Βασίλης Μπαµπούρης Κέντρο Εκπαίδευσης Μεταφραστών meta φραση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασίλης Μπαµπούρης Κέντρο Εκπαίδευσης Μεταφραστών meta φραση"

Transcript

1 Εφαρµογές Web 2.0 στην εκπαίδευση µεταφραστών Βασίλης Μπαµπούρης Κέντρο Εκπαίδευσης Μεταφραστών meta φραση Abstract: During the past decade Information Technology has had a catalytic effect on both the process and the very nature of Translation, to the extent of a widely acknowledged paradigm shift. Nowadays, the practice of translation relies heavily on the use of the Internet and Translation Technologies; sadly the same cannot be claimed about most translator training courses all over the world. Using the above commonly accepted fact as a starting point, this paper: a) analyzes the reasons due to which translator training has failed to keep abreast of IT and has only began to explore the possibilities offered by technologies for online training, and lays particular emphasis to the educational institutions and privately owned vocational training schools that offer translator training programmes as well as to their teaching staff and IT infrastructure, b) puts forward the suggestion that a technological rift now divides translator training and translation market reality, and highlights both the danger of this rift becoming permanent and the potential consequences for trainees, c) proposes the use of Web 2.0 tools and services as a cheap and easily applicable solution for bridging the aforementioned rift and lists the advantages and potential disadvantages of incorporating Web 2.0 technologies in translator training curriculums, d) offers practical ideas for Web 2.0 e-tivities that can enrich and upgrade the conventional face-to-face model of translator training. Key-words: Web 2.0, Translator Training, e-tivities, on line training, new technologies. 1. Εισαγωγή Είναι κοινός τόπος ότι έχουν αλλάξει πολλά στη Μετάφραση. Μια από τις πιο σηµαντικές αλλαγές σχετίζεται µε το διαρκώς εξελισσόµενο ρόλο της ίδιας της Μετάφρασης, από ιµπεριαλιστικό µέσο πολιτισµικής οικειοποίησης κατά την εποχή της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας σε µέσο γλωσσικών συσχετισµών και εµπλουτισµών κατά το ιαφωτισµό και, τέλος, σε µια βιοµηχανία µε ετήσιο τζίρο δεκάδων εκατοµµυρίων δολαρίων στη σύγχρονη παγκοσµιοποιηµένη αγορά. Μια άλλη σηµαντική αλλαγή εύλογα σχετίζεται µε την επίδραση που είχαν στη Μετάφραση η Πληροφορική και το ιαδίκτυο αναφορικά µε: τη µεταφραστική διαδικασία (όπου οι επεξεργαστές κειµένου, τα εργαλεία µετάφρασης υποβοηθούµενης από τον υπολογιστή, οι διαδικτυακές ορολογικές πηγές κ.ά. έχουν αλλάξει τον τρόπο δουλειάς των µεταφραστών σε βαθµό αλλαγής επιστηµονικού παραδείγµατος) και τη φύση της ίδιας της Μετάφρασης (µε ορισµένους Μεταφρασεολόγους να υποστηρίζουν ότι η παγκοσµιοποίηση οδηγεί τη Μετάφραση σε σταδιακή αποανθρωποποίηση (Pym 2003: )). Αυτές οι βαθιές µεταβολές στη φύση και στο ρόλο της Μετάφρασης οδήγησαν σε εξίσου σηµαντικές αλλαγές στα προγράµµατα εκπαίδευσης µεταφραστών µε φυσική παρουσία του εκπαιδευόµενου στην τάξη (face-to-face). Έτσι, τα προγράµµατα σπουδών ναι µεν εξακολουθούν να δίνουν έµφαση στην ανάλυση κειµένου, τη θεωρία

2 και τη µεθοδολογία αντιµετώπισης µεταφραστικών προβληµάτων, αλλά επανασχεδιάστηκαν σε µικρό ή µεγάλο βαθµό, ώστε πλέον να εισάγουν τους εκπαιδευόµενους σε νέες έννοιες (όπως η τηλεµετάφραση ή η τοπική προσαρµογή ιστοτόπων και λογισµικού), να τους εκπαιδεύουν στη χρήση των εργαλείων CAT και να τους βοηθούν να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες, όπως η δηµιουργία γλωσσαρίων και ορολογικών µνηµών, η έρευνα και η τεκµηρίωση στο ιαδίκτυο κ.ά. 2. Εκπαίδευση Μεταφραστών µέσω ιαδικτύου Η σύγχρονη µεταφραστική πρακτική βασίζεται σηµαντικά στη χρήση της Πληροφορικής και του ιαδικτύου, σε βαθµό, µάλιστα, που οι περισσότεροι «ψηφιακοί ιθαγενείς» του χώρου της επαγγελµατικής µετάφρασης, δηλαδή οι νέοι µεταφραστές, δεν µπορούν να φανταστούν πώς µπορούσαν οι πιο παλιοί από εµάς να µεταφράζουν χωρίς το ιαδίκτυο. υστυχώς, δεν µπορούµε να πούµε το ίδιο και για την Εκπαίδευση Μεταφραστών. «Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η εκπαίδευση µέσω ιαδικτύου αγνοούνται από µεγάλο τµήµα του χώρου µας», παρατηρεί ο Yves Gambier (Gambier 2003: 58-60). Μερικά χρόνια αργότερα, δεν έχουν αλλάξει πολλά: µια αναζήτηση στον παγκόσµιο ιστό για βρετανικά πανεπιστήµια που προσφέρουν εξ αποστάσεως µεταπτυχιακά προγράµµατα σχετικά µε τη Μετάφραση µας δίνει µόνο τρία αποτελέσµατα (το πανεπιστήµιο West England και αυτά του Birmingham και του Portsmouth). Μάλιστα, και τα τρία αυτά µεταπτυχιακά προγράµµατα έχουν θεωρητικό προσανατολισµό, δηλαδή εστιάζουν στη Μεταφρασεολογία και όχι στην Εκπαίδευση Μεταφραστών (Lexicool, 2007). Εν µέρει, αυτό εξηγείται από το ότι η σωστή εκπαίδευση ενός µεταφραστή απαιτεί κυρίως την ένας-προς-έναν αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου και αυτό το µοντέλο αλληλεπίδρασης µπορεί µεν να αναπαραχθεί σε ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης µέσω του ιαδικτύου, αλλά µε ασύµφορα µεγάλο κόστος σε χρόνο και σε χρήµα. Μήπως, λοιπόν, αυτό σηµαίνει ότι η εκπαίδευση µεταφραστών είναι καταδικασµένη να παραµείνει ριζωµένη στην τάξη; Όχι κατ' ανάγκη, εφόσον ορισµένα από τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας µπορούν σχετικά εύκολα να τροποποιηθούν και να µεταφερθούν στο περιβάλλον του ιαδικτύου (π.χ. η ανάλυση κειµένου και η µεθοδολογία της έρευνας). Φαίνεται όµως να καταδεικνύει ένα σοβαρό πρόβληµα, την εξαιρετικά βραδεία διάδοση της ψηφιακής τεχνολογίας στο χώρο της εκπαίδευσης µεταφραστών, και να προσδίδει µια νέα διάσταση στο γνωστό πλέον δίπολο των «ψηφιακών ιθαγενών» και των «ψηφιακών µεταναστών»: το πρόβληµα που αντιµετωπίζει σήµερα η εκπαίδευση µεταφραστών δεν είναι µόνο ότι οι «σπουδαστές δεν είναι πλέον οι άνθρωποι τους οποίους το εκπαιδευτικό µας σύστηµα σχεδιάστηκε να εκπαιδεύσει» (Prensky 2001: 1, 3-6), αλλά και ότι οι επαγγελµατίες µεταφραστές τους οποίους θα κληθούν να ανταγωνιστούν στην ελεύθερη αγορά οι εκπαιδευόµενοί µας έχουν ουσιαστικότερη σχέση µε την Πληροφορική απ ό,τι έχουν τα διάφορα ανά τον κόσµο προγράµµατα Εκπαίδευσης Μεταφραστών. Το χάσµα αυτό διευρύνεται µε ανησυχητική ταχύτητα και απειλεί να µετατρέψει στο σύνολό του το σύγχρονο µοντέλο Εκπαίδευσης Μεταφραστών σε έναν ψηφιακό πρωτόγονο. Τα δεδοµένα δεν είναι ενθαρρυντικά. ιευθυντές µεταπτυχιακών προγραµµάτων εκπαίδευσης µεταφραστών στην Ευρώπη παραδέχονται ανοιχτά ότι γίνεται ελάχιστη έρευνα µε σκοπό τη σύγκριση της εκπαίδευσης µεταφραστών στην τάξη και της εκπαίδευσης µεταφραστών µέσω ιαδικτύου. Οι πιθανές αιτίες αυτής της ερευνητικής ανεπάρκειας είναι αρκετές:

3 ο κοινά απαντώµενος φόβος ότι το διαδικτυακό µοντέλο θα οδηγήσει στην απαξίωση και την επακόλουθη εγκατάλειψη του µοντέλου εκπαίδευσης στην τάξη, δηλαδή ο φόβος ότι εν τέλει πρέπει να διαλέξουµε στρατόπεδο κι ότι δεν µπορεί να υπάρξει η χρυσή τοµή της µεικτής εκπαίδευσης η εσφαλµένη πεποίθηση ότι η υλοποίηση ενός διαδικτυακού µοντέλου εκπαίδευσης µεταφραστών απαιτεί τεράστια οικονοµική δαπάνη ο αρκετά µεγάλος αριθµός διδασκόντων που εµπλέκονται στην εκπαίδευση µεταφραστών αλλά έχουν κυρίως θεωρητικές γνώσεις, υστερούν σε δεξιότητες πληροφορικής και αδυνατούν να εξηγήσουν πειστικά στους εκπαιδευόµενούς τους την αξία και το ρόλο της Πληροφορικής στο επάγγελµα του µεταφραστή και ο σχετικά... χαλαρός ρυθµός λήψης και υλοποίησης αποφάσεων στα περισσότερα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης. Ευτυχώς, η χρήση των υπηρεσιών και εργαλείων Web 2.0 υπόσχεται να δώσει λύση σε αυτό το πολυδιάστατο πρόβληµα και να φέρει ένα «νέο κύµα καινοτοµίας» (Alexander 2006: 32). 3. Web 2.0: Τι και γιατί Παρότι, όπως έχει επισηµάνει ο Tim O Reilly, «ορισµένοι το επικρίνουν ως έναν ανούσιο όρο του µάρκετινγκ» (O Reilly, 2005) ή απλώς ως µια υπερβολή των καιρών µας, η πλατφόρµα του Web 2.0 είναι αναµφίβολα κάτι απείρως σηµαντικότερο. Ο όρος αφορά µια σχετικά νέα γενιά εφαρµογών του παγκόσµιου ιστού (ιστολόγια, wikis, RSS feeds, εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, εργαλεία σήµανσης δεδοµένων µε σηµασιολογικές ετικέτες και εργαλεία διαµοιρασµού και κοινής χρήσης δεδοµένων) και προκύπτει από τη µετεξέλιξη του ιστού σε µια πλατφόρµα που δίνει περισσότερη δύναµη στο χρήστη, παρέχοντάς του τη δυνατότητα: να παράγει περιεχόµενο να παραµετροποιεί τις εφαρµογές στα µέτρα των αναγκών του να εκµεταλλεύεται το µοντέλο «η ισχύς εν τη ενώσει» (βλ. Wikipedia) να σηµαίνει µε ετικέτες (κι έτσι να νοηµατοδοτεί) πληροφορίες και να δηµιουργεί ταξινοµίες να µοιράζεται δεδοµένα µε άλλους χρήστες και να δηµιουργεί κοινότητες και κοινωνικά δίκτυα. Υπό µια έννοια, λοιπόν, το Web 2.0 είναι όλα όσα υποσχέθηκε ότι θα µας έδινε το Web 1.0, αλλά δεν τα κατάφερε επειδή τότε δεν υπήρχαν οι απαραίτητες τεχνολογίες. Τα πλεονεκτήµατα (και τα πιθανά µειονεκτήµατα) της ενσωµάτωσης υπηρεσιών και εργαλείων Web 2.0 στη συµβατική εκπαίδευση είναι ποικίλα και έχουν συζητηθεί σε διάφορες εργασίες και µελέτες τα δε στενά χρονικά περιθώρια αυτής της οµιλίας δεν επιτρέπουν την επιµέρους ανάλυσή τους. Παρά ταύτα, σε ό,τι αφορά το εξειδικευµένο πεδίο της Εκπαίδευσης Μεταφραστών, το Web 2.0 είναι µάννα εξ ουρανού. Οι διαδικτυακές δραστηριότητες (τα λεγόµενα e-tivities) που σχεδιάζονται µε βάση αυτές τις υπηρεσίες και αυτά τα εργαλεία: έχουν χαµηλό κόστος υλοποίησης

4 απαιτούν λογικό χρόνο για τη διαχείρισή τους µπορούν να ενσωµατωθούν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα χωρίς να απαιτηθεί ο εκ βάθρων ανασχεδιασµός του προσδίδουν µια αίσθηση καινοτοµίας και πρωτοτυπίας και ενθαρρύνουν την παραγωγή υλικού από τον εκπαιδευόµενο (στοιχείο που αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την ενεργό συµµετοχή και την εξερεύνηση). Οι περισσότερες από αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αναβαθµίσουν και να βελτιώσουν ένα µάθηµα που λαµβάνει χώρα στην τάξη, και όχι για να το ακυρώσουν ως µοντέλο διδασκαλίας, ενώ η χρήση τους και τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν από αυτή µπορούν να αποτελέσουν µέρος της επίσηµης ή έστω ανεπίσηµης έρευνας που τόσο χρειαζόµαστε σε αυτό το πεδίο. Αλλά το πιο σηµαντικό είναι ότι µε αυτές τις εφαρµογές µπορούµε να γεφυρώσουµε το χάσµα ανάµεσα στις σύγχρονες µεθόδους Εκπαίδευσης Μεταφραστών και τη σύγχρονη µεταφραστική πρακτική σε ό,τι αφορά τη χρήση της Πληροφορικής, ενώ παράπλευρο όφελος θα αποτελέσει και η επιµόρφωση των ίδιων των εκπαιδευτών αναφορικά µε τις νέες τεχνολογίες του παγκόσµιου ιστού. 4. Ενδεικτικά Web 2.0 e-tivities και εργαλεία/υπηρεσίες 4.1. ηµιουργία και σύγκριση µεταµηχανών αναζήτησης (Rollyo) Ως µετα-µεταµηχανή αναζήτησης, το Rollyo µάς επιτρέπει να δηµιουργούµε µεταµηχανές αναζήτησης επιλέγοντας τις πηγές που επιθυµούµε. Αν χωρίσουµε τους εκπαιδευόµενους σε οµάδες και βάλουµε κάθε οµάδα να δηµιουργήσει τη δική της µεταµηχανή, µπορούµε να αναθέσουµε στις οµάδες να αναζητήσουν ορισµένες πληροφορίες, να συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα και να βγάλουµε συµπεράσµατα για τη σχέση πηγής και αποτελέσµατος στην αναζήτηση ηµιουργία συλλογικού αρχείου σελιδοδεικτών (del.icio.us) Ζητάµε από τους εκπαιδευόµενους να ανοίξουν λογαριασµό σε µια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης µέσω σελιδοδεικτών, όπως το del.icio.us, και να αρχίσουν να αποθηκεύουν σελιδοδείκτες για ιστοτόπους σχετικούς µε τη µετάφραση και την έρευνα. Μόνη προϋπόθεση είναι η χρήση µιας κοινής ετικέτας-κλειδί (στην ουσία, ενός κωδικού π.χ. MetafrasiRD08) για τη σήµανση αυτών των σελιδοδεικτών. Ύστερα από µερικές εβδοµάδες, όποιος από τους εκπαιδευόµενους ζητήσει από το del.icio.us να του δείξει όλους τους ιστοτόπους που έχουν σηµανθεί µε την ετικέτακλειδί, θα αποκτήσει πρόσβαση σε ένα αρχείο µε όλες τις πηγές που έχουν αποθηκεύσει οι συσπουδαστές του.

5 Εικόνα 1: Αρχείο συνδέσµων που έχουν σηµανθεί µε την ετικέτα-κωδικό MetafrasiRD08 στο Delicious ηµιουργία πολύγλωσσων γλωσσαριών σε διεθνές επίπεδο (ΖοΗο) Κατόπιν συνεννόησης µεταξύ πανεπιστηµιακών ή µη πανεπιστηµιακών τµηµάτων εκπαίδευσης µεταφραστών αλλά και φορέων ορολογίας σε µία ή σε διάφορες χώρες, επιλέγεται ένα θέµα (π.χ. «ορολογία µεταφρασεολογίας») και δηµιουργείται ένας πίνακας σε µια διαδικτυακή σουίτα εφαρµογών γραφείου µε µορφή wiki, µε κάθε στήλη να αντιστοιχεί σε µία γλώσσα. Κατόπιν, ζητάµε από τους συµµετέχοντες να προσθέσουν όρους ή µεταφράσεις όρων στη γλώσσα τους, σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτή τους. Όπου υπάρχουν διαφωνίες ή περισσότερες από µία προτάσεις για την απόδοση ενός όρου (π.χ. localisation = «τοπική προσαρµογή», «επιχώρια προσαρµογή» ή «τοπικοποίηση»;), η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης µεταξύ πολλών χρηστών και δηµιουργίας δηµοσκοπήσεων που προσφέρει το ZoHo οδηγεί δηµοκρατικά και µέσα από συζήτηση στην υιοθέτηση του πιο λειτουργικού και δηµοφιλούς όρου.

6 Εικόνα 2: ηµιουργία πολύγλωσσου ορολογικού γλωσσάριου από πολλούς χρήστες σε περιβάλλον wiki Σύγκριση και ανάλυση µεταφραστικών µεθοδολογιών µε τη χρήση του Πρωτοκόλλου Οµιλούντων Υποκειµένων (WikiDot, GoogleVideo κ.ά.) Το Πρωτόκολλο Οµιλούντων Υποκειµένων ( think aloud protocol ) χρησιµοποιείται στην εκπαίδευση µεταφραστών από τα τέλη της δεκαετίας του 80 ως µέσο κατανόησης της µεταφραστικής διαδικασίας από µεθοδολογική σκοπιά (Kussmaul & Tirkkonen- Condit 1995: 2-4). Ζητάµε από τους εκπαιδευόµενους να µεταφράσουν ένα κείµενο και να εκφέρουν λεπτοµερώς και µεγαλοφώνως τις σκέψεις τους κατά τη µετάφραση. Με τη βοήθεια µιας webcam µε µικρόφωνο, καταγράφεται σε αρχείο βίντεο, η φωνή του εκπαιδευόµενου και η πορεία της µετάφρασης στην οθόνη. Στη συνέχεια, όλα τα βίντεο ανεβαίνουν σε ένα wiki ή στο GoogleVideo, σε ξεχωριστή σελίδα το καθένα. Οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να δουν σε εύλογο χρονικό διάστηµα όλα τα βίντεο και να προσθέσουν σχόλια στο καθένα σχετικά µε τις γνώσεις που αποκόµισαν παρακολουθώντας τους συσπουδαστές τους να µεταφράζουν. Η ανακεφαλαίωση των σχολίων αυτών και η εξαγωγή τελικών συµπερασµάτων µπορεί να γίνει µε µια συζήτηση στην τάξη. Βεβαίως, αυτή η δραστηριότητα µπορεί να γίνει εξ ολοκλήρου στην τάξη, αλλά η Web 2.0 εκδοχή της προσφέρει καλύτερη διαχείριση του χρόνου, ευνοεί τους ντροπαλούς εκπαιδευόµενους και παράγει αποτελέσµατα που µπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγµή από τους εκπαιδευόµενους ή τον εκπαιδευτή Μελέτη της επίδρασης της αναθεώρησης και της επιµέλειας στο µετάφρασµα (WriteBoard) Ένας εκπαιδευόµενος ανεβάζει το πρώτο χέρι της µετάφρασής του στο wiki WriteBoard και κάνει εκεί όλες τις διορθώσεις που κρίνει απαραίτητες (αναθεώρηση). Στη συνέχεια, 2-3 συσπουδαστές του επιµελούνται την online εκδοχή της µετάφρασης.

7 Το WriteBoard προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης των αλλαγών που γίνονται σε ένα κείµενο από πολλαπλούς χρήστες κι έτσι µας επιτρέπει να συγκρίνουµε τόσο την επίδραση που έχουν στο µετάφρασµα η αναθεώρηση και η επιµέλεια όσο και τις διαφορετικές οπτικές γωνίες από τις οποίες προσεγγίζουν οι µεταφραστές και οι επιµελητές τις έννοιες του «σωστού» και του «λάθους» στη µετάφραση. Εικόνα 3: Αναθεώρηση µετάφρασης από το µεταφραστή και επιµέλεια από δύο επιµελητές στο WriteBoard Ανάλυση απαιτήσεων µεταφραστικού έργου µε τη δηµιουργία συλλογικού mind map (MindMeister). Αναθέτουµε στους εκπαιδευόµενους ένα µεταφραστικό έργο και τους ζητάµε να δηµιουργήσουν ένα συλλογικό mind map στο οποίο θα καταγράψουν τις απαιτήσεις του έργου από πλευράς πραγµατολογικής και ορολογικής έρευνας, διαχείρισης χρόνου και έµψυχου δυναµικού, κοστολόγησης κ.λπ. Καθώς οι εκπαιδευόµενοι προσθέτουν στοιχεία στο χάρτη, αντιλαµβάνονται ότι ένα µεταφραστικό έργο είναι πάντοτε πολυδιάστατο, ανακαλύπτουν πτυχές του έργου που δεν τους ήταν γνωστές και τις συζητούν µε τους συσπουδαστές τους Περαιτέρω ιδέες επιγραµµατικά Συλλογική ληµµατογράφηση σε wiki (PBWorks) Συλλογικός σχολιασµός µεταφράσεων (PBWorks) ιαδικτυακή διαχείριση µεταφραστικού έργου (BaseCamp) ηµιουργία συλλογικού αρχείου πηγών έρευνας για τη µετάφραση ενός κειµένου (NoteMesh) 5. Μειονεκτήµατα και προβλεπόµενα προβλήµατα Όπως και µε κάθε νέα τεχνολογία, οι παγίδες και τα προβλήµατα είναι αρκετά. Το πιο σηµαντικό από αυτά είναι η έλλειψη σαφούς εικόνας σχετικά µε το αν το «κύµα καινοτοµίας» του Web 2.0 θα οδηγήσει σε ασφαλές λιµάνι την εκπαίδευση ή αν θα την

8 παρασύρει σε αβαθή νερά. Επίσης, άξιοι προσοχής είναι και οι προβληµατισµοί που έχουν διατυπωθεί σχετικά µε το µέλλον του Web 2.0, µε κάποιους αναλυτές να προβλέπουν τη διάρρηξη µιας «φούσκας» ανάλογης µε αυτή του.com (Dvorak 2007) εδώ, βέβαια, µπορεί κανείς να αντιτείνει ότι οι τεράστιες επενδύσεις για την ανάπτυξη ή την εξαγορά υπηρεσιών και εφαρµογών Web 2.0 που βλέπουµε τα τελευταία 2-3 χρόνια επαρκούν για να διαψεύσουν τέτοιους φόβους. Σε ό,τι αφορά την Εκπαίδευση Μεταφραστών, τα προβλήµατα που ανακύπτουν από τη χρήση εφαρµογών Web 2.0 δε διαφέρουν από τα αντίστοιχα που θα καλούνταν να αντιµετωπίσει οποιοσδήποτε άλλος τοµέας εκπαίδευσης: η διεύρυνση του χάσµατος µεταξύ ψηφιακά αναλφάβητων και ψηφιακά εγγράµµατων εκπαιδευόµενων, µε τους πρώτους να µην µπορούν να συµµετάσχουν σωστά και να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες η εξασθένιση του καινοτοµικού στοιχείου των δραστηριοτήτων (λόγω της σταδιακής εξοικείωσης των εκπαιδευόµενων µε τις εφαρµογές Web 2.0), µε αποτέλεσµα οι εκπαιδευόµενοι να πάψουν να τις βρίσκουν ενδιαφέρουσες η ανάγκη επένδυσης αρκετού χρόνου για την παραγωγή ποικίλων δραστηριοτήτων, ώστε να καλύπτονται όλα τα µαθησιακά στυλ η ανάκυψη ζητηµάτων προστασίας προσωπικών δεδοµένων και πνευµατικών δικαιωµάτων η ανάγκη διαχείρισης του ενίοτε µεγάλου όγκου δεδοµένων που παράγουν οι εφαρµογές Web 2.0. Αυτά τα πιθανά προβλήµατα αναµφίβολα περνούν σε δεύτερη µοίρα µπροστά στα πλεονεκτήµατα που περιγράφηκαν παραπάνω και δε θα έπρεπε να αποθαρρύνουν τους εκπαιδευτές. Και βέβαια, µπορούν να ελαχιστοποιηθούν αν ακολουθηθούν ορισµένες συµβουλές: ο σχεδιασµός, η προετοιµασία και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων πρέπει να γίνεται µε µεθοδικότητα και προσοχή οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να λαµβάνουν σαφείς οδηγίες το εκπαιδευτικό όφελος κάθε δραστηριότητας πρέπει να παρουσιάζεται εξ αρχής στους εκπαιδευόµενους, ώστε να διασφαλίζεται η ένθερµη συµµετοχή τους. 6. Συµπεράσµατα Παρότι οι εφαρµογές Web 2.0 δεν πρέπει να θεωρούνται πανάκεια σε οποιοδήποτε τοµέα εκπαίδευσης, γεγονός είναι ότι προωθούν και ενισχύουν τη συµµετοχή, τη συνεργασία και την παραγωγή περιεχοµένου κι έτσι ακυρώνουν µια από τις πιο συχνές επικρίσεις που διατυπώνονται εναντίον της διαδικτυακής εκπαίδευσης, δηλαδή ότι µετατρέπει τους σπουδαστές σε παθητικούς καταναλωτές πληροφοριών. Τα οφέλη από τη χρήση των εφαρµογών Web 2.0 στην Εκπαίδευση Μεταφραστών είναι τόσα πολλά και σηµαντικά, που δεν µπορούν ούτε να αγνοηθούν ούτε να αντιµετωπιστούν µε σνοµπισµό. Ακόµα κι αν δεχτούµε χάριν συζήτησης ότι το Web 2.0 είναι µια περαστική διαδικτυακή µόδα κι ότι ως µόδα αργά ή γρήγορα θα παρέλθει, ο πειραµατισµός µε τις εφαρµογές του µπορεί να αναπληρώσει έστω και µερικώς την έρευνα σε έναν τοµέα της εκπαίδευσης µεταφραστών όπου παρατηρείται έλλειµµα έρευνας. Όµως, το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα είναι ότι οι εφαρµογές Web 2.0 µάς

9 προσφέρουν έναν πρωτότυπο και οικονοµικό τρόπο να προσθέσουµε µια διαδικτυακή διάσταση στις κοινώς χρησιµοποιούµενες µεθοδολογίες Εκπαίδευσης Μεταφραστών. Και µόνο γι αυτό, οφείλουµε να πειραµατιστούµε και να εξερευνήσουµε τους ποικίλους τρόπους µε τους οποίους οι εφαρµογές αυτές µπορούν να µας βοηθήσουν να δηµιουργήσουµε ακόµα καλύτερους µεταφραστές.

10 Βιβλιογραφία Alexander B. (2006). Web 2.0: A new wave of innovation for teaching and learning? In EDUCAUSEreview 41:2, me= Dvorak J.C. (2007). Bubble 2.0 coming soon. Gambier Y. (2003). Translation and technology. In A. Pym, C. Fallada, J.R. Biau & J. Orenstein (ed.), Innovation and e-learning in translator trainin., Tarragona: Universitat Rovira I Virgili, Kussmaul P. & S. Tirkkonen-Condit (1995). Think-aloud protocol analysis in translation studies. In TTR. Traduction Terminologie Redaction 8:1, Lexicool (2007). Translation and interpreting postgraduate courses in the UK. O'Reilly T. (2005). What is Web 2.0: Design patterns and business models for the next generation of software. Prensky M. (2001). Digital natives, digital immigrants. In On the Horizon 9:5, 1, 3-6. ιαθέσιµο στο διαδίκτυο: %20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf Pym A. (2003). Localization and the dehumanization of discourse. In The Linguist 41:6, Παράρτηµα Σύνδεσµοι για τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που χρησιµοποιήθηκαν. delicious del.icio.us Fliqz Google Video video.google.com MindMeister NoteMesh PBWorks pbworks.com Rollyo WikiDot Writeboard ZOHO Meeting meeting.zoho.com/jsp/my_meetings.jsp ZOHO Sheet sheet.zoho.com/home.do

11

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. E - learning. Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες. Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. E - learning. Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E - Learning Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες E - learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Ηγεσία

Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Ηγεσία Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Ηγεσία Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015 Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης 90279 Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα 61 18 Ιανουαρίου 2015 Web 2.0 Ενσωμάτωση στις εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (www) στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής Και Επικοινωνιών στον Κλάδο Της Εκπαίδευσης

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής Και Επικοινωνιών στον Κλάδο Της Εκπαίδευσης Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής Και Επικοινωνιών στον Κλάδο Της Εκπαίδευσης Σιώκας Ευάγγελος, Δρ Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Αυτόνομη και συλλογική διαχείριση της ορολογίας μέσα από συναφή και παράλληλα κείμενα με την υποστήριξη εργαλείου κοινωνικής επισήμανσης στο μάθημα της εξειδικευμένης μετάφρασης Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές και περιβάλλοντα WEB 2.0 στο σύγχρονο σχολείο. Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων

Εφαρμογές και περιβάλλοντα WEB 2.0 στο σύγχρονο σχολείο. Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Εφαρμογές και περιβάλλοντα WEB 2.0 στο σύγχρονο σχολείο Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων WEB 2.0 Ο όρος Web 2.0 (Ιστός 2.0) περιγράφει μία σειρά από εφαρμογές και περιβάλλοντα νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης E-Agiografia, Η Media Suite έχει αναπτύξει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (e-learning) με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης E-Agiografia, Η Media Suite έχει αναπτύξει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (e-learning) με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη,

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη, ΕΠΑΝΕΓΓΡAΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr ta oo Εισαγωγή Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας

ΤΠΕ στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΠΕ στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας Ενότητα 1: Γενική Εισαγωγή στο μάθημα Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυο στη ια Βίου Μάθηση Θέµατα Web 2.0 αναπαραστάσεις στη µάθηση & η συµβολή του ιαδικτύου

ιαδίκτυο στη ια Βίου Μάθηση Θέµατα Web 2.0 αναπαραστάσεις στη µάθηση & η συµβολή του ιαδικτύου Web 2.0 αναπαραστάσεις στη µάθηση & η συµβολή του ιαδικτύου Κυπαρισσία Παπανικολάου Επίκουρη καθηγήτρια kpapanikolaou@aspete.gr http://education.aspete.gr/users/papanikolaou/ Γενικό Τµήµα Παιδαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία "διαδραστικών" συλλογώναποθετηρίων. Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη.

Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία διαδραστικών συλλογώναποθετηρίων. Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη. Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία "διαδραστικών" συλλογώναποθετηρίων γνώσης Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη Πανωραία Γαϊτάνου Βιβλιοθηκονόμος MSc Βιβλιοθήκη Μουσείου Μπενάκη gaitanou@benaki.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες. Learning Xtra

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες. Learning Xtra Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) 16+ (ηλικίες κάτω των 25) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ Ανάπτυξη ιστολογίου Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργικό ή µόνο ασφαλές διαδίκτυο;

ηµιουργικό ή µόνο ασφαλές διαδίκτυο; 2η Εκδήλωση «Το ταξίδι του Αριάδνη συνεχίζεται.» Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 2015 ηµιουργικό ή µόνο ασφαλές διαδίκτυο; Αλέξανδρος Καπανιάρης Πληροφορικός, Πιστοποιηµένος εκπαιδευτής του προγράµµατος ΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Αγγελική Καραματσούκη karamaag@gmail.com Πράσινες Ιδέες 22/10/2014 Γνωριμία 2 Αγγελική Καραματσούκη Πτυχίο Νοσηλευτικής, Πτυχίο Πληροφορικής Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση. Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε τα εργαλεία

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση. Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε τα εργαλεία Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ενότητα: Υποενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε τα εργαλεία Shoutcast και Winamp Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας Περιγραφή Εργαλείου Είναι ένα κοινωνικό δίκτυο μάθησης, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να ανακαλύπτουν, να μοιράζονται και να αποθηκεύουν όρους, ορισμούς και γλωσσάρια σε 1487 τομείς και 97 γλώσσες.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans...

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Γιάννης Π. Τριανταφύλλου διευθυντής μάρκετινγκ Online? Ή... Community What? Τι σημαίνει κοινότητα για σας;...ας κάνουμε την άσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Συμβουλευτικής για εκπαιδευτικούς επαγγελματίες και γονείς

Δεξιότητες Συμβουλευτικής για εκπαιδευτικούς επαγγελματίες και γονείς Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Δεξιότητες Συμβουλευτικής για εκπαιδευτικούς επαγγελματίες και γονείς Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18)

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής

Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τεχνολογία μας έχει μαγνητίσει και σαγηνεύσει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή Τέτοια καθημερινά παραδείγματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

1 η Δραστηριότητα Wiki

1 η Δραστηριότητα Wiki 1 η Δραστηριότητα Wiki Βασικό Στόχος Στόχος της δραστηριότητας είναι η δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων που να διαπραγματεύονται τα παρακάτω θέματα 1 : 1. Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Τι είναι, Τρόποι Πληρωμής,

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Αξιολόγηση ιαδραστικών Συστηµάτων: Πειραµατικές µέθοδοι Παρατήρηση χρηστών Πειραµατικές µέθοδοι (laboratory studies) Παρατήρηση πεδίου (field studies)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αλλαγής και Ηγεσία

Διαχείριση Αλλαγής και Ηγεσία Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαχείριση Αλλαγής και Ηγεσία E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π Εργασία του µαθητή Μελίδη Λουκά ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα 2 Πρόλογος. 3 Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ασθενών και Οργάνωση Πελατολογίου

Διαχείριση Ασθενών και Οργάνωση Πελατολογίου Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαχείριση Ασθενών και Οργάνωση Πελατολογίου E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες

Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες ΕΣΔ516: Τεχνολογίες Διαδικτύου Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες Περιεχόμενα Περιεχόμενα Άνθρωποι και ιαδικασίες Τρόποι χρήσης της εκπαίδευσης από απόσταση σήμερα Κατηγορίες εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό τητα Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων Επιχειρηματικά Μοντέλα

Επιχειρηματικό τητα Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων Επιχειρηματικά Μοντέλα Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Επιχειρηματικό τητα Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων Επιχειρηματικά Μοντέλα Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΜΑΣΛΙΑΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΜΑΣΛΙΑΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΜΑΣΛΙΑΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Στο Λουξεμβούργο Εργάζονται περίπου 4000 από τους 5000 υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2009 Η αξιοποίηση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία Ευάγγελος Σιώκας Υποψ. ιδάκτωρ ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Φορέας Υλοποίησης Τόπος ιεξαγωγής : HELP : Στρασβούργο Ηµεροµηνία : 10-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Συµµετέχοντες : ΠέτροςΑλικάκος Πρωτοδίκης Σχόλια Το διήµερο 10 και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Μια προσπάθεια εξερεύνησης του διαδικτύου σχετικά µε την αξιοποίηση του στην διδασκαλία & εκµάθηση της ιταλικής ως ξένης γλώσσας ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Υπεύθυνος Σπουδών & Έρευνας: Δ. Τσιμάρας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δεκέµβρης 2015 Η Πλατφόρµα

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations. Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E.

EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations. Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E. EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Κάλυψη σημαντικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Εκπαιδευτική Τεχνολογία Εκπαιδευτική Τεχνολογία Εκπαιδευτική Τεχνολογία Πολυμέσα Όταν βλέπετε τα διπλανά σχήματα σημαίνει ότι υπάρχει δεσμός στο Διαδίκτυο Πρώτα βήματα Τη δεκαετία του 50 ξεκίνησαν οι προσπάθειες να δημιουργηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες 3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ Ιστολόγια και κοινότητες Ιστολόγια (blogs) και εκπαιδευτικές κοινότητες Εισαγωγή Ορισμοί Στόχοι και Όροι χρήσης Στατιστικά Στοιχεία Ιστολόγια Ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΤΠ61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΟΛΥΜΕΣΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΟ MARKETING Σπουδαστής: Πυροβολάκη Γεωργία Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Ομάδα Ο.Π.Α.Π.Σ. Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Βαρσάμης Παναγιώτης, Μπέρμπεης Γιάννης, Πλατής Σωτήρης, Τσαγγαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου

Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Ενότητα 5: Η Δομή της Ερευνητικής Πρότασης Αναστασία Χριστοδούλου, αναπλ. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ

TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ Γενικά Στοιχεία Όνομα εκπαιδευτικού: Αγοραστός Αθανάσιος (ΠΕ19 Πληροφορικής) Δημοτικό Σχολείο Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Ιούνιος 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Τα δύο τρίτα του πλανήτη µας καλύπτονται από ωκεανούς και θάλασσες. Με µια υπεύθυνη διαχείριση, µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning. Φόρουμ Έμπνευσης στην Εκπαίδευση. E-learning. Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning. Φόρουμ Έμπνευσης στην Εκπαίδευση. E-learning. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Φόρουμ Έμπνευσης στην Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα