ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ Α, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ ΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ Α, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ ΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ"

Transcript

1 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΕΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ. ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ Η ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. 1

2 ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ Α, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ ΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Το παρόν έγγραφο αποτελεί Ενηµερωτικό ελτίο που σχετίζεται µε την Coca-Cola HBC AG (η «Εταιρεία» ή η «Coca- Cola HBC AG») και έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τους κανόνες περί σύνταξης Ενηµερωτικών ελτίων (Prospectus Rules of the Financial Services Authority) της αγγλικής επιτροπής κεφαλαιαγοράς FSA (η «FSA» - Financial Services Authority) σύµφωνα µε την διάταξη 73Α του αγγλικού νόµου Financial Services and Markets Act 2000 (όπως έχει τροποποιηθεί) («FSMA»), έχει υποβληθεί στην FSA και έχει γνωστοποιηθεί στο κοινό όπως προβλέπεται σύµφωνα µε τους οικείους κανόνες περί σύνταξης Ενηµερωτικών ελτίων (Prospectus Rules of the Financial Services Authority). Η Εταιρεία προτίθεται να ζητήσει από την FSA πιστοποιητικό έγκρισης και ένα αντίγραφο αυτού του Ενηµερωτικού ελτίου για τις σχετικές αρµόδιες αρχές στην Ελλάδα σε σχέση µε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των Κοινών Μετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και την προσφορά Κοινών Μετοχών στο κοινό στο πλαίσιο της Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών και στην Αυστρία, σε σχέση µε την προσφορά των Κοινών Μετοχών στο κοινό στο πλαίσιο της Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών. Έχει ήδη υποβληθεί αίτηση στην FSA προκειµένου όλες οι Κοινές Μετοχές να εισαχθούν στην κατηγορία premium listing της Επίσηµης Λίστας (Official List) του UK Listing Authority του χρηµατιστηρίου του Λονδίνου («LSE» ή «Χρηµατιστήριο Λονδίνου») και να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση στην κύρια αγορά του LSE (από κοινού η «Εισαγωγή»). Η Εισαγωγή αποτελεί εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά. Αναµένεται ότι η Εισαγωγή θα ολοκληρωθεί και ότι άνευ όρων συναλλαγές θα δύνανται να λαµβάνουν χώρα επί των Κοινών Μετοχών στο Χρηµατιστήριο Λονδίνου, στις 8.00 π.µ. (ώρα Λονδίνου) την ή περί την 29 η Απριλίου Η Εταιρεία έχει καταθέσει επίσης αίτηση για δευτερογενή εισαγωγή των Κοινών Μετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. («Χρηµατιστήριο Αθηνών»), υπό την επιφύλαξη λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών. Η Εταιρεία θα καταθέσει επίσης αίτηση για εισαγωγή των Νέων ADSs στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης («NYSE»). Οι νέες Κοινές Μετοχές που θα εκδοθούν από την Εταιρεία θα φέρουν τα ίδια δικαιώµατα και προνόµια (pari passu) µε τις υπόλοιπες Κοινές Μετοχές και θα φέρουν το δικαίωµα απόληψης µερίσµατος και διανοµών που θα λάβουν χώρα ή θα καταβληθούν ή θα έχουν σχέση µε τις εκδοθείσες Κοινές Μετοχές κατόπιν της Εισαγωγής. Η Εταιρεία, οι ιευθυντές της και οι Προτεινόµενοι ιευθυντές της (των οποίων τα ονόµατα εµφανίζονται στη σελίδα 55 του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου) αναλαµβάνουν την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την καλύτερη δυνατή γνώση και πεποίθηση της Εταιρείας, των Συµβούλων και των Προτεινόµενων Συµβούλων (οι οποίοι έχουν µεριµνήσει ώστε να διασφαλιστεί ότι ούτως έχουν τα πράγµατα), είναι σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν περιέχουν ελλείψεις που δύνανται να επηρεάσουν την ακεραιότητά τους. Coca-Cola HBC AG (συσταθείσα ως εταιρεία µε µετοχές (Aktiengesellschaft) διεπόµενη από τους νόµους της Ελβετίας και καταχωρηµένη στην Ελβετία µε αριθµό καταχώρισης CH ) Προτεινόµενη έκδοση µέχρι Κοινών Μετοχών σε σχέση µε την Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών της Coco-Cola Ελληνική Εταιρεία Εµφιαλώσεως Α.Ε. («CCH») και την αίτηση για εισαγωγή µέχρι Κοινών Μετοχών στην κατηγορία premium listing της Επίσηµης Λίστας ( Official List ) και τη διαπραγµάτευση στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου του Λονδίνου Credit Suisse Ειδικός Σύµβουλος (Sponsor) Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο θα πρέπει να αναγνωσθεί στο σύνολό του. Η προσοχή των αναγνωστών πρέπει να επικεντρωθεί σε συγκεκριµένους κινδύνους και άλλους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση µε την επένδυση επί Κοινών Μετοχών, όπως αυτοί εκτίθενται στο κεφάλαιο Παράγοντες Κινδύνου, στις σελίδες 31 µέχρι 54 του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. 2

3 Οι υποψήφιοι επενδυτές δύνανται να βασιστούν στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο. Κανένα πρόσωπο δεν είναι εξουσιοδοτηµένο να παράσχει πληροφορίες ή να προβεί σε δηλώσεις, άλλες από αυτές που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο και αν τυχόν λάβουν χώρα τέτοιου είδους δηλώσεις ή παρασχεθούν πληροφορίες δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη και να εκληφθεί ότι έχουν εγκριθεί από την Εταιρεία, τους Συµβούλους, τους Προτεινόµενους Συµβούλους ή τον Ειδικό Σύµβουλο (Sponsor). Η διανοµή του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου δεν πρέπει να οδηγήσει σε καµία περίπτωση σε συµπέρασµα ότι η κατάσταση της Εταιρείας ή του Οµίλου CCH στο σύνολό του παραµένουν αµετάβλητη, ή ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι ορθές, από την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου και εφεξής. Ειδικότερα, το περιεχόµενο της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.cocacolabcag.com) και η ιστοσελίδα της CCH (www.coca-colahellenic.com) δεν συµπεριλαµβάνονται ούτε συνιστούν µέρος αυτού του Ενηµερωτικού ελτίου και οι υποψήφιοι επενδυτές δεν πρέπει να βασίζονται σε κανένα εξ αυτών. Το περιεχόµενο αυτού του εγγράφου δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως νοµική, οικονοµική ή φορολογική συµβουλή. Κάθε παραλήπτης αυτού του εγγράφου θα πρέπει να συµβουλευτεί το νοµικό, ανεξάρτητο οικονοµικό ή φορολογικό του/της σύµβουλο για την παροχή των σχετικών νοµικών, οικονοµικών ή φορολογικών συµβουλών. Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο δε συνιστά πρόταση ή παρότρυνση για την εγγραφή ή την αγορά τυχόν Κοινών Μετοχών, προς οποιοδήποτε πρόσωπο οιασδήποτε δικαιοδοσίας, εφόσον αυτή η πρόταση ή η παρότρυνση τέτοιου είδους είναι παράνοµη. Η διανοµή του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου και η προσφορά των Κοινών Μετοχών δύναται να απαγορεύεται δια νόµου σε συγκεκριµένες δικαιοδοσίες. Πέραν του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ελλάδος και, της Αυστρίας δεν έχει λάβει, ούτε πρόκειται να λάβει, χώρα οποιαδήποτε ενέργεια από την Εταιρεία προκειµένου να επιτραπεί η δηµόσια προσφορά των Κοινών Μετοχών ή να επιτραπεί η κατοχή ή διανοµή του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου (ή οποιαδήποτε άλλη πρόταση ή γνωστοποίηση στοιχείων αναφορικά µε τις Κοινές Μετοχές) σε οποιαδήποτε τυχόν δικαιοδοσία εφόσον δύναται να απαιτούνται ενέργειες για αυτό το σκοπό. Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο, οιαδήποτε τυχόν διαφήµιση, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό σχετιζόµενο µε αυτό δεν δύναται να διανεµηθεί ή να δηµοσιοποιηθεί σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία εκτός συγκεκριµένων περιπτώσεων για λόγους συµµόρφωσης µε τους εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς. Καθένας στην κατοχή του οποίου περιέρχεται το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο πρέπει να γνωρίζει και να ελέγχει τυχόν τέτοιους περιορισµούς. Οποιαδήποτε έλλειψη συµµόρφωσης µε τους περιορισµούς αυτούς δύναται να αποτελέσει παραβίαση των νόµων περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τυχόν τέτοιας δικαιοδοσίας. Ο Ειδικός Σύµβουλος (Sponsor) είναι εξουσιοδοτηµένος να παρέχει υπηρεσίες και εποπτεύεται από την FSA στο Ηνωµένο Βασίλειο, ενεργεί δε αποκλειστικά για την Εταιρεία αυτός και κανένας άλλος σε σχέση µε την Εισαγωγή, και δεν εκλαµβάνει κανένα άλλο πρόσωπο (παραλήπτη και µη του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου) ως πελάτη του σε σχέση µε την Εισαγωγή. Εκτός από τις υποχρεώσεις και τις όποιες ευθύνες επιβάλλονται στον Ειδικό Σύµβουλο (Sponsor) σύµφωνα µε την FSMA ή το κανονιστικό καθεστώς που έχει θεσπισθεί υπό αυτή, ο Ειδικός Σύµβουλος (Sponsor) δεν αποδέχεται να αναλάβει υποχρεώσεις ή ευθύνη οιασδήποτε φύσεως για το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου, ή για οποιαδήποτε άλλη τυχόν δήλωση λάβει χώρα ή θεωρηθεί ότι θα λάβει χώρα, σε σχέση µε την Εταιρεία, τις Κοινές Μετοχές ή το Ενηµερωτικό ελτίο. Ο Ειδικός Σύµβουλος (Sponsor) αντίστοιχα απεκδύεται όλων και οιωνδήποτε υποχρεώσεων ή ευθυνών, είτε αδικοπρακτικής, είτε συµβατικής, είτε οποιασδήποτε άλλης φύσεως (πλην των αναφεροµένων ανωτέρω) που δύναται να έχει σε σχέση µε το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο ή από οποιαδήποτε τέτοια δήλωση. ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Ή ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (SEC), ΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΟΥΤΕ ΕΧΟΥΝ ΟΙΕΣ ΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ. ΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΕΙ ΠΟΙΝΙΚΟ Α ΙΚΗΜΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Η δήλωση καταχώρισης σύµφωνα µε τον αµερικανικό Νόµο περί Κινητών Αξιών του 1933 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί («Securities Act» - US Securities Act of 1933), αναφορικά µε τις Κοινές Μετοχές, συµπεριλαµβανοµένων των Κοινών Μετοχών που εκπροσωπούνται από τους Νέους Αµερικανικούς Αποθετήριους Τίτλους («Νέα ADSs») που θα προσφερθούν σε Υφιστάµενους Μετόχους στις Ηνωµένες Πολιτείες και σε όλους τους κατόχους των Υφιστάµενων ADSs, όπου κι αν βρίσκονται, έχει υποβληθεί στην Αµερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «SEC» - US Securities and Exchange Commission). Από την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου, η δήλωση καταχώρισης δεν έχει ακόµα τεθεί σε ισχύ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Εκτός της Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών στο Ηνωµένο Βασίλειο, την Ελλάδα και την Αυστρία, όπως αυτή περιλαµβάνεται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο (από τη στιγµή που το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο έχει εγκριθεί από την 3

4 UK Listing Authority, ενεργούσα υπό την ιδιότητά της ως αρµόδια αρχή στο Ηνωµένο Βασίλειο και δηµοσιευθεί σύµφωνα µε την Οδηγία περί Ενηµερωτικών ελτίων όπως αυτή έχει ενσωµατωθεί στο Ηνωµένο Βασίλειο, και στην περίπτωση της Ελλάδας και της Αυστρίας, όπως θα γίνει passported), δεν µπορεί να λάβει χώρα δηµόσια προσφορά οιωνδήποτε Κοινών Μετοχών (συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων µέσω πώλησης ή άλλης µεταβίβασης) σε οιοδήποτε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου που έχει ενσωµατώσει την Οδηγία περί Ενηµερωτικών ελτίων (το καθένα, το «Σχετικό Κράτος Μέλος»), εκτός και αν η δηµόσια προσφορά των Κοινών Μετοχών στο Σχετικό Κράτος Μέλος λάβει χώρα απευθυνόµενη, σε οποιαδήποτε στιγµή υπό τις ακόλουθες εξαιρέσεις σύµφωνα µε την Οδηγία περί Ενηµερωτικών ελτίων, εφόσον και µε τον τρόπο που αυτή έχει ενσωµατωθεί στη νοµοθεσία του Σχετικού Κράτους Μέλους, σε: Νοµικά πρόσωπα που θεωρούνται ειδικοί επενδυτές, όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία περί Ενηµερωτικών ελτίων, Λιγότερα από 100 φυσικά ή νοµικά πρόσωπα βάσει της Οδηγίας περί Ενηµερωτικών ελτίων, ή αν το Σχετικό Κράτος Μέλος έχει εφαρµόσει τις σχετικές διατάξεις της από 2010 Τροποποίησης της Οδηγίας περί Ενηµερωτικών ελτίων σε λιγότερα από 150 (εκτός των ειδικών επενδυτών όπως ορίζεται στην Οδηγία περί Ενηµερωτικών ελτίων), ή Σε οποιαδήποτε άλλη τυχόν περίσταση περιλαµβάνεται στο άρθρο 3(2) της Οδηγίας περί Ενηµερωτικών ελτίων. υπό τον όρο ότι καµία τέτοια προσφορά Κοινών Μετοχών δεν πρόκειται να έχει ως αποτέλεσµα την υποχρέωση της Εταιρείας να προβεί σε δηµοσίευση ενηµερωτικού δελτίου σύµφωνα µε το άρθρο 3 της Οδηγίας περί Ενηµερωτικών ελτίων ή σε δηµοσίευση συµπληρωµατικού ενηµερωτικού δελτίου σύµφωνα µε το άρθρο 16 της Οδηγίας περί Ενηµερωτικών ελτίων. Για τους σκοπούς των ανωτέρω, η έκφραση «δηµόσια προσφορά» σε σχέση µε τυχόν Κοινές Μετοχές σε οποιοδήποτε Σχετικό Κράτος Μέλος έχει την έννοια της επικοινωνίας µε οποιαδήποτε µορφή και τρόπο επαρκών πληροφοριών σχετικά µε τους όρους της Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών και της προσφοράς των Κοινών Μετοχών, προκειµένου να καταστεί δυνατό ένας επενδυτής να αποφασίσει να αποδεχθεί την Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών, όπως αυτό δύναται να διαφοροποιείται στο εν λόγω Κράτος Μέλος δυνάµει τυχόν µέτρου που µπορεί να έχει υιοθετηθεί προς εφαρµογή της Οδηγίας περί Ενηµερωτικών ελτίων στο εν λόγω Κράτος Μέλος. Η έκφραση «Οδηγία περί Ενηµερωτικών ελτίων» σηµαίνει την Οδηγία 2003/71/ΕΕ (και τις τροποποιήσεις αυτής, συµπεριλαµβανοµένης της από 2010 Τροποποίησης της Οδηγίας περί Ενηµερωτικών ελτίων, στο βαθµό που εφαρµόζεται στο Σχετικό Κράτος Μέλος), και περιλαµβάνει οποιοδήποτε µέτρο εφαρµόζεται από το κάθε Σχετικό Κράτος Μέλος και η έκφραση «η από 2010 Τροποποίηση της Οδηγίας περί Ενηµερωτικών ελτίων» σηµαίνει την Οδηγία 2010/73/ΕΕ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο και κάθε άλλο προσφερόµενο υλικό που σχετίζεται µε τις Κοινές Μετοχές, δεν έχει συνταχθεί στο πλαίσιο υποβολής δηµόσιας προσφοράς στη Γαλλία σύµφωνα µε την έννοια του Άρθρου L του γαλλικού Νοµισµατικού και Οικονοµικού Κώδικα και τον Τίτλο Ι του Βιβλίου ΙΙ του Γενικού Κανονισµού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «AMF» - Autorité des marchés financiers) και συνεπώς δεν έχει υποβληθεί για έγκριση στην AMF ή σε οποιαδήποτε αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ούτε έχει γνωστοποιηθεί στην AMF. Οι Κοινές Μετοχές δεν προσφέρονται ή διατίθενται προς πώληση, άµεσα ή έµµεσα, στο γαλλικό κοινό και το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο και κάθε άλλο που παρέχει υλικό σχετιζόµενο µε τις Κοινές Μετοχές δεν έχει διανεµηθεί ούτε πρόκειται να διανεµηθεί ή να δοθεί προς διανοµή στο γαλλικό κοινό ή να χρησιµοποιηθεί σε σχέση µε οποιαδήποτε προσφορά στο κοινό στη Γαλλία. Τέτοιου είδους προσφορές, πωλήσεις και διανοµές των Κοινών Μετοχών στη Γαλλία θα λάβουν χώρα µόνο σε: (1) παρόχους επενδυτικών υπηρεσιών που σχετίζονται µε διαχείριση χαρτοφυλακίων για λογαριασµό τρίτων προσώπων (personnes fournissant le service d investissment de gestion de portefeuille pour compte de tiers), ή / και (2) σε ειδικούς επενδυτές (investisseurs qualifiés), ενεργούντες για δικό τους λογαριασµό, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που τίθενται στα Άρθρα L , L , D , D , D , D και D του γαλλικού Νοµισµατικού και Οικονοµικού Κώδικα. Οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση δηµόσια διάθεση Κοινών Μετοχών που αποκτήθηκαν κατ αυτόν τον τρόπο µπορεί να λάβει χώρα µόνο υπό τους όρους των άρθρων L , L , L και L έως L του γαλλικού Νοµισµατικού και Οικονοµικού Κώδικα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4

5 Καµία ενέργεια δεν έχει πραγµατοποιηθεί ή πρόκειται να πραγµατοποιηθεί στην Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας, η οποία να επιτρέπει τη δηµόσια προσφορά των Κοινών Μετοχών, ή τη διανοµή ενός ενηµερωτικού δελτίου ή οποιουδήποτε άλλου είδους υλικού σχετικά µε την προσφορά των Κοινών Μετοχών. Ειδικότερα, κανένα ενηµερωτικό δελτίο για κινητές αξίες (Wertpapierprospekt) υπό την έννοια του Γερµανικού Νόµου περί Ενηµερωτικών ελτίων Κινητών Αξιών (German Securities Prospectus Act) (Wertpapierprospektgesetz WpPG) της 22ας Ιουνίου 2005, όπως τροποποιήθηκε (ο Γερµανικός Νόµος περί Ενηµερωτικών ελτίων Κινητών Αξιών ), δεν έχει δηµοσιευθεί ή πρόκειται να δηµοσιευθεί εντός της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας, ούτε το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο έχει κατατεθεί, ή έχει γίνει passported ή εγκριθεί από τη Γερµανική Οµοσπονδιακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (German Federal Financial Supervisory Authority) (Bundesanstalt fur Finanzdienstleistlungsaufsicht) για δηµοσίευση εντός της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας. Αντιστοίχως, οποιαδήποτε προσφορά ή πώληση των Κοινών Μετοχών ή τυχόν διανοµή υλικού σχετικού µε την προσφορά εντός της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας δύναται να παραβιάζει τις διατάξεις του Γερµανικού Νόµου περί Ενηµερωτικών ελτίων Κινητών Αξιών. Ηµεροµηνία 7 Μαρτίου

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 7 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 31 ΜΕΛΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΗ Ε ΡΑ ΚΑΙ Ε ΡΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 55 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 57 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 58 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ 63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ CCH 64 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΟ ΟΥ 103 ΜΕΛΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 111 Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ CCH ΜΕ ΤΗΝ ΤCCC, ΤΗΝ KAR-TESS HOLDING ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 134 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 145 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 147 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟΥ 192 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII: ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ IFRS ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CCH ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 194 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX: ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ 300 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ: CREST, ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CREST («CREST DEPOSITARY INTERESTS», «CDIs») 319 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ: ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 322 ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ CCH ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 325 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧIΙΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 352 ΚΕΦΑΛΑΙΟ XΙV: ΟΡΙΣΜΟΙ 408 6

7 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τα περιληπτικά σηµειώµατα περιέχουν όρους που πρέπει να γνωστοποιηθούν, γνωστούς και ως «Στοιχεία». Αυτά τα Στοιχεία απαριθµούνται στα Κεφάλαια Α-Ε (Α.1-Ε.7). Το παρόν περιληπτικό σηµείωµα περιλαµβάνει όλα τα Στοιχεία που απαιτούνται να περιέχονται σε ένα περιληπτικό σηµείωµα για αυτού του είδους τον τίτλο και τον εκδότη. εδοµένου ότι ορισµένα Στοιχεία δεν απαιτείται να καταχωρηθούν είναι δυνατόν να υπάρχουν κενά στη σειρά καταχώρισης των Στοιχείων. Αν και ένα Στοιχείο µπορεί να απαιτείται να περιέχεται στο περιληπτικό σηµείωµα λόγω του τύπου του τίτλου και του εκδότη, είναι δυνατόν να µη δοθεί καµία σχετική πληροφορία αναφορικά µε το Στοιχείο. Σε αυτή την περίπτωση, µια σύντοµη περιγραφή του Στοιχείου περιέχεται στην περίληψη µε την αναφορά «µη εφαρµοστέο». Κεφάλαιο Α Εισαγωγή και προειδοποιήσεις Στοιχείο Γνωστοποιητέο Θέµα Γνωστοποίηση A.1 Προειδοποίηση Το παρόν περιληπτικό σηµείωµα πρέπει να διαβάζεται ως εισαγωγή του Ενηµερωτικού ελτίου. Κάθε απόφαση του επενδυτή για επένδυση σε κινητές αξίες θα πρέπει να βασίζεται στο σύνολο του Ενηµερωτικού ελτίου. Σε περίπτωση κατά την οποία επιδιωχθεί οποιαδήποτε αξίωση ενώπιον δικαστηρίου σχετιζόµενη µε πληροφορία περιεχόµενη στο Ενηµερωτικό ελτίο, ο ενάγων επενδυτής δύναται, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία του κράτους µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ο «ΕΟΧ» ή «ΕΕΑ» - European Economic Area»), να πρέπει να αναλάβει τα έξοδα της µετάφρασης του Ενηµερωτικού ελτίου πριν ξεκινήσουν οι νοµικές διαδικασίες. Η αστική ευθύνη συνδέεται µόνο µε τα πρόσωπα που έχουν συντάξει το παρόν περιληπτικό σηµείωµα, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν µετάφρασης αυτού, εφόσον όταν αναγιγνώσκεται από κοινού µε τα υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ανακόλουθο ή δεν παρέχει σηµαντικές πληροφορίες ώστε οι επενδυτές να µπορούν να αποφασίσουν αν θα επενδύσουν στις κινητές αξίες. Α.2 Μεταπώληση κινητών αξιών (subsequent resale of securities) ή τοποθέτηση κινητών αξιών (final placement of securities) µέσω χρηµατοπιστωτικών διαµεσολαβητών (financial intermediaries) Μη Εφαρµοστέο. εν έχει δοθεί συναίνεση από την Εταιρεία για τη χρήση του Ενηµερωτικού ελτίου προς µεταπώληση ή τοποθέτηση κινητών αξιών από χρηµατοπιστωτικούς διαµεσολαβητές. Η Εταιρεία δεν απασχολεί χρηµατοπιστωτικούς διαµεσολαβητές (financial intermediaries) για τυχόν µεταπώληση ή τοποθέτηση κινητών αξιών σε σχέση µε το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο. Στοιχείο Γνωστοποιητέο Θέµα Γνωστοποίηση Κεφάλαιο B Εκδότης B.1 Επωνυµία Coca-Cola HBC AG B.2 Έδρα και νοµική µορφή Η Εταιρεία συστάθηκε και καταχωρήθηκε στην Ελβετία την 19 η Σεπτεµβρίου 2012 ως ανώνυµη εταιρεία (Aktiengesellschaft/société anonyme) διεπόµενη από τους νόµους της Ελβετίας µε αριθµό εταιρικής καταχώρισης CH και µε κύρια εγκατάσταση διοίκησης στην Baarerstrasse αρ. 14, 6300 Zug, Ελβετία. Η Εταιρεία διέπεται από το Καταστατικό της. Η βασική νοµοθεσία υπό την οποία η Εταιρεία λειτουργεί και υπό την οποία οι Κοινές Μετοχές έχουν εκδοθεί είναι ο Ελβετικός Αστικός Κώδικας (Swiss Code of Obligations). 7

8 B.3 Λειτουργίες και βασικές δραστηριότητες Με την ολοκλήρωση της Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών και κατά την Εισαγωγή, η Εταιρεία αναµένεται να κατέχει τουλάχιστον το 90% του συνολικού εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της CCH και θα καταστεί η µητρική εταιρεία της CCH που σήµερα αποτελεί την µητρική εταιρεία του Οµίλου CCH. Αν το ποσοστό αποδοχής της Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών ανέρχεται σε τουλάχιστον 90% του συνολικού εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της CCH, η Εταιρεία αναµένει να είναι σε θέση να διενεργήσει την Ελληνικού ικαίου ιαδικασία Υποχρεωτικής Εξαγοράς (squeeze-out) και εποµένως να καταστεί µοναδικός µέτοχος της CCH και απώτερη µητρική εταιρεία του Οµίλου CCH. Ο Όµιλος CCH είναι ένας από τους µεγαλύτερους εµφιαλωτές µη αλκοολούχων έτοιµων προς κατανάλωση αναψυκτικών στην Ευρώπη, δραστηριοποιούµενος σε 28 χώρες και έχει την κυριότητα, εποπτεία και λειτουργία ενός δικτύου ανεξάρτητων εργοστασίων εµφιάλωσης και συστηµάτων αποθήκευσης και διανοµής. Οι δραστηριότητες του Οµίλου CCH αφορούν πρωταρχικώς την παραγωγή, πώληση και διανοµή µηαλκοολούχων έτοιµων προς κατανάλωση αναψυκτικών, σύµφωνα µε τις συµβάσεις εµφιάλωσης µε την TCCC. Επίσης, ο Όµιλος CCH παράγει, πωλεί και διανέµει µη αλκοολούχα έτοιµα προς κατανάλωση αναψυκτικά δυνάµει συµβάσεων εµφιάλωσης και αδειών χρήσεως µε τρίτα µέρη και υπό τα δικά τους σήµατα. Επιπλέον, δραστηριοποιείται στη διανοµή µπύρας και οινοπνευµατωδών ποτών ανώτερης ποιότητας σε ορισµένες από τις κεντρικές και ανατολικοευρωπαϊκές επιχειρήσεις του. Ο Όµιλος CCH διακρίνει τις Επικράτειες στις οποίες δραστηριοποιείται σε τρεις περιφέρειες αναφοράς (reporting segments). Οι Επικράτειες που περιλαµβάνονται σε κάθε περιφέρεια (segment) έχουν συναφή κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά, καταναλωτικές συνήθειες, κατά κεφαλήν καταναλωτικό επίπεδο, κανονιστικό καθεστώς, αναπτυξιακές ευκαιρίες, καταναλωτικό κοινό και υποδοµές διανοµής. Οι τρεις περιφέρειες αναφοράς (reporting segments) του Οµίλου CCH είναι οι εξής: (i) οι αναπτυγµένες χώρες, στις οποίες συγκαταλέγονται η Ιταλία, η Ελλάδα, η Αυστρία, η ηµοκρατία της Ιρλανδίας, η Ελβετία και η Κύπρος («Αναπτυγµένες Χώρες»), (ii) οι αναπτυσσόµενες χώρες, στις οποίες συγκαταλέγονται η Πολωνία, η Ουγγαρία, η ηµοκρατία της Τσεχίας, η Κροατία, η Λιθουανία, η Λεττονία, η Εσθονία, η Σλοβακία και η Σλοβενία («Αναπτυσσόµενες Χώρες»), και (iii) οι αναδυόµενες χώρες, στις οποίες συγκαταλέγονται η Ρωσική Οµοσπονδία, η Ρουµανία, η Νιγηρία, η Ουκρανία, η Βουλγαρία, η Σερβία (συµπεριλαµβανοµένης της ηµοκρατίας του Κοσσόβου), το Μαυροβούνιο, η Λευκορωσία, η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη, η Αρµενία, η Μολδαβία και (µέσω επενδυτικής συµµετοχής) η Πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας («Αναδυόµενες Χώρες»). B.4α Σηµαντικές πρόσφατες τάσεις Τάσεις Αναπτυγµένων Χωρών Οι Αναπτυγµένες Χώρες τυπικά επιδεικνύουν υψηλό ποσοστό κατά κεφαλήν διαθέσιµου εισοδήµατος σε σχέση µε αυτό των Αναπτυσσόµενων και Αναδυόµενων Χωρών. Οι µακροοικονοµικές και εµπορικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί σε ορισµένες από τις Αναπτυγµένες Χώρες τα τελευταία δύο έτη, ειδικά στην Ελλάδα, στη ηµοκρατία της Ιρλανδίας και πιο πρόσφατα στην Ιταλία. Η συνεχιζόµενη κρίση κρατικού χρέους στην ΕΕ και ειδικά στην ευρωζώνη έχει οδηγήσει σε επιβράδυνση και σε αρκετές περιπτώσεις συρρίκνωση του πραγµατικού µεικτού εγχώριου προϊόντος («GDP») των Αναπτυγµένων Χωρών. 8

9 Ταυτόχρονα, η επιδείνωση της καταναλωτικής πίστης και η αυξανόµενη ανεργία έχει δυσµενή επίπτωση στην καταναλωτική ζήτηση. Τάσεις στις Αναπτυσσόµενες Χώρες Όλες οι Αναπτυσσόµενες Χώρες, εκτός από την Κροατία, εισήλθαν στην ΕΕ την 1 η Μαΐου Οι Αναπτυσσόµενες Χώρες έχουν γενικά κατώτερο διαθέσιµο κατά κεφαλήν εισόδηµα σε σχέση µε τις Αναπτυγµένες Χώρες και συνεχίζουν να είναι εκτεθειµένες στην εκάστοτε οικονοµική αστάθεια. Οι µακροοικονοµικές συνθήκες ήταν θετικές για τις Αναπτυσσόµενες Χώρες στα έτη προ του 2008, µε όλες τις χώρες να εµφανίζουν θετική πραγµατική ανάπτυξη του GDP. Ωστόσο, η οικονοµική ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί ή αναστραφεί τα τελευταία τρία χρόνια ως αποτέλεσµα της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Το 2011, η ανάπτυξη του GDP και η ανεργία σταθεροποιήθηκαν στις Αναπτυσσόµενες Χώρες. Οι διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες στις Αναπτυσσόµενες Χώρες έναντι του ευρώ είναι ένας επιπλέον σηµαντικός παράγοντας που συµβάλλει στην οικονοµική αστάθεια των τελευταίων ετών. Τάσεις στις Αναδυόµενες Χώρες Οι Αναδυόµενες Χώρες είναι εκτεθειµένες σε µεγαλύτερη πολιτική και οικονοµική αστάθεια και έχουν χαµηλότερο κατά κεφαλήν GDP από τις Αναπτυσσόµενες ή Αναπτυγµένες Χώρες. Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά είναι πολύ πιο ευνοϊκά στις Αναδυόµενες Χώρες σε σχέση µε τις Αναπτυγµένες και τις Αναπτυσσόµενες Χώρες, καθώς το δείγµα αποτελείται από νεώτερους και ταχύτερα αναπτυσσόµενους πληθυσµούς, ιδίως στη Νιγηρία. Η καταναλωτική ζήτηση στις Αναδυόµενες Χώρες εξαρτάται ιδιαίτερα από την τιµή, καθιστώντας τη δυνατότητα τα προϊόντα του Οµίλου CCH να είναι πιο προσιτά ακόµα πιο σηµαντική. Οι Αναδυόµενες Χώρες ήταν οι πρώτες που επηρεάστηκαν από την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση του Από τότε ο Όµιλος CCH δεν έχει παρουσιάσει εµφανή στοιχεία ανάκαµψης. Παρά το γεγονός ότι το GDP εµφανίζεται να έχει σταθεροποιηθεί στις Αναπτυσσόµενες Χώρες και σε ορισµένες περιπτώσεις να έχει επιστρέψει στην ανάπτυξη το 2011, η ανεργία έχει παραµείνει σε υψηλό επίπεδο, ενώ οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες ήταν ευµετάβλητες, ειδικά στο δεύτερο εξάµηνο του έτους Οι Αναδυόµενες Χώρες είναι παραδοσιακά εκτεθειµένες στις παγκόσµιες τιµές των προϊόντων και υπ αυτή την έννοια, βιώνουν προσφάτως ένα ιδιαίτερα δυσµενές αντίκτυπο από την υψηλότερη τιµή ρητίνης PET και τη παγκόσµια τιµή ζάχαρης. Αναµενόµενες τάσεις Ο Όµιλος CCH έχει βιώσει µια παρατεταµένη περίοδο πιέσεων στο κόστος παραγωγής, κυρίως λόγω της αύξησης της ευρωπαϊκής τιµής της ζάχαρης, αλλά προσφάτως υφίσταται µία εξοµάλυνση κυρίως λόγω της µειωµένης τιµής PET και αναµένει ότι στην τρέχουσα χρήση η στρατηγική ανάπτυξης εσόδων του θα αναπληρώσει πλήρως την αύξηση του συνολικού κόστους παραγωγής σε απόλυτους όρους. Ο Όµιλος CCH επίσης συνεχίζει να αναµένει σηµαντικό δυσµενή αντίκτυπο από νοµισµατικές διακυµάνσεις. Ο Όµιλος CCH συνεπώς αναµένει η οικονοµική αστάθεια να είναι περισσότερο έντονη κυρίως στις Αναπτυγµένες Χώρες, καθώς και στις Αναπτυσσόµενες Χώρες. Στις Αναδυόµενες Χώρες, η Ρωσία αναµένεται να αποτελέσει τον κινητήριο µοχλό και, κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου ο Όµιλος CCH αναµένει εκεί σταδιακή βελτίωση των οικονοµικών συνθηκών. Υπάρχει ενδεχόµενος κίνδυνος επιβολής περαιτέρω φόρων στα µη αλκοολούχα ποτά, καθώς οι κυβερνήσεις στις περιοχές εντός των οποίων ο Όµιλος CCH δραστηριοποιείται, αναζητούν διαρκώς επιπλέον 9

10 πηγές εισοδήµατος ώστε να χρηµατοδοτηθούν τα ελλείµµατα στους προϋπολογισµούς. B.5 Περιγραφή Οµίλου Οι δραστηριότητες του Οµίλου CCH έγκεινται πρωταρχικώς στην παραγωγή, πώληση και διανοµή µη-αλκοολούχων έτοιµων προς κατανάλωση αναψυκτικών, σύµφωνα µε τις συµβάσεις εµφιάλωσης µε την TCCC. Επιπροσθέτως, ο Όµιλος CCH εµφιαλώνει και διανέµει µπύρα στη Βουλγαρία και στη Πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας και διανέµει έναν επιλεγµένο αριθµό υψηλής ποιότητας αλκοολούχων ποτών σε συγκεκριµένες επιχειρήσεις της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Ο Όµιλος CCH είναι ένας από τους µεγαλύτερους εµφιαλωτές µη αλκοολούχων έτοιµων προς κατανάλωση αναψυκτικών στην Ευρώπη, λειτουργώντας σε 28 χώρες, συνολικού πληθυσµού περίπου 581 εκατοµµυρίων ανθρώπων (συµπεριλαµβανοµένης της επενδυτικής συµµετοχής του Οµίλου CCH στο µετοχικό κεφάλαιο της Brewinvest S.A., εταιρείας που δραστηριοποιείται στην εµφιάλωση και διανοµή µπύρας στη Βουλγαρία και της BrewTeck B.V., εταιρείας που δραστηριοποιείται στην εµφιάλωση και διανοµή µπύρας και µη αλκοολούχων έτοιµων προς κατανάλωση αναψυκτικών στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας). Κατά το έτος µε λήξη την 31 η εκεµβρίου 2012, ο Όµιλος CCH προέβη στην πώληση περίπου 2,1 δισεκατοµµυρίου κιβωτίων, από την οποία προέκυψαν καθαρά έσοδα πώλησης ποσού 7 δισεκατοµµυρίων. Το έτος µε λήξη την 31 η εκεµβρίου 2011, ο Όµιλος CCH πώλησε περίπου 2,1 δισεκατοµµύρια κιβώτια, δηµιουργώντας καθαρά κέρδη πωλήσεων της τάξης των 6,8 δισεκατοµµυρίων. Στα προϊόντα του Οµίλου CCH περιλαµβάνονται τα ανθρακούχα µη αλκοολούχα έτοιµα προς κατανάλωση αναψυκτικά, εξαιρουµένου του ανθρακούχου νερού («Ανθρακούχα» αναψυκτικά), τα µη-ανθρακούχα µη αλκοολούχα έτοιµα προς κατανάλωση αναψυκτικά, εξαιρουµένου του νερού («Μη-Ανθρακούχα» αναψυκτικά) και του αναψυκτικού νερού (αναψυκτικό «Νερό»). Κατά το έτος µε λήξη την 31 η εκεµβρίου 2012, η κατηγορία των Ανθρακούχων ποτών ανήλθε στο 69%, ενώ η συνδυαστική κατηγορία Μη-Ανθρακούχων αναψυκτικών και αναψυκτικού Νερού ανήλθε στο 31% του όγκου πωλήσεων του Οµίλου CCH, σε σχέση µε 68% και 32% αντίστοιχα για το έτος µε λήξη την 31 η εκεµβρίου 2011Ο Όµιλος CCH προσφέρει τα προϊόντα του σε ένα ευρύ φάσµα γεύσεων και συσκευασιών που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ο Όµιλος CCH είναι ένας από τους σηµαντικότερους εµφιαλωτές της TCCC. Η TCCC θεωρεί τον Όµιλο CCHστρατηγικό εταίρο λόγω µεγέθους, γεωγραφικής διασποράς και οικονοµικού και διοικητικού δυναµικού. Ο Όµιλος CCH και η TCCC συνεργάζονται στενά ώστε να επιτύχουν από κοινού το µέγιστο δυνατό όφελος από τη δραστηριοποίηση της TCCC στην προώθηση των προϊόντων που φέρουν το σήµα της. εδοµένου ότι το ενδιαφέρον της TCCC εστιάζεται στη γενικότερη προώθηση των προϊόντων της στην καταναλωτική αγορά και την προώθηση της ταυτότητάς τους (µέσω, λόγου χάρη, της ενδυνάµωσης των σηµάτων της, της ανάλυσης των καταναλωτικών προτιµήσεων, της χάραξης µιας γενικότερης πολιτικής και της ανάπτυξης ενός διαφηµιστικού προγράµµατος στα µέσα ενηµέρωσης), ο Όµιλος CCH είναι κυρίως επιφορτισµένος και εποπτεύει τις σχέσεις µε τους καταναλωτές και τη διαδροµή που ακολουθείται έως και την αγορά κάθε σχετικής Επικράτειας, εντός της οποίας αναπτύσσει και εφαρµόζει τη δική του στρατηγική πωλήσεων και προώθησης. Ο Όµιλος CCH έχει συνάψει συµβάσεις εµφιάλωσης µε την TCCC για κάθε µία εκ των Επικρατειών εντός των οποίων ο Όµιλος CCH έχει το δικαίωµα αποκλειστικής παραγωγής, και υπό την επιφύλαξη συγκεκριµένων περιορισµών, διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωµα πώλησης και διανοµής των προϊόντων της TCCC σε κάθε τέτοια Επικράτεια. Οι πωλήσεις των προϊόντων της TCCC (συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων που φέρουν το σήµα του οποίου την άδεια χρήσης έχουν κοινοπραξίες στις οποίες είναι 10

11 µέρος η TCCC) αντιπροσώπευσαν το 96% περίπου του συνολικού όγκου πωλήσεων του Οµίλου CCH κατά την περίοδο του έτους µε λήξη την 31 η εκεµβρίου 2012, µε τις πωλήσεις των προϊόντων που φέρουν το σήµα της Coca-Cola, το οποίο αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιµο σήµα στον κόσµο, να αντιπροσωπεύουν περίπου το 41% του συνολικού όγκου πωλήσεων του Οµίλου CCH αυτής της περιόδου. Επιπλέον του σήµατος της Coca-Cola, στα υπόλοιπα γνωστά προϊόντα του Οµίλου CCH συγκαταλέγονται η Fanta, η Sprite, η Coca-Cola light (την οποία ο Όµιλος CCH πωλεί σε ορισµένες Επικράτειες µε το σήµα Diet Coke) και η Coca-Cola Zero. Τα βασικά προϊόντα του Οµίλου CCH από κοινού αντιπροσωπεύουν περίπου το 63% του συνολικού όγκου πωλήσεων του για την περίοδο του έτους µε λήξη την 31 η εκεµβρίου Ο Όµιλος CCH, επίσης, παράγει, πωλεί και διανέµει ένα ευρύ φάσµα συναφών προϊόντων Ανθρακούχων και Μη-Ανθρακούχων αναψυκτικών, καθώς και αναψυκτικό Νερό, τα οποία ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Οι συµβάσεις εµφιάλωσης ορίζουν, επίσης, ότι ο Όµιλος CCH υποχρεούται να αγοράζει από την TCCC και τους εγκεκριµένους προµηθευτές της όλα τα συστατικά του συµπυκνώµατος που χρησιµοποιείται για την παρασκευή των αναψυκτικών της ΤCCC. Σύµφωνα µε τις συµβάσεις εµφιάλωσης, η TCCC πωλεί το συµπύκνωµα στον Όµιλο CCH στην τιµή που η ίδια η TCCC καθορίζει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, και καθορίζει τους όρους αποστολής του και πληρωµής, καθώς και το νόµισµα της συναλλαγής. Στην πράξη, η ΤCCC συνήθως αυξάνει την τιµή συµπυκνώµατος µόνο κατόπιν διαπραγµάτευσης µε τον Όµιλο CCH, ώστε να αντικατοπτρίζει τις εµπορικές συνθήκες στην εκάστοτε χώρα και προκειµένου να διασφαλίζεται ότι η εν λόγω τιµή είναι εναρµονισµένη µε τους σχετικούς στόχους πωλήσεων και προώθησης συγκεκριµένων σηµάτων προϊόντων και συγκεκριµένων Επικρατειών του Οµίλου CCH και της TCCC. Η TCCC γενικά χρησιµοποιεί ένα µοντέλο που βασίζεται σε γεγονότα (incidence-based model) αναφορικά µε τον Όµιλο CCH προκειµένου να καθορίσει την τιµή στην οποία θα πωλεί το συµπύκνωµα στον Όµιλο CCH, το οποίο (µοντέλο) γενικότερα συσχετίζεται µε το ποσοστό επί των καθαρών πωλήσεων του Οµίλου CCH όπως αυτό εκάστοτε συµφωνείται. Οι συνολικές αγορές συµπυκνώµατος του Οµίλου CCH, από την TCCC ανήλθαν συνολικά σε 123,2 εκατοµµύρια, εκατοµµύρια, 1.244,8 εκατοµµύρια και 1.290,2 εκατοµµύρια για την περίοδο µε λήξη την 25 Ιανουαρίου 2013 και για τα έτη µε λήξη την 31 η εκεµβρίου 2012, 2011 και 2010 αντίστοιχα. Πλέον του συµπυκνώµατος, ο Όµιλος CCH αγόρασε έτοιµα προϊόντα και λοιπά υλικά από την TCCC σε ποσότητες ανερχόµενες σε 2 εκατοµµύρια, 50,4 εκατοµµύρια, 56 εκατοµµύρια και 78 εκατοµµύρια για την περίοδο µε λήξη την 25 Ιανουαρίου 2013 και κατά τα έτη µε λήξη την 31 εκεµβρίου 2012, 2011 και 2010 αντίστοιχα. B.6 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών, διαφοροποίηση δικαιωµάτων ψήφου, συµµετοχές παρέχουσες έλεγχο Η Εταιρεία συστάθηκε από την Kar-Tess Holding, µία εκ των σηµαντικών µετόχων της CCH, προκειµένου να διευκολύνει την Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών. Από την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου, η Εταιρεία δεν έχει δραστηριότητα και σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις πλην αυτών που σχετίζονται µε την Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών. Με ισχύ από την Εισαγωγή και εφεξής και ως απόρροια της Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών, οι µετοχές της Εταιρείας δε θα ανήκουν εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, σε ένα πρόσωπο. Ωστόσο, µε ισχύ από την Εισαγωγή και εφεξής, και ως απόρροια της Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών, η Εταιρεία θα έχει δύο κύριους µετόχους: την Kar-Tess Holding και την TCCC, κάθε µια εκ των οποίων θα έχει στην κυριότητά της περίπου το 23,3% και το 23,2% του συνολικά εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της CCH αντιστοίχως. Η Εταιρεία έχε λάβει επιβεβαίωση από την TCCC ότι η τελευταία υποστηρίζει την Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών και σκοπεύει να προσφέρει στην Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών και η Kar-Tess Holding έχει δηλώσει ότι επίσης θα προσφέρει, όλους τους Υφιστάµενους Τίτλους 11

12 της στην Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών. Έως και την ηµέρα σύνταξης του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου, οι µετοχές της CCH δεν ανήκουν εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, σε ένα πρόσωπο, αλλά στους δύο ανωτέρω αναφερόµενους κύριους µετόχους. Οι Κοινοί Μέτοχοι δεν θα έχουν διαφορετικά δικαιώµατα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας. Με ισχύ από την εκκαθάριση της Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών και εφεξής, η υφιστάµενη συµφωνία µετόχων µεταξύ των Εταιρειών TCCC και της Kar-Tess Holding σε σχέση µε την CCH (η «Συµφωνία Μετόχων της CCH») θα τερµατισθεί και δεν θα ανανεωθεί σε για την Εταιρεία. Επιπλέον, η TCCC, οι Εταιρείες TCCC και η Kar-Tess Holding, έχουν ενηµερώσει την Εταιρεία ότι δεν θεωρούν ότι ενεργούν συντονισµένα και ότι καµία συµφωνία ή (επίσηµη ή ανεπίσηµη) κοινή αντίληψη υπάρχει µεταξύ της TCCC ή οποιωνδήποτε από τις Εταιρείες TCCC από τη µια µεριά και την Kar-Tess Holding από την άλλη σε σχέση µε τη µελλοντική διακυβέρνηση ή τον έλεγχο της Εταιρείας. Αντιστοίχως, µε ισχύ από την ηµεροµηνία εκκαθάρισης της Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών και εφεξής, και σε αντίθεση µε τη θέση σε σχέση µε την CCH, δεν θα υπάρχει καµία συµφωνία ή κατανόηση µεταξύ των Εταιρειών TCCC και της Kar-Tess Holding να ασκήσουν τα δικαιώµατα ψήφου που απορρέουν από τις Κοινές Μετοχές της Εταιρείας που έχουν στην κυριότητά τους για οιοδήποτε θέµα κατά ένα προαποφασισµένο τρόπο και δεν θα υπάρχουν υποχρεώσεις για τις Εταιρείες TCCC και την Kar-Tess Holding να συµβουλευτούν η µία την άλλη σχετικά µε το πώς προτίθενται να ασκήσουν τα δικαιώµατα ψήφου τους σε σχέση µε οποιοδήποτε ζήτηµα τεθεί υπ όψιν του ιοικητικού Συµβουλίου ή των µετόχων της Εταιρείας. Με ισχύ από την εκκαθάριση της Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών και εφεξής, η υφιστάµενη συµφωνία εταιρικών σχέσεων µεταξύ των Εταιρειών TCCC, του Οµίλου Kar-Tess (του οποίου η Kar-Tess Holding είναι το µοναδικό µέλος που έχει µετοχές στην CCH) και η CCH (η «Συµφωνία Εταιρικών Σχέσεων») θα λυθεί επίσης και η CCH έχει συµφωνήσει στη λύση της Συµφωνίας Εταιρικών Σχέσεων. Η Συµφωνία Εταιρικών Σχέσεων δεν θα ανανεωθεί για την Εταιρεία. Εκτός των πλήρως καταβεβληµένων µετοχών ονοµαστικής αξίας CHF 0,10 (στο εξής οι «Αρχικές Μετοχές») που ανέλαβε η Kar-Tess Holding υπό την ιδιότητά της ως αρχικού µετόχου κατά τη σύσταση της Εταιρείας, έως την 31 η εκεµβρίου 2012 η Εταιρεία γνώριζε ότι τα ακόλουθα πρόσωπα, έως αυτή την ηµεροµηνία είχαν συµµετοχή, άµεση ή έµµεση, ανερχόµενη σε 5% ή περισσότερο επί του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της CCH και αναµένεται να συνεχίσουν να έχουν, άµεση ή έµµεση συµµετοχή ανερχόµενη σε 5% ή περισσότερο επί του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατόπιν της Εισαγωγής. 12

13 Επωνυµία Όµιλος Kar-Tess (5) Αριθµός Υφιστάµενων Μετοχών (συµπεριλαµβανοµέ νων αυτών που εκπροσωπούνται µέσω Υφιστάµενων ADSs) στην CCH 31 εκεµβρίου 2012 Αµέσως µετά την Εισαγωγή Ποσοστό συνολικά εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου (1) Αριθµός Κοινών Μετοχών της Εταιρείας Ποσοστό επί του συνολικά εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου (2)(3) Ποσοστό επί του συνολικά εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου (3)(4) Kar-Tess Holding (6) , ,3 25,9 TCCC Coca-Cola Overseas Parent Limited (7) , ,3 13,6 Atlantic Industries (6) , ,8 8,80 Refreshment Product Services, Inc (7).... Λοιποί µέτοχοι στην TCCC (7) , ,0 3, , ,1 0,2 Συνολικές συµµετοχές της TCCC , ,2 25,8 (1) Υπολογισµένου συµπεριλαµβανοµένων των ίδιων Υφιστάµενων Μετοχών την 31 η εκεµβρίου (2) Θεωρώντας ότι η Εταιρεία αποκτά το σύνολο του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της CCH έναντι Κοινών Μετοχών σύµφωνα µε την Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών. (3) Υπολογισµένο συµπεριλαµβανοµένων των Αρχικών Μετοχών που κατέχονται από την Kar-Tess Holding υπό την ιδιότητα του ιδρυτή της Εταιρείας, (λαµβάνοντας ως δεδοµένο ότι η τελική ονοµαστική αξία των Κοινών Μετοχών, όπως αυτή έχει καθορισθεί αµέσως πριν την εκκαθάριση της Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών αντιστοιχεί σε 5 Ελβετικά Φράγκα, που ανέρχονται σε Κοινές Μετοχές). (4) Θεωρώντας ότι η Εταιρεία αποκτά το 90% του συνολικά εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της CCH έναντι Κοινών Μετοχών σύµφωνα µε την Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών. (5) Την 23 η Σεπτεµβρίου 2008, η Kar-Tess Holding ενηµέρωσε τη CCH ότι την 19 η Σεπτεµβρίου 2008 απέκτησε επί του µετοχικού κεφαλαίου της CCH από τη µητρική της, Boval S.A., στο πλαίσιο ενδοοµιλικής συναλλαγής. Την 6 η εκεµβρίου 2010, η Kar- Tess Holding µεταβίβασε µετοχές και δικαιώµατα ψήφου της CCH µεταβιβάζοντας εννέα από τις κατά το 100% θυγατρικές της σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα που είτε ήταν απώτεροι δικαιούχοι της Kar-Tess Holding είτε είχαν προταθεί από αυτά. Κανένα εξ αυτών των φυσικών και νοµικών προσώπων δεν διαθέτει ατοµικά ποσοστό µεγαλύτερο του 2% των µετοχών που δεν έχουν ακόµα εκδοθεί και των δικαιωµάτων ψήφου της CCH. (6) Η Truad Verwaltungs AG, υπό την ιδιότητά της ως καταπιστευµατοδόχου ιδιωτικού trust (Private discretionary trust) που ιδρύθηκε κυρίως προς όφελος των παρόντων και µελλοντικών µελών της οικογένειας του Αναστασίου Γεωργίου Λεβέντη, κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Torval Investment Corp., της οποίας η 100% θυγατρική, Lavonos Limited. κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Boval Limited ως εντολοδόχος της Torval Investment Corp., στην οποία η Boval Limited ελέγχει το 100%της θυγατρικής της Boval S.A., η οποία ελέγχει την Kar-Tess Holding, η οποία κατέχει Υφιστάµενες Μετοχές (συµπεριλαµβανοµένων αυτών που εκπροσωπούνται από Υφιστάµενα ADSs) στην CHH. (7) ικαιούχος όλων των µετοχών είναι η CCHBC Grouping, µια εταιρεία του Delaware που είναι έµµεσα 100% θυγατρική της TCCC, η οποία είναι επίσης συµβαλλόµενο µέρος στη Σύµβαση Μετόχων της CCH. Σε σχέση µε τις συµµετοχές των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της CCH, κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου, κανένα εξ αυτών δεν είναι δικαιούχος ποσοστού µεγαλύτερου του 1% επί του συνολικά εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της CCH και κατόπιν της Εισαγωγής, κανένα εκ των µελών του Συµβουλίου της Εταιρείας δεν αναµένεται να κατέχει περισσότερο από 1% επί του συνολικά εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου σε κάθε περίπτωση, µε εξαίρεση µέσω της σχέσης τους µε την Kar-Tess Holding ή την TCCC. B.7 Σηµαντικές οικονοµικές πληροφορίες Στον ακόλουθο πίνακα περιλαµβάνονται επιλεγµένες ιστορικές οικονοµικές πληροφορίες που σχετίζονται µε τον Όµιλο CCH που απεικονίζουν περιληπτικά την οικονοµική κατάστασή του για τα τρία οικονοµικά έτη προ της 31 ης εκεµβρίου 2012, : Έτος λήξης την 31 η εκεµβρίου (1) 2010 (1) 13

14 (ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ, εκτός από τα στοιχεία όγκου πωλήσεων σε εκατοµµύρια κιβώτια, τα στοιχεία ανά µετοχή σε ευρώ, αριθµό υφιστάµενων κοινών µετοχών και λόγο κερδών προς πάγιες επιβαρύνσεις) Στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων: Καθαρά έσοδα πωλήσεων... 7, , ,761.6 Κόστος πωληθέντων προϊόντων... (4,522.2) (4,254.7) (4,042.7) Ακαθάριστο κέρδος... 2, , ,718.9 Λειτουργικά έξοδα... (2,078.1) (2,048.2) (2,048.4) Κόστος αναδιάρθρωσης... (106.7) (71.1) (36.5) Λειτουργικό κέρδος Κέρδη µετά φόρων αποδοτέα στους ιδιοκτήτες της µητρικής Στοιχεία ταµειακών διαθεσίµων: Καθαρά διαθέσιµα από λειτουργικές δραστηριότητες Καθαρά διαθέσιµα από λειτουργικές δραστηριότητες... (403.7) (371.8) (356.7) Καθαρά διαθέσιµα (χρησιµοποιηθέντα) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες... (358.5) (309.8) (512.8) Στοιχεία ισολογισµού: Ασώµατες ακινητοποιήσεις... 1, , ,954.6 Μετοχικό κεφάλαιο Σύνολο ενεργητικού... 7, , ,185.0 Καθαρό ενεργητικό... 3, , ,031.1 Μακροπρόθεσµοι δανεισµοί, µείον τρέχουσα συµµετοχή... 1, , ,662.8 Μετοχή και στοιχεία ανά µετοχή: Μέσος όρος κοινών µετοχών που δεν έχουν ακόµα εκδοθεί (2) ,867, ,010, ,320,142 Άθροισµα επαναγορασθεισών µετοχών... 3,430,135 3,430,135 3,430,135 Κέρδη µετά φόρων αποδοτέα στους ιδιοκτήτες της µητρικής ανά κοινή µετοχή: βασικά (2) Κέρδη µετά φόρων αποδοτέα στους ιδιοκτήτες της µητρικής ανά κοινή µετοχή: µε διασπορά (2) Μερίσµατα σε µετρητά ανακοινωθέντα ανά κοινή µετοχή (3)... Επιστροφή κεφαλαίου ανά κοινή µετοχή (4) Άλλα λειτουργικά στοιχεία: Όγκος µονάδων κιβωτίων... 2, , ,105.0 Προσαρµοσµένο EBITDA ,029.0 Αναλογία κερδών προς πάγιες επιβαρύνσεις Σύγκριση κερδών µετά φόρων αποδοτέα στους ιδιοκτήτες της µητρικής µε Προσαρµοσµένο EBITDA: Κέρδη µετά φόρων αποδοτέα στους ιδιοκτήτες της µητρικής Μη ελέγχουσες συµµετοχές Φόρος Κοινά αποτελέσµατα µεθόδου επενδυτικών συµµετοχών... (11.6) (9.4) (10.4) Χρηµατοδοτικό εισόδηµα... (10.4) (8.7) (6.9) Χρηµατοδοτικό κόστος (5) Κέρδη εκµετάλλευσης Συν: Απόσβεση και αποµείωση αξίας ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Απόσβεση ασώµατων ακινητοποιήσεων Αποζηµίωση δικαιώµατος προαίρεσης απόκτησης µετοχών Άλλα στοιχεία µε εισφορά σε είδος Προσαρµοσµένο EBITDA ,029.0 (1) Τα συγκριτικά µεγέθη έχουν προσαρµοστεί όπου κρίθηκε απαραίτητο ώστε να απεικονίζουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές, όπως περιγράφεται στην παράγραφο µε τον τίτλο «Βάση σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων» στη σηµείωση 1 των ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου CCH που παρατίθενται στο µέρος Β του κεφαλαίου VIII: «Ιστορικές Οικονοµικές Πληροφορίες του Οµίλου CCH». (2) Την 30 η Απριλίου 2009, η CCH αποφάσισε την επαναγορά µέχρι 5% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου για την περίοδο 24 µηνών από την ηµεροµηνία της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 27 ης Απριλίου 2009 η οποία ενέκρινε το πρόγραµµα επαναγοράς σύµφωνα µε το άρθρο 16 του 14

15 Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920 (ήτοι µέχρι την 26 η Απριλίου 2011). Βάσει του κεφαλαίους της CCH κατά το διάστηµα εκείνο, ο µέγιστος αριθµός που θα µπορούσε να έχει επαναγοραστεί σύµφωνα µε το πρόγραµµα ήταν µετοχές. Οι αγορές σύµφωνα µε το πρόγραµµα υπόκειντο σε µια ελάχιστη τιµή αγοράς ποσού 1 ανά µετοχή ενώ η µέγιστη τιµή αγοράς ανά µετοχή ήταν 20. Ο εφαρµοστέος νόµος δεν εξειδικεύει το βαθµό υλοποίησης τέτοιων προγραµµάτων επαναγοράς µετοχών. Το πρόγραµµα επαναγοράς έληξε την 26 η Απριλίου Κατά την περίοδο από την 30 η Απριλίου 2009 µέχρι την 26 η Απριλίου 2011, η CCH προέβη στην αγορά κοινών µετοχών σύµφωνα µε το πρόγραµµα επαναγοράς µετοχών, συνολικής αξίας 55,5 εκατοµµυρίων. (3) Σύµφωνα µε το ελληνικό εταιρικό δίκαιο, οι εταιρείες υποχρεούνται να ανακοινώνουν ετησίως µερίσµατα ανερχόµενα τουλάχιστον σε 35% επί των µη ενοποιηµένων προσαρµοσµένων µε τα ΠΧΑ κατόπιν φόρων κερδών. Τα προτεινόµενα µερίσµατα για τα έτη µε λήξη την 31 η εκεµβρίου 2007 έως την 31 η εκεµβρίου 2009 ανακοινώθηκαν και καταβλήθηκαν το επόµενο έτος. Για τα έτη που έληξαν την 31 η εκεµβρίου 2012, 2011 και 2010, η CCH δεν απαιτείτο να καταβάλλει νόµιµο ελάχιστο ετήσιο για τα έτη 2012, 2011 και 2010 µέρισµα καθώς εµφάνισε καθαρές ζηµίες στις µη ενοποιηµένες οικονοµικές της καταστάσεις κατά τη διάρκεια των εν λόγω περιόδων. (4) Την 6 η Μαΐου 2011, οι µέτοχοι της CCH αποφάσισαν κατά την τακτική γενική συνέλευση των µετόχων να αναδιοργανώσουν το µετοχικό της κεφάλαιο. Το µετοχικό κεφάλαιο της CCH αυξήθηκε κατά το ποσό των 549,7 εκατοµµυρίων. Η αύξηση συνετελέσθηκε µέσω κεφαλαιοποίησης αποθεµατικών υπέρ το άρτιο και αύξησης της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής από 0,5 σε 2. Το µετοχικό κεφάλαιο της CCH κατόπιν αυτού µειώθηκε κατά ποσό ίσο µε 183,2 εκατοµµυρίων µέσω µείωσης της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής από 2 σε 1,5 και διανοµή του ποσού των 0,5 ανά µετοχή στους µετόχους τοις µετρητοίς. Την 25 η Ιουνίου 2012, η τακτική γενική συνέλευση των µετόχων της CCH αποφάσισε τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της CCH κατά ποσό ίσο µε 124,6 εκατοµµύρια µέσω µείωσης της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από 1,50 σε 1,16 ανά µετοχή, και διανοµής του ποσού της διαφοράς ανερχόµενου σε 0,34 ανά µετοχή στους µετόχους τοις µετρητοίς. Την ίδια ηµέρα, αποφασίσθηκε οι µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της CCH κατά ποσό ίσο µε 55,0 εκατοµµύρια µέσω µείωσης της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής κατά 0,15 ανά µετοχή, από 1,16 σε 1,01 ανά µετοχή, ώστε να εξαλειφθούν οι συσσωρευµένες ζηµίες που απεικονίζονταν στις µη ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας, κατά ισόποσο ποσό. (5) Το χρηµατοδοτικό κόστος για τα έτη µε λήξη την 31 η εκεµβρίου 2012 και 2011 συµπεριλαµβάνει ζηµίες καθαρής λογιστικής αξίας ποσού 3,1 εκατοµµυρίων και 7,8 εκατοµµυρίων, αντίστοιχα, που απορρέουν από δραστηριότητα του Οµίλου CCH στη Λευκορωσία. Από το τέταρτο τρίµηνο του έτους 2011, η Λευκορωσία θεωρήθηκε υπερπληθωριστική οικονοµία για λογιστικούς σκοπούς. Την 11 η Οκτωβρίου 2012, η Εταιρεία συνήψε τρεις δανειακές συµβάσεις, ήτοι: ένα κοινοπρακτικό δάνειο ορισµένης διάρκειας ύψους (το «άνειο Υποχρεωτικής Εξαγοράς»), ένα κοινοπρακτικό δάνειο ορισµένης διάρκειας αναχρηµατοδότησης ύψους (το «Οµολογιακό άνειο Αναχρηµατοδότησης») και µια κοινοπρακτική σύµβαση ανακυκλούµενου πιστωτικού ορίου ύψους (η «Σύµβαση Ανακυκλούµενου Πιστωτικού Ορίου»). Η Σύµβαση Ανακυκλούµενου Πιστωτικού Ορίου ακυρώθηκε την 29 η Οκτωβρίου 2012, κατόπιν αιτήµατος της Εταιρείας και οι όροι του ανείου Υποχρεωτικής Εξαγοράς και του Οµολογιακού ανείου Αναχρηµατοδότησης τροποποιήθηκαν την 20 η Φεβρουαρίου Εκ του ανείου Υποχρεωτικής Εξαγοράς αντλήθηκαν 25 εκατοµµύρια έως την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου, προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν συγκεκριµένα έξοδα της Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών. εν έχουν αντληθεί κεφάλαια από το Οµολογιακό άνειο Αναχρηµατοδότησης. Την 28 η εκεµβρίου 2012, η Εταιρεία έλαβε εισφορά κεφαλαίου από την Kar-Tess Holding ύψους 1,5 εκατοµµυρίου. Εκτός των αναφεροµένων ανωτέρω, δεν έχει επέλθει καµία ουσιώδης αλλαγή στην οικονοµική ή εµπορική θέση της Εταιρείας από την 19 η Σεπτεµβρίου 2012, ηµεροµηνία κατά την οποία συστάθηκε η Εταιρεία. εν υπάρχει σηµαντική οικονοµική ή εµπορική αλλαγή στη θέση του Οµίλου CCH από την 31 η εκεµβρίου 2012, ηµεροµηνία κατά την οποία συντάχθηκαν οι ιστορικές οικονοµικές πληροφορίες του Οµίλου CCH. B.8 Προσωρινές (pro forma) οικονοµικές πληροφορίες Το Ενηµερωτικό ελτίο δεν περιέχει προσωρινές (pro forma) οικονοµικές πληροφορίες. Ωστόσο, κατόπιν ολοκλήρωσης της Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών η Εταιρεία αναµένει να κατέχει τουλάχιστον το 90% του Οµίλου CCH. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του νέου Οµίλου CCH θα παρουσιαστούν χρησιµοποιώντας στοιχεία από τις ενοποιηµένες 15

16 οικονοµικές καταστάσεις του τρέχοντος Οµίλου CCH και θα συνταχθούν σύµφωνα µε τα οικονοµικά στοιχεία ΠΧΑ, όπως αυτά εκδίδονται από το Συµβούλιο ΠΧΑ (IAS). Το νόµισµα αναφοράς θα εξακολουθήσει να είναι το ευρώ. Αν η Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών λάµβανε χώρα κατά την ηµεροµηνία της τελευταίας εκδοθείσας οικονοµικής κατάστασης του Οµίλου CCH, ήτοι την 31 η εκεµβρίου 2012, το συνολικό ενεργητικό και παθητικό του Οµίλου CCH θα συνδυαζόταν µε αυτό της Εταιρείας. Τα καθαρό ενεργητικό του νέου Οµίλου CCH θα µειωνόταν κατά ένα ποσό µετρητών ίσο µε τα κόστη και έξοδα της Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών. Οποιοδήποτε τυχόν χρηµατικό αντάλλαγµα καταβαλλόταν στους Υφιστάµενους Κατόχους Τίτλων δυνάµει του ανείου Υποχρεωτικής Εξαγοράς θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του χρέους του Οµίλου CCH και τη µείωση του καθαρού ενεργητικού κατά το ποσό του χρηµατικού ανταλλάγµατος. B.9 Πρόβλεψη κερδών Μη εφαρµοστέο. εν υπάρχει διαθέσιµη πρόβλεψη ή υπολογισµός κερδών. B.10 Περιγραφή της φύσεως τυχόν επιφυλάξεων στην έκθεση ελέγχου των ιστορικών οικονοµικών πληροφοριών Μη εφαρµοστέο. Η έκθεση ελέγχου των ιστορικών οικονοµικών πληροφοριών του Οµίλου CCH που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο δεν περιέχει επιφυλάξεις. B.11 Κυκλοφορούν ενεργητικό Μη εφαρµοστέο. Η Εταιρεία θεωρεί ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό που είναι διαθέσιµο στο Νέο Όµιλο CCH είναι επαρκές για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών των επόµενων 12 µηνών από την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Κεφάλαιο Γ Κινητές Αξίες Στοιχεία Γνωστοποιητέο Θέµα Γνωστοποίηση Γ.1 Τύπος και είδος κινητών αξιών Οι υπό προσφορά κινητές αξίες που πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου του Λονδίνου σύµφωνα µε την Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών είναι Kοινές Μετοχές σε αποϋλοποιηµένη µορφή µε αρχική ονοµαστική αξία CHF 0,10 εκάστη επί του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και µε τελική ονοµαστική αξία που θα καθορισθεί αµέσως πριν την εκκαθάριση της Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών. Οι Κοινές Μετοχές θα διαπραγµατεύονται υπό το σύµβολο «CCH». Ο ιεθνής Κωδικός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) των Κοινών Μετοχών είναι ο CH και ο Επίσηµος Ηµερήσιος Κατάλογος Χρηµατιστηρίου (SEDOL) είναι ο B9895B7. Θα κατατεθεί επίσης αίτηση για την εισαγωγή των Νέων ADSs στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης και αν εγκριθεί, τα εν λόγω Νέα ADSs θα διαπραγµατεύονται µε το σύµβολο «CCH». Η Εταιρεία έχει καταθέσει αίτηση για παράλληλη εισαγωγή των Κοινών Μετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, υπό την επιφύλαξη λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων. Εφόσον η εισαγωγή προς διαπραγµάτευση γίνει δεκτή στην Αθήνα, η µετοχή θα διαπραγµατεύεται υπό το σύµβολο «ΕΕΕΚ». 16

17 Γ.2 Νόµισµα των εκδοθέντων τίτλων Γ.3 Αριθµός και ονοµαστική αξία των υπό έκδοση κινητών αξιών Ελβετικά Φράγκα. Η Εταιρεία θα εκδώσει συνολικά µέχρι ένα µέγιστο αριθµό Κοινών Μετοχών σύµφωνα µε την Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών. Υπάρχει προϋπόθεση ελάχιστης αποδοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 90% επί του συνολικά εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της CCH. Εάν η Εταιρεία έχει λάβει έγκυρες αποδοχές από τους Υφιστάµενους Κατόχους Τίτλων που εκπροσωπούν µόνο το 90% του συνολικού εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της CCH, η Εταιρεία θα προβεί σε έκδοση συνολικά Κοινών Μετοχών τουλάχιστον σύµφωνα µε την Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών. Από την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου, οι Κοινές Μετοχές έχουν ονοµαστική αξία CHF 0,10. Η οριστική ονοµαστική αξία θα καθοριστεί αµέσως πριν εκκαθάριση της Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών και δεν θα υπερβεί το 30% της τιµής έκδοσης των Κοινών Μετοχών σύµφωνα µε την Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών. Γ.4 Περιγραφή των δικαιωµάτων που απορρέουν από τις κινητές αξίες Οι Κοινές Μετοχές φέρουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις από όλες τις απόψεις, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων ψήφου και του δικαιώµατος απόληψης µερισµάτων ή άλλων διανοµών που ανακοινώνονται, καταβάλλονται ή λαµβάνουν χώρα. Κάθε καταχωρηµένος κάτοχος Κοινών Μετοχών δικαιούται να: ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου σε κάθε γενική συνέλευση των Κοινών Μετόχων της Εταιρείας, υπό την επιφύλαξη συµµόρφωσης µε τις προϋποθέσεις καταχώρισης και γνωστοποίησης που εφαρµόζονται στους τελικούς δικαιούχους, λαµβάνει µερίσµατα αν, όπως και όποτε αυτά διανέµονται για τις Κοινές Μετοχές τις Εταιρείας, και συµµετέχει σε κάθε διανοµή της εναποµείνασας ακίνητης και µη περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισής της. Παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγµή έχουν εκδοθεί µόνο οι Κοινές Μετοχές, η Εταιρεία δύναται µε τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού και σύµφωνα µε το ελβετικό δίκαιο: να συστήσει ειδικά δικαιώµατα ή περιορισµούς σε µετοχές οποιασδήποτε κατηγορίας ή σειράς, ανεξαρτήτως του εάν ορισµένες ή όλες οι µετοχές έχουν εκδοθεί, και να διαφοροποιήσει ή διαγράψει ειδικά δικαιώµατα ή περιορισµούς µετοχών οποιασδήποτε κατηγορίας ή σειράς, ανεξαρτήτως του εάν ορισµένες ή όλες οι µετοχές έχουν εκδοθεί. Τίτλοι που έχουν εκδοθεί από µη Αγγλικές εταιρείες, όπως η Εταιρεία, δεν µπορούν να κατέχονται ή να µεταβιβάζονται ηλεκτρονικά στο σύστηµα CREST. Η Εταιρεία, πριν την Εισαγωγή, θα προβεί σε ρυθµίσεις για την έκδοση των Τίτλων Αποθετηρίου CREST (CREST Depositary Interests, CDIs) ώστε να µπορούν οι επενδυτές να διακανονίσουν τη διαπραγµάτευση 17

18 των Κοινών Μετοχών σύµφωνα µε το σύστηµα CREST. Γ.5 Περιορισµοί στην ελεύθερη διακίνηση των κινητών αξιών Μη εφαρµοστέο. Γ.6 Εισαγωγή Θα κατατεθεί αίτηση στην UK Listing Authority προκειµένου οι Κοινές Μετοχές να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση στο premium listing segment της Official List και στην κύρια αγορά του LSE. Αναµένεται ότι η ανωτέρω εισαγωγή θα ολοκληρωθεί, και ότι συναλλαγές Κοινών Μετοχών θα εκκινήσουν, στις π.µ. της ή περί την 29 η Απριλίου Η CCH προτίθεται να ακυρώσει την καταχώριση των Υφιστάµενων Μετοχών της στο standard listing segment της Official List, σύµφωνα µε τους Κανόνες Εισαγωγής (Listing Rules) και τα Admission and Disclosure Standards και θα υποβάλλει άνευ όρων αίτηµα ακύρωσης προς την FSA και το Χρηµατιστήριο Λονδίνου. Η CCH θα προσπαθήσει να διαγράψει τις Υφιστάµενες Μετοχές της από το standard listing segment της Official List κατά την Εισαγωγή, ανεξάρτητα από τον αριθµό των Υφιστάµενων Τίτλων που αποκτήθηκαν από την Εταιρεία στην Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών. Η Εταιρεία προτίθεται να ζητήσει από την FSA να παράσχει πιστοποιητικό έγκρισης και αντίγραφο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου στις αρµόδιες ελληνικές αρχές, για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των Κοινών Μετοχών της Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και την προσφορά των Κοινών Μετοχών στο κοινό σε σχέση µε την Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών και στην Αυστρία, για την προσφορά των Κοινών Μετοχών στο κοινό σε σχέση µε την Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών. Η Εταιρεία έχει καταθέσει αίτηση για παράλληλη εισαγωγή των Κοινών Μετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών υπό την επιφύλαξη λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων. Η Εταιρεία έχει επίσης καταθέσει αίτηση για την εισαγωγή των Νέων ADSs στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης. Γ.7 Μερίσµατα και Μερισµατική πολιτική Η Εταιρεία σκοπεύει να υιοθετήσει µια πολιτική σχετικά µε τα µερίσµατα και άλλες διανοµές κεφαλαίου η οποία θα βασίζεται στην κερδοφορία της επιχείρησης και στην υποκείµενη ανάπτυξη των κερδών του Οµίλου CCΗ, καθώς και στις συνεχιζόµενες κεφαλαιακές απαιτήσεις και ταµειακές ροές, τη διαθεσιµότητα κεφαλαίων και άλλους σχετικούς παράγοντες. Από τη σύστασή της, η Εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει ή καταβάλλει µερίσµατα ή άλλες διανοµές σε µετρητά. Εάν η Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών ολοκληρωθεί, η Εταιρεία δεν αναµένει ότι θα καταβληθούν µερίσµατα σε µετόχους της CCH ή της Εταιρείας έως την ολοκλήρωση της Ελληνικού ικαίου ιαδικασίας Υποχρεωτικής Εξαγοράς. Κατόπιν, και εντός σύντοµου χρόνου η Εταιρεία σκοπεύει να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των Κοινών Μετόχων της προκειµένου να ανακοινώσει µέρισµα. Εάν το µέρισµα αυτό σχετίζεται µε την οικονοµική χρήση του Οµίλου CCH µε λήξη την 31 η εκεµβρίου 2012, τεχνικά θα καταβληθεί από τα αποθεµατικά για εισφορές στο κεφάλαιο της Εταιρείας που προκύπτουν από την εκκαθάριση της Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών, όπως απεικονίζονται στις ελεγµένες µη ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, που συντάχθηκαν για τους σκοπούς της έκτακτης ετήσιας γενικής συνέλευσης των 18

19 Κοινών Μετόχων το Τα µερίσµατα ή άλλες διανοµές κεφαλαίου γενικά αναµένονται να καταβληθούν σε ευρώ, παρά το γεγονός ότι οι Κάτοχοι CDIs (CDI Ηolders) αναµένεται να µπορούν να επιλέξουν µέσω του συστήµατος CREST να λάβουν το µέρισµα ή τις άλλες διανοµές κεφαλαίου που τους αναλογούν σε βρετανικές λίρες, ενώ για τους κατόχους Νέων ADSs η καταβολή των µερισµάτων ή οι άλλες διανοµές κεφαλαίου θα µετατραπεί σε Αµερικανικά ολάρια σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης Αποθετηρίου ADR (ADR Depositary Agreement). Κεφάλαιο Κίνδυνοι Στοιχείο Γνωστοποιητέο Θέµα Γνωστοποίηση.1 Σηµαντικές πληροφορίες για τους κινδύνους που αφορούν ειδικά στον εκδότη ή στην επιχείρηση Ο κύριοι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται µε την Εταιρεία είναι οι ακόλουθοι: Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη σχέση του Οµίλου CCH µε την TCCC και την Kar-Tess Holding Αν η TCCC ασκήσει το δικαίωµά της να καταγγείλει τις συµβάσεις εµφιάλωσης µε τον Όµιλο CCH εφόσον λάβουν χώρα συγκεκριµένα γεγονότα, ή είναι απρόθυµη να ανανεώσει τις εν λόγω συµβάσεις µετά τη λήξη τουςτο 2023, τα καθαρά έσοδα πωλήσεων του Οµίλου CCH δύναται να µειωθούν δραµατικά. Επιπλέον, αν η TCCC είναι απρόθυµη να ανανεώσει τις συµβάσεις εµφιάλωσης µε τον Όµιλο CCH µε όρους τουλάχιστον το ίδιο ευνοϊκούς για τον Όµιλο CCH όπως οι υφιστάµενοι, τα καθαρά έσοδα πωλήσεων του Οµίλου CCH δύναται επίσης να επηρεαστούν δυσµενώς. Η TCCC θα µπορούσε να εξασκήσει τα δικαιώµατά της που απορρέουν από τις συµβάσεις εµφιάλωσης µε τον Όµιλο CCH προκειµένου να καθορίσει τις τιµές συµπυκνώµατος και να εγκρίνει µόνο συγκεκριµένους προµηθευτές του Οµίλου CCH, έτσι ώστε να καταστεί δυσχερής η επίτευξη των οικονοµικών στόχων του Οµίλου CCH. Αν η Εταιρεία δεν αποκτήσει το σύνολο των Υφιστάµενων Μετοχών µε ανταλλαγή Κοινών Μετοχών βάσει της Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών, και ακολούθως αποκτήσει τις Υφιστάµενες Μετοχές σε τυχόν Ελληνικού ικαίου ιαδικασία Υποχρεωτικής Εξαγοράς (Squeeze-out) ή/και Ελληνικού ικαίου ιαδικασία ικαιώµατος Εξόδου (Sellout), εν όλω ή εν µέρει έναντι χρηµατικού ανταλλάγµατος, το συνολικό ποσοστό των Κοινών Μετοχών που κατέχουν η TCCC και η Kar-Tess Holding θα καταστεί ακόµη µεγαλύτερο από το ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου της CCH που η Kar-Tess Holding και η TCCC κατείχαν πριν την Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών. Ακολούθως, η επιρροή της Kar-Tess Holding και των Εταιρειών TCCC τις σε εταιρικές ενέργειες που πρόκειται να εγκριθούν από τους µετόχους της Εταιρείας δύναται να αυξηθεί και τα σχετικά δικαιώµατα τους δύναται να διαφέρουν και µεταξύ τους και έναντι των άλλων Κοινών Μετόχων. Επιπλέον, µε εξαίρεση το διορισµό της κυρίας Susan Kilsby, µε ισχύ από ή αµέσως µετά την εκκαθάριση της Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών, η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας θα είναι όµοια µε αυτή του ιοικητικού Συµβουλίου CCΗ. Για το χρονικό 19

20 διάστηµα που οι σύµβουλοι που είχαν αρχικά διορισθεί από την Kar-Tess Holding και τις Εταιρείες TCCC στο διοικητικό συµβούλιο της CCH, κατ εφαρµογή της Συµφωνίας Μετόχων της CCH, παραµένουν στο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, κάθε µία εκ των Kar-Tess Holding και των Εταιρειών TCCC αναµένεται να είναι σε θέση να ασκήσει επιρροή στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του Οµίλου CCH µέσω της σχετικής εκπροσώπησής τους στο ιοικητικό Συµβούλιο. Κίνδυνοι σχετιζόµενοι µε τη βιοµηχανία των µη αλκοολούχων έτοιµων προς κατανάλωση αναψυκτικών Τα έσοδα του Οµίλου CCH και η κερδοφορία του εξαρτώνται ουσιωδώς από τις πωλήσεις που πραγµατοποιούνται στον τοµέα των Ανθρακούχων αναψυκτικών. Η ελαττωµένη καταναλωτική ζήτηση για Ανθρακούχα αναψυκτικά µπορεί να µειώσει τα έσοδα και την κερδοφορία του Οµίλου CCH. Κίνδυνοι σχετιζόµενοι µε τις Αναδυόµενες και Αναπτυσσόµενες Χώρες: Ένα σηµαντικό τµήµα των δραστηριοτήτων του Οµίλου CCH διεξάγεται στις Αναδυόµενες και Αναπτυσσόµενες Χώρες. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε αυτές τις χώρες υπόκειται σε ποικίλους κινδύνους, συµπεριλαµβανοµένης της ενδεχόµενης πολιτικής και οικονοµικής αβεβαιότητας, της εφαρµογής συναλλαγµατικών περιορισµών, της εξάρτησης από αλλοδαπές επενδύσεις, των κρατικοποιήσεων ή απαλλοτριώσεων, της εγκληµατικότητας και έλλειψης µηχανισµών επιβολής νόµων, της πολιτικής αστάθειας, της εξωγενούς ανάµειξης, των διακυµάνσεων στις ισοτιµίες συναλλάγµατος, των αλλαγών στην κυβερνητική πολιτική και του κινδύνου απώλειας λόγω απάτης ή ανάπτυξης εγκληµατικής δραστηριότητας, οι οποίοι δύνανται να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα του Οµίλου CCH προκαλώντας διαταραχές στη δραστηριότητά του, αυξάνοντας το κόστος λειτουργίας σε αυτές τις χώρες ή περιορίζοντας της τη δυνατότητα επαναπατρισµού κερδών από αυτές τις χώρες. Κίνδυνοι σχετιζόµενοι µε τον ανταγωνισµό Οι δραστηριότητες του Οµίλου CCH υπόκεινται στους νόµους περί ανταγωνισµού των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται, ενώ οι δραστηριότητες του Οµίλου CCH που σχετίζονται µεν την ΕΕ υπόκεινται και στο ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισµού. Οποιαδήποτε τροποποίηση των κανόνων του ανταγωνισµού στους οποίους υπόκειται η δραστηριότητα του Οµίλου CCH ή οποιαδήποτε µέτρο εκτέλεσης ληφθεί από τις επιτροπές ανταγωνισµού δύναται να επηρεάσει δυσµενώς τα λειτουργικά αποτελέσµατα του Οµίλου CCH. Η αυξανόµενη συγκέντρωση των λιανοπωλητών και ανεξάρτητων χονδρεµπόρων, στους οποίους ο Όµιλος CCH βασίζεται για τη διανοµή σε συγκεκριµένες χώρες, θα µπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της διαπραγµατευτικής τους ισχύος, την οποία θα µπορούσαν να χρησιµοποιούσουν κατά τρόπο ώστε να µειωθεί η κερδοφορία του Οµίλου CCH 20

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΕΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί στόχοι της ηµόσιας Πρότασης Ανταλλαγής είναι:

Οι βασικοί στόχοι της ηµόσιας Πρότασης Ανταλλαγής είναι: ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ COCA-COLA HBC AG ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 17 εκεμβρίου 2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ανακοίνωση [17.11.2015] Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι έχει λάβει ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικώς σκοπούμενο ποσό των Ευρώ 1,55 δισ. Η Τράπεζα θα διατηρήσει ανοικτό το

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. µετά το σερί των ανοδικών συνεδριάσεων. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 49,04 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 64 έκλεισαν µε κέρδη, 103 σηµείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Βαριές απώλειες για το Χ.Α. στον απόηχο της πολιτικής αβεβαιότητας. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,67 µονάδες σηµειώνοντας απώλειες 3,77%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 772,71 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,53%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,03 εκατ. εκ των οποίων 2,30 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σχεδόν αµετάβλητο το Χ.Α. παρά την πτώση του τραπεζικού δείκτη (-2,37%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 821,23 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου ΟΠΑΠ ΑΕ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου Αθήνα 7 Μαρτίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα των προσφορών ανταλλαγής και των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 24/3/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 24/3/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 551,31 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 1,29%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 51,47 εκατ. εκ των οποίων 6,07 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 551,36 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 2,91%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,39 εκατ. εκ των οποίων 2,34 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Τους Dealer Managers: BNP Paribas Τηλ. +44 (0) Υπόψη: Liability Management.

Τους Dealer Managers: BNP Paribas Τηλ. +44 (0) Υπόψη: Liability Management. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, Η ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ Ή ΣΕ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 768,67 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,50%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,96 εκατ. εκ των οποίων 7,50 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει προαιρετική πρόταση για ορισμένους τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει προαιρετική πρόταση για ορισμένους τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει προαιρετική πρόταση για ορισμένους τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΤΟΣ Ή ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Στο +2,04% η ΕΗ, στο -2,40% η ΕΤΕ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.141,33 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,69%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 80,05 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. ενηµερώνει τους µετόχους επί των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 564,37 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,48%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 24,67 εκατ. εκ των οποίων 0,93 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/5/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/5/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 626,37 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,95%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 104,60 εκατ. εκ των οποίων 27,27 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ (ΜΕΤΟΧΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 12/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 12/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο τέλος για το Χ.Α. σε µια συνεδρίαση µε συνεχείς εναλλαγές προσήµου. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 801,99 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,92%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 578,83 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 2,15%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 113,87 εκατ. εκ των οποίων 30,92 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 17/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 17/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 763,09 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 0,92%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 65,02 εκατ. εκ των οποίων 0,52 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Καµία προσφορά ή πρόσκληση για την απόκτηση µετοχών στην Τράπεζα Κύπρου δεν έχει γίνει σε συνάρτηση µε την ανακοίνωση αυτή.

Καµία προσφορά ή πρόσκληση για την απόκτηση µετοχών στην Τράπεζα Κύπρου δεν έχει γίνει σε συνάρτηση µε την ανακοίνωση αυτή. Ανακοίνωση Η Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λτδ («Τράπεζα Κύπρου») υποβάλλει ανταγωνιστική δηµόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών προς τους µετόχους της εταιρίας Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ («Εµπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ Α, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ Α, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Η Alpha Bank ανακοινώνει Προσφορά νέων μετοχών με καταβολή μετρητών προσδοκώμενου ύψους Ευρώ 1,66 δισ. ( Προσφορά ) ως μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως ύψους Ευρώ 2,74 δισ. προκειμένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ OMIΛΟΥ OTE ΤΡΙΜΗΝΟΥ & ΕΤΟΥΣ 2005 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. ( US G.A.A.P. µη ελεγµένα)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ OMIΛΟΥ OTE ΤΡΙΜΗΝΟΥ & ΕΤΟΥΣ 2005 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. ( US G.A.A.P. µη ελεγµένα) ελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ OMIΛΟΥ OTE ΤΡΙΜΗΝΟΥ & ΕΤΟΥΣ 2005 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (US G.A.A.P. µη ελεγµένα) Άνοδος κατά 9% των λειτουργικών εσόδων το τρίµηνο 2005 o «Ανθεκτικές» στις πιέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα