Διερμηνεία και μετάφραση για την ΕΥΡΩΠΗ EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διερμηνεία και μετάφραση για την ΕΥΡΩΠΗ EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE"

Transcript

1 Διερμηνεία και μετάφραση για την ΕΥΡΩΠΗ EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE

2 Τι είναι η Διοργανική Επιτροπή Μετάφρασης και Διερμηνείας; Η Διοργανική Επιτροπή Μετάφρασης και Διερμηνείας είναι το φόρουμ συνεργασίας των γλωσσικών υπηρεσιών που διαθέτουν τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με μια σειρά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος για τις διάφορες υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας. Για περισσότερες πληροφορίες:

3 Οι γλώσσες στα ευρωπαϊκά όργανα Τα ευρωπαϊκά όργανα ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 1958 με τέσσερις γλώσσες και σήμερα χρησιμοποιούν 23 επίσημες γλώσσες εργασίας. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούν μια σειρά από περιφερειακές γλώσσες διαφόρων κρατών μελών, αλλά και άλλες γλώσσες (ρωσικά, αραβικά, κινεζικά, ιαπωνικά κ.λπ.). Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι ένας δημοκρατικός οργανισμός και ως εκ τούτου πρέπει να επικοινωνεί με τους πολίτες της στη γλώσσα τους. Την ίδια υποχρέωση έχει για τους θεσμούς, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις επιχειρήσεις και άλλες οργανώσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι Ευρωπαίοι έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ποιες αποφάσεις λαμβάνονται στο όνομά τους, ούτως ώστε να είναι ενεργοί πολίτες. Όλοι όσοι κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πρέπει όχι μόνο να διαθέτουν ψήφο αλλά και τα έγγραφα της διαπραγμάτευσης στη γλώσσα τους. Η υποχρέωση αυτή είναι θεμελιώδης για τη δημοκρατική νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατανόηση και η διατύπωση απόψεων στις συνεδριάσεις δεν πρέπει να προσκόπτουν σε εμπόδια. Τους Ευρωπαίους πολίτες δεν πρέπει να τους αντιπροσωπεύουν στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο και στο Στρασβούργο οι καλύτεροι από τους γλωσσομαθείς τους, αλλά οι καλύτεροι εμπειρογνώμονές τους. Ο ρόλος που παίζουν οι διερμηνείς της ΕΕ είναι να τους επιτρέψουν να συνεννοηθούν. Οι μεταφραστές της ΕΕ μεταφράζουν τα έγγραφα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ καθώς τα όργανά της ψηφίζουν νόμους με άμεση ισχύ για όλους στην ΕΕ. Ο καθένας ιδιώτες, οργανώσεις και δικαστήρια πρέπει να είναι σε θέση να τους καταλάβει. Πρέπει επίσης να μπορούν να παρακολουθούν τη νομοθετική διαδικασία στο σύνολό της όπως και να απευθύνονται στα ευρωπαϊκά όργανα στη γλώσσα τους.

4 Διερμηνεία Στις διεθνείς συνεδριάσεις και διασκέψεις συμμετέχουν άτομα διαφορετικής προέλευσης και κουλτούρας τα οποία συχνά δεν μιλούν την ίδια γλώσσα. Είναι πάντοτε προτιμότερο οι διοργανωτές να εξασφαλίζουν την κατάλληλη γλωσσική υποστήριξη παρά οι συμμετέχοντες να είναι απλώς καλοί γλωσσομαθείς. Οι διερμηνείς συνεδρίων επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να συνεννοούνται μεταφράζοντας όχι την κάθε λέξη τους αλλά τις ιδέες που εκφράζουν. Τηρούν απόλυτη εμπιστευτικότητα για όσα ακούν και βλέπουν. Οι διερμηνείς είναι στη γραμμή πυρός της πολυγλωσσίας και χάρη στην εργασία τους η γλώσσα δεν αποτελεί εμπόδιο για τη συνεννόηση. Οι υπηρεσίες διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν παγκοσμίως τους μεγαλύτερους εργοδότες διερμηνέων συνεδρίων. Οι μεταφραστές είναι τεχνίτες του γραπτού λόγου ενώ οι διερμηνείς του προφορικού. Κατανοούν όσα λέγονται σε μια γλώσσα και μεταφέρουν το ίδιο μήνυμα με ακρίβεια και σχεδόν ταυτόχρονα σε μία άλλη. Έτσι, οι διερμηνείς, βοηθώντας την επικοινωνία και διευκολύνοντας το διάλογο, αποτελούν γέφυρα πολιτισμού και συχνά βρίσκονται στο επίκεντρο της λήψης των αποφάσεων. Η διερμηνεία γίνεται κυρίως με δύο τρόπους: Ο πρώτος είναι η διαδοχική διερμηνεία, κατά την οποία ο διερμηνέας παίρνει σημειώσεις με μια ειδική τεχνική όσο μιλάει ο ομιλητής και, μόλις αυτός κάνει παύση, εκφωνεί το λόγο του τελευταίου σε μία άλλη γλώσσα. Ο δεύτερος, που αντιστοιχεί σε άνω του 90% της διερμηνείας συνεδρίων, είναι η ταυτόχρονη μετάφραση. Στην ταυτόχρονη μετάφραση ο διερμηνέας ακούει τον ομιλητή και μεταφράζει παράλληλα, ακολουθώντας το ρυθμό του τελευταίου. Ο τρόπος αυτός διερμηνείας απαιτεί αίθουσες συνεδριάσεων με ειδικές καμπίνες ηχομόνωσης αλλά και κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την ενίσχυση του ήχου, τη μετάδοσή του και συχνά την ηχογράφηση. Η γλωσσική υποστήριξη στις διεθνείς συνεδριάσεις μπορεί να διαφέρει σημαντικά, από τη διαδοχική διερμηνεία μεταξύ δύο γλωσσών, για την οποία μπορεί να απαιτείται μόνο ένας διερμηνέας, στην ταυτόχρονη διερμηνεία προς και από 23 και πλέον γλώσσες σε συνεδριάσεις της ΕΕ, για την οποία απαιτούνται τουλάχιστον 69 διερμηνείς.

5 Μετάφραση Οι μεταφραστές μπορούν με τις ικανότητές τους να χτίζουν γέφυρες μεταξύ γλωσσικών κοινοτήτων. Ο φιλόδοξος στόχος τους φαντάζει μερικές φορές ως η τέχνη του αδυνάτου: το να μεταγράψουν σε μία γλώσσα ιδέες που συλλήφθηκαν και διατυπώθηκαν αρχικά σε μία άλλη, αναπαράγοντας έτσι έναν τρόπο χρήσης της γλώσσας που εξ ορισμού διαμορφώνεται εντός των ορίων μιας διαφορετικής κουλτούρας. Παρά τις όποιες θεωρητικές δυσκολίες, η μετάφραση είναι αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας. Επιτρέπει στους πολίτες του όλο και περισσότερο αλληλοσυνδεόμενου κόσμου μας να επηρεάζουν τις αποφάσεις που ορίζουν το κοινό μας μέλλον χωρίς όμως να απεμπολούν τη γλώσσα τους, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς τους. Οι μεταφραστικές υπηρεσίες των οργάνων της Ένωσης είναι οι μεγαλύτερες παγκοσμίως τόσο ως προς το μέγεθός τους όσο και ως προς τη γλωσσική και θεματική τους κάλυψη. Προσφέρουν ακαταμάχητες επαγγελματικές προοπτικές στο κέντρο της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πέραν όμως των ευρωπαϊκών οργάνων, η μεταφραστική εργασία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός αναπτυσσόμενου κλάδου της οικονομίας με δραστηριότητες που εκτείνονται από την παγκοσμιοποίηση ιστοτόπων μέχρι την τοπική προσαρμογή εγχειριδίων και βιντεοπαιχνιδιών και από τη νομική μετάφραση μέχρι τον υποτιτλισμό ταινιών και βίντεο. Η πρόοδος των μεταφραστικών δραστηριοτήτων συμπορεύεται με την ανάπτυξη των νέων εργαλείων πληροφορικής. Οι μεταφραστικές μνήμες έχουν πια καθιερωθεί και συμπληρώνονται από την Euramis, τη διοργανική αποθήκη μεταφραστικής μνήμης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης δημιουργήσει την ΙΑΤΕ, μια βάση δεδομένων για όλη την ορολογία σχετικά με την ΕΕ, που περιέχει 9 εκατομμύρια όρους και καλύπτει 23 επίσημες γλώσσες. Αν και οι υπολογιστές παρέχουν εκτεταμένες δυνατότητες για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της γλωσσικής ποιότητας και συνάφειας, ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει αναντικατάστατος στον πυρήνα της δύσκολης αυτής τέχνης.

6 Πώς μπορείτε να γίνετε διερμηνέας; Ο καταλληλότερος τρόπος κατάρτισης διερμηνέων συνεδρίων υψηλού επιπέδου θεωρείται ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Σχετικό σημείο αναφοράς αποτελεί το Ευρωπαϊκό Μάστερ Διερμηνείας Συνεδρίων. Πολλοί πιστεύουν ότι για να γίνει κάποιος διερμηνέας πρέπει να είναι δίγλωσσος ή να μιλάει άψογα πολλές γλώσσες. Αυτό δεν ισχύει: οι περισσότεροι διερμηνείς συνεδρίων μεταφράζουν μόνο προς τη μητρική τους γλώσσα! Δυνατότητες σταδιοδρομίας στις υπηρεσίες διερμηνείας Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) αποτελεί τον κεντρικό φορέα διεξαγωγής διοργανικών διαγωνισμών για την επιλογή μόνιμου και επί συμβάσει προσωπικού. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διοργάνωση προσεχών διαγωνισμών μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες της: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν το καθένα τη δική του υπηρεσία διερμηνείας, αλλά η πρόσληψη μόνιμων διερμηνέων και η επιλογή εξωτερικών διερμηνέων γίνεται από κοινού. Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε για τα ευρωπαϊκά όργανα ως εξωτερικός διερμηνέας, πρέπει πρώτα να περάσετε ένα διοργανικό τεστ διαπίστευσης. Εάν επιτύχετε, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων της ΕΕ για τους διαπιστευμένους εξωτερικούς διερμηνείς. Βλέπε σχετικά: interpretation/index_el.htm Για περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα προσόντα που ζητούν τα ευρωπαϊκά όργανα, βλέπε τις σχετικές ιστοσελίδες του Ευρωπαϊκού Μάστερ Διερμηνείας Συνεδρίων:

7 Πώς μπορείτε να γίνετε μεταφραστής/γλωσσομαθής νομικός; Για να γίνετε μεταφραστής, πρέπει να διαθέτετε άριστη γνώση της κύριας γλώσσας σας, κατά κανόνα της μητρικής σας, ούτως ώστε να μπορείτε να αποδώσετε σωστά όλα τα επίπεδα και τις χροιές των πρωτότυπων κειμένων. Πέραν της άριστης γνώσης των γλωσσών από τις οποίες μεταφράζετε και της σχετικής τους κουλτούρας, πρέπει να διαθέτετε τα προσόντα για τη διαχείριση προγραμμάτων, θεματικές και διαπολιτιστικές ικανότητες καθώς και την ικανότητα αναζήτησης πληροφοριών και ορολογίας. Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε ως γλωσσομαθής νομικός στο Δικαστήριο, πρέπει να είστε κάτοχος πτυχίου νομικής ενός κράτους μέλους. Το πτυχίο αυτό σας εξασφαλίζει τις κατάλληλες γνώσεις του δικαίου και της έννομης τάξης σε αυτό το κράτος μέλος. Πρέπει επίσης να διαθέτετε άριστη γνώση της γλώσσας σπουδών σας και της σχετικής νομικής ορολογίας. Τέλος, πρέπει να διαθέτετε εξαίρετη γνώση δύο ακόμη επίσημων γλωσσών της Ένωσης. Η ικανοποιητική γνώση της γαλλικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Δυνατότητες σταδιοδρομίας στις μεταφραστικές υπηρεσίες Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) αποτελεί τον κεντρικό φορέα διεξαγωγής διοργανικών διαγωνισμών για την επιλογή μόνιμου και επί συμβάσει προσωπικού. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διοργάνωση προσεχών διαγωνισμών μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες της: Σας παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Κέντρο Μετάφρασης στο Λουξεμβούργο εφαρμόζουν τις δικές τους διαδικασίες προσλήψεων. Τα περισσότερα όργανα χρησιμοποιούν επίσης έκτακτο προσωπικό και εξωτερικούς μεταφραστές. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε τις ιστοσελίδες που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα προσόντα που ζητούν τα ευρωπαϊκά όργανα, βλέπε τις ιστοσελίδες του Ευρωπαϊκού Μάστερ Μετάφρασης: programmes/emt/index_en.htm

8 ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΊΑΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΓΔ ΔΙΕΡΜΗΝΕΊΑΣ DG INTERPRETATION AND CONFERENCES Η Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας (ΓΔ Διερμηνείας) αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα τις Βρυξέλλες. Η ΓΔ Διερμηνείας παρέχει διερμηνεία ποιότητας στις συνεδριάσεις που διοργανώνει η Επιτροπή και τα άλλα όργανα που εξυπηρετεί, και επίσης εκτελεί χρέη διοργανωτή συνεδριάσεων για τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Το Συμβούλιο της Ένωσης, η Επιτροπή των Περιφερειών, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και οι οργανισμοί και υπηρεσίες στα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ανεξαιρέτως τους διερμηνείς της ΓΔ Διερμηνείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σκοπό την εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών διερμηνείας και παρέχει διερμηνείς σε παγκόσμιο επίπεδο. Μακρόχρονα προγράμματα επιμόρφωσης με πανεπιστήμια και αρχές στα κράτη μέλη και σε χώρες εκτός της ΕΕ (λ.χ. την Τουρκία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα, το Βιετνάμ κ.λπ.) συμβάλλουν στη σταθερή προσφορά διερμηνέων παγκοσμίως. Η ΓΔ Διερμηνείας διαθέτει 558 μόνιμους διερμηνείς και προσφέρει περίπου ημέρες διερμηνείας ετησίως, στις μισές περίπου εκ των οποίων απασχολούνται εξωτερικοί διερμηνείς. Για περισσότερες πληροφορίες:

9 ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΊΑΣ Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΓΔ Διερμηνείας και Διασκέψεων DG INTERPRETATION AND CONFERENCES Η ΓΔ Διερμηνείας και Διασκέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΓΔ INTE) εφοδιάζει με διερμηνείς όλες τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και άλλες υπηρεσίες εκτός του Κοινοβουλίου, μεταξύ των οποίων το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Επιτροπή Περιφερειών, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Λουξεμβούργο και το Μεταφραστικό Κέντρο. Αυξανόμενος αριθμός συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου μεταδίδονται ζωντανά από το Διαδίκτυο. Εκτός από τη μετάβαση στο Στρασβούργο κάθε μήνα για τις συνόδους ολομελείας, οι διερμηνείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον κόσμο, συνοδεύοντας αντιπροσωπείες σε διασκέψεις που γίνονται σε άλλες ηπείρους, σε επισκέψεις σε άλλα κοινοβούλια και σε αποστολές παρατήρησης εκλογών. Συνεδριάσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται και οι 23 επίσημες γλώσσες πραγματοποιούνται σε τακτική βάση, ενώ συχνά υπάρχει ανάγκη και για άλλες γλώσσες όπως ρωσικά, αραβικά και κινεζικά. Η ΓΔ INTE διατηρεί στενούς δεσμούς με πανεπιστήμια τα οποία εκπαιδεύουν διερμηνείς. Η ΓΔ Διερμηνείας και Διασκέψεων απασχολεί 380 διερμηνείς ως μόνιμους υπαλλήλους και προσφέρει περίπου ημέρες διερμηνείας ετησίως, οι μισές περίπου από τις οποίες προσφέρονται από εξωτερικούς συνεργάτες. Για περισσότερες πληροφορίες:

10 ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΊΑΣ Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο είναι το δικαιοδοτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργασία με τα δικαστήρια των κρατών μελών, εγγυάται την ομοιόμορφη εφαρμογή και ερμηνεία της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να εξασφαλιστεί η ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη στο σύνολο της Ένωσης είναι ουσιώδους σημασίας οι διάδικοι να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται στη γλώσσα τους. Η Διεύθυνση Διερμηνείας του Δικαστηρίου παρέχει υπηρεσίες ταυτόχρονης διερμηνείας κατά τις επ ακροατηρίου συζητήσεις ενώπιον του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων γλωσσών διαφέρει ανάλογα με την επ ακροατηρίου συζήτηση και εξαρτάται από τις ανάγκες των διαδίκων και των δικαστών, καθώς και από τις επίσημες γλώσσες των συμμετεχόντων κρατών μελών. Ο Κανονισμός Διαδικασίας ορίζει ότι οι δικαστές διασκέπτονται κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς την παρουσία διερμηνέων. Τα γαλλικά είναι η κοινή γλώσσα στην οποία κατά παράδοση διεξάγονται οι διασκέψεις του Δικαστηρίου και συντάσσονται τα αρχικά σχέδια των αποφάσεών του. Οι διερμηνείς συνεδριάσεων πρέπει να έχουν σε βάθος γνώση των γλωσσών εργασίας τους, εξίσου σημαντική όμως είναι και η ικανότητα να αναλύουν και να κατανοούν τα επιχειρήματα του ομιλητή. Η ακρίβεια ενώπιον του Δικαστηρίου είναι ουσιώδους σημασίας, ενώ η προηγούμενη μελέτη της δικογραφίας, η οποία διατίθεται στη γλώσσα διαδικασίας και στα γαλλικά, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εργασίας του διερμηνέα. Η γνώση της γαλλικής είναι συνήθως απαραίτητη για τη μελέτη των δικογράφων, δεδομένου ότι ορισμένα κείμενα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε άλλες γλώσσες. Το Δικαστήριο της ΕΕ έχει σήμερα 70 μόνιμους διερμηνείς και απασχολεί περίπου 350 διερμηνείς freelance κάθε χρόνο, με ένα μέσο όρο 65 εργατοημερών διερμηνείας ανά εργάσιμη εβδομάδα. Για περισσότερες πληροφορίες:

11 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή DGT Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης DG INTERPRETATION AND CON Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασής (ΓΔΜ) της, το προσωπικό της οποίας εργάζεται σχεδόν ισάριθμα στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο, παρέχει γλωσσικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, που εκτείνονται από την κλασική μετάφραση μέχρι τη γλωσσική επιμέλεια, την τοπική προσαρμογή και τη μετάφραση πολύγλωσσων ιστοσελίδων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί το μηχανοστάσιο της νομοθετικής διαδικασίας παρέχοντας προτάσεις στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Οι νομοθετικές αυτές πράξεις, σε συνδυασμό με την αλληλογραφία από πολίτες, εθνικές αρχές και φορείς, αποτελεί τον κύριο όγκο των κειμένων που μεταφράζει η Επιτροπή. Η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες προτού να αρχίσει να ισχύει. Επίσης, ο καθένας πρέπει να διαθέτει πρόσβαση στα έγγραφα με πολιτική σημασία, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η δημοκρατία, η διαφάνεια και η νομιμοποίηση των οργάνων της ΕΕ. Ο έλεγχος ποιότητας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ακρίβεια, τη συνέχεια και την τήρηση των προθεσμιών. Το 2010 η ΓΔΜ απασχολεί μεταφραστές, 750 βοηθητικούς υπαλλήλους και χρησιμοποιεί όλους τους τύπους νέων τεχνολογιών για να μεταφράσει περίπου σελίδες ετησίως, εκ των οποίων περίπου οι μισές εκτελούνται από εξωτερικούς μεταφραστές. More Για περισσότερες information πληροφορίες: can be found at:

12 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο DG INTERPRETATION AND CONFERENCES Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγεται με άμεση καθολική ψηφοφορία. Οι 736 βουλευτές του, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν σχεδόν 500 εκατ. πολίτες, εκλέγονται κάθε πέντε χρόνια από τους ψηφοφόρους στα 27 κράτη μέλη της Ένωσης. Το Κοινοβούλιο νομοθετεί από κοινού με το Συμβούλιο της Ένωσης στη συντριπτική πλειοψηφία των τομέων πολιτικής ο αντίκτυπος των οποίων γίνεται όλο και περισσότερο αισθητός από τους Ευρωπαίους στην καθημερινή ζωή τους οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν την προστασία του περιβάλλοντος, τα δικαιώματα των καταναλωτών, τις ίσες ευκαιρίες, τις μεταφορές, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, κεφαλαίων, υπηρεσιών και αγαθών. Οι νόμοι που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων πρέπει να τίθενται στη διάθεσή τους στη γλώσσα της χώρας τους. Ως νομοθέτης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι βέβαιο ότι τα κείμενα τα οποία εγκρίνει έχουν τη βέλτιστη ποιότητα και στις 23 επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 700 μεταφραστές και 260 βοηθοί, που όλοι τους συμβάλλουν στην ικανοποίηση των μεταφραστικών αναγκών του Κοινοβουλίου. Εργάζονται σε γλωσσικά τμήματα, χρησιμοποιώντας προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία και εφαρμογές, μεταξύ των οποίων το πιο σύγχρονο λογισμικό μεταφραστικής μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες:

13 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης DG INTERPRETATION AND CONFERENCES Η μεταφραστική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου εξασφαλίζει τη μετάφραση των εγγράφων που απαιτούνται για τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περισσότερα έγγραφα είτε αφορούν τις διάφορες πολιτικές και διατίθενται στο κοινό μόλις εγκριθούν, είτε είναι νομοθετικές πράξεις που εφαρμόζονται στους πολίτες της ΕΕ άμεσα ή αφού μεταφερθούν στη νομοθεσία των κρατών μελών. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων) είναι να δίνει στην Ένωση την απαιτούμενη ώθηση για την ανάπτυξή της και να καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες. Το Συμβούλιο (των Υπουργών) νομοθετεί στις περισσότερες περιπτώσεις από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περιλαμβανομένου του προϋπολογισμού, και ασκεί λειτουργίες χάραξης πολιτικής και συντονισμού. Κατά κανόνα, σε επίπεδο Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα έγγραφα στα οποία βασίζονται οι αποφάσεις διατίθενται σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Η μεταφραστική υπηρεσία αποτελείται από 23 μονάδες, μία για κάθε γλώσσα, και αριθμεί περίπου 630 μεταφραστές και 340 βοηθούς υπαλλήλους συνολικά. Για περισσότερες πληροφορίες:

14 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Μεταφραστική Υπηρεσία, η οποία εξυπηρετεί ταυτόχρονα το Δικαστήριο, το Γενικό Δικαστήριο και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, είναι υπεύθυνη για τη μετάφραση των εγγράφων που αφορούν τις διαδικασίες ενώπιον των 3 δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μεταφράσεις πραγματοποιούνται βάσει δεσμευτικών κανόνων περί του γλωσσικού καθεστώτος και καλύπτουν τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου ότι τα προς μετάφραση έγγραφα όπως είναι τα υπομνήματα και οι δικαστικές αποφάσεις είναι όλα νομικά κείμενα τα οποία έχουν άκρως τεχνικό χαρακτήρα, μόνο πλήρως καταρτισμένοι δικηγόροι μπορούν να τα μεταφράσουν και να εργαστούν ως Δυνατότητες απασχόλησης γλωσσομαθείς νομικοί. Περίπου 600 γλωσσομαθείς νομικοί απασχολούνται για να καλύψουν τις καθημερινές μεταφραστικές ανάγκες. Καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία μεταξύ των διαδίκων και των δικαστών. Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία του Δικαστηρίου. Περιλαμβάνει από μια γλωσσική μονάδα για κάθε επίσημη γλώσσα προς την οποία πρέπει να μεταφράζεται η νομολογία του Δικαστηρίου και 4 λειτουργικές μονάδες για το συντονισμό όλων των αιτήσεων προς μετάφραση και για την παροχή υπηρεσιών έρευνας, τεκμηρίωσης, ορολογίας, πληροφορικής με τη χρήση ειδικών για τη μετάφραση εργαλείων και κατάρτισης. Μόνιμο προσωπικό: Συμβασιούχοι υπάλληλοι και εκτελούντες πρακτική άσκηση: (βλ. Εργασία και Πρακτική άσκηση) Freelance μετάφραση: (βλ. Προσκλήσεις υποβολής προσφορών) More Για περισσότερες information πληροφορίες: can be found at:

15 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο - ΕΕΣ Η Διεύθυνση Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι μια πολυπολιτισμική υπηρεσία που απασχολεί περίπου 150 υπαλλήλους, μεταφραστές και βοηθούς, προερχόμενους από το σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ. Η Διεύθυνση περιλαμβάνει 22 μονάδες μετάφρασης, οι οποίες καλύπτουν όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Μια ειδική μονάδα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και τον συντονισμό των εργασιών, την τεκμηρίωση και την ορολογία, καθώς και για την τεχνική υποστήριξη στον τομέα της ΤΠ. Κύρια δραστηριότητα του ΕΕΣ είναι ο έλεγχος των οικονομικών της ΕΕ και αποστολή της Διεύθυνσης Μετάφρασης είναι να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των διαπιστώσεων του ελέγχου σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας μεταφράσεις των εγγράφων που καταρτίζει το ΕΕΣ, τόσο για εσωτερική χρήση όσο και για δημοσίευση, καθώς και της αλληλογραφίας του με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι μεταφραστές παρέχουν επίσης επιτόπου γλωσσική υποστήριξη στους ελεγκτές, στο πλαίσιο των αποστολών που πραγματοποιούν οι τελευταίοι σε διάφορα κράτη της ΕΕ. Η χρησιμοποιούμενη ορολογία ποικίλλει, προέρχεται, ωστόσο, ως επί το πλείστον από τους τομείς του ελέγχου, των δημοσίων οικονομικών και της οικονομίας. Για την κάλυψη των θέσεων μονίμων υπαλλήλων η Διεύθυνση Μετάφρασης προσλαμβάνει επιτυχόντες διαγωνισμών που διοργανώνει η EPSO, ωστόσο προτείνει επίσης συμβάσεις ορισμένου χρόνου, καθώς και τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης. Για περισσότερες πληροφορίες:

16 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ΕΚΤ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία ιδρύθηκε το 1998, εδρεύει στη Φρανκφούρτη και απασχολεί περίπου υπαλλήλους. Αποτελεί τον κεντρικό κόμβο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και έχει ως πρωταρχικό της στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, ενώ μεταξύ των καθηκόντων της είναι η διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και η προώθηση της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης. Η επικοινωνία της ΕΚΤ με το κοινό της διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, Ευρωπαίους πολίτες, ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές, ΜΜΕ γίνεται στις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Η ΕΚΤ απασχολεί γλωσσομαθείς νομικούς, οι οποίοι προετοιμάζουν τις νομικές πράξεις και τα νομικά κείμενα της ΕΚΤ, καθώς και μεταφραστές, οι οποίοι είτε αναλαμβάνουν την επιμέλεια των εσωτερικών εγγράφων που συντάσσονται στα αγγλικά είτε ασχολούνται με τη μετάφραση, την αναθεώρηση και τον έλεγχο πριν από τη δημοσίευση των κειμένων τα οποία η ΕΚΤ θέτει στη διάθεση του κοινού σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ εκθέσεις, επίσημες εκδόσεις και άλλο υλικό. Οι γλωσσομαθείς νομικοί και οι μεταφραστές της ΕΚΤ χρησιμοποιούν μεταφραστικά εργαλεία μέσω Η/Υ και υποστηρίζονται από ειδικούς σε θέματα ορολογίας και γλωσσικής τεχνολογίας. Επιπλέον, συνεργάζονται στενά με μεταφραστές και εμπειρογνώμονες από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών και από τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Τέλος, υποστηρίζονται και από ένα δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι επιλέγονται κυρίως μέσω δημόσιων διαγωνισμών για την παροχή υπηρεσιών. More Για περισσότερες information πληροφορίες: can be found at:

17 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Το Μεταφραστικό Kέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδρύθηκε το 1994 στο Λουξεμβούργο προκειμένου να παρέχει μεταφραστικές υπηρεσίες στους λοιπούς αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ και να συνδράμει τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ που διαθέτουν τις δικές τους μεταφραστικές υπηρεσίες σε περιόδους υπερβολικού φόρτου εργασίας. Σήμερα, με προσωπικό 200 ατόμων, το Μεταφραστικό Κέντρο παρέχει μεταφράσεις σε 50 οργανισμούς, θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ. Το 2009, η απόδοσή του ανήλθε στις σελίδες μετάφρασης. Η δεύτερη σημαντική αποστολή του Κέντρου είναι η συμβολή του στη διοργανική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων μεταφραστικών υπηρεσιών της ΕΕ με στόχο τον εξορθολογισμό των μεθόδων εργασίας, την εναρμόνιση των διαδικασιών και την επίτευξη συνολικών οικονομιών στον τομέα της μετάφρασης. Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της συνεργασίας αυτής ήταν η υλοποίηση, από το Μεταφραστικό Κέντρο, του σχεδίου IATE (Διαδραστική Ορολογία για την Ευρώπη). Η βάση ορολογίας IATE είναι ανοικτή στο κοινό από το 2007 και συγκεντρώνει τις πηγές ορολογίας όλων των μεταφραστικών υπηρεσιών της ΕΕ. Με 9 εκατομμύρια όρους, η IATE αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων ορολογίας παγκοσμίως. More Για περισσότερες information πληροφορίες: can be found at:

18 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είναι δύο συμβουλευτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκφράζουν τις απόψεις των εκπροσώπων των ευρωπαϊκών περιφερειακών και τοπικών αρχών και των επαγγελματικών οργανώσεων σε ό,τι αφορά την προτεινόμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και τα δύο όργανα έχουν έδρα τις Βρυξέλλες και τα μέλη τους προέρχονται από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Διεύθυνση Μετάφρασης εξυπηρετεί και τις δύο Επιτροπές. Τα μέλη συντάσσουν και λαμβάνουν τα έγγραφα στη γλώσσα τους. Προτιμούνται οι μεταφραστές που έχουν καλή γνώση των λιγότερο διαδεδομένων γλωσσών. Η Διεύθυνση έχει 350 μεταφραστές. Τα θέματα που καλύπτονται από τις μεταφράσεις αντικατοπτρίζουν ολόκληρο το φάσμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και, επομένως, οι μεταφραστές πρέπει να έχουν καλό επίπεδο γενικών γνώσεων και ικανοτήτων αναζήτησης καθώς και να διαθέτουν εξαιρετικά προσόντα επικοινωνίας, προκειμένου να διατυπώνουν με σαφήνεια μηνύματα τόσο προς τους ευρωπαίους νομοθέτες όσο και προς το ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό. Για περισσότερες πληροφορίες:

19 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι τo ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων. Η ΕΤΕπ ανήκει στα κράτη μέλη της ΕΕ και χρηματοδοτεί σχέδια επενδύσεων που προάγουν την οικονομική ανάπτυξη και ολοκλήρωση της ΕΕ. Εκτός από τη στήριξη επενδύσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ, στις κύριες προτεραιότητες της δραστηριότητας της ΕΤΕπ περιλαμβάνεται επίσης η χρηματοδότηση υγιών επενδύσεων στα μελλοντικά κράτη μέλη και στις χώρες εταίρους της ΕΕ. Η ΕΤΕπ έχει την έδρα της στο Λουξεμβούργο και είκοσι τρία περιφερειακά γραφεία ανά την υφήλιο, και απασχολεί περίπου εργαζομένους. Η Γλωσσική Υπηρεσία, η οποία αποτελεί τμήμα της Γενικής Γραμματείας της ΕΤΕπ, παρέχει στην Τράπεζα τις ακόλουθες υπηρεσίες: μετάφραση, επιμέλεια και διόρθωση κειμένων και συμβουλές σε θέματα ορολογίας. Απασχολώντας περίπου 30 εσωτερικούς μεταφραστές (μη συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού υποστήριξης) και χρησιμοποιώντας επίσης εξωτερικούς συνεργάτες, η Γλωσσική Υπηρεσία διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει μεταφράσεις στις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ορισμένες εκτός ΕΕ γλώσσες, όπως τα αραβικά, τα ρωσικά και τα ιαπωνικά. Η ΕΤΕπ εφαρμόζει δικές της διαδικασίες πρόσληψης και δημοσιεύει τις κενές θέσεις εργασίας στον δικτυακό της τόπο. Για περισσότερες πληροφορίες:

20 Σημειώσεις...

21

22

23

24 EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Συντάχθηκε για την ΔΕΜΔ από: ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΊΑΣ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σεπτέμβριος 2010

Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου P6_TA(2007)035 Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα Ευκαιρίες σταδιοδρομίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) Επιτροπή Συμβούλιο Κοινοβούλιο Διαμεσολαβητή Δικαστήριο Ελεγκτ. Συνέδριο Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Κέλλυ Κωτσαρέλη

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Κέλλυ Κωτσαρέλη ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Κέλλυ Κωτσαρέλη Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί έναν μοναδικό σχηματισμό οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας ανάμεσα σε 27 ευρωπαϊκές χώρες, που όλες μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Ροδόλφος Mασλίας. Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014. Powerpoint Templates

Ροδόλφος Mασλίας. Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014. Powerpoint Templates Ροδόλφος Mασλίας Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014 Powerpoint Templates DGTRAD Γενική διεύθυνση μονάδας Διεύθυνση A Διεύθυνση B Πολυγλωσσία Διεύθυνση C Πόροι και Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ροδόλφος Mασλίας 4 η Συνάντηση Mεταφρασεολόγων Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Powerpoint Templates

Ροδόλφος Mασλίας 4 η Συνάντηση Mεταφρασεολόγων Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Powerpoint Templates Ροδόλφος Mασλίας 4 η Συνάντηση Mεταφρασεολόγων Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Powerpoint Templates DGTRAD Γενική διεύθυνση μονάδας Διεύθυνση A Διεύθυνση B Πολυγλωσσία Διεύθυνση C Πόροι και Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Καριέρα στην ΕΕ: Εισαγωγή

Καριέρα στην ΕΕ: Εισαγωγή Καριέρα στην ΕΕ: Εισαγωγή Κάνε τη διαφορά Γιατί να δουλέψεις στην Ε.Ε; Διάρκεια ζωής των διαφόρων θέσεων εργασίας Μάθηση και ανάπτυξη Εργασία και ταξίδια Τι προσφέρει μια σταδιοδρομία στην ΕΕ; Σταδιοδρομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Νομικός (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Νομικός (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ελληνική γλώσσα και μετάφραση. Αθήνα, 13 Νοεμβρίου Παναγιώτης Αλεβαντής Γραφείο Αθηνών, ΓΔΜ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ελληνική γλώσσα και μετάφραση. Αθήνα, 13 Νοεμβρίου Παναγιώτης Αλεβαντής Γραφείο Αθηνών, ΓΔΜ Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργώντας υποδομή για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση 10 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2015 Παναγιώτης Αλεβαντής Γραφείο Αθηνών, ΓΔΜ Εις μνήμη ΜΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεννοούμαστε (1); Η κατάσταση στη δικαιοσύνη. Θεόδωρος Βυζάς. Επιστ. Συνεργάτης ΤΕΙ Ηπείρου

Συνεννοούμαστε (1); Η κατάσταση στη δικαιοσύνη. Θεόδωρος Βυζάς. Επιστ. Συνεργάτης ΤΕΙ Ηπείρου Συνεννοούμαστε (1); Η κατάσταση στη δικαιοσύνη Θεόδωρος Βυζάς Επιστ. Συνεργάτης ΤΕΙ Ηπείρου Στόχοι Να διερευνηθεί η πραγματικότητα της διερμηνείας στα αστυνομικά τμήματα και τις αίθουσες δικαστηρίων στην

Διαβάστε περισσότερα

6170/17 ΣΠΚ/γομ 1 DGC 2B

6170/17 ΣΠΚ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 335 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR. 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR. 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία Ανθρώπινοι πόροι Πρόσληψη και εξέλιξη της σταδιοδρομίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ EE Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελεί την κινητήρια δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθορίζει την πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/2014

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/2014 Διοικητικό Συμβούλιο ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/ CT/CA-026/EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. Γενική εισαγωγή B. Τιμές Γ. Έσοδα Δ. Δαπάνες II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Α. Τι είναι η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που καταθέτει το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02) 17.11.2011 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 336 A/5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02) Ενδιαφέρεστε για μια σταδιοδρομία στις υπηρεσίες μας; Τα προσόντα σας αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων Πλήρωση κενής θέσης Ανώτερου εμπειρογνώμονα διαχείρισης δεδομένων / Επικεφαλής ομάδας υπηρεσιών δεδομένων επιτήρησης στη Μονάδα Υποστήριξης Επιτήρησης και Αντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 13.3.2014 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 74 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AD/276/14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Τηλ: +357 25 325544 Fax: +357 25 318885 Email: info@interbrics.com www.interbrics.com

Διεύθυνση Τηλ: +357 25 325544 Fax: +357 25 318885 Email: info@interbrics.com www.interbrics.com Διεύθυνση: Athena Court, Office 32, 3 rd floor, 2 Americanas Street,Potamos Yermasoyias, 4048 Limassol- Cyprus P.O.Box 51673 CY-3507 Limasol - Cyprus Τηλ: +357 25 325544 Fax: +357 25 318885 Email: info@interbrics.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 1.1. Ιστορική εξέλιξη Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άρχισε να λειτουργεί ανεπίσημα το 1974 ως φόρουμ συζήτησης μεταξύ των ηγετών της ΕΕ. Γρήγορα εξελίχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 1 DG G 2A

11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 4 FIN 472 PE-L 46 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS)

Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS) Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS) Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση συμβασιούχου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 214 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 214 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0086 (COD) 8838/17 ADD 7 MI 378 ENT 113 TECOM 103 DIGIT 119 COMPET 293 IND 100 CODEC 728 IA 73 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Σηµείωµα για τις µεθόδους εργασίας Το επισυναπτόµενο

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ Αθήνα, 28-29 Ιουνίου 2002 Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΜΗ ***** ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 1 DG G 2A

10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10471/15 ADD 4 FIN 479 PE-L 41 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του προϋπολογισμού

Έλεγχος του προϋπολογισμού Έλεγχος του προϋπολογισμού Ο έλεγχος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού πραγματοποιείται σε κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών. Σημαντικό έργο ελέγχου πραγματοποιούν, σε διάφορα επίπεδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Παιδαγωγική Μονάδα Αριθ. : 2009-D-225-el-5 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: CT/CA-012/2004/01EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες απασχόλησης στην ΕΕ στον τομέα της μετάφρασης

Ευκαιρίες απασχόλησης στην ΕΕ στον τομέα της μετάφρασης Ευκαιρίες απασχόλησης στην ΕΕ στον τομέα της μετάφρασης Λευκωσία, 8 Οκτωβρίου 2014 Μάρθα Νεοκλέους Υπεύθυνη για γλωσσικά θέματα Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο Περιεχόμενα Μεταφράζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10005/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο - Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο - Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ 2016-2017 Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο - Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος Ανδρέας Τσουρουφλής 28.2.2017 Η μέθοδος κατάρτισης του Προϋπολογισμού Ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 27.5.2009 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AD/175/09 (2009/C

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων Πλήρωση κενής θέσης Εμπειρογνώμονα φυματίωσης στη Μονάδα Υποστήριξης Επιτήρησης και Αντίδρασης (ECDC/AD/2016/SRS-ETB) Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 17.9.2008 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη συμμετοχή της ΕΚ στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τομέα Επιτροπή Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

6074/17 ΓΒ/μκ/ΘΛ 1 DG A SSCIS

6074/17 ΓΒ/μκ/ΘΛ 1 DG A SSCIS Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6074/17 CSC 42 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 12940/15,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Ανώτερου εμπειρογνώμονα ηπατίτιδας στη Μονάδα Υποστήριξης, Επιτήρησης και Αντίδρασης (ECDC/AD/2016/SRS-HEP) Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 15.10.2008 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την Ειδική Έκθεση αριθ. 5/2008 του ΕΕΣ για τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης - για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων ενοικίαση εξοπλισμού audiovisual μόνιμες εγκαταστάσεις praktika.gr

τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων ενοικίαση εξοπλισμού audiovisual μόνιμες εγκαταστάσεις praktika.gr τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων ενοικίαση εξοπλισμού audiovisual μόνιμες εγκαταστάσεις praktika.r 21X29_PAP_GR.indd 1 4/4/12 1:53 PM η Εταιρεία Το event σας αξίζει έναν συνεργάτη που θα σας βοηθήσει να πετύχετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2319(INI)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2319(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2319(INI) 30.9.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Sylvia-Yvonne Kaufmann (PE589.119v01-00) Έλεγχος του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερου εμπειρογνώμονα νοσημάτων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό Μονάδα: Μονάδα υποστήριξης σε θέματα επιτήρησης και αντίδρασης Κωδικός: (ECDC/AD/2017/SRS-SEVPD) Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερου εμπειρογνώμονα επιστημονικής ποιότητας Μονάδα: Γραφείο του Επιστημονικού ιευθυντή Κωδ. αναφοράς: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ)

Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερου εμπειρογνώμονα επιστημονικής ποιότητας Μονάδα: Γραφείο του Επιστημονικού ιευθυντή Κωδ. αναφοράς: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ) Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερου εμπειρογνώμονα επιστημονικής ποιότητας Μονάδα: Γραφείο του Επιστημονικού ιευθυντή Κωδ. αναφοράς: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ) Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ARLEM) Άρθρο 1. Σύνθεση

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ARLEM) Άρθρο 1. Σύνθεση Βρυξέλλες, 1η Ιουλίου 2013 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ARLEM) Άρθρο 1 Σύνθεση Τα μέλη της Ευρωμεσογειακής Περιφερειακής και Τοπικής Συνέλευσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων Πλήρωση κενής θέσης Ανώτερου εμπειρογνώμονα γενικής επιτήρησης / επικεφαλής ομάδας γενικής επιτήρησης στη Μονάδα Υποστήριξης Επιτήρησης και Αντίδρασης (ECDC/AD/2015/SRS-GLGS)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για τη διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών της

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής

Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Γενική Γραμματεία Αριθ. : 2009-D-295-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 114 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 60ό έτος 11 Απριλίου 2017 Περιεχόμενα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργία και λειτουργία Safe Zones στην Αθήνα και τη Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ρόλος:

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ρόλος: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ρόλος: καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μέλη: οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 σελ 1 από 6

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΥΧΙΟ Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΤΥΧΙΟ Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Προγράμματα Κοινός κορμός

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Επιτροπή των Περιφερειών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Επιτροπή των Περιφερειών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Επιτροπή των Περιφερειών Εργαλεία επικοινωνίας για τα μέλη της ΕτΠ ΕΚΔΟΣΗ 2010 Εργαλεία επικοινωνίας για τα μέλη της ΕτΠ ΕΚΔΟΣΗ 2010 Η Ομάδα επικοινωνίας και Τύπου παρέχει στα μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Αποστολή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) είναι η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/28)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/28) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/151 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική μετάφραση η πλατφόρμα CEF.AT και τα οφέλη για τους δημόσιους φορείς

Μηχανική μετάφραση η πλατφόρμα CEF.AT και τα οφέλη για τους δημόσιους φορείς Μηχανική μετάφραση η πλατφόρμα CEF.AT και τα οφέλη για τους δημόσιους φορείς Σπύρος Πηλός Τομεάρχης γλωσσικών εργαλείων ΓΔ Μετάφρασης Δημόσιες υπηρεσίες και αυτόματη μετάφραση Αυτόματη μετάφραση και δημόσιοι

Διαβάστε περισσότερα

14635/16 ADD 4 ΧΦ/γπ 1 DG G 2A

14635/16 ADD 4 ΧΦ/γπ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14635/16 ADD 4 FIN 804 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο Γενικός προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις.

Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις. Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις. Η εταιρεία Η Enerlogos, από τις λέξεις «ενέργεια» και «λόγος», είναι η πρώτη εξειδικευµένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών γλωσσικής υποστήριξης και επικοινωνίας για τους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 9 Τύπος σύμβασης Κωδικός Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Τόπος εργασίας Εμπειρογνώμονας διαχείρισης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερος εμπειρογνώμονας σε θέματα αναδυόμενων ασθενειών και ασθενειών που μεταδίδονται από φορείς Μονάδα: Μονάδα υποστήριξης σε θέματα επιτήρησης και αντίδρασης Κωδικός: (ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη επισκόπηση των. κοινοβουλευτικών επιτροπών

Σύντομη επισκόπηση των. κοινοβουλευτικών επιτροπών Σύντομη επισκόπηση των κοινοβουλευτικών επιτροπών Σύντομη επισκόπηση των κοινοβουλευτικών επιτροπών Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται άμεσα από τους

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει το κείμενο που θα εκφωνηθεί.

Σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει το κείμενο που θα εκφωνηθεί. EL Ομιλία Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2016 Ομιλία του κ. Vítor Caldeira, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Παρουσίαση του προγράμματος εργασίας για το 2016 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 50 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος Support to Refugees in

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 3 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα