INDEX OF SUBJECTS. beginning of evils : 320, 322 blindness: Boeotia: 530 bowl of the Sun: 236 8, boxing gloves: 223

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INDEX OF SUBJECTS. beginning of evils : 320, 322 blindness: 335 6 Boeotia: 530 bowl of the Sun: 236 8, 253 6 boxing gloves: 223"

Transcript

1 Acamas: 334 accentation: 43, 529, 530, 536, 540 Achaeans: Actaeon: adjectives denominatives in ανωρ: 325 γαμος: 324 δόν: 540 δουπος: 588 έθειρος: 385 εις: ἐρασι : 297 8, 556 ηδόν: 379 ἠπιο : 323 θαλής: 451 θηρ(ος): 536 ικός: 582 κοιλο : 563 μολπος: 331 όνυξ: 563 σι π(τ)ολις: 556 φιλο : 331 superlatives in έστατος: unequally distributed: 256 Adrastus: 351, 379, 389 adverbs in ην: 287 aegis: 278 Aeolus: Aetolians: 531 Agamemnon: 27 8, Aios: 589 Alcmaeon: 345 6, 352 alphabet: 498 Amphiaraus: 229, 344 5, 347, 579 Amphilochus: 335, Aphrodite gifts of: 323 Κυπρογενής: 443 πορφυρέη: 443 punishes slights to godhead: 322 Apollo opposed to Hades: apples, Cydonian: 328 Arabos: 574 Ares: 462 9, Artemis and Actaeon: and Hecate: horse-driving: ἰοχέαιρα: 536 predicated with βάλλω: 541 punishes slights to godhead: 322 Astyanax: 438 9, 449 Athena: assists Heracles: 459 assists Odysseus: 480 birth: dedicatee of Trojan horse: 424 pities Epeius: σεμνός: 418 Τριτογένης: beginning of evils : 320, 322 blindness: Boeotia: 530 bowl of the Sun: 236 8, boxing gloves: 223 Cadmus: 356 7, 380 Caenis: 528 cakes: 227 Callirhoe: Calyce: Calydon: 536 Calydonian boar hunt: Capaneus: 346 7, Castor: 224 Catane: cattle-rustling: 231 celery: 546 Cerberus: 457,

2 children, punished for parents offences: Clymene: 440 Clytemnestra: covering the dead: crow, chattering: 480 crown: 546 Cycnus: Daphnis: dead covering the dead: in the dust: 296 pointless to lament: Demophon: 313, Dionysus: dolphin: doughnuts: 227 dreams: 338 9, Dryopes: dust cloud: 558 death in the: 296 eclipses: 3, Epeius: 403 4, 415, 450 Epizephyrian Locri: 12 Eriphyle: 344 7, 379 Erytheia: 258 9, 261 Eteocles: Europa: Eurytion (boarhunter): 527 Eurytion (herdsman): 261 fable: 599 Fates: 375, 379, 548, festivals: 29 First Sacred War: 1 2 footbath: 330 funeral games: for Pelias: Geryon: gloves, boxing: 223 gods all the gods : and gold: 256 by the plans of a god: 480 by the will of a god: 417 collaborate with mortals: 357 conflated with image: 322 delay anger: 380 divert anger: gifts of: 224 5, 323, 556 godlike: 544 immortal: 551 list of: punish mortals with blindness: 336 Graces: 495 groats: 227 Hades opposed to Apollo: halcyon: Harpies: 225 Hecate: Hector: 439, 440 Hecuba: 440 Helen: , 436 8, 442 3, 447, , 503 Hephaestus: Hera mother of Typhoeus: Heracles: , 462 9, Hesperides: 265 Himera: 6 12, 46, 70, 582 honey: 228 horses and winds: 225 gods gifts to mortals: names of: Hydra: 286 Ileus: image, conflated with god: 322 Iphigenia: 326, Iris: 549 Jason: 575 Jocasta: Keres: 284 5,

3 Lachesis: laurel: 257 litharge: Locrians: 529 Lycaon: Lycurgus: 346 7, lyric poets, canon of: 68 9 Mamertini: manuscripts alleged errors of confusion of case: 259, 262 3, 324 dialect: 269, 274, 278, 322, 324, 385, 423, 497, 536, 562, 583 letters: αι/α: 584 5; γ/γγ: 479; ε/αι: 532; ι/ει: 223, 259, 261; ι/ν: 223; μ/λι: 254; ο/ω: 418, 450; π/τ: 376; π/ππ: 424 number: 496, 581 tense: 325 words: ἄρα/γάρ: 229; δέ/τε: error already corrected in ancient manuscript: 332, haplography: 562 incorrect numerals: incorrect word division: 227, 229, 505, 587 intrusive gloss: 254 5, 467 lacuna: 260 1, 416, 555, 562, 583 letter incorrectly added: misreading encouraged by context: 254, 332 Medusa: Melampus: 579 Memnon: 551 Menelaus: Menoetes: 267, 269 messenger speech: metamorphosis: 573 Metaurus: metre: 47, 68, 222, , , , 352, 370 1, 376, 473 5, 478, 491 2, 493, 522 4, 529, 532, 534, 562, 567, 578, 583 4, 602 midnight planet: mixing good with bad: 354 Moirai: 375, 379 Muses: 330 2, 336, , 494, myrtle: 328 Naxos: 566 nectar: 554 Nereus: nouns case accusative, of motion towards: 393 genitive in οιο, elided: 390 of god to whom offering is dedicated: 424 vocative, marks affection: 377 in αλιο : 589 in τήριον: 380 number singular takes plural verb by sense construction: 390 Nurse: 503 oaths: 326 Odysseus: Oïleus: Orestes: orichalc: 592 Palamedes: Pallantium: 290 Pelias: funeral games for: Perieres: phantom: Pholus: 290 3, 296 Phrygian melody: 495 Plisthenes:

4 poetic retraction: Polynices: portent: 426, Poseidon and horses: 281, 563 γαιάοχος: Εννοσίδας: 447 χρυσοτριαίνης: 559 prosody: 262, Proteus: 303 4, 312, 332, 340 Pythian games: 546 retraction, poetic: Rhadine: roses: 328 9, 546 Samos: 604 Sarpedonia: Scylla: sesame seeds: 227 shield emblems: tower: silver: 262 Simoeis: 417 singing at a feast: 351 while sitting: 338 Sinon: 427 sitting, to sing: 338 snake: 505, 550, 598 sortition: 379, spring: Stesichorus assessments of, ancient: 22, 59 brother: and Catane: and Epizephyrian Locri: 12 and fable: 599 and Hesiod: 4 5 and Himera: 6 12, 46, 70, 582 and Homer: 30, 35 9, , 271 4, , 288 9, and Metaurus: and myth: 32 9 and the west: 405, date: 1 depictions on coins: 70 editions of ancient: 20 modern: 73 engagement with in classical Athens: 62 5 in post-classical world: 72 father: Italic ancestry?: language: 40 6 life: 6 18 name: 15 16, 30 1 originality: 35 9, 45 6, 240 3, , 346 8, 356, , 465 8, 475 6, , , 513, 520 2, 561, panhellenic audience: 23 4, 33 4 panmediterranean poetry: 32 3 papyri: 70 1, 73 6, 243 4, , 405 6, , performance: 23 32, 63 4, 65 prolific: quotations of: 71 2, scholarship on ancient: 4, 65, 66 8, 69, modern: 86 9 transmission: works: misattributed: 61 2 titles: 222, 251 2, 356, 363, 405 6, , 457, , 525 stichometric marks: 293, 420 style: adjectives unequally distributed: 256 asyndeton: 545 etymology brought out: 373, 561 imagery: 53 5, 262, 286, 288 9, 426, 494, 544, 547 irony: 323, makarismos:

5 style (cont.) narrative: 58 9, 392 3, 494 5, personification: 256, 287 plainness: 378 polar expression: polyptoton: 376 redundancy: 55 8 repetition affective: 377 simple followed by compound: 279 rhetoric overrides logic: 375 sound patterns: word order: 323 Sun bowl of: 236 8, family life of: 257 names of: 255 swallow: 497 Tabula Iliaca Capitolina: 69 70, Tartarus: 564 Tartessus: Telchines: Telemachus: Thebes: Theseus: 325 6, Thestiadae: thongs: 222 Tiresias: travelling poets: 24 5 Troy, sack of: twice and thrice: 323 Tyndareus administers oath: 326 daughters of: 324 Typhoeus: verbs infinitive in μειν: 427 short-vowel: 353, 391 plural corresponds to singular noun by sense construction: 390 violets: 329, 546 weddings: wigeon: 580 Xanthus: 22, 492 Xenocritus: 22 3 Zeus fathers Dionysus: fathers Helen: 299 gives birth to Athena: seduces Europa: τερπικέραυνος:

6 INDEX OF GREEK ἁβρός: 496 ἄγγελος: 478 ἄγε: 416 ἀείδω: 416 ἀεικελίως: 425 ἀελλοπόδαν: 444 ἀερσιπότης: 543 αἶα: 373 αἰγίοχος: 278 αἰθήρ: 478 αἰόλος, αἰολόδειρος: 287 αἶσα: 428, 538 ἀκεστάλιος: 589 ἄκρος: 393 4, 531, 544 ἄλαστος, ἀλαστοτόκος: 279 ἀλγεινός: 538 Ἀλεξίδαμος: 544 ἀλίβατος: 564 ἁλιπόρφυρος: 443 ἀλκυών: ἀλλ ἄγε: 377 ἀλλ ἄγε δή: 422 ἁλώσιμος: 418 ἀμέγαρτος: 538 Ἀμφιαρητεΐδας: 352 ἀμφιβρότος: ἀνακράζω: ἀπειρέσιος: 586 ἀπείρων: 262 ἅρπαγος: 225 ἀρύβαλλος: 461 ἀρχεσίμολπος: 567 ἀρχὴ κακῶν: 320 ἄτερπνος: ἀτρύγετος: 478 αὖτε: 331 ἄφαρ: 360 βαδίζω: βλοσυρός: 455 βουλαί: 480 βρυαλίκται: γαιάοχος: γάρ: 419 δαείς: δαΐφρων: 528 δαμώματα: 495 δ ἄρα: 288 δεδίσκομαι: 271 δέπας: 291 δεῦρο, δεῦτε: 331 δῆμος: 390 διαμπερέως: διαπρύσιος: 293 διΐστημι: 422 δῖναι: 417 δνοφέος: 547 ἔαρ: 497 ἐγχρίς: 227 εἴδωλον: 305 6, εἴμειν: 427 εἶν: 283 ἐλπίς: 372 ἔμμετρος: 291 ἔνθεν...ἔνθεν: 529 Εννοσίδας: 447 Ενοδία, Εἰνοδία: 502 ἔξοθεν: ἔξω: 294 ἐπάμερος: 275 ἐπασσύτερος: 456 ἐπιμαίομαι: ἐπιπέμπω: ἐπίσφαιρα: 223 ἐπισχόμενος: 292 ἐρασιπλόκαμος: 297 ἐρεμνός: 256 ἐριδανός: 555 ἐρίηρος: ἐρισφάραγος: 549 ἐρίσφηλος: 571 ἐρίτιμος:

7 INDEX OF GREEK Ερύθεια: 261 Εσπερία: 434 ἔσω: 294 εὐπατέρεια: 538 εὑρίσκω: 496 εὐρύοπα: 422 εὐρύχορος: 296, 418 εὐφροσύνη: 547 ζάκοτος: 556 ζάπεδον: 284 ἠλίβατος: 564 ἠπιόδωρος: 323 ἥρως: 351 θέλγω: 568 θέμεθλα: 457 θεοσείκελος: 544 ἱερός: 256, 373, 530 ἱζάνω: 529 ἱμείρω: 416 ἰοχέαιρα: 536 ἴς: 255 ἴψαλος: 586 καθαιρέω: 457 καίνυμι: 510 καλλίροος: 417 καλούμενος: 337 καταισχύνω: 425 καταμένω: 332 κελαδέω, κέλαδος: 497 κευθμών: 263 κλάζω: 479 κλαροπαληδόν: 379 κλεεννός: 450 κλέος: 450 κλυτός: 385 κνακός: 444 κνάμπτω: 296 κοιλῶνυξ: 563 κονίσαλος: 558 κορυφή: 288 κορωνίς: 329 κράζω: κρείσσων: 274 κτεάνη: κυδαλέος: 441 κύλλαρος: 226 κυνυλαγμός: Κυπρογενής: 443 λέγω: 416 λεύκιππος: 591 λιγύς: λιθαργύρεος: λιπαρός: 547 λιπεσάνωρ: 325 λόγος: 425 μέγα: 452 μέλι: 228 μενέδουπος: 588 μενεχάρμης: 531 Μεσόνυξ: μέτρα: 418 μήδομαι: 545 μῆλα: 385 μολπή: 31 ναύκληρος: νεῖκος: 371, 373 νεκταρέοδμος: 554 νῦν: 416 ξάνθος: 226, 442 ὅδε: ὀλεσάνωρ: ὀνυμάκλυτος: 391 ὄνυξ: 563 ὅπως: 536 οὐδὲ...οὐδέ: 337, οὖλος: 329 οὐρανομήκης: 542 οὗτος: ὀψάλικος: παγά: 262 Παλλάς:

8 INDEX OF GREEK πᾶμα: 384 παμβασιλεύς: 281 παρά: 261 παραί: 281 παραπλοκή: 494 πεδαμώνιον: 297 πέμμα: 227 πέποσχα: πέργαμος: 337 περσέπολις: 596 πηνέλοψ: 580 ποδανιπτήρ: 330 πόδαργος: ποκα: 322 πολιός: 584 πόλις: 593 προφαίνω: 479 πρωπέρυσιν: 443 πτολίπορθος: 535 πυλαιμάχος: πῦρ: 442 ῥαδινός: 585 ῥέζω: 322 ῥηξήνωρ: 423 ῥηξίχθων: 531 ῥόπαλον: 289 ῥύγχος: 531 σεμνός: 418 σησαμίς: 227 σκότωσις: 568 σκύφιον: 291 σοφία: 418 σφαῖρα: 223 σχεδόν: 261 τανύπεπλος: 528 τανυσίπτερος: 426 τερπικέραυνος: 297 τι: 338 τίθημι: 373 τριλάγυνον: 291 τριπαλαιγενής: 550 Τριτογένης: ὑμέτερος: 479 ὑπερφίαλος: 539 φᾶρος: φιλόμολπος: 331 φλόγεος: 225 φοινός: 479 φυλακή: χαρίεις: 539 χάρμη: χειροβρώς: 53, 222, 223 χλωρός: 228 χόνδρος: 227 χρυσοτριαίνης: 559 ὧδε: 351 ὠμοφάγος: 550 ὡς:

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

The 2010 College Greek Exam

The 2010 College Greek Exam 53 The 2010 College Greek Exam Albert Louisiana State University Abstract This article reports on the second annual College Greek Exam (CGE), a national exam for students of ancient Greek, usually given

Διαβάστε περισσότερα

Fire, sound, and cosmic clashes

Fire, sound, and cosmic clashes Fire, sound, and cosmic clashes The reception of Hesiod s Typhonomachy in books 1 and 2 of Nonnus s Dionysiaca. By Kim Houben Cover image: Archaic black figure vase depicting battle between Zeus and Typhoeus.

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT. This thesis is an analysis of Achilles and Andromache in Homer s Iliad

ABSTRACT. This thesis is an analysis of Achilles and Andromache in Homer s Iliad ACHILLES AND ANDROMACHE: GENDER AMBIGUITY IN MOTIF, NARRATIVE, AND FORMULA BY SEAN NICHOLAS SIGNORE UNDER THE DIRECTION OF NANCY FELSON ABSTRACT This thesis is an analysis of Achilles and Andromache in

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1 Wilfred E. Major Page 1 It s Not the Size, It s the Frequency: The Value of Using a Core Vocabulary in Beginning and Intermediate Greek Wilfred E. Major Foreign Languages and Literatures Department Louisiana

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-institute workshop at American Classical League 61 st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26,

Διαβάστε περισσότερα

ἦ and Theory of Mind in the Iliad

ἦ and Theory of Mind in the Iliad ἦ and Theory of Mind in the Iliad RUTH SCODEL This paper addresses a word for which the LfgE article provides little actual guidance, particle requiring such extended and independent treatment. The lexicon

Διαβάστε περισσότερα

On the Syrian Goddess

On the Syrian Goddess Lucian s On the Syrian Goddess An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s On the Syrian Goddess: An Intermediate Greek Reader Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Hymn to Demeter. Nicholas Swift Aoidoi.org. June 2007 (v.2)

The Hymn to Demeter. Nicholas Swift Aoidoi.org. June 2007 (v.2) The Hymn to Demeter Nicholas Swift Aoidoi.org June 2007 (v.2) This Hymn to Demeter is usually found second in a collection of thirty-three works commonly known as the Homeric Hymns. The first mention of

Διαβάστε περισσότερα

A second look at the poetics of re-enactment in Ode 13 of Bacchylides

A second look at the poetics of re-enactment in Ode 13 of Bacchylides A second look at the poetics of re-enactment in Ode 13 of Bacchylides The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters. Citation

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. Gr eek. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. Gr eek. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 2 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Homeschool Self-Study Greek, Volume Two

Homeschool Self-Study Greek, Volume Two 1. John 1:1-2 1.1 Reading 1:1 1:2 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 1.2 Vocabulary [Familiarity with the many meanings and usages of

Διαβάστε περισσότερα

The Consolations of Death In Ancient Greek Literature

The Consolations of Death In Ancient Greek Literature The Consolations of Death In Ancient Greek Literature By SISTER MARY EVARISTUS, M.A. of THE SISTERS OF CHARITY, HALIFAX, N. S. A DISSERTATION Submitted to the Catholic Sisters College of the Catholic University

Διαβάστε περισσότερα

An Introduction to New Testament Greek

An Introduction to New Testament Greek An Introduction to New Testament Greek Paul Pritchard February 2014 0 Session 1: The Greek Alphabet Capital Lower case Name Pronunciation 1 Transliteration Α α alpha lard/cup a Β β beta bat b Γ γ gamma

Διαβάστε περισσότερα

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU About this Vocabulary List The goal behind compiling this list of words is to provide a set of words which are likely to be a core vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

Dialogues of the Dead

Dialogues of the Dead Lucian s Dialogues of the Dead An Intermediate Greek Reader Greek Text with Running Vocabulary and Commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s Dialogues of the Dead: An Intermediate Greek Reader:

Διαβάστε περισσότερα

The Project Gutenberg EBook of A New System; or, an Analysis of Antient Mythology. Volume II. (of VI.), by Jacob Bryant

The Project Gutenberg EBook of A New System; or, an Analysis of Antient Mythology. Volume II. (of VI.), by Jacob Bryant The Project Gutenberg EBook of A New System; or, an Analysis of Antient Mythology. Volume II. (of VI.), by Jacob Bryant This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 7. Greek to GCSE (part 2) 1. Exercise 7.1 1 διωκόμεθα. 2 πέμπονται. 3 φυλάττῃ (or, φυλάττει). 4 εὑρίσκεται. 5 πείθομαι.

Chapter 7. Greek to GCSE (part 2) 1. Exercise 7.1 1 διωκόμεθα. 2 πέμπονται. 3 φυλάττῃ (or, φυλάττει). 4 εὑρίσκεται. 5 πείθομαι. Greek to GCSE (part 2) 1 Chapter 7 Exercise 7.1 1 διωκόμεθα. 2 πέμπονται. 3 φυλάττῃ (or, φυλάττει). 4 εὑρίσκεται. 5 πείθομαι. Exercise 7.2 1 The words are being learned (studied) by the children. 2 The

Διαβάστε περισσότερα

Sappho and her Brothers, and other Passages from the First Book

Sappho and her Brothers, and other Passages from the First Book Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 192 (2014) pp.1-19 [original page-divisions in bold] Sappho and her Brothers, and other Passages from the First Book Franco Ferrari Translated from the Italian

Διαβάστε περισσότερα

The Shield of Achilles Iliad 18.478-608

The Shield of Achilles Iliad 18.478-608 The Shield of Achilles Iliad 18.478-608 Nicholas Swift Aoidoi.org October 2005 The construction of the shield of Achilles is one of the most fascinating sections of the Iliad. Here, while Achilles and

Διαβάστε περισσότερα

The CHARIOTEER An Annual Review of Modern Greek Culture

The CHARIOTEER An Annual Review of Modern Greek Culture The CHARIOTEER An Annual Review of Modern Greek Culture NUMBER 36 1995-1996 SPECIAL DOUBLE ISSUE NIKOS GATSOS AMORGOS AND OTHER POEMS ram~~a by Marjorie Chambers, David Connolly C. Capri-Karka and Ilona

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

The Construction of the Image of Peace in Ancient Greece: A few literary and Iconographic Evidences

The Construction of the Image of Peace in Ancient Greece: A few literary and Iconographic Evidences Martins de Jesus, Carlos A. The Construction of the Image of Peace in Ancient Greece: A few literary and Iconographic Evidences Synthesis 2010, vol. 17, p. 25-46 Este documento está disponible para su

Διαβάστε περισσότερα

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London Attica Intermediate Classical Greek Readings, Review, and Exercises Cynthia L. Claxton University of California, Irvine New Haven & London Copyright 2014 by Yale University. All rights reserved. This book

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 26. The Future Tense

Chapter 26. The Future Tense Chapter 26 The Future Tense 26.1 So far we have used verbs in the present tense, with a few examples of past tenses. Now we come to the future tense - and there are no new endings to learn. Regular Greek

Διαβάστε περισσότερα

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat Verbs Present ἄγω Future ἄξω Aorist ἤγαγον Definition I lead; I take; imperative, come on! αἱρέω αἴρω αἱρέσω ἀρῶ εἷλον ἦρα (irregular augment), I take I lift; with reflexive pronoun, I get up αἰτέω αἰτήσω

Διαβάστε περισσότερα

Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1

Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1 Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1 Ancient Greek has a very large vocabulary, and it is long-term challenge to master a useful inventory of words because of dialectical variations, the use

Διαβάστε περισσότερα