Basel Statements on the Future of Hospital Pharmacy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Basel Statements on the Future of Hospital Pharmacy"

Transcript

1 Basel Statements on the Future of Hospital Pharmacy The Global Conference on the Future of Hospital Pharmacy was hosted by the FIP Hospital Pharmacy Section as part of the 68th Annual Congress of the International Pharmaceutical Federation (FIP). A total of 348 hospital pharmacists representing 98 nations met in Basel, Switzerland on 30 and 31 August, 2008 and successfully developed these consensus statements reflecting the profession s preferred vision of practice in the hospital setting. This translation from English into Greek, which was prepared by Leonidas Tzimis, is an unofficial document. The official Proceedings of the Global Conference on the Future of Hospital Pharmacy were published in English as a supplement to the March 1, 2009 issue of the American Journal of Health-System Pharmacy and may be accessed, free of charge, through the journal web site at The International Pharmaceutical Federation (FIP) does not assume responsibility for the accuracy of the translation. FIP encourages hospital pharmacy leaders, pharmacy educators, and health authorities around the world to study the Proceedings and use them in planning the future direction of hospital pharmacy in their countries. For more information about the Global Conference, see the Conference web site at Translation date, September 2009.

2 ιεθνής Φαρµακευτική Οµοσπονδία - FIP Παγκόσµια ιάσκεψη για το Μέλλον της Νοσοκοµειακής Φαρµακευτικής Βασιλεία, Τελικές ηλώσεις Συναίνεσης 4 εκεµβρίου 2008 Η Παγκόσµια ιάσκεψη για το Μέλλον της Νοσοκοµειακής Φαρµακευτικής φιλοξενήθηκε από το Τµήµα Νοσοκοµειακής Φαρµακευτικής της FIP, στο πλαίσιο του 68ου Ετήσιου Συνεδρίου της ιεθνούς Φαρµακευτικής Οµοσπονδίας (FIP). Συνολικά 348 νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί που αντιπροσωπεύουν 98 έθνη συναντήθηκαν στη Βασιλεία της Ελβετίας στις 30 και 31 Αυγούστου και ανάπτυξαν µε επιτυχία αυτές τις δηλώσεις συναίνεσης, αντικατοπτρίζοντας το όραµα για την προτιµητέα πρακτική του επαγγέλµατος στο νοσοκοµειακό περιβάλλον. Πριν από τη διάσκεψη, διαµεσολαβητές, που ορίστηκαν από το Τµήµα Νοσοκοµειακής Φαρµακευτικής της FIP, προετοίµασαν βιβλιογραφική ανασκόπηση για κάθε µια από τις έξι θεµατικές ενότητες, που καλύπτουν όλους τους τοµείς της διαδικασίας της χρήσης των φάρµακων σε νοσοκοµεία, συµπεριλαµβανοµένων των προµηθειών των φαρµάκων, την προετοιµασία και τη διανοµή, τη συνταγογράφηση, τη χορήγηση φαρµάκων, καθώς και την παρακολούθηση των αποτελεσµάτων στους ασθενείς. Επιπλέον, αντιµετωπίστηκαν τα προβλήµατα που σχετίζονται µε ανθρώπινους πόρους και την κατάρτιση. Η ασφάλεια των φαρµάκων ήταν ένα σηµαντικό θέµα σε όλες τις δηλώσεις συναίνεσης που αναπτύχθηκαν. Κάθε υπεύθυνος ανέπτυξε επίσης σχέδιο συναινετικών δηλώσεων για εξέταση. Πριν από τη ιάσκεψη, όλα τα προκαταρκτικά υλικά κυκλοφόρησαν στις οµάδες εργασίας που απαρτίζονται από επίσηµους εκπροσώπους και άλλους συµµετέχοντες, και πραγµατοποιήθηκε ένας "εικονικός διάλογος". Τα µέλη της οµάδας εργασίας αντάλλαξαν παρατηρήσεις και προτάσεις που αφορούσαν αυτά τα σχέδια µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µε αποτέλεσµα πολλές δηλώσεις να τελειοποιηθούν πριν από τη συνεδρίαση της Βασιλείας. Αρκετές πρωταρχικές δηλώσεις, που καλύπτουν βασικές έννοιες σχετικά µε τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική πρακτική, αλλά δεν ταιριάζουν σε καµία από τις έξι θεµατικές ενότητες των οµάδων εργασίας, προστέθηκαν πριν από τη ιάσκεψη. Κατά την έναρξη της ιάσκεψης, κάθε υπεύθυνος έδωσε µια σύντοµη παρουσίαση σχετικά µε το θέµα του και το σχέδιο του για τη δήλωση συναίνεσης, παρέχοντας σε όλους τους συµµετέχοντες την ευκαιρία να µελετήσουν όλα τα υπό εξέταση θέµατα. Οι συµµετέχοντες στη συνέχεια πήγαν σε συνεδριάσεις της οµάδας εργασίας, όπου έγινε λεπτοµερής συζήτηση και διεξήχθη διάλογος, µε αποτέλεσµα το τελικό σχέδιο των 1

3 δηλώσεων. Οι διαµεσολαβητές, τα µέλη της συντονιστικής επιτροπής και οι υπεύθυνοι από το τµήµα νοσοκοµειακής φαρµακευτικής βελτίωσαν περαιτέρω τις δηλώσεις µετά τη συνεδρίαση της οµάδας εργασίας, καθώς και όλες τις δηλώσεις που εξετάστηκαν στη συνέχεια µε την πλήρη συνεδρίαση των συµµετεχόντων την επόµενη µέρα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Κυριακή 31 Αυγούστου 2008, είχε εγκατασταθεί στην αίθουσα ένα ηλεκτρονικό σύστηµα αντίδρασης του ακροατήριου για να συγκεντρώσει ψήφους για κάθε δήλωση, όπως διαβάζονταν από το µεσολαβητή ο οποίος συντόνισε τη συζήτηση για αυτό το θέµα. Οι αντιπρόσωποι µε δικαίωµα ψήφου χρησιµοποίησαν το σύστηµα Likert 4 σηµείων, µε τις έννοιες (Α, απόλυτα µε τη δήλωση; B, ; Γ, ;, απόλυτα µε τη δήλωση), ώστε να ψηφίσουν για κάθε δήλωση. Συναίνεση υπέρ της κάθε δήλωσης ορίζεται ως περισσότερο από το 50% των ψήφων να είναι «απόλυτα» ή. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στη διάρκεια της ιάσκεψης, όλες οι 74 αρχικές δηλώσεις εγκρίθηκαν µε συναίνεση, µεγαλύτερη του 50% των ψήφων υπέρ (σε µεγάλο βαθµό Συµφωνούν απόλυτα ή Συµφωνούν). Συνολικά 82 χώρες ψήφισαν για τουλάχιστον 1 δήλωση. Σε όλες τις δηλώσεις, κατά µέσο όρο κατεγράφησαν 64,1 ψήφοι κατά δήλωση. Συνολικά 14 χώρες ψήφισαν για όλες τις δηλώσεις, και επιπλέον 10 χώρες ψήφισαν για όλες εκτός 1 δήλωση. Σε όλες τις δηλώσεις, το µέσο επίπεδο της συναίνεσης (ποσοστό των ψήφων ως " απόλυτα" ή "") ήταν 97,5%. Σε ψήφους, µόνο 111 ήταν "" και 22 " έντονα". Επί όλων των καταγεγραµµένων ψήφων, οι (62,8%) ήταν " απόλυτα," και (21,7%) ήταν " ". Συνολικά 26 δηλώσεις (35%) είχαν συναίνεσης 100% (" απόλυτα" ή ""). Το ελάχιστο επίπεδο συναίνεσης σε όλες τις δηλώσεις ήταν 90,4%. Μετά τη ιάσκεψη, και µε βάση τα σχόλια που ελήφθησαν από αντιπροσώπους και τους άλλους συµµετέχοντες, δύο ζεύγη των αρχικών 74 δηλώσεων συγχωνεύθηκαν, µία δήλωση αναθεωρήθηκε και τρεις νέες δηλώσεις προστέθηκαν. Οι αλλαγές αυτές υποβλήθηκαν σε όλους τους αντιπροσώπους για µια ψηφοφορία µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και τα αποτελέσµατα περιλαµβάνονται εδώ µαζί µε τις αρχικές δηλώσεις που δεν τροποποιήθηκαν. Ένα σύνολο 75 δηλώσεων αντιπροσωπεύουν το τελικό κείµενο των ηλώσεων της Βασιλείας. Η Παγκόσµια ιάσκεψη για το Μέλλον της Νοσοκοµειακής Φαρµακευτικής της FIP σχεδιαζόταν για περίπου 3 χρόνια, περίοδο κατά την οποία διεξήχθη µια έρευνα για την πρακτική της νοσοκοµειακής φαρµακευτικής. Στην έρευνα, που περιγράφει τη φύση και την έκταση της φαρµακευτικής πρακτικής σε παγκόσµιο επίπεδο, περιλαµβάνονται απαντήσεις από 85 έθνη που αντιπροσωπεύουν το 83% του παγκόσµιου πληθυσµού. Όλες οι εγκεκριµένες δηλώσεις συναίνεσης, µαζί µε τα αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται σε βιβλιογραφικά σχόλια που υποστηρίζουν τις δηλώσεις, θα δηµοσιευθούν στις αρχές του 2009 σε ένα ειδικό ένθετο του American Journal of Health-System Pharmacy. ωρεάν πρόσβαση στη πλήρη διαδικασία θα καταστεί δυνατή µέσω της ιστοσελίδας του περιοδικού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την Παγκόσµια ιάσκεψη, βλ. την ιστοσελίδα της ιάσκεψης στο 2

4 Γενικές δηλώσεις 1. Πρωταρχικός στόχος των νοσοκοµειακών φαρµακοποιών είναι η βελτιστοποίηση της κατάστασης των ασθενών µέσω της συνετής, ασφαλούς, αποτελεσµατικής και οικονοµικά αποδοτικής χρήσης των φαρµάκων 2. Σε παγκόσµιο επίπεδο, κατευθυντήριες γραµµές για την «Ορθή Νοσοκοµειακή Φαρµακευτική πρακτική» θα πρέπει να αναπτυχθούν που θα βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία. Αυτές οι κατευθυντήριες γραµµές θα βοηθήσουν τις εθνικές προσπάθειες για τον καθορισµό προτύπων σε όλα τα επίπεδα, την κάλυψη και έκταση των υπηρεσιών νοσοκοµειακής φαρµακευτικής και πρέπει να περιλαµβάνουν τους αντίστοιχους ανθρώπινους πόρους και τις οδηγίες κατάρτισης. 3. Οι «πέντε σωστές διαδικασίες» (ο σωστός ασθενής, το σωστό φάρµακο, η σωστή δόση, η σωστή οδός χορήγησης και η σωστή χρονική στιγµή χορήγησης) θα πρέπει να πληρούνται σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε το φάρµακο στο νοσοκοµείο. 4. Οι υγειονοµικές αρχές και οι διοικητές των νοσοκοµείων θα πρέπει να φροντίσουν ώστε να συµµετέχουν νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί σε όλα τα στάδια των διαδικασιών των σχετιζοµένων µε τη χρήση των φαρµάκων στο νοσοκοµείο. 5. Οι υγειονοµικές αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε τοµέας της νοσοκοµειακής φαρµακευτικής διευθύνεται από φαρµακοποιούς που έχουν ολοκληρώσει εξειδικευµένη εκπαίδευση στη νοσοκοµειακή φαρµακευτική. 6. Ο ιευθυντές Φαρµακοποιοί / ο ιευθυντής του Φαρµακείου θα πρέπει να είναι ο ανώτερος επαγγελµατικά υπεύθυνος για το συντονισµό της συνετούς, ασφαλούς, αποτελεσµατικής, κατάλληλης και οικονοµικά αποδοτικής χρήσης των φαρµάκων στο νοσοκοµείο. Ψήφος A Ψήφος Β Ψήφος Γ Ψήφος Συνολικό άθροισµα ψήφων %Συµφωνία % (Α+Β) 3

5 7. Η αρµοδιότητα των νοσοκοµειακών φαρµακοποιών στη διαδικασία χρήσης των φαρµάκων, πρέπει να περιλαµβάνει την εξουσία πάνω στην επιλογή και τη χρήση συσκευών που σχετίζονται µε τη χρήση των φαρµάκων, όπως συσκευές χορήγησης, σετ χορηγήσεων, αντλίες έγχυσης και αντλίες χορηγήσεων ελεγχόµενες από υπολογιστή. 8. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί θα πρέπει να έχουν την ευθύνη της διαχείρισης για όλα τα φάρµακα στα νοσοκοµεία. 9. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί θα πρέπει να χρησιµεύουν ως πηγή για όλες τις πτυχές της χρήσης φαρµάκων και να είναι προσβάσιµοι ως σηµείο επαφής για τους παρόχους υγειονοµικής περίθαλψης. 10. Όλες οι συνταγές θα πρέπει να ελέγχονται, αναλύονται και επικυρώνονται από νοσοκοµειακό φαρµακοποιό πριν από την διανοµή και χορήγηση του φαρµάκου. 11. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί θα πρέπει να παρακολουθούν τους ασθενείς που λαµβάνουν φάρµακα (καθηµερινά ή όποτε αλλάζουν φάρµακα) ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των ασθενών, η κατάλληλη χρήση των φαρµάκων και τα βέλτιστα αποτελέσµατα. Όταν περιορισµένοι πόροι δεν επιτρέπουν στον φαρµακοποιό την παρακολούθηση όλων των ασθενών που λαµβάνουν φάρµακα, θα πρέπει να καθοριστούν κριτήρια επιλογής ανά ασθενή, που θα καθορίζουν την παρακολούθηση των ασθενών από τον φαρµακοποιό. 12. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί θα πρέπει να µπορούν να έχουν πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό των ασθενών. 13. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι ασθενείς είναι εκπαιδευµένοι για την κατάλληλη χρήση των φαρµάκων τους. 14. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί θα πρέπει να παρέχουν καθοδήγηση και εκπαίδευση σε νοσηλευτές, γιατρούς και άλλο προσωπικό του νοσοκοµείου, σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση φαρµάκων

6 15. Τα προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών της φαρµακευτικής θα πρέπει να περιλαµβάνουν σχετικό µε τα νοσοκοµεία περιεχόµενο και θα πρέπει να αναπτυχθούν µεταπτυχιακά προγράµµατα κατάρτισης και ειδίκευσης στη νοσοκοµειακή φαρµακευτική. 16. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί επιβάλλεται να συµµετέχουν ενεργά στην έρευνα για νέες µεθόδους και συστήµατα για τη βελτίωση της χρήσης των φαρµάκων. Θέµα 1 - Προµήθειες 17. Η διαδικασία προµήθειας πρέπει να είναι διαφανής, επαγγελµατική, ηθική, να προωθεί την ισότητα και την προσβασιµότητα και να εξασφαλίζει την συµβατότητα µε αντίστοιχους κυβερνητικούς και νοµικούς όρους. 18. Οι Συµβάσεις θα πρέπει να καθοδηγούνται από την αρχή της εξασφάλισης για την ασφάλεια. 19. Η προµήθεια των φαρµακευτικών προϊόντων είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί έλεγχο από τον φαρµακοποιό και τεχνικά άρτιο προσωπικό. 20. Λειτουργικές αρχές ορθής πρακτικής για τις δηµόσιες συµβάσεις θα πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά και τα µοντέλα συµβάσεων να προσαρµόζονται σε διαφορετικές ρυθµίσεις και σε αναδυόµενες ανάγκες µε τον πλέον κατάλληλο και οικονοµικά αποδοτικό τρόπο. 21. Οι προµήθειες πρέπει να υποστηρίζονται από ισχυρές αρχές διασφάλισης της ποιότητας για να εξασφαλιστεί ότι κακής ποιότητας φάρµακα δεν αγοράζονται ή επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο σύστηµα. Η σωστή αποθήκευση για να διασφαλίζεται η διατήρηση της ποιότητας στο σύνολο της διαχειριστικής αλυσίδας είναι υποχρεωτική. 22. Οι συµβάσεις δεν πρέπει να διαµορφώνονται µεµονωµένα αλλά πρέπει να ενηµερώνονται από διαδικασία επιλογής µέσω συνταγολογίου Ψήφος A Ψήφος Β Ψήφος Γ Ψήφος Συνολικό άθροισµα ψήφων %Συµφωνία % (Α+Β) 5

7 23. Οι συµβάσεις για να είναι καλές πρέπει να υποστηρίζονται από ένα αξιόπιστο σύστηµα πληροφόρησης που παρέχει ακριβείς, έγκαιρες, και προσβάσιµες πληροφορίες. 24. Ένας επίσηµος µηχανισµός πρέπει να είναι διαθέσιµος στους φαρµακοποιούς για να ζητούν καθορισµένα κεφάλαια για την προµήθεια φαρµάκων για τους ασθενείς τους. 25. Κάθε φαρµακείο πρέπει να έχει σχέδια έκτακτης ανάγκης για ελλείψεις σε φάρµακα και για αγορές σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Θέµα 2 - Επιδράσεις στη συνταγογράφηση 26. Τα νοσοκοµεία θα πρέπει να χρησιµοποιούν ένα σύστηµα µε Συνταγολόγιο φαρµάκων (τοπικό, περιφερειακό, και / ή εθνικό) που συνδέεται µε τυποποιηµένες κατευθυντήριες θεραπευτικές οδηγίες, πρωτόκολλα, καθώς και οδούς θεραπείας µε βάση τα καλύτερα διαθέσιµα στοιχεία. 27. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί θα πρέπει να είναι µέλη της επιτροπής φαρµάκων και θεραπευτικής για την επίβλεψη όλων των πολιτικών διαχείρισης των φαρµάκων και τις διαδικασίες, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που σχετίζονται µε τις εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων χρήσης των φαρµάκων και για τα φάρµακα των κλινικών δοκιµών. 28. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί θα πρέπει να έχουν βασικό ρόλο στην εκπαίδευση των συνταγογράφων ιατρών σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, για την πρόσβαση σε στοιχεία µε σκοπό την βέλτιστη και σωστή χρήση των φαρµάκων, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτούµενων παραµέτρων παρακολούθησης και µετέπειτα αναπροσαρµογές της συνταγογράφησης. 29. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί θα πρέπει να συµµετέχουν σε όλους τους τοµείς περίθαλψης των ασθενών για να επηρεάσουν, µέσω της συνεργασίας, τη διαδικασία λήψης των θεραπευτικών αποφάσεων Ψήφος A Ψήφος Β Ψήφος Γ Ψήφος Συνολικό άθροισµα ψήφων %Συµφωνία % (Α+Β) 6

8 30. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο µέρος στην επίσκεψη των ασθενών για να βοηθήσουν στη θεραπευτική διαδικασία της λήψης αποφάσεων και να παρέχουν συµβουλές σχετικά µε την κλινική φαρµακευτική και θέµατα ασφάλειας των ασθενών. 31. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συνέχεια της περίθαλψης των ασθενών, µε τη µεταφορά των πληροφοριών για τα φάρµακα καθώς οι ασθενείς διακινούνται µεταξύ των διαφόρων τοµέων της περίθαλψης. 32. Θα πρέπει να αναπτυχθούν µεταπτυχιακά κλινικά µαθήµατα για την προετοιµασία των νοσοκοµειακών φαρµακοποιών για τη συνεργατική συνταγογράφηση των φαρµάκων, συµπεριλαµβανοµένης της διδασκαλίας σε νοµικά θέµατα και επαγγελµατική ευθύνη. Αυτός ο ρόλος των νοσοκοµειακών φαρµακοποιών πρέπει να γνωστοποιηθεί στα προγράµµατα σπουδών των άλλων επαγγελµατιών υγείας. Θέµα 3 - Προετοιµασία και παράδοση 33. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης για όλα τα φάρµακα που χρησιµοποιούνται στο νοσοκοµείο. 34. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την κατάλληλη σήµανση και τον έλεγχο των φαρµάκων που αποθηκεύονται σε όλο το νοσοκοµείο. 35. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα παρασκευαζόµενα φάρµακα προετοιµάζονται µε συνέπεια για να συµµορφώνονται µε τα πρότυπα ποιότητας. 36. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί θα πρέπει να παρέχουν, διαχειριζόµενες από το φαρµακείο, υπηρεσίες εµπλουτισµού ενέσιµων διαλυµάτων, χρησιµοποιώντας άσηπτη τεχνική Ψήφος A Ψήφος Β Ψήφος Γ Ψήφος Συνολικό άθροισµα ψήφων %Συµφωνία % (Α+Β) 7

9 37. Επικίνδυνα φάρµακα, συµπεριλαµβανοµένων των κυτταροτοξικών φαρµάκων, θα πρέπει να προετοιµάζονται σε περιβαλλοντικές συνθήκες που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο µόλυνσης του προϊόντος και να µην βλάπτουν το προσωπικό του νοσοκοµείου. 38. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί θα πρέπει να µειώνουν τον κίνδυνο σφαλµάτων από τα φάρµακα, µε την εφαρµογή τεκµηριωµένων συστηµάτων ή τεχνολογιών, όπως η αυτοµατοποιηµένη εκτέλεση της συνταγής, η χορήγηση ατοµικής δόσης και συστήµατα κωδικοποίησης µε γραµµωτό κώδικα. 39. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί θα πρέπει να στηρίξουν την ανάπτυξη των πολιτικών όσον αφορά τη χρήση των φαρµάκων που εισάγονται στο νοσοκοµείο από τους ασθενείς, συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης της καταλληλότητας των βοτάνων και των διαιτητικών συµπληρωµάτων. 40. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την αποθήκευση, την προετοιµασία, την παράδοση, και τη διανοµή των ερευνητικών φαρµάκων. 41. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί θα πρέπει να εφαρµόζουν συστήµατα για την ανίχνευση των φαρµάκων που χορηγούνται από τα φαρµακεία (για παράδειγµα, για τη διευκόλυνση των επιστροφών λόγω ανακλήσεων). Θέµα 4 - ιοίκηση 42. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πηγές πληροφόρησης που απαιτούνται για την ασφαλή προετοιµασία και τη χορήγηση των φαρµάκων είναι προσβάσιµες στο σηµείο που παρέχεται η περίθαλψη. 43. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αλλεργίες καταγράφονται µε ακρίβεια σε µια σταθερή θέση στους ιατρικούς φακέλους των ασθενών και να αξιολογούνται πριν από τη χορήγηση φαρµάκων Ψήφος A Ψήφος Β Ψήφος Γ Ψήφος Συνολικό άθροισµα ψήφων %Συµφωνία % (Α+Β) 8

10 44. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα φάρµακα είναι συσκευασµένα και έχουν ετικέτες ώστε να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και η διατήρηση της ακεραιότητάς τους έως και τη στιγµή, αµέσως πριν τη χορήγησή τους στον ασθενή. 45. Όταν τα φάρµακα είναι επισηµασµένα για συγκεκριµένους ασθενείς, θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν πλήρη στοιχεία για να εξασφαλίζεται η ασφαλής διαχείριση, για παράδειγµα, το όνοµα του φαρµάκου, η οδός χορήγησης, και, κατά περίπτωση, η δόση σε µάζα και όγκο. 46. Αποθήκευση στις πτέρυγες των ασθενών, προϊόντων συµπυκνωµένων ηλεκτρολυτών (όπως το χλωριούχο κάλιο και το χλωριούχο νάτριο) και άλλων φαρµάκων υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να εξαλειφθούν, µε την χορήγηση έτοιµων προς διαχείριση αραιώσεων, ή, εφόσον είναι αναγκαίο, την αποθήκευση αυτών των προϊόντων σε χώρους σαφώς επισηµασµένους ή σε ασφαλείς χώρους. 47. Οι επαγγελµατίες της υγειονοµικής περίθαλψης που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση ενέσιµων φαρµάκων και χηµειοθεραπευτικών, θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση, τους κινδύνους και τις απαραίτητες προφυλάξεις. 48. όσεις χηµειοθεραπείας και άλλων προκαθορισµένων φαρµάκων (µε βάση την εκτίµηση του κινδύνου) θα πρέπει να ελέγχονται, ανεξάρτητα από την αρχική συνταγή, από δύο επαγγελµατίες του τοµέα της υγείας στο χώρο θεραπείας πριν από τη χορήγηση. 49. Οι φαρµακοποιοί θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι, εφαρµόζονται στρατηγικές και πολιτικές για την πρόληψη των σφαλµάτων λάθους της οδού χορήγησης, συµπεριλαµβανοµένων, για παράδειγµα, της σήµανσης των συνδέσεων ενδοφλέβιων καθετήρων κοντά στην περιοχή χορήγησης για να προληφθούν λάθη στις συνδέσεις και για τη χρήση των καθετήρων εντερικής σίτισης ότι δεν µπορεί να συνδεθούν µε ενδοφλέβιες ή άλλες παρεντερικές γραµµές

11 50. Αλκαλοειδή της vinca θα πρέπει να αραιώνονται, κυρίως σε ένα µικρό σάκο και / ή σε µεγάλη σύριγγα (για τους παιδιατρικούς ασθενείς), και να διανέµονται µε ειδικές προφυλάξεις και σήµανση, προκειµένου να αποφευχθεί ακούσια ενδορραχιαία χορήγηση. 51. Σύριγγες που περιέχουν για από το στόµα χορήγηση φάρµακα, πρέπει να είναι σαφώς διαφορετικές από σύριγγες για υποδόριες ενέσεις, ώστε να προληφθεί η ένεση εντερικών ή από του στόµατος φάρµακα, ιδιαίτερα σε παιδιατρικούς ασθενείς. 52. Φάρµακα που δεν είναι εµπορικά διαθέσιµα για νεογέννητα και παιδιατρικούς ασθενείς θα πρέπει να προετοιµάζονται από το φαρµακείο του νοσοκοµείου. 53. Πρότυπες συγκεντρώσεις των φαρµάκων θα πρέπει να καθορίζονται, προµηθεύονται και να ετοιµάζονται για όλους τους ασθενείς και ιδιαίτερα για τους παιδιατρικούς ασθενείς, τα νεογνά και τους ασθενείς της αυξηµένης φροντίδας. 54. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τον καθορισµό των φαρµάκων που περιλαµβάνονται στο απόθεµα στις πτέρυγες, για την τυποποίηση και την αποθήκευση και το χειρισµό των φαρµάκων στους θαλάµους. 55. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί θα πρέπει να αναπτύξουν απλές, βασισµένες σε κανόνες διαδικασίες, για την προαγωγή της ασφάλειας των ασθενών. Για παράδειγµα, όταν ένας µεγάλος αριθµός δασολογικών µονάδων είναι απαραίτητος για να δοθεί µία δόση (πάνω από δύο δισκία, φιαλίδια, κλπ.), η συνταγή θα πρέπει να επιβεβαιώνεται πριν από την χορήγηση. 56. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ανάπτυξη στρατηγικών για τη διασφάλιση της ποιότητας για τη χορήγηση φαρµάκων, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης µεθοδολογίας παρακολούθησης για την ανίχνευση σφαλµάτων και καθορισµό προτεραιοτήτων για βελτίωση

12 57. Η διαδικασία χορήγησης των φαρµάκων θα πρέπει να σχεδιάζεται κατά τρόπον ώστε να µειώνονται τα βήµατα που καταγράφονται µεταξύ της αρχικής συνταγής έως και τη χορήγηση των φαρµάκων. Θέµα 5 - Παρακολούθηση της φαρµακευτικής πρακτικής 58. Πρέπει να καθιερωθεί ένα σύστηµα αναφοράς για τα ελαττωµατικά φάρµακα και να συντηρείται, ώστε να παρακολουθούνται και να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που εντοπίζονται. Θα πρέπει να αποστέλλονται αναφορές στα περιφερειακά ή εθνικά προγράµµατα φαρµακοεπαγρύπνησης, όπου αυτά είναι διαθέσιµα, για τα ελαττωµατικά φάρµακα ή για φάρµακα που είναι κατώτερα των προδιαγραφών. 59. Θα πρέπει να δηµιουργηθεί και να συντηρηθεί ένα σύστηµα υποβολής εκθέσεων για τις ανεπιθύµητες ενέργειες των φαρµάκων και τα απαραίτητα µέτρα πρέπει να ληφθούν για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που εντοπίζονται. Οι εκθέσεις πρέπει να αποστέλλονται σε περιφερειακά ή εθνικά προγράµµατα φαρµακοεπαγρύπνησης, όπου αυτά είναι διαθέσιµα. 60. Θα πρέπει να δηµιουργηθεί και να συντηρηθεί ένα σύστηµα υποβολής εκθέσεων για τα λάθη στη φαρµακευτική αγωγή και τα αναγκαία µέτρα πρέπει να ληφθούν για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που εντοπίζονται. Οι εκθέσεις πρέπει να αποστέλλονται σε περιφερειακά ή εθνικά προγράµµατα αναφοράς φαρµακευτικών σφαλµάτων, όπου αυτά είναι διαθέσιµα. 61. Η νοσοκοµειακή πρακτική για το φάρµακο θα πρέπει να αξιολογείται και τα δεδοµένα να συγκρίνονται εσωτερικά και σε σύγκριση µε τις βέλτιστες πρακτικές σε άλλα ινστιτούτα µε σκοπό να βελτιωθεί η ασφάλεια, η κλινική αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα Ψήφος A Ψήφος Β Ψήφος Γ Ψήφος Συνολικό άθροισµα ψήφων %Συµφωνία % (Α+Β) 11

13 62. Οι νοσοκοµειακές πρακτικές της φαρµακευτικής αγωγής θα πρέπει να επανεξετάζονται από ένα πρόγραµµα εξωτερικής αξιολόγησης πιστοποίησης της ποιότητας. Τα νοσοκοµεία θα πρέπει να ενεργούν επί των αναφορών, µετά από τακτικές επιθεωρήσεις εξωτερικής αξιολόγησης της ποιότητας, για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των πρακτικών τους. 63. Οι κλινικές παρεµβάσεις των φαρµακοποιών θα πρέπει να τεκµηριώνονται στον φάκελο του ασθενή. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να αναλύονται τακτικά για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας της φαρµακευτικής πρακτικής. 64. Εργαλεία µε δείκτες πρέπει να χρησιµοποιούνται για την παροχή ποσοτικών στοιχείων για ανεπιθύµητες ενέργειες των φαρµάκων στο νοσοκοµείο. Τα δεδοµένα αυτά θα πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η ασφάλεια των πρακτικών της φαρµακευτικής πρακτικής. 65. Προηγµένες κλινικές φαρµακευτικές υπηρεσίες θα πρέπει να διαχειρίζονται τη φαρµακοθεραπεία για τη βελτιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσµατος. Αποτελέσµατα των δεδοµένων από τα εν λόγω προγράµµατα θα πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά και να χρησιµοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των φαρµακευτικών πρακτικών. Παραδείγµατα περιλαµβάνουν τη διαχείριση της αντιπηκτικής αγωγής, την αντιµικροβιακή θεραπεία και την παρακολούθηση της θεραπευτικής αποτελεσµατικότητας των φαρµάκων. Θέµα 6 - Ανθρώπινοι πόροι και κατάρτιση 66. Σε εθνικό επίπεδο, οι υγειονοµικές αρχές θα πρέπει να φέρουν σε επαφή τους ενδιαφερόµενους φορείς ώστε µε συνεργασία, να αναπτύξουν σχέδια για το ανθρώπινο δυναµικό του νοσοκοµειακού φαρµακείου, βασισµένου σε τεκµηριωµένα σχέδια, ώστε να καλύψει τις υγειονοµικές ανάγκες και προτεραιότητες µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, που θα βελτιστοποιεί τα αποτελέσµατα για τους ασθενείς Ψήφος A Ψήφος Β Ψήφος Γ Ψήφος Συνολικό άθροισµα ψήφων %Συµφωνία % (Α+Β) 12

14 67. Οι ενδιαφερόµενοι φορείς θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η εκπαίδευση του εργατικού δυναµικού, η κατάρτιση, η επάρκεια, το µέγεθος και οι ικανότητες είναι κατάλληλες για όλα τα επίπεδα, την κάλυψη, την έκταση, και τις ευθύνες όλων των στελεχών που παρέχουν φαρµακευτικές υπηρεσίες. 68. Ο σχεδιασµός των ανθρώπινων πόρων του νοσοκοµειακού φαρµακείου θα πρέπει να καλύπτει όλα τα στελέχη και να συνδέεται µε τους στόχους της υγείας. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να περιγράφουν τις στρατηγικές για την εκπαίδευση σε θέµατα ανθρωπίνων πόρων και την κατάρτιση, πρόσληψη και διατήρηση, την ανάπτυξη των ικανοτήτων, τον µισθό και την εξέλιξη της σταδιοδροµίας, τις πολιτικές για τη διάκριση µεταξύ των φύλων, τη δίκαιη ανάπτυξη και διανοµή, τη διαχείριση, καθώς και τους ρόλους και τις ευθύνες των ενδιαφεροµένων µερών για την εφαρµογή τους. 69. Τα νοσοκοµεία θα πρέπει να συντηρούν τα συστήµατα πληροφοριών για τους ανθρώπινους πόρους που περιέχουν βασικά δεδοµένα για το σχεδιασµό, την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, και την υποστήριξη του εργατικού δυναµικού. Τα δεδοµένα πρέπει να συλλέγονται σε εθνικό επίπεδο για τη βελτίωση της στρατηγικής για τους ανθρώπινους πόρους. 70. Οι υγειονοµικές αρχές, οι εκπαιδευτικοί, οι επαγγελµατικές ενώσεις και οι εργοδότες θα πρέπει να αντιµετωπίσουν την έλλειψη των ανθρώπινων πόρων στο φαρµακείο, µέσω στρατηγικών για την αειφόρο προσφορά εργατικού δυναµικού, την πρόσληψη και διατήρηση, ιδιαίτερα σε αγροτικές και αποµακρυσµένες περιοχές. 71. Τα προγράµµατα κατάρτισης του µεσαίου επιπέδου ανθρώπινου δυναµικού του φαρµακείου (τεχνικοί ή ισοδύναµοι) θα πρέπει να επισηµοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο, εναρµονισµένο και πιστοποιηµένο, για την επίτευξη των καθορισµένων ικανοτήτων µέσα σε ένα καθορισµένο πεδίο της πρακτικής

15 72. Οι πολιτικές του ανθρώπινου δυναµικού στο νοσοκοµείο πρέπει να βασίζονται στις ηθικές αρχές, τις ίσες ευκαιρίες, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και να συµµορφώνονται µε τους κανονισµούς εργασίας, τις κατευθυντήριες γραµµές, τα πρότυπα της πρακτικής του νοσοκοµειακού φαρµακείου. 73. Σε εθνικό επίπεδο, τα επίπεδα της πρακτικής και συναφείς απαιτήσεις επάρκειας θα πρέπει να καθοριστούν και να αξιολογούνται τακτικά για να αποτελέσουν το πλαίσιο για τις ικανότητες όλων των στελεχών. 74. Τα νοσοκοµεία θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν ένα αποδεκτό σε εθνικό επίπεδο πλαίσιο, για την επάρκεια των πόρων, για την αξιολόγηση των ατοµικών ανθρωπίνων αναγκών κατάρτισης και των επιδόσεων. 75. Το έλλειµµα των ανθρώπινων πόρων στο νοσοκοµειακό φαρµακείο, που προκύπτει βάσει αποδεικτικών στοιχείων, θα πρέπει να διερευνηθεί και να αντιµετωπιστεί µε µια στρατηγική ερευνητική ατζέντα Translator Dr Leonidas Tzimis, RPharm, PhD Director of Pharmacy Department Chania General Hospital Mournies, Crete, Greece -- Μεταφραστής ρ Λεωνίδας Τζίµης ιευθυντής Φαρµακευτικού τµήµατος Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων Μουρνιές, Κρήτη, Ελλάς -- Ηλ.ταχ: 14

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Οι επόμενες σελίδες αποτελούν την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική. Τα άρθρα της Διακήρυξης είναι τα κοινώς συμφωνηθέντα σε ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της Ποιότητας και Περιστολή της Δαπάνης Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Χειρόγραφος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ψήφισμα Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) Mάιος 2013 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ελληνική μετάφραση του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτ μακε ική Φροντίδα : όταν ο ασθενή ασθε ς βρίσκετ ίσκε αι στ αι ο κέντ κέ ρο της επ ε ιχειρ ιχε ηματικότητας

Φαρμακευτ μακε ική Φροντίδα : όταν ο ασθενή ασθε ς βρίσκετ ίσκε αι στ αι ο κέντ κέ ρο της επ ε ιχειρ ιχε ηματικότητας Φαρμακευτική Φροντίδα : όταν ο ασθενής βρίσκεται στο κέντρο της επιχειρηματικότητας 22/1/2012 Dr. Ίνα Πιπεράκη 1 Επιχειρηματικότητα εν μέσω κρίσης Τον κυρίαρχο ρόλο του Φαρμακοποιού Διευκολύνει στη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Περίληψη Βασικό µέληµα της Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί η ευηµερία των εργαζοµένων της. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι εργαζόµενοι σε µερικές από τις

Διαβάστε περισσότερα

GMP είναι συντόμευση της αγγλικής ονομασίας Good Manufacture Practice, που σημαίνει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής

GMP είναι συντόμευση της αγγλικής ονομασίας Good Manufacture Practice, που σημαίνει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής GMP και HACCP Με προσεκτικά επιλεγμένους παραγωγούς/προμηθευτές, οι ίδιοι με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων και των καλλυντικών, εμείς η ESSENS μπορούμε να περηφανευτούμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Εισαγωγή: Το κοινωνικό σύστηµα και οι παρεχόµενες προς τον πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Kλινικές Mελέτες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1Τι είναι οι κλινικές μελέτες είναι σημαντικές; > Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό σας για οποιαδήποτε και άλλη γιατί πληροφορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣH ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ

ΟΡΟΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣH ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΡΟΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣH ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ Τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν, οτι όλοι οι όροι ή περιορισμοί που περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΗΛΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΗΛΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΗΛΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Στα πλαίσια της συμμετοχής του στο Δίκτυο Φαρμακείων Φιλικών προς το Μητρικό Θηλασμό Το φαρμακείο μας αναγνωρίζει ότι: Ο θηλασμός είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις

Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις Γιάννης Κυριόπουλος,MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Μάιος 2011 Περίγραμμα Εισαγωγή Επίδοση πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση: Ποιάς Μορφής; ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση: Ποιάς Μορφής; ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση: Ποιάς Μορφής; ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Το 1998 ο Shiffκαι Ruckerδιατύπωσαν, στο περιοδικό του Ιατρικού Συλλόγου της Αµερικής, την άποψη Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ οπως προτεινονται απο το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ (Tunning Medicine)

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ οπως προτεινονται απο το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ (Tunning Medicine) ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ οπως προτεινονται απο το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ (Tunning Medicine) των ιατρικών προπτυχιακών σπουδών ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - σε ενιαίο κύκλο. Εχει προσαρμοσθεί μετά από την

Διαβάστε περισσότερα

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας για γιατρούς Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να παρέχει σε γιατρούς με δικαίωμα συνταγογράφησης και χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ HELLAS PHARM 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΝΤΕΛΊΑ ΓΚΟΥΡΑ ΧΗΜΙΚΌς MBA TQM Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αποστολή του ΕΟΦ Η προώθηση και κατοχύρωση της δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Το φαρμακείο στην εποχή του internet. Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας

Το φαρμακείο στην εποχή του internet. Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας Το φαρμακείο στην εποχή του internet Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας Χαρακτηριστικά της εποχής μας Χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι: η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας η ευρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟ-ΟΜΟΕΙΔΗ (Biosimilars) ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: «ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ».

ΒΙΟ-ΟΜΟΕΙΔΗ (Biosimilars) ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: «ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ». Αθήνα, 14 Μαΐου 2015 ΒΙΟ-ΟΜΟΕΙΔΗ (Biosimilars) ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: «ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ». ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα φάρμακα μετά από ένα χρονικό διάστημα 10-15 ετών χάνουν την «πατέντα» τους, δηλαδή η δραστική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση για την πρόληψη του καρκίνου της γεννητικής περιοχής της γυναίκας και προώθηση του HPV εµβολιασµού ως αντικείµενα δραστηριοτήτων της µαίας

Ενηµέρωση για την πρόληψη του καρκίνου της γεννητικής περιοχής της γυναίκας και προώθηση του HPV εµβολιασµού ως αντικείµενα δραστηριοτήτων της µαίας Ενηµέρωση για την πρόληψη του καρκίνου της γεννητικής περιοχής της γυναίκας και προώθηση του HPV εµβολιασµού ως αντικείµενα δραστηριοτήτων της µαίας ΜΟΣΧΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Μsc ΜΑΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΑΙΑΣ Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Η Δ/νση Ποιότητας & Αποδοτικότητας του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management System Risk Management Plan

Risk Management System Risk Management Plan Risk Management System Risk Management Plan Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2008 Ζέφη Βοστιτσάνου Περιεχόμενα Αναγκαιότητα για την Διαχείρηση Κινδύνου (Risk Management ) Νομικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011 2011-01-11 12:28:57 Αυστηρό έλεγχο από κλιμάκια της τρόικας ανά τρίμηνο και εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ (πάνω από 1,25 δισεκατομμύριο ευρώ), προβλέπει για το 2011 το αναθεωρημένο μνημόνιο στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr 1

www.tuvaustriahellas.gr 1 1 ΕΝ 15224 & ΟΙ 8 ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ISO 9001:2008 ΑΡΧΗ 1: Εστίαση στον πελάτη ΑΡΧΗ 2: Ισχυρή διοίκηση - ηγεσία ΑΡΧΗ 3: Ενεργής συμμετοχή εργαζομένων ΑΡΧΗ 4: «Διεργασιακή»

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Καταχώριση και Εκτέλεση Συνταγών

Ηλεκτρονική Καταχώριση και Εκτέλεση Συνταγών Ηλεκτρονική Καταχώριση και Εκτέλεση Συνταγών 1 Η φαρµακευτική δαπάνη µε τις ως τώρα ενέργειες έχει µειωθεί σηµαντικά: 250,000,000.00 ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΞΕΛΙΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009 ΚΑΙ 2010 200,000,000.00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ MSc ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α. Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. 15 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ- «Νοσοκομειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

GMP και HACCP. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μη - πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι:

GMP και HACCP. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μη - πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι: GMP και HACCP Μέσα απο προσεχτικά επιλεγμένους προμηθευτές με πολλά χρόνια εμπειρία στην φαρμακευτική αγορά και την αγορά καλλυντικών, όλα τα προϊόντα Essens μπορούν να παρουσιάσουν την καταγωγή τους από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Μπιρλιράκης Βασίλειος

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Μπιρλιράκης Βασίλειος ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μπιρλιράκης Βασίλειος Πτυχίο Φαρμακευτικής MSc - Φαρμακευτική Φροντίδα & Φαρμακοθεραπεία ΜΒΑ - Ειδίκευση στις Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Να αναδειχθεί η κοινωνική ανάγκη για το

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορώ να γίνω καλύτερος φαρμακοποιός, αύριο ;

Πως μπορώ να γίνω καλύτερος φαρμακοποιός, αύριο ; Πως μπορώ να γίνω καλύτερος φαρμακοποιός, αύριο ; Τι θα δούμε σήμερα ;; Υπηρεσίες στα φαρμακεία Τι οφέλη έχουμε Πως μπορούμε να τις εφαρμόσουμε στην Ελλάδα Το φαρμακευτικό σύστημα της Αγγλίας ανακαινίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις έρευνες

Σύμφωνα με τις έρευνες Το Διαδίκτυο αλλάζει τις δυνατότητες για πληροφορίες υγείας Σύμφωνα με τις έρευνες Οι ασθενείς: επιθυμούν να έχουν οι ίδιοι περισσότερο έλεγχο και ρόλο - 80% των χρηστών του Internet, ψάχνουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης είναι εθνικό έργο ευρέως διαδεδομένο, με διείσδυση > 98%

Το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης είναι εθνικό έργο ευρέως διαδεδομένο, με διείσδυση > 98% Δρ. Αναστάσιος Τάγαρης Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Αρχική υλοποίηση από την ΗΔΙΚΑ, που αφορούσε στην καταχώρηση των ιατρικών επισκέψεων και την

Διαβάστε περισσότερα

Περίθαλψη Υψηλής Απόδοσης

Περίθαλψη Υψηλής Απόδοσης 15 th Annual Conference, HealthWorld 2016 Περίθαλψη Υψηλής Απόδοσης Dr. Παναγιώτης Ν. Γεωργακόπουλος Ιατρός, Πνευμονολόγος Αντιπρόεδρος ΕΟΠΥΥ 15 th Annual Conference, HealthWorld 2016 αν, ως νοείται, το

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη MEMO/11/32 Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2011 Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη Ένας ηλικιωµένος Γερµανός µε διαβήτη έχει µαζί του πρόσθετες ιατρικές συνταγές σε ένα ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/ ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/ ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15-07-2016 ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. ΣΧΕΤ.: 1.Το άρθρο 33 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/16). 2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας

Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας Επιστημονικά πορίσματα Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της PRAC σχετικά με την PSUR για το ζολεδρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Προσβασιμότητα και η οπτική των φαρμακευτικών εταιρειών στα στοιχεία της e-συνταγογράφησης

Προσβασιμότητα και η οπτική των φαρμακευτικών εταιρειών στα στοιχεία της e-συνταγογράφησης Προσβασιμότητα και η οπτική των φαρμακευτικών εταιρειών στα στοιχεία της e-συνταγογράφησης Πασχάλης Αποστολίδης Πρόεδρος ΣΦΕΕ Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2015 ehea;th Forum 2015, Divani Caravel Hotel E- συνταγογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Μαλισιόβα Ε., Παντελιά Μ. και Μεθενίτου Γ. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Εισαγωγή Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Διακήρυξη της Πράγας: Προτρέποντας τις Κυβερνήσεις για την ανακούφιση του «υποφέρειν» και την αναγνώριση της Ανακουφιστικής Φροντίδας ως ανθρώπινο δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας»

Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας» 1 Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας» Συντονιστής: κ. Αιμίλιος Νεγκής, δημοσιογράφος, Pharma & Health Business,Virus.com.gr Ομιλητές: Δρ. Μιλτιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.Α ΚΟΙΝ: Αποδέκτες πίνακα διανοµής Α..07/2009 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2

Αρ.Πρωτ.Α ΚΟΙΝ: Αποδέκτες πίνακα διανοµής Α..07/2009 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' Tαχ. /νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Ν. ηµητρακόπουλος Τηλέφωνο : 210 3840153

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση & Διατήρηση Κλινικών Μελετών στην Ελλάδα

Προσέλκυση & Διατήρηση Κλινικών Μελετών στην Ελλάδα Συνεργαστήριο Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου Προσέλκυση & Διατήρηση Κλινικών Μελετών στην Ελλάδα Σύνοψη Αποτελεσμάτων Με το στόχο του προσδιορισμού των προκλήσεων και του καθορισμού δράσεων για την προσέλκυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. τομέας των υπηρεσιών υγείας οδηγία CEN/TS 15224: 2005 1. ανθρωποκεντρική εστίαση (στο κάθε ασθενή χωριστά), 2. ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012).

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 20589 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα Μετάφρασ η σε: Ολοκληρώθ ηκε από: Email: ΠΠ 1 Οι άνθρωποι με συμπτώματα ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ) θα πρέπει να έχουν έγκαιρη πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III Τροποποιήσεις στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III Τροποποιήσεις στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης Σημείωση: Αυτές οι τροποποιήσεις πρόκειται να ενσωματωθούν στην έγκυρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Αποστολή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) είναι η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων Σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, με στόχο τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών, την αναβάθμιση της δυνατότητας διοικητικής παρέμβασης και εν τέλει, μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

MASCC TEACHING TOOL FOR PATIENTS RECEIVING ORAL AGENTS FOR CANCER

MASCC TEACHING TOOL FOR PATIENTS RECEIVING ORAL AGENTS FOR CANCER MASCC TEACHING TOOL FOR PATIENTS RECEIVING ORAL AGENTS FOR CANCER ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ MASCC ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ, / ( / ) :

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα έκδοση του ISO 14001:2015

Η νέα έκδοση του ISO 14001:2015 Η νέα έκδοση του ISO 14001:2015 Σεπτέμβριος 2015 Το νέο πρότυπο. ISO14001:2015: Environmental management systems Requirements with guidance for use ISO14001:2015: Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σάκος περιέχει 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΕΑ. Διαβάστε τον Κώδικα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα μας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΕΑ.  Διαβάστε τον Κώδικα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα μας Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΕΑ Διαβάστε τον Κώδικα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα μας www.kefea.org.cy ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΣΝΕΛ): 4ΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΣΝΕΛ): 4ΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΣΝΕΛ): 4ΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Ευφροσύνη Κοντογεώργου 1 (ΣΝΕΛ), Αλεξάνδρα Μακρή 1 (ΣΝΕΛ), Δήμητρα Κοντονίκα 1 (ΥΔΝΥ), Βασιλική Σιάπκα 2 (ΔΝΥ) 1. Νοσηλεύτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Οι φαρμακοποιοί στην πρωτοβάθμια φροντίδα

Οι φαρμακοποιοί στην πρωτοβάθμια φροντίδα Οι φαρμακοποιοί στην πρωτοβάθμια φροντίδα Λευτέρης Μαρίνος MSc Φαρμακοποιός ΜSc Φαρμακογνωσία βιοδραστικών προϊόντων Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εθνοφαρμακολογίας Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Η νοσηλευτική διεργασία : Αποτελεί συστηματική μέθοδο που κατευθύνει τον νοσηλευτή και τον ασθενή στον αμοιβαίο: Προσδιορισμό των αναγκών για νοσηλευτική φροντίδα σχεδιασμό και εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα