INDEX OF SUBJECTS. beginning of evils : 320, 322 blindness: Boeotia: 530 bowl of the Sun: 236 8, boxing gloves: 223

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INDEX OF SUBJECTS. beginning of evils : 320, 322 blindness: 335 6 Boeotia: 530 bowl of the Sun: 236 8, 253 6 boxing gloves: 223"

Transcript

1 Acamas: 334 accentation: 43, 529, 530, 536, 540 Achaeans: Actaeon: adjectives denominatives in ανωρ: 325 γαμος: 324 δόν: 540 δουπος: 588 έθειρος: 385 εις: ἐρασι : 297 8, 556 ηδόν: 379 ἠπιο : 323 θαλής: 451 θηρ(ος): 536 ικός: 582 κοιλο : 563 μολπος: 331 όνυξ: 563 σι π(τ)ολις: 556 φιλο : 331 superlatives in έστατος: unequally distributed: 256 Adrastus: 351, 379, 389 adverbs in ην: 287 aegis: 278 Aeolus: Aetolians: 531 Agamemnon: 27 8, Aios: 589 Alcmaeon: 345 6, 352 alphabet: 498 Amphiaraus: 229, 344 5, 347, 579 Amphilochus: 335, Aphrodite gifts of: 323 Κυπρογενής: 443 πορφυρέη: 443 punishes slights to godhead: 322 Apollo opposed to Hades: apples, Cydonian: 328 Arabos: 574 Ares: 462 9, Artemis and Actaeon: and Hecate: horse-driving: ἰοχέαιρα: 536 predicated with βάλλω: 541 punishes slights to godhead: 322 Astyanax: 438 9, 449 Athena: assists Heracles: 459 assists Odysseus: 480 birth: dedicatee of Trojan horse: 424 pities Epeius: σεμνός: 418 Τριτογένης: beginning of evils : 320, 322 blindness: Boeotia: 530 bowl of the Sun: 236 8, boxing gloves: 223 Cadmus: 356 7, 380 Caenis: 528 cakes: 227 Callirhoe: Calyce: Calydon: 536 Calydonian boar hunt: Capaneus: 346 7, Castor: 224 Catane: cattle-rustling: 231 celery: 546 Cerberus: 457,

2 children, punished for parents offences: Clymene: 440 Clytemnestra: covering the dead: crow, chattering: 480 crown: 546 Cycnus: Daphnis: dead covering the dead: in the dust: 296 pointless to lament: Demophon: 313, Dionysus: dolphin: doughnuts: 227 dreams: 338 9, Dryopes: dust cloud: 558 death in the: 296 eclipses: 3, Epeius: 403 4, 415, 450 Epizephyrian Locri: 12 Eriphyle: 344 7, 379 Erytheia: 258 9, 261 Eteocles: Europa: Eurytion (boarhunter): 527 Eurytion (herdsman): 261 fable: 599 Fates: 375, 379, 548, festivals: 29 First Sacred War: 1 2 footbath: 330 funeral games: for Pelias: Geryon: gloves, boxing: 223 gods all the gods : and gold: 256 by the plans of a god: 480 by the will of a god: 417 collaborate with mortals: 357 conflated with image: 322 delay anger: 380 divert anger: gifts of: 224 5, 323, 556 godlike: 544 immortal: 551 list of: punish mortals with blindness: 336 Graces: 495 groats: 227 Hades opposed to Apollo: halcyon: Harpies: 225 Hecate: Hector: 439, 440 Hecuba: 440 Helen: , 436 8, 442 3, 447, , 503 Hephaestus: Hera mother of Typhoeus: Heracles: , 462 9, Hesperides: 265 Himera: 6 12, 46, 70, 582 honey: 228 horses and winds: 225 gods gifts to mortals: names of: Hydra: 286 Ileus: image, conflated with god: 322 Iphigenia: 326, Iris: 549 Jason: 575 Jocasta: Keres: 284 5,

3 Lachesis: laurel: 257 litharge: Locrians: 529 Lycaon: Lycurgus: 346 7, lyric poets, canon of: 68 9 Mamertini: manuscripts alleged errors of confusion of case: 259, 262 3, 324 dialect: 269, 274, 278, 322, 324, 385, 423, 497, 536, 562, 583 letters: αι/α: 584 5; γ/γγ: 479; ε/αι: 532; ι/ει: 223, 259, 261; ι/ν: 223; μ/λι: 254; ο/ω: 418, 450; π/τ: 376; π/ππ: 424 number: 496, 581 tense: 325 words: ἄρα/γάρ: 229; δέ/τε: error already corrected in ancient manuscript: 332, haplography: 562 incorrect numerals: incorrect word division: 227, 229, 505, 587 intrusive gloss: 254 5, 467 lacuna: 260 1, 416, 555, 562, 583 letter incorrectly added: misreading encouraged by context: 254, 332 Medusa: Melampus: 579 Memnon: 551 Menelaus: Menoetes: 267, 269 messenger speech: metamorphosis: 573 Metaurus: metre: 47, 68, 222, , , , 352, 370 1, 376, 473 5, 478, 491 2, 493, 522 4, 529, 532, 534, 562, 567, 578, 583 4, 602 midnight planet: mixing good with bad: 354 Moirai: 375, 379 Muses: 330 2, 336, , 494, myrtle: 328 Naxos: 566 nectar: 554 Nereus: nouns case accusative, of motion towards: 393 genitive in οιο, elided: 390 of god to whom offering is dedicated: 424 vocative, marks affection: 377 in αλιο : 589 in τήριον: 380 number singular takes plural verb by sense construction: 390 Nurse: 503 oaths: 326 Odysseus: Oïleus: Orestes: orichalc: 592 Palamedes: Pallantium: 290 Pelias: funeral games for: Perieres: phantom: Pholus: 290 3, 296 Phrygian melody: 495 Plisthenes:

4 poetic retraction: Polynices: portent: 426, Poseidon and horses: 281, 563 γαιάοχος: Εννοσίδας: 447 χρυσοτριαίνης: 559 prosody: 262, Proteus: 303 4, 312, 332, 340 Pythian games: 546 retraction, poetic: Rhadine: roses: 328 9, 546 Samos: 604 Sarpedonia: Scylla: sesame seeds: 227 shield emblems: tower: silver: 262 Simoeis: 417 singing at a feast: 351 while sitting: 338 Sinon: 427 sitting, to sing: 338 snake: 505, 550, 598 sortition: 379, spring: Stesichorus assessments of, ancient: 22, 59 brother: and Catane: and Epizephyrian Locri: 12 and fable: 599 and Hesiod: 4 5 and Himera: 6 12, 46, 70, 582 and Homer: 30, 35 9, , 271 4, , 288 9, and Metaurus: and myth: 32 9 and the west: 405, date: 1 depictions on coins: 70 editions of ancient: 20 modern: 73 engagement with in classical Athens: 62 5 in post-classical world: 72 father: Italic ancestry?: language: 40 6 life: 6 18 name: 15 16, 30 1 originality: 35 9, 45 6, 240 3, , 346 8, 356, , 465 8, 475 6, , , 513, 520 2, 561, panhellenic audience: 23 4, 33 4 panmediterranean poetry: 32 3 papyri: 70 1, 73 6, 243 4, , 405 6, , performance: 23 32, 63 4, 65 prolific: quotations of: 71 2, scholarship on ancient: 4, 65, 66 8, 69, modern: 86 9 transmission: works: misattributed: 61 2 titles: 222, 251 2, 356, 363, 405 6, , 457, , 525 stichometric marks: 293, 420 style: adjectives unequally distributed: 256 asyndeton: 545 etymology brought out: 373, 561 imagery: 53 5, 262, 286, 288 9, 426, 494, 544, 547 irony: 323, makarismos:

5 style (cont.) narrative: 58 9, 392 3, 494 5, personification: 256, 287 plainness: 378 polar expression: polyptoton: 376 redundancy: 55 8 repetition affective: 377 simple followed by compound: 279 rhetoric overrides logic: 375 sound patterns: word order: 323 Sun bowl of: 236 8, family life of: 257 names of: 255 swallow: 497 Tabula Iliaca Capitolina: 69 70, Tartarus: 564 Tartessus: Telchines: Telemachus: Thebes: Theseus: 325 6, Thestiadae: thongs: 222 Tiresias: travelling poets: 24 5 Troy, sack of: twice and thrice: 323 Tyndareus administers oath: 326 daughters of: 324 Typhoeus: verbs infinitive in μειν: 427 short-vowel: 353, 391 plural corresponds to singular noun by sense construction: 390 violets: 329, 546 weddings: wigeon: 580 Xanthus: 22, 492 Xenocritus: 22 3 Zeus fathers Dionysus: fathers Helen: 299 gives birth to Athena: seduces Europa: τερπικέραυνος:

6 INDEX OF GREEK ἁβρός: 496 ἄγγελος: 478 ἄγε: 416 ἀείδω: 416 ἀεικελίως: 425 ἀελλοπόδαν: 444 ἀερσιπότης: 543 αἶα: 373 αἰγίοχος: 278 αἰθήρ: 478 αἰόλος, αἰολόδειρος: 287 αἶσα: 428, 538 ἀκεστάλιος: 589 ἄκρος: 393 4, 531, 544 ἄλαστος, ἀλαστοτόκος: 279 ἀλγεινός: 538 Ἀλεξίδαμος: 544 ἀλίβατος: 564 ἁλιπόρφυρος: 443 ἀλκυών: ἀλλ ἄγε: 377 ἀλλ ἄγε δή: 422 ἁλώσιμος: 418 ἀμέγαρτος: 538 Ἀμφιαρητεΐδας: 352 ἀμφιβρότος: ἀνακράζω: ἀπειρέσιος: 586 ἀπείρων: 262 ἅρπαγος: 225 ἀρύβαλλος: 461 ἀρχεσίμολπος: 567 ἀρχὴ κακῶν: 320 ἄτερπνος: ἀτρύγετος: 478 αὖτε: 331 ἄφαρ: 360 βαδίζω: βλοσυρός: 455 βουλαί: 480 βρυαλίκται: γαιάοχος: γάρ: 419 δαείς: δαΐφρων: 528 δαμώματα: 495 δ ἄρα: 288 δεδίσκομαι: 271 δέπας: 291 δεῦρο, δεῦτε: 331 δῆμος: 390 διαμπερέως: διαπρύσιος: 293 διΐστημι: 422 δῖναι: 417 δνοφέος: 547 ἔαρ: 497 ἐγχρίς: 227 εἴδωλον: 305 6, εἴμειν: 427 εἶν: 283 ἐλπίς: 372 ἔμμετρος: 291 ἔνθεν...ἔνθεν: 529 Εννοσίδας: 447 Ενοδία, Εἰνοδία: 502 ἔξοθεν: ἔξω: 294 ἐπάμερος: 275 ἐπασσύτερος: 456 ἐπιμαίομαι: ἐπιπέμπω: ἐπίσφαιρα: 223 ἐπισχόμενος: 292 ἐρασιπλόκαμος: 297 ἐρεμνός: 256 ἐριδανός: 555 ἐρίηρος: ἐρισφάραγος: 549 ἐρίσφηλος: 571 ἐρίτιμος:

7 INDEX OF GREEK Ερύθεια: 261 Εσπερία: 434 ἔσω: 294 εὐπατέρεια: 538 εὑρίσκω: 496 εὐρύοπα: 422 εὐρύχορος: 296, 418 εὐφροσύνη: 547 ζάκοτος: 556 ζάπεδον: 284 ἠλίβατος: 564 ἠπιόδωρος: 323 ἥρως: 351 θέλγω: 568 θέμεθλα: 457 θεοσείκελος: 544 ἱερός: 256, 373, 530 ἱζάνω: 529 ἱμείρω: 416 ἰοχέαιρα: 536 ἴς: 255 ἴψαλος: 586 καθαιρέω: 457 καίνυμι: 510 καλλίροος: 417 καλούμενος: 337 καταισχύνω: 425 καταμένω: 332 κελαδέω, κέλαδος: 497 κευθμών: 263 κλάζω: 479 κλαροπαληδόν: 379 κλεεννός: 450 κλέος: 450 κλυτός: 385 κνακός: 444 κνάμπτω: 296 κοιλῶνυξ: 563 κονίσαλος: 558 κορυφή: 288 κορωνίς: 329 κράζω: κρείσσων: 274 κτεάνη: κυδαλέος: 441 κύλλαρος: 226 κυνυλαγμός: Κυπρογενής: 443 λέγω: 416 λεύκιππος: 591 λιγύς: λιθαργύρεος: λιπαρός: 547 λιπεσάνωρ: 325 λόγος: 425 μέγα: 452 μέλι: 228 μενέδουπος: 588 μενεχάρμης: 531 Μεσόνυξ: μέτρα: 418 μήδομαι: 545 μῆλα: 385 μολπή: 31 ναύκληρος: νεῖκος: 371, 373 νεκταρέοδμος: 554 νῦν: 416 ξάνθος: 226, 442 ὅδε: ὀλεσάνωρ: ὀνυμάκλυτος: 391 ὄνυξ: 563 ὅπως: 536 οὐδὲ...οὐδέ: 337, οὖλος: 329 οὐρανομήκης: 542 οὗτος: ὀψάλικος: παγά: 262 Παλλάς:

8 INDEX OF GREEK πᾶμα: 384 παμβασιλεύς: 281 παρά: 261 παραί: 281 παραπλοκή: 494 πεδαμώνιον: 297 πέμμα: 227 πέποσχα: πέργαμος: 337 περσέπολις: 596 πηνέλοψ: 580 ποδανιπτήρ: 330 πόδαργος: ποκα: 322 πολιός: 584 πόλις: 593 προφαίνω: 479 πρωπέρυσιν: 443 πτολίπορθος: 535 πυλαιμάχος: πῦρ: 442 ῥαδινός: 585 ῥέζω: 322 ῥηξήνωρ: 423 ῥηξίχθων: 531 ῥόπαλον: 289 ῥύγχος: 531 σεμνός: 418 σησαμίς: 227 σκότωσις: 568 σκύφιον: 291 σοφία: 418 σφαῖρα: 223 σχεδόν: 261 τανύπεπλος: 528 τανυσίπτερος: 426 τερπικέραυνος: 297 τι: 338 τίθημι: 373 τριλάγυνον: 291 τριπαλαιγενής: 550 Τριτογένης: ὑμέτερος: 479 ὑπερφίαλος: 539 φᾶρος: φιλόμολπος: 331 φλόγεος: 225 φοινός: 479 φυλακή: χαρίεις: 539 χάρμη: χειροβρώς: 53, 222, 223 χλωρός: 228 χόνδρος: 227 χρυσοτριαίνης: 559 ὧδε: 351 ὠμοφάγος: 550 ὡς:

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. MassJCL 2009. Be sure to use a #2 PENCIL. If you do not have one, the exam proctor(s) will provide you with one.

GREEK. MassJCL 2009. Be sure to use a #2 PENCIL. If you do not have one, the exam proctor(s) will provide you with one. GREEK MassJCL 2009 DO NOT BEGIN until you are told. Starting early is considered cheating. If you are caught cheating, you will be asked to leave the testing session, and ALL of your results for this exam

Διαβάστε περισσότερα

Subject - Students love Greek.

Subject - Students love Greek. A Summer Greek 2009 Ω Parts of Speech NOUN - person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE - describes a noun (includes in/definite articles) VERB

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Jason Hare Greek An Intensive Course [1] (Hansen & Quinn) Unit 1 34 DRILLS

Jason Hare Greek An Intensive Course [1] (Hansen & Quinn) Unit 1 34 DRILLS Jason Hare Greek An Intensive Course [1] Unit 1 34 DRILLS I. 1. τέχναι: feminine, plural, nominative or vocative, arts can possibly be used as the subject of a verb, a predicate nominative or for direct

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

SemeleLight Roman Version ABCDEFG HIJKLMNO PQRSTUV WXYZ abcdefghijl mnopqrstu vwxyz

SemeleLight Roman Version ABCDEFG HIJKLMNO PQRSTUV WXYZ abcdefghijl mnopqrstu vwxyz SemeleLight Roman Version 10.0 ABCDEFG HIJKLMNO PQRSTUV WXYZ abcdefghijl mnopqrstu vwxyz SemeleLight Italic Version 10.0 ABCDEFG HIJKLMNO PQRSTUV WXYZ abcdefghijl mnopqrstu vwxyz SemeleGreekLight Roman

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 2: THE FARMER

CHAPTER 2: THE FARMER 10 Elementary Ancient Greek CHAPTER 2: THE FARMER DECLENSION PARADIGMS The Definite Article, Masculine sing. pl. Nom. ὁ οἱ Gen. τοῦ τῶν Dat. τῷ τοῖς Acc. τόν τούς -ος Declension Endings sing. pl. Nom.

Διαβάστε περισσότερα

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around Contents LESSONS REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3 REVISION A1 Grammalysis-1indd 2 GRAMMAR 1 2 3 1 5 2 1 2 pp -5 The verb HAVE GOT Have got There is /there are Some/any 8-9 Question words 10-11 Colours

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων Croy Lesson 18 First Declension SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι GEN -ας / -ης [-ου]* -ων DAT -ᾳ / -ῃ -αις ACC -αν / -ην -ας VOC -α / -η -αι *Masculine Nouns of First Declension Second Declension

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Present Participles Verbal Adjectives with Present Aspect A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Participles with Present Aspect Participle = a verbal adjective Allows a whole clause to tell

Διαβάστε περισσότερα

21. δεινός: 23. ἀγορά: 24. πολίτης: 26. δοῦλος: 28. σῶμα: 31. Ἑλλας: 32. παῖς: 34. ὑπέρ: 35. νύξ: 39. μῶρος: 40. ἀνήρ:

21. δεινός: 23. ἀγορά: 24. πολίτης: 26. δοῦλος: 28. σῶμα: 31. Ἑλλας: 32. παῖς: 34. ὑπέρ: 35. νύξ: 39. μῶρος: 40. ἀνήρ: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἔτος: 2. τότε: 3. θάνατος: 4. ἐλαύνω: 5. γυνή: 6. ὑπό: 7. λείπω: 8. περί: 9. πόλις: 10. ἄστυ: 11. νομίζω: 12. ἀπάγω: 13. τεῖχος: 14. ὀλίγος: 15.πίπτω:

Διαβάστε περισσότερα

20 years/années www.euroclassica.eu 10 years/annéesedl 26/09/2011/ Council of Europe http://edl.ecml.at/tabid/1772/eventid/4912/default.

20 years/années www.euroclassica.eu 10 years/annéesedl 26/09/2011/ Council of Europe http://edl.ecml.at/tabid/1772/eventid/4912/default. EUROCLASSICA ECCL European Certificate for Classics 2011 www.eccl-online.eu Ancient Greek Level 1/Vestibulum Chairwoman: Deborah Davies, Director of National Ancient Greek Exam/ USA 20 years/années www.euroclassica.eu

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

23 years/années 13 years/années EDL 26/09/2014/ Council of Europe

23 years/années  13 years/années EDL 26/09/2014/ Council of Europe EUROCLASSICA ECCL European Certificate for Classics 2014 www.eccl-online.eu Ancient Greek Level 1/Vestibulum Chairwoman: Sarah Breslin, Executive Director of the European Centre for Modern Languages (ECML)

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

THE BRAND OF THE GREEK LAND ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CATALOGUE

THE BRAND OF THE GREEK LAND ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CATALOGUE THE BRAND OF THE GREEK LAND ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CATALOGUE 2015 Γνωρίστε την gogreek Μια νέα ιδέα που προβάλλει και εκφράζει, την Ελληνική ιστορία, φιλοσοφία, μυθολογία, παράδοση και την υπεροχή της Ελληνικής μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs using the verb λύω. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating.

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs using the verb λύω. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) ὑπέρ (G,A) TENSE => KIND of action

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place Contents LESSONS GRAMMAR pp. 1 My family Who s this? Who s that? Question Words 4-5 2 Bye bye, Greece! The verb have got there is - there are some - any 6-7 3 Welcome to England! ossessive Adjectives ossessive

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Προθέσεις και προθετικές φράσεις

Προθέσεις και προθετικές φράσεις 22 Προθέις και προθετικές φράις (Prepositions and prepositional phrases) Prepositions are undeclinable words. They are usually followed by a noun in the accusative case, with which they form a prepositional

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Δημοτικό Σχολείο Πευκοχωρίου Χαλκιδικής 4 ος μήνας

Διαβάστε περισσότερα

Declension of the definite article

Declension of the definite article Greek alphabet Α α Alpha Ν ν Nu Β β Beta Ξ ξ Xi Γ γ Gamma Ο ο Omicron Δ δ Delta Π π Pi Ε ε Epsilon Ρ ρ Rho Ζ ζ Zeta Σ σ ς Sigma Η η Eta Τ τ Tau Θ θ Theta Υ υ Upsilon Ι ι Iota Φ φ Phi Κ κ Kappa Χ χ Khi

Διαβάστε περισσότερα

The Dative Case. Nouns that Act Like Adverbs. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

The Dative Case. Nouns that Act Like Adverbs. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Dative Case Nouns that Act Like Adverbs A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Dative Case The last of the five jobs for nominals nominative: identify the clause's subject genitive:

Διαβάστε περισσότερα

The Marlowe. Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY

The Marlowe. Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY The Marlowe Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY Paper 2 Use of English Structure (60 minutes) GR Sample paper

Διαβάστε περισσότερα

The Marlowe. Pre-Elementary

The Marlowe. Pre-Elementary The Marlowe Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England Pre-Elementary Paper 2 Use of English Structure * 60 minutes * Read

Διαβάστε περισσότερα

NOM -**- [**] -ες / -εις [-α ] GEN -ος / -ως / -ους -ων. DAT -ι -σι. ACC -α / -ιν [**] -ας / -εις [-α ]

NOM -**- [**] -ες / -εις [-α ] GEN -ος / -ως / -ους -ων. DAT -ι -σι. ACC -α / -ιν [**] -ας / -εις [-α ] Croy Lesson 18 First Declension SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι GEN -ας / -ης [-ου]* -ων DAT -ᾳ / -ῃ -αις ACC -αν / -ην -ας VOC -α / -η -αι *Masculine Nouns of First Declension Second Declension

Διαβάστε περισσότερα

GREEK EPIC FRAGMENTS

GREEK EPIC FRAGMENTS THE LOEB CLASSICAL LIBRARY FOUNDED BY JAMES LOEB 1911 EDITED BY JEFFREY HENDERSON GREEK EPIC FRAGMENTS LCL 497 GREEK EPIC FRAGMENTS FROM THE SEVENTH TO THE FIFTH CENTURIES BC EDITED AND TRANSLATED BY

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons Second Declension. First Declension PARTICIPLES. THIRD Declension. -αι -ας. -ον. -οι. -ος. / -ης. -ων. -ου. -αν. / -ον.

Croy Lessons Second Declension. First Declension PARTICIPLES. THIRD Declension. -αι -ας. -ον. -οι. -ος. / -ης. -ων. -ου. -αν. / -ον. Croy Lessons 18-20 Greek Verb Formation Αug Redp STEM Tense Theme Ending PRES ACT -- STEM -- o/ε PRES M/P/D -- STEM -- o/ε IMPF ACT ἐ STEM -- o/ε ΙΜPF M/P ἐ STEM -- o/ε FUT ACT -- STEM σ o/ε FUT M/D --

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Διδάσκουσα: Ε.Μπουφίδου-Τσιριτάκη Το

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία oρθογραφίας. (Spelling tips) The final /ο/

Στοιχεία oρθογραφίας. (Spelling tips) The final /ο/ 29 Στοιχεία oρθογραφίας (Spelling tips) The dficulties in spelling of words which sound the same can be greatly reduced one follows some simple basic rules. Spelling can be made easier through grammar.

Διαβάστε περισσότερα

νοῦν μεγ ἄριστος καὶ γλῶσσαν 2014 ACL-NJCL NATIONAL GREEK EXAMINATION

νοῦν μεγ ἄριστος καὶ γλῶσσαν 2014 ACL-NJCL NATIONAL GREEK EXAMINATION νοῦν μεγ ἄριστος καὶ γλῶσσαν 2014 ACL-NJCL NATIONAL GREEK EXAMINATION TIME: 50 MINUTES DO NOT USE DICTIONARY 1) Write YOUR NAME at the top left-hand potion of your answer sheet. Write YOUR LAST NAME FIRST.

Διαβάστε περισσότερα

Lesson 3. The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular)

Lesson 3. The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular) Lesson 3 The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular) Στην Καφετέρια 1 Γειά σας. Τι θα π άρετε π αρακαλώ; Θα ήθελα μία ζεστή σοκολάτα χωρίς ζάχαρη. Εγώ θέλω ένα χυμό π ορτοκάλι.

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Appendix VI. Summary of Simile Characteristics

Appendix VI. Summary of Simile Characteristics Appendix VI Summary of Simile Characteristics Table VI-1 and VI-2 below compare the simile characteristics described in other appendices. This includes the following: Each simile is identified in the first

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS 1. Developing a grammar fragment...1 2. A formalism that is too strong and too weak at the same time...3 3. References...4 1. Developing a grammar fragment The

Διαβάστε περισσότερα

Classical Greek Extension

Classical Greek Extension 2001 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Classical Greek Extension Total marks 50 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write using black or blue pen Section

Διαβάστε περισσότερα

The Dative Case. Nouns that Act Like Adverbs. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

The Dative Case. Nouns that Act Like Adverbs. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Dative Case Nouns that Act Like Adverbs A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Dative Case The last of the five jobs for nominals nominative: identify the clause's subject genitive:

Διαβάστε περισσότερα

2006 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions

2006 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions 2006 Classical Greek Advanced Higher Translation Finalised Marking Instructions The Scottish Qualifications Authority 2006 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Lecture 2: The Dialects

Lecture 2: The Dialects Lecture 2: The Dialects 1. Introduction Homer s language a very odd mixture of dialects and time-periods Explanation given by Parry and Lord: he was an oral poet Oral poetry has different constraints from

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

THE BRAND OF THE GREEK LAND ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CATALOGUE

THE BRAND OF THE GREEK LAND ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CATALOGUE THE BRAND OF THE GREEK LAND ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CATALOGUE 2015 Γνωρίστε την gogreek Μια νέα ιδέα που προβάλλει και εκφράζει, την Ελληνική ιστορία, φιλοσοφία, μυθολογία, παράδοση και την υπεροχή της Ελληνικής μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 1: THE ALPHABET

CHAPTER 1: THE ALPHABET 2 Elementary Ancient Greek CHAPTER 1: THE ALPHABET alpha Α α ἄλφα ä as in father beta Β β βῆτα b as in bit gamma Γ γ γάμμα g as in get delta Δ δ δέλτα d as in den epsilon Ε ε ἒ ψιλόν ĕ as in get zeta Ζ

Διαβάστε περισσότερα

CH1 (α, β) GRK 101 AScholtz

CH1 (α, β) GRK 101 AScholtz CH1 (α, β) GRK 101 AScholtz 1. Vocab (a) For this first chapter, students should really do their best to coordinate their homeworks and reading assignments with the vocab lists on pp. 2 & 8. Not really

Διαβάστε περισσότερα

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist)

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) 22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) A THIRD AORIST? In previous lessons you learned the following types of active aorist conjugations: ἔπαυσα First aorist (Lesson 9). A regular tense that we

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκό στυλ διαπαιδαγώγησης και επιδόσεις μαθητών σχολικής ηλικίας: θεωρητικές και πρακτικές όψεις

Γονεϊκό στυλ διαπαιδαγώγησης και επιδόσεις μαθητών σχολικής ηλικίας: θεωρητικές και πρακτικές όψεις Γονεϊκό στυλ διαπαιδαγώγησης και επιδόσεις μαθητών σχολικής ηλικίας: θεωρητικές και πρακτικές όψεις Περίληψη Πέκης Αναστάσιος Νηπιαγωγός, Μ.Α. στις Επιστήμες της Αγωγής Η οικογένεια, χωρίς καμία αμφιβολία,

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Polyxeni Intze & Nikolaos Mathioudakis Democritus University of Thrace,

Διαβάστε περισσότερα

A Greek Odyssey Primary

A Greek Odyssey Primary Contents 1. Introducing the Odyssey... 3 2. Ancient Myth Cards... 7 3. Ancient Scroll... 13 4. Plant Information Pages... 15 5. Plant Activity Pages... 16 Greek Odyssey Trail Map... 17 1. Yew Ίταμος...18

Διαβάστε περισσότερα

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 Conditional Relative Clauses relative clauses referring to an indefinite person or thing (whoever, whatever, anyone,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

Greek Community School of Calgary

Greek Community School of Calgary Greek Community School of Calgary Level 1 Curriculum red Guiding Principles Learning activities will be meaningful and experiential. All vocabulary is to be taught with the proper article and accent (ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

* = new for this test

* = new for this test Greek 101 Review for Final Exam Chapter 7-10 * = new for this test VERBS: Active Middle Singular Plural Singular Plural *Future Tense: Pres stem + σ + ω -οµεν -οµαι -οµεθα -εις -ετε -ε(σα)ι -εσθε -ει -ουσι(ν)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Επίθετα. (Adjectives)

Επίθετα. (Adjectives) 6 Επίθετα (Adjectives) Greek adjectives are inflected words which either modify nouns (τα κόκκινα τριαντάφυλλα) or attribute a property to them (τα τριαντάφυλλα είναι ακριβά). Adjectives must agree with

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς.

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. TITΛOI ΣΠOY ΩN ιδακτορική διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή AΠΘ, Tµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,

Διαβάστε περισσότερα

Three Quarrels. DGL Lexical-Grammatical Aids to Homer Iliad I (Α) Agamemnon versus the Priest of Apollo, Achilles versus Agamemnon, Zeus versus Hera

Three Quarrels. DGL Lexical-Grammatical Aids to Homer Iliad I (Α) Agamemnon versus the Priest of Apollo, Achilles versus Agamemnon, Zeus versus Hera Three Quarrels (TQ): Lexical Grammatical Aids to Iliad, BK I redesigns the "school commentary" to serve the needs of 21st century learners of Ancient Greek. More particularly, it aims to facilitate the

Διαβάστε περισσότερα

A Greek Odyssey Middle School

A Greek Odyssey Middle School 1. Introducing the Odyssey The following sequence sets the scene for introducing the program at school and on arrival at the Garden. The adventure begins In the tenth year of the Trojan War, the Greeks

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Κωνσταντίνα Ειρήνη ΚΟΥΦΟΥ, Υποψήφια Διδάκτωρ Π.Τ.Π.Ε. Κρήτης, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons PARTICIPLES PARTICIPLES PARTICIPLES PARTICIPLES PARTICIPLES. >> CIRCUMSTANTIAL (ADVERBIAL) Under the circumstance of (UTC )

Croy Lessons PARTICIPLES PARTICIPLES PARTICIPLES PARTICIPLES PARTICIPLES. >> CIRCUMSTANTIAL (ADVERBIAL) Under the circumstance of (UTC ) Croy Lessons 18-20 Greek Verb Formation Αug Redp STEM Tense Theme Ending PRES ACT -- STEM -- o/ε PRES M/P/D -- STEM -- o/ε IMPF ACT ἐ STEM -- o/ε ΙΜPF M/P ἐ STEM -- o/ε FUT ACT -- STEM σ o/ε FUT M/D --

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Τα φύλα στη λογοτεχνία» ΑΞΟΝΕΣ ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΤΕΡΑ Η ΠΡΟΙΚΑ ΕΡΩΤΟΣ ΦΥΛΑ ΘΕΜΑ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK

John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK units 201 John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK e-learning for language students (grammar, vocabulary, reading) level 2 (Junior A) DEMO STUDENT S UNIT 10 The alphabet, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, A,

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Βολονάκη Λέκτορας Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Αρχαία Ελληνική Πεζογραφία

Ελένη Βολονάκη Λέκτορας Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Αρχαία Ελληνική Πεζογραφία Ελένη Βολονάκη Λέκτορας Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Αρχαία Ελληνική Πεζογραφία Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο,

Διαβάστε περισσότερα

Language Resources for Information Extraction:

Language Resources for Information Extraction: Language Resources for Information Extraction: demands and challenges in practice Christos Tsalidis tsalidis@neurolingo.gr Page 1 Different types of LRs Alphabets & Characters sets (Greek, English, Mixed)

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons GEN GEN. Αug Redp STEM Tense Theme Ending. *Masculine Nouns of First Declension

Croy Lessons GEN GEN. Αug Redp STEM Tense Theme Ending. *Masculine Nouns of First Declension Croy Lessons 18-20 Greek Verb Formation Αug Redp STEM Tense Theme Ending PRES ACT -- STEM -- o/ε PRES M/P/D -- STEM -- o/ε IMPF ACT ἐ STEM -- o/ε ΙΜPF M/P ἐ STEM -- o/ε FUT ACT -- STEM σ o/ε FUT M/D --

Διαβάστε περισσότερα

JUNIOR FORENSICS Dear Parents,

JUNIOR FORENSICS Dear Parents, JUNIOR FORENSICS Dear Parents, We are very happy to introduce Junior Forensics! The Junior Forensics Team is for the students of 7 th and 8 th grades (Α και Β Γυμνασίου) and its goal is to introduce students

Διαβάστε περισσότερα

Declension of the definite article

Declension of the definite article Greek alphabet Α α Alpha Ν ν Nu Β β Beta Ξ ξ Xi Γ γ Gamma Ο ο Omicron Δ δ Delta Π π Pi Ε ε Epsilon Ρ ρ Rho Ζ ζ Zeta Σ σ ς Sigma Η η Eta Τ τ Tau Θ θ Theta Υ υ Upsilon Ι ι Iota Φ φ Phi Κ κ Kappa Χ χ Khi

Διαβάστε περισσότερα

ta chromata = the colors Name the color(s) in Greek (chroma/color): ble/blue prasino/green kokino/red kitrino/yellow etc... etc...

ta chromata = the colors Name the color(s) in Greek (chroma/color): ble/blue prasino/green kokino/red kitrino/yellow etc... etc... PK3 sistinome = introduce myself ta meri tu somatos = body parts ta chromata = the colors Christugena = i arithmi = the numbers Kalimera! Goodmorning! Me lene... My name is... Name our body parts (in Greek):

Διαβάστε περισσότερα

FSM Toolkit Exercises

FSM Toolkit Exercises ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών Αναπληρωτής Καθηγητής: Αλέξανδρος Ποταμιάνος Ονοματεπώνυμο: Α Μ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΗΛ 413 : Συστήματα Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Elements of Information Theory

Elements of Information Theory Elements of Information Theory Model of Digital Communications System A Logarithmic Measure for Information Mutual Information Units of Information Self-Information News... Example Information Measure

Διαβάστε περισσότερα

Passive and Middle Voices. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Passive and Middle Voices. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Passive and Middle Voices A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Passive Voice So far all of our Greek verbs have been in the active voice Subject performs the verbal action "Clare is

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10 A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

Perfect Participles. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Perfect Participles. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Perfect Participles A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Remember the Components of a Participle Stem Tense marker Connecting vowel Voice indicator Case ending Resulting form λυ σ α ντ ος

Διαβάστε περισσότερα

Innovative advertising tools for successful brand & event performance 100 % OUTDOOR 100 % PRINTABLE. heavy relax equipment

Innovative advertising tools for successful brand & event performance 100 % OUTDOOR 100 % PRINTABLE.  heavy relax equipment brand & design by 100 % OUTDOOR 100 % PRINTABLE all weather Ποια είναι τα οφέλη σας με DAZsit; Έχετε ένα μέσο διαφήμισης με ατομικό branding και υψηλό αποτέλεσμα συμπάθειας. Είτε αποκλειστικό για τη δική

Διαβάστε περισσότερα

28. Introducing the Greek Cases 29. Gender

28. Introducing the Greek Cases 29. Gender 4 NOUNS OF THE SECOND DECLENSION The primary goal of this lesson is understanding the concept of inflection (word change) in the Greek noun. The inflection of a noun is called a declension. Nouns of the

Διαβάστε περισσότερα

THE HEALING EFFECT OF SONG IN THE POETRY OF PINDAR AND THEOCRITUS VIRGINIA M. LEWIS. (Under the Direction of Charles Platter) ABSTRACT

THE HEALING EFFECT OF SONG IN THE POETRY OF PINDAR AND THEOCRITUS VIRGINIA M. LEWIS. (Under the Direction of Charles Platter) ABSTRACT THE HEALING EFFECT OF SONG IN THE POETRY OF PINDAR AND THEOCRITUS by VIRGINIA M. LEWIS (Under the Direction of Charles Platter) ABSTRACT This thesis is a study of medical metaphors which compare song to

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 4. Second Declension Masculine Nouns

Chapter 4. Second Declension Masculine Nouns Chapter 4 Second Declension Masculine Nouns 4.1 Nouns are names for things (book, dog), persons (girl, John), places (field, Paris), qualities (truth). In a sentence, nouns can be used to tell us "who"

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

An Introduction to Ancient Greek

An Introduction to Ancient Greek An Introduction to Ancient Greek October 2015 Sappho entertains her students (Bell krater, ca. 460 BCE, attributed to the Danae Painter) Contents Session 1 Alphabet & pronunciation 2 Session 2 o-stem nouns;

Διαβάστε περισσότερα

Greek Placement Exam. Lysias On the Murder of Eratosthenes

Greek Placement Exam. Lysias On the Murder of Eratosthenes Greek Placement Exam Directions: Please read the passage carefully and answer the questions that follow. The questions follow the order of the passage.. Remember to record your answers ON THE ANSWER SHEET.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 434: Λογικός Προγραμματισμός

ΕΠΛ 434: Λογικός Προγραμματισμός ΕΠΛ 434: Λογικός Προγραμματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη Επισκ. Λέκτορας Λοΐζος Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής ρ Πανεπιστήμιο Κύπρου (Χειμερινό Εξάμηνο 2008 2009) Προγράμματα στην Prolog Αλγόριθμος = Λογική +

Διαβάστε περισσότερα

as stated in the Department for Education s Ancient Languages GCSE subject content.

as stated in the Department for Education s Ancient Languages GCSE subject content. Classical Greek Verbs: Practice with Present, Imperfect and Future Instructions and answers for teachers These instructions should accompany the OCR resource Classical Greek Verbs: Practice with Present,

Διαβάστε περισσότερα