ΘΑΛΗΣ. Σθένος. Συγγραφείς: Μπαμίδης Παναγιώτης Στυλιάδης Χαράλαμπος Κλάδος Μανούσος. Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΑΛΗΣ. Σθένος. Συγγραφείς: Μπαμίδης Παναγιώτης Στυλιάδης Χαράλαμπος Κλάδος Μανούσος. Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»"

Transcript

1 ΘΑΛΗΣ Πολυδιάστατη έρευνα στη συναισθηματική υπολογιστική για την αναγνώριση καταστάσεων φυσιολογίας και βιολογικών δραστηριοτήτων σε βοηθητικά περιβάλλοντα Σθένος Παραδοτέο Π.2.2 Π2.2 Δεύτερη ετήσια έκθεση προόδου (με τα αποτελέσματα της ανάλυσης των πρώτων πειραμάτων) για την νευροεπιστημονική προσέγγιση της συναισθηματικής υπολογιστικής Α.Π.Θ. Συγγραφείς: Μπαμίδης Παναγιώτης Στυλιάδης Χαράλαμπος Κλάδος Μανούσος Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 1 από 57

2 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Στο παρόν παραδοτέο έγγραφο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των πρώτων πειραμάτων για την νευροεπιστημονική προσέγγιση της συναισθηματικής υπολογιστικής της ερευνητικής ομάδας του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Η ομάδα του ΑΠΘ προχώρησε στην ολοκλήρωση μελέτης μαγνητοεγκεφαλογραφίας που αφοράς στη χαρτογράφηση των κύριων περιοχών που ενεργοποιούνται κατά τη συναισθηματική επεξεργασία μέσω οπτικών ερεθισμάτων. Στη μελέτη αυτή, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε διερεύνηση της λειτουργίας των αρχιτεκτονικών υπο-περιοχών της αμυγδαλής. Βρέθηκε οτι η αμυγδαλή έχει ένα σημαντικό αλλά γενικό ρόλο κατά την συναισθηματική επεξεργασία, ο οποίος μπορεί να διακριθεί σε ειδικές λειτουργίες όταν λαμβάνονται υπόψην οι υπο-περιοχές της αμυγδαλής. Επίσης, η ομάδα του ΑΠΘ ολοκλήρωσε τη λήψη μετρήσεων ηλεκτροεγκεφαλογραφίας (ΗΕΓ) κατά τη συναισθηματική επεξεργασία οσμών με συναισθηματικό περιεχόμενο. Το συγκεκριμένο κομμάτι έρευνας έδειξε ότι μπορούμε να πάρουμε ένα βελτιστοποιημένο και ακριβές αποτέλεσμα. Όλα τα ερευνητικά κομμάτια είχαν αρκετά ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Τέλος παρουσιάζονται τα πειράματα και οι σχετικές ερευνητικές εργασίες. Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 2 από 57

3 EXECUTIVE SUMMARY This deliverable document presents the results of the analysis of the first experiments on the neuroscientific approach to affective computing of the research team of the Aristotle University of Thessaloniki (AUTH). The AUTH team completed a magnetoencephalography (MEG) study relating to the mapping of the main areas activated during emotional processing through visual affective stimuli. In this study, the emphasis was placed on the function of the cytoarchitectonic sub - divisions of the amygdala. The AUTH team found that the amygdala when considered as a homogenous structure has a major but general role on emotional processing, which can be distinguished into specific functions when taken into consideration the amygdala s sub- divisions. Also, the AUTH team completed the electroencephalography (EEG) measurements for olfactory emotional processing. This line of research offered an optimized and accurate result. All lines of research offered quite promising results. Finally, experiments along with the relevant publications are presented. Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 3 από 57

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ Ο λειτουργικός ρόλος των υποδιαρέσεων της αμυγδαλής στο συναίσθημα Πειραματική Διαδικασία Υποκείμενα Οπτικά ερεθίσματα Πειραματικό πρωτόκολλο Co-registration Τεχνικές πληροφορίες Εφαρμογή Μετρήσεις MEG και επεξεργασία σήματος Ανάλυση αισθητήρων MEG Χωρική Ανάλυση MEG σήματος Κυτταρο-αρχιτεκτονικοί χάρτες πιθανοτήτων Αποτελέσματα Επίδραση Σθένους Επίδραση Διέγερσης Αλληλεπίδραση Σθένους-Διέγερσης Συζήτηση αποτελεσμάτων Συμπεράσματα ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΟΣΦΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ Η σημασία και τα χαρακτηριστικά της όσφρησης Σχεδιασμός του πειραματικού πρωτόκολλου Πειραματική Διαδικασία Ψυχομετρικά τέστ Ανάλυση των Ψυχομετρικών τεστ Ανάλυση των ΗΕΓ Δεδομένων Αποτελέσματα Αποτελέσματα σε Ψυχομετρικά τεστ Αποτελέσματα FFT ανάλυσης από το ASA Ζεύγος FP1-FP2 Δέλτα Ρυθμός Ζευγος AF7-AF8 Δέλτα Ρυθμός Βιβλιογραφία Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 4 από 57

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αντίληψη και επεξεργασία των συναισθημάτων καθώς και η αναγνώριση των συναισθηματικών εκφράσεων που τα συνοδεύουν διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στην κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων. Η έρευνα στη γνωστική νευροεπιστήμη της ανθρώπινης κοινωνικής συμπεριφοράς έχει δείξει ότι η κοινωνική συμπεριφορά είναι στενά συνδεδεμένη με τα συναισθήματα. Tα συναισθηματικά σήματα, οπτικά ή οσφρητικά, αποτελούν λοιπόν εξίσου πτυχές της συναισθηματικής αντίδρασης και της κοινωνικής επικοινωνίας. Στόχος αποτελει η κατανόηση των πτυχών αυτών αρχικά στο φυσιολογικό πλυθυσμό και έπειτα σε παθολογικά άτομα (π.χ. μελαγχολία, άνοια). Με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται μπορεί να απαντηθεί το πως οι εφαρμογές συναισθηματικής υπολογιστικής (π.χ. σοβαρά παιχνίδια, παιχνίδια φυσικής εξάσκησης) μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες του κάθε πλυθησμού ώστε να διασφαλιστεί η καθημερινή αλληλεπίδραση τους με αυτά. 1. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ 2.1 Ο λειτουργικός ρόλος των υποδιαρέσεων της αμυγδαλής στο συναίσθημα Μελέτες λειτουργικές νευροαπεικόνισης έχουν μέχρι στιγμής διακρίνει τις κυριότερες πηγές που συμμετέχουν στην συναισθηματική επεξεργασία σε βαθιές δομές (αμυγδαλή, θάλαμος, πρόσθιος φλοιός του προσαγωγίου, παρεγκεφαλίδα) και επιφανειακές περιοχές του φλοιού (προμετωπιαίος, κροταφικός και οπτικός φλοιός) (Davidson and Irwin, 1999; Phan et al., 2002; Wager et al., 2003). Οι τελευταίες είναι πιο προσιτές σε αντίθεση με τις βαθιές δομές του εγκεφάλου που είναι πιο δύσκολο να ανιχνευθούν από μη επεμβατικές ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές. Μέχρι σήμερα οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτές οι φλοιϊκές και υποφλοιώδεις δομές του εγκεφάλου συμβάλουν στην επεξεργασία των συναισθημάτων μέσω αλληλεπιδράσεων που αποτελούν ευρέως διαδεδομένα δίκτυα. Είναι ακόμα υπό συζήτηση όμως, τουλάχιστον για μερικές από αυτές τις δομές (π. χ. αμυγδαλή), ποιοί είναι οι παράγοντες σε εσωτερικά ή εξωτερικά ερεθίσματα (χαρακτηριστικά αντίληψης, διάρκεια, θετικές ή αρνητικές ιδιότητες, συναισθηματικές διαστάσεις) που τις εμπλέκουν λειτουργικά μαζί με άλλες δομές, έτσι ώστε να εκτελέσουν τη συναισθηματική επεξεργασία. Μελέτες νευροαπεικόνισης σε υγιείς συμμετέχοντες συμπλήρωσαν τα ευρήματα από την έρευνα σε πειραματόζωα (LeDoux, 2000;; Zikopoulos and Barbas, 2012) καθώς και τα κλινικά ευρήματα από τους ανθρώπους Adolphs and Spezio, 2006; J.E. Kim et al., 2012), επιβεβαιώνοντας έτσι τον κρίσιμο ρόλο της ανθρώπινης αμυγδαλής στην επεξεργασία των συναισθηματικά σημαντικών πληροφοριών. Οι περισσότερες εργασίες Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 5 από 57

6 μέχρι σήμερα έχουν αξιολογήσει τη λειτουργία της αμυγδαλής στο πλαίσιο του ρόλου της στην ταχεία και αυτόματη αναγνώριση των απειλητικών ερεθίσματων (Adolphs et al., 1999), αν και άλλοι ερευνητές προτείνουν ένα πιο γενικό ρόλο για αυτή τη δομή στην επεξεργασία δυσάρεστων ερεθισμάτων (Davis, 1992; Adolphs et al., 1994; LeDoux, 1996; Morris et al., 1996; Phan et al., 2002; Cornwell et al., 2008). Μεταγενέστερες έρευνες σχετικά με την ανθρώπινη αμυγδαλή προτείνουν ένα ακόμη λιγότερο ειδικό ρόλο, καθώς έδειξαν ότι η ανθρώπινη αμυγδαλή αποκρίνεται τόσο σε δυσάρεστα όσο και ευχάριστα ερεθίσματα (Beauregard et al., 2001; Garavan et al., 2001; Hamann and Mao, 2002; Murphy et al., 2003; Wager et al., 2003; Ferretti et al., 2005; Fitzgerald et al., 2006; Kensinger and Schacter, 2006). Τα ευρήματα αυτά διατύπωσαν το πλέον πρόσφατο μοντέλο, το οποίο αναφέρεται στη συμμετοχή της ανθρώπινης αμυγδαλής στην αξιολόγηση των προεξέχοντων ερεθισμάτων, ανεξάρτητα από το σθένος τους. Η αμυγδαλή ενεργεί ως ανιχνευτής που σηματοδοτεί κατάλληλες συμπεριφορικές αποκρίσεις (Sander et al., 2003). Πρόσφατη επισκόπηση (Armony, 2012) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αμυγδαλή έχει έντονες αποκρίσεις σε απρόσμενα, νέα ερεθίσματα λειτουργώντας έτσι ως ένας ανιχνευτής καινοτόμων ερεθισμάτων με πιθανή βιολογική σημασία. Όταν αυτά τα ερεθίσματα παύουν να εκτελούν σχετική βιολογική ή συμπεριφορική πληροφορία, τότε η αμυγδαλή εξοικοιώνεται γρήγορα. Πρόσφατες μελέτες σε τρωκτικά και μη-ανθρώπινα πρωτεύοντα έχουν δείξει ότι η αμυγδαλή δεν είναι μια ενιαία, αλλά μάλλον μια σύνθετη δομή, η λειτουργική ποικιλομορφία της οποίας αντανακλάται σε και ανατομική βάση (McDonald, 1998, 2003; Emery and Amaral, 2000; LeDoux, 2000; Phelps and LeDoux, 2005; Hoffman et al., 2007). Σε αναλογία με τις διαρέσεις τις αμυγδαλής στα ζώα, η ανθρώπινη αμυγδαλή διαιρείται ανατομικά σε τρεις μεγάλες υποδιαιρέσεις, δηλαδή στη laterobasal (LB), στη centromedial (CM) και στην superficial (SF) αμυγδαλή (Amunts et al., 2005). Δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με τον τρόπο υποδιαίρεσης της αμυγδαλής, καθώς και το συσχετισμό αυτών των υποδιαιρέσεων με άλλες περιοχές του εγκεφάλου. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η αμυγδαλή αποτελείαι από 13 πυρήνες και ακόμα περισσότερους υπο-πυρήνες (Sah et al., 2003), που διαχωρίζονται με βάση τη χημική υπογραφή και την ιστολογική εμφάνιση τους (LeDoux, 2007). Επί του παρόντος, η λειτουργική απεικονιστική χωρική ανάλυση στον άνθρωπο δεν επιτρέπει σε κάποιον να διαχωρίσει αυτούς τους επιμέρους πυρήνες εντός της αμυγδαλής. Έτσι, η μικροσκοπική απεικόνιση της αμυγδαλή σε μελέτες τρωκτικών και μη-ανθρώπινων πρωτευόντων δεν επιτυγχάνεται σε μελέτες ανθρώπινης νευροαπεικόνισης. Ωστόσο, η ανάλυση είναι Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 6 από 57

7 αρκετά υψηλή για να δείξει τις ανατομικές (Sheline et al., 1998) και λειτουργικές (Morris et al., 2001; Kim et al., 2003; Whalen et al., 2004) διακρίσεις για την αμυγδαλή. Είναι μια κοινή πρακτική σε νευροαπεικoνιστικές μελέτες οι 13 πυρήνες στις LB, CM και SF υποδιαιρέσεις να ομαδοποιούνται (Whalen and Phelps, 2009). Για παράδειγμα, η LB αποτελείται από τους lateral, basolateral, basomedial and paralaminar πυρήνες, η CM αποτελείται από τους central and medial nuclei πυρήνες και η SF περιλαμβάνει την anterior amygdaloid area, τους ventral και posterior cortical πυρήνες (Amunts et al., 2005). Η προσέγγιση αυτή έχει επιτρέψει την εκτίμηση των διαφορών των υποδιαίρεσεων της αμυγδαλής. Πρόσφατη νευροαπεικονιστική εργασία σχετικά με τις υποδιαιρέσεις της ανθρώπινης αμυγδαλής προτείνει ότι παίζουν κεντρικό ρόλο σε ποικίλες συμπεριφορικές, συναισθηματικές και φυσιολογικές αποκρίσεις (Ball et al., 2007). Ο λειτουργικός ρόλος των ανατομικών υποδιαιρέσεων της ανθρώπινης αμυγδαλής στην συναισθηματική επεξεργασία έχει λάβει μέχρι στιγμής ελάχιστη προσοχή σε απεικονιστικές μελέτες. Μελέτες σε ζώα διακρίνουν τις ενεργοποιήσεις από την αμυγδαλή σε συνεισφορές από διάφορες υποδιαιρέσεις της. Σε αντίθεση, η πλειοψηφία των μελετών απεικόνισης για την ανθρώπινη αμυγδαλή αντιμετωπίζον την αμυγδαλή ως μια ενιαία ομοιογενή δομή (Sergerie et al., 2008). Επιπλέον, οι προηγούμενες μελέτες δεν έλαβαν υπόψη τις διαφορετικές επιπτώσεις του σθένους, της διέγερσης και της αλληλεπίδρασή τους. Κατά συνέπεια, οι προηγούμενες μελέτες χαρακτηρίζουν τη δραστηριότητα που προκαλείται από διάφορα ερεθίσματα στο επίπεδο της ενιαίας αμυγδαλής και όχι στο επίπεδο των επιμέρους υποδιαιρέσεων της, καθώς και δεν εξετάζουν τη λειτουργική ιδιαιτερότητα αυτών. Οι λίγες εξαιρέσεις που γνωρίζουμε αφορούν μελέτες λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (fmri) που εντόπισαν διακριτή δραστηριότητα σε dorsal and ventral περιοχές της αμυγδαλής (Morris et al., 2001; Kim et al., 2003; Whalen et al., 2004). Μια πιο πρόσφατη μελέτη (Ball et al., 2007) εξέτασε συγκεκριμένες λειτουργικές διαφορές μεταξύ των υποδιαιρέσεων LB, CM και SF χρησιμοποιώντας πιθανοτικούς κυτταρο-αρχιτεκτονικούς χάρτες (PCMs) (Amunts et al., 2005). Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η καλύτερη διερεύνηση της απόκρισης της αμυγδαλής σε συναισθηματικά ερεθίσματα αξιολογώντας το διαφοροποιημένο λειτουργικό ρόλο των υποδιαιρέσεων της στην συναισθηματική επεξεργασία. Το κίνητρό ήταν να αξιοποιηθεί η δουλειά των Ball et al. (2007) οι οποίοι βρήκαν διακριτές μεταβολές του fmri σήματος σε διαφορετικές υποδιαιρέσεις της αμυγδαλής ως Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 7 από 57

8 απόκριση σε ακουστικά συναισθηματικά ερεθίσματα. Υποθέσαμε ότι οι διακριτές υποδιαιρέσεις της αμυγδαλής εμφανίζουν μοναδικούς λειτουργικούς ρόλους για τις διαφορετικές διαστάσεις της συναισθηματικής επεξεργασίας (σθένος ή/και διέγερση). Χρησιμοποιήθηκε μια ορθογώνια διάταξη των διαστάσεων ώστε να υπολογιστεί η αλληλεπίδραση σθένους-διέγερσης. Στην συναισθηματική νευροεπιστήμη αναγνωρίζεται ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ σθένους και διέγερση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Πρόσφατα, η απόκριση της αμυγδαλής σε συναισθηματικά ερεθίσματα ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ σθένους και διέγερσης εξετάστηκαν από τους Winston et al. (2005) και Lewis et al. (2007). Οι μελέτες αυτές έδειξαν την προβληματική ερμηνεία των προηγούμενων αποτελεσμάτων και αμφισβήτησαν το λειτουργικό ρόλο της αμυγδαλής ως απλό ανιχνευτή έντασης. Εδώ, χρησιμοποιήθηκαν 4 κατηγορίες ερεθισμάτων με ένα ψευδο-τυχαίο τρόπο. Σήματα MEG που καλύπτουν όλο το κεφάλι καταγράφηκαν από υγιή άτομα κατά την παθητική προβολή τους σε συναισθηματικά οπτικά ερεθίσματα. Το MEG είναι μια μη επεμβατική νευροαπεικονιστική τεχνική που μετρά τη μικροσκοπική μαγνητική δραστηριότητα που δημιουργείται από τον ανθρώπινο εγκέφαλο σε ανάλυση χρόνου χιλιοστών του δευτερολέπτου (Cohen, 1972;; Hämäläinen et al., 1993). Αν και παραδοσιακά πιστεύεται ότι η ακρίβεια εντοπισμού του MEG είναι περιορισμένη για βαθιές πηγές, όπως η αμυγδαλή, πρόσφατες phantom μελέτες (Papadelis and Ioannides, 2007; Papadelis et al., 2007), καθώς και μελέτες σε ανθρώπους έχουν προσβάλει αυτή την άποψη (Papadelis et al., 2012), παρέχοντας ισχυρές ενδείξεις ότι MEG είναι σε θέση να εντοπίσουν βαθιά θαλαμική δραστηριότητα με ακρίβεια mm. Σύμφωνα με αυτό, πολλές MEG μελέτες σε συναισθήματα έχουν δείξει ότι βαθιές πηγές, όπως η αμυγδαλή μπορεί να εντοπιστεί με ακρίβεια παρά τη σχετικά χαμηλή ένταση σήματος χρησιμοποιώντας διάφορες αναλύσεις (Ioannides et al., 1995, 2000; Streit et al., 2003; Cornwell et al., 2008; Rudrauf et al., 2008; Bayle et al., 2009; Luo et al., 2007, 2010; Liu and Ioannides, 2010). Μόνο στην τελευταία μελέτη Liu and Ioannides, (2010), έγινε μια προσπάθεια να εντοπιστεί η υποδιαίρεση της αμυγδαλής που προκάλεσε την ενεργοποίηση. Ως εκ τούτου, στη μελέτη αυτή, δίνεται έμφαση στην κατανόηση των λειτουργιών των υποδιαιρέσεων της αμυγδαλής αποκαλύπτοντάς τις συνεισφορές τους στην επεξεργασία σθένους, διέγερσης και στην αλληλεπίδρασή τους. Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 8 από 57

9 2.2 Πειραματική Διαδικασία Υποκείμενα Δώδεκα υγιείς εθελοντές με φυσιολογική ή διορθωμένη -προς- κανονική οπτική οξύτητα (7 άνδρες, μέσης ηλικίας 30,8 ± 5,3, εύρος χρόνια, 5 γυναίκες μέση ηλικία 27.8 ± 5.3, εύρος 21 έως 35 ετών) συμμετείχαν στο πείραμα. Όλα τα υποκείμενα ήταν ενήμερα για το είδος των ερεθισμάτων και έδωσαν γραπτή συγκατάθεση για τη συμμετοχή τους στη μελέτη, η οποία εγκρίθηκε από την επιτροπή δεοντολογίας του οργανισμού. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ερωτικών ερεθισμάτων, συμπεριλήφθηκαν μόνο τα άτομα που προσδιόρισαν τον εαυτό τους ως ετεροφυλόφιλοι. Άτομα με ιστορικό ψυχιατρικών, νευρολογικών ή άλλων σοβαρών σωματικών ασθένειών, ναρκωτικών ή κατάχρησης αλκοόλ, τακτικής κατανάλωσης φαρμάκων καθώς και ύπαρξης μεταλλικών εμφυτευμάτων στο σώμα τους εξαιρέθηκαν. Κάθε υποκείμενο απέφυγε οποιαδήποτε κατανάλωση αλκοόλ και καφεΐνης, την ημέρα πριν και την ημέρα του πειράματος και κοιμήθηκε επαρκώς και άνετα το βράδυ πριν τις μετρήσεις. Όλα τα υποκείμενα κατανόησαν ότι θα μπορούσαν να τερματίσουν το πείραμα ανά πάσα στιγμή χωρίς κάποια εξήγηση. MEG δεδομένα από δύο (2) αρσενικά άτομα δεν αναλύθηκαν περαιτέρω Οπτικά ερεθίσματα Τα υποκείμενα παθητικά είδαν οπτικά ερεθίσματα από το Διεθνές Συναισθηματικό Σύστημα Εικόνων (IAPS) (Lang et al., 2008) σε μαύρο φόντο. Η συλλογή IAPS είναι ένα σύνολο τυποποιημένων φωτογραφικών οπτικών ερεθισμάτων βαθμονομημένων για τη συναισθηματική απόκριση που χαρακτηρίζεται κυρίως από κανονιστικές αξιολογήσεις του σθένους και της διέγερσης που καλύπτουν το συναισθηματικό χώρο. Οι δύο αυτές διαστάσεις μπορούν να αλληλεπιδράσουν (Cuthbert et al., 2000) (Εικόνα 2.1). Τέσσερις (4) κατηγορίες ερεθισμάτων χειρίστηκαν το επίπεδο της διέγερσης μέσα σε ευχάριστες και δυσάρεστες εικόνες (Cuthbert et al., 1996). Χρησιμοποιήθηκαν οι εξής κατηγορίες κατηγορίες εικόνων: i) ευχάριστες και υψηλής διέγερσης (PHA), ii) ευχάριστες και χαμηλής διέγερσης (PLA), iii) δυσάρεστες και υψηλής διέγερσης (UHA) και iv) δυσάρεστες και χαμηλης διέγερσης (ULA). Έτσι, κατέστησαν σαφείς διακρίσεις μεταξύ διέγερσης και σθένους σε νευρωνικές ενεργοποιήσεις (Lang et al, 1997;; Bradley and Lang, 1994). Τα επιλεγμένα ερεθίσματα επιλέχθησαν σύμφωνα με μια προηγούμενη μελέτη της ομάδας μας (Lithari et al., 2010). Παρά το γεγονός ότι οι άνδρες και οι γυναίκες γενικά αξιολογούν τα IAPS ερεθίσματα με διαφορετικό τρόπο (Lang et al., 1997), η Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 9 από 57

10 συλλογή IAPS δεν έχει αρκετές εικόνες βαθμονομημένες στο σθένος και τη διέγερσης και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Η αποτελεσματικότητα των ερεθισμάτων επιτεύχθηκε χρησιμοποιώντας διαφορετικά σύνολα φωτογραφιών για τους άνδρες και τις γυναίκες (χρησιμοποιήθηκαν κοινές φωτογραφίες όπου ήταν διαθέσιμες και για τα δυο φύλα) αλλά παρόμοιου συναισθηματικού περιεχομένου. Έτσι, χρησιμοποιήσαμε τις διαφυλικές αξιολογήσεις που παρέχονται από την συλλογή IAPS (Lang et al., 2008) ακολουθώντας το πνεύμα προηγούμενων μελετών (Bernat et al, 2006;; Anonkin et al., 2006) που εξέτασαν μόνο αρσενικά ή θηλυκά άτομα. Ο περιορισμός αυτός έχει συζητηθεί σε προηγούμενες μελέτες (Cuthbert et al., 2000; Rozenkrants and Polich, 2008). Στην τελευταία μελέτη, δεν υπήρξαν διαφορές μεταξύ των φύλων εκτός από τις αλληλεπιδράσεις με τον παράγοντα ηλεκτρόδιο, παρά τα επαρκή μεγέθη των δειγμάτων για κάθε ομάδα (16 ανά φύλο). Ετσι, παρόμοια συναισθηματική επεξεργασία συνέβη για τα IAPS ερεθίσματα και για τα δύο φύλα. Στο σχεδιασμό μας, δεχτήκαμε ότι οι διαφορετικά χαρακτηριστκά μεταβάλλουν το συναίσθημα σε αρσενικά και θηλυκά. Παρά τις συγκεκριμένες διαφορές μεταξύ των φύλων, οι άνδρες και οι γυναίκες εχουν αρκετά παρόμοιες συναισθηματικές αντιδράσεις τους σε μια ποικιλία από εικόνες που απεικονίζουν ευχάριστες και δυσάρεστες εκδηλώσεις της ζωής (Bradley et al., 2001). Ελέγαμε την συναισθηματική σημασία των εν λόγω ερεθισμάτων ως προς τη διέγερση και το σθένος. Αυτός ο σχεδιασμός μας επέτρεψε να διασφαλίσουμε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες θα έχουν παρόμοιες αποκρίσεις. Αν και οι διαφορές των δύο φύλων δεν έχουν εξετασθεί εδώ λόγω του περιορισμένου μεγέθους των υποκειμένων, οι διαφορές των φύλων στην αμυγδαλή (Hamann et al, 2004;; Cahill, 2006) και των υποδιαιρέσεων της (HJ Kim et al., 2012) έχουν προηγουμένως συζητηθεί από άλλες ομάδες. Επομένως διαφυλικές διαφορές σε αξιολογήσεις σθένους και διέγερσης καθώς στη πολυπλοκότητα (ιστόγραμμα εντροπίας εικόνας), στην συνολική φαινομένη Αντίθεση (Delplanque et al., 2007), καθώς και στην AC για κάθε επίπεδο χρώματος ήταν μικρές (p>0.05). Μετά το πείραμα, τα ερεθίσματα που παρουσιάστηκαν αξιολογήθηκαν από τα υποκείμενα σε μια κλίμακα 9 βαθμών (Bradley και Lang, 1994) (Πίνακα 2.1). Αποφασίστηκε να μην αξιολογηθουν τα ερεθίσματα κατά τη σάρωση έτσι ώστε να μην υπάρξει σύγχυση μεταξύ των υποκειμενικών αξιολογήσεων των ερεθισμάτων και των συναισθηματικών αντιδράσεων που μπορεί να προκαλέσουν τα ερεθίσματα. Η παθητική προβολή των συναισθηματικών ερεθισμάτων παράγει συναισθηματικές αποκρίσεις (Lang et al, 1998; Lithari et al., 2010). Οι διαφορές στις αξιολογήσεις των υποκειμένων Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 10 από 57

11 σε σύγκριση με τις κανονιστικές αξιολογήσεις IAPS ήταν μικρές (p> 0,05) (Πίνακας 2.1). Εικόνα 2.1. Οι 4 κατηγορίες ερεθισμάτων κατανεμημένα στον δισδιάστατο χώρο σθένους-διέγερσης σύμφωνα με τις αξιολογήσεις αντρών και γυναικών. Πίνακας 1. Μέσος όρων τιμών για σθένος και διέγερση (τυπική απόκλιση σε παρένθεση) για την επιλογή των ερεθισμάτων Άντρεs Κανονιστικές αξιολογήσεις IAPS Αξιολογήσεις συμμετεχόντων Σθένος Ευχάριστο 7.18(±0.66) 6.97(±0.61) Δυσάρεστο 3.05(±0.96) 3.45(±1.30) Διέγερσηl Υψηλή διέγερση 6.64(±0.56) 6.52(±0.83) Γυναίκεςs Χαμηλή διέγερση 3.51(±0.80) 4.21(±0.91) Κανονιστικές αξιολογήσεις IAPS Αξιολογήσεις συμμετεχόντων Σθένος Ευχάριστο 7.15(±0.67) 7.05(±0.59) Δυσάρεστο 2.83(±1.29) 3.07(±1.51) Διέγερσηl Υψηλή διέγερση 6.46(±0.62) 6.81(±1.36) Χαμηλή διέγερση 3.56(±0.65) 4.12(±0.67) Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 11 από 57

12 2.2.3 Πειραματικό πρωτόκολλο Ο σχεδιασμός του πρωτόκολλου αφορούσε 2 μετρήσεις όπου προβάλλονταν σε τυχαία σειρά 80 ερεθίσματα (20 ερεθίσματα ανά κατηγορία). Το πείραμα ξεκινούσε με την παρουσίαση ενός σταυρού στο κέντρο της οθόνης, για διάστημα 1.5 ± 0.2 s (Εικόνα 2.2). Τα ερεθίσματα ξεκινούσαν με την προβολή ενός ερεθίσματος στο κέντρο της οθόνης για 1 s. Κάθε μέτρηση διήρκεσε 220 s με συνολική διάρκεια 440 s (Εικόνα 2.2). Τα υποκείμενα είχαν την εντολή να έχουν το βλέμμα στο σταυρό, και να μην ανοιγοκλείνουν τα μάτια τους κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Εικόνα 2.2 Πειραματική διαδικασία. Οι συμμετέχοντες έιδαν παθητικά ερεθίσματα απο τις PHA, UHA, PLA, ULA κατηγορίες σε τυχαία σειρά για 1000 ms. Πριν και μετά τα ερεθίσματα υπήρχε σταυρός για 1500±200 ms. Η χρονική διάρκεια των ερεθισμάτων και του σταυρού συνιστουν την ενεργή και κατάσταση ελέγχου που χρησιμποποιείται στο SAM Co-registration Τεχνικές πληροφορίες Η διαδικασία Co-registration χρησιμοποιεί δεδομένα από διάφορες τεχνικές ώστε να ανακατασκεύασει το κρανίο του πειραματοπρόσωπου ως ένα μοντέλο στο οποίο θα εισαχθεί πληροφορία για την θέση της κεφαλής στον χώρο. Συγκεκριμένα, κάνει χρήση της Μαγνητική Τομογραφία (MRI), του Polhemus και της Konica Minolta's Vivid 9i Non-contact 3D Digitizer. Πρωταρχικό στάδιο αποτελεί κατά τη προετοιμασία του Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 12 από 57

13 πειραματοπρόσωπου πριν από κάθε εξέταση, η μέτρηση της θέσης της κεφαλής με τη βοήθεια πηνίων. Για τον λόγο αυτό, πέντε μικρά πηνία προσαρμόζονται στην επιφάνεια της κεφαλής. Η θέση της κεφαλής μετριέται στην αρχή και στο τέλος κάθε run, ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της θέσης αυτής. Αυτή η διαδικασία ρουτίνας απαιτεί οτι το πειραματοπρόσωπο διατηρεί την κεφαλή του ακίνητη κατά την διάρκεια των μετρήσεων και ονομάζεται Head Localization (τοπογράφηση της κεφαλής). Το ρεύμα που διαρρέει τα πηνία κατά το Head Localization, επιφέρει μαγνητικά δίπολα τα οποία επιτρέπουν τον υπολογισμό της θέσης του κάθε πηνίου στην κεφαλή του πειραματοπρόσωπου.τα τρία στοιχεία για τον υπολογισμό της θέσης του κάθε πηνίου στην κεφαλή είναι οι τιμές και η συχνότητα του ρεύματος που διαρρέει τα πηνία και το moment των πηνίων. Πριν τη διαδικασία του Head Localization, τα πηνία βαθμονομούνται καθώς τοποθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία σε ένα phantom (ψεύτικη κεφαλή). Με τη χρήση των γνωστών σημείων των πηνίων στο phantom, υπολογίζεται το moment του κάθε πηνίου και με τη σειρά τους οι τιμές αυτές θα χρησιμοποιηθούν κατά το Head Localization ώστε να υπολογιστεί η θέση των πηνίων. Πίνακας 2.2 Στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως γνωστά κατά την βαθμονόμηση πηνίων και στοιχεία που υπολογίζονται κατά το Head Localization Βαθμονόμηση Πηνίων 'Head Localization' Θέσεις πηνίων Γνωστή Υπολογίζεται Τιμές ρευμάτων που διαρρέουν τα πηνία Γνωστή Γνωστή Συχνότητα ρεύματος Γνωστή Γνωστή 'Moment' πηνίων Υπολογίζεται Γνωστή Επομένως γίνεται η τοποθέτηση των πηνίων στην κεφαλή του συμμετέχοντα και συγκεκριμένα στις θέσεις NA (blue), RE (red), LE (green), Opt1 ( yellow), Opt2 (black) όπως φαίνεται στην εικόνα 2.3. Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 13 από 57

14 Εικόνα 2.3 (Αριστερά) Οδηγός τοποθέτησης πηνίων στις θέσεις NA, RE, LE, Opt1, Opt2. (Δεξιά) Παράδειγμα τοποθέτησης πηνίων σε πειραματοπρόσωπο Οι υπολογισμένες θέσεις των πηνίων στα ανατομικά σημεία αναφοράς όπως είναι ο προμετωπιαίος λοβός και τα αυτιά, θα λειτουργήσουν ως σημεία αναφοράς ώστε να δημιουργηθεί ένα σύστημα συντεταγμένων για τη κεφαλή. Αυτό το σύστημα θα σχεδιαστεί πάνω στοmri. Με το τέλος της διαδικασίας Co-registration, οι ακριβείς θέσεις των πηνίων στην κεφαλή του πειραματοπρόσωπου προσαρμόζονται στην πληροφορία του MRI του πειραματοπρόσωπου ώστε να διαβεβαιωθεί οτι οι συντεταγμένες θα αναπαριστήσουν την ακριβή θέση αυτών στο MRI. Έτσι κάθε δραστηριότητα που θα βρεθεί κατά την MEG μέτρηση θα σχεδιαστεί πάνω στην εικόνα MRI ώστε να υπάρχει καθαρή εικόνα για το πού είναι η δραστηριότητα στον εγκέφαλο. Για να είναι αξιόπιστος ο σχεδιασμός αυτός, τα δεδομένα του σχήματος της κεφαλής και του προσώπου που παίρνονται κατά την προετοιμασία του πειραματοπρόσωπου, πρωταρχικά προσαρμόζονται στις θέσεις των πηνίων που υπολογίζονται κατά το Head Localization. Αυτό μας δίνει δεδομένα ολόκληρης της κεφαλής τα οποία θα συγκριθούν με την εικόνα ολόκληρης της κεφαλής του MRI. Η λήψη δεδομένων του σχήματος της κεφαλής γίνεται με χρήση του Polhemus του οποίου σκοπός είναι να ψηφιοποιήσει τα πηνία καθώς επίσης και να συλλάβει το σχήμα της κεφαλής ώστε να αποφέρει ένα μοντέλο κεφαλής για την μαθηματική ανάλυση των δεδομένων του μαγνητικού εγκεφαλογράφου.το γεγονός αυτό είναι απαραίτητο ώστε να μπορέσει να γίνει εγγραφή της πληροφορίας των πηνίων στην πληροφορία του μαγνητικού τομογράφου, με τελικό αποτέλεσμα να γνωρίζουμε την θέση των πηνίων πάνω στην μαγνητική τομογραφία. Η συσκευή Polhemus αποτελεί ακριβές ηλεκτρομαγνητικό σύστημα εντοπισμού δεδομένων κίνησης πάνω σε κάθε καλό μονωτή. Παρέχει μέτρηση της θέσης στον χώρο μέσω των Χ,Υ,Ζ συντεταγμένων και του προσανατολισμού (azimuth, elevation, and roll). Έχει έναν πομπό που μπορεί να δεχτεί δεδομένα μέχρι και από τέσσερις δέκτες. Ο πομπός εκπέμπει τα μαγνητικά πεδία. Έχει δυο δέκτες. Ο ένας λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και προσκολλάται στο μέτωπο του πειραματοπρόσωπου ή σε κάποιο άλλο βολικό σημείο που κινείται μαζί με το κεφάλι. Εντοπίζει τα μαγνητικά πεδία που εκπέμπει ο πομπός. Ο άλλος έχει την μορφή στύλου και χρησιμοποιείται για να ψηφιοποιήσει αντικείμενα, ζωγραφίζοντας στο τρισδιάστατο χώρο και αποκτώντας καμπύλες του αντικειμένου το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι η κεφαλή. Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 14 από 57

15 Η ψηφιοποίηση και μετατροπή των τρισδιάστατων σημείων αναφοράς στο CTF ΜΕΓ σύστημα συντεταγμένων βασίζεται στα πρότυπα σημεία του προμετωπιαίου λοβού, αριστερού αυτιού, και δεξιού αυτιού. Στην εικόνα 2.4 φαίνεται η συσκευή Polhemus και στη εικόνα 2.5 η ψηφιοποίηση της κεφαλής. Εικόνα 2.4 Πομπός και δέκτης του Polhemus Εικόνα 2.5 Ψηφιοποίηση της κεφαλής Η λήψη δεδομένων του σχήματος του προσώπου γίνεται με χρήση της Konica Minolta's Vivid 9i Non-contact 3D Digitizer η οποία μας δίνει τρισδιάστατες φωτογραφίες του πρόσωπου του συμμετέχοντα. Η χρήση της κάμερας έχει περιορισμούς στην πιστή απεικόνιση καθώς το τριχωτό της κεφαλής απορροφάει το ακτινοβολούμενο φώς με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αντανάκλαση. Απαραίτητη είναι η λήψη της μπροστινής όψης του πρόσωπου, των δυο προφίλ καθώς και της συμπληρωματικής πληροφορίας που βρίσκεται ανάμεσα στις τρεις αυτές όψεις ανά 45. Οι όψεις χρησιμοποιούνται μέσω του λογισμικού Rapid Form για να γίνει μια σύνθεση του Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 15 από 57

16 πρόσωπου. Τελικά, μέσω της ακρίβειας που πρέπει να έχει η σύνθεση, προκύπτουν οι θέσεις των πηνίων και τα κέντρα τους μαρκάρονται με σημεία στο χώρο. Εικόνα 2.6 Χρήση της Konica Minolta's Vivid 9i Non-contact 3D Digitizer Εικόνα 2.7 Σύνθεση των όψεων στο λογισμικό Rapid Form Η μέτρηση του moment των πηνίων γίνεται χρησιμοποιώντας διαφορετικούς συνδιασμούς.τα πηνία θα συνδεθούν στο Head Localization Module, model Omega 2000 MEG System και συγκεκριμένα το NA στο Nasion, τo RE στο Right, το LE στο Left, το Opt1 στο Inion και το Opt2 στο Vertex. Έτσι ένας συνδιασμός είναι να έχουμε ενεργοποιημένα και τα πέντε πηνία, ένας δεύτερος είναι να απενεργοποιήσουμε το Opt1 και ο τρίτος ειναι να ενεργοποιήσουμε το Opt1 και να απενεργοποιήσουμε το Opt2. Μετά αυτή τη διαδικασία αφαιρούνται το Opt1 και το Opt2 καθώς είναι απαραίτητα μόνο για το Deformation. Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 16 από 57

17 Οπότε, χρησιμοποιούμε την πληροφορία της μαγνητικής τομογραφίας ως βάση και προσθέτωντας την πληροφορία τόσο από την Konica Minolta's Vivid 9i Non-contact 3D Digitizer όσο και από το Polhemus είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τις ακριβείς θέσεις των πηνίων. Η διεργασία αυτή ονομάζεται Deformation και ειναι ακριβής όταν γνωρίζουμε τις θέσεις και των πέντε πηνίων. Αυτές υπολογίζονται από το λογισμικό MATLA αφού πρωτύτερα έχουν μαρκαριστεί τα κέντρα τους στο λογισμικό Rapid Form. Εικόνα 2.8 Προσαρμογή των πηνίων στις θέσεις NA, RE, LE, Opt1 και Opt2 και μαρκάρισμα των κέντρων των πηνίων στο λογισμικό Rapid Form Το Deformation αποτελεί ένα από τα βασικά στάδια του Co-registration που είναι η διαδικασία αντίστοιχισης των προαναφερθέντων πληροφοριών. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται, παρακολουθώντας το κατά πόσο ήταν επιτυχής, στο τελικό στάδιο όπου αναπαρίστανται όλες οι πληροφορίες στο μοντέλο της κεφαλής που δημιουργήθηκε και εισάχθηκε στην μαγνητική τομογραφία. Εικόνα 2.9 Deformation Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 17 από 57

18 Εικόνα 2.10 Έλεγχος της επιτυχίας εισαγωγής της πληροφορίας από το Polhemus, την Konica Minolta's Vivid 9i Non-contact 3D Digitizer στο MRI Εφαρμογή Τα κεφάλια των υποκειμένων σαρώθηκαν με υψηλής ανάλυσης ανατομικό MRI (μαγνητική τομογραφία 1.5 T, μοντέλο ExcelArt, Toshiba Medical Systems). Καθορίστηκαν οι συντεταγμένες των αισθητήρων MEG σε σχέση με το MRI του κάθε υποκείμενου σε καθεμία μέτρηση (Hironaga et al., 2002). Πριν από το MEG πείραμα, τρία πηνία είχαν τοποθετηθεί στο nasion, το αριστερό και το δεξί πρoωτιαίο σημείο και όρισαν ένα σύστημα συντεταγμένων με βάση τα πηνία. Δύο επιπλέον πηνία συνδυάστηκαν με τη δεξιά και την αριστερή πλευρά του μετώπου για μεγαλύτερη ακρίβεια. Η επιφάνεια της κεφαλής και του προσώπου, με τα πέντε πηνία, ψηφιοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας ένα 3D σύστημα κάμερας (VIVID 9i 3D digitizer, Konica Minolta Holdings, Inc, Tokyo, Japan) και το τριχωτό της κεφαλής με ένα 3D digitizer (FastTrak,Polhemus, Colchester,Vermont, USA). Χρησιμοποιήθηκε ο συνδυασμός των επιφανειακών λεπτομέρειών της κεφαλής και του προσώπου για την ανακατασκευή του σχήματος του κεφαλιού του κάθε ατόμου, με όσο το δυνατόν ακρίβεια. Το ψηφιοποιημένο σχήμα της κεφαλής τοποθετήθηκε στο MRI του υποκειμένου ώστε να προκύωει ένας πίνακας μετασχηματισμού μεταξύ των πηνίων και του συστήματος συντεταγμένων της μαγνητικής τομογραφίας. Οι σχετικές θέσεις των πέντε πηνίων βρέθηκαν μετρώντας το παραγόμενο μαγνητικό πεδίο. Στη συνέχεια, τα δύο επιπλέον πηνία απομακρύνθηκαν. Τα τρία κύρια πηνία ενεργοποιήθηκαν στην αρχή και στο τέλος κάθε μέτρησης έτσι ώστε να είναι γνωστή η ακριβής θέση του εγκεφάλου σε σχέση με τους αισθητήρες. Τα αποτελέσματα του coregistration ελέγχθηκαν μετά το τέλος της μέτρησης και θεωρήθηκαν ακριβή, αν η μέση απόσταση μεταξύ της επιφάνειας της κεφαλής και του προσώπου που προέρχεται από την 3D κάμερα, τον D digitizer και Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 18 από 57

19 του MRI ήταν μικρότερη από 2 mm. Τέλος, ανακατασκευάστηκαν τα ρεαλιστικά γεωμετρικά μοντέλα κεφάλής των υποκειμένων από τις Τ1 μαγνητικές τομογραφίες Μετρήσεις MEG και επεξεργασία σήματος Τα δεδομένα MEG καταγράφηκαν με ρυθμό δειγματοληψίας 1250 Hz, χρησιμοποιώντας το CTF MEG σύστημα 151καναλιών σε ένα θωρακισμένο περιβάλλον. Το CTF MEG σύστημα είναι εξοπλισμένο με ενεργή ακύρωση θορύβου που χρησιμοποιεί ένα σύνολο καναλιών αναφοράς για την αφαίρεση των παρεμβολών. Στην αρχή και στο τέλος της κάθε μέτρησης, η θέση της κεφαλής του υποκειμένου καταχωρήθηκε με τα πηνία εντοπισμού που είχαν τοποθετηθεί στο nasion και στα προωτιαία σημεία. Έγιναν ταυτόχρονες καταγραφές ηλεκτρο-οφθαλμογραφίας (EOG) και ηλεκτρο-καρδιογραφίας (ECG), με τη χρήση τεσσάρων και πέντε Ag / AgCl ηλεκτροδίων αντίστοιχα. Η αντιστάθμιση του DC (συνεχές ρεύμα) αφαιρέθηκε από το σήμα. Το MEG σήμα επιθεωρήθηκε για πιθανά παράσιτα και κακά κανάλια που παράγουν θόρυβο (100 mv, > 5pT μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης κορύφωσης) και αφαιρέθηκαν όσα βρέθηκαν. Τα MEG δεδομένα συγχρονίστηκαν μεδείκτες που σηματοδοτούσαν την έναρξη του κάθε οπτικού ερεθίσματος. Αυτό έγινε με τη χρήση ενός οπτικού αισθητήρα ο οποίος ανίχνευε ένα λευκό pixel συγχρονισμένο με την έναρξη κάθε ερεθίσματος Ανάλυση αισθητήρων MEG Το επεξεργασμένο σήμα φιλτραρίστηκε με υψηλοπερατό φίλτρο 2 Hz, και χαμηλοπερατό στα 30 Hz, και με ζωνοφρακτικό στα 50 Hz και στις αρμονικές αυτών. Το φιλτραρισμένο σήμα χωρίστηκε σε εποχές των 600 ms (100 ms πριν το ερέθισμα και 500 ms τηςδιάρκειαςτου ερεθίσματος). Οι εποχές διαχωρίστηκαν σύμφωνα με τιε τέσσερις κατηγορίες(pha, PLA, UHA, ULA), και η μέση τιμή του σήματος κατά την περίοδο prestimulus (-100 έως 0 ms) αφαιρέθηκε. Υπολογίστηκε η μέση τιμή του σήματος που προέκυψε για κάθε κατάσταση για το χρονικό διάστημα -100 έως 500 ms. Υπολογίστηκε το global filed power (GFP) για κάθε υποκείμενο από την μέση του σήματος κάθε κατάστασης. Το GFP είναι μια απλή και καθιερωμένη τεχνική εκτίμησης της εντάσεως του πεδίου του τριχωτού της κεφαλής (Lehmann και Skrandies, 1980, 1984). Είναι η τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος των τετραγώνων των μαγνητικών μετρήσεων ως προς τους αισθητήρες για κάθε σημείο δεδομένων στην φιλτραρισμένη και μέση τιμή της εποχής: GFP =(1/N)*SQRT (Sx^2) Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 19 από 57

20 όπου Ν είναι ο αριθμός των αισθητήρων που μετρούν τα πεδία και Sx είναι η μέση τιμή των μαγνητικών πεδίων όλων των αισθητήρων Χωρική Ανάλυση MEG σήματος Η δραστηριότητα των πηγών υπολογίστηκε με τη χρήση του Synthetic Aperture Magnetometry (SAM) (Robinson και Vrba, 1999). To SAM δεν απαιτεί a priori εκτιμήσεις για τους αριθμούς ή την κατά προσέγγιση θέση των πηγών. Χρησιμοποιεί δεύτερης τάξης συνδιακύμανση μεταξύ των καναλιών και όχι μέσες τιμές μεμονομένων καναλιών και έτσι είναι ευαίσθητο σε χωρικά συσχετισμένη δραστηριότητας(vrba και Robinson, 2001). Το SAM ανιχνεύει διπολικές πηγές και ως εκ τούτου είναι λιγότερο ευαίσθητο σε αντικείμενα που δεν μοιάζουν με δίπολα (Vrba και Robinson, 2001). Το SAM κάνει χρήση των χωρικών και χρονικών συσχετισμών των MEG αισθητήρων για τον τρισδιάστατο εντοπισμό πηγών κατά την διάρκεια εργασίας με τον ακόλουθο τρόπο. Για μια δεδομένη περιοχή στον εγκέφαλο, το SAM υπολογίζει πρώτα ένα χωρικό φίλτρο για κάθε voxel της απεικονιστικής εικόνας για να διατηρήσει το θεωρητικό σήμα, ενώ μειώνει την παρεμβολή των ανεπιθύμητων σημάτων από άλλες θέσεις (Robinson και Vrba, 1999; Taniguchi et al., 2000). Η πηγή στη συγκεκριμένη θέση εκτιμάται από την τη μέση τιμή των σημάτων. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν τα επεξεργασμένα σήματα (βλέπε Ενότητα ), τα οποία φιλτραρίστηκαν με ζωνοφρακτικό φίλτρο στα 50 Hz και στις αρμονικές αυτών. Οι διαφορές ισχύος κατά την προβολή ερεθισμάτων αντιπροσωπεύονται με Pseudo-t τιμές και υπολογίστηκαν μεταξύ ενεργών καταστάσεων και των καταστάσεων ελέγχου τα οποία έχουν κανονικοποιηθεί για τη διακύμανση του θορύβου. Η ενεργή κατάσταση ορίστηκε ως το χρονικό παράθυρο του 1 s μετά την έναρξη του ερεθίσματος, και η κατάσταση ελέγχου ως το χρονικό παράθυρο του 1 s που προηγείται της έναρξη των ερεθισμάτων. Ένα μοντέλο πολλαπλών τοπικών σφαιρών χρησιμοποιήθηκε μοντέλο κεφαλής. Επικεντρωθήκαμε στην εγκεφαλική δραστηριότητα που κυμαίνεται από 2 έως 30 Hz. Οι διαφορές ισχύος υπολογίστηκαν μεταξύ ενεργών καταστάσεων και των καταστάσεων ελέγχου για κάθε mm. Παραμετρικές απεικονίσεις pseudo-t στατιστικής υπολογίστηκαν σε σύγκριση voxel με voxel από τη διαφορά στην δραστηριότητα των πηγών μεταξύ των καταστάσεων για την PHA, PLA, UHA και ULA. Οι ογκομετρικοί χάρτες που προέκυψαν αλληλοεπικαλύφθηκαν με το MRI του κάθε υποκείμενου. Λεπτομέρειες του υπολογισμού του SAM περιγράφονται λεπτομερώς σε έναν αριθμό πηγών (Robinson and Vrba, 1999; Singh et al., 2002, 2003; Cheyne et al., 2006; Hillebrand et al., 2005). Παραδοτέο Π.2.2 Σελίδα 20 από 57

Η συμβολή των απεικονιστικών μεθόδων στη διάγνωση μαθησιακών και αναπτυξιακών διαταραχών. Φοιτήτρια: Νούσια Αναστασία

Η συμβολή των απεικονιστικών μεθόδων στη διάγνωση μαθησιακών και αναπτυξιακών διαταραχών. Φοιτήτρια: Νούσια Αναστασία Η συμβολή των απεικονιστικών μεθόδων στη διάγνωση μαθησιακών και αναπτυξιακών διαταραχών Φοιτήτρια: Νούσια Αναστασία Απεικονιστικές μέθοδοι Οι νευροαπεικονιστικές μέθοδοι εμπίπτουν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) Πέτρος Ρούσσος ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Ορισμός της Ψυχολογίας Η επιστήμη που σκοπό έχει να περιγράψει και να εξηγήσει τη συμπεριφορά και τις νοητικές διεργασίες του ανθρώπου (κυρίως)

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μελετάμε τις νοητικές λειτουργίες;

Πώς μελετάμε τις νοητικές λειτουργίες; Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 2 Ερευνητικές μέθοδοι της Γνωστικής Ψυχολογίας Πέτρος Ρούσσος Πώς μελετάμε τις νοητικές λειτουργίες; Πειραματική γνωστική ψυχολογία Μελέτη των νοητικών λειτουργιών φυσιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες. Θεματική Ενότητα 10: Μελέτη του Εγκεφάλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες. Θεματική Ενότητα 10: Μελέτη του Εγκεφάλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες Θεματική Ενότητα 10: Μελέτη του Εγκεφάλου Θεματική Ενότητα 10: Στόχοι: Η εισαγωγή των φοιτητών στις μεθόδους μελέτης του εγκεφάλου. Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα προτιμούσατε; Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) 25/4/2012. Διάλεξη 5 Όραση και οπτική αντίληψη. Πέτρος Ρούσσος. Να περιγράψετε τι βλέπετε στην εικόνα;

Τι θα προτιμούσατε; Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) 25/4/2012. Διάλεξη 5 Όραση και οπτική αντίληψη. Πέτρος Ρούσσος. Να περιγράψετε τι βλέπετε στην εικόνα; Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 5 Όραση και οπτική αντίληψη Πέτρος Ρούσσος Να περιγράψετε τι βλέπετε στην εικόνα; Τι θα προτιμούσατε; Ή να αντιμετωπίσετε τον Γκάρι Κασπάροβ σε μια παρτίδα σκάκι; 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες Θεματική Ενότητα 12: Συναισθήματα Θεματική Ενότητα 12 Στόχοι: Η εισαγωγή των φοιτητών στις διαστάσεις των συναισθημάτων, στο μηχανισμό λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32)

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 6 Μηχανισμοί επεξεργασίας οπτικού σήματος Οι άλλες αισθήσεις Πέτρος Ρούσσος Η αντιληπτική πλάνη του πλέγματος Hermann 1 Πλάγια αναστολή Η πλάγια αναστολή (lateral inhibition)

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ

Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ 12 Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ Εισαγωγή Στο παρόν Κεφάλαιο περιγράφεται η λειτουργία και απόδοση του πρότυπου ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ κατά τη λειτουργία του στη βαθιά θάλασσα. Συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΜΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Βιολογία A λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαριλένα Ζαρφτζιάν Σχολικό έτος:

ΔΑΜΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Βιολογία A λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαριλένα Ζαρφτζιάν Σχολικό έτος: ΔΑΜΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Βιολογία A λυκείου Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαριλένα Ζαρφτζιάν Σχολικό έτος: 2013-2014 Ένα αισθητικό σύστημα στα σπονδυλωτά αποτελείται από τρία βασικά μέρη: 1. Τους αισθητικούς υποδοχείς,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες

Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες Συναισθήματα Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Γεωργία Α. Παπαντωνίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι νευρικοί μηχανισμοί της οπτικής επιλογής : από την πλευρά της νευροψυχολογίας.

Οι νευρικοί μηχανισμοί της οπτικής επιλογής : από την πλευρά της νευροψυχολογίας. Οι νευρικοί μηχανισμοί της οπτικής επιλογής : από την πλευρά της νευροψυχολογίας. Ανάργυρος Β.Καραπέτσας Χειμερινό εξάμηνο: 2013 2014 Εισαγωγή Σε αυτό το άρθρο υποστηρίζεται ότι οι νευροψυχολογικές μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές σειράς i5000. Πληροφορίες για τους κωδικούς διαχωρισμού. A-61801_el

Σαρωτές σειράς i5000. Πληροφορίες για τους κωδικούς διαχωρισμού. A-61801_el Σαρωτές σειράς i5000 Πληροφορίες για τους κωδικούς διαχωρισμού A-61801_el Πληροφορίες για τους κωδικούς διαχωρισμού Περιεχόμενα Λεπτομέρειες μοτίβων διαχωρισμού... 4 Προσανατολισμός μοτίβων διαχωρισμού...

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2)

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2) Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2) Αντίληψη της ομιλίας Απεικόνιση της πρότασης «θα σας διηγηθώ την ιστορία των δύο νέων» κυματομορφή Φασματόγραμμα Συνάρθρωση Οι φθόγγοι αλληλεπικαλύπτονται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

«Η κανονική νοητική συνθήκη των ανθρώπων σε κατάσταση εγρήγορσης, που χαρακτηρίζεται από την εμπειρία των αντιλήψεων, σκέψεων, συναισθημάτων,

«Η κανονική νοητική συνθήκη των ανθρώπων σε κατάσταση εγρήγορσης, που χαρακτηρίζεται από την εμπειρία των αντιλήψεων, σκέψεων, συναισθημάτων, 9 Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Το πρόβλημα της συνείδησης Μια απόπειρα ορισμού της συνείδησης «Η κανονική νοητική συνθήκη των ανθρώπων σε κατάσταση εγρήγορσης, που χαρακτηρίζεται από την εμπειρία των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες

Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες Μελέτη του εγκεφάλου Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Γεωργία Α. Παπαντωνίου Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

«Η ομορφιά εξαρτάται από τα μάτια εκείνου που τη βλέπει»

«Η ομορφιά εξαρτάται από τα μάτια εκείνου που τη βλέπει» «Η ομορφιά εξαρτάται από τα μάτια εκείνου που τη βλέπει» Γνωστική Νευροεπιστήμη Πώς γίνεται αντιληπτή η αισθητική πληροφορία; Πώς σχηματίζονται οι μνήμες; Πώς μετασχηματίζονται σε λόγο οι αντιλήψεις και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων

Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων Πρώτο στάδιο: λειτουργικοί ορισμοί της ανεξάρτητης και της εξαρτημένης μεταβλητής Επιλογή της ανεξάρτητης μεταβλητής Επιλέγουμε μια ανεξάρτητη μεταβλητή (ΑΜ), την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη ΌΡΑΣΗ Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη Τι ονομάζουμε όραση; Ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια Αντικείμενο αντίληψης είναι το φως Θεωρείται η

Διαβάστε περισσότερα

Πως ο Νους Χειρίζεται το Φόβο

Πως ο Νους Χειρίζεται το Φόβο Πως ο Νους Χειρίζεται το Φόβο Σύμφωνα με δύο σχετικά πρόσφατες έρευνες, οι μνήμες φόβου και τρόμου διαφέρουν σημαντικά από τις συνηθισμένες μνήμες. Οι διαφορές αυτές δεν συνίστανται μόνο στις εμφανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟ492: ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟ492: ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟ492: ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Δρ. Κυριακή Σιδηροπούλου Λέκτορας Νευροφυσιολογίας Γραφείο: Γ316δ ΤΗΛ: 28103940871 (γραφείο) E- MAIL: sidirop@imbb.forth.gr Εισαγωγή Σιδηροπούλου - Νευροβιολογία 1 Δομή μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ποιότητας χρωμάτων

Οδηγός ποιότητας χρωμάτων Σελίδα 1 από 6 Οδηγός ποιότητας χρωμάτων Ο οδηγός ποιότητας χρωμάτων βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λειτουργίες που διατίθενται για τη ρύθμιση και προσαρμογή της έγχρωμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΑ Α Α Αριθµητική Λογική Μονάδα των 8-bit 1. Εισαγωγή Γενικά µια αριθµητική λογική µονάδα (ALU, Arithmetic Logic Unit)

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 5η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία Περιεχόμενο ενοτήτων Ποιοτική αξιολόγηση Ορισμός και στάδια που περιλαμβάνονται Περιεχόμενο: στοιχεία που τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ. Ευανθία Σούμπαση. Απαρτιωμένη Διδασκαλία

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ. Ευανθία Σούμπαση. Απαρτιωμένη Διδασκαλία Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Ευανθία Σούμπαση Απαρτιωμένη Διδασκαλία ΠΕΔΙΟ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η επιστήμη που ασχολείται με τον προσδιορισμό της λειτουργικής κατάστασης του εγκεφάλου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus. Σχεδιασμός Οπτικών Συστημάτων (Απεικόνιση) ό

University of Cyprus. Σχεδιασμός Οπτικών Συστημάτων (Απεικόνιση) ό University o Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics Σχεδιασμός Οπτικών Συστημάτων (Απεικόνιση) ό Φακοί για Απεικόνιση Δημιουργία εικόνας με ένα φακό Ιδανικός (Ideal) λεπτός (thin) φακός 1 1 1 = +

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ (συγκεντρωμένοι ή διάσπαρτοι) ΝΕΥΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΛΟΙΟΣ Ειδικά κύτταρα - υποδοχείς, ευαίσθητα στις αλλαγές αυτές, είναι τα κύρια μέσα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua. Μέρος Β /Στατιστική Μέρος Β Στατιστική Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.gr/gpapadopoulos) Από τις Πιθανότητες στη Στατιστική Στα προηγούμενα, στο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων Α.Καραπέτσας

Διδάσκων Α.Καραπέτσας Διδάσκων Α.Καραπέτσας Άνδρες και γυναίκες είναι εξίσου έξυπνοι, κάθε φύλο όμως με το δικό του τρόπο. (Science Illustrated, Σεπτέμβριος,2010) 2 Διαφέρουμε εγκεφαλικά? 3 Ο Richard Haier, (του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΛΕΪ Η μάθηση μιας κίνησης είναι το σύνολο των εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτική ολοκλήρωση. Η διαδικασία της άθροισης όλων των εισερχόμενων διεγερτικών και ανασταλτικών σημάτων σε ένα νευρώνα. Τετάρτη, 20 Μαρτίου 13

Συναπτική ολοκλήρωση. Η διαδικασία της άθροισης όλων των εισερχόμενων διεγερτικών και ανασταλτικών σημάτων σε ένα νευρώνα. Τετάρτη, 20 Μαρτίου 13 Συναπτική ολοκλήρωση Η διαδικασία της άθροισης όλων των εισερχόμενων διεγερτικών και ανασταλτικών σημάτων σε ένα νευρώνα http://www.mpg.de/13795/learning_memory_perception?print=yes 2 Τοποθεσία συνάψεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρεμβολή Ενισχυτών μεταξύ γεωφώνων και καταγραφικού

Παρεμβολή Ενισχυτών μεταξύ γεωφώνων και καταγραφικού Ενισχυτές σήματος στη σεισμική διασκόπηση Καλώδιο μεταφοράς των σημάτων απο τα γεώφωνα Σεισμικό σήμα πολύ ασθενές για να καταγραφεί Παρεμβολή Ενισχυτών μεταξύ γεωφώνων και καταγραφικού Ενισχυτής Καταγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητικά συστήματα. Σωματοαισθητικό σύστημα. Όραση Ακοή/Αίσθηση ισορροπίας Γεύση Όσφρηση. Αφή Ιδιοδεκτικότητα Πόνος Θερμοκρασία

Αισθητικά συστήματα. Σωματοαισθητικό σύστημα. Όραση Ακοή/Αίσθηση ισορροπίας Γεύση Όσφρηση. Αφή Ιδιοδεκτικότητα Πόνος Θερμοκρασία Αισθητικά συστήματα Σωματοαισθητικό σύστημα Αφή Ιδιοδεκτικότητα Πόνος Θερμοκρασία Όραση Ακοή/Αίσθηση ισορροπίας Γεύση Όσφρηση Σιδηροπούλου - Νευροβιολογία!1 1 Δομή αισθητικών συστημάτων Υποδοχέας Πρωτοταγής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1.1. Εισαγωγή Ο ζωντανός οργανισµός έχει την ικανότητα να αντιδρά σε µεταβολές που συµβαίνουν στο περιβάλλον και στο εσωτερικό του. Οι µεταβολές αυτές ονοµάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες:

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Α/Α: Ο μοναδικός αριθμός (ID) αρίθμησης του φακέλου Α/Α Server: Ο μοναδικός αριθμός (ID) του φακέλου ο οποίος ενημερώνεται από την κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ζαχαρούλα

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας Σελίδα 1 REVISION HISTORY

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 1: Στατιστική Επεξεργασία Μετρήσεων. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 1: Στατιστική Επεξεργασία Μετρήσεων. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Ενότητα 1: Στατιστική Επεξεργασία Μετρήσεων Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

3 η Εργαστηριακή Άσκηση

3 η Εργαστηριακή Άσκηση 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Βρόχος υστέρησης σιδηρομαγνητικών υλικών Τα περισσότερα δείγματα του σιδήρου ή οποιουδήποτε σιδηρομαγνητικού υλικού που δεν έχουν βρεθεί ποτέ μέσα σε μαγνητικά πεδία δεν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 5 η Παρουσίαση : Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Σύνθεση Χρωμάτων Αφαιρετική Παραγωγή Χρώματος Χρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό "Move the Ball!"»

«Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό Move the Ball!» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Εργασία Εξαµήνου Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό "Move the Ball!"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Με το πάτημα του Ok μετά από κάποια συνεδρία μετρήσεων ή με το άνοιγμα της εξέτασης μέσα από το αρχείο (βλ. εγχειρίδιο χρήσης του Biomech), η σελίδα συνοπτικής παρουσίασης της εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Βετεράνοι αθλητές. Απόδοση & Ηλικία. Βασικά στοιχεία. Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη

Βετεράνοι αθλητές. Απόδοση & Ηλικία. Βασικά στοιχεία. Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη Διατήρηση η της αθλητικής απόδοσης 710: 8 η Διάλεξη Μιχαλοπούλου Μαρία Ph.D. Περιεχόμενο της διάλεξης αυτής αποτελούν: Αγωνιστικός αθλητισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες Πτυχιακή εργασία Φοιτήτρια: Ριζούλη Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

EMDR Πρωτόκολλο. Πέννυ Παπανικολοπούλου M.Sc. Ph.D Σεπτέμβριος 2011

EMDR Πρωτόκολλο. Πέννυ Παπανικολοπούλου M.Sc. Ph.D Σεπτέμβριος 2011 EMDR Πρωτόκολλο Πέννυ Παπανικολοπούλου M.Sc. Ph.D Σεπτέμβριος 2011 Τηλεσκοπική Επεξεργασία / Telescopic Processing Σημείο Αναστάτωσης EMD Περιορισμένη Εστίαση σε κάθε σημείο αναστάτωσης Στρατηγική EMDr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) Πέτρος Ρούσσος ΔΙΑΛΕΞΗ 4 Γνωστική ψυχολογία Οι πληροφορίες του περιβάλλοντος γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από τον εγκέφαλο μέσω γνωστικών διαδικασιών (αντίληψη, μνήμη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΝΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΝΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΝΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ Ν. Τσόπελας, Ι. Σαρρής, Ν.Ι. Σιακαβέλλας Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα Περίληψη Η ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

PointWrite - Εγχειρίδιο χρήσης

PointWrite - Εγχειρίδιο χρήσης PointWrite - Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Περιεχόμενα συσκευασίας... 3 Προετοιμασία για εγκατάσταση... 4 Συνθήκες περιβάλλοντος... 4 Οδηγίες για την επιφάνεια... 5 Εγκατάσταση κάμερας στο βιντεοπροβολέα...

Διαβάστε περισσότερα

Σφάλματα Είδη σφαλμάτων

Σφάλματα Είδη σφαλμάτων Σφάλματα Σφάλματα Κάθε μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους χαρακτηρίζεται από μία αβεβαιότητα που ονομάζουμε σφάλμα, το οποίο αναγράφεται με τη μορφή Τιμή ± αβεβαιότητα π.χ έστω ότι σε ένα πείραμα μετράμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ο Κεφάλαιο: Στατιστική ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πληθυσμός: Λέγεται ένα σύνολο στοιχείων που θέλουμε να εξετάσουμε με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Μεταβλητές X: Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Coursework

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Coursework ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Coursework Κιντσάκης Αθανάσιος 6667 Μόσχογλου Στυλιανός 6978 Τούμπας Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς διακύμανση κατά παράγοντες διακύμανση σφάλματος Παράδειγμα 1: Ισομεγέθη δείγματα

Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς διακύμανση κατά παράγοντες διακύμανση σφάλματος Παράδειγμα 1: Ισομεγέθη δείγματα Ανάλυση Διασποράς Έστω ότι μας δίνονται δείγματα που προέρχονται από άγνωστους πληθυσμούς. Πόσο διαφέρουν οι μέσες τιμές τους; Με άλλα λόγια: πόσο πιθανό είναι να προέρχονται από πληθυσμούς με την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Eukaryotic cells Microscope Cancer Μικροσκόπια Microscopes Ποια είδη υπάρχουν (και γιατί) Πώς λειτουργούν (βασικές αρχές) Πώς και ποια μικροσκόπια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1 Αρχές κωδικοποίησης Απαιτήσεις κωδικοποίησης Είδη κωδικοποίησης Κωδικοποίηση εντροπίας Διαφορική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση μετασχηματισμών Στρωματοποιημένη κωδικοποίηση Κβαντοποίηση διανυσμάτων Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του θεραπευτικού προγράμματος <<Ασκήσεις λόγου>> σε ηλικιωμένους με Ήπια Νοητική Διαταραχή

Επίδραση του θεραπευτικού προγράμματος <<Ασκήσεις λόγου>> σε ηλικιωμένους με Ήπια Νοητική Διαταραχή lysitsas.kon@gmail.com 9th Panhellenic Conference on Alzheimer's Disease and 1st Mediterranean on Neurodegenerative Diseases Επίδραση του θεραπευτικού προγράμματος σε ηλικιωμένους με

Διαβάστε περισσότερα

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτος 2015-2016 Ντίνα Λύκα lika@biology.uoc.gr 1. Εισαγωγή Εισαγωγικές έννοιες Μεταβλητότητα : ύπαρξη διαφορών μεταξύ ομοειδών μετρήσεων Μεταβλητή: ένα χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Μάθημα: Ψυχολογική Υποστήριξη σε Κλινικούς Πληθυσμούς Βασιλική Ζήση, PhD Φυσική δραστηριότητα: είναι οποιαδήποτε κίνηση του σώματος παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω:

Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω: Σημειώσεις Δικτύων Αναλογικά και ψηφιακά σήματα Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω: Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου

Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Ορισμού Παραμέτρων Γέφυρας Συναλλασσόμενου στην εφαρμογή extra

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Προσομοίωσης

Εφαρμογές Προσομοίωσης Εφαρμογές Προσομοίωσης H προσομοίωση (simulation) ως τεχνική μίμησης της συμπεριφοράς ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα, καταλαμβάνει περίοπτη θέση στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ. Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο και κινούµενα σχέδια

Βίντεο και κινούµενα σχέδια Βίντεο και κινούµενα σχέδια Περιγραφή του βίντεο Ανάλυση του βίντεο Κωδικοποίηση των χρωµάτων Μετάδοση τηλεοπτικού σήµατος Συµβατικά τηλεοπτικά συστήµατα Τεχνολογία Πολυµέσων 06-1 Περιγραφή του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

O Ψηφιακός Παλμογράφος

O Ψηφιακός Παλμογράφος Τεχνική Εκπαίδευση O Ψηφιακός Παλμογράφος Παναγιώτης Γεώργιζας BEng Cybernetics with Automotive Electronics MSc Embedded Systems Engineering Θέματα που θα αναλυθούν www.georgizas.gr 1. Γενικά περί παλμογράφων

Διαβάστε περισσότερα

Απ. Χατζηευθυμίου Αν Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσιολογίας

Απ. Χατζηευθυμίου Αν Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσιολογίας Απ. Χατζηευθυμίου Αν Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσιολογίας Το 80% περίπου της γεύσης του φαγητού παρέχεται στην πραγματικότητα από την αίσθηση της όσφρησης. Η μυρωδιά μιας ουσίας σχετίζεται άμεσα με τη χημική

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (3)

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (3) Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (3) Δυσκολίες στην ανάγνωση Τα θεωρητικά μέρη του δικτύου οπτικής αναγνώρισης λέξεων και οι εκτιμώμενες θέσεις τους στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του έμπειρου

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγιάτου Χριστίνα, Ψυχολόγος, Α.Π.Θ. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer

Αγωγιάτου Χριστίνα, Ψυχολόγος, Α.Π.Θ. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer Αγωγιάτου Χριστίνα, Ψυχολόγος, Α.Π.Θ. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer Νευροψυχολογία Η νευροψυχολογία είναι η επιστήμη που μελετά τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου και τη σχέση του με τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Διαστήματα εμπιστοσύνης. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Διαστήματα εμπιστοσύνης. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διαστήματα εμπιστοσύνης Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διαστήματα εμπιστοσύνης Το διάστημα εμπιστοσύνης είναι ένα διάστημα αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

χρόνιου πόνου κι των συναισθημάτων. Μάλιστα, μεγάλο μέρος αυτού

χρόνιου πόνου κι των συναισθημάτων. Μάλιστα, μεγάλο μέρος αυτού Το μαιτεχμιακό σύστημα συνδέεται με τμήματα του μετωπιαίου κι κροταφικού λοβού ( τμήματα των εγκεφαλικών ημισφαιρίων,ονομασμένα σύμφωνα με το κρανιακό οστό που τα καλύπτει). Το ίδιο σχετίζεται με τον έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

και τυπική απόκλιση σ = 40mg ανά μπανάνα. α) Ποια είναι η πιθανότητα μια μπανάνα να περιέχει i)

και τυπική απόκλιση σ = 40mg ανά μπανάνα. α) Ποια είναι η πιθανότητα μια μπανάνα να περιέχει i) Α ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γραπτή Εξέταση Περιόδου Ιανουαρίου 8 στο Μάθημα Στατιστική 7..8. [] Ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται καθημερινά από έως 6 mg (mllgrams) καλίου. Η ποσότητα καλίου που περιέχεται στα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (One-Way Analyss of Varance) Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Βιολογικές Βάσεις Στέλλα Βοσνιάδου

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Βιολογικές Βάσεις Στέλλα Βοσνιάδου 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 Νευρώνες: Τα βασικά στοιχεία του Νευρικού Συστήµατος 3 Luigi Galvagni Joannes Muller Herman von Helmhoz τέλη του 18ου αιώνα Ανακαλύπτουν πως η νευρική µεταβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί» Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους Η αυτοεικόνα μας «σχηματίζεται» ως ένα σχετικά σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας.

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Αντικείμενο Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Θανατηφόρα ατυχήματα από ηλεκτροπληξία στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980-1995

Διαβάστε περισσότερα