Ανανέωση άδειας εξαρτημένης εργασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανανέωση άδειας εξαρτημένης εργασίας"

Transcript

1 Δράση 1.1/11: «Πληροφόρηση Εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών νομίμως διαμενόντων στην χώρα» Έργο 1.1.α./11: «Δημιουργία γραφείων παροχής νομικής και διοικητικής υποστήριξης και παραγωγή εντύπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού για νομικά και διοικητικά θέματα που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών» Είσαι νόμιμος μετανάστης; Σε αυτό το έντυπο μπορείς να βρεις χρήσιμες πληροφορίες για μια σειρά από θέματα όπως η ανανέωση της άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία, το πώς θα υπολογίζεις τις ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται για την ανανέωση της άδειας διαμονής, τι χρειάζεται για να πάρεις τις άδειες μακράς διαμονής, την ιθαγένεια και να εξασφαλίσεις την πιστοποίηση της επαρκούς γνώσης γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού καθώς και για την καταγγελία στις Αρχές περιστατικών ρατσιστικής βίας ή διακρίσεων σε βάρους σου. Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείς να αναζητήσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της δράσης μας (www.mighelp.net). Μπορείς επίσης να στείλεις τα ερωτήματα σου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ανανέωση άδειας εξαρτημένης εργασίας Για να ανανεώσεις την άδεια διαμονής εξαρτημένης εργασίας πρέπει να γνωρίζεις τα εξής: Προθεσμία υποβολής της αίτησης: Δυο μήνες πριν τη λήξη της άδειας διαμονής. Εκπρόθεσμες αιτήσεις για ανανέωση άδειας διαμονής, μπορούν να κατατεθούν μέχρι και ένα μήνα από τη λήξη της αλλά θα πληρώσεις πρόστιμο 50 ευρώ. Αν περάσει ένας μήνας από τη λήξη της άδειας διαμονής χάνεις το δικαίωμα σου να την ανανεώσεις. Μοναδική λύση σε αυτή την περίπτωση είναι να κάνεις αίτηση για εξαιρετικούς λόγους στο Υπουργείο Εσωτερικών. Πού καταθέτω την αίτηση: Στο Δήμο εκτός αν λειτουργεί στην περιοχή σου Υπηρεσία μιας Στάσης (θα ενημερωθείς από το Δήμο σου). Παράβολο: 300 ευρώ (150 για κάθε έτος). Δικαιολογητικά Σύμβαση εκτός αν από τη φύση της δουλειάς σου (πολλοί εργοδότες, εποχικοί εργαζόμενοι στον τουρισμό που παίρνουν επίδομα ανεργίας) εξαιρείσαι. Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων. Αποδεικτικά ασφάλισης ανάλογα με τον φορέα ασφάλισης. Αποδεικτικά στοιχεία για την περίπτωση τεκμηριωμένης αποχής από την εργασία (ανεργία, ασθένεια κλπ). ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ. Διαδικασία Ο Δήμος ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και διαβιβάζει το φάκελο στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών της Περιφέρειας, εντός δεκαπέντε ημερών. Βεβαίωση Αν καταθέσεις πλήρη δικαιολογητικά η υπηρεσία σου δίνει βεβαίωση κατάθεσης (μπλε) η οποία ισχύει για ένα έτος και ανανεώνεται κάθε φορά για ένα έτος μέχρι να απαντηθεί η αίτηση σου. Αν απορριφθεί το αίτημα σου η βεβαίωση παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Δικαιούσαι τη βεβαίωση ακόμη και αν: 1. έχει λήξει το διαβατήριο σου και προσκομίζεις βεβαίωση από το προξενείο της χώρας σου ότι έχεις κάνει αίτηση για καινούργιο 2. είσαι άνεργος και καταθέτεις βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα ανεργίας (κάρτα ανεργίας) αντί για σύμβαση εργασίας Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να προσκομίσεις νέο διαβατήριο και σύμβαση εντός έξι μηνών. Με τη βεβαίωση είσαι νόμιμος στη χώρα αλλά δεν μπορείς να ταξιδέψεις παρά μόνο προς τη χώρα σου (εκτός αν δικαιούσαι να το κάνεις για άλλους λόγους). Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς τις ιστοσελίδες και

2 Πόσες ημέρες ασφάλισης απαιτούνται για την ανανέωση της άδειας διαμονής (παρ. Α1 Υ.Α /546, ΦΕΚ τ. Β 1886/ ) Αν είσαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ (εξαρτημένη εργασία 1 ή παροχή υπηρεσιών/έργου 2 ) χρειάζεσαι 120 ένσημα το χρόνο ή 240 συνολικά τη διετία. Αν είσαι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ (ως αγρεργάτης ή μισθωτός) χρειάζεσαι ασφάλιση 6 μήνες το χρόνο. Αν είσαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ (παροχή υπηρεσιών/έργου) χρειάζεσαι ασφάλιση 250 ημέρες το χρόνο ή 500 συνολικά τη διετία. Αν είσαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ (ανεξάρτητη δραστηριότητα) χρειάζεσαι ασφάλιση 250 ημέρες το χρόνο. - Πώς μπορείς να δικαιολογήσεις το διάστημα που δεν έχεις ένσημα (ασφάλιση ΙΚΑ) (παρ. Α4 Υ.Α /546, ΦΕΚ τ. Β 1886/ ): - Με κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση του ΟΑΕΔ για το διάστημα ανεργίας. - Με γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο ή από ασφαλιστικό ταμείο. - Άλλοι λόγοι ανώτερης βίας (εγκυμοσύνη, λοχεία, μάρτυρας σε δικαστήριο κλπ). Σε κάθε όμως περίπτωση για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ απαιτούνται 50 ένσημα/έτος ή 100/διετία. -Δικαίωμα εξαγοράς ενσήμων Εάν και μετά το συνυπολογισμό των ημερών δικαιολογημένης αποχής από την εργασία υπολείπεται ακόμα αριθμός ενσήμων, αυτός μπορεί να εξαγοραστεί, εφόσον δεν υπερβαίνει το 20% του απαιτούμενου αριθμού ενσήμων. Δυνατότητα εξαγοράς για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ δεν υπάρχει. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Κάτοχος διετούς άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία (άρ. 15 παρ. 1-4 Ν. 3386/05) έχει μέσα στη διετία ισχύος της άδειάς του: 6 μήνες διάστημα ανεργίας και 150 ένσημα. Οι έξι μήνες ανεργίας (= 25 εργάσιμες ημέρες Χ 6 μήνες = 150 ημέρες) πρέπει να αφαιρεθούν από τις 600 εργάσιμες ημέρες (της διετίας), συνεπώς ακολουθούμε τον εξής συλλογισμό εφαρμόζοντας τη «απλή μέθοδο των τριών»: Στις 600 ημέρες εργασίας απαιτούνται 240 ένσημα, στις 450 ημέρες πόσα χρειάζονται; (450 Χ 240 : 600 = ) 180 ένσημα. Ο παραπάνω έχει 150 ένσημα, άρα μπορεί να εξαγοράσει τα υπόλοιπα 30 που λείπουν (αφού το 20% των 180 είναι 36 ένσημα). Προσοχή Πλέον οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (πρώην Περιφέρειες) έχουν απευθείας πρόσβαση στο λογαριασμό των ασφαλισμένων, οπότε δεν απαιτείται η προσκόμιση ενσήμων στο Δήμο. Ασχέτως του εάν και πόσα ένσημα λείπουν, ο Δήμος χορηγεί μπλε βεβαίωση. Σε περίπτωση καταγγελίας για αναγνώριση ημερών ασφάλισης στο ΙΚΑ, η άδεια διαμονής θα εκδίδεται εφόσον εκδοθεί Πράξη Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) σε βάρος του εργοδότη. 3 Αν αλλάξεις ασφαλιστικό φορέα στη διάρκεια της υπό ανανέωση άδειας διαμονής, υπολογίζεται το σύνολο των ημερών ασφάλισης κάθε φορέα. Αν αλλάξεις είδος απασχόλησης χωρίς να ενημερώσεις το Δήμο επιβάλλεται πρόστιμο. Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς τις ιστοσελίδες και 2 1 Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4, 2 Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 5, 3 Εγκ. Υπ.Εσ. 17/

3 Μάθε για το εργόσημο Ενημέρωσε τους εργοδότες σου 1 Με το εργόσημο πληρώνεσαι και ασφαλίζεσαι με μια κίνηση. Το εργόσημο (επιταγή) περιλαμβάνει την αμοιβή που έχει συμφωνήσει ο εργοδότης με τον εργαζόμενο. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το ποσό για την ασφάλιση σου. ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΜΠΛΟΚΑΚΙ) ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ. Με εργόσημο αμείβεσαι υποχρεωτικά: Α. Εφόσον εργάζεσαι στο σπίτι του εργοδότη (υπηρεσίες νοικοκυριού, καθαρισμού και κηπουρικής κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών, φύλαξης παιδιών και ηλικιωμένων, κηπουρών, οδηγών, περιποίησης ή νοσηλευτικής φροντίδας αρρώστων, μικροεπισκευών που δεν είναι οικοδομικές εργασίες, ιδιαιτέρων μαθημάτων, κομμωτικής και περιποίησης προσώπου και σώματος) και δεν ανήκεις στο προσωπικό εταιρίας. Β. Εφόσον είσαι διανομέας διαφημιστικών εντύπων, απασχολούμενος στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος κατ οίκον ή σε άλλο χώρο ή καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και super market. Γ. Εφόσον είσαι εργάτης γης και ασφαλίζεσαι στον ΟΓΑ. Πρέπει να ενημερώσεις τον εργοδότη σου (αν δεν το γνωρίζει) για το νέο τρόπο πληρωμής σου. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος από το νόμο να σε πληρώσει με εργόσημο. Ειδικότερα: με την έκδοση ειδικού εργοσήμου υπό τύπο επιταγής, μέσω λογαριασμών που τηρούν ο εργοδότης και ο εργαζόμενος σε τράπεζες, με κατάθεση και είσπραξη μετρητών σε τράπεζες ΕΛΤΑ και με ειδικού τύπου έμβασμα. 2 Οι περισσότερες Τράπεζες έχουν υιοθετήσει διαδικασίες για τη διευκόλυνση των εργοδοτών. Η διαδικασία μπορεί να γίνεται είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω υπηρεσιών διαδικτύου ακόμα και από το τηλέφωνο. Ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί το έντυπο για το εργόσημο από: τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τις τράπεζες, τα ΕΛΤΑ, τα ΚΕΠ. Αν σε πληρώσει με εργόσημο τα 2/3 του ποσού που πηγαίνουν για τις ασφαλιστικές εισφορές σου εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα του. Το υπόλοιπο 1/3 εκπίπτει από το δικό σου. Υπολογισμός ενσήμων που αναλογούν στο εργόσημο Από το συνολικό ποσό του εργοσήμου (ΙΚΑ) το 25% πηγαίνει απευθείας στην ασφάλιση σου. Για να υπολογίσεις πόσα ένσημα δικαιούσαι πρέπει να κάνεις τον παρακάτω υπολογισμό: Παράδειγμα για εργόσημο 400 ευρώ: Για εργόσημο 400 οι εισφορές στο ΙΚΑ είναι 100 (400 ευρώ Χ 25% = 100 εισφορές στο ΙΚΑ) 100 ευρώ (εισφορές ΙΚΑ) : 11,88 (σταθερός συντελεστής 3 ) = 8,41 ημέρες ασφάλισης (ένσημα) Ποιους μήνες αφορούν τα ένσημα από εργόσημο: Τα εργόσημα θα αντιστοιχούν σε ημέρες ασφάλισης του μήνα μέσα στον οποίο εξαργυρώνονται. Δηλαδή δεν προβλέπεται τρόπος αναδρομικής πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών για παρελθόντες μήνες. 4 Ανεξάρτητα από το ποσό που εισπράττεται ο εργαζόμενος μπορεί να έχει μέχρι και 25 ένσημα για κάθε μήνα ή 300 το έτος. 1 Το φυλλάδιο αφορά το εργόσημο που αφορά το ΙΚΑ. Πληροφορίες για το εργόσημο που αφορά τον ΟΓΑ μπορείς να βρεις στην ιστοσελίδα 2 Για τους εργάτες γης, ασφαλισμένους στον ΟΓΑ το εργόσημο πληρώνεται προς το παρόν μόνο στα ΕΛΤΑ. 3 33,57 (Ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε την ) Χ 35,40% (Ποσοστό ασφαλίστρου) = 11,88 (σταθερός αριθμός σε κάθε περίπτωση). 4 Με εξαίρεση τις εισφορές του έτους 2012 στον ΟΓΑ, βλ. εγκ. ΟΓΑ 2/2013 και 4/

4 Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για τα παιδιά των νόμιμων μεταναστών που γεννιούνται ή/και μεγαλώνουν στην Ελλάδα. Μπορείς να τις δεις συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα Τύπος Άδειας Προϋποθέσεις Παράβολο Διάρκεια-Ανανέωση Παρατηρήσεις Οικογενειακή επανένωση Αφορά τέκνα νομίμων μεταναστών όσο αυτά είναι ανήλικα. Να είναι νόμιμος τουλάχιστον ο ένας από τους γονείς σου και να αιτηθεί στο Δήμο. Δωρεάν Διάρκεια: ίση με τη διάρκεια της άδειας του συντηρούντος μέχρι την ενηλικίωση. Οι νόμιμοι μετανάστες μπορούν να κάνουν αίτηση για τα παιδιά τους που γεννιούνται στην Ελλάδα οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν την ενηλικίωση τους. Η καθυστέρηση όμως της υποβολής της αίτησης επιφέρει πρόστιμο. Αυτοτελής Αφορά τέκνα νομίμων μεταναστών μετά την ενηλικίωση. Να είχες πριν άδεια οικογενειακής επανένωσης. Να έχεις κάλυψη από ασφαλιστικό φορέα (και ιδιωτικό) για έξοδα νοσηλείας και ιατρο-φαρμακευτικής περίθαλψης. 150 ευρώ Διάρκεια: 1 έτος Μπορείς να την ανανεώνεις ανά 1 έτος μέχρι να γίνεις 21 ετών με τις ίδιες προϋποθέσεις που σου χορηγήθηκε αρχικά. Έχεις δικαίωμα μισθωτής εργασίας Αν είχες άδεια μαζί με τους γονείς σου και μετά τα 18 φύγεις από την Ελλάδα για να πας στρατό ή να φοιτήσεις σε πανεπιστήμιο μπορείς να γυρίσεις στην Ελλάδα αν ολοκληρώσεις τη θητεία ή τις σπουδές σου αντίστοιχα και εφόσον οι γονείς ή ο γονέας σου συνεχίζουν να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Τότε πρέπει να λάβεις ειδική θεώρηση εισόδου και να υποβάλεις αίτηση εντός 6 μηνών από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη λήψη του πτυχίου για να πάρεις νέα άδεια διαμονής διάρκειας 1 έτους πληρώνοντας παράβολο 150 ευρώ. Μετά πρέπει να ανανεώσεις για έναν από τους υπόλοιπους σκοπούς του ν. 3386/05 Έχεις δικαίωμα για εργασία μερικής απασχόλησης μετά από έγκριση Μετά το πέρας των σπουδών δικαιούσαι αυτοτελή άδεια διαμονής διάρκειας ενός έτους η οποία ανανεώνεται μόνο για έναν από τους υπόλοιπους σκοπούς του ν. 3386/05. Σπουδές Αφορά τέκνα μεταναστών που εισάγονται σε ΑΕΙ ΤΕΙ ή σπουδάζουν σε ΙΕΚ και εργαστήρια ελευθέρων σπουδών. Εισαγωγή σε ΑΕΙ ΑΤΕΙ. Εγγραφή σε ΙΕΚ ή εργαστήριο ελευθέρων σπουδών. 150 ευρώ Διάρκεια: 1 έτος Ανανέωση για όσο διάστημα είσαι ακόμη φοιτητής - σπουδαστής. Ανθρωπιστικοί λόγοι Αφορά ενήλικες γεννημένους στην Ελλάδα ή απόφοιτους τουλάχιστον έξι τάξεων ελληνικών σχολείων πριν την ενηλικίωση τους. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή βεβαίωση εξαετούς φοίτησης. Δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα. 150 ευρώ Διάρκεια: 1 έτος ΔΕΝ ΑΝΑ- ΝΕΩΝΕΤΑΙ Έχεις δικαίωμα μισθωτής εργασίας Μετά τη λήξη της άδειας πρέπει να την ανανεώσεις για έναν από τους υπόλοιπους σκοπούς του ν. 3386/05. Η κατάθεση της αίτησης γίνεται μόνο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Επί μακρόν διαμένοντος (Ν.3731/08) Αφορά ενήλικα τέκνα νομίμων μεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Να έχεις απολυτήριο Ελληνικού Δημοτικού και Γυμνασίου. Να είναι οι γονείς σου (εφόσον υπάρχουν) νόμιμοι στη χώρα. 600 ευρώ Διάρκεια: 5 χρόνια Στην ανανέωση προσκομίζεις αντίγραφα διαβατηρίου και της προηγούμενης άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος. Χωρίς παράβολο Δεν παρέχει δικαίωμα εργασίας σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ Για να υπαχθείς στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος του νόμου 3386/05 πρέπει να πληροίς τις σχετικές προϋποθέσεις. Για την κατάθεση της αίτησης δεν απαιτείται να έχεις άδεια διαμονής σε ισχύ 4

5 Αν διαμένεις πολλά χρόνια ΝΟΜΙΜΑ στην Ελλάδα δικαιούσαι, με ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, άδειες μακράς διαμονής 1 που σου δίνουν δικαίωμα να μείνεις στην Ελλάδα ή/και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ευνοϊκούς όρους για την ανανέωση τους Τύπος Άδειας Προϋποθέσεις Παράβολο Διάρκεια-Ανανέωση Παρατηρήσεις Επί μακρόν διαμένοντος (ΠΔ 150/2006) Για πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, νόμιμα και συνεχώς πέντε έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εισόδημα ευρώ ανά έτος με προσαύξηση 15% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας για τα δυο προηγούμενα έτη. Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού. 600 ευρώ Δεν πληρώνεις παράβολο αν κατέχεις ήδη άδεια δεκαετούς ή αόριστης διάρκειας. Διάρκεια: 5 χρόνια Στην ανανέωση προσκομίζεις αντίγραφα διαβατηρίου και της προηγούμενης άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος. Δεν μπορείς να απουσιάσεις από το έδαφος της ΕΕ για διάστημα που ξεπερνά το ένα έτος. Μπορείς να ανανεώσεις την άδεια επί μακρόν διαμένοντος και μετά τη λήξη της. Στο μεσοδιάστημα δεν έχεις δικαίωμα εργασίας. Χωρίς παράβολο Με την άδεια αυτή μπορείς να εργαστείς, υπό προϋποθέσεις, σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 και να έχεις δικαιώματα Ευρωπαίου πολίτη στην Ελλάδα. Μπορείς να επανακτήσεις το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος αν το χάσεις λόγω απουσίας από το έδαφος της ΕΕ αν πληροίς τις εισοδηματικές προϋποθέσεις του νόμου ή να υπαχθείς σε άλλο καθεστώς άδειας διαμονής αν πληροίς τις σχετικές προϋποθέσεις. Δεκαετούς διάρκειας Για ενήλικες, άνω των 21 ετών, που συμπληρώνουν 10ετή συνεχή νόμιμη διαμονή ανεξάρτητα από τον τύπο της άδειας διαμονής. Δημόσια ασφάλιση για την πλήρη ιατροφαρμακευτική σου κάλυψη εκτός αν είσαι φοιτητής/σπουδαστής (ειδικό καθεστώς ασφάλισης). 900 ευρώ Διάρκεια: 10 χρόνια Προϋπόθεση η συνεχής διαμονή στην Ελλάδα, η διακοπή της οποίας δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συναπτά έτη και ασφάλιση για πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Χωρίς παράβολο Δεν έχεις δικαίωμα εργασίας σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ Αν απουσιάσεις πάνω από δυο συνεχόμενα έτη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας μπορείς να ανανεώσεις μόνο για άλλο είδος άδειας διαμονής εφόσον πληροίς τις σχετικές προϋποθέσεις (εκτός της θεώρησης εισόδου). Αόριστης διάρκειας Από το 2008 δεν εκδίδονται πλέον άδειες αόριστης διάρκειας. Δεν χρειάζεται ανανέωση. Δεν έχεις δικαίωμα εργασίας σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς τις ιστοσελίδες και 1 Αν έχεις γεννηθεί στην Ελλάδα μπορεί να δικαιούσαι την άδεια επί μακρόν διαμένοντος του νόμου 3731/08 (δες σελίδα 4). 2 Με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Δανία. 5

6 Πιστοποίηση γλώσσας ιστορίας και πολιτισμού για επί μακρόν διαμένοντες μετανάστες Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποκτήσεις την άδεια επί μακρόν διαμένοντος είναι να γνωρίζεις την ελληνική γλώσσα, την ιστορία και πολιτισμό. Αυτό αποδεικνύεται με τους παρακάτω τρόπους: α) με τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων στην Ελλάδα, β) με τίτλο αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, γ) με αναγνωρισμένο τίτλο αποφοίτησης από τμήματα ελληνικής γλώσσας πανεπιστημίων του εξωτερικού, δ) με πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1 που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ. 60/2010 και ε) με ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού μετά από επιτυχή εξέταση που διενεργείται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας. Εξετάσεις για την απόκτηση του αποδεικτικού επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής γλώσσας και Πολιτισμού Για τις περιπτώσεις δ και ε πρέπει να δώσεις εξετάσεις. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Για την έκδοση του πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1 αρμόδιος φορέας είναι το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Οργανώνει εξετάσεις για όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας 2 τουλάχιστον φορές το χρόνο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα : Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης Για την απόκτηση του ειδικού πιστοποιητικού πρέπει να δώσεις εξετάσεις στο επίπεδο Α2 της ελληνικής γλώσσας και σε θέματα ιστορίας και πολιτισμού σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Απρίλιος και Οκτώβριος). Αν έχεις ήδη πιστοποίηση επιπέδου Α2 (Α επίπεδο πριν το 2010) μπορείς να εξεταστείς μόνο σε θέματα ιστορίας και πολιτισμού. Πληροφορίες στις ιστοσελίδες: και Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας Τα μαθήματα δεν είναι υποχρεωτικά για να έχεις δικαίωμα να δώσεις εξετάσεις. Καλό είναι όμως να προετοιμαστείς. Μαθήματα γίνονται από εθελοντικές ομάδες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Πολλά είναι δωρεάν ενώ σε άλλα πρέπει να πληρώσεις. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης οργανώνει το πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» που παρέχει δυνατότητες για μαθήματα σε όλη την Ελλάδα (πληροφορίες: και ). * Νέα επίπεδα Ελληνομάθειας Με το Π.Δ. 60/ (ΦΕΚ Α 98) θεσμοθετήθηκαν τα 2 νέα γλωσσικά επίπεδα Α1(Α1 για παιδιά από 8 έως 12 ετών και Α1 για εφήβους και ενηλίκους) και Γ2 και μετονομάστηκαν τα ισχύοντα επίπεδα ως εξής: Α=Α2, Β=Β1, Γ=Β2, Δ=Γ1. 6

7 Ιθαγένεια για πολίτες τρίτων χωρών Αν είσαι πολίτης τρίτης χώρας και διαμένεις νόμιμα στη χώρα δικαιούσαι να υποβάλεις αίτηση για να αποκτήσεις την ελληνική ιθαγένεια. Το ελληνικό κράτος θα αποφασίσει αν δικαιούσαι να γίνεις Έλληνας πολίτης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Χρόνος προηγούμενης νόμιμης διαμονής 1. Επτά χρόνια αν είσαι νόμιμος μετανάστης και έχεις άδεια επί μακρόν διαμένοντος του νόμου 3386/ Τρία χρόνια αν είσαι σύζυγος έλληνα ή ελληνίδας με τέκνο, ή έχεις την γονική μέριμνα τέκνου εφόσον δεν έχει αποκτήσει την ιθαγένεια με φοίτηση αρ.1α παρ. 2 ν.3838/ Δεν χρειάζεται να αποδείξεις προηγούμενη νόμιμη διαμονή αν είσαι ομογενής ή έχεις γεννηθεί στην Ελλάδα. Πότε έχεις δικαίωμα να γίνεις Έλληνας πολίτης α. όταν είσαι ενήλικος, β. όταν δεν έχεις καταδικασθεί αµετάκλητα για μια σειρά από αδικήματα (μπορείς να δεις ποια είναι αυτά στο άρθρο 2 του νόμου 3838/10) και δεν τελείς υπό απέλαση, γ. όταν έχεις νόμιμο τίτλο διαμονής σε ισχύ (όχι βεβαίωση ή ροζ κάρτα), * Ειδικότερα: 1) άδεια επί µακρόν διαµένοντος του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 Α ), 2) δελτίο ή άλλον τίτλο διαµονής που χορηγείται σε µέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε γονείς ανηλίκου ηµεδαπού. 2 Τι πρέπει να αποδείξεις στην συνέντευξη που θα κληθείς ενώπιον επιτροπής: 3 α. ότι γνωρίζεις επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, β. ότι έχεις ενταχθεί οµαλά στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της Χώρας, γ. ότι έχεις τη δυνατότητα να συµµετέχεις ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της Χώρας, σεβόµενος τις θεµελιώδεις αρχές οι οποίες τη διέπουν. Παράβολο 700 ευρώ (για την υποβολή αρχικής αίτησης), 200 ευρώ (για την επανακατάθεση). ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (http://www.ypes.gr/el/generalsecretariat_populationsc/general_directorate_migratation/diefthinsi_metanasteftikis_politikhs/) μπορείς να βρεις σε εκτυπώσιμη μορφή βιβλίο για τα θέματα ιστορίας, γεωγραφίας και πολιτισμού που πιθανόν θα σε ρωτήσουν στην συνέντευξη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ειδική διαδικασία για παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν φοιτήσει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Για να αποκτήσεις την ελληνική ιθαγένεια πρέπει να ορκιστείς εντός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης κτήσης που σε αφορά. Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς τις ιστοσελίδες και 1 Αν έχεις συμπληρώσει 5 χρόνια νόμιμης διαμονής πριν την δημοσίευση του νόμου 3838/10 μπορείς να καταθέσεις αίτηση για πολιτογράφηση ανεξάρτητα από τον τίτλο διαμονής που κατέχεις, 2 Αν είσαι ομογενής, πρόσφυγας κλπ χρειάζεσαι τους αντίστοιχους τίτλους διαμονής, 3 Μπορείς να καταθέσεις στην επιτροπή και έγγραφα τα οποία συνυπολογίζονται για την απόφαση της επιτροπής. 7

8 Αν είσαι θύμα ρατσιστικής βίας μπορείς να το καταγγείλεις στην αστυνομία που λειτουργεί ειδική υπηρεσία με αυτό το αντικείμενο Λειτουργούν (2) δύο Τμήματα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας και εξήντα οχτώ (68) Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας σε όλη τη χώρα. Τα Τμήματα συντονίζουν και καθοδηγούν τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας των Τμημάτων Ασφαλείας της οικείας Διεύθυνσης Ασφάλειας στην εκπλήρωση της αποστολής τους. Τι μπορείς να κάνεις αν είσαι θύμα ή έχει πέσει στην αντίληψη σου περιστατικό ρατσιστικής βίας: Να καταγγείλεις τηλεφωνικά στο (λειτουργεί όλο το 24ωρο) το περιστατικό ρατσιστικής βίας. Να καταγγείλεις μέσω ειδικής ιστοσελίδας Να καταγγείλεις το περιστατικό στα αρμόδια Τμήματα ή Γραφεία Να ενημερωθείς για τα δικαιώματα σου από τα αρμόδια Τμήματα ή Γραφεία Μπορείς επίσης να απευθυνθείς στο Δίκτυο Καταγραφής Ρατσιστικής Βίας (www.nchr.gr) ή στους Φορείς που συμμετέχουν σε αυτό. 1. COLOUR YOUTH - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ LGBTQ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 2. i-red 3. PRAKSIS 4. YsMEDIA 5. ΑΙΤΗΜΑ 6. ΑΝΤΙΓΟΝΗ 7. ΑΡΣΙΣ 8. ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 9. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ 10. ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 12. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ (ΕΠΣΕ) 13. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 14. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 15. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 16. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 17. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ 18. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 19. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΒΑΒΕΛ 20. ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ 21. ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΑ 22. ΛΑΘΡΑ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΧΙΟΥ 23. ΜΕΤΑδραση - ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 24. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 25. ΟΜΑΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 26. ΟΜΑΔΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27. ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΛΚΕ) 28. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΑΦΓΑΝΩΝ 29. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 30. ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Ζω στην Ελλάδα. 22 Eρωτήσεις. Τι πρέπει να γνωρίζω. & Απαντήσεις

Ζω στην Ελλάδα. 22 Eρωτήσεις. Τι πρέπει να γνωρίζω. & Απαντήσεις Ζω στην Ελλάδα Τι πρέπει να γνωρίζω 22 Eρωτήσεις & Απαντήσεις 22 Eρωτήσεις & Απαντήσεις σε θέµατα που απασχολούν την καθηµερινότητα του µετανάστη κατά τη διαµονή του στη χώρα µας. www.imepo.gr Ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα»

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα» Πρόλογος Τόσα χρόνια όλοι δυστυχώς εκπαιδευτήκαμε να λειτουργούμε ως μονάδες. Το δύσκολο πια είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο. Η ομάδα, η ένωση. Ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως στέκεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΛ. 3 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2014 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 2 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Οκτώβριος 2014 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι στους ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ιεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 22, για υπηρεσίες δηµοτολογίου και ληξιαρχείου µπορείτε να εξυπηρετηθείτε και από το κτίριο Ελ. Βενιζέλου 167, τηλ.:2313 300900, (πρώην ηµαρχείο Μενεµένης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011 Εφαρμογή Εργοσήμου, Διαδικασία έκδοσης εξαργύρωσης Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων εργατών γης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ

Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ 2013-16:Συντάξεις,Αποδοχές,Εργατικά,ΝΕΟΣ ΚΒΣ,Αποκρατ/σεις,Φάρμακα,Καύσιμα κλπ (583593) Αρθρο Πρώτο παρ.ια Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 21 Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ελλάδα Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80 1 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4251 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΑΞΕ, ΜΑΘΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ! ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ!

ΨΑΞΕ, ΜΑΘΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ! ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ! Διοργάνωση Κ Ε Φ Ι Μέγας Χορηγός Με την υποστήριξη των: Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι., Αιτωλίας 33-35, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 2ος όροφος τηλ. 210 6468222, 210 3244390, 210 6447002, fax. 210 6468221, email: info@anticancerath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 29 Μαΐου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 19744 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (5) Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 20, 26221 ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνο: 2610624755 Fax: 2610226340 E-mail: inedytel@otenet.gr Πληροφορίες: Φ. Πουλαστίδη Πάτρα, 09/03/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Διοικητική ΥΠΔΝΣΗ : Διοικητικού ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού ΠΛΗΡΟΦ: ΤΗΛ: 210-7288130 &131 Αθήνα 24.1.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 543 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 02/04/202 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 700 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (66) Ταχ. Δ/νση: Αλκαμένους 8 και Χαρίσης, Τ.Κ.: 0439 Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Τώρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Barcode : Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ«ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»(36) Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333 Email : endrasei@hol.gr Αλμυρός 13/01/2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ :Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Α.ΚΟΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚA ΟΜΑΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚA ΟΜΑΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚA ΟΜΑΔΩΝ ΑμεΑ Χρήστες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Μετανάστες Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών Επιμέλεια Κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα