ΘΕΜΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ"

Transcript

1 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ:: ΑΣΚΕΡΙΙ ΗΣ ΒΑΣΙΙΛΕΙΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΙΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΙΩΤΗΣ ΕΙΙΣΗΓΗΤΗΣ:: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΗΜΗΤΡΙΙΟΣ ΣΣΙ ΙΝ ΟΣΣ,, IOYNII IOΣΣ 88

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Tο παρόν σύγγραµµα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια υποχρεωτικής εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, διαπραγµατεύεται µε αποκλειστικά βασικά αναλογικά µεγέθη και υλοποίηση αυτών σε ηλεκτρονικά κυκλώµατα/διατάξεις χαµηλής ισχύος. Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας για την ανάλυση και υλοποίηση των διατάξεων αυτών, πήραµε πειραµατικά κάποιες εργαστηριακές µετρήσεις σε κυκλώµατα διόδων, τρανζίστορ και Τελεστικών Ενισχυτών(ΤΕ) και συγκρίναµε τις τιµές αυτές µε λογισµικό πρόγραµµα προσοµοίωσης στον Η/Υ που ονοµάζεται Spice και ανήκει στο λογισµικό πακέτο του Orcad amily elease 9.. Ωστόσο, σκοπός µας δεν είναι µόνο να µελετήσουµε και να παραθέσουµε θεωρητικά στοιχεία και δεδοµένα για τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα που αναλύσαµε, αλλά και να εξακριβώσουµε κατά πόσο το λογισµικό που χρησιµοποιήσαµε για τη προσοµοίωση είναι ικανό να µας προσφέρει ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσµατα, χρήσιµα για το αντικείµενο της εργασίας µας. Αξίζει εδώ να τονίσουµε ιδιαίτερα ότι η θεωρητική περιγραφή που κάναµε για κάθε ένα από τα κυκλώµατα αυτά, είναι περισσότερο επιφανειακή, καθώς στόχος µας είναι κατά βάση η εφαρµογή της θεωρητικής ανάλυσης µας η οποία περιέχει κυρίως τεχνικές λεπτοµέρειες, παραµέτρους και πιθανότατα προβλήµατα που είναι φυσιολογικό να συναντήσουµε κατά την υλοποίηση. Τα χαρακτηριστικά των εν λόγω αναλογικών ηλεκτρονικών συσκευών, συγκεκριµένων τύπων, που χρησιµοποιήθηκαν για τη µελέτη του αντικειµένου της εργασίας µας, έχουν βρεθεί από το διαδίκτυο και από συγκεκριµένες ιστοσελίδες των αντίστοιχων εταιριών τους. Στο τέλος του συγγράµµατος µας παρατίθεται σχετική βιβλιογραφία του υλικού µας καθώς και οι ηλεκτρονικές σελίδες στις οποίες διατίθεται το υλικό που παραθέτουµε. Τέλος, στέλνουµε θερµές ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν και βοήθησαν να ολοκληρώσουµε το σύγγραµµα και την υλοποίηση της κατασκευής µας. Αρχικά ευχαριστούµε τον εισηγητή µας κύριο Παπακώστα ηµήτριο για την συνεργασία, την ουσιαστική βοήθεια και το ενδιαφέρον που έδειξε απέναντι µας σε όλη τη διάρκεια της πτυχιακής µας καθώς και για τις πληροφορίες ή ιδέες του που ήταν χρήσιµες για την επιτυχή περάτωση της πτυχιακής εργασίας µας. Επίσης, ευχαριστούµε τον κύριο Μπιζόπουλο Αριστοτέλη για την άµεση συµβολή και κατανόηση που έδειξε απέναντι µας προκειµένου να χρησιµοποιήσουµε το εργαστήριο διδασκαλίας του για τις εργαστηριακές µετρήσεις µας στις εφαρµογές των κυκλωµάτων κάτι το οποίο µας βοήθησε να δοκιµάσουµε τη συσκευή και να παρατηρήσουµε εν τέλει την ορθή λειτουργία του. Αξίζει επίσης να ευχαριστήσουµε πολύ και την κυρία Νικολαϊδου που έχει το κατάστηµα µε τα Ηλεκτρονικά στον Ευκλείδη καθώς µας βοήθησε, σε συνεργασία µε τον κύριο Παπακώστα, να πάρουµε όλα τα υλικά που θεωρήθηκαν απαιτούµενα για όλο το σύνολο της κατασκευής µας. Επίσης η συµβολή της κυρίας Νικολαϊδου ήταν αποτελεσµατική καθώς, πέρα από το γεγονός ότι µας κατατόπισε πλήρως ώστε να ακολουθήσουµε τα στάδια για τη σωστή λειτουργία της κατασκευής, ήταν εξίσου εξυπηρετική όταν µας σύστησε κάποιο εργοστάσιο στη βιοµηχανική περιοχή της Σίνδου για να µας εκτυπώσουν τα σχεδιαστικά κυκλώµατα, σε πλακέτες αποχάλκωσης δύο όψεων όπου τις χρησιµοποιήσαµε στη κατασκευή. Θεσσαλονίκη, /8 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

3 ΠΕΡΙΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ... ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- nnaal loogg Simuul laat tioonn Deevvi iccee (SD)( ). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.... ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ.8.. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 8.. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.8.. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ X ΣΑΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΙΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ..... ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ....8 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ. TΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ..... ΚΥΡΙΑ ΠΛΑΚΕΤΑ.. OCD MILY ELESE 9.. Κεεφάλλαι ιο οο :: ννάλλυση κκυκκλλωµάττωνν κκύρι ιαςς πλλακκέέτταςς. NΑΣΤΡΕΦΩΝ ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΑΘΡΟΙΣΤΗ ΣΤΟ PSPICE- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ I ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ DC ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 9... C ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ.... DC ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΣΤΡΕΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ C ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΡΕΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ.... ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΦΩΝ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΦΩΝ ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ PSPICE ΜΕΤΡΗΣΕIΣ I ΣΦΑΛΜΑΤΑ DC ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΙΑΦΟΡΑΣ.9... C ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΙΑΦΟΡΑΣ ΑC ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ MH ΑΝΑΣΤΡΕΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑC ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ MH ΑΝΑΣΤΡΕΦΩΝ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΤΑΣΗΣ-ΣΥΓΚΡΙΤΗΣ..... ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ BUE ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΗ ΣΤΟ PSPICE-- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑC ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΤΑΣΗΣ DC ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΤΗΣ C ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΤΗΣ... ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

4 . ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ-ΨΑΛΙ ΙΣΤΗΣ..... ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Ν..... DC ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-N.... ΑC ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-N.8. ΙΒΑΘΜΙΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΑΝΑ ΡΑΣΗ ΤΑΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ.... ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..... ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΒΑΘΜΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΙΜΩΝ... ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)..... ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒC ENEΡΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ DC ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ- BC ΑC ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ- BC ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ PSPICE-EΞΑΓΩΓΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ.... ΙΑΚΟΠΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MOSET P-ΚΑΝΑΛΙΟΥ.8.. MOSET BS C ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-BS...8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ..8.. ΟΡΙΣΜΟΣ--ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ..8.. Ι ΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ.8.. ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ..8.. ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...8 Κεφάλαιο ο : ΣΣΥΜΠΕΡΑΣΣΜΑΤΤΑ- -ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑΤΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΓΡΑΦΙ ΙΑ ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...88 ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ Α ΕΥΡΕΤΤΗΡΙ ΙΟ...99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ..98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΦΙΛΜ-ΟΨΕΙΣ ΠΛΑΚΕΤΩΝ.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙNTENET_SOUCES (ΠΗΓΕΣ).. ΒΙΒΛΙΑ... ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός είναι η υλοποίηση και παρουσίαση των βασικότερων αναλογικών ηλεκτρονικών διατάξεων. Συγκεκριµένα πραγµατοποιήσαµε ανάλυση λειτουργίας διακριτών ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων, διαφόρων εταιριών και τύπων. Αρχικά πραγµατοποιήθηκε σύγκριση σε dc µεγέθη των αντίστοιχων κυκλωµάτων, ανάµεσα στους θεωρητικούς υπολογισµούς, µε αυτά που διαπιστώθηκαν στις πειραµατικές µας µετρήσεις. Κατόπιν έγινε προσοµοίωση των κυκλωµάτων αυτών στο λογισµικό PSpice του πακέτου Orcad amily elease 9., προς διαπίστωση της αξιοπιστίας των µετρήσεων µας συγκριτικά µε το πειραµατικό και θεωρητικό µέρος. Οι πειραµατικές µετρήσεις υλοποιήθηκαν αποκλειστικά σε ράστερ µε τη συµβολή πολυµέτρου, παλµογράφου, ενώ οι µετρήσεις προσοµοίωσης υλοποιήθηκαν µε τη συµβολή ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ). Στο τέλος της ανάλυσης µας, βγάλαµε αποκλίσεις ποσοστιαίων σφαλµάτων σε κατάλληλα γραφήµατα από σύγκριση όλων των µετρήσεων και διατυπώσαµε τα συµπεράσµατα µας σχετικά µε την ακρίβεια των µετρήσεων µας και την ορθότητα των αντίστοιχων σφαλµάτων σε κάθε κύκλωµα. Το τελικό αποτέλεσµα της υλοποίησης ήταν η ενοποίηση όλων των διατάξεων σε µια συσκευή κατάλληλη για επίδειξη και πειραµατισµό. Ξεκινήσαµε την ανάλυση µε τους τελεστικούς ενισχυτές (ΤΕ) οι οποίοι ως ολοκληρωµένα κυκλώµατα έχουν συγκεκριµένες ιδιότητες και ανάλογα µε την εφαρµογή τους εκτελούν διάφορες λειτουργίες. Μερικά από τα χαρακτηριστικά που µετρήθηκαν είναι, ο ρυθµός ανόδου, η τάση κορεσµού εξόδου, εύρος ζώνης, εύρος ζώνης πλήρους ισχύος. Οι µετρούµενες συνδεσµολογίες είναι ο αναστρέφων και ο µη αναστρέφων ενισχυτής, ο αθροιστής, ο ενισχυτής διαφορών, ο αποµονωτής και ο συγκριτής ενώ όλες οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε τον τελεστικό LM. Κατόπιν µελετήσαµε ως ηµιαγωγό στοιχείο τη δίοδο πυριτίου και συγκεκριµένα την Ν. Οι εφαρµογές µας βρήκαν πεδίο στους περιοριστές-ψαλιδιστές και η βασική ανάλυση που έγινε, είναι η πραγµατική πτώση τάσης επάνω στη δίοδο σε ορθή και ανάστροφη πόλωση. Τέλος εξετάσαµε αφενός, τη λειτουργία διάταξης ενισχυτή δυο βαθµίδων µε διπολικά τρανζίστορ στην ενεργό περιοχή για την ορθή λειτουργία του, και αφετέρου, τη λειτουργία διακοπτικού τρανζίστορ MOSET της κατηγορίας PMOS των ET, στο κόρο και αποκοπή. Το κύριο µέληµα για τον διβάθµιο ενισχυτή είναι η µελέτη της ενίσχυσης τάσης του µε βρόχο και χωρίς βρόχο ανάδρασης, και για τη διάταξη του ΜΟSET, µελετήθηκε ο χρόνος καθυστέρησης κατά τη διακοπτική του λειτουργία. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

6 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ INTODUCTION The purpose of this dissertation is to introduce an implementation along with a presentation of the basic analogue electronic layouts. In particular, we have realized an analysis in the function of discernible electronic equipment, deriving from different firms and of different types. Initially the resultant outcomes from the theoretical estimations as well as the experimental measurements in dc dimension, subjected to a thorough contrast. Thereinafter, the circuits had been simulated by the Pspice software of the Οrcad amily elease 9. pack in order to verify the credibility of the measures resulted from the experimental and theoretical part of the aforementioned procedure. The experimental measurements have been achieved with the use of a raster along with an oscilloscope and a multimeter while a personal computer was exclusively used over the computer simulation. Completing our analysis, we created the applicable graphs depicting divergences of percentage errors issued from a comparison among the measurements. We have posted our inferences referring to the accuracy of the measurements and the soundness of the detected errors in each circuit. The final outcome was a unification of all layouts in one single device suitable for both presentation and experimentation. To start with, the analysis includes a presentation of operational amplifiers which, as integrated circuits, have specific features and operate according to their implementation. mong some of their features which have been estimated are slew rate (S), saturation voltage of the output switch (sat), bandwidth (ΒW) and full power bandwidth (PBW). The configurations that were used over the procedure are: inverting and non inverting amplifier, summing amplifier, difference amplifier, voltage isolator (buffer) and comparator while all the measurements were realized with the use of the operational amplifier LM. urthermore, a rectifier diode was used as a surge suppressor (in particular Ν). The implementations were realized on restrictors/clippers and the primary part of our analysis was to detect the exact voltage drop which occurred at the terminals of the diode in right and reversed polarity. inally, we have tested the layout s operation of a two-stage amplifier with bipolar junction transistors within the active region in addition to recording the MOSET s transistor function, PMOS of ET category. The focal point of the two-stage amplifier s study is to detect the enhancement of its voltage within or not feedback loop while in the MOSET device we have recorded the delay over the switching operation. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- nallog Siimullattiion Deviice ((SD)). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όπως και το όνοµά της υπονοεί, πρόκειται να ασχοληθούµε µε µια κατασκευή της οποίας ο σκοπός είναι η προσοµοίωση διαφόρων αναλογικών κυκλωµάτων χαµηλής ισχύος. Αποτελείται από τρεις διαφορετικές πλακέτες: το τροφοδοτικό, την γεννήτρια συχνοτήτων και την κύρια πλακέτα. Η είσοδος της πλακέτας του τροφοδοτικού είναι ένας ενσωµατωµένος µετασχηµατιστής που προσφέρει δύο λήψεις στα 8 και rms στα. Όπως είναι λοιπόν προφανές η συσκευή είναι πλήρως αυτόνοµη, αφού το µόνο που έχει κανείς να κάνει είναι να την βάλει στην πρίζα, ώστε να είναι έτοιµη να λειτουργήσει. Παραπάνω αναφέρθηκε ότι ο σκοπός της κατασκευής είναι η προσοµοίωση αναλογικών κυκλωµάτων χαµηλής ισχύος και µάλιστα κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Μπορεί να επιλεχθεί ένας αριθµός από διαφορετικά σήµατα στις εισόδους της κυρίας πλακέτας, µε διαφορετικά πλάτη και σε ποικίλλες συχνότητες. Στην συνέχεια µπορούν να επιλεγούν οι τοπολογίες που θα προσοµοιωθούν. Η κύρια πλακέτα αποτελείται από κυκλώµατα διόδων πυριτίου, τρανζίστορ(bjt και ΜΟSET) και ΤΕ. Η επιλογή για το οτιδήποτε, επιτυγχάνεται γεφυρώνοντας κάποιο σηµείο µε κάποιο άλλο κατάλληλο, µε την συνδροµή της πληθώρας των connectors που διατίθενται από την κατασκευή. Βεβαίως για την υλοποίηση των βραχυκυκλωµάτων αυτών, είναι απολύτως απαραίτητη η ύπαρξη βραχυκυκλωτήρων. Η συσκευή προσφέρεται για σπουδαστικά κυρίως πειράµατα καθώς και για επαγγελµατικά, στην περίπτωση που κάποιος επιθυµεί να παρατηρήσει άµεσα λεπτοµέρειες της συµπεριφοράς µιας αναλογικής συσκευής. Οι πλακέτες φέρουν διαδρόµους µόνο στη µια όψη που είναι οι αγωγοί. Τα υλικά είναι αποκλειστικά αξονικά, δίχως υλικά επιφανειακής στήριξης (SMD). Οι πλακέτες είναι πακτωµένες σε µεταλλική βάση, µε τοιχώµατα στα άκρα και χωρίς οροφή. Οι βίδες που δένουν στην βάση είναι mm.. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σχετικά µε τη δοµή που έχει η κατασκευή, όπως είπαµε είναι αυτόνοµη και λειτουργεί όταν τη βάλουµε στη πρίζα. Ως εκ τούτου, όπως φαίνεται, αποτελείται από ένα διακόπτη ΟΝ-Ο που ελέγχει τη κατάσταση ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της λειτουργίας της συσκευής. Επίσης τοποθετήσαµε στη δεξιά άκρη της συσκευής ένα αναλογικό όργανο βολτοµέτρου όπου απεικονίζει τη µεταβλητή τάση - που θα δίνουµε από τη γεννήτρια συχνοτήτων και τη µεταβολή αυτή θα ρυθµίζουµε από κατάλληλο ποτενσιόµετρο που υπάρχει στη πλακέτα της γεννήτριας και το οποίο φαίνεται και αναγράφεται εξωτερικά της κατασκευής. Η µεταβολή τιµών της τάσης αυτής απεικονίζεται αναλογικά µέσω µετατόπισης της βελόνας του οργάνου. Επίσης η κατασκευή διαθέτει ποτενσιόµετρα που είναι κατάλληλα για να ρυθµίσουν κάποια δεδοµένα όπως: µεταβολές τιµών που υφίσταται η συχνότητα της γεννήτριας, µεταβολή ασσυµετρίας, παραµόρφωσης και πλάτους του σήµατος, µε τη δυνατότητα να επιλέγουµε το σήµα σε µορφή ηµιτόνου ή τριγώνου, ανάλογα µε τη περίπτωση, και η τροποποίηση του από ηµίτονο σε τρίγωνο ή αντίστροφα, µέσω µηχανικού διακόπτη της γεννήτριας, καθιστά τη παραµόρφωση του. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

8 Επίσης υπάρχει ποτενσιόµετρο που ρυθµίζεται για την επιλογή τετραγωνικού παλµού και µεταβολή του πλάτους του. Όλες αυτές οι ρυθµίσεις που γίνονται αναγράφονται σε κάθε ένα ποτενσιόµετρο µε τις αντίστοιχες µεταβολές τους, ώστε να διευκολύνεται η δουλειά του χρήστη που θα το χρησιµοποιήσει χωρίς να του δηµιουργήσει πρόβληµα στη χρήση του. Τώρα, οι εφαρµογές µας γίνονται µε µια ξεχωριστή πλακέτα που την τοποθετήσαµε εξωτερικά της κατασκευής προκειµένου να µπορούµε να κάνουµε οτιδήποτε επεµβάσεις θέλουµε σχετικά µε τις εφαρµογές των διαφόρων κυκλωµάτων που έχουµε µελετήσει. Αυτή η πλακέτα που περιέχει τα κυκλώµατα που παραθέτουµε για µελέτη και περιγραφή στις παρακάτω ενότητες, την ονοµάζουµε βασική ή κύρια πλακέτα καθώς αποτελεί το κλειδί για τη λειτουργία και δοµή της κατασκευής µας. Από εκεί και πέρα, η σύνδεση αυτής της κύριας πλακέτας γίνεται µέσω ποικίλλων καλωδιώσεων, µε άλλες δυο πλακέτες που βρίσκονται ενσωµατωµένες εντός της κατασκευής και οι οποίες συγκροτούν τις εναλλακτικές λειτουργίες που υπάρχουν στα πλαίσια της κατασκευής. Οι πλακέτες αυτές είναι: η γεννήτρια συχνοτήτων, που συµβάλλει στις ρυθµίσεις που θέλουµε να κάνουµε µέσω των ποτενσιοµέτρων που διαθέτει, για διαφορετική λειτουργία του καθενός όπως προαναφέραµε, και η πλακέτα του τροφοδοτικού που θα είναι σε θέση να τροφοδοτεί τη βασική πλακέτα και γενικά όλο το σύστηµα της κατασκευής, µε απώτερο στόχο, να γίνουν µε επιτυχία οι εφαρµογές που θα δίνει και θα εκτελεί ο χρήστης. Τέλος, για την οµαλότερη λειτουργία και αποφυγή βλαβών της κατασκευής, ενσωµατώνουµε στο εσωτερικό της και έναν µετασχηµατιστή µε δυο λήψεις στην έξοδο, γείωση στη µεσαία λήψη και µια λήψη στην είσοδο που είναι η τάση που θα παίρνει από το δίκτυο και µε κατάλληλες προδιαγραφές τιµών που απαιτούνται να έχει ώστε να µην επηρεάζει τη λειτουργικότητα της κατασκευής. Έτσι στο πίσω µέρος της, τοποθετήσαµε και µια υποδοχή για το καλώδιο της τροφοδοσίας, ώστε το ένα άκρο του βύσµατος να µπαίνει στην υποδοχή και το άλλο άκρο του στη πρίζα. Όλα όσα αναφέραµε παραπάνω σχετικά µε τα τµήµατα και το περιεχόµενο της κατασκευής, αναλύονται παρακάτω λεπτοµερώς, το καθένα ξεχωριστά.. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ο πυρήνας λειτουργίας της γεννήτριας συχνοτήτων βασίζεται αποκλειστικά στο ολοκληρωµένο Χ της εταιρίας ΕΧΑ. Παρακάτω δίνουµε µια λεπτοµερή περιγραφή του ολοκληρωµένου που θα καλύπτει όλες τις παραµέτρους λειτουργίας του και θα µας µας βοηθήσει έτσι να κατανοήσουµε καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας του στο γενικό κύκλωµα. Χ-. Moνολιθική γεννήτρια συναρτήσεων.. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Χ- είναι µια µονολιθική γεννήτρια συναρτήσεων που συµπεριλαµβάνεται σε ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα ικανό για τη παραγωγή υψηλής ποιότητας κυµατοµορφών ηµιτονικών, τετραγωνικών, τριγωνικών, ράµπας και παλµών υψηλής σταθερότητας και ακρίβειας. Η κυµατοµορφή εξόδου µπορεί να διαµορφωθεί κατά πλάτος (ΑΜ) και κατά συχνότητα (M) από µια εξωτερική τάση. Η συχνότητα λειτουργίας µπορεί να επιλεχτεί εξωτερικά σε ένα εύρος συχνοτήτων από, Ηz εώς και ΜΗz. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

9 To ολοκληρωµένο αυτό είναι ιδανικά κατασκευασµένο για κυκλώµατα τηλεπικοινωνιών, σε διάφορα όργανα µετρήσεων και ειδικά για εφαρµογές σε γεννήτριες συναρτήσεων Tα τρία βασικά είδη κυµατοµορφών που παράγει η γεννήτρια φαίνονται παρακάτω:.. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μεγάλο εύρος τάσης τροφοδοσίας - Ρεύµα τροφοδοσίας - m Mέγιστη συχνότητα λειτουργίας.-μηz Eλάχιστη συχνότητα λειτουργίας. Ηz Σταθερότητα συχνότητας από θερµοκρασία +-ppm/c Γραµµική διαµόρφωση πλάτους και συµβατότητα µε κυκλώµατα ΤΤL Προτεινόµενος πυκνωτής χρονισµού.-µ Προτεινόµενες αντιστάσεις χρονισµού -. ΚΩ Χαρακτηριστική αντίσταση εξόδου Ω Μικρή παραµόρφωση στο ηµιτονικό σήµα.%.. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ α) Γεννήτρια κυµατοµορφών b) Γεννήτρια παλµών c) M/ M Γεννήτρια d) Mετατροπέας από τάση σε συχνότητα (/) e) Γεννήτρια S.. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στο παρακάτω σχήµα βλέπουµε το εσωτερικό µπλοκ διάγραµµα λειτουργίας του X-. υτό αποτελείται από τέσσερα λειτουργικά τµήµατα που είναι τα εξής: ) Ταλαντωτής ελεγχόµενος από τάση (.C.O.) ) ναλογικός πολλαπλασιαστής και διαµορφωτής ηµιτόνου ) Μονάδα κέρδους µε ένας αποµονωτή ενισχυτή ) ιακόπτες ρεύµατος 8 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

10 PIN SSIGMENT Σχήµα. Το εσωτερικό διάγραµµα του Χ- Με βάση το παραπάνω διάγραµµα της γεννήτριας, θα εξηγήσουµε τη λειτουργικότητα του κάθε τµήµατος που υπάρχει µε τις συνδέσεις του. Η µονάδα ταλαντωτή.c.o, παράγει στην έξοδο µια συχνότητα ανάλογη του ρεύµατος εισόδου, το οποίο ρυθµίζεται από µια αντίσταση η οποία είναι συνδεδεµένη στους ακροδέκτες χρονισµού και στη γείωση. Ο ταλαντωτής του ολοκληρωµένου παρέχει µόνο ηµιτονικές και τριγωνικές κυµατοµορφές. Η συχνότητα ρυθµίζεται µέσω των ακιδών και 8 που χρησιµοποιούνται για να ορίσουν τα ρεύµατα φόρτισης και εκφόρτισης του πυκνωτή ο οποίος συνδέεται µεταξύ των ακιδών και. Επίσης υπάρχει ένας µετατροπέας ο οποίος µετατρέπει το τριγωνικό σήµα και το σχηµατίζει σε ηµιτονικό. Το πλάτος(από ακίδες και ) µεταβάλλεται µε τη χρήση του πολλαπλασιαστή. Τα σηµεία ρύθµισης / και / συνδέονται στον µετατροπέα ηµιτόνου... ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ X ΣΑΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Όπως είπαµε το κύκλωµα της γεννήτριας µας µε το ολοκληρωµένο παράγει τρεις κυµατοµορφές οι oποίες δεν θα είναι τελείως βελτιωµένες αλλά θα παρουσιάζουν κάποιες τυπικές αιχµές(spikes) στις άνω και κάτω κορυφές τους. υτό θα γίνεται ανάλογα µε τη ρύθµιση που θα κάνουµε στο τρίµµερ που θα είναι κατάλληλο για τη ρύθµιση του πλάτους των κυµατοµορφών και θα εµφανίζει τα αντίστοιχα spikes.h σχεδίαση της γεννήτριας που κάναµε στο σχεδιαστικό πρόγραµµα του CD, το Capture, εικονίζεται στο παρακάτω σχήµα : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ 9

11 UNCTION GENETO JP C u JP T/SIN SQUE MP/OSET P C u U C C u n TC SYM P TC SYM CC 9 SI 8 T T WE WE BIS MO STO MSI SYMCO GND EQ THD P SW SYM P XCP Σχήµα. Σχηµατικό διάγραµµα της X- ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΠΑΝΩ ΟΨΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

12 H χρησιµοποίηση ενός ειδικού ολοκληρωµένου κυκλώµατος σε κάποιο κύκλωµα σηµαίνει αυτόµατα τη µείωση ενός σηµαντικού αριθµού εξαρτηµάτων.αυτό συµβαίνει διότι υπάρχει µεγάλο πλήθος διατάξεων από ηµιαγωγούς µέσα σε ένα µαύρο κουτί και µερικές φορές αυτό το πλήθος έχει ακριβώς την επιθυµητή συνδεσµολογία για µια συγκεκριµένη εφαρµογή. Αυτό συµβαίνει και στην περίπτωση του X- που χρησιµοποιείται για τη λειτουργία της γεννήτριας µας όπου περιγράφεται παρακάτω. Γενικότερα, η λειτουργία της γεννήτριας συχνοτήτων που βασίζεται στο θρυλικό ολοκληρωµένο X, υστερεί συνήθως από µερικά ελαττώµατα γνωστά στους κατασκευαστές. Συγκεκριµένα κάποιο από τα βασικά ελαττώµατα τους είναι ότι, ενώ αφενός παρουσιάζουν ακανόνιστες αιχµές τάσης στις κορυφές των ηµιτονικών και τριγωνικών κυµατοµορφών, αφετέρου αυτές οι δύο κυµατοµορφές τείνουν να εξοµοιωθούν µετά από τα ΚHz. Κατά συνέπεια, τo πλάτος θα ελαττώνεται βαθµιαία και η κλίµακα συχνοτήτων δεν θα είναι σωστή για τις ασύµµετρες κυµατοµορφές (πριονωτές και τετραγωνικές-παλµικές). Ιδιαίτερα, οι πριονωτές θα µοιάζουν περισσότερο µε ασύµµετρες τριγωνικές. Με εξαίρεση των παραπάνω, το ολοκληρωµένο κύκλωµα θα λειτουργεί σωστά και ένας από τους σκοπούς της γεννήτριας µας είναι να καταπολεµήσει τα µειονεκτήµατα που αναφέραµε παραπάνω. Όπως φαίνεται στο διάγραµµα του σχήµατος της γεννήτριας, υπάρχει µια µεταβλητή αντίσταση P συνδεδεµένη στην ακίδα σε σειρά µε την Ω, η οποία ουσιαστικά λειτουργεί σαν ποτενσιόµετρο και µας δίνει την επιθυµητή συχνότητα στην έξοδο. Η αρµονική παραµόρφωση του ηµιτονικού σήµατος µπορεί να µειωθεί ως και.% µε πρόσθετες ρυθµίσεις των ποτενσιοµέτρων P και P. Έτσι το ποτενσιόµετρο P ρυθµίζει το σχήµα του ηµιτονικού σήµατος και το P προσδίνει την άριστη ρύθµιση για τη συµµετρία της κυµατοµορφής. Η διαδικασία γίνεται ως εξής :. Τοποθετούµε το P στη µέση της διαδροµής του και ρυθµίζουµε το P για ελάχιστη παραµόρφωση.. Με το P τοποθετηµένο όπως παραπάνω ρυθµίζουµε τώρα το P για ακόµα ελάχιστη παραµόρφωση. Το κύκλωµα αυτό µπορούµε να το µετατρέψουµε σε γεννήτρια τριγωνικού κύµατος µέσω ενός µηχανικού διακόπτη SW ο οποίος χρησιµοποιείται στη πλακέτα µας έχοντας τη δυνατότητα µετακίνησης του σε θέσεις, ανάλογα µε την επιλογή ηµιτόνου ή τριγώνου που θέλουµε να κάνουµε στη µια από τις δύο εξόδους. Έτσι όταν είναι στη θέση µας δίνει τριγωνικό κύµα ενώ στη θέση µετατρέπεται σε γεννήτρια τετραγωνικού κύµατος. Οι εξάρσεις σε τριγωνικές και ηµιτονικές κυµατοµορφές οφείλονται παρακάτω: Η κύρια αιτία βρίσκεται στο τµήµα του κυκλώµατος που συνδέεται στις ακίδες και (ρύθµιση κυµατοµορφής). Αυτή η αιτία προκύπτει καθώς στο εσωτερικό του ολοκληρωµένου αυτές οι ακίδες συνδέονται σε ένα διαφορικό ενισχυτή που σχηµατίζει ηµιτονικό σήµα από τριγωνικό. Ακόµα και το παραµικρό χωρητικό φορτίο στις ακίδες και µπορεί να προκαλέσει την εµφάνιση αιχµών τάσης στο σήµα. Η χωρητικότητα αυτή µπορεί να οφείλεται είτε στις αγώγιµες λωρίδες της πλακέτας είτε σε ένα σύρµα µικρού µήκους. Η πιο καλή λύση είναι η διατήρηση µικρών µηκών καλωδίου στις ακίδες, και εξαιρετικά µικρών µηκών µηκών νησίδων χαλκού στο τυπωµένο µεταξύ των ακιδών του ολοκληρωµένου του µηχανικού διακόπτη SW και της προρυθµιζόµενης αντίστασης P. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

13 Άλλη µια αιτία των αιχµών είναι το γεγονός ότι το X αποτελείται από γεννήτρια τετραγωνικών και τριγωνικών παλµών που ακολουθείται από µετατροπέα τριγωνικού σήµατος σε ηµιτονικό. Τα απότοµα µέτωπα του τετραγωνικού σήµατος προκαλούν ζηµιά και στις άλλες κυµατοµορφές και γι αυτό: είναι προτιµότερο να µην έχουµε ασύµµετρα σήµατα. Επειδή βλέπουµε στο σχήµα ότι η έξοδος του ηµιτονικού-τριγωνικού σήµατος (ακίδα ) είναι βραχυκυκλωµένη και δε συνδέεται µέσω αντίστασης στη γραµµή θετικής τροφοδοσίας των +9(ακίδα ), σηµαίνει ότι η ηµιτονική κυµατοµορφή θα είναι απόλυτα καθαρή χωρίς αιχµές. Αντιθέτως η έξοδος του τετραγωνικού παλµού (ακίδα ) συνδέεται µε αντίσταση Ω στην ακίδα των +9 όπως φαίνεται στο σχήµα και αυτό σηµαίνει ότι οι αιχµές θα επανεµφανίζονται περισσότερο στην επιλογή του τετραγώνου. Ο συνδυασµός του τετραγωνικού σήµατος και απαραµόρφωτου ηµιτονικού που γίνεται στην ίδια πλακέτα της γεννήτριας µε επιλογή του διακόπτη στη θέση και αντίστοιχα, είναι εφικτός µόνο αν η τάση εξόδου του τετραγωνικού παλµού στην ακίδα διατηρείται σε χαµηλή D.C στάθµη ώστε η έξοδος να µη παραµορφώνεται. Σηµείωση: Όπως φαίνεται στο κύκλωµα της γεννήτριας υπάρχει µια σταθερή αντίσταση Ω στην ακίδα του ολοκληρωµένου. Η µόνη αλλαγή που κάνουµε είναι να την αλλάξουµε σε µεταβλητή ώστε να µπορέσουµε να πάρουµε µεταβλητό τετραγωνικό παλµό, διαφορετικά µας δίνει ένα σταθερό πλάτος στα p-p χωρίς να το µεταβάλλει και µεταβάλλει µόνο τα πλάτη του ηµιτονικού και τριγωνικού κύµατος. Ρυθµίζοντας το τρίµµερ Ρ στα Κ παίρνουµε συχνότητες από,hz ως ΚΗz. Έτσι τα όρια µεταβολής της εξόδου για τις κυµατοµορφές αναφέρονται παρακάτω: Για το τριγωνικό σήµα : είναι p-p το µέγιστο απαραµόρφωτο και m το ελάχιστο(θορυβώδες) Για το ηµιτονικό σήµα : p-p το µέγιστο απαραµόρφωτο πλάτος εξόδου και m το ελάχιστο όπου εµφανίζεται θορυβώδες. Για τον τετραγωνικό παλµό (µε D.C % σταθερό και µεταβλητή αντίσταση έχουµε) : µέγιστο πλάτος εξόδου p-p(παραπάνω παραµορφώνει στα θετικά) και ελάχιστο m το οποίο εµφανίζει έντονα spike... ΑΡΙΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ Αν παρατηρήσουµε το κύκλωµα της γεννήτριας στο σχήµα, βλέπουµε πως ο έλεγχος της D.C στάθµης εξόδου(oset) γίνεται από το ποτενσιόµετρο P.Η D.C.τάση στην έξοδο (ακίδα του ολοκληρωµένου) προσεγγιστικά είναι ίδια µε την D.C τάση πόλωσης της ακίδας του X. H ακίδα είναι πολωµένη ανάµεσα στη τάση τροφοδοσίας (+) και της γείωσης και έτσι παίρνουµε µια τάση στην έξοδο περίπου ίση µε το µισό της τάσης τροφοδοσίας. ηλαδή (o(+)/). Έτσι η ρύθµιση του πλάτους και της D.C. στάθµης(offset) γίνεται από το Ρ στην ακίδα. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

14 .. ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Το κύκλωµα του σχήµατος χρησιµοποιεί µια µεταβαλλόµενη αντίσταση P για την επιλογή της επιθυµητής συχνότητας. Κατά αυτό τον τρόπο η συχνότητα δεν επηρεάζεται πολύ από τις µεταβολές της τάσης τροφοδοσίας. Από τη σχέση µεταξύ τιµής αντίστασης (θέση του δροµέα) και συχνότητας προκύπτει ότι για γραµµική µεταβολή της συχνότητας πρέπει να µεταβάλλεται η τάση στην ακίδα παρά η αντίσταση Ω...8 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ Επίσης αξίζει να αναφέρουµε την ιδιαίτερη ικανότητα του να παράγει ασύµµετρες κυµατοµορφές. Μέσω του τρίµµερ Ρ ρυθµίζεται η συµµετρία και η µη συµµετρία των σηµάτων και αυτό γίνεται αφού ενεργοποιηθούν οι σταθερές χρόνου για την ασύµµετρη τριγωνική και παλµική κυµατοµορφή. Συνεπώς όπως έγινε αντιληπτό, ως προς τη σταθερότητα των κυµατοµορφών και του πλάτους για συχνότητα πάνω από ΚΗz υπάρχει µια µόνο παραδεκτή λύση: η περιοχή συχνοτήτων δε πρέπει να υπερβαίνει τα ΚΗz.. TΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ Το τροφοδοτικό έχει ως είσοδο τον µετασχηµατιστή και προσφέρει τέσσερις εξόδους στα -, -9, +, +9 και µία µεταβλητή (adj) από. έως. Οι έξοδοι στα ± τροφοδοτούν τους ΤΕ, η + τα τρανζίστορ, τα ±9την γεννήτρια συχνοτήτων και όλες οι προηγούµενες µαζί µε την εναποµείνασα µεταβλητή έξοδο, προσφέρονται προς γενική χρήση. Η µεταβλητή έξοδος έχει ικανότητα οδήγησης.α που προσφέρεται από το ολοκληρωµένο LM, του οποίου το datasheet µαζί µε όλα τα υπόλοιπα της κατασκευής δίνονται στο παράρτηµα Α. Η µεταβολή της τάσεως ρυθµίζεται από το τρίµµερ Ρ σε συνδεσµολογία ροοστάτη. Τα + παρέχονται από τον σταθεροποιητή θετικής τάσεως 8 και τα - από τον αντίστοιχο σταθεροποιητή αρνητικής τάσεως 9, µε ικανότητα οδήγησης το καθένα. Τα 89 και 99 παρέχουν τα +9 και τα -9 αντίστοιχα, µε χαρακτηριστικά λειτουργίας παρόµοια µε τα 8 και 9. Όλα τα παραπάνω ολοκληρωµένα βρίσκονται στερεωµένα σε ψήκτρες τύπου S mm, έτσι ώστε να προσφέρουν ικανοποιητικά χαρακτηριστικά λειτουργίας και κάτω από υψηλές θερµοκρασίες. Ο µηχανικός διακόπτης SW που προσφέρεται από την πλακέτα είναι διακόπτης ON-O ο οποίος βγάζει έξω και τις τρεις πλακέτες, σε περίπτωση που βρίσκεται στην θέση O. Οι διάδροµοι ισχύος του τροφοδοτικού έχουν πάχος.mm, οι διάδροµοι γης mm και οι διάδροµοι ασθενών σηµάτων thou ( thou/ της ίντσας και ίντσα.mm). Το σχηµατικό του τροφοδοτικού που δηµιουργήσαµε στο capture του Orcad φαίνεται στο παρακάτω σχήµα : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

15 CON D C O U T C IN rms CON S 8/TO + +9, IN OUT C C U n JP n n C 9 U 8/TO IN OUT G N D LED P 8 n C9 C 99/TO IN OUT U LED LED + n u G N D C n LED C LED JP G N D SW D IN U OUT LMT/TO C u + D J N C u + C n LED C8 n IN OUT U 89/TO U 9/TO IN OUT 8 G N D G N D D N C n + C u C + u Σχήµα ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

16 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΠΑΝΩ ΟΨΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟΥ. ΚΥΡΙΑ ΠΛΑΚΕΤΑ Αποτελείται από έξι ανεξάρτητα µεταξύ τους κυκλώµατα. Το κάθε κύκλωµα µπορεί να αποδώσει από δύο έως και ποικίλες τοπολογίες, ανάλογα µε τους διακόπτες που θα επιλεγούν. Τρία από τα βασικά κυκλώµατα περιέχουν ΤΕ, τα δύο περιέχουν τρανζίστορ (το ένα κύκλωµα είναι διβάθµιος ενισχυτής µε δύο διπολικά BJT ενώ το άλλο είναι τρανζίστορ ΜΟSET P-channel τεχνολογίας CMOS ) και το τελευταίο κύκλωµα περιέχει διόδους πυριτίου µε τη λειτουργία του ως περιοριστής-ψαλιδιστης. Οι τελεστικοί είναι οι γενικής χρήσης LM, τα διπολικά τρανζίστορ (ΒC), το P-MOSET (BS), και οι δίοδοι πυριτίου Ν, συσκευές δηλαδή που χρησιµοποιήθηκαν στις µετρήσεις µας. Οι ΤΕ µπορούν να αλλαχτούν εύκολα, αφού είναι τοποθετηµένοι επάνω σε βάσεις. Αρκεί να υπάρχει συµβατότητα στα ποδαράκια του ΤΕ που θα τοποθετηθεί στην βάση, µε αυτά του. Οι δίοδοι δεν µπορούν να αλλαχτούν, εκτός εάν αποκολληθούν µε κολλητήρι και κολληθούν στην θέση τους άλλα.. Συνεπώς καθίσταται εφικτή η µελέτη οποιασδήποτε αναλογικής συσκευής. Βεβαίως είναι φανερό ότι αν χρησιµοποιηθούν εξωτερικά στοιχεία, θα πρέπει να αποκολληθούν τα ήδη υπάρχοντα. Το σχεδιαστικό κύκλωµα ολόκληρης της κύριας πλακέτας µε τα επιµέρους κυκλώµατα που περιέχει φαίνεται στο παρακάτω σχήµα: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

17 D_SW DIODES CC - - D_D D_J D_D D_ D_S D_S D_SW D_D D_ D_D 9 8 D_D D_D sin square D_SW D_SW MPLIIE O TWO UNGS CC insin E_C. E_S E_C. E_S E_S E_CC E_L E_C u u E_ E_ E_CC u E_ E_ E_G E_G E_ E_ E_Q 9 9 BC E_Q BC E_E E_CG u E_E E_B.9 E_S E_CE u E_EB E_E E_B.9 E_S MOSET S -CC Q BS/SOT SEIDIS-PNTELEOS nalog Simulation Device //8 _J square sin INETING/DDE _S CC _U _L LM _S S -CC -9 adj sin NON INETING/DIEENTIL B_S CC B_U B_ B_ B_ + LM - B_S B_S B_ B_ B_ B_ B_ B_ B_ B_S B_S -9 adj sin B_L B_S -CC + - B_ B_ B_SW C_SW BUE/COMPTO CC C_S C_ C_U + C_ 9 8 -CC CC LM - C_SW C_L -CC. B_J sin square B_J Σχήµα : Σχεδιαστικό διάγραµµα της κύριας πλακέτας ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

18 . OCD MILY ELESE 9. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΠΑΝΩ ΟΨΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ Το συγκεκριµένο λογισµικό πακέτο θεωρείται το πιο ολοκληρωµένο, ίσως, στον τοµέα της σχεδίασης των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων. Το µεγάλο του πλεονέκτηµα είναι ότι, δεν αντιµετωπίζει το κύκλωµα απλά ως ένα σχέδιο, αλλά µας δίνει τη δυνατότητα να µελετήσουµε τα εµπλεκόµενα µεγέθη (τάση, ρεύµα, ισχύς). Υποδιαιρείται σε τρία λογισµικά: το Capture, το PSpice και το Layout Plus. Στο Capture πραγµατοποιείται το ηλεκτρονικό σχέδιο, στο PSpice προσοµοιώνεται η λειτουργία του κυκλώµατος, ενώ στο Layout Plus σχεδιάζεται το αντίστοιχο PCB (το συγκεκριµένο software είναι µακριά από το αντικείµενο της παρούσας µελέτης). Συνεπώς καθίσταται σαφές ότι παρέχεται πλήρης ευελιξία από τη σχεδίαση, µέχρι και την εφαρµογή (κυρίως λόγω της εµπλοκής του PSpice). Όπως σε όλα τα σύγχρονα τεχνικά προγράµµατα αυτού του είδους, έτσι και το συγκεκριµένο βασίζει τη δοµή του στη δηµιουργία project, µέσα στο οποίο µπορούµε να δηµιουργήσουµε τα files της αρεσκείας µας. Όλα τα files που χρησιµοποιούνται στην παρούσα εργασία είναι της µορφής nalog Or Mixed /D, αφού τα κυκλώµατα που πραγµατοποιήθηκαν ήταν αποκλειστικά αναλογικά. Τα αρχεία που χρησιµοποιούνται για τη σχεδίαση είναι τα λεγόµενα Schematic. Χονδρικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι η γραµµή εντολών Place του Capture, είναι αυτή που χρησιµοποιείται κατά κόρον. Από εκεί µπορούν να σχεδιαστούν σχήµατα (ευθείες, κύκλοι κλπ), να τοποθετηθεί καλώδιο (wire), αλλά και τροφοδοσία και γείωση, προστρέχοντας στις αντίστοιχες βιβλιοθήκες για την επιλογή τους. Στις διάφορες βιβλιοθήκες βρίσκονται και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που χρειάζονται στο σχεδιαστή: από τα απλούστερα ηλεκτρικά (αντιστάσεις, πυκνωτές), ηλεκτρονικά (δίοδοι, τρανζίστορ και τελεστικοί ενισχυτές ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

19 διαφόρων τύπων), έως και πάσης φύσεως ολοκληρωµένα κυκλώµατα (αναλογικά και ψηφιακά), τα οποία δεν χρησιµοποιούνται στην εργασία αυτήν (εκτός από ΤΕ). Όταν η σχεδίαση του κυκλώµατος ολοκληρωθεί, τη σκυτάλη λαµβάνει το PSpice. Καταρχήν θα πρέπει να δηµιουργηθεί το κατάλληλο Simulation Profile, επιλέγοντας το µέγεθος στον οριζόντιο άξονα του εξαγόµενου γραφήµατος. Θα µπορούσε να είναι χρόνος (χρονική απόκριση) ή τάση (εξαγωγή συναρτήσεων µεταφοράς ή γραφηµάτων ρεύµατος-τάσης). Η ανάλυση στην τελευταία περίπτωση µπορεί να είναι είτε DC, είτε C. Φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα ρύθµισης του εύρους τιµών των δύο αξόνων. Τρέχοντας, λοιπόν, το σχεδιασµένο στο Capture κύκλωµα (µε το µπουτόν simulation) και εφόσον δεν περιέχει σφάλµατα τα οποία πρέπει να διορθωθούν (το λογισµικό διαθέτει µηνύµατα για warnings και errors), ανοίγει αυτόµατα το παράθυρο του PSpice. Εκεί είµαστε σε θέση να παρατηρήσουµε οποιαδήποτε από τα προαναφερθέντα γραφήµατα, διαθέτοντας και κάποια εξειδικευµένα εργαλεία όπως η παρατήρηση τιµών σε συγκεκριµένα σηµεία της γραφικής παράστασης ή η παράλληλη εµφάνιση πολλαπλών γραφηµάτων τάσεως, ρεύµατος και ισχύος σε σχέση είτε µε το χρόνο, είτε µε κάποια τάση αναφοράς η οποία έχει επιλεγεί (πχ τάση εισόδου). Κεφάλαιιο οο :: νάλυση κυκλωµάττων κύριιας πλακέττας Ειισαγωγή σττους Τελεσττιικούς. ΑΝΑΣΤΡΕΦΩΝ ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ Το κύκλωµα µε τον πρώτο ΤΕ µπορεί να µας αποδώσει σαν δύο διαφορετικά κυκλώµατα: την αναστρέφουσα συνδεσµολογία ενός Τ.Ε και τη συνδεσµολογία ενός αθροιστή ενισχυτή και η συνένωση και των δύο µας δίνει τη τελική συνδεσµολογία του ΤΕ ως αναστρέφων αθροιστής. Η συνδεσµολογία αυτή φαίνεται στο παρακάτω σχήµα όπως προέκυψε από το σχεδιαστικό πρόγραµµα του Οrcad, το capture και είναι: INETING/DDE sin adj -9 _S _PD S S _ + LM - -CC CC _U _L _PD _PD Σχήµα Στη παραπάνω συνδεσµολογία βλέπουµε ένα διακόπτη S έξι θέσεων εκ των οποίων οι τρεις θέσεις,, είναι συνδεδεµένες µε το υπόλοιπο κύκλωµα και οι θέσεις,, αποτελούν τους ακροδέκτες εισόδου µε τους οποίους για κάθε µια από τις αυτές θέσεις του S θα επιλέγονται ανάλογα τα τρία παρακάτω σήµατα: Στο άκρο του S, δηλαδή όταν ο διακόπτης είναι στη θέση, επιλέγεται το ηµιτονικό σήµα sin. Στο άκρο, όταν ο S είναι στη θέση, επιλέγουµε µια µεταβλητή έξοδο adj:- η οποία ρυθµίζεται κατάλληλα από το ποτενσιόµετρο 8 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

20 του τροφοδοτικού για να δώσει την επιθυµητή τάση στην είσοδο. Στο άκρο, µε τον S στη θέση, επιλέγουµε τα -9 ως είσοδο. Eπίσης όπως φαίνεται έχουµε επιλέξει κάποιες τιµές αντιστάσεων,, στην είσοδο και στην ανάδραση οι οποίες µας βοηθούν να βγάλουµε ικανοποιητικά αποτελέσµατα στις απολαβές του παραπάνω ενισχυτή.παρακάτω δείχνουµε σε πίνακα τα αποτελέσµατα των απολαβών µε βάση τους διάφορους συνδυασµούς τιµών που επιλέξαµε στις αντιστάσεις. ος συνδυασµός / Α ος συνδυασµός / ος συνδυασµός / ος συνδυασµός / ος συνδυασµός / ος συνδυασµός / Η τάση στα άκρα του φορτίου L, δηλαδή η έξοδος του αθροιστή, θα είναι το άθροισµα των επιλεγµένων εισόδων πολλαπλασιασµένο µε την απολαβή που προκύπτει από τον αντίστοιχο συνδυασµό αντιστάσεων. Για παράδειγµα, αν έχουµε είσοδο u, u-9 και το ο συνδυασµό αντιστάσεων µε, τότε η τάση εξόδου του θα είναι υο(u+u)*-*>uo-... ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΑΘΡΟΙΣΤΗ ΣΤΟ PSPICE--ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ... DC ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ Πρόκειται ουσιαστικά για παραλλαγή της αναστρέφουσας συνδεσµολογίας, µόνο που πολλές είσοδοι µέσω ίδιων αντιστάσεων, συνδέονται στην αναστρέφουσα είσοδο. Η µη αναστρέφουσα παραµένει γειωµένη. Η αντίσταση στην ανάδραση θα πρέπει και αυτή να είναι ίδια µε τις υπόλοιπες αντιστάσεις στην είσοδο. Εάν οι αντιστάσεις εισόδου διαφέρουν µεταξύ τους, τότε αντί για αθροιστή θα έχουµε ενισχυτή µε βάρη. Όλες οι αντιστάσεις µας είναι Κ, ενώ το φορτίο παραµένει Κ. Με βάση την αρχή της επαλληλίας λοιπόν, το συνολικό αποτέλεσµα θα ισούται µε το άθροισµα των επιµέρους επιδράσεων των εισόδων αλλά πολλαπλασιασµένο και µε -, αφού οµιλούµε για παραλλαγή της αναστρέφουσας συνδεσµολογίας. Ο πίνακας των µετρήσεων και προσοµοιώσεων είναι ο παρακάτω. Παρατηρούµε ότι στις µετρήσεις µας υπάρχει µια ελαφρά απόκλιση, η οποία µεγαλώνει µε την αύξηση του αθροίσµατος. Αυτό οφείλεται στην offset τάση, αφού η έξοδος πλέον είναι εξαρτωµένη από το άθροισµα δύο εισόδων, οι οποίες κουβαλάνε ξέχωρα η καθεµία το σφάλµα της λόγω της offset. Το Spice αντίθετα παρουσιάζει τα σωστά αποτελέσµατα, µιας και δεν λαµβάνει υπόψη την offset. Η πέµπτη στήλη µας δίνει τα αποτελέσµατα που περιµέναµε από τη θεωρία, γνωρίζοντας την εξίσωση εξόδου του αθροιστή. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ 9

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού & Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1.1 Τελεστικοί ενισχυτές 1.1.1 Εισαγωγή: Αντικείµενο της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ Ο τελεστικός ενισχυτής εφευρέθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου και. χρησιµοποιήθηκε αρχικά στα συστήµατα σκόπευσης των αντιαεροπορικών πυροβόλων για

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ (Τ.Ε. ή OpAmps) ιαφορικοί Ενισχυτές: ενισχυτές που έχουν δυο εισόδους και µια έξοδο. Τελεστικοί Ενισχυτές (Τ.Ε.): διαφορικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 1-1 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε BJT s 1 και ιπλή Έξοδο Ανάλυση µε το Υβριδικό Ισοδύναµο του Τρανζίστορ 2 Ανάλυση µε βάση τις Ενισχύσεις των Βαθµίδων CE- 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο τελεστικός ενισχυτής είναι ένα προκατασκευασμένο κύκλωμα μικρών διαστάσεων που συμπεριφέρεται ως ενισχυτής τάσης, και έχει πολύ μεγάλο κέρδος, πολλές φορές της τάξης του 10 4 και 10 6. Ο τελεστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 6.1 ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σε ένα καθρέπτη ρεύµατος, το ρεύµα του κλάδου της εξόδου είναι πάντα ίσο µε το ρεύµα του κλάδου της εισόδου, αποτελεί δηλαδή το είδωλο του. Μία τέτοια διάταξη δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ ΕΞΑΜΕΝΗΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Τα βασικά µέρη της εργαστηριακής διάταξης είναι κατασκευασµένα από την εταιρεία LUCAS-NULLE.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ; Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Κινητά τηλέφωνα Τηλεπικοινωνίες Δίκτυα Ο κόσμος της Ηλεκτρονικής Ιατρική Ενέργεια Βιομηχανία Διασκέδαση ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Τι περιέχουν οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 3. ΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΟ ΩΝ Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο Εισαγωγή στις Μετρήσεις Σηµάτων και Επίδραση Οργάνου στις Μετρήσεις Λευκωσία, 04

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...19 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ 1.1 Μεθοδολογία σχεδίασης...25 1.2 Η διαδικασία της σχεδίασης...26 1.3 ηµιουργικότητα στη

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ).

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ). 7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 7. TΟ ΙΠΟΛΙΚΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ Ανάλογα µε το υλικό διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και 2. τρανζίστορ πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (μέσω προσομοίωσης) Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘ.. 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετατροπείς συνεχούς ρεύματος επιτελούν τη μετατροπή μιας τάσης συνεχούς μορφής, σε συνεχή τάση με ρυθμιζόμενο σταθερό πλάτος ή και πολικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ-ΙΝTERFACES Υλοποίηση κύκλωματος απεικόνισης μεταβολής γραμμικού ποτενσιομέτρου

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ-ΙΝTERFACES Υλοποίηση κύκλωματος απεικόνισης μεταβολής γραμμικού ποτενσιομέτρου Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ-ΙΝTERFACES Υλοποίηση κύκλωματος απεικόνισης μεταβολής γραμμικού ποτενσιομέτρου Καπελέρη Βασιλική Πατσιαδάς Αθανάσιος Σπαθάρας Γρηγόριος Τζούτζης Έ λτον-αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ Άσκηση 1 Σύστημα φόρτισης αυτοκινήτου Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ(Σ.Τ.ΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΜΠΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΛΑΖΑΡΟΥ ΘΩΜΑΣ ΚΑΣ: 500063 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΟΡΛΙ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ 9 Πορλιδάς ηµήτριος www.porlidas.gr dporli@physics.auth.gr Τελεστικοί Ενισχυτές Κυκλώµατα Πειραµατικές Μετρήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Μάθηµα 4ο. Λιούπης Λογική συζευγµένου εκποµπού Emitter-coupled logic (ECL) Χρησιµοποιούνται BJT transistor, µόνο στην ενεργή περιοχή Εµφανίζονται µικρές αλλαγές δυναµικού µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους τελεστικούς ενισχυτές

Εισαγωγή στους τελεστικούς ενισχυτές ΗΥ121-Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα Γιώργος ηµητρακόπουλος Εισαγωγή στους τελεστικούς ενισχυτές 1 Εισαγωγή Ο τελεστικός ενισχυτής είναι ένας ενισχυτής τάσης µε πολύ µεγάλο κέρδος. Το κέρδος µπορεί να παίρνει πολύ

Διαβάστε περισσότερα

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2)

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2) Ηλ/κά ΙΙ, Σεπτ. 05 ΘΕΜΑ 1 ο (2,5 µον.) R 1 (Ω) R B Ρελέ R2 R3 Σχ. (1) Σχ. (2) Φωτεινότητα (Lux) Ένας επαγγελµατίας φωτογράφος χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα για να ενεργοποιεί µια λάµπα στο εργαστήριό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στην Μέτρηση Βασικών Σηµάτων Συνοπτική Περιγραφή Εξοπλισµού και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

9. Ενισχυτικές ιατάξεις- Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 9. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Βασική λειτουργία ενισχυτικής διάταξης: να

9. Ενισχυτικές ιατάξεις- Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 9. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Βασική λειτουργία ενισχυτικής διάταξης: να 9. Ενισχυτικές ιατάξεις- Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 9. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Βασική λειτουργία ενισχυτικής διάταξης: να ενισχύσει ένα σήµα (δηλ. να αυξήσει ονοµαστικά το µέγεθος της τάσης ή του ρεύµατος).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) 1. ιαµόρφωση Πλάτους. Στην άσκηση αυτή θα ασχοληθούµε µε τη ιαµόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation) χρησιµοποιώντας τον ολοκληρωµένο διαµορφωτή

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογίστε τη Vout. Aπ: Άγει η κάτω δίοδος:

Υπολογίστε τη Vout. Aπ: Άγει η κάτω δίοδος: Παράδειγµα 8 Υπολογίστε τη Vout. Aπ: Άγει η κάτω δίοδος: 0,7 + 2200I 5V = 0 V D 4,3 I D = = 1, 95mA 2200 + 5 2200I D + Vout = 0 Vout=-0,7V Παράδειγµα 9 Το παρακάτω σχήµα παριστάνει κύκλωµα φόρτισης µιας

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 Ερώτηση 1 (2 µον.) Το σχ. (α) δείχνει το κύκλωµα ενός περιοριστή. Από τη χαρακτηριστική καµπύλη τάσης εισόδου-εξόδου V out =

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 O καθοδικός παλµογράφος

ΑΣΚΗΣΗ 5 O καθοδικός παλµογράφος ΑΣΚΗΣΗ O καθοδικός παλµογράφος ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Παλµογράφος, τροφοδοτικό, γεννήτρια, βολτόµετρο, δικτύωµα καθυστέρησης φάσης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ O παλµογράφος είναι ένα από τα πιο χρήσιµα όργανα στην έρευνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών Μία PWM κυματομορφή στην πραγματικότητα αποτελεί μία περιοδική κυματομορφή η οποία έχει δύο τμήματα. Το τμήμα ΟΝ στο οποίο η κυματομορφή έχει την μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Θεωρητική εισαγωγή

1.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND, NAND Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα της σειράς 7400 για τη σχεδίαση και υλοποίηση απλών λογικών συναρτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). Η σχετική υγρασία είναι ο λόγος επί τοις εκατό (%) της μάζας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Ισχύος. ίοδος

Ηλεκτρονικά Ισχύος. ίοδος Ηλεκτρονικά Ισχύος Πρόκειται για στοιχεία κατασκευασμένα από υλικά με συγκεκριμένες μη γραμμικές ηλεκτρικές ιδιότητες (ημιαγωγά στοιχεία) Τα κυριότερα από τα στοιχεία αυτά είναι: Η δίοδος Το thyristor

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση σε αστέρα τριφασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Θεωρητικό Μέρος MM205 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εργαστήριο 1 ο Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών Μετρήσεις στο συνεχές ρεύμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου.

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. 12. ΤΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET)-Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ ιαφάνεια 1 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ =

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ = Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MQN ΣΕ ΟΚΟ ιδάσκων: Αριστοτέλης Ε. Χαραλαµπάκης Εισαγωγή Με το παράδειγµα αυτό αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 6 ΔΙΟΔΟΣ ZENER ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ

Άσκηση 6 ΔΙΟΔΟΣ ZENER ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ Άσκηση 6 ΔΙΟΔΟΣ ZENER ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0. Ονοματεπώνυμο: Μητρόπουλος Σπύρος Α.Ε.Μ.: 3215 Εξάμηνο: Β'

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

Άσκηση 11 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Άσκηση 11 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0. Ονοματεπώνυμο: Μητρόπουλος Σπύρος Α.Ε.Μ.: 3215

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια ηλεκτρική µηχανή συνεχούς ρεύµατος χρησιµοποιείται ως γεννήτρια, όταν ο άξονάς της στρέφεται από µια κινητήρια µηχανή (prim movr). Η κινητήρια µηχανή

Διαβάστε περισσότερα

Είναι το ηλεκτρικό ρεύµα διανυσµατικό µέγεθος;

Είναι το ηλεκτρικό ρεύµα διανυσµατικό µέγεθος; Είναι το ηλεκτρικό ρεύµα διανυσµατικό µέγεθος; Για να εξετάσουµε το κύκλωµα LC µε διδακτική συνέπεια νοµίζω ότι θα πρέπει να τηρήσουµε τους ορισµούς που δώσαµε στα παιδιά στη Β Λυκείου. Ας ξεκινήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Για τον καλύτερο προσδιορισµό των µεγεθών που χρησιµοποιούµε στις εξισώσεις, χρησιµοποιούµε τους παρακάτω συµβολισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ Σχήµα 1. Κύκλωµα DC πόλωσης ηλεκτρονικού στοιχείου Στο ηλεκτρονικό στοιχείο του σχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική. Ενότητα 1: Εισαγωγή. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρονική. Ενότητα 1: Εισαγωγή. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Ενότητα : Εισαγωγή Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Περιεχόμενα ενότητας Ανασκόπηση των βασικών εννοιών, κανόνων και θεωρημάτων των γραμμικών δικτυωμάτων: κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων.

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 101 10. Άσκηση 10 Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. 10.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Θεωρητική εισαγωγή

6.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των κυκλωµάτων ψηφιακής πολυπλεξίας και αποκωδικοποίησης και η εξοικείωση µε τους ολοκληρωµένους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ. ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωµάτων απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΑΣΚΗΣΗ 7 Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΣΥΣΚΕΥΕΣ : Πηγή συνεχούς 0-50 Volts, πηγή 6V/2A, βολτόµετρο συνεχούς, αµπερόµετρο συνεχούς, βολτόµετρο, ροοστάτης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν η θερµοκρασία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Λιαπέρδος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Κριτική Ανάγνωση: Αγγελική Αραπογιάννη. Επιμέλεια πολυμεσικού διαδραστικού υλικού: Γιώργος Θεοφάνους

Γιάννης Λιαπέρδος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Κριτική Ανάγνωση: Αγγελική Αραπογιάννη. Επιμέλεια πολυμεσικού διαδραστικού υλικού: Γιώργος Θεοφάνους Γιάννης Λιαπέρδος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Κριτική Ανάγνωση: Αγγελική Αραπογιάννη Επιμέλεια πολυμεσικού διαδραστικού υλικού: Γιώργος Θεοφάνους Copyright ΣΕΑΒ, 2015 Το παρόν έργο αδειοδοτείται υπό τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σε ένα ανοιχτό σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς G η έξοδος Υ και είσοδος Χ συνδέονται με τη σχέση: Y=G*Χ

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: Θεωρητική Μάθημα: Τεχνολ.& Εργ. Ηλεκτρονικών Τάξη: Β Αρ. Μαθητών: 8 Κλάδος: Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟ PSPICE

2. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟ PSPICE 2. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟ PSPICE Για την εκκίνηση του πακέτου εξοµοίωσης PSpice 9.1. (Student Version) είναι απαραίτητη η εκτέλεση του αρχείου Capture.exe. Αυτό κατά κανόνα βρίσκεται στο φάκελο όπου είναι εγκατεστηµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική»

Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική» Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική» Τμήμα Μηχανολογίας Δρ. Φασουλάς Γιάννης, jfasoulas@staff.teicrete.gr Τ.Ε.Ι. Κρήτη, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Ηράκλειο Κρήτης, (2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RAM CMOS. ΤΥΠΟΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener 4. Ειδικές ίοδοι - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ ίοδος zener Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener Τάση Zener ( 100-400 V για µια απλή δίοδο) -V Άνοδος Ι -Ι Κάθοδος V Τάση zener V Z I Ζ 0,7V

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Σ. ΜΑΝΕΣΗ Β. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ. ΡΑΦΑΗΛΙ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 12 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Άσκηση 12 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Άσκηση 12 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0. Ονοματεπώνυμο: Μητρόπουλος Σπύρος Α.Ε.Μ.: 3215 Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 26 Συνεχή Ρεύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 26 Συνεχή Ρεύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 26 Συνεχή Ρεύµατα Περιεχόµενα Κεφαλαίου 26 Ηλεκτρεγερτική Δύναµη (ΗΕΔ) Αντιστάσεις σε σειρά και Παράλληλες Νόµοι του Kirchhoff Σειριακά και Παράλληλα EMF-Φόρτιση Μπαταρίας Κυκλώµατα RC Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 4.1 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ Η σύνθεση δύο καθέτων ταλαντώσεων, x x0 t, y y0 ( t ) του ίδιου πλάτους της ίδιας συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος Άνοιξη 2008 Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ηλεκτρικό ρεύμα Το ρεύμα είναι αποτέλεσμα της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 3 Μαΐου 01 07:30 10:30 ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΜΑ 1 (α) ΛΥΣΕΙΣ Το ύψος της κάθε βρύσης ώστε να χρησιμοποιείται από το μέσο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες συνεχούς ρεύματος διαχωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Ανεξάρτητης (ξένης) διέγερσης. Παράλληλης διέγερσης. Διέγερσης σειράς. Αθροιστικής σύνθετης διέγερσης.

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλώµατα µε αντίσταση και πυκνωτή ή αντίσταση και πηνίο σε σειρά και πηγή συνεχούς τάσης

Κυκλώµατα µε αντίσταση και πυκνωτή ή αντίσταση και πηνίο σε σειρά και πηγή συνεχούς τάσης Κυκλώµατα µε αντίσταση και πυκνωτή ή αντίσταση και πηνίο σε σειρά και πηγή συνεχούς τάσης Το κύριο χαρακτηριστικό των κυκλωµάτων αυτών είναι ότι ο χρόνος στον οποίο η τάση, ή η ένταση παίρνει ορισµένη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A 11.1 Θεωρητικό μέρος 11 A/D-D/A 11.1.1 Μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (A/D converter) με δυαδικό μετρητή Σχ.1 Μετατροπέας A/D με δυαδικό μετρητή Στο σχήμα 1 απεικονίζεται σε block diagram ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Σπουδαστή Σταμούλια Π. Γεώργιου Α.Μ. 27731 Επιβλέπων: Δρ. Ψωμόπουλος Σ. Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. (Silicon Controlled Rectifier). πυριτίου (TRlAC). (Silicon Controll ed Switch). - 0 ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου SCR

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. (Silicon Controlled Rectifier). πυριτίου (TRlAC). (Silicon Controll ed Switch). - 0 ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου SCR 6. Θυρίστορ - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφανεια 1 6. ΤΑ ΘΥΡΙΣΤΟΡ - 0 ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου SCR (Silicon Controlled Rectifier). - Η αµφίδροµη δίοδος THYRlSTOR (DIAC). - 0 αµφίδροµος ελεγχόµενος ανορθωτής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών Ενότητα: Χωρητική Αντιστάθμιση Ισχύος Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 86 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ...6 1.1 ΓΕΝΙΚΑ: Τελεστικοί Ενισχυτές...6 1.2 Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής...6 1.3 Υποθέσεις για την Ανάλυση των Ιδανικών Τελεστικών Ενισχυτών...7 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ :

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ : ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 5 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Θεωρητική Ανάλυση Πυκνωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Θερμική ενέργεια Q και Ισχύς Ρ Όταν μια αντίσταση R διαρρέεται από ρεύμα Ι για χρόνο t, τότε παράγεται θερμική ενέργεια Q. Για το συνεχές ρεύμα η ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

1) Ταχύτητα. (Χρόνος καθυστερήσεως της διαδόσεως propagation delay Tpd ). Σχήμα 11.1β Σχήμα 11.1γ

1) Ταχύτητα. (Χρόνος καθυστερήσεως της διαδόσεως propagation delay Tpd ). Σχήμα 11.1β Σχήμα 11.1γ Κεφάλαιο 11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 11.1. Εισαγωγή Τα ψηφιακά κυκλώματα κατασκευάζονται κυρίως με χρήση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (που λέγονται για συντομία ICs INTEGRATED CIRCUITS). Κάθε IC είναι ένας μικρός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499 ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499 ΣΤΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ (S) ρ Ανρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέµατα Βαθµίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ θεωρία και ασκήσεις. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ θεωρία και ασκήσεις. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ θεωρία και ασκήσεις Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται από ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

K14 Αναλογικά Ηλεκτρονικά 9: Διαφορικός Ενισχυτής Τελεστικός Ενισχυτής

K14 Αναλογικά Ηλεκτρονικά 9: Διαφορικός Ενισχυτής Τελεστικός Ενισχυτής K14 Αναλογικά Ηλεκτρονικά 9: Διαφορικός Ενισχυτής Τελεστικός Ενισχυτής Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Γενικά Περιεχόμενα 1 Γενικά 2 Διαφορικός

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ANTIKEIMENO: Άσκηση 9 Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού Υπολογισμός μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα