Περίληψη. Σπορδίλη Καλλιόπη ΑΕΜ:80

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη. Σπορδίλη Καλλιόπη ΑΕΜ:80"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» Η ιάχυση των ΤΠΕ στον Τουρισµό και η Αλληλεπίδραση µε τους Καταναλωτές - Έρευνα για τη Χρήση του ιαδικτύου ως Μέσο Πραγµατοποίησης Τουριστικών ραστηριοτήτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ Θ. ΣΠΟΡ ΙΛΗ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χριστίνα Μπουτσούκη Λέκτορας του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, Μάιος 2007

2

3 Ευχαριστίες Ευχαριστώ θερµά την κα Χριστίνα Μπουτσούκη, Λέκτορα του τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης, για την υποστήριξή της στην επιλογή του θέµατος, για την καθοδήγηση και τη συµβολή της στην εκπόνηση της παρούσας διπλωµατικής διατριβής και για την υποµονή και το χαµόγελό της καθ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας µας. Ευχαριστώ την οικογένειά µου - ιδιαίτερα τη µητέρα µου και όλους αυτούς που µε τον τρόπο τους συνέβαλαν και υποστήριξαν τις προσπάθειές µου για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης στην Πληροφορική και ιοίκηση.

4 Περίληψη Η παρούσα διπλωµατική διατριβή διερευνά τη σχέση µεταξύ των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και του τουρισµού, ως µέσο αλληλεπίδρασης µε τους πελάτες/καταναλωτές. Σκοπός της είναι η καταγραφή µέσω έρευνας της στάσης και συµπεριφοράς των Ελλήνων καταναλωτών, όσον αφορά στη χρήση των ηλεκτρονικών µέσων και ιδιαίτερα του διαδικτύου, για την πραγµατοποίηση των τουριστικών και ταξιδιωτικών τους δραστηριοτήτων. Στις σελίδες που ακολουθούν µελετάται η διάχυση των ΤΠΕ στον τουρισµό και ιδιαίτερα η δυναµική αλληλεπίδραση της Πληροφοριακής Τεχνολογίας και του τουρισµού, η Πληροφοριακή Τεχνολογία ως καταλυτικός παράγοντας ανάπτυξης της τουριστικής ζήτησης και η Πληροφοριακή Τεχνολογία στην υπηρεσία της τουριστικής προσφοράς. Τα συµπεράσµατα της έρευνας που διεξήχθη υπάγονται σε τρεις γενικότερες κατηγορίες, οι οποίες αφορούν στη συχνότητα χρήσης του διαδικτύου για προϊόντα/υπηρεσίες τουρισµού, στην ικανοποίηση από τα παρεχόµενα προϊόντα και από τα χαρακτηριστικά του διαδικτύου και στο βαθµό προτίµησης του διαδικτύου από τους καταναλωτές, σε σχέση µε τα υπόλοιπα παραδοσιακά µέσα παροχής τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Λέξεις κλειδιά: «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τουρισµός, Συµπεριφορά Καταναλωτή, ιαδίκτυο, Ίντερνετ, Ηλεκτρονικός Τουρισµός» Σπορδίλη Καλλιόπη ΑΕΜ:80 ii

5

6 Abstract This thesis explores the relationship between the Information and Communications Technologies (ICTs) and Tourism, as a mean of interaction with the customers/consumers. The aim of the treatise is to record through research the attitude and behavior of Greek consumers with regard to the use of electronic means and, more specifically, the use of the internet, in order to organize and conduct their travels. In the ensuing pages is intended to examine the use of ICTs in the tourist sector and more specifically the dynamic co-relation existing between the internet and tourism; also is intended to examine the way in which the internet places a significant role in the rise of tourist demand and the way in which the internet helps boost tourist offers and services. The results deduced by this survey are distinguished into the three following categories; first, the frequency of use of the Internet for tourist products/services; secondly the satisfaction drawn from the products on offer as well as from the features of the internet; lastly the extent to which consumers prefer to use the Internet rather than any other traditional type of tourist services. Keywords: «Information and Communications Technologies, Tourism, Consumer behavior, Internet, e-tourism»

7 Στη µνήµη του πατέρα µου και στις θυσίες του µέχρι και την τελευταία στιγµή

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Μεθοδολογία Έννοιες και Ορισµοί... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η υναµική Αλληλεπίδραση της Πληροφοριακής Τεχνολογίας και του Τουρισµού Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Πληροφοριακά Συστήµατα Η Επίδραση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τουρισµό Ο Μετασχηµατισµός των Επιχειρηµατικών Πρακτικών στον Τουρισµό από τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως Κύρια Πηγή Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος για τις Τουριστικές Επιχειρήσεις Η Χρήση Hardware, Software, ικτύων και Τηλεπικοινωνιών στον Τουρισµό Hardware Τηλεπικοινωνίες και ίκτυα Software Τα Υπολογιστικά Συστήµατα Κρατήσεων (Computer Reservation Systems - CRS) και τα Παγκόσµια Συστήµατα ιανοµής (Global Distribution Systems - GDS) Σύνοψη των Εφαρµογών των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τουρισµό Ένα Πλαίσιο Τριών ιαστάσεων για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τουρισµό Ενδο-Επιχειρησιακές Λειτουργίες µε τη Χρήση Intranets ιεπιχειρησιακές Λειτουργίες µε τη Χρήση Extranets (και του Internet) Αλληλεπίδραση µε τους Καταναλωτές Μέσω του Ίντερνετ Ο Ανταγωνισµός και οι Συµµαχίες στο Σύγχρονο Τουριστικό Περιβάλλον Σπορδίλη Καλλιόπη ΑΕΜ:80 i

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Πληροφοριακή Τεχνολογία ως Καταλυτικός Παράγοντας Ανάπτυξης της Τουριστικής Ζήτησης Η Ζήτηση Επαγγελµατικών Ταξιδιών και Ταξιδιών Αναψυχής και η Επίδραση του Ίντερνετ Η Ποσοτική Ανάπτυξη της Τουριστικής Ζήτησης και ο Online Πληθυσµός Οι On-line Κρατήσεις και Αγορές Εµπόδια για τους On-line Ταξιδιώτες Η Αξία του Πελάτη και οι Νέες Τεχνολογίες Η Ποιοτική Ανάπτυξη της Τουριστικής Ζήτησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Πληροφοριακή Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Τουριστικής Προσφοράς Ηλεκτρονικός τουρισµός και οι Αλλαγές στην Τουριστική Βιοµηχανία Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τεχνολογιών και οι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις έναντι των Μεγάλων Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανάλυση Κόστους-Οφέλους για τη Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ανάπτυξη On-line Παρουσίας Οι Αλλαγές στα Κανάλια ιανοµής των Τουριστικών Προϊόντων Η Χρήση του Ίντερνετ στον Ξενοδοχειακό Κλάδο On-line Κρατήσεις E-Procurement ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΕΥΝΑ: Η Χρήση του ιαδικτύου ως Μέσο Πραγµατοποίησης Τουριστικών ραστηριοτήτων Ο Σκοπός και τα Ερωτήµατα της Έρευνας Οµάδες Εστίασης (Focus groups) Εισαγωγή Ποιοτική Έρευνα Οµάδες Εστίασης Αποτελέσµατα Ποιοτικής Έρευνας Σπορδίλη Καλλιόπη ΑΕΜ:80 ii

10 5.4 Ποσοτική Έρευνα Πρώτη Φάση Ποσοτικής Έρευνας - Προέλεγχος του Ερωτηµατολογίου (pretesting) Κατάρτιση Οριστικού Ερωτηµατολογίου Περιγραφή του είγµατος Χρήση ιαδικτύου και Ηλεκτρονικών Μέσων Συνήθειες Αγοράς Υπηρεσιών Τουρισµού Ηλεκτρονικός Τουρισµός Γνώση και Συχνότητα Χρήσης Μέσων Ηλεκτρονικού Τουρισµού Αξιολόγηση Χαρακτηριστικών του ιαδικτύου Ανασταλτικοί παράγοντες χρήσης του Ίντερνετ για προϊόντα και υπηρεσίες ηλεκτρονικού τουρισµού Τουριστικές ραστηριότητες Μέσω ιαδικτύου: Συχνότητα Χρήσης και Ικανοποίηση Μέσο Επιλογής και Ικανοποίησης για την Προβολή και Παροχή Προϊόντων/Υπηρεσιών Τουρισµού Προτιµώµενοι ιαδικτυακοί Τόποι - Κατηγοριοποίηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σπορδίλη Καλλιόπη ΑΕΜ:80 iii

11 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 2.1: Τα οφέλη των CRS και GDS για το τουριστικό κύκλωµα Πίνακας 2.2: Εφαρµογές ΤΠΕ και οι κρίσιµες λειτουργίες που υποστηρίζουν στον Τουρισµό Πίνακας 2.3: Λειτουργίες που υποστηρίζονται από τις Τεχνολογίες Πληροφοριακής και Επικοινωνιών µε βάση το τρισδιάστατο πλαίσιο Πίνακας 3.1: Οι δηµοφιλέστεροι δικτυακοί τόποι για τον προγραµµατισµό και κλείσιµο ταξιδιών αναψυχής στις ΗΠΑ Πίνακας 3.2: Τουριστικά προϊόντα που αγοράζονται µέσω Ίντερνετ Πίνακας 3.3: Η ικανοποίηση του πελάτη ως αποτέλεσµα της χρήσης των εργαλείων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Πίνακας 4.1: Ανάλυση κόστους-οφέλους για τη χρήση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ανάπτυξης της on-line παρουσίας Πίνακας 5.1: ηµογραφικά στοιχεία της έρευνας Πίνακας 5.2: Σχέση φύλου και χαρακτηριστικών διαδικτύου Πίνακας 5.3: Σχέση ηλικίας και χαρακτηριστικών διαδικτύου Σπορδίλη Καλλιόπη ΑΕΜ:80 iv

12 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήµα 2.1: Το τρισδιάτατο πλαίσιο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σχήµα 2.2: Αλληλεπίδραση µεταξύ Internet Extranet Intranet και τελικών χρηστών Σχήµα 2.3: Το φαινόµενο του co-opetition στις τουριστικές επιχειρήσεις Σχήµα 3.1: On-line αγορές προϊόντων από τους ευρωπαίους καταναλωτές Σχήµα 3.2: On-line τουρισµός στις Η.Π.Α. για τα έτη Σχήµα 4.1: ιαδικασίες που ενισχύονται από τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε στρατηγικό και σε λειτουργικό επίπεδο Σχήµα 4.2: Κανάλια διανοµής Σχήµα 4.3: Η σελίδα στο διαδίκτυο της ξενοδοχειακής αλυσίδας Marriott (www. marriott. com) κατά τα έτη 1997, 1999 και Σχήµα 5.1: Αποτελέσµατα έρευνας για τη µέτρηση των δεικτών e-europe Σχήµα 5.2: Συχνότητα χρήσης ηλεκτρονικών µέσων για τουρισµό Σχήµα 5.3: Ύπαρξη χαρακτηριστικών διαδικτύου Σχήµα 5.4: Σπουδαιότητα χαρακτηριστικών διαδικτύου ανά φύλο Σχήµα 5.5: Σηµαντικότητα χαρακτηριστικών διαδικτύου ανά ηλικιακή οµάδα Σχήµα 5.6: Σπουδαιότητα χαρακτηριστικών διαδικτύου ανά µορφωτικό επίπεδο Σχήµα 5.7: Σπουδαιότητα χαρακτηριστικών διαδικτύου ανά επαγγελµατική κατάσταση 125 Σχήµα 5.8: Ανασταλτικοί παράγοντες στη χρήση του Ίντερνετ για τουρισµό Σχήµα 5.9: Συχνότητα χρήση Ίντερνετ για προϊόντα/υπηρεσίες τουρισµού Σχήµα 5.10: Ικανοποίηση χρήσης Ίντερνετ για προϊόντα/υπηρεσίες τουρισµού Σχήµα 5.11: Προτίµηση µέσου για προϊόντα/υπηρεσίες τουρισµού Σχήµα 5.12: Ικανοποίηση µέσων για προϊόντα/υπηρεσίες τουρισµού Σχήµα 5.13: Συχνότητα αναφοράς διαδικτυακών τόπων ανά κατηγορία Σπορδίλη Καλλιόπη ΑΕΜ:80 v

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εποχή της πληροφορίας, όπως χαρακτηρίζεται η εποχή που ζούµε σήµερα, η χρήση της Πληροφοριακής Τεχνολογίας σε λειτουργικό, τακτικό και στρατηγικό επίπεδο, δεν αποτελεί προαιρετική επιλογή, αλλά µονόδροµο για όλες τις επιχειρήσεις. Στο κείµενο της νέας στρατηγικής της Λισσαβόνας, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ΤΠΕ (Information and Communications Technology - ICT) κατέχουν περίοπτη θέση, ιδιαίτερα όσον αφορά στη συµβολή τους στη δηµιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη. Τον Ιούνιο του 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τη στρατηγική i2010 για την Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη συµβολή των ψηφιακών τεχνολογιών στην οικονοµική πρόοδο και ευηµερία. Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής περιλαµβάνουν την προώθηση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληροφοριών χωρίς σύνορα, την τόνωση της καινοτοµίας µέσω επενδύσεων στην έρευνα, την ανάπτυξη και την επέκταση των ψηφιακών εφαρµογών πληροφορικής και επικοινωνίας, καθώς και τη δηµιουργία των προϋποθέσεων για όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ψηφιακή σύγκλιση και ενσωµάτωση των κρατών-µελών στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας [Βλ. Ρεπανέλη, 2005]. Οι τουριστικές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο αντιµετωπίζουν τις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες που προκύπτουν από την ανάπτυξη των ΤΠΕ και ιδιαίτερα τη διείσδυση του Ίντερνετ στον τουρισµό. Νέοι µεσάζοντες, διανοµείς, συστήµατα διαχείρισης προορισµών και άλλοι, έχουν εµφανιστεί και παρεµβάλλονται στην αλυσίδα διανοµής των τουριστικών προϊόντων διαφοροποιώντας τις γνωστές και µέχρι σήµερα συνήθεις διαδικασίες. Η νέα αυτή κατάσταση έχει προκαλέσει προφανείς επιδράσεις στη στρατηγική των τουριστικών επιχειρήσεων και των προορισµών, προκειµένου να διατηρήσουν και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην παγκόσµια αγορά. Επανασχεδιάζονται οι στρατηγικές διανοµής και αναπτύσσονται δυναµικές και ευέλικτες Σπορδίλη Καλλιόπη ΑΕΜ:80 1

14 στρατηγικές που θα επιτρέψουν τη µεγιστοποίηση των εσόδων σε µακροπρόθεσµη βάση και τη διασφάλιση της διαρκούς ανάπτυξης. Ο κλάδος του τουρισµού από τη φύση του αποτελεί ένα πολυσύνθετο πλέγµα παραγωγής πληροφορίας. Από την άλλη πλευρά, οι επιπτώσεις του τουρισµού στα µακροοικονοµικά µεγέθη, στο εµπόριο και ευρύτερα τα κοινωνικοοικονοµικά οφέλη από τη σχετική δραστηριότητα, ενδιαφέρουν άµεσα τον στρατηγικό σχεδιασµό. Η πληροφορία αποδεικνύεται σηµείο κλειδί στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, διότι αυτή συνδέει τους παραγωγούς του τουριστικού προϊόντος - αεροπορικές εταιρείες, tour operators, ταξιδιωτικά πρακτορεία, ξενοδοχεία, ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενοικιάσεις µεταφορικών µέσων - µε τους χρήστες των υπηρεσιών τους. Ο όγκος της πληροφορίας που τελικά συγκεντρώνεται, αν και είναι τεράστιος, αποτελεί ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο για όσους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της στρατηγικής, αλλά και ευρύτερα για τη χάραξη της πολιτικής και την παρακολούθηση και καταγραφή των αποτελεσµάτων της. Η πολυπλοκότητα και ο όγκος της, ενισχύονται από το γεγονός ότι η τουριστική βιοµηχανία είναι από τις πλέον διεθνοποιηµένες αγορές. Το διεθνές ταξίδι παράγει σηµαντική ποσότητα πληροφορίας, όπου οι εµπλεκόµενοι και κυρίως οι χρήστες-καταναλωτές επιθυµούν να έχουν πρόσβαση. Επιπρόσθετα, πολιτιστικά θέµατα, κόστος διαβίωσης, εναλλακτικές µορφές τουρισµού στους τόπους προορισµού, καθώς και άλλα παρόµοια ζητήµατα, ενδιαφέρουν τους επισκέπτες και επηρεάζουν τις επιλογές τους. H αναζήτηση πληροφορίας αποτελεί επιτακτικό στόχο για όσους εµπλέκονται στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση της στρατηγικής στον τοµέα του τουρισµού [Βλ. Κτένας, 2002]. Αναµφισβήτητα, η τουριστική βιοµηχανία επωφελείται ουσιαστικά από τη διάχυση των ΤΠΕ σε όλους τους τοµείς και τους παράγοντες που την απαρτίζουν. Οι επιχειρήσεις που σχετίζονται άµεσα µε το τουριστικό προϊόν, χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ ως εργαλείο αυτοµατοποίησης, τυποποίησης, διευκόλυνσης των διαδικασιών και αξιοποίησης των πληροφοριών, αλλά κυρίως ως ένα εργαλείο µάρκετινγκ των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Παράλληλα, η ανάπτυξη και η διάδοση του Ίντερνετ δίνει στα χέρια των καταναλωτών ένα πολύτιµο εργαλείο, µε το οποίο µπορούν να ενηµερωθούν, να συγκρίνουν και να επιλέξουν τις καλύτερες τουριστικές προτάσεις που ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους και την οικονοµική τους κατάσταση. Το Ίντερνετ «έσπασε» το Σπορδίλη Καλλιόπη ΑΕΜ:80 2

15 κλειστό και δαιδαλώδες κύκλωµα του τουρισµού, φέρνοντας σε άµεση επαφή τον πελάτη και τον παραγωγό του τουριστικού προϊόντος. Το γεγονός αυτό είχε καταλυτικές συνέπειες στην αγορά, η οποία περιστράφηκε γύρω από αυτό το νέο κανάλι επικοινωνίας και συναλλαγών, µεταµορφώνοντας κυριολεκτικά µια ισχυρή παραδοσιακή βιοµηχανία. Ταυτόχρονα, οι υφιστάµενες πολιτικοοικονοµικές συνθήκες µεταβάλουν σηµαντικά το ρυθµό ζωής των πολιτών, οι οποίοι στην πλειονότητά τους έχουν ως τουρίστες, πολύ διαφορετικές συνήθειες σε σύγκριση µε την περασµένη δεκαετία. Η ανάπτυξη των ΤΠΕ και ειδικότερα οι εφαρµογές και οι ευκολίες που παρέχονται από το διαδίκτυο, δεν µπορούν να µελετηθούν µονοδιάστατα και µονόπλευρα. Η πληροφοριακή επανάσταση και η διείσδυση των ΤΠΕ στην καθηµερινότητα, χαρακτηρίζεται από την αµφίδροµη σχέση και έχει ως βασικό στοιχείο της την αλληλεπίδραση µεταξύ των ΤΠΕ και των καταναλωτών. Η παρούσα διπλωµατική διατριβή διερευνά τη σχέση µεταξύ των ΤΠΕ και του τουρισµού και εστιάζει στην έρευνα για τη στάση και συµπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών όσον αφορά στη χρήση των ηλεκτρονικών µέσων και ιδιαίτερα του Ίντερνετ, για την πραγµατοποίηση των τουριστικών και ταξιδιωτικών τους δραστηριοτήτων. Η έρευνα για την αγορά και τον καταναλωτή θα αποκτήσει ακόµα µεγαλύτερη σηµασία στο µέλλον, λαµβάνοντας υπόψη πως τόσο η αγορά όσο και ο καταναλωτής, µεταβάλλονται και εξελίσσονται χάρη στα τεχνολογικά επιτεύγµατα και ότι το µάρκετινγκ στο πλαίσιο των διαφόρων οργανισµών, θα συνιστά ίσως περισσότερο ένα είδος συµβουλευτικής λειτουργίας για τον καταναλωτή, παρά αυτή καθαυτή τη διαφήµιση των αγαθών και υπηρεσιών. Σπορδίλη Καλλιόπη ΑΕΜ:80 3

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Το θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς της παρούσας διπλωµατικής διατριβής, βασίζεται στη µελέτη των ΤΠΕ στον τουρισµό, ως µέσο αλληλεπίδρασης µεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών - καταναλωτών. Εκτός από την έµφαση στις έννοιες των νέων τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και των εφαρµογών τους στον τουρισµό, πραγµατοποιήθηκε ειδική µελέτη για τη στάση και συµπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στη χρήση του διαδικτύου (Ίντερνετ), ως µέσο πραγµατοποίησης των τουριστικών τους δραστηριοτήτων. Αυτό το πεδίο της έρευνας αποτελεί για τους περισσότερους τµήµα της καταναλωτικής και πελατειακής συµπεριφοράς και γι αυτό το λόγο η θεωρητική προσέγγιση της αλληλεπίδρασης, υπήρξε το επίκεντρο της παρούσας διατριβής. Τα θεωρητικά θεµέλια και οι προηγούµενες µελέτες που είναι σχετικές µε αυτή την διατριβή, εντοπίζονται στο πεδίο του τουρισµού, του πληροφοριακού µάνατζµεντ, του ηλεκτρονικού µάρκετινγκ και της πληροφοριακής τεχνολογίας και των εφαρµογών της. Καθώς δοµείται η παρούσα διατριβή, απώτερος σκοπός και στόχος της είναι η συνεισφορά στη γνώση, στο πλαίσιο της τουριστικής έρευνας, όσον αφορά στη διερεύνηση της αντιλαµβανόµενης αξίας των υπηρεσιών που βασίζονται στην πληροφοριακή τεχνολογία, από και προς τον πελάτη-καταναλωτή. Σπορδίλη Καλλιόπη ΑΕΜ:80 4

17 1.1 Μεθοδολογία Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε στο µεγαλύτερο τµήµα των προηγούµενων ερευνών σε διεθνές επίπεδο - για τους πελάτες/καταναλωτές και το διαδίκτυο, φαίνεται να είναι αυτή της ποσοτικής προσέγγισης. Ελάχιστες εξαιρέσεις αποτελούν εκείνες οι µελέτες που είναι καθαρά εννοιολογικές ή που βασίζονται αποκλειστικά στη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η πλειονότητα των µελετών υπήρξαν εµπειρικές µέσω ερευνών ή σε κάποιες περιπτώσεις αρχεία καταγραφής, συµπληρωµένα µερικές φορές από πιο ποιοτικές προσεγγίσεις, όπως είναι τα focus groups που χρησιµοποιήθηκαν και στην παρούσα έρευνα. Υπάρχουν επίσης και παραδείγµατα µη παραδοσιακών προσεγγίσεων στη µελέτη της πελατειακής συµπεριφοράς και του διαδικτύου, όπως είναι οι grounded theory techniques που βασίζονται στην παρατήρηση και καταµέτρηση. Στην ποσοτική έρευνα, το δοµικό µοντέλο έχει χρησιµοποιηθεί σε ελάχιστες µελέτες, αλλά έχει χρησιµοποιηθεί περισσότερο η ανάλυση των παραγόντων ή η ανάλυση της πρότερης κατάστασης για την ανάλυση των εµπειρικών δεδοµένων. Τα θεωρητικά θεµέλια των προηγούµενων ερευνών έχουν προέλθει από µια πληθώρα πεδίων, όπως οι θεωρίες της επικοινωνίας και του µάρκετινγκ, η κοινωνική ψυχολογία, το πληροφοριακό µάνατζµεντ, η καταναλωτική συµπεριφορά και η τουριστική έρευνα. Για τη σύνταξη της παρούσας διατριβής διενεργήθηκε δοµηµένη έρευνα µε βάση τη διεθνή βιβλιογραφική ανασκόπηση (structured literature review) καθώς και ποιοτική και ποσοτική έρευνα, µε σκοπό την ανάλυση των δεδοµένων και την εξαγωγή αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων. Η βασική θεµελίωση της διατριβής έγινε µε τις ακόλουθες ερευνητικές µεθόδους: 1) Έρευνα ανάµεσα σε επιστηµονικά περιοδικά: Ερευνήθηκαν µερικά από τα πιο έγκυρα και γνωστά περιοδικά (αγγλόφωνα και ελληνόφωνα) στον χώρο του τουρισµού, της έρευνας στην πληροφοριακή τεχνολογία και του µάρκετινγκ. Η βασική αναζήτηση άρθρων και θεµατικών ενοτήτων πραγµατοποιήθηκε στα εξής: Σπορδίλη Καλλιόπη ΑΕΜ:80 5

18 Tourism management Journal of travel research International journal of hospitality management Journal of hospitality and tourism Information technology and tourism Journal of marketing Journal of marketing research Journal of consumer marketing European management journal Journal of business research The journal of services marketing International journal of information management Journal of consumer behaviour Journal of interactive marketing Information system research Τουριστική αγορά 2) Έρευνα σε κύριες και διεθνείς βάσεις δεδοµένων, µε χρήση «λέξεων-όρων κλειδιά». Ερευνήθηκαν οι ακόλουθες βάσεις δεδοµένων: HEAL-LINK Proquest JSTOR SWET-WISE Emerald 3) Έρευνα βάσει ονοµάτων συγγραφέων: ιεξήχθη έρευνα για συγγράµµατα συγκεκριµένων συγγραφέων (όπως Buhalis και O Connor), βασιζόµενη στη συχνότητα αναφοράς τους στα σχετικά άρθρα άλλων συγγραφέων, αλλά και σε προηγούµενη προσωπική γνώση. Τα ονόµατα των συγγραφέων αυτών αναζητήθηκαν στα περιοδικά Σπορδίλη Καλλιόπη ΑΕΜ:80 6

19 και στις βάσεις δεδοµένων που αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και σε µηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο. 4) Έρευνα στο διαδίκτυο µε τη χρήση λέξεων-κλειδιά: Οι βασικότερες λέξεις που χρησιµοποιήθηκαν ως λέξεις-κλειδιά σε µηχανές αναζήτησης του διαδικτύου είτε µεµονωµένα, είτε σε διαφορετικούς συνδυασµούς είναι: διαδίκτυο, internet, τουρισµός, tourism, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, Information and Communications Technology, ηλεκτρονικός τουρισµός, e-tourism, travel, hospitality, πληροφοριακή τεχνολογία, information technology, αξία καταναλωτή, συµπεριφορά καταναλωτή, µάρκετινγκ, marketing, ηλεκτρονικό µάρκετινγκ, e-marketing κ.α. 5) Χρησιµοποιήθηκαν στοιχειά αναζήτησης από λίστες αναφοράς σε άρθρα που είχαν ήδη βρεθεί, για µια πιο ολοκληρωµένη και συνολική εικόνα ενός συγκεκριµένου θέµατος ή µιας συγκεκριµένης ερευνητικής δουλειάς ενός συγγραφέα. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι ορισµένες φορές οι έρευνες από οποιαδήποτε από τις παραπάνω πηγές, οδήγησαν στην χρήση άλλων «λέξεων-κλειδιά», όπως π.χ. ηλεκτρονικό µάρκετινγκ ή Internet tourism, αλλά δεν οδήγησαν στην πλειονότητα τους σε πρόσθετο υλικό, το οποίο να µην είχε ήδη καλυφθεί από τους άλλους όρους και τις πηγές αναζήτησης. 6) Στο δεύτερο µέρος της διατριβής, διεξήχθη έρευνα σε ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο. Ποιοτική έρευνα: Οµάδες εστίασης, δείγµα ευκολίας Ποσοτική έρευνα: Ερωτηµατολόγια. Στάδια ποσοτικής έρευνας: Προέλεγχος του ερωτηµατολογίου (pre - testing) Κατάρτιση οριστικού ερωτηµατολογίου (γενικές, ειδικές και δηµογραφικές ερωτήσεις) Καταχώρηση δεδοµένων Ανάλυση δεδοµένων και Επεξεργασία αποτελεσµάτων Σπορδίλη Καλλιόπη ΑΕΜ:80 7

20 Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Για τη διασφάλιση της ανωνυµίας των ηλεκτρονικά απαντηµένων ερωτηµατολογίων, δόθηκε η επιλογή της αποστολής τους, µέσω ενός ειδικά ανοιγµένου λογαριασµού στο µε όνοµα χρήστη (user name): e.tourism και κωδικό (password) που απεστάλη µαζί µε το συνηµµένο ερωτηµατολόγιο. Έτσι, για όσους το επιθυµούσαν, τα ερωτηµατολόγιά τους παρελήφθησαν µε όνοµα αποστολέα: erevna e-tourism και ηλεκτρονική διεύθυνση: Το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε για την κατάρτιση των ερωτηµατολογίων ήταν το Microsoft Word 2003 και το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε για την καταχώρηση και ανάλυση των δεδοµένων ήταν το SPSS 14. Η γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων έγινε µε τη χρήση του προγράµµατος Microsoft Excel 2003, για καθαρά αισθητικούς λόγους και λαµβάνοντας υπόψη την υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας, σε αντίθεση µε το SPSS 14. Σπορδίλη Καλλιόπη ΑΕΜ:80 8

21 1.2 Έννοιες και Ορισµοί Για την καλύτερη κατανόηση του αντικειµένου µε το οποίο καταπιάνεται η παρούσα διατριβή, παρουσιάζονται και αναλύονται παρακάτω κάποιοι σηµαντικοί όροι, οι γενικοί ορισµοί τους και η προσέγγιση των εννοιών τους: Τουρισµός Ο τουρισµός είναι µια δραστηριότητα που αναπτύχθηκε τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια ως οικονοµικό και ταυτόχρονα κοινωνικό φαινόµενο [Κ. Μανωλαράκη, 2005]. Το σηµερινό µαζικό του χαρακτήρα τον απέκτησε κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα. Για µεγάλες οµάδες ανθρώπων, του δυτικού κυρίως κόσµου, το ταξίδι µετατράπηκε από ανάγκη σε επιθυµία. Βέβαια, η ιδέα του ταξιδιού ως µέσου αναψυχής είναι πολύ παλιά. Οι αρχαίοι Αθηναίοι παραθέριζαν στο Θριάσιο Πεδίο, ενώ οι Ρωµαίοι διατηρούσαν εξοχικές βίλες. Υπήρχε ακόµα, ο τουρισµός υγείας και ο τουρισµός εκπαίδευσης. Για παράδειγµα, η Ευρώπη είναι γεµάτη από «θεραπευτικές» λουτροπόλεις και όλοι οι Άγγλοι αριστοκράτες θεωρούσαν απαραίτητο κοµµάτι των σπουδών τους ένα ταξίδι στην Ιταλία ή και στην Ελλάδα, το περίφηµο Grand tour [Φ. Κυδωνιάτης, 2006]. Η τουριστική βιοµηχανία παράγει ένα προϊόν που η µορφή του µεταβάλλεται κάθε φορά και προσαρµόζεται στα χαρακτηριστικά της ζήτησης του πελάτη. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού (WTO) έχει ορίσει τον τουρισµό ως τη δραστηριότητα των ατόµων που ταξιδεύουν και διαµένουν σε διάφορα µέρη εκτός του τόπου της µόνιµης κατοικίας τους, για διάστηµα όχι µεγαλύτερο του ενός έτους, µε σκοπό την ψυχαγωγία, την ξεκούραση, την εργασία κι άλλους λόγους, όχι όµως για αµειβόµενες δραστηριότητες στον τόπο που επισκέπτονται. Αν και ο τουρισµός είναι από τη φύση του ένα φαινόµενο ζήτησης, από οικονοµικής πλευράς θα πρέπει να µετατρέπεται σε αντικείµενο µελέτης ο συσχετισµός που διαµορφώνεται µεταξύ προσφοράς και ζήτησης, καθώς και οι συνέπειες που συνεπάγεται η προσφορά στα µακροοικονοµικά στοιχεία της οικονοµίας µιας χώρας. Το χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την τουριστική προσφορά και κατανάλωση από τον Σπορδίλη Καλλιόπη ΑΕΜ:80 9

22 τρόπο που αντιµετωπίζουµε κάθε άλλο προϊόν είναι η προσωρινότητα του προϊόντος που παράγεται και πωλείται. Αυτό πρέπει να συνδυάζεται και µε το γεγονός πως έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να µετρήσουµε µε ακρίβεια τα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις του τουρισµού στην οικονοµία µιας χώρας, αφού δεν πρόκειται για ένα τυποποιηµένο προϊόν (υπηρεσία), αλλά για ένα συνολικό κοινωνικό οικονοµικό φαινόµενο [Κ. Μανωλαράκη, 2005]. ιαδίκτυο (Ίντερνετ) Το διαδίκτυο - Internet, µερικές φορές αποκαλούµενο απλώς «net», είναι ένα παγκόσµιο σύστηµα δικτύων Η/Υ- ένα δίκτυο από επιµέρους δίκτυα, στα οποία οι χρήστες οποιουδήποτε Η/Υ µπορούν, αν έχουν την άδεια, να λάβουν πληροφορίες από οποιονδήποτε άλλο Η/Υ (και κάποιες άλλες φορές µπορούν και να συνοµιλούν άµεσα µε χρήστες άλλων Η/Υ). Το διαδίκτυο εισήχθη για πρώτη φορά από την Advanced Research Projects Agency (ARPA) της αµερικάνικης κυβέρνησης το 1969 και στην αρχή ήταν γνωστό ως ARPANET. Ο πρωταρχικός στόχος ήταν η δηµιουργία ενός δικτύου που θα επέτρεπε στους χρήστες ενός ερευνητικού πανεπιστηµιακού Η/Υ να «συνοµιλούν» µε ερευνητικούς Η/Υ σε άλλα πανεπιστήµια. Ένα ακόµα πλεονέκτηµα του σχεδιασµού του ARPANET ήταν ότι λόγω της δυνατότητας τα µηνύµατα να αποστέλλονται προς περισσότερες από µία κατευθύνσεις, το δίκτυο θα µπορούσε να εξακολουθεί να λειτουργεί ακόµα κι αν τµήµατά του καταστρέφονταν στο πλαίσιο µιας στρατιωτικής επίθεσης ή άλλης καταστροφής [Βλ. Σήµερα το διαδίκτυο είναι µια δηµόσια, συνεργάσιµη και αυτό-υποστηριζόµενη δυνατότητα, στην οποία έχουν πρόσβαση εκατοµµύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσµο. Υλικά, το διαδίκτυο χρησιµοποιεί µέρος του συνόλου των πηγών των παρόντων δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Τεχνικά, αυτό που διακρίνει το διαδίκτυο είναι η χρήση ενός συνόλου από πρωτόκολλα, γνωστά ως TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). ύο πρόσφατες εξελίξεις της τεχνολογίας του διαδικτύου, το intranet και το extranet κάνουν και αυτές χρήση του Πρωτοκόλλου TCP/IP [Βλ. Σπορδίλη Καλλιόπη ΑΕΜ:80 10

23 Το πιο διαδεδοµένο και χρησιµοποιηµένο τµήµα του διαδικτύου είναι ο παγκόσµιος ιστός (συχνά συναντάται µε τη συντοµογραφία «www» και αποκαλείται «ιστός»). Το εξαιρετικό χαρακτηριστικό του γνώρισµα είναι το «υπερκείµενοhypertext», µία µέθοδος άµεσων παραποµπών. Στις περισσότερες ιστοσελίδες, συγκεκριµένες λέξεις ή φράσεις εµφανίζονται στο κείµενο µε διαφορετικό χρώµα από τις υπόλοιπες. Επίσης συχνά αυτό το κείµενο είναι υπογραµµισµένο. Η επιλογή µιας από αυτές τις λέξεις ή φράσεις, µεταφέρει τον ενδιαφερόµενο στο site ή τη σελίδα, που είναι σχετική µε αυτή τη λέξη ή φράση. Μερικές φορές υπάρχουν κουµπιά, εικόνες ή τµήµατα εικόνων, που µπορούν να επιλεγούν µεταφέροντας τον ενδιαφερόµενο σε άλλα sites [Βλ. Η χρήση του παγκόσµιου ιστού δίνει στον ενδιαφερόµενο τη δυνατότητα της πρόσβασης σε εκατοµµύρια σελίδες από πληροφορίες. Η περιήγηση στο διαδίκτυο προϋποθέτει ένα λογισµικό που αποκαλείται browser, µε γνωστότερους τον Microsoft Internet Explorer και τον Netscape Navigator. Οι browsers αυτοί παρέχουν στον χρήστη πληθώρα υπηρεσιών και πολυµεσικών εφαρµογών [Βλ. I.T. (Information Technology) I.T. (πληροφοριακή τεχνολογία), είναι ένας όρος που περιλαµβάνει όλες τις µορφές της τεχνολογίας που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία, αποθήκευση, ανταλλαγή και χρήση πληροφορίας στις διάφορες µορφές της (επιχειρησιακά δεδοµένα, φωνητικοί διάλογοι, στατικές και κινούµενες εικόνες, παρουσιάσεις µε πολυµέσα και άλλες µορφές, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που δεν έχουν ακόµα ανακαλυφθεί). Είναι ένας όρος που συνδυάζει την τηλεφωνική τεχνολογία και την τεχνολογία του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην ίδια λέξη. Είναι η τεχνολογία που οδηγεί αυτό που συχνά αποκαλείται «επανάσταση της πληροφορίας» [Βλ. ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) Ο όρος ΤΠΕ είναι παρόµοιος µε αυτόν της Πληροφοριακής τεχνολογίας που αναφέρθηκε παραπάνω. Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιµοποιούνται και δύο αυτοί όροι, αντιπροσωπεύοντας πολλές φορές την ίδια έννοια. Ο όρος ΤΠΕ είναι γενικότερος και Σπορδίλη Καλλιόπη ΑΕΜ:80 11

24 πληρέστερος από τον δεύτερο και σε γενικές γραµµές θεωρείται ως η σύνθεση ηλεκτρονικών, υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών, η οποία καθιστά δυνατή την αποτελεσµατική αποθήκευση, ανάλυση, επεξεργασία, µετακίνηση, διάδοση και διανοµή πληροφοριακού υλικού, κυρίως πολυµεσικού [Μ. Σιγάλα, 2006]. Οι ΤΠΕ είναι ένα από τα πιο αποτελεσµατικά εργαλεία, που επιτρέπει στις δηµόσιες αρχές και στις τουριστικές επιχειρήσεις να αναλάβουν την οργάνωση και προώθηση του τουρισµού τους, να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση των e-business µεθόδων ανάµεσα στους εθνικούς προµηθευτές τουρισµού, καθώς και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα στην τουριστική αγορά [Βλ. Ιnformation Economy Report, 2005]. Υπηρεσία πληροφοριακής τεχνολογίας Για την εξεύρεση ενός ορισµού που θα ερµηνεύει την έννοια της υπηρεσίας της πληροφοριακής τεχνολογίας, υποθέτουµε ότι για την ύπαρξη µιας τέτοιας υπηρεσίας, απαιτείται η ύπαρξη µιας λύσης βασισµένης στην πληροφοριακή τεχνολογία, που δρα σαν χώρος εκτέλεσης της υπηρεσίας αυτής. Ένας όρος που συχνά χρησιµοποιείται για να ονοµάσει λειτουργίες διαθέσιµες π.χ. για χρήση στο διαδίκτυο, είναι ο όρος application (εφαρµογή). Ως εφαρµογή, ορίζεται ένα πρόγραµµα ή ένα σύνολο προγραµµάτων σχεδιασµένων για τους τελικούς χρήστες, µε σκοπό να τους βοηθήσουν να πραγµατοποιήσουν µια ενέργεια, όπως είναι η επεξεργασία ενός κειµένου [Βλ. Εάν γίνει όµως προσπάθεια να οριστούν οι υπηρεσίες της πληροφοριακής τεχνολογίας από την οπτική του µάρκετινγκ ή από µια οικονοµική και κοινωνικοεπιστηµονική πλευρά, η κατάσταση δεν είναι και τόσο ξεκάθαρη. Οι Hultgren και Eriksson (2005 a and b) προτείνουν ότι η υπηρεσία της πληροφοριακής τεχνολογίας (ή η ηλεκτρονική υπηρεσία όπως την έχουν ονοµάσει) είναι και πληροφοριακή τεχνολογία και υπηρεσία και γι αυτό θα έπρεπε να ερµηνευτεί και από την πλευρά της θεωρίας των πληροφοριακών συστηµάτων και από την πλευρά της θεωρίας του µάνατζµεντ υπηρεσιών. Οι συγγραφείς χρησιµοποιούν την προοπτική της κοινωνικής αλληλεπίδρασης για να αναλύσουν την χρησιµότητα αυτών των δύο θεωρητικών θεµελίων, µε σκοπό να εξηγήσουν το τι είναι η υπηρεσία της πληροφοριακής Σπορδίλη Καλλιόπη ΑΕΜ:80 12

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος!

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Το Galaxy Hotel αποτελεί τη λύση της SingularLogic για την ολοκληρωμένη διαχείριση και την αυτοματοποίηση των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων. 2 Λειτουργίες Front

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ. Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. 2-3 2-3

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ. Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. 2-3 2-3 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ A/A Αγγελόπουλος Ιωάννης Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. Αλεξόπουλος Ανδρέας Η εξέλιξη του εργατικού κόστους στην

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics Ηλεκτρονικό Εμπόριο Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου 1 Διάγραμμα ύλης 1. Στοιχεία ορισμού του η/ε 2. Απαραίτητη τεχνική υποδομή 3. Οφέλη από το η/ε 4. Περιορισμοί στην εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Κάτια Σταθάκη Enterprise Segment Senior Manager Vodafone Ελλάδας Σε έναν κόσμο ραγδαίων και απρόβλεπτων αλλαγών, η ευελιξία και η κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής

Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τεχνολογία μας έχει μαγνητίσει και σαγηνεύσει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή Τέτοια καθημερινά παραδείγματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού

Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού Ονοματεπώνυμο: Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η εξέταση και η καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι;

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι; Εταιρικοί δικτυακοί τόποι Είναι χρήσιμοι; Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυμέσων Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Βασικές Έννοιες

Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. laudon, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις;

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 12ο Greek ICT Forum Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Δημήτρης Γιάντσης, Γενικός Διευθυντής 5 Οκτωβρίου 2010 - Αθήνα Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑΚΗΣ 141 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ: 210-9313336 FAX: 210-9313337 http://www.netpath.gr e-mail:info@netpath.gr Η Εταιρεία µας Η NetPath Holistic Technology Solutions ιδρύθηκε από στελέχη µε εικοσαετή εµπειρία

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς

Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς page...2 Ποια είναι η Global Link? Γιατί ONLINE έρευνα αγοράς? Αποτελέσματα έρευνας Global Sustain Stakeholders Engagement page...3

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ / ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ερευνα Γνώµης Επιχειρήσεων (Σεπτ-Οκτ. 2013) Α:Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οόρος TCP/IPχρησιµοποιείται ευρέως σήµερα για να περιγράψει ένα σύνολοαπό διαφορετικές έννοιες. Η περισσότερο διαδεδοµένηχρήση του όρου αναφέρεται σε ένα επικοινωνιακό πρωτόκολλογια τη µεταφορά δεδοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών ως μέσο Βελτίωσης της Παραγωγικότητας: Μικρομεσαίες Τουριστικές Επιχειρήσεις.

Αναδιοργάνωση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών ως μέσο Βελτίωσης της Παραγωγικότητας: Μικρομεσαίες Τουριστικές Επιχειρήσεις. Αναδιοργάνωση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών ως μέσο Βελτίωσης της Παραγωγικότητας: Μικρομεσαίες Τουριστικές Επιχειρήσεις. Ονοματεπώνυμο: Μπονόρας Σωτήρης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013

Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 e-επιχειρείν Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 Σκοπός του Μαθήματος Να μελετηθούν: Τι είναι το e-εμπόριο και το

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία»

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΔΡΑΣΗ 17: Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας ή Επαγγελματική συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 1 ΒΑΣΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΜΕΣ, &

Διαβάστε περισσότερα

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0%

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0% ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Μείωση εσόδων για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά συµβουλευτικών υπηρεσιών για το 2009 Μικρή ανάκαµψη αναµένεται για το 2010» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα