ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Με δεδοµένο ότι ο τουρισµός, ο πλέον αναπτυσσόµενος τοµέας της ελληνικής οικονοµίας, αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήµατος για τους κατοίκους της Λευκάδας, η εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου στρατηγικού σχεδιασµού ανάπτυξης αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τον ήµο µας. Οφείλουµε να προστατεύσουµε και να αναδείξουµε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του τόπου, να αντιµετωπίσουµε τα χρόνια προβλήµατα και τις παθογένειες που προκάλεσε η απουσία συγκροτηµένου σχεδίου τουριστικήςοικονοµικής ανάπτυξης, µε στόχο να ανταποκριθούµε στις προκλήσεις που θέτει η νέα εποχή. Αντιµετωπίζουµε ως αναπόσπαστο κοµµάτι της τουριστικής ανάπτυξης την προστασία του περιβάλλοντος και του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους των νησιών µας, που αποτελούν, άλλωστε, την αιτία προσέλκυσης επισκεπτών, την αιτία για όποια συζήτηση περί τουρισµού. Η εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασµού, µε άξονες άµεσης, µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης προτεραιότητας, µε όραµα για το µέλλον και εξειδικευµένο σχέδιο για άµεσες παρεµβάσεις, δεν µπορεί παρά να είναι αποτέλεσµα µιας εκτεταµένης διαβούλευσης τοπικών φορέων, αρχών και πολιτών. Θέτουµε το πλαίσιο της συζήτησης µε συγκεκριµένες δράσεις/ έργα και είµαστε αποφασισµένοι να προχωρήσουµε ακόµα πιο άµεσα σε διαρθρωτικές αλλαγές και βελτιωτικές παρεµβάσεις που θα αποτελέσουν µια νέα αφετηρία για τη Λευκάδα. Νέα αρχή µε... αρχές: Στη θέση του αποσπασµατικού και ελλειµµατικού -αν όχι πλήρως απόντασχεδιασµού, διασφαλίζουµε τη βιωσιµότητα και αειφορία του τουριστικού συστήµατος, το οποίο είναι άρρηκτα δεµένο µε το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Αντιστρέφουµε τον µονοδιάστατο χαρακτήρα του τουριστικού µας προϊόντος (ήλιος, θάλασσα) που έχοντας αντικειµενικά έντονα χαρακτηριστικά εποχικότητας οδηγεί την τουριστική δραστηριότητα σε χωρική και χρονική υπερσυγκέντρωση. ίνουµε απόλυτη προτεραιότητα στη στρατηγική της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης µε υποδοµές ανάλογης κλίµακας που αρµόζουν στο φυσικό και 1

2 ανθρωπογενές περιβάλλον και στα µεγέθη του νησιού µας. Απορρίπτουµε εκ προοιµίου τη µαζική ανάπτυξη των σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων και τη λογική του all inclusive. Αναδεικνύουµε τη µοναδικότητα και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Λευκάδας, στοχεύοντας στην προσέλκυση νέων οµάδων επισκεπτών απευθυνόµενοι σε νέες αγορές, µε κριτήριο τον «ποιοτικότερο» τουρισµό και την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. Στρέφουµε την προσοχή µας στις ειδικές και εναλλακτικές µορφές τουρισµού. Ποιοτικός τουρισµός: πολυθεµατικός, οικονοµικά αποδοτικότερος, απευθύνεται σε κοινό µε υψηλές απαιτήσεις και δεν αρκείται στο µοντέλο «ήλιος θάλασσα». Προωθούµε την ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα, µε διασύνδεση της παραγωγής µε την µεταποίηση, αλλά και µε τον τριτογενή τοµέα. ίνουµε έµφαση στα τοπικά προϊόντα ως στοιχείο της παραγωγικής και πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου ίνουµε έµφαση στα ελληνικά και στα βιολογικά προϊόντα, Προωθούµε τα λευκαδίτικα προϊόντα και τα τοπικά προϊόντα ΠΟΠ. Επενδύουµε στην εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού. Προστατεύουµε τον ανθρώπινο παράγοντα και την σταθερή απασχόληση. Προστατεύουµε και αναδεικνύουµε τις παραδόσεις και τον λαϊκό πολιτισµό µας. Οικοδοµούµε νέα σχέση των ανθρώπων µε το περιβάλλον, αλλά και µε τον δηµόσιο και κοινωνικό χώρο. Λίγα λόγια για τη σηµερινή κατάσταση Τα τελευταία χρόνια, µεσούσης της οικονοµικής κρίσης, το νησί είναι αντιµέτωπο µε µεγάλα ελλείµµατα στον τοµέα των βασικών έργων υποδοµών, ενώ είναι πλέον ορατά τα αποτελέσµατα της απουσίας οργάνωσης και σχεδίου για την προφύλαξή του από τις επιπτώσεις του τουρισµού. Τοπία έχουν κακοποιηθεί από την άναρχη δόµηση, αποτέλεσµα της απουσίας ή καθυστέρησης Σχεδίων Πόλης και Οικισµών, Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, Προστατευόµενων Τοπίων, Ειδικών Χωροταξικών κοκ. Στην ουσία, παρά το γεγονός ότι κατακλύζει τη δηµόσια συζήτηση η ανάγκη για επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, η εποχικότητα του τουρισµού περιορίζεται στους δύο µήνες. εν πρέπει να παραβλέψουµε πως παρά το αίτηµα για προσέλκυση ποιοτικού τουρισµού, το επίπεδο τουριστικής εκπαίδευσης παραµένει σε εξαιρετικά χαµηλό σηµείο. Εντοπίζονται, επίσης, έλλειψη σύνδεσης των τοπικών προϊόντων µε τον Τουρισµό και µια σειρά αδυναµιών στον τρόπο οργάνωσης παραλιών, λιµανιών, της πόλης και των τουριστικών, κυρίως, προορισµών. 2

3 Ωστόσο, υπάρχει πληθώρα παραδειγµάτων γειτονικών µεσογειακών κρατών που κατάφεραν να πείσουν για τη µοναδικότητα των προορισµών τους, στηριζόµενα σε µοντέλα οργάνωσης και προγραµµατισµού που εκπονήθηκαν από κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης. Παραδείγµατα περιφερειών που κατόρθωσαν να αντιµετωπίσουν τα δικά τους σφάλµατα, µε πνεύµα συνεργασίας για το κοινό συµφέρον, µε τους κατοίκους, όπως επίσης, µε επιχειρήσεις, συνεταιρισµούς, επιµελητήρια, συλλόγους, ιδρύµατα, κοινωνικούς φορείς. Στα αχνάρια αυτά θα κινηθεί η Λευκάδα, αξιοποιώντας κάθε παράδειγµα καλής πρακτικής, µε προσαρµογή, προφανώς, στις ειδικές συνθήκες και ανάγκες του τόπου µας. Ζητούµενο είναι να αξιοποιήσουµε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα, να αντιστρέψουµε την άναρχη εικόνα µέσα από εκτεταµένες συνέργειες του συνόλου της τοπικής κοινωνίας και να υπερβούµε µέσα από µελετηµένες κινήσεις την υστέρηση στις παρεχόµενες υπηρεσίες και τις υποδοµές. Σταχυολογούµε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα: - η εύκολη πρόσβαση από ξηράς, - οι µοναδικού φυσικού κάλλους παραλίες - οι κατάλληλες συνθήκες για ιστιοπλοΐα και αθλητικό τουρισµό - το νησιωτικό σύµπλεγµα που συνθέτουν τα Πριγκηπονήσια και οι πανέµορφοι προορισµοί του Κάλαµου, Καστού και Μεγανησίου - η εντυπωσιακή είσοδος µε το ενετικό κάστρο της Αγίας Μαύρας, τις λιµνοθάλασσες και τη Γύρα. - τα σηµεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος µε περιβαλλοντικό ή µνηµειακό χαρακτήρα, ανάµεσά τους: Ακρωτήριο Λευκάτα, Φαράγγι Mέλισσας, Αλυκές Αλεξάνδρου, Σκάροι, Καταρράκτες ηµοσσαρίου, Βόλτοι Εγκλουβής, Κόλπος Βλυχού, περιοχές Natura - η σειρά αξιόλογων παραδοσιακών οικισµών, παραθαλάσσιων/ ορεινών - η ορεινή Λευκάδα µε το κατά πολύ άθικτο περιβαλλοντικό της κεφάλαιο - το πολιτιστικό κεφάλαιο, µε τις πολυετείς γιορτές και τα σωµατεία - τα ιστορικά µνηµεία, τα αρχαία ευρήµατα, αλλά και η µυθολογία. 3

4 Ενότητες έργων/ δράσεων για την τουριστική ανάπτυξη Α. Μaster plan για τον Τουρισµό Λευκάδα, τόπος συνάντησης ανθρώπων, εποχών, πολιτισµών Στόχος µας είναι µια ριζικά νέα αντίληψη περί τουρισµού, µακριά από τη λογική της υπερεκµετάλλευσης του τόπου. Μια νέα αντίληψη στην οποία ο τουρίστας µετατρέπεται από πελάτης σε φιλοξενούµενο που επισκέπτεται το νησί για να γνωρίσει τις ιδιαιτερότητες και τους ανθρώπους του, να ξεναγηθεί στο παρόν και το παρελθόν της Οµηρικής Ιθάκης, να γευτεί τους καρπούς του, αλλά και να µεταφέρει από τη δική του µεριά τις συνήθειες, τα ήθη και τα έθιµα του τόπου του. Αναδεικνύουµε, λοιπόν, τη Λευκάδα σε τόπο συνάντησης ανθρώπων (ντόπιων- Ελλήνων και ξένων επισκεπτών), εποχών (αρχαιολογία/ µυθολογία, νεότερη και σύγχρονη ιστορία, µέλλον) και πολιτισµών (λαϊκή παράδοση, σύγχρονη δηµιουργία, κουλτούρα που φέρουν οι επισκέπτες). Μετατρέπουµε τη Λευκάδα σε εµπειρία άµεσης επαφής και αλληλεπίδρασης ανθρώπων, σε µια εµπειρία σχέσης µε το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον που ανατρέπει τη µέχρι σήµερα «υπερκατανάλωση» του τόπου, από ντόπιους και τουρίστες, και τη µέχρι σήµερα κυριαρχία της στείρας οικονοµικής συνδιαλλαγής στις µεταξύ τους σχέσεις. Όπως προαναφέρθηκε, ένας ολοκληρωµένος στρατηγικός σχεδιασµός δεν µπορεί παρά να είναι προϊόν διαβούλευσης ολόκληρης της κοινωνίας της Λευκάδας, καθώς το στοίχηµα της νέας εποχής θα κερδηθεί µονάχα µέσα από τη συνεργασία και την πεποίθηση της κοινότητας των συµφερόντων. Παράλληλα και µε την βοήθεια ειδικών προχωράµε στην εκπόνηση master plan για τον Τουρισµό που µέσα από τη λεπτοµερή και τεκµηριωµένη καταγραφή των προβληµάτων, των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και προκλήσεων, θα εξειδικεύει το γενικό όραµα σε µετρήσιµους στόχους. Επιπλέον, αξιοποιούµε τη διαδικασία εκπόνησης του πενταετούς επιχειρησιακού προγράµµατος του ήµου, θέτοντας τους άµεσους και µεσοπρόθεσµους στόχους αντιστοιχώντας τους στις δυνατότητες χρηµατοδότησης της επόµενης περιόδου. Αµεσες ενέργειες: 4

5 - έναρξη διαβούλευσης για τον στρατηγικό σχεδιασµό - εξειδικευµένο master plan στην κατεύθυνση των αποτελεσµάτων της διαβούλευσης - αξιοποίηση του επιχειρησιακού προγράµµατος για την αναζήτηση κάθε χρηµατοδοτικής πηγής Β. Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον Θέτουµε ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ως τη µόνη δικλείδα ασφαλείας για οποιαδήποτε συζήτηση περί τουριστικής ανάπτυξης σε βάθος χρόνου. Σεβόµαστε την πόλη και τους οικισµούς µας, προωθούµε µια νέα κουλτούρα στη σχέση του ανθρώπου µε τον τόπο του συνολικά. 1. Χωροταξικός σχεδιασµός µε: - Θέσπιση ζωνών χρήσης γης, - Ολοκλήρωση σχεδίων πόλης - Ορισµό προστατευόµενων περιοχών τοπίων: µε θέσπιση όρων δράσεων για ανάπτυξη και προστασία (Χερσόνησος Λευκάτα, Οροπέδιο Αλέξανδρου -Πλατυστόµων - Βαυκερής, χερσόνησος Γενίου, Οροπέδιο Εγκλουβής- υτικές Ακτές, νησιά Κάλαµος-Καστός, Προστασία ενιαίων οικοσυστηµάτων, Γύρα, Υγροβιότοποι, Σκάροι, Αλυκές. Συνέργεια µε τον ήµο Μεγανησίου.) 2. Νέα κατηγοριοποίηση των οικισµών της Λευκάδας Κήρυξη των παρακάτω οικισµών σε παραδοσιακούς -διατηρητέους µε ακόλουθη αλλαγή των όρων δόµησης: ρυµώνας, Εξάνθεια, Αθάνι, Σφακιώτες, Καρυά, Πηγαδησάνοι, Αλέξανδρος, Πλατύστοµα, Κολυβάτα, Βαυκερή, Εγκλουβή, Νεοχώρι, Βλυχό, Φτερνό, Κατοχώρι, Πόρος, Βουρνικάς, Σύβρος, Κοντάραινα, Εύγηρος, Κατούνα, Κάλαµος, Καστός. 3. Παρεµβάσεις για τον δηµόσιο χώρο Συνολική αποκατάσταση των κοινόχρηστων χώρων. Ήδη έχουν θεσπιστεί κανονισµός χρήσης παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων και κανονισµός προβολής ιδεών και υπαίθριας διαφήµισης και οι οποίοι πρέπει να εφαρµοστούν και τηρηθούν έχει αρχίσει η αποµάκρυνση των παράνοµων πινακίδων έχουν προχωρήσει οριοθετήσεις κοινόχρηστων χώρων (Νυδρί, Βασιλική κ.ά.) Προστασία του φυσικού κάλλους και εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στις παραλίες µε θέσπιση όρων χορήγησης αδειών για ξαπλώστρες και οµπρέλες. Φωτισµός µνηµείων και κεντρικών χώρων σε όλους τους οικισµούς. Ανακατασκευές -αποκαταστάσεις όψεων κεντρικών δρόµων. 5

6 Έγκριση από την αρχιτεκτονική επιτροπή του ήµου στην χρήση τεντών, στα πλαίσια των πινακίδων, στην εφαρµογή ή αλλαγή των όψεων και των χρωµατισµών των κτιρίων 4. Προστασία και ανάδειξη της παλιάς πόλης Λευκάδας Ανάπλαση παραλίας Λευκάδας. Αξιοποίηση υπαρχουσών µελετών. Εφαρµογή του κανονισµού κοινόχρηστων χώρων. Ήδη έχει απελευθερωθεί η πλατεία στην αρχή της αγοράς και προχωρά η ανάπλασή της. Ήδη έχει οριοθετηθεί ο χώρος της κεντρικής πλατείας. Ήδη έχει αποµακρυνθεί το περίπτερο µπροστά από την εκκλησία του Άγιου Σπυρίδωνα και αποκαθίσταται το σηµείο. Αισθητικές παρεµβάσεις για την ανάδειξη κτηρίων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και ανακαίνιση της οικίας Ζαµπελίων και άλλων κτιρίων. Ήδη εκτελείται η αναστήλωση του σπιτιού του Α. Σικελιανού. ιασύνδεση των σηµείων ενδιαφέροντος της πόλης. Κατάργηση των φωτεινών επιγραφών και θέσπιση συγκεκριµένων προτύπων στο ιστορικό κέντρο της Λευκάδας. Αισθητική αναβάθµιση των κτηρίων της κεντρικής αγοράς. Ανάπλαση πλατειών, τοποθέτηση κιόσκι στην πλατεία Μαρκά. Αποµάκρυνση των αυτοκινήτων, οριστική αντιµετώπιση των παράνοµων παρκαρισµάτων, αντιµετώπιση της ηχορύπανσης. ηµιουργία περιπατητικού δρόµου και ποδηλατοδρόµου στις όχθες της λιµνοθάλασσας. Βελτίωση της εικόνας των υπαρχόντων χώρων στάθµευσης. Υπογειοποίηση του δικτύου της ΕΗ σε τµήµατα της παλιάς πόλης. Γ. Ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού Αντιµετωπίζουµε την περιορισµένη εποχικότητα και την κατασπατάληση πόρων, αναπτύσσοντας ειδικές µορφές τουρισµού. Με σεβασµό στον τόπο, την παράδοση, τον πολιτισµό, µετατρέπουµε τη Λευκάδα σε τόπο συνάντησης, ανατρέπουµε την αντίληψη του τουρίστα- πελάτη, προσελκύοντας επισκέπτες- φιλοξενούµενους µπολιάζοντας διαφορετικούς πολιτισµούς και κουλτούρες. Αξιοποιούµε τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα για την ανάπτυξη θαλάσσιου, αθλητικού, γαστρονοµικού, περιηγητικού τουρισµού. Αναδεικνύουµε τις κρυφές οµορφιές της ορεινής Λευκάδας µέσα από την ανάπτυξη αγροτουρισµού και φυσιολατρικού τουρισµού και αξιοποιούµε το γεγονός ότι 6

7 παραµένει άθικτο το περιβαλλοντικός της κεφάλαιο για να προωθήσουµε εναλλακτικό µοντέλο αξιοβίωτης ανάπτυξης. 1. Ενδυνάµωση του θαλάσσιου τουρισµού Ολοκλήρωση των έργων της αµµόγλωσσας και της διάνοιξης του διαύλου. Ολοκλήρωση της µελέτης για την αντιµετώπιση του φαινοµένου αποσάθρωσης των δυτικών παραλιών. - Μεταφορά της άµµου της αµµόγλωσσας στις παραλίες όπου υπάρχει άµεση ανάγκη. ηµιουργία δικτύου λιµανιών στις ανατολικές ακτές: µαρίνα σκαφών αναψυχής στο τέλος του όρµου του Βλυχού- τουριστικό αγκυροβόλι Βασιλικής- λιµάνια που ανήκουν στο δηµοτικό λιµενικό ταµείο. Κατασκευή προβλήτας µικρού κρουαζιερόπλοιου για ελλιµενισµό στο Νυδρί (σχέδιο f) σύµφωνα µε την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Έλεγχος της θαλάσσιας ρύπανσης από τα οχηµαταγωγά πλοία και όποιες άλλες πηγές, αποµάκρυνση του κινδύνου δηµιουργίας οικοπέδων εξόρυξης υδρογονανθράκων - πετρελαίων στην περίµετρο των νησιών. Προώθηση της ιστιοπλοΐας για τους µήνες Απρίλη και Νοέµβρη, λόγω των εξαιρετικών καιρικών συνθηκών. 2. Ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισµού Προστασία & ανάδειξη µνηµείων και χάραξη διαδροµών πολιτισµού: Εκπαιδευτικές περιηγήσεις, θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ, χάραξη διαδροµών σε εκκλησίες, µοναστήρια, µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ενετικό κάστρο, βιβλιοθήκες, αναστήλωση κτηρίων ιστορικών προσωπικοτήτων της Λευκάδας, αναστήλωση οικιστικών συνόλων, και µνηµείων της φύσης. Καταγραφή και προβολή όλων των θεωριών/µελετών της Λευκάδας ως Οµηρικής Ιθάκης. Ανάδειξη του ανασκαφικού έργου στο Νυδρί. Αναβάθµιση και ανανέωση του θεσµού των Γιορτών Λόγου και Τέχνης σαφώς ανανεωµένου µε αναβάθµιση του πολιτιστικού περιεχοµένου και των περιόδων διεξαγωγής. Αναβάθµιση και ανανέωση του περιεχοµένου του Φεστιβάλ Φολκλόρ Καθιέρωση νέων θεσµών για την προβολή της µουσικής µας κουλτούρας. Ανάδειξη του ενετικού κάστρου και των µικρών οχυρών, αποκατάσταση της τάφρου. 7

8 ηµιουργία θαλάσσιου περίπλου µέσω του δυτικού- κεντρικού- ανατολικού καναλιού της Λευκάδας. Καταγραφή & ανάδειξη όλων των παραδοσιακών κατασκευών: Ανεµόµυλοι, Νερόµυλοι, Παλαιά ελαιοτριβεία, Βρύσες, Πηγάδια, Αλώνια, Βόλτοι Αγ. ονάτου. Αποπεράτωση του θεάτρου και δηµιουργία θερινού λυοµένου θεάτρου. ηµιουργία επιστηµονικής επιτροπής για την παράδοση µε αντικείµενο τη µελέτη των ιστορικών, αρχιτεκτονικών στοιχείων της πόλης και των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Αναβίωση του παραδοσιακού παιχνιδιού Ταµπαλί. 3. Ανάπτυξη αγροτουρισµού, φυσιολατρικού, γαστρονοµικού, περιηγητικού & τουρισµού παρατήρησης: Η εµπειρία της Λευκάδας βασίζεται στη γνωριµία µε τις ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα, την καθηµερινή ζωή των κατοίκων, τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του χώρου και τη µοναδική φύση. Ήπια οικοτουριστική αξιοποίηση των ιχθυοτροφείων, παράλληλα µε την παραγωγική σταθεροποίηση. Ήδη γίνεται επεξεργασίας σχετικής πρότασης, σε συνεργασία µε το παν/µιο Ιωαννίνων για τη λ/θ Παλαιού Λευκάδας. ηµιουργία οικοτουριστικού πάρκου στις Αλυκές Αλεξάνδρου µε στοιχεία: ανάδειξη της παλιάς διαδικασίας παραγωγής/ οικολογικό πάρκο/ ήπιες αθλητικές εγκαταστάσεις. Χάραξη- διάνοιξη δικτύου περιπατητικών διαδροµών (µονοπάτια) µε βαθµούς δυσκολίας και ευρωπαϊκή πιστοποίηση. Ανάδειξη του παραδοσιακού τρόπου ζωής µε νέα οργάνωση των εκδηλώσεων βασισµένων στα προϊόντα που παράγονται σε διακριτές περιοχές όπως γιορτή φακής, ριγανάδας, σαρδέλας, κρασιού. Ανάδειξη και ενίσχυση των παραδοσιακών επαγγελµάτων µέσα από πρωτοβουλίες ανάπτυξης συνεργατικών σχηµάτων για αργαλειοδουλεύτρες, κεντήστρες, µαραγκούςτεχνίτες ξυλοπήκτων κατασκευών, στεγάδες, αγιογράφους και ξυλογλύπτες. Μελέτες και κατασκευές δικτύου πεζοδρόµων σε όλους τους τουριστικούς οικισµούς (π.χ. Νυδρί, Βασιλική, Λευκάδα) αλλά και σε αρκετούς ορεινούς. Μελέτη χάραξης και κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόµων και δηµιουργία υπηρεσιών ενοικίασης. ιαµόρφωση και σήµανση σηµείων θέασης στο επαρχιακό δίκτυο (π.χ. Πόρος, ρυµώνας, Εξάνθεια, Σύβοτα, Φρύνι, Τσουκαλάδες κλπ.). 8

9 Γαστρονοµικός Τουρισµός: Για την ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας των διαφόρων περιοχών µας. (Γευσιγνωσία, γαστρονοµικά επιµορφωτικά προγράµµατα, διασύνδεση µε την γεωργική παραγωγή και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων). Θέσπιση ετήσιων ειδικών βραβείων για τα καλύτερα τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται στη Λευκάδα και καθιέρωση σήµατος αναγνώρισης για τον επαγγελµατία και την ονοµασία ποιότητας για το προϊόν. 4. Τουρισµός περιπέτειας & αθλητισµού ιοργάνωση αγώνων paraglide, wakeboard, kitesurf, windsurf, µε σωστή οργάνωση των παραλιών, κανόνες ασφαλείας, διακριτά όρια και σεβασµό στους λουόµενους. Προβολή και στήριξη ειδικών κατηγοριών δραστηριοτήτων και των τοποθεσιών όπου µπορούν να πραγµατοποιηθούν όπως para- pente, mountain-bike, ορειβασία & ιππασία. ιενέργεια αγώνων beach volley, αγώνων ορεινού ανωµάλου δρόµου, ιστιοπλοϊκών αγώνων όλων των κατηγοριών, προβολή του πετυχηµένου θεσµού του ηµιµαραθώνιου. Εξέταση του χώρου του αποκατεστηµένου ΧΑ Α δίπλα από την µαρίνα Λευκάδας για την δηµιουργία γηπέδου Γκολφ.. Υποδοµές 1. Επίσπευση της λύσης για την είσοδο στο νησί µε πλωτή ή υπέργεια γέφυρα. Ήδη έχει ληφθεί σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. 2. Αεροδρόµιο Ακτίου Μετατροπή του στην κύρια πύλη εισόδου του τουριστικού ρεύµατος στη Λευκάδα. Σύνδεση µε την πρωτεύουσα και τις µεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις µε scheduled και low-cost flights. Περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας των ήµων Λευκάδας- Μεγανησίου, επαγγελµατικών συλλόγων που ασχολούνται µε τον τουρισµό, Εµπορικού Επιµελητηρίου Λευκάδας και Επιµελητηρίων των περιοχών που εξυπηρετούνται από το αεροδρόµιο (Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Αιτωλοακαρνανίας), για το άνοιγµα του αεροδροµίου σε όλες τις πτήσεις και διασφάλιση του δηµόσιου χαρακτήρα του. 9

10 3. Σύνδεση της Λευκάδας µε υδροπλάνα Επιτάχυνση των ενεργειών για τη δηµιουργία υδατοδροµίων. Ήδη έχει πραγµατοποιηθεί σύσκεψη για το θέµα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 4. Βελτίωση του οδικού δικτύου Με συντηρήσεις και νέους τάπητες, διαγραµµίσεις,πινακίδες, σηµειακές διαπλατύνσεις τοποθέτηση guard-rail και προστασία από τις κατολισθήσεις. ιευθέτηση της κυκλοφορίας των οχηµάτων σε κοµβικά σηµεία του δικτύου, µε σχεδιασµό παρακάµψεων και άµεση τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών (π.χ. παράκαµψη Καλαµιτσίου, περιφερειακός Βασιλικής.) Η δηµιουργία του εγκάρσιου άξονα πραγµατοποιείται µε βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου, διαπλατύνσεις και διανοίξεις όπου δεν υπάρχει δρόµος. Άµεση υλοποίηση των έργων του οδικού άξονα Λευκάδας- Αγίου Νικολάου, Βόνιτσας, Αµφιλοχίας, του Ακτίου- Αγ. Νικολάου και του Ακτίου- Βόνιτσας. Ολοκλήρωση της Ιονίας Οδού. ηµιουργία δηµοτικής µονάδας συντήρησης του οδικού δικτύου, υπό την επίβλεψη των τεχνικών υπηρεσιών του ήµου. 5. Λιµάνια- Συγκοινωνίες Mελέτη/ κατασκευή νέας µαρίνας στον κόλπο του Βλυχού, Κατασκευή προβλήτας (f) στο Νυδρί Ολοκλήρωση του αγκυροβολίου Βασιλικής. Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών και βελτιώσεις σε λιµάνια (π.χ. pillars, φωτισµός, γλίστρες κ.ά.) Λευκάδας και Καλάµου. Αποκατάσταση του λιµανιού Καστού. Βελτίωση αλιευτικών καταφυγίων. Βελτίωση και συγχρονισµός των δροµολογίων του ΚΤΕΛ µε τακτική σύνδεση µε το αεροδρόµιο σε πολύ τακτά ωράρια. Άµεση αναβάθµιση των στεγάστρων στις στάσεις και αναγραφή των δροµολογίων. 6. Εκπόνηση µελέτης φέρουσας ικανότητας, εξυπηρέτησης στα δίκτυα, στα οικιστικά σύνολα και στα ευαίσθητα τοπία: Για τη δηµιουργία προϋποθέσεων οµαλής εκτόνωσης- διευθέτησης του κυκλοφοριακού φόρτου ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, την κατάδειξη των κατάλληλων χώρων στάθµευσης των οχηµάτων και τη δηµιουργία 10

11 εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης & υγιεινής για τους επισκέπτες. Στόχος η κυκλοφορία των οχηµάτων γύρω από το ιστορικό κέντρο της Λευκάδας και τα κέντρα των οικισµών ώστε να πεζοδροµηθούν και να προβληθούν καταλλήλως. (Πχ. περιφερειακά παρκινγκ στην πόλη της Λευκάδας, Νυδριού, Βασιλικής και αστική τακτική συγκοινωνία για την µεταφορά σε κεντρικά σηµεία. Προώθηση άµεσων λύσεων για διακριτικούς χώρους στάθµευσης και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του κοινού στα ευαίσθητα τοπία. Υπό εξέταση οι αρµόζουσες ανταποδοτικές λύσεις (εκµισθώσεις χώρων µε ανταποδοτικά τέλη στάθµευσης,δηµοτικοί εισπράκτορες). Παραλίες Πόρτο-Κατσίκι, Εγκρεµνοι, Αθάνι - Γιαλός, Κάθισµα κλπ. 7. Απορρίµµατα - Βιολογικοί Καθαρισµοί- Υδρεύσεις Ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων µε επιτάχυνση του έργου της ΜΟΠΑΚ και λειτουργία των σταθµών µεταφόρτωσης. Αναβάθµιση του βιολογικού της πόλης σε τριτοβάθµιου και αλλαγή αποδέκτη. Ολοκλήρωση των συνδέσεων για άµεση και καλύτερη λειτουργία του βιολογικού Ελλοµένου. Βιολογικοί καθαρισµοί σε σύνολα οικιστικών δικτύων. Αξιοποίηση της µελέτης διαχείρισης υδάτινων πόρων του νησιού. Παρεµβάσεις για την ενίσχυση της υδροδότησης και αλλαγές µεγάλων τµηµάτων του πεπαλαιωµένου δικτύου ύδρευσης. 8. Στελέχωση του νοσοκοµείου Λευκάδας, του Κ.Υ. Βασιλικής και των περιφερειακών ιατρείων. ΣΤ. Υπηρεσίες & µέτρα διοικητικού χαρακτήρα Λήψη µέτρων για: Τουριστική προβολή του ήµου Λευκάδας. Άµεσες ενέργειες διαδικτυακής υποδοµής (εν αναµονή της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ήµου), µε δεδοµένο ότι η ζήτηση για τον ελληνικό τουρισµό προέρχεται σε µεγάλο βαθµό από τεχνολογικά διαδικτυακά ανεπτυγµένες χώρες. Επίσης, ενέργειες διαφηµιστικής προβολής, δηµιουργία και παραγωγή ενηµερωτικού υλικού. Στροφή στις νέες τουριστικές αγορές Κίνας και Ρωσίας. (

12 ετος Ρωσίας, αδελφοποιήσεις µε κινέζικες µεγαλουπόλεις). Συνέργεια ήµου µε επαγγελµατίες του Τουρισµού για αναβάθµιση της συµµετοχής σε επιλεγµένες διεθνείς εκθέσεις τουρισµού και θεµατικές εκδηλώσεις του ΕΟΤ. ηµιουργία τεσσάρων ηλεκτρονικών πλατφορµών για την ενηµέρωση των επισκεπτών. Λευκάδα, Νυδρί, Βασιλική Άγιος Νικήτας. Συνεργασία τουρισµού - πολιτισµού µε τους γειτνιάζοντες νοµούς: Προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Λευκάδας, σε συνεργασία µε τους γείτονες, µέσα από ένα πακέτο ανταγωνιστικό των µεγάλων ελληνικών προορισµών του Αιγαίου (αεροδρόµιο, Ενετικά µνηµεία, κάστρα, εκκλησίες, µοναστήρια, µοναδικοί αρχαιολογικοί χώροι -Κασσώπη, Νικόπολη, ωδώνη, Αχέροντας κλπ, αρχιτεκτονική συνόλων και πολυποίκιλη φύση- Ιδιαίτερα δε για τον από θαλάσσης οργανωµένο τουρισµό και την κρουαζιέρα. Συνεργασία ήµου και τουριστικών επαγγελµατικών οργανώσεων για την προσέλκυση ειδικών κατηγοριών τουριστών (π.χ. ηλικίες των 60 άνω senior) µε παροχή κινήτρων (π.χ. εκπτώσεις στις ταξιδιωτικές, πολιτιστικές κ.ά. δραστηριότητες). Ελεύθερο και δωρεάν WI_FI internet σε επιλεγµένους χώρους και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για παροχή πληροφοριών. Σεµινάρια για την σωστή χρήση των αναπτυξιακών νόµων και του νέου ΕΣΠΑ (Σ.Ε.Σ.). Υποστήριξη στις πρωτοβουλίες ανάπτυξης συνεργατικών σχηµατισµών και υποβοήθηση επενδυτικών σχεδίων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Σύσταση Οργανισµού Τουρισµού Λευκάδας (στα πρότυπα της ΠΡΟΤΟΥΡ Ρόδου ), αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε συµµετοχή όλων των Φορέων. Ποσοτική και ποιοτική καταγραφή απογραφικών στοιχείων των µονάδων τουρισµού. Εκπαίδευση επαγγελµατιών και εργαζοµένων του τοµέα µε διαρκή σεµινάρια. 12

13 Ανακοίνωση αναλυτικών εκθέσεων σχεδιασµού και πεπραγµένων σε ετήσια βάση από την Επιτροπή Τουρισµού του ήµου. Αξιοποίηση του δηµοτικού λιµενικού ταµείου για την καλύτερη οργάνωση των λιµανιών µα και των κοινόχρηστων χώρων. ηµιουργία ΚΕΠ επιχειρηµατικότητας. Σύσταση γραφείου Τουρισµού του ήµου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΚΑ Α & ΤΟ ΑΚΤΙΟ 1. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΕΒΒΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ : 7000 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ : ΒΙΛΛΕΣ : 4000 ΣΥΝΟΛΟ : α. ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΙΞΕΩΝ (1/5-30/9) 21 Χ = ΠΟΣΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗ ΛΕΥΚΑ Α ΜΕ ΠΤΗΣΕΙΣ : ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ: ΣΥΝΟΛΟ: ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ & ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΟΣΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΛΕΥΚΑ Α ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑ) 13

14 Μάιος: (15% ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ) Ιούνιος: (35% ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ) Ιούλιος: ( 70% ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ) Αύγουστος: ( 95% ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ) Σεπτέµβριος: (40% ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ) ΣΥΝΟΛΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΤΗΣΕΙΣ X 180 ΘΕΣΕΙΣ (Μ.Ο.) X 17 ΕΒ ΟΜΑ ΕΣ = ΠΩΣ KATANEMONTAI ΠΑΡΓΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΠΑΛΑΙΡΟΣ: ΜΑΡΙΝΑ & ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΝΤΟΠΙΟΙ : ΛΕΥΚΑ Α: ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΚΤΙΟ Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ (10 ΠΤΗΣΕΙΣ) ΣΟΥΗ ΙΑ (5 ΠΤΗΣΕΙΣ) ΝΟΡΒΗΓΙΑ (5 ΠΤΗΣΕΙΣ) ΑΝΙΑ (4 ΠΤΗΣΕΙΣ) ΦΙΝΛΑ ΙΑ (3 ΠΤΗΣΕΙΣ) ΟΛΛΑΝ ΙΑ (6 ΠΤΗΣΕΙΣ) ΑΥΣΤΡΙΑ (2 ΠΤΗΣΕΙΣ) ΤΣΕΧΙΑ (2 ΠΤΗΣΕΙΣ) ΓΕΡΜΑΝΙΑ (7 ΠΤΗΣΕΙΣ) ΕΛΒΕΤΙΑ ( 1 ΠΤΗΣΗ ) ΣΛΟΒΕΝΙΑ (2 ΠΤΗΣΕΙΣ) ΣΕΡΒΙΑ ( 1 ΠΤΗΣΗ ) 14

15 ΚΥΠΡΟΣ ( 1 ΠΤΗΣΗ) ΙΤΑΛΙΑ ( 5 ΠΤΗΣΕΙΣ ) ΡΟΥΜΑΝΙΑ (2 ΠΤΗΣΕΙΣ) 15

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 2 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Του Δήμου Λευκάδας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 2 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Του Δήμου Λευκάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 2 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Του Δήμου Λευκάδας

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό

Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό Έξυπνες λύσεις για την προώθηση του θεματικού τουρισμού στην περιοχή της Ηπείρου Ιωάννινα, 29 Μαρτίου 2016 Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ, www.nrso.ntua.gr/geyannis

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009 2009 Γ Π.Ε.Π. Κ.Α.Π.-Τ.Ε.Ο Ο.Σ.Κ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΑΘΕΩΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Προϋπολογισµός: : 2.445.000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (µπάρες, µάτια γάτας,πινακίδες, διαγρ/σεις)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της υπάρχουσας τουριστικής προσφοράς του Δήμου Μετσόβου

Αποτίμηση της υπάρχουσας τουριστικής προσφοράς του Δήμου Μετσόβου Αποτίμηση της υπάρχουσας τουριστικής προσφοράς του Δήμου Μετσόβου Η Υπουργός Τουρισμού, Κ. Κεφαλογιάννη, σε επίσκεψή της τον Ιανουάριο του 2014 στα Ιωάννινα και το Μέτσοβο, χαρακτήρισε το Μέτσοβο ως πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Georgios Tsimtsiridis

Georgios Tsimtsiridis Sustainable Touristic Development in the Municipality of Almopia Georgios Tsimtsiridis Vice Mayor of Almopia Δήμος Αλμωπίας Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη Η τουριστική ανάπτυξη σε οποιαδήποτε μορφή της προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 2 0 1 3-2014 1 Α. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δίκτυο οικισμών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ : ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΜΜΟΣ ΗΛΙΟΣ ΘΑΛΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Το προσφερόµενο τουριστικό «µενού» της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι κατά κύριο λόγο οι διακοπές «κλασσικού τύπου» Μόλις πρόσφατη η συστηµατική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - 4 ΜΑΪΟΥ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - 4 ΜΑΪΟΥ 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - 4 ΜΑΪΟΥ 2017 Η παρουσίαση αφορά Έργα που δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Προγραμματική Περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

04/29/15. ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

04/29/15. ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 04/29/15 ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Παρενέργειες από την ανάπτυξη του τουρισµού Νέοι χώροι για τουριστικές εγκαταστάσεις (δάση, ακτές) Ρύπανση

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή

Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή Α ΦΑΣΗ Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή Η εκπόνηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι μια νέα πρόταση υποχρέωση που απορρέει από τα άρθρα 203-207

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ν. Τρικάλων

Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ν. Τρικάλων www.kenakap.gr Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ν. Τρικάλων Λάρισα, 9 Μαρτίου 2012 Βάιος ΚΟΥΤΗΣ Υποδ/ντης ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ Η Αναπτυξιακή Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

2. Ξεκινώντας από το χωριό Πόρος με προορισμό για το Νυδρί συναντάμε πρώτα το Στενό και μετά το Βλυχό; α. Σωστό β. Λάθος

2. Ξεκινώντας από το χωριό Πόρος με προορισμό για το Νυδρί συναντάμε πρώτα το Στενό και μετά το Βλυχό; α. Σωστό β. Λάθος 1. Σε ποια οδό βρίσκεται η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας; α. Δ. Μακρή β. Ι. Μελά γ. Πάροδος Ζάκκα δ. Αγ. Αναργύρων 2. Ξεκινώντας από το χωριό Πόρος με προορισμό για το Νυδρί συναντάμε πρώτα το Στενό και

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Γραφεία : Λοχ. Ροντογιάννη Τηλέφωνο : 2645021505 Blog: oloigiatilefkada.blogspot.com Ε-mail : kondra@hol.gr ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Παραδείγματα με τους νέους προσαυξημένους συντελεστές που ψηφίστηκαν:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Επιστημονικός υπεύθυνος: καθ. Χ. Κοκκώσης Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

10 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

10 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σχολ. έτος 2011-2012 Θέμα προγράμματος: ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: 1. Λυχνοστάτης: Μουσείο Κρητικής Παράδοσης. 2. Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη. 3. Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Έργα και μελέτες που εντάχθηκαν στο ΕΑΠ ΑΝΑΣΑ με απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Εξειδίκευσης

Έργα και μελέτες που εντάχθηκαν στο ΕΑΠ ΑΝΑΣΑ με απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Εξειδίκευσης Έργα και μελέτες που εντάχθηκαν στο ΕΑΠ ΑΝΑΣΑ με απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Εξειδίκευσης Εγκεκριμένο από την ΕΣΕ έργο ανά άξονα Φορέας Υλοποίησης Προϋπολογισμός σε Παρατηρήσεις Βελτίωση γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας τις Υποδοµές: η κρουαζιέρα και οι ευρύτερες στρατηγικές µετεξέλιξης της τουριστικής εµπειρίας

Αξιοποιώντας τις Υποδοµές: η κρουαζιέρα και οι ευρύτερες στρατηγικές µετεξέλιξης της τουριστικής εµπειρίας 2o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Αξιοποιώντας τις Υποδοµές: η κρουαζιέρα και οι ευρύτερες στρατηγικές µετεξέλιξης της τουριστικής εµπειρίας Δρ. ΑΓΓΕΛΟΣ Φ. ΒΛΑΧΟΣ Μέλος ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 2012-2014 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Η διασυνοριακή θέση του Δήμου, αποτελεί μέγιστο πλεονέκτημα και δεν πρέπει να δίνει τροφή σε ξενοφοβικά στερεότυπα,

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραστικά Δρομολόγια Λεωφορείων

Υπεραστικά Δρομολόγια Λεωφορείων Υπεραστικά Δρομολόγια Λεωφορείων Από Λευκάδα προς Αθήνα Σάββατο 7:00, 9:30, 12:30, 17:15, 19:00 Κυριακή 9:30, 12:30, 16:30, 17:15, 19:00 ΧΡΟΝΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ: 5 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ / ΤΙΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ηπείρου Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή. Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση

Περιφέρεια Ηπείρου Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή. Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση Περιφέρεια Ηπείρου Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση Ολοκληρωμένη πολιτιστική διαδρομή Πρώτη οργανωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικό Παρατηρητήριο και Ολοκληρωµένος Τουριστικός Σχεδιασµός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Μελέτη Περίπτωσης: Σέριφος

Τουριστικό Παρατηρητήριο και Ολοκληρωµένος Τουριστικός Σχεδιασµός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Μελέτη Περίπτωσης: Σέριφος Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τουριστικό Παρατηρητήριο και Ολοκληρωµένος Τουριστικός Σχεδιασµός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Μελέτη Περίπτωσης: Σέριφος Δρ. Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Βασικά μεγέθη ελληνικού τουρισμού Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΣΤ' Γενική Συνέλευση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου 22 Σεπτεμβρίου 2013 Ηαρχή 1 η συνάντηση: 17 Ιουλίου, ΔΙΑΖΩΜΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στην πόλη της Κέρκυρας με εστίαση στην πολιτιστική & δημιουργική οικονομία

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στην πόλη της Κέρκυρας με εστίαση στην πολιτιστική & δημιουργική οικονομία ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ι.Ν. Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στην πόλη της Κέρκυρας με εστίαση στην πολιτιστική & δημιουργική οικονομία εισήγηση στην 1 η συνάντηση για την ΟΧΕ πόλης Κέρκυρας -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕCOANALYSIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας Νοµός: Θεσσαλονίκης ΟΤΑ: ήµος Θεσσαλονίκης 2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. Υπεύθυνος έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ / ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ερευνα Γνώµης Επιχειρήσεων (Σεπτ-Οκτ. 2013) Α:Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT. Mediterranean Route for Tourism and Culture. (Acronym: MED-ROUTE)

PROJECT. Mediterranean Route for Tourism and Culture. (Acronym: MED-ROUTE) PROJECT Mediterranean Route for Tourism and Culture (Acronym: MED-ROUTE) Πακέτο Εργασίας: Δραστηριότητα: Παραδοτέο: 3. Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Π.Ε. Εύβοιας για την Ανάπτυξη και Προώθηση του

Διαβάστε περισσότερα

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80%

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80% Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-20 είναι το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας που επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής «Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1ο ερώτημα Γιατί και με ποιους όρους η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ενός

Διαβάστε περισσότερα

Νοικοκύρεμα, οικονομική περισυλλογή, αύξηση παραγωγικότητας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Νοικοκύρεμα, οικονομική περισυλλογή, αύξηση παραγωγικότητας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σε συνεργασία με το δημοτικό συμβούλιο, αρμόδιους φορείς και πρόσωπα, δεσμευόμαστε ότι στις πρώτες ενενήντα μέρες ανάληψης της δημαρχίας από εμάς, θα φροντίσουμε ώστε να τροχιοδρομηθούν οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης.

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης. ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ % ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ %. ΕΘΝΙΚΗ %. Ι ΙΑ % 311 ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων L311-1 Ιδρύσεις, µικρής δυναµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ναύπακτος από την αρχαιότητα ως σήμερα

Η Ναύπακτος από την αρχαιότητα ως σήμερα Η Ναύπακτος από την αρχαιότητα ως σήμερα Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1838-1937 1829 - Απελευθέρωση από τους Οθωμανούς 1838 - Αποτύπωση του Φρουρίου και της πόλης Ναυπάκτου από Έλληνες και Βαυαρούς Μηχανικούς της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ / ΠΗΓΗ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ITHAKH_ANALYSIS & ITHAKH_ PROPOSAL

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ / ΠΗΓΗ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ITHAKH_ANALYSIS & ITHAKH_ PROPOSAL 7. «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΩΝ» Στον πίνακα που ακολουθεί τεκμηριώνονται τα στοιχεία των χαρτών ως προς την προέλευσή τους και τη σχεδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Δήμος και παρεμβάσεις που δεν περιμένουν Νέες τεχνολογίες

2.4 Δήμος και παρεμβάσεις που δεν περιμένουν Νέες τεχνολογίες 2.4 Δήμος και παρεμβάσεις που δεν περιμένουν Νέες τεχνολογίες Ψηφιακή e-preveza Αξιοποίηση και επέκταση του υπάρχοντος δικτύου οπτικών ινών για έξυπνες εφαρμογές στις πόλεις του δήμου με ένταξη ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη 25.09.2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας. Α. Σκοπός του Σχεδίου Δράσης

Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας. Α. Σκοπός του Σχεδίου Δράσης Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας, Θοδωρή Βερύκιου, με αντικείμενο την προετοιμασία Εμπειρογνωμοσύνης Σχεδίου Δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

"Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων"

Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές "Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 7 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Σ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Πρόταση Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων στις Δυτικές Συνοικίες του Αστικού Κέντρου του Δήμου Λεμεσού Πρώτη Δημόσια Διαβούλευση Δρ. Ράλλης Γκέκας Οι Στόχοι του ΣΕΣ 2014-2020 Βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης στόχο έχει: την συλλογή προτάσεων για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και την υλοποίηση αυτών, δημιουργώντας μία τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΠΑΓΓ/ΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο FAX: 2645-3-60735 Πληροφορίες: Δάγλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δήμος Λάρνακας Δήμος Λιβαδιών

Διαβάστε περισσότερα