Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης"

Transcript

1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης Σ ε λ ί δ α

2 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης Σ ε λ ί δ α

3 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης Σ ε λ ί δ α

4 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης Σ ε λ ί δ α

5 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Γενικά Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις ναπτυξιακής Πολιτικής Η Υλοποίηση του Προγράμματος Θεσμική Στήριξη της Υλοποίησης του Προγράμματος Διαδικασία Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεθοδολογική Προσέγγιση Διάρθρωση Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΗΜΟΣΙ ΔΙΒΟΥΛΕΥΣΗ Εισαγωγή Ερωτηματολόγια - παντήσεις Επεξεργασία παντήσεων Ερωτηματολογίου Δημόσιας Διαβούλευσης Συμπεράσματα ΞΟΝΕΣ ΝΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΡ - ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ Συνοπτική ναφορά στους Άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Άξονας 1: Υποδομές, Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Άξονας 2: Τουριστική νάπτυξη Άξονας 3: Οικονομική νάπτυξη και πασχόληση Άξονας 4: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός, θλητισμός Άξονας 5: Βελτίωση της Εσωτερικής Ικανότητας του Δήμου Βασική Δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος - Μέτρα και Στόχοι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ Γενικά Παρουσίαση Σχεδίων Δράσης ανά Άξονα, Μέτρο και Στόχο Άξονας 1: Υποδομές, Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Μέτρο 1.1 : Οικιστικό περιβάλλον Μέτρο 1.2: Μεταφορική υποδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Συγκοινωνία / ΤΠΕ Μέτρο 1.3 : Καθαριότητα και Διαχείριση Στερεών ποβλήτων Μέτρο 1.4: Φυσικό Περιβάλλον Άξονας 2: Τουριστική νάπτυξη Μέτρο 2.1 : Τουριστικό Προϊόν Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης Σ ε λ ί δ α

6 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Άξονας 3: Οικονομική νάπτυξη και πασχόληση Μέτρο 3.1 : Υποδομές Οικονομικής νάπτυξης και πασχόλησης Μέτρο 3.2: Ενίσχυση πασχόλησης και νάπτυξη νθρώπινου Δυναμικού Μέτρο 3.3 : Παραγωγικοί Τομείς Άξονας 4: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός, θλητισμός Μέτρο 4.1 : Υγεία και Κοινωνική μέριμνα Μέτρο 4.2 : Παιδεία / Νεολαία Μέτρο 4.3 : θλητισμός Μέτρο 4.4 : Πολιτισμός Άξονας 5: Βελτίωση της Εσωτερικής Ικανότητας του Δήμου Μέτρο 5.1 : Εσωτερική Οργάνωση, Διοίκηση και Ποιότητα των του Δήμου Μέτρο 5.2 : νάπτυξη νθρώπινου Δυναμικού και Υλικοτεχνική Υποδομή Μέτρο 5.3 : Εκσυγχρονισμός και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Μέτρο 5.4 : Υλικοτεχνική Υποδομή Μέτρο 5.5 : Τεχνική Στήριξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μέτρο 5.6 : Οικονομική Λειτουργία και Διαχείριση Μηχανισμός και Διαδικασίες Υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΣΙΣΗ Εισαγωγή Ιεράρχηση και Συνοπτικός Προγραμματισμός Ομαδοποίηση, έλεγχος και Οριστικοποίηση των Δράσεων του Επιχειρησιακό Προγράμματος Ομαδοποίηση και έλεγχος των δράσεων ανά άξονα, μέτρο και σχέδιο δράσης Ομαδοποίηση και έλεγχος των δράσεων ανάλογα με την Κατηγορία τους Ομαδοποίηση και έλεγχος των δράσεων που υλοποιούνται από τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Οριστικοποίηση Δράσεων Προγραμματισμός των Δράσεων Προτεραιότητας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΧΡΗΜΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΚΕΣ Εισαγωγή Εκτίμηση των Εσόδων και των Λειτουργικών Δαπανών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Εκτίμηση των Εσόδων του Δήμου νατολικής Μάνης Εκτίμηση των Εσόδων ΝΠΔΔ Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης Σ ε λ ί δ α

7 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης 6.3 Προϋπολογισμός του Προγράμματος Πηγές Χρηματοδότησης Συμπεράσματα ΜΗΧΝΙΣΜΟΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Εισαγωγή Παρακολούθηση της Πορείας Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κατηγορίες Δεικτών για την Παρακολούθηση και ξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΒΙΒΛΙΟΓΡΦΙ ΠΡΡΤΗΜ Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης Σ ε λ ί δ α

8 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Εισαγωγή Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης Σ ε λ ί δ α

9 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης 1 ΕΙΣΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο παρουσιάζεται το πλαίσιο των στόχων και οι κατευθύνσεις της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου νατολικής Μάνης, ενώ γίνεται αναφορά και στους ενδεχόμενους επενδυτικούς φορείς υλοποίησης του προγράμματος. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο σημαντικό πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, τη θεσμική στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι επόμενες παράγραφοι παρουσιάζουν την διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τη μεθοδολογική προσέγγιση που ακολούθησε η αρμόδια υπάλληλος του Δήμου νατολικής Μάνης σε θέματα προγραμματισμού. Τέλος, γίνεται αναφορά στη διάρθρωση της παρούσας μελέτης, η οποία αποτελεί την Β Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου νατολικής Μάνης. 1.2 Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις ναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, που πραγματοποιήθηκε και του προσδιορισμού της Γενικής Στρατηγικής του Δήμου, των βασικών κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής και των στόχων, στην παρούσα φάση πραγματοποιείται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, με την εξειδίκευση των ξόνων νάπτυξης σε Μέτρα, τα οποία με την σειρά τους εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες δράσεις στα πλαίσια της Β φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου. Το πρόγραμμα στόχων δράσεων και ενεργειών που εκπονείται πρέπει να κυριαρχείται από δύο σημαντικά χαρακτηριστικά: Το πρώτο αναφέρεται στη συναίνεση, όσον αφορά τις βασικές επιδιώξεις του και την ενεργό συμμετοχή, όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των κατοίκων της περιοχής. υτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του προγράμματος αφού, λόγω της κλίμακας του χώρου και του τοπικού χαρακτήρα επιδιώξεων, η απρόσκοπτη και έγκαιρη υλοποίηση του εξαρτάται κύρια από αυτούς. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η εφικτότητα, ο ρεαλισμός και ο σωστός χρονικός-οικονομικός προγραμματισμός του προγράμματος. Τα προγράμματα που έχουν ως στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη μιας περιοχής, εμπλέκονται σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίζονται συνολικά (καθυστέρηση υλοποίησης ενός τομέα βάζει σε κίνδυνο την ισορροπία του προγράμματος, άρα και την επιτυχία του). Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης Σ ε λ ί δ α

10 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Οι βασικές επιλογές, οι επιδιώξεις και οι γενικοί στόχοι εξειδικεύονται και το Πρόγραμμα αποκτά συγκεκριμένο λειτουργικό χαρακτήρα, με τον προσδιορισμό συγκεκριμένων στόχων και ενεργειών. Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση των δομών της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας και στην συμβολή τους σε ένα νέο πρότυπο ισόρροπης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Ειδικότερα, αποσκοπούν στο να συμβάλλουν στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού δυναμικού, στην προώθηση των δυναμικών κλάδων, στην συμπλήρωση μεγάλων και κρίσιμων κενών, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των παραγωγικών πόρων που παραμένουν ανεκμετάλλευτοι και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στους τομείς της τεχνικής και κοινωνικής υποδομής και στο παραγωγικό σύστημα της περιοχής του Δήμου, έχουν ως κύρια επιδίωξη τη διατύπωση μιας αναπτυξιακής πολιτικής, της οποίας βασικοί άξονες είναι: Η διαμόρφωση προώθηση και υλοποίηση ενός συντονισμένου προγράμματος αναπτυξιακών παρεμβάσεων και ενός πλαισίου δράσεων και πρωτοβουλιών, που αναφέρονται στους παραγωγικούς τομείς της περιοχής. Η δραστηριοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ο συντονισμός και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως επενδυτικών φορέων. Η αξιοποίηση του αναπτυξιακού ρόλου του Κράτους, μέσα από την εφαρμογή των ναπτυξιακών Νόμων και Κανονισμών. Η στήριξη επενδυτικών φορέων, όπως Δημοτικές Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί κ.λ.π. Η διάχυση των πληροφοριών και η αξιοποίηση των πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1.3 Η Υλοποίηση του Προγράμματος Είναι προφανές, ότι, ενώ στον τομέα των υποδομών, μοχλό υλοποίησης του Προγράμματος θα αποτελέσουν οι εισροές πόρων που θα εξασφαλιστούν είτε από τα εθνικά προγράμματα επενδύσεων, είτε από τα Κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, στον τομέα των παραγωγικών επενδύσεων, η συμπεριφορά των επενδυτικών φορέων (κυρίως του ιδιωτικού, αλλά και του συνεταιριστικού, δημοτικού κλπ.) δεν είναι δυνατόν ούτε να ελεγχθεί ούτε να προβλεφθεί. Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης Σ ε λ ί δ α

11 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε αυτό που μπορεί να στηρίξει την αναπτυξιακή προσπάθεια μεσοπρόθεσμα, δηλαδή στη δημιουργία και παγίωση μόνιμων διαδικασιών και υποδομών ενημέρωσης, πληροφόρησης, χρηματοδοτικής στήριξης και τεχνικής υποστήριξης των γεωργικών, κτηνοτροφικών, τουριστικών και λοιπών επιχειρήσεων και επενδυτικών πρωτοβουλιών. Έτσι, η κύρια κατεύθυνση που δόθηκε στους στόχους και στις δράσεις, αναφέρεται: στη δημιουργία θεσμικών οργάνων υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος, στη δημιουργία και στήριξη υποδομών ενημέρωσης, τεχνικής υποστήριξης, μεταφοράς τεχνογνωσίας και κατάρτισης, στην ενίσχυση των κοινών πρωτοβουλιών των φορέων ανάπτυξης με τον ιδιωτικό τομέα στη δημιουργία υποδομών εξυπηρέτησης ή υποδοχής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ενίσχυση διαδικασιών συμμετοχής και συνεργασίας σε επίπεδο Δήμου ή και σε ευρύτερο τοπικό επίπεδο, στα πλαίσια Διαδημοτικών συνεργασιών στην ενίσχυση διαδικασιών συμμετοχής σε διευρυμένα σχήματα, για την προώθηση κοινών ή ανάλογων στόχων. 1.4 Θεσμική Στήριξη της Υλοποίησης του Προγράμματος Βασική διάσταση του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα αποτελέσει η θεσμική μορφή των φορέων που θα αναλάβουν το βάρος της υλοποίησης. Είναι προφανές ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί με την ταυτόχρονη προώθηση έργων και δράσεων, πολλά από τα οποία αποτελούν στόχους προς διεκδίκηση (διεκδίκηση εξασφάλισης αποφάσεων και πόρων) από τα κρατικά ή νομαρχιακά όργανα, άλλα όμως εξαρτώνται απολύτως από την ίδια ενεργοποίηση και υποστήριξη από τους φορείς της περιοχής και, κυρίως του Δήμου. Η δημιουργία δομών υλοποίησης, που μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές, είναι απόλυτα αναγκαία προϋπόθεση για την προώθηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου γενικότερα. Δεύτερη, εξ ίσου σημαντική διάσταση είναι η χωρική διάσταση των έργων και δράσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό. Εντάσσονται λοιπόν, έργα και δράσεις με τοπικό χαρακτήρα που αναφέρονται σε επίπεδο Τοπικού Διαμερίσματος ή του Δήμου, έργα με εμβέλεια την περιοχή του Δήμου και έργα, με υπερτοπικό χαρακτήρα που μπορούν να αναφέρονται σε ένα σύνολο Δήμων ή και σε επίπεδο Νομού. Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης Σ ε λ ί δ α

12 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Είναι προφανές ότι οι διάφορες αυτές κατηγορίες επιβάλλουν διαφορετική αντιμετώπιση. Με δεδομένο τον διοικητικό κατακερματισμό των περιοχών αναφοράς κάθε κατηγορίας επεμβάσεων και την ανάγκη συντονισμού και επικοινωνίας, θεωρείται καθοριστικός ο ρόλος που θα κληθεί να παίξει ο Δήμος. Έτσι, για τα έργα με τοπικό χαρακτήρα, ο Δήμος μπορεί να παίξει το ρόλο του υποστηρικτικού φορέα ή να παρέμβει αποφασιστικά στη διαμόρφωση ενός πλαισίου προτεραιοτήτων και να συμβάλλει στην υιοθέτηση μιας ευρύτερης «περιφερειακής» οπτικής και κατά συνέπεια πολιτικής. Για τα έργα και δράσεις σε επίπεδο Δήμου είναι ο καταλληλότερος φορέας για την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη δημιουργία φορέων υλοποίησης (Δημοτικών εταιρικών μορφών, εταιρικών μορφών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εταιρικών μορφών ιδιωτικής οικονομίας). Για την προώθηση των έργων και στόχων με υπερτοπικό χαρακτήρα, ο Δήμος είναι ο φορέας μέσω της συνεργασίας και του συντονισμού του οποίου, μπορεί να προκύψουν οι αναγκαίες συνθέσεις, η υπέρβαση των πιθανών τριβών και η δημιουργία των κατάλληλων μηχανισμών υλοποίησης. Εξ ίσου σημαντικό ζήτημα είναι η υιοθέτηση εκ μέρους των προαναφερθέντων φορέων και των υπολοίπων εμπλεκόμενων, των αντιλήψεων που διέπουν την αναθεώρηση της Κοινής γροτικής Πολιτικής και την αναπτυξιακή πολιτική, που προωθείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με αυτές, η "αγροτική οικονομία" αντιμετωπίζεται με την ευρύτερη οπτική της "οικονομίας των αγροτικών περιοχών" και η υπόθεση της ανάπτυξης διαμορφώνεται ως συνολικό πρόβλημα αξιοποίησης των φυσικών, οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, μέσα στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς. Τα διατιθέμενα μέσα για τη συνολική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών με το νέο πλαίσιο δράσεων της Ένωσης είναι ως γνωστό διευρυμένα, όπως όμως σαφέστεροι είναι και οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών, ενώ αναβαθμισμένος και με μεγαλύτερες απαιτήσεις είναι και ο ρόλος των περιφερειακών και τοπικών οργάνων και των φορέων υλοποίησης, ο οποίος είναι κρίσιμος και αποφασιστικός. Όμως, για να επιτευχθεί η αναγκαία συνεργασία για την προώθηση κοινών στόχων και προγραμμάτων και να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί υλοποίησης, οι φορείς υλοποίησης πρέπει να ενεργοποιηθούν, να αναπτύξουν τις δικές τους υποδομές τεχνογνωσίας, και να εξασφαλίσουν τη συνεργασία ειδικών συνεργατών ή συμβούλων. Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης Σ ε λ ί δ α

13 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης 1.5 Διαδικασία Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Σύμφωνα με τις κυριότερες αλλαγές που επέρχονται με την τροποποίηση του Π.Δ. 185/07 (ΦΕΚ 221/ τεύχος ) από το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/ τεύχος ), καταργείται η διεπιστημονική ομάδα έργου και τις αρμοδιότητές της πλέον ασκεί η αρμόδια υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού. Η η αρμόδια υπάλληλος σε θέματα προγραμματισμού, κ. Καραμπάση Ελένη, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ, ανέλαβε τη σύνταξη του παρόντος σχεδίου και συνεργάστηκε με τα στελέχη της υπηρεσίας για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων και συγκεκριμένα με την υπάλληλο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, κ. νδρεάκου Σταματίνα για τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων (προϋπολογισμούς Δήμου και Νομικών Προσώπων, έσοδα και πηγές εσόδων, λειτουργικά έξοδα κ.λπ.), τον κ. Βερούτη Βασίλη προϊστάμενο του Τμήματος της ς για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τα τεχνικά έργα του Δήμου. Επιπρόσθετα συνεργάστηκε με τον κ. Σαμιώτη Κωνσταντίνο, ο οποίος συγκέντρωσε τα αποτελέσματα της διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδιασμού τα οποία παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος. Τέλος, η αρμόδια υπάλληλος συνεργάστηκε στενά με τη Δημοτική ρχή για την κατάρτιση του παρόντος σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου νατολικής Μάνης. 1.6 Μεθοδολογική Προσέγγιση Σκοπός του βήματος είναι η ολοκλήρωση του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και νάπτυξης, η εκτέλεση των τελικών ενεργειών και η έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και νάπτυξης (αρμόδιο στέλεχος Καραμπάση Ελένη, Διοικητικού - Οικονομολόγου) συνέταξε το τελικό κείμενο του Σχεδίου Επιχειρησιακού προγράμματος και το υπέβαλε με το υπ αρίθμ / έγγραφο, στην Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών προσώπων και έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, υποβάλλεται προς έλεγχο νομιμότητας, για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του, στην υτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤ της ποκεντρωμένης Διοίκησης ή στο γενικό Γραμματέα της ποκεντρωμένης Διοίκησης σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί η υτοτελής Υπηρεσία ΟΤ. Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης Σ ε λ ί δ α

14 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του, καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. 1.7 Διάρθρωση Επιχειρησιακού Προγράμματος Το 1 ο κεφάλαιο αποτελεί την Εισαγωγή της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, του Επιχειρησιακού και Οικονομικού Προγραμματισμού. Στο 2 ο κεφάλαιο γίνεται συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Διαβούλευσης της Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. ναφορά γίνεται στη γνώμη και τις προτάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης καθώς και στις προτάσεις των Προέδρων των Τ.Σ., των φορέων, των πολιτών κτλ. Το 3 ο κεφάλαιο αποτελεί την παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε επιμέρους Άξονες, Μέτρα και Στόχους. Παρουσιάζεται επίσης η τελική δομή του Προγράμματος όπως διαμορφώθηκε. Στο 4 ο κεφάλαιο περιλαμβάνονται αναλυτικά οι περιγραφές των σχεδίων δράσης ενώ γίνεται αναφορά και στον μηχανισμό και τις διαδικασίες παρακολούθησης. Στο 5 ο κεφάλαιο προγραμματίζονται σε βάθος τετραετίας , ομαδοποιούνται και ιεραρχούνται οι δράσεις του προγράμματος. Στο 6 ο κεφάλαιο τεκμηριώνονται οι δράσεις με βάση τον οικονομικό προγραμματισμό σε βάθος τετραετίας, συμπεριλαμβανομένου και του προγραμματισμού των νομικών προσώπων. Το 7 ο κεφάλαιο περιλαμβάνει τους δείκτες παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και συγκεκριμένα γίνεται αναφορά σε δείκτες αποτελέσματος, εισροών και εκροών και αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας και τέλος στο 8 ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφία που αξιοποιήθηκε από το Δήμο νατολικής Μάνης. Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης Σ ε λ ί δ α

15 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Δημόσια Διαβούλευση Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης Σ ε λ ί δ α

16 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης 2 ΔΗΜΟΣΙ ΔΙΒΟΥΛΕΥΣΗ 2.1 Εισαγωγή Ο Δήμος νατολικής Μάνης, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, προγραμμάτισε και οργάνωσε μια σειρά από ενέργειες, προκειμένου να μπορέσουν, όσο το δυνατόν περισσότεροι κάτοικοι να πούνε την γνώμη τους, για τα προβλήματα της περιοχής, και να καταθέσουν τις προτάσεις τους για αυτά. Πιο συγκεκριμένα: ναρτήθηκε, στην ιστοσελίδα του Δήμου, το πλήρες κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Διαβούλευσης η περίληψη του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μοιράστηκαν ερωτηματολόγια σε όλο το Δήμο Διατέθηκε τηλεφωνική γραμμή και για προτάσεις 2.2 Ερωτηματολόγια - παντήσεις Στο πλαίσιο της Δημόσιας διαβούλευσης, για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου νατολικής Μάνης, απαντήθηκαν 45 ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια αυτά διανεμήθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου στα Σχολεία, στο Δημαρχείο, στις τοπικές κοινότητες, σε φορείς και στα Νομικά Πρόσωπα. Επίσης, το εν λόγω ερωτηματολόγιο, είχε αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου προκειμένου να γίνει γνωστό και στα άτομα που είναι χρήστες του διαδικτύου. Παρακάτω, αναλύονται διεξοδικά τα ευρήματα, από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων, που οδηγούν σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, για τα προβλήματα της νατολικής Μάνης και για πώς τα βιώνουν οι κάτοικοί του. Πολύ σημαντικό θα ήταν να μελετήσει κανείς τις απαντήσεις, με βάση την περιοχή και την ηλικία. Είναι χαρακτηριστική η ένταση και η συχνότητα με την οποία τίθενται τα προβλήματα. Τα κυριότερα προβλήματα, με βάση τις απαντήσεις των κατοίκων, είναι: Επέκταση της νακύκλωσης και Βελτίωση της καθαριότητας Τουριστική Προβολή - Τεκμηρίωση και Προβολή του Πολιτισμού της Περιοχής Βελτίωση οδικού δικτύου - κατάσταση - ασφάλεια Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης Σ ε λ ί δ α

17 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Διαχείριση φυσικών πόρων - Βελτίωση της Ύδρευση Δημιουργία χώρων άθλησης Δημιουργία παιδικών χαρών - ελεύθερων χώρων Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο, περιλάμβανε μια σειρά ερωτήσεων, με τις οποίες ζητούνταν από τους πολίτες να αναφέρουν οι ίδιοι (χωρίς περιορισμό) τα κυριότερα προβλήματα που υπάρχουν στους ακόλουθους τομείς: ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΜΕΤΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ - ΣΤΘΜΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥ ΚΘΡΙΟΤΗΤ & ΔΙΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔ ΙΣΟΤΗΤ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΙΔΕΙ/ΝΕΟΛΙ ΠΣΧΟΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΟΤΗΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΆΝΩΣΗ-ΔΙΔΙΚΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΣΙ ΝΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΣΙΩΝ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Οι επισημάνσεις των κρίσιμων ζητημάτων - προτάσεων των πολιτών, για κάθε ένα από τους παραπάνω τομείς, ταξινομούνται ως ακολούθως: Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης Σ ε λ ί δ α

18 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης % ΒΡΥΤΗΤΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΣΗ ΙΔΙΙΤΕΡ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΚΘΟΛΟΥ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΞΗ & ΕΦΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΟΠ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΝΠΛΣΕΩΝ ΚΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΕΜΒΣΕΩΝ ΕΞΣΦΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΕΞΣΦΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΞΗΣΗ ΠΡΣΙΝΟΥ % ΒΡΥΤΗΤΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΣΗ ΙΔΙΙΤΕΡ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΚΘΟΛΟΥ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΕΠΕΚΤΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ- 1.2 ΜΕΤΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ- ΣΤΘΜΕΥΣΗ- ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙ ΚΤΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΔΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΦΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ & ΔΕΙΩΝ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΤΩΝ ΣΤΘΜΕΥΣΗΣ % ΒΡΥΤΗΤΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΣΗ ΙΔΙΙΤΕΡ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΚΘΟΛΟΥ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ 1.3 ΥΔΡΕΥΣΗ- ΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης Σ ε λ ί δ α

19 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης ΕΠΕΞΕΡΓΣΙ ΛΥΜΤΩΝ ΝΒΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ % ΒΡΥΤΗΤΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΣΗ ΙΔΙΙΤΕΡ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΚΘΟΛΟΥ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΕΠΕΚΤΣΗ ΝΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΘΡΙΟΤΗΤ & ΔΙΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΝΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟ Τ ΠΟΡΡΙΜΜΤ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΘΡΙΟΤΗΤΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΠΟΡΡΙΜΜΤΩΝ ΚΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΘΡΙΟΤΗΤΣ % ΒΡΥΤΗΤΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΣΗ ΙΔΙΙΤΕΡ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΚΘΟΛΟΥ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ 1.5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙ ΒΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΝΟΤΗΤΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ % ΒΡΥΤΗΤΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΣΗ ΙΔΙΙΤΕΡ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΚΘΟΛΟΥ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης Σ ε λ ί δ α

20 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης 2.1 ΥΓΕΙ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΣ ΗΛΗΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΙ ΠΡΟΓΡΜΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΣ ΝΗΠΙΩΝ & ΝΕΟΛΙΣ ΠΡΟΣΤΣΙ ΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ % ΒΡΥΤΗΤΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΣΗ ΙΔΙΙΤΕΡ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΚΘΟΛΟΥ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ 2.2 ΙΣΟΤΗΤ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΤΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΥΝΙΚΕΙΩΝ ΘΕΜΤΩΝ & ΘΕΜΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΣ ΦΥΛΛΩΝ % ΒΡΥΤΗΤΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΣΗ ΙΔΙΙΤΕΡ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΚΘΟΛΟΥ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΛΛΙΕΡΓΕΙ ΚΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ & ΕΥΙΣΘΗΣΙΣ ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΚΙ ΝΒΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΜΕΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ % ΒΡΥΤΗΤΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΣΗ ΙΔΙΙΤΕΡ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΚΘΟΛΟΥ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ 2.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΣ Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης Σ ε λ ί δ α

21 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης ΚΛΛΙΕΡΓΕΙ ΚΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ & ΕΥΙΣΘΗΣΙΣ ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΚΙ ΝΒΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΜΕΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ % ΒΡΥΤΗΤΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΣΗ ΙΔΙΙΤΕΡ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΚΘΟΛΟΥ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΤΣΤΣΕΩΝ ΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΔΟΣΗ ΜΖΙΚΟΥ ΘΛΗΤΙΣΜΟΥ % ΒΡΥΤΗΤΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΣΗ ΙΔΙΙΤΕΡ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΚΘΟΛΟΥ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΤΣΤΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΙΔΕΙ/ ΝΕΟΛΙ ΕΠΓΓΕΛΜΤΙΚΗ ΚΤΡΤΙΣΗ & ΔΙ ΒΙΟΥ ΜΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΙΣ ΣΤ ΚΟΙΝ-ΠΡΟΓΡΜΜΤ ΠΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ % ΒΡΥΤΗΤΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΣΗ ΙΔΙΙΤΕΡ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΚΘΟΛΟΥ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ 3.1 ΠΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙ ΠΛΣΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΣΧΟΛΗΣΗΣ Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης Σ ε λ ί δ α

22 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης % ΒΡΥΤΗΤΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΣΗ ΙΔΙΙΤΕΡ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΚΘΟΛΟΥ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ 3.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΟΤΗΤ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΔΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΙΝΟΤΟΜΙΣ % ΒΡΥΤΗΤΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΣΗ ΙΔΙΙΤΕΡ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΚΘΟΛΟΥ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ % ΒΡΥΤΗΤΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΣΗ ΙΔΙΙΤΕΡ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΚΘΟΛΟΥ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΦΝΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΔΙΚΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ, ΔΗΜΟΠΡΣΙΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΔΙΔΙΚΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΣΓΩΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΔΙΚΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ, ΔΗΜΟΠΡΣΙΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΙ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΝΟΤΗΤΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης Σ ε λ ί δ α

23 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης % ΒΡΥΤΗΤΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΣΗ ΙΔΙΙΤΕΡ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΚΘΟΛΟΥ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ 4.2 ΔΙΔΙΚΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΚΣΙΩΝ ΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣ ΚΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΧΥΤΕΡΗ & ΚΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ % ΒΡΥΤΗΤΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΣΗ ΙΔΙΙΤΕΡ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΚΘΟΛΟΥ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ 4.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ- ΨΗΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΤ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΕΡΓΖΟΜΕΝΩΝ & ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΔΙΚΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) % ΒΡΥΤΗΤΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΣΗ ΙΔΙΙΤΕΡ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΚΘΟΛΟΥ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ 4.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΝΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΣΙΣ ΚΛΥΤΕΡΗ ΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΝΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΣΗ % ΒΡΥΤΗΤΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης Σ ε λ ί δ α

24 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης ΙΔΙΙΤΕΡ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΚΘΟΛΟΥ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ 4.5 ΕΥΤΞΙ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΣΙ ΚΛΥΤΕΡΗ ΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΝΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ % ΒΡΥΤΗΤΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΣΗ ΙΔΙΙΤΕΡ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΚΘΟΛΟΥ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ 4.6 ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΚΙ ΕΡΕΥΝ ΝΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΣΙΣ ΜΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΝΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΣΙΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ % ΒΡΥΤΗΤΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΣΗ ΙΔΙΙΤΕΡ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΚΘΟΛΟΥ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ 4.7 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΩΝ ΙΡΕΤΩΝ % ΒΡΥΤΗΤΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΣΗ ΙΔΙΙΤΕΡ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΚΘΟΛΟΥ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ ΣΗΜΝΤΙΚΟΣ 5.1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης Σ ε λ ί δ α

25 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΡΜΟΔΙΟΤΗΤ ΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΗΜΝΤΙΚΩΝ ΓΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΙ ΠΟ ΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Επεξεργασία παντήσεων Ερωτηματολογίου Δημόσιας Διαβούλευσης Στην συνέχεια παρουσιάζονται ομαδοποιημένες οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων για το Ε.Π. του Δήμου νατολικής Μάνης Στα ερωτηματολόγια απάντησαν 34 άνδρες και 11 γυναίκες. πό τα 45 άτομα που απάντησαν στα ερωτηματολόγια, 3 ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-30, 36 άτομα στην ηλικιακή ομάδα και 5 άτομα στην ηλικιακή ομάδα 65 και άνω. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα αποτελέσματα της διαβούλευσης σχετικά με τα δυνατά και αδύνατα σημεία του Δήμου νατολικής Μάνης. Για την αξιολόγηση τους χρησιμοποιήθηκε κλίμακα Lickert (ΚΛΙΜΚ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 5= πολύ μεγάλο, 4=μεγάλο, 3=μέτριο, 2=μικρό, 1=καθόλου). ΔΥΝΤ ΣΗΜΕΙ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΤ Η ύπαρξη σημαντικών πολιτιστικών υποδομών, ιστορικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων τόσο μέσα στο Ιστορικό κέντρο όσο και σε γειτνίαση με το σύγχρονο αστικό ιστό παρέχουν σημαντικές δυνατότητες προσέλκυσης ποιοτικού, θεματικού και εναλλακτικού τουρισμού. Επίσης οι τουριστικές υποδομές που λειτουργούν στο Δήμο, δίνουν ώθηση στον τουρισμό. Η ωρίμανση μελετών για την εκτέλεση έργων αναπλάσεων, ανακατασκευών και συντήρησης κοινόχρηστων χώρων από το Δήμο νατολικής Μάνης και η δυνατότητα για χρηματοδότηση των έργων αυτών στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου ναφοράς (ΕΣΠ ). Η ύπαρξη του εκτεταμένου παραθαλάσσιου μετώπου το οποίο αποτελεί διαχρονικό στοιχείο της ταυτότητας της περιοχής και τουριστικό πόλο έλξης. Η υλοποίηση δημοτικού αλλά και ιδιωτικών ευρυζωνικών δικτύων που προάγουν τον ανταγωνισμό, προσελκύουν τις επενδύσεις επιχειρήσεων που στηρίζονται στις προηγμένες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας και αναβαθμίζουν τις υποδομές της εκπαίδευσης, των κοινωνικών υπηρεσιών, της υγείας και της δημόσιας διοίκησης. Η εφαρμογή του ΣΧΟΟΠ Δήμου Οιτύλου, η σύνταξη ΣΧΟΟΠ για τους υπόλοιπους Δήμους και την Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού ΡΙΘΜΟΣ ΠΝΤΗΣΕΩΝ - ΚΛΙΜΚ Μέσος Όρος 4,6 4,4 4,55 4 3,72 Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης Σ ε λ ί δ α

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. Εισαγωγή ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας καταρτίστηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού και τέθηκε υπόψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Χ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2012 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014 ΝΟΜΟΣ : ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 2821341600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ 2012-2014 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΚΑ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΟΚΤΩ ΚΥΚΛΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 3. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα