Industry Outlook ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Λ. Βουλιαγμένης 18, Γλυφάδα. Όροι Χρήσης στην τελευταία σελίδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Industry Outlook ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. Λ. Βουλιαγμένης 18, 16675 Γλυφάδα. Όροι Χρήσης στην τελευταία σελίδα"

Transcript

1 Industry Outlook ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Λ. Βουλιαγμένης 18, Γλυφάδα Όροι Χρήσης στην τελευταία σελίδα t: InfobankHellastat A.E. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος Infobank Industry Hellastat. Outlook: Με Παραγωγή επιφύλαξη & παντός χονδρικό δικαιώματος 1 f:

2 Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης Αλέξης Νικολαΐδης, Senior Analyst τηλ

3 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την έκδοση 4 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου 5 Δομή και χαρακτηριστικά του κλάδου 5 Πορεία αγοράς ζήτηση 13 Εγχώρια ποτοποιία: κατανάλωση παραγωγή - εξαγωγές 17 Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 23 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 27 Προβλήματα μειονεκτήματα 29 Προοπτικές 32 Ανάλυση Κινδύνου 34 Στρατηγική Ανάλυση SWOT 37 Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου 39 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγή αλκοολούχων ποτών 49 Ανάλυση αποτελεσμάτων & κερδοφορίας 49 Ανάλυση ρευστότητας& εμπορικού κύκλου 57 Ανάλυση κεφαλαιακής διάρθρωσης 60 Ανάλυση αποδοτικότητας 62 Αριθμοδείκτες Κλάδου Παραγωγή αλκοολούχων ποτών 65 Κλαδικός Ισολογισμός Παραγωγή αλκοολούχων ποτών 67 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Χονδρικό 68 Ανάλυση αποτελεσμάτων & κερδοφορίας 68 Ανάλυση ρευστότητας& εμπορικού κύκλου 76 Ανάλυση κεφαλαιακής διάρθρωσης 79 Ανάλυση αποδοτικότητας 81 Αριθμοδείκτες Κλάδου Χονδρικό 84 Κλαδικός Ισολογισμός Χονδρικό 86 3

4 Πληροφορίες για την έκδοση Σκοπός της παρούσας ανάλυσης είναι η παρουσίαση της λειτουργίας του κλάδου της παραγωγής & χονδρικού εμπορίου αλκοολούχων ποτών, ώστε να αξιολογηθούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία, να εκτιμηθούν οι ευκαιρίες και οι προοπτικές, αλλά και να αναδειχθούν οι απειλές και οι κίνδυνοι που ενδεχομένως τον χαρακτηρίζουν. Στη χρηματοοικονομική ανάλυση περιλαμβάνονται εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους υποκλάδους «Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών» και «Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων και λοιπών ποτών», βάσει της ΣΤΑΚΟΔ. Όπου γίνεται αναφορά σε μερίδια αγοράς, αυτά είναι ενδεικτικά και προκύπτουν από το δείγμα των υπό εξέταση εταιρειών, οι οποίες δεν είναι κατ ανάγκη μεταξύ τους ανταγωνιστικές, αλλά ενδέχεται να έχουν σχέση μεταξύ μητρικής-θυγατρικής ή/ και προμηθευτή πελάτη. Επισημαίνεται επίσης, ότι το χαρτοφυλάκιο παραγόμενων προϊόντων ή/ και προσφερόμενων υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει σημαντικά μεταξύ των εταιρειών. Κατά την εργασία μας συγκεντρώνουμε στοιχεία και πληροφορίες από δημόσια διαθέσιμες πηγές, βάσεις δεδομένων που συντηρεί η Infobank Hellastat Α.Ε. και συνεντεύξεις που πραγματοποιούμε με εκπροσώπους επιχειρήσεων, συλλογικών φορέων και δημόσιων οργανισμών. Η εγκυρότητα και η ορθότητα όλων των στοιχείων στα οποία βασίστηκε η παρούσα μελέτη, οικονομικά, εταιρικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο είναι αποκλειστική ευθύνη των εταιρειών και των μέσων δημοσίευσης. Η ευθύνη της Infobank Hellastat Α.Ε. συνίσταται στην ακριβή και ορθή καταχώρηση των στοιχείων και πληροφοριών στη βάση δεδομένων της, όπως αυτά δημοσιεύονται ή παρέχονται και η αντικειμενική αξιολόγησή τους με βάση τις αρχές της Επιστήμης και τις επαγγελματικές αρχές και πρακτικές που διέπουν τον κλάδο επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής των επιχειρήσεων. Η ανάλυση και αξιολόγηση κλάδων, ανεξάρτητα από το είδος, την πηγή και τον τρόπο παρουσίασης της πληροφόρησης στην οποία βασίζεται, αποτελεί μια πολύτιμη εργαλειοθήκη αξιολόγησης ευκαιριών και εκτίμησης των κινδύνων. Η διαδικασία αυτή είναι σύνθετη και ενδέχεται να οδηγήσει και σε αντικρουόμενες παρατηρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, η εξαγωγή συμπερασμάτων διαμορφώνεται από τις προσωπικές εκτιμήσεις, γνώσεις και εμπειρίες του αναγνώστη, αλλά και από το συνδυασμό της παρεχόμενης στην παρούσα έκδοση πληροφορίας, με άλλα στοιχεία και παραμέτρους. Με αυτά υπόψη η Infobank Hellastat A.E. δεν φέρει καμία ευθύνη για την χρήση ή την αδυναμία χρήσης των αναφερομένων στην παρούσα έκθεση. Η ανατύπωση του συνόλου ή μέρους της έκθεσης αυτής δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη άδεια της Infobank Hellastat A.E. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΔΠΧΠ) Στους πίνακες και τις αναλύσεις της παρούσας έκθεσης έχουν ληφθεί υπόψη και οικονομικές καταστάσεις οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των ΔΠΧΠ, για την περίοδο Οι διαφορές μεταξύ των ΔΠΧΠ και των ΕΛΠ είναι σημαντικές, με συνέπεια τα στοιχεία ενδεχομένως να μην είναι συγκρίσιμα μεταξύ των εταιρειών που συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με διαφορετικά λογιστικά πρότυπα. Αντίστοιχα, τα στοιχεία μιας εταιρείας που έχει πλέον υιοθετήσει τα ΔΠΧΠ ενδέχεται να μην είναι συγκρίσιμα με τα στοιχεία προηγούμενων οικονομικών χρήσεων που είχαν συνταχθεί βάσει ΕΛΠ. Υπογραμμίζεται επίσης, ότι η παντελής έλλειψη οικονομικών στοιχείων για προσωπικές επιχειρήσεις(ο.ε. και Ε.Ε.), αλλά και ορισμένων Ε.Π.Ε. που δε δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις, ενδέχεται να περιορίζει το εύρος της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 4

5 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Δομή και χαρακτηριστικά του κλάδου Παραγωγή αλκοολούχων ποτών Στον κλάδο παραγωγής οινοπνευματωδών ποτών δραστηριοποιούνται -με βάση στοιχεία του Γενικού Χημείου του Κράτους(Γ.Χ.Κ.)- περίπου 240 ποτοποιεία. Από αυτές τις εταιρείες, μόνοοι60ήτανα.ε.καιε.π.ε.,ενώοιυπόλοιπεςήτανβιοτεχνίεςμενομικήμορφήο.ε.,ε.ε. ή ατομικής επιχείρησης, καθώς και συνεταιρισμοί. Βασικό χαρακτηριστικό των εγχώριων ποτοποιείων αποτελεί ο οικογενειακός χαρακτήρας αυτών, ακόμα και των μεγαλύτερων. Υψηλή συγκέντρωση παρατηρείται στους Νομούς Αττικής (27 ποτοποιεία, τα περισσότερα σε επίπεδο Νομών), Αχαΐας (22), Λέσβου, όπου παράγεται κυρίως ούζο (17), Έβρου (11), Λάρισας, όπου παράγεται κυρίως τσίπουρο(11) και Σερρών(11). Τα κυριότερα ποτά που παράγονται εγχώρια είναι το ούζο, το τσίπουρο, το μπράντι και το λικέρ. Επιπλέον, παράγονται μικρές ποσότητες «σκληρών» οινοπνευματωδών ποτών (π.χ. ουίσκι, βότκα, τζιν), οι οποίες ωστόσο είναι αμελητέες στο σύνολο της εγχώριας κατανάλωσης, η οποία καλύπτεται από εισαγωγές. Στην Ελλάδα παράγονται συνολικά εμπορικά σήματα. Από αυτά, περίπου είναι λικέρ, 650 ούζο και 270 τσίπουρο. Οι μεγαλύτερες ποτοποιίες του κλάδου διαθέτουν αυτοματοποιημένη παραγωγική διαδικασία και χρησιμοποιούν τα εκτεταμένα δίκτυα διανομής των χονδρεμπόρων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως βιοτεχνικού χαρακτήρα- διανέμουν τα προϊόντα τους σε τοπικό κυρίως επίπεδο, εκμεταλλευόμενες τη φήμη, αλλά και τις προσωπικές σχέσεις. Το κυριότερο μέρος της παραγωγής τους συνήθως αφορά στο ούζο. Οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου δεν εξειδικεύονται στην παραγωγή ενός μόνο ποτού, αλλά επιδεικνύουν πολλαπλή δραστηριότητα, ενώ αρκετές από αυτές ασχολούνται και με την παραγωγή κρασιού(π.χ. ARGO WINE ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Α.Ε., ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ Α.Ε.). 5

6 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Παράλληλα, παρατηρείται και η αντίστροφη πρακτική, δηλαδή εταιρείες με κύρια δραστηριότητα στην οινοποιία να παράγουν και τσίπουρο ή ούζο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε., η οποία κατέχει σημαντικά μερίδια αγοράς στα παραδοσιακά οινοπνευματώδη ποτά, πλέον του κρασιού. Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου αποτελεί η απόσταξη για προσωπική κατανάλωση, καθώς και η παραγωγή οινοπνευματωδών ποτών χωρίς ετικέτα, φαινόμενο το οποίο αφορά κυρίως στο τσίπουρο και το ούζο. Μέρος αυτής της παραγωγής διατίθεται σε καταναλωτές είτε ως δώρο (π.χ. σε συγγενείς και φίλους), είτε σε χώρους εστίασης και λιανικής κυρίως στην επαρχία (σε καφενεία, εστιατόρια, μπακάλικα). Σε αυτές τις περιπτώσεις οι οργανωμένες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό, ενώ υπάρχει και απώλεια κρατικών εσόδων εφόσον δεν αποδίδεται ο Ε.Φ.Κ. Στον τομέα του ούζου εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται περίπου 200 ποτοποιίες, από τις οποίες μόνο οι 40 έχουν νομική μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Κάθε ποτοποιία παράγει πλέον της μιας ετικέτας, με αποτέλεσμα στην εγχώρια αγορά να διακινούνται 350 περίπου διαφορετικές ετικέτες. Το ούζο διακρίνεται σε δυο κατηγορίες: α) ούζο ανάμιξης 20%(επονομαζόμενο ψυχρό ούζο), για την παραγωγή του οποίου σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο η αλκοόλη που έχει αρωματισθεί με απόσταξη πρέπει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 20% του αλκοολικού τίτλου του προϊόντος και β) ούζο 100% απόσταξης. Οι μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ψυχρού ούζου είναι οι ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ι. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Α.Ε. (με το ομώνυμο ούζο), PERNOD RICARD HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (ούζο Μίνι, Φήμη, Λέσβος) και ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.Β.Ε. (ούζο 12), ενώ σημαντική παραγωγή έχει και η οινοποιία ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε. (ούζο Τσάνταλη). Σχετικά με το ούζο 100% απόσταξης, του οποίου το κόστος παραγωγής είναι υψηλότερο, δραστηριοποιείται μικρότερος αριθμός ποτοποιών, με τη ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο. 6

7 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί ούζου συνεργάζονται με τις μεγάλες εταιρείες διανομής αλκοολούχων ποτών για την προώθηση των προϊόντων τους (π.χ. Ούζο 12 - ΑΜΒΥΞ Α.Ε., ούζο Αρβανίτης Ι. Πλωμαρίου - ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Β. Σ. Α.Β.Ε.Ε.). Οι υπόλοιπες εταιρείες προωθούν τα προϊόντα τους μέσω μικρότερων χονδρεμπόρων και super market, ενώ οι μικρότερες τα διακινούν κυρίως στην τοπική αγορά όπου διαθέτουν αναγνωρισιμότητα. Οι παραγωγοί ούζου πραγματοποιούν υψηλές εξαγωγές (1η θέση μεταξύ των εξαγόμενων οινοπνευματωδών ποτών της χώρας), καθότι το προϊόν προστατεύεται από την κοινοτική νομοθεσία και θεωρείται αποκλειστικά ελληνικό, ενώ είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στο εξωτερικό, τόσο σε προορισμούς που συνδέονται με την ομογένεια, όσο και αλλού. Η παραγωγή του ούζου είναι δυνατή καθ όλη τη διάρκεια του έτους, σε αντίθεση με το κρασί ή το τσίπουρο, προσδίδοντας έτσι συγκριτικό πλεονέκτημα στους ποτοποιούς του συγκεκριμένου τομέα. Σχετικά με τις πρώτες ύλες, η αιθυλική αλκοόλη κυρίως εισάγεται, καθότι η εγχώρια παραγωγή περιορίζεται στη λειτουργία της ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. Γ. Α.Β.Ε.Ε. Οι πρώτες ύλες καλύπτουν περίπου το 45% του κόστους παραγωγής, η συσκευασία και εμφιάλωση το 30% καιταεργατικάτο10%. Η παραγωγή εμφιαλωμένου τσίπουρου πραγματοποιείται κυρίως από μικρές ποτοποιίες, οι οποίες διακινούν το προϊόν τους στις τοπικές αγορές. Στον κλάδο λειτουργούν 85 επίσημοι αποσταγματοποιοί, από τους οποίους σε μόνιμη βάση λειτουργούν οι 67. Η εμφιάλωση τσίπουρου υποχρεωτικά σε γυάλινη φιάλη- έχει αναπτυχθεί σχετικά πρόσφατα και το γεγονός αυτό συνέβαλε στους υψηλούς ρυθμούς της εγχώριας κατανάλωσης, αλλά και στην προώθησή του στο εξωτερικό (πιο εύκολη διακίνηση σε μεγάλες ποσότητες, υιοθέτηση στρατηγικών marketing, ανάπτυξη ενεργειών προβολής και προώθησης, βραβεύσεις κ.λπ.). 7

8 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Επιπλέον, δραστηριότητα εμφανίζουν και πολυάριθμοι διήμεροι αποσταγματοποιοί (ο αριθμός των αδειών κάθε χρόνο ανέρχεται σε , ενώ ο αριθμός των αμβύκων σε ), οι οποίοι παράγουν χύμα, μη τυποποιημένο τσίπουρο, καθώς αποτελεί στοιχείο παράδοσης σε αρκετές περιοχές. Οι τελευταίοι είναι παραγωγοί μικρού μεγέθους, καθώς οι άμβυκές τους δεν ξεπερνούν τα 130 λίτρα και δεν ελέγχονται από το Γ.Χ.Κ., ενώ υπόκεινται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς ( 0,59 / κιλό), συνήθως εικονικό. Οι ποσότητες που παράγουν αποτελούν είτε αντικείμενο ιδίας κατανάλωσης, είτε διοχετεύονται σε δίκτυα διανομής. Η ετήσια αδήλωτη παραγωγή των αμπελουργών ή διημερών παραγωγών εκτιμάται σε 11 εκ. λίτρα έτοιμου προϊόντος. Επίσης, η αγορά πλήττεται και από εισαγωγές αφορολόγητων χύμα ποσοτήτων από γειτονικές χώρες, που υπολογίζονται σε 30 εκ. λίτρα το χρόνο. H πρώτη ύλη για το τσίπουρο είναι τα στέμφυλα των σταφυλιών που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της παραγωγής κρασιού. Έτσι, πολλές οινοποιίες παράγουν ταυτόχρονα και τσίπουρο, αξιοποιώντας τα υπολείμματα της πρώτης ύλης, εκμεταλλευόμενες την εμπορική επωνυμία που έχουν ήδη αποκτήσει στο κρασί και χρησιμοποιώντας κοινά δίκτυα διανομής. Οι κυριότερες εταιρείες παραγωγής τσίπουρου είναι οι ΤΣΙΛΙΛΗΣ Κ. Α.Ε., ΒΡΥΣΣΑΣ Α.Ε., ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε., καθώς και οι ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ και ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ. Το μεγαλύτερο τμήμα των πωλήσεων πραγματοποιείται στην κρύα αγορά (κυρίως τσιπουράδικα και μεζεδοπωλεία), ενώ η διακίνηση μέσω super market είναι περιορισμένη. Το τσίπουρο, όπως και το ούζο, αποτελεί προϊόν προστασίας γεωγραφικής προέλευσης, γεγονός το οποίο προσδίδει στις εταιρείες που το παράγουν εμφιαλωμένο υψηλό κίνητρο για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας, η οποία μέχρι στιγμής είναι μηδαμινή. 8

9 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Η εγχώρια παραγωγή μπράντι κυριαρχείται από το ποτό Metaxa, το οποίο παράγεται από την OPTIMAL SUPPLY CHAIN A.E. για λογαριασμό της ΜΕΤΑΞΑ Α.Ε. Το συγκεκριμένο εμπορικό σήμα έχει υψηλή αναγνωρισιμότητα στο εξωτερικό, καθώς το 60% περίπου της παραγωγής του εξάγεται σε περισσότερες από 100 χώρες. Άλλες εγχώριες εταιρείες που παράγουν μπράντι, σε συνδυασμό με άλλα αλκοολούχα ποτά, είναι οι ΠΙΛΑΒΑΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε., ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ Γ. Ν. Α.Β.Ε., ΠΑΥΛΙΔΗ Χ. ΑΦΟΙ Α.Ε. κ.ά. Συνολικά, η εγχώρια παραγωγή εκτιμάται σε κιβώτια(2η θέση μετά το ούζο). Τα ηδύποτα λικέρ, όπως η μαστίχα Χίου, το κίτρο Νάξου, το κουμ κουάτ Κέρκυρας και η τεντούρα έχουν αποκτήσει προστασία γεωγραφικής προέλευσης. Τα ποτά αυτά αποτελούν σημαντικό μέρος της παράδοσης των εν λόγω περιοχών, επομένως οι μικρές ποτοποιίες που λειτουργούν (με νομική μορφή Ο.Ε., Ε.Ε. και ατομικές επιχειρήσεις) είναι πολυάριθμες. Τα ποτά αυτά διατίθενται κυρίως στις τοπικές αγορές, όπου είναι αναγνωρίσιμα. Η παραγωγή τους βαίνει αύξουσα, αποτυπώνοντας τη στροφή μερίδας καταναλωτών στα εγχωρίως παραγόμενα παραδοσιακά προϊόντα, αν και το μερίδιό τους στη συνολική παραγωγή είναι ακόμα αμελητέο. Η εγχώρια παραγωγή λοιπών οινοπνευματωδών ποτών (κυρίως βότκα, ουίσκι και τζιν) κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς η εγχώρια κατανάλωση καλύπτεται από εισαγόμενα εμπορικά σήματα. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παραγωγικές επιχειρήσεις ALEXANDRION GROUP HELLAS Α.Ε., ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ Γ. Ν. Α.Β.Ε. και ΤΣΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 9

10 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Χονδρική εμπορία αλκοολούχων ποτών Ο κλάδος της χονδρικής εμπορίας αλκοολούχων ποτών απαρτίζεται από δύο κατηγορίες εταιρειών: α) τις επιχειρήσεις εισαγωγής και διανομής και β) τους χονδρέμπορους. Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες διακινούν όλες τις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών, ενώ συχνά δραστηριοποιούνται και στο εμπόριο μη αλκοολούχων προϊόντων. Εταιρείες εισαγωγής και διανομής: διακινούν αλκοολούχα ποτά στην εγχώρια αγορά που είτε έχουν εισαχθεί από τις ίδιες, είτε έχουν παραχθεί εγχωρίως. Η αγορά κυριαρχείται από την παρουσία 5 εταιρειών (DIAGEO ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε., PERNOD RICARD HELLAS Α.Β.Ε.Ε., ΑΜΒΥΞ Α.Ε. και BACARDI ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.), οι οποίες ελέγχουν τη συντριπτική πλειοψηφία του όγκου των αλκοολούχων ποτών που καταναλώνονται, καθώς διαθέτουν στα χαρτοφυλάκιά τους τα πιο δημοφιλή επώνυμα ποτά. Παράλληλα, δραστηριοποιούνται και μικρότερες εμπορικές εταιρείες, οι οποίες εισάγουν και διανέμουν λιγότερο γνωστά εμπορικά σήματα ή/και εμπορεύονται προϊόντα των 5 μεγάλων εισαγωγέων. Οι πελάτες των εταιρειών εισαγωγής και διανομής διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: α) τα super market (key off-trade accounts), στα οποία πραγματοποιούνται απευθείας πωλήσεις και β) τους χονδρέμπορους. Χονδρέμποροι: προωθούν στην αλυσίδα διανομής τα ποτά που έχουν προμηθευτεί είτε από τις εταιρείες εισαγωγής και διανομής, είτε απευθείας από τους παραγωγούς. Παράλληλα, διακινούν και μη αλκοολούχα ποτά (π.χ. αναψυκτικά, εμφιαλωμένα νερά και χυμούς). Σημειώνεται ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες της κατηγορίας πραγματοποιούν, ταυτόχρονα, μικρό μέρος απευθείας εισαγωγών αλκοολούχων ποτών. Επίσης, αρκετοί χονδρέμποροι διακινούν και άλλα προϊόντα, κυρίως τρόφιμα, ενώ άλλες εταιρείες είναι εξειδικευμένες σε συγκεκριμένες κατηγορίες ποτών, όπως οι ΧΑΛΑΡΗ ΑΦΟΙ Α.E., ΑΝΘΙΔΗΣ Α.Ε., ΔΗΜΗΤΕΡ Α.Ε.Ε. ΟΙΝΩΝ κ.ά., οι οποίες διακινούν κυρίως κρασί. Οι χονδρέμποροι προωθούν τα προϊόντα του κλάδου είτε σε μικρότερες χονδρεμπορικές εταιρείες, είτε σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και χώρους εστίασης, που απαρτίζουν την on-trade (επιτόπια) κατανάλωση. Οι μικρότεροι χονδρέμποροι τροφοδοτούν συνήθως τις κάβες και τα μπακάλικα. 10

11 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών της πρώτης κατηγορίας είναι ιδιαίτερα έντονος και επικεντρώνεται: α) στην απόκτηση των πιο εμπορικών σε πωλήσεις σημάτων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το μερίδιο αγοράς τους και β) σε συμφωνίες με τα super market που αφορούν στην απόκτηση καλύτερης θέσης στο «ράφι», καθώς και στην υπενοικίαση χώρου για πραγματοποίηση προωθητικών ενεργειών εντός των καταστημάτων. Καθότι οι 5 μεγαλύτερες εταιρείες της κατηγορίας αποτελούν θυγατρικές πολυεθνικών ομίλων ή συνεργάζονται με ξένους οίκους εμπορίας ποτών, το χαρτοφυλάκιό τους καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από τις διεθνείς εξελίξεις στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών. Τα εμπόδια εισόδου στον κλάδο είναι ιδιαίτερα υψηλά και συνίστανται στη δυσκολία απόκτησης εμπορικών σημάτων, καθώς αφενός ελάχιστα παραμένουν χωρίς επίσημο αντιπρόσωπο διεθνώς και αφετέρου απαιτούνται υψηλά κεφάλαια προκειμένου να αποκτηθεί το δικαίωμα διανομής ενός αλκοολούχου ποτού που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο άλλων εταιρειών. Οι εταιρείες εισαγωγής και διανομής συναλλάσσονται απευθείας με τις μεγάλες αλυσίδες super market, προσφέροντας όρους που οι υπόλοιπες εμπορικές επιχειρήσεις είναι δύσκολο να ακολουθήσουν. Επίσης, δαπανούν σημαντικά κονδύλια για να επιτύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην προώθηση των προϊόντων που διακινούν, γεγονός που αποτυπώνεται στα υψηλά έξοδα διάθεσης που παρουσιάζουν. Αντίστοιχες συνθήκες επικρατούν και στην κατηγορία της νυχτερινής διασκέδασης, όπου οι 5 μεγάλες εταιρείες ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τους όρους συνεργασίας με τα πιο δημοφιλή κέντρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον και στα κέντρα διασκέδασης υπάρχει το αντίστοιχο φαινόμενο της τοποθέτησης στο«ράφι» που παρατηρείται στα super market. 11

12 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Όσον αφορά στα βασικά χαρακτηριστικά των χονδρεμπορικών επιχειρήσεων, αναφέρεται ότι υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις σε πάγιο εξοπλισμό, κυρίως σε εγκαταστάσεις και αποθήκες και δευτερευόντως σε μεταφορικά μέσα. Οι μεγάλες χονδρεμπορικές εταιρείες συνεργάζονται με super market και κέντρα νυχτερινής διασκέδασης που δεν αποτελούν «στόχο» για τις εταιρείες εισαγωγής και διανομής, ενώ ταυτόχρονα προμηθεύουν μικρότερους χονδρέμπορους για να τροφοδοτήσουν με τη σειρά τους την υπόλοιπη αλυσίδα διανομής ποτών. Οι χονδρεμπορικές επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων τους, ώστε αφενός να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε παραγγελία προκύψει και αφετέρου να μην έχουν υψηλά αποθέματα ποτών που δεν καταναλώνονται. Τόσο οι εταιρείες εισαγωγής και διανομής, όσο και οι χονδρέμποροι απαιτείται να διαθέτουν υψηλά κεφάλαια κίνησης, καθώς αποδίδουν τον Ε.Φ.Κ. ταχύτερα από την είσπραξη των απαιτήσεών τους(25 ημέρες έναντι διαστήματος έως και 12 μηνών). Τα αλκοολούχα ποτά διοχετεύονται στην «κρύα αγορά» (εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, καφετέριες κ.λπ.) και στη «ζεστή αγορά» (super market, mini market, περίπτερα κ.λπ.). Το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης προέρχεται από την πρώτη κατηγορία, ποσοστό όμως που τα τελευταία χρόνια υποχωρεί λόγω της ύφεσης. Αντιθέτως, τα super market διευρύνουν το αντίστοιχο μερίδιό τους. 12

13 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Πορεία αγοράς - ζήτηση Η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών επηρεάζεται από παράγοντες όπως το εισόδημα των καταναλωτών, η τιμή των προϊόντων, η τουριστική κίνηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι διατροφικές συνήθειες, οι καταναλωτικές προτιμήσεις και η ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού. Τα αλκοολούχα ποτά δεν αποτελούν αγαθά πρώτης ανάγκης, επομένως η ζήτησή τους μειώνεται σε περιόδους οικονομικής στενότητας και συρρίκνωσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Επομένως, η ύφεση που διέπει την ελληνική οικονομία από τα τέλη του 2008 έχει μειώσει την κατανάλωση των προϊόντων του κλάδου σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στην εκτός σπιτιού διασκέδαση (εστιατόρια, μπαρ), καθώς και την κατανάλωση ποτών ανά έξοδο. Αρνητικά στην κατανάλωση έχουν επιδράσει και οι σημαντικές αυξήσεις στις λιανικές τιμές των οινοπνευματωδών ποτών λόγω των διαδοχικών αυξήσεων στη φορολογία. Ο Ε.Φ.Κ. από τις αρχές του 2009 έχει αυξηθεί κατά 125% και πλέον διαμορφώνεται σε 25,50 ανά λίτρο άνυδρου (Λ.Α.) αλκοόλης. Στα τοπικά αποστάγματα, όπως το ούζο και το τσίπουρο, ο Ε.Φ.Κ. υπολογίζεται στο ήμισυ του φόρου των εισαγόμενων αλκοολούχων (δηλαδή 12,75 ανά Λ.Α.). Σύμφωνα εκτιμήσεις εκπροσώπων του κλάδου, οι αυξήσεις στον Ε.Φ.Κ. προκάλεσαν μείωση των εσόδων των εμπορικών επιχειρήσεων κατά 25%. Επίσης, ο Φ.Π.Α. αυξήθηκε κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, από 19% σε 23% τον Ιούλιο του Βάσει εκτιμήσεων της αγοράς, η συνολική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών το 2013 διαμορφώθηκε σε επίπεδο χαμηλότερο των εκατόλιτρων, από εκατόλιτρα το 2008, σημειώνοντας έτσι υποχώρηση μεγαλύτερη από 45% κατά την περίοδο αυτή. Πάντως, η κάμψη της τελευταίας χρονιάς ήταν αρκετά μικρότερη σε σχέση με τους ρυθμούς πτώσης των προηγούμενων ετών. Οι μεγαλύτερες απώλειες εντοπίστηκαν στο ουίσκι, το οποίο καταλαμβάνει πάνω από το 30% του συνολικού όγκου, και ακολούθως στο ούζο. 13

14 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών (σε εκατόλιτρα): Α εξ Α εξ Α εξ Β εξ Α εξ Β εξ Α εξ Β εξ Α εξ Β εξ Α εξ Πηγή: ΣΕΑΟΠ Οι τιμές πολλών προϊόντων στα ράφια αυξήθηκαν έως και 50%, παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες του κλάδου την τελευταία τριετία διατήρησαν σταθερές τις τιμές τους. Ενδεικτικά, οι τιμές παραδοσιακών προϊόντων όπως το ούζο και το τσίπουρο αυξήθηκαν σε τουλάχιστον 8 ανά φιάλη 700 γραμμαρίων, ενώ η εισαγόμενη φιάλη ουίσκι τιμολογείται σε επίπεδα μεγαλύτερα ακόμα και των 18. Το περιορισμένο εισόδημα και οι υψηλές τιμές διαφοροποίησαν την καταναλωτική συμπεριφορά, η οποία αποτυπώθηκε στη στροφή από τα ακριβότερα «ισχυρά» οινοπνευματώδη ποτά όπως το ουίσκι σε επιλογές χαμηλότερου κόστους, με μικρότερους ή μηδενικούς Ε.Φ.Κ., όπως η μπύρα και το κρασί αντίστοιχα, αλλά και σε ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα(π.χ. τσίπουρο και ούζο). Ωστόσο οι εγχώριες ποτοποιίες και οι εταιρείες χονδρικής εμπορίας που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διακίνηση αντίστοιχα ελληνικών επωνύμων προϊόντων, δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευθούν πλήρως αυτή την αλλαγή, καθώς οι Έλληνες καταναλωτές στράφηκαν κυρίως στις χύμα, φθηνότερες ποσότητες(π.χ. τσίπουρο). 14

15 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Η αύξηση της φορολογίας οδήγησε σε ραγδαία άνοδο του λαθρεμπορίου και της νοθείας, γεγονός που ενέχει κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών, ενώ προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό και υψηλά διαφυγόντα έσοδα από τα κρατικά ταμεία. Παράλληλα, ενθαρρύνονται οι διασυνορικές αγορές από χώρες με χαμηλότερους συντελεστές. Οι παράνομες πρακτικές ευνοούνται ιδιαίτερα στον τομέα του τσίπουρου λόγω της ξεπερασμένης νομοθεσίας, η οποία επιτρέπει την ανεξέλεγκτη απόσταξη από χιλιάδες αμπελουργούς (διήμερους παραγωγούς). Στη συγκεκριμένη αγορά επιτρέπεται η παραγωγή συγκεκριμένης ποσότητας ανά παραγωγό, η οποία προορίζεται για οικιακή κατανάλωση ή εμπορία, με φόρο 0,59 το κιλό. Ωστόσο οι αμπελουργοί στην πραγματικότητα διοχετεύουν στα κανάλια εμπορίας πολύ μεγαλύτερες χύμα ποσότητες, καθώς δεν ελέγχονται για τις ποσότητες που παράγουν και διακινούν, παρά μόνο δηλώνουν τον όγκο που θα παράξουν. Επίσης, οι άδειες που εξασφαλίζουν χωρίς έλεγχο μεταβιβάζονται συνήθως σε λαθρεμπόρους που διενεργούν τις εισαγωγές αφορολόγητου χύμα αποστάγματος, το οποίο προωθείται στην εγχώρια αγορά ως ελληνικό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η ποσότητα τσίπουρου που διακινείται παράνομα ανέρχεται σε 11 εκ. λίτρα το χρόνο, επίπεδο πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τις οργανωμένες μονάδες που φορολογούνται κανονικά. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι μια φιάλη 0,7 λίτρου επώνυμου τυποποιημένου τσίπουρου τιμολογείται από 7,5 έως 11,5 ανάλογα με τον αλκοολικό βαθμό, ενώ ένα αντίστοιχο χύμα προϊόν τιμολογείται από 2,5 έως 8. 15

16 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο του κλάδου, σημειώνεται ότι δόθηκε παράταση ενός επιπλέον χρόνου (μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015) στους ιδιοκτήτες των αποσταγματοποιείων και ποτοποιείων προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία για τις εγκαταστάσεις (χώροι, δοχεία, μηχανολογικός εξοπλισμός κ.λπ.). Η προηγούμενη προθεσμία έληξε στις 31 Ιουλίου 2014 και η παράτασή της κρίθηκε απαραίτητη, καθώς -παρά τις τροποποιήσεις από αρκετές μονάδες- εξακολούθησαν να παρατηρούνται περιπτώσεις αποκλίσεων, τόσο ως προς τις εγκαταστάσεις όσο και αναφορικά με τη συστέγαση συλλειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών με οινοποιεία. Επίσης, το ζήτημα της επανογκομέτρησης των δοχείων συλλογής και των δεξαμενών αποθήκευσης (λόγω παρέλευσης δεκαετίας από την αρχική ογκομέτρηση) θα διευθετηθεί με σχετικές ρυθμίσεις. 16

17 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Εγχώρια ποτοποιία: κατανάλωση παραγωγή - εξαγωγές Η κατανάλωση των εγχωρίως παραγόμενων οινοπνευματωδών ποτών στην ελληνική αγορά ακολουθεί την πτωτική πορεία που χαρακτηρίζει και τον τομέα των εισαγόμενων προϊόντων. Σύμφωνα με το Γενικό Χημείο του Κράτους, το 2013 καταναλώθηκαν συνολικά εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης, ποσότητα χαμηλότερη κατά 7,1% (ή κατά τόνους περίπου) σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Εξέλιξη κατανάλωσης εγχώριων αλκοολούχων ποτών (σε εκατόλιτρα): % 13/12 Ούζο ,5% Τσίπουρο ,8% Λικέρ ,5% Λοιπά αλκοολούχα ,0% Σύνολο ,1% Πηγή: ΓΧΚ Η κατανάλωση ούζου υποχώρησε περαιτέρω κατά 4,5%, στα εκατόλιτρα, σημειώνοντας πάντως επιβράδυνση μετά την απότομη πτώση του 2012(-27%). Αντιθέτως, η αναλωθείσα ποσότητα τσίπουρου εμφάνισε άνοδο της τάξης του 2,8%, στα εκατόλιτρα, μετά την πτωτική τάση των προηγούμενων ετών. Επίσης, στον τομέα του λικέρ σημειώθηκε αύξηση 18,5%, στα εκατόλιτρα, ενώ τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά(μπράντυ κ.λπ.) υπέστησαν τη μεγαλύτερη υποχώρηση με 24%, στα εκατόλιτρα, τομεας από τον οποίο προήλθε εξάλλου κυρίως η μείωση της συνολικής αναλωθείας ποσότητας. 17

18 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Βάσει των παραπάνω μεταβολών, το ούζο το 2013 αποτέλεσε το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης με 58% του συνόλου, έναντι 48,5% πριν από 3 χρόνια. Ακολούθως, το τσίπουροκατέλαβετο17%,τολικέρτο5,3%καιταυπόλοιπα ποτάτο20%τουόγκου. Ο όγκος κατανάλωσης σε σχέση με το 2010 εμφανίζει απώλειες τόνων, ή κατά 40%. Η σημαντική αυτή υποχώρηση αποδίδεται στα διάφορα αλκοολούχα ποτά, τα οποία κατά την εξεταζόμενη περίοδο απώλεσαν τα 2/3 της κατανάλωσής τους. Στο ούζο και το τσίπουρο κατεγράφη μείωση 28,3% και 25,4% αντίστοιχα, ενώ η κατανάλωση λικέρ δεν εμφάνισε σημαντική διαφοροποίηση διαχρονικά. Εξέλιξη εγχώριας παραγωγής αλκοολούχων ποτών (σε εκατόλιτρα): % 13/12 Ούζο ,3% Τσίπουρο ,0% Λικέρ, λοιπά αλκοολούζα (μπράντυ κ.ά.) ,3% Σύνολο ,0% Πηγή: ΓΧΚ Η δραστηριότητα της εγχώριας ποτοποιίας το 2013 εμφάνισε σημάδια σταθεροποίησης μετά την απότομη κάμψη των προηγούμενων ετών, με τη συνολική παραγωγή να αυξάνεται οριακά κατά 1% στα εκατόλιτρα, υπό την ευνοϊκή επίδραση των εξαγωγών (εξάλλου, το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής παραγωγής εξάγεται). Επομένως, οι εταιρείες του κλάδου -και κυρίως αυτές που παράγουν ούζο- μπόρεσαν να προστατευθούν το τελευταίο έτος από τη φθίνουσα εγχώρια κατανάλωση, επωφελούμενες από τη ζήτηση από το εξωτερικό. 18

19 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Αναλυτικά, το τελευταίο έτος παρήχθησαν εκατόλιτρα ούζου, ποσότητα αυξημένη κατά 6,3% από το Η άνοδος αυτή αντιστοιχούσε σε επιπλέον εκατόλιτρα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αντιθέτως, η παραγωγική δραστηριότητα στους άλλους τομείς της αγοράς υποχώρησε: ο όγκος παραγωγής τσίπουρου διαμορφώθηκε στα εκατόλιτρα, έχοντας μειωθεί κατά 1%, ενώ στο λικέρ και τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά η μείωση έφτασε το 9,3%, στα εκατόλιτρα. Συγκρίνοντας όμως τη δραστηριότητα του τελευταίου έτους με το 2010, προκύπτει σωρευτική κάμψη εκατόλιτρων, ποσότητα που μεταφράζεται σε πτώση της τάξης του 9,8%. Η μείωση αυτή προκλήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα του λικέρ και των λοιπών ποτών (απώλεια εκατόλιτρων, ή -16%) και ακολούθως από το ούζο και το τσίπουρο(μείωση και εκατόλιτρων αντίστοιχα). Βάσει των ανωτέρω μεταβολών στους όγκους παραγωγής, το ούζο το τελευταίο έτος έφτασε να καταλαμβάνει το 66% του συνολικού όγκου της ελληνικής ποτοποιίας, ενισχύοντας το μερίδιό του από το 2010 (62%). Το τσίπουρο αποτέλεσε το 5,8%, «χάνοντας» δύο ποσοστιαίες μονάδες λόγω της σημαντικής υποχώρησής του, ενώ ισόποση κάμψη σημείωσε και το αντίστοιχο μερίδιο του λικέρ και άλλων ποτών(στο 28%). 19

20 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Η μικρή τόνωση της παραγωγής το 2013 επιβεβαιώνεται και από το σχετικό δέίκτη βιομηχανικής παραγωγής που καταρτίζει η ΕΛΣΤΑΤ. Βάσει αυτού, το τελευταίο έτος σημειώθηκεήπιαάνοδος2,1%,ενώσεσχέσημετο2008,ότανκαιεκδηλώθηκεηύφεσητης οικονομίας, διαπιστώνεται σωρευτική υποχώρηση 18,3%. Έτσι, κατά τη διάρκεια της περιόδου ο δείκτης εμφάνισε μέση υποχώρηση της τάξης του 4% το έτος. Επιπλέον, τη φετινή χρονιά φαίνεται να εντείνεται η τάση ανάκαμψης της αγοράς, καθώς το πρώτο 7μηνο του έτους σημειώθηκε περαιτέρω αύξηση 5,9% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του Εξέλιξη δείκτη βιομηχανικής παραγωγής: και Ιαν.-Ιούλ (έτος βάσης: 2010) Παραγωγή αλκοολούχων ποτών Μεταποίηση Μέση τιμή έτους Ετήσια μετ. (%) Μέση τιμή έτους Ετήσια μετ. (%) ,2 118, ,5-15,7% 105,3-11,2% ,0-0,5% 100,0-5,0% ,7-3,3% 90,9-9,1% ,4-1,3% 87,7-3,5% ,4 2,1% 86,8-1,0% % 13/08-18,3% -26,8% ΜΕΡΜ -4,0% -6,1% Ιαν.-Ιούλ ,1 88,4 Ιαν.-Ιούλ ,9 5,9% 88,4 0,0% Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 20

21 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Οι εξαγωγές των ελληνικών οινοπνευματωδών ποτών το 2013 αυξήθηκαν κατά 4,7% στα εκατόλιτρα, τροφοδοτώντας τη μικρή ανάκαμψη της παραγωγής. Η άνοδος αυτή προήλθε σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα του ούζου, οι εξαγωγές του οποίου σημείωσαν αύξηση περίπου εκατόλιτρων(+6,3%), στο ύψος των εκατόλιτρων. Εξέλιξη εξαγωγών εγχώριων αλκοολούχων ποτών (σε εκατόλιτρα): % 13/12 Ούζο ,3% Τσίπουρο ,0% Λικέρ ,9% Λοιπά αλκοολούχα ,6% Σύνολο ,7% Πηγή: ΓΧΚ Ακολούθως, η εξαγωγική επίδοση των διαφόρων ποτών σχηματίστηκε στα εκατόλιτρα, έχοντας ενισχυθεί κατά 2,6% από το 2012, ενώ οι εξαγωγές λικέρ και τσίπουρου διαμορφώθηκαν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα(867 και 437 εκατόλιτρα αντίστοιχα). Οι εξαγωγές των ελληνικών ποτών την τελευταία τετραετία εμφάνισαν διακυμάνσεις: το 2011 σημείωσαν απότομη άνοδο λόγω των λοιπών προϊόντων, ξεπερνώντας τα εκατόλιτρα και έκτοτε παρέμειναν σε αυτά τα επίπεδα με μικρές αυξομειώσεις. Έτσι, σε σχέση με το 2010 το τελευταίο έτος οι εξαγωγές ήταν υψηλότερες κατά 41,7% (ή κατά εκατόλιτρα), με τον εξαγώμενο όγκο των λοιπών ποτών και του ούζου να αυξάνεται κατά και εκατόλιτρα αντίστοιχα. 21

22 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Το ούζο αποτελεί διαχρονικά το κυριότερο εξαγόμενο προϊόν της ελληνικής ποτοποιίας, καταλαμβάνοντας το τελευταίο έτος σχεδόν το 70% του συνόλου. Το μερίδιό του σε σχέση με το 2010 κατέγραψε σημαντική υποχώρηση περίπου 15 εκατοστιαίων μονάδων λόγω της ανόδου της συμμετοχής των λοιπών ποτών από 13,3% σε 29,3% κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Το 65% του όγκου παραγωγής της ελληνικής ποτοποιίας εξάγεται σε αγορές του εξωτερικού. Το ποσοστό αυτό εμφανίζει σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2010 (41,4%), λόγω της ανόδου των εξαγωγών στα λοιπά οινοπνευματώδη ποτά. Επιπλέον, το αντίστοιχο ποσοστό του ούζου το 2013 διαμορφώθηκε σε 68,5%, έναντι 56,7% πριν από 4 χρόνια,ενώ σε άλλες κατηγορίες οι επιδόσεις αυτές είναι αρκετά χαμηλότερες (π.χ. μόνο το 4,5% της παραγωγής τσίπουρου εξήχθη το τελευταίο έτος). Ποσοστό εξαγωγών ως προς την παραγωγή: Ούζο 56,7% 57,8% 68,4% 68,5% Σύνολο 41,4% 61,3% 62,8% 65,0% Πηγή: ΓΧΚ Επεξεργασία στοιχείων: Infobank Hellastat 22

23 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης Στα πλαίσια της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, ο Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στα αλκοολούχα ποτά αυξήθηκε 4 φορές από το Φεβρουάριο του 2009 έως και το Μάιο του 2010, με στόχο την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων. Έτσι, αναφορικά με τα εισαγόμενα ποτά, από τα 11,35 ανά λίτρο άνυδρου αλκοόλης αυξήθηκε συνολικά κατά 125%, έως τα 25,50, προκαλώντας σημαντικές αυξήσεις στις λιανικές τιμές όλων των κατηγοριών ποτών. Επιπλέον, ο Ε.Φ.Κ. στα ελληνικής παραγωγής αποστάγματα(ούζο, τσίπουρο κ.ά.) αντιστοιχεί στο ήμισυ του παραπάνω φόρου. Έτσι, πλέον διαμορφώνεται στα 12,75 ανά λίτρο, έναντι 5,67 ανά λίτρο πριν τις διαδοχικές αυξήσεις. Στο σημείο αυτό τα«βαριά» αλκοολούχα ποτά υστερούν της μπύρας, η οποία επιβαρύνεται με το ¼ του Ε.Φ.Κ. των αλκοολούχων( 6,5 ανά λίτρο), αλλά και του κρασιού, το οποίο δεν υπόκειται σε Ε.Φ.Κ. Ε.Φ.Κ. οινοπνευματωδών ποτών ( / λίτρο) Κατηγορία ποτού Ε.Φ.Κ. Αλκοολούχα (καθ. αλκοόλη) 25,50 Αλκοολούχα (40% vol) 10,20 Ούζο, τσίπουρο, τσικουδιά (καθ. αλκοόλη) 12,75 Ούζο, τσίπουρο, τσικουδιά (40% vol) 5,10 Τσίπουρο, τσικουδιά διήμερων (καθ. αλκοόλη) 1,33 Τσίπουρο, τσικουδιά διήμερων (40% vol) 0,59 Μπύρα (καθ. αλκοόλη) 6,50 Μπύρα (5% vol) 0,33 Οίνος 0,00 23

24 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Επιπλέον, ο αντίστοιχος φόρος που επιβάλλεται στους διήμερους αποσταγματοποιούς έχει διατηρηθεί σταθερός σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο(μόλις 1,33 το λίτρο). Μετά τις μεταβολές αυτές, οι φόροι έφτασαν να αποτελούν το 60-70% της λιανικής τιμής των οινοπνευματωδών ποτών, έναντι μόλις 45% το Η επίδραση της κλιμάκωσης της φορολογίας στα οινοπνευματώδη ποτά φαίνεται και από την απότομη αύξηση του αντίστοιχου δείκτη τιμών καταναλωτή, όταν και το Δεκέμβριο του 2010 σημειώθηκε άνοδος 30,23% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ έκτοτε προέκυψαν μικρές μειώσεις κάθε χρόνο. Έτσι, αν και τα προϊόντα του κλάδου αποτελούν μόνο το 20% περίπου της συνολικής κατανάλωσης (πάνω από το 50% καταλαμβάνεται από το κρασί), ποσοστό με φθίνουσα πορεία λόγω της υψηλής φορολόγησης, εν τούτοις έχουν φτάσει να αποφέρουν σχεδόν τα 3/4 των δημοσίων εσόδων από τον Ε.Φ.Κ.(το υπόλοιπο προέρχεται από τη μπύρα). Πλέον, η Ελλάδα αποτελεί μια από τις ακριβότερες χώρες αναφορικά με τα αλκοολούχα ποτά στην Ε.Ε., καθώς διαθέτει τον 5 ο υψηλότερο Ε.Φ.Κ. μεταξύ των 27 κρατών-μελών. Η χώρα μας υπερέχει αρκετά του ευρωπαϊκού μέσου όρου των ανά εκατόλιτρο κατά 740, υπολειπόμενη μόνο από Σουηδία, Φινλανδία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. 24

25 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Σημειώνεται ότι η χώρα μας κατέχει μετά την Τουρκία ( ανά λίτρο)- τον υψηλότερο φόρο σε σχέση με ανταγωνίστριες τουριστικές χώρες της Μεσογείου: ο Ε.Φ.Κ. στη Γαλλία διαμορφώνεται σε ανά λίτρο, στη Μάλτα σε 1.350, στην Πορτογαλία σε 1.252, στην Κύπρο σε 957, στην Ιταλία σε 942, στην Ισπανία σε 913, ενώ στη Βουλγαρία σε μόλις 562 (δηλαδή στο 22% του ελληνικού Ε.Φ.Κ.). Οι αποκλίσεις αυτές υποβαθμιζουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ οδηγούν σε διασυνοριακό εμπόριο με τη Βουλγαρία λόγω του πολύ χαμηλότερου Ε.Φ.Κ. στη χώρα αυτή. 25

26 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Η άνοδος των φορολογικών συντελεστών εν τέλει επέφερε το αντίθετο από το επιδειωκόμενο αποτέλεσμα, μειώνοντας τη συμμετοχή του κλάδου στα δημόσια έσοδα. Το 2011 τα έσοδα του κράτους από τον ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά διαμορφώθηκαν σε 349 εκ., μειωμένα οριακά από το προηγούμενο έτος, ενώ το 2012 η πτώση εντάθηκε σε 15,2%, στα 296 εκ. 26

27 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών Οι Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ παρέχουν μια ένδειξη της μετατόπισης των καταναλωτικών προτιμήσεων από τα αποστάγματα στο κρασί και τη μπύρα. Σύμφωνα με την τελευταία Έρευνα για το 2013, η συνολική μέση μηνιαία δαπάνη για το ελληνικό νοικοκυριό για αγορά οινοπνευματωδών ποτών διαμορφώθηκε σε 17,55, μειωμένηκατά3,4% σεσχέσημετο2012. Μέση μηνιαία δαπάνη για αγορά οινοπνευματωδών ποτών (σε ): % 13/12 %13/10 Αποστάγματα 7,38 8,20 8,00 6,97-12,9% -5,6% Ουίσκι 3,37 3,64 3,61 2,94-18,6% -12,8% Ούζο 1,08 1,11 1,08 0,90-16,7% -16,7% Λοιπά οινοπνευματώδη ποτά 2,93 3,45 3,31 3,13-5,4% 6,8% Κρασί 4,99 5,35 5,97 6,34 6,2% 27,1% Μπύρα 3,93 4,29 4,20 4,24 1,0% 7,9% Μέση δαπάνη 16,30 17,84 18,17 17,55-3,4% 7,7% Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Η επιμέρους δαπάνη για τον τομέα των αποσταγμάτων ήταν 6,97, έχοντας υποχωρήσει κατά 13% από το προηγούμενο έτος. Τα έξοδα για τις επιμέρους κατηγορίες ποτών σχηματίστηκαν σε 2,94 για το ουίσκι (-18,6%), 0,90 για το ούζο (-16,7%) και 3,13 για τα υπόλοιπα αποστάγματα(-5,4%). Αντιθέτως, το τελευταίο έτος η δαπάνη για κρασί αυξήθηκε κατά 6,2%, στα 6,34, ενώ για μπύρα κατά 1%, στα 4,24. Διαχρονικά, παρατηρείται υποχώρηση της μέσης μηνιαίας δαπάνης για αποστάγματα (από 7,38 το 2010 σε 6,97 το 2013, μείωση 5,6%), ενώ στο κρασί παρατηρείται σημαντική αύξηση 27% κατά την εν λόγω περίοδο, ενώ στην μπύρα η άνοδος ήταν περίπου 8%. Όπως προαναφέρθηκε, οι δύο τελευταίες κατηγορίες επωφελήθηκαν από την κλιμάκωση της φορολόγησης στα«βαριά» αλκοολούχα ποτά. Επομένως, το τελευταίο έτος οι δαπάνες για την κατανάλωση αποσταγμάτων αποτέλεσαν το 39,7% του συνόλου των εξόδων, έναντι 45,3% το Αντιθέτως, το αντίστοιχο μερίδιο του κρασιού ενισχύθηκε από 30,6% σε 36%, ενώ της μπύρας παρέμεινε σταθερό στο 24,2%. 27

28 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Επίσης, η δαπάνη ήταν μεγαλύτερη στα αστικά κέντρα, καθώς το 2013 διατέθηκαν κάθε μήνα 18,68, έναντι 13,31 στις αγροτικές περιοχές της χώρας. Το ούζο αποτέλεσε τη μοναδική κατηγορία στην οποία η δαπάνη ήταν υψηλότερη στις αγροτικές σε σχέση με τις αστικές περιοχές. Διάρθρωση μέσης μηνιαίας δαπάνης για ανορά οινοπνευματωδών ποτών ανά κατηγορία: 2010 και 2013 Μερίδιο 2013 Μερίδιο 2013 Αποστάγματα 45,3% 39,7% Ουίσκι 20,7% 16,8% Ούζο 6,6% 5,1% Λοιπά οινοπνευματώδη ποτά 18,0% 17,8% Κρασί 30,6% 36,1% Μπύρα 24,1% 24,2% Μέση δαπάνη 100,0% 100,0% Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Μέση μηνιαία δαπάνη για αγορά οινοπνευματωδών ποτών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (σε ): 2013 Όλες οι περιοχές Αστικές περιοχές Αγροτικές περιοχές Αποστάγματα 6,97 7,33 5,63 Ουίσκι 2,94 3,18 2,03 Ούζο 0,90 0,80 1,29 Λοιπά οινοπνευματώδη ποτά 3,13 3,35 2,31 Κρασί 6,34 6,86 4,38 Μπύρα 4,24 4,49 3,30 Μέση δαπάνη 17,55 18,68 13,31 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 28

29 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Προβλήματα -μειονεκτήματα Η οικονομική ύφεση και ο περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών έχουν μειώσει σημαντικά την κατανάλωση των περισσότερων αλκοολούχων ποτών, τόσο των εγχωρίως παραγόμενων όσο και των εισαγόμενων, εφόσον δεν θεωρούνται αγαθά πρώτης ανάγκης. Άμεση συνέπεια αποτέλεσε η σημαντική υποχώρηση της παραγωγικής δραστηριότητας της ελληνικής ποτοποιίας έως και το 2012, ενώ το 2013 σημειώθηκε οριακή ανάκαμψη. Η πτώση της αγοράς εντάθηκε και από τις ανοδικές τιμές των προϊόντων λόγω των διαδοχικών αυξήσεων στον Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στα αλκοολούχα ποτά, γεγονός που δημιουργεί στρεβλώσεις, μειώνει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής και οδηγεί σε διασυνοριακές εισαγωγές ποτών από χώρες με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, είτε νόμιμες είτε παράνομες. Πλέον, η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους υψηλότερους Ε.Φ.Κ. σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αρνητική επίπτωση της υπερφορολόγησης αποτελεί η κλιμάκωση του λαθρεμπορίου και της νοθείας, πρακτικές που ενθαρρύνονται από τους ανεπαρκείς τελωνειακούς ελέγχους, καθώς και η φοροδιαφυγή. Έτσι, το κράτος υπόκειται σε απώλεια εσόδων 300 εκ. ετησίως. Διαφυγόντα έσοδα προκύπτουν και από τη μη καταβολή του Φ.Π.Α. από μεγάλο τμήμα της αγοράς. Η νοθεία αφορά κυρίως στην επιτόπια κατανάλωση ποτών σε χώρους διασκέδασης, όπου επιδιώκεται η μείωση των εξόδων, καθώς τόσο τα νοθευμένα, όσο και τα εισαγόμενα ποτά χαμηλής ποιότητας έχουν αισθητά χαμηλότερο κόστος απόκτησης. Οι παραπάνω συνθήκες έχουν μειώσει διαχρονικά το μερίδιο των αλκοολούχων ποτών στο γενικότερο σύνολο των οινοπνευματωδών ποτών εις βάρος φθηνότερων επιλογών, όπως η μπύρα, στην οποία επιβάλλεται χαμηλότερος Ε.Φ.Κ., και το κρασί, όπου δεν επιβάλλεται Ε.Φ.Κ. 29

30 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Η περαιτέρω υποχώρηση της αγοράς και η διατήρηση των φορολογικών συντελεστών σε υψηλό επίπεδο θα οδηγήσουν σε κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων της ευρύτερης αγοράς των αλκοολούχων ποτών (παραγωγοί, εισαγωγείς, χονδρέμποροι), απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και περαιτέρω απώλεια κρατικών εσόδων. Σε ορισμένους παραγωγικούς τομείς, όπως στο τσίπουρο και στην τσικουδιά, παρατηρείται το φαινόμενο διακίνησης μεγάλων χύμα αφορολόγητων ποσοτήτων(πέραν των δηλωθεισών ποσοτήτων) από ιδιώτες διήμερους- παραγωγούς. Μάλιστα, η παραγωγή των τελευταίων ανέρχεται σε υπερδιπλάσια επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη ποσότητα των οργανωμένων αποσταγματοποιείων. Η παραγωγική διαδικασία των χύμα προϊόντων δεν ελέγχεται λόγω του μεγάλου πλήθους των παραγωγών και του δυσπρόσιτου των περιοχών. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται αθέμιτο ανταγωνισμό για τα εμφιαλωμένα προϊόντα, απώλεια κρατικών εσόδων και πιθανές επικίνδυνες συνέπειες για την υγεία των καταναλωτών. Παράλληλα, το διαφορετικό καθεστώς φορολόγησής τους γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς αποκομίζουν σημαντικά κέρδη λόγω της διαφοράς του φόρου κατανάλωσης (ο Ε.Φ.Κ. είναι 25,50 ευρώ ανά λίτρο και μόλις 0,59 ανά λίτρο για τους διήμερους). Η υποχρέωση απόδοσης υψηλού Ε.Φ.Κ. στα αλκοολούχα ποτά δημιουργεί δυσκολίες βέλτιστης διαχείρισης ταμειακών ροών. Εξάλλου, η είσπραξη των απαιτήσεων είναι πολύ πιο βραδεία από την απόδοση του Ε.Φ.Κ. Από το 2009 και έπειτα, οπότε και εντάθηκε η οικονομική κρίση, πολλές εμπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και καθυστερούν την εξόφληση των προμηθευτών τους(ποτοποιών και των εισαγωγέων) έως και ένα έτος. Οι εξαγωγές ούζου πραγματοποιούνται σε χαμηλές τιμές, με συνέπεια να προκαλείται αρνητική εικόνα καθώς είναι εύλογο το ελληνικό προϊόν να ταυτιστεί, εσφαλμένα, με χαμηλή ποιότητα. 30

31 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Η κατανάλωση ούζου παρουσιάζει εποχικότητα κατά την περίοδο από Απρίλιο έως Οκτώβριο οπότε πραγματοποιούνται οι υψηλότερες πωλήσεις. Το χαρακτηριστικό αυτό συνεπάγεται επιπλέον απαιτήσεις ρευστότητας για τις παραγωγικές εταιρείες του κλάδου. Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από έλλειψη επιχειρηματικών γνώσεων, καθώς η πλειοψηφία των παραγωγικών επιχειρήσεων είναι οικογενειακές μονάδες. Εξάλλου η τεχνολογική διείσδυση στις μικρομεσαίες εταιρείες είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, καθώς η παραγωγή διενεργείται κατά κόρον με παραδοσιακές μεθόδους. Υπάρχουν ωστόσο σημαντικά περιθώρια εισαγωγής τεχνολογίας όσον αφορά τη συσκευασία, τη διαχείριση αποθεμάτων και γενικότερα την εφοδιαστική αλυσίδα. Πολλές παραγωγικές εταιρείες οινοπνευματωδών ποτών εδρεύουν σε απομακρυσμένες (κυρίως νησιωτικές) περιοχές της χώρας, αντιμετωπίζοντας έτσι επιπλέον κόστη που συνδέονται τόσο με τη μεταφορά των εμπορευμάτων τους, όσο και με αστάθμητους παράγοντες, όπως κακές καιρικές συνθήκες και απαγόρευση απόπλου, με συνέπεια να δυσχεραίνεται η λειτουργία τους. 31

32 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Προοπτικές Ο κλάδος τίθεται υπέρ της σταδιακής μείωσης του Ε.Φ.Κ. στα οινοπνευματώδη ποτά, καθώς η υψηλή φορολόγηση έχει περιορίσει σημαντικά η κατανάλωση. Ο περιορισμός της φορολόγησης αναμένεται να ακολουθηθεί από υποχώρηση των τιμών στην «κρύα» και στη «ζεστή» αγορά, με αποτέλεσμα να αναχαιτιστεί η κάμψη των πωλήσεων του κλάδου. Παράλληλα, προσδοκάται ότι οι προοπτικές βιωσιμότητας πολλών παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων θα βελτιωθούν, ενώ τα δημόσια έσοδα θα ενισχυθούν σε σύγκριση με τη διατήρηση του Ε.Φ.Κ. στο τωρινό επίπεδο. Ακόμα, ζητείται η εντατικοποίηση των ελέγχων στα σύνορα και στην εγχώρια αγορά και ο συντονισμός ελεγκτικών μηχανισμών που υπολειτουργούν λόγω της γραφειοκρατίας, ώστε να περιοριστεί το μέγεθος του λαθρεμπορίου και της νοθείας που πλήττει τον κλάδο, αλλά και η παράνομη εμπορία τσίπουρου από τους διήμερους παραγωγούς. Για το τσίπουρο υφίσταται συζήτηση σχετικά με την ανάγκη εκσυγχρονισμού του νομικού πλαισίου, το οποίο επιτρέπει την ανεξέλεγκτη διακίνηση αφορολόγητων ποσοτήτων, ενώ είναι περιοριστικό ως προς τους όρους παραγωγής. Αναλυτικά, προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα που προκαλούνται από τη διακίνηση χύμα ποσοτήτων από διήμερους παραγωγούς, ο ΣΕΑΟΠ προτείνει: τη νομοθετική θέσπιση παραγωγής τσίπουρου μόνο από αμπελουργούς, την πλήρη απαγόρευση της δυνατότητας διάθεσης χύμα αποσταγμάτων και την υποχρεωτική εμφιάλωση των ποτών στις επιτρεπόμενες γυάλινες προσυσκευασίες ώστε να είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητα, εφαρμογή χαμηλού συντελεστή Ε.Φ.Κ. στο 50% του εθνικού γενικού συντελεστή, ποσοτικό περιορισμό της παραγωγής έως 10 εκατόλιτρα αιθυλικής αλκοόλης, δυνατότητα περιορισμένης απόσταξης αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση και απαγόρευση εμπορίας των προϊόντων των διήμερων σε καταστήματα και στην επιτόπια κατανάλωση. Σε αντίθετη περίπτωση, ο παραγωγός θα πρέπει να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, όπως κατοχή άδειας ποτοποιού - αποσταγματοποιού και έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος στην εφορία. 32

33 Στρατηγική Επισκόπηση του Κλάδου Θετικές προοπτικές προκύπτουν από τη στροφή μερίδας των καταναλωτών στα εγχώρια παραδοσιακά ποτά, όπως το τσίπουρο, η τυποποίηση του οποίου ενισχύεται, και τα ηδύποτα λικέρ(μαστίχα Χίου, κίτρο Νάξου κ.ά.). Τα τελευταία βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και προσφάτως έχουν ξεκινήσει να παράγονται και να καταναλώνονται πιο εντατικά. Τα μερίδιά τους στη συνολική αγορά είναι προς το παρόν αμελητέα, αλλά εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν σημαντικά στα επόμενα έτη, αποσπώντας μερίδια από άλλα ποτά. Ακόμα, απαιτείται υιοθέτηση οργανωμένης ενιαίας στρατηγικής προβολής των ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων στο εξωτερικό, προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα τους και η διείσδυσή τους. Άμεσο όφελος, εκτός από τους παραγωγούς, θα έχουν και οι χονδρέμποροι που θα αναλάβουν την εξαγωγή της ελληνικής παραγωγής(κυρίως στον τομέα του ούζου). Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, τα τελευταία έτη έχει ενισχυθεί το φαινόμενο του παράλληλου εμπορίου, δηλαδή της εισαγωγής από χονδρεμπόρους οινοπνευματωδών ποτών με στόχο την εκμετάλλευση των χαμηλότερων τιμών που ενδεχομένως υφίστανται στις ξένες αγορές, παρακάμπτοντας τις μεγάλες εταιρείες διανομής. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν απαγορεύεται στην Ε.Ε., καθότι ισχύει η «αρχή της ανάλωσης των δικαιωμάτων με την πρώτη εθελούσια πώληση του προϊόντος μέσα στην Ε.Ε.». Ο κλάδος έχει ανάγκη από ενέργειες αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού των επιχειρηματικών πρακτικών και των υποδομών παραγωγής, καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις εμφανίζουν τεχνολογική υστέρηση και συνεπώς περιορισμένους όγκους παραγωγής. 33

34 Ανάλυση Κινδύνου 1. Επίπεδο Κινδύνου O κλάδος της παραγωγής & χονδρικής εμπορίας αλκοολούχων ποτών χαρακτηρίζεται ως κλάδος Υψηλού Πιστωτικού Κινδύνου, με τον κίνδυνο να είναι σταθερός σε σχέση με το Με βάση την κλίμακα κινδύνου, ο κλάδος βρίσκεται σε καλύτερη θέση συγκριτικά με το σύνολο των επιχειρήσεων καθώς τοποθετείται λίγο πάνω από το μέσο της κατηγορίας Υψηλού Κινδύνου (πορτοκαλί περιοχή), ενώ αντίθετα το σύνολο των επιχειρήσεων βρίσκονται στο κάτω άκρο του Πολύ Υψηλού Κινδύνου (κόκκινη περιοχή). 2. Μεταβολή Αξιολογήσεων(2013 vs. 2014) Σταθερές Αξιολογήσεις: Αναβαθμίσεις: Υποβαθμίσεις: Αναλογία Αναβαθμίσεων / Υποβαθμίσεων: Παραγωγή & χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών 71,33% 19,33% 9,33% 2,07 Σύνολο Επιχειρήσεων 69,85% 18,20% 11,95% 1,52 Από το σύνολο των εταιρειών που αξιολογήθηκαν παρατηρούμε ότι, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το 71,3% των εταιρειών του κλάδου παρέμειναν στην ίδια κατηγορία κινδύνου, ενώ το 19,3% βελτίωσε την αξιολόγησή του παρουσιάζοντας χαμηλότερο πιστωτικό κίνδυνο. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το σύνολο των επιχειρήσεων είναι 69,9% και 18,2%. Το 9,3% των εταιρειών του κλάδου υποβαθμίστηκε (μετακινήθηκε σε μεγαλύτερη κατηγορία πιστωτικού κινδύνου), διαμορφώνοντας την αναλογία Αναβαθμίσεων / Υποβαθμίσεων στο 2,1, δείκτης υψηλότερος σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων(1,5). 34

35 Ανάλυση Κινδύνου 3. Κατηγορίες Κινδύνου Κατηγορίες Κινδύνου 25% 40% 30% 5% 2% 5% Παραγωγή & χονδρικό Σύνολο Επιχειρήσεων 39% 33% 21% 5. Πολύ υψηλός Κίνδυνος 4. Υψηλός Κίνδυνος 3. Μέσος Κίνδυνος 2. Χαμηλός Κίνδυνος 1. Πολύ χαμηλός Κίνδυνος Στο παραπάνω γράφημα παρουσιάζεται η κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου αλλά και του συνόλου των επιχειρήσεων στις 5 κατηγορίες κινδύνου. Από την κατανομή συμπεραίνουμε ότι ο κλάδος έχει μικρότερο ποσοστό επιχειρήσεων που βρίσκονται στην κατηγορία Πολύ Υψηλού Κινδύνου σε σχέση με το σύνολο(25% έναντι 39%). Αντιθέτως, εμφανίζει μεγαλύτερα ποσοστά στις κατηγορίες Υψηλού και Μέσου Κινδύνου έναντι του συνόλου (αθροιστικά 70% έναντι 54%). Κατηγορίες Κινδύνου ανά Περιοχή 23% 26% 5. Πολύ υψηλός Κίνδυνος 51% 23% 2% Αττική 35% 33% 7% Υπόλοιπη Ελλάδα 4. Υψηλός Κίνδυνος 3. Μέσος Κίνδυνος 2. Χαμηλός Κίνδυνος 1. Πολύ χαμηλός Κίνδυνος Οι επιχειρήσεις Υψηλού Κινδύνου αποτελούν την πλειοψηφία των εταιρειών του κλάδου τόσο στην Αττική (51% του συνόλου), όσο και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας (35%, οριακά υψηλότερο ποσοστό), όπου εδρεύουν και οι περισσότερες από αυτές. 35

36 Ανάλυση Κινδύνου 4. Πίνακες Μετακίνησης Πίνακας Μετακίνησης - Παραγωγή & χονδρικό Υφιστάμενο Επίπεδο Κινδύνου (2014) Προηγούμενο Επίπεδο Κινδύνου 1. Πολύ χαμηλός 2. Χαμηλός 3. Μέσο 4. Υψηλός 5. Πολύ Υψηλός (2013) κίνδυνος Κίνδυνος Επίπεδο Κινδύνος Κίνδυνος 1. Πολύ χαμηλός κίνδυνος 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2. Χαμηλός Κίνδυνος 0,00% 66,67% 22,22% 11,11% 0,00% 3. Μέσο Επίπεδο 0,00% 5,71% 71,43% 22,86% 0,00% 4. Υψηλός Κινδύνος 0,00% 0,00% 27,87% 67,21% 4,92% 5. Πολύ Υψηλός Κίνδυνος 0,00% 0,00% 2,22% 20,00% 77,78% Πίνακας Μετακίνησης -Σύνολο Επιχειρήσεων Υφιστάμενο Επίπεδο Κινδύνου (2014) Προηγούμενο Επίπεδο Κινδύνου 1. Πολύ χαμηλός 2. Χαμηλός 3. Μέσο 4. Υψηλός 5. Πολύ Υψηλός (2013) κίνδυνος Κίνδυνος Επίπεδο Κινδύνος Κίνδυνος 1. Πολύ χαμηλός κίνδυνος 61,08% 28,65% 7,03% 3,24% 0,00% 2. Χαμηλός Κίνδυνος 13,48% 48,90% 31,19% 6,11% 0,31% 3. Μέσο Επίπεδο 1,11% 11,66% 62,21% 22,23% 2,78% 4. Υψηλός Κινδύνος 0,13% 0,99% 19,87% 63,91% 15,10% 5. Πολύ Υψηλός Κίνδυνος 0,00% 0,08% 2,12% 17,26% 80,54% Στους παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται οι μετακινήσεις των επιχειρήσεων στις κατηγορίες κινδύνου συγκριτικά με το Τα στατιστικά της ενότητας 2(Μεταβολή Αξιολογήσεων 2013 vs. 2014) υπολογίζονται από τους παραπάνω πίνακες. Στη διαγώνιο εμφανίζονται τα ποσοστά των επιχειρήσεων που παρέμειναν στην ίδια κατηγορία. Οι υποβαθμίσεις είναι πάνω από τη διαγώνιο (κόκκινη περιοχή) και οι αναβαθμίσεις κάτω από τη διαγώνιο (πράσινη περιοχή). Ενδεικτικά αναφέρεται πως για τον κλάδο του παραγωγής και χονδρικής εμπορίας αλκοολούχων ποτών το 67,2% των εταιρειών με Υψηλό Κίνδυνο το 2013 παρέμειναν στην ίδια κατηγορία το 2014, το 4,9% υποβαθμίστηκε και χαρακτηρίζεται πλέον ως Πολύ Υψηλού Κινδύνου και το 27,9% αναβαθμίστηκε σε χαμηλότερη κατηγορία(μέσος Κίνδυνος). 36

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 1 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ Ο κλάδος της Ποτοποιίας 1 υπάγεται στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες, και συγκεκριμένα στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2. Η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών περιλαμβάνει τους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

Το τσίπουρο /τσικουδιά των διημέρων αποσταγματοποιών σε αριθμούς :

Το τσίπουρο /τσικουδιά των διημέρων αποσταγματοποιών σε αριθμούς : Εξορθολογισμός του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τσίπουρο / τσικουδιά 1 2 Το τσίπουρο /τσικουδιά των διημέρων αποσταγματοποιών σε αριθμούς : Κάθε χρόνο ανανεώνονται περίπου 33.000 άδειες απόσταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Καλογιάννης ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Ν. Καλογιάννης ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Η συνεισφορά του κλάδου των αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία Ν. Καλογιάννης ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Η σημαντική συνεισφορά του κλάδου των αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία και κοινωνία Φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

κ. Κώστας Ράπτης (Σ.& Η.& Α. ΜΕΤΑΞΑ ΑΒΕ ) κ. Χάρης Μαυράκης (Χ.Β.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) κ. Λάμπρος Πάσχος (PERNOD RICARD HELLAS ABE)

κ. Κώστας Ράπτης (Σ.& Η.& Α. ΜΕΤΑΞΑ ΑΒΕ ) κ. Χάρης Μαυράκης (Χ.Β.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) κ. Λάμπρος Πάσχος (PERNOD RICARD HELLAS ABE) κ. Κώστας Ράπτης (Σ.& Η.& Α. ΜΕΤΑΞΑ ΑΒΕ ) κ. Χάρης Μαυράκης (Χ.Β.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) κ. Λάμπρος Πάσχος (PERNOD RICARD HELLAS ABE) Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα 2 Ο κλάδος Οι ευρύτερες επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Οινοπνευματωδών Ποτών (ΕΦΚΟΠ)

Πολιτική Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Οινοπνευματωδών Ποτών (ΕΦΚΟΠ) Πολιτική Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Οινοπνευματωδών Ποτών (ΕΦΚΟΠ) Αποτιμούμε μια υφεσιακή πολιτική, οραματιζόμενοι την βιώσιμη ανάπτυξη Ευγενία Ζωντανού Commercial Finance Director, Diageo Hellas ανά 1000

Διαβάστε περισσότερα

«Λα «θρ θ ε ρ μπό π ρι ρ ο & & Φορο ρ λ ο ο λ γί γ α κα κ τα τ σ α τρ τ έ ρ φ έ ουν την υν τη ελληνι λη κή κ π ή ο π το τ πο π ιία» Δευτέρα 22/6/2015

«Λα «θρ θ ε ρ μπό π ρι ρ ο & & Φορο ρ λ ο ο λ γί γ α κα κ τα τ σ α τρ τ έ ρ φ έ ουν την υν τη ελληνι λη κή κ π ή ο π το τ πο π ιία» Δευτέρα 22/6/2015 «Λαθρεμπόριο & Φορολογία καταστρέφουν την ελληνική ποτοποιία» ποτοποιία» Δευτέρα 22/6/2015 Ευρύτερο περιβάλλον Η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε ύφεση, ήδη από το 2008, μετρώντας 8 έτη υποχώρησης του

Διαβάστε περισσότερα

«Τσίπο π υρο υρ το τ αμα μ ρτ ρ ω τ λ ω ό λ» Δευτέρα 22/6/2015 1

«Τσίπο π υρο υρ το τ αμα μ ρτ ρ ω τ λ ω ό λ» Δευτέρα 22/6/2015 1 «Τσίπουρο το αμαρτωλό» Δευτέρα 22/6/2015 1 Διήμεροι: 30.000 άδειες /έτος 5.000-6.000 άμβυκες /έτος, Παραγόμενο προϊόν : Κατά δήλωση 2.735.627 λίτρα άνυδρα ή 6.839.098 λίτρα 40% vol. Εκτίμηση πραγματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε ύφεση, ήδη από το 2008, μετρώντας 9 έτη υποχώρησης του ΑΕΠ. Ριζική αλλαγή τοπίου μέσα στο οποίο

Η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε ύφεση, ήδη από το 2008, μετρώντας 9 έτη υποχώρησης του ΑΕΠ. Ριζική αλλαγή τοπίου μέσα στο οποίο «Λαθρεμπόριο & Φόροι, πνίγουν την εγχώρια παραγωγή αλκοολούχων Ποτών» Δευτέρα 13/6/2016 1 Ευρύτερο περιβάλλον Η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε ύφεση, ήδη από το 2008, μετρώντας 9 έτη υποχώρησης του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα. - Περίληψη -

Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα. - Περίληψη - ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα

Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

κ. Θεόδ.Γεωργόπουλος Νομικός σύμβουλος ΣΕΑΟΠ κ. Κώστας Τσιλιλής (Κ.ΤΣΙΛΙΛΗΣ Α.Ε)

κ. Θεόδ.Γεωργόπουλος Νομικός σύμβουλος ΣΕΑΟΠ κ. Κώστας Τσιλιλής (Κ.ΤΣΙΛΙΛΗΣ Α.Ε) κ. Θεόδ.Γεωργόπουλος Νομικός σύμβουλος ΣΕΑΟΠ κ. Κώστας Τσιλιλής (Κ.ΤΣΙΛΙΛΗΣ Α.Ε) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1/5 1/5 6/9/2013 Τηλεδιάσκεψη ΣΕΑΟΠ- ΕΝΕΑΠ- SpiritsEurope CP.FIS-040-2013 Letter to ECFIN re Tsipouro tax loss

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον έλεγχο νομιμότητας των αλκοολούχων ποτών από τις επιχειρήσεις διακίνησης ή/και διάθεσης στον τελικό καταναλωτή.

Οδηγίες για τον έλεγχο νομιμότητας των αλκοολούχων ποτών από τις επιχειρήσεις διακίνησης ή/και διάθεσης στον τελικό καταναλωτή. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 24-5-2012 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. πρωτ. 30/077/1574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ ΖΥΘΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά μπύρας στην Αλβανία

Η αγορά μπύρας στην Αλβανία Η αγορά μπύρας στην Αλβανία Γενικά Η αλβανική αγορά μπύρας συνιστά μία εξελισσόμενη αγορά, που όμως παρουσιάζει αρκετές διακυμάνσεις. Κατά το 2010, η συνολική προσφορά (τοπική παραγωγή και εισαγωγές) του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα

Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M Η νέα τάξη πραγμάτων στο ελληνικό λιανεμπόριο Μάιος 2015 Δρ Πέτρος Δασόπουλος, Ph.D.,MRSC, MBAM DASO BUSINESS PERFORMANCE CEO/Business Strategist Αλλάζει ο χάρτης των

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου

Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου Ιωάννης Μ. Γαλανάκης Χημικός Μηχανικός Απόσταγμα Στεμφύλων Σταφυλιού Τσικουδιά Τσίπουρο Raki (Ρακί)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...3. Εισαγωγή...3. Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3. Καταναλωτικές προτιμήσεις...4. Δίκτυα διανομής...

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...3. Εισαγωγή...3. Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3. Καταναλωτικές προτιμήσεις...4. Δίκτυα διανομής... Έρευνα αγοράς Τοµέας τυροκοµικών προϊόντων στη Γαλλία Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Παρισίων Παρίσι, Απρίλιος 2013 1 Περιεχόμενα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ...3 Εισαγωγή...3 Εγχώρια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Η εγχώρια κατανάλωση οίνου διαμορφώθηκε σε 3.200 χιλ. hl το 2008, βαίνοντας φθίνουσα την τελευταία τριετία.

Η εγχώρια κατανάλωση οίνου διαμορφώθηκε σε 3.200 χιλ. hl το 2008, βαίνοντας φθίνουσα την τελευταία τριετία. Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/7/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/7/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/7/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:10932 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β6 Πληροφορίες: Ελένη Κατσουλιέρη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μελέτη για το Εμπόριο Μάιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

«Αγορές Target για τις Ελληνικές Εξαγωγές» Αντιγόνη Αμπελακιώτη CustomerSupport Manager Infobank Hellastat Α.Ε.

«Αγορές Target για τις Ελληνικές Εξαγωγές» Αντιγόνη Αμπελακιώτη CustomerSupport Manager Infobank Hellastat Α.Ε. «Αγορές Target για τις Ελληνικές Εξαγωγές» Αντιγόνη Αμπελακιώτη CustomerSupport Manager Infobank Hellastat Α.Ε. Εισαγωγική & εξαγωγική δραστηριότητα Το 2015 οι εξαγωγές της χώρας, περιλαμβανομένης της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Με χαμηλούς ρυθμούς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ο κλάδος Κάμψη της τάξης του -2% έως -4% αναμένεται για το 2009

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Με χαμηλούς ρυθμούς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ο κλάδος Κάμψη της τάξης του -2% έως -4% αναμένεται για το 2009 Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΖΙΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΖΙΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΖΙΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» Οριακά ακριβότερο κατά 1,82% σε σχέση με το 2014, αναμένεται το φετινό χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ...1 1. ΒΕΛΓΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

pet shop,, grocery super market ), pet shop , 2006 www.hellastat.eu

pet shop,, grocery super market ), pet shop , 2006 www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ελαιολάδου στο Ισραήλ.

Η αγορά ελαιολάδου στο Ισραήλ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 3 Daniel Frisch 64731 Tel Aviv, Israel Tel. 00972 3 6055299 Fax. 6055296 e-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr Η αγορά ελαιολάδου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Αλκοολούχα Ποτά (Οίνος, Ούζο, Τσίπουρο)

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Αλκοολούχα Ποτά (Οίνος, Ούζο, Τσίπουρο) ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Αλκοολούχα Ποτά (Οίνος, Ούζο, Τσίπουρο) Εισηγητής: Άγγελος Στ. ηµητριάδης ιευθύνων Σύµβουλος Ευάγγελος Τσάνταλης α.ε. ΟΙΝΟΣ ΚΡΑΣΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Η καλλιέργεια της αµπέλου

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. 13/5/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. Με αφορμή εμπεριστατωμένη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Οκτώβριος 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Οκτώβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Οκτώβριος 2016 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

«Μειωμένο το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού με ταυτόχρονη συρρίκνωση του εορταστικού τζίρου, εκτιμά η ΕΣΕΕ»

«Μειωμένο το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού με ταυτόχρονη συρρίκνωση του εορταστικού τζίρου, εκτιμά η ΕΣΕΕ» «Μειωμένο το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού με ταυτόχρονη συρρίκνωση του εορταστικού τζίρου, εκτιμά η ΕΣΕΕ» Φθηνότερο κατά 2,02%, σε σχέση με πέρυσι, αναμένεται το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά Γενικά Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος ελαιοπαραγωγός τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο όπου κατάφερε να διπλασιάσει την παραγωγή της μετά το 1990, ενώ ακολουθώντας σχεδιασμένη πολιτική παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο

Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο 28.5.2014 Των Νικόλαου Βέττα, Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικού Διευθυντή Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Βελιγράδι Simina 15 Beograd 11000 Tel. +381 11 3222338-3231577 Fax +381 11 3249215 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Σάμιος ΓΧΚ Δ/νση ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ιούνιος 2016

Σταύρος Σάμιος ΓΧΚ Δ/νση ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ιούνιος 2016 Σταύρος Σάμιος ΓΧΚ Δ/νση ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιούνιος 2016 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Καν(ΕΟΚ) 1576/89 (βασικός) Καν(ΕΟΚ) 1014/90 & λοιποί εφαρμοστικοί Καν(ΕΚ) 110/2008 Καν(ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,28 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Η αγορά χυµών της Γερµανίας Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά µε την αγορά χυµών της Γερµανίας, που συνέταξε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επικαιροποιημένη έρευνα αγοράς Πολωνίας για τη φέτα

ΘΕΜΑ: Επικαιροποιημένη έρευνα αγοράς Πολωνίας για τη φέτα ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Βαρσοβία, 1η Ιουλίου 2010 Α.Π.: Φ.2215/AΣ 231 ΘΕΜΑ: Επικαιροποιημένη έρευνα αγοράς Πολωνίας για τη φέτα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών η Ελληνική υδατοκαλλιέργεια, αναπτύχθηκε και ανέδειξε τη χώρα ως τη μεγαλύτερη παραγωγό ιχθύων στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ ΤΜΗΜΑ B Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Στασιμότητα στην αγορά την τελευταία 2ετία Αρνητικά στην αξία της αγοράς επιδρούν παράγοντες όπως η οικονομική κρίση και οι δημογραφικές εξελίξεις

Στασιμότητα στην αγορά την τελευταία 2ετία Αρνητικά στην αξία της αγοράς επιδρούν παράγοντες όπως η οικονομική κρίση και οι δημογραφικές εξελίξεις Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά οίνου της Γερμανίας

Η αγορά οίνου της Γερμανίας ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 20 Μαρτίου 2009 Η αγορά οίνου της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Το 2007 η κατά κεφαλήν κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μάρτιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Διατηρούνται οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης εσόδων και κερδών. Αυξάνονται τα χρέη και οι ανάγκες χρηματοδότησης.

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Διατηρούνται οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης εσόδων και κερδών. Αυξάνονται τα χρέη και οι ανάγκες χρηματοδότησης. Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ...3 1. ΒΕΛΓΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu

Εισαγωγή: www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Αναφορικά με το έργο: «Μελέτη καταγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης του φορολογικού πλαισίου που διέπει τις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς» (ΥΠΟΕΡΓΟ 8 - ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Hellastat . (www.hellastat.eu) catering catering www.hellastat.eu

Hellastat . (www.hellastat.eu) catering catering www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Ηπαρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Νοέμβριος 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Νοέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Νοέμβριος 2016 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Ε ΥΘΥ Ν Τ Η Σ Ε Μ Μ Α Ν ΟΥ Η Λ Π Λ ΟΥ Μ Η Σ Υ Π Ο Σ Τ ΡΑΤ Η ΓΟ Σ

Δ Ι Ε ΥΘΥ Ν Τ Η Σ Ε Μ Μ Α Ν ΟΥ Η Λ Π Λ ΟΥ Μ Η Σ Υ Π Ο Σ Τ ΡΑΤ Η ΓΟ Σ Υ Π ΟΥ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Δ Ι Ε ΥΘΥ Ν Σ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ Δ Ι Ε ΥΘΥ Ν Τ Η Σ Ε Μ Μ Α Ν ΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του κλάδου αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία

Η επίδραση του κλάδου αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117 42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2012 Το Μέρος αυτό στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΝΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 7084 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Εγχώρια κατανάλωση-διατροφικές συνήθειες.

2. Εγχώρια κατανάλωση-διατροφικές συνήθειες. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Εγχώρια κατανάλωση-διατροφικές συνήθειες. 3. Δίκτυα διανομής 4. Ενδεικτικές λιανικές τιμές 5. Παραγωγή 6. Εξωτερικό εμπόριο 7. Διμερές εμπόριο 1 1. Εισαγωγή Τα ψάρια, μαλάκια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3 Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται και αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.5 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων (3η έκδοση) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Μάρτιος 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Μάρτιος 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (για την αναγκαιότητα κατάργησης του ΕΦΚ στο κρασί)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (για την αναγκαιότητα κατάργησης του ΕΦΚ στο κρασί) Αθήνα, 19-1-2016 Προς : Τα ιδιωτικά και συνεταιριστικά οινοποιεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (για την αναγκαιότητα κατάργησης του ΕΦΚ στο κρασί) Ο ΕΦΚ στο κρασί επιβλήθηκε ως ισοδύναμο, αντικαθιστώντας την αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΦΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΚ & ΦΠΑ ΑΘΗΝΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 2008/118/ΕΚ γενικό καθεστώς Ε.Φ.Κ. (αντικατέστησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Λονδίνο, Απρίλιος 2015 Στοιχεία της αγοράς αλκοολούχων ποτών (spirits), οίνου και ούζου στο Ηνωμένο Βασίλειο Το Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 7 Διεθνής στρατηγική Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα (1) Έπειτα από

Διαβάστε περισσότερα