Διερμηνεία και μετάφραση για την ΕΥΡΩΠΗ EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διερμηνεία και μετάφραση για την ΕΥΡΩΠΗ EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE"

Transcript

1 Διερμηνεία και μετάφραση για την ΕΥΡΩΠΗ EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE

2 Τι είναι η Διοργανική Επιτροπή Μετάφρασης και Διερμηνείας; Η Διοργανική Επιτροπή Μετάφρασης και Διερμηνείας είναι το φόρουμ συνεργασίας των γλωσσικών υπηρεσιών που διαθέτουν τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με μια σειρά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος για τις διάφορες υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας. Για περισσότερες πληροφορίες:

3 Οι γλώσσες στα ευρωπαϊκά όργανα Τα ευρωπαϊκά όργανα ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 1958 με τέσσερις γλώσσες και σήμερα χρησιμοποιούν 23 επίσημες γλώσσες εργασίας. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούν μια σειρά από περιφερειακές γλώσσες διαφόρων κρατών μελών, αλλά και άλλες γλώσσες (ρωσικά, αραβικά, κινεζικά, ιαπωνικά κ.λπ.). Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι ένας δημοκρατικός οργανισμός και ως εκ τούτου πρέπει να επικοινωνεί με τους πολίτες της στη γλώσσα τους. Την ίδια υποχρέωση έχει για τους θεσμούς, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις επιχειρήσεις και άλλες οργανώσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι Ευρωπαίοι έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ποιες αποφάσεις λαμβάνονται στο όνομά τους, ούτως ώστε να είναι ενεργοί πολίτες. Όλοι όσοι κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πρέπει όχι μόνο να διαθέτουν ψήφο αλλά και τα έγγραφα της διαπραγμάτευσης στη γλώσσα τους. Η υποχρέωση αυτή είναι θεμελιώδης για τη δημοκρατική νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατανόηση και η διατύπωση απόψεων στις συνεδριάσεις δεν πρέπει να προσκόπτουν σε εμπόδια. Τους Ευρωπαίους πολίτες δεν πρέπει να τους αντιπροσωπεύουν στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο και στο Στρασβούργο οι καλύτεροι από τους γλωσσομαθείς τους, αλλά οι καλύτεροι εμπειρογνώμονές τους. Ο ρόλος που παίζουν οι διερμηνείς της ΕΕ είναι να τους επιτρέψουν να συνεννοηθούν. Οι μεταφραστές της ΕΕ μεταφράζουν τα έγγραφα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ καθώς τα όργανά της ψηφίζουν νόμους με άμεση ισχύ για όλους στην ΕΕ. Ο καθένας ιδιώτες, οργανώσεις και δικαστήρια πρέπει να είναι σε θέση να τους καταλάβει. Πρέπει επίσης να μπορούν να παρακολουθούν τη νομοθετική διαδικασία στο σύνολό της όπως και να απευθύνονται στα ευρωπαϊκά όργανα στη γλώσσα τους.

4 Διερμηνεία Στις διεθνείς συνεδριάσεις και διασκέψεις συμμετέχουν άτομα διαφορετικής προέλευσης και κουλτούρας τα οποία συχνά δεν μιλούν την ίδια γλώσσα. Είναι πάντοτε προτιμότερο οι διοργανωτές να εξασφαλίζουν την κατάλληλη γλωσσική υποστήριξη παρά οι συμμετέχοντες να είναι απλώς καλοί γλωσσομαθείς. Οι διερμηνείς συνεδρίων επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να συνεννοούνται μεταφράζοντας όχι την κάθε λέξη τους αλλά τις ιδέες που εκφράζουν. Τηρούν απόλυτη εμπιστευτικότητα για όσα ακούν και βλέπουν. Οι διερμηνείς είναι στη γραμμή πυρός της πολυγλωσσίας και χάρη στην εργασία τους η γλώσσα δεν αποτελεί εμπόδιο για τη συνεννόηση. Οι υπηρεσίες διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν παγκοσμίως τους μεγαλύτερους εργοδότες διερμηνέων συνεδρίων. Οι μεταφραστές είναι τεχνίτες του γραπτού λόγου ενώ οι διερμηνείς του προφορικού. Κατανοούν όσα λέγονται σε μια γλώσσα και μεταφέρουν το ίδιο μήνυμα με ακρίβεια και σχεδόν ταυτόχρονα σε μία άλλη. Έτσι, οι διερμηνείς, βοηθώντας την επικοινωνία και διευκολύνοντας το διάλογο, αποτελούν γέφυρα πολιτισμού και συχνά βρίσκονται στο επίκεντρο της λήψης των αποφάσεων. Η διερμηνεία γίνεται κυρίως με δύο τρόπους: Ο πρώτος είναι η διαδοχική διερμηνεία, κατά την οποία ο διερμηνέας παίρνει σημειώσεις με μια ειδική τεχνική όσο μιλάει ο ομιλητής και, μόλις αυτός κάνει παύση, εκφωνεί το λόγο του τελευταίου σε μία άλλη γλώσσα. Ο δεύτερος, που αντιστοιχεί σε άνω του 90% της διερμηνείας συνεδρίων, είναι η ταυτόχρονη μετάφραση. Στην ταυτόχρονη μετάφραση ο διερμηνέας ακούει τον ομιλητή και μεταφράζει παράλληλα, ακολουθώντας το ρυθμό του τελευταίου. Ο τρόπος αυτός διερμηνείας απαιτεί αίθουσες συνεδριάσεων με ειδικές καμπίνες ηχομόνωσης αλλά και κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την ενίσχυση του ήχου, τη μετάδοσή του και συχνά την ηχογράφηση. Η γλωσσική υποστήριξη στις διεθνείς συνεδριάσεις μπορεί να διαφέρει σημαντικά, από τη διαδοχική διερμηνεία μεταξύ δύο γλωσσών, για την οποία μπορεί να απαιτείται μόνο ένας διερμηνέας, στην ταυτόχρονη διερμηνεία προς και από 23 και πλέον γλώσσες σε συνεδριάσεις της ΕΕ, για την οποία απαιτούνται τουλάχιστον 69 διερμηνείς.

5 Μετάφραση Οι μεταφραστές μπορούν με τις ικανότητές τους να χτίζουν γέφυρες μεταξύ γλωσσικών κοινοτήτων. Ο φιλόδοξος στόχος τους φαντάζει μερικές φορές ως η τέχνη του αδυνάτου: το να μεταγράψουν σε μία γλώσσα ιδέες που συλλήφθηκαν και διατυπώθηκαν αρχικά σε μία άλλη, αναπαράγοντας έτσι έναν τρόπο χρήσης της γλώσσας που εξ ορισμού διαμορφώνεται εντός των ορίων μιας διαφορετικής κουλτούρας. Παρά τις όποιες θεωρητικές δυσκολίες, η μετάφραση είναι αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας. Επιτρέπει στους πολίτες του όλο και περισσότερο αλληλοσυνδεόμενου κόσμου μας να επηρεάζουν τις αποφάσεις που ορίζουν το κοινό μας μέλλον χωρίς όμως να απεμπολούν τη γλώσσα τους, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς τους. Οι μεταφραστικές υπηρεσίες των οργάνων της Ένωσης είναι οι μεγαλύτερες παγκοσμίως τόσο ως προς το μέγεθός τους όσο και ως προς τη γλωσσική και θεματική τους κάλυψη. Προσφέρουν ακαταμάχητες επαγγελματικές προοπτικές στο κέντρο της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πέραν όμως των ευρωπαϊκών οργάνων, η μεταφραστική εργασία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός αναπτυσσόμενου κλάδου της οικονομίας με δραστηριότητες που εκτείνονται από την παγκοσμιοποίηση ιστοτόπων μέχρι την τοπική προσαρμογή εγχειριδίων και βιντεοπαιχνιδιών και από τη νομική μετάφραση μέχρι τον υποτιτλισμό ταινιών και βίντεο. Η πρόοδος των μεταφραστικών δραστηριοτήτων συμπορεύεται με την ανάπτυξη των νέων εργαλείων πληροφορικής. Οι μεταφραστικές μνήμες έχουν πια καθιερωθεί και συμπληρώνονται από την Euramis, τη διοργανική αποθήκη μεταφραστικής μνήμης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης δημιουργήσει την ΙΑΤΕ, μια βάση δεδομένων για όλη την ορολογία σχετικά με την ΕΕ, που περιέχει 9 εκατομμύρια όρους και καλύπτει 23 επίσημες γλώσσες. Αν και οι υπολογιστές παρέχουν εκτεταμένες δυνατότητες για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της γλωσσικής ποιότητας και συνάφειας, ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει αναντικατάστατος στον πυρήνα της δύσκολης αυτής τέχνης.

6 Πώς μπορείτε να γίνετε διερμηνέας; Ο καταλληλότερος τρόπος κατάρτισης διερμηνέων συνεδρίων υψηλού επιπέδου θεωρείται ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Σχετικό σημείο αναφοράς αποτελεί το Ευρωπαϊκό Μάστερ Διερμηνείας Συνεδρίων. Πολλοί πιστεύουν ότι για να γίνει κάποιος διερμηνέας πρέπει να είναι δίγλωσσος ή να μιλάει άψογα πολλές γλώσσες. Αυτό δεν ισχύει: οι περισσότεροι διερμηνείς συνεδρίων μεταφράζουν μόνο προς τη μητρική τους γλώσσα! Δυνατότητες σταδιοδρομίας στις υπηρεσίες διερμηνείας Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) αποτελεί τον κεντρικό φορέα διεξαγωγής διοργανικών διαγωνισμών για την επιλογή μόνιμου και επί συμβάσει προσωπικού. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διοργάνωση προσεχών διαγωνισμών μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες της: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν το καθένα τη δική του υπηρεσία διερμηνείας, αλλά η πρόσληψη μόνιμων διερμηνέων και η επιλογή εξωτερικών διερμηνέων γίνεται από κοινού. Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε για τα ευρωπαϊκά όργανα ως εξωτερικός διερμηνέας, πρέπει πρώτα να περάσετε ένα διοργανικό τεστ διαπίστευσης. Εάν επιτύχετε, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων της ΕΕ για τους διαπιστευμένους εξωτερικούς διερμηνείς. Βλέπε σχετικά: interpretation/index_el.htm Για περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα προσόντα που ζητούν τα ευρωπαϊκά όργανα, βλέπε τις σχετικές ιστοσελίδες του Ευρωπαϊκού Μάστερ Διερμηνείας Συνεδρίων:

7 Πώς μπορείτε να γίνετε μεταφραστής/γλωσσομαθής νομικός; Για να γίνετε μεταφραστής, πρέπει να διαθέτετε άριστη γνώση της κύριας γλώσσας σας, κατά κανόνα της μητρικής σας, ούτως ώστε να μπορείτε να αποδώσετε σωστά όλα τα επίπεδα και τις χροιές των πρωτότυπων κειμένων. Πέραν της άριστης γνώσης των γλωσσών από τις οποίες μεταφράζετε και της σχετικής τους κουλτούρας, πρέπει να διαθέτετε τα προσόντα για τη διαχείριση προγραμμάτων, θεματικές και διαπολιτιστικές ικανότητες καθώς και την ικανότητα αναζήτησης πληροφοριών και ορολογίας. Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε ως γλωσσομαθής νομικός στο Δικαστήριο, πρέπει να είστε κάτοχος πτυχίου νομικής ενός κράτους μέλους. Το πτυχίο αυτό σας εξασφαλίζει τις κατάλληλες γνώσεις του δικαίου και της έννομης τάξης σε αυτό το κράτος μέλος. Πρέπει επίσης να διαθέτετε άριστη γνώση της γλώσσας σπουδών σας και της σχετικής νομικής ορολογίας. Τέλος, πρέπει να διαθέτετε εξαίρετη γνώση δύο ακόμη επίσημων γλωσσών της Ένωσης. Η ικανοποιητική γνώση της γαλλικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Δυνατότητες σταδιοδρομίας στις μεταφραστικές υπηρεσίες Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) αποτελεί τον κεντρικό φορέα διεξαγωγής διοργανικών διαγωνισμών για την επιλογή μόνιμου και επί συμβάσει προσωπικού. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διοργάνωση προσεχών διαγωνισμών μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες της: Σας παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Κέντρο Μετάφρασης στο Λουξεμβούργο εφαρμόζουν τις δικές τους διαδικασίες προσλήψεων. Τα περισσότερα όργανα χρησιμοποιούν επίσης έκτακτο προσωπικό και εξωτερικούς μεταφραστές. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε τις ιστοσελίδες που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα προσόντα που ζητούν τα ευρωπαϊκά όργανα, βλέπε τις ιστοσελίδες του Ευρωπαϊκού Μάστερ Μετάφρασης: programmes/emt/index_en.htm

8 ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΊΑΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΓΔ ΔΙΕΡΜΗΝΕΊΑΣ DG INTERPRETATION AND CONFERENCES Η Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας (ΓΔ Διερμηνείας) αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα τις Βρυξέλλες. Η ΓΔ Διερμηνείας παρέχει διερμηνεία ποιότητας στις συνεδριάσεις που διοργανώνει η Επιτροπή και τα άλλα όργανα που εξυπηρετεί, και επίσης εκτελεί χρέη διοργανωτή συνεδριάσεων για τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Το Συμβούλιο της Ένωσης, η Επιτροπή των Περιφερειών, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και οι οργανισμοί και υπηρεσίες στα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ανεξαιρέτως τους διερμηνείς της ΓΔ Διερμηνείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σκοπό την εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών διερμηνείας και παρέχει διερμηνείς σε παγκόσμιο επίπεδο. Μακρόχρονα προγράμματα επιμόρφωσης με πανεπιστήμια και αρχές στα κράτη μέλη και σε χώρες εκτός της ΕΕ (λ.χ. την Τουρκία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα, το Βιετνάμ κ.λπ.) συμβάλλουν στη σταθερή προσφορά διερμηνέων παγκοσμίως. Η ΓΔ Διερμηνείας διαθέτει 558 μόνιμους διερμηνείς και προσφέρει περίπου ημέρες διερμηνείας ετησίως, στις μισές περίπου εκ των οποίων απασχολούνται εξωτερικοί διερμηνείς. Για περισσότερες πληροφορίες:

9 ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΊΑΣ Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΓΔ Διερμηνείας και Διασκέψεων DG INTERPRETATION AND CONFERENCES Η ΓΔ Διερμηνείας και Διασκέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΓΔ INTE) εφοδιάζει με διερμηνείς όλες τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και άλλες υπηρεσίες εκτός του Κοινοβουλίου, μεταξύ των οποίων το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Επιτροπή Περιφερειών, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Λουξεμβούργο και το Μεταφραστικό Κέντρο. Αυξανόμενος αριθμός συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου μεταδίδονται ζωντανά από το Διαδίκτυο. Εκτός από τη μετάβαση στο Στρασβούργο κάθε μήνα για τις συνόδους ολομελείας, οι διερμηνείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον κόσμο, συνοδεύοντας αντιπροσωπείες σε διασκέψεις που γίνονται σε άλλες ηπείρους, σε επισκέψεις σε άλλα κοινοβούλια και σε αποστολές παρατήρησης εκλογών. Συνεδριάσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται και οι 23 επίσημες γλώσσες πραγματοποιούνται σε τακτική βάση, ενώ συχνά υπάρχει ανάγκη και για άλλες γλώσσες όπως ρωσικά, αραβικά και κινεζικά. Η ΓΔ INTE διατηρεί στενούς δεσμούς με πανεπιστήμια τα οποία εκπαιδεύουν διερμηνείς. Η ΓΔ Διερμηνείας και Διασκέψεων απασχολεί 380 διερμηνείς ως μόνιμους υπαλλήλους και προσφέρει περίπου ημέρες διερμηνείας ετησίως, οι μισές περίπου από τις οποίες προσφέρονται από εξωτερικούς συνεργάτες. Για περισσότερες πληροφορίες:

10 ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΊΑΣ Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο είναι το δικαιοδοτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργασία με τα δικαστήρια των κρατών μελών, εγγυάται την ομοιόμορφη εφαρμογή και ερμηνεία της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να εξασφαλιστεί η ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη στο σύνολο της Ένωσης είναι ουσιώδους σημασίας οι διάδικοι να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται στη γλώσσα τους. Η Διεύθυνση Διερμηνείας του Δικαστηρίου παρέχει υπηρεσίες ταυτόχρονης διερμηνείας κατά τις επ ακροατηρίου συζητήσεις ενώπιον του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων γλωσσών διαφέρει ανάλογα με την επ ακροατηρίου συζήτηση και εξαρτάται από τις ανάγκες των διαδίκων και των δικαστών, καθώς και από τις επίσημες γλώσσες των συμμετεχόντων κρατών μελών. Ο Κανονισμός Διαδικασίας ορίζει ότι οι δικαστές διασκέπτονται κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς την παρουσία διερμηνέων. Τα γαλλικά είναι η κοινή γλώσσα στην οποία κατά παράδοση διεξάγονται οι διασκέψεις του Δικαστηρίου και συντάσσονται τα αρχικά σχέδια των αποφάσεών του. Οι διερμηνείς συνεδριάσεων πρέπει να έχουν σε βάθος γνώση των γλωσσών εργασίας τους, εξίσου σημαντική όμως είναι και η ικανότητα να αναλύουν και να κατανοούν τα επιχειρήματα του ομιλητή. Η ακρίβεια ενώπιον του Δικαστηρίου είναι ουσιώδους σημασίας, ενώ η προηγούμενη μελέτη της δικογραφίας, η οποία διατίθεται στη γλώσσα διαδικασίας και στα γαλλικά, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εργασίας του διερμηνέα. Η γνώση της γαλλικής είναι συνήθως απαραίτητη για τη μελέτη των δικογράφων, δεδομένου ότι ορισμένα κείμενα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε άλλες γλώσσες. Το Δικαστήριο της ΕΕ έχει σήμερα 70 μόνιμους διερμηνείς και απασχολεί περίπου 350 διερμηνείς freelance κάθε χρόνο, με ένα μέσο όρο 65 εργατοημερών διερμηνείας ανά εργάσιμη εβδομάδα. Για περισσότερες πληροφορίες:

11 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή DGT Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης DG INTERPRETATION AND CON Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασής (ΓΔΜ) της, το προσωπικό της οποίας εργάζεται σχεδόν ισάριθμα στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο, παρέχει γλωσσικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, που εκτείνονται από την κλασική μετάφραση μέχρι τη γλωσσική επιμέλεια, την τοπική προσαρμογή και τη μετάφραση πολύγλωσσων ιστοσελίδων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί το μηχανοστάσιο της νομοθετικής διαδικασίας παρέχοντας προτάσεις στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Οι νομοθετικές αυτές πράξεις, σε συνδυασμό με την αλληλογραφία από πολίτες, εθνικές αρχές και φορείς, αποτελεί τον κύριο όγκο των κειμένων που μεταφράζει η Επιτροπή. Η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες προτού να αρχίσει να ισχύει. Επίσης, ο καθένας πρέπει να διαθέτει πρόσβαση στα έγγραφα με πολιτική σημασία, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η δημοκρατία, η διαφάνεια και η νομιμοποίηση των οργάνων της ΕΕ. Ο έλεγχος ποιότητας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ακρίβεια, τη συνέχεια και την τήρηση των προθεσμιών. Το 2010 η ΓΔΜ απασχολεί μεταφραστές, 750 βοηθητικούς υπαλλήλους και χρησιμοποιεί όλους τους τύπους νέων τεχνολογιών για να μεταφράσει περίπου σελίδες ετησίως, εκ των οποίων περίπου οι μισές εκτελούνται από εξωτερικούς μεταφραστές. More Για περισσότερες information πληροφορίες: can be found at:

12 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο DG INTERPRETATION AND CONFERENCES Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγεται με άμεση καθολική ψηφοφορία. Οι 736 βουλευτές του, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν σχεδόν 500 εκατ. πολίτες, εκλέγονται κάθε πέντε χρόνια από τους ψηφοφόρους στα 27 κράτη μέλη της Ένωσης. Το Κοινοβούλιο νομοθετεί από κοινού με το Συμβούλιο της Ένωσης στη συντριπτική πλειοψηφία των τομέων πολιτικής ο αντίκτυπος των οποίων γίνεται όλο και περισσότερο αισθητός από τους Ευρωπαίους στην καθημερινή ζωή τους οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν την προστασία του περιβάλλοντος, τα δικαιώματα των καταναλωτών, τις ίσες ευκαιρίες, τις μεταφορές, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, κεφαλαίων, υπηρεσιών και αγαθών. Οι νόμοι που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων πρέπει να τίθενται στη διάθεσή τους στη γλώσσα της χώρας τους. Ως νομοθέτης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι βέβαιο ότι τα κείμενα τα οποία εγκρίνει έχουν τη βέλτιστη ποιότητα και στις 23 επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 700 μεταφραστές και 260 βοηθοί, που όλοι τους συμβάλλουν στην ικανοποίηση των μεταφραστικών αναγκών του Κοινοβουλίου. Εργάζονται σε γλωσσικά τμήματα, χρησιμοποιώντας προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία και εφαρμογές, μεταξύ των οποίων το πιο σύγχρονο λογισμικό μεταφραστικής μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες:

13 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης DG INTERPRETATION AND CONFERENCES Η μεταφραστική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου εξασφαλίζει τη μετάφραση των εγγράφων που απαιτούνται για τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περισσότερα έγγραφα είτε αφορούν τις διάφορες πολιτικές και διατίθενται στο κοινό μόλις εγκριθούν, είτε είναι νομοθετικές πράξεις που εφαρμόζονται στους πολίτες της ΕΕ άμεσα ή αφού μεταφερθούν στη νομοθεσία των κρατών μελών. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων) είναι να δίνει στην Ένωση την απαιτούμενη ώθηση για την ανάπτυξή της και να καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες. Το Συμβούλιο (των Υπουργών) νομοθετεί στις περισσότερες περιπτώσεις από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περιλαμβανομένου του προϋπολογισμού, και ασκεί λειτουργίες χάραξης πολιτικής και συντονισμού. Κατά κανόνα, σε επίπεδο Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα έγγραφα στα οποία βασίζονται οι αποφάσεις διατίθενται σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Η μεταφραστική υπηρεσία αποτελείται από 23 μονάδες, μία για κάθε γλώσσα, και αριθμεί περίπου 630 μεταφραστές και 340 βοηθούς υπαλλήλους συνολικά. Για περισσότερες πληροφορίες:

14 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Μεταφραστική Υπηρεσία, η οποία εξυπηρετεί ταυτόχρονα το Δικαστήριο, το Γενικό Δικαστήριο και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, είναι υπεύθυνη για τη μετάφραση των εγγράφων που αφορούν τις διαδικασίες ενώπιον των 3 δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μεταφράσεις πραγματοποιούνται βάσει δεσμευτικών κανόνων περί του γλωσσικού καθεστώτος και καλύπτουν τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου ότι τα προς μετάφραση έγγραφα όπως είναι τα υπομνήματα και οι δικαστικές αποφάσεις είναι όλα νομικά κείμενα τα οποία έχουν άκρως τεχνικό χαρακτήρα, μόνο πλήρως καταρτισμένοι δικηγόροι μπορούν να τα μεταφράσουν και να εργαστούν ως Δυνατότητες απασχόλησης γλωσσομαθείς νομικοί. Περίπου 600 γλωσσομαθείς νομικοί απασχολούνται για να καλύψουν τις καθημερινές μεταφραστικές ανάγκες. Καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία μεταξύ των διαδίκων και των δικαστών. Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία του Δικαστηρίου. Περιλαμβάνει από μια γλωσσική μονάδα για κάθε επίσημη γλώσσα προς την οποία πρέπει να μεταφράζεται η νομολογία του Δικαστηρίου και 4 λειτουργικές μονάδες για το συντονισμό όλων των αιτήσεων προς μετάφραση και για την παροχή υπηρεσιών έρευνας, τεκμηρίωσης, ορολογίας, πληροφορικής με τη χρήση ειδικών για τη μετάφραση εργαλείων και κατάρτισης. Μόνιμο προσωπικό: Συμβασιούχοι υπάλληλοι και εκτελούντες πρακτική άσκηση: (βλ. Εργασία και Πρακτική άσκηση) Freelance μετάφραση: (βλ. Προσκλήσεις υποβολής προσφορών) More Για περισσότερες information πληροφορίες: can be found at:

15 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο - ΕΕΣ Η Διεύθυνση Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι μια πολυπολιτισμική υπηρεσία που απασχολεί περίπου 150 υπαλλήλους, μεταφραστές και βοηθούς, προερχόμενους από το σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ. Η Διεύθυνση περιλαμβάνει 22 μονάδες μετάφρασης, οι οποίες καλύπτουν όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Μια ειδική μονάδα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και τον συντονισμό των εργασιών, την τεκμηρίωση και την ορολογία, καθώς και για την τεχνική υποστήριξη στον τομέα της ΤΠ. Κύρια δραστηριότητα του ΕΕΣ είναι ο έλεγχος των οικονομικών της ΕΕ και αποστολή της Διεύθυνσης Μετάφρασης είναι να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των διαπιστώσεων του ελέγχου σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας μεταφράσεις των εγγράφων που καταρτίζει το ΕΕΣ, τόσο για εσωτερική χρήση όσο και για δημοσίευση, καθώς και της αλληλογραφίας του με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι μεταφραστές παρέχουν επίσης επιτόπου γλωσσική υποστήριξη στους ελεγκτές, στο πλαίσιο των αποστολών που πραγματοποιούν οι τελευταίοι σε διάφορα κράτη της ΕΕ. Η χρησιμοποιούμενη ορολογία ποικίλλει, προέρχεται, ωστόσο, ως επί το πλείστον από τους τομείς του ελέγχου, των δημοσίων οικονομικών και της οικονομίας. Για την κάλυψη των θέσεων μονίμων υπαλλήλων η Διεύθυνση Μετάφρασης προσλαμβάνει επιτυχόντες διαγωνισμών που διοργανώνει η EPSO, ωστόσο προτείνει επίσης συμβάσεις ορισμένου χρόνου, καθώς και τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης. Για περισσότερες πληροφορίες:

16 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ΕΚΤ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία ιδρύθηκε το 1998, εδρεύει στη Φρανκφούρτη και απασχολεί περίπου υπαλλήλους. Αποτελεί τον κεντρικό κόμβο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και έχει ως πρωταρχικό της στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, ενώ μεταξύ των καθηκόντων της είναι η διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και η προώθηση της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης. Η επικοινωνία της ΕΚΤ με το κοινό της διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, Ευρωπαίους πολίτες, ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές, ΜΜΕ γίνεται στις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Η ΕΚΤ απασχολεί γλωσσομαθείς νομικούς, οι οποίοι προετοιμάζουν τις νομικές πράξεις και τα νομικά κείμενα της ΕΚΤ, καθώς και μεταφραστές, οι οποίοι είτε αναλαμβάνουν την επιμέλεια των εσωτερικών εγγράφων που συντάσσονται στα αγγλικά είτε ασχολούνται με τη μετάφραση, την αναθεώρηση και τον έλεγχο πριν από τη δημοσίευση των κειμένων τα οποία η ΕΚΤ θέτει στη διάθεση του κοινού σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ εκθέσεις, επίσημες εκδόσεις και άλλο υλικό. Οι γλωσσομαθείς νομικοί και οι μεταφραστές της ΕΚΤ χρησιμοποιούν μεταφραστικά εργαλεία μέσω Η/Υ και υποστηρίζονται από ειδικούς σε θέματα ορολογίας και γλωσσικής τεχνολογίας. Επιπλέον, συνεργάζονται στενά με μεταφραστές και εμπειρογνώμονες από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών και από τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Τέλος, υποστηρίζονται και από ένα δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι επιλέγονται κυρίως μέσω δημόσιων διαγωνισμών για την παροχή υπηρεσιών. More Για περισσότερες information πληροφορίες: can be found at:

17 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Το Μεταφραστικό Kέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδρύθηκε το 1994 στο Λουξεμβούργο προκειμένου να παρέχει μεταφραστικές υπηρεσίες στους λοιπούς αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ και να συνδράμει τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ που διαθέτουν τις δικές τους μεταφραστικές υπηρεσίες σε περιόδους υπερβολικού φόρτου εργασίας. Σήμερα, με προσωπικό 200 ατόμων, το Μεταφραστικό Κέντρο παρέχει μεταφράσεις σε 50 οργανισμούς, θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ. Το 2009, η απόδοσή του ανήλθε στις σελίδες μετάφρασης. Η δεύτερη σημαντική αποστολή του Κέντρου είναι η συμβολή του στη διοργανική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων μεταφραστικών υπηρεσιών της ΕΕ με στόχο τον εξορθολογισμό των μεθόδων εργασίας, την εναρμόνιση των διαδικασιών και την επίτευξη συνολικών οικονομιών στον τομέα της μετάφρασης. Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της συνεργασίας αυτής ήταν η υλοποίηση, από το Μεταφραστικό Κέντρο, του σχεδίου IATE (Διαδραστική Ορολογία για την Ευρώπη). Η βάση ορολογίας IATE είναι ανοικτή στο κοινό από το 2007 και συγκεντρώνει τις πηγές ορολογίας όλων των μεταφραστικών υπηρεσιών της ΕΕ. Με 9 εκατομμύρια όρους, η IATE αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων ορολογίας παγκοσμίως. More Για περισσότερες information πληροφορίες: can be found at:

18 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είναι δύο συμβουλευτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκφράζουν τις απόψεις των εκπροσώπων των ευρωπαϊκών περιφερειακών και τοπικών αρχών και των επαγγελματικών οργανώσεων σε ό,τι αφορά την προτεινόμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και τα δύο όργανα έχουν έδρα τις Βρυξέλλες και τα μέλη τους προέρχονται από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Διεύθυνση Μετάφρασης εξυπηρετεί και τις δύο Επιτροπές. Τα μέλη συντάσσουν και λαμβάνουν τα έγγραφα στη γλώσσα τους. Προτιμούνται οι μεταφραστές που έχουν καλή γνώση των λιγότερο διαδεδομένων γλωσσών. Η Διεύθυνση έχει 350 μεταφραστές. Τα θέματα που καλύπτονται από τις μεταφράσεις αντικατοπτρίζουν ολόκληρο το φάσμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και, επομένως, οι μεταφραστές πρέπει να έχουν καλό επίπεδο γενικών γνώσεων και ικανοτήτων αναζήτησης καθώς και να διαθέτουν εξαιρετικά προσόντα επικοινωνίας, προκειμένου να διατυπώνουν με σαφήνεια μηνύματα τόσο προς τους ευρωπαίους νομοθέτες όσο και προς το ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό. Για περισσότερες πληροφορίες:

19 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι τo ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων. Η ΕΤΕπ ανήκει στα κράτη μέλη της ΕΕ και χρηματοδοτεί σχέδια επενδύσεων που προάγουν την οικονομική ανάπτυξη και ολοκλήρωση της ΕΕ. Εκτός από τη στήριξη επενδύσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ, στις κύριες προτεραιότητες της δραστηριότητας της ΕΤΕπ περιλαμβάνεται επίσης η χρηματοδότηση υγιών επενδύσεων στα μελλοντικά κράτη μέλη και στις χώρες εταίρους της ΕΕ. Η ΕΤΕπ έχει την έδρα της στο Λουξεμβούργο και είκοσι τρία περιφερειακά γραφεία ανά την υφήλιο, και απασχολεί περίπου εργαζομένους. Η Γλωσσική Υπηρεσία, η οποία αποτελεί τμήμα της Γενικής Γραμματείας της ΕΤΕπ, παρέχει στην Τράπεζα τις ακόλουθες υπηρεσίες: μετάφραση, επιμέλεια και διόρθωση κειμένων και συμβουλές σε θέματα ορολογίας. Απασχολώντας περίπου 30 εσωτερικούς μεταφραστές (μη συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού υποστήριξης) και χρησιμοποιώντας επίσης εξωτερικούς συνεργάτες, η Γλωσσική Υπηρεσία διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει μεταφράσεις στις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ορισμένες εκτός ΕΕ γλώσσες, όπως τα αραβικά, τα ρωσικά και τα ιαπωνικά. Η ΕΤΕπ εφαρμόζει δικές της διαδικασίες πρόσληψης και δημοσιεύει τις κενές θέσεις εργασίας στον δικτυακό της τόπο. Για περισσότερες πληροφορίες:

20 Σημειώσεις...

21

22

23

24 EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Συντάχθηκε για την ΔΕΜΔ από: ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΊΑΣ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σεπτέμβριος 2010

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα Ευκαιρίες σταδιοδρομίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) Επιτροπή Συμβούλιο Κοινοβούλιο Διαμεσολαβητή Δικαστήριο Ελεγκτ. Συνέδριο Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ροδόλφος Mασλίας. Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014. Powerpoint Templates

Ροδόλφος Mασλίας. Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014. Powerpoint Templates Ροδόλφος Mασλίας Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014 Powerpoint Templates DGTRAD Γενική διεύθυνση μονάδας Διεύθυνση A Διεύθυνση B Πολυγλωσσία Διεύθυνση C Πόροι και Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR. 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR. 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία Ανθρώπινοι πόροι Πρόσληψη και εξέλιξη της σταδιοδρομίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 1.1. Ιστορική εξέλιξη Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άρχισε να λειτουργεί ανεπίσημα το 1974 ως φόρουμ συζήτησης μεταξύ των ηγετών της ΕΕ. Γρήγορα εξελίχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Τηλ: +357 25 325544 Fax: +357 25 318885 Email: info@interbrics.com www.interbrics.com

Διεύθυνση Τηλ: +357 25 325544 Fax: +357 25 318885 Email: info@interbrics.com www.interbrics.com Διεύθυνση: Athena Court, Office 32, 3 rd floor, 2 Americanas Street,Potamos Yermasoyias, 4048 Limassol- Cyprus P.O.Box 51673 CY-3507 Limasol - Cyprus Τηλ: +357 25 325544 Fax: +357 25 318885 Email: info@interbrics.com

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες απασχόλησης στην ΕΕ στον τομέα της μετάφρασης

Ευκαιρίες απασχόλησης στην ΕΕ στον τομέα της μετάφρασης Ευκαιρίες απασχόλησης στην ΕΕ στον τομέα της μετάφρασης Λευκωσία, 8 Οκτωβρίου 2014 Μάρθα Νεοκλέους Υπεύθυνη για γλωσσικά θέματα Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο Περιεχόμενα Μεταφράζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ Αθήνα, 28-29 Ιουνίου 2002 Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΜΗ ***** ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 50 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος Support to Refugees in

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων ενοικίαση εξοπλισμού audiovisual μόνιμες εγκαταστάσεις praktika.gr

τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων ενοικίαση εξοπλισμού audiovisual μόνιμες εγκαταστάσεις praktika.gr τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων ενοικίαση εξοπλισμού audiovisual μόνιμες εγκαταστάσεις praktika.r 21X29_PAP_GR.indd 1 4/4/12 1:53 PM η Εταιρεία Το event σας αξίζει έναν συνεργάτη που θα σας βοηθήσει να πετύχετε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική μετάφραση η πλατφόρμα CEF.AT και τα οφέλη για τους δημόσιους φορείς

Μηχανική μετάφραση η πλατφόρμα CEF.AT και τα οφέλη για τους δημόσιους φορείς Μηχανική μετάφραση η πλατφόρμα CEF.AT και τα οφέλη για τους δημόσιους φορείς Σπύρος Πηλός Τομεάρχης γλωσσικών εργαλείων ΓΔ Μετάφρασης Δημόσιες υπηρεσίες και αυτόματη μετάφραση Αυτόματη μετάφραση και δημόσιοι

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις.

Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις. Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις. Η εταιρεία Η Enerlogos, από τις λέξεις «ενέργεια» και «λόγος», είναι η πρώτη εξειδικευµένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών γλωσσικής υποστήριξης και επικοινωνίας για τους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες

Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Μαρία Μονόπωλη 1 και Άννα Μάστορα 2 IFLA s Guidelines for Libraries Government Departments 1 Τμήμα Βιβλιοθήκης, Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 3 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη κενής θέσης. Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Προκήρυξη κενής θέσης. Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα EL ECB-PUBLIC Προκήρυξη κενής θέσης Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 1 Εισαγωγή Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μελετά την ίδρυση ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ el Πολλές άλλες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται στο διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu). Δελτίο καταλογογράφησης υπάρχει στο τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Ενώ οι υπόλοιπες εκθέσεις ασχολούνται μόνο με επιμέρους τομείς της. No. 020/2015 101-HvS/Breu 1/6

Δελτίο Τύπου. Ενώ οι υπόλοιπες εκθέσεις ασχολούνται μόνο με επιμέρους τομείς της. No. 020/2015 101-HvS/Breu 1/6 Δελτίο Τύπου 28 Σεπτεμβρίου 2015 CeBIT 2016 (14 18 Μαρτίου, Δευτ. Παρ.): Η CeBIT προωθεί την ψηφιοποίηση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, την δημόσια διοίκηση και την κοινωνία - Ισχυρή ώθηση για την

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 20/5/2014 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 1090 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία Πληροφορίες: Δ. Γάκης

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

H ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ EL ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ H ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Επιτυχία της πολυγλωσσίας ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Προειδοποίηση Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 11/11/2014 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 2430 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τηλέφωνο: 2102896762 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1088 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 25/2/2014 e-mail: eidlog@aspete.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τηλέφωνο: 2102896762 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1088 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 25/2/2014 e-mail: eidlog@aspete. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» Άρθρο 8, παρ. 2 (εδάφιο β) και παρ. 4 (εδάφιο α) Με στόχο, αφενός, την επιτυχή εφαρμογή του νέου Νόμου για μια ποιοτική αλλαγή στη λειτουργία των ΑΕΙ και, αφετέρου, την αποφυγή τυχόν νομικών εμπλοκών αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VIII ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ VIII ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ VIII ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΈΣΟΔΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Ονομασία Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση 2012 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 10/03/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 469 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ως η τράπεζα της ΕΕ, παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για την υλοποίηση υγιών και βιώσιμων επενδύσεων στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51264-2015:text:el:html

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51264-2015:text:el:html 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51264-2015:text:el:html Ελλάδα-Ηράκλειο: Εξωτερική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2/2015

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2/2015 Διοικητικό Συμβούλιο ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CT/CA-027/2015EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ B. ΕΣΟΔΑ C. ΔΑΠΑΝΕΣ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0672/2004, της Ευφροσύνης Γεωργουλέα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Ελλάδα προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδριακό σύστημα CCS 800 Ultro της Bosch Προσθέτουμε καινοτομία...

Συνεδριακό σύστημα CCS 800 Ultro της Bosch Προσθέτουμε καινοτομία... Συνεδριακό σύστημα CCS 800 Ultro της Bosch Προσθέτουμε καινοτομία... 2 Συνεδριακό σύστημα CCS 800 Ultro...με μια ευέλικτη «όλα σε ένα» συνεδριακή λύση Μοναδική ενσωματωμένη δυνατότητα ψηφιακής εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει: Άσκηση νομοθετικής εξουσίας Άσκηση δημοκρατικού ελέγχου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει: Άσκηση νομοθετικής εξουσίας Άσκηση δημοκρατικού ελέγχου Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια με άμεσες, γενικές εκλογές που διεξάγονται την ίδια περίοδο στα κράτη μέλη. Τον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Διοργάνωσης

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Διοργάνωσης ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η 1to1-LINGUA παρέχει ολοκληρωμένες γλωσσικές υπηρεσίες στον τομέα της Διοργάνωσης Διεθνών Συνεδρίων και Εκθέσεων καθώς και σε πολύγλωσσες εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η 1to1-LINGUA

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 10/03/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 471 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων»

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Αθήνα, 09/07/2012 «Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα για την εξεύρεση ισοδύναμων δημοσιονομικών μέτρων είναι και η κατάργηση του δαπανηρού θεσμού των μετακλητών υπαλλήλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Θέμα: Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα