ΘΑΛΗΣ. Σθένος. Συγγραφείς: Μπαμίδης Παναγιώτης Στυλιάδης Χαράλαμπος Κλάδος Μανούσος. Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΑΛΗΣ. Σθένος. Συγγραφείς: Μπαμίδης Παναγιώτης Στυλιάδης Χαράλαμπος Κλάδος Μανούσος. Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»"

Transcript

1 ΘΑΛΗΣ Πολυδιάστατη έρευνα στη συναισθηματική υπολογιστική για την αναγνώριση καταστάσεων φυσιολογίας και βιολογικών δραστηριοτήτων σε βοηθητικά περιβάλλοντα Σθένος Παραδοτέο Π.2.2 Π2.2 Δεύτερη ετήσια έκθεση προόδου (με τα αποτελέσματα της ανάλυσης των πρώτων πειραμάτων) για την νευροεπιστημονική προσέγγιση της συναισθηματικής υπολογιστικής Α.Π.Θ. Συγγραφείς: Μπαμίδης Παναγιώτης Στυλιάδης Χαράλαμπος Κλάδος Μανούσος Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 1 από 57

2 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Στο παρόν παραδοτέο έγγραφο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των πρώτων πειραμάτων για την νευροεπιστημονική προσέγγιση της συναισθηματικής υπολογιστικής της ερευνητικής ομάδας του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Η ομάδα του ΑΠΘ προχώρησε στην ολοκλήρωση μελέτης μαγνητοεγκεφαλογραφίας που αφοράς στη χαρτογράφηση των κύριων περιοχών που ενεργοποιούνται κατά τη συναισθηματική επεξεργασία μέσω οπτικών ερεθισμάτων. Στη μελέτη αυτή, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε διερεύνηση της λειτουργίας των αρχιτεκτονικών υπο-περιοχών της αμυγδαλής. Βρέθηκε οτι η αμυγδαλή έχει ένα σημαντικό αλλά γενικό ρόλο κατά την συναισθηματική επεξεργασία, ο οποίος μπορεί να διακριθεί σε ειδικές λειτουργίες όταν λαμβάνονται υπόψην οι υπο-περιοχές της αμυγδαλής. Επίσης, η ομάδα του ΑΠΘ ολοκλήρωσε τη λήψη μετρήσεων ηλεκτροεγκεφαλογραφίας (ΗΕΓ) κατά τη συναισθηματική επεξεργασία οσμών με συναισθηματικό περιεχόμενο. Το συγκεκριμένο κομμάτι έρευνας έδειξε ότι μπορούμε να πάρουμε ένα βελτιστοποιημένο και ακριβές αποτέλεσμα. Όλα τα ερευνητικά κομμάτια είχαν αρκετά ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Τέλος παρουσιάζονται τα πειράματα και οι σχετικές ερευνητικές εργασίες. Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 2 από 57

3 EXECUTIVE SUMMARY This deliverable document presents the results of the analysis of the first experiments on the neuroscientific approach to affective computing of the research team of the Aristotle University of Thessaloniki (AUTH). The AUTH team completed a magnetoencephalography (MEG) study relating to the mapping of the main areas activated during emotional processing through visual affective stimuli. In this study, the emphasis was placed on the function of the cytoarchitectonic sub - divisions of the amygdala. The AUTH team found that the amygdala when considered as a homogenous structure has a major but general role on emotional processing, which can be distinguished into specific functions when taken into consideration the amygdala s sub- divisions. Also, the AUTH team completed the electroencephalography (EEG) measurements for olfactory emotional processing. This line of research offered an optimized and accurate result. All lines of research offered quite promising results. Finally, experiments along with the relevant publications are presented. Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 3 από 57

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ Ο λειτουργικός ρόλος των υποδιαρέσεων της αμυγδαλής στο συναίσθημα Πειραματική Διαδικασία Υποκείμενα Οπτικά ερεθίσματα Πειραματικό πρωτόκολλο Co-registration Τεχνικές πληροφορίες Εφαρμογή Μετρήσεις MEG και επεξεργασία σήματος Ανάλυση αισθητήρων MEG Χωρική Ανάλυση MEG σήματος Κυτταρο-αρχιτεκτονικοί χάρτες πιθανοτήτων Αποτελέσματα Επίδραση Σθένους Επίδραση Διέγερσης Αλληλεπίδραση Σθένους-Διέγερσης Συζήτηση αποτελεσμάτων Συμπεράσματα ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΟΣΦΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ Η σημασία και τα χαρακτηριστικά της όσφρησης Σχεδιασμός του πειραματικού πρωτόκολλου Πειραματική Διαδικασία Ψυχομετρικά τέστ Ανάλυση των Ψυχομετρικών τεστ Ανάλυση των ΗΕΓ Δεδομένων Αποτελέσματα Αποτελέσματα σε Ψυχομετρικά τεστ Αποτελέσματα FFT ανάλυσης από το ASA Ζεύγος FP1-FP2 Δέλτα Ρυθμός Ζευγος AF7-AF8 Δέλτα Ρυθμός Βιβλιογραφία Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 4 από 57

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αντίληψη και επεξεργασία των συναισθημάτων καθώς και η αναγνώριση των συναισθηματικών εκφράσεων που τα συνοδεύουν διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στην κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων. Η έρευνα στη γνωστική νευροεπιστήμη της ανθρώπινης κοινωνικής συμπεριφοράς έχει δείξει ότι η κοινωνική συμπεριφορά είναι στενά συνδεδεμένη με τα συναισθήματα. Tα συναισθηματικά σήματα, οπτικά ή οσφρητικά, αποτελούν λοιπόν εξίσου πτυχές της συναισθηματικής αντίδρασης και της κοινωνικής επικοινωνίας. Στόχος αποτελει η κατανόηση των πτυχών αυτών αρχικά στο φυσιολογικό πλυθυσμό και έπειτα σε παθολογικά άτομα (π.χ. μελαγχολία, άνοια). Με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται μπορεί να απαντηθεί το πως οι εφαρμογές συναισθηματικής υπολογιστικής (π.χ. σοβαρά παιχνίδια, παιχνίδια φυσικής εξάσκησης) μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες του κάθε πλυθησμού ώστε να διασφαλιστεί η καθημερινή αλληλεπίδραση τους με αυτά. 1. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ 2.1 Ο λειτουργικός ρόλος των υποδιαρέσεων της αμυγδαλής στο συναίσθημα Μελέτες λειτουργικές νευροαπεικόνισης έχουν μέχρι στιγμής διακρίνει τις κυριότερες πηγές που συμμετέχουν στην συναισθηματική επεξεργασία σε βαθιές δομές (αμυγδαλή, θάλαμος, πρόσθιος φλοιός του προσαγωγίου, παρεγκεφαλίδα) και επιφανειακές περιοχές του φλοιού (προμετωπιαίος, κροταφικός και οπτικός φλοιός) (Davidson and Irwin, 1999; Phan et al., 2002; Wager et al., 2003). Οι τελευταίες είναι πιο προσιτές σε αντίθεση με τις βαθιές δομές του εγκεφάλου που είναι πιο δύσκολο να ανιχνευθούν από μη επεμβατικές ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές. Μέχρι σήμερα οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτές οι φλοιϊκές και υποφλοιώδεις δομές του εγκεφάλου συμβάλουν στην επεξεργασία των συναισθημάτων μέσω αλληλεπιδράσεων που αποτελούν ευρέως διαδεδομένα δίκτυα. Είναι ακόμα υπό συζήτηση όμως, τουλάχιστον για μερικές από αυτές τις δομές (π. χ. αμυγδαλή), ποιοί είναι οι παράγοντες σε εσωτερικά ή εξωτερικά ερεθίσματα (χαρακτηριστικά αντίληψης, διάρκεια, θετικές ή αρνητικές ιδιότητες, συναισθηματικές διαστάσεις) που τις εμπλέκουν λειτουργικά μαζί με άλλες δομές, έτσι ώστε να εκτελέσουν τη συναισθηματική επεξεργασία. Μελέτες νευροαπεικόνισης σε υγιείς συμμετέχοντες συμπλήρωσαν τα ευρήματα από την έρευνα σε πειραματόζωα (LeDoux, 2000;; Zikopoulos and Barbas, 2012) καθώς και τα κλινικά ευρήματα από τους ανθρώπους Adolphs and Spezio, 2006; J.E. Kim et al., 2012), επιβεβαιώνοντας έτσι τον κρίσιμο ρόλο της ανθρώπινης αμυγδαλής στην επεξεργασία των συναισθηματικά σημαντικών πληροφοριών. Οι περισσότερες εργασίες Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 5 από 57

6 μέχρι σήμερα έχουν αξιολογήσει τη λειτουργία της αμυγδαλής στο πλαίσιο του ρόλου της στην ταχεία και αυτόματη αναγνώριση των απειλητικών ερεθίσματων (Adolphs et al., 1999), αν και άλλοι ερευνητές προτείνουν ένα πιο γενικό ρόλο για αυτή τη δομή στην επεξεργασία δυσάρεστων ερεθισμάτων (Davis, 1992; Adolphs et al., 1994; LeDoux, 1996; Morris et al., 1996; Phan et al., 2002; Cornwell et al., 2008). Μεταγενέστερες έρευνες σχετικά με την ανθρώπινη αμυγδαλή προτείνουν ένα ακόμη λιγότερο ειδικό ρόλο, καθώς έδειξαν ότι η ανθρώπινη αμυγδαλή αποκρίνεται τόσο σε δυσάρεστα όσο και ευχάριστα ερεθίσματα (Beauregard et al., 2001; Garavan et al., 2001; Hamann and Mao, 2002; Murphy et al., 2003; Wager et al., 2003; Ferretti et al., 2005; Fitzgerald et al., 2006; Kensinger and Schacter, 2006). Τα ευρήματα αυτά διατύπωσαν το πλέον πρόσφατο μοντέλο, το οποίο αναφέρεται στη συμμετοχή της ανθρώπινης αμυγδαλής στην αξιολόγηση των προεξέχοντων ερεθισμάτων, ανεξάρτητα από το σθένος τους. Η αμυγδαλή ενεργεί ως ανιχνευτής που σηματοδοτεί κατάλληλες συμπεριφορικές αποκρίσεις (Sander et al., 2003). Πρόσφατη επισκόπηση (Armony, 2012) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αμυγδαλή έχει έντονες αποκρίσεις σε απρόσμενα, νέα ερεθίσματα λειτουργώντας έτσι ως ένας ανιχνευτής καινοτόμων ερεθισμάτων με πιθανή βιολογική σημασία. Όταν αυτά τα ερεθίσματα παύουν να εκτελούν σχετική βιολογική ή συμπεριφορική πληροφορία, τότε η αμυγδαλή εξοικοιώνεται γρήγορα. Πρόσφατες μελέτες σε τρωκτικά και μη-ανθρώπινα πρωτεύοντα έχουν δείξει ότι η αμυγδαλή δεν είναι μια ενιαία, αλλά μάλλον μια σύνθετη δομή, η λειτουργική ποικιλομορφία της οποίας αντανακλάται σε και ανατομική βάση (McDonald, 1998, 2003; Emery and Amaral, 2000; LeDoux, 2000; Phelps and LeDoux, 2005; Hoffman et al., 2007). Σε αναλογία με τις διαρέσεις τις αμυγδαλής στα ζώα, η ανθρώπινη αμυγδαλή διαιρείται ανατομικά σε τρεις μεγάλες υποδιαιρέσεις, δηλαδή στη laterobasal (LB), στη centromedial (CM) και στην superficial (SF) αμυγδαλή (Amunts et al., 2005). Δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με τον τρόπο υποδιαίρεσης της αμυγδαλής, καθώς και το συσχετισμό αυτών των υποδιαιρέσεων με άλλες περιοχές του εγκεφάλου. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η αμυγδαλή αποτελείαι από 13 πυρήνες και ακόμα περισσότερους υπο-πυρήνες (Sah et al., 2003), που διαχωρίζονται με βάση τη χημική υπογραφή και την ιστολογική εμφάνιση τους (LeDoux, 2007). Επί του παρόντος, η λειτουργική απεικονιστική χωρική ανάλυση στον άνθρωπο δεν επιτρέπει σε κάποιον να διαχωρίσει αυτούς τους επιμέρους πυρήνες εντός της αμυγδαλής. Έτσι, η μικροσκοπική απεικόνιση της αμυγδαλή σε μελέτες τρωκτικών και μη-ανθρώπινων πρωτευόντων δεν επιτυγχάνεται σε μελέτες ανθρώπινης νευροαπεικόνισης. Ωστόσο, η ανάλυση είναι Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 6 από 57

7 αρκετά υψηλή για να δείξει τις ανατομικές (Sheline et al., 1998) και λειτουργικές (Morris et al., 2001; Kim et al., 2003; Whalen et al., 2004) διακρίσεις για την αμυγδαλή. Είναι μια κοινή πρακτική σε νευροαπεικoνιστικές μελέτες οι 13 πυρήνες στις LB, CM και SF υποδιαιρέσεις να ομαδοποιούνται (Whalen and Phelps, 2009). Για παράδειγμα, η LB αποτελείται από τους lateral, basolateral, basomedial and paralaminar πυρήνες, η CM αποτελείται από τους central and medial nuclei πυρήνες και η SF περιλαμβάνει την anterior amygdaloid area, τους ventral και posterior cortical πυρήνες (Amunts et al., 2005). Η προσέγγιση αυτή έχει επιτρέψει την εκτίμηση των διαφορών των υποδιαίρεσεων της αμυγδαλής. Πρόσφατη νευροαπεικονιστική εργασία σχετικά με τις υποδιαιρέσεις της ανθρώπινης αμυγδαλής προτείνει ότι παίζουν κεντρικό ρόλο σε ποικίλες συμπεριφορικές, συναισθηματικές και φυσιολογικές αποκρίσεις (Ball et al., 2007). Ο λειτουργικός ρόλος των ανατομικών υποδιαιρέσεων της ανθρώπινης αμυγδαλής στην συναισθηματική επεξεργασία έχει λάβει μέχρι στιγμής ελάχιστη προσοχή σε απεικονιστικές μελέτες. Μελέτες σε ζώα διακρίνουν τις ενεργοποιήσεις από την αμυγδαλή σε συνεισφορές από διάφορες υποδιαιρέσεις της. Σε αντίθεση, η πλειοψηφία των μελετών απεικόνισης για την ανθρώπινη αμυγδαλή αντιμετωπίζον την αμυγδαλή ως μια ενιαία ομοιογενή δομή (Sergerie et al., 2008). Επιπλέον, οι προηγούμενες μελέτες δεν έλαβαν υπόψη τις διαφορετικές επιπτώσεις του σθένους, της διέγερσης και της αλληλεπίδρασή τους. Κατά συνέπεια, οι προηγούμενες μελέτες χαρακτηρίζουν τη δραστηριότητα που προκαλείται από διάφορα ερεθίσματα στο επίπεδο της ενιαίας αμυγδαλής και όχι στο επίπεδο των επιμέρους υποδιαιρέσεων της, καθώς και δεν εξετάζουν τη λειτουργική ιδιαιτερότητα αυτών. Οι λίγες εξαιρέσεις που γνωρίζουμε αφορούν μελέτες λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (fmri) που εντόπισαν διακριτή δραστηριότητα σε dorsal and ventral περιοχές της αμυγδαλής (Morris et al., 2001; Kim et al., 2003; Whalen et al., 2004). Μια πιο πρόσφατη μελέτη (Ball et al., 2007) εξέτασε συγκεκριμένες λειτουργικές διαφορές μεταξύ των υποδιαιρέσεων LB, CM και SF χρησιμοποιώντας πιθανοτικούς κυτταρο-αρχιτεκτονικούς χάρτες (PCMs) (Amunts et al., 2005). Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η καλύτερη διερεύνηση της απόκρισης της αμυγδαλής σε συναισθηματικά ερεθίσματα αξιολογώντας το διαφοροποιημένο λειτουργικό ρόλο των υποδιαιρέσεων της στην συναισθηματική επεξεργασία. Το κίνητρό ήταν να αξιοποιηθεί η δουλειά των Ball et al. (2007) οι οποίοι βρήκαν διακριτές μεταβολές του fmri σήματος σε διαφορετικές υποδιαιρέσεις της αμυγδαλής ως Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 7 από 57

8 απόκριση σε ακουστικά συναισθηματικά ερεθίσματα. Υποθέσαμε ότι οι διακριτές υποδιαιρέσεις της αμυγδαλής εμφανίζουν μοναδικούς λειτουργικούς ρόλους για τις διαφορετικές διαστάσεις της συναισθηματικής επεξεργασίας (σθένος ή/και διέγερση). Χρησιμοποιήθηκε μια ορθογώνια διάταξη των διαστάσεων ώστε να υπολογιστεί η αλληλεπίδραση σθένους-διέγερσης. Στην συναισθηματική νευροεπιστήμη αναγνωρίζεται ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ σθένους και διέγερση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Πρόσφατα, η απόκριση της αμυγδαλής σε συναισθηματικά ερεθίσματα ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ σθένους και διέγερσης εξετάστηκαν από τους Winston et al. (2005) και Lewis et al. (2007). Οι μελέτες αυτές έδειξαν την προβληματική ερμηνεία των προηγούμενων αποτελεσμάτων και αμφισβήτησαν το λειτουργικό ρόλο της αμυγδαλής ως απλό ανιχνευτή έντασης. Εδώ, χρησιμοποιήθηκαν 4 κατηγορίες ερεθισμάτων με ένα ψευδο-τυχαίο τρόπο. Σήματα MEG που καλύπτουν όλο το κεφάλι καταγράφηκαν από υγιή άτομα κατά την παθητική προβολή τους σε συναισθηματικά οπτικά ερεθίσματα. Το MEG είναι μια μη επεμβατική νευροαπεικονιστική τεχνική που μετρά τη μικροσκοπική μαγνητική δραστηριότητα που δημιουργείται από τον ανθρώπινο εγκέφαλο σε ανάλυση χρόνου χιλιοστών του δευτερολέπτου (Cohen, 1972;; Hämäläinen et al., 1993). Αν και παραδοσιακά πιστεύεται ότι η ακρίβεια εντοπισμού του MEG είναι περιορισμένη για βαθιές πηγές, όπως η αμυγδαλή, πρόσφατες phantom μελέτες (Papadelis and Ioannides, 2007; Papadelis et al., 2007), καθώς και μελέτες σε ανθρώπους έχουν προσβάλει αυτή την άποψη (Papadelis et al., 2012), παρέχοντας ισχυρές ενδείξεις ότι MEG είναι σε θέση να εντοπίσουν βαθιά θαλαμική δραστηριότητα με ακρίβεια mm. Σύμφωνα με αυτό, πολλές MEG μελέτες σε συναισθήματα έχουν δείξει ότι βαθιές πηγές, όπως η αμυγδαλή μπορεί να εντοπιστεί με ακρίβεια παρά τη σχετικά χαμηλή ένταση σήματος χρησιμοποιώντας διάφορες αναλύσεις (Ioannides et al., 1995, 2000; Streit et al., 2003; Cornwell et al., 2008; Rudrauf et al., 2008; Bayle et al., 2009; Luo et al., 2007, 2010; Liu and Ioannides, 2010). Μόνο στην τελευταία μελέτη Liu and Ioannides, (2010), έγινε μια προσπάθεια να εντοπιστεί η υποδιαίρεση της αμυγδαλής που προκάλεσε την ενεργοποίηση. Ως εκ τούτου, στη μελέτη αυτή, δίνεται έμφαση στην κατανόηση των λειτουργιών των υποδιαιρέσεων της αμυγδαλής αποκαλύπτοντάς τις συνεισφορές τους στην επεξεργασία σθένους, διέγερσης και στην αλληλεπίδρασή τους. Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 8 από 57

9 2.2 Πειραματική Διαδικασία Υποκείμενα Δώδεκα υγιείς εθελοντές με φυσιολογική ή διορθωμένη -προς- κανονική οπτική οξύτητα (7 άνδρες, μέσης ηλικίας 30,8 ± 5,3, εύρος χρόνια, 5 γυναίκες μέση ηλικία 27.8 ± 5.3, εύρος 21 έως 35 ετών) συμμετείχαν στο πείραμα. Όλα τα υποκείμενα ήταν ενήμερα για το είδος των ερεθισμάτων και έδωσαν γραπτή συγκατάθεση για τη συμμετοχή τους στη μελέτη, η οποία εγκρίθηκε από την επιτροπή δεοντολογίας του οργανισμού. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ερωτικών ερεθισμάτων, συμπεριλήφθηκαν μόνο τα άτομα που προσδιόρισαν τον εαυτό τους ως ετεροφυλόφιλοι. Άτομα με ιστορικό ψυχιατρικών, νευρολογικών ή άλλων σοβαρών σωματικών ασθένειών, ναρκωτικών ή κατάχρησης αλκοόλ, τακτικής κατανάλωσης φαρμάκων καθώς και ύπαρξης μεταλλικών εμφυτευμάτων στο σώμα τους εξαιρέθηκαν. Κάθε υποκείμενο απέφυγε οποιαδήποτε κατανάλωση αλκοόλ και καφεΐνης, την ημέρα πριν και την ημέρα του πειράματος και κοιμήθηκε επαρκώς και άνετα το βράδυ πριν τις μετρήσεις. Όλα τα υποκείμενα κατανόησαν ότι θα μπορούσαν να τερματίσουν το πείραμα ανά πάσα στιγμή χωρίς κάποια εξήγηση. MEG δεδομένα από δύο (2) αρσενικά άτομα δεν αναλύθηκαν περαιτέρω Οπτικά ερεθίσματα Τα υποκείμενα παθητικά είδαν οπτικά ερεθίσματα από το Διεθνές Συναισθηματικό Σύστημα Εικόνων (IAPS) (Lang et al., 2008) σε μαύρο φόντο. Η συλλογή IAPS είναι ένα σύνολο τυποποιημένων φωτογραφικών οπτικών ερεθισμάτων βαθμονομημένων για τη συναισθηματική απόκριση που χαρακτηρίζεται κυρίως από κανονιστικές αξιολογήσεις του σθένους και της διέγερσης που καλύπτουν το συναισθηματικό χώρο. Οι δύο αυτές διαστάσεις μπορούν να αλληλεπιδράσουν (Cuthbert et al., 2000) (Εικόνα 2.1). Τέσσερις (4) κατηγορίες ερεθισμάτων χειρίστηκαν το επίπεδο της διέγερσης μέσα σε ευχάριστες και δυσάρεστες εικόνες (Cuthbert et al., 1996). Χρησιμοποιήθηκαν οι εξής κατηγορίες κατηγορίες εικόνων: i) ευχάριστες και υψηλής διέγερσης (PHA), ii) ευχάριστες και χαμηλής διέγερσης (PLA), iii) δυσάρεστες και υψηλής διέγερσης (UHA) και iv) δυσάρεστες και χαμηλης διέγερσης (ULA). Έτσι, κατέστησαν σαφείς διακρίσεις μεταξύ διέγερσης και σθένους σε νευρωνικές ενεργοποιήσεις (Lang et al, 1997;; Bradley and Lang, 1994). Τα επιλεγμένα ερεθίσματα επιλέχθησαν σύμφωνα με μια προηγούμενη μελέτη της ομάδας μας (Lithari et al., 2010). Παρά το γεγονός ότι οι άνδρες και οι γυναίκες γενικά αξιολογούν τα IAPS ερεθίσματα με διαφορετικό τρόπο (Lang et al., 1997), η Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 9 από 57

10 συλλογή IAPS δεν έχει αρκετές εικόνες βαθμονομημένες στο σθένος και τη διέγερσης και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Η αποτελεσματικότητα των ερεθισμάτων επιτεύχθηκε χρησιμοποιώντας διαφορετικά σύνολα φωτογραφιών για τους άνδρες και τις γυναίκες (χρησιμοποιήθηκαν κοινές φωτογραφίες όπου ήταν διαθέσιμες και για τα δυο φύλα) αλλά παρόμοιου συναισθηματικού περιεχομένου. Έτσι, χρησιμοποιήσαμε τις διαφυλικές αξιολογήσεις που παρέχονται από την συλλογή IAPS (Lang et al., 2008) ακολουθώντας το πνεύμα προηγούμενων μελετών (Bernat et al, 2006;; Anonkin et al., 2006) που εξέτασαν μόνο αρσενικά ή θηλυκά άτομα. Ο περιορισμός αυτός έχει συζητηθεί σε προηγούμενες μελέτες (Cuthbert et al., 2000; Rozenkrants and Polich, 2008). Στην τελευταία μελέτη, δεν υπήρξαν διαφορές μεταξύ των φύλων εκτός από τις αλληλεπιδράσεις με τον παράγοντα ηλεκτρόδιο, παρά τα επαρκή μεγέθη των δειγμάτων για κάθε ομάδα (16 ανά φύλο). Ετσι, παρόμοια συναισθηματική επεξεργασία συνέβη για τα IAPS ερεθίσματα και για τα δύο φύλα. Στο σχεδιασμό μας, δεχτήκαμε ότι οι διαφορετικά χαρακτηριστκά μεταβάλλουν το συναίσθημα σε αρσενικά και θηλυκά. Παρά τις συγκεκριμένες διαφορές μεταξύ των φύλων, οι άνδρες και οι γυναίκες εχουν αρκετά παρόμοιες συναισθηματικές αντιδράσεις τους σε μια ποικιλία από εικόνες που απεικονίζουν ευχάριστες και δυσάρεστες εκδηλώσεις της ζωής (Bradley et al., 2001). Ελέγαμε την συναισθηματική σημασία των εν λόγω ερεθισμάτων ως προς τη διέγερση και το σθένος. Αυτός ο σχεδιασμός μας επέτρεψε να διασφαλίσουμε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες θα έχουν παρόμοιες αποκρίσεις. Αν και οι διαφορές των δύο φύλων δεν έχουν εξετασθεί εδώ λόγω του περιορισμένου μεγέθους των υποκειμένων, οι διαφορές των φύλων στην αμυγδαλή (Hamann et al, 2004;; Cahill, 2006) και των υποδιαιρέσεων της (HJ Kim et al., 2012) έχουν προηγουμένως συζητηθεί από άλλες ομάδες. Επομένως διαφυλικές διαφορές σε αξιολογήσεις σθένους και διέγερσης καθώς στη πολυπλοκότητα (ιστόγραμμα εντροπίας εικόνας), στην συνολική φαινομένη Αντίθεση (Delplanque et al., 2007), καθώς και στην AC για κάθε επίπεδο χρώματος ήταν μικρές (p>0.05). Μετά το πείραμα, τα ερεθίσματα που παρουσιάστηκαν αξιολογήθηκαν από τα υποκείμενα σε μια κλίμακα 9 βαθμών (Bradley και Lang, 1994) (Πίνακα 2.1). Αποφασίστηκε να μην αξιολογηθουν τα ερεθίσματα κατά τη σάρωση έτσι ώστε να μην υπάρξει σύγχυση μεταξύ των υποκειμενικών αξιολογήσεων των ερεθισμάτων και των συναισθηματικών αντιδράσεων που μπορεί να προκαλέσουν τα ερεθίσματα. Η παθητική προβολή των συναισθηματικών ερεθισμάτων παράγει συναισθηματικές αποκρίσεις (Lang et al, 1998; Lithari et al., 2010). Οι διαφορές στις αξιολογήσεις των υποκειμένων Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 10 από 57

11 σε σύγκριση με τις κανονιστικές αξιολογήσεις IAPS ήταν μικρές (p> 0,05) (Πίνακας 2.1). Εικόνα 2.1. Οι 4 κατηγορίες ερεθισμάτων κατανεμημένα στον δισδιάστατο χώρο σθένους-διέγερσης σύμφωνα με τις αξιολογήσεις αντρών και γυναικών. Πίνακας 1. Μέσος όρων τιμών για σθένος και διέγερση (τυπική απόκλιση σε παρένθεση) για την επιλογή των ερεθισμάτων Άντρεs Κανονιστικές αξιολογήσεις IAPS Αξιολογήσεις συμμετεχόντων Σθένος Ευχάριστο 7.18(±0.66) 6.97(±0.61) Δυσάρεστο 3.05(±0.96) 3.45(±1.30) Διέγερσηl Υψηλή διέγερση 6.64(±0.56) 6.52(±0.83) Γυναίκεςs Χαμηλή διέγερση 3.51(±0.80) 4.21(±0.91) Κανονιστικές αξιολογήσεις IAPS Αξιολογήσεις συμμετεχόντων Σθένος Ευχάριστο 7.15(±0.67) 7.05(±0.59) Δυσάρεστο 2.83(±1.29) 3.07(±1.51) Διέγερσηl Υψηλή διέγερση 6.46(±0.62) 6.81(±1.36) Χαμηλή διέγερση 3.56(±0.65) 4.12(±0.67) Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 11 από 57

12 2.2.3 Πειραματικό πρωτόκολλο Ο σχεδιασμός του πρωτόκολλου αφορούσε 2 μετρήσεις όπου προβάλλονταν σε τυχαία σειρά 80 ερεθίσματα (20 ερεθίσματα ανά κατηγορία). Το πείραμα ξεκινούσε με την παρουσίαση ενός σταυρού στο κέντρο της οθόνης, για διάστημα 1.5 ± 0.2 s (Εικόνα 2.2). Τα ερεθίσματα ξεκινούσαν με την προβολή ενός ερεθίσματος στο κέντρο της οθόνης για 1 s. Κάθε μέτρηση διήρκεσε 220 s με συνολική διάρκεια 440 s (Εικόνα 2.2). Τα υποκείμενα είχαν την εντολή να έχουν το βλέμμα στο σταυρό, και να μην ανοιγοκλείνουν τα μάτια τους κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Εικόνα 2.2 Πειραματική διαδικασία. Οι συμμετέχοντες έιδαν παθητικά ερεθίσματα απο τις PHA, UHA, PLA, ULA κατηγορίες σε τυχαία σειρά για 1000 ms. Πριν και μετά τα ερεθίσματα υπήρχε σταυρός για 1500±200 ms. Η χρονική διάρκεια των ερεθισμάτων και του σταυρού συνιστουν την ενεργή και κατάσταση ελέγχου που χρησιμποποιείται στο SAM Co-registration Τεχνικές πληροφορίες Η διαδικασία Co-registration χρησιμοποιεί δεδομένα από διάφορες τεχνικές ώστε να ανακατασκεύασει το κρανίο του πειραματοπρόσωπου ως ένα μοντέλο στο οποίο θα εισαχθεί πληροφορία για την θέση της κεφαλής στον χώρο. Συγκεκριμένα, κάνει χρήση της Μαγνητική Τομογραφία (MRI), του Polhemus και της Konica Minolta's Vivid 9i Non-contact 3D Digitizer. Πρωταρχικό στάδιο αποτελεί κατά τη προετοιμασία του Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 12 από 57

13 πειραματοπρόσωπου πριν από κάθε εξέταση, η μέτρηση της θέσης της κεφαλής με τη βοήθεια πηνίων. Για τον λόγο αυτό, πέντε μικρά πηνία προσαρμόζονται στην επιφάνεια της κεφαλής. Η θέση της κεφαλής μετριέται στην αρχή και στο τέλος κάθε run, ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της θέσης αυτής. Αυτή η διαδικασία ρουτίνας απαιτεί οτι το πειραματοπρόσωπο διατηρεί την κεφαλή του ακίνητη κατά την διάρκεια των μετρήσεων και ονομάζεται Head Localization (τοπογράφηση της κεφαλής). Το ρεύμα που διαρρέει τα πηνία κατά το Head Localization, επιφέρει μαγνητικά δίπολα τα οποία επιτρέπουν τον υπολογισμό της θέσης του κάθε πηνίου στην κεφαλή του πειραματοπρόσωπου.τα τρία στοιχεία για τον υπολογισμό της θέσης του κάθε πηνίου στην κεφαλή είναι οι τιμές και η συχνότητα του ρεύματος που διαρρέει τα πηνία και το moment των πηνίων. Πριν τη διαδικασία του Head Localization, τα πηνία βαθμονομούνται καθώς τοποθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία σε ένα phantom (ψεύτικη κεφαλή). Με τη χρήση των γνωστών σημείων των πηνίων στο phantom, υπολογίζεται το moment του κάθε πηνίου και με τη σειρά τους οι τιμές αυτές θα χρησιμοποιηθούν κατά το Head Localization ώστε να υπολογιστεί η θέση των πηνίων. Πίνακας 2.2 Στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως γνωστά κατά την βαθμονόμηση πηνίων και στοιχεία που υπολογίζονται κατά το Head Localization Βαθμονόμηση Πηνίων 'Head Localization' Θέσεις πηνίων Γνωστή Υπολογίζεται Τιμές ρευμάτων που διαρρέουν τα πηνία Γνωστή Γνωστή Συχνότητα ρεύματος Γνωστή Γνωστή 'Moment' πηνίων Υπολογίζεται Γνωστή Επομένως γίνεται η τοποθέτηση των πηνίων στην κεφαλή του συμμετέχοντα και συγκεκριμένα στις θέσεις NA (blue), RE (red), LE (green), Opt1 ( yellow), Opt2 (black) όπως φαίνεται στην εικόνα 2.3. Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 13 από 57

14 Εικόνα 2.3 (Αριστερά) Οδηγός τοποθέτησης πηνίων στις θέσεις NA, RE, LE, Opt1, Opt2. (Δεξιά) Παράδειγμα τοποθέτησης πηνίων σε πειραματοπρόσωπο Οι υπολογισμένες θέσεις των πηνίων στα ανατομικά σημεία αναφοράς όπως είναι ο προμετωπιαίος λοβός και τα αυτιά, θα λειτουργήσουν ως σημεία αναφοράς ώστε να δημιουργηθεί ένα σύστημα συντεταγμένων για τη κεφαλή. Αυτό το σύστημα θα σχεδιαστεί πάνω στοmri. Με το τέλος της διαδικασίας Co-registration, οι ακριβείς θέσεις των πηνίων στην κεφαλή του πειραματοπρόσωπου προσαρμόζονται στην πληροφορία του MRI του πειραματοπρόσωπου ώστε να διαβεβαιωθεί οτι οι συντεταγμένες θα αναπαριστήσουν την ακριβή θέση αυτών στο MRI. Έτσι κάθε δραστηριότητα που θα βρεθεί κατά την MEG μέτρηση θα σχεδιαστεί πάνω στην εικόνα MRI ώστε να υπάρχει καθαρή εικόνα για το πού είναι η δραστηριότητα στον εγκέφαλο. Για να είναι αξιόπιστος ο σχεδιασμός αυτός, τα δεδομένα του σχήματος της κεφαλής και του προσώπου που παίρνονται κατά την προετοιμασία του πειραματοπρόσωπου, πρωταρχικά προσαρμόζονται στις θέσεις των πηνίων που υπολογίζονται κατά το Head Localization. Αυτό μας δίνει δεδομένα ολόκληρης της κεφαλής τα οποία θα συγκριθούν με την εικόνα ολόκληρης της κεφαλής του MRI. Η λήψη δεδομένων του σχήματος της κεφαλής γίνεται με χρήση του Polhemus του οποίου σκοπός είναι να ψηφιοποιήσει τα πηνία καθώς επίσης και να συλλάβει το σχήμα της κεφαλής ώστε να αποφέρει ένα μοντέλο κεφαλής για την μαθηματική ανάλυση των δεδομένων του μαγνητικού εγκεφαλογράφου.το γεγονός αυτό είναι απαραίτητο ώστε να μπορέσει να γίνει εγγραφή της πληροφορίας των πηνίων στην πληροφορία του μαγνητικού τομογράφου, με τελικό αποτέλεσμα να γνωρίζουμε την θέση των πηνίων πάνω στην μαγνητική τομογραφία. Η συσκευή Polhemus αποτελεί ακριβές ηλεκτρομαγνητικό σύστημα εντοπισμού δεδομένων κίνησης πάνω σε κάθε καλό μονωτή. Παρέχει μέτρηση της θέσης στον χώρο μέσω των Χ,Υ,Ζ συντεταγμένων και του προσανατολισμού (azimuth, elevation, and roll). Έχει έναν πομπό που μπορεί να δεχτεί δεδομένα μέχρι και από τέσσερις δέκτες. Ο πομπός εκπέμπει τα μαγνητικά πεδία. Έχει δυο δέκτες. Ο ένας λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και προσκολλάται στο μέτωπο του πειραματοπρόσωπου ή σε κάποιο άλλο βολικό σημείο που κινείται μαζί με το κεφάλι. Εντοπίζει τα μαγνητικά πεδία που εκπέμπει ο πομπός. Ο άλλος έχει την μορφή στύλου και χρησιμοποιείται για να ψηφιοποιήσει αντικείμενα, ζωγραφίζοντας στο τρισδιάστατο χώρο και αποκτώντας καμπύλες του αντικειμένου το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι η κεφαλή. Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 14 από 57

15 Η ψηφιοποίηση και μετατροπή των τρισδιάστατων σημείων αναφοράς στο CTF ΜΕΓ σύστημα συντεταγμένων βασίζεται στα πρότυπα σημεία του προμετωπιαίου λοβού, αριστερού αυτιού, και δεξιού αυτιού. Στην εικόνα 2.4 φαίνεται η συσκευή Polhemus και στη εικόνα 2.5 η ψηφιοποίηση της κεφαλής. Εικόνα 2.4 Πομπός και δέκτης του Polhemus Εικόνα 2.5 Ψηφιοποίηση της κεφαλής Η λήψη δεδομένων του σχήματος του προσώπου γίνεται με χρήση της Konica Minolta's Vivid 9i Non-contact 3D Digitizer η οποία μας δίνει τρισδιάστατες φωτογραφίες του πρόσωπου του συμμετέχοντα. Η χρήση της κάμερας έχει περιορισμούς στην πιστή απεικόνιση καθώς το τριχωτό της κεφαλής απορροφάει το ακτινοβολούμενο φώς με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αντανάκλαση. Απαραίτητη είναι η λήψη της μπροστινής όψης του πρόσωπου, των δυο προφίλ καθώς και της συμπληρωματικής πληροφορίας που βρίσκεται ανάμεσα στις τρεις αυτές όψεις ανά 45. Οι όψεις χρησιμοποιούνται μέσω του λογισμικού Rapid Form για να γίνει μια σύνθεση του Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 15 από 57

16 πρόσωπου. Τελικά, μέσω της ακρίβειας που πρέπει να έχει η σύνθεση, προκύπτουν οι θέσεις των πηνίων και τα κέντρα τους μαρκάρονται με σημεία στο χώρο. Εικόνα 2.6 Χρήση της Konica Minolta's Vivid 9i Non-contact 3D Digitizer Εικόνα 2.7 Σύνθεση των όψεων στο λογισμικό Rapid Form Η μέτρηση του moment των πηνίων γίνεται χρησιμοποιώντας διαφορετικούς συνδιασμούς.τα πηνία θα συνδεθούν στο Head Localization Module, model Omega 2000 MEG System και συγκεκριμένα το NA στο Nasion, τo RE στο Right, το LE στο Left, το Opt1 στο Inion και το Opt2 στο Vertex. Έτσι ένας συνδιασμός είναι να έχουμε ενεργοποιημένα και τα πέντε πηνία, ένας δεύτερος είναι να απενεργοποιήσουμε το Opt1 και ο τρίτος ειναι να ενεργοποιήσουμε το Opt1 και να απενεργοποιήσουμε το Opt2. Μετά αυτή τη διαδικασία αφαιρούνται το Opt1 και το Opt2 καθώς είναι απαραίτητα μόνο για το Deformation. Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 16 από 57

17 Οπότε, χρησιμοποιούμε την πληροφορία της μαγνητικής τομογραφίας ως βάση και προσθέτωντας την πληροφορία τόσο από την Konica Minolta's Vivid 9i Non-contact 3D Digitizer όσο και από το Polhemus είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τις ακριβείς θέσεις των πηνίων. Η διεργασία αυτή ονομάζεται Deformation και ειναι ακριβής όταν γνωρίζουμε τις θέσεις και των πέντε πηνίων. Αυτές υπολογίζονται από το λογισμικό MATLA αφού πρωτύτερα έχουν μαρκαριστεί τα κέντρα τους στο λογισμικό Rapid Form. Εικόνα 2.8 Προσαρμογή των πηνίων στις θέσεις NA, RE, LE, Opt1 και Opt2 και μαρκάρισμα των κέντρων των πηνίων στο λογισμικό Rapid Form Το Deformation αποτελεί ένα από τα βασικά στάδια του Co-registration που είναι η διαδικασία αντίστοιχισης των προαναφερθέντων πληροφοριών. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται, παρακολουθώντας το κατά πόσο ήταν επιτυχής, στο τελικό στάδιο όπου αναπαρίστανται όλες οι πληροφορίες στο μοντέλο της κεφαλής που δημιουργήθηκε και εισάχθηκε στην μαγνητική τομογραφία. Εικόνα 2.9 Deformation Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 17 από 57

18 Εικόνα 2.10 Έλεγχος της επιτυχίας εισαγωγής της πληροφορίας από το Polhemus, την Konica Minolta's Vivid 9i Non-contact 3D Digitizer στο MRI Εφαρμογή Τα κεφάλια των υποκειμένων σαρώθηκαν με υψηλής ανάλυσης ανατομικό MRI (μαγνητική τομογραφία 1.5 T, μοντέλο ExcelArt, Toshiba Medical Systems). Καθορίστηκαν οι συντεταγμένες των αισθητήρων MEG σε σχέση με το MRI του κάθε υποκείμενου σε καθεμία μέτρηση (Hironaga et al., 2002). Πριν από το MEG πείραμα, τρία πηνία είχαν τοποθετηθεί στο nasion, το αριστερό και το δεξί πρoωτιαίο σημείο και όρισαν ένα σύστημα συντεταγμένων με βάση τα πηνία. Δύο επιπλέον πηνία συνδυάστηκαν με τη δεξιά και την αριστερή πλευρά του μετώπου για μεγαλύτερη ακρίβεια. Η επιφάνεια της κεφαλής και του προσώπου, με τα πέντε πηνία, ψηφιοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας ένα 3D σύστημα κάμερας (VIVID 9i 3D digitizer, Konica Minolta Holdings, Inc, Tokyo, Japan) και το τριχωτό της κεφαλής με ένα 3D digitizer (FastTrak,Polhemus, Colchester,Vermont, USA). Χρησιμοποιήθηκε ο συνδυασμός των επιφανειακών λεπτομέρειών της κεφαλής και του προσώπου για την ανακατασκευή του σχήματος του κεφαλιού του κάθε ατόμου, με όσο το δυνατόν ακρίβεια. Το ψηφιοποιημένο σχήμα της κεφαλής τοποθετήθηκε στο MRI του υποκειμένου ώστε να προκύωει ένας πίνακας μετασχηματισμού μεταξύ των πηνίων και του συστήματος συντεταγμένων της μαγνητικής τομογραφίας. Οι σχετικές θέσεις των πέντε πηνίων βρέθηκαν μετρώντας το παραγόμενο μαγνητικό πεδίο. Στη συνέχεια, τα δύο επιπλέον πηνία απομακρύνθηκαν. Τα τρία κύρια πηνία ενεργοποιήθηκαν στην αρχή και στο τέλος κάθε μέτρησης έτσι ώστε να είναι γνωστή η ακριβής θέση του εγκεφάλου σε σχέση με τους αισθητήρες. Τα αποτελέσματα του coregistration ελέγχθηκαν μετά το τέλος της μέτρησης και θεωρήθηκαν ακριβή, αν η μέση απόσταση μεταξύ της επιφάνειας της κεφαλής και του προσώπου που προέρχεται από την 3D κάμερα, τον D digitizer και Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 18 από 57

Ανίχνευση συναισθηματικού περιεχομένου σε άτομα τρίτης ηλικίας με τη χρήση νεύρο-φυσιολογικών καταγραφών

Ανίχνευση συναισθηματικού περιεχομένου σε άτομα τρίτης ηλικίας με τη χρήση νεύρο-φυσιολογικών καταγραφών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΡΟ.ΜΕ.Σ.Ι.Π.) Ανίχνευση συναισθηματικού περιεχομένου σε άτομα τρίτης ηλικίας με τη χρήση νεύρο-φυσιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Σκακιστική Μνήμη και Επίδραση των Συγκινήσεων

Σκακιστική Μνήμη και Επίδραση των Συγκινήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων

Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΝΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Σύστημα Παρακολούθησης Ιδιοπαθούς Σκολίωσης με Χρήση Aισθητήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ιπλωματική εργασία. με θέμα:

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ιπλωματική εργασία. με θέμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ιπλωματική εργασία με θέμα: «Το προφίλ των μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τμήμα: Τεχνολογίες Διαχείρισης Πληροφορίας και Παγκόσμιου Ιστού Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ελαχιστοποίηση χαρακτηριστικών ταξινομητή για γονιδιακή σύνθεση ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2008 2009 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

" Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με χαμηλή όραση."

 Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με χαμηλή όραση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: " Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ Αγγελική Γ. Διονυσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ

ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ Ενώ όλοι παραπονιόμαστε για τη μνήμη μας, σε γενικές γραμμές βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Συνήθως μας προδίδει σε μεγάλη ηλικία ή μετά από συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου

Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου Μια διατριβή που παρουσιάστηκε στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Πλαίσιο Ελέγχου Λογισμικού» Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ιπλωματική εργασία με θέμα: «θεατρικό παιχνίδι στην ειδική αγωγή»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας» Επιβλέπων: κ.χριστοδουλίδης Παύλος Επιμέλεια: Κατσάνου Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΙΝΗΤΗ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει Πληροφορίας Θέσης

Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει Πληροφορίας Θέσης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SIGMA Consultants Συντάκτης: Middlesex University Flood Hazard Research Centre Μετάφραση: SIGMA Consultants www.floodcba.eu "Αυτό το πρόγραμμα έχει

Διαβάστε περισσότερα