Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Χειμερινό Εξάμηνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015"

Transcript

1 Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Χειμερινό Εξάμηνο Μάθημα Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική και τους Διεθνείς Θεσμούς (ΚΜ: 343) Διδάσκοντες Καθηγητής Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης Καθηγήτρια Ειρήνη Χειλά Καθηγητής Δημήτρης Ν. Χρυσοχόου Θεματολογία και Γνωστικές Επιδιώξεις Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη μελέτη της διεθνούς πολιτικής και των διεθνών θεσμών στον σύγχρονο κόσμο. Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη σύγχρονη συζήτηση γύρω από την εξέλιξη της επιστήμης των διεθνών σχέσεων, τη φύση και τη δυναμική του διεθνούς συστήματος, τον ρόλο των κρατικών και μη κρατικών δρώντων στο παγκόσμιο σύστημα, τις δομές οργανωμένης συμβίωσης που αναπτύσσονται στη διεθνή κοινωνία, τη μεταβαλλόμενη φύση των κρατών σε ένα παγκοσμιοποιημένο διεθνές περιβάλλον και τις δομικές, λειτουργικές και συμπεριφορικές ιδιότητες των διεθνών θεσμών και οργανισμών. Εξετάζονται οι θέσεις και αρχές των σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων της διεθνούς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των μεταθετικιστικών οπτικών, ενταγμένες στο πλαίσιο των «μεγάλων συζητήσεων». Επίσης, αναλύονται βασικές έννοιες της διεθνούς πολιτικής, όπως η κυριαρχία, η αναρχία, η αλληλεξάρτηση, η ασφάλεια, η ισχύς, το εθνικό συμφέρον, η τάξη και η δικαιοσύνη και οι νέες προκλήσεις στη μελέτη των διεθνών σχέσεων στη μεταψυχροπολεμική εποχή. Το μάθημα επιδιώκει να προσφέρει στους φοιτητές το απαραίτητο γνωσιολογικό υπόβαθρο, προκειμένου να κατανοήσουν τη φύση, τις λειτουργίες και τις μεταβολές της διεθνούς οργάνωσης και πολιτικής. Συγγράμματα μέσω «Εύδοξου» Jackson, R. και Sørensen, G., Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων: Η Σύγχρονη Συζήτηση, μετάφραση: Χ. Κωνσταντινίδης, Αθήνα: Gutenberg,

2 Barnett, Μ. και Finnemore, M., Κανόνες για τον Κόσμο: Οι Διεθνείς Οργανισμοί στην Παγκόσμια Πολιτική, μετάφραση: Χ. Παπαβασιλείου, Αθήνα Ι. Σιδέρης, Αξιολόγηση Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται βάσει γραπτών εξετάσεων. Καλή επιτυχία! Βιβλιογραφικός Οδηγός Ξενόγλωσση βιβλιογραφία: Adler, E., Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics, European Journal of International Relations, 3(3), Attinà, F., The Global Political System, Basingstoke: Palgrave, Barnett, M. και Duvall, R. (επιμ.), Power in Global Governance, Cambridge: Cambridge University Press, Barkin, S. και Cronin, B., The State and the Nation: Changing Norms and Rules of Sovereignty in International Relations, International Organization, 48(1), Bauman, Ζ., Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty, Cambridge: Polity Press, Biersteker, T. J. και Weber, C. (επιμ.), State Sovereignty as Social Construct, Cambridge: Cambridge University Press, Boooth, K., Realism and World Politics, London and New York: Routledge, Booth, K. και Steve, S. (επιμ.), International Relations Theory Today, Cambridge: Polity Press, Brincat, S. et al. (επιμ.), Critical Theory in International Relations and Security Studies, London and New York: Routledge, Brown, C., International Relations Theory: New Normative Approaches, New York: Columbia University Press, Brown, C., Sovereignty, Rights and Justice: International Political Theory Today, Cambridge: Polity Press, Brown, C. και Ainley, K., Understanding International Relations, 4η έκδοση, Basingstoke: Palgrave, Brown, S., International Relations in a Changing Global System: Towards a Theory of the World Polity, Boulder, CO: Westview Press,

3 Brown, W. et al. (επιμ.), Ordering the International: History, Change and Transformation, London: Pluto Press, Burchill, S. et al. (επιμ.), Theories of International Relations, 4η έκδοση, London: Palgrave, Buzan, B, From International to World Society? English School Theory and the Social Structure of Globalization, Cambridge: Cambridge University Press, Buzan, B., Rethinking Security After the Cold War, Cooperation and Conflict, 32(1), Carlsnaes, W., Risse, K. και Simmons, B. A. (επιμ.), Handbook of International Relations, London: Sage, Checkel, J. T., International Institutions and Socialization, ARENA Working Papers, no. WP 99/5, Checkel, J., The Constructivist Turn in International Relations Theory, World Politics, 50(2), Clark, Ι., Globalization and International Relations Theory, Oxford: Oxford University Press, Cochram, Μ., Normative Theory in International Relations, Cambridge: Cambridge University Press, Cox, R. W., Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory, Millennium, 10(2), Cox, R. W., Approaches to World Order, Cambridge: Cambridge University Press, Daddow, O. International Relations Theory, London: Sage, Derian, Der J., (επιμ.), International Theory: Critical Investigations, London: Macmillan, Devetak, R, et al. (επιμ.), An Introduction to International Relations, 2η έκδοση, Cambridge: Cambridge University Press, Doyle, M. W. και Ikenberry, G. J. (επιμ.), New Thinking in International Relations Theory, Boulder, CO: Westview Press, Dunne, T. et al., International Relations Theories: Discipline and Diversity, 2η έκδοση, Oxford: Oxford University Press, Elman C. και Elman, M. F. (επιμ.), Progress in International Relations Theory: Appraising the Field, Cambridge, MA: MIT Press,

4 Finemmore, M., National Interests in International Society, Ithaca, NY: Cornell University Press, Finnemore, M., International Norm Dynamics and Political Change, International Organization, 52(4), Finnemore, M., Norms, Culture and World Politics: Insights from Sociology s Institutionalism, International Organization, 50(2), Frankel, J., Contemporary International Relations Theory and the Behaviour of States, Oxford: Oxford University Press, Frankel, J., International Relations in a Changing World, 3η έκδοση, Oxford: Oxford University Press, Frost, M., Ethics in International Relations: A Constitutive Theory, Cambridge: Cambridge University Press, Fukuyama, F., The End of History?, National Interest, 1(3), George, J., Discourses of Global Politics: A Critical (Re)Introduction to International Relations, Boulder, CO: Lynne Rienner, Giddens, A., Runaway Word: How Globalization is Reshaping Our Lives, London: Profile, Griffiths, M. (επιμ.), International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction, London and New York: Routledge, Griffiths, M. et al., International Relations: The Key Concepts, London and New York: Routledge, Groom, A. J. R. και Taylor, P. (επιμ.), Frameworks for International Co-operation, London: Pinter, Hall, J. A., International Orders, Cambridge: Polity Press, Herz, J. H., Political Realism and Political Idealism: A Study of Theories and Realities, Chicago, IL: University of Chicago Press, Hinsley, F. H., Sovereignty, 2η έκδοση, Cambridge: Cambridge University Press, Hoffman, J., Sovereignty, Buckingham: Open University Press, Hollis, M. και Smith, S., Explaining and Understanding International Relations, Oxford: Clarendon, Holzgrefe, L., The Origins of Modern International Relations Theory, Review of International Studies, 15(1),

5 Hopf, T., The Promise of Constructivism in International Relations Theory, International Security, 23(1), Hurd, I., International Organizations: Politics, Law, Practice, Cambridge: Cambridge University Press, Hutchings, K. International Political Theory, London: Sage, Jackson, R., Sovereignty: Evolution of an idea, Cambridge: Polity Press, James, A., Sovereign Statehood, London: Allen and Unwin, Jeckel, J. T., International Norms and Domestic Politics: Bridging the Rationalist- Constructivist Divide, European Journal of International Relations, 3(2), Jones, B. R. J. et al., Introduction to International Relations: Problems and Perspectives, Manchester and New York: Manchester University Press, Jørgensen, K. E., International Relations Theory: A New Introduction, Basingstoke: Palgrave, Katzenstein, P. (επιμ.), The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, New York: Columbia University Press, Keohane, R. O. (επιμ.), International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory, Boulder, CO: Westview Press, Keohane, R. O. (επιμ.), Neorealism and its Critics, New York: Columbia University Press, Kirchner, E. και Sperling, J. (επιμ.), Global Security Governance: Competing Perceptions of Security in the 21 st Century, London and New York: Routledge, Knutsen, T. L., A history of International Relations Theory, Manchester and New York: Manchester University Press, 2 η έκδοση, Krasner, S. D. (επιμ.), International Regimes, Ithaca, NY: Cornell University Press, Krasner, S. D., Sovereignty: Organized Hypocrisy, Princeton, NJ: Princeton University Press, Kratochwil, F. V. και Lapid, Y. (επιμ.), The Return of Culture and Identity in IR Theory, Boulder, CO: Lynne Rienner, Kratochwil, F. V., Of Systems, Boundaries, and Territoriality: An Inquiry into the Formation of the State System, World Politics, 39(1), Laidi, Z. (επιμ.), Power and Purpose After the Cold War, Oxford: Berg, Lapid, Y., The Third Debate: On the Prospects of International Theory in a Post- Positivist Era, International Studies Quarterly, 33(2),

6 Lieber, R. J., Theory and World Politics, London: Allen and Unwin, Linklater, A., Critical Theory and World Politics: Citizenship, sovereignty and humanity, London and New York: Routledge, Mansbach, R. W. και Taylor, K. L., Introduction to Global Politics, 2η έκδοση, London and New York: Routledge, Mearsheimer, J. J., Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War, International Security, 15(1), Moore, C και Farrands, C. (επιμ.), International Relations Theory and Philosophy, London and New York: Routledge, Morgenthau, H. J., Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, 5 η έκδοση, New York: Knopf, Onuf, N. G., Making Sense, Making Worlds: Constructivism in Social Theory and International Relations, London and New York: Routledge, Onuf, N. G., World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations, Columbia, SC: University of South Carolina Press, Philpott, D., Revolutions in Sovereignty: How Ideas Shaped Modern International Relations, Princeton, NJ: Princeton University Press, Puchala, D. J. (επιμ.), Visions of International Relations: Assessing an Academic Field, Columbia, SC: University of South Carolina Press, Puchala, D. J., History and Theory in International Relations, London and New York: Routledge, Reynolds, C., Theory and Explanation in International Politics, Oxford: Martin Robertson, Rittberger, V. και Zangl, B., International Organization: Polity, Politics and Policies, Basingstoke: Palgrave, Roche, J.-J., Relations Internationales, L.G.D.J.: Paris, Rosenau, J. N. και Czempiel, E.-O. (επιμ.), Governance without Government: Order and Change in World Politics, Cambridge: Cambridge University Press, Rosenau, J. N., Along the Domestic/External Frontier: Exploring Governance in a Turbulent World, Cambridge: Cambridge University Press, Ruggie, J. G., Constructing the World Polity: Essays on International Institutionalization, New York: Routledge, Russet, Β., Grasping the Democratic Peace: Principles for a Post-Cold War Order, Princeton, NJ: Princeton University Press,

7 Smith, S., Booth, K. και Zalewski, Μ. (επιμ.), International Theory: positivism and beyond, Cambridge: Cambridge University Press, Smouts, M.-C. (επιμ.), The New International Relations: Theory and Practice, London: Hurst, Sørensen, G., Changes in Statehood: The Transformation in International Relations, London and New York: Palgrave, Sterling-Folker, J., Competing Paradigms or Birds of a Feather? Constructivism and Neoliberal Institutionalism Compared, International Studies Quarterly, 44(1), Strange, S., The Westfailure System, Review of International Studies, 25(3), Taylor, P., International Organization in the Age of Globalization, London: Continuum, Tzifakis, N. (επιμ.), International Politics in Times of Change, Heidelberg: Springer, Viotti, P. R. και Kauppi, M. V. (επιμ.), International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond, 5η έκδοση, Boston: Allyn and Bacon, Weber, C., International Relations Theory: A Critical Introduction, 3η έκδοση, London and New York: Routledge, Wendt, A., Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics, International Organization, 46(2), Wendt, A., Collective identity formation and the international state, American Political Science Review, 88(2), Wendt, A., Social Theory of International Politics, Cambridge: Cambridge University Press, Wendt, Α., Constructing International Politics, International Security, 20(1), Wight, M., International Theory, στο M. Donelan (επιμ.), The Reason of States: A study in international political theory, London: Allen and Unwin, Zehfuss, M., Constructivism in International Relations: The Politics of Reality, Cambridge: Cambridge University Press, Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία: Allison, G. και Zelikow, P., Η Ουσία της Απόφασης: Η Κρίση της Κούβας, μετάφραση: Ε. Ανδρίτσου, Αθήνα: Παπαζήσης,

8 Barnet, A. L. και James, O. (επιμ.), Διεθνείς Οργανισμοί: Αρχές και Προβλήματα, Μετάφραση: Χ. Κωνσταντινίδης και Ζ. Σαλίμπα, Αθήνα: Gutenberg, Baylis, J. και Smith, S. (επιμ.), Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής, μετάφραση: Ε. Ψευτελή, Αθήνα: Επίκεντρο, Bull, H., Η Άναρχη Κοινωνία: Μελέτη της Τάξης στην Παγκόσμια Πολιτική, μετάφραση: Η. Στροίκου, 2η έκδοση, Αθήνα: Ποιότητα, Brzezinski, Ζ., Η Επιλογή: παγκόσμια κυριαρχία ή παγκόσμια ηγεσία, Αθήνα: Λιβάνης, Carr, E. H., Η Εικοσαετής Κρίση : Εισαγωγή στη Μελέτη των Διεθνών Σχέσεων, Ποιότητα, Dahrendorf, R., Σκέψεις για την Επανάσταση στην Ευρώπη, μετάφραση: Π. Ι. Κελάνδριας, Αθήνα: Ελληνικές Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, Dougherty, J. E. και Pfaltzgraff, Jr., R. L., Ανταγωνιστικές Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων: Μια Συνολική Αποτίμηση, Τόμοι Α και Β, Αθήνα: Παπαζήσης, Ferguson, Y. H. και Mansbach, R. W., Η Αναζήτηση της Ουτοπίας: Θεωρία και Διεθνής Πολιτική, μετάφραση: Π. Γ. Κριμπάς, Αθήνα: Παπαζήσης, Fukuyama, F., Το Τέλος της Ιστορίας και ο Τελευταίος Άνθρωπος, μετάφραση: Α. Φακατσέλης, Αθήνα: Λιβάνης, Gilpin, R., Πόλεμος και Αλλαγή στη Διεθνή Πολιτική, μετάφραση: Κ. Κολιόπουλος, Αθήνα: Ποιότητα, Held, D. και McGrew, A., Παγκοσμιοποίηση/Αντι-Παγκοσμιοποίηση, μετάφραση: Κ. Κιτίδη, Αθήνα: Πολύτροπον, A. Heywood, Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική στην Παγκόσμια Εποχή, μετάφραση: Χ. Α. Φραγκονικολόπουλος και Φ. Προέδρου, Αθήνα: Κριτική, Hirst, P. και Thompson, G., Η Παγκοσμιοποίηση σε Αμφισβήτηση, επιμέλεια: Θ. Πελαγίδης, Αθήνα: Παπαζήσης, Steans, J. και Pettiford, L. (επιμ.), Εισαγωγή στη Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων, μετάφραση: Α. Μορφόπουλος, Αθήνα: Τουρίκης, Telò, M., Η Ευρωπαϊκή Θεώρηση των Διεθνών Σχέσεων, Αθήνα: Παπαζήσης, Huntington, S. P., Η Σύγκρουση των Πολιτισμών και ο Ανασχηματισμός της Παγκόσμιας Τάξης, μετάφραση: Σ. Ριζοθανάση, Αθήνα: Terzo Books, Todorov, Τ., Ο Φόβος των Βαρβάρων: Πέρα από τη σύγκρουση των πολιτισμών, μετάφραση: Γ. Καράμπελας, Αθήνα: Πόλις,

9 Waltz, K. N., Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, μετάφραση: Κ. Κολιόπουλος, Αθήνα: Ποιότητα, Watson, A., Η Εξέλιξη της Διεθνούς Κοινωνίας, μετάφραση: Η. Στροίκου, Αθήνα: Ποιότητα, Waltz, K. N., Ο Άνθρωπος, το Κράτος και ο Πόλεμος: Μία Θεωρητική Ανάλυση, μετάφραση: Κ. Κολιόπουλος, Αθήνα: Ποιότητα, White, M., Διεθνής Θεωρία: Τα Τρία Ρεύματα Σκέψης, Αθήνα: Ποιότητα, Αντωνιάδης, A., Κατασκευάζοντας την (Παγκόσμια) Πολιτική: Ο Ρόλος των Επιστημονικών Κοινοτήτων, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 18, Γιαλλουρίδης, Χ., «Η ανολοκλήρωτη επανάσταση», στο Π. Σιούσουρας και Κ. Χατζάκης (επιμ.), Παγκοσμιοποίηση: Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Πολιτικές και Οικονομικές Όψεις, Αθήνα: Ποιότητα, Ηρακλείδης, A., Διεθνής Κοινωνία: Ιστορία, Δίκαιο, Θεσμοί, Διαχείριση Ένοπλης Βίας: Μία Εισαγωγή, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, Ηρακλείδης, A., Η Διεθνής Κοινωνία και οι Θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων: Μια Κριτική Περιδιάβαση, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, Κουλουμπής, Θ., Διεθνείς Σχέσεις: Εξουσία και Δικαιοσύνη, 2η έκδοση, Αθήνα: Παπαζήσης, Κουσκουβέλης, H., Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Αθήνα: Ποιότητα, Κώνστας, Δ. και Αρβανιτόπουλος, Κ., Διεθνείς Σχέσεις: Συνέχεια και Μεταβολή, Τόμος Α, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, Λάβδας, K. A., Νόρμες και διάχυτη αμοιβαιότητα στην πολιτική κουλτούρα των διεθνών σχέσεων: μαθήματα από την ευρωπαϊκή πολιτική, στο Δ. Κ. Ξενάκης και Μ. Ι. Τσινισιζέλης (επιμ.), Παγκόσμια Ευρώπη; Οι Διεθνείς Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, Λάβδας, Κ. Α., Ξενάκης, Δ. Κ. και Χρυσοχόου, Δ. Ν. (επιμ.), Κατευθύνσεις στη Μελέτη των Διεθνών Σχέσεων, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, Μακρής, Σ. Η Αγγλική Σχολή των Διεθνών Σχέσεων, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας, Μακρής, Σ., Η Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης: Κονστρουκτιβισμός vs Ρασιοναλισμός, Αθήνα: Παπαζήσης, Ξενάκης, Δ. Κ. και Υφαντής, Κ., Συστημική Μεταβολή, (Αν)ασφάλεια και Εθνικές Στρατηγικές, στο Δ. Κ. Ξενάκης και Θ. Πελαγίδης (επιμ.), Παρεμβάσεις για την Ευρώπη, Αθήνα: Παπαζήσης. 9

10 Παπασωτηρίου, Χ., Η Διεθνής Πολιτική τον 21ο Αιώνα, Αθήνα: Ποιότητα, Περράκης, Σ. (επιμ.), Σύγχρονες ματιές στις νομικές και πολιτικές όψεις της διεθνούς οργάνωσης διεθνών οργανισμών, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας, Ροζάκης, Χ., Διεθνής Πολιτική: Εισαγωγικά Μαθήματα, Τεύχος Α, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας, Ρουμελιώτης, Π., Προς Έναν Πολυπολικό Κόσμο, Αθήνα: Λιβάνης, Σβολόπουλος, Κ., Η Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας: Ιστορική Επισκόπηση, Αθήνα: Σάκκουλας, Σπυρόπουλος, Γ. Μ., Ρεαλιστική Προσέγγιση: Θεωρία και Πράξη, Αθήνα: Ποιότητα, Τριανταφύλλου, Δ., Υφαντής, Κ. και Χατζηβασιλείου, Ε. (επιμ.), Διεθνείς Σχέσεις: Σύγχρονη Θεματολογία και Προσεγγίσεις. Αφιέρωμα στον Θεόδωρο Κουλουμπή, Αθήνα: Παπαζήσης, Τσινισιζέλης, Μ. Ι. και Υφαντής, Κ., Σύγχρονα Προβλήματα Διεθνών Σχέσεων. Κρατική Κυριαρχία: Απειλές και Προκλήσεις, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, Φραγκονικολόπουλος, X. A. και Φ. Προέδρου, Φ., Ο Εκδημοκρατισμός της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης: Μια Εισαγωγή στην Κοσμοπολιτική Δημοκρατία, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, Χειλά, Ε., Ζητήματα διεθνούς πολιτικής στην εποχή της παγκοσμιοποίησης: Μια πρώτη προσέγγιση, στο Π. Σιούσουρας και Κ. Χατζάκης (επιμ.), Παγκοσμιοποίηση: Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Πολιτικές και Οικονομικές Όψεις, Αθήνα: Ποιότητα, Χειλά, Ε., Οι Διεθνείς Συγκρούσεις στον 21ο Αιώνα: Ζητήματα Θεωρίας και Διαχείρισης, Αθήνα: Ποιότητα, Χειλά, Ε., Διεθνής Κοινωνία: Διαχρονικές και Σύγχρονες Αντιλήψεις, Αθήνα: Ηρόδοτος, Χρυσοχόου, Δ. Ν., Οργανωμένη πολλαπλότητα: Το μωσαϊκό της διεθνούς συμβίωσης, Αθήνα: Παπαζήσης, Χρήσιμες Ιστοσελίδες: Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων 10

Ραντεβού στα Τυφλά: Η Αγγλική Σχολή συναντά την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Ραντεβού στα Τυφλά: Η Αγγλική Σχολή συναντά την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση Working Paper 06/2012 Ραντεβού στα Τυφλά: Η Αγγλική Σχολή συναντά την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση Knud Erik Jørgensen Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο του Aarhus Μετάφραση: Γεώργιος Ε. Δημητρίου - 1 -

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία της Συμμόρφωσης και Μορφές Συνεργασίας στη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Πολιτική

Πολιτική Οικονομία της Συμμόρφωσης και Μορφές Συνεργασίας στη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Πολιτική Οικονομία της Συμμόρφωσης και Μορφές Συνεργασίας στη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Μαρία Μενδρινού είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Παρούσα Θέση Προηγούμενες Θέσεις Εκπαίδευση

Βιογραφικό Σημείωμα Παρούσα Θέση Προηγούμενες Θέσεις Εκπαίδευση Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτρης Καιρίδης Πασχαλιάς 4, 15452 Ψυχικό Τηλ. (30) 210 6756468, (30) 6944 917456 Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο Συγγρού 136, 17671 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2008-2012)

Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2008-2012) Βιογραφικό Σηµείωµα Δηµήτρης Καιρίδης Οικία: Πασχαλιάς 4, 15452 Ψυχικό Τηλ. (30) 210 6756468, (30) 6944 917456 Γραφείο: Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήµιο Συγγρού 136, 17671 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών. Κατεύθυνση: «Πολιτιστική Διαχείριση» 2014-2015. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση»

Οδηγός Σπουδών. Κατεύθυνση: «Πολιτιστική Διαχείριση» 2014-2015. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση» Κατεύθυνση: «Πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

Professor Kostas A. Lavdas

Professor Kostas A. Lavdas Professor Kostas A. Lavdas Curriculum Vitae Place / Year of Birth: Athens, 1964 Current Position: Professor of European Politics and Head, Department of Political Science, University of Crete, Greece Previous

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2005

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2005 30 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Ιανουάριος Απρίλιος 2005 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τριακοστό βιβλιογραφικό της δελτίο που

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα. επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης. Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα. επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης. Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1A.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Εξάμηνο Γ, Μάθημα Επιλογής Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Οδηγός Σπουδών. ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Οδηγός Σπουδών. ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πολιτιστική Διαχείριση Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ σελ. 3 2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωνίτης, Γεώργιος, Λυμπερόπουλος Κώστας & Τζαβάρας Βασίλης, Σύγχρονες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για Διεθνείς Αγορές, Αθήνα: εκδόσεις Rosili.

Αυλωνίτης, Γεώργιος, Λυμπερόπουλος Κώστας & Τζαβάρας Βασίλης, Σύγχρονες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για Διεθνείς Αγορές, Αθήνα: εκδόσεις Rosili. 1 Βιβλιογραφία για τις εργασίες Ελληνική Αυλωνίτης, Γεώργιος, Λυμπερόπουλος Κώστας & Τζαβάρας Βασίλης, Σύγχρονες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για Διεθνείς Αγορές, Αθήνα: εκδόσεις Rosili. Βουτσάκης, Βασίλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Συλλογή: MAIN COLLECTION/ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 1. 13 σκιτσογράφοι εμπνέονται από την ελιά / επιμ. Εύη Τσέκου., Αθήνα : Υπουργείο Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, 1941-1950: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ή ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ;

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, 1941-1950: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ή ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ; ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΕΠΙΜ.) Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, 94-950: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ή ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ; ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Οδηγός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Έκδοση 2013.1.0 Ακαδημαϊκό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ε. ΜΠΟΤΣΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ε. ΜΠΟΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ε. ΜΠΟΤΣΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Δερβενακίων 47 και Αδειμάντου, Κόρινθος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ)

Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Περίγραμμα Μαθημάτων Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ) Η Στρατηγική Διοίκηση αποσκοπεί στη δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στηριζόμενη στον ορθό σχεδιασμό, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9.01 ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

January 2013 Επώνυμο: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Όνομα:

January 2013 Επώνυμο: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Όνομα: January 2013 Επώνυμο: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Όνομα: Κωνσταντίνος Πατρώνυμο: Mιχαήλ Έτος γεννήσεως: 1945 Παντρεμένος με την Ντίνα Βαίου, Καθηγήτρια ΕΜΠ, με δύο κόρες την Μυρτώ και την Ειρήνη. Σημερινή θέση: Ομότιμος

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Α. Βοσκόπουλος. Βιογραφικό Σημείωμα

Γεώργιος Α. Βοσκόπουλος. Βιογραφικό Σημείωμα 1 Γεώργιος Α. Βοσκόπουλος Βιογραφικό Σημείωμα Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας gvoskop@uom.gr Σπουδές Πτυχίο (BA), Brock University

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 28 Φεβρουαρίου 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1) Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήμα Μέσων και Νέων Ελληνικών Σπουδών) (1983).

1) Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήμα Μέσων και Νέων Ελληνικών Σπουδών) (1983). Αμαλία Υφαντή Καθηγήτρια 1) Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήμα Μέσων και Νέων Ελληνικών Σπουδών) (1983). 2) Μεταπτυχιακές Σπουδές: α) Diploma in Education, Institute οf Education

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Nίκος Ζάικος. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη nzaikos@uom.edu.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Nίκος Ζάικος. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη nzaikos@uom.edu. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Nίκος Ζάικος Υπηρεσιακή Κατάσταση E-mail Επίκουρος καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη nzaikos@uom.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 330 A / 03934 THE UNITED NATIONS AND ECONOMIC AND SOCIAL CO-OPERATION. -- 1. -- WASHINGTON ; D.C. : THE BROOKING INSTITUTION, 1958. -- ΣΕΛ. 1215, ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Πτυχίο (1976): Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (βαθμός 9 και 2/7 Άριστα ). 2. Master of Arts στα Οικονομικά της Δημόσιας Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27) . Briefing papers.1. .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5. VI. . 28-44)

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27)   . Briefing papers.1.  .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5.  VI. . 28-44) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Αθήνα Ιανουάριος 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ (σελ. 5) ΙΙ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σελ. 6-7) Α. Ακαδηµαϊκό καθεστώς B. ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

EKEME WORKING PAPER SERIES

EKEME WORKING PAPER SERIES EKEME WORKING PAPER SERIES Οικονομική κρίση, Μνημόνιο και Ελληνική Εξωτερική Πολιτική Χαράλαμπος Κρεμμύδας ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΜ. ΠΕΔΔ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ WP - 03 / 2012 1 Χαράλαμπος Σ. Κρεμμύδας - Σύντομο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απόκτηση του τίτλου: Msc in Sociology with Special Reference to Education (Διάκριση στη διπλωματική εργασία)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απόκτηση του τίτλου: Msc in Sociology with Special Reference to Education (Διάκριση στη διπλωματική εργασία) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Τσατσαρώνη Ονομα: Αννα Ετος Γέννησης: 1950 Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 74 Νέο Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Τηλέφωνο +30-210-6722856 e-mail: tsatsaro@uop.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ασφαλή πορεία πλεύσης

ασφαλή πορεία πλεύσης ΑΠΡΙΛΙΟΣ/ΜΑΪΟΣ/ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 TIMH 15 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 51 Ελληνική Εξωτερική Πολιτική αναζητώντας ασφαλή πορεία πλεύσης ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗΕΜΦΑΣΗ Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα