Ιούλιος 2007 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιούλιος 2007 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ. http://www.npiatrikis.gr"

Transcript

1 Ιούλιος 2007 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

2 1. Η πιο συχνή εξωπνευµονική αιτία κακοήθους υπεζωκοτικής συλλογής είναι το καρκίνωµα: α. Του νεφρού β. Του παχέος εντέρου γ. Του µαστού δ. Των ωοθηκών 2. Ο βακτηριδιακός πληθυσµός στις φυµατικές βλάβες διακρίνεται ανάλογα µε την ταχύτητα πολλαπλασιασµού των µυκοβακτηριδίων σε 4 οµάδες. Στον πληθυσµό των ταχέως πολλαπλασιαζοµένων βακίλων δραστική είναι κυρίως: α. Η ισονιαζίδη β. Η ριφαµπικίνη γ. Η πυραζιναµίδη δ. Η εθαµβουτόλη 3. Εαν σε εξιδρωµατική υπεζωκοτική συλλογή διαπιστώσουµε αυξηµένα επίπεδα ADA (Αδενοδιαµινάσης) η πιθανότερη διάγνωση είναι: α. Κακοήθεια β. Ερυθηµατώδης Λύκος γ. Φυµατίωση δ. Μεσοθηλίωµα 4. Οι µεθυλξανθίνες χρησιµοποιούνται ως βρογχοδιασταλτικά φάρµακα διότι: α. Ανταγωνίζονται τις προσταγλανδίνες β. Έχουν συνεργική δράση µε τους β-διεγέρτες γ. Τα επίπεδά τους στον ορό δεν επηρεάζονται από φαρµακευτικές ουσίες δ. Βελτιώνουν τη συσταλτικότητα του διαφράγµατος 5. Η εµφάνιση πνευµονικής καρδιάς χωρίς αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια σε ασθενή µε αποφρακτική πνευµονοπάθεια σηµαίνει: α. Ανάγκη για θεραπεία µε διουρητικά φάρµακα β. Ανάγκη για θεραπεία µε δακτυλίτιδα γ. Μείωση του προσδόκιµου επιβίωσης δ. Αύξηση των πνευµονικών αγγειακών αντιστάσεων 6. Σε ποιό από τα ακόλουθα επαγγέλµατα εµφανίζεται το σύνδροµο Kaplan; α. Υδραυλικοί β. Ηλεκτρολόγοι γ. Ανθρακωρύχοι δ. Αγρότες 7. Ποιό από τα ακόλουθα φάρµακα χορηγείται στην οξεία µορφή αλλεργικής κυψελίτιδας; α. Ερυθροµυκίνη β. Πρεδνιζολόνη γ. Ετοποσίδη δ. Ισονιαζίδη 8. Ασθενής ηλικίας 30 ετών είναι ασυµπτωµατικός και παρουσιάζει αµφοτερόπλευρη διόγκωση των πυλαίων λεµφαδένων. Δεν υπάρχει ιστορικό επαγγελµατικής έκθεσης ενώ η δερµοαντίδραση Manitou είναι αρνητική. Ποια είναι η πιθανότερη διάγνωση; α. Φυµατίωση β. Πυριτίαση γ. Σαρκοείδωση δ. Αµιάντωση 9. Ποιο από τα ακόλουθα φάρµακα δεν χρησιµοποιείται στην θεραπεία της φυµατίωσης; α. Καναµυκίνη β. Εθαµβουτόλη γ. Ξυλοκαΐνη δ. Στρετποµυκίνη 10. Ποιο από τα ακόλουθα είναι αντιφυµατικό φάρµακο; α. Σαλβουταµόλη β. Φορµοτερόλη γ. Εθαµβουτόλη δ. Πινδολόλη 11. Η σαρκοείδωση µπορεί ακτινολογικά να έχει τις χαρακάτω εικόνες πλην µιας: α. Πυλαία λεφαδενίτις β. Διάµεση διάχυτη πνευµονοπάθεια γ. Φυσιολογική ακτινογραφία θώρακα δ. Φυσαλίδες στους πνεύµονες άµφ

3 12. Ποιο από τα κάτωθι θεραπευτικά µετρά εφαρµόζεται στην παρόξυνση ΧΑΠ µε αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου ΙΙ σε διεγερτικό ασδενή; α. Αδρεναλίνη υποδορίως β. Ιπρατρόπιο και β 2 διεγέρτες σε εισπνοή γ. Παράγωγα διαζεπινών δ. Ο 2 σε παραχή 4L/ min 13. Η συνύπαρξη χρόνιας αποφρακτικής πνευµονοπάθειας και συνδρόµου άπνοιας στον ύπνο σηµαίνει: α. Εξισορρόπηση και µείωση της νυκτερινής υποξυγοναιµίας που προκαλεί η κάθε µία κτατάσταση µόνη της β. Εκδήλωση ηµερήσιας διεγέρσεως γ. Μείωση της µερικής πιέσεως του C0 2 δ. Εκδήλωση σηµείων κάµψεως της δεξιάς καρδίας 14. Ασθενής µε µη µικροκυτταρικό καρκίνωµα πνεύµονος δεν θα υποβληθεί σε ολική πνευµονεκτοµή όταν: α. Εχει FED 1, = 1.5 L β. Ο καρκίνoς του είναι Τ 1 Ν 2 Μ ο γ. Είναι άνω των 60 ετών παρά την καλή φυσική κατάσταση δ. Εχει Palo 2 = 65 mmhg και PaCO 2 =42 mmhg 15. Ποιο από τα παρακάτω ευρήµατα σηµαίνει ανεγχείρητο καρκίνωµα: α. Συριγµός β. Πληκτροδακτυλία γ. Βράγχος φωνής δ. Δύσπνοια 16. Ποια είναι η πιο ενδεδειγµένη θεραπεία του πλακώδους καρκινώµατος σταδίου ΙΙΙβ; α. Χειρουργική αφαίρεση του όγκου και µετεγχειρητική ακτινοθεραπεία β. Χειρουργική αφαίρεση του όγκου και µετεγχειρητική χηµειοθεραπεία γ. Ακτινοθεραπεία του όγκου και µεσοθωρακίου δ. Καλή υποστηρικτική αγωγή και παρακολούθηση 17. Ποιος από τους παρακάτω ιστολογικούς τύπους βρογχογενούς καρκινώµατος είναι ο πιθανότερος όταν τούτο παρουσιάζεται ως περιφερική σκίαση του πνεύµονος; α. Πλακώδες καρκίνωµα β. Αδενοκαρκίνωµα γ. Μικροκυτταρικό καρκίνωµα δ. Μεγαλοκυτταρικό καρκίνωµα 18. Ποιο από τα παρακάτω σηµεία ή συµπτώµατα δεν θεωρείται µεταστατική εκδήλωση ενός βρογχογενούς καρκινώµατος; α. Δυσφαγία β. Πληκτροδακτυλία γ. Πάρεση διαφράγµατος δ. Ικτερος 19. Ποιο από τα ακόλουθα νοσήµατα οφείλεται κυρίως σε επαγγελµατική έκθεση; α. Βρογχικό άσθµα β. Μεσοθηλίωµα γ. Φυµατίωση δ. Χρόνια βρογχίτιδα 20. Ποιο από τα ακόλουθα νοσήµατα παροξύνεται λόγω της ρύπανσης της ατµόσφαιρας; α. Σαρκοείδωση β. Φυµατίωση γ. Βρογχικό άσθµα δ. Μεσοθηλίωµα 21. Ασθενής ηλικίας 35 ετών παρουσιάζει επί 20 χρόνια αιµοπτύσεις και λοιµώξεις του αναπνευστικού. Στο ιστορικό αναφέρεται σοβαρή λοίµωξη του αναπνευστικού σε ηλικία 2 ετών. Ποια από τις ακόλουθες είναι η πιθανότερη διάγνωση; α. Πνευµονική φυµατίωση β. Αλλεργική κυψελιδίτις γ. Βρογχικό άσθµα δ. Βρογχεκτασία 22. Ποιά από τα ακόλουθα είναι αποτελέσµατα της ρυπάνσεως της ατµόσφαιρας; α. Συχνές λοιµώξεις β. Αύξηση των παροξύνσεων ασθενών που πάσχουν από χρόνια βρογχίτιδα γ. Αύξηση του αριθµού των θανάτων πασχόντων από χρόνια βρογχίτιδα - εµφύσηµα δ. Ολα τα ανωτέρω

4 23. Ασθενής πάσχει από επαγγελµατικό βρογχικό άσθµα. Ποιό από τα ακόλουθα επιβάλλεται; α. Χορήγηση εισπνεοµένων κορτικοειδών β. Χορήγηση β-διεγερτών και αντιβιοτικών γ. Χορήγηση εισπνεοµένων κορτικοειδών και β-διεγερτών δ. Αποµάκρυνση του ασθενούς από την εργασία 24. Ασθενής µε διαγνωσµένο πλακώδες καρκίνωµα του πνεύµονος πρόκειται να υποβληθεί σε πνευµονεκτοµή. Ποιό από τα παρακάτω ευρήµατα από τον λειτουργικό έλεγχο των πνευµόνων είναι προαπαιτούµενο για πνευµονεκτοµή; α. Αρτηριακή τάση οξυγόνου 60 mmhg τουλάχιστον, FEV L, ηλικία κάτω των 70 ετών. β. Αρτηριακή τάση οξυγόνου mmhg, FEV L, µη συνύπαρξη άλλης νόσου. γ. Αρτηριακή τάση οξυγόνου τουλάχιστον 60 mmhg, FEV 1, τουλάχιστον 2 L, απουσία σοβαρής υποκείµενης νόσoυ. δ. Αρτηριακή τάση οξυγόνου τουλάχιστον 60 mmhg, FEV L, ηλικία µικρότερη των 70 ετών. 25. Ασθενής µε διαγνωσµένο µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα πρέπει να υποβληθεί στην κατάλληλη θεραπεία. Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος; α. Ασθενής σταδίου ΙΙΙα υποβάλλεται σε χηµειοθεραπεία - ακτινοθεραπεία για 2 µήνες και στη συνέχεια χειρουργείται. β. Ασθενής σταδίου ΙΙΙβ υποβάλλεται σε χηµειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία στην πρωτοπαθή εστία. γ. Ασθενής σταδίου IV υποβάλλεται σε χηµειοθεραπεία. δ. Συνιστάται συχνά προληπτική ακτινοβολία. 26. Όλες οι κατωτέρω εκδηλώσεις θεωρούνται παρανεοπλασµατικές πλην µιας: α. Πληκτροδακτυλία β. Μεταναστευτική θροµβοφλεβίτις γ. Υπεραντατριαιµία δ. Σύνδροµο Cushing 27. Τα πιo χαρακτηριστικά ευρήµατα επί λοβώδους πνευµονίας είναι: α. Διάχυτοι αµφοτερόπλευροι µη µουσικοί ρόγχοι β. Μη µουσικοί ρόγχοι εστιακοί και βρογχική αναπνοή γ. Μουσικοί ρόγχοι και πληκτροδακτυλία δ. Μείωση φωνητικών δονήσεων κα συριγµός 28. Η εµφάνιση επιχειλίου έρπητος χαρακτήριζει: α. Ολες σχεδόν τιςς πνευµονίες σε ποσοστό <20% β. Την πνευµονιοκοκκική πνευµονία γ. Την µικροβιαιµία επί πνευµονίας δ. Την σταφυλοκοκκική πνευµονία 29. Άτοµο ηλικίας 20 ετών µη καπνιστής παρουσιάζει οζώδη σκίαση στο δεξιό άνω πνευµονικό πεδίο. Ποιοί από τους παρακάτω διαγνωστικούς χειρισµούς προτείνονται: α. Αξονική τοµογραφία πνευµόνων - Διαδερµική δια βελόνης αναρρόφηση - Βρογχοσκόπηση. β. Αξονική τοµογραφία πνευµόνων - Mantoux - Εξέταση πτυέλων για Β. Koch. γ. Βρογχοσκόπηση - Μεσοθωρακοσκόπηση - Χειρουργική αφαίρεση του όγκου. δ. Τίποτε από τα παραπάνω - Παρακολούθηση του ατόµου. 30. Για να χαρακτηρίσουµε την υπεζωκοτική συλλογή σαν εξιδρωµατική απαιτούνται διάφορα κριτήρια. Ένα από αυτά είναι: α. Λεύκωµα αίµατος / λεύκωµα πλευριτικού υγρού: > 0,5 β. Γαλακτική δεϋδρογενάση αίµατος / γαλακτική δεϋδρογενάση πλευριτικού υγρού: > 0,6 γ. Λεύκωµα πλευριτικού υγρού > 2 gr/ L δ. Γαλακτική δεϋδρογενάση πλευριτικού υγρού >200IV/L 31. Η πιο συχνή αιτία καλοήθους αµφοτερόπλευρης υπεζωκοτικής συλλογής είναι: α. Πνευµονική εµβολή β. Φυµατίωση γ. Ερυθηµατώδης Λύκος δ. Παγκρεατίτιδα 32. Στην εξάµηνη θεραπεία της πνευµονικής φυµατίωσης ο πιο ορθός συνδυασµός φαρµάκων είναι: α. Ισονιαζίδη + Ριφαµπικίνη + Πυραζιναµίδη για 6 µήνες. β. Ισονιαζίδη + Ριφαµπικίνη + Στρεπτοµυκίνη για 3 µήνες και ακολούθως Ισονιαζίδη + Ριφαµπικίνη για 3 µήνες. γ. Ριφαµπικίνη + Πυραζιναµίδη + Στρεπτοµυκίνη για 3 µήνες και ακολούθως Ισονιαζίδη + Ριφαµπικίνη. δ. Ισονιαζίδη + Ριφαµπικίνη + Πυραζιναµίδη + Στρεπτοµυκίνη για 2 µήνες και ακολούθως Ισονιαζίδη + Ριφαµπικίνη. 33. Ποιό από τα παρακάτω νοσήµατα χαρακτηρίζεται από κυψελιδικό υπεραερισµό; α. Απλή χρόνια βρογχίτιδα β. Πνευµονική ίνωση

5 γ. Βρογχεκτασίες δ. Φυµατίωση 34. Στη θεραπεία της παροξύνσεως της χρόνιας αποφρακτικής πνευµονοπάθειας περιλαµβάνονται: α. Β 2 -διεγέρτες β. Ενυδάτωση γ. Καταπολέµηση της λοίµωξης δ. Όλα τα παραπάνω 35. Στο σύνδροµο διαταραχής του αερισµού αποφρακτικού τύπου παρατηρούνται: α. Μειωµένη FEV 1 β. Φυσιολογική ή µειωµένη FVC γ. Μειωµένη σχέση FEV 1 /FVC δ. Όλα τα παραπάνω 36. Ποιός από τους ακόλουθους παράγοντες ενοχοποιείται για την εµφάνιση µεσοθηλιώµατος; α. Πυρίτιο β. Αρωµατικοί πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες γ. Αµίαντος δ. Αδενοϊοί 37. Σε υπεζωκοτική εξιδρωµατική συλλογή το σάκχαρο του πλευριτικού υγρού είναι σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Η πιθανότερη αιτιολογία της υπεζωκοτικής συλλογής είναι: α. Φυµατίωση β. Κακοήθεια γ. Ρευµατοειδής αρθρίτιδα δ. Ερυθηµατώδης Λύκος 38. Ποιά είναι η θεραπεία εκλογής στον εκτεταµένο µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονος; α. Εγχείρηση β. Εγχείρηση + Χηµειοθεραπεία γ. ακτινοθεραπεία δ. Χηµειοθεραπεία 39. Ποιό είναι το αντιβιοτικό εκλογής σε ασθενή µε λοιµώδη πορόξυνση χρόνιας αποφρακτικής πνευµονοπάθειας; α. Πενικιλλίνη β. Αµινογλυκοσίδη γ. Αµοξυσιλλίνη δ. Κεφαλοσπορίνη 40. Ποιό από τα παρακάτω ευρήµατα συνηγορεί υπέρ της διαγνώσεως του πνευµονικού εµφυσήµατος; α. Διάχυτοι εκπνευστκοί µουσικοί ρόγχοι. β. Πληκτροδακτυλία. γ. Διάχυτοι εκπνευστκοί µουσικοί ρόγχοι κα µείωση του αναπνευστικού ψιθυρίσµατος. δ. Συχνές λοιµώξεις του αναπνευστικού. 41. Ποιά από τα ακόλουθα αποτελούν συχνά ευρήµατα στο βρογχικό άσθµα; α. Βήχας β. Συριγµός γ. Δύσπνοια δ. Αιµόπτυση ε. Κανένα από τα παραπάνω 42. Σε ποιές από τις ακόλουθες καταστάσεις απαιτείται διαφορική διάγνωση από το βρογχικό άσθµα; α. Καρκίνος τραχείας β. Εισρόφηση ξένου σώµατος γ. Καρδιακή ανεπάρκεια δ. Πνευµονική εµβολή ε. Πνευµονία 43. Με ποιές από τις ακόλουθες εξετάσεις επιβεβαιώνεται η διάγνωση φυµατίωσης; α. Ακτινογραφία θώρακος β. Γενική αίµατος γ. Σπιροµέτρηση δ. Καµία από τις παραπάνω 44. Σε ποιές από τις ακόλουθες καταστάσεις διαπιστώνεται υπερσαφής πνευµονικός ήχος κατά την επίκρουση;

6 α. Πνευµονικό εµφύσηµα β. Πνευµοθώρακας γ. Συλλογή πλευριτικού υγρού δ. Κανένα από τα παραπάνω 45. Σε ποιές από τις ακόλουθες καταστάσεις είναι δυνατόν να παρατηρηθεί µεικτός τύπος αναπνευστικού ψιθυρίσµατος; α. Βρογχικό άσθµα β. Πνευµονία γ. Ατελεκτασία δ. Πνευµονικό εµφύσηµα 46. Το µεσοθηλίωµα αποτελεί κακοήθη νόσο που εντοπίζεται: α. Στις µήνιγγες β. Στον υπεζωκότα και το περιτόναιο γ. Στο βρογχικό δένδρο δ. Στον διάµεοο ιστό του πνευµονικού παρεγχύµατος 47. Η πυραζιναµίδη δεν προκαλεί: α. Οπισθοβολβική νευρίτιδα β. Αύξηση του ουρικού οξέος γ. Ηπατοπάθεια δ. Αιµατολογικές διαταραχές 48. Ποιά δεν είναι µέθοδος προσδιορισµούτων στατικών όγκων και χωρητικοτήτων; α. Ολική πληθυσµογραφία σώµατος β. Μέθοδος αραιώσεως του ηλίου γ. Απλή σπιροµέτρηση 49. Η δοκιµασία προκλήσεως χρησιµοποιείται για την διάγνωση: α. Άσθµατος β. Σαρκοείδωσης γ. Παράλυσης του διαφράγµατος δ. Δευτεροπαθούς πνευµονικής ίνωσης 50. Ποιές από τις ακόλουθες καταστάσεις προκαλούν χρόνια πνευµονική καρδία; α. Χρόνια βρογχίτιδα β. Παχυσαρχ ία γ. Πνευµονικό εµφύσηµα δ. Πνευµονική ίνωση ε. Όλα τα προηγούµενα 51. Ποιές από τις ακόλουθες πνευµονοκονιώσεις προκαλούν πνευµονική ίνωοη; α. Πυριτίαση β. Τάλκωση γ. Καολίνωση δ. Σύνδροµο Caplan ε. Όλα τα προηγούµενα 52. Ποιά από τα ακόλουθα αντιφυµατικά πρέπει να χορηγούνται µε προσοχή σε ηπατοπαθείς; α. Σρεπτοµυκίνη β. PAS γ. Ισονιαζίδη δ. Ριφαµπικίνη ε. Όλα τα προηγούµενα 53. Σε επιδηµία γρίπης προστατεύονται µε εµβολιασµό οι λεγόµενες οµάδες κινδύνου στις οποίες περιλαµβάνονται όλες οι παρακάτω εκτός από µια: α. Παιδική ηλικία β. Υπερήλικες γ. Άρρωστοι µε καρδιακή ανεπάρκεια δ. Γυναίκες σε κύηση 54. Ποιές από τις ακόλουθες καταστάσεις προδιαθέτουν στο πνευµονικό απόστηµα; α. Αλκοολοισµός β. Έλλειψη α 1 -αντιθρυψίνης γ. Εισρόφηση δ. Απόφραξη οισοφάγου 55. Σε ποιά από τα ακόλουθα κλινικά σύνδροµα παρατηρείται µετατόπιση της θέσης της τραχείας; α. Ατελεκτασία β. Πνευµοθώρακας

7 γ. Συλλογή υγρού δ. Όλα τα παραπάνω 56. Σε ποιές από τις ακόλουθες καταστάσεις υπάρχει δυσχέρεια της ρινικής αναπνοής; α. Λοιµώξεις β. Αλλεργία γ. Παρέκλιση ρινικού διαφράγµατος δ. Υπερτροφία αδενοειδών εκβλαστήσεων ε. Νεοπλασίες στ. Όλα τα παραπάνω 57. Σε ποιά από τα παρακάτω νοσήµατα παρατηρείται στχνά πληκτροδακτυλία; α. Βρογχογενές καρκίνωµα β. Πνευµονική ίνωση γ. Αµιάντωση δ. Όλα τα παραπάνω 58. Ποιές από τις παρακάτω καταστάσεις προκαλούν παροξυσµική δύσπνοια; α. Οίδηµα γλωττίδος β. Σαρκοείδωση γ. Πνευµονική εµβολή δ. Κανένα από τα παραπάνω 59. Σε ποιές από τις παρακάτω καταστάσεις αντενδύκνειται ο εµβολιασµός B.C.G. ; α. Σακχαρώδης διαβήτης β. Χρόνια νεφρίτιδα γ. Έκζεµα δ. Νέφρωση ε. Υπο-γ-σφαιριναιµία 60. Ποιές από τις ακόλουθες καταστάσεις αποτελούν προδιαθεσικούς παράγοντες στην φυµατίωση; α. Γαστρεκτοµή β. Χολοκυστεκτοµή γ. Ακτινοθεραπεία δ. Χρόνια λήψη κορτικοειδών ε. Πυριτίαση στ. Σαρκοείδωση ζ. Σακχαρώδης διαβήτης 61. Ποιά από τα ακόλουθα αποτελούν επιπλοκές της αναπνευστικής ανεπάρκειας από τους πνεύµονες; α. Πνευµοθώρακας β. Τοξική δράση οξυγόνου γ. Στένωση τραχείας δ. Κανένα από τα παραπάνω 62. Ποιά από τα ακόλουθα αποτελούν δυσάρεστα συµβάντα κατά τον βήχα; α. Πνευµονική εµβολή β. Διαταραχή του ύπνου γ. Ρήξη ουροδόχου κύστης δ. Κάταγµα πλευράς 63. Ποιές από τις ακόλουθες καταστάσεις είναι δυνατόν να προκαλέσουν µετατόπιση της τραχείας; α. Όγκος µεσοθωρακίου β. Συλλογή πλευριτικού υγρού γ. Πνευµοθώρακας δ. Κανένα από τα παραπάνω 64. Ποιές από τις ακόλουθες καταστάσεις προκαλούν αύξηση των ορίων της καρδιακής αµβλύτητας; α. Παχυσαρκία β. Πνευµονική υπέρταση γ. Υπερτροφία δεξιάς κοιλίας δ. Υπερτροφία αριστερής κοιλίας ε. Περικαρδίτιδα 65. Ποιά από τα ακόλουθα φάρµακα χρησιµοποιούνται στη θεραπεία του βρογχικού άσθµατος; α. Σαλβουταµόλη β. Βινκριστίνη

8 γ. Θεοφυλλίνη δ. Αµιοδαρόνη ε. Κανένα από τα παραπάνω 66. Ποιά από τα ακόλουθα συµπτώµατα περιλαµβάνονται στις κλινικές εκδηλώσεις της αναπνευστικής ανεπάρκειας; α. Διανοητική σύγχυση β. Μύση γ. Κεντρική κυάνωση δ. Απώλεια συνείδησης ε. Κανένα από τα παραπάνω 67. Σε ποιά από τα ακόλουθα νοσήµατα παρατηρείται διαταραχή του αερισµού υποδυναµικού τύπου; α. Μυασθένεια β. Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο γ. Παγκρεατίτιδα δ.πνευµοθώρακας ε. Κατασταλτικά φάρµακα του ΚΝΣ 68. Ποιές από τις ακόλουθες είναι οι κύριες πύλες εισόδου του µυκοβακτηριδίου στον οργανισµό; α. Αναπνευστική οδός β. Δέρµα γ. Γεννητικά όργανα δ. Πεπτική οδός 69. Ποιές από τις ακόλουθες καταστάσεις αποτελούν προβλήµατα κατά την αντιµετώπιση ασθενούς µε αναπνευστική ανεπάρκεια; α. Διάχυτη βρογχοστένωση β. Υποξυγοναιµία γ. Υπόταση δ. Κατακράτηση εκκριµάτων ε. Κανένα από τα παραπάνω 70. Ασθενής ηλικίας 60 ετών νόσησε από πνευµονία και έλαβε την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Μετά από ένα µήνα παρατηρείται µεγάλη βελτίωση αλλά όχι πλήρης υποχώρηση των ευρηµάτων της ακτινογραφίας θώρακος. Ποιές από τις ακόλουθες καταστάσεις είναι πιθανόν να ισχύουν; α. Να υπόκειται βρογχογενές καρκίνωµα. β. Να υπάρχει ξένο σώµα. γ. Πνευµονία από µυκόπλασµα. δ. Δεν έχει γίνει καλή φυσικοθεραπεία. ε. Καµία από τις παραπάνω περιπτώσεις. 71. Ποιά από τα ακόλουθα σηµεία δεν παρατηρούνται κατά τη φυσική εξέταση ασθενούς που πάσχει από πνευµονία; α. Αναπνευστικός συριγµός β. Μείωση του ήχου απηχήσεως της φωνής γ. Ήχος τριβής 72. Ποιές από τις ακόλουθες καταστάσεις προκαλούν εµφάνιση υπεζωκοτικής συλλογής µε χαρακτήρες εξιδρώµατος; α. Νεφρική ανεπάρκεια β. Καρκίνος πνεύµονα γ. Φυµατίωση δ. Καρδιακή ανεπάρκεια ε. Πνευµονική εµβολή στ. Παγκρεατίτιδα 73. Ποιά από τα ακόλουθα αντιφυµατικά φάρµακα δεν χορηγούνται κατά την χηµειοπροφύλλαξη; α. Στρεπτοµυκίνη β. Ισονιαζίδη γ. Εθαµβουτόζη δ. Πυραζιναµίδη

9 ε. Κανένα από τα παραπάνω 74. Σε ποιές από τις ακόλουθες καταστάσεις παρατηρείται κατά την επίκρουση αµβλύτητα; α. Σύνδροµο άνω κοίλης β. Υπεζωκοτική συλλογή υγρού γ. Αµιάντωση δ. Παχυπλευρίτις ε. Πύκνωση στ. Ατελεκτασία 75. Ποιά από τα παρακάτω νοσήµατα προκαλούν ελάττωση της ικανότητας διαχύσεως των πνευµόνων; α. Βρογχικό άσθµα β. Χρόνια βρογχίτιδα γ. Πνευµονική ίνωση δ. Πνευµονικό εµφύσηµα ε. Κανένα από τα προηγούµενα 76. Σε ποιά από τα επόµενα νοσήµατα διαπιστώνεται κατά την ακρόαση παράταση της εκπνοής; α. Βρογχικό άσθµα β. Χρόνια βρογχίτιδα γ. Πνευµονία δ. Υπεζωκοτική συλλογή υγρού 77. Ποιά από τα ακόλουθα αντιφυθµατικά φάρµακα είναι βακτηριοκτόνα; α. Ισονιαζίδη β. Εθαµβουτόζη γ. Ριφαµπικίνη δ. Στρεπτοµυκίνη ε. Πυραζιναµίδη 78. Σε ποιές από τις ακόλουθες περιπτώσεις χορηγούνται κορτικοειδή επί φυµατιώσεως; α. Φυµατιώδης µηνιγγίτιδα β. Φυµατίωση επινεφριδίων γ. Αλλεργική αντίδραση αντιφυµατικών φαρµάκων δ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις 79. Για τη διάγνωση της πνευµονικής συλλογής απαιτείται ανοιχτή βιοψία όταν η αιτία είναι: α. Φυµατίωση β. Καρκίνωµα πνεύµονα γ. Μεσοθηλίωµα δ. Νόσηµα κολλαγόνου 80. Στα αίτια των βηχογόνων ερεθισµάτων δεν περιλαµβάνονται: α. Παθήσεις µήτρας β. Νοσήµατα στοµάχου γ. Νευρώσεις δ. Παθήσεις έξω ακουστικού πόρου 81. Επιπλοκή βήχα δεν είναι: α. Συγκοπή β. Διαταραχή ύπνου γ. Ρήξη ορθού κοιλιακού 6. Οίδηµα κάτω άκρων 82. Αίτιο αιµόπτυσης δεν είναι: α. Σύνδροµο Goodpasture β. Ιδιοπαθής αιµοσιδήρωση γ. Εισρόφηση ξένου σώµατος δ. Έλκος στοµάχου 83. Στους ήχους απηχήσεως φωνής (ΗΑΦ) δεν περιλαµβάνεται: α. Βρογχοφωνία β. Βρογχικός ήχος αναπνοής γ. Αιγοφωνία δ. Άφωνος στηθολαλιά 84. Σε ποιούς εργαζόµενους παρατηρείται συχνότερα το επαγγελµατικό βρογχικό άσθµα; α. Αγρότες β. Υαλουργούς γ. Βαφείς αυτοκινήτων δ. Λογιστές

10 85. Τι δίνουµε πρώτα σε µια κρίση βρογχικού άσθµατος; α. Υδροκορτιζόνη β. Αµινοφυλλίνη γ. Β 2 διεγέρτες 86. Πότε εµφανίζεται η κυάνωση; α. Όταν υπάρχει υπερκαπνία β. Όταν η αναχθείσα αιµοσφαιρίνη είναι πάνω από 5gr / 100 ml αίµατος γ. Όταν υπάρχει υποξαιµία και υπερκαπνία 87. Ποιό είναι το συχνότερο αίτιο υπεζωκοτικής συλλογής από µεταστατικό καρκίνο; α. Ωοθήκες β. Ήπαρ γ. Μαστός δ. Νεφρά 88. Ποιό είναι κατεξοχήν αντιφυµατικό φάρµακο; α. Ισονιαζίδη β. Ριφαµπικίνη γ. Πυραζιναµίδη δ. Στρεπτοµυκίνη 89. Τι είναι ταχύπνοια; α. Αναπνοές >16 / min β. Αναπνοές >25 / min γ. Αναπνοές < 15 / min δ. Μικρές και ταχείες αναπνοές 90. Τι από τα παρακάτω χαρακτηρίζει ανεγχείρητο καρκίνωµα; α. Πληκτροδακτυλία β. Βράγχος φωνής γ. Συριγµός δ. Δύσπνοια 91. Ποιό από τα παρακάτω συνηγορεί υπέρ της παρουσίας σαρκοειδώσεως; α. Θετική δερµοαντίδραση Mantoux β. Αποφρακτικού τύπου διαταραχή του αερισµού στη σπιροµέτρηση γ. Ανεύρεση µη νεκρωτικού κοκκιώµατος στη βιοψία πνεύµονος δ. Ανεύρεση θετικού σπινθηρογραφήµατος οστών µε τεχνήτιο 92. Η χρόνια οξυγονοθεραπεία είναι απαραίτητη όταν: α. Η µερική πίεση του οξυγόνου είναι σταθερά κάτω από τα 55 mmhg β. Η µερική πίεση του διοξειδίου είναι σταθερά κάτω από τα 40 mmhg γ. Υπάρχει αποφρακτικού τύπου διαταραχή του αερισµού στο λειτουργικό έλγχο πνευµόνων δ. Ο ασθενής αισθάνεται δύσπνοια χωρίς την παρουσία των ανωτέρω προϋποθέσεων 93. Η εξωνοσοκοµειακή πνευµονία σε ενήλικα χωρίς άλλους προδιαθεσικούς παράγοντες θεραπεύεται εµπειρικά µε: α. Κεφαλοσπορίνη + Αµινογλυκοσίδη β. Πενικιλλίνη ή Ερυθροµυκίνη γ. Βανκοµυκίνη ή Κεφταλιδίµη δ. Ριφαµπικίνη + Ερυθροµυκίνη 94. Η αποφρακτική βρογχίτιδα συνοδεύεται στη σπιροµέτρηση µε: α. Μείωση της εισπνευστικής ροής β. Αύξηση της ζωτικής χωρητικότητας (VC) γ. Μείωση του βίαιου εκπνεοµένου όγκου σε 1" (FEV 1 ) δ. Μείωση των βρογχικών αντιστάσεων 95. Ποιά είναι η αρχική βλάβη στην πύλη εισόδου του φυµατοβακτηριδίου; α. Το φυµάτωµα β. Το φυµάτιο γ. Η λεµφοκυτταρική διήθηση δ. Κανένα από τα παραπάνω 96. Σε πόσο διάστηµα αναπτύσσεται η φυµατινική υπερευαισθησία; α. 3-7 ηµέρες β. 1-2 εβδοµάδες γ. 4-8 εβδοµάδες δ. 1 έτος 97. Σε ποιές από τις ακόλουθες περιπτώσεις υπάρχει ένδειξη χειρουργικής θεραπείας της φυµατιώσεως;

11 α. Απειλητική αιµορραγία για τη ζωή του πάσχοντα β. Υπολειµµατική κοιλότητα που προκαλεί λειτουργική ανωµαλία του πνεύµονα γ. Σοβαρές παρενέργειες των αντιφυµατικών φαρµάκων δ. Τίποτε από τα παραπάνω 98. Η πυριδοξίνη χρησιµοποιείται στη θεραπεία: α. Της φυµατίωσης β. Της σαρκοείδωσης γ. Του άσθµατος δ. Της χρόνιας βρογχίτιδας 99. Το συχνότερο αίτιο της εξωνοσοκοµειακής πνευµονίας είναι: α. Ο αιµόφιλος β. Ο πνευµονιόκοκκος γ. Ο σταφυλόκοκκος δ. Η κλεµπσιέλλα 100. Ποιές από τις ακόλουθες δοκιµασίες ελέγχου των πνευµόνων χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή πράξη; α. Έλεγχος αερισµού των πνευµόνων β. Έλεγχος αιµάτωσης των πνευµόνων γ. Έλεγχος ανταλλαγής αερίων δ. Οξεοβασική ισορροπία ε. Κανένα από τα παραπάνω 101. Η µέτρηση της DLCO δεν χρησιµοποιείται στη διάγνωση: α. Άσθµατος β. Ιδιοπαθούς πνευµονικής ίνωσης γ. Στένωσης τραχείας δ. Επαγγελµατικών νοσηµάτων 102. Οι φυσιολογικές προβλεπόµενες τιµές των FEV 1 και FVC δεν εξαρτώνται από: α. Την ηλικία β. Προηγούµενο αναπνευστικό νόσηµα γ. Το ύψος δ. Το φύλο E ΕΤΟΣ Αριστείδου Αρίστος Μανιάτης Κώστας Παναγόπουλος Δηµήτρης Παρασκευόπουλος Θωδωρής Πλαστήρας Αρης Σµπαρούνης Σπύρος

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (Ι) Γυναίκα 34 ετών με διαβήτη προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με πυρετό, αίσθημα ρίγους, πόνο στην πλάτη, ίλιγγο και δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α Είναι η συσσώρευση υγρού στον διάµεσο ιστό και στις πνευµονικές κυψελίδες. Η συσσώρευση υγρού µπορεί να εµποδίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Adobe Photoshop 7.0.lnk

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Adobe Photoshop 7.0.lnk ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Adobe Photoshop 7.0.lnk ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΟΣ Αναπνευστικό ψιθύρισµα Ήχος απηχήσεως της φωνής Επιπρόσθετοι ήχοι Αναπνευστικό Ψιθύρισµα Βρογχική Αναπνοή Εισπνευστικό και εκπνευστικό τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία

Ανατομία - Φυσιολογία ΦΥΣΙΟ ΠΝΕΥΜΩΝ Ανατομία - Φυσιολογία Φυσιολογική α/α Ακτινοανατομία Ακτινοανατομία Αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών Β ρ ο γ χ ο γ ρ α φ ί α Πύκνωση Αντικατάσταση του αέρα των κυψελίδων από υλικό, συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: κ. Κυπαρίση ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: Χατζόγλου Αναστασία Χατζόγλου Κυριακή ΛΑΡΙΣΑ 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση και Θεραπεία Άρης Πολύζος Παθολόγος Ογκολόγος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών Λαϊκό Νοσοκοµείο Αθήνα Επιδηµιολογία -Αιτιοπαθογένεια Α) Κάπνισµα:Ένοχο για το 85-90% των καρκίνων πνεύµονος x 30vs

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό. Ενότητα 2: Φυσική εξέταση - Ιστορικό. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Ιστορικό. Ενότητα 2: Φυσική εξέταση - Ιστορικό. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ιστορικό Ενότητα 2: Φυσική εξέταση - Ιστορικό Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Περιγραφή κυριότερων στοιχείων κατά τη λήψη του ιστορικού από

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Βασικά συμπτώματα καρδιαγγειακού Προκάρδιο άλγος Δύσπνοια Αίσθημα παλμών Συγκοπή Οίδημα Καταβολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Σ. Τσιόδρας

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Σ. Τσιόδρας ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Σ. Τσιόδρας Αναπνευστική ανεπάρκεια inability of the lung to meet the metabolic demands of the body. This can be from failure of tissue oxygenation and/or failure of CO 2 homeostasis.

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Τι είναι η χρόνια βρογχίτιδα? Βρογχίτιδα είναι μια φλεγμονή των βρογχικών σωλήνων, που μεταφέρουν τον αέρα στους πνεύμονες. Χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Ακρόαση Αναπνευστικού. Π. Λάμπρου

Ακρόαση Αναπνευστικού. Π. Λάμπρου Ακρόαση Αναπνευστικού Π. Λάμπρου ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ Ησυχία Θερμοκρασία περιβάλλοντος Ηρεμία ασθενούς Αποβολή ενδυμάτων Καθιστή θέση Αναπνοή από το στόμα Τρίχωση θωρακικού τοιχώματος Συμμετρική ακρόαση

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικοακτινολογική Εικόνα Φυματίωσης. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος ΓΝΝΘΑ

Κλινικοακτινολογική Εικόνα Φυματίωσης. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος ΓΝΝΘΑ Κλινικοακτινολογική Εικόνα Φυματίωσης Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος ΓΝΝΘΑ Δύσκολη Διάγνωση της φυματίωσης Μη ειδικά συμπτώματα και σημεία Αρνητική δερμοαντίδραση φυματίνης Ατυπα ή απόντα απεικονιστικά ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΕΡΙΣΜΟΣ Ατμοσφαιρικός αέρας= 78,6% άζωτο 20,5%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Μ. Γ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Μ. Γ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Μ. Γ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ιογενείς μικροβιακές -νεογνό -έντονη αναπνευστική δυσχέρεια μικροβιακή πνευμονία βρογχιολίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΘ Α & Β ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Επαμεινώνδας Ν. Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Από την ατμόσφαιρα στους ιστούς ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Το άσθμα είναι μία νόσος με διακυμάνσεις Συμπτώματα & προσαρμογή θεραπείας Παροξυσμοί Χορήγηση per os

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και να θεραπευθεί, και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Μάθημα 7ο ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο πληθυσμός της Ευρώπης το 2004 ήταν 456 εκατομμύρια σχεδόν το 7% του συνολικού πληθυσμού της γης. Ο καρκίνος αποτελεί την μεγαλύτερη αιτία νοσηρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Βλάικος Δηµοσθένης Ειδικευόµενος Ιατρός Πνευµονολογίας ΓΝΘΓ Παπανικολάου

ΟΞΕΙΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Βλάικος Δηµοσθένης Ειδικευόµενος Ιατρός Πνευµονολογίας ΓΝΘΓ Παπανικολάου ΟΞΕΙΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Βλάικος Δηµοσθένης Ειδικευόµενος Ιατρός Πνευµονολογίας ΓΝΘΓ Παπανικολάου Τι Ειναι ΔΥΣΠΝΟΙΑ?! Σε υγιή άτοµα η αναπνοή είναι υποσυνείδητη / µηχανική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις Αναπνευστικού

Λοιμώξεις Αναπνευστικού Λοιμώξεις Αναπνευστικού Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. 2) λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού. Μαρία Εμποριάδου Καθ. Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.

Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού. Μαρία Εμποριάδου Καθ. Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού Μαρία Εμποριάδου Καθ. Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Αναπνευστικό σύστημα 4-5 wk 5-7 wk Αναπνευστικό σύστημα Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα νοσήματα του αναπνευστικού. Οξεία και χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια Ι. ΦΛΩΡΟΣ

Εισαγωγή στα νοσήματα του αναπνευστικού. Οξεία και χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια Ι. ΦΛΩΡΟΣ Εισαγωγή στα νοσήματα του αναπνευστικού Οξεία και χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια Ι. ΦΛΩΡΟΣ Εισαγωγή Οι βασικές λειτουργίες του αναπνευστικού συστήματος είναι οι εξής : Η αναπνοή, Η ανταλλαγή, με διάχυση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ M. Sion

ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ M. Sion ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ Λοβοί του πνεύμονα ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Σχήμα ακρόασης των πνευμόνων Με την ακρόαση του αναπνευστικού συστήματος εξετάζονται: 1. Το φυσιολογικό αναπνευστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Διαφορικήδιάγνωση

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Διαφορικήδιάγνωση ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Διαφορικήδιάγνωση Γ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ειδικευόμενη: Σοφία Κραββαρίτη Επιμελητής: Εμμανουήλ Ανδρεάδης Διευθυντής: Γεώργιος Μουσούλης ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Ταχύπνοια: αναπνοές >30/min

Διαβάστε περισσότερα

Παθογένεια της έξαρσης της Χ.Α.Π

Παθογένεια της έξαρσης της Χ.Α.Π α ρ χ ή π ρ ο η γ ο ύ µ ε ν ο ε π ό µ ε ν ο Παθογένεια της έξαρσης της Χ.Α.Π Νίκος Τζανάκης, Πνευµονολόγος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήµιο Κρήτης ΧΑΠ -παρόξυνση Ορισµός! Ορισµός δύσκολος και σχετικά ανακριβής!

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Παρουσίαση περιστατικού Ονόµατα: Α.Γιακαµόζης, Β.Βουτσάς, Θ.Λαζαρίδης,, Β.Ράντου, Π.Κοντού, Α.Ιωαννίδου, Ι Φρανσές, Μ.Μπιτζάνη ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2007 ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2007 ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2007 ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Ποια είναι η αιτιολογία της σιδηροπενικής αναιµίας; (Μονάδες 8) Β. Τι είναι το «ερεθισµαταγωγό σύστηµα» (Μονάδες 4) και από ποια µέρη αποτελείται; (Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Βήχας. Ενότητα 1: Σημεία και Συμπτώματα. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Βήχας. Ενότητα 1: Σημεία και Συμπτώματα. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Βήχας Ενότητα 1: Σημεία και Συμπτώματα Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ορισμός Βήχας Ο βήχας είναι μια βίαιη και απότομη εκπνοή, με τη γλωττίδα κλειστή που

Διαβάστε περισσότερα

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας.

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. Αν από το τρέξιμο, τη γυμναστική ή άλλη εργασία, δυσκολεύεται η αναπνοή, αυτό λέγεται άσθμα. Αρεταίος Καππαδόκης, 100 μχ Οι γυναίκες ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (Υπεύθυνος : M Λαζανάς. 1.Εμπειρική θεραπεία πνευμονίας από την κοινότητα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (Υπεύθυνος : M Λαζανάς. 1.Εμπειρική θεραπεία πνευμονίας από την κοινότητα ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (Υπεύθυνος : M Λαζανάς 1.Εμπειρική θεραπεία πνευμονίας από την κοινότητα Η πνευμονία από την κοινότητα είναι η οξεία λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος σε ασθενή που

Διαβάστε περισσότερα

Σπιρομετρία στα παιδιά

Σπιρομετρία στα παιδιά 1ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο Θεσσαλονίκη 1-3 Οκτωβρίου 2010 Σπιρομετρία στα παιδιά Κώστας Ν. Πρίφτης Γ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμήμα Αλλεργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σπιρομέτρηση. Ενότητα 4: Λειτουργικές δοκιμασίες αναπνευστικού. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Σπιρομέτρηση. Ενότητα 4: Λειτουργικές δοκιμασίες αναπνευστικού. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σπιρομέτρηση Ενότητα 4: Λειτουργικές δοκιμασίες αναπνευστικού Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Ο λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ. Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεκέμβριος 2014

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ. Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεκέμβριος 2014 ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο Δεκέμβριος 2014 Επιδημιολογία Η πνευμονία είναι η έκτη κατά σειρά αιτία θανάτου Επίπτωση: 500-1000 περιπτώσεις /100.000 Στη χώρα μας υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά

Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά 2012 Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Χρόνια πνευµονοπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική Κωδικός Μαθήματος: MA0211 ΜΑ0212 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός Ένας ήχος ή θορυβώδης αναπνοή (διαταραχή αναπνοής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. 2,Β.Αναστασάκος2,

ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. 2,Β.Αναστασάκος2, ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. Κ. Παπαλλά 1, Δ. Μπισιρτζόγλου2, Αθ. Ζέτος 2,Β.Αναστασάκος2, 2Γ. Ιωαννίδου 1, 2Δ. Ξεσφύγγη 1, Μ.Πλόχωρου1,Μ.Καραβαλλάκης 1 Ι.Τσαλαφουτας 1 Γ. Πολίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα. Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής

ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα. Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ Αικατερίνη Κ. Μασγάλα Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής Ορισμοί Πνευμονία της κοινότητας: Λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος που αποκτήθηκε στην κοινότητα. Ενδονοσοκομειακή πνευμονία: Η

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Ποιο είναι το επόμενο βήμα; Περιστατικό 1 Γυναίκα, 32 ετών παρουσιάζεται με δύσπνοια και συρίττουσα αναπνοή. Εδώ και 5 ημέρες είχε καταρροή και πονόλαιμο. Άρχισε προ 2ημέρου να έχει συριγμό και ξηρό βήχα. Αναφέρει κάθε άνοιξη ότι

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια, (Χ.Α.Π.)

3. Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια, (Χ.Α.Π.) : 3. Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια, (Χ.Α.Π.) 01/31 : 3. Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια, (Χ.Α.Π.) 02/31 Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια: Ορισµός Σύνδροµο που χαρακτηρίζεται από ελάττωση των εκπνευστικών

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Ευρωκλινική Αθηνών

Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Ευρωκλινική Αθηνών Κωνσταντίνος Χαλκιάς Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Ευρωκλινική Αθηνών «Συνήθη Συµβάµατα του Χειµώνα από το αναπνευστικό και Βασικές γνώσεις αντιµετώπισής τους µε σκευάσµατα OTC- ΒΗΧΑΣ» Ο βήχας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΣ ΟΔΟΣ ρίνα φάρυγγας στοματική κοιλότητα ΚΑΤΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΣ ΟΔΟΣ λάρυγγας τραχεία 2 βρόγχοι πνεύμονες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Καρκίνος του πνεύµονα ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. ΕΞΑΜΗΝΟ: 9 ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ Ι ΡΥΜΑΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Καρκίνος του πνεύµονα ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. ΕΞΑΜΗΝΟ: 9 ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: 9 ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κα. Κυπαρίση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χριστοδούλου Ελένη ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Καρκίνος του πνεύµονα Λάρισα 2009

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου σαν εισαγωγή... παραγωγή CO2 αποβολή CO2 παραγωγή CO2 αποβολή CO2 µερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στο αίµα (PaCO2) µείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος Β Δρ. Ανδρέας Φλουρής Ερευνητής Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ 2 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ Πνευμονική αγγειίτις και κοκκιωμάτωση είναι ένας περιγραφικός όρος που χαρακτηρίζεται από κυτταρική διήθηση του τοιχώματος των αγγείων (αγγειίτις) με καταστροφή και

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Απεικονιστική Διερεύνηση του Πνεύμονα, του Πλευριτικού και του Μεσοπνευμόνιου χώρου Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινολογικά ευρήματα νοσημάτων του πνεύμονα Ενότητα 3: Εργαστηριακές εξετάσεις

Ακτινολογικά ευρήματα νοσημάτων του πνεύμονα Ενότητα 3: Εργαστηριακές εξετάσεις Ακτινολογικά ευρήματα νοσημάτων του πνεύμονα Ενότητα 3: Εργαστηριακές εξετάσεις Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Ανάλυση της ακτινολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ Συχνότερα τα κατάγματα 5 ης - 9 ης πλευράς. Τα κατάγματα 1 ης -2 ης πλευράς απαιτούν πολύ ισχυρή δύναμη, γεγονός που τα συνδέει με αυξημένη πιθανότητα κάκωσης ενδοθωρακικών

Διαβάστε περισσότερα

Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ

Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Ιδιαιτερότητες του καρκίνου του πνεύμονος Είναι υπεύθυνος για το

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα HERMES ιδακτέα Ύλη Νοσηµάτων Αναπνευστικού Ενηλίκου Π Υ Ε.1 Ε.2 Ε.3

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα HERMES ιδακτέα Ύλη Νοσηµάτων Αναπνευστικού Ενηλίκου Π Υ Ε.1 Ε.2 Ε.3 Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα HERMES ιδακτέα Ύλη Νοσηµάτων Αναπνευστικού Ενηλίκου Π Υ Ε.1 Ε.2 Ε.3 Επίπεδο 1: Γνώση ικανή για σωστή διαλογή του περιστατικού (Ε.1) Eπίπεδο 2: Γνώση ικανή για αντιµετώπιση υπό επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα Ενότητα 1: Ογκολογία πνεύμονα. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα Ενότητα 1: Ογκολογία πνεύμονα. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα Ενότητα 1: Ογκολογία πνεύμονα Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Εισαγωγή Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί σημαντικό αίτιο θνητότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιπρόσθετοι παθολογικοί ήχοι κατά την ακρόαση των πνευμόνων

Επιπρόσθετοι παθολογικοί ήχοι κατά την ακρόαση των πνευμόνων κατά την ακρόαση των πνευμόνων Επιπρόσθετοι ονομάζονται οι ήχοι που παράγονται κατά την ακρόαση των πνευμόνων, οι οποίοι όμως δεν ανήκουν στα στοιχεία του αναπνευστικού ψιθυρίσματος Σημαίνουν την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση παθογένεια φυματίωσης Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος

Μετάδοση παθογένεια φυματίωσης Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Μετάδοση παθογένεια φυματίωσης Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία Ομάδα Εργασίας για τη Φυματίωση Μετάδοση - παθογένεια φυματίωσης Ορισμός αιτιολογία Μετάδοση Παθογένεια

Διαβάστε περισσότερα

φροντιστήρια επίγνωση

φροντιστήρια επίγνωση ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑ.Λ. 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Επιμέλεια θεμάτων: Εμμανουέλα Μαθιουδάκη, Βιολόγος ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

Φυματίωση με νέα «πρόσωπα»

Φυματίωση με νέα «πρόσωπα» Φυματίωση με νέα «πρόσωπα» Φιλίππου Δ., Τιτόπουλος Ηρ., Κωνσταντίνου Ελ., Οικονόμου Δ. Πνευμονολογική & Θωρακοχειρουργική Κλινική Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη περιστατικό 1 στοιχεία ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Παθήσεις Θυρεοειδούς Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Η καρδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στη δράση της θυρεοειδικής ορµόνης. Έτσι, η δυσλειτουργία του θυρεοειδούς µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ 1 ος ΧΡΟΝΟΣ Χειμερινό Εξάμηνο 9 πμ-10πμ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 «Ιατρική Εξέταση» Ανατομική ορολογία (Ανατομία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣ Κατευθυντήριες οδηγίες. Ι.ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Διευθυντής Τμήματος Αξονικής Τομογραφίας Κωσταντοπούλειο Νοσοκομείο «η Αγία Όλγα»

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣ Κατευθυντήριες οδηγίες. Ι.ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Διευθυντής Τμήματος Αξονικής Τομογραφίας Κωσταντοπούλειο Νοσοκομείο «η Αγία Όλγα» ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣ Κατευθυντήριες οδηγίες Ι.ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Διευθυντής Τμήματος Αξονικής Τομογραφίας Κωσταντοπούλειο Νοσοκομείο «η Αγία Όλγα» ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΘΩΡΑΚΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλές οζώδεις πνευμονικές σκιάσεις άμφω σε νεαρή ασυμπτωματική ασθενή

Πολλαπλές οζώδεις πνευμονικές σκιάσεις άμφω σε νεαρή ασυμπτωματική ασθενή Παρουσίαση Περιστατικού Πολλαπλές οζώδεις πνευμονικές σκιάσεις άμφω σε νεαρή ασυμπτωματική ασθενή Γρηγόρης Στρατάκος, 1 Φώτης Σαμψώνας 1, Δήμητρα Ροντογιάννη 2, Eυφροσύνη Mάναλη 1, Aπόστολος Tραυλός 1,

Διαβάστε περισσότερα

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο Προσέγγιση του παιδιού με θωρακικό άλγος Steven M. Selbst, MD Pediatr Clin N Am 57 (2010) 1221 1234 Παρουσίαση : Νίκος Α. Καρανταγλής Επιστημονικός Συνεργάτης Γ ΠΔ Α.Π.Θ. 10/01/2011 www.pd3.gr Το θωρακικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ F = k. l Εκπτυξη θώρακος Είσοδος αέρος στους πνεύµονες Σύσπαση εισπνευστικών µυών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η φυματίωση; Η φυματίωση είναι νόσημα που προκαλείται από ένα μικρόβιο που λέγεται μυκοβακτηρίδιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ Β. Σγούντζος Πνευµονολόγος - Φυµατιολόγος ιευθυντής Αντιφυµατικό Τµήµα - Μονάδα Ανθεκτικής Φυµατίωσης ΝΝΘΑ «Σωτηρία» ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΛΑΘΗ Η φυµατίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες τεχνικές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού: πότε και για ποιους ασθενείς;

Νεότερες τεχνικές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού: πότε και για ποιους ασθενείς; Νεότερες τεχνικές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού: πότε και για ποιους ασθενείς; Νικολέττα Ροβίνα Επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας ΜΕΘ, Α Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975)

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Κω- Αιτίες θανάτων Σύνολο Ηλικία του θανόντος ε δικός δηλώθηκε Κάτω του 1 1-4 5-9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης του άσθματος στα παιδιά.

Κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης του άσθματος στα παιδιά. Κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης του στα παιδιά. Φώτης Β. Κυρβασίλης Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Γ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ www.pd3.gr Η αντιμετώπιση του βρογχικού στα παιδιά κατευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1 Bogdan Raitsiou M.D 1 Πνιγμός στο νερό Ξένο σώμα Θερμοπληξία Υποθερμία Bogdan Raitsiou M.D 2 ΠΝIΓΜΟΣ Εμβύθιση ή κατάδυση εντός υγρού, συχνά συνδυάζεται με : *

Διαβάστε περισσότερα

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν:

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν: 1 Τι είναι η Κίρρωση του Ήπατος: Η κίρρωση του ήπατος είναι μία χρόνια πάθηση του ήπατος κατά την οποία παρατηρείται καταστροφή του ιστού του ήπατος και αλλαγή της αρχιτεκτονικής του, γεγονός που οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SSI) ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (PN) Ρουμπελάκη Μαρία Νοσηλεύτρια PhD,καθηγήτρια ΤΕΙ Ηρακλείου

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SSI) ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (PN) Ρουμπελάκη Μαρία Νοσηλεύτρια PhD,καθηγήτρια ΤΕΙ Ηρακλείου ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SSI) ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (PN) Ρουμπελάκη Μαρία Νοσηλεύτρια PhD,καθηγήτρια ΤΕΙ Ηρακλείου ΛΟΙΜΩΞΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SSI) Επιπολής (SSI S) Εν τω βάθει (SSI D) Οργάνου/Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και σταδιοποίηση άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών

Διάγνωση και σταδιοποίηση άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Διάγνωση και σταδιοποίηση άσθματος Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Είναι Άσθμα; Επαναλαμβανόμενα επεισόδια αναπνευστικού συριγμού Ενοχλητικός Βήχας κατά την νύχτα Βήχας ή αναπνευστικός

Διαβάστε περισσότερα

Παθητικό κάπνισμα Θεοτοκά Σοφία Α1 6/5/2014

Παθητικό κάπνισμα Θεοτοκά Σοφία Α1 6/5/2014 Παθητικό κάπνισμα Θεοτοκά Σοφία Α1 6/5/2014 Παθητικό Κάπνισμα Το παθητικό κάπνισμα θεωρείται σήμερα η τρίτη προλήψιμη αιτία θνησιμότητας. «Ο εισπνεόμενος και εκπνεόμενος από τους καπνιστές καπνός (καπνός

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο 4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο Στον άνθρωπο οι θρεπτικές ουσίες της τροφής απορροφώνται από το λεπτό έντερο. Με την κυκλοφορία του αίματος φτάνουν σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Εκεί, ορισμένες από αυτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία βρογχιολίτιδα. Ελπίδα Χατζηαγόρου, Βασιλική Αβραμίδου Α. ΟΡΙΣΜΟΣ Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Οξεία βρογχιολίτιδα. Ελπίδα Χατζηαγόρου, Βασιλική Αβραμίδου Α. ΟΡΙΣΜΟΣ Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Οξεία Ελπίδα Χατζηαγόρου, Βασιλική Αβραμίδου Α. ΟΡΙΣΜΟΣ Οξεία θεωρείται το κλινικό σύνδρομο ιογενούς λοίμωξης του αναπνευστικού που στην τυπική του μορφή χαρακτηρίζεται από: Πρόδρομα συμπτώματα από το

Διαβάστε περισσότερα

27. ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Πίνακας 1: Επιπλοκές σοβαρού ή μη ελεγχόμενου άσθματος στην κύηση.

27. ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Πίνακας 1: Επιπλοκές σοβαρού ή μη ελεγχόμενου άσθματος στην κύηση. Το βρογχικό άσθμα είναι η πιο συχνή πάθηση του αναπνευστικού συστήματος στη διάρκεια της κύησης, με το ποσοστό εμφάνισης να κυμαίνεται μεταξύ 3-8%. Η πορεία της νόσου στις εγκυμονούσες γυναίκες ποικίλει,

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Φ.Ν. Σκοπούλη Καθηγήτρια τον Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θεωρείται η κορωνίδα των αυτοάνοσων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ Ορισμός : Μεσοθωράκιο είναι ο εξωυπεζωκοτικός χώρος που παρεμβάλλεται μεταξύ των πνευμόνων Περιλαμβάνει την καρδιά και τα μεγάλα αγγεία, το περικάρδιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα δεύτερη: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενότητα δεύτερη: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ενότητα δεύτερη: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ Τι είναι η βρογχοσκόπηση; Είναι μία ενδοσκοπική τεχνική με την οποία ο πνευμονολόγος ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση λανθάνουσας φυματίωσης. Χαράλαμπος Μόσχος Επιμελητής Α Πνευμονολόγος-Φυματιολογος ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Διάγνωση λανθάνουσας φυματίωσης. Χαράλαμπος Μόσχος Επιμελητής Α Πνευμονολόγος-Φυματιολογος ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Διάγνωση λανθάνουσας φυματίωσης 1 Χαράλαμπος Μόσχος Επιμελητής Α Πνευμονολόγος-Φυματιολογος ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Τι είναι η λανθανουσα φυματική λοίμωξη (ΛΦ)? 2 Υποκλινική νόσος ΛΦ είναι η παρουσία M. tuberculosis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν.

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν. Καβάλας Ηαπλήα/α θώρακα Είναι το αρχικό απεικονιστικό εργαλείο του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τι είναι αναζωογόνηση ; Για τη διατήρηση της ζωής χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία όλων των οργάνων με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ. Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ. Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ Β.Σ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ- ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας Απλή πνευμονοκονίωση-σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Σφυρίζοντας αμέριμνα. Αντώνης Παπαγιάννης Κλινική Άγιος Λουκάς Θεσσαλονίκη

Σφυρίζοντας αμέριμνα. Αντώνης Παπαγιάννης Κλινική Άγιος Λουκάς Θεσσαλονίκη Σφυρίζοντας αμέριμνα Αντώνης Παπαγιάννης Κλινική Άγιος Λουκάς Θεσσαλονίκη Ιστορικό Γυναίκα 56 ετών, ΔΥ, μη καπνίστρια 2007: Ιστορικό αλλεργικού άσθματος από 2 έτη ανοσοθεραπεία Αναφέρει αυξημένα ρινικά

Διαβάστε περισσότερα

Ινοθώρακας. Γιάννης Καλομενίδης. 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν»

Ινοθώρακας. Γιάννης Καλομενίδης. 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» Ινοθώρακας Γιάννης Καλομενίδης 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» Μηχανισμοί ίνωσης Σύνθεση κολλαγόνου Ανισορροπία πήξης και ινοδώλυσης Οι μηχανισμοί αυτοί κινητοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Ο όρος θωρακοσκόπηση εισήχθη από τον Hans Christian Jacobaeus περίπου πριν

Διαβάστε περισσότερα

Θα πρέπει να μιλήσετε με το γιατρό σας και να τον ρωτήσετε εάν θα πρέπει να εξεταστείτε για Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Θα πρέπει να μιλήσετε με το γιατρό σας και να τον ρωτήσετε εάν θα πρέπει να εξεταστείτε για Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Έχετε δυσκολία στην αναπνοή πιο συχνά από άτομα της ηλικίας σας; Βήχετε τις πιο πολλές ημέρες; Όταν βήχετε έχετε βλέννα ή φλέμα; Είστε τουλάχιστον 40 ετών; Είστε νυν ή πρώην καπνιστής; Εάν απαντήσετε ΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

VATS VATS ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΜΟΣ ΒΧ ΛΑΙΚΟ V=VINTEO A=ASSISTED T=THORACIC S=SURGERY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ VATS ΕΠΙΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ

VATS VATS ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΜΟΣ ΒΧ ΛΑΙΚΟ V=VINTEO A=ASSISTED T=THORACIC S=SURGERY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ VATS ΕΠΙΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ VATS ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΜΟΣ ΕΠΙΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΒΧ ΛΑΙΚΟ 1 VATS ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ V=VINTEO A=ASSISTED T=THORACIC S=SURGERY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ VATS 1 1922 CHRISTIAN JACOBEOUS χρησιμοποιώντας τοπική αναισθησία

Διαβάστε περισσότερα

4FHH1124 (CResp) Εισαγωγή στην Ενότητα Καρδιοαναπνευστικών

4FHH1124 (CResp) Εισαγωγή στην Ενότητα Καρδιοαναπνευστικών 4FHH1124 (CResp) Εισαγωγή στην Ενότητα Καρδιοαναπνευστικών Module Leader: Ψυχογιού Αθηναΐς Γεωργία, PT, M.Sc. 1 Ενότητα Καρδιοαναπνευστικών Τί είναι η Καρδιοαναπνευστική Φυσικοθεραπεία; Εισαγωγή στην Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με βρογχεκτασίες εκτός κυστικής ίνωσης

Σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με βρογχεκτασίες εκτός κυστικής ίνωσης Ανασκόπηση Σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με βρογχεκτασίες εκτός κυστικής ίνωσης Κατερίνα Δημάκου 1, Μιχάλης Τουμπής 2, Χριστίνα Τριανταφυλλίδου 3 1 Πνευμονολόγος, Συντονίστρια διευθύντρια 5

Διαβάστε περισσότερα