S I L K CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "S I L K CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ"

Transcript

1 S I L K CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 SILK CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Web site: 1

2 Εισαγωγή Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρατίθενται κατωτέρω συνοπτικές πληροφορίες εποπτικής φύσεως αναφορικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της SILK Capital Partners ΑΕΠΕΥ καθώς και της αντιµετώπισης των κινδύνων που αναλαµβάνονται από την εταιρεία. Η δηµοσιοποίηση της πληροφόρησης που απαιτείται από τις Αποφάσεις 9/459/ & 9/572/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγµατοποιείται σε ετήσια βάση και το κείµενο αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η διαδικασία υπολογισµού κεφαλαιακής επάρκειας καθώς και το πλαίσιο αντιµετώπισης των αναλαµβανόµενων κινδύνων αφορούν την SILK PARTNERS ΑΕΠΕΥ. 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου της εταιρείας πραγµατοποιείται κατά την ετήσια Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας της εταιρείας. Κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας, γίνεται ο προσδιορισµός και η αξιολόγηση των κινδύνων για όλο το εύρος δραστηριοτήτων της εταιρείας. Το προφίλ κινδύνου της εταιρείας προκύπτει ως αποτέλεσµα της Αξιολόγησης Κινδύνου και της Αξιολόγησης Εσωτερικών Κεφαλαίων. Ως εκ τούτου, η ανάλυση βασίζεται στην ποσοτική αξιολόγηση ( για τους µετρήσιµους κινδύνους) του απαιτούµενου εσωτερικού κεφαλαίου ανά τύπο κινδύνου (όπου το κεφάλαιο θεωρείται ως κατάλληλο µέσο ελέγχου του κινδύνου) για την προστασία της εταιρείας από µη αναµενόµενες απώλειες. Το σύνολο των κινδύνων αξιολογείται ποιοτικά σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε το βαθµό σηµαντικότητάς τους, σε όρους διαχείρισης του κάθε τύπου κινδύνου (αναγνώριση, µέτρηση, παρακολούθηση, αναφορά, έλεγχος) µε στόχο την αποτροπή υπέρβασης των ορίων που έχει ορίσει η εταιρεία. Βάσει της ανωτέρω ανάλυσης καθώς και του επιπέδου, της φύσης και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της προοπτικές επέκτασής της σε νέες αγορές και προϊόντα, οι κίνδυνοι χαρακτηρίζονται σε επί µέρους κατηγορίες σηµαντικότητας. Σύµφωνα µε την αξιολόγηση της εταιρείας ως Υψηλοί Κίνδυνοι χαρακτηρίζονται ο Πιστωτικός Κίνδυνος, ο Λειτουργικός Κίνδυνος και ο Κίνδυνος Ρευστότητας. Τα ανεκτά επίπεδα κινδύνου της SILK Capital Partners ΑΕΠΕΥ καθορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.3606/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι ιαδικασίες διαχείρισης κινδύνων είναι αποτέλεσµα των αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου κατόπιν εισηγήσεων των ανωτάτων και ανωτέρων στελεχών της εταιρείας. Η τήρηση των διαδικασιών ιαχείρισης Κινδύνων είναι ευθύνη όλων των στελεχών και η εποπτεία είναι ευθύνη της υπηρεσίας ιαχείρισης Κινδύνων Η Υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων εκτιµά την πορεία της εταιρείας από άποψη έκθεσης σε νέους κινδύνους και από άποψη ελέγχου των υπαρχόντων κινδύνων. ιαδικασίες αντιµετώπισης κρίσεων / έκτακτων καταστάσεων Για τις περιπτώσεις κινδύνων υπάρχει ειδική διαδικασία Αντιµετώπισης κρίσεων / εκτάκτων καταστάσεων που γνωρίζει όλο το προσωπικό της εταιρείας και οι οποίες περιγράφονται στην 2

3 Ε ΑΚΕ της εταιρείας και η οποία διαδικασία επαναξιολογείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/ Το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την Εταιρία παντός είδους κινδύνων καθώς και για την παρακολούθηση τους σε τακτική βάση. Επιπλέον το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει ορίσει υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων, η οποία είναι επιφορτισµένη, επιπλέον των ανωτέρω µε : α) τη διαµόρφωση της πολιτικής της Εταιρίας όσον αφορά τα όρια και τους όρους (pricing) ανάληψης κινδύνων της εταιρίας, β) τη µέριµνα ώστε τα κεφάλαια της Εταιρίας να διατηρούνται σε επίπεδα που να ανταποκρίνονται στους αναλαµβανόµενους κινδύνους και γ) την επιβεβαίωση της επάρκειας των εκάστοτε αποδεκτών ορίων ανάληψης κινδύνου και των ορίων διακοπής ζηµιογόνων δραστηριοτήτων ή λήψης άλλων διορθωτικών µέτρων. O Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας συγκρίνει τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας µε το σταθµισµένο Ενεργητικό έναντι των κινδύνων αγοράς, πιστωτικού και λειτουργικού. Ο Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας της εταιρίας κατά την 31/12/2014 υπολογίστηκε σε 61,26 %, σε σχέση µε το ελάχιστο ύψος του 8 % που απαιτείται. Συγκεκριµένα µε 31/12/2014 υπολογίστηκε ως εξής : Ποσά σε χιλιάδες ευρώ ( ) Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια: Κίνδυνος Αγοράς: 0,00 Λειτουργικός Κίνδυνος: 8,56 Πιστωτικός Κίνδυνος: 457,66 Σύνολο Σταθµισµένου Ενεργητικού: 457,66 Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας: 68,34 % Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιµέρους κίνδυνο, είναι οι εξής : Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος επέρχεται όταν το αντισυµβαλλόµενο µέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει στην Εταιρεία, όταν αυτά καθίστανται ληξιπρόθεσµα. Η ιοίκηση της Εταιρίας διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο, στα πλαίσια και των κανονιστικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για την µείωση του πιστωτικού κινδύνου, λαµβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του αντισυµβαλλόµενου, ο κίνδυνος της χώρας αλλά και ο τοµέας της οικονοµίας στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του. Η παρακολούθηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της εταιρίας γίνεται σε καθηµερινή βάση, ενώ γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηµατοδοτικό άνοιγµα 3

4 που υπερβαίνει το 10 % των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/ Επιπλέον, σύµφωνα µε το Ν.2843/2000 και αποφάσεις υπ. αριθµ. 2/363/ και 8/370/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν, πρέπει µέχρι το πέρας του Τ+3, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το µέλος του Χ.Α. προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο, προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις την ηµέρα Τ+4. Συναλλαγµατικός κίνδυνος Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη λειτουργία της Εταιρίας, δεδοµένου ότι οι συναλλαγές µε τους πελάτες της σε ξένο νόµισµα είναι περιορισµένες. εν υπάρχουν µεσοπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρίας σε ξένο νόµισµα οπότε η έκθεση σε συναλλαγµατικό κίνδυνο αφορά κατά κύριο λόγο στοιχεία του ενεργητικού. Κίνδυνος ρευστότητας Η SILK Capital Partners ΑΕΠΕΥ αναγνωρίζει ότι η αποτελεσµατική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συµβάλλει ουσιαστικά στην ικανότητα εκπλήρωσης των χρηµατοοικονοµικών της υποχρεώσεων, χωρίς τον κίνδυνο να προκύψουν σηµαντικές οικονοµικές απώλειες. Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναµίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίµων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρείας όταν οι υποχρεώσεις αυτές γίνουν απαιτητές. Η εταιρεία εφαρµόζει ενιαία Πολιτική ιαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας. Η πολιτική αυτή είναι σύµφωνη µε διεθνώς εφαρµοσµένες πρακτικές και εποπτικές διατάξεις είναι δε προσαρµοσµένη στις επιµέρους δραστηριότητες και οργανωτικές της δοµές. Το τµήµα ιαχείρισης Κινδύνου έχει ορίσει ένα σχέδιο διαχείρισης καταστάσεων κρίσης ρευστότητας που αναµένεται να προκύψουν για το χρονικό διάστηµα έως και ενός µήνα. Οι εγκεκριµένες γραµµές που έχει η εταιρεία µε συνεργαζόµενες Τράπεζες υπερκαλύπτουν την παρούσα χρονική στιγµή την ανάγκη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της. Επιπρόσθετα και ειδικά για τις περιόδους οικονοµικών αναταραχών κρίσεων, η Εταιρεία υπολογίζει καθηµερινά τον είκτη Ρευστότητάς της (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις). Τα επίπεδα του είκτη κοινοποιούνται καθηµερινά στις αντίστοιχες ιαχειριστικές Μονάδες της εταιρείας, στον Τοµέα ιαχείρισης Κινδύνου της εταιρείας καθώς και στην ιοίκηση. Επιπλέον, ο κίνδυνος ρευστότητας ελέγχεται µε την συνεργασία της Οικονοµικής ιεύθυνσης και του ιοικητικού Συµβουλίου, µέσω της ανάλυσης των περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων. Αναλύονται τα είδη εσόδων ώστε να διαπιστωθεί η ποιότητά τους και να γίνουν προβλέψεις ευαισθησίας σε τυχαίους εξωγενείς παράγοντες ή έντονες διακυµάνσεις. Οµοίως εξετάζονται και αναλύονται µέσω των λογαριασµών Ενεργητικού και Παθητικού η ποιότητα των επενδύσεων και η παραγωγικότητά τους. Σε περίπτωση πιθανόν ελλειµµάτων ρευστότητας εφαρµόζονται εταιρικά σχέδια έκτακτης ανάγκης τα οποία ενηµερώνονται από την Υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνου και υποβάλλονται µε την µορφή έκθεσης στην ιοίκηση της εταιρείας. 4

5 Ανάλυσης είκτη Ρευστότητας µε 31/12/2014 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ,87 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ,00 Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ,00 Με βάση τα ανωτέρω και µε ηµεροµηνία αναφοράς την η εταιρεία παρουσίαζε είκτη Ρευστότητας 59,84 %. Τέλος, στους τρόπους άντλησης κεφαλαίων σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων περιλαµβάνεται ακόµη η έκδοση οµολογιακού δανείου ή/και αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κίνδυνος αγοράς Οι επενδύσεις της Εταιρίας για ίδιο λογαριασµό σε κινητές αξίες είναι εκτεθειµένες στον κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους. Η Εταιρία υπολογίζει τον κίνδυνο αγοράς των θέσεων που κατέχονται για ίδιο λογαριασµό εφαρµόζοντας την µέθοδο VaR (Value at Risk) στηριζόµενη σε διαφορετικές υποθέσεις για την µεταβολή της αγοράς. Επιπλέον, υπολογίζει τον ειδικό και γενικό κίνδυνο της θέσης του ιδίου χαρτοφυλακίου, για την υποβολή στοιχείων µε βάση την απόφαση 4/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων είναι αρµόδια για τη θέσπιση και εφαρµογή πολιτικών, διαδικασιών και ρυθµίσεων που επιτρέπουν τον εντοπισµό των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται µε τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήµατα λειτουργίας της Εταιρίας (ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο, το κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο). Το ανεκτό επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στο ν. 3606/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (βλ. ιδίως τις αποφάσεις 1/459/ έως 8/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). Η υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί συστηµατικά την καταλληλότητα και την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών, διαδικασιών και ρυθµίσεων που εφαρµόζει η Εταιρία σχετικά µε τη ιαχείριση των Κινδύνων. 5

6 Η υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων µεριµνά ώστε η Εταιρία να διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και µηχανογραφική υποστήριξη για την παρακολούθηση, εποπτεία και την τήρηση εφαρµογής των διαδικασιών για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκεια της και την εν γένει διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται µε τη λειτουργία της. 2. Πεδίο Εφαρµογής Οι ακόλουθες πληροφορίες δηµοσιοποιούνται µε βάση την παράγραφο 2 του παραρτήµατος 1 της 9/459/ Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αφορούν την ανώνυµη εταιρεία SILK Capital Partners ΑΕΠΕΥ η οποία συστάθηκε στην Αθήνα. Οι µετοχές της είναι εισηγµένες στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΑ Η Εταιρεία δεν έχει θυγατρικές εταιρίες ούτε συνδεδεµένες εταιρίες και ως εκ τούτου δεν ενοποιεί καµία άλλη εταιρία κατά την σύνταξη των οικονοµικών της καταστάσεων. Η εταιρεία ακολουθεί συγκεκριµένη πολιτική συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις ηµοσιοποίησης πληροφοριών εποπτικής φύσεως. Συγκεκριµένα, η διοίκηση της εταιρείας SILK Capital Partners ΑΕΠΕΥ έχει επιφορτίσει τα Τµήµατα Λογιστηρίου και Κανονιστικής Συµµόρφωσης / Εσωτερικού Ελέγχου, µε την σύνταξη των εταιρικών δηµοσιοποιήσεων. Ακολούθως, έχουν εγκριθεί οι πηγές συλλογής και οι µέθοδοι ανάπτυξης των οικονοµικών στοιχείων των δηµοσιοποιήσεων από την ιοίκηση της ΑΕΠΕΥ. Οι δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε τις Αποφάσεις του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/ & 9/572/ γίνονται ετησίως και περιλαµβάνουν τα οικονοµικά στοιχεία της προηγούµενης περιόδου. Τα οικονοµικά στοιχεία των δηµοσιοποιήσεων που αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας, προκύπτουν αποκλειστικά από τις εκάστοτε ελεγµένες από Ορκωτούς Ελεγκτές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και από τις µηνιαίες υποβολές στοιχείων Κεφαλαιακής Επάρκειας της εταιρείας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τέλος, διενεργείται έλεγχος για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των δηµοσιοποιήσεων από την υπηρεσία Κανονιστικής Συµµόρφωσης της εταιρείας σε συνεργασία µε την υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Η αξιολόγηση αυτή είναι σύµφωνη µε τις κείµενες εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρίας. Οι έλεγχοι γίνονται σε τακτική και σε έκτακτη µορφή και περιλαµβάνουν όλα τα σηµεία αξιολόγησης των διαδικασιών. εν έχει διαπιστωθεί κάποια µη καταλληλότητα στις εταιρικές δηµοσιοποιήσεις και συνεπώς αυτές αξιολογήθηκαν ως επαρκείς και κατάλληλες. Σε κάθε περίπτωση η συµµόρφωση µε τα προβλεπόµενα στοιχεία των δηµοσιοποιήσεων θα είναι αντικείµενο ειδικής επισκόπησης και εάν διαπιστωθεί κάποιο σηµείο αναποτελεσµατικότητας των µηχανισµών ελέγχου κατά την συλλογή στοιχείων ή κατά την συγγραφή των δηµοσιοποιήσεων, θα γίνεται αµέσως αναφορά στο ιοικητικό Συµβούλιο προκειµένου να ληφθούν άµεσα µέτρα συµµόρφωσης. 3. Ίδια Κεφάλαια Τα κεφάλαια της ΑΕΠΕΥ για εποπτικούς σκοπούς µε βάση την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/ αναλύονται ως ακολούθως: 6

7 Βασικά ίδια κεφάλαια, τα οποία περιλαµβάνουν το µετοχικό κεφάλαιο, το αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, το αποθεµατικό προσόδου µείον προτεινόµενα µερίσµατα, το αποθεµατικό και τις διαφορές αναπροσαρµογής και τα αποτελέσµατα εις νέον. Από τα βασικά ίδια κεφάλαια αφαιρούνται η λογιστική αξία των άϋλων στοιχείων ενεργητικού και άλλες εποπτικές προσαρµογές όπως η συµµετοχή της Εταιρίας στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια, τα οποία περιλαµβάνουν δανειακό κεφάλαιο µειωµένης εξασφάλισης και αποθεµατικά επανεκτίµησης. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατάσταση των ιδίων κεφαλαίων της ΑΕΠΕΥ στις 31 εκεµβρίου 2014: Tα Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια µε ηµεροµηνία 31/12/2014 ανερχόντουσαν σε ,07 Η ανάλυση των Ίδιων Κεφαλαίων µε 31/12/2014 ήταν η ακόλουθη: Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο ,00 Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο ,63 Αποθεµατικά (99.845,00) Κέρδη/(ζηµίες) εις νέον ( ,86) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ,77 4. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η Εταιρία χρησιµοποιεί την Τυποποιηµένη Μέθοδο για τον υπολογισµό του κεφαλαίου για σκοπούς πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου αγοράς και τη Μέθοδο του Βασικού είκτη για σκοπούς Λειτουργικού Κινδύνου. Το κεφάλαιο που κρίθηκε αναγκαίο από την ΑΕΠΕΥ µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31 εκεµβρίου 2014 είχε ως εξής : Με στοιχεία 31 ης εκεµβρίου 2014 η Εταιρία παρουσίασε Πιστωτικό Κίνδυνο ύψους ,40. Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου, σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/ ανερχόντουσαν σε ,99. Με στοιχεία 31 ης εκεµβρίου 2014 η Εταιρία παρουσίασε Λειτουργικό Κίνδυνο ύψους ( ,93). Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου, 7

8 σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/459/ ανερχόντουσαν σε ,11. Με βάση τα παραπάνω το σύνολο του απαιτούµενο κεφαλαίου ανήλθε σε ,61 όπως συνοψίζεται και στον παρακάτω πίνακα : Κίνδυνος Κεφάλαιο Κεφαλαιακές απαιτήσεις Αγοράς 0,00 0,00 Πιστωτικός , ,04 Λειτουργικός 8.094, ,61 5. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Ορισµός Πιστωτικού Κινδύνου Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος να υποστεί η ΑΕΠΕΥ ζηµιές εξ αιτίας της αθέτησης των συµβατικών υποχρεώσεων των πελατών ή και των αντισυµβαλλόµενων. Ο κίνδυνος αυτός δηµιουργείται κυρίως από την παροχή πιστώσεων margin, τις συναλλαγές πελατών και τη διαχείριση διαθεσίµων. Μπορεί επίσης να δηµιουργηθεί όταν υποβαθµίζονται οι πιστοληπτικές διαβαθµίσεις των εκδοτών των οµολογιακών δανείων, που έχουν ως αποτέλεσµα, τη µείωση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού της ΑEΠΕΥ σε περίπτωση που η τελευταία κατέχει οµολογιακά δάνεια Προσεγγίσεις και Μέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό των προσαρµογών της αξίας των ανοιγµάτων και των προβλέψεων. Η υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνου της Εταιρίας εφαρµόζει διαδικασίες για τον εντοπισµό, την αξιολόγηση και τη µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, έχοντας σαν βάση τις στρατηγικές επιδιώξεις της ΑΕΠΕΥ όπως αυτές καθορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο της. Η µεθοδολογία και οι υποθέσεις που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του ποσού και της χρονικής στιγµής των µελλοντικών ταµιακών ροών, επανεξετάζονται περιοδικά, ώστε να µειώνουν οποιεσδήποτε διαφορές µεταξύ των εκτιµήσεων για ζηµίες και της πραγµατικής εµπειρίας ζηµιών. Η εταιρεία χρησιµοποιεί εκτιµήσεις που βασίζονται στην ιστορική εµπειρία ζηµιών από περιουσιακά στοιχεία µε παρόµοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου, και παρόµοια αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης µε αυτά του χαρτοφυλακίου, όταν προσδιορίζει τις µελλοντικές ταµειακές ροές. Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου στο Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο και στο Χαρτοφυλάκιο ιαθεσίµων γίνεται µε κεντρική παρακολούθηση από την υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνου. Για σκοπούς καλύτερης διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου υπάρχει συνεχής αναθεώρηση των πιστωτικών πολιτικών της ΑΕΠΕΥ και παρακολούθηση της συµµόρφωσης των σχετικών υπηρεσιών και µονάδων µε τις πολιτικές αυτές. Η υπηρεσία εκδίδει επίσης οδηγίες στις 8

9 διάφορες υπηρεσιακές µονάδες της εταιρίας µε βάση την διάθεση για ανάληψη πιστωτικού κινδύνου σε συγκεκριµένους τοµείς αγοράς, δραστηριότητες αλλά και σε συγκεκριµένα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα. Όταν κριθεί αναγκαίο, υιοθετούνται περιορισµοί σχετικά µε την ανάληψη καινούργιων δραστηριοτήτων ανάλογα µε την εκτίµηση του κινδύνου που θα αναληφθεί και τις µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες. Η υπηρεσία ενηµερώνει και συµβουλεύει τις διάφορες επιχειρησιακές µονάδες της ΑΕΠΕΥ για τους πιστωτικούς κινδύνους που ελλοχεύουν, βοηθάει στην επιµόρφωση του προσωπικού και εφαρµόζει κατάλληλα συστήµατα για µέτρηση και παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου. Παράλληλα, η υπηρεσία παρακολουθεί στενά τις αξιολογήσεις των µεγάλων εξωτερικών οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης αλλά και διατηρεί συνεργασία µε τις εποπτικές αρχές για θέµατα που αφορούν την διαχείριση του πιστωτικού κίνδυνου. Παράλληλα το Τµήµα Πιστώσεων (Margin), σε συνεργασία µε το Τµήµα Συναλλαγών (σε µετοχές και παράγωγα) είναι υπεύθυνα για τη συνεχή παρακολούθηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της Εταιρίας. Η υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί τους προβληµατικούς λογαριασµούς και λαµβάνει µέρος στον καθορισµό των προβλέψεων που γίνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία ακολουθεί την νοµοθεσία της κεφαλαιαγοράς όσον αφορά την χορήγηση πιστώσεων για την διενέργεια χρηµατιστηριακών συναλλαγών (Απόφασεις ΕΚ 2/213/ και 8/370/ ) που µεταξύ άλλων προβλέπουν και τις σχετικές εξασφαλίσεις από τους πελάτες (Χαρτοφυλάκια Ασφαλείας) Συνολικό ποσό των ανοιγµάτων, µετά από λογιστικούς συµψηφισµούς Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα 1 υπολογίζονται ανά άνοιγµα µε είκτη Ελάχιστης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 8% όπως ορίζεται και στις σχετικές Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Πιο κάτω παρουσιάζονται οι κλάσεις ανοιγµάτων και τα σταθµισµένα ποσά της Εταιρίας µε βάση την Τυποποιηµένη Μέθοδο στις (πηγή: Υποβολή Συντελεστή Κεφ. Επάρκειας της ) Κατηγορία Ανοίγµατος Tαµείο και Ισοδύναµα στοιχεία Αξία Ανοιγµάτων µε εξασφαλίσεις της 31/12/2014 Άνοιγµα Σταθµισµένο Άνοιγµα Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση 430,59 0,00 0,00 Απαιτήσεις (38 03) 3.874,05 774,81 61,98 Απαιτήσεις (30) , ,82 Άλλες εγκαταστάσεις, εργαλεία, έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού, εκτός εκείνων που έχουν αφαιρεθεί από τα , , , , ,33 9

10 Ίδια Κεφάλαια Οι συµµετοχές στο ΧΚΘ, στην ΑΣΥΞ, στην Αποθετηρίων Τίτλων ΑΕ, στην ΕΤΕΣΕΠ και στο ΧΠΑ σύµφωνα µε την απόφαση 123/ του Σ της ΕΚ , , ,00 Σύνολο: , , , Γεωγραφική κατανοµή των σηµαντικότερων κατηγοριών ανοιγµάτων Τα κριτήρια της παρακάτω γεωγραφικής κατανοµής έχουν καθορισθεί κατά την κρίση της εταιρίας, λαµβανοµένου υπόψη ότι δεν προβλέπονται συγκεκριµένα κριτήρια στις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με ηµεροµηνία η κατανοµή είχε ως εξής : Γεωγραφική κατανοµή ανοιγµάτων της 31/12/2014 Κατηγορία Ανοίγµατος Tαµείο και Ισοδύναµα στοιχεία Συντελεστής Στάθµισης 0% Συνολικό Ποσό Ελλάδα 430, Ευρώπη Εκτός Ευρώπης Απαιτήσεις (38 03) 20% 3.874, ,05 Απαιτήσεις (30) 100% , ,23 Άλλες εγκαταστάσεις, εργαλεία, έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού, εκτός εκείνων που έχουν αφαιρεθεί από τα Ίδια Κεφάλαια Οι συµµετοχές στο ΧΚΘ, στην ΑΣΥΞ, στην Αποθετηρίων Τίτλων ΑΕ, στην ΕΤΕΣΕΠ και στο ΧΠΑ σύµφωνα µε την απόφαση 123/ του Σ της ΕΚ 100% , ,64 100% , ,10 100% , ,00 Σύνολο: , ,55 0,00 0,00 10

11 5.2 Τυποποιηµένη Μέθοδος. Καθορισµένοι Εξωτερικοί Οργανισµοί Πιστοληπτικής Αξιολόγησης στην εφαρµογή της Τυποποιηµένης Μεθόδου Η Εταιρία συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τη Βασιλεία ΙΙ, η οποία καθορίζει τρεις µεθόδους για τον υπολογισµό του ύψους των σταθµισµένων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων για τον πιστωτικό κίνδυνο: την Τυποποιηµένη Μέθοδο, την Απλή και την Αναβαθµισµένη Μέθοδο των Εσωτερικών ιαβαθµίσεων. Η Απλή και Αναβαθµισµένη Μέθοδος Εσωτερικών ιαβαθµίσεων απαιτούν τη χρήση υποδειγµάτων που αναπτύσσονται εσωτερικά για τον υπολογισµό του ελάχιστου κεφαλαίου για τον πιστωτικό κίνδυνο και χρειάζεται η έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εφαρµογή τους. Στην Τυποποιηµένη Μέθοδο για τον υπολογισµό του ελάχιστου κεφαλαίου έναντι του πιστωτικού κινδύνου απαιτείται η κατάταξη των ανοιγµάτων σε κλάσεις ανοιγµάτων, και προτείνεται η χρήση συγκεκριµένων συντελεστών στάθµισης, που διαφοροποιούνται αναλόγως µε την κλάση στην οποία ανήκουν τα ανοίγµατα καθώς επίσης και την πιστοληπτική τους διαβάθµιση. Για σκοπούς εφαρµογής της Τυποποιηµένης Μεθόδου οι καθορισµένοι Εξωτερικοί Οργανισµοί Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ - External Credit Assessment Institutions/ECAI) που έχουν αναγνωριστεί είναι οι Fitch Ratings, Standard and Poor s Rating Services, Moody s Investor Service και ICAP. Για τον προσδιορισµό των συντελεστών στάθµισης για ανοίγµατα έναντι Ιδρυµάτων, χρησιµοποιείται η πιστοληπτική διαβάθµιση της έκδοσης και εν απουσία αυτής του εκδότη. Η χρήση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων των ΕΟΠΑ για τον προσδιορισµό των συντελεστών στάθµισης και των κεφαλαιακών απαιτήσεων συµµορφώνεται µε τις οδηγίες των εποπτικών αρχών, αφού έχουν χρησιµοποιηθεί κατά τρόπο συνεπή για όλα τα ανοίγµατα που ανήκουν σε αυτή τη κλάση και θα χρησιµοποιούνται σε συνεχή βάση και µε διαχρονική συνέπεια. Τέλος, αφού βρεθεί η αξιολόγηση των επιλέξιµων ΕΟΠΑ γίνεται αντιστοίχηση σε βαθµίδα πιστοληπτικής ικανότητας σύµφωνα µε την Απόφαση 250/4/ της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων. Μέθοδος Εσωτερικών ιαβαθµίσεων Η ΑΕΠΕΥ δεν υπολογίζει τα σταθµισµένα ποσά σύµφωνα µε την Π /ΤΕ 2589/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών ιαβαθµίσεων» και συνεπώς δεν έχει λάβει έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή άλλης αρµόδιας αρχής για τη συγκεκριµένη προσέγγιση ή την µετάβαση σε αυτήν. Η εν λόγω µέθοδος θα εφαρµοστεί κατόπιν της αναγκαίας συλλογής στοιχείων και επισκόπησής τους σε συνεννόηση και µετά από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 11

12 6. Τεχνικές Μείωσης Κινδύνου Η πολιτική της ΑΕΠΕΥ είναι όπως το ύψος των παρεχόµενων πιστώσεων δεν πρέπει να ξεπερνά την ικανότητα εξόφλησης των πελατών. Για το λόγο αυτό εφαρµόζονται πολιτικές για την αντιστάθµιση και µείωση των πιστωτικών κινδύνων µέσω της λήψης εξασφαλίσεων. Τα είδη εξασφαλίσεων για τον τοµέα ιδιωτών επενδυτών αφορούν τα χαρτοφυλάκια ασφαλείας τους. Η αποτίµηση των χαρτοφυλακίων ασφαλείας καθώς και η διασπορά τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (και ειδικά 8/370/ ) Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας αποτελείτε αποκλειστικά από τις αποδεκτές αξίες που ορίζονται στην 8/370/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι πολιτικές για τη λήψη εξασφαλίσεων αναθεωρούνται συχνά για να είναι σύµφωνες µε τις οδηγίες των εποπτικών αρχών και της Βασιλείας ΙΙ ενώ παράλληλα παρακολουθείται η διασπορά των χαρτοφυλακίων ασφαλείας µε σκοπό την µείωση του κινδύνου αποτίµησης. 7. Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυµβαλλόµενου Για την διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αντισυµβαλλόµενου η Εταιρία δίνει µεγάλη έµφαση στην αξιολόγηση της ποιότητας των χαρτοφυλακίων margin των πελατών, για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι πιστωτικοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν αναγνωρίζονται και αντιµετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσµατικά. Για την επίτευξη των πιο πάνω, χρησιµοποιούνται ανεπτυγµένα συστήµατα για τη µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου αλλά και την αξιολόγηση των πιστούχων µε βάση ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. Εφαρµόζεται σύστηµα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και επιµέτρησης του πιστωτικού κινδύνου (Credit Scoring) που καλύπτει τις δανειοδοτήσεις Margin. Η Εταιρία κατά την σύναψη συµφωνιών επαναγοράς (repos) επιλέγει κατά κανόνα την overnight δέσµευση χρηµατικών ποσών προκειµένου να διατηρεί στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα τον κίνδυνο αντισυµβαλλόµενου. Επιπλέον προβαίνει σε προσεκτική επιλογή των τραπεζικών ιδρυµάτων µε τα οποία συνάπτει συµφωνίες επαναγοράς (repos) µε βάση την πιστοληπτική ικανότητα τους. Ειδικότερα η Εταιρία προβαίνει σε διαχείριση των ανοιγµάτων σε τραπεζικά ιδρύµατα και άλλα αντισυµβαλλόµενα µέρη. Τα ανώτατα πιστωτικά όρια αντισυµβαλλόµενων και τα όρια κινδύνων διακανονισµού µε αντισυµβαλλόµενα µέρη εγκρίνονται από την ιοίκηση. Ο καθορισµός των αναλυτικών ορίων γίνεται µε βάση το βαθµό φερεγγυότητας του αντισυµβαλλόµενου από διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Οι µεταβολές στις πιστοληπτικές διαβαθµίσεις των αντισυµβαλλόµενων παρακολουθούνται καθηµερινά και οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις στα όρια κοινοποιούνται στις διάφορες υπηρεσιακές µονάδες της Εταιρίας. Για τον καθορισµό των ορίων λαµβάνονται υπόψη οι στρατηγικές επιδιώξεις της Εταιρίας, οι οδηγίες των Εποπτικών Αρχών και το πολιτικοοικονοµικό περιβάλλον. 12

13 Ο καθορισµός των ορίων στα διαθέσιµα και στο Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών γίνεται µε γνώµονα την ορθολογιστική διασπορά των κεφαλαίων της Εταιρίας και την αποφυγή των συγκεντρώσεων σε συνδεδεµένα αντισυµβαλλόµενα µέρη. 8. Κίνδυνος Αγοράς Η προσέγγιση της Εταιρίας στη διαχείριση του κινδύνου αγοράς είναι ότι όλοι οι επιµέρους κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον κίνδυνο αγοράς (επιτοκιακός, συναλλαγµατικός, κίνδυνος τιµών χρηµατιστηρίου), διαχειρίζονται από την υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνου. Η υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων έχει την ευθύνη ανάπτυξης πολιτικών και διαδικασιών για τη διαχείριση κινδύνων και για την καθηµερινή παρακολούθηση της εφαρµογής τους. Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και εγκρίνονται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Επιπρόσθετα, µε στόχο την αντιστάθµιση ή/και µείωση των κινδύνων, εφαρµόζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί περιορισµοί στις διάφορες κατηγορίες κινδύνων ή στις διάφορες δραστηριότητες (οµόλογα, παράγωγα κλπ.). Ο κίνδυνος αγοράς αφορά τις µεταβολές τιµών και αποτίµησης των χρηµατοπιστωτικών µέσων και τις τυχόν αρνητικές επιπτώσεις τους στην αξία των θέσεων που κατέχει η Εταιρία για ίδιο λογαριασµό στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της. Με βάση την υφιστάµενη πολιτική της Εταιρίας οποιοδήποτε νέο χρηµατοπιστωτικό µέσο που θα εισαχθεί στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, υπόκειται σε έγκριση από το ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο και θέτει ποιοτικούς περιορισµούς και όρια. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από την υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων την εξέταση του χρηµατοπιστωτικού µέσου αναφορικά µε όλους τους κινδύνους που εµπερικλείονται σε αυτό. Η υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων σε τακτά χρονικά διαστήµατα, παρακολουθεί τους κινδύνους αγοράς κάνοντας χρήση και άλλων τεχνικών όπως αναλύσεις σεναρίων ακραίων καταστάσεων (stress test) και ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) για την µεταβολή της αξίας του χαρτοφυλακίου συναλλαγών που θα επέλθει µέσα από διάφορα σενάρια µεταβολών των επιτοκίων ή άλλων παραγόντων (παράλληλες ή µη-παράλληλες µεταβολές). Οι συναλλαγµατικοί κίνδυνοι όπως και οι υπόλοιποι κίνδυνοι αγοράς παρακολουθούνται µέσα σε ένα πλαίσιο ορίων που έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν ονοµαστικά όρια (ανά νόµισµα, συνολικά, κατά τη διάρκεια της ηµέρες, τέλος ηµέρας κλπ.), όρια κερδών και ζηµιών (P&L) και όρια για τη µέγιστη δυνητική ζηµιά (Valueat-Risk / VaR). Η µέθοδος VaR αποτελεί σηµαντικό εργαλείο παρακολούθησης του κινδύνου αγοράς. Υπολογίζεται µε αυτή τη µέθοδο η µέγιστη δυνητική ζηµιά που µπορεί να προκύψει από τις µεταβολές των συνθηκών της αγοράς, σε επίπεδο εµπιστοσύνης 99%, χρησιµοποιώντας ιστορικά στοιχεία. 9. Λειτουργικός κίνδυνος 13

14 9.1 Έννοια του λειτουργικού κινδύνου Ως λειτουργικός κίνδυνος, νοείται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 18 του ν. 3601/2007 ο κίνδυνος επέλευσης ζηµιών που οφείλεται είτε στην ανεπάρκεια είτε στην αστοχία εσωτερικών διαδικασιών, φυσικών προσώπων και συστηµάτων είτε σε εξωτερικά γεγονότα. Ειδικότερα, για την Εταιρία συνιστούν λειτουργικό κίνδυνο: α) ο λεγόµενος νοµικός κίνδυνος και ιδίως, ο κίνδυνος αστικής ευθύνης της Εταιρίας προς καταβολή αποζηµιώσεων σε τρίτους, β) οι περιπτώσεις εσωτερικής και εξωτερικής απάτης σε βάρος της εταιρίας, γ) η δυσλειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας εργατικού δυναµικού και των εργασιακών πρακτικών, δ) η διακοπή της δραστηριότητας ή δυσλειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής, ε) η µη εφαρµογή ή η λανθασµένη εφαρµογή των εσωτερικών διαδικασιών που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της εταιρίας και στ) βλάβη σε ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας. Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας, στο πλαίσιο των τακτικών και έκτακτων ελέγχων που πραγµατοποιεί, καταγράφει και κατηγοριοποιεί τα γεγονότα που συνιστούν λειτουργικό κίνδυνο. Η καταγραφή είναι λεπτοµερής, ώστε να περιγράφεται µε σαφήνεια το γεγονός, συστηµατική και περιλαµβάνει στοιχεία ιστορικότητας. Η καταγραφή γίνεται ηλεκτρονικά ώστε να καθίσταται άµεσα και ευχερώς προσπελάσιµη από τη διοίκηση της Εταιρίας και τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες της Εταιρίας Τρόπος υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου, υπολογίζονται από την Εταιρία µε τη µέθοδο του Βασικού είκτη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Απόφαση 6/459/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κεφαλαιακές απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του λειτουργικού κινδύνου». Για τον υπολογισµό λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των ακαθάριστων λειτουργικών εσόδων των τριών τελευταίων ετών από την ηµεροµηνία αναφοράς, όταν οι χρήσεις είναι κερδοφόρες. Η ανάλυση του λειτουργικού κινδύνου της Εταιρίας για τις υποβολές Συντελεστή Κεφαλαιακής επάρκειας εντός της χρήσης του έτους 2014, ήταν η ακόλουθη : S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ Κωδικός Λογιστικής Περιγραφή ΠΙΝΑΞ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 2α ΧΡΗΣΙΣ 3η ΧΡΗΣΙΣ 4η ΧΡΗΣΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΑΕΠΕΥ ΑΕΠΕΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΕΣΟ Α 73 Πωλήσεις Υπηρεσιών , , ,93 74 Επιχορηγήσεις Εσοδα Κεφαλαίων 4,92 0,49 0,81 14

15 Σύνολον , , ,74 ΕΞΟ Α 6000 Αµοιβές Υπαλλήλων , , , Αµοιβές Υπαλλήλων 0,00 0,00 0, Αµοιβές Υπαλλήλων 0,00 0,00 0, Εργοδ. Εισφ. ΙΚΑ , , , Σ 0, , , ΠΡΟΓΡΑΜ.ΧΡΗΜ/ΡΙΟΥ 215, , ,4 ΣΥΣΤ.ΠΕΛΆΤΕΙΑΣ 0, , , ,5 ΣΥΣΤ.ΠΕΛΆΤΕΙΑΣ 0, , , ΗΕLLAS INTERNET 200, ΙΚΑΩΜ.ΕΧΑΕ 0,00 245, ΙΚ.ΧΡΗΜ/ΡΙΟΥ 3.072,00 204,80 881, Συνδροµες χρηµ.πληροφ.global 0,00 860, Συνδροµες χρηµ.πληροφ.global 1.098, , , Συνδροµες χρηµ.πληροφ.bloomberg ,69 0, Χρηµατιστ.πληροφ.INTERACTIVE 2.993, , , ΕΞΟ Α Χ/ΚΙΟΥ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ΖΗΜΙΕΣ Χ/ΚΙΟΥ 0,00 0,00 0, ΖΗΜΙΕΣ ΣΜΕ 0,00 0,00 0, ΖΗΜΙΕΣ Σ Π 0,00 0,00 0,00 65 Τόκοι & Συναφή Έξοδα 713, ,08 871,34 Σύνολον , , ,94 ιαφορά Έσόδων - Εξόδων : 115, , ,80 Μέσος Όρος Τριών Ετών (Απόλυτος Τιµή) : ,88 X 15 % = 8.557,93 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ : 8.557,93 Χ 12,5 = ,15 Από την ανωτέρω ανάλυση αποτυπώνεται πως ο Λειτουργικός Κίνδυνος της εταιρίας για τις υποβολές εντός του έτους 2014 ανερχόταν σε 8.557,93. Κατά συνέπεια η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση ανέρχεται σε , Ανοίγµατα υπό τη µορφή µετοχών που δεν περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Η Εταιρία δεν παρουσιάζει άνοιγµα υπό τη µορφή µετοχών που δεν περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της. 15

16 11. Πολιτική Αποδοχών Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας SILK Capital Partners ΑΕΠΕΥ (στο εξής «η εταιρεία») έχει υιοθετήσει Πολιτική Αµοιβών η οποία καλύπτει όλο το προσωπικό της εταιρείας. Η πολιτική αυτή σαν σκοπό έχει την πλήρη διαφάνεια εντός της εταιρείας καθώς και την σύνδεση της Πολιτικής Αµοιβών µε τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας, τις αξίες, τις επιδιώξεις και τα µακροπόθεσµα συµφέροντά της και την αποφυγή ενθάρρυνσης της υπερβολικής ανάληψης κινδύνων. Ταυτοχρόνα πρόσβαση στην Πολιτική αυτή έχει όλο το Προσωπικό της εταιρείας. Η πολιτική αποδοχών της εταιρείας καλύπτει τις τακτικές και τις πρόσθετες-έκτακτες αποδοχές και αµοιβές (bonus), σε σχέση µε όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων, των οποίων οι αποδοχές συνδέονται µε καθήκοντα που είναι δυνατόν να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά κινδύνου της εταιρείας. Η εν λόγω πολιτική καλύπτει κάθε επίπεδο της οργανωτικής δοµής, µε ιδιαίτερη έµφαση στις αµοιβές των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ανωτάτων στελεχών και υπαλλήλων που συµµετέχουν στις αποφάσεις για την ανάληψη και τη διαχείριση κινδύνων για λογαριασµό της εταιρείας. Γενικές Αρχές Η πολιτική αµοιβών της εταιρείας SILK Capital Partners ΑΕΠΕΥ : 1. εν παρέχει κίνητρα για την ανάληψη υπερβολικού κινδύνου, ούτε ανταµείβει την ανάληψη από υπαλλήλους κινδύνων καθ' υπέρβαση αυτών που κατά περίπτωση έχουν αποφασιστεί από τα αρµόδια όργανα της εταιρείας. 2. Καλύπτει την εταιρεία ως σύνολο και περιέχει ειδικότερες προβλέψεις για τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και της ιοίκησης, τα στελέχη που αποφασίζουν την ανάληψη κινδύνων για λογαριασµό της εταιρείας, καθώς και τα στελέχη που απασχολούνται στις Μονάδες και λειτουργίες ιαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συµµόρφωσης. 3. Προβλέπει ότι οι αποδοχές των στελεχών των ανωτέρω Μονάδων είναι επαρκείς, προκειµένου να καθίσταται εφικτή η προσέλκυση προσώπων µε κατάλληλη εξειδίκευση και εµπειρία. 4. ιασφαλίζει ότι η αµοιβή των επιφορτισµένων µε ελεγκτικά καθήκοντα και αρµοδιότητες στελεχών δεν συνδέεται µε τις αποδόσεις των ελεγχόµενων από αυτούς εργασιών. 5. Αποβλέπει στη σύγκλιση των ατοµικών συµφερόντων των υπαλλήλων και των στελεχών µε τους στόχους της SILK Capital Partners ΑΕΠΕΥ και έχει µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. Η επιδίωξη αυτή αφορά όλες τις εκφάνσεις της δράσης του ιδρύµατος, περιλαµβανοµένων της νοοτροπίας, των προτύπων συµπεριφοράς προς τους πελάτες και των µέτρων αποφυγής σύγκρουσης συµφερόντων. 6. Συνδέεται µε την αξιολόγηση σε βάθος χρόνου των επιτυγχανόµενων επιδόσεων. 7. Επαναξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ως προς την καταλληλότητα της, σε σχέση µε τους στόχους που καθορίζονται µε την παρούσα και, όσον αφορά ιδίως την πολιτική πρόσθετων - έκτακτων αµοιβών, σε σχέση µε την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. 8. Η εταιρική πολιτική αποδοχών προβλέπεται να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις διαφάνειας. 9. Η πολιτική αποδοχών είναι καταγεγραµµένη µε σαφήνεια και µε σκοπό να τίθεται στην διάθεση των ενδιαφεροµένων προσώπων σε κάθε ζήτηση. 16

17 Tέλος, σηµειώνεται πως από την παρούσα Πολιτική Αποδοχών δεν προκύπτουν επιπλέον κεφαλαιακής απαιτήσεις για την κάλυψη πιθανών κινδύνων από την ακολουθούµενη πολιτική. Πολιτική Αµοιβών και Παροχών Η παρούσα Πολιτική περιλαµβάνει όλες τις εσωτερικές διαδικασίες και πρακτικές που εφαρµόζει η Εταιρία µε σκοπό την συµµόρφωσή της µε την απόφαση 8/459/2007 ΕΚ (εφεξής Απόφαση), όπως ισχύει, και την προαγωγή της ορθής και αποτελεσµατικής διαχείρισης των κινδύνων. Καλυπτόµενα Πρόσωπα Η παρούσα πολιτική εφαρµόζεται στα ακόλουθα πρόσωπα (καλυπτόµενα πρόσωπα): α) ανώτερα διοικητικά στελέχη, β) πρόσωπα τα οποία αναλαµβάνουν κινδύνους, γ) πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου, δ) κάθε εργαζόµενο οι συνολικές αποδοχές του οποίου τον εντάσσουν στο ίδιο επίπεδο αµοιβών µε τα υπό (α) και (β) ανωτέρω πρόσωπα, και γενικότερα ε) τα πρόσωπα των οποίων οι επαγγελµατικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου το οποίο αναλαµβάνει ή πρόκειται να αναλάβει η Εταιρία. Η παρούσα πολιτική δεν εφαρµόζεται: Σε επενδυτικούς συµβούλους, πιστοποιηµένους διαπραγµατευτές, το προσωπικό που απασχολείται στα τµήµατα λήψης και διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών που ακολουθούν τη στρατηγική της Εταιρείας και των οποίων οι αµοιβές εξαρτώνται από το ύψος των συναλλαγών πελατών για λογαριασµό των οποίων µεσολαβούν ή έχουν συστήσει στην Εταιρεία, Η Εταιρεία αξιολογεί και καθορίζει µε απόφαση του διοικητικού της συµβουλίου σε ετήσια βάση τις κατηγορίες του προσωπικού της των οποίων η φύση των δραστηριοτήτων τους έχει ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ του κινδύνου της. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού ως προς το βαθµό επίδρασης των δραστηριοτήτων του στο προφίλ κινδύνου της, η Εταιρεία λαµβάνει υπόψη της τουλάχιστον: α) το είδος και τη φύση της επενδυτικής υπηρεσίας, β) το βαθµό συµµετοχής του υπό αξιολόγηση προσωπικού στην παροχή της επενδυτική υπηρεσίας, και γ) τις εν γένει διαδικασίες που τηρούνται σε κάθε στάδιο για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Με βάση την ως άνω διαδικασία κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσας η παρούσα πολιτική εφαρµόζεται στα κάτωθι πρόσωπα: 17

18 ιευθύνων Σύµβουλος εταιρείας Εκτελεστικά µέλη Σ ιευθυντής επενδύσεων Εσωτερικός ελεγκτής ιαχειριστές Χαρτοφυλακίων Μέλη επενδυτικών Επιτροπών Έννοια Αποδοχών Για τους σκοπούς της παρούσας, ως αποδοχές νοούνται οι οποιασδήποτε µορφής αµοιβές και παροχές λαµβάνουν τα καλυπτόµενα πρόσωπα, άµεσα ή έµµεσα µέσω συνδεδεµένων επιχειρήσεων, σε αντάλλαγµα των παρεχοµένων από αυτά επαγγελµατικών υπηρεσιών µέσω εξαρτηµένης ή µη σχέσης εργασίας, όπως µισθοί, προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές, µεταβλητές αποδοχές ή παροχές που εξαρτώνται από τις επιδόσεις του εργαζοµένου ή από συµβατικούς όρους, εγγυηµένες µεταβλητές αποδοχές και πληρωµές που συνδέονται µε την πρόωρη καταγγελία σύµβασης. Οι αποδοχές αυτές δύνανται να αποτελούνται από στοιχεία άµεσα εκπεφρασµένα σε νοµισµατική αξία, όπως µετρητά, µετοχές, δικαιώµατα προαίρεσης κλπ., καθώς επίσης και από λοιπά στοιχεία πρόσθετων παροχών όπως κάλυψη υγειονοµικής περίθαλψης, εκπτώσεις, χρήση αυτοκινήτων, κινητών τηλεφώνων κλπ. Σταθερές θεωρούνται οι αποδοχές οι οποίες δεν συνδέονται µε τις επιδόσεις του προσωπικού. Μεταβλητές αποδοχές θεωρούνται οι πρόσθετες πληρωµές ή παροχές, οι οποίες εξαρτώνται από τις επιδόσεις του προσωπικού ή από συµβατικούς όρους. Επικουρικές πληρωµές ή παροχές, οι οποίες αποδίδονται χωρίς διακρίσεις στο προσωπικό, αποτελούν µέρος της γενικής πολιτικής της Εταιρείας και δεν παρέχουν κίνητρα για την ανάληψη κινδύνων, δεν εντάσσονται στον ορισµό των µεταβλητών αποδοχών της παρούσας πολιτικής. Βασικές Αρχές Αποδοχών Κατά τη διαµόρφωση των αποδοχών των καλυπτόµενων προσώπων από το ιοικητικό συµβούλιο ή τη διοίκηση της Εταιρίας οι Εταιρία διασφαλίζει ότι: 1. Οι συνολικές αποδοχές διακρίνονται σε σταθερές και µεταβλητές. 2. Οι αποδοχές των καλυπτόµενων προσώπων προάγουν την ορθή και αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων και να µην ενθαρρύνουν την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων εκ µέρους της Εταιρίας. 3. Οι αποδοχές των καλυπτόµενων προσώπων συµµορφώνονται προς την επιχειρηµατική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα της Εταιρίας όπως αυτά καθορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας 4. Οι αποδοχές των καλυπτόµενων προσώπων αποθαρρύνουν τη σύγκρουση συµφερόντων. 5. Η Εταιρία κατά τη σύναψη κάθε σύµβασης µε καλυπτόµενο πρόσωπο διαµορφώνει τη δέουσα αναλογία µεταξύ σταθερών και µεταβλητών αποδοχών. Οι σταθερές αποδοχές αντιπροσωπεύουν ένα αρκετά υψηλό µέρος των συνολικών αποδοχών, ώστε να καθίσταται εφικτή η εφαρµογή της παρούσας πολιτικής για τις µεταβλητές αποδοχές. 18

19 Κανόνες διαµόρφωσης µεταβλητών αποδοχών καλυπτόµενων προσώπων Για τη διαµόρφωση των µεταβλητών αποδοχών των καλυπτόµενων προσώπων λαµβάνονται υπόψη η ετήσιοι στόχοι που θέτει η Εταιρία: Ανά καλυπτόµενο πρόσωπο Ανά υπηρεσιακή µονάδα στην οποία ανήκει Των συνολικών αποτελεσµάτων της Εταιρίας Τις εισηγήσεις προϊσταµένων ή ανώτερων διευθυντικών στελεχών Κατά την αξιολόγηση των ατοµικών επιδόσεων λαµβάνονται υπόψη χρηµατοοικονοµικά και ποιοτικά κριτήρια όπως: Τα κέρδη της Εταιρίας Το σύνολο των προµηθειών που παράγει το καλυπτόµενο πρόσωπο ή υπηρεσιακή µονάδα ή η Εταιρία Το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων Η απόδοση των υπό διαχείριση κεφαλαίων Η επίτευξη στόχων Τις εισηγήσεις προϊσταµένων ή ανώτερων διευθυντικών στελεχών Η αξιολόγηση των επιδόσεων γίνεται σε ετήσια βάση, όπου συµπληρώνεται ένας επιχειρηµατικός κύκλος της Εταιρίας. Ανεξάρτητα από τη συχνότητα καταβολής των µεταβλητών αµοιβών, εφόσον για µία περίοδο αµοιβών δεν επιτυγχάνονται οι απαιτούµενοι στόχοι, οι µεταβλητές αµοιβές καταβάλλονται στην επόµενη περίοδο µε την προϋπόθεση ότι οι στόχοι επιτευχθούν σωρευτικά, εκτός αν άλλως αποφασίσει το Σ της Εταιρίας. Η αξιολόγηση των επιδόσεων, για τον υπολογισµό των ατοµικών και των οµαδοποιηµένων συνιστωσών των µεταβλητών αποδοχών, προσαρµόζεται κατ έτος προς κάθε είδους τρεχόντων και µελλοντικών κινδύνων και λαµβάνει υπόψη το κόστος κεφαλαίου και την απαιτούµενη ρευστότητα σύµφωνα µε το ετήσιο προϋπολογισµό της Εταιρίας.Επίσης, η κατανοµή των συνιστωσών για τις µεταβλητές αποδοχές εντός της Εταιρίας λαµβάνει υπόψη το πλήρες φάσµα των τρεχόντων και µελλοντικών κινδύνων. Στις περιπτώσεις αµοιβών που υπολογίζονται επί τη βάσει προµηθειών στελέχους, υπηρεσιακής µονάδας η της Εταιρίας οι µεταβλητές αποδοχές υπολογίζονται αφού αφαιρεθεί το κόστος λειτουργίας της Εταιρίας. Στο κόστος αυτό περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά έξοδα και αµοιβές, όπως ενδεικτικά τα µεταβιβαστικά έξοδα και αµοιβές εκκαθάρισης ή εξόδων και αµοιβών που πληρώνονται σε τρίτους όπως Χρηµατιστήριο Αθηνών, Τράπεζες, ΕΤΕΣΕΠ, ιεθνή Χρηµατιστήρια, τρίτες AΕΠΕΥ, Κεντρικά Αποθετήρια, Εκκαθαρίζουσες Επιχειρήσεις κ.α Η Εταιρία δικαιούται να αναστέλλει πλήρως ή εν µέρει την καταβολή πρόσθετων αποδοχών όταν δεν ικανοποιούνται οι απαιτούµενοι από τη νοµοθεσία δείκτες (κεφαλαιακής επάρκειας, ρευστότητας κλπ.) ή όταν η οικονοµική της κατάσταση επιδεινώνεται σηµαντικά, ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καθίσταται αβέβαιη η οµαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. 19

20 Οι µεταβλητές αποδοχές, συµπεριλαµβανοµένου του υπό αναστολή µέρους τους, καταβάλλεται ή κατοχυρώνεται µόνο εφόσον είναι αποδεκτές βάσει της συνολικής χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της Εταιρίας και δικαιολογηµένες βάσει των επιδόσεων της Εταιρίας, της υπόψη επιχειρησιακής µονάδας και του υπόψη Καλυπτόµενου Προσώπου.Οι εγγυηµένες µεταβλητές αποδοχές απαγορεύονται. Κατ εξαίρεση επιτρέπονται µόνο σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού και περιορίζονται στο πρώτο έτος απασχόλησης. Με βάση τα ανωτέρω κει µε δεδοµένο ότι αφενός το σύνολο των µεταβλητών αποδοχών και ο τρόπος καταβολής τους δεν περιορίζει τη δυνατότητά της Εταιρίας να ενισχύει την κεφαλαιακή της βάση και αφετέρου η Εταιρία δεν ενεργεί ως market maker και δεν εφαρµόζει τις υποπεριπτώσεις (ιδ) και (ιε) της παρ του Παραρτήµατος Ι της Απόφασης. Η µη εφαρµογή των ως άνω διατάξεων υπόκειται σε ετήσια επαναξιολόγηση από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. Τέλος από την ακολουθούµενη Πολιτική Αποδοχών δεν προκύπτουν επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη πιθανών κινδύνων. Καταγγελία Σύµβασης Οι συµβάσεις µε τα στελέχη της Εταιρίας διασφαλίζουν ότι οι πληρωµές που συνδέονται µε την πρόωρη καταγγελία σύµβασης αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επετεύχθησαν σε βάθος χρόνου και είναι σχεδιασµένες κατά τρόπο ώστε να µην ανταµείβεται η αποτυχία. Ο παρόν όρος δεν εφαρµόζεται αναφορικά µε την υποχρεωτική αποζηµίωση που καταβάλει η εταιρία σε περίπτωση καταγγελίας σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου Προαιρετικές Συνταξιοδοτικές αποδοχές Η Εταιρία δεν υιοθετεί πρόσθετες αποδοχές για τα καλυπτόµενα πρόσωπα σε περίπτωση συνταξιοδότησης Πρακτικές Αντιστάθµισης Τα Καλυπτόµενα Πρόσωπα απαγορεύεται να χρησιµοποιούν προσωπικές στρατηγικές αντιστάθµισης κινδύνου ή ασφάλιση συνδεδεµένη µε αµοιβή ή ευθύνη για να καταστρατηγούνται οι περιλαµβανόµενοι στις ρυθµίσεις περί αποδοχών µηχανισµοί ευθυγράµµισης µε τον κίνδυνο. Επαναξιολόγηση Έλεγχος Πολιτικής Αποδοχών 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας κατά την άσκηση της εποπτικής του αρµοδιότητας υιοθετεί και περιοδικά αναθεωρεί τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών και είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή της. 2. Η εφαρµογή της πολιτικής αποδοχών και η συµµόρφωση της Εταιρίας ως προς αυτή ελέγχεται από τον Εσωτερικό Ελεγκτή της Εταιρίας, ο οποίος υποβάλει ετησίως γραπτή έκθεση προς το ιοικητικό Συµβούλιο, υποβάλλοντας τυχόν προτάσεις αναθεώρησης αυτής. Με βάση την έκθεση αυτή το ιοικητικό Συµβούλιο επαναξιολογεί την παρούσα πολιτική σε ετήσια βάση και προβαίνει σε αναθεώρηση όπου αυτή απαιτείται. 3. Οι αποδοχές του εσωτερικού ελεγκτή διαµορφώνονται µε βάση την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε τα καθήκοντά του, ανεξαρτήτως των επιχειρηµατικών τοµέων που ελέγχει και εποπτεύονται απευθείας από το ιοικητικό Συµβούλιο. 20

21 Επιτροπή Αποδοχών Η Εταιρία δεν συγκροτεί Επιτροπή Αποδοχών καθώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 3606/2007 και δεν απασχολεί πάνω από 100 άτοµα προσωπικό Συµµόρφωση µε την πολιτική Με την αποδοχή της παρούσας πολιτικής από το κάθε Καλυπτόµενο Πρόσωπο, τροποποιούνται οι ισχύουσες συµβάσεις µε την Εταιρία και καταργείται άµεσα κάθε αντίθετος µε την παρούσα όρος. Η Εταιρία δικαιούται να απαιτήσει την τροποποίηση της σύµβασης εργασίας µε το καλυπτόµενο πρόσωπο και εγγράφως Ποσοτικές Πληροφορίες Τέλος, οι συνολικές ποσοτικές πληροφορίες αναφορικά µε τις αποδοχές του προηγούµενου έτους κατανεµηµένες σε αποδοχές ανώτερων διοικητικών στελεχών και αποδοχές µελών προσωπικού έχουν ως εξής : AΠΟ ΟΧΕΣ ΕΤΟΥΣ /12/2014 Αµοιβές προς διευθυντικά στελέχη & µέλη της ιοίκησης ,00 31/12/2014 Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & µέλη της ιοίκησης Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη & µέλη της ιοίκησης Πληρωθείσες αποζηµιώσεις ,00 Υπόλοιπο υποχρέωσης την ,00 Ο αριθµός εργαζοµένων και το κόστος µισθοδοσίας, κατά την 31/12/2014 έχει ως εξής: 31/12/2014 Αριθµός προσωπικού (Υπάλληλοι) 6 21

22 Κόστος µισθοδοσίας (µικτες αποδοχες) ,00 ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1/1/ /12/2014 Αµοιβές προσωπικού ,87 Αµοιβές τρίτων ,00 Αµοιβές τακτικού ελέγχου 3.300,00 Παροχές τρίτων ,53 Φόροι - τέλη 9.361,86 ιάφορα έξοδα ,30 Αποσβέσεις ,36 Σύνολα ,93 22

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12. S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 SILK CAPITAL PARTNERS

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12. S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31-12-2015 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2008 µε βάση τα.λ.π.) 1 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 28/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 28/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου AΠΟΦΑΣΗ 28/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα : Τροποποίηση της απόφασης 8/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2456/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Εσωτερική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 MAGNA TRUST Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 EUROXX Χρηματιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση πληροφοριών της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον

Δημοσιοποίηση πληροφοριών της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Δημοσιοποίηση πληροφοριών της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της 31.12.2015 σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ν.4261/2014 (άρθρα 80-88). 1. Εισαγωγή Η εταιρία ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 Με βάση την απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016)

Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016) Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016) Εισαγωγή Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η GMM Global Money Managers Ltd (εφεξής η «Εταιρεία»), οφείλει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 33.64.300, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Argus Stockbrokers Limited

Argus Stockbrokers Limited Argus Stockbrokers Limited ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2014

ΕΔΑΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2014 ΕΔΑΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2014 Magna Trust 1 Προς ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ. :100/15 Κύριοι, Με την παρούσα υποβάλουμε: 1. ΕΔΑΚΕ 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ (στο εξής «η εταιρεία») έχει υιοθετήσει Πολιτική Αμοιβών η οποία καλύπτει όλο το προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/27.12.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31/12/2015 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ,

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια Δημοσιοποίηση πληροφοριών Εποπτικής φύσεως Της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» σε εφαρμογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ.

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ιούνιος 2014 1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Κ. 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9/459/27.12.2007 & 9/572/23.12.2010 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝΑΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η Εταιρία, κατόπιν σχετικής τροποποίησης του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως για την κεφαλαιακή επάρκεια της Epic ΑΕΠΕΥ, τους κινδύνους που αναλαµβάνει και τη διαχείρισή τους, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

2 Άρθρο 1 Υποχρέωση δηµοσιοποίησης πληροφοριών 1. Οι πληροφορίες του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Απόφασης δηµοσιοποιούνται από τις Επιχειρήσεις Παροχή

2 Άρθρο 1 Υποχρέωση δηµοσιοποίησης πληροφοριών 1. Οι πληροφορίες του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Απόφασης δηµοσιοποιούνται από τις Επιχειρήσεις Παροχή Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «ηµοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το όγδοο μέρος του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ, το ν. 4261/2014 και τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ AΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 9/459/ 27.12.2007 (ΦΕΚ Β/ 2457/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Δημοσιοποίηση από

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Ενότητα 1: Διαχείριση Ρίσκου Διδάσκων: Συμεών Καραφόλας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2012 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ.

Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 Μάιος 2016 1 Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 1.1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2013 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Στόχοι και πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2014 ηµοσιοποίησης Πληροφοριών. µε βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισµού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Ετήσια Έκθεση 2014 ηµοσιοποίησης Πληροφοριών. µε βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισµού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου Ετήσια Έκθεση 2014 ηµοσιοποίησης Πληροφοριών µε βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισµού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Εταιρικές Πληροφορίες 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010 και 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.4261/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Με το Ν. 3601/2007 και τις Αποφάσεις 1 έως 9/459/27.12.2007 της Κεφαλαιαγοράς (9 Αποφάσεις) θεσπίστηκαν νέοι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας για

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2014 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

(3) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί επεξήγηση της διαδικασίας αναγνώρισης, καθώς και κατάλογο των επιλέξιμων εξωτερικών. Αναγνώριση εξωτερικών

(3) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί επεξήγηση της διαδικασίας αναγνώρισης, καθώς και κατάλογο των επιλέξιμων εξωτερικών. Αναγνώριση εξωτερικών Αναγνώριση εξωτερικών οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης. Παράρτημα ΙΙ 22Α. (1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αναγνωρίσει έναν εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης - ΕΟΠΑ (external credit assessment

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 854.468 Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 3.982.552 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,45%

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 854.468 Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 3.982.552 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,45% Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 1. Εισαγωγή Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31-12-2015 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αρ. Αδείας :

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 5, 105 59 Αθήνα Τηλ: 2103216730, 2103240185 Fax: 2103217767 Site: www.mavrikis.gr E-mail: info@mavrikis.gr ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η Εταιρία, κατόπιν σχετικής τροποποίησης του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αριθ. Αδείας 8/507/28.04.2009 Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα