Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου"

Transcript

1 Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου 1/24

2 SingularLogic Control 1 ιαχείριση ιακινήσεων Πετρελαίου 1.1 Γενική Περιγραφή Η υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου απευθύνεται σε πρατηριούχους καυσίµων αλλά & σε εταιρείες που εµπορεύονται πετρέλαιο θέρµανσης ή/ και Diesel. Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία παραµετροποίησης της εφαρµογής, αλλά και ο τρόπος λειτουργίας όλων των ενοτήτων που εµπλέκονται, ώστε µετά την εξοµοίωση των συντελεστών Ε.Φ.Κ.: να εξάγονται τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή των στοιχείων διακίνησης πετρελαίου στο σύστηµα του υπουργείου οικονοµικών «Ήφαιστος», µέσω του ενδιάµεσου συστήµατος «ΑΦΡΟ ΙΤΗ». να πραγµατοποιείται ο υπολογισµός της επιστροφής Ε.Φ.Κ. σε παραστατικά πωλήσεων που εκδίδονται σε διάστηµα ισχύος της επιστροφής Ε.Φ.Κ., τα οποία προορίζονται σε τελικούς καταναλωτές. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εταιρία σας να έχει την ιδιότητα Εταιρία Πετρελαιοειδών. Παραµετροποίηση Παράµετροι ιαχείρισης Πετρελαιοειδών Λογαριασµοί Πελατών Λογαριασµοί Προµηθευτών Αποθηκευτικοί Χώροι Παραστατικά Πωλήσεων Παραστατικά Προς / Από Τελικούς Καταναλωτές - Αυτοπαραδόσεις Παραστατικά Προς / Από Μεταπωλητές Παραστατικά Αγορών Εισαγωγή Εξαγωγή µε παραστατικό άλλου µέλους ΉΦΑΙΣΤΟΣ Εκτελωνισµός Πετρελαίου Παραστατικά Αποθήκης Ενδοδιακινήσεις [Εισαγωγή Εξαγωγή µε παραστατικό έκδοσής µας] Φόρµες Εκτύπωσης Παραστατικών Στοιχεία Επιστροφής ΕΦΚ Εκτύπωση σε προτυπωµένα έντυπα SingularLogic Εκτύπωση σε λοιπά έντυπα Υποβο λή Στοιχείων ιακίνησης Πετρελ αίου Ενηµερώσεις Λογιστικής Εσόδων Εξόδων 2

3 ιαχείριση Πετρελαίου Θέρµανσης Βασική Υποχρέωση Εταιρειών Εµπορίας Πετρελαίου Βάσει της ΠΟΛ 1022/2008, από τις 15 Φεβρουαρίου 2008 και εφεξής οι Εταιρίες Εµπορίας Πετρελαίου υποχρεούνται για τη λιανική πώληση του πετρελαίου κίνησης να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης από φορολογικό µηχανισµό του Ν. 1809/1988 ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν ή την απαλλαγή από την τήρησή τους. Οι αποδείξεις αυτές που εκδίδονται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του Κ.Β.Σ. (Π.. 186/1992) καθώς και του Ν. 1809/1988 όταν χρησιµοποιείται Φορολογική Ταµειακή Μηχανή αθροίζονται σε ιδιαίτερο αθροιστή (τµήµα), η συνολική ηµερήσια αξία του οποίου εµφανίζεται στο δελτίο ηµερήσιας κίνησης "Ζ". 1.2 Παραµετροποίηση Παράµετροι ιαχείρισης Πετρελαιοειδών Στις Παραµέτρους ιαχείρισης Πετρελαιοειδών (Παράµετροι & Προτιµήσεις / Εργασίες Έναρξης / Παράµετροι ιαχείρισης Πετρελαιοειδών) συµπληρώνετε τα παρακάτω: Προτεινόµενα Στοιχεία Επιστροφής Ε.Φ.Κ. Συντελεστής ανά λίτρο: Πρόκειται για το συντελεστή που αντιστοιχεί σε ένα λίτρο, σύµφωνα µε τον οποίο πραγµατοποιείται ο υπολογισµός του Ε.Φ.Κ. σε παραστατικά, προς / από τελικούς καταναλωτές. Υπολογίζεται αυτόµατα, εάν συµπληρώσετε τον συντελεστή που ισχύει ανά χιλιόλιτρο καθώς και το αντίστροφο. o Συµπληρώνετε το καθαρό συντελεστή ανά λίτρο ο οποίος δεν περιλαµβάνει Φ.Π.Α. (0,272 βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας), εάν θέλετε να παρακολουθείτε ξεχωριστά την αξία Φ.Π.Α. Ε.Φ.Κ. από την καθαρή. Απαραίτητο είναι σε αυτή τη περίπτωση να δηλώσετε τον συνδεόµενο ΦΠΑ βάσει του οποίου γίνεται ο υπολογισµός του, στον λογαριασµό επιστροφής Ε.Φ.Κ. (δείτε αναλυτικά παρακάτω). Αυτός αποτελεί και τον προτεινόµενο τρόπο παρακολούθησης. o Συµπληρώνετε το µικτό συντελεστή ανά λίτρο ο οποίος περιλαµβάνει Φ.Π.Α. (0,32368 βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας), µόνο εφόσον δεν επιθυµείτε να παρακολουθείτε ξεχωριστά την αξία Φ.Π.Α. Ε.Φ.Κ. από την καθαρή. Σε αυτή τη περίπτωση ο λογαριασµός επιστροφής Ε.Φ.Κ. δεν πρέπει να συνδέεται µε Φ.Π.Α. (δείτε αναλυτικά παρακάτω). Συντελεστής ανά χιλιόλιτρο: Πρόκειται για το συντελεστή που αντιστοιχεί στα χίλια λίτρα. Σύµφωνα µε αυτόν, πραγµατοποιείται ο υπολογισµός του Ε.Φ.Κ. σε παραστατικά, προς / από τελικούς καταναλωτές. Βάσει του συγκεκριµένου συντελεστή υπολογίζεται και ο συντελεστής ανά λίτρο και αντίστροφα. o Συµπληρώνετε το καθαρό συντελεστή ανά χιλιόλιτρο, ο οποίος δεν περιλαµβάνει Φ.Π.Α. (272 βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας), εφόσον θέλετε να παρακολουθείτε ξεχωριστά την αξία Φ.Π.Α. Ε.Φ.Κ. από την καθαρή. Απαραίτητο είναι σε αυτή τη περίπτωση να δηλώσετε τον συνδεόµενο Φ.Π.Α. βάσει του οποίου γίνεται ο υπολογισµός του, στο λογαριασµό επιστροφής Ε.Φ.Κ. (δείτε αναλυτικά παρακάτω). 3

4 SingularLogic Control o Συµπληρώνετε το µικτό συντελεστή ανά χιλιόλιτρο, ο οποίος περιλαµβάνει Φ.Π.Α. (βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας : 323,68 εάν πραγµατοποιείτε πωλήσεις µε κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. ή 307,36 για µειωµένο καθεστώς Φ.Π.Α.) και µόνο εφόσον ΕΝ επιθυµείτε να παρακολουθείτε ξεχωριστά την αξία ΦΠΑ Ε.Φ.Κ. από την καθαρή. Προσοχή, σε αυτή τη περίπτωση ο λογαριασµός επιστροφής Ε.Φ.Κ. δεν πρέπει να συνδέεται µε Φ.Π.Α. (δείτε αναλυτικά παρακάτω). Λογαριασµός: Επιλέγετε το λογαριασµό Εσόδων, ο οποίος ενηµερώνεται µε την αξία επιστροφής, κατά τον αυτόµατο υπολογισµό Ε.Φ.Κ. σε είδη πετρελαίου θέρµανσης ή/ και Diesel. Απαραίτητο είναι να έχετε πρωτίστως δηµιουργήσει λογαριασµό µε κατηγορία πετρελαιοειδών Ε.Φ.Κ. Επιστροφής, οι οποίος να προορίζεται για Χρήση σε παραστατικά πωλήσεων (έσοδα- επιβαρύνσεις) (εικόνα 1.2.1α). Εάν ο συντελεστής που έχετε καθορίσει παραπάνω είναι ο καθαρός χωρίς το Φ.Π.Α., είναι απαραίτητο να συνδέσετε τον λογαριασµό µε το σωστό λογαριασµό Φ.Π.Α., ο οποίος περιλαµβάνει το ποσοστό σύµφωνα µε το οποίο υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. του Ε.Φ.Κ. ιαφορετικά, εάν ο συντελεστής είναι µικτός ΕΝ πρέπει ο λογαριασµός να συνδεθεί µε Φ.Π.Α. Εικόνα α Στοιχεία Λογαριασµού Εσόδων Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος / Ηµεροµηνία Λήξης Ισχύος: Πρόκειται για το χρονικό διάστηµα ισχύος της επιστροφής Ε.Φ.Κ. (εικόνα 1.2.1β). Ο υπολογισµός πραγµατοποιείται µόνο σε παραστατικά πωλήσεων που ανήκουν σε αυτό το χρονικό διάστηµα, εφόσον απαιτείται βάσει της αντιστοίχισης. 4

5 ιαχείριση Πετρελαίου Θέρµανσης Ηµεροµηνία Έναρξης Εξοµοίωσης Ε.Φ.Κ.: Πρόκειται για την ηµεροµηνία από την οποία ξεκινά η εφαρµογή εξοµοίωσης των συντελεστών Ε.Φ.Κ.. Από την ηµεροµηνία αυτή αρχίζει η υποβολή των στοιχείων διακίνησης πετρελαίου. Εικόνα 1.2.1β Παράµετροι ιαχείρισης Πετρελαιοειδών Αντιστοίχιση Τύπων παραστατικών / Κινήσεων µε κωδικούς ιακίνησης Πετρελαιοειδών Στο σηµείο αυτό πραγµατοποιείται αντιστοίχιση Τύπων Παραστατικών / Κινήσεων µε κωδικούς διακίνησης πετρελαιοειδών (εικόνα 1.2.1δ). Σηµειώνεται ότι, τα παραστατικά που έχει νόηµα να αντιστοιχιστούν είναι τα ποσοτικά (π.χ. ελτίο Αποστολής /. Αποστολής Τιµολόγιο). Αναγκαίο επίσης είναι, πριν πραγµατοποιήσετε την αντιστοίχιση, να έχετε δηµιουργήσει όσους νέους τύπους παραστατικών απαιτούνται, έτσι ώστε οι κινήσεις αυτές να ενηµερώσουν διαφορετικούς κωδικούς διακίνησης (π.χ. διαχωρισµός των παραστατικών πωλήσεων σε παραστατικά προς /από τελικούς καταναλωτές ή µεταπωλητές). Κατηγορία Κίνησης: Πρόκειται για την κατηγορία του τύπου για τον οποίο επιθυµείτε να πραγµατοποιηθεί η αντιστοίχιση. Επιλέγετε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες κίνησης: - Παραστατικά Πωλήσεων: Χρησιµοποιείται για τους κωδικούς διακίνησης & 301, 302. Ακολουθεί επιλογή τύπων παραστατικών της κατηγορίας αυτής. - Παραστατικά Αγορών: Χρησιµοποιείται για κωδικούς διακίνησης 101, 102 & 501. Ακολουθεί επιλογή τύπων παραστατικών της κατηγορίας αυτής. - Παραστατικά Αποθήκης: Χρησιµοποιείται για κωδικούς διακίνησης 301, 101 (για κινήσεις εξαγωγών εισαγωγών λόγω ενδοδιακίνησης). Ακολουθεί επιλογή τύπων παραστατικών της κατηγορίας αυτής. - Κινήσεις Ειδών: Χρησιµοποιείται µόνο για περιπτώσεις που απαιτείται να εξαχθούν στοιχεία από κινήσεις ειδών. Π.χ. κινήσεις φυσικής απογραφής. 5

6 SingularLogic Control Τύπος Παραστατικού / Κίνησης: υνατότητα επιλογής µεταξύ των τύπων παραστατικών / κίνησης της αντίστοιχης κατηγορίας. Κωδικός ιακίνησης: Με F6 επιλέγετε από τους προτεινόµενους κωδικούς διακίνησης, εκείνον που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο είδος κίνησης. (εικόνα 1.2.1γ). Για οποιοδήποτε άλλο κωδικό βάσει της εκάστοτε νοµοθεσίας συµπληρώνετε απευθείας τον κωδικό που πρέπει να ενηµερωθεί. Εικόνα 1.2.1γ Παράµετροι ιαχείρισης Πετρελαιοειδών Κωδικός ιακίνησης χωρίς δικαίωµα επιστροφής (ή εισαγωγή ενδοδ.): Αφορά µόνο στα παραστατικά της κατηγορίας Πωλήσεων & Αποθήκης. Συγκεκριµένα, Στα παραστατικά πωλήσεων έχει νόηµα µόνο για όσα αφορούν σε πώληση ή επιστροφή πώλησης προς / από τελικούς καταναλωτές (κωδικοί 201, 202, 203, 204). Πρόκειται για τον κωδικό διακίνησης που παίρνει η εγγραφή κατά την ενηµέρωση της κατάστασης διακίνησης πετρελαίου, όταν το παραστατικό εκδίδεται σε περίοδο µη ισχύος του συντελεστή επιστροφής ή χωρίς κωδικό ηλεκτρονικής πληρωµής ΕΗ. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία : Αντίστοιχα µε τον κωδικό ιακίνησης 201 προτείνεται ο κωδικός 205. Αντίστοιχα µε τον κωδικό 202 προτείνεται ο κωδικός 206. Αντίστοιχα µε τον κωδικό 203 προτείνεται ο κωδικός 207. Αντίστοιχα µε τον κωδικό 204 προτείνεται ο κωδικός

7 ιαχείριση Πετρελαίου Θέρµανσης Στα παραστατικά Αποθήκης χρησιµοποιείται για τις ενδοδιακινήσεις και ειδικότερα για την κίνηση εισαγωγής (ενδοδιακίνησης). Αντίστοιχα µε τον κωδικό ιακίνησης 301 (που αναφέρεται στην κίνησης εξαγωγής) πρέπει να δηλώσετε τον κωδικό 101 (που αναφέρεται στην κίνηση εισαγωγής), µόνο όµως για παραστατικά ενδοδιακινήσεων µεταξύ Α.Χ. διαφορετικών υποκαταστηµάτων, δηλαδή Α.Χ. µε διαφορετικό «Α.Μ. Ήφαιστος». Επιστροφή ΕΦΚ: ηλώνει ότι θα υπολογιστεί Ε.Φ.Κ. Επιστροφής κατά την καταχώρηση παραστατικού πώλησης του συγκεκριµένου τύπου (εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, βλέπε παράγραφο 1.3). Η επιλογή του έχει νόηµα µόνο για παραστατικά που αφορούν πώληση ή Επιστροφή πώλησης προς / από τελικούς καταναλωτές (κωδικοί 201,202), - Ιδιοχρησιµοποίηση (κωδικοί 203,204). Ο υπολογισµός πραγµατοποιείται αυτόµατα, σύµφωνα µε τα στοιχεία επιστροφής Ε.Φ.Κ. που δηλώνονται παραπάνω. Εικόνα 1.2.1δ Παράµετροι ιαχείρισης Πετρελαιοειδών Μέσο Μεταφοράς: Πρόκειται για γρήγορο τρόπο µετάβασης στον πίνακα Μέσων Μεταφοράς µε σκοπό να δηλωθούν ο Κωδικός διακίνησης και το Αναγνωριστικό στα µέσα µεταφοράς (Βυτία, Πλοία) που χρησιµοποιούνται για τη διακίνηση Πετρελαίου (εικόνα 1.2.1ε). Πιο συγκεκριµένα: - Κωδικός διακίνησης: Με F6 επιλέγετε 1 για Βυτίο, 2 - Παράδοση στο Πρατήριο, 3 για Πλοίο, 9 για οποιοδήποτε άλλο µέσο. 7

8 SingularLogic Control - Αναγνωριστικό: Συµπληρώνετε τον αριθµό κυκλοφορίας για τα Βυτία ή το όνοµα του Πλοίου για τα Πλοία. Εναλλακτικά, το αναγνωριστικό είναι δυνατό να δηλωθεί απευθείας στη συναλλαγή ή να µεταβληθεί από εκεί σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Θα πρέπει επίσης να συµπληρώσετε ένα µέσο Μεταφοράς Παράδοση στο Πρατήριο µε τον αντίστοιχο Κωδικό 2, χωρίς να δηλώσετε αναγνωριστικό, για τις περιπτώσεις παραλαβής του πετρελαίου από τον πελάτη, απευθείας στο πρατήριο. Εικόνα 1.2.1ε Παράµετροι ιαχείρισης Πετρελαιοειδών Λογαριασµοί Πελατών Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωµής ΕΗ: Συµπληρώνετε το συγκεκριµένο κωδικό σε πελάτες (εταιρείες ή ιδιώτες) που αφορούν τελικούς καταναλωτές πετρελαίου, προκειµένου ο κωδικός αυτός να προτείνεται κατά την καταχώρηση παραστατικού πώλησης (εικόνα 1.2.2α). Εναλλακτικά, ο Κωδικός ΕΗ (δωδεκαψήφιος κωδικός) είναι δυνατό να δηλωθεί απευθείας στη συναλλαγή ή να µεταβληθεί από εκεί σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί. 8

9 ιαχείριση Πετρελαίου Θέρµανσης Εικόνα 1.2.2α Στοιχεία Λογαριασµού Πελάτη Α.Μ. Ήφαιστος: Πρόκειται για τον Αριθµό Μητρώου του πελάτη (εικόνα 1.2.2β), όπως αυτός έχει δηλωθεί στο πρόγραµµα ΉΦΑΙΣΤΟΣ ( Ι.ΠΕ.ΘΕ). Η συµπλήρωση του συγκεκριµένου στοιχείου έχει νόηµα µόνο σε περίπτωση που ο πελάτης είναι µεταπωλητής πετρελαίου. Για τους πελάτες που διαθέτουν διαφορετικά υποκαταστήµατα / διευθύνσεις, συµπληρώνετε τον Α.Μ. που ισχύει και για κάθε υποκατάστηµα / διεύθυνση, εκτός από το κεντρικό. Συµπληρώνετε τον Α.Μ. προκειµένου να ενηµερωθεί η κατάσταση διακίνησης πετρελαίου θέρµανσης. 9

10 SingularLogic Control Εικόνα 1.2.2β Στοιχεία Λογαριασµού Πελάτη Λογαριασµοί Προµηθευτών Α.Μ. Ήφαιστος: Πρόκειται για τον Αριθµό Μητρώου του προµηθευτή (στην εικόνα 1.2.2γ)., όπως αυτός έχει δηλωθεί στο πρόγραµµα ΉΦΑΙΣΤΟΣ ( Ι.ΠΕ.ΘΕ). Για τους προµηθευτές που διαθέτουν διαφορετικά υποκαταστήµατα / διευθύνσεις, συµπληρώνετε τον Α.Μ. που ισχύει και για κάθε υποκατάστηµα / διεύθυνση, εκτός από το κεντρικό. Συµπληρώνετε τον Α.Μ. προκειµένου να ενηµερωθεί η κατάσταση διακίνησης πετρελαίου θέρµανσης 10

11 ιαχείριση Πετρελαίου Θέρµανσης Εικόνα 1.2.2γ Στοιχεία Λογαριασµού Προµηθευτή Αποθηκευτικοί Χώροι Στα Στοιχεία του Αποθηκευτικού χώρου (Παράµετροι & Προτιµήσεις / Εργασίες Έναρξης / Οργάνωση Εταιρείας / Αποθηκευτικοί χώροι), συµπληρώνετε τον Αριθµό Μητρώου του Αποθηκευτικού Χώρου, όπως αυτός έχει δηλωθεί στο πρόγραµµα ΉΦΑΙΣΤΟΣ ( Ι.ΠΕ.ΘΕ) (εικόνα 1.2.2δ). Είναι απαραίτητο να σηµειωθεί ότι, οι Αποθηκευτικοί Χώροι που αναφέρονται στον ίδιο φυσικό χώρο έχουν τον ίδιο Αριθµό Μητρώου. Κάθε εγγραφή που αφορά διακίνηση πετρελαίου, περιλαµβάνει (κατά την υποβολή της), τον Αριθµό Μητρώου του Αποθηκευτικού Χώρου στον οποίο αυτή αναφέρεται. Σηµείωση: Ο αριθµός Μητρώου των αποθηκευτικών χώρων που αφορούν στην έδρα της εταιρίας συµπίπτει µε το Α.Φ.Μ. αυτής, ενώ κάθε αποθηκευτικός χώρος ο οποίος αφορά σε διαφορετικό φυσικό χώρο από το κεντρικό υποκατάστηµα, αποτελείται από το Α.Φ.Μ. και έναν κωδικό που αντιστοιχεί στο υποκατάστηµα διαχωρισµένο από το Α.Φ.Μ. µε τελεία. 11

12 SingularLogic Control Εικόνα 1.2.2δ Στοιχεία Αποθηκευτικού χώρου 12

13 ιαχείριση Πετρελαίου Θέρµανσης 1.3 Παραστατικά Πωλήσεων Η πώληση πετρελαίου (αφορά είδη αποθήκης µε κατηγορία πετρελαιοειδών πετρέλαιο θέρµανσης ή/ και Diesel), είναι δυνατό να απευθύνεται σε τελικό καταναλωτή ή µεταπωλητή ή να προορίζεται για ιδιοκατανάλωση (αυτοπαράδοση). Βάσει αυτού καταχωρείτε παραστατικό αντίστοιχου τύπου (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.2) Παραστατικά Προς / Από Τελικούς Καταναλωτές Ιδιοχρησιµοποίηση Είναι απαραίτητο να δηλωθεί στους τύπους των ποσοτικών παραστατικών που συµµετέχουν στην αντιστοίχιση ότι «επιτρέπεται η κίνηση λογαριασµών εσόδων». Για παραστατικά τα οποία απευθύνονται σε τελικούς καταναλωτές & εκδίδονται σε ηµεροµηνία εντός του διαστήµατος ισχύος της επιστροφής Ε.Φ.Κ., γίνεται αυτόµατος υπολογισµός της επιστροφής αυτής, στις γραµµές εσόδων - επιβαρύνσεων. (απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν οριστεί οι κατάλληλες παράµετροι όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.2). Εικόνα 1.3.1α Παραστατικό Πώλησης Υπάρχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις : Εάν ο Πελάτης διαθέτει Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωµής.Ε.Η., είναι απαραίτητο αυτός να συµπληρωθεί στα στοιχεία ιακίνησης, προκειµένου να καταχωρηθεί το παραστατικό. Εάν δεν συµπληρωθεί, εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα. Η υποβολή του παραστατικού εφόσον περιέχει επιστρεφόµενο ποσό γίνεται στον κωδικό 201 ή 202 (παραστατικά προς τελικούς καταναλωτές) & 203 ή 204 (για ιδιοχρησιµοποίηση) βάσει της αντιστοίχισης. 13

14 SingularLogic Control Σηµείωση: Σε περίπτωση που ο Κωδικός δεν είναι έγκυρος, είναι αδύνατη η υποβολή του παραστατικού. Εάν ο Πελάτης ΕΝ διαθέτει Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωµής.Ε.Η., το παραστατικό δεν πρέπει να περιλαµβάνει επιστρεφόµενο ποσό. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να διαγράψετε την γραµµή υπολογισµού της επιστροφής Ε.Φ.Κ. Εάν δεν διαγραφεί, εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα. Η υποβολή του παραστατικού στην περίπτωση αυτή, εφόσον δεν περιλαµβάνεται επιστρεφόµενο ποσό γίνεται στον κωδικό 205 ή 206 (βάσει αντιστοίχισης). Εικόνα 1.3.1β Παραστατικό Πώλησης είτε παρακάτω για τις φόρµες εκτύπωσης παραστατικών και για τη δυνατότητα εκτύπωσης στοιχείων επιστροφής ΕΦΚ. Για παραστατικά τα οποία απευθύνονται σε τελικούς καταναλωτές ή ιδιοχρησιµοποίηση & εκδίδονται σε ηµεροµηνία εκτός του διαστήµατος ισχύος της επιστροφής Ε.Φ.Κ., δεν πραγµατοποιείται ο υπολογισµός αυτής (της επιστροφής). Για την υποβολή των στοιχείων διακίνησης πετρελαίου δεν είναι αναγκαία η συµπλήρωση του Κωδικού ΕΗ. Ωστόσο σε περίπτωση που ο πελάτης τον διαθέτει, καλό είναι αυτός να συµπληρωθεί στα στοιχεία διακίνησης (όπως φαίνεται παρακάτω). Η υποβολή του παραστατικού, εφόσον δεν περιλαµβάνεται επιστρεφόµενο ποσό γίνεται στον κωδικό 205 ή 206 (παραστατικά προς τελικούς καταναλωτές) & 207 ή 208 (για ιδιοχρησιµοποίηση), βάσει της αντιστοίχισης, Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, κατά την καταχώρηση παραστατικού εµφανίζεται η φόρµα των Στοιχείων ιακίνησης από την οποία πληροφορείστε για τα στοιχεία διακίνησης πετρελαίου του παραστατικού (ποσότητα, συντελεστής & συνολική αξία επιστροφής Ε.Φ.Κ.). Στο σηµείο αυτό συµπληρώνετε τα στοιχεία(εικόνα 1.3.1γ): Μέσο Μεταφοράς µε το οποίο διακινείται το πετρέλαιο (όπως αυτό έχει οριστεί στις παραµέτρους, παράγραφος 1.2). Εάν έχει καθοριστεί στον πελάτη, τότε προτείνεται σε κάθε παραστατικό που εκδίδεται γι αυτόν. Αναγνωριστικό (ο τρόπος συµπλήρωσης περιγράφεται στη παράγραφο 1.2). Τα στοιχεία του αναγνωριστικού εµφανίζονται απευθείας στη συναλλαγή, εφόσον αυτά έχουν καταχωρηθεί στον αντίστοιχο πίνακα. 14

15 ιαχείριση Πετρελαίου Θέρµανσης Εικόνα 1.3.1γ Παραστατικό Πώλησης Παραστατικά Προς / Από Μεταπωλητές Για πωλήσεις ή επιστροφές πωλήσεων σε µεταπωλητές, ενηµερώνεται κατά την υποβολή ο κωδικός διακίνησης (301 ή 302) βάσει της αντιστοίχισης που έχει πραγµατοποιηθεί ( όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.2). Κατά την καταχώρηση παραστατικού εµφανίζεται η φόρµα των Στοιχείων ιακίνησης από την οποία πληροφορείστε για την ποσότητα διακίνησης πετρελαίου και εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή (εικόνα 1.3γ): Μέσο Μεταφοράς µε το οποίο διακινείται το πετρέλαιο (όπως αυτό έχει οριστεί στις παραµέτρους, παράγραφος 1.2). Εάν έχει καθοριστεί στον πελάτη, τότε προτείνεται σε κάθε παραστατικό που εκδίδεται γι αυτόν. Αναγνωριστικό (ο τρόπος συµπλήρωσης περιγράφεται στη παράγραφο 1.2). Τα στοιχεία του αναγνωριστικού εµφανίζονται απευθείας στη συναλλαγή, εφόσον αυτά έχουν καταχωρηθεί στον αντίστοιχο πίνακα. 15

16 SingularLogic Control 1.4 Παραστατικά Αγορών Η αγορά πετρελαίου (ειδών αποθήκης µε κατηγορία πετρελαιοειδών πετρέλαιο θέρµανσης ή Diesel), είναι δυνατό να αφορά σε Εισαγωγή ή Εξαγωγή σε παραστατικό άλλου µέλους ΗΦΑΙΣΤΟΣ, ή Εκτελωνισµό. Βάσει αυτού καταχωρείτε παραστατικό αντίστοιχου τύπου (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.2) Εισαγωγή Εξαγωγή σε παραστατικό άλλου µέλους ΉΦΑΙΣΤΟΣ Για αγορές, ενηµερώνεται κατά την υποβολή ο κωδικός διακίνησης (101 ή 102) βάσει της αντιστοίχισης που έχει πραγµατοποιηθεί. Κατά την καταχώρηση παραστατικού αγοράς εµφανίζεται η φόρµα των Στοιχείων ιακίνησης, από την οποία πληροφορείστε για την ποσότητα διακίνησης πετρελαίου και εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή (εικόνα 1.3.1γ): Μέσο Μεταφοράς µε το οποίο διακινείται το πετρέλαιο (όπως αυτό έχει οριστεί στις παραµέτρους, παράγραφος 1.2). Αναγνωριστικό (ο τρόπος συµπλήρωσης περιγράφεται στη παράγραφο 1.2). Τα στοιχεία του αναγνωριστικού εµφανίζονται απευθείας στη συναλλαγή, εφόσον αυτά έχουν καταχωρηθεί στον αντίστοιχο πίνακα Εκτελωνισµός Πετρελαίου Για τον εκτελωνισµό πετρελαίου, ενηµερώνεται κατά την υποβολή ο κωδικός διακίνησης (501) βάσει της αντιστοίχισης που έχει πραγµατοποιηθεί. Κατά την εισαγωγή των στοιχείων εκτελωνισµού συµπληρώνετε τον Αριθµό ιασάφησης (είτε στο αντίστοιχο πεδίο εάν το διαθέτει η εφαρµογή, είτε τον εισάγετε στον αριθµό παραστατικού), προκειµένου να πραγµατοποιήσετε στη συνέχεια την υποβολή των στοιχείων διακίνησης. Κατά την καταχώρηση του παραστατικού, εµφανίζεται η φόρµα των Στοιχείων ιακίνησης από την οποία πληροφορείστε για την ποσότητα διακίνησης πετρελαίου και εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή (εικόνα 1.3.1γ): Μέσο Μεταφοράς µε το οποίο διακινείται το πετρέλαιο (όπως αυτό έχει οριστεί στις παραµέτρους, παράγραφος 1.2). Αναγνωριστικό (ο τρόπος συµπλήρωσης περιγράφεται στη παράγραφο 1.2). Τα στοιχεία του αναγνωριστικού εµφανίζονται απευθείας στη συναλλαγή,εφόσον αυτά έχουν καταχωρηθεί στον αντίστοιχο πίνακα. Η ηµεροµηνία ενηµέρωσης του παραστατικού είναι απαραίτητο να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία του παραστατικού εκτελωνισµού. Στον «Α.Μ. ΉΦΑΙΣΤΟΣ» του προµηθευτή συµπληρώνετε τον αριθµό µητρώου του τελωνείου. 16

17 ιαχείριση Πετρελαίου Θέρµανσης Εικόνα 1.4.2α Παραστατικό Αγοράς 1.5 Παραστατικά Αποθήκης Ενδοδιακινήσεις [Εισαγωγή Εξαγωγή µε παραστατικό έκδοσής µας] Για ενδοδιακινήσεις µεταξύ Αποθηκευτικών χώρων που αναφέρονται σε διαφορετικό υποκατάστηµα (διαθέτουν δηλαδή διαφορετικούς Αριθµούς Μητρώου Ήφαιστος ), καταχωρείτε παραστατικό ενδοδιακίνησης, εφόσον έχετε πραγµατοποιήσει την κατάλληλη αντιστοίχιση του τύπου παραστατικού στις παραµέτρους πετρελαιοειδών. ηλώνετε τον κωδικό 301 στον «Κωδικό ιακίνησης» (για την κίνηση εξαγωγής) και τον κωδικό 101 στον «Κωδικό ιακίνησης χωρίς δικαίωµα επιστροφής (ή εισαγωγή ενδ.)», για την κίνηση εισαγωγής. Προσοχή! είναι απαραίτητο να δηλώσετε τον δεύτερο κωδικό διακίνησης προκειµένου να γίνει η υποβολή της κίνησης εισαγωγής (ενδοδιακίνησης). Τα παραστατικά ενδοδιακινήσεων µεταξύ Αποθηκευτικών χώρων του ίδιου υποκαταστήµατος (τα οποία διαθέτουν ίδιο «Α.Μ. Ήφαιστος») προτείνεται να µην συµµετέχουν στην παραµετροποίηση, ώστε να µην ενηµερώνουν τα συστήµατα ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Κατά την καταχώρηση του παραστατικού, εµφανίζεται η φόρµα των Στοιχείων ιακίνησης από την οποία πληροφορείστε για την ποσότητα διακίνησης πετρελαίου και εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή (εικόνα 1.3.1γ): Μέσο Μεταφοράς µε το οποίο διακινείται το πετρέλαιο (όπως αυτό έχει οριστεί στις παραµέτρους, παράγραφος 1.2). 17

18 SingularLogic Control Αναγνωριστικό (ο τρόπος συµπλήρωσης περιγράφεται στη παράγραφο 1.2). Τα στοιχεία του αναγνωριστικού εµφανίζονται απευθείας στη συναλλαγή, εφόσον αυτά έχουν καταχωρηθεί στον αντίστοιχο πίνακα. 1.6 Φόρµες Εκτύπωσης Παραστατικών Στοιχεία Επιστροφής Ε.Φ.Κ Εκτύπωση σε προ τυπωµένα Έντυπα SingularLogic Εάν χρησιµοποιείτε µια από τις προτεινόµενες φόρµες εκτύπωσης που διαθέτει η εφαρµογή σας, πρέπει να γνωρίζετε ότι έχει σχεδιαστεί φόρµα εκτύπωσης (για το µεσαίο έντυπο της SingularLogic) µε όνοµα «middlepolpetr.sdf», η οποία διαθέτει όλα τα στοιχεία που απαιτείται να αναγράφονται σε παραστατικά πωλήσεων προς τελικούς καταναλωτές. Θα την βρείτε στον φάκελο των προτεινόµενων φορµών DsgnForms (εικόνα α) και θα την ανοίξετε από το εργαλείο Singular Designer. Εικόνα 1.6.1α Φόρµες Εκτύπωσης Παραστατικών Η φόρµα αυτή διαθέτει (εικόνα β) : Τον τρόπο υπολογισµού του επιστρεφόµενου ποσού [Επιστρεφόµενο ποσό = Συντελ. ΕΦΚ (καθαρή αξία + ΦΠΑ) Χ Ποσότητα] Τον Αριθµό Ηλεκτρονικής Πληρωµής ΕΗ Τον Α.Μ. ΉΦΑΙΣΤΟΣ του Πελάτη Προσοχή! η φόρµα έχει σχεδιαστεί βάσει του προτεινόµενου τρόπου παρακολούθησης της επιστροφής Ε.Φ.Κ.. Περιλαµβάνει τόσο τον συντελεστή επιστροφής Ε.Φ.Κ. των παραµέτρων, ο οποίος είναι ο καθαρός συντελεστής σύµφωνα µε το προτεινόµενο τρόπο, όπως και τον συντελεστή Φ.Π.Α. Ε.Φ.Κ..που είναι διαθέσιµος στα παραστατικά πωλήσεων. Εάν στις παραµέτρους πετρελαιοειδών έχετε καθορίσει τον µικτό συντελεστή, τότε αρκεί στη φόρµα να χρησιµοποιήσετε το πεδίο 266: «Συντελεστής ΕΦΚ επιστροφής». 18

19 ιαχείριση Πετρελαίου Θέρµανσης Εικόνα 1.6.1β Φόρµα Εκτύπωσης Παραστατικού Εάν χρησιµοποιείτε κάποιο από τα έντυπα µικρό (small) ή µεγάλο (large), πρέπει να σχεδιάσετε µια νέα φόρµα, αντίστοιχη µε την πρότυπη. Απαραίτητο είναι στη συνέχεια να δηλώσετε τη συγκεκριµένη φόρµα (ή κάποια αντίστοιχη που θα δηµιουργήσετε εσείς), στους τύπους όσων παραστατικών απευθύνονται σε τελικούς καταναλωτές Εκτύπωση σε λοιπά έντυπα Εάν έχετε σχεδιάσει φόρµες εκτύπωσης για έντυπα που χρησιµοποιείτε, τα οποία όµως δεν ανήκουν στην Singularlogic, πρέπει να γνωρίζετε ότι, στο εργαλείο σχεδίασης Singular Designer έχετε τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσετε τα παρακάτω διαθέσιµα πεδία που αφορούν στα στοιχεία διακίνησης πετρελαίου και στα στοιχεία επιστροφής ΕΦΚ : Παραστατικά Πωλήσεων - Καθαρή Επιστρεφόµενη Αξία ΕΦΚ Πετρελ. (259) - ΦΠΑ Επιστρεφόµενης Αξίας ΕΦΚ Πετρελ. (260) - Συνολική Επιστρεφόµενη Αξία (261) - Καθαρή Αξία Επιβαρ. Χωρίς επιστρεφ. Αξία ΕΦΚ (262) - Αξία ΦΠΑ Επιβαρ. Χωρίς επιστρεφ. Αξία ΦΠΑ ΕΦΚ (263) - Συνολική αξία Επιβαρύνσεων χωρίς επιστρεφ. Αξία ΕΦΚ (264) - Συνολική Ποσότητα Πετρελαιοειδών (265) - Συντελεστής ΕΦΚ Επιστροφής [Συντελεστής καθαρής αξίας για 1 λτ.] (266) - Συντελεστής ΦΠΑ ΕΦΚ Επιστροφής [Συντελεστής αξίας ΦΠΑ για 1 λτ] - Κωδικός Ηλ. Πληρωµής ΕΗ (267) 19

20 SingularLogic Control - Αναγνωριστικό Μέσου ιακίνησης (268) - Α.Μ. ΉΦΑΙΣΤΟΣ Εκδότη (274) - Α.Μ. ΉΦΑΙΣΤΟΣ Πελάτη (275) Σηµείωση : Χρησιµοποιείτε τα διαθέσιµα πεδία των κωδικών 262, 263 & 264, σε περίπτωση που µέχρι τώρα στις φόρµες εκτύπωσης χρησιµοποιούσατε τα πεδία 57 & 58 (αξία επιβαρύνσεων & ΦΠΑ επιβαρύνσεων) και εφόσον επιθυµείτε οι αξίες ΕΦΚ (καθαρή & ΦΠΑ) να εµφανίζονται ξεχωριστά (κωδικοί 259, 260, 261). Παραστατικά Αγορών - Συνολική Ποσότητα Πετρελαιοειδών (175) - Αναγνωριστικό µέσου ιακίνησης (176) - Α.Μ. Ήφαιστος Εκδότη (178) - Α.Μ. Ήφαιστος Προµηθευτή (179) Παραστατικά Αποθήκης - Συνολική Ποσότητα Πετρελαιοειδών (75) - Αναγνωριστικό µέσου ιακίνησης (76) - Α.Μ. Ήφαιστος Εκδότη (77) 1.7 Υποβολή Στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου Απαραίτητη προϋπόθεση για την Υποβολή των Στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου µέσα από την συγκεκριµένη εφαρµογή, είναι η εγκατάσταση της εφαρµογής ΑΦΡΟ ΙΤΗ στον ίδιο Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Οι Οδηγίες Εγκατάστασης του συστήµατος ΑΦΡΟ ΙΤΗ, περιγράφονται στο αντίστοιχο κείµενο οδηγιών χρήσης της συγκεκριµένης εφαρµογής. Είναι επίσης σηµαντικό να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα: Για την Υποβολή Στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου απαιτείται να βρίσκεται εντός της εφαρµογής µόνο ο χειριστής που θα κάνει την ενηµέρωση Η Υποβολή Στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου θα πρέπει να γίνεται πάντα από τον ίδιο Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Μέσω της συγκεκριµένης εργασίας οι κινήσεις διακίνησης πετρελαίου (Θέρµανσης και Diesel) αποστέλλονται στο πρόγραµµα ΑΦΡΟ ΙΤΗ και κατόπιν υποβάλλονται αυτόµατα στο σύστηµα ΉΦΑΙΣΤΟΣ του Υπουργείου. Τα παραστατικά κινήσεις που συµµετέχουν, είναι όσα πληρούν ταυτόχρονα τις παρακάτω προϋποθέσεις : Ο τύπος τους έχει συνδεθεί µε κωδικό διακίνησης (στις παραµέτρους διαχείρισης πετρελαιοειδών) Είναι επίσηµα, διαθέτουν δηλαδή ηµεροµηνία ενηµέρωσης / έκδοσης. Έχουν εκδοθεί σε ηµεροµηνία µετά την έναρξη εφαρµογής της εξοµοίωσης των συντελεστών Ε.Φ.Κ. εν έχουν ήδη σταλεί στο σύστηµα ΑΦΡΟ ΙΤΗ ή τροποποιηθεί, διαγραφεί ή ακυρωθεί µετά την αποστολή τους. 20

21 ιαχείριση Πετρελαίου Θέρµανσης Εικόνα 1.7α Υποβολή Στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου Στο σηµείο αυτό, καθορίζετε την ηµεροµηνία µέχρι την οποία πραγµατοποιείται η υποβολή. Αποστέλλονται όσα παραστατικά δεν έχουν αποσταλεί, καθώς και όσα έχουν τροποποιηθεί, διαγραφεί ή ακυρωθεί ενώ είχαν ενηµερώσει το σύστηµα ΗΦΑΙΣΤΟΣ, µε σκοπό να τροποποιηθούν αντίστοιχα τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί. Εάν επιθυµείτε την εµφάνιση των στοιχείων των εγγραφών πριν την αποστολή, καθορίζετε την αντίστοιχη επιλογή. Είναι σηµαντικό να επισηµανθούν τα εξής: εν γίνεται αποστολή παραστατικών µε αρνητική τη συνολική ποσότητα πετρελαιοειδών. Τα παραστατικά στον αριθµό των οποίων εισάγονται διαχωριστικοί χαρακτήρες δεν γίνονται αποδεκτά από το σύστηµα ΑΦΡΟ ΙΤΗ. Κατά την αποστολή τροποποιήσεων (µεταβολών, διαγραφών ή ακυρώσεων) εγγραφών που έχουν ήδη ενηµερώσει το σύστηµα ΑΦΡΟ ΙΤΗ και δεν υπάρχουν πλέον σε αυτό, εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα. Στη περίπτωση αυτή πρέπει να εισάγετε το παραστατικό της µεταβολής καθώς και το νέο παραστατικό, απευθείας στο σύστηµα ΑΦΡΟ ΙΤΗ (ανατρέξετε στις αναλυτικές οδηγίες του συστήµατος ΑΦΡΟ ΙΤΗ). 21

22 SingularLogic Control Για να µην εξακολουθεί να εµφανίζεται το µήνυµα σε επόµενη υποβολή, πρέπει να επιλέξετε «Ναι» στο παρακάτω µήνυµα. Περισσότερες πληροφορίες για την Υποβολή των Στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενηµερώσεις Ενηµέρωση Λογιστικής Υπάρχουν δύο τρόποι αποτύπωσης της πώλησης πετρελαίου Θέρµανσης στη λογιστική: Σύµφωνα µε το πρώτο τρόπο, στα λογιστικά βιβλία ενηµερώνεται η συνολική αξία της πώλησης στο λογαριασµό πωλήσεων (χωρίς να αφαιρεθεί η αξία ΕΦΚ). Το λογιστικό άρθρο στην περίπτωση αυτή θα είναι το ακόλουθο: Πελάτης 866,32 Χ Χρεώστες ( ηµόσιο) 323,68 Χ Πώληση Πετρελαίου Θέρµανσης 1000,00 Π Φ.Π.Α. πωλήσεων 190,00 Π Παράδειγµα προτύπου ενηµέρωσης 22

23 ιαχείριση Πετρελαίου Θέρµανσης Εικόνα1.8α Ενηµέρωση Λογιστικής Σύµφωνα µε το δεύτερο τρόπο, ο λογαριασµός πωλήσεων ενηµερώνεται µε την πραγµατική πώληση (αφού έχει αφαιρεθεί ο Ε.Φ.Κ.) και κάποιος υπολογαριασµός του λογαριασµού πωλήσεων (επιστροφή Ε.Φ.Κ.) ενηµερώνεται µε το ποσό του Ε.Φ.Κ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, στον υπολογαριασµό αυτό να έχουν αντιγραφεί όλες οι µεταβλητές που έχουν καθοριστεί και στον λογαριασµό πωλήσεων για την ενηµέρωση των δηλώσεων ΦΠΑ. Πελάτης Χρεώστες ( ηµόσιο) Πώληση Πετρελαίου Θέρµανσης Έσοδα ΕΦΚ Φ.Π.Α. πωλήσεων Φ.Π.Α. ΕΦΚ 866,32 Χ 323,68 Χ 728,00 Π 272,00 Π 138,32 Π 51,68 Π Παράδειγµα προτύπου ενηµέρωσης 23

24 SingularLogic Control Εικόνα 1.8.1β Ενηµέρωση Λογιστικής Σηµείωση : Είναι δυνατό να ακολουθήσετε τον δεύτερο τρόπο ενηµέρωσης µόνο για τα παραστατικά που χρησιµοποιείτε αποκλειστικά για τη διακίνηση πετρελαίου προς τελικούς καταναλωτές και εφόσον σε αυτά δεν κινούνται λογαριασµοί επιβαρύνσεων -εκτός από τον λογαριασµό επιστροφής ΕΦΚ Ενηµέρωση Εσόδων- Εξόδων Το βιβλίο εσόδων εξόδων συνεχίζει να ενηµερώνεται µε τον τρόπο που ενηµερωνόταν µέχρι σήµερα. Η στήλη των πωλήσεων ενηµερώνεται µε τη συνολική αξία της πώλησης (χωρίς να αφαιρεθεί η αξία Ε.Φ.Κ.). Εάν επιθυµείτε για πληροφοριακούς λόγους, έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε µια επιπλέον στήλη στο βιβλίο, η οποία θα ενηµερώνεται µε τα επιστρεφόµενα ποσά Ε.Φ.Κ.. Στις εκτυπώσεις : Εκκαθάριση Φ.Π.Α. βάσει λογαριασµών εσόδων εξόδων φόρων, Κινήσεις ανά κατηγορία λογαριασµού εξόδων, Κινήσεις ανά κατηγορία λογαριασµού εσόδων, Κινήσεις εσόδων εξόδων ανά ηµέρα, σας παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης λογαριασµών βάσει κατηγορίας ή ειδικής κατηγορίας. Αρχικά, δηµιουργείτε ειδική κατηγορία «Επιστροφή Ε.Φ.Κ.», την δηλώνετε στον λογαριασµό που έχετε ήδη καταχωρήσει (όπως περιγράφεται στην παράγραφο ) και κατόπιν είναι εφικτό να εξαιρείτε την συµµετοχή του λογαριασµού αυτού από τις παραπάνω εκτυπώσεις, ώστε να συµφωνούν τα ποσά µε αυτά που υποβάλλονται στις δηλώσεις ΦΠΑ. Πριν πραγµατοποιήσετε την ενηµέρωση εσόδων εξόδων από τις εφαρµογές SingularLogic Accountant ή SingularLogic Έσοδα Έξοδα, είναι απαραίτητο να έχετε ανοίξει τον λογαριασµό Ε.Φ.Κ. και να τον έχετε αντιστοιχίσει στις παραµέτρους ενηµέρωσης µε τον ανάλογο λογαριασµό Ε.Φ.Κ. της εµπορικής εφαρµογής. 24

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση P.O.S Η διαχείριση P.O.S µηχανών Online, σας παρέχει τη δυνατότητα να συνδέσετε τους Η/Υ στους οποίους πραγµατοποιείτε τις κινήσεις λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Εισφορά Ανακύκλωσης. Βήµατα για την παραµετροποίηση της εφαρµογής:

Εισφορά Ανακύκλωσης. Βήµατα για την παραµετροποίηση της εφαρµογής: Εισφορά Ανακύκλωσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε την νέα Απόφαση των Υπουργείων ΠΕΧΩ Ε και Οικονοµικών ( ηµοσίευση στο ΦΕΚ 1916, 24/12/2004) υποχρεούνται πλέον σε καταβολή Εισφοράς Ανακύκλωσης (στον ή στους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά;

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά; Για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από 1/1/2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών ανά µήνα σύµφωνα µε την ΠΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής. Τύποι Λογιστικών Άρθρων. Ηµερολόγια Λογιστικής. Στοιχεία Λογαριασµών Λογιστικού Σχεδίου

Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής. Τύποι Λογιστικών Άρθρων. Ηµερολόγια Λογιστικής. Στοιχεία Λογαριασµών Λογιστικού Σχεδίου Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής Με την επιλογή αυτή («Παράµετροι & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Παράµετροι Λογιστικής») µπορείτε να καθορίσετε τη Μορφή κωδικού Αναλυτικών Λογαριασµών* που επιθυµείτε να

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win Εμπορική Διαχείριση ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ.

PRISMA Win Εμπορική Διαχείριση ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ. 1 PRISMA Win Εμπορική Διαχείριση ver. 6.0.2.0175 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ. Γενικά Για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική ή από

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων Άνοιγµα Οικονοµικής Χρήσης Μεταφορές Υπολοίπων Η εργασία καταχώρησης της οικονοµικής χρήσης επιλέγεται ως εξής : Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσεις Οργάνωση Αρχεία Οικονοµικές Χρήσεις Στοιχεία Χρήσης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 5 Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) ελτίο Αποστολής (Έκδοση από Υπόχρεο) ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Παραμετροποίηση εφαρμογής... 3 1 Εταιρείες που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς - είναι λήπτες τιμολογίων από υποκείμενους που έχουν ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win Λογιστικές Εφαρμογές ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ.

PRISMA Win Λογιστικές Εφαρμογές ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ. 1 PRISMA Win Λογιστικές Εφαρμογές ver. 6.0.2.0175 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ. Γενικά Για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Λογιστικού Αποτελέσματος Καθαρών Κερδών και υπολογισμός Σεναρίων Αυτοελέγχου

Εκτύπωση Λογιστικού Αποτελέσματος Καθαρών Κερδών και υπολογισμός Σεναρίων Αυτοελέγχου Εκτύπωση Λογιστικού Αποτελέσματος Καθαρών Κερδών και υπολογισμός Σεναρίων Αυτοελέγχου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Λογιστικού Αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναµόρφωση απανών. Οι µη εκπιπτόµενες αυτές δαπάνες θα πρέπει να αποτυπώνονται αναλυτικά και οµαδοποιηµένες µε τις έντυπες καταστάσεις

Αναµόρφωση απανών. Οι µη εκπιπτόµενες αυτές δαπάνες θα πρέπει να αποτυπώνονται αναλυτικά και οµαδοποιηµένες µε τις έντυπες καταστάσεις Αναµόρφωση απανών Κατά την διάρκεια της λογιστικής χρήσης, είναι σύνηθες το φαινόµενο να καταχωρίζονται στα λογιστικά βιβλία συναλλαγές που αφορούν έξοδα της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελµατία, τα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Singular Accountant

Χαρακτηριστικά Singular Accountant Χαρακτηριστικά Singular Accountant ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου Η εφαρµογή διαχειρίζεται, παρακολουθεί και οργανώνει τις λειτουργίες του Λογιστικού Γραφείου Παρακολουθεί τους συναλλασσόµενους, είτε αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win Point of Sale ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών Μ.Υ.Φ.

PRISMA Win Point of Sale ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών Μ.Υ.Φ. 1 PRISMA Win Point of Sale ver. 3.0.3 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών Μ.Υ.Φ. Γενικά Για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις και τους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου.

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου. Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Παράµετρος & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Οικονοµικές Χρήσεις Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Μέσω της εργασίας αυτής, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων 1 Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας*

ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας* ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας* *Ισχύει εάν η εφαρµογή υποστηρίζει τη «ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας» Έχοντας προµηθευτεί τη συγκεκριµένη διαχείριση µπορείτε να καταχωρείτε στο αρχείο των ειδών τα Είδη Εγγυοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Βιβλίων Α &Β Κατηγορίας

ιαχείριση Βιβλίων Α &Β Κατηγορίας ιαχείριση Βιβλίων Α &Β Κατηγορίας Εισαγωγή Η εφαρµογή διαχειρίζεται Βιβλία Α & Β κατηγορίας, δηλαδή Βιβλία Εσόδων - Εξόδων και Αγορών. Προϋποθέτει δε την εγκατάσταση της Εµπορικής ιαχείρισης. Η διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων ΜΕΡΟΣ Β Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται για τις πωλήσεις καυσίµων σε πελάτες λιανικής (ιδιώτες) ή χονδρικής (επιτηδευµατίες). ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet. Η Δήλωση Άφιξης Οχήματος ΔΑΟ, είναι ένα Εθνικό τελωνειακό παραστατικό που υποβάλλεται από τον υπόχρεο (μεταφορέα / παραλήπτη οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP Α. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η έκδοση 5.91.00 του WinEra ERP υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός προετοιμασίας. για την αλλαγή. των συντελεστών ΦΠΑ

Οδηγός προετοιμασίας. για την αλλαγή. των συντελεστών ΦΠΑ Μελίσσια, 10 Ιουνίου 2010 Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ Εισαγωγή... 1 Δημιουργία εγγραφών... 2 1. Δημιουργία Ομάδων Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ... 2 2. Δημιουργία Γενικής Ομάδας Καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Βιβλίων Γ κατηγορίας

ιαχείριση Βιβλίων Γ κατηγορίας Εισαγωγή Στο παρόν εγχειρίδιο εξετάζονται θέµατα που καλύπτουν τη διαχείριση εταιριών που τηρούν Βιβλία Γ κατηγορίας. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένες βασικές λειτουργίες που αναλύονται στη συνέχεια :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 1. Προετοιμασία Απογραφής Πριν από την διαδικασία Απογραφής θα πρέπει να προηγηθούν τα παρακάτω βήματα: α. Επανεκκίνηση Κάνετε έξοδο από το Farmakonet και επανεκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Εάν αποφασιστεί η μετάβαση στο προτεινόμενο από τα ΕΛΠ λογιστικό σχέδιο, το ATLANTIS E.R.P. παρέχει αυτόματες εργασίες μετάβασης. Η μετάβαση στο νέο λογιστικό σχέδιο πρέπει να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Καλοκαίρι 2012 Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Οδηγίες για την υποβολή 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν σε λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού υπό την διακριτική ένδειξη «ALTEC Software» πνευµατικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control Χαρακτηριστικά SingularLogic Control ιαχείριση Συναλλασσόµενων Ενιαία παρακολούθηση συναλλασσόµενων ανεξάρτητα µε το ρόλο που έχουν στην εταιρία (πελάτης, προµηθευτής ή/και τρίτος λογαριασµός), έτσι ώστε:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εισαγωγής νέου λογαριασμού καθώς και την παραμετροποίησή του. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SEPAnet για τη ΔΕΦΚ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SEPAnet για τη ΔΕΦΚ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SEPAnet για τη ΔΕΦΚ Α. Γενικά για τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης- ΔΕΦΚ Η Δήλωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, είναι ένα Εθνικό Τελωνειακό Παραστατικό, με το οποίο εκτελωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση εισπράξεων

Διαχείριση εισπράξεων Διαχείριση εισπράξεων Περιεχόμενα Δημιουργία είσπραξης μετρητών... 3 Δημιουργία είσπραξης πιστωτικών καρτών... 6 Δημιουργία είσπραξης αξιογράφου... 10 Ακύρωση παραστατικού είσπραξης... 14 Αντιγραφή παραστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Καλοκαίρι 2012 Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Οδηγίες για την υποβολή 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν σε λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού υπό την διακριτική ένδειξη «ALTEC Software» πνευµατικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Καλοκαίρι 2012 Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Οδηγίες για την υποβολή 2012 (*προσοχή αφορούν εγκαταστάσεις XLINE που έχουν µόνο Γενική Λογιστική) Oι οδηγίες αυτές, αφορούν σε λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Περιεχόμενα Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Βασικό... 4 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία... 5 Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία πληρωμής μετρητών Πεδία Παραστατικού Πληρωμής Δημιουργία πληρωμής αξιογράφων Καταχώρηση Αξιογράφου...

Δημιουργία πληρωμής μετρητών Πεδία Παραστατικού Πληρωμής Δημιουργία πληρωμής αξιογράφων Καταχώρηση Αξιογράφου... Δημιουργία πληρωμής Περιεχόμενα Δημιουργία πληρωμής μετρητών... 3 Πεδία Παραστατικού Πληρωμής... 4 Δημιουργία πληρωμής αξιογράφων... 6 Καταχώρηση Αξιογράφου... 8 Αντιγραφή παραστατικού πληρωμής... 10 Ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Λογιστικής. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα / Έξοδα Λογιστική Πάγια ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. έχει κατοχυρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ανοίγματος χρήσης και εργασιών τέλους χρήσης

Διαδικασία ανοίγματος χρήσης και εργασιών τέλους χρήσης Διαδικασία ανοίγματος χρήσης και εργασιών τέλους χρήσης Ροή εργασιών Διαδικασία ανοίγματος χρήσης Ενέργειες στην προηγούμενη χρήση πριν τη διαδικασία μεταφοράς υπολοίπου και λοιπών μεταβλητών Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk Α. Καταχώρηση στοιχείων διασάφησης Για την διασφάλιση των δεδομένων του προγράμματος SEPAdesk, θα πρέπει να ορίσετε κωδικό πρόσβασης στον προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις που τηρούν ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.

Επιχειρήσεις που τηρούν ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. Επιχειρήσεις που τηρούν ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (Υποβολή ανά ΜΗΝΑ) ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ: Η καταχώρηση των παραστατικών θα γίνει χρησιμοποιώντας σαν είδος παραστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος.

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P.

Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P. Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P. Οι τροποποιήσεις που έγιναν στα προγράμματά μας ισχύουν μόνο για τα serial numbers εσωτερικού και

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Pylon Entry Πελάτες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πελάτη... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 5 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση ATLANTIS ERP με Έσοδα-Έξοδα

Σύνδεση ATLANTIS ERP με Έσοδα-Έξοδα Σύνδεση ATLANTIS ERP με Έσοδα-Έξοδα Παραμετροποίηση Βήμα 1 ο Σειρές παραστατικών Εσόδων -Εξόδων Στην παραμετροποίηση του εσόδων εξόδων υπάρχουν σχεδιασμένες οι σειρές παραστατικών για ενημέρωση από την

Διαβάστε περισσότερα

Μελίσσια, 4 Μαρτίου Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ

Μελίσσια, 4 Μαρτίου Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ Μελίσσια, 4 Μαρτίου 2010 Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ Εισαγωγή... 1 Δημιουργία εγγραφών... 2 1. Δημιουργία Ομάδων Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ... 2 2. Δημιουργία Γενικής Ομάδας Καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Μετά την είσοδο στο SEPAnet, επιλέγουμε την ενότητα Δηλώσεις. Εμφανίζεται το βασικό μενού.

1. Μετά την είσοδο στο SEPAnet, επιλέγουμε την ενότητα Δηλώσεις. Εμφανίζεται το βασικό μενού. Οδηγίες τρόπου χρήσης της εφαρμογής για την έκδοση τιμολογίου εκτελωνιστικών υπηρεσιών στο SEPAnet. παροχής 1. Μετά την είσοδο στο SEPAnet, επιλέγουμε την ενότητα Δηλώσεις. Εμφανίζεται το βασικό μενού.

Διαβάστε περισσότερα

2. Θα υπάρχει όριο αξίας πάνω από το οποίο θα ισχύει η υποχρέωση υποβολής; Όλες οι συναλλαγές ανεξαρτήτως αξίας πρέπει να υποβάλλονται.!!

2. Θα υπάρχει όριο αξίας πάνω από το οποίο θα ισχύει η υποχρέωση υποβολής; Όλες οι συναλλαγές ανεξαρτήτως αξίας πρέπει να υποβάλλονται.!! Για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από 1/1/2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών ανά µήνα σύµφωνα µε την ΠΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Απογραφή Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Απογραφής Ειδών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Έκδοση 21.28. 10/02/2016 Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα... 3 Παρακρατούμενοι φόροι... 3 Μαζικές πληρωμές... 3 Αναστολή πληρωμών... 3 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 1 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια επιχείρηση διαθέτει κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγή αρχείου Λογιστικής

Εξαγωγή αρχείου Λογιστικής Εξαγωγή αρχείου Λογιστικής Περιεχόμενα Ενημέρωση και εξαγωγή αρχείου Λογιστικής... 3 Γέφυρες Παραστατικών... 6 Εξαγωγή αρχείου Λογιστικής [2] Ενημέρωση και εξαγωγή αρχείου λογιστικής Για τη μετάβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση ΚΑΔ και Αυτόματη Αποστολή Αρχείου νέων ΚΑΔ

Αντιστοίχιση ΚΑΔ και Αυτόματη Αποστολή Αρχείου νέων ΚΑΔ Αντιστοίχιση ΚΑΔ και Αυτόματη Αποστολή Αρχείου νέων ΚΑΔ 1. Μετάβαση στο menu Αρχείο για έναρξη της λειτουργίας Αντιστοίχισης Κ.Α.Δ. Για την αντιστοίχιση των Κ.Α.Δ. του 1997 με τους Κ.Α.Δ. του 2008 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ 1 Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας Φάση 1 Φάση 1.1 Με την εκτέλεση του προγράμματος εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη Επιλογή των δύο checkbox τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού.

Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,12 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1096529 /673/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1132 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης V 1.02

Οδηγίες Χρήσης V 1.02 e-myf εφαρμογή διαχείρισης Συγκεντρωτικής Τιμολογίων σύμφωνο με τον ΚΦΑΣ Οδηγίες Χρήσης V 1.02 Περιεχόμενα Σελίδα Έναρξη εφαρμογής 2 Παραστατικά Εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εξόδων 6 Συγκεντρωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Υποκαταστήματος στην Γενική Λογιστική

Δημιουργία Υποκαταστήματος στην Γενική Λογιστική Δημιουργία Υποκαταστήματος στην Γενική Λογιστική Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας υποκαταστημάτων στην Γενική Λογιστική. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου

Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Ορισμού Παραμέτρων Γέφυρας Συναλλασσόμενου στην εφαρμογή extra

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία υπόχρεου /υποβάλλοντα τη ΔΑΟ. Στοιχεία παραλήπτη οχήματος. Στοιχεία κάθε Οχήματος ανά στίχο

Στοιχεία υπόχρεου /υποβάλλοντα τη ΔΑΟ. Στοιχεία παραλήπτη οχήματος. Στοιχεία κάθε Οχήματος ανά στίχο ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΦΙΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΑΟ ΣΤΟ SEPAdesktop. Εισαγωγή. Γενικά για τη ΔΑΟ Η ΔΑΟ είναι ένα εθνικό τελωνειακό παραστατικό έγγραφο, που υποβάλλεται από τον υπόχρεο (μεταφορέα / παραλήπτη

Διαβάστε περισσότερα

2. Θα υπάρχει όριο αξίας πάνω από το οποίο θα ισχύει η υποχρέωση υποβολής; Όλες οι συναλλαγές ανεξαρτήτως αξίας πρέπει να υποβάλλονται.!!

2. Θα υπάρχει όριο αξίας πάνω από το οποίο θα ισχύει η υποχρέωση υποβολής; Όλες οι συναλλαγές ανεξαρτήτως αξίας πρέπει να υποβάλλονται.!! Για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευµατίες να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων ηµιουργία Φορολογούµενου ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε1 ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε2 ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε3

Διαβάστε περισσότερα

Η προηγούμενη (ετήσια) μορφή με τα αρχεία IL01 & IL01.pis θα υποβληθεί για τελευταία φορά για το έτος 2013 και μετά καταργείται.

Η προηγούμενη (ετήσια) μορφή με τα αρχεία IL01 & IL01.pis θα υποβληθεί για τελευταία φορά για το έτος 2013 και μετά καταργείται. Κεφαλληνίας 103 11251, Αθήνα Τηλ. 2108660903 Fax. 2108660905 http://www.panasoft.gr Αθήνα 07/04/2014 Αγαπητοί μας Πελάτες, Από το 2014, ως γνωστόν αλλάζει ο τρόπος που θα υποβάλλονται οι Συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετροποίηση Εναλλακτικού Λογιστικού Σχεδίου

Παραμετροποίηση Εναλλακτικού Λογιστικού Σχεδίου Παραμετροποίηση Εναλλακτικού Λογιστικού Σχεδίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας για την παραμετροποίηση και την λειτουργεία δυνατότητας του εναλλακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6)

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Ενότητα 7 Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Άρθρο 7 : Απόδειξη Λιανικής 1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού,

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ Οι µηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Δημιουργία Πρότυπων εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία Δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Μητρώο Παγίων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Μητρώου Παγίων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής.

Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής. Καταχώρηση στοιχείων διασάφησης εισαγωγής Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής. Από το αρχικό μενού του συστήματος επιλέγετε Δηλώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. MULTIPos. Νοέμβριος 2005 Αφοί ΠΑΓΚΑΛΙΔΗ ΑΕΒΕ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. MULTIPos. Νοέμβριος 2005 Αφοί ΠΑΓΚΑΛΙΔΗ ΑΕΒΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MULTIPos Νοέμβριος 2005 Αφοί ΠΑΓΚΑΛΙΔΗ ΑΕΒΕ Περιεχόμενα Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα...2 Κεφάλαιο 1 ο...6 Εισαγωγή στο Πρόγραμμα...6 1.1. Καρτέλες...7 1.1.1. Αποθήκη...7 1.1.1.1. Καρτέλες...7

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Εταιρίας σε Εταιρία ΕΛΠ

Μετατροπή Εταιρίας σε Εταιρία ΕΛΠ Μετατροπή Εταιρίας σε Εταιρία ΕΛΠ Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Μετατροπής μιας εταιρίας Γ κατηγορίας από ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ. Περιεχόμενα Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται: 1. Στη διαχείριση των βασικών στοιχείων του ταμειακού συστήματος και στη σύνδεσή του με λογαριασμούς λογιστικής

Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται: 1. Στη διαχείριση των βασικών στοιχείων του ταμειακού συστήματος και στη σύνδεσή του με λογαριασμούς λογιστικής Μέσω της εφαρμογής Academia Financials Έσοδα - Έξοδα η Data Communication σας δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάξετε δεδομένα μεταξύ των λιανικών πωλήσεων των επιχειρήσεων - πελατών σας και των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αντιμετώπηση πρακτικών θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της ως άνω ΑΥΟ

Α. Αντιμετώπηση πρακτικών θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της ως άνω ΑΥΟ Σελίδα 1 από 5 Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5001970 ΕΞ 13.1.2012 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή της αρ. ΔΕΦΚ Α 5042638 ΕΞ2011/13-10-2011 ΑΥΟ και οδηγιών συμπλήρωσης της Δήλωσης ΕΦΚ για την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Λογαριασμών από αρχείο ΚΕΠΥΟ

Εισαγωγή Λογαριασμών από αρχείο ΚΕΠΥΟ Εισαγωγή Λογαριασμών από αρχείο ΚΕΠΥΟ Με την εργασία αυτή έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε στην εφαρμογή SingularLogic Accountant το αρχείο ΚΕΠΥΟ που έχει παραχθεί από τις εφαρμογές Έσοδα-Έξοδα DOS και

Διαβάστε περισσότερα