ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. CASh 2300 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 15 ΠΦ 410/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. CASh 2300 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 15 ΠΦ 410/12-05-2009"

Transcript

1 ΠΑΓΚΑΛΙ ΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ CASh 2300 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 15 ΠΦ 410/ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2 ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ταµειακή µηχανή συνοδεύεται µε ένα βιβλίο συντήρησης, το οποίο είναι σύµφωνο µε το νόµο. Ο ιδιοκτήτης της ταµειακής µηχανής είναι υπεύθυνος για την φύλαξή του και την µη απώλειά του. Σε περίπτωση απώλειας του βιβλίου συντήρησης, ο χρήστης θα πρέπει να κάνει τα ακόλουθα: 1. Κάνει µια αίτηση απώλειας στην εφορία του. 2. Mε την προσκόµιση της αίτησης στον προµηθευτή, εκδίδεται καινούργιο βιβλίο συντήρησης και επισκευών. ΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Η ταµειακή µηχανή είναι εξοπλισµένη µε ένα θερµικό εκτυπωτή. Είναι υποχρεωτικό να χρησιµοποιηθεί µόνο το εγκεκριµένο θερµικό χαρτί που ανταποκρίνεται στους κανονισµούς. Τα εκτυπωµένα ρολά θα πρέπει να φυλάσσονται µακριά από τον ήλιο και σε ένα περιβάλλον όπου η θερµοκρασία δεν θα είναι υψηλότερη από 40ºC και η σχετική υγρασία να µην υπερβαίνει το 75%. Πάντα να αποφεύγετε την επαφή των ρολών µε πλαστικά υλικά όπως Polyvinyl Chloride (PVC). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Όπως µε όλα τα προϊόντα, προφυλάξεις θα πρέπει να παρθούν κατά την διάρκεια χρήσης. Πριν χρησιµοποιήσετε την ταµειακή µηχανή, παρακαλώ ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις, προφυλάξεις, οδηγίες χρήσης και ασφαλείας. Μην εκθέτετε την ταµειακή σε υψηλές θερµοκρασίες Μην χρησιµοποιείτε την ταµειακή κατά την διάρκεια καταιγίδων ή αστραπών Μην τοποθετείτε πάνω της κεριά, τσιγάρα, κλπ. Ποτέ µην αγγίζετε εκτεθειµένα ηλεκτρονικά µέρη ή καλώδια της ταµειακής µηχανής εκτός εάν η επικοινωνιακή γραµµή έχει αποσυνδεθεί από τον υπολογιστή. Προφυλάξεις θα πρέπει να παρθούν ώστε αντικείµενα ή υγρά να µην πέσουν επάνω στην ταµειακή. Μην προσπαθήσετε να αποσυναρµολογήσετε το καπάκι. εν υπάρχουν µέρη τα οποία θα µπορούσαν να επισκευαστούν από τον πελάτη. Για τον καθαρισµό της ταµειακής σας, χρησιµοποιήστε ένα στεγνό µαλακό ύφασµα. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε σκληρά καθαριστικά όπως διαλυτικό ή καυστικά υγρά

3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ Η ταµειακή σας θα πρέπει να επισκευάζεται από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο όταν: Αντικείµενα ή υγρά έχουν πέσει µέσα στο καπάκι. Η ταµειακή έχει εκτεθεί σε βροχή. Η ταµειακή δεν φαίνεται να λειτουργεί οµαλά ή παρουσιάζει µη οµαλή λειτουργία ΠΡΟΣΟΧΗ Αµέσως αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την έξοδο στις ακόλουθες περιπτώσεις και έπειτα ελάτε σε επαφή µε τον τοπικό έµπορό σας. Η µη συµµόρφωση µπορεί να οδηγήσει στην πυρκαγιά ή την ηλεκτροπληξία. 1) Εάν η συσκευή θερµαίνεται, παράγει µια µυρωδιά, καπνοί, ή κάνει θόρυβο 2) Εάν υγρό ή µέταλλο πέσει στη συσκευή. 3) Εάν η συσκευή πέσει. Αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή πριν την µετακίνηση. Mη σωστή τροφοδοσία µπορεί να οδηγήσει στην πυρκαγιά ή την ηλεκτροπληξία εάν το καλώδιο είναι χαλασµένο. Μην συνδέσετε ή µην αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας µε υγρά χέρια. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην τοποθετήσετε οποιοδήποτε βαρύ φορτίο στη συσκευή. Μην τοποθετείτε συσκευές µε νερό ή αντικείµενα µετάλλων στη συσκευή. Τα αντικείµενα υγρού ή µετάλλων µπορούν να εισαχθούν στη συσκευή, µε συνέπεια την πυρκαγιά ή την ηλεκτροπληξία. Μην λειτουργείτε την ταµειακή κοντά σε υγρά ή σκονισµένα περίχωρα, ή όπου η συσκευή έρχεται σε επαφή µε τους καπνούς ατµού ή πετρελαίου

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε την ταµειακή µηχανή CASh 2300 (που στο εξής θα αναφέρεται ως ταµειακή µηχανή), µια τεχνικά προσεγµένη ταµειακή, υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας. Αυτή η ταµειακή είναι ένα προϊόν υψηλών επιδόσεων που υπόκειται σε φορολογικό νόµο σχεδιασµένο για γενικής χρήσεως εφαρµογές λιανικής. Για τις ανάγκες του πελάτη, η ταµειακή διαθέτει πολλές λειτουργίες όπως θετικές πωλήσεις, συναλλαγές χωρίς πώληση, πωλήσεις σε ανοιχτά ή προγραµµατιζόµενα είδη, προγραµµατίζοµενα ΦΠΑ, επαναλαµβανόµενα είδη, µονές πωλήσεις, ηµερολόγιο εφορίας, πολλαπλασιασµό, ποσοστιαίες επιβαρύνσεις και εκπτώσεις, επικυρώσεις, χειριστές, αναφορές και πολλές άλλες λειτουργίες. Η ταµειακή διαθέτει µια σειριακή πόρτα για επικοινωνία µε ηλεκτρονικό υπολογιστή για ανάγνωση τις φορολογικής µνήµης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν λειτουργήσετε την ταµειακή ώστε να εκµεταλλευτείτε όλες τις λειτουργίες και τις δυνατότητές της. Παρακαλώ φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για µελλοντική χρήση σε προβλήµατα χειρισµού. Αυτό το βιβλίο περιέχει οδηγίες απαραίτητες για εγκατάσταση, προγραµµατισµό και χειρισµό της ταµειακής. Οι οδηγίες περιγράφουν πώς δουλεύει η ταµειακή σε απλή χρήση και προγραµµατισµό. Τα τµήµατα είναι περιληπτικά ως εξής: Εισαγωγή Γενική περιγραφή Εγκατάσταση Πληκτρολόγιο Οθόνη Προγραµµατισµός Συναλλαγές Αναφορές Παραδείγµατα εκτυπώσεων Πίνακες ίνει γενικές πληροφορίες για την ταµειακή και γι αυτό το βιβλίο. ίνει γενική περιγραφή της ταµειακής. Εξηγεί πώς να εγκαταστήσετε την ταµειακή. Επίσης εξηγεί πώς να ανάψετε την ταµειακή και µας πληροφορεί για την προφύλαξη της ταµειακής. ίνει λεπτοµερείς οδηγίες για το πληκτρολόγιο και την χρήση των πλήκτρων ίνει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της οθόνης, τα µηνύµατα και τα µηνύµατα λάθους Περιγράφει πώς να ρυθµίσουµε την χρήση της µηχανής, πώς να εισάγουµε αλφαριθµητικούς χαρακτήρες, επιλογές, τιµές και παραµέτρους. Εξηγεί πώς να χειριστούµε την ταµειακή. Εξηγεί πώς να διαβάσουµε και να εκτελέσουµε το ηµερήσιο κλείσιµο, συµπεριλαµβανοµένων των ηµερήσιων αναφορών, πωλήσεις περιοδικές και ωριαίες. Επίσης µας πληροφορεί πώς να εκδίδουµε φορολογικά ισοζύγια. ίνει παραδείγµατα συναλλαγών και εκτυπωµένων αναφορών. ίνει τους αλφαριθµητικούς κωδικούς, µια περίληψη από κύριες λειτουργίες και τεχνικές οδηγίες

5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ Το καπάκι της ταµειακής σχεδιάστηκε προσεκτικά ώστε να εξασφαλίσει την µέγιστη µηχανική προστασία στο εσωτερικό ηλεκτρονικό κύκλωµα. Μια µόνο βίδα που βρίσκεται δίπλα στο πληκτρολόγιο µέσα σε µια βαθιά τρύπα και επάνω της τοποθετείται η σφραγίδα του τεχνικού, κλειδώνει το καπάκι µε την βάση του. Το βύσµα της τροφοδοσίας, η σειριακή σύνδεση και η σύνδεση του συρταριού βρίσκονται στο πίσω µέρος της ταµειακής. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ - 4 -

6 Το πληκτρολόγιο χρησιµοποιείται για να καταχωρήσουµε όλες τις συναλλαγές µε τους πελάτες καθώς και τον βασικό προγραµµατισµό της ταµειακής. Το πληκτρολόγιο έχει ένα απλό, όχι λαµπερό αυτοκόλλητο µε απαλό χρωµατισµό για ευκολία χρήσης. K λ ε ι δ α ρ ι α O F F, R E G, X, Z, P R, S Τ Μ Η Μ Α 1 Τ Μ Η Μ Α 2 Τ Μ Η Μ Α 3 Τ Μ Η Μ Α 8 Τοποθετώντας το κλειδί στην αντίστοιχη θέση επιλέγουµε µια από τις διπλανές λειτουργίες. Το αριθµητικό πληκτρολόγιο - (0-9, 00 και σηµείο υποδιαστολής) Τα αριθµητικά πλήκτρα χρησιµοποιούνται για να εισάγουν επίσης χαρακτήρες για τον προγραµµατισµό. Το σηµείο υποδιαστολής χρησιµοποιείται για να εισάγει µη ακέραιες ποσότητες. Επιπρόσθετα, χρησιµοποιείται για να εισάγει δεκαδικά σε ποσοστιαίες εκπτώσεις ή επιβαρύνσεις (έως δυο δεκαδικά). Τα τµήµατα από το 1 έως το 8 χρησιµοποιούνται για την εισαγωγή του επιθυµητού τµήµατος αφού προηγούµενος έχουµε προγγραµατίσει την περιγραφή του την σταθερή τιµή του εάν θέλουµε και το επιθυµητό ποσοστό του ΦΠΑ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Τ Α Ι Ν Ι Α Σ # - N S % / + % / + Χ Το πλήκτρο προώθησης της ταινίας απόδειξης και ηµερολογίου. Αυτό το πλήκτρο προωθεί το χαρτί οποιαδήποτε στιγµή κατά την διάρκεια ή όχι κάποιας συναλλαγής. Όταν αντικαθιστάτε το χαρτί, µόλις τοποθετήσετε στην εσοχή το νέο χαρτί θα προωθηθεί µερικά εκατοστά αυτόµατα. Πάντα χρησιµοποιείτε τα πλήκτρα προώθησης της ταινίας και ποτέ µην τραβάτε το χαρτί µόνοι σας. Αυτό το πλήκτρο σας επιτρέπει να ανοίξετε το συρτάρι κατά την διάρκεια ή όχι µιας συναλλαγής. Χρησιµοποιείται επίσης και για την εισαγωγή στον προγραµµατισµό. Το πλήκτρο της επί τοις εκατό αύξησης και έκπτωσης χρησιµοποιείται για να εισάγει το ποσοστό της επί τοις εκατό αύξησης και έκπτωσης το οποίο µπορεί να είναι είτε ελεύθερο είτε προκαθορισµένο. Το πλήκτρο της ποσοστιαίας αύξησης και έκπτωσης χρησιµοποιείται για να εισάγει το ποσό τις αύξησης και έκπτωσης το οποίο µπορεί να είναι είτε ελεύθερο είτε προκαθορισµένο Το πλήκτρο πολλαπλασιασµού µας επιτρέπει να εισάγουµε ποσότητες άνω του ενός τεµαχίου σε µια πώληση και πατώντας το χωρίς συναλλαγή, µας εµφανίζει στην οθόνη την ηµεροµηνία και την ώρα

7 Ε Ι Ο Σ Λ Α Θ Ο Σ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η Εισάγοντας έναν αριθµητικό κωδικό πριν το πλήκτρο ΕΙ ΟΣ µας επιτρέπει να χρησιµοποιήσουµε το αντίστοιχο προγραµµατισµένο είδος, το οποίο µπορεί να είναι είτε µε σταθερή είτε µε ανοιχτή τιµή. Αυτό το πλήκτρο διαγράφει κάθε πληκτρολόγηση, αν κάποιο πλήκτρο όπως πλήκτρο πωλήσεων, συναλλαγών, κλπ δεν έχει καθοριστεί. Επιπρόσθετα καθαρίζει τα περισσότερα µηνύµατα λάθους. Με αυτό το πλήκτρο σας επιτρέπει να διαγράψετε την τελευταία πληκτρολόγηση, τις τιµής και του αντίστοιχου τµήµατος ή είδους το οποίο έχει καταχωρηθεί Π Ρ Ο Η Γ. Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η Με αυτό το πλήκτρο σας επιτρέπει να διαγράψετε την προηγούµενη πληκτρολόγηση, τις τιµής και του αντίστοιχου τµήµατος ή είδους το οποίο έχει καταχωρηθεί. Μ Ε Ρ. Σ Υ Ν. Τ Ι Μ Η Ε Ι Ο Υ Σ Α Λ Λ Α Γ Η Το πλήκτρο ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ σας επιτρέπει να βλέπετε το συνολικό ποσό πληρωµής του πελάτη ανά πάσα στιγµή. Όταν χρησιµοποιείται πριν την έκπτωση ή αύξηση, το ισχύον ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ εκτυπώνεται. Αυτό το πλήκτρο χρησιµοποιείται επίσης σαν πλήκτρο εισαγωγής όταν βρισκόµαστε σε κατάσταση προγραµµατισµού. Το πλήκτρο ΤΙΜΗ επιτρέπει την εισαγωγή τιµής σε ανοιχτό είδος. Σε αυτή την περίπτωση, µπορείτε να εισάγετε την τιµή πατώντας το επιθυµητό ποσό ακολουθούµενο από το πλήκτρο ΤΙΜΗ, και µετά τον αριθµό του είδους ακολουθούµενο από το πλήκτρο ΕΙ ΟΣ. Το πλήκτρο αλλαγή επιτρέπει την αλλαγή ενός ή περισσοτέρων ειδών τα οποία είναι για επιστροφή. Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Η Π Ι Σ Τ Ω Σ Η Ε Π Ι Τ Α Γ Η Η είσπραξη σας επιτρέπει να εισάγετε οποιοδήποτε ποσό χρηµάτων στο συρτάρι εκτός συναλλαγής (για παράδειγµα να αφήσετε χρήµατα για ρέστα στον υπάλληλο του ταµείου). Mε αυτό το πλήκτρο µπορούµε να κλείσουµε την συναλλαγή µας µε τον αντίστοιχο τρόπο πληρωµής πίστωση ή επιταγή. Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α Mε αυτό το πλήκτρο µπορούµε να κλείσουµε την συναλλαγή µας µε τον αντίστοιχο τρόπο πληρωµής ΜΕΤΡΗΤΑ. Α Ν Α Λ Η Ψ Η Η ανάληψη σας επιτρέπει να εξάγεται οποιοδήποτε ποσό χρηµάτων στο συρτάρι εκτός συναλλαγής (για παράδειγµα να βγάλετε κάποια χρήµατα από το ταµείο και να κάνετε κάποια πληρωµή.) - 6 -

8 A L F A Χ Tο πλήκτρο ALFA σας επιτρέπει να προγραµµατίσετε την µηχανή χρησιµοποιώντας τους αλφαριθµητικούς χαρακτήρες που βρίσκονται στο αριθµητικό πληκτρολόγιο. Πατώντας το πλήκτρο Χ µπορείτε επίσης να ελέγξετε την κατάσταση φόρτωσης τις µπαταρίας (χαµηλή µέση υψηλή). ΚΛΕΙ ΑΡΙΑ OFF: Γυρνώντας το κλειδί στην θέση off η Φ.Τ.Μ. κλείνει. REG: Γυρνώντας το κλειδί στην θέση REG η Φ.Τ.Μ. είναι έτοιµη για έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης. X: Γυρνώντας το κλειδί στην θέση Χ η Φ.Τ.Μ. είναι έτοιµη να εκδώσει τις ηµερήσιες αναφορές κινήσεων χωρίς να τις µηδενίζει. Ζ: Γυρνώντας το κλειδί στην θέση Ζ η Φ.Τ.Μ. είναι έτοιµη να εκδώσει τις ηµερήσιες αναφορές κινήσεων και να τις µηδενίζει. PRG: Γυρνώντας το κλειδί στην θέση PRG η Φ.Τ.Μ. είναι έτοιµη να προγραµµατιστεί σύµφωνα µε τις ανάγκες του κάθε χρήστη. S: Γυρνώντας το κλειδί στην θέση S η Φ.Τ.Μ. είναι έτοιµη να προγραµµατιστεί µόνο από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό για την ενεργοποίηση τις φορολογικής µνήµης, ώρας και ηµεροµηνίας και διαφόρων άλλων τεχνικών παραµέτρων. ΟΘΟΝΕΣ Η ταµειακή είναι εξοπλισµένη µε δυο αλφαριθµητικές οθόνες, µία του χειριστή και µια του πελάτη. Οι δύο οθόνες είναι ιδανικές και κάθε µια έχει χωρητικότητα δεκαέξι χαρακτήρων. Οι δύο οθόνες µας δείχνουν κάθε χαρακτήρα ή το ποσό που εισάγουµε και µας - 7 -

9 ενηµερώνουν για τυχών λάθος χειρισµούς. ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΣΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Η ταµειακή έχει διπλό εκτυπωτή µε χαρακτήρες (απόδειξη + στέλεχος). Οι εκτυπωτές έχουν ένα ανιχνευτή έλλειψης χαρτιού, ο οποίος κλειδώνει την λειτουργία της ταµειακής όταν δεν υπάρχει αρκετό χαρτί. Το ηµερολόγιο τυλίγεται µε την βοήθεια ενός εσωτερικού µηχανισµού. ιπλού ύψους χαρακτήρες µπορούν να προγραµµατιστούν για το λογότυπο του πελάτη καθώς και για το ευχαριστήριο µήνυµα. Η ταµειακή διαθέτει ένα µεγάλο σετ χαρακτήρων. Μπορείτε να προγραµµατίσετε χαρακτήρες µε διψήφιους κωδικούς και µπορείτε επίσης να προγραµµατίσετε χαρακτήρες απευθείας από το πληκτρολόγιο. Μόνο εγκεκριµένες χαρτοταινίες θα πρέπει να χρησιµοποιούνται από την ταµειακή. Όταν η χαρτοταινία πελάτη τελειώσει, το µήνυµα δίπλα θα εµφανιστεί και η λειτουργία της ταµειακής θα σταµατήσει. Όταν η χαρτοταινία ηµερολογίου τελειώσει, το µήνυµα δίπλα θα εµφανιστεί και η λειτουργία της ταµειακής θα ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙ ΑΠΟ. ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙ ΗΜΕΡ

10 σταµατήσει. Αλλαγή χαρτοταινίας πελάτη 1. Ανοίξτε το καπάκι προστασίας χαρτοταινιών. 2. Βάλτε στην θέση του το νέο ρολό. 3. Πιέστε µε το δάχτυλό σας το µοχλό συγκράτησης της θερµικής κεφαλής µέχρι να απελευθερωθεί η βάση του εκτυπωτή. 4. Ξετυλίξτε περίπου 6-7cm χαρτιού και εισάγετε την άκρη του χαρτιού στην βάση του εκτυπωτή. Κατεβάστε πιέζοντας προς τα κάτω τον µοχλό στήριξης της θερµικής κεφαλής. 5. Όταν το χαρτί αναγνωριστεί από την ταµειακή αυτόµατα θα αρχίσει ο εκτυπωτής να προωθεί το χαρτί µέχρι να το φέρει έξω από τον εκτυπωτή σε θέση εκτύπωσης. 6. Αν το χαρτί µπλοκάρει µπορείτε να σηκώσετε την θερµική κεφαλή για να το ξεµπλοκάρετε µε τον ειδικό µοχλό. 7. Τοποθετήστε πάλι το καπάκι προστασίας χαρτοταινιών. Η ταµειακή είναι έτοιµη να εκδώσει απόδειξη για τον πελάτη

11 Αλλαγή χαρτοταινίας ηµερολογίου 1. Ανοίξτε το καπάκι προστασίας χαρτοταινιών. 2. Απαλά τραβήξτε το µαύρο καρούλι µε το ηµερολόγιο της εφορίας αντίθετα ώστε να ελευθερωθεί. 3. Αποσύρετε το παλιό χαρτί ηµερολογίου και φυλάξτε το σε ασφαλές σηµείο. 4. Τοποθετήστε µία νέα χαρτοταινία. 5. Ξετυλίξτε περίπου 6-7 cm χαρτιού και βάλτε την άκρη του χαρτιού στην βάση του εκτυπωτή. Όταν το χαρτί αναγνωριστεί από την ταµειακή, αυτόµατα θα αρχίσει ο εκτυπωτής να προωθεί το χαρτί µέχρι να το φέρει έξω σε θέση εκτύπωσης. 6. Αν το χαρτί µπλοκάρει µπορείτε να σηκώσετε την κεφαλή του εκτυπωτή χρησιµοποιώντας τον ειδικό µοχλό και να το ξεµπλοκάρετε. 7. Βάλτε την άκρη που βγήκε από τον εκτυπωτή στην εγκοπή του µαύρου καρουλιού και τυλίξτε την δυο-τρεις βόλτες ώστε να σταθεροποιηθεί. 8. Τοποθετήστε και πιέστε το καρούλι στην θέση της χρησιµοποιώντας και πιέζοντας το στο γρανάζι της. 9. Τοποθετήστε πάλι το καπάκι προστασίας χαρτοταινιών

12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Η λειτουργία της ταµειακής βασίζεται σε εισαγωγές πωλήσεων που µοιράζονται σε τµήµατα ή σε είδη µε το ανάλογο ποσοστό ΦΠΑ που τους αντιστοιχεί. Οι συναλλαγές τελειώνουν πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο τέλους συναλλαγής, το οποίο παράγει την απόδειξη ολοκληρωµένη. Αυτό σηµαίνει ότι η βασική λειτουργία της ταµειακής αποτελείται από την εισαγωγή του ποσού ακολουθούµενο από το τµήµα και τέλος την επιλογή του τρόπου πληρωµής. Η ταµειακή επίσης έχει πολλά κωδικοποιηµένα είδη, τα οποία ανήκουν στο κύριο τµήµα το οποίο είναι συνδεδεµένο µε το ανάλογο ΦΠΑ, περιλαµβάνει προκαθορισµένες πληροφορίες όπως περιγραφή, προκαθορισµένη / ανοιχτή τιµή, επιλογή µονής πώλησης, ποσότητα αποθήκης και κωδικό BARCODE. Για να εισάγετε ένα είδος, πρέπει απλά να πατήσετε τον κωδικό του ακολουθούµενο από το πλήκτρο ΕΙ ΟΣ. Μπορείτε επίσης να εισάγετε µια τιµή χειροκίνητα σε ανοιχτής τιµής είδη µε µηδενική τιµή. Η ταµειακή επίσης έχει πολλές άλλες λειτουργίες όπως: Εκπτώσεις, αυξήσεις, ακυρώσεις, διόρθωση ποσού, καταθέσεις, αναλήψεις που µας οδηγούν σε ένα αναλυτικό έλεγχο των κινήσεων του ταµείου. Μπορείτε να ακυρώσετε οποιαδήποτε συναλλαγή, ή να εφαρµόσετε όσες εκπτώσεις θέλετε, µε τον περιορισµό ότι δεν µπορείτε να εισάγετε αρνητικό ΦΠΑ ή αρνητική απόδειξη. Οι φορολογικές αποδείξεις διαφέρουν από τις µη φορολογικές από την ένδειξη του αριθµού µητρώου στο τέλος της απόδειξης. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΘΕΣΗ REG) Το παράδειγµα στην ακόλουθη σελίδα αναφέρεται στο σύστηµα υπολογισµού του ΦΠΑ: Ο φόρος περιλαµβάνεται στις τιµές Ποσό x Φόρος x * A A Η ανάλυση του φόρου θα φανεί στην απόδειξη µόνο αν η αντίστοιχη επιλογή έχει ενεργοποιηθεί από τον προγραµµατισµό. Λειτουργία - πώλησης σε τµήµατα Το παρακάτω παράδειγµα µας δείχνει την δήλωση του χειριστή n. 1 και µια απλή πώληση στο τµήµα n. 1. Η διαδικασία είναι ίδια για οποιοδήποτε άλλο τµήµα. Σιγουρευτείτε ότι το τµήµα έχει αντιστοιχιστεί σε οµάδες ΦΠΑ και ότι οι κλάσεις ΦΠΑ έχουν προγραµµατιστεί πριν προσπαθήσετε να λειτουργήσετε την ταµειακή. Χωρίς αυτόν τον προγραµµατισµό, η ταµειακή θα εµφανίσει ένα µήνυµα λάθους καθώς προσπαθείτε να κάνετε µία πώληση. Χωρίς αυτό τον προγραµµατισµό, η ταµειακή θα εµφανίσει το µήνυµα λάθους που βλέπετε δίπλα καθώς θα προσπαθεί να εισάγει µια πώληση. ΛΑΘΟΣ Εισάγετε κωδικό χειριστή για να επιτρέψετε την λειτουργία της ταµειακής. Αν ένας κωδικός χειριστή δεν εισαχθεί, η ταµειακή θα εµφανίσει το µήνυµα λάθους που βλέπετε δίπλα. ΛΑΘΟΣ

13 Επαναλαµβανόµενη πώληση στο τµήµα 1 Τ Α Μ Ι Α Σ Τ Μ Τ Μ Τ Μ Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α = Μια πώληση σε ένα τµήµα µπορεί να επαναληφθεί πατώντας απλά το ίδιο τµήµα. Σηµειώστε ότι στην οθόνη, 2 είναι ο µετρητής των επαναλήψεων, 1 είναι το τµήµα και 10,00 είναι η επαναλαµβανόµενη ποσότητα Τ Μ Τ Μ Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α = Τµήµατα µονής πώλησης Η επιλογή µονής πώλησης σας επιτρέπει να κλείσετε µια συναλλαγή µε µετρητά µόνο πατώντας την επιθυµητή τιµή και το πλήκτρο του τµήµατος εφόσον έχει προγραµµατιστεί Η επιλογή µονής πώλησης θα δουλέψει µόνο αν είναι η πρώτη καταχώρηση σε µια συναλλαγή. Τ Μ =

14 ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙ ΟΣ PLU Λειτουργία προκαθορισµένης τιµής Το standard PLU (δηλαδή το είδος) µε προγραµµατισµένη τιµή και άλλες επιλογές. Τα είδη έχουν το ΦΠΑ το οποίο αντιστοιχεί στο κύριο τµήµα που τα προγραµµατίσαµε. Η πώληση σε είδος απαιτεί µόνο την πληκτρολόγηση του κωδικού του είδους. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα είδος χρησιµοποιώντας τον οπτικό αναγνώστη (BAR CODE reader,scanner). 1 Ε Ι Ο Σ Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α = 1.00 Εισαγωγή ανοιχτής τιµής Η εισαγωγή ανοιχτής τιµής είναι δυνατή για όλα τα είδη µε µηδενική ή προκαθορισµένη τιµή (δείτε προγραµµατισµό τµηµάτων) Τ Ι Μ Η Ε Ι Ο Σ Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α = Μονή πώληση 2 Ε Ι Ο Σ Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α =

15 ΑΛΛΑΓΗ Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καταχωρήσετε είδη που θα επιστραφούν για αλλαγή. Αυτή η λειτουργία δεν είναι ποτέ διαθέσιµη στην αρχή της συναλλαγής, επειδή µια αρνητική συναλλαγή ή αρνητικό ΦΠΑ δεν µπορεί να εισαχθεί στην συναλλαγή και στην έκδοση της απόδειξης Τ Μ Τ Μ Α Λ Λ Α Γ Η Α Τ Μ. 1 Α Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α = 3.00 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ Ακέραια ποσότητα Παράδειγµα : 5 τεµάχια επί το καθένα = 50.00, δηλαδή 5 x Χ 5 x Τ Μ Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α = 5.00 εκαδική ποσότητα Η δεκαδική ποσότητα δέχεται µέχρι τρία δεκαδικά ψηφία. Παράδειγµα : τεµάχια επί το καθένα = 25.00, δηλαδή 1.25 x Χ Χ Τ Μ Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α =

16 ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (επιταγές, κάρτες, µετρητά) Κάθε τρόπος εξόφλησης είναι αντιστοιχισµένος µε τα αντίστοιχα σύνολα και µετρητές. Αν ένα συνολικό ποσό πληρωµής είναι λιγότερο από το ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ, η υπόλοιπη αξία θα εµφανιστεί στην οθόνη. Το συνολικό ποσό που εµφανίζεται πρέπει να είναι ίσο ή µεγαλύτερο από το υπόλοιπο της συναλλαγής ώστε να ολοκληρωθεί. Σε τµηµατικό τρόπο εξόφλησης ο επόµενος τρόπος πληρωµής µπορεί να είναι χρησιµοποιώντας οποιοδήποτε πλήκτρο εξόφλησης. Η τελική απόδειξη θα δείξει κάθε τρόπο πληρωµής που κινήθηκε µέχρι να τελειώσει η πώληση. Ένας τρόπος πληρωµής µπορεί να διορθωθεί µόνο κατά την διάρκεια τµηµατικής εξόφλησης. Αν έχει γίνει υπέρβαση ποσού πληρωµής, η ταµειακή τυπώνει το πληρωτέο ποσό και τα ρέστα µε το χαρακτηριστικό γράµµα Ρ δίπλα. Μετά σας δείχνει το ποσό ρέστων που πρέπει να δώσετε µε κάποιο σύµβολο (αναφέρεται στο σύµβολο που εµφανίζεται στην οθόνη) σαν πρώτο ψηφίο. Τρόπος πληρωµής ΜΕΤΡΗΤΑ Εισαγωγή ποσού µε υπόλοιπο και υπολογισµό ρέστων Τ Μ Τ Μ Μ Ε Ρ Ι Κ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α Ρ 2.00 Επιταγές σηµείωση: Όταν δεν έχει καταχωρηθεί ποσό πριν πατηθεί το πλήκτρο ΕΠΙΤΑΓΗ, η ταµειακή θα τυπώσει "0" σαν υπόλοιπο. Καµία ένδειξη δεν θα εµφανιστεί στην οθόνη Τ Μ Τ Μ Ε Π Ι Τ Α Γ Η = Επιταγές σηµείωση: Όταν δεν έχει καταχωρηθεί ποσό πριν πατηθεί το πλήκτρο ΕΠΙΤΑΓΗ, η ταµειακή θα τυπώσει "0" σαν υπόλοιπο. Eάν πληκτρολογήσουµε το ποσό πληρωµής πριν το πλήκτρο επιταγή θα έχουµε υπολογισµό των ρέστων

17 Τ Μ Τ Μ Ε Π Ι Τ Α Γ Η Ρ Πιστωτική κάρτα Οι ίδιοι κανόνες µε το πλήκτρο ΕΠΙΤΑΓΗ. Τα πλήκτρα εξόφλησης που χρησιµοποιούνται είναι: Π Ι Σ Τ Ω Σ Η Ρ Τµηµατικός τρόπος εξόφλησης Τ Μ Τ Μ Ι Ο Ρ Θ Τ Μ Ε Π Ι Τ Α Γ Η Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α Ρ 0 Εκπτώσεις και Αυξήσεις Ποσοστιαία έκπτωση Τ Μ % Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α =

18 Οι ποσοστιαίες εκπτώσεις δέχονται µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία Τ Μ % Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α = Αξιακή έκπτωση Τ Μ Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α = 9.00 Ποσοστιαία έκπτωση επι του ποσού πληρωµής Τ Μ Τ Μ Τ Μ Μ Ε Ρ. Σ Υ Ν % 0.50 Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α = 4.50 Ποσοστιαία Αύξηση τµήµατος Οι ποσοστιαίες επιβαρύνσεις επιδέχονται µέχρι δύο ψηφία δεκαδικά Τ Μ % Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α =

19 Ποσοστιαία επιβάρυνση στη συναλλαγή Η ποσοστιαία επιβάρυνση δέχεται έως δύο δεκαδικά ψηφία Τ Μ Τ Μ Μ Ε Ρ. Σ Υ Ν % Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α = Αύξηση αξίας Τ Μ Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α = Επιβάρυνση συναλλαγής Τ Μ Τ Μ Μ Ε Ρ. Σ Υ Ν Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α =

20 Συναλλαγές εκτός πώλησης Κατάθεση Η κατάθεση σας επιτρέπει να εισάγετε οποιοδήποτε ποσό χρηµάτων στο συρτάρι εκτός συναλλαγής (για παράδειγµα να αφήσετε χρήµατα για ρέστα στον υπάλληλο του ταµείου). Σηµειώστε ότι όταν τα µετρητά κατατεθούν, αυξάνονται τα σύνολα στα ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ, όχι οι πωλήσεις µε µετρητά Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Η Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α = Αναλήψεις Η ανάληψη λειτουργεί όπως η λειτουργία Κατάθεση µόνο που µειώνει τα σύνολα στα ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ Σηµειώστε ότι η ανάληψη επιτρέπεται µόνο σε ποσά µικρότερα ή ίσα των ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ Α Ν Α Λ Η Ψ Η Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α =

21 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΙΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΤΙΜΗ ΕΙ ΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΕΙ ΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

22 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

23 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΜΕΙΚΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΕΣΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΑΝΤΙ

24 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΤΟ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΞΙΑΣ

25 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΤΟ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ

26 ΑΝΑΦΟΡΕΣ (ΘΕΣΗ Χ) Ηµερήσιες αναφορές Προσωρινό ηµερήσιο φορολογικό ισοζύγιο (ισοζύγιο Χ) 0 1 Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α 01 Η Φ.Τ.Μ. θα τυπώσει ένα µη φορολογικό δελτίο µε τα ηµερήσια οικονοµικά σύνολα χωρίς να τα µηδενίσει. Σε αυτό το δελτίο µπορούµε να δούµε τις ηµερήσιες πωλήσεις,τις τυχών εκπτώσεις η αυξήσεις τις αλλαγές εάν έχουµε κάνει και γενικά όλη την ηµερήσια ανάλυση του ταµείου µας. Το παραπάνω δελτίο µπορούµε να το εκδώσουµε όσες φορές θέλουµε κατά την διάρκεια τις ηµέρας χωρίς να µηδενιστούν τα ηµερήσια σύνολα. Αν τελειώσει το χαρτί ή συµβεί σφάλµα στην τροφοδοσία κατά την διάρκεια της έκδοσης των ισοζυγίων µηδενισµού, το ισοζύγιο διακόπτεται. Αφού αποµακρυνθεί το λάθος, ένα µήνυµα εκτυπώνεται και το ισοζύγιο ξεκινάει πάλι. Προσωρινό ηµερήσιο ταµείο ηµέρας (ισοζύγιο Χ) 0 2 Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α 02 Η Φ.Τ.Μ. θα τυπώσει ένα µη φορολογικό δελτίο µε την ηµερήσια κίνηση του ταµείου είτε από πωλήσεις,είτε από εισπράξεις η αναλήψεις. Προσωρινό δελτίο κίνησης ταµιών. (ισοζύγιο Χ) 9 7 Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α 97 Η Φ.Τ.Μ. θα τυπώσει ένα µη φορολογικό δελτίο µε την ηµερήσια κίνηση των ταµιών είτε από πωλήσεις,είτε από εισπράξεις η αναλήψεις (µέγιστος αριθµός ταµιών 12). Προσωρινό δελτίο κίνησης ωριαίων πωλήσεων. (ισοζύγιο Χ) X Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α 0 Η Φ.Τ.Μ. θα τυπώσει ένα µη φορολογικό δελτίο µε τις ωριαίες ηµερήσιες κίνησης του ταµείου από πωλήσεις. Προσωρινό δελτίο ανάλυσης ειδών. (ισοζύγιο Χ)

27 P L U Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α 0 Η Φ.Τ.Μ. θα τυπώσει ένα µη φορολογικό δελτίο µε τις ηµερήσιες κίνησης των ειδών (plu) χωρίς να τα µηδενίσει. Προσωρινό δελτίο ανάλυσης κατηγοριών. (ισοζύγιο Χ) P L U Μ Ε Ρ Ι Κ Ο 0 Η Φ.Τ.Μ. θα τυπώσει ένα µη φορολογικό δελτίο µε τις ηµερήσιες κίνησης των κατηγοριών χωρίς να τα µηδενίσει. Προσωρινό δελτίο ανάλυσης επιλεκτικών ειδών. (ισοζύγιο Χ) 2 P L U 4 Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α 0 Η Φ.Τ.Μ. θα τυπώσει ένα µη φορολογικό δελτίο µε τις ηµερήσιες κίνησης των επιλεκτικών ειδών (plu) χωρίς να τα µηδενίσει (π.χ από 2 έως 4 plu). ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Επιλεκτική ανάγνωση φορολογικής µνήµης ανά ηµεροµηνία συνοπτική Ταµειακή σε ηρεµία 0 M E Ρ. Σ Υ Ν. - Η ταµειακή ζητάει τις ηµεροµηνίες M E Ρ. Σ Υ Ν. 0 Η Φ.Τ.Μ. θα τυπώσει ένα µη φορολογικό δελτίο µε την συνοπτική ανάγνωση της φορολογικής µνήµης από τις επιλεκτικές ηµεροµηνίες που ζητήθηκαν (από µέρα µήνας έτος έως µέρα µήνας έτος ). Επιλεκτική ανάγνωση φορολογικής µνήµης ανά ηµεροµηνία αναλυτική Ταµειακή σε ηρεµία 0 M E Ρ. Σ Υ Ν

28 Η ταµειακή ζητάει τις ηµεροµηνίες M E Τ Ρ Η Τ Α 0 Η Φ.Τ.Μ. θα τυπώσει ένα µη φορολογικό δελτίο µε την αναλυτική ανάγνωση της φορολογικής µνήµης από τις επιλεκτικές ηµεροµηνίες που ζητήθηκαν (από µέρα µήνας έτος έως µέρα µήνας έτος ). Επιλεκτική ανάγνωση φορολογικής µνήµης ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ συνοπτική Ταµειακή σε ηρεµία 0 M E Ρ. Σ Υ Ν. M E Ρ. Σ Υ Ν. - Η ταµειακή ζητάει τους αρ. µηδενισµού M E Ρ. Σ Υ Ν. 0 Η Φ.Τ.Μ. θα τυπώσει ένα µη φορολογικό δελτίο µε την συνοπτική ανάγνωση της φορολογικής µνήµης από τους επιλεκτικούς αριθµούς µηδενισµού που ζητήθηκαν (από 0001 τετραψήφιο νούµερο έως0005 τετραψήφιο νούµερο). Επιλεκτική ανάγνωση φορολογικής µνήµης ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ αναλυτική Ταµειακή σε ηρεµία 0 M E Ρ. Σ Υ Ν. M E Ρ. Σ Υ Ν. - Η ταµειακή ζητάει τους αρ. µηδενισµου M E Τ Ρ Η Τ Α 0 Η Φ.Τ.Μ. θα τυπώσει ένα µη φορολογικό δελτίο µε την αναλυτική ανάγνωση της φορολογικής µνήµης από τους επιλεκτικούς αριθµούς µηδενισµού που ζητήθηκαν (από 0001 τετραψήφιο νούµερο έως0005 τετραψήφιο νούµερο)

29 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΤΙΩΝ <Χ> ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ Χ

30 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙ ΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

31 ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ

32 ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

33 ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

34 ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

35 ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

36 Ηµερήσια φορολογική Αναφορά (ισοζύγιο Ζ) 0 1 Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α 01 Η Φ.Τ.Μ. θα τυπώσει ένα φορολογικό δελτίο µε τα ηµερήσια οικονοµικά σύνολα και θα τα µηδενίσει. Σε αυτό το δελτίο µπορούµε να δούµε τις ηµερήσιες πωλήσεις, τις τυχών εκπτώσεις η αυξήσεις τις αλλαγές εάν έχουµε κάνει και γενικά όλη την ηµερήσια ανάλυση του ταµείου µας. Το παραπάνω δελτίο θα πρέπει να το εκδώσουµε µια φορά κατά την διάρκεια τις ηµέρας και θα µηδενιστούν τα ηµερήσια σύνολα. Στην αναφορά κατηγοριών, για κάθε κατηγορία υπολογίζονται τα τεµάχια σωστά ως εξής: Πωλήσεις διορθώσεις αλλαγές + διορθώσεις αλλαγών. εν υπάρχει χωριστός µετρητής για τις πωλήσεις και χωριστός για τις αλλαγές. Αν τελειώσει το χαρτί ή συµβεί σφάλµα στην τροφοδοσία κατά την διάρκεια της έκδοσης των ισοζυγίων µηδενισµού, το ισοζύγιο διακόπτεται. Αφού αποµακρυνθεί το λάθος, ένα µήνυµα εκτυπώνεται και το ισοζύγιο ξεκινάει πάλι. Ηµερήσιο δελτίο κίνησης ταµιών. (ισοζύγιο Χ) 9 7 Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α 97 Η Φ.Τ.Μ. θα τυπώσει ένα µη φορολογικό δελτίο µε την ηµερήσια κίνηση των ταµιών είτε από πωλήσεις,είτε από εισπράξεις η αναλήψεις (µέγιστος αριθµός ταµιών 12)και θα τους µηδενίσει. Ηµερήσιο δελτίο κίνησης ωριαίων πωλήσεων. (ισοζύγιο Χ) X Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α 0 Η Φ.Τ.Μ. θα τυπώσει ένα µη φορολογικό δελτίο µε τις ωριαίες ηµερήσιες κίνησης του ταµείου από πωλήσεις και θα τις µηδενίσει

37 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΤΙΩΝ <Ζ> ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ Ζ

38 ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

39 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙ Ι ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ PRG ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΚ ΩΣΕΙ ΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ζ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΤΑΜΕ ΠΛΗΚΤΡΑ 01 ΚΑΙ NS A) Ακολουθία πλήκτρων ( SHVT [ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ] ) ( NNNNNNNN ) [ΤΜΗΜΑ] B) ΟΠΟΥ S ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 0 = ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ 1 = ΜΟΝΗ ΠΩΛΗΣΗ H: 0= ΧΩΡΙΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 1=1 ΨΗΦΙΟ (0 9) 2=2 ΨΗΦΙΟ (0 99) 3=3 ΨΗΦΙΟ (0 999) 4=4 ΨΗΦΙΟ (0 9999) 5=5 ΨΗΦΙΟ ( ) 6=6 ΨΗΦΙΟ ( ) 7=7 ΨΗΦΙΟ ( ) 8= ΧΩΡΙΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΠΟΥ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ V: ΕΙ ΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 0=ΕΙ ΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1=ΟΧΙ ΕΙ ΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΟΥ V ΠΑΝΤΑ 0 T: ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1=ΦΠΑ-1 2=ΦΠΑ-2 3=ΦΠΑ-3 4=ΦΠΑ-4 5=ΦΠΑ-5 ΟΠΟΥ Τ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΠΑ

40 NNNNNNNN: ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ( ) ΟΠΟΥ Ν ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ Π.Χ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : ( 0001 ) - [ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ] ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ( 100 ) - [ ΤΜΗΜΑ-1 ] 100 ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΡΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΚ ΩΣΕΙ ΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ζ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΤΑΜΕ ΠΛΗΚΤΡΑ 02 ΚΑΙ NS A) Ακολουθία πλήκτρων (CCCCCCC) [ΤΜΗΜΑ] B) CCCC : ΑSCI ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ή ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ALFA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η περιγραφή του τµήµατος προγραµµατίζεται µέχρι 12 χαρακτήρες µέγιστο. Ο προγραµµατισµός γίνεται χρησιµοποιώντας τους ASCI χαρακτήρες οι οποίοι βρίσκονται στην τελευταία σελίδα του βιβλίου ή πατώντας το πλήκτρο ALFA προγραµµατίζεται απευθείας µε τους χαρακτήρες που εµφανίζονται στο αριθµητικό πληκτρολόγιο. Χρησιµοποιώντας το κενό (space) υπολογίζεται σαν χαρακτήρας. Π.Χ. εάν θέλουµε να προγραµµατίσουµε στο τµήµα 1 την ονοµασία καφές πληκτρολογούµε τους χαρακτήρες ASCI 2B 41 D6 46 D3 συνεχόµενους και αµέσως µετά το τµήµα 1. Συνεχίζουµε εάν θέλουµε τον προγραµµατισµό για το επόµενο τµήµα πατώντας τους αντίστοιχους χαρακτήρες ASCI και το αντίστοιχο τµήµα. Όπου 0 ΑΛΛΑΓΗ =Α Όπου 1 ΑΛΛΑΓΗ =Β Όπου 2 ΑΛΛΑΓΗ =C Όπου 3 ΑΛΛΑΓΗ =D Όπου 4 ΑΛΛΑΓΗ =E Όπου 5 ΑΛΛΑΓΗ =F

DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝ 15 ΨΕ 396/15-05-08 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 3

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ caratperfect Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Αρ. Έγκρισης: 15DCC512/17.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ QMP 52 Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Αρ. Εγκρ. Υπουργείου Οικονομικών: 15DCB511/17.12.2013 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007 LABWARE S.p.A. LABWARE S.p.A. Via Einaudi, 132 62012 Civitanova Marche (MC) ITALY www.labware.it

Copyright 2007 LABWARE S.p.A. LABWARE S.p.A. Via Einaudi, 132 62012 Civitanova Marche (MC) ITALY www.labware.it Όλα τα δικαιώµατα αυτής της έκδοσης διατηρούνται. Η αντιγραφή είναι απαγορευµένη σε οποιοδήποτε µέρος αυτού του εγχειρίδιου, σε οποιαδήποτε µορφή, χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια από την LABWARE S.p.A. Italy.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580 Manual Turbo-X G580 Octacore Smartphone G580 Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΑ... 4 1.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ... 4 1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 1.3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 7 1.3.1 Προσοχή...

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα σφάλματος... 16 Προβλήματα και λύσεις... 16

Μηνύματα σφάλματος... 16 Προβλήματα και λύσεις... 16 Οδηγίες φαξ Διαμόρφωση του φαξ Εισαγωγή στο FAX Utility (Μόνο Windows)... 3 Πληροφορίες τροφοδοσίας ρεύματος... 3 Σύνδεση τηλεφώνου ή αυτόματου τηλεφωνητή... 3 Έλεγχος της σύνδεσης φαξ... 5 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής σας, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο Οδηγίες Χρήσης PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ POWERMAX PRO Σύντομος

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας Οδηγίες χρήσης ii Ηλεκτροκαρδιογράφος Welch Allyn CP 200 Πνευµατικά δικαιώµατα 2006, Welch Allyn, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 E8BA0ED(EL).fm Page 1 Tuesday, January 31, 2006 1:36 PM ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 Εγχειρίδιο Οδηγιών PAL Πίνακας Περιεχοµένων Προφυλάξεις...2 Ασφάλεια του Μηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Να Βρίσκεται Πάντοτε στο Αυτοκίνητο. Περιέχει Χρήσιµες Πληροφορίες για την Ασφάλεια, Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινήτου σας.

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Να Βρίσκεται Πάντοτε στο Αυτοκίνητο. Περιέχει Χρήσιµες Πληροφορίες για την Ασφάλεια, Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινήτου σας. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ SERVICE Συστάσεις για τα καύσιµα: είτε τη σελίδα 1-1 Συστάσεις για το λάδι του κινητήρα: Βενζινοκινητήρας: Ποιότητα: SG, SH, SJ, SL ή SM Ιξώδες: Κινητήρας 1.6 L ή 2.4 L: SAE 0W-20, 5W-30,

Διαβάστε περισσότερα

MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα : 1. ΓΕΝΙΚΑ...5 1.1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 1.2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...5 1.3 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ...6 1.4 ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ..6 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

MultiSync LCD1550M. Οδηγίες Χρήσης

MultiSync LCD1550M. Οδηγίες Χρήσης MultiSync LCD1550M Οδηγίες Χρήσης ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΙΣ ΑΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών ιατάξεων Σήµανσης Στοιχείων (ΕΑΦ ΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους».

«Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών ιατάξεων Σήµανσης Στοιχείων (ΕΑΦ ΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους». ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Νοεµβρίου 2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ : 1092819/366/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1257 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 15 η - ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης (Για το φαξ) UF-6300 / 5300. Φαξ. Eλληνικά. Αριθμός μοντέλου

Οδηγίες Χρήσης (Για το φαξ) UF-6300 / 5300. Φαξ. Eλληνικά. Αριθμός μοντέλου Οδηγίες Χρήσης (Για το φαξ) Αριθμός μοντέλου Φαξ UF-600 / 500 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Eλληνικά Κύρια συσκευή και αξεσουάρ Ανοίξτε το κουτί και

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

D-630 ZOOM FE-5500 X-600

D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Φωτογραφίστε και παίξτε! GR Βασικό Εγχειρίδιο Χρήσης Απολαύστε ακόµη περισσότερο τη µηχανή Τι µπορείτε να κάνετε µε αυτή τη µηχανή Χρήση της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα