γ) Ασυµπτωµατικοί ενήλικες µε A1c µεταξύ 5.7% και 6.4% δ) Ενήλικας µε γλυκόζη πλάσµατος 140 mg/dl, 2 h µετά από του στόµατος λήψη 75g γλυκόζης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "γ) Ασυµπτωµατικοί ενήλικες µε A1c µεταξύ 5.7% και 6.4% δ) Ενήλικας µε γλυκόζη πλάσµατος 140 mg/dl, 2 h µετά από του στόµατος λήψη 75g γλυκόζης"

Transcript

1

2 2

3 ιαγνωστικά Κριτήρια Αναστασία Θανοπούλου 1. Με βάση την Αµερικανική ιαβητολογική Εταιρεία (American Diabetes Association, ADA), ποιος από τους παρακάτω ασθενείς πληρεί τα κριτήρια για τη διάγνωση του Σ τύπου 2; α) Ασυµπτωµατικοί ενήλικες µε γλυκόζη νηστείας µεταξύ 100 και 125 mg/dl σε 2 διαφορετικές µετρήσεις β) Ασυµπτωµατικοί ενήλικες µε γλυκόζη νηστείας 126 mg/dl σε 2 διαφορετικές µετρήσεις γ) Ασυµπτωµατικοί ενήλικες µε A1c µεταξύ 5.7% και 6.4% δ) Ενήλικας µε γλυκόζη πλάσµατος 140 mg/dl, 2 h µετά από του στόµατος λήψη 75g γλυκόζης 2. Σχετικά µε τη χρήση της A1c για τη διάγνωση του Σ τύπου 2, τι είναι σωστό; α) Αντενδείκνυται απολύτως σε περιπτώσεις σιδηροπενικής αναιµίας β) ιαγιγνώσκει λιγότερους πάσχοντες από ότι τα διαγνωστικά κριτήρια που βασίζονται στη γλυκόζη γ) Το α και το β δ) Κανένα από τα παραπάνω 3. Σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η χρήση του C-πεπτιδίου και των αυτοαντισωµάτων για τη διάγνωση του Σ τύπου 1; α) Για τη διάκριση µεταξύ Σ τύπου 1 και Σ τύπου 2 σε µεσήλικα και ηλικιωµένα άτοµα β) Για την τεκµηρίωση του Σ τύπου 1 γ) Για την παρακολούθηση της υπολειµµατικής λειτουργίας των β-κυττάρων δ) Πρακτικώς ποτέ 4. Η OGTT είναι χρήσιµη για: α) Άτοµα στα οποία, ενώ υπάρχει ισχυρή υποψία διαβήτη, έχουν φυσιολογική ή διαταραγµένη γλυκόζη νηστείας β) Άτοµα που παρουσιάζουν γλυκόζη νηστείας φυσιολογική, αλλά µεταγευµατική αυξηµένη γ) ιάκριση των καταστάσεων που προδιαθέτουν σε Σ τύπου 2 δ) Όλα τα παραπάνω 5. Ποιοι πρέπει να ελέγχονται για Σ τύπου 2; α) Όσοι παχαίνουν ανεξήγητα β) Οι καρδιοπαθείς γ) Οι συγγενείς α βαθµού ασθενούς µε Σ τύπου 2 δ) Όσοι δεν ασκούνται 3

4 Ταξινόµηση Θεραπευτικοί στόχοι Παναγιώτης Τσαπόγας 1. Ποια πρόταση είναι αληθής; α) Για τον κλινικό γιατρό και για τον ασθενή είναι περισσότερο σηµαντικό να καταλάβουν την παθογένεια της υπεργλυκαιµίας και να την αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά, παρά να βάλουν µια ετικέτα για τον συγκεκριµένο τύπο διαβήτη β) Για τον κλινικό γιατρό και για τον ασθενή είναι περισσότερο σηµαντικό να βάλουν µια ετικέτα για τον συγκεκριµένο τύπο διαβήτη, παρά να καταλάβουν την παθογένεια της υπεργλυκαιµίας γ) Για τον κλινικό γιατρό και για τον ασθενή είναι περισσότερο σηµαντικό να διαγνώσουν έγκαιρα το διαβήτη τύπου 1 και να τον αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά, παρά τον διαβήτη τύπου 2 δ) Για τον κλινικό γιατρό και για τον ασθενή είναι περισσότερο σηµαντικό να διακρίνουν τη φύση της υποκείµενης µεταβολικής διαδικασίας παρά να ασχοληθούν µε τη βαρύτητά της, που αντικατοπτρίζεται στο βαθµό της υπεργλυκαιµίας ε) Για τον κλινικό γιατρό και για τον ασθενή είναι περισσότερο σηµαντικό να διακρίνουν τη βαρύτητα της µεταβολικής διαταραχής που αντικατοπτρίζεται στο βαθµό της υπεργλυκαιµίας, παρά τη φύση αυτής καθ εαυτής της διαδικασίας 2. Ο διαβήτης τύπου 1 µπορεί να εκδηλωθεί ως α) διαβητική κετοξέωση β) µέτρια υπεργλυκαιµία νηστείας που εξελίσσεται γρήγορα σε βαριά υπεργλυκαιµία ή/και διαβητική κετοξέωση επί λοιµώξεων ή άλλου στρες γ) υπεργλυκαιµία αλλά µε κάποια υπολειπόµενη έκκριση ινσουλίνης για χρόνια που προφυλάσσει από διαβητική κετοξέωση, αλλά τελικά οι πάσχοντες χρειάζονται ινσουλίνη για την επιβίωσή τους και κινδυνεύουν από διαβητική κετοξέωση δ) το Α και το Β ε) τα Α, Β και Γ 3. Ποια πρόταση είναι αληθής; α) Μπορεί της εµφάνισης του διαβήτη τύπου 2 να προηγηθεί υπεργλυκαιµία, αλλά αυτή δεν προκαλεί ιστολογικές και λειτουργικές βλάβες σε διάφορους ιστούς β) Μπορεί της εµφάνισης του διαβήτη τύπου 2 να προηγηθεί υπεργλυκαιµία νηστείας αλλά κατά την περίοδο αυτή ανευρίσκονται ένα ή (συνήθως) περισσότερα αυτοαντισώµατα γ) Μπορεί της εµφάνισης του διαβήτη τύπου 2 να προηγηθεί υπεργλυκαιµία επί µακρά περίοδο χωρίς κλινικά συµπτώµατα δ) Άλλος όρος - µη αποδεκτός- για το διαβήτη τύπου 2 είναι ο LADA ε) Το σύνδροµο του δύσκαµπτου ανθρώπου (stiff-man syndrome) που περιλαµβάνει διαταραχή του ΚΝΣ και εκδηλώνεται µε δυσκαµψία των κεντρικών µυών µε επώδυνες συσπάσεις, κατατάσσεται στο διαβήτη τύπου 2 4. Εκτός από το MODY, στο διαβήτη λόγω γονιδιακής βλάβης ανήκουν οι εξής τύποι: α) Παροδικός και µόνιµος νεογνικός διαβήτης β) ιαβήτης από βλάβη του µιτοχονδριακού DNA γ) Ιδιοπαθής διαβήτης δ) τα Α και Β ε) Τα Α, Β και Γ 4

5 5. Σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ελληνικής ιαβητολογικής Εταιρείας α) Εάν κατά τη διάγνωση του Σ η τιµή της HbA1c είναι εντός στόχου ( 7.0%) επιδίωξη είναι η διατήρησή της σ αυτό το επίπεδο β) Όποτε επιτυγχάνεται ρύθµιση της HbA1c σε επίπεδο χαµηλότερο του εξατοµικευµένου στόχου για το συγκεκριµένο ασθενή, επιδιώκεται να διατηρείται το επίπεδο αυτό, εφόσον όµως η εφαρµοζόµενη θεραπευτική αγωγή δεν επιβαρύνει σηµαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών και δεν προκαλεί συχνά υπογλυκαιµίες γ) Αν ό στόχος της HbA1c 7.0% δεν µπορεί να επιτευχθεί µε µεταγευµατικές τιµές γλυκόζης πλάσµατος mg/dl, πρέπει να επιτευχθεί περαιτέρω ελάττωσή τους στο mg/dl δ) Τα Α και Β ε) Τα Α, Β και Γ 6. Σύµφωνα µε την Ελληνική ιαβητολογική Εταιρεία α) Η προσπάθεια µείωσης της HbA1c πολύ κάτω του 7.0%, εγγύς των φυσιολογικών ορίων, δεν φαίνεται να επιφέρει σηµαντική περαιτέρω µείωση του κινδύνου µικροαγγειοπάθειας, ενώ ενδεχοµένως αυξάνει τον καρδιοαγγειακό κίνδυνο. β) Στις περιπτώσεις όπου οι στόχοι για την HbA1c δεν µπορούν να επιτευχθούν, κάθε βελτίωση της τιµής της θεωρείται ευεργετική γ) Για την επιλογή του γλυκαιµικού στόχου και του θεραπευτικού σχήµατος που θα απαιτηθεί για την επίτευξή του, σηµαντική αξία έχει η εκτίµηση της επιθυµίας, ικανότητας και δυνατότητας του ασθενούς για την εφαρµογή των οδηγιών δ) Το Α και το Γ ε) Τα Α και Β και Γ 5

6 Ινσουλινοαντίσταση Ιωάννης Ιωαννίδης 1. Η αντίσταση στην ινσουλίνη σχετίζεται µε όλα τα πιο κάτω εκτός από ένα. Σηµειώστε αυτό που δεν συσχετίζεται µε την αντίσταση στην ινσουλίνη: α) Σ τύπου 2 β) Υπέρταση γ) Υπερχοληστερολαιµία δ) Πολυκυστικές ωοθήκες ε) Μερικές µορφές καρκίνου στ) Πολυκυστικές ωοθήκες 2. Η αντίσταση στην ινσουλίνη: α) Οφείλεται µόνο σε γενετικούς παράγοντες. β) Έχει γενετικό υπόστρωµα αλλά αυξάνεται µε την επίδραση της σωµατικής αδράνειας και της παχυσαρκίας. γ) Έχει γενετικό υπόστρωµα αλλά αυξάνεται από παράγοντες του περιβάλλοντος (παχυσαρκία, µόλυνση, σύγχρονος τρόπος διατροφής) καθώς και από τις συνθήκες ενδοµήτριας ανάπτυξης. 3. Η αντίσταση στην ινσουλίνη: α) Οδηγεί πάντα σε Σ τύπου 2. β) Οδηγεί σε Σ µόνο όταν ανεπαρκεί και το β κύτταρο. 4. Η αντίσταση στην ινσουλίνη αφορά: α) τον λιπώδη ιστό β) τον µυικό ιστό γ) το ήπαρ δ) τον εγκέφαλο ε) όλα τα ανωτέρω 5. Η αντίσταση στην ινσουλίνη σχετίζεται µε την φλεγµονή στον λιπώδη ιστό. Γι αυτό ξεκινά η φλεγµονή αυτή; α) Λόγω υποξίας β) Λόγω οξειδωτικού και stress ενδοπλασµατικού δικτύου. γ) Λόγω διατροφικής ενδοτοξιναιµίας. δ) Λόγω αλλαγής µεγέθους των λιποκυττάρων (υπετρροφία) και παραγωγής κυταροκινών. ε) Λόγω όλων των ανωτέρω 6

7 Παγκρεατική νησιδιακή δυσλειτουργία Σταύρος Λιάτης 1. Ποιο είναι το σηµαντικότερο φυσιολογικό εκκριταγωγό ερέθισµα για την ινσουλίνη; α) Η γλυκαγόνη β) Η σωµατοστατίνη γ) Η γλυκόζη δ) Η κορτιζόλη ε) Η αδρεναλίνη 2. Σύµφωνα µε δεδοµένα από κλινικές µελέτες στο διαβήτη τύπου 2, τι ποσοστό της εκκριτικής ικανότητας του β-κυττάρου υπολογίζεται ότι έχει χαθεί κατά τη διάγνωση της νόσου; α) 10% β) 25% γ) 50% δ) 75% ε) 90% 3. Πότε εµφανίζεται η διαταραχή της λειτουργικότητας του β-κυττάρου κατά την φυσική εξέλιξη του διαβήτη τύπου 2; α) Όταν υπάρχουν συµπτώµατα υπεργλυκαιµίας β) Κατά τη διάγνωση του διαβήτη γ) Όταν η αντίσταση στην ινσουλίνη υπερβεί κάποιο συγκεκριµένο όριο δ) Όταν για τη ρύθµιση του διαβήτη απαιτείται πλέον η χορήγηση ινσουλίνης εξωγενώς ε) Στο στάδιο του προδιαβήτη ή και νωρίτερα 4. Πού οφείλεται η ελαττωµένη εκκριτική ικανότητα του β-κυττάρου στον διαβήτη τύπου 2; α) Στη µειωµένη παραγωγή GLP-1 β) Στη µειωµένη µάζα των β-κυττάρων γ) Σε άγνωστη διαταραχή της λειτουργικότητάς τους δ) Σε µετάλλαξη στο γονίδιο KCNJ11 που κωδικοποιεί τη δοµική υποµονάδα Κir6 στους διαύλους καλίου του β-κυττάρου ε) Β+Γ στ) Β+Γ+ 5. Ποιος από τους παρακάτω είναι ο πιο αξιόπιστος δείκτης εκτίµησης της λειτουργικότητας των β-κυττάρων: α) Ο δείκτης διαθεσιµότητας της ινσουλίνης (disposition index) β) Η ινσουλίνη πλάσµατος νηστείας γ) Ο δείκτης HOMA-R δ) O δείκτης ΗΟΜΑ-Β ε) Η ινσουλίνη πλάσµατος µισή ώρα µετά από ogtt 7

8 Βασικές αρχές σύνταξης του διαιτολογίου Καλλιόπη Φακατσέλη 1. Την κύρια πηγή ενέργειας σε όλους τους ιστούς αποτελούν: α) λίπη β) υδατάνθρακες γ) πρωτεΐνες 2. Σε ασθενή ετών 50, µε Σ τύπου ΙΙ, βάρους 97 Κg, ύψους 1.78, µε ΒΜΙ=30,7 και καθιστική ζωή όσον αφορά την δραστηριότητα του, προσδιορίστε πόσων θερµίδων διαιτολόγιο θα του προτείνατε: α) είναι 2010 θερµίδες β) είναι 2400 θερµίδες γ) είναι 1540 θερµίδες δ) είναι 2200 θερµίδες 3. Συνηθισµένο γεύµα αποτελείται από 120 γρ. µοσχάρι, 2/3 φλιτζανιού βρασµένο ρύζι, 1 φλιτζάνι βρασµένα χορταρικά, 1 φέτα ψωµί πιτυρούχο, 1 λεπτή φέτα πεπόνι και µια µπάλα παγωτό. Το γεύµα αυτό περιέχει: α) 95 γρ. άµυλο και 720 θερµίδες β) 97 γρ. άµυλο και 860 θερµίδες γ) 105 γρ. άµυλο και 690 θερµίδες 4. Ποια από τις παρακάτω τροφές δεν περιέχει υδατάνθρακες; α) 1 πιάτο λαχανικά β) 1 φρούτο γ) 2 φρυγανιές δ) 1 φέτα τυρί light ε) 1 χοιρινή µπριζόλα 90 γραµ. 5. Με ποιο από τα παρακάτω µπορούµε να ανταλλάξουµε 1 φέτα ψωµί και ένα ποτήρι γάλα; α)1 γιαούρτι αγελάδος β)1 µπάλα παγωτού light γ) 1 µήλο δ) 1 µικρό µπολ ρυζόγαλο χωρίς ζάχαρη 6. Σε ποιες από τις οµάδες τροφίµων υπάρχουν υδατάνθρακες: α) γαλακτοκοµικά β) κρέατα γ) λαχανικά δ) φρούτα ε) λιπαρά στ) ψωµί-δηµητριακά ζ) όλες οι παραπάνω 8

9 Ο έλεγχος της γλυκόζης από τον ασθενή Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος 1. Ο αυτοµέτρηση του σακχάρου αίµατος αποτελεί α) τη µοναδική αξιόπιστη µέθοδο για εκτίµηση του γλυκαιµικού ελέγχου β) µειώνει την ανάγκη επίσκεψης στο διαβητολόγο γ) ισοδύναµο της µέτρησης της HbA1c δ) χρήσιµο εργαλείο για την επίτευξη των γλυκαιµικών στόχων ε) µία χαµηλού κόστους µέθοδο εκτίµησης γλυκαιµικού ελέγχου στ) εγγύηση για το καλό γλυκαιµικό έλεγχο ποιο από τα παραπάνω είναι το σωστό; 2. Η µέτρηση της γλυκόζης πρέπει να γίνεται α) πάντα µε τον ασθενή νηστικό το πρωί β) προ του πρωινού και προ του βραδινού γεύµατος γ) το πρωί και δύο ώρες µετά το µεσηµβρινό γεύµα δ) πριν τα γεύµατα και πριν τον ύπνο ε) σε συχνότητα και χρόνο εξατοµικευµένα για τον ασθενή στ) τουλάχιστον έξι φορές ηµερησίως ποιο από τα παραπάνω είναι το σωστό; 3. Ο αυτοέλεγχος του σακχάρου δεν είναι απαραίτητος α) στους ασθενείς µε διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη β) στους διαβητικούς ασθενείς υπό δίαιτα µόνο γ) στους ασθενείς που λαµβάνουν µόνο δισκία δ) όταν ο ασθενής ρυθµίζεται καλά ε) αν ο ασθενής τηρεί µε ευλάβεια σταθερές ώρες γευµάτων και πρόγραµµα άσκησης στ) αν η µέτρηση HbA1c επαναλαµβάνεται κάθε µήνα ποιο από τα παραπάνω είναι το σωστό; 4. Η µέτρηση της γλυκόζης αίµατος από τον ασθενή επιτρέπει α) τη καλύτερη εναρµόνιση µε την άσκηση β) την καλύτερη αντιµετώπιση οξειών καταστάσεων γ) τη δυνατότητα µικρών διατητικών παρεκτροπών του ασθενούς δ) την ανίχνευση ή επιβεβαίωση υπογλυκαιµίας ε) τη λήψη καλύτερων αποφάσεων από τον ιατρό στ) την ευαισθητοποίηση και συµµετοχή του ασθενούς στην αντιµετώπιση του διαβήτη του ποιο από τα παραπάνω είναι το λάθος; 5. Η αυτοµέτρηση σακχάρου αίµατος συστήνεται σε ασθενείς α) µε τύπου 1 σακχαρώδη διαβήτη β) µε τύπου 2 διαβήτη υπό ινσουλίνη γ) µε διαβήτη κυήσεως δ) ανεξαρτήτως της φύσης του διαβήτη τους ε) ιδιαίτερα όταν τροποποιείται η αντιδιαβητική αγωγή τους στ) µε ευγλυκαιµία χωρίς παρέµβαση αλλά έχουν κληρονοµικό ιστορικό διαβήτη ποιο από τα παραπάνω είναι το λάθος; 6. Η µέτρηση της γλυκόζης ούρων α) αντικαθιστά τη µέτρηση στο αίµα β) είναι φτηνότερη από τη µέτρηση στο αίµα και πρέπει να προτιµάται γ) δείχνει τη κατάσταση της νεφρικής βλάβης από το διαβήτη δ) µπορεί να φανεί χρήσιµη επί αδυναµίας µέτρησης τιµής γλυκόζης στο αίµα και κυρίως για το προσδιορισµό κετονών ε) είναι µέθοδος ακριβείας στ) είναι απαραίτητη για την εκτίµηση γλυκαιµικού ελέγχου ποιο από τα παραπάνω είναι το σωστό; 9

10 Μετφορµίνη Πιογλιταζόνη Παναγιώτης Χαλβατσιώτης 1. ύο κατηγορίες αντιδιαβητικών δισκίων βελτιώνουν την ινσουλινική ευαισθησία: α) Τα διγουανίδια και οι γλιταζόνες β) Τα διγουανίδια και η αναστολείς των γλυκοσιδασών γ) Τα διγουανίδια και οι σουλφονυλουρίες δ) Τα διγουανίδια, οι γλιταζόνες και οι µετιγλινιδες ε) Οι γλιταζόνες και οι αναστολείς των γλυκοσιδασών 2. Όλες οι επιστηµονικές εταιρείες (EASD, ADA, AACE,Ε Ε) προτείνουν ότι µετά την τροποποίηση των υγεινοδιαιτητικών συνθηκών ως πρώτη επιλογή για την αντιδιαβητική από του στόµατος αγωγή προτείνεται: α) Σε απουσία αντενδείξεων η µετφορµίνη β) Σε απουσία αντενδείξεων η πιογλιταζόνη γ) Σε απουσία αντενδείξεων οι αναστολείς των γλυκοσιδασών δ) Σε απουσία αντενδείξεων οι σουλφονυλουρίες 3. Ιδιαίτερη προσοχή για τη νεφρική λειτουργία απαιτείται στη χορήγηση σκιαγραφικών όταν ο διαβητικός βρίσκεται υπο αντιδιαβητική αγωγή µε: α) Ακαρβόζη β) Μετφορµίνη γ) Πιογλιταζόνη δ) Βιλνταγλιπτίνη ε) Γλιβενκλαµίδη 4. Η εµφάνιση υπογλυκαιµικών επεισοδίων είναι πιο συχνή όταν η χορηγούµενη αντιδιαβητική αγωγή είναι: α) Τα διγουανίδια β) Οι αναστολείς γλυκοσιδασών γ) Οι γλιταζόνες δ) Οι σουλφονυλουρίες 10

11 Σουλφονυλουρίες Γλινίδες, Αναστολείς DPP-4, Αγωνιστές GLP-1 Ιωάννης Κυριαζής 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό για τις σουλφονυλουρίες; α) ιεγείρουν την έκκριση ινσουλίνης ανεξάρτητα από τα επίπεδα γλυκόζης αίµατος β) Συνδέονται µε συγκεκριµένους υποδοχείς στην µεµβράνη των βήτα κυττάρων γ) Μπορεί να επιδεινώσουν την υπερινσουλιναιµία και να αυξήσουν το βάρος δ) Προκαλούν συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες από το γαστρεντερικό 2. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για τις σουλφονυλουρίες; α) H µέγιστη υπογλυκαιµική δράση των σουλφονυλουριών επιτυγχάνεται σχεδόν µε την µέση ανώτερη συνιστώµενη θεραπευτική δόση β) Χρειάζονται υψηλές δόσεις για την µέγιστη υπογλυκαιµική δράση 3. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για τις γλιταζόνες; α) Αυξάνουν την ευαισθησία των περιφερικών ιστών στην ινσουλίνη β) Ενδείκνυνται σε διαβητικά άτοµα µε σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια γ) Προκαλούν συχνά σοβαρές υπογλυκαιµίες δ) εν προκαλούν αύξηση του σωµατικού βάρους 4. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για τα φάρµακα του ινκρετινικού συστήµατος; α) Μειώνουν την παραγωγή ινσουλίνης από το πάγκρεας β) Αυξάνουν την παραγωγή της γλυκαγόνης από το πάγκρεας γ) Αυξάνουν την αντίσταση στην Ινσουλίνη δ) Αυξάνουν την παραγωγή ινσουλίνης κυρίως µεταγευµατικά 5. Το GLP-1 είναι το α) Παρόµοιο µε τη γλουκαγόνη πεπτίδιο 1 β) Εξαρτώµενο από τη γλυκόζη ινσουλινοτρόπο πεπτίδιο 6. Η δράση του GLP-1 στα β-κύτταρα έχει ως αποτέλεσµα α) Αυξηµένη έκκριση ινσουλίνης ανεξαρτήτως τιµών γλυκόζης β) Αυξηµένη έκκριση ινσουλίνης µε γλυκοζοεξαρτώµενο τρόπο γ) Μειωµένη έκκριση ινσουλίνης ανεξαρτήτως τιµών γλυκόζης δ) Μειωµένη έκκριση ινσουλίνης µε γλυκοζοεξαρτώµενο τρόπο 7. Οι αναστολείς DPP-IV έχουν δράση α) Στο GLP-1 β) Στο GIP γ) Kαι στα δυο 11

12 Έναρξη ινσουλίνης Στυλιανή Ηρακλειανού 1. Ο.Κ. ετών 62, διαβήτης από 10ετίας ΒΜΙ 30,5. Υπέρταση, υπερχολιστεριναιµία, κρεατινίνη: 1,8 mg%, Hba1c 8,8 γλυκόζη νηστείας 180 mg%. Αγωγή µετφορµίνη 850Χ2 γλιµεπιρίδη 4 mg 1Χ1, βιλνταγλιπτίνη 50Χ2 Στο ασθενή θα έπρεπε να γίνει α) Τροποποίηση αντιδιαβητικών δισκίων β) Τροποποίηση αντιδιαβητικών δισκίων και προσθήκη βασικής ινσουλίνης Τι θα προτείνατε για τον ασθενή; 2. Ασθενής µε Σ τ2 µετά από ΟΕΜ προσέρχεται µε a1c 9.5% και σάκχαρα νηστείας > 200 mg%. Λαµβάνει γλιµεπιρίδη 4 και µετφορµίνη 1000Χ2. Στη διάρκεια της νοσηλείας του έλαβε ινσουλίνη. Τι θα του προτείνατε; α) Αύξηση της γλιµερίδης και µερφορµίνης β) Προσθήκη αναστολέα του DPP4 γ) Προσθήκη γλιταζόνης δ) Προσθήκη GLP-1 ε) Ινσουλίνη 3. Η δόση της levimir ή της lantus αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε: α) Την τιµή της HbA1c β) Τις µεταγευµατικές τιµές σακχάρου γ) Την τιµή γλυκόζης σακχάρου δ) Όλα τα παραπάνω 4. Οι θεραπευτές έχουν σηµαντικό ποσοστό ευθύνης για την παρατηρούµενη άρνηση των ασθενών να αρχίσουν αγωγή µε ινσουλίνη α) Σωστό β) Λάθος 12

13 Εντατικοποίηση Μαριάννα Μπενρουµπή 1. Εντατικοποιηµένο σχήµα ινσουλινοθεραπείας σηµαίνει: α) Τουλάχιστον 3 ενέσεις την ηµέρα β) Μια βασική και ταχείας σε κάθε γεύµα γ) Τρεις φορές την ηµέρα µείγµα ινσουλίνης δ) Όλα τα παραπάνω ε) Κανένα από τα παραπάνω 2. Η µετάταξη από βασική δισκία σε άλλο σχήµα είναι αναγκαία όταν: α) Η Hba1c είναι πάνω από 7,5% β) Η Hba1c είναι πάνω από 7% γ) «Εξατοµικεύεται» δ) Τίποτε από τα παραπάνω 3. Στο εντατικοποιηµένο σχήµα ινσουλίνης διατηρούµε τη χορήγηση α) Μετφορµίνης β) DPP4 ανταγωνιστών γ) GLP-1 αναλόγων δ) Κανένα από τα παραπάνω 4. Ο κ. ΚΜ ετών 65, κάνει 300µον. ινσουλίνης βραδείας δράσης, έχει ζάχαρο νηστείας 130mg προ του γεύµατος 190mg προ του δείπνου 230mg. Παίρνει µετφορµίνη 850Χ2 γλιµεπιρίδη 6mg. HBa1c 7.9%. Τι θα του προτείνατε: α) Να αυξήσει τη βραδεία κατά 2-4 µονάδες β) Να προσθέσει αναστολέα DPP4 γ) Να προσθέσει GLP-1 ανάλογο δ) Να κάνει µίγµα ινσουλίνης πρωί βράδυ ε) Να προσθέσει στα ήδη υπάρχοντα µια ταχείας δράσης 13

14 Αρτηριακή υπέρταση Αντώνιος Αλαβέρας 1. Γενικά, ο στόχος της συστολικής αρτηριακής πίεσης στο σακχαρώδη διαβήτη είναι: α) <145 mmhg β) <140 mmhg γ) <135 mmhg δ) <130 mmhg 2. Ποια αντιυπερτασικά αυξάνουν τα επίπεδα του καλίου του ορού α) β-αποκλειστές β) αμεα/σαρτάνες γ) Σπειρονολακτόνη δ) Κλονιδίνη ε) Όλα τα ανωτέρα στ) Το 1,2,3 3. Σε έναν ασθενή που λαµβάνει αμεα και παρατηρείται αύξηση της κρεατινίνης του ορού: α) Συνεχίζει ίδια αγωγή εφόσον αποδεικνύεται αποτελεσµατική β) ιακόπτεται η χορήγηση µε αμεα και αντικαθιστάται µε σαρτάνη γ) Μειώνεται η δόση του αμεα και προστίθεται αναστολέας ασβεστίου δ) ιακόπτεται η χορήγηση αμεα εφόσον τα επίπεδα της κρεατινίνης αυξηθούν άνω του 30% και αντικαθίσταται µε άλλο αντιϋπερτασικό, εκτός αποκλειστή του άξονα ρενίνης-αγγειοτασίνης- αλδοστερόνης 4. Αντιϋπερτασικά που ενδείκνυνται στην κύηση: α) Μεθυλντόπα β) Λαµπεταλόλη γ) ιλτιαζέµη δ) Κλονιδίνη ε) Αναστολείς αγγειοτασίνης ΙΙ στ) Πραζοσίνη ζ) Όλα εκτός 5 η) Όλα εκτός 5 και 6 5. Συνδυασµοί αντιϋπερτασικών που δεν συνιστώνται: α) Συνδυασµός β αποκλειστή µε ρεσερπίνη β) Συνδυασµός αμεα µε αναστολέα αγγειοτασίνης ΙΙ γ) Συνδυασµός σαρτάνης µε αποκλειστή της ρενίνης δ) Συνδυασµός βεραπαµίλης µε ντιλτιαζέµη ε) Όλα τα ανωτέρω στ)το 1,2,3 14

15 υσλιπιδαιµία Μαρίνα Νούτσου Άνδρας ηλικίας 46 ετών προσέρχεται µε πρόσφατη διάγνωση σακχαρώδη διαβήτη. Έχει ΒΜΙ= 29.5 kg/m 2. ΑΠ=125/80mm. Καπνίζει ένα πακέτο τσιγάρα/ηµέρα. Εργαστηριακά: Γλυκόζη νηστείας: 187 mg/dl, HbA1c: 8.6%, Oυρία: 24 mg/dl, κρεατινίνη: 0.9 mg/dl, Χοληστερόλη: 226 mg/dl, Τριγλυκερίδια: 280 mg/dl, HDL: 35 mg/dl, LDL: 135 mg/dl, SGOT: 47U/l, SGPT: 55U/l, γgt: 93 mg/dl 1. Tι αγωγή θα προτείνουµε α) ίαιτα Άσκηση Ρύθµιση σακχαρώδη διαβήτη ιακοπή καπνίσµατος. Επανεκτίµηση σε 2 µήνες β) Στατίνη + τα παραπάνω γ) Εζετιµίµπη + τα παραπάνω δ) Φιµπράτη + τα παραπάνω ε) Νιασίνη + τα παραπάνω 2. Πώς θα αντιµετωπίσουµε την υπερτριγλυκεριδαιµία; α) ίαιτα Άσκηση - Ρύθµιση σακχαρώδη διαβήτη β) Προσθήκη ω-3 λιπαρών οξέων γ) Προσθήκη Φιµπράτης δ) Προσθήκη Νιασίνης 3. Πώς θα αντιµετωπίσουµε τη χαµηλή HDL; α) ίαιτα Άσκηση ιακοπή καπνίσµατος Ρύθµιση ιαβήτη β) Προσθήκη Χολεσεβελάµης γ) Προσθήκη Φιµπράτης δ) Προσθήκη Νιασίνης 4. Ποιος οι νέες οδηγίες (2013) της Αµερικανικης Καρδιολογικής Εταιρείας για τον ασθενή; α) Πρέπει να δοθεί χαµηλή δόση στατίνης µε στόχο < 100 mg/dl β) Πρέπει να δοθεί χαµηλή δόση στατίνης ανεξάρτητα από τον στόχο της LDL γ) Πρέπει να δοθεί υψηλή δόση στατίνης ανεξάρτητα από τον στόχο της LDL δ) Πρέπει να δοθεί υψηλή δόση στατίνης µε στόχο < 70mg/dl 5. Ποια δόση στατίνη από τις παρακάτω είναι πιο δραστική; α) Ατορβαστατίνη 10 mg β) Σιµβαστατίνη 20mg γ) Ροσουβαστατίνη 10mg δ) Πραβαστατίνη 40mg ε) Όλες οι παραπάνω έχουν παρόµοια δραστικότητα 15

16 Αντιαιµοπεταλιακή αγωγή Ευανθία ιακουµοπούλου 1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των αιµοπεταλίων στο σακχαρώδη διαβήτη; Κυκλώστε τη σωστή/ές απαντήσεις. α) Αυξηµένη προσκολλητική ικανότητα, διέγερση και τάση για συσσώρευση β) ιαταραχές της µεµβράνης µε µειωµένη ρεολογική ικανότητα γ) ιαταραχές στον ενδοκυττάριο µεταβολισµό Ca ++ και Mg ++ δ) Μειωµένη σύνθεση NO ε) Μειωµένη σύνθεση προστακυκλίνης 2. Πότε δίνουµε χαµηλές δόσεις ασπιρίνης ως πρωτογενή πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων σε ασθενείς µε σακχαρώδη διαβήτη; Κυκλώστε τη σωστή/ές απαντήσεις. α) σε ασθενείς µε διαβήτη που είναι σε αυξηµένο καρδιαγγειακό κίνδυνο (10ετής κίνδυνος για καρδιαγγειακά επεισόδια > 10%) β) σε ασθενείς µε διαβήτη και 10ετή κίνδυνο για καρδιαγγειακά επεισόδια < 5%) γ) σε ασθενείς µε διαβήτη (άνδρες > 50 ετών και γυναίκες > 60 ετών) που έχουν τουλάχιστον ένα επιπρόσθετο µείζονα παράγοντα κινδύνου (κάπνισµα, υπέρταση, δυσλιπιδαιµία, οικογενειακό ιστορικό πρώιµης ΚΑ νόσου, ή αλβουµινουρία) δ) σε ασθενείς µε διαβήτη (άνδρες > 40 ετών και γυναίκες > 50 ετών) και αυξηµένο καρδιαγγειακό κίνδυνο (> 10%) 3. Πότε χρησιµοποιούµε κλοπιδογρέλη στο σακχαρώδη διαβήτη; Κυκλώστε τη σωστή/ές απαντήσεις α) Ως πρωτογενή πρόληψη σε όλους τους διαβητικούς ασθενείς µε αυξηµένο ΚΑ κίνδυνο β) Σε ασθενείς µε ΚΑ νοσήµατα και αποδεδειγµένη αλλεργία ή δυσανεξία στην ασπιρίνη γ) Ως συµπληρωµατική θεραπεία (µαζί µε ασπιρίνη) τον πρώτο χρόνο µετά από ένα οξύ στεφανιαίο σύνδροµο δ) Ως συµπληρωµατική θεραπεία (µαζί µε ασπιρίνη) τον πρώτο χρόνο µετά από τοποθέτηση µεταλλικής ενδοπρόθεσης (stent) σε στεφανιαία αρτηρία/ες 4. Πότε δίνουµε διπλή αντιαιµοπεταλιακή αγωγή; α) Σε ασθενείς µε ήδη εγκατεστηµένη στεφανιαία νόσο (δηλ.τουλάχιστον ένα χρόνο µετά από οξύ στεφανιαίο σύνδροµο, προηγηθείσα επαναγγείωση, στενώσεις στεφανιαίων > 50% στην στεφανιαιογραφία και/ή ένδειξη καρδιακής ισχαιµίας σε διαγνωστικές εξετάσεις) β) Σε ασθενείς τον πρώτο χρόνο µετά από οξύ στεφανιαίο σύνδροµο που δεν έχουν υποβληθεί σε διαδερµική αγγειοπλαστική στεφανιαίων (PCI) γ) Σε ασθενείς τον πρώτο χρόνο µετά από οξύ στεφανιαίο σύνδροµο που έχουν υποβληθεί σε διαδερµική αγγειοπλαστική στεφανιαίων (PCI) µε τοποθέτηση µεταλλικής ενδοπρόθεσης (stent) δ) Σε ασθενείς µε εκλεκτική διαδερµική αγγειοπλαστική στεφανιαίων (elective PCI) και τοποθέτηση µεταλλικής ενδοπρόθεσης (stent) ε) Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις στ) Στα 2, 3 και 4 16

17 5. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη χορήγηση χαµηλών δόσεων ασπιρίνης για καρδιοπροφύλαξη σε ασθενείς µε και χωρίς σακχαρώδη διαβήτη; Κυκλώστε τη σωστή/ές απαντήσεις α) Αύξηση του απόλυτου κινδύνου για αιµορραγικά ΑΕΕ σε 12 ανά άτοµα β) Αύξηση του απόλυτου κινδύνου για αιµορραγικά ΑΕΕ σε 100 ανά άτοµα γ) Αύξηση κατά 54% του κινδύνου για αιµορραγία από το γαστρεντερικό δ) 2-4 φορές αύξηση του κινδύνου για αιµορραγία από το ανώτερο πεπτικό 6. Ποια αγωγή χορηγούµε σε οξέα ισχαιµικά µη καρδιοεµβολικά ΑΕΕ και στα παροδικά ΑΕΕ πρώιµα (δηλ. εντός των πρώτων 48 ωρών από την εγκατάσταση του ΑΕΕ); α) Ασπιρίνη ( mg) β) Κλοπιδογρέλη γ) ιπλή αντιαιµοπεταλιακή αγωγή δ) Ηπαρίνη 17

18 Στεφανιαία νόσος, Κ/Λ έλεγχος διαβητικών Θεµιστοκλής Παναγιώτου 1. Κατά την πρωτοδιάγνωση του διαβήτη, η καρδιολογική εκτίµηση µε δοκιµασία κοπώσεως είναι σκόπιµη α) όταν υπάρχουν ΗΚΓ φικά ευρήµατα β) όταν υπάρχουν συµπτώµατα γ) σε όλους τους ασθενείς δ) όταν ο κ/α κίνδυνος είναι > 10% ε) στα 1 και 2 2. Η χορήγηση ασπιρίνης ενδείκνυται στο άτοµο µε διαβήτη α) σαν αγενής πρόληψη κ/α νόσου β) σαν βγενής πρόληψη κ/α νόσου γ) όταν ο κ/α κίνδυνος είναι > 10% δ) µαζί µε κλοπιδογρέλη χρονίως µετά από οξύ έµφραγµα µυοκαρδίου 3. Σε ασθενείς µε διαβήτη και κ/α νόσο είναι σκόπιµη η χορήγηση α) ACE-I β) ασπιρίνης γ) στατίνης δ) β-αποκλειστών ε) όλων των ανωτέρων 4. Σε ασθενείς µε διαβήτη και σταθερή καρδιακή ανεπάρκεια αντενδείκνυται η χορήγηση α) ΤΖDs β) µετφορµίνης γ) β-αποκλειστών δ) ACE-I 18

19 Περιφερική νευροπάθεια διαβητικό πόδι Μαγδαληνή Μπριστιάνου 1. Η συχνότερη αιτία εµφάνισης διαβητικού έλκους στα κάτω άκρα είναι: α) Περιφερική αγγειοπάθεια β) Περιφερική νευροπάθεια γ) Νευροισχαιµία δ) Πλατυποδία ε) Φλεβική ανεπάρκεια 2. Οι παρακάτω δοκιµασίες είναι απαραίτητες για την διάγνωση της διαβητικής περιφερικής νευροπάθειας εκτός από: α) Αντίληψη δονήσεων β) Έλεγχος θερµοκρασίας γ) οκιµασία πόνου δ) Τενόντια αντανακλαστικά ε) Ηλεκτροµυογράφηµα 3. ιαφορά θερµοκρασίας 2 ο C ανάµεσα στα δύο κάτω άκρα είναι χαρακτηριστικό εύρηµα στην: α) Ουρική αρθρίτιδα β) Ψωρίαση γ) ιαβητική Περιφερική νευροπάθεια δ) Οστεοµυελίτιδα ε) Νευροπάθεια Charcot 4. Όλα τα παρακάτω είναι προδιαθεσικοί παράγοντες για την εµφάνιση έλκους στα κάτω άκρα εκτός α) Πλατυποδία β) Ανατοµική δυσµορφία γ) Υπερκερατώσεις δ) Μειωµένη όραση ε) Ανιδρωσία 5. Χαρακτηριστικά ευρήµατα νευροπάθειας Α.Ν. Σ. είναι όλα εκτός από τα παρακάτω: α) Βραδυκαρδία ηρεµίας β) Σιωπηλή ισχαιµία µυοκαρδίου γ) Γαστροπάρεση δ) υσκοιλιότητα ε) Στυτική δυσλειτουργία 19

20 ιαβήτης και κύηση Αθανάσιος Κοφίνης 1. Ποια τιµή γλυκόζης καθορίζει µετά από σακχαραιµική καµπύλη µε λήψη 75 γρ. γλυκόζης τη διάγνωση Σ.. κύησης. α) Η γλυκόζη νηστείας > 92mg/dl β) Η γλυκόζη µία ώρα µετά > 180 mg/dl γ) Η γλυκόζη 2 ώρες µετά > 153 mg/dl δ) όλες οι ανωτέρω ε) έστω και µία από όλες 2. Κατά την πρώτη επίσκεψη της εγκύου στο γυναικολόγο, ποια εκ των ανωτέρω κριτηρίων θέτουν την διάγνωση προϋπάρχοντος Σακχαρώδη ιαβήτη α) γλυκόζη νηστείας > 126 mg/dl β) γλυκοζηλιωµένη αιµοσφαιρίνη ΗBAic > 6,5% γ) τυχαία τιµή γλυκόζης > 200 µε επιβεβαίωση υψηλής γλυκόζης νηστείας ή της HbAic δ) όλα τα ανωτέρω ε) έστω και ένα εκ των ανωτέρω 3. Ποιο είναι το συνιστώµενο ποσοστό υδατανθράκων στη διατροφή εγκύου µε διαβήτη κύησης; α) 20-25% β) 25-30% γ) 30-35% δ) 35-45% ε) ελεύθερα µε αποφυγή των ευαπορόφητων 4. Οι στόχοι της διατροφικής παρέµβασης αποσκοπούν στο να πετύχουν ποιο εκ των κατωτέρω α) Νορµογλυκαιµία β) Προφύλαξη από κέτωση γ) Παροχή επαρκούς σωµατικού βάρους δ) Να συµβάλλουν στην καλή κατάσταση του εµβρύου ε) όλα τα ανωτέρω 5. Πότε αποφασίζεται η έναρξη ινσουλινοθεραπείας στο Σ.. κύησης που αντιµετωπίζετω µέχρι τότε µε διαιτητική αγωγή και άσκηση; α) Σε τιµή γλυκόζης νηστείας > 95mg/dl β) Σε τιµή γλυκόζης τώρα µετά το γεύµα >130 mg/dl ή >140 mg/dl γ) Σε τιµή γλυκόζης 2 ώρες µετά το γεύµα > 120mg/dl δ) Έστω και µε µία παράµετρο εκ των ανωτέρω ε) Επί παρουσίας όλων των ανωτέρω 20

21 ιαβήτης και γ ηλικία Αναστασία Μαυρογιαννάκη 1. Σε νεοδιαγνωσθέντα διαβητικό τύπου 2, 66 ετών, µε µικροκυτταρικό Ca πνεύµονος υπό οξυγονοθεραπεία και ηπατικές µεταθέσεις ποιος είναι ο στόχος για την HbA1c; α) Μεταξύ % β) Μεταξύ % γ) Μεταξύ % δ) 8.6% 2. ιαβητικός, 78 ετών, µε διαταραχές µνήµης, αρχόµενη άνοια και χωρίς οικογενειακό περιβάλλον, λαµβάνει µετφορµίνη 1700 mg/ηµέρα και προσέρχεται σε τακτική επίσκεψη, προσκοµίζοντας HbA 1C : 8.5%, Glu: 154 mg/dl και αυτοέλεγχο µε σάκχαρα νηστείας mg/dl / µεταγευµατικά mg/dl 2h µετά κάθε γεύµα. Τι από τα παρακάτω θα του συστήνατε; α) Σουλφονυλουρία β) Αναστολέα DPP-4 γ) Γλινίδη πριν κάθε γεύµα δ) Γευµατική ινσουλίνη πριν κάθε γεύµα ε) Βασική ινσουλίνη 3. ιαβητική τύπου 2, 75 ετών, παχύσαρκη, µε υπέρταση από 25 ετών, λαµβάνει µετφορµίνη 1000 mg/ηµέρα και προσέρχεται σε τακτική επίσκεψη, προσκοµίζοντας HbA 1C : 7.3%, Glu: 137 mg/dl, Ur: 35 mg/dl, cr: 0.8 mg/dl, SGOT: 80 IU/l, SGPT: 65 IU/l και αυτοέλεγχο σακχάρων αίµατος µε σάκχαρα νηστείας mg/dl, µεταγευµατικά 2h < 160 mg/dl. Τι θα της προτείνατε; α) Επιµονή σε αλλαγή του τρόπου ζωής και επανεκτίµηση σε 3 µήνες β) Επιµονή σε αλλαγή του τρόπου ζωής & αύξηση της δόσης µετφορµίνης γ) Προσθήκη πιογλιταζόνης δ) Προσθήκη αναστολέος DPP-4 4. ιαβητικός, 73 ετών, συντ/χος, µε ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη από 25ετίας, λαµβάνει µετφορµίνη 1700 mg/ηµέρα, γλιµεπιρίδη 6 mg και βασική ινσουλίνη 30 U. Προσκοµίζει HbA 1C : 8.5%, Glu: 164 mg/dl και αυτοέλεγχο µε σάκχαρα νηστείας mg/dl / µεταγευµατικά mg/dl 2h µετά κάθε γεύµα. Αναφέρει τακτικά γεύµατα και µικρογεύµατα και δε θέλει να αυτοελέγχει το σάκχαρό του συχνά. Τι από τα παρακάτω θα του συστήνατε; α) Βασική ινσουλίνη βράδυ, γευµατική ινσουλίνη πριν κάθε γεύµα και µετφρορµίνη β) Μίγµα ινσουλίνης πρωί - βράδυ και µετφορµίνη 5. Στους διαβητικούς µε υπέρταση τρίτης ηλικίας επιτυγχάνονται µεγαλύτερες µειώσεις στη νοσηρότητα και θνησιµότητα από τη ρύθµιση: α) της υπεργλυκαιµίας β) της υπέρτασης 21

«Θεραπευτικός αλγόριθµος ADA/EASD 2012»

«Θεραπευτικός αλγόριθµος ADA/EASD 2012» «Θεραπευτικός αλγόριθµος ADA/EASD 2012» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1942 Ηλίας Ν. Μυγδάλης Συντονιστής Διευθυντής Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκοµείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα 9o Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στατίνες και σακχαρώδης διαβήτης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Σακχαρώδης διαβήτης και καρδιαγγειακός κίνδυνος Μετα-ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ. ρ. Μυλωνάκη Θεοχαρούλα. Υπεύθυνη ιαβητολογικού Ιατρείου

ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ. ρ. Μυλωνάκη Θεοχαρούλα. Υπεύθυνη ιαβητολογικού Ιατρείου ΕΓΚΑΙΡΗ ΙΑΓΝΩΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ρ. Μυλωνάκη Θεοχαρούλα ιευθύντρια Β Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν. Χανίων Υπεύθυνη ιαβητολογικού Ιατρείου Πινακοθήκη ήµου Χανίων, 17/02/2012 Συχνότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Επίπτωση. Σύνολο ατόμων σε αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού. Άτομα με διαβήτη

Επίπτωση. Σύνολο ατόμων σε αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού. Άτομα με διαβήτη Σακχαρώδης ιαβήτης και Νεφρική νόσος Επίπτωση Σύνολο ατόμων σε αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού Άτομα με διαβήτη Σακχαρώδης ιαβήτης και Νεφρική νόσος Επίπτωση Επίπτωση Νεφρικής Ανεπάρκειας Τελικού Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Συντονιστής: Γεώργιος Δημητριάδης Μέλη: Ηλίας Μυγδάλης Νικόλαος Τεντολούρης ΟΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ Ορισμός Ο σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος»

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ Νικολούδη Μαρία Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» Ο όρος δυσλιπιδαιμία εκφράζει τις ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές των λιπιδίων του αίματος. Τα λιπίδια όπως η χοληστερόλη και

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας

Αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας Αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας LDL-C : μείζων παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου Μετα-ανάλυση 61 προοπτικών μελετών παρατήρησης σε υγιείς ενήλικες (n=892.237) Lancet

Διαβάστε περισσότερα

gr

gr Σ τύπου ΙΙ και καρδιαγγειακή νόσος Οι διαβητικοί ασθενείς παρουσιάζουν τετραπλάσια αύξηση της συχνότητας καρδιαγγειακής νόσου απ ότι οι µη διαβητικοί ασθενείς Το 50% των νεοδιαγνωσµένων διαβητικών ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ»

«ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ομάδα Εργασίας: «ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ» Συστάσεις και κατευθυντήριες οδηγίες από τους μεγάλους οργανισμούς (ADA 2007,ESC 2007, EASD 2007) «ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πρόεδρος Σωτηρόπουλος Αλέξιος Αντιπρόεδρος Λαναράς Λεωνίδας Γεν. Γραμματέας Ιωαννίδης Ιωάννης Ταμίας Δημοσθενόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εξατομίκευση της θεραπείας στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 μέσα από τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες

Εξατομίκευση της θεραπείας στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 μέσα από τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες Εξατομίκευση της θεραπείας στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 μέσα από τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες Σ. Λιάτης Επιμελητής Α ΕΣΥ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «Λαϊκό» www.idf.org

Διαβάστε περισσότερα

ιονύσιος Τσαντίλας 1, Απόστολος Ι. Χαζητόλιος 2, Κωνσταντίνος Τζιόμαλος 2, Τριαντάφυλλος ιδάγγελος 2, ημήτριος Παπαδημητρίου 3, ημήτριος Καραμήτσος 2

ιονύσιος Τσαντίλας 1, Απόστολος Ι. Χαζητόλιος 2, Κωνσταντίνος Τζιόμαλος 2, Τριαντάφυλλος ιδάγγελος 2, ημήτριος Παπαδημητρίου 3, ημήτριος Καραμήτσος 2 Η επίδραση της βουφλομεδίλης στην περιφερική μικροκυκλοφορία σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 χωρίς κλινικές εκδηλώσεις μικρο- ή μακροαγγειοπάθειας ιονύσιος Τσαντίλας 1, Απόστολος Ι. Χαζητόλιος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Μανές ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δρ. Χρήστος Μανές ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δρ. Χρήστος Μανές Παθολόγος µε εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΕΔΙΠ Διευθυντής Παθολογικού τµήµατος και Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Π.Ν «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σακχαρώδης Διαβήτης 220 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ>> «Διάγνωση Εξατομίκευση στόχων Αυτοέλεγχος στο ΣΔτ2» Διευθυντής Γ Παθολογικού Τμήματος & Διαβητολογικού Κέντρου.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ>> «Διάγνωση Εξατομίκευση στόχων Αυτοέλεγχος στο ΣΔτ2» Διευθυντής Γ Παθολογικού Τμήματος & Διαβητολογικού Κέντρου. Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού Διαβητολογικό ΚέντροΓ.Π.Ν. Θεσσαλονίκης Εκπαιδευτικά Διαδικτυακά Μαθήματα για το Σακχαρώδη Διαβήτη. «Διάγνωση Εξατομίκευση στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Μαρία Σκουρολιάκου, PhD

ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Μαρία Σκουρολιάκου, PhD ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Μαρία Σκουρολιάκου, PhD Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ιαβήτης Ελλάδα: 1,000,000 ασθενείς Αδιάγνωστοι? Παγκοσµίως µια από τις κυριότερες

Διαβάστε περισσότερα

Diabetes_ protect our future.mp4

Diabetes_ protect our future.mp4 Diabetes_ protect our future.mp4 14/11 Γενέθλια του νομπελίστα γιατρού Φρέντερικ Μπάντινγκ 1991 από τη Διεθνή Ομοσπονδία για το Διαβήτη 2007:επίσημη Ημέρα από τα Ηνωμένα Έθνη Θέμα 2009 2013: Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΑΚΧΑΡΩ ΟΥΣ ΙΑΒΗΤΗ

3ο ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΑΚΧΑΡΩ ΟΥΣ ΙΑΒΗΤΗ Ηριδανού 12 115 28 Αθήνα Τηλ.: 210 7210935 Fax: 210 7210936 info@ede.gr www.ede.gr 12, Iridanou str. 115 28 Athens Tel.: 210 7210935 Fax: 210 7210936 info@ede.gr www.ede.gr 3ο ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΑΚΧΑΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1942 «Έναρξη ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πως ;» Ηλίας Ν. Μυγδάλης Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Ειδικό φροντιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ. 4ο ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ. 25 Ιανουαρίου 2014 & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ. 4ο ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ. 25 Ιανουαρίου 2014 & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕ 4ο ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ 24-25 Ιανουαρίου 2014 Ξενοδοχείο Crowne Plaza aθήνα & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕ 25 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Congress World, Event

Διαβάστε περισσότερα

Η χρησιμότητα του αυτοελέγχου στο Σακχαρώδη Διαβήτη. Εμμ. Δ. Μπελιώτης

Η χρησιμότητα του αυτοελέγχου στο Σακχαρώδη Διαβήτη. Εμμ. Δ. Μπελιώτης Η χρησιμότητα του αυτοελέγχου στο Σακχαρώδη Διαβήτη Εμμ. Δ. Μπελιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια χρόνια, εξελισσόμενη νόσος. Ακρογωνιαίοι λίθοι της θεραπευτικής της προσέγγισης είναι η αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Οι δυσλιπιδαιμίες είναι παθολογικές καταστάσεις με διαταραχές των λιπιδίων του αίματος ποσοτικές αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελική Βουτσά. Παθολόγος-Διαβητολόγος. Τ. Συν/στρια Δ/ντρια Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Λήμνου

Αγγελική Βουτσά. Παθολόγος-Διαβητολόγος. Τ. Συν/στρια Δ/ντρια Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Λήμνου Αγγελική Βουτσά Παθολόγος-Διαβητολόγος Τ. Συν/στρια Δ/ντρια Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Λήμνου Τι είναι ο διαβήτης; Μεταβολική διαταραχή αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα Ο διαβήτης οφείλεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης

Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης Τι είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) Ο Σακχαρώδης Διαβήτης γενικά είναι μια πάθηση κατά την οποία ο οργανισμός και συγκεκριμένα το πάγκρεας δεν παράγει ή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου. Ενημέρωση & Πρόληψη

Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου. Ενημέρωση & Πρόληψη Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Ενημέρωση & Πρόληψη Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Μεταβολικό Σύνδρομο Παχυσαρκία Υπερλιπιδιαμία Υπέρταση Σακχαρώδης Διαβήτης Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Μεταβολικό

Διαβάστε περισσότερα

Συζήτηση περίπτωσης ασθενούς. Σ. Λιάτης Παθολόγος Επιμελητής Β ΕΣΥ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «Λαϊκό»

Συζήτηση περίπτωσης ασθενούς. Σ. Λιάτης Παθολόγος Επιμελητής Β ΕΣΥ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «Λαϊκό» Συζήτηση περίπτωσης ασθενούς Σ. Λιάτης Παθολόγος Επιμελητής Β ΕΣΥ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «Λαϊκό» Κυρία Α.Ν, 74 ετών, νοικοκυρά Πολυουρία, πολυδιψία και απώλεια βάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: «Πώς επιτυγχάνω καλή ρύθμιση στις δύσκολες περιπτώσεις: Σχέδιο δράσης» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: «Πώς επιτυγχάνω καλή ρύθμιση στις δύσκολες περιπτώσεις: Σχέδιο δράσης» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: «Πώς επιτυγχάνω καλή ρύθμιση στις δύσκολες περιπτώσεις: Σχέδιο δράσης» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Δρ. Α. Μελιδώνης Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» Διαβητολογικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας

Αναθεωρημένες Ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας Αναθεωρημένες Ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Επιστημονικό Πρόγραμμα Επιστημονικό Πρόγραμμα Δευτέρα 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 09:00 09:15 Έναρξη Εισαγωγικές ομιλίες Οδηγίες 09:15 10:15 Διαταραχές στην έκκριση και τη δράση της ινσουλίνης στο Σακχαρώδη Διαβήτη. Μεταβολικές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Διάλεξη 5: Σακχαρώδης Διαβήτης και Άσκηση Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς, Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 5 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση 1. Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους ιατρούς στην ΠΦΥ να θέτουν διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) όταν στο φλεβικό αίμα: η

Σύσταση 1. Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους ιατρούς στην ΠΦΥ να θέτουν διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) όταν στο φλεβικό αίμα: η Σύσταση 1. Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους ιατρούς στην ΠΦΥ να θέτουν διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) όταν στο φλεβικό αίμα: η τιμή της γλυκόζης νηστείας είναι 126mg/dl (7.0 mmol/l),

Διαβάστε περισσότερα

Υπεργλυκαιμία λόγω χρήσης Γλυκοκορτικοειδών. Μαρινέλλα Κυριακίδου Χειμώνα Ενδοκρινολόγος 24 ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ Νοέμβριος 2010

Υπεργλυκαιμία λόγω χρήσης Γλυκοκορτικοειδών. Μαρινέλλα Κυριακίδου Χειμώνα Ενδοκρινολόγος 24 ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ Νοέμβριος 2010 Υπεργλυκαιμία λόγω χρήσης Γλυκοκορτικοειδών Μαρινέλλα Κυριακίδου Χειμώνα Ενδοκρινολόγος 24 ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ Νοέμβριος 2010 Εισαγωγή Χρήση γλυκοκορτικοειδών (ΓΚ) σε πολλές ασθένειες Αρκετές φορές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Καφαντάρης Ι., Μεϊμέτη Ε., Δόνου Α., Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στατίνες στην πρωτογενή πρόληψη Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων Πρωτογενής πρόληψη : το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ ΥΠΕΡΓΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Πίνακας 7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ ΥΠΕΡΓΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου του αίματος βρίσκεται κάτω από αυστηρό ορμονολογικό έλεγχο. Η έκκριση της ινσουλίνης διεγείρεται από την υπεργλυκαιμία και αποτέλεσμα της δράσης της είναι η ελάττωση της

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΑΚΧΑΡΩ ΟΥΣ ΙΑΒΗΤΗ

2ο ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΑΚΧΑΡΩ ΟΥΣ ΙΑΒΗΤΗ Ηριδανού 12 115 28 Αθήνα Τηλ.: 210 7210935 Fax: 210 7210936 infoede@ede.gr www.ede.gr 12, Iridanou str. 115 28 Athens Tel.: 210 7210935 Fax: 210 7210936 infoede@ede.gr www.ede.gr 2ο ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες LDL-C HDL-C < 40 mg/dl Τριγλυκερίδια 150-199 mg/dl : οριακά

Διαβάστε περισσότερα

32. ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

32. ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ Α. ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Ι και ΙΙ (ΣΔ Ι, ΙΙ) Η διαχείριση αυτών των κυήσεων απαιτεί τη συνεργασία ομάδας ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων. Η σοβαρότητα του ΣΔ εκτιμάται με βάση την κατάταξη κατά White.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις Δημ. Θ. Καραμήτσος Ομ. Καθηγητής ΑΠΘ Περίπτωση 1η Γυναίκα 37 ετών Συμπτώματα πολυουρίας κνησμού γενν. Οργάνων. Απώλεια βάρους 6 Kg σε 3 μήνες. Υψος 168cm Βάρος 60 Kg BMI 21,25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ, Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΜSc Εργαστήριο Ιατρικής της Άθλησης Α.Π.Θ. Πτυχιούχος

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Προστάτεψε την καρδία σου Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Καρδιοαγγειακές παθήσεις και γυναικείο φύλο Εισαγωγή Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο την κυριότερη αιτία θανάτου στο γυναικείο

Διαβάστε περισσότερα

Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ

Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ LDL-C : μείζων

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση;

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση; Υπέρταση Τι Είναι η Υπέρταση; Η πίεση του αίματος είναι η δύναμη που ασκεί το αίμα στις αρτηρίες όταν μεταφέρεται από την καρδιά στην κυκλοφορία. Η σταθερά αυξημένη πίεση, άνω των φυσιολογικών ορίων, αποκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Στον απόηχο της Παγκόσμιας Ημέρας για το Διαβήτη. Αφιέρωμα σταν παιδικό Διαβήτη. ΧΓ Αντωνακούδης, ΓΧ Αντωνακούδης, ΙΠ Λεβαντάκης.

Στον απόηχο της Παγκόσμιας Ημέρας για το Διαβήτη. Αφιέρωμα σταν παιδικό Διαβήτη. ΧΓ Αντωνακούδης, ΓΧ Αντωνακούδης, ΙΠ Λεβαντάκης. Στον απόηχο της Παγκόσμιας Ημέρας για το Διαβήτη Αφιέρωμα σταν παιδικό Διαβήτη ΧΓ Αντωνακούδης, ΓΧ Αντωνακούδης, ΙΠ Λεβαντάκης. Καρδιολογική Κλινική Ασκληπιείου Βούλας Γιορτάσθηκε στις 14 Νοεμβρίου η Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαβήτης και µεταβολικό σύνδροµο

Προδιαβήτης και µεταβολικό σύνδροµο Προδιαβήτης και µεταβολικό σύνδροµο ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ Ι. Ιωαννίδης Παθολόγος Υπεύθυνος ιαβητολογικού Ιατρείου και Ιατρείου Παχυσαρκίας Κωνσταντοπούλειο Συγκρότηµα Γ.Ν.Ν.Ιωνίας«Αγία Όλγα» Προδιαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης στα παιδιά

Σακχαρώδης Διαβήτης στα παιδιά Σακχαρώδης Διαβήτης στα παιδιά ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΙΓΚΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ιατρικά θέματα γιά εκπαιδευτικούς Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ. Θανάσης Ζ. Τζιαμούρτας, Ph.D.

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ. Θανάσης Ζ. Τζιαμούρτας, Ph.D. ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Θανάσης Ζ. Τζιαμούρτας, Ph.D. Τι είναι σακχαρώδης διαβήτης; Παθοφυσιολογική κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένη συγκέντρωση σακχάρου στο αίμα Καμπύλη σακχάρου (75

Διαβάστε περισσότερα

Ινσουλινοθεραπεία (Βασική +ΑΔ)

Ινσουλινοθεραπεία (Βασική +ΑΔ) Ινσουλινοθεραπεία (Βασική +ΑΔ) Δήλωση Συμφερόντων Το περιεχόμενο της παρουσίασης αντανακλά τις απόψεις του ομιλητή.ο ομιλητής έχει λάβει τιμητικές αμοιβές για ομιλίες από τις ακόλουθες φαρμακευτικές εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμασία γνώσεων για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Δοκιμασία γνώσεων για τον Σακχαρώδη Διαβήτη Δοκιμασία γνώσεων για τον Σακχαρώδη Διαβήτη 1. Σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, η διάγνωση της διαβητικής νεφροπάθειας μπορεί να τεθεί όταν υπάρχει: α. Μικρολευκωματινουρία β. Μακρολευκωματινουρία γ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικός αλγόριθμος για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών Ελληνικές οδηγίες

Θεραπευτικός αλγόριθμος για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών Ελληνικές οδηγίες Θεραπευτικός αλγόριθμος για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών Ελληνικές οδηγίες Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Καρδιαγγειακά νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΙΕΣ ΣΕ ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΙΕΣ ΣΕ ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΙΕΣ ΣΕ ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ Ομιλίες Δρ. Α. Μελιδώνη: «ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Συνέδριο Καρδιολογικού Τμήματος Τζανείου. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 11 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πως ;»

ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πως ;» 11ο Πανελλήνιο ιαβητολογικό Συνέδριο Ειδικό φροντιστήριο Ε Ε Σάββατο 28 Μαρτίου 2009 Αλεξανδρούπολη «Έναρξη ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πως ;» Αλέξης Σωτηρόπουλος Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ hs-crp ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΉ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ hs-crp ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΉ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ hs-crp ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΉ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Φ Τρυποσκιάδης 1, Α Κουτσοβασίλης 2, Δ Λεβισιανού 2, Γ Κουκούλης 1, Ι Σκουλαρίγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Συντονιστής: Γεώργιος Δημητριάδης Μέλη: Ηλίας Μυγδάλης Νικόλαος Τεντολούρης ΟΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα

Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα www.pegkaspanagiotis.gr Τι εννοούμε με τον όρο πρόληψη καρδιαγγειακής νόσου; Εννοούμε τη συντονισμένη δέσμη ενεργειών, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Μεσογειακής Δίαιτας στη ρύθμιση του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 σε παιδιά και εφήβους.

Επίδραση της Μεσογειακής Δίαιτας στη ρύθμιση του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 σε παιδιά και εφήβους. Επίδραση της Μεσογειακής Δίαιτας στη ρύθμιση του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 σε παιδιά και εφήβους. Θεοφανεία Τσαχαλίνα1, Ιωάννης Κύργιος2, Ευθυμία Ευστρατίου2, Μιχαήλ Μελισσινός1, Κυριάκος Καζάκος1, Ασημίνα

Διαβάστε περισσότερα

Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου

Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου Διαβήτης. Ακούμε καθημερίνα γύρω μας πως εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πάσχουν από διαβήτη ή παχυσαρκία. Όμως, τι πραγματικά είναι αυτό; Τι ειναι ο σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ SGOT 60 IU/l, SGPT 72 IU/l, γgt 92 IU/l, ALP κ.φ., CPK κ.φ., θυρεοειδική λειτουργία κ.φ. Παρουσίαση περιστατικού Άνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικός έλεγχος κατά την κύηση γυναικών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. ρ. Χρήστος Σαμπάνης ιαβητολογικό Κέντρο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Μεταβολικός έλεγχος κατά την κύηση γυναικών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. ρ. Χρήστος Σαμπάνης ιαβητολογικό Κέντρο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Μεταβολικός έλεγχος κατά την κύηση γυναικών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ρ. Χρήστος Σαμπάνης ιαβητολογικό Κέντρο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Μετακινήσεις θρεπτικών ουσιών μέσω πλακούντα ΜΗΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1. Ενημερωτικά στοιχεία για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Παράρτημα 1. Ενημερωτικά στοιχεία για τον Σακχαρώδη Διαβήτη Παράρτημα 1. Ενημερωτικά στοιχεία για τον Σακχαρώδη Διαβήτη Τι είναι ο σακχαρώδης διαβήτης; Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μεταβολική ασθένεια η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση της συγκέντρωσης του σακχάρου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Φίλιππος Φιλιππίδης. Γεν. Γραμματέας: Μαρίνα Νούτσου

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Φίλιππος Φιλιππίδης. Γεν. Γραμματέας: Μαρίνα Νούτσου ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πρόεδρος: Στυλιανή Ηρακλειανού Αντιπρόεδρος: Φίλιππος Φιλιππίδης Γεν. Γραμματέας: Μαρίνα Νούτσου Ταμίας: Χαρίλαος Δημοσθενόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Επιστημονικό Πρόγραμμα Επιστημονικό Πρόγραμμα Δευτέρα 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 09:00-09:15 Έναρξη Εισαγωγικές ομιλίες Οδηγίες 09:15-10:15 Διαταραχές στην έκκριση και τη δράση της ινσουλίνης στο Σακχαρώδη Διαβήτη. Μεταβολικές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή ινσουλινοεξαρτώμενων ατόμων νεαρής ηλικίας

Διατροφή ινσουλινοεξαρτώμενων ατόμων νεαρής ηλικίας Διατροφή ινσουλινοεξαρτώμενων ατόμων νεαρής ηλικίας!φη Ευστρατίου Διαιτολόγος Επιστημονική συνεργάτης Δ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ Ιατρείο Παιδιών και Εφήβων με Διαβήτη Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μαρία Χασαπίδου Καθηγήτρια Διατροφής και Διαιτολογίας ΑΤΕΙΘ > 3

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μαρία Χασαπίδου Καθηγήτρια Διατροφής και Διαιτολογίας ΑΤΕΙΘ > 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ραγδαία αύξηση των εκφυλιστικών παθήσεων (παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, δυσλιπιδαιμία, αρτηριακή υπέρταση, καρδιαγγειακά νοσήματα) στη χώρα μας, που οδηγούν σε αύξηση της νοσηρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Βιβλιογραφική ενημέρωση Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Ειδικευόμενος Παθολογίας Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Α. ΚΑΤ Ως ΑΕΕ ορίζεται σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΖΑΪΥΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κ.

ΠΑΖΑΪΥΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κ. Γιατί μας απασχολεί Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 και 2 συνοδεύονται από μικρο και μακροαγγειακές επιπλοκές Σημαντικότερη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας του διαβητικού πληθυσμού Ο κίνδυνος για καρδιαγγειακή

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πώς ;

Έναρξη ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πώς ; 11 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας 25-29 Μαρτίου 2009 - Αλεξανδρούπολη Έναρξη ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πώς ; Dr Κωνσταντίνος Σουλής Διαβητολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Τετάρτη 07/05/08

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Τετάρτη 07/05/08 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη 07/05/08 18.00 21.00 Νεότερες Φαρμακευτικές Αγωγές στα μεταβολικά νοσήματα Συντονιστής: Α. Μελιδώνης Διαβήτης: Ηρακλειανού Σ. Παχυσαρκία: Καπάνταης Θ. Λιπίδια: Μπιλιανού

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή 1 ου αντιϋπερτασικού

Επιλογή 1 ου αντιϋπερτασικού Επιλογή 1 ου αντιϋπερτασικού φαρμάκου Επιλογή 1 oυ Φαρµάκου: Συνήθως δεν έχει τόσο µεγάλη σηµασία 1. Η επίτευξη άριστης ρύθµισης έχει µεγαλύτερη σηµασία στη µείωση του κινδύνου 2. Στις περισσότερες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δρ. Δώρος Γ. Λοΐζου MD Παθολόγος- Διαβητολόγος ΙΑΤΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 15/05/2009 ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Αποτελεί μια συνάθροιση αλληλοσχετιζόμενων παραγόντων που

Διαβάστε περισσότερα

Ηπειρος Προτάσεις για πιλοτικό πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης των καρδιαγγειακών νοσηµάτων

Ηπειρος Προτάσεις για πιλοτικό πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης των καρδιαγγειακών νοσηµάτων Ηπειρος Προτάσεις για πιλοτικό πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης των καρδιαγγειακών νοσηµάτων Λάµπρος Μιχάλης Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Σκοπός πιλοτικού προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πρόεδρος Μπούσμπουλας Σταύρος Αντιπρόεδρος Παππάς Άγγελος Γεν. Γραμματέας Μαυρογιαννάκη Αναστασία Ταμίας Κυριαζής Ιωάννης Μέλη Λέπουρας Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος αναδείχτηκε ο κ.θεόδωρος Τσιτσόπουλος, καρδιολόγος ο οποίος θα συμμετέχει δωρεάν στο 11 ο Κλινικό Φροντιστήριο

Πρώτος αναδείχτηκε ο κ.θεόδωρος Τσιτσόπουλος, καρδιολόγος ο οποίος θα συμμετέχει δωρεάν στο 11 ο Κλινικό Φροντιστήριο 10 ο (Χειμερινό)Κλινικό Φροντιστήριο Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν Καλάβρυτα 20 22 Νοεμβρίου 2015 Υπό την αιγίδα Ιατρικού Συλλόγου Πατρών & Πρώτος αναδείχτηκε ο κ.θεόδωρος Τσιτσόπουλος, καρδιολόγος ο οποίος θα συμμετέχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο νοσηλευόμενος ασθενής με Σακχαρώδη Διαβήτη

Ο νοσηλευόμενος ασθενής με Σακχαρώδη Διαβήτη Ο νοσηλευόμενος ασθενής με Σακχαρώδη Διαβήτη Ζωγράφου Ιωάννα Διαβητολογικό Κέντρο B Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Το ιατρικό κόστος για το ΣΔ στις ΗΠΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιστατικά ασθενών για συζήτηση. Συνέδριο ΔΕΒΕ Νοέμβριος 2010

Περιστατικά ασθενών για συζήτηση. Συνέδριο ΔΕΒΕ Νοέμβριος 2010 1 Περιστατικά ασθενών για συζήτηση Συνέδριο ΔΕΒΕ Νοέμβριος 2010 Περιστατικό 1 2 3 Γιώργος Κ Ο Γιώργος Κ είναι 51 ετών και παντρεμένος Εργάζεται ως πωλητής και συχνά ταξιδεύει με το αυτοκίνητο για να επισκεφτεί

Διαβάστε περισσότερα

Στέργιος Ι. Τραπότσης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διδάσκων ΤΕΦAΑ-ΠΘ

Στέργιος Ι. Τραπότσης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διδάσκων ΤΕΦAΑ-ΠΘ Άσκηση, διατροφή & υγεία Στέργιος Ι. Τραπότσης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διδάσκων ΤΕΦAΑ-ΠΘ Άσκηση, διατροφή & υγεία Μακροχρόνια επιστημονική έρευνα έχει αποδείξει ότι πολλά από

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ TOY 2010 ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

IV. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ TOY 2010 ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 54 IV. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ TOY 2010 ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Diabetes Care 2010; 33: S4-10 Νικολάου Αθανάσιος Εξειδικ/μενος Διαβητολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικά θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι είναι η παχυσαρκία.

Αρχικά θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι είναι η παχυσαρκία. Αρχικά θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι είναι η παχυσαρκία. Παχυσαρκία είναι η παθολογική αύξηση του βάρους του σώματος, που οφείλεται σε υπερβολική συσσώρευση λίπους στον οργανισμό. Παρατηρείται γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. Ε.Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. Ε.Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ Ε.Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Η αποκατάσταση περιλαμβάνει: 1. Ιατρική αξιολόγηση 2. 6σκηση 3. Τροποποίηση παραγόντων κινδύνου 4. Εκπαίδευση 5.Μεταβολές συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη. Στέλλα Ηρακλειανού Σάββατο, 4 Απριλίου 2009

Θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη. Στέλλα Ηρακλειανού Σάββατο, 4 Απριλίου 2009 Θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη Στέλλα Ηρακλειανού Σάββατο, 4 Απριλίου 2009 Το μήνυμα είναι ότι ενώ η ρύθμιση του σακχάρου είναι σημαντική, ή έγκαιρη ρύθμιση του σακχάρου είναι καθοριστική

Διαβάστε περισσότερα

Νοσολογία_Νοσ. 1201 Σακχαρώδης ιαβήτης. C.D.A. Εβδ.6 ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ 01/28

Νοσολογία_Νοσ. 1201 Σακχαρώδης ιαβήτης. C.D.A. Εβδ.6 ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ 01/28 ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ 01/28 Ορισµός: Αφορά παθολογικό µεταβολισµό των υδατανθράκων [των λιπών και των πρωτεϊνών (WHO 1998)], και χαρακτηρίζεται από υπεργλυκαιµία. Σχετίζεται µε σχετική ή απόλυτη διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κρηνίδες Πρόεδρος Μπούσμπουλας Σταύρος Αντιπρόεδρος Παππάς Άγγελος Γεν. Γραμματέας Μαυρογιαννάκη Αναστασία Ταμίας Κυριαζής Ιωάννης Μέλη Λέπουρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Περιορισμοί της άσκησης σε άτομα με ΣΔ Παναγιώτης Β. Τσακλής PhD Καθηγητής Εµβιοµηχανικής Τµ Φυσικοθεραπείας - ΑΤΕΙΘ Dept Mechanical Engineering Fibers & Polymers Lab Massachusetts Institute of Technology

Διαβάστε περισσότερα

11. Υπογλυκαιμία στο Σακχαρώδη Διαβήτη

11. Υπογλυκαιμία στο Σακχαρώδη Διαβήτη 11. Υπογλυκαιμία στο Σακχαρώδη Διαβήτη Υπογλυκαιμία είναι η οξεία κατάσταση που εκδηλώνεται με συμπτώματα και σημεία οφειλόμενα σε σημαντική μείωση της γλυκόζης του αίματος. Είναι συνήθης στους θεραπευόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Περιστατικό μελέτης διαβήτη κύησης

Περιστατικό μελέτης διαβήτη κύησης Περιστατικό μελέτης διαβήτη κύησης Παπαβαγγέλης Χρήστος Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Νοσοκομειακών Διαιτολόγων MSc Clinical Nutrition Νοσοκομειακός Διαιτολόγος ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Υποψήφιος Διδάκτορας Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Σύνολο: 28 εργασίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Σύνολο: 28 εργασίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Σύνολο: 28 εργασίες «Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΣ» Α. Μελιδώνης 1, Δ. Λεβισιανού

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μία χημική ουσία (στερόλη), που αυξάνει στον οργανισμό με την κατανάλωση λιπαρών ουσιών.

Είναι μία χημική ουσία (στερόλη), που αυξάνει στον οργανισμό με την κατανάλωση λιπαρών ουσιών. Υψηλή Χοληστερίνη: Αίτια και Θεραπεία - Συνήθη Ερωτήματα των ασθενών στη Μαχόμενη Κλινική Γράφει: Αναστασία Μοσχοβάκη, Ιατρός Ειδικός Παθολόγος Τι είναι η χοληστερόλη; Είναι μία χημική ουσία (στερόλη),

Διαβάστε περισσότερα

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Ηρακλής Αβραμόπουλος Παθολόγος Ιατρείο Υπέρτασης Νοσοκομείο Υγεία Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά ΒΒ Χάλαση των αγγείων Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Ποια στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ασθενή μας δίνει η δοκιμασία κόπωσης; Η δοκιμασία κόπωσης σε τάπητα χρησιμοποιείται κυρίως ως αναίμακτη

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα λεπτίνης και γκρελίνης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 πριν και 6 μήνες μετά την έναρξη ινσουλινοθεραπείας

Επίπεδα λεπτίνης και γκρελίνης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 πριν και 6 μήνες μετά την έναρξη ινσουλινοθεραπείας Επίπεδα λεπτίνης και γκρελίνης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 πριν και 6 μήνες μετά την έναρξη ινσουλινοθεραπείας Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3],

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνει γλοιότητα και πηκτικότητα Μειώνει ευκαµπτότητα ερυθρών αιµοσφαιρίων

Αυξάνει γλοιότητα και πηκτικότητα Μειώνει ευκαµπτότητα ερυθρών αιµοσφαιρίων Κάπνισµα Προάγει την αθηρογένεση Περιορίζει την αιµατική ροή Αυξάνει γλοιότητα και πηκτικότητα Μειώνει ευκαµπτότητα ερυθρών αιµοσφαιρίων Επηρεάζει τη πήξη Μειώνει πλασµινογόνο και τον ενεργοποιητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Σακχαρώδης Διαβήτης - μια ύπουλη πάθηση >> Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Ελλάδα :

ΘΕΜΑ: << Σακχαρώδης Διαβήτης - μια ύπουλη πάθηση >> Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Ελλάδα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 24 / 03 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Α.: 61 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση: Φιλίππου Λίτσα 29 & Αγίου Γεωργίου, Τ.Κ.:15234, Χαλάνδρι ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ Αρτηριακή Υπέρταση είναι η επίμονη αύξηση της αρτηριακής πίεσης πάνω από τα φυσιολογικά όρια και ενώ το άτομο βρίσκεται σε ηρεμία, συστολική πάνω από 150 mmhg και διαστολική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κοπανάκι Φιλιατρά Γαργαλιάνοι Κυπαρισσία Πρόεδρος Μελιδώνης Ανδρέας Αντιπρόεδρος Λέπουρας Αντώνιος Γεν. Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογική Έρευνα για τη ιαπίστωση της Συχνότητας του Μεταβολικού Συνδρόµου και των Συνιστωσών του στον Ενήλικα Πληθυσµό της Ελεύθερης Κύπρου

Επιδηµιολογική Έρευνα για τη ιαπίστωση της Συχνότητας του Μεταβολικού Συνδρόµου και των Συνιστωσών του στον Ενήλικα Πληθυσµό της Ελεύθερης Κύπρου Επιδηµιολογική Έρευνα για τη ιαπίστωση της Συχνότητας του Μεταβολικού Συνδρόµου και των Συνιστωσών του στον Ενήλικα Πληθυσµό της Ελεύθερης Κύπρου Ταυτότητα Έρευνας Χρηµατοδότηση: Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ Χ Ο Ν Δ Ρ Ο Μ Α Τ Ι Δ Ο Υ Μ Α Ρ Ι Α Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ρ Ι Α T E, M S C, Μ Ε Θ Α, Π Γ Ν Α Χ Ε Π Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Όπως είναι ευρέως

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε; Διαβητικός με Βασική ινσουλίνη 49 μον + Μετφορμίνη 850mgX2 +glimepiride. 3ετίας ενώ έχει FPG ~ 110mg έχει PPG ~ 260mg & HbA1c=7,9%

Τι κάνουμε; Διαβητικός με Βασική ινσουλίνη 49 μον + Μετφορμίνη 850mgX2 +glimepiride. 3ετίας ενώ έχει FPG ~ 110mg έχει PPG ~ 260mg & HbA1c=7,9% Διαβητικός με Βασική ινσουλίνη 49 μον + Μετφορμίνη 850mgX2 +glimepiride 6mgX1από 3ετίας ενώ έχει FPG ~ 110mg έχει PPG ~ 260mg & HbA1c=7,9% Τι κάνουμε; 1. Αύξηση δόσης ινσουλίνης; 2. Προσθήκη αναλόγου ταχείας

Διαβάστε περισσότερα

Α' Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τµήµα Επιστήµης Διαιτολογίας Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο

Α' Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τµήµα Επιστήµης Διαιτολογίας Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη πρόγνωση Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόµου ανάλογα µε τη βαρύτητα της νόσου: επιδηµιολογική µελέτη Hellenic Heart Failure study. Μ. Κούβαρη 1,2, Χ. Χρυσοχόου 1, Π. Αγγελόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών µε Σακχαρώδη ιαβήτη τύπου 2

Κατευθυντήριες οδηγίες για την διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών µε Σακχαρώδη ιαβήτη τύπου 2 Κατευθυντήριες οδηγίες για την διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών µε Σακχαρώδη ιαβήτη τύπου 2 Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία Τµήµα Σακχαρώδη ιαβήτη Αθήνα 2003 Εισαγωγικά Στοιχεία Ο ορισµός του Σακχαρώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κοπανάκι Φιλιατρά Γαργαλιάνοι Κυπαρισσία Πρόεδρος Μελιδώνης Ανδρέας Αντιπρόεδρος Λέπουρας Αντώνιος Γεν. Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και Σακχαρώδης Διαβήτης: Η θέση της Κορινθιακής σταφίδας στη διατροφή ασθενών με Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

Διατροφή και Σακχαρώδης Διαβήτης: Η θέση της Κορινθιακής σταφίδας στη διατροφή ασθενών με Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 Διατροφή και Σακχαρώδης Διαβήτης: Η θέση της Κορινθιακής σταφίδας στη διατροφή ασθενών με Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 Νικόλαος Τεντολούρης Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Αθήνα, 2014 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα