Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ [Η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι η Αγγλική] Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση και τη χρήση αυτής της συσκευής από επαγγελματία ιατρό, ή κατόπιν αδείας επαγγελματία ιατρού. Αυτός ο συμπυκνωτής οξυγόνου πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό την εποπτεία επαγγελματία ιατρού. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Μέθοδος απόρριψης αποβλήτων Μέθοδος απόρριψης της συσκευής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μπροστινή πλευρά (Εικ. 2.1) Πίσω πλευρά (Εικ. 2.2) ΕΚΚΙΝΗΣΗ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χρήση σε απευθείας οξυγονοθεραπεία Απενεργοποίηση της συσκευής ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Καθαρισμός Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ κατόπιν πιστοποίησης από τον εγκεκριμένο οργανισμό υπ' αρ Κίνδυνος: Μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε οξυγόνο ή όταν βρίσκεστε κοντά σε αυτή τη συσκευή. 4.2 Καθημερινή απολύμανση Συντήρηση ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βοηθητικά εξαρτήματα και ανταλλακτικά Υλικά σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον ασθενή Βασική αρχή λειτουργίας Συναγερμοί - Διατάξεις ασφαλείας - Ενδεικτικές λυχνίες Λειτουργία μονάδας OCSI Τεχνικά χαρακτηριστικά Πρότυπα Αντιμετώπιση προβλημάτων...10 Σημειώσεις...11 I O : ON (συσκευή ενεργοποιημένη) : OFF (συσκευή απενεργοποιημένη) : Συσκευή τύπου B : Προστασία Τάξης II : Να μην εκτίθεται σε γυμνή φλόγα ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ : Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά ή γράσο : Τεχνικές πληροφορίες : Συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έντυπα : Να παραμένει όρθιο (σε κάθετη θέση) : Εύθραυστο - χειριστείτε το με προσοχή : Προειδοποιητική λυχνία συγκέντρωσης οξυγόνου CE-EL Αναθ. D Αύγουστος

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το MARK 5 Nuvo Lite πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα που έχουν διαβάσει και κατανοήσει αυτό το εγχειρίδιο στο σύνολό του. Οι ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ που αναγράφονται παρακάτω υποδεικνύουν δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις. Αν δεν αποφευχθούν αυτές οι καταστάσεις, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος. Το οξυγόνο δεν είναι εύφλεκτο αέριο, αλλά επιταχύνει την καύση των υλικών. Να μην χρησιμοποιείται σε εκρηκτική ατμόσφαιρα. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης, κρατήστε το συμπυκνωτή μακριά από φλόγες, πηγές θερμότητας, πηγές πυρακτώσεως, υλικά καπνιστού, σπίρτα, λάδια, γράσα, διαλύτες, αεροζόλ, κ.λπ. Μην αφήνετε να συσσωρεύεται οξυγόνο στις ταπετσαρίες των επίπλων ή σε άλλα υφάσματα, όπως είναι τα σκεπάσματα ή τα ρούχα. Εάν ο συμπυκνωτής λειτουργεί χωρίς να είναι συνδεδεμένος στον ασθενή, τοποθετήστε το ρινικό καθετήρα σε τέτοια θέση, ώστε η ροή του αερίου να διαλύεται στην ατμόσφαιρα. Αν ο ρινικός καθετήρας χρησιμοποιηθεί ή συνδεθεί λανθασμένα στον ασθενή, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, ακόμα και στραγγαλισμός. Δεν συνιστάται η χρήση βοηθητικών εξαρτημάτων που δεν περιγράφονται στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης. Μπορεί να περιορίσουν το όφελος της θεραπείας για τον ασθενή. Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση του εξοπλισμού. Μπορεί να περιορίσει το όφελος της θεραπείας για τον ασθενή. Αντένδειξη στη χρήση της συσκευής συνιστούν οι ασθενείς που συνεχίζουν να καπνίζουν (λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς και της πιθανότητας να περιοριστεί το όφελος της θεραπείας εξαιτίας της κακής πρόγνωσης που συνεπάγεται το κάπνισμα). Για να λειτουργήσει η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα. Για μπορεί να παραμείνει σε λειτουργία η συσκευή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, συνιστάται η χρήση εφεδρικής πηγής ισχύος. ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε τη συσκευή: κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Οι εργασίες σέρβις πρέπει να ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. 2 Αύγουστος 2012 Οι επισημάνσεις ΠΡΟΣΟΧΗΣ που αναγράφονται παρακάτω υποδεικνύουν δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις. Αν δεν αποφευχθούν αυτές οι καταστάσεις, μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές, ελαφρός τραυματισμός ή και τα δύο. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται και βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της πρίζας που θα χρησιμοποιήσετε ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην πινακίδα του κατασκευαστή, η οποία βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε μπαλα- ντέζες και προσαρμογείς, διότι μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες και πυρκαγιά. Το Mark 5 Nuvo Lite διαθέτει ηχητικό συναγερμό που ειδοποιεί τον χρήστη αν προκύψει κάποιο πρόβλημα. Για να μπορεί να ακουστεί ο συναγερμός, θα πρέπει να προσδιοριστεί η μέγιστη απόσταση εντός της οποίας μπορεί να απομακρυνθεί ο χρήστης από τη συσκευή, ανάλογα με το επίπεδο θορύβου του περιβάλλοντος χώρου. Το Mark 5 Nuvo Lite πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για οξυγονοθεραπεία και μόνο με ιατρική συνταγή. Πρέπει να τηρείται η ενδεδειγμένη καθημερινή διάρκεια χορήγησης και ροή οξυγόνου, διαφορετικά ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του ασθενούς. Να μην χρησιμοποιείται σε ιδιαίτερα μαγνη- τικό περιβάλλον (μαγνητικός τομογράφος, ακτινογραφικό μηχάνημα, κ.λπ.): μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής. Αυτή η μονάδα ενδέχεται να είναι εξοπλι- σμένη με πολωμένο φις. Αυτό σημαίνει ότι η μία λεπίδα του φις είναι πλατύτερη από την άλλη. Αν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα, αναστρέψτε το φις. Αν εξακολουθεί να μην ταιριάζει, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο. Μην παρακάμπτετε αυτή τη διάταξη ασφαλείας. Σημείωση: Σύμφωνα με τους κανονισμούς περί ιατροτεχνολογικών συσκευών, οι χρήστες και οι παροχείς υπηρεσιών οφείλουν να αναφέρουν στον κατασκευαστή κάθε συμβάν που θα μπορούσε, εάν επαναληφθεί, να προκαλέσει τραυματισμό CE-EL Αναθ. D

3 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ IEC (2η έκδοση) «Ο κατασκευαστής, ο υπεύθυνος για τη συναρμολόγηση ή εγκατάσταση αυτής της συσκευής, καθώς και ο προμηθευτής δεν έχουν καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις στην ασφάλεια, την αξιοπιστία και τα χαρακτηριστικά της συσκευής, παρά μόνον εάν: Η συναρμολόγηση, η προσαρμογή, οι προεκτάσεις, οι ρυθμίσεις, οι τροποποιήσεις ή οι επισκευές της συσκευής έχουν εκτελεστεί από άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα από αυτούς. Η ηλεκτρική εγκατάσταση του χώρου χρήσης της συσκευής συμμορφώνεται με τους κατά τόπους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (π.χ., IEC / NEC). Η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.» Εάν τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται για το τακτικό σέρβις της συσκευής από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο δεν πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος σε περίπτωση ατυχήματος. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού περί συστημάτων διασφάλισης ποιότητας του FDA και με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ. Ωστόσο, η λειτουργία της μπορεί να επηρεαστεί από άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται κοντά της, όπως συσκευές διαθερμίας και ηλεκτροχειρουργικές συσκευές υψηλής συχνότητας, απινιδωτές, συσκευές θεραπείας βραχέων κυμάτων, κινητά τηλέφωνα, συσκευές CB (φορητοί πομποδέκτες αυτοκινήτου) και άλλες φορητές συσκευές, φούρνοι μικροκυμάτων, μάτια κουζίνας ή ακόμη και τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια, καθώς και από κάθε άλλη ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή που υπερβαίνει τα επίπεδα που καθορίζονται στο πρότυπο EN ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η συσκευασία του συμπυκνωτή οξυγόνου προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά και τη φύλαξη. Ελέγξτε τη συσκευασία για ζημιές. Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή από τη συσκευασία, ελέγξτε τη για ζημιές. Αν διαπιστώσετε ζημιά, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της συσκευής. Οι οδηγίες σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας της συσκευής αναφέρονται παρακάτω, σε άλλη ενότητα αυτών των Οδηγιών Χρήσης. 1.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Όλα τα απόβλητα της συσκευής (κύκλωμα ασθενούς, φίλτρα, κ.λπ.) πρέπει να απορρίπτονται με μεθόδους που έχουν κριθεί κατάλληλες από τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές. 1.2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί λαμβάνοντας υπ' όψιν την προστασία του περιβάλλοντος. Τα περισσότερα εξαρτήματα της συσκευής είναι ανακυκλώσιμα. Ακολουθήστε τους κατά τόπους κανονισμούς και τις οδηγίες ανακύκλωσης για την απόρριψη της συσκευής και των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της. Κάθε βοηθητικό εξάρτημα που δεν περιλαμβάνεται στην αρχική συσκευασία της συσκευής πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις ενδείξεις που φέρει το εν λόγω προϊόν για την απόρριψή του. Επιπλέον, με βάση την οδηγία 93/42/ΕΟΚ, ο αριθμός σειράς της συσκευής που απορρίπτεται πρέπει να αποστέλλεται στην Nidek Medical εάν η συσκευή φέρει σήμανση. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Mark 5 Nuvo Lite προορίζεται για την παροχή συμπληρωματικού οξυγόνου σε άτομα που χρειάζονται οξυγονοθεραπεία χαμηλής ροής. Δεν ενδείκνυται ως συσκευή υποστήριξης ή διατήρησης των ζωτικών λειτουργιών. Παράγει αέρα εμπλουτισμένο με οξυγόνο, συμπυκνώνοντας το οξυγόνο που υπάρχει στον αέρα του δωματίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση οξυγόνου με ρινικούς καθετήρες (γυαλάκια) ή συσκευή άλλου τύπου. Το Mark 5 Nuvo Lite είναι εύχρηστο. Το κουμπί ρύθμισης της ροής επιτρέπει: Την εύκολη ρύθμιση της συσκευής στη ροή που έχει καθοριστεί από τον ιατρό, Τον περιορισμό της ροής από τον προμηθευτή του μηχανήματος ή το ιατρικό προσωπικό σε συγκεκριμένη ροή χάρη στην ενσωματωμένη διάταξη κλειδώματος. Διαθέτει συναγερμό σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος και σε περίπτωση βλάβης κατά τη λειτουργία. Σημείωση: Οι τιμές απόδοσης που αναφέρονται ισχύουν όταν το Mark 5 Nuvo Lite χρησιμοποιείται με τα βοηθητικά εξαρτήματα που συνιστώνται από την Nidek Medical Products, Inc. Ανατρέξτε στην παράγραφο CE-EL Αναθ. D Αύγουστος

4 2.1. Μπροστινή πλευρά (Εικ. 2.1) 1 - Διακόπτης I/O (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) 2 - Ενδεικτικές λυχνίες 3 - Έξοδος αέρα εμπλουτισμένου με οξυγόνο 4 - Κουμπί ρύθμισης της ροής (l/min) 5 - Διακόπτης κυκλώματος Αύγουστος Πίσω πλευρά (Εικ. 2.2) 6 - Υγραντήρας 7 - Φίλτρο 8 - Καλώδιο τροφοδοσίας 9 - Ωρομετρητής 10 - Πινακίδα τεχνικών στοιχείων κατασκευαστή 11 - Σωλήνας υγραντήρα 12 - Ιμάντας στερέωσης φιάλης υγραντήρα 13 - Άγκιστρο συγκράτησης καλωδίου τροφοδοσίας 8 3. ΕΚΚΙΝΗΣΗ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3.1. Χρήση σε απευθείας οξυγονοθεραπεία α. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης (στοιχείο 1 στην Εικ.2.1) βρίσκεται στη θέση O (Απενεργοποίηση). β. Για χρήση χωρίς φιάλη υγραντήρα, συνδέστε το ρινικό καθετήρα απευθείας στην έξοδο εμπλουτισμένου αέρα του συμπυκνωτή (στοιχείο 3 στην Εικ. 2.1). Απλώς περάστε τον καθετήρα πάνω στην έξοδο οξυγόνου (Εικ. 3.1). γ. Αν έχει συνταγογραφηθεί χρήση φιάλης υγραντήρα: Ξεβιδώστε το καπάκι της φιάλης και γεμίστε τη με νερό, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή της φιάλης του υγραντήρα. Ξανατοποθετήστε το καπάκι στη φιάλη και συνδέστε τη στο συμπυκνωτή οξυγόνου. Τοποθετήστε τη φιάλη στο συμπυκνωτή και στερεώστε τη με τους ιμάντες, όπως φαίνεται στην (Εικ. 2.2). Συνδέστε το διαφανή πλαστικό σωλήνα που παρέχεται στη φιάλη του υγραντήρα με το σύνδεσμο DISS. Συνδέστε την άλλη άκρη του σωλήνα στην έξοδο οξυγόνου (στοιχείο 3 στην Εικ. 2.1). Συνδέστε το ρινικό καθετήρα στην έξοδο που υπάρχει στο καπάκι του υγραντήρα (Εικ. 3.2). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο σωλήνας ανάμεσα στο ρινικό καθετήρα και το Mark 5 Nuvo Lite πρέπει να έχει μέγιστο μήκος 20 μέτρα. δ. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν συνδεθεί σωστά, ώστε να μην υπάρχουν διαρροές. (Εικ. 3.1) (Εικ. 3.2) Χωρίς φιάλη υγραντήρα. Σε αυτή την εικόνα διακρίνεται ο ρινικός καθετήρας συνδεδεμένος απευθείας στην έξοδο εμπλουτισμένου αέρα του συμπυκνωτή. Σε αυτή την εικόνα διακρίνεται η φιάλη του υγραντήρα στη θέση της. Ένας σωλήνας έχει συνδεθεί στο σύνδεσμο DISS που υπάρχει στο καπάκι της φιάλης και στην έξοδο εμπλουτισμένου αέρα της συσκευής. Ο ρινικός καθετήρας έχει συνδεθεί στην έξοδο που υπάρχει στο καπάκι της φιάλης CE-EL Αναθ. D

5 ε. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα (Εικ. 3.3) με τη σωστή τάση και συχνότητα, όπως ορίζεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων του κατασκευαστή (Εικ. 2.2). 115 V (Εικ. 3.3) 230 V στ. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας (I/O) στη θέση ενεργοποίησης (I). Η πράσινη ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη συγκέντρωση οξυγόνου. Σημείωση: Η απαιτούμενη συγκέντρωση οξυγόνου επιτυγχάνεται συνήθως μέσα σε πέντε λεπτά αφού τεθεί σε λειτουργία το μηχάνημα. ζ. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης της ροής (στοιχείο 4, Εικ. 2.1) στην ενδεδειγμένη τιμή. Το κουμπί μπορεί να έχει ήδη κλειδωθεί στη θέση που έχει ορίσει ο γιατρός. Σε αυτήν την περίπτωση, μην το πιέσετε. Μόνο ο τεχνικός ή το ιατρικό προσωπικό είναι εξουσιοδοτημένοι να το ξεκλειδώσουν. Για τον προμηθευτή του μηχανήματος ή το ιατρικό προσωπικό: Το κουμπί ρύθμισης της ροής μπορεί να κλειδωθεί, ώστε να περιοριστεί η ροή οξυγόνου σε συγκεκριμένη προκαθορισμένη τιμή. η. Βεβαιωθείτε ότι εξέρχεται οξυγόνο από τη συσκευή χορήγησης (ρινικός καθετήρας ή άλλο), τοποθετώντας τη συσκευή κοντά στην επιφάνεια ενός ποτηριού με νερό. Η ροή θα πρέπει να αναταράξει την επιφάνεια του νερού. θ. Προσαρμόστε το ρινικό καθετήρα στο πρόσωπό σας, βλ. (Εικ. 3.4). (Εικ. 3.4) 3.2 Απενεργοποίηση της συσκευής Στο τέλος της θεραπείας, πατήστε το διακόπτη I/O στη θέση O (Απενεργοποίηση) για να σβήσετε τη συσκευή. Η ροή αέρα εμπλουτισμένου με οξυγόνο συνεχίζεται για ένα περίπου λεπτό αφότου σταματήσει η συσκευή. 4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4.1. Καθαρισμός Μόνο το εξωτερικό μέρος του Mark 5 Nuvo Lite πρέπει να καθαρίζεται. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό μαλακό πανί, νωπό σφουγγάρι ή υγρά μαντηλάκια εμποτισμένα σε διάλυμα με βάση την αλκοόλη. Μετά, στεγνώστε καλά το περίβλημα. Ακετόνη, διαλυτικά ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικές σκόνες. Το αφαιρούμενο φίλτρο αέρα του περιβλήματος (στοιχείο 2, Εικ. 4.1) πρέπει να καθαρίζεται με ζεστό νερό και οικιακό απορρυπαντικό κάθε εβδομάδα ή μετά από περίπου 100 ώρες χρήσης. Στεγνώστε το πριν το ξανατοποθετήσετε στη συσκευή. Σε περιβάλλον με πολλή σκόνη, συνιστάται συχνότερο καθάρισμα. Εικ Φίλτρο / Σιγαστήρας 2. Φίλτρο περιβλήματος 3. Γρίλια εξαερισμού Σημείωση: Εικονίζεται χωρίς τη σχάρα 4.2. Καθημερινή απολύμανση Επειδή η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο αέρα, η καθημερινή απολύμανση αφορά μόνο τα εξωτερικά βοηθητικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται κατά την οξυγονοθεραπεία: υγραντήρα, ρινικούς καθετήρες (ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε εξαρτήματος) CE-EL Αναθ. D Αύγουστος

6 Η συσκευή πρέπει να είναι σβηστή και να έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα όταν χρησιμοποιούνται διαλύματα με βάση την αλκοόλη. α. Πρέπει να τηρούνται οι εξής ελάχιστες κατευθυντήριες οδηγίες Υγραντήρας: (εάν έχει συνταγογραφηθεί από ιατρό) Καθαρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αν δεν υπάρχουν οδηγίες, κάνετε τα εξής: Καθημερινά Αδειάστε το νερό από τον υγραντήρα. Ξεπλύνετε το δοχείο του υγραντήρα κάτω από τρεχούμενο νερό. Γεμίστε τον υγραντήρα με αποσταγμένο νερό μέχρι τη σχετική ένδειξη, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Ανά τακτά διαστήματα Απολυμαίνετε τα εξαρτήματα του υγραντήρα, βυθίζοντάς τα σε απολυμαντικό διάλυμα. (Γενικά, συνιστούμε τη χρήση διαλύματος που περιέχει 1 μέρος ξύδι αραιωμένο σε 10 μέρη νερό). Ξεπλύνετε και στεγνώστε τον υγραντήρα. Βεβαιωθείτε ότι το παρέμβυσμα στεγανοποίησης στο καπάκι του υγραντήρα είναι σε καλή κατάσταση. Σωλήνας οξυγόνου και ρινικός καθετήρας Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. β. Για κάθε νέο ασθενή Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του υγραντήρα. Το Mark 5 Nuvo Lite πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες. Το φίλτρο αέρα του περιβλήματος πρέπει να πλένεται ή να αντικαθίσταται. Όλο το κύκλωμα χορήγησης οξυγόνου (ρινικός καθετήρας οξυγονοθεραπείας, κ.λπ.) πρέπει να αντικαθίσταται Συντήρηση Δεν απαιτείται καμία ειδική συντήρηση από τον ασθενή. Ο προμηθευτής του μηχανήματος εκτελεί περιοδική συντήρηση, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής αξιόπιστη λειτουργία του Mark 5 Nuvo Lite. 5. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5.1. Βοηθητικά εξαρτήματα και ανταλλακτικά Τα βοηθητικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται με το Mark 5 Nuvo Lite πρέπει: να είναι συμβατά με οξυγόνο. να είναι βιοσυμβατά. να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Κανονισμών περί συστημάτων διασφάλισης ποιότητας του FDA ή με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, αναλόγως. Οι συνδετήρες, οι σωλήνες, ο ρινικός καθετήρας και οι μάσκες πρέπει να έχουν σχεδιαστεί για χρήση με θεραπεία οξυγόνου. Τα βοηθητικά εξαρτήματα με αριθμό εξαρτήματος της Nidek Medical, καθώς και τα βοηθητικά εξαρτήματα που συνοδεύουν τη συσκευή πληρούν αυτές τις απαιτήσεις. Για να προμηθευτείτε αυτά τα βοηθητικά εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της συσκευής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση βοηθητικών εξαρτημάτων χορήγησης οξυγόνου που δεν συνιστώνται ειδικά για αυτόν το συμπυκνωτή ενδέχεται να μειώσει την απόδοση της συσκευής και να ακυρώσει την εγγύηση του κατασκευαστή (ISO 8359). ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ Υγραντήρας: Κωδ.: Ρινικός καθετήρας με σωλήνα 2 m: Κωδ.: Σωλήνας προέκτασης 7,7 m: Κωδ.: Προσαρμογέας σωλήνα: Κωδ.: Τα είδη που αναγράφονται παραπάνω είναι διαθέσιμα από την Nidek Medical Products, Inc. 6 Αύγουστος CE-EL Αναθ. D

7 5.2. Υλικά σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον ασθενή Περίβλημα συμπυκνωτή...abs Καλώδιο τροφοδοσίας...pvc Φίλτρο αέρα περιβλήματος...πολυεστέρας Διακόπτης I/0 (ON/OFF)...Νάιλον Ροδάκια...Νάιλον Κουμπί ρύθμισης ροής...abs Έξοδος αέρα εμπλουτισμένου με οξυγόνο... Αλουμίνιο Τυπωμένες πινακίδες...πολυανθρακικό Αγωγός/Σωλήνες...Αλουμίνιο, PVC,...πολυουρεθάνη ή σιλικόνη Υγραντήρας... Πολυπροπυλένιο Σωλήνας υγραντήρα...pvc Φίλτρο... Πολυπροπυλένιο 5.3. Βασική αρχή λειτουργίας Ο συμπιεστής στέλνει φιλτραρισμένο αέρα από τον περιβάλλοντα χώρο σε μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, η οποία επιτρέπει στο συμπιεσμένο αέρα να περάσει στη στήλη παραγωγής. Οι στήλες περιέχουν ένα μοριακό φίλτρο που απορροφά το άζωτο και αφήνει να περάσει το οξυγόνο. Στη συνέχεια, ο εμπλουτισμένος με οξυγόνο αέρας κατευθύνεται μέσω μιας βαλβίδας μείωσης της πίεσης προς τη βαλβίδα ελέγχου ροής και κατόπιν προς την έξοδο εμπλουτισμένου αέρα. Εν τω μεταξύ, η στήλη που «αναγεννάται» συνδέεται με τον αέρα του περιβάλλοντος και την ίδια στιγμή σαρώνεται από ένα ρεύμα αέρα εμπλουτισμένο με οξυγόνο (από τη στήλη «παραγωγής»). Έτσι, όταν η μία στήλη βρίσκεται σε φάση παραγωγής οξυγόνου, η άλλη βρίσκεται σε φάση αποβολής του προσροφηθέντος αζώτου ή φάση «αναγέννησης». Τέλος, ο εμπλουτισμένος με οξυγόνο αέρας περνά μέσα από ένα τελικό φίλτρο που βρίσκεται πριν από την έξοδο του οξυγόνου Συναγερμοί - Διατάξεις ασφαλείας - Ενδεικτικές λυχνίες Συναγερμοί Δεν ανιχνεύεται τάση Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, ενεργοποιείται διακεκομμένος ηχητικός συναγερμός και σβήνει η πράσινη ενδεικτική λυχνία. Κάνετε δοκιμή στο συναγερμό, πατώντας το διακόπτη I/O (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) της συσκευής, όταν το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. Βλάβη κατά τη λειτουργία Σε περίπτωση βλάβης κατά τη λειτουργία της συσκευής, ενεργοποιείται οπτικός και ηχητικός συναγερμός (συνεχώς αναμμένη κόκκινη λυχνία ή αναμμένη λυχνία και ηχητικός συναγερμός). Συγκέντρωση οξυγόνου Αν η συγκέντρωση οξυγόνου πέσει κάτω από το απαιτούμενο εύρος, ανάβει η κόκκινη λυχνία και σβήνει η πράσινη λυχνία. Μετά από 15 λεπτά, ακούγεται και ο ηχητικός συναγερμός. Έμφραξη ρινικού καθετήρα Αν υπάρχει έμφραξη της ροής οξυγόνου μέσα στο ρινικό καθετήρα και διατηρηθεί για 5 δευτερόλεπτα, ανάβει η κόκκινη μαζί με την πράσινη λυχνία. Ακούγεται επίσης ηχητικός συναγερμός Διατάξεις ασφαλείας Μοτέρ συμπιεστή Η θερμική ασφάλεια εξασφαλίζεται με το θερμικό διακόπτη που βρίσκεται στην περιέλιξη του μοτέρ (145 ± 5 o C). Ηλεκτρική ασφάλεια Σε όλα τα μοντέλα, υπάρχει ενσωματωμένος διακόπτης κυκλώματος 5A στο μπροστινό τμήμα του περιβλήματος. Συσκευές τάξης II με μονωμένο περίβλημα (πρότυπο EN ) Βαλβίδα ασφαλείας Βρίσκεται στην έξοδο του συμπιεστή και είναι βαθμονομημένη στα 2,7 bar (40 psig) Ενδεικτικές λυχνίες Η πράσινη ενδεικτική λυχνία (Εικ. 5.1) δείχνει ότι υπάρχει παροχή ρεύματος στη συσκευή. Μόλις ανάψετε τη συσκευή, η λυχνία αρχικά αναβοσβήνει μέχρι να επιτευχθεί η σωστή συγκέντρωση οξυγόνου. Μόλις συμβεί αυτό, η πράσινη ενδεικτική λυχνία παραμένει σταθερά αναμμένη και η συσκευή είναι έτοιμη να χορηγήσει αέρα εμπλουτισμένο με οξυγόνο στον ασθενή CE-EL Αναθ. D Αύγουστος

8 5.4.3 Ενδεικτικές λυχνίες (συνέχεια) Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία προειδοποιεί για σφάλμα κατά τη λειτουργία της συσκευής. Ένας λόγος για να ανάψει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία είναι η χαμηλή συγκέντρωση οξυγόνου. Η κόκκινη λυχνία θα ανάψει για χαμηλή συγκέντρωση οξυγόνου αν η συγκέντρωση του οξυγόνου πέσει κάτω από μία καθορισμένη τιμή. Ένας άλλος λόγος για να ανάψει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία είναι η έμφραξη του ρινικού καθετήρα. Σε αυτή την περίπτωση, ανάβουν ταυτόχρονα η πράσινη και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία Λειτουργία μονάδας OCSI (Μονάδα ενδείξεων κατάστασης συγκέντρωσης οξυγόνου) Βασική αρχή λειτουργίας Το μόνιτορ οξυγόνου (στοιχείο 2, Εικ. 2.1) είναι μια ηλεκτρονική μονάδα ικανή να ελέγχει την πραγματική συγκέντρωση του οξυγόνου που παρέχει ο συμπυκνωτής Mark 5 Nuvo Lite. Το μόνιτορ οξυγόνου μετρά τη συγκέντρωση και ενεργοποιεί ηχητικό και οπτικό συναγερμό εάν η συγκέντρωση του οξυγόνου πέσει κάτω από το καθορισμένο ποσοστό συναγερμού. (Ανατρέξτε στην ενότητα 5.4 για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των ενδείξεων και των συναγερμών της μονάδας OCSI). Κόκκινη λυχνία (Εικ. 5.1) Πράσινη λυχνία Συντήρηση των διατάξεων συναγερμού της συσκευής Δεν απαιτείται ειδική συντήρηση. Το όριο συναγερμού καθορίζεται από το εργοστάσιο και δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Όλα τα μοντέλα ρυθμίζονται στο 84%. Ο προμηθευτής του εξοπλισμού επαληθεύει ότι η συσκευή λειτουργεί κανονικά κατά τον περιοδικό έλεγχο Τεχνικά χαρακτηριστικά Διαστάσεις: Μ x Π x Υ: 36x23x58,5 cm Ροδάκια, διάμετρος: 3,8 cm Γωνία κλίσης (μεταφορά με εγκατεστημένο υγραντήρα) 30 o. Βάρος: 14,5 kg, ανάλογα με το μοντέλο. Το επίπεδο θορύβου συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO Εύρος ροής Βαλβίδα ροής 12 θέσεων, 0,125-5 λίτρα/λεπτό. (Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να έχουν άλλο εύρος.) Ακρίβεια παρεχόμενης ροής Σύμφωνα με το πρότυπο ISO Η ροή που παρέχεται είναι ίση με την επιλεγμένη ροή, με απόκλιση ± 10% ή 200 ml/min, όποια εκ των δύο τιμών είναι μεγαλύτερη. Συγκέντρωση οξυγόνου στα 2 l/min: >90% στα 5 l/min: 90% (+6,5%/-3%) (Τιμές σε θερμοκρασία 21 o C και πίεση μία ατμόσφαιρα). Μέγιστη ροή: 5 l/min Η διακύμανση της μέγιστης ροής δεν υπερβαίνει το ± 10% της ενδεικνυόμενης τιμής όταν ασκείται αντίθλιψη 7 kpa (1 psig) στην έξοδο της συσκευής. Η μέγιστη πίεση εξόδου είναι 50 kpa (7 psig). 8 Αύγουστος CE-EL Αναθ. D

9 Ηλεκτρική τροφοδοσία: Ονομαστική τάση: 115/230V 60Hz 230V 50Hz Μέση ισχύς: 330W(μέση) 300 W (μέση) Τάξη προστασίας: Τάξη II Τάξη II Προστασία 5A 5A κεντρικής ηλεκτρικής τροφοδοσίας: Φίλτρα: Στην πίσω πλευρά της συσκευής: ένα φίλτρο αέρα περιβλήματος. Στην είσοδο του συμπιεστή: ένα φίλτρο εισόδου αέρα, 5 µm, πίσω από το φίλτρο αέρα περιβλήματος. Πριν από την έξοδο οξυγόνου: ένα τελικό φίλτρο εμπλουτισμένου αέρα, < 0,3 µm (μόνο για τον τεχνικό). Κυκλοφορία του αέρα Ένας αξονικός ανεμιστήρας σωληνωτού τύπου (tubeaxial) ψύχει το θάλαμο του συμπιεστή. Περιβαλλοντικοί περιορισμοί Οι τιμές απόδοσης της συσκευής (ειδικά η συγκέντρωση του οξυγόνου) δίνονται για θερμοκρασία 21 o C και πίεση μία ατμόσφαιρα. Ενδέχεται να είναι διαφορετικές ανάλογα με τη θερμοκρασία και το υψόμετρο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συντήρησης, κωδ Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται, να μεταφέρεται και να χρησιμοποιείται μόνο σε κάθετη θέση (όρθια). Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας μεταξύ 5 o C και 40 o C. Θερμοκρασία φύλαξης από -20 o C έως 60 o C. Σχετική υγρασία μεταξύ 15% και 95% για λειτουργία και φύλαξη, μη συμπυκνούμενη και στις δύο περιπτώσεις. Υψόμετρο (21 o C): Έως m χωρίς απώλειες. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της συσκευής για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με υψόμετρο από m έως 4000 m. Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN , προστασία αν χυθεί ένα ποτήρι νερό πάνω στη συσκευή Πρότυπα ISO 8359:1996 Συμπυκνωτές οξυγόνου για ιατρική χρήση. EN [UL :2003],CAN/ CSA-C22.2 αρ m90 και A1&A2: Ηλεκτρική ασφάλεια - Ιατροτεχνολογικές συσκευές. EN :2001 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Αρ. σειράς Mark 5 Nuvo Lite Ημερομηνία πρώτης χρήσης: Συντήρηση από: Προμηθευτής: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ α. Πλένετε το φίλτρο του περιβλήματος κάθε εβδομάδα. β. Επιθεωρείτε το φίλτρο εισόδου αέρα σε κάθε επίσκεψη του ασθενή. Αντικαθιστάτε το φίλτρο κάθε 2 χρόνια ή συχνότερα, ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας. γ. Ελέγχετε τη συγκέντρωση του οξυγόνου κάθε ώρες ή κάθε 3 χρόνια λειτουργίας, για να βεβαιωθείτε ότι το μόνιτορ OCSI εξακολουθεί να λειτουργεί σωστά. Οι οδηγίες του κατασκευαστή για την προληπτική συντήρηση των συσκευών περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο συντήρησης. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή εργασιών σέρβις που χρησιμοποιείτε για τυχόν αλλαγές στα ισχύοντα διαστήματα συντήρησης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους τεχνικούς. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά εξαρτήματα (βλ. σελ. 10) Κατόπιν αιτήματος, ο προμηθευτής μπορεί να παράσχει διαγράμματα κυκλωμάτων, καταλόγους ανταλλακτικών, τεχνικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να είναι χρήσιμη στον εξουσιοδοτημένο τεχνικό, για τα εξαρτήματα της συσκευής που αποτελούν ευθύνη του κατασκευαστή ή έχουν προσδιοριστεί από τον κατασκευαστή ως επισκευάσιμα CE-EL Αναθ. D Αύγουστος

10 5.8. Αντιμετώπιση προβλημάτων. Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Λύσεις Το κουμπί I/O (ON/OFF) βρίσκεται στη θέση «I» (Ενεργοποίηση), αλλά η συσκευή δεν λειτουργεί. Ο ηχητικός συναγερμός ακούγεται διακεκομμένα. Η κόκκινη λυχνία παραμένει αναμμένη. Η δοκιμή των συναγερμών δεν λειτουργεί. Βλ Ο συμπιεστής λειτουργεί και το κουμπί I/O (ON/OFF) βρίσκεται στη θέση «I» (Ενεργοποίηση), αλλά η πράσινη λυχνία δεν ανάβει. Το κουμπί I/O (ON/OFF) βρίσκεται στη θέση «I» (Ενεργοποίηση), αλλά δεν υπάρχει ροή. Ακούγεται συνεχόμενος ηχητικός συναγερμός. Το κουμπί I/O (ON/OFF) βρίσκεται στη θέση «I» (Ενεργοποίηση), ο συμπιεστής λειτουργεί και υπάρχει ροή οξυγόνου, αλλά ακούγεται συνεχόμενος ηχητικός συναγερμός. Ο συμπιεστής σταματά στη μέση του κύκλου και ξαναρχίζει πάλι μετά από μερικά λεπτά. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα. Διακοπή ρεύματος. Η συγκέντρωση οξυγόνου είναι πολύ χαμηλή. Ο πυκνωτής δεν έχει φορτίο. Εσωτερική ηλεκτρική βλάβη. Ελαττωματική λυχνία. Διακοπή στη σύνδεση των εξαρτημάτων του πνευματικού κυκλώματος ή άλλο πρόβλημα πίεσης. Εσωτερική ηλεκτρική βλάβη. Βλάβη του πνευματικού κυκλώματος. Ακάθαρτα φίλτρα, έμφραξη. Δεν λειτουργεί ο ανεμιστήρας. Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου. Ελέγξτε το διακόπτη κυκλώματος (5) στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος. Επαναφέρετε το διακόπτη στη θέση λειτουργίας, εάν χρειάζεται. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του μηχανήματος. Ο εφεδρικός πυκνωτής έχει αποφορτιστεί. Αφήστε τη μονάδα να λειτουργήσει για περίπου 10 λεπτά και επαναλάβετε τη δοκιμή. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του μηχανήματος. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του μηχανήματος. Σταματήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί I/O (ON/OFF) και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της συσκευής. Σταματήστε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του μηχανήματος. Καθαρίστε το φίλτρο του περιβλήματος. Κάντε επανεκκίνηση της συσκευής. Απομακρύνετε την έμφραξη. Κάντε επανεκκίνηση της συσκευής. Η ροή του εμπλουτισμένου με οξυγόνο αέρα διακόπτεται στην έξοδο του ρινικού καθετήρα. Η ροή οξυγόνου στην έξοδο του ρινικού καθετήρα είναι ακανόνιστη. Έχει αποσυνδεθεί ο σωλήνας ή δεν έχει σφίξει το καπάκι του υγραντήρα. Ο σωλήνας του ρινικού καθετήρα έχει φράξει. Επαναφέρετε το διακόπτη κυκλώματος στη θέση λειτουργίας. Εάν η συσκευή δεν ξεκινά, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του μηχανήματος. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας είναι συνδεδεμένος καλά και ότι ο υγραντήρας είναι σφραγισμένος. Ισιώστε το σωλήνα. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του μηχανήματος εάν ο σωλήνας έχει καταστραφεί. Σημεία συντήρησης Φίλτρο αέρα περιβλήματος: Κωδ.: , Να πλένεται κάθε εβδομάδα, να αντικαθίσταται ανάλογα με τη χρήση. Φίλτρο εισόδου αέρα: Κωδ.: , Να ελέγχεται σε κάθε επίσκεψη του ασθενή, να αντικαθίσταται κάθε 2 χρόνια. Σωλήνας υγραντήρα: Κωδ.: , Να πλένεται με ζεστό νερό, να αντικαθίσταται ανάλογα με τη χρήση. Καταγράφετε κάθε εργασία συντήρησης στο έντυπο συντήρησης που θα βρείτε στο εγχειρίδιο σέρβις και online στη διεύθυνση στην καρτέλα «Maintenance Log». 10 Αύγουστος CE-EL Αναθ. D

11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CE-EL Αναθ. D Αύγουστος

12 Nidek Medical Products, Inc Valley East Industrial Drive Birmingham, Alabama U.S.A. Τηλ.: Φαξ: Αύγουστος 2012 Αντιπρόσωπος για την ΕΕ mdi Europa GmbH Langenhagener Str Hannover-Langenhagen Germany Τηλ.: Φαξ: CE-EL Αναθ. D

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Mark 5 Nuvo (OCSI) LITE

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Mark 5 Nuvo (OCSI) LITE ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Mark 5 Nuvo (OCSI) LITE ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ [Η αρχική γλώσσα είναι η Αγγλική] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το Ομοσπονδιακό Δίκαιο (Η.Π.Α.) περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από, ή κατόπιν αδείας,

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ: Σειρά 1MFA, 4MFA, 6MFA και 8MFA 1MFA3001 (απεικονίζεται) 8MFA1001 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ: Σειρά 1MFA, 4MFA, 6MFA και 8MFA 1MFA3001 (απεικονίζεται) 8MFA1001 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700. Εγκατάσταση. Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου. Ηλεκτρικά

Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700. Εγκατάσταση. Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου. Ηλεκτρικά Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700 Εγκατάσταση Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου Ηλεκτρικά Η τοποθεσία που θα επιλέξετε να εγκαταστήσετε τη μηχανή πάγου πρέπει να γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια. Αν οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: 3MFA1001 ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: 3MFA1001 ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: 3MFA1001 ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά αυτής της συσκευής μόνο από ιατρούς ή κατόπιν εντολής ιατρού. 300

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

Συμπιεστής Νεφελοποιητής

Συμπιεστής Νεφελοποιητής ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπιεστής Νεφελοποιητής Τηλ.: 210 29.23.783 Website: http://anorthosis.com.gr ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής για χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΛΑΒΉ KEELER C 13A 13B ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Λαβή Keeler C Διαβάστε προσεκτικά το παρόν Παράρτημα Οδηγιών πριν από τη χρήση του προϊόντος σας Keeler. Για τη

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ Εγχειρίδιο εγκατάστασης Περιγραφή εξοπλισμού Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο με τον εξοπλισμό που συμπεριλαμβάνεται. Γρίλιες εξόδου αέρα Πίνακας ελέγχου Χερούλι μεταφοράς Χερούλι

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη 1. Εγκατάσταση ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδρομή της υπέρυθρης δέσμης ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείται ελεύθερη, χωρίς εμπόδια, πάντα! ιαφορετικά, το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ. Ελληνικά

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ. Ελληνικά ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη φρυγανιέρας... 9 Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at DUTEST pro Οδηγίες χρήσεως Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at D F E I S 6 1 2 3 J 4 5 7 8 9 T.-Nr: 10115279.01 Stand: 09-2014 09/ 2014 DUTEST pro Οδηγίες χειρισμού DUTEST

Διαβάστε περισσότερα

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam USER GUIDE GR HEADSET Voxtel Roam V1 2 P1 2 1 3 P2 P3 1 ΕΠΕΙΔΗ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη μέγιστη δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ βραστήρα νερού Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ βραστηρα νερου Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 Ενεργοποίηση μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Switch Συσκευή προστασίας από διακυμάνσεις της τάσης με τηλεχειριστήριο

Conserve Switch Συσκευή προστασίας από διακυμάνσεις της τάσης με τηλεχειριστήριο Conserve Switch Συσκευή προστασίας από διακυμάνσεις της τάσης με τηλεχειριστήριο Οδηγίες χρήσης Μπορείτε τώρα να ελέγξετε την παροχή ρεύματος σε ολόκληρο το σύστημα του υπολογιστή σας ή στο σύστημα εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-WP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά 3 1.1 Εφαρμογή 3 2 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.1 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

SECCOreale E l e t t r o n i c o

SECCOreale E l e t t r o n i c o Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOreale E l e t t r o n i c o ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε., Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. : 2104203625-28, Fax : 2104200036 Ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που δείξατε. Έχετε αγοράσει έναν από

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register ΕΛΛΗΝΙΚΑ...3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα