλπ, εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Ομοίως εξαιρούνται, υπό προϋποθέσεις, σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με εγκατεστημένη ισχύ: - 0,5MW από γεωθερμία, φωτοβολταϊκά ή ηλιοθερμικά συστήματα, - 20kW αιολικές εγκαταστάσεις. Πριν τη χορήγηση άδειας παραγωγής οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να εξετάζουν αιτήματα για έκδοση γνωμοδοτήσεων

17 Αδειοδοτική διαδικασία ΑΠΕ (συνέχεια) Αιτήσεις για απαλλασσόμενους σταθμούς βιομάζας, βιοαερίου, βιορευστών Αιτήσεις σύνδεσης υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δικτύου, ( Πατησίων 27, ΑΘΗΝΑ, 8ος όροφος) με το έντυπο του παραρτήματος της ΥΑ / 2007 και προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Τοπογραφικό 1:5000 ΓΥΣ & 1:500 της θέσης εγκατάστασης του σταθμού 2. Νομιμοποιητικά στοιχεία του αιτούντος 3. Τίτλος κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης 4. Τεχνικά χαρακτηριστικά και πιστοποιήσεις του εξοπλισμού. 5. Στοιχεία Μ/Σ ανύψωσης( για σύνδεση στη ΜΤ) 6. Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σύνδεσης του σταθμού 7. Τεχνική περιγραφή της συνολικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 8. Υπεύθυνη δήλωση (εάν ο σταθμός υπόκειται σε ΑΕΠΟ, κατηγορία του πίνακα τιμολόγησης, χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη και διαδικασία επεξεργασίας της, τεχνολογία)

18 Αδειοδοτική διαδικασία ΑΠΕ (συνέχεια) Αιτήσεις για σταθμούς βιομάζας, βιοαερίου, βιορευστών διευκρινίσεις ΔΕΔΔΗΕ Επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός σταθμού ανά τεχνολογία, ανά γήπεδο Δεν γίνονται δεκτές πολλαπλές αιτήσεις σε όμορα ακίνητα που υποβάλλονται υπό τη μορφή εμφανώς παρεμφερών ή εναλλασσόμενων εταιρικών σχημάτων Η άδεια οικοδομής προσκομίζεται προ της ενεργοποίησης σύνδεσης του σταθμού

19 Αδειοδοτική διαδικασία ΑΠΕ (συνέχεια) Έργα που υποχρεούνται στην έκδοση άδειας παραγωγής Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής Ρυθμιστική Αρχή ενέργειας (ΡΑΕ) Άδεια παραγωγής ΑΔΜΗΕ / ΔΕΔΔΗΕ Μη οριστική μη δεσμευτική προσφορά σύνδεσης Βεβαίωση καταλληλότητας γηπέδου εγκατάστασης νέου υποσταθμού Δεσμευτική προσφορά σύνδεσης Αποδοχή οριστ. προσφοράς / προσκόμιση εγγυητικής Άδεια εγκατάστασης Δ/σεις Τεχνικού Ελέγχου / ΥΑΠΕ / ΚΑΠΕ Πρωτόκολλο εγκατάστασης Σύμβαση σύνδεσης Αίτηση αναθεώρησης Διοικ. Εφ. ΣτΕ Περιβαλλοντική Αρχή: ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένης Δ. / ΕΥΠΕ Γνωμοδότηση δασικής υπηρεσίας ΕΠΟ / ΠΠΔ Ενσωμάτωση έγκρισης επέμβασης Εξασφάλιση δικαιώματος χρήσης θέσης εγκατάστασης Βεβαίωση επιτυχούς δοκιμαστικής λειτουργίας Βεβαίωση διασφάλισης αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του σταθμού (ΚΑΠΕ) Σύμβαση πώλησης (ΛΑΓΗΕ) Δοκιμαστική λειτουργία Άδεια λειτουργίας Δ/σεις Τεχνικού Ελέγχου / ΥΑΠΕ / ΚΑΠΕ

20 Αδειοδοτική διαδικασία ΑΠΕ (συνέχεια) Έργα που απαλλάσσονται της υποχρέωσης έκδοσης άδειας παραγωγής Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση προσφοράς σύνδεσης Αποδοχή οριστ. προσφοράς - αίτηση για σύμβαση σύνδεσης / προσκόμιση εγγυητικής / δαπάνη έργων σύνδεσης Εγκατάσταση σταθμού ΔΕΔΔΗΕ Μη οριστική μη δεσμευτική προσφορά σύνδεσης Δεσμευτική προσφορά σύνδεσης Σύμβαση σύνδεσης Σύμβαση πώλησης (ΛΑΓΗΕ) Ενεργοποίηση σύνδεσης (ΔΕΔΔΗΕ) Περιβαλλοντική Αρχή: ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένης Δ. / ΠΕΧΩ Περιφέρειας Υποβολή αίτησης για έγκριση ΜΠΕ / υπαγωγή σε ΠΠΔ / χορήγηση απαλλαγής ΕΠΟ / ΠΠΔ ή βεβαίωση απαλλαγής Ενσωμάτωση έγκρισης επέμβασης Έλεγχος νόμιμης χρήσης θέσης εγκατάστασης Έγκριση επέμβασης (απαλλασόμενων περιβαλλοντικής. αδειοδότησης) Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας / Οικοδομική άδεια (φ/β) Οικοδομική άδεια (βιομάζα/βιοαέ ριο/βιορευστά) Κατασκευή διασύνδεσης Δήλωση ετοιμότητας στο ΔΕΔΔΗΕ

21 Τιμολόγηση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Τεχνολογία ΑΠΕ FIT ( /MWh) Διασυνδεδεμένο Μη-δια/μένο 1. Αιολικά > 50 kw 87,85 99,45 2. Αιολικά <= 50 kw Φ/Β < 10kWpeak στέγες 550 (2011) 4. Μικρά Υδροηλεκτρικά < 15 MW 87,85 5. CSP 264,85 6. CSP με αποθήκευση 284,85 7. Γεωθερμική ενέργεια χαμηλής ενθαλπίας 99, Βιομάζα 99, Συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης 87,85*ΣΡ 99,45*ΣΡ 10. Άλλα 87,85 99,45 Βιομάζα (καύση/αεριοποίηση): 1ΜW 200,00 1<P 5ΜW 175,00 >5MW 150,00 Αέρια χωματερών/βιολογικών καθαρισμών: 2ΜW 120,00 >2MW 99,45 Βιοαέριο από ΑΧ*: 3ΜW 220 >3MW 200 *υα / (Β 554): αντιστοίχηση πρώτων υλών υποστρώματος ΑΧ με πίνακα τιμολόγησης αρθρ. 13 ν. 3468/2006

22 Απεμπλοκή ακινητοποιημένων αιτημάτων βιομάζας + βιοαερίου # αιτιολογική έκθεση του ν. 3851/2010 στήριξη, μέσω απλοποιημένης αδειοδοτικής διαδικασίας, διεσπαρμένων εφαρμογών ΑΠΕ, βιομάζας, βιοαερίου, βιοκαυσίμων από αγροτικά, δασικά υπολείμματα και ενεργειακές καλλιέργειες, αυξημένου ειδικού βάρους για την εθνική μας οικονομία, τη στήριξη των αγροτικών εισοδημάτων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την περιφερειακή ανάπτυξη # κατά προτεραιότητα εξέταση αιτήσεων χορήγησης προσφορών σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ν. 4001/2011, άρθρ. 188 (ημερομηνία δημοσίευσης ): βιοαέριο, υποβληθείσες αιτήσεις έως τη δημοσίευση του νόμου ν. 4062/2012, άρθρ. 39, παρ. 5 (ημερομηνία δημοσίευσης ): γεωθερμία, βιομάζα, βιοαέριο, έως τη δημοσίευση του νόμου ν. 4152/2013, άρθρ. πρώτο, παρ. Ι, υποπαρ. Ι1, περ. 6: γεωθερμία, βιομάζα, βιοαέριο, υποβληθείσες αιτήσεις έως

23 Εκφρασμένο επενδυτικό ενδιαφέρον στον τομέα βιομάζας / βιοαερίου Οφείλεται σε: # σημαντική αύξηση των εγγυημένων τιμών πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας # αυξημένη τιμή αποζημίωσης όταν οι επενδύσεις ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας υλοποιηθούν χωρίς δημόσια επιχορήγηση (+15%, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων) # αύξηση του ορίου ισχύος, από τα 100kW στο 1MW, κάτω του οποίου η αρμοδιότητα «χειρισμού» των σταθμών βιομάζας, που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, περιήλθε στη ΔΕΗ ΑΕ ως διαχειριστή του διασυνδεδεμένου δικτύου και του δικτύου των μη διασυνδεδεμένων νησιών # απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας από τη συνεπακόλουθη απαλλαγή της υποχρέωσης για έκδοση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας

24 Ανάγκη για ιδιαίτερη προσέγγιση της βιομάζας και του βιοαερίου Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με βιομάζα / βιοαέριο αποτελούν ολοκληρωμένες θερμοηλεκτρικές μονάδες λογίζονται ως σταθμοί «βάσης» η διαθεσιμότητά τους εξαρτάται από τον ασφαλή εφοδιασμό με πρώτη ύλη / καύσιμο (αδιάλειπτη λειτουργία) με χαμηλό κόστος Οικονομική βιωσιμότητα σταθμού Συμβόλαια προμήθειας πρώτων υλών Επιλογή τεχνολογίας με ανοχές στα χαρακτηριστικά καυσίμου Συνέργειες με καταναλωτές θερμικής ενέργειας Συνέργειες με φορείς που εμπλέκονται στην παραγωγή του καυσίμου (ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας)

25 Βιομάζα και βιοαέριο (συνέχεια) Ασφάλεια τροφοδοσίας σταθερές συνθήκες τροφοδοσίας Συνέργειες με επιχειρήσεις εφοδιασμού & τυποποίησης Αποφυγή υψηλού κόστους προμήθειας & επεξεργασίας καυσίμου Οικονομική βιωσιμότητα μονάδων βιομάζας/ βιοαερίου καυσίμου Κατανάλωση / πώληση συμπαραγόμενης θερμικής ενέργειας Διαφοροποίηση πρώτων υλών Διαφοροποίηση προμηθευτών καυσίμου

26 Βιομάζα και βιοαέριο (συνέχεια) Feed In Tariff Κρίσιμα ζητήματα εγκατάστασης σταθμού βιομάζας / βιοαερίου Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά Productivity Παραγωγική Conventional κατεύθυνση της power μονάδας production θερμικής & ηλεκτρικής cost ενέργειας Leveled Δυνατότητες playing field (electricity ενίσχυσης της market) μονάδας Κόστος Cost differences κτήσης productivity Technologies Διαθέσιμες πρώτες maturity ύλες Διαθέσιμες Cost of τεχνολογίες μετατροπής capital * Required Ωριμότητα investment διαθέσιμων τεχνολογιών return * Υπάρχουσα Market και development διαφαινόμενη αγορά growth για το τελικό προϊόν / υποπροϊόν

27 Βιομάζα και βιοαέριο (συνέχεια) Χαρακτηριστικά θέσης εγκατάστασης productivity Θέσεις πηγών βιομάζας (αποστάσεις & κόστος μεταφοράς πρώτης ύλης), θέσεις πιθανών καταναλωτών συμπαραγόμενης θερμικής ενέργειας, δίκτυο διανομής και σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οδικό & σιδηροδρομικό δίκτυο, θέση συναφών σταθμών και ανταγωνισμός στη προμήθεια πρώτης ύλης, διαθεσιμότητα νερού

28 Βιομάζα και βιοαέριο (συνέχεια) Διαθέσιμες πηγές βιομάζας και κόστος εξασφάλισης Διαθεσιμότητα πρώτης ύλης (όχι μόνον το ήδη γνωστό δυναμικό αλλά και το δυναμικό, που δεν είναι σήμερα αξιοποιήσιμο με οικονομικούς όρους, αλλά με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών συγκομιδής, νέων καλλιεργειών, νέων καλλιεργητικών πρακτικών, νέων μεθόδων διαχείρισης, νέων τεχνολογιών επεξεργασίας πρώτης ύλης, είτε υπό νέες συνθήκες στην αγορά θερμότητας και ηλεκτρισμού θα αναδειχθεί σε αξιοποιήσιμο στο μέλλον) productivity Οργάνωση διαδικασίας εφοδιασμού (ευελιξία προσαρμογής: σε ανταγωνιστικές και εκβιαστικές καταστάσεις, λόγω μεταβολών στην αγορά βιομάζας ή και στην αγορά ηλεκτρισμού μέσω της πολιτικής εγγυημένων τιμών) για μέγιστη ασφάλεια τροφοδοσίας (διαφοροποίηση πρώτων υλών, διαφοροποίηση πηγών-προμηθευτών) και εναλλακτικές δυνατότητες εφοδιασμού Συμβόλαια προμήθειας πρώτης ύλης (ποσότητες, χρονικά διαστήματα παραδόσεων/αυτοδυναμία σταθμού, ποιότητα καυσίμου & συμφωνημένη μέθοδος ελέγχου προδιαγραφών, τρόπος πληρωμής και τρόπος μεταβολής τιμής, ποινικές ρήτρες)

29 Βιομάζα και βιοαέριο (συνέχεια) Φυσικοχημικές ιδιότητες της πρώτης ύλης Έλλειψη τυποποίησης καυσίμων βιομάζας Θερμογόνος δύναμη, περιεχόμενη υγρασία, κοκκομετρική σύσταση, ποσοστό στάχτης productivity Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του καυσίμου επηρεάζουν σημαντικά το σχεδιασμό, την επιλογή και την απόδοση των τεχνολογιών μετατροπής, τις απαιτήσεις για αποθήκευση και χειρισμό του καυσίμου και τη διάθεση της στάχτης

30 Συμπεράσματα Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα / βιοαέριο Σταθμοί «βάσης» Κρίσιμες παράμετροι σχεδιασμού εγκατάστασης Επιλογή τεχνολογίας μετατροπής Διαθέσιμες ποσότητες βιομάζας/ πρώτων υλών βιοαερίου Οργάνωση διαδικασίας εφοδιασμού Χαρακτηριστικά θέσης εγκατάστασης

31 Για τη διείσδυση των ΑΠΕ Αδύνατη η επίτευξη των στόχων της πολιτικής για τις ΑΠΕ χωρίς: productivity Κατασκευή αναγκαίων υποδομών δικτύου (ενισχύσεις επεκτάσεις δικτύων Πελοποννήσου, Θράκης, Εύβοιας, διασύνδεση νησιών) εξασφάλιση πόρων, Τον ιδιώτη επενδυτή, Αποδοχή της κοινωνίας για την υλοποίηση έργων υποδομής και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Βελτίωση της αδειοδοτικής διαδικασίας (επαναπροσέγγιση σκοπιμότητας έργων και περιβαλλοντικής αξιολόγησής των), Συντονισμό ασκούμενων πολιτικών για την ενέργεια, το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, την αγροτική παραγωγή, τον πολιτισμό, την ασφάλεια, με κοινό στόχο, Πολιτική βούληση

32 Τοπικές κοινωνίες και ΑΠΕ Ενέργεια και περιβάλλον Συνιστώσες αυτοτελείς, ετερόκλητες και αλληλοεξαρτώμενες ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ και στη χώρα μας από τις τοπικές κοινωνίες αλλά και από φραγμούς της διοίκησης, για τη δημιουργία κάθε είδους ενεργειακών υποδομών Οι ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ έχουν ρόλο στη διατύπωση εναλλακτικών λύσεων και στην καθοδήγηση των αντιδράσεων των πολιτών productivity ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ έχουν ακουστεί από όλες τις πλευρές ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΟΥΝΤΑΙ όμως από τους γνωρίζοντες (ΕΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ) Οι τοπικές κοινωνίες δεν είναι κάποιοι γραφικοί που διαμαρτύρονται, ούτε έχουν ίδια συμφέροντα είναι ΑΝΕΝΗΜΕΡΩΤΟΙ για τις διαδικασίες αξιολόγησης που υπάρχουν και για τις υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες

33 Τοπικές κοινωνίες και ΑΠΕ (συνέχεια) Κουλτούρα δυσπιστίας Ζητούμε ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ από τις τοπικές κοινωνίες στα σκοπούμενα επενδυτικά ενεργειακά σχέδια Είναι σκόπιμη η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στις διαδικασίες σχεδιασμού και ο σεβασμός στις προτιμήσεις των πολιτών Έχει αναπτυχθεί κουλτούρα δυσπιστίας προς τον ιδιώτη επενδυτή και κυρίως προς τη διοίκηση, που οφείλεται: o σε έλλειψη εμπιστοσύνης στις κρατικές υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με την προστασία του δημόσιου συμφέροντος (χρήσεις γης), o σε εξωφρενικές απαιτήσεις ιδιωτών επενδυτών σε συνδυασμό μερικές φορές με μη νόμιμες επιδιώξεις, o σε πιέσεις των επενδυτών για εκπτώσεις στα περιβαλλοντικά μέτρα προς μείωση του κεφαλαιουχικού κόστους, στο όνομα της ανάπτυξης

34 Τοπικές κοινωνίες και ΑΠΕ (συνέχεια) Η εξισορρόπηση της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ & της προστασίας του περιβάλλοντος λαμβάνει χώρα μέσω: της έγκαιρης εκτίμησης επιπτώσεων (φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, τη γενικότερη έννοια του τοπίου, τη διατάραξη των οικοσυστημάτων), της κατανομής και ενσωμάτωσης των τεχνικών έργων ΑΠΕ στον ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασμό για την πρόληψη των σχετικών οχλήσεων υπάρχουν οι διαδικασίες, βελτιώνονται συνεχώς και η πληροφορία πρέπει να διαχυθεί στους πολίτες

35 Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα ΑΠΕ Μεσογείων 119, Αθήνα Τηλ.: Ν. Ντζούρας Φαξ: Θα μας βρείτε στο > Υπηρεσία ΑΠΕ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Νικ. Ντζούρας

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Νικ. Ντζούρας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ» Περιφερειακό Μέγαρο Λάρισα, Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012 ΘΕΣΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας Πρέβεζα, 05 Οκτωβρίου 2012 Ανάπτυξη της Βιομάζας - Βιοαερίου στην Ελλάδα. Υφιστάμενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαμπίδης ΕιδικόςΕπιστήμοναςτηςΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Σημερινή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

Θεσµικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α «Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ» Αίθουσα συσκέψεων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Αδειοδοτική διαδικασία ΑΠΕ Εισαγωγήν. 3851/2010 (τροπ. ν. 3468/2006) διατήρηση βασικού αδειοδοτικού κορµού Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας αρµόδια για τη

Αδειοδοτική διαδικασία ΑΠΕ Εισαγωγήν. 3851/2010 (τροπ. ν. 3468/2006) διατήρηση βασικού αδειοδοτικού κορµού Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας αρµόδια για τη ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΑΘΗΝΑ, 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Θεσµικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Σχήματα υποστήριξης και αδειοδοτικό πλαίσιο σταθμών ΑΠΕ στην Ελλάδα - Ενεργειακές Κοινότητες

Σχήματα υποστήριξης και αδειοδοτικό πλαίσιο σταθμών ΑΠΕ στην Ελλάδα - Ενεργειακές Κοινότητες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σχήματα υποστήριξης και αδειοδοτικό πλαίσιο σταθμών ΑΠΕ στην Ελλάδα - Ενεργειακές Κοινότητες Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Γερµανία Ο νόµος για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (EEG)

Γερµανία Ο νόµος για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (EEG) Αδειοδότηση έργων βιοαερίου Κωνσταντίνος Σιούλας Περιβαλλοντολόγος, MSc Yπεύθυνος έργου BiogasIN για το ΚΑΠΕ Τµήµα Περιβάλλοντος & Μεταφορών /νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Αριθµός Συµβολαίου IEE/09/848

Διαβάστε περισσότερα

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας )

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας ) Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 και το Υποστηρικτικό του Θεσμικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ,, ΥΠΕΚΑ Απρίλιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ Α/Γ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 50KW

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ Α/Γ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 50KW ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ Α/Γ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 50KW Αιτήσεις για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης σε σταθμούς ΑΠΕ λοιπών τεχνολογιών (πλην φωτοβολταϊκών) & ΣΗΘΥΑ, οι οποίοι απαλλάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ kostis@rae.gr EnergyReS 2008 Αθήνα, 11.04.2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημερινή κατάσταση- εθνικός στόχος για τα έτη 2010-2020 Μέτρα πολιτικής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αδειοδότησης

Διαδικασίες αδειοδότησης Διαδικασίες αδειοδότησης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής / εγκαταστάσεων παραγωγής / διανομής θερμικής ενέργειας, από βιομάζα / βιοαέριο / βιορευστά Ντζούρας N. Πικέρμι, 13.05.2016 Ορισμοί [ν. 3468/2006 (Α 129),

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 1. Καθορίζεται εθνικός δεσµευτικός στόχος 20% για τη συµµετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020 (αντί του 18% που προβλέπει η

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε.

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Πρέβεζα 19 & 20 Ιουλίου 2012 Πατεράκης Μάνος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. B. Διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για πρόσβαση Παραγωγών στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) για Σταθμούς ΑΠΕ που εξαιρούνται από λήψη Άδειας Παραγωγής (πλην Φ/Β Σταθμών Ειδικού Προγράμματος)

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία Θεσμικό Καθεστώς & Νομοθεσία Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Επιμελητής Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ-ΤΑΚ Οδηγία 2001/77/ΕΕ «Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω. Υπουργική απόφαση Δ6/Φ1/οικ.18359/14.9.2006 "Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Καθεστώς στήριξης &Αδειοδοτικόπλαίσιο για την υλοποίησηέργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα

Καθεστώς στήριξης &Αδειοδοτικόπλαίσιο για την υλοποίησηέργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα Καθεστώς στήριξης &Αδειοδοτικόπλαίσιο για την υλοποίησηέργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα Γ. Βουγιουκλάκης Page 1 Θεµατικές ενότητες I. Πλαίσιο λειτουργίας και καθεστώς στήριξης έργων ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘεσµικόΠλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

ΘεσµικόΠλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερµανός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΙΕΝΕ workshop Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2010 Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ 1 Περιεχόµενα Σηµερινή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ'

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ' Ο' νόμος' που' καθόρισε' τους' αρχικούς' κανονισμούς' σχετικά' για' την' παραγωγή' ηλεκτρικής'ενέργειας'από'ανανεώσιμες'πηγές'ενέργειας'στην'ελλάδα,'εκδόθηκε'

Διαβάστε περισσότερα

την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σχέδιο Νόµου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ΙΕΝΕ Σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Νομ/κης Αυτ/σης Κυκλάδων, του Δήμου Ερμούπολης και του ΤΕΔΚ Ν.

Συνέδριο ΙΕΝΕ Σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Νομ/κης Αυτ/σης Κυκλάδων, του Δήμου Ερμούπολης και του ΤΕΔΚ Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δυνατότητα Αξιοποίησης ΑΠΕ, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Σταδιακή Απεξάρτηση από το Πετρέλαιο Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ηχανισμός Ενίσχυσης Αγοράς & Αδειοδοτική Διαδικασία έργων Α.Π.Ε. &.Η.Θ.Υ.Α.

ηχανισμός Ενίσχυσης Αγοράς & Αδειοδοτική Διαδικασία έργων Α.Π.Ε. &.Η.Θ.Υ.Α. ηχανισμός Ενίσχυσης Αγοράς & Αδειοδοτική Διαδικασία έργων Α.Π.Ε. &.Η.Θ.Υ.Α. άρης Ανδρεοσάτος Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc (Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής ολιτικής) 21 Ιουνίου 2017, Αίθουσα «Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΗΜΕΡΙ Α ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΕΡΙ Α ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ηµήτριος Τσαλέµης ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Παν/µίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας Παρατηρήσεις για την λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιορευστών καυσίμων, στον Δήμο Μεσολογγίου. Αγρίνιο 10-7-2017 1.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Το σήμερα και το αύριο της αξιοποίησης βιομάζας στην ελληνική πραγματικότητα. Αντώνιος Ε. Γερασίμου Πρόεδρος ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Το σήμερα και το αύριο της αξιοποίησης βιομάζας στην ελληνική πραγματικότητα. Αντώνιος Ε. Γερασίμου Πρόεδρος ΕΛΕΑΒΙΟΜ Το σήμερα και το αύριο της αξιοποίησης βιομάζας στην ελληνική πραγματικότητα Αντώνιος Ε. Γερασίμου Πρόεδρος ΕΛΕΑΒΙΟΜ 1 2 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας 1 ο στρατηγικόσυνέδριογιατονκλάδοτηςενέργειας, «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας & Τμήμα Ηπείρου Ιωάννινα, 21 Μαρτίου 2009 Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών ιονύσης Αδ. Παπαχρήστου ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Έργο BiogasIN

Το Ευρωπαϊκό Έργο BiogasIN Το Ευρωπαϊκό Έργο BiogasIN Κωνσταντίνος Σιούλας Περιβαλλοντολόγος, MSc Yπεύθυνος έργου BiogasIN για το ΚΑΠΕ Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Αριθμός Συμβολαίου IEE/09/848

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Βιοενέργεια στην Ελλάδα Επίκαιρα δεδοµένα - Θεσµικό πλαίσιο Εθνικός Σχεδιασµός. Κατερίνα Σάρδη, Ανδρέας Κατσαρός Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Βιοενέργεια στην Ελλάδα Επίκαιρα δεδοµένα - Θεσµικό πλαίσιο Εθνικός Σχεδιασµός. Κατερίνα Σάρδη, Ανδρέας Κατσαρός Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Βιοενέργεια στην Ελλάδα Επίκαιρα δεδοµένα - Θεσµικό πλαίσιο Εθνικός Σχεδιασµός Κατερίνα Σάρδη, Ανδρέας Κατσαρός Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Ησηµασία της Βιοενέργειας 2004 2003 Ησηµασία της Βιοενέργειας Ησηµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑΔΙΚΤΥΑΤΗΣΔΕΗΑΕ Γιακουμάκη Ευαγγελία ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΗ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο»

πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο» ENERMED Πιλοτική Εφαρμογή στην Ελλάδα Εργαλείο (Toolkit) Αξιολόγησης Επενδύσεων ΑΠΕ Εκπαιδευτικό Μέρος Ομιλητής: Χρυσοβαλάντης Κετικίδης, ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ Καστοριά, 5 Μάρτιου 2013 ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δρ. Νίκος Βασιλάκος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Ενέργειας από ΑΠΕ (EREF) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΙΕΝΕ/ EBEA ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΑΠΕ 4.4.2013 2 ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΣΗΘΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Λάρισα, 15 Οκτωβρίου 2012 Ανάπτυξη της Βιομάζας - Βιοαερίου στην Ελλάδα. Υφιστάμενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαμπίδης ΕιδικόςΕπιστήμοναςτηςΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ AΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ιπλωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΠΕ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΠΕ ΙΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΤΚΜ ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΠΕ Αθ. Νταγκούµας ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών Α.Π.Θ. Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΑΕΝ. Αιολικοί σταθμοί και Ανταγωνιστικές διαδικασίες

ΕΛΕΤΑΕΝ. Αιολικοί σταθμοί και Ανταγωνιστικές διαδικασίες ΕΛΕΤΑΕΝ Αιολικοί σταθμοί και Ανταγωνιστικές διαδικασίες Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ειδ. Επιστήμονας Δ/ντης Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Αθήνα, Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης. Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ

Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης. Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ ιηµερίδα ΤΕΕ/ Περιφερειακού Τµήµατος Κεντρικής & υτικής Θεσσαλίας για τις ΑΠΕ και τη θέση τους στο

Διαβάστε περισσότερα

BiogasIN KAΠΕ Πικέρμι Αξιολόγηση κατά την αδειοδοτική διαδικασία έργων βιοαερίου

BiogasIN KAΠΕ Πικέρμι Αξιολόγηση κατά την αδειοδοτική διαδικασία έργων βιοαερίου BiogasIN KAΠΕ Πικέρμι 24.07.2012 Αξιολόγηση κατά την αδειοδοτική διαδικασία έργων βιοαερίου Διονύσης Παπαβασιλείου ΥπεύθυνοςΤμήματοςΥποστήριξηςΕνεργειακών Επενδύσεων Διάγραμμα αδειοδοτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ από τις Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα 30/06/2017 Δημήτρης Τσέκερης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα ΑΠΕ & Ηλ. Ενέργειας Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Η Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα- Αγορά και Εξελίξεις ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Δρ. Δημήτριος Β. Κανελλόπουλος Διευθυντής Αιολικής Ενέργειας 20 Απριλίου 2010 ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 1 Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015 Χορήγηση στο «Δήμο Ήλιδας» άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Γκορόγιας Άρης Χηµικός Μηχανικός Σύµβουλος Επιχειρήσεων Εθνικός στόχος για συµµετοχή ΑΠΕ Οι εθνικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Βιομάζα - Δυνατότητες

Βιομάζα - Δυνατότητες Νίκος Πλουμής Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Προϊστάμενος Τμήματος Θερμοηλεκτρικών Έργων Βιομάζα - Δυνατότητες Οι δυνατότητες ανάπτυξης της βιομάζας στην Ελληνική αγορά σήμερα είναι πολύ σημαντικές: Το δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή Αδειοδοτική διαδικασία έργων βιοαερίου στην Ελλάδα Θεσµικό πλαίσιο αδειοδότησης έργων βιοαερίου Αδει

Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή Αδειοδοτική διαδικασία έργων βιοαερίου στην Ελλάδα Θεσµικό πλαίσιο αδειοδότησης έργων βιοαερίου Αδει IEE Project BiogasIN Αδειοδοτική ιαδικασία έργων βιοαερίου στην Ελλάδα D.4.1., WP4 Σιούλας Κωνσταντίνος Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 19 ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνος 190 09 Πικέρµι

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη Ανάλυση της δυνατότητας ιείσδυσης των Τεχνολογιών ΑΠΕ και Εξοικονόµησης Ενέργειας στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστηµα εν όψει των στόχων της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής Ο ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τίγκας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Αθήνα 19 Οκτωβρίου 2007 Εµµ. Σαντοριναίος Ηλ/γος Μηχανικός ΕΜΠ- ΜΒΑ Εδ ό Ε ή ΡΑΕ Περιεχόµενα Η κατάσταση σήµερα - εθνικός στόχος για

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ανοιχτό Forum AΠΕ/ΣΗΘ Ζάππειο, 31 Οκτωβρίου 2008 Θεόδωρος Κ. Πανάγος Αντιπρόεδρος Ρ.Α.Ε. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηπειρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα

Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2007 Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ» Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΧΑΡΙ ΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Παντέρη. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Ειρήνη Παντέρη. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Ειρήνη Παντέρη Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «G.E.S. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «G.E.S. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24/02/2011 Προς: Θέμα: G.E.S. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009 ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Οικονομικά της ενέργειας

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Οικονομικά της ενέργειας Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Οικονομικά της ενέργειας Νίκος Μαμάσης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 215 Οικονομικά της ενέργειας Διάρθρωση παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ στην ΕΛΛΑ Α. Παρασκευή, 12 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ στην ΕΛΛΑ Α. Παρασκευή, 12 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ στην ΕΛΛΑ Α Παρασκευή, 12 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη 1 Ευθύµιος Μουρατίδης Υπεύθυνος Ενέργειας & Περιβάλλοντος 2 Ευρωπαϊκή Ένωση Σχέδιο ράσης Προώθηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Απεξάρτηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Έργο BiogasIN

Το Ευρωπαϊκό Έργο BiogasIN Το Ευρωπαϊκό Έργο BiogasIN Κωνσταντίνος Σιούλας Περιβαλλοντολόγος, MSc Yπεύθυνος έργου BiogasIN για το ΚΑΠΕ Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Αριθμός Συμβολαίου IEE/09/848

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου Αναδιάρθρωση των εγγυημένων τιμών για τα φωτοβολταϊκά:

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου Αναδιάρθρωση των εγγυημένων τιμών για τα φωτοβολταϊκά: Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Αναδιάρθρωση των εγγυημένων τιμών για τα φωτοβολταϊκά: Το ΥΠΕΚΑ έχει θέσει την ανάπτυξη των ΑΠΕ στο κεντρικό κορμό του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού, με στόχο την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010

6 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010 6 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010 1 Φεβρουαρίου 2011 Η ΔΕΗ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα όσον αφορά την εγγυοδοσία για την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης και την υποδοχή αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια. Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια. Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε. Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε. 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕ ΤΟ 2008 ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (Ι) Πηγή: REN21,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Οκτώβριος 2015 2013 2015 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Σεπτέμβριος 2015 2013 2015 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ

Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Πειραιώς 132 115 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@raegr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Φεβρουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Φεβρουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Φεβρουάριος 2013 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα