ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ α/α α/α κριτηρίου κανόνα ΚΡΙΤΗΡΙΑ Πρόκειται για επιτηδευµατίες εκδότες πλαστών ή εικονικών ή νοθευµένων φορολογικών στοιχείων ή λήπτες εικονικών ή νοθευµένων φορολογικών στοιχείων. Για κάθε παράβαση έκδοσης εικονικού ή έκδοσης πλαστού ή νόθευσης στοιχείου που δεν περιγράφεται αλλού αξίας > 880 ή.200 Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας< 880 (π.χ. τιµολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιµολογίου κλπ) Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας > 880 ή.200 Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας< 880 Έκδοση πλαστών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 ή.200 Έκδοση πλαστών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας< 880 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας > 880 ή.200 (π.χ. τιµολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου ΜΟΡΙΑ

2 στοιχείου που επέχει θέση τιµολογίου κλπ) Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας< 880 (π.χ. τιµολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιµολογίου κλπ) Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας > 880 ή.200 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας< 880 Έκδοση εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 ή.200 Έκδοση εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας< 880 Έκδοση µερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας > 880 ή.200 (π.χ. τιµολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιµολογίου κλπ) χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία Έκδοση µερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας < 880 (π.χ. τιµολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιµολογίου κλπ) χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία Έκδοση µερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας > 880 ή.200 χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία Έκδοση µερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας< 880

3 χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία Έκδοση µερικώς εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 ή.200 χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία Έκδοση µερικώς εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας< 880 χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας > 880 ή.200 (π.χ. τιµολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιµολογίου κλπ) Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας< 880 (π.χ. τιµολόγιο, ΑΛπ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιµολογίου κλπ) Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας> 880 ή.200 Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας< 880 Έκδοση πλαστών και εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 ή.200 Έκδοση πλαστών και εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας< 880 Έκδοση πλαστών και µερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση

4 αγαθών αξίας > 880 ή.200 (π.χ. τιµολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιµολογίου κλπ) χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία 26 Έκδοση πλαστών και µερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας < 880 (π.χ. τιµολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιµολογίου κλπ) χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία 27 Έκδοση πλαστών και µερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας >880 ή.200 χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία 28 Έκδοση πλαστών και µερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας < 880 χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία 29 Έκδοση πλαστών και µερικώς εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 ή.200 χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία 30 Έκδοση πλαστών και µερικώς εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας < 880 χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία 3 Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας > 880 ή.200 (π.χ. τιµολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιµολογίου κλπ) 32 Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν

5 πώληση αγαθών αξίας< 880 (π.χ. τιµολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιµολογίου κλπ) 33 Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας > 880 ή Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας< 880 Νόθευση δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών 35 δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 ή Νόθευση δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας< Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων (αγορά αγαθών > 880 ή.200 ) 38 Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων (λήψη αγαθών αξίας < 880 ) 39 Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων (λήψη υπηρεσιών > 880 ή.200 ) 40 Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων (λήψη υπηρεσιών αξίας < 880 ) 4 Λήψη εικονικών ελτίων Αποστολής που αφορούν συναλλαγές > 880 ή Λήψη εικονικών ελτίων Αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας < Λήψη µερικώς εικον.φορ.στοιχ από αγορά αγαθών (χωρίς προσδ.εικον.αξία) > 880 ή Λήψη µερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων από αγορά αγαθών αξίας < 880 (χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία) 45 Λήψη µερικώς εικον.φορ.στοιχ από λήψη

6 υπηρ.(χωρίς προσδ.εικον.αξία) > 880 ή Λήψη µερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων από λήψη υπηρεσιών αξίας< 880 (χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία) 47 Λήψη µερικώς εικον..α.για συν.από αγορά αγαθ.(χωρίς προσδ.εικον.αξία) > 880 ή Λήψη µερικώς εικονικών.α.για συν.από αγορά αγαθ(χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία) < Λήψη πλαστών και εικονικών στοιχείων (αγορά αγαθών > 880 ή.200 ) Λήψη πλαστών και εικονικών στοιχείων (αγορά αγαθών < 880 ) 5 Λήψη πλαστών και εικονικών στοιχείων (λήψη υπηρεσιών > 880 ή.200 ) 52 Λήψη πλαστών και εικονικών στοιχείων (λήψη υπηρεσιών < 880 ) 53 Λήψη πλαστών και εικονικών.α. > 880 ή Λήψη πλαστών και εικονικών.α. < Λήψη πλαστών κ' µερ.εικον.φορ.στοιχ.από αγορά αγαθ. χωρίς προσ.εικ.αξία> 880 ή Λήψη πλαστών κ' µερ.εικον.φορ.στοιχ.από αγορά αγαθ. χωρίς προσ.εικ.αξία< Λήψη πλαστών κ' µερ.εικον.φορ.στοιχ. από λήψη υπηρεσ. χωρίς προσ.εικ.αξία> 880 ή Λήψη πλαστών κ' µερ.εικον.φορ.στοιχ. από λήψη υπηρεσ. χωρίς προσ.εικ.αξία< Λήψη πλαστών και µερ.εικον..α.(για συναλλαγές) χωρίς προσ.εικ.αξία > 880 ή Λήψη πλαστών και µερ.εικον..α.(για συναλλαγές) χωρίς προσ.εικ.αξία < 880

7 6 Λήψη εικονικού στοιχείου-υπαρκτή συναλλαγήδιαφορετικό πρόσωπο συναλλασσόµενου>880 ή Λήψη εικονικού στοιχείου-υπαρκτή συναλλαγήδιαφορετικό πρόσωπο συναλλασσόµενου <880 Ευρώ 63 Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας > 880 ή Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας < Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας > 880 ή Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας < 880 Έκδοση µερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων 67 που αφορούν αγορά αγαθών αξίας > 880 ή.200 χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία 68 Έκδοση µερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας < 880 χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία 69 Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας > 880 ή Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας < Έκδοση πλαστών και µερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας> 880 ή.200 χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία 72 Έκδοση πλαστών και µερικώς εικονικών

8 73 74 φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας< 880 χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας > 880 ή.200 Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας < Αν το συνολικό ποσό της µιας ή των περισσότερων παραβάσεων κάθε χρήσης είναι µεγαλύτερο των 2.000,00 ευρώ και µικρότερο των ,00 ευρώ ή είναι µεγαλύτερο από το % των συνολικών δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων και µικρότερο του 3% τότε τα µόρια προσαυξάνονται κατά ποσοστό %, ενώ αν είναι µεγαλύτερο των ,00 ευρώ ή µεγαλύτερο του 3% των συνολικών δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων τότε τα µόρια προσαυξάνονται κατά ποσοστό 00%. Υπάρχουν λοιπές ουσιαστικές παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων (ΚΒΣ). Μη τήρηση βιβλίων Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ 2 Μη τήρηση πρόσθετων βιβλίων του άρθρου 0 του ΚΒΣ Μη τήρηση βιβλίου αποθήκης ή παραγωγής 3 κοστολογίου και τεχνικών προδιαγραφών ανεξάρτητα αν η παράλειψη αφορά ένα ή περισσότερα από αυτά 4 Μη επίδειξη των βιβλίων και στοιχείων µετά από πρόσκληση την πρώτη φορά 5 Μη τήρηση βιβλίου απογραφών - ισολογισµού 6 Μη υποβολή στοιχείων του αρθρου 20 παρ. 200

9 7 Εκπρόθεσµη υποβολή στοιχείων-καταστάσεων του αρθρου 20 παρ. µετά την 3/2, αξίας > Ελλιπής περιγραφή του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών στα βιβλία 9 Ελλιπής περιγραφή του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών στα στοιχεία 0 Μη σύνταξη ή µη εµπρόθεσµη σύνταξη και καταχώριση ισολογισµού 0 Παρεµπόδιση του ελέγχου µε θετικές ενέργειες 2 Μη τήρηση βιβλίων Α' ή Β' κατηγορίας 3 Τήρηση βιβλίων Β' Κατηγορίας αντί για Γ' κατηγορίας 4 Μη τήρηση ή πληµµελής τήρηση ή µη διαφύλαξη του εγχειριδίου λογισµικού 5 Μη τήρηση ή πληµµελής τήρηση βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής 6 Μη τήρηση ή πληµµελής τήρηση του βιβλίου επενδύσεων Α' κατ. βιβλίων του Κ.Β.Σ. 7 Μη τήρηση ή πληµµελής τήρηση του βιβλίου επενδύσεων Β' κατ. βιβλίων του Κ.Β.Σ. 8 Μη τήρηση ή πληµµελής τήρηση του βιβλίου επενδύσεων Γ' κατ. βιβλίων του Κ.Β.Σ. 9 Μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων 20 Υπάρχει παράβαση για µη διευκόλυνση του ελέγχου 2 Μη εµπρόθεσµη ενηµέρωση βιβλίων Α' κατηγορίας ΚΒΣ 22 Μη εµπρόθεσµη ενηµέρωση βιβλίων Γ' κατηγορίας ΚΒΣ 23 Μη εµπρόθεσµη ενηµέρωση του βιβλίου αποθήκης ή παραγωγής - κοστολογίου 24 Μη τήρηση βιβλίων σύµφωνα µε τις αρχές της

10 Λογιστικής 25 Μη τήρηση ή πληµµελής τήρηση βιβλίων σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ 26 Μη τήρηση διαχειριστικής περιόδου 27 Σύµπραξη διευθ/νοµ/λογ/φορ συµβούλου σε πράξεις/παραλ παραποίησης εικόνας Βιβλίων 28 Παράβαση προγραµ/τη ή τρίτου για µη κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών του λογ/κού 29 Μη διάθεση προσωπικού για διευκόλυνση του ελέγχου 30 Υπογραφή Ισολ/µού από λογιστή που δεν διαθέτει τα τυπικά προσόντα 3 Λοιπές παραβάσεις στοιχείων 32 Μη έκδοση συνοδευτικού φορολογικού στοιχείου από αγρότη αξίας < 880 ή Ανακριβής έκδοση συνοδευτικού φορολογικού στοιχείου από αγρότη αξίας < 880 ή Έκδοση αθεώρητου ή µη σηµανθέντος στοιχείου καταχωρηµένου στα βιβλία, χωρίς γνωστοποίηση στη.ο.υ. πριν από τον έλεγχο 35 Μη καταχώριση λοιπών στοιχείων πλην εµπορευσίµων (µη αυτοτελείς παραβάσεις) 36 Ανακριβής καταχώριση λοιπών στοιχείων πλην εµπορευσίµων (µη αυτοτελείς παραβάσεις) 37 Μη υποβολή γνωστοποιήσεων 38 Λοιπές παραβάσεις στοιχείων (π.χ. µη αναγραφή ονοµ/µου στις ΑΛΠ) 39 Λοιπές γενικές παραβάσεις στοιχείων 40 Εκπρόθεσµη υποβολή στοιχείων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (µέχρι την 3/2) 4 Εκπρόθεσµη υποβολή στοιχείων άρθρου 20 (µετά

11 την 3/2) αξίας < Μη καταχώρηση στοιχείων αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου, µέχρι ποσού συνολικής διαφοράς Ανακριβής καταχώρηση στοιχείων αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου, µέχρι ποσού συνολικής 00 διαφοράς Η κάθε µη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση στοιχείου απογραφής ως προς την ποσότητα, κάθε εµπορεύσιµου περιουσιακού στοιχείου µέχρι ποσού 00 συνολικής διαφοράς Η καθεµία καταχώρηση ανύπαρκτης πώλησης ή ανύπαρκτου εσόδου και στοιχείου απογραφής < Μη τήρηση αναλυτικής Λογιστικής 47 Μη επίδειξη των πρόσθετων βιβλίων 48 Μη τήρηση των ηµερολογίων µε πρωτογενείς καταχωρήσεις 49 Μη τήρηση του γενικού καθολικού Μη τήρηση ισοζυγίου λογ/σµών γενικού - αναλυτικών καθολικών 5 Εξόφληση στοιχείου αγοράς ή λήψης υπηρεσιών αξίας µεγαλύτερης των ή των ή των.000, κατά περίπτωση, κατά παράβαση των 0 διατάξεων 52 Μη έκδοση στοιχείου διακίνησης (π.χ. δελτίου αποστολής, συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής κλπ) για το οποίο έχει εκδοθεί και καταχωρηθεί το αντίστοιχο στοιχείο αξίας 53 Εκπρόθεσµη υποβολή στοιχείων για πωλήσεις πετρελαίου θέρµανσης πριν την 3/2

12 54 Εκπρόθεσµη υποβολή στοιχείων για πωλήσεις πετρελαίου θέρµανσης µετά την 3/2 αξίας < Ελλιπής ή ανακριβής υποβολή στοιχείων για πετρέλαιο θέρµανσης (διαφορές <4.673 ) 56 Ελλιπής ή ανακριβής υποβολή στοιχείων για πετρέλαιο θέρµανσης (διαφορές >4.673 ) Μη υποβολή στοιχείων για πωλήσεις πετρελαίου θέρµανσης (µέχρι ) 58 Εκπρόθεσµη υποβολή στοιχείων για πωλήσεις πετρελαίου θέρµανσης (µετά την 3/2 αξίας >4.673 ) 59 Εκπρόθεσµη υποβολή ισοζυγίου (πριν το 6µηνο από την προθεσµία υποβολής) 60 Εκπρόθεσµη υποβολή ισοζυγίου (µετά το 6µηνο από την προθεσµία υποβολής) 6 Μη υποβολή ισοζυγίου Μη επίδειξη του βιβλίου κοστολογίου οικοδοµών µετά από προηγούµενη πρόσκληση για κάθε οικοδοµή 63 Μη τήρηση του βιβλίου κοστολογίου οικοδοµών (ισχύς από..2007) 64 Μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων στον προληπτικό έλεγχο για δεύτερη ή τρίτη φορά (Ισχύει από //2007) 65 Μη καταχώρηση της ποσοτικής καταµέτρησης των αποθεµάτων στο βιβλίο των απογραφών όλων ή µερικών αποθηκευτικών χώρων (βιβλία Γ' κατηγορίας ΚΒΣ) 66 Μη ενηµέρωση ή εκπρόθεσµη ενηµέρωση βιβλίων Β' κατηγορίας του ΚΒΣ

13 67 Πληµµελής τήρηση κάθε βιβλίου ή κατάστασης 68 Μη τήρηση βιβλίου απογραφής για τα αποθέµατα όλων ή µερικών εγκαταστάσεων (βιβλία Β' κατηγορίας ΚΒΣ) 69 Μη εµπρόθεσµη /εκπρόθεσµη ενηµέρωση του βιβλίου απογραφών µε τα αποθέµατα όλων ή µερικών εγκαταστάσεων (βιβλία Β' κατηγορίας ΚΒΣ) 70 Μη καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών συνταχθέντος ισολογισµού ή πινάκων Μη καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών του προσωρινού ισολογισµού ή προσωρινών καταστάσεων (σε περίπτωση που η εκκαθάριση διαρκεί πέραν του έτους) Μη εµπρόθεσµη ενηµέρωση του βιβλίου 72 απογραφών µε τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία πλην των αποθεµάτων 73 Μη σύνταξη καταστάσεων απογραφής για κάθε εγκατάσταση 0 74 Πληµµελής σύνταξη ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης 0 Πληµµελής τήρηση βιβλίου απογραφών για Β'& Γ' 75 κατηγορίας (συµπεριλαµβάνεται και η αποτίµηση µε 0 διαφορετικό τρόπο) 76 Μη τήρηση του ηµερολογίου διαφηµίσεων 0 77 Μη υποβολή ή εκπρόθεσµη υποβολή του ηµερολογίου διαφηµίσεων 0 78 Καταχώρηση των δεδοµένων θεωρηµένου βιβλίου σε άλλο θεωρηµένο βιβλίο 79 Μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση σε πρόσθετο βιβλίο (έχουν εκδοθεί ΑΠΥ) 0 80 Εγγραφές στο περιθώριο των βιβλίων

14 8 Μη χρήση ορθού συντελεστή ΦΠΑ σε ΑΛΠ από ΦΤΜ 82 Σύµπραξη σε πράξη ή παραλείψεις της επιχείρησης 83 Μη έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης - απόδειξης παροχής υπηρεσιών < 880 ή Έκδοση αθεώρητης - µη καταχωρηµένης στα βιβλία απόδειξης λιανικής πώλησης - απόδειξης παροχής υπηρεσιών 85 Ελλιπής έκδοση στοιχείου εκτός της αξίας: Απόδειξης λιανικής πώλησης - απόδειξης παροχής υπηρεσιών 86 Η µη καταχώρηση κάθε στοιχείου ή εγγράφου αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου, εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιµο > 880 Η κάθε ανακριβής καταχώρηση κάθε στοιχείου ή 87 εγγράφου αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου, εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιµο της περίπτωσης γ' της ίδιας παραγράφου > Μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση κάθε εµπορεύσιµου περιουσιακού στοιχείου στο βιβλίο απογραφών, για ποσό > Κάθε µία καταχώρηση στα βιβλία αγοράς ή εξόδου που δεν έχει πραγµατοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο (µέχρι 880 ευρώ) 90 Η καθεµία καταχώρηση ανύπαρκτης πώλησης ή ανύπαρκτου εσόδου και στοιχείου απογραφής > Η κάθε µη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, στα πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και τις αποφάσεις του Υπουργού

15 Οικονοµικών. Εκπρόθεσµη εκτύπωση των Βασικών βιβλίων στα οποία διενεργούνται πρωτογενείς εγγραφές Μη κάλυψη υποχρεώσεων και προδιαγραφών του αρθρου 23 του Κ.Β.Σ. Η κάθε µη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση στο Βιβλίο κοστολογίου οικοδοµών, δαπάνης που προσδιορίζει το κόστος κάθε οικοδοµής Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείου παράδοσης κτισµάτων ανεξαρτήτως του ύψους της αξίας αυτού Η κάθε µη υποβολή ή εκπρόθεσµη υποβολή των αντιτύπων των φορολογικών παραστατικών για τις συναλλαγές πετρελαίου (ισχύει από 5/2/2008) Εκπρόθεσµη ή ανακριβής ως προς την ποσότητα των καταστάσεων του πετρελαίου θέρµανσης (ισχύει από ) Μη υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές πετρελαίου θέρµανσης ως προς την ποσότητα (ισχύει από ) Μη έκδοση δελτίου αποστολής - συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής για το οποίο δεν έχει εκδοθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία αντίστοιχο στοιχείο αξίας (και η περίπτωση διακίνησης χωρίς συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο) >880 ή.200 Μη έκδοση συνοδευτικού φορ. Στοιχείου από αγρότη >880 ή.200 ιακίνηση χωρίς συνοδευτικό φορ. Στοιχείο >880 ή.200 Μη έκδοση Τιµολογίου αγοράς αγροτικών προϊόντων >880 ή

16 03 Μη έκδοση Τιµολογίου αγοράς από ιδιώτη >880 ή Μη έκδοση Τιµολογίου χονδρικής πώλησης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιµολογίου >880 ή Μη έκδοση στοιχείου χονδρικής παροχής υπηρεσιών >880 ή Μη έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης αγαθών >880 ή Μη έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών λιανικώς >880 ή Μη έκδοση εκκαθαρίσεων γενικώς >880 ή Μη έκδοση Πιστωτικού τιµολογίου - απόδειξης επιστροφής>880 ή Μη έκδοση στοιχείου Μεταφοράς του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ.>880 ή.200 Μη έκδοση λοιπών στοιχείων αξίας >880 ή Ανακριβής έκδοση δελτίου αποστολής - συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής για το οποίο δεν έχει εκδοθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία αντίστοιχο στοιχείο αξίας >880 ή.200 (και η περίπτωση διακίνησης χωρίς συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο) 3 Ανακριβής έκδοση συνοδευτικού φορολογικού Στοιχείου από αγρότη αξίας>880 4 ιακίνηση µε ανακριβές συνοδευτικό φορολογικό Στοιχείο αξίας >880 ή Ανακριβής έκδοση Τιµολογίου αγοράς αγροτικών προϊόντων αξίας>880 ή Ανακριβής έκδοση Τιµολογίου αγοράς από ιδιώτη αξίας>880 ή.200

17 7 Ανακριβής έκδοση Τιµολογίου χονδρικής πώλησης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιµολογίου αξίας>880 ή Ανακριβής έκδοση στοιχείου χονδρικής παροχής υπηρεσιών αξίας>880 ή Ανακριβής έκδοση στοιχείων λιανικής γενικά αξίας>880 ή Ανακριβής έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών αξίας>880 2 Ανακριβής έκδοση εκκαθαρίσεων γενικώς αξίας>880 ή Ανακριβής έκδοση πιστωτικού τιµολογίου αξίας > 880 ή Ανακριβής έκδοση στοιχείων Μεταφοράς αξίας>880 ή Ανακριβής έκδοση Ειδικών στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή Υπουργικών αποφάσεων αξίας>880 ή Μη λήψη και µη έκδοση Τιµολογίου για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών (της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.) >880 ή Ανακριβής λήψη και µη έκδοση Τιµολογίου για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας>880 ή Μη έκδοση θεωρείται και η µη καταχώρηση σερβιρισθέντων ειδών στα δελτία παραγγελίας αξίας>880 ή Μη έκδοση στοιχείων µε άγνωστο πλήθος συναλλαγών και γνωστή συνολική αξία, για τα οποία εφαρµόζεται οροφή (5πλάσιο) για βιβλία Α' κατ. ΚΒΣ 29 Ανακριβής έκδοση στοιχείων µε άγνωστο πλήθος

18 συναλλαγών και γνωστή συνολική αξία, για τα οποία εφαρµόζεται οροφή (5πλάσιο) για βιβλία Α' κατ. ΚΒΣ 30 Κάθε µία καταχώρηση στα βιβλία αγοράς ή εξόδου που δεν έχει πραγµατοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο > 880 ή Μη έκδοση στοιχείων από τηρούντες Β' ή Γ' κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ µε άγνωστο πλήθος συναλλαγών και γνωστή συνολική αξία 32 Ανακριβής έκδοση στοιχείων από τηρούντες Β' ή Γ' κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ µε άγνωστο πλήθος συναλλαγών και γνωστή συνολική αξία 33 Άρνηση ή παρακώλυση ή µη διευκόλυνση του ελέγχου της αξιοπιστίας των Φ.Τ.Μ. & των συστηµάτων 34 Μη διαφύλαξη δείγµατος για τον προβλεπόµενο χρόνο 35 Υποβολή ανακριβών Στοιχείων στην επιτροπή του άρθρου 7 ( για χορήγηση άδειας καταλληλότητας, 36 Παραβίαση ή παραποίηση Φ.Τ.Μ. και συστηµάτων από επιχείρηση που έχει λάβει άδεια από την επιτροπή του άρθρου 7 37 Λοιπές παραβάσεις διατάξεων Ν. 809/ Παραβίαση ή παραποίηση ΦΤΜ και συστηµάτων από επιχείρηση µεταπώλησης 39 Λοιπές παραβάσεις διατάξεων 40 Παραβίαση ή παραποίηση ΦΤΜ και συστηµάτων από το χρήστη ή κάτοχο (αρθ.0 παρ.3 περ. ε3) 4 Έκδοση αποδείξεων αξίας <880 από µη εγκεκρ. ή µη δηλ. ΦΤΜ ή σύστηµα 42 Έκδοση καταχωρηθέντων αποδείξεων από µη

19 εγκεκριµένη ή µη δηλωµένη ΦΤΜ ή σύστηµα (παράβαση µέχρι 3/2/2006) 43 Λοιπές παραβάσεις διατάξεων 44 Βεβαίωση ανακριβώς αποτελεσµάτων ελέγχων 45 Μη δήλωση ΦΗΜ ή συστήµατος 46 Εκπρόθεσµη δήλωση ΦΗΜ ή συστήµατος 47 Μη επίδειξη του Βιβλιαρίου Συντήρησης και επισκευών 48 Έκδοση στοιχείων, καταχωρηµένα ή µη καταχωρηµένα στα βιβλία, από µη εγκεκριµένο ή εγκεκριµένο και παραβιασµένο ή παραποιηµένο ΦΗΜ >880 ή Έκδοση στοιχείων, µη καταχωρηµένων στα βιβλία, από εγκεκριµένο και µη δηλωµένο ΦΗΜ ή σύστηµα Έκδοση - σήµανση στοιχείου από µη νόµιµο φορολογικό µηχανισµό, µη καταχωρηµένο στα βιβλία: Απόδειξης λιανικής πώλησης - απόδειξης παροχής υπηρεσιών 5 Έκδοση στοιχείων, καταχωρηµένων στα βιβλία, από εγκεκριµένο και µη δηλωµένο ΦΗΜ ή σύστηµα 52 Έκδοση στοιχείων, καταχωρηµένα ή µη καταχωρηµένα στα βιβλία, από µη εγκεκριµένο ή εγκεκριµένο και παραβιασµένο ή παραποιηµένο ΦΗΜ, <880 3 Υπάρχουν παραβάσεις του Τελωνειακού Κώδικα από τις οποίες προκύπτει το αδίκηµα της λαθρεµπορίας. Εικονικές αποσύρσεις αυτ/των 2 Η υποτιµολόγηση εισαγοµένων εµπορευµάτων 3 Η κατά παράβαση των δι' αποφάσεων του

20 Υπουργού Οικονοµικών εκδιδοµένων σε εκτέλεση της 3 του άρθρου 88 του Τ. Κ. οριζοµένων διατυπώσεων κατοχή εµπορευµάτων 4 Η ύπαρξη εµπορευµάτων έστω και αναγεγραµµένων στο δηλωτικό εντός πλοίου που προσορµίζεται σε λιµένα ή όρµο της χώρας στον οποίο δεν είναι επιτετραµµένη η προσέγγιση 5 Η αγορά, πώληση και κατοχή εµπορευµάτων εισαχθέντων ή τεθέντων στη γενική κατανάλωση κατά τρόπο που συνιστά το αδίκηµα της λαθρεµπορίας 6 Κάθε έλλειψη εµπορευµάτων από αποθήκες αποταµίευσης που σκοπεί να στερήσει δασµούς κλπ φόρους 7 Η επί πλοίων που παραπλέουν την ακτή και κατευθύνονται σε ελληνικό λιµάνι, ύπαρξη εµπορευµάτων που δεν αναφέρονται στο δηλωτικό του πλοίου 8 ιάθεση αντικειµένων στην κατανάλωση χωρίς έγγραφη άδεια της Τελ. Αρχής εισαχθέντων δυνάµει νόµου ή συµβάσεως ατελώς ή µε µειωµένες επιβαρύνσεις για ορισµένες ειδικές χρήσεις ή χρησιµοποίηση των αντικειµένων αυτών σε άλλες χρήσεις 9 Η κατά την ώρα της αναχώρησης από το πλοίο έλλειψη εµπορευµάτων φορτωθέντων για το εξωτερικό ή για άλλο λιµένα της χώρας µε παραστατικό διαµετακόµισης 0 Λαθρεµπορία δια της µεθόδου χρήσεως πλαστού πιστοποιητικού κυκλοφορίας Λαθρεµπορία δια της µεθόδου εικονικής εξαγωγής

21 2 Λαθρεµπορία δια της µεθόδου χρήσεως πλαστού συνοδευτικού εγγράφου εµπορευµάτων 3 Εξαγωγή εµπορευµάτων των οποίων η εξαγωγή είναι απαγορευµένη 4 Λαθρεµπορία δια της µεθόδου χρήσεως πλαστού πιστοποιητικού για δασµούς αντιντάµπινγκ 5 Λαθρεµπορία δια της µεθόδου χρήσεως πλαστών λοιπών πιστοποιητικών 6 Η καθ' οιονδήποτε τρόπο αφαίρεση του αριθµού πλαισίου από αυτ/το και η καθ' οιονδήποτε τρόπο τοποθέτηση, ενσωµάτωση κλπ σε άλλο υποκείµενο αυτ/το 7 Λαθρεµπορία οινοπνευµατωδών 8 Λαθρεµπορία καυσίµων 4 Υπάρχουν παραβάσεις του Ν.22/993 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας, του Ν.2803/2000 περί συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ν.3727/2008 περί ναρκωτικών. Παράνοµες πράξεις επί των διατάξεων περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικών θεµάτων 2 Παραβίαση διατάξεων περί ναρκωτικών - εµπορία 3 Παραβίαση διατάξεων περί ναρκωτικών - εµπορία κατ' επάγγελµα - επιβαρυντικές περιπτώσεις 4 Παραβίαση διατάξεων περί ναρκωτικών - κατοχή 5 Παραβίαση διατάξεων περί ναρκωτικών - χρήση ναρκωτικών ουσιών 6 Απάτη σε βάρος των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 5 Πρόκειται για επιτηδευµατίες που κατά το

22 παρελθόν διαπιστώθηκε ότι υπέπεσαν σε παραβάσεις παραποιηµένων προϊόντων. Εµπορεύµατα παραποίησης - αποµίµησης, πειρατικά εµπορεύµατα κλπ 6 Υπάρχουν δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία από τα οποία προκύπτει αποδεδειγµένη φοροδιαφυγή. Για µη έκδοση φορολογικών στοιχείων 2 Για µη λήψη φορολογικών στοιχείων 3 Για έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων 4 Για λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων Για έκδοση και λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων Για έκδοση πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων Για λήψη πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων Για έκδοση και λήψη πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων αριθµός δελτίων Χ αριθµός δελτίων Χ αριθµός δελτίων Χ αριθµός δελτίων Χ αριθµός δελτίων Χ αριθµός δελτίων Χ αριθµός δελτίων Χ αριθµός δελτίων

23 9 Για µη έκδοση και µη λήψη φορολογικών στοιχείων Χ αριθµός δελτίων Χ 6α Υπάρχουν δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ενδεχόµενη φοροδιαφυγή. Για µη έκδοση φορολογικών στοιχείων 2 Για µη λήψη φορολογικών στοιχείων 3 Για έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων 4 Για λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων Για έκδοση και λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων Για έκδοση πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων Για λήψη πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων Για έκδοση και λήψη πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων αριθµός δελτίων Χ 0 αριθµός δελτίων Χ 0 αριθµός δελτίων Χ 0 αριθµός δελτίων Χ 0 αριθµός δελτίων Χ 0 αριθµός δελτίων Χ 0 αριθµός δελτίων Χ 0 αριθµός δελτίων

24 9 Για µη έκδοση και µη λήψη φορολογικών στοιχείων Χ 0 αριθµός δελτίων Χ 0 7 Υφίστανται κατασχεµένα βιβλία ή στοιχεία ή φορολογικές ταµειακές µηχανές ή φορολογικοί µηχανισµοί ή άλλα στοιχεία. Αν στο υποσύστηµα TAXIS-ΚΒΣ υπάρχει εγγραφή για κατάσχεση βιβλίων & στοιχείων Υπάρχουν απώλειες βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταµειακών µηχανών ή φορολογικών µηχανισµών. Απώλεια ΦΗΜ ή συστήµατος (αρθρ. 0 παρ.3 περ.στ) Απώλεια ΦΗΜ ή συστήµατος (αρθρ. 0 παρ.3 περ.στ.2) Μη διαφύλαξη των ηλεκτροµαγνητικών µέσων αποθήκευσης (σηµείωση: καταργήθηκε - εξοµοιώνεται µε µη τήρηση βιβλίων) Μη διαφύλαξη των Βιβλίων ή στοιχείων ή άλλων δικαιολογητικών εγγραφών ή καταστάσεων που υποκαθιστούν βιβλία Μη διαφύλαξη του Βιβλιαρίου Συντήρησης και επισκευών (αρθ. 0 παρ.3περ. ζ') 9 Πρόκειται για επιτηδευµατίες λήπτες στοιχείων από αντισυµβαλλόµενους επιτηδευµατίες που δήλωσαν απώλεια στοιχείων ή φορολογικών µηχανισµών.

25 Λήψη στοιχείων από αντισυµβαλλόµενο επιτηδευµατία που είναι στη λίστα µε απωλεσθέντα βιβλία -στοιχεία-µηχανισµούς 0 Πρόκειται για επιτηδευµατίες, λήπτες στοιχείων από αντισυµβαλλόµενους επιτηδευµατίες που εµφανίζονται σαν εξαφανισµένοι έµποροι. Λήψη στοιχείων από αντισυµβαλλόµενο επιτηδευµατία που είναι στη λίστα των εξαφανισµένων εµπόρων 2 Υπάρχουν διαφορές, σε αξία ή σε πλήθος φορολογικών στοιχείων, οι οποίες προκύπτουν από διασταύρωση των υποβληθέντων συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 20 Ελλιπής ή ανακριβής υποβολή στοιχείωνκαταστάσεων (διαφορές >4.673 ) Ελλιπής ή ανακριβής υποβολή στοιχείων άρθρου 20 (διαφορές <4.673 ) εν υποβάλλονται οι προβλεπόµενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος από τους υπόχρεους. Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικού προσώπου µε τήρηση βιβλίων κατηγορίας 'Α'. Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικού προσώπου µε τήρηση βιβλίων κατηγορίας 'Β'. Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικού προσώπου µε τήρηση βιβλίων κατηγορίας 'Γ'. Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος Προσωπικών εταιρειών ή ένωσης προσώπων µε

26 3 4 τήρηση βιβλίων κατηγορίας 'Β'. Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος Προσωπικών εταιρειών ή ένωσης προσώπων ή Νοµικού Προσώπου µε τήρηση βιβλίων κατηγορίας 'Γ'. Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος ενώ έχει υποβληθεί εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για την ίδια χρήση Μη υποβολή Οριστικής ήλωσης Φόρου µισθωτών Υπηρεσιών από τους υπόχρεους για κάθε χρήση 3 ιαπιστώνεται ανακριβής υποβολή των προβλεπόµενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος από τους υπόχρεους. Μη ορθός υπολογισµός συνολικών ακαθαρίστων εσόδων 2 Μη ορθός υπολογισµός λογιστικού αποτελέσµατος 3 Μη ορθός υπολογισµός κόστους πωληθέντων εµπορευµάτων 4 Μη ορθός υπολογισµός συνολικού κόστους πωληθέντων 5 Μη ορθός υπολογισµός αναλωσίµων υλικών 6 Μη ορθός υπολογισµός κόστους ειδών συσκευασίας 7 Μη ορθός υπολογισµός κόστους ανταλλακτικών παγίων 8 Μη ορθός υπολογισµός κόστους παραχθέντων προϊόντων 9 Μη ορθός υπολογισµός κόστους πωληθέντων προϊόντων 0 Μη ορθός υπολογισµός αποτελέσµατος από Π.Υ. Μη ορθός υπολογισµός Μικτού αποτελέσµατος από πωλήσεις

27 2 3 4 Μη ορθός υπολογισµός κόστους α' και β' υλών - υλικών συσκευασίας Ένδειξη ανακριβώς δηλωθείσας απογραφής σε τήρηση βιβλίων κατηγορίας Β' Ένδειξη ανακριβώς δηλωθείσας απογραφής σε τήρηση βιβλίων κατηγορίας Γ' ιαπιστώνεται νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες σύµφωνα µε το Ν.233/ ηλώνονται µεγάλα ποσά δαπανών σε σχέση µε τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, επί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέµατα. Τα ποσά των δηλούµενων δαπανών ως ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων είναι πολύ µεγαλύτερο από 30% του µέσου όρου του κλάδου Τα ποσά των δηλούµενων δαπανών ως ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χωρίς αξιόλογα αποθέµατα υπερβαίνει το 75% 0 6 ηλώνονται ζηµιές στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος της οικείας χρήσης. Εµφάνιση ζηµιάς χρήσης σε νοµικά πρόσωπα και προσωπικές εταιρείες αµιγώς εµπορικές 2 Εµφάνιση ζηµιάς χρήσης σε νοµικά πρόσωπα και προσωπικές εταιρείες αµιγώς παροχής υπηρεσιών Εµφάνιση ζηµίας χρήσης σε ατοµικές επιχειρήσεις

28 αµιγώς εµπορικές 4 Εµφάνιση ζηµίας χρήσης σε ατοµικές επιχειρήσεις αµιγώς Π.Υ Εµφάνιση ζηµίας χρήσης σε ελευθέρια επαγγέλµατα 7 Υφίστανται συσσωρευµένες ζηµίες. ηλώνονται για συµψηφισµό ζηµιές παρελθουσών χρήσεων στην τελευταία ελεγχόµενη χρήση Υπάρχουν παραβάσεις των άρθρων 39 & 39α του Ν.2238/94 Έχει διαπιστωθεί παράβαση των άρθρων 39 & 39α 0 9 Υπάρχει αδικαιολόγητη µεταβολή του Συντελεστή Μικτού Κέρδους µεταξύ διαδοχικών χρήσεων. Όταν ο συντελεστής µικτού κέρδους, µεταξύ διαδοχικών χρήσεων µεταβάλλεται όχι ευθέως ανάλογα µε τη µεταβολή των ακαθαρίστων εσόδων 20 Υπάρχει αδικαιολόγητη µεταβολή του Συντελεστή Καθαρού Κέρδους µεταξύ διαδοχικών χρήσεων. Όταν ο συντελεστής καθαρού κέρδους, µεταξύ διαδοχικών χρήσεων, µεταβάλλεται όχι ευθέως ανάλογα µε τη µεταβολή των ακαθαρίστων εσόδων 2 Υπάρχει απόκλιση του Συντελεστή Μικτού Κέρδους (ΣΜΚ) από τον Μ.Ο. του Σ.Μ.Κ. οµοειδών επιχειρήσεων. Όταν ο συντελεστής µικτού κέρδους παρουσιάζει αρνητική διαφορά σε ποσοστό µεγαλύτερο από 30% από το µέσο όρο των συντελεστών µικτού κέρδους

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2006

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2006 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 3296/14.12.2004/ΦΕΚ 253 Α ΚΥΡΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/1.3.2005, 1087/10.6.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2006 & 2007 σε φορολογικά θέµατα: - Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κωδικοποίηση π.δ/το 186/1992 Άρθρο 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186 Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντα υπόψη: 1. Τι διατάξει του άρθρου 9 του ν. 1989/1991 «Διαρρυθμίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS) Αθήνα, 6.4.2015 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Καραϊσκάκη 2-Γαλάτσι ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΦΑ ΑΕ. Βιομηχανία Ειδών Οικιακής καταναλώσεως Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 - ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 099999999

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται.

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται. ΤοΦορολογικόΤοπίοστα ΠρατήριαΥγρώνΚαυσίµωνµε τοσύστηµαεισροών -εκροών Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύµβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α κ. Γιώργο. Χριστόπουλο Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ. Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ. Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1180/18-7-13 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΗ-38Π) : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4110/23.1.2013 (ΦΕΚ 17Α), σχετικά με τη χορήγηση δυνατότητας επιλογής φορολόγησης των επαγγελματικών μισθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργο Δ. Χριστόπουλο. V Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και V πως θα καταχωρούνται.

Γιώργο Δ. Χριστόπουλο. V Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και V πως θα καταχωρούνται. Το Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων με το σύστημα εισροών -εκροών Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύμβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α Γιώργο Δ. Χριστόπουλο V Ποια φορολογικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα