Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Λιθουανία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Λιθουανία"

Transcript

1 Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Λιθουανία

2 Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος αμοιβαίας πληροφόρησης για την κοινωνική προστασία (MISSOC). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο MISSOC παρέχονται στη διεύθυνση: Ο παρών οδηγός παρέχει μια γενική περιγραφή του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στις αντίστοιχες χώρες. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται μέσω άλλων δημοσιεύσεων του δικτύου MISSOC, οι οποίες διατίθενται μέσω του παραπάνω συνδέσμου. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς που παρατίθενται στο παράρτημα Ι του παρόντος οδηγού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάθε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της δεν φέρουν καμία ευθύνη κατ οιονδήποτε τρόπο για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα δημοσίευση. Ευρωπαϊκή Ένωση, 2012 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Ιούλιος

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο Ι: Εισαγωγή, οργάνωση και χρηματοδότηση... 4 Εισαγωγή... 4 Οργάνωση της κοινωνικής προστασίας... 4 Χρηματοδότηση... 5 Κεφάλαιο II: Υγειονομική περίθαλψη... 6 Πότε δικαιούστε υγειονομική περίθαλψη;... 6 Τι καλύπτεται;... 6 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη;... 7 Κεφάλαιο ΙΙΙ: Παροχές ασθενείας σε χρήμα... 8 Πότε δικαιούστε παροχές ασθενείας σε χρήμα;... 8 Τι καλύπτεται;... 8 Πώς αποκτάτε πρόσβαση σε παροχές ασθενείας σε χρήμα;... 9 Κεφάλαιο IV: Παροχές μητρότητας και πατρότητας...10 Πότε δικαιούστε παροχές μητρότητας και πατρότητας;...10 Τι καλύπτεται;...10 Πώς αποκτάτε πρόσβαση σε παροχές μητρότητας και πατρότητας;...11 Κεφάλαιο V: Παροχές αναπηρίας...12 Πότε δικαιούστε παροχές αναπηρίας;...12 Τι καλύπτεται;...13 Πώς αποκτάτε πρόσβαση σε παροχές αναπηρίας;...14 Κεφάλαιο VI: Συντάξεις και παροχές γήρατος...15 Πότε δικαιούστε παροχές γήρατος;...15 Τι καλύπτεται;...15 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στις παροχές γήρατος;...16 Κεφάλαιο VII: Παροχές επιζώντων...17 Πότε δικαιούστε παροχές επιζώντων;...17 Τι καλύπτεται;...18 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στις παροχές επιζώντων;...19 Κεφάλαιο VIII: Παροχές εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών...20 Πότε δικαιούστε παροχές εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών;..20 Τι καλύπτεται;...21 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στις παροχές εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών;...22 Κεφάλαιο IX: Οικογενειακά επιδόματα...23 Πότε δικαιούστε οικογενειακά επιδόματα;...23 Τι καλύπτεται;...23 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στα οικογενειακά επιδόματα;...24 Κεφάλαιο Χ: Ανεργία...25 Πότε δικαιούστε παροχές ανεργίας;...25 Τι καλύπτεται;...26 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στις παροχές ανεργίας;...27 Κεφάλαιο ΧΙ: Ελάχιστοι πόροι διαβίωσης...28 Πότε δικαιούστε παροχές λόγω ελάχιστων πόρων διαβίωσης;...28 Τι καλύπτεται;...29 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στα επιδόματα λόγω ελάχιστων πόρων διαβίωσης;...30 Κεφάλαιο ΧΙΙ: Μακροχρόνια φροντίδα...31 Πότε δικαιούστε μακροχρόνια φροντίδα;...31 Τι καλύπτεται;...32 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στη μακροχρόνια φροντίδα;...32 Παράρτημα: Χρήσιμες διευθύνσεις και χρήσιμοι δικτυακοί τόποι...33 Ιούλιος

4 Κεφάλαιο Ι: Εισαγωγή, οργάνωση και χρηματοδότηση Εισαγωγή Οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης της Λιθουανίας καλύπτουν τους ακόλουθους κινδύνους: υγειονομική περίθαλψη, ασθένεια, μητρότητα (πατρότητα) εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες επιδόματα θανάτου σύνταξη αναπηρίας σύνταξη γήρατος, πρόωρης συνταξιοδότησης και επιζώντων ανεργίας οικογενειακά επιδόματα. Η βασική προϋπόθεση για να δικαιούται κάποιος τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης είναι να είναι μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος και να καταβάλλει εισφορές. Το Εθνικό ταμείο κοινωνικής ασφάλισης υπό το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας και τα τοπικά παραρτήματά του εγγράφουν αυτά τα άτομα στο μητρώο κοινωνικής ασφάλισης. Όλοι οι κλάδοι της λιθουανικής κοινωνικής ασφάλισης είναι υποχρεωτικοί για τους μισθωτούς, ενώ ορισμένοι μόνο (σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη, μητρότητα και πατρότητα) αφορούν τους αυτοαπασχολούμενους. Οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να ασφαλίζονται προαιρετικά σε άλλους κλάδους. Οι αυτοαπασχολούμενοι δεν καλύπτονται αυτόματα από ασφάλιση ασθενείας (μπορούν, όμως, να ασφαλιστούν εγγραφόμενοι σε προαιρετική κοινωνική ασφάλιση ασθενείας). Δεν καλύπτονται αυτόματα από ασφάλιση εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και ανεργίας, αλλά ασφαλίζονται αυτόματα για κύρια και επικουρική σύνταξη εκτός από τους αυτοαπασχολούμενους ιδιοκτήτες ατομικής επαγγελματικής άδειας, που είναι ασφαλισμένοι μόνο για κύρια σύνταξη. Η ασφάλιση ασθενείας (στην ουσία οι παροχές σε είδος και όχι οι παροχές ασθενείας σε χρήμα) είναι υποχρεωτική για όλους τους μόνιμους κατοίκους. Τα συστήματα συνταξιοδοτικής ασφάλισης και ασφάλισης ασθένειας είναι διαφορετικά για τους μισθωτούς και τους αυτοαπασχολούμενους (το σύστημα παροχών είναι το ίδιο για όλους, αλλά διαφέρουν οι εισφορές). Οργάνωση της κοινωνικής προστασίας Την κοινωνική ασφάλιση στη Λιθουανία διαχειρίζονται κυρίως οι ακόλουθοι φορείς: Το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Απασχόλησης (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), αποστολή του οποίου είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και απασχόλησης, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες, προκειμένου να βελτιωθεί η κοινωνική ασφάλιση των μόνιμων κατοίκων της Λιθουανίας. Το υπουργείο αναπτύσσει πολιτικές και τα συντάσσει νομοσχέδια για κάθε κλάδο της κοινωνικής ασφάλισης (εκτός της υγειονομικής περίθαλψης) Το Εθνικό ταμείο κοινωνικής ασφάλισης υπό το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Ιούλιος

5 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, SoDra) και τα τοπικά παραρτήματά του είναι αρμόδια για τα συστήματα συνταξιοδοτικής ασφάλισης, ασφάλισης ασθένειας και μητρότητας (παροχές σε χρήμα), τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες. Επίσης, το Εθνικό ταμείο κοινωνικής ασφάλισης υπό το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση των εισφορών σε όλα τα συστήματα και τη μεταφορά τους στο Εθνικό ταμείο ασφάλισης υγείας (Valstybinė ligonių kasa), στο Εθνικό κέντρο απασχόλησης (Lietuvos darbo birža) και στα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία το Λιθουανικό κέντρο απασχόλησης υπό το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας (Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) και τα τοπικά παραρτήματά του είναι αρμόδια για τη λήψη ενεργητικών και παθητικών μέτρων κατά της ανεργίας οι δημοτικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας είναι αρμόδιες για την πλειονότητα των παροχών εκτός ασφάλισης (οικογενειακές παροχές) και κοινωνικές υπηρεσίες το σύστημα υγείας τελεί υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Υγείας (Sveikatos apsaugos ministerija) και, υπό την αιγίδα του, του Εθνικού ταμείου ασφάλισης υγείας υπό το Υπουργείο Υγείας (Valstybinė ligonių kasa). Το Υπουργείο υγείας διεκπεραιώνει τα καθήκοντα κρατικής διοίκησης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και εφαρμόζει επίσης την κρατική πολιτική στον συγκεκριμένο τομέα. Το Εθνικό ταμείο ασφάλισης υγείας υπό το Υπουργείο Υγείας εκτελεί τον προϋπολογισμό του ταμείου υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας, καταβάλλει τις αμοιβές των συμβεβλημένων ιδρυμάτων κοινωνικής ασφάλισης ασθένειας μέσω του Περιφερειακού ταμείου ασθενών για τις υπηρεσίες που παρέχονται στους ασφαλισμένους (παροχές ασθένειας και μητρότητας σε είδος) και ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών και της υγειονομικής περίθαλψης. Χρηματοδότηση Τα λιθουανικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης χρηματοδοτούνται κατ ουσίαν από τις εισφορές (των ασφαλισμένων και των εργοδοτών) και από τη φορολογία. Το ποσοστό βασικής εισφοράς που καταβάλλεται από τον εργοδότη ανέρχεται στο 30,8% του συνόλου των ακαθάριστων αποδοχών για όλους τους κινδύνους (εκτός των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών) και το ποσοστό βασικής εισφοράς που καταβάλλεται από τον εργαζόμενο είναι 9,0%. Συνεπώς, το συνολικό ποσοστό εισφοράς για όλους τους κινδύνους (εκτός των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών) είναι 39,8%. Το κράτος καταβάλλει εισφορές για ορισμένες μόνο κατηγορίες ατόμων (μερική συμμετοχή στη χρηματοδότηση), ιδίως για τα παιδιά. Σύμφωνα με τη λιθουανική νομοθεσία οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες διαφέρουν ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου στις διάφορες επιχειρήσεις και καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη. Το ποσοστό, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 0,18% και 1,8%, υπολογίζεται βάσει των ακαθάριστων εισοδημάτων, Τα επιδόματα θανάτου και οι οικογενειακές παροχές δεν βασίζονται σε εισφορές. Αποτελούν μέρος του γενικού συστήματος που ισχύει για όλα όλους όσοι διαμένουν στη Λιθουανία. Ιούλιος

6 Κεφάλαιο II: Υγειονομική περίθαλψη Πότε δικαιούστε υγειονομική περίθαλψη; Η επείγουσα υγειονομική περίθαλψη είναι εγγυημένη για όλους τους μόνιμους κατοίκους. Οι ασφαλισμένοι έχουν πρόσβαση και σε άλλες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, στο πλαίσιο των οποίων η πλειοψηφία του κόστους της θεραπείας καλύπτεται από την ασφάλιση. Όσοι δεν καταβάλλουν τις υποχρεωτικές εισφορές και δεν είναι ασφαλισμένοι από το κράτος επωμίζονται ιδία δαπάνη το κόστος της θεραπείας. Πέραν της υποχρεωτικής ασφάλισης, είναι εφικτή η εγγραφή σε προαιρετική ασφάλιση ασθένειας. Τι καλύπτεται; Το κόστος των ακόλουθων παροχών καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της υποχρεωτικής ασφάλισης ασθενείας: θεραπευτική ιατρική βοήθεια ιατρική αποκατάσταση νοσηλευτική περίθαλψη κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την ατομική περίθαλψη υγείας ατομικές ιατρικές εξετάσεις. Η ιατρική περίθαλψη παρέχεται, κατά κανόνα, δωρεάν. Για τις υπηρεσίες υγείας που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τον ίδιο τον ασφαλισμένο, υπάρχει κατάλογος αμοιβών. Πρόκειται, για παράδειγμα, για την περίπτωση των αμβλώσεων (εκτός εάν αυτές πραγματοποιούνται βάσει ιατρικής υπόδειξης), της χειροπρακτικής θεραπείας και της αισθητικής χειρουργικής. Η οδοντιατρική περίθαλψη καλύπτεται μερικώς για τους ενήλικες (επωμίζονται ένα μέρος της δαπάνης), ενώ παρέχεται δωρεάν για τα παιδιά κάτω των 18 ετών. Τα έξοδα οδοντιατρικής πρόθεσης καλύπτονται για τα άτομα με αναπηρία και για τους συνταξιούχους. Στις περιπτώσεις εξωτερικών ασθενών τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στον επίσημο κατάλογο καλύπτονται πλήρως για: παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών άτομα για τα οποία αναγνωρίζεται ανικανότητα προς εργασία ή άτομα που έχουν φτάσει σε ηλικία συνταξιοδότησης και αναγνωρίζονται ως έχοντα σημαντικές ειδικές ανάγκες. Η κάλυψη αυτή ανέρχεται στο 100%, 90%, 80% ή στο 50% για τα άτομα που πάσχουν από ορισμένες ασθένειες (ειδικός κατάλογος). Οι συνταξιούχοι, τα άτομα που περιλαμβάνονται στην κατηγορία αναπηρίας 2 ή όσοι έχουν απολέσει την ικανότητά τους προς εργασία σε ποσοστό 60%-70% και όσοι λαμβάνουν σύνταξη κοινωνικής πρόνοιας (Šalpos pensija) καλύπτονται κατά ποσοστό 50%. Το κόστος των φαρμακευτικών προϊόντων για τους ασφαλισμένους που έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο συνυπολογίζεται στην τιμή αναφοράς της νοσοκομειακής περίθαλψης. Ιούλιος

7 Οι προθέσεις, οι ενδοφθάλμιοι φακοί και τα ακουστικά βοηθήματα που αγοράζονται από το Εθνικό ταμείο ασφάλισης υγείας (Valstybinė ligonių kasa) παρέχονται δωρεάν στους ασφαλισμένους. Εντούτοις, το άτομο που επιθυμεί διαφορετικό μοντέλο από αυτό που του προτείνεται πρέπει να το πληρώσει στο ακέραιο. Το Εθνικό ταμείο ασφάλισης υγείας επιστρέφει μέρος των δαπανών που καταβάλλονται για κοχλιακά εμφυτεύματα, βοηθήματα ακοής και ενδοπροθέσεις (ώστε να καλυφθεί η διαφορά μεταξύ του ποσού που καταβάλλει το Εθνικό ταμείο ασθενών για την αντίστοιχη συσκευή και της τιμής της στο εμπόριο). Οι ημέρες παραμονής σε σανατόρια βαρύνουν τους ασφαλισμένους, βάσει των επίσημων βασικών τιμών. Για τη θεραπεία παιδιών κάτω των 7 ετών ή παιδιών με αναπηρία κάτω των 18 ετών σε σανατόριο, προβλέπεται αποζημίωση 90%. Τα έξοδα αποκατάστασης αποζημιώνονται πλήρως για παιδιά κάτω των 18 ετών, για άτομα με αναπηρία από 60 έως 100% και για άτομα που αναρρώνουν από σοβαρή ασθένεια (βάσει του επίσημου καταλόγου) και τα οποία διαθέτουν παραπεμπτικό από γιατρό. Πώς αποκτάτε πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη; Κάθε ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να επιλέξει γιατρό και ίδρυμα υγειονομικής περίθαλψης σε όλες τις βαθμίδες περίθαλψης. Όσον αφορά, όμως, την επιλογή γενικού γιατρού, αυτή γίνεται υποχρεωτικά από τον κατάλογο γενικών γιατρών. Μόνον αυτοί είναι αρμόδιοι να παραπέμψουν τον ασφαλισμένο σε ειδικό γιατρό. Η πρόσβαση σε ειδικούς ιατρούς είναι δωρεάν όταν ο ασθενής παραπέμπεται από γενικό ιατρό. Μόνο η εξέταση από δερματολόγο-αφροδισιολόγο μπορεί να γίνεται χωρίς τέτοιο παραπεμπτικό. Είναι επίσης αρμόδιοι, μαζί με τους ειδικούς γιατρούς, να συνιστούν νοσοκομειακή περίθαλψη. Το συγκεκριμένο σύστημα παραπομπής δεν εφαρμόζεται σε έκτακτα περιστατικά. Ιούλιος

8 Κεφάλαιο ΙΙΙ: Παροχές ασθενείας σε χρήμα Πότε δικαιούστε παροχές ασθενείας σε χρήμα; Η ασφάλιση παροχών ασθενείας σε χρήμα είναι υποχρεωτική για όλους τους μισθωτούς και τα άτομα που εξομοιώνονται με αυτούς. Η ελάχιστη περίοδος ασφάλισης είναι 3 μήνες κατά τους τελευταίους 12 μήνες ή τουλάχιστον 6 μήνες κατά τους τελευταίους 24 μήνες. Οι παροχές ασθενείας καταβάλλονται στους ασφαλισμένους οι οποίοι: ασθενούν παραμένουν στο σπίτι για να φροντίσουν ένα μέλος της οικογένειάς τους που ασθενεί έχουν ανάγκη θεραπείας εντός νοσοκομείου με ειδίκευση στην προσθετική - ορθοπεδική δεν επιτρέπεται να εργαστούν διότι έχουν τεθεί υπό απομόνωση(καραντίνα) ή παραμένουν στο σπίτι για να φροντίσουν παιδιά τα οποία δεν επιτρέπεται να πηγαίνουν στο βρεφονηπιακό σταθμό για τον ίδιο λόγο. είναι γονέας που αναλαμβάνει τη φροντίδα του παιδιού όταν ο άλλος γονέας βρίσκεται σε άδεια μητρότητας/πατρότητας αλλά δεν μπορεί να φροντίσει το παιδί λόγω ασθένειας. Οι παροχές δεν μπορούν να καταβάλλονται σε άτομα: τα οποία τραυματίζονται διαπράττοντας αδίκημα τα οποία έχουν τα ίδια προκαλέσει βλάβη στην υγεία τους των οποίων η ασθένεια οφείλεται στον αλκοολισμό ή στην τοξικομανία (εκτός και αν έχουν εισαχθεί εθελοντικά σε νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθούν σε θεραπεία αποτοξίνωσης). Τι καλύπτεται; Ποσό του επιδόματος Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται παροχές ασθενείας από την πρώτη ημέρα. Τις δύο πρώτες ημέρες, ο εργοδότης καταβάλλει τουλάχιστον το 80% (και όχι πάνω από 100%) του αντισταθμιστικού μισθού του μισθωτού (Kompensuojamasis uždarbis). Μετά τις πρώτες δύο ημέρες το 40%, και μετά την έβδομη ημέρα το 80%, του μέσου μηνιαίου αντισταθμιστικού μισθού καταβάλλεται από το τοπικό παράρτημα του Εθνικού ταμείου κοινωνικής ασφάλισης υπό το Υπουργείο κοινωνικής ασφάλισης και εργασίας. Ο μέσος αντισταθμιστικός μισθός περιλαμβάνει το μέσο μισθό με βάση το δεδουλευμένο εισόδημα του ασφαλισμένου για τρεις συνεχείς μήνες που προηγούνται του τελευταίου μήνα που έπεται εκείνου όπου προέκυψε η προσωρινή ανικανότητα. Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3,2 του κρατικού εγγυημένου εισοδήματος για το τρέχον έτος (αν και οι εισφορές παρακρατούνται από τον πλήρη μισθό). Οι παροχές δεν μπορούν να είναι χαμηλότερες από το 25% του κρατικού εγγυημένου εισοδήματος του τρέχοντος έτους (einamųjų metų draudžiamosios pajamos). Ιούλιος

9 Διάρκεια των παροχών Το πιστοποιητικό ασθενείας μπορεί να παραταθεί για καθορισμένη περίοδο (τουλάχιστον 4 μήνες ή 122 ημερολογιακές ημέρες) στην περίπτωση συνεχόμενης ανικανότητας προς εργασία. Σε κάποιες περιπτώσεις η περίοδος αυτή μπορεί να επιμηκυνθεί στις 244 ημερολογιακές ημέρες, εάν η ανικανότητα προς εργασία ήταν περιοδική, όπως στην περίπτωση που το άτομο πάσχει από φυματίωση τους τελευταίους 12 μήνες. Εάν το άτομο δεν θεραπευτεί με το πέρας αυτής της περιόδου, πρέπει υποχρεωτικά να απευθυνθεί στο γραφείο αξιολόγησης αναπηρίας και ικανότητας προς εργασία (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba), το οποίο είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση του βαθμού της αναπηρίας του. Οι μισθωτοί με αναγνωρισμένη αναπηρία και οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη στο πλαίσιο της εθνικής κοινωνικής ασφάλισης λόγω της ανικανότητάς τους προς εργασία (Neteko darbingumo pensija) δεν μπορούν να λάβουν παροχές ασθενείας για περισσότερες από 90 ημέρες κατ έτος. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τα εργατικά ατυχήματα, ούτε για τις επαγγελματικές ασθένειες. Όταν ένα άτομο εισάγεται εθελοντικά στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε θεραπεία απεξάρτησης από το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά, μπορεί να λάβει επίδομα ασθένειας για 14 ημέρες κατά το μέγιστο. Η μέγιστη διάρκεια χορήγησης των παροχών για τα άτομα που φροντίζουν μέλος της οικογένειάς τους είναι: ενήλικες: 7 ημέρες άπαξ για ασθένεια παιδιά κάτω των 14 ετών: 14 ημέρες άπαξ για ασθένεια παιδιά κάτω των 7 ετών που έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο: κατά τη διάρκεια της θεραπείας αλλά όχι για διάστημα μεγαλύτερο των 120 μερών παιδιά κάτω των 18 ετών που πάσχουν από ογκολογική-αιματολογική ασθένεια και τα οποία υποβλήθηκαν σε πολύπλοκη εγχείρηση ή υπέστησαν τραυματισμό ή εγκαύματα: καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά όχι πάνω από 120 ημέρες κατ έτος γονέας που αναλαμβάνει τη φροντίδα του παιδιού όταν ο άλλος γονέας βρίσκεται σε άδεια μητρότητας/πατρότητας αλλά δεν μπορεί να φροντίσει το παιδί λόγω ασθένειας: 14 ημέρες. Πώς αποκτάτε πρόσβαση σε παροχές ασθενείας σε χρήμα; Τις παροχές ασθένειας χρηματοδοτούν οι υπόχρεοι ασφάλισης (εργοδότες, δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις, ιδρύματα, οργανισμοί) ή οι τοπικές υπηρεσίες του Εθνικού ταμείου κοινωνικής ασφάλισης υπό το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας. Οι παροχές καταβάλλονται με την προσκόμιση πιστοποιητικού ασθενείας και άλλων σχετικών εγγράφων. Ιούλιος

10 Κεφάλαιο IV: Παροχές μητρότητας και πατρότητας Πότε δικαιούστε παροχές μητρότητας και πατρότητας; Οι παροχές μητρότητας, πατρότητας και μητρότητας/πατρότητας σε χρήμα παρέχονται σε όλους τους ασφαλισμένους που έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για τουλάχιστον 12 μήνες κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 ημερολογιακών μηνών. Δεν απαιτείται ελάχιστη διάρκεια ασφάλισης για άτομα ηλικίας έως 26 ετών όταν μεταξύ της αποφοίτησής τους και της εγγραφής τους σε ασφαλιστικό φορέα έχει μεσολαβήσει διάστημα μικρότερο του ενός τριμήνου. Για μια αρχική περίοδο η παροχή καταβάλλεται τόσο στη μητέρα (παροχή μητρότητας, Motinystės pašalpa) όσο και στον πατέρα (παροχή πατρότητας, Tėvystės pašalpa). Μετά την παρέλευση της σχετικής περιόδου η παροχή εξακολουθεί να καταβάλλεται μόνο στον έναν από τους δύο γονείς, συγκεκριμένα στον γονέα που αντί να επιστρέψει στην εργασία του εξακολουθεί να φροντίζει το παιδί (παροχή μητρότητας/πατρότητας, Motinystės/tėvystės pašalpa). Οι παροχές μητρότητας σε είδος καλύπτονται από το υποχρεωτικό σύστημα ασφάλισης ασθενείας. Τι καλύπτεται; Παροχές σε χρήμα Η παροχή μητρότητας καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, η οποία καλύπτει 70 ημερολογιακές ημέρες πριν από τον τοκετό και 56 ημέρες μετά από τον τοκετό. Σε περίπτωση επιπλοκών κατά τον τοκετό ή πολλαπλού τοκετού, οι παροχές μπορούν να καταβάλλονται για 70 ημέρες μετά τον τοκετό. Η παροχή αντιστοιχεί στον πλήρη αντισταθμιστικό μισθό (Kompensuojamasis uždarbis) (100%) και δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από το ένα τρίτο του κρατικού εγγυημένου εισοδήματος του τρέχοντος έτους. Η παροχή πατρότητας καταβάλλεται στον πατέρα μέχρι το τέλος του πρώτου μήνα που έπεται του τοκετού και ανέρχεται στο 100% του αντισταθμιστικού μισθού του. Η παροχή μητρότητας/πατρότητας καταβάλλεται στον γονέα ο οποίος δεν επιστρέφει στην εργασία του προκειμένου να φροντίσει το παιδί του. Το ποσό εξαρτάται από τη διάρκεια καταβολής που επιλέγεται από τον γονέα: εάν ο ασφαλισμένος επιλέξει να λαμβάνει το επίδομα έως ότου το τέκνο συμπληρώσει την ηλικία του ενός έτους, το ποσό του επιδόματος αποτελεί το 100% του αντισταθμιστικού μισθού του δικαιούχου. Εάν επιλέξει να λαμβάνει το επίδομα έως ότου το τέκνο συμπληρώσει τα 2 έτη, το επίδομα καταβάλλεται σε ποσοστό 70% και 40% του αντισταθμιστικού μισθού του δικαιούχου, έως τα 1α και τα 2α γενέθλια του τέκνου, αντιστοίχως. Στην περίπτωση άνω του ενός τέκνου, τα επιδόματα καταβάλλονται σε ποσοστό 100% του αντισταθμιστικού μισθού. Η παροχή δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το 1/3 του κρατικού εγγυημένου εισοδήματος του τρέχοντος έτους. Ο αντισταθμιστικός μισθός δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3,2 του κρατικού εγγυημένου εισοδήματος του τρέχοντος έτους (αν και οι εισφορές παρακρατούνται από τον πλήρη μισθό). Το επίδομα κυοφορίας (Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai) που ισούται με το διπλάσιο της BSB (βασική κοινωνική παροχή) (Bazinė socialinė išmoka), ήτοι 260 LTL (75 ευρώ), Ιούλιος

11 καταβάλλεται στις εγκύους που δεν είναι επιλέξιμες για παροχή μητρότητας κατά τις 70 ημέρες πριν από τον τοκετό. Παροχές σε είδος Οι παροχές μητρότητας σε είδος καλύπτουν την ιατρική περίθαλψη, τη νοσοκομειακή περίθαλψη ή την περίθαλψη σε μαιευτήριο, τις παρεχόμενες υπηρεσίες από παιδίατρο ή οικογενειακό γιατρό, τα φάρμακα και τις ιατρικές συσκευές, κ.λπ. Πώς αποκτάτε πρόσβαση σε παροχές μητρότητας και πατρότητας; Οι παροχές μητρότητας και πατρότητας και οι παροχές μητρότητας/πατρότητας καταβάλλονται από τις τοπικές υπηρεσίες του Εθνικού ταμείου κοινωνικής ασφάλισης υπό το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα. Η υποβολή των εγγράφων αυτών μπορεί επίσης να γίνει μέσω του διαδικτύου μέσω του διαδικτύου. Ιούλιος

12 Κεφάλαιο V: Παροχές αναπηρίας Πότε δικαιούστε παροχές αναπηρίας; Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης αναπηρίας είναι υποχρεωτικό για τους μισθωτούς και τους αυτοαπασχολούμενους, υπό την προϋπόθεση ότι το δηλωτέο εισόδημά τους προέρχεται από την εργασία τους, καλύπτει τον ενεργό πληθυσμό (μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους) και καταβάλλει συντάξεις που αποτελούνται εν μέρει από την κύρια σύνταξη (κατ αποκοπή ποσό) και εν μέρει από την επικουρική σύνταξη (που σχετίζεται με τις αποδοχές). Ποιοι είναι οι δικαιούχοι; Τα άτομα με αναπηρία ή βαθμό επαγγελματικής ανικανότητας που δεν υπερβαίνει το 55% λαμβάνουν σύνταξη ανικανότητας προς εργασία (Neteko darbingumo pensija) ή σύνταξη κοινωνικής αρωγής (Šalpos pensija). Ισχύουν τρεις βαθμοί αναπηρίας για παιδιά κάτω των 18 ετών (εκτός όσων είναι ή ήταν ασφαλισμένοι στο πλαίσιο της εθνικής κοινωνικής ασφάλισης): σοβαρή, μέτρια και ελαφρά αναπηρία. Όσον αφορά τους ενήλικες και τα άτομα κάτω των 18 ετών οι οποίοι είναι (ή ήταν) ασφαλισμένοι στο πλαίσιο εθνικής κοινωνικής ασφάλισης, ο βαθμός επαγγελματικής ανικανότητας ορίζεται βάσει ιατρικών, λειτουργικών, επαγγελματικών και άλλων κριτηρίων προκειμένου να αξιολογηθεί η ικανότητα του ενδιαφερόμενου προς εργασία καθώς και οι δυνατότητες που έχει να εργαστεί. Η απώλεια της ικανότητας προς εργασία εκφράζεται ποσοστιαία σε σχέση με ένα ανώτατο επίπεδο της τάξης του 100%: η απώλεια της ικανότητας προς εργασία είναι ολική όταν κυμαίνεται μεταξύ 75 και 100% μερική όταν κυμαίνεται μεταξύ 60 και 70% και μερική όταν κυμαίνεται μεταξύ 45 και 55%. Υπάρχει μια κλίμακα υπολογισμού των ειδικών αναγκών των ατόμων που έχουν φθάσει στην ηλικία συνταξιοδότησης. Η κάλυψη διασφαλίζεται από την ημέρα της αίτησης μέχρι την ηλικία της συνταξιοδότησης. Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιωμάτων Όσον αφορά τη μερική σύνταξη (Dalinė pensija), η ελάχιστη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης εξαρτάται από την ηλικία του ατόμου τη στιγμή εμφάνισης της αναπηρίας: κάτω των 22 ετών: 2 μήνες κάτω των 23 ετών: 4 μήνες, κάτω των 24 ετών: 6 μήνες. Η ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια της ασφάλισης αυξάνεται κατά δυο μήνες ανά επιπλέον έτος ηλικίας, μέχρις ότου το άτομο φθάσει στην ηλικία των 38 ετών (η ελάχιστη διάρκεια ασφάλισης που απαιτείται είναι τα 3 έτη) και κατά 6 μήνες ανά Ιούλιος

13 επιπλέον έτος μέχρι την ηλικία των 62 ετών (η ελάχιστη διάρκεια ασφάλισης που απαιτείται είναι τα 15 έτη). Όσον αφορά την πλήρη σύνταξη (Visa pensija), η διάρκεια της υποχρεωτικής ασφάλισης που απαιτείται για πλήρη σύνταξη εξαρτάται επίσης από την ηλικία του δικαιούχου: κάτω των 24 ετών: 1 έτος, μεταξύ 24 και 38 ετών: η απαιτούμενη περίοδος αυξάνεται κατά 4 μήνες ανά επιπλέον έτος, άνω των 38 ετών: η απαιτούμενη διάρκεια αυξάνεται κατά ένα έτος ανά επιπλέον έτος αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της υποχρεωτικής ασφάλισης που έχει καθοριστεί για τη σύνταξη γήρατος (Senatvės pensija). Οι ακόλουθες περίοδοι χωρίς εισφορές λαμβάνονται υπόψη: περίοδοι κατά τις οποίες ο δικαιούχος λαμβάνει παροχές ασθενείας, μητρότητας, επαγγελματικής αποκατάστασης και ανεργίας λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, ορισμένες κατηγορίες ατόμων ασφαλίζονται από το Δημόσιο. Αυτές οι περίοδοι λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων: άτομα που φροντίζουν παιδί κάτω των 3 ετών άτομα που φροντίζουν άτομο με ολική αναπηρία άτομα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία οι σύζυγοι διπλωματών που διαμένουν στο εξωτερικό εκκλησιαστικοί λειτουργοί και άλλοι παράγοντες όλων των παραδοσιακών και άλλων, αναγνωρισμένων από το κράτος, θρησκευτικών κοινοτήτων, κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους μοναχές/μοναχοί, στη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία εργάζονται σε γυναικεία/ανδρικά μοναστήρια. Τι καλύπτεται; Ύψος των παροχών αναπηρίας Οι παράγοντες που καθορίζουν το ύψος των παροχών είναι: η διάρκεια της περιόδου κοινωνικής ασφάλισης που αποκτήθηκε από εργασία στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας η χρονική περίοδος που παρήλθε μεταξύ της εμφάνισης της αναπηρίας και της ηλικίας συνταξιοδότησης οι αποδοχές βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι εισφορές για την ασφάλιση σύνταξης. Η σύνταξη αναπηρίας (Netekto darbingumo pensija) αποτελείται από δύο στοιχεία: τη βασική και την επικουρική σύνταξη. Βασική σύνταξη Το ύψος της σύνταξης αυτής εξαρτάται από τη βασική σύνταξη κοινωνικής ασφάλισης. Τα ακόλουθα ποσοστά ισχύουν για τα άτομα με αναπηρία τα οποία έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη περίοδο υποχρεωτικής ασφάλισης: 75 έως 100% απώλεια της ικανότητας προς εργασία: 150% της βασικής σύνταξης κοινωνικής ασφάλισης Ιούλιος

14 60 έως 70% απώλεια της ικανότητας προς εργασία: 110% της βασικής σύνταξης 45 έως 55% απώλεια της ικανότητας προς εργασία: 55% της βασικής σύνταξης Επικουρική σύνταξη Καταβάλλεται αποκλειστικά στα άτομα που έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη περίοδο εθνικής κοινωνικής ασφάλισης εργαζόμενα στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας. Η εν λόγω περίοδος υπολογίζεται μέχρι την ημερομηνία εμφάνισης της αναπηρίας και προστίθεται στον αριθμό των ετών που υπολείπονται προκειμένου ο ασφαλισμένος να συμπληρώσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Εάν ο ασφαλισμένος αδυνατεί να αποδείξει ότι έχει συμπληρώσει την υποχρεωτική περίοδο σύνταξης κοινωνικής ασφάλισης που απαιτείτε προκειμένου να λάβει σύνταξη αναπηρίας, ο αριθμός των υπολειπόμενων ετών μειώνεται αναλογικά. Μετά τον υπολογισμό αυτής της περιόδου ασφάλισης, εφαρμόζεται ο τύπος υπολογισμού της σύνταξης γήρατος (Senatvės pensija). Τα άτομα με αναπηρία, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών αναγκών τους, μπορούν να λάβουν πρόσθετη βοήθεια για την κάλυψη δαπανών νοσηλείας και περίθαλψης (βοήθεια). Επιστροφή στον επαγγελματικό βίο Για τους αναπήρους υπάρχουν μέτρα ιατρικής, επαγγελματικής και κοινωνικής αποκατάστασης και επανένταξης: η επαγγελματική αποκατάσταση, όπως η βελτίωση της ικανότητας του ατόμου προς εργασία, των επαγγελματικών του ικανοτήτων και της ικανότητάς του να συμμετέχει στην αγορά εργασίας χάρη σε εκπαιδευτικά, κοινωνικά, ψυχολογικά και άλλα μέσα αποκατάστασης. Πώς αποκτάτε πρόσβαση σε παροχές αναπηρίας; Ο βαθμός αναπηρίας ή επαγγελματικής ανικανότητας καθορίζεται από το Γραφείο αξιολόγησης ανικανότητας και ικανότητας προς εργασία του υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos). Η παροχή αυτή καταβάλλεται από το τοπικό παράρτημα του Εθνικού ταμείου κοινωνικής ασφάλισης υπό το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, SoDra). Ιούλιος

15 Κεφάλαιο VI: Συντάξεις και παροχές γήρατος Πότε δικαιούστε παροχές γήρατος; Το σύστημα ασφάλισης συντάξεων γήρατος είναι υποχρεωτικό για τους μισθωτούς και τους αυτοαπασχολούμενους, εφόσον το δηλωτέο εισόδημά τους προέρχεται από την εργασία τους, Το σύστημα χρηματοδοτείται από εισφορές, καλύπτει τον ενεργό πληθυσμό (μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους) και καταβάλλει συντάξεις που αποτελούνται εν μέρει από την κύρια σύνταξη (κατ αποκοπήν ποσό) και εν μέρει από την επικουρική σύνταξη (σχετίζεται με τις αποδοχές). Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιωμάτων Η ελάχιστη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης είναι 15 έτη. Η περίοδος αυτή πρέπει να είναι 30 έτη προκειμένου να θεμελιώνεται δικαίωμα πλήρους σύνταξης. Οι περίοδοι κατά τις οποίες ο δικαιούχος λαμβάνει παροχές ασθενείας, μητρότητας, επαγγελματικής αποκατάστασης και ανεργίας λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, ορισμένες κατηγορίες ατόμων ασφαλίζονται από το Δημόσιο. Η ηλικία συνταξιοδότησης για τη συνήθη σύνταξη είναι 62 έτη και 8 μήνες για τους άνδρες και 60 έτη και 4 μήνες για τις γυναίκες. Η ηλικία συνταξιοδότησης αυξάνεται κάθε έτος κατά 4 μήνες για τις γυναίκες και κατά 2 μήνες για τους άνδρες, έως ότου φθάσει τα 65 έτη και για τα δύο φύλα, το Υπάρχει η δυνατότητα αναβολής της αίτησης χορήγησης σύνταξης μέχρι πέντε έτη. Η σύνταξη προσαυξάνεται κατά 8% επί του ποσού που υπολογίζεται τη χρονική στιγμή της αίτησης για κάθε πλήρες έτος δραστηριότητας μετά τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης. Αυτό το ποσοστό μπορεί να τροποποιηθεί βάσει απόφασης του Εθνικού ταμείου κοινωνικής ασφάλισης υπό το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, SoDra). Τι καλύπτεται; Η σύνταξη γήρατος περιλαμβάνει δύο σκέλη: τη βασική και την επικουρική σύνταξη. Η βασική σύνταξη γήρατος ισούται με το 110% της βασικής σύνταξης και είναι η ίδια για όλους τους ασφαλισμένους που είναι σε θέση να αποδείξουν πως έχουν συμπληρώσει την υποχρεωτική περίοδο εισφορών στο σύστημα εθνικής κοινωνικής ασφάλισης για τη σύνταξη γήρατος (για όσους αδυνατούν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η βασική σύνταξη μειώνεται αναλογικά). Η επικουρική σύνταξη γήρατος υπολογίζεται για τους μισθωτούς και τους αυτοαπασχολούμενους που έχουν ασφαλιστεί για τη συγκεκριμένη σύνταξη. Το ύψος της πλήρους σύνταξης γήρατος υπολογίζεται βάσει ειδικού τύπου, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό εισφορών του αιτούντος και το εισόδημα του κατά το παρελθόν. Σε περίπτωση ατόμου που δικαιούται να λαμβάνει ταυτόχρονα περισσότερες από μία συντάξεις (2ος πυλώνας), η επικουρική σύνταξη κοινωνικής ασφάλισης μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό σώρευσης και με τα ποσά των εισφορών για επικουρική σύνταξη που καταβάλλονται στο πλαίσιο του συστήματος συνταξιοδοτικής κοινωνικής ασφάλισης. Ιούλιος

16 Η βασική σύνταξη μπορεί να προσαυξηθεί βάσει απόφασης της κυβέρνησης. Η επικουρική σύνταξη προσαρμόζεται ανάλογα με το κρατικό εγγυημένο εισόδημα του τρέχοντος έτους. Πώς αποκτάτε πρόσβαση στις παροχές γήρατος; Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται στο τοπικό παράρτημα του Εθνικού ταμείου κοινωνικής ασφάλισης υπό το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, SoDra). Ιούλιος

17 Κεφάλαιο VII: Παροχές επιζώντων Πότε δικαιούστε παροχές επιζώντων; Το σύστημα συνταξιοδοτικής ασφάλισης επιζώντων (Našlių pensija) προβλέπει παροχές συνδεόμενες με τα δικαιώματα σύνταξης του θανόντος για τους επιζώντες μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων. Για τις συντάξεις που καταβάλλονται πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007 ισχύουν διαφορετικοί κανόνες. Η παρούσα περιγραφή αφορά κυρίως τους κανόνες για τις συντάξεις που καταβάλλονται μετά την 1η Ιανουαρίου Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Εθνικό ταμείο κοινωνικής ασφάλισης υπό το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας. Στους αποδέκτες των συντάξεων επιζώντων περιλαμβάνονται: χήρες και ο χήροι τα τέκνα, περιλαμβανομένων των ανάδοχων και υιοθετημένων τέκνων, εάν αυτά δεν λαμβάνουν ήδη σύνταξη επιζώντων για φυσικό γονέα. Όροι Κατά τη στιγμή του θανάτου τους, οι ασφαλισμένοι πρέπει να έχουν δικαίωμα σύνταξης αναπηρίας ή σύνταξης γήρατος στο πλαίσιο της κρατικής κοινωνικής ασφάλισης και πρέπει να έχουν το ελάχιστο ιστορικό κοινωνικής ασφάλισης για συνταξιοδότηση από το Δημόσιο ή το ισοδύναμο ιστορικό που απαιτείται για συνταξιοδότηση κατάλληλου τύπου έχοντας εργαστεί σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες ή οργανισμούς της Λιθουανίας, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εκτός των πολιτικών κρατούμενων και των αποκατασταθέντων απελαθέντων των οποίων τα έτη παράνομης φυλάκισης ή απέλασης προστέθηκαν στον κοινωνικό φάκελό τους). Οι προϋποθέσεις που αφορούν τον/την επιζώντα σύζυγο είναι οι ακόλουθες: η χήρα ή ο χήρος πρέπει να έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, ανεξαρτήτως της ηλικίας του/της κατά τη χρονική στιγμή του θανάτου του/της συζύγου η χήρα ή ο χήρος πρέπει να έχουν διαγνωστεί επισήμως με ολική ή μερική ανικανότητα προς εργασία και να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: η ανικανότητά τους πρέπει να έχει αναγνωριστεί πριν τον θάνατο του/της συζύγου ή εντός των 5 ετών που έπονται, η ανικανότητά τους πρέπει να έχει αναγνωριστεί ενόσω φρόντιζαν τα τέκνα του θανόντος η χήρα ή ο χήρος που δεν απέκτησε τέκνα με τον/την θανόντα δικαιούται σύνταξη μόνο στην περίπτωση που έχει παρέλθει 1 τουλάχιστον έτος από την ημερομηνία καταχώρησης του γάμου στα μητρώα σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει την ημερομηνία θανάτου του/της συζύγου. Σε περίπτωση τέλεσης νέου γάμου, η χήρα ή ο χήρος χάνουν το δικαίωμα σύνταξης επιζώντος. Όσον αφορά τα τέκνα ισχύουν όρια ηλικίας: έως 18 ετών Ιούλιος

18 ή για σπουδαστές πλήρους φοίτησης σε ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μέχρι την απόκτηση του πτυχίου τους ή μέχρι την ηλικία των 24 ετών, για άτομα που έχουν διαγνωστεί ως ανάπηρα πριν την ηλικία των 18 ετών, δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Επίδομα θανάτου Το επίδομα θανάτου (Laidojimo pašalpa) είναι ένα γενικό επίδομα (μη ανταποδοτικού χαρακτήρα) που καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου μόνιμων κατοίκων ή υπηκόων τρίτων χωρών με άδεια παραμονής στη Λιθουανία προκειμένου να απασχολούνται ως εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης και ατόμων στα οποία έχει αναγνωριστεί το καθεστώς του πρόσφυγα στη Λιθουανία, ή σε περίπτωση θνησιγενούς τέκνου (μετά από τουλάχιστον 22 εβδομάδες κύησης). Σχετικά με το επίδομα θανάτου, βλ. επίσης την ενότητα επιδόματα αναφορικά με τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες. Τι καλύπτεται Η σύνταξη επιζώντων (Našlių pensija) είναι πάγια παροχή ίση με το βασικό ποσό της σύνταξης επιζώντων που έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λιθουανίας [επί του παρόντος 70 LTL (λιθουανικά λίτας) (20 ευρώ)]. Η σύνταξη ορφανού τέκνου (Našlaičio pensija) υπολογίζεται βάσει της σύνταξης αναπηρίας (Netekto darbingumo pensija) ή της σύνταξης γήρατος (Senatvės pensija). Ισούται με το 50% της σύνταξης αναπηρίας στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης του Δημοσίου, την οποία θα λάμβανε ο θανών σε περίπτωση μείωσης της ικανότητάς του προς εργασία κατά 60 έως 70%, εάν ο θανών δεν είχε συμπληρώσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ή το ποσό της σύνταξης γήρατος στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης του Δημοσίου, την οποία θα δικαιούτο ο θανών σε περίπτωση που είχε συμπληρώσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα τέκνα (υιοθετημένα ή όχι) δικαιούνται τη σύνταξη, η σύνταξη κατανέμεται μεταξύ τους σε ίσα μέρη τα οποία δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το 100% του ποσού της σύνταξης του θανόντος. Σε περίπτωση απώλειας και των δύο γονέων, η σύνταξη ορφανού τέκνου χορηγείται για κάθε θανόντα γονέα. Οι συντάξεις κοινωνικής πρόνοιας για τα ορφανά τέκνα καταβάλλονται στα τέκνα τα οποία δεν δικαιούνται υψηλότερη ή ισοδύναμη σύνταξη κοινωνικής ασφάλισης (ή άλλης μορφής) και ανέρχεται στο 0,5 της βασικής σύνταξης για κάθε τέκνο. Όταν τέσσερα ή περισσότερα τέκνα του θανόντος προσώπου (περιλαμβανομένων των υιοθετημένων) δικαιούνται την προαναφερθείσα σύνταξη, καταβάλλεται σύνταξη κοινωνικής πρόνοιας σε όλα τα ορφανά τέκνα (περιλαμβανομένων των υιοθετημένων) ίση με το 1,5 του ύψους της βασικής σύνταξης, η οποία κατανέμεται σε ίσα μέρη. Επίδομα θανάτου Το επίδομα θανάτου (Laidojimo pašalpa) ισούται με το οκταπλάσιο της βασικής κοινωνικής παροχής (Bazinė socialinė išmoka) που καθορίζεται από την κυβέρνηση. Η βασική κοινωνική παροχή ανερχόταν σε είναι 130 LTL (λιθουανικά λίτας) (38 ευρώ) το επίδομα θανάτου ισούται με LTL (301 ευρώ). Ιούλιος

19 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στις παροχές επιζώντων; Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται στο τοπικό παράρτημα του Εθνικού ταμείου κοινωνικής ασφάλισης υπό το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, SoDra). Ιούλιος

20 Κεφάλαιο VIII: Παροχές εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών Πότε δικαιούστε παροχές εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών; Το συγκεκριμένο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης χρηματοδοτείται κυρίως από εισφορές εργοδοτών. Χορηγεί παροχές σε όλους τους μισθωτούς ανάλογα με τις αποδοχές τους. Δικαιούχοι του συστήματος είναι οι μισθωτοί και τα εξομοιούμενα με τους μισθωτούς άτομα. Για τη βασική ασφάλιση, ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να επιλέξει καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης. Οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να ασφαλιστούν προαιρετικά κατά των εργατικών ατυχημάτων σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι είναι: εργατικά ατυχήματα: κάθε ατύχημα που συμβαίνει στο επαγγελματικό περιβάλλον και το οποίο επιφέρει ολική ή μερική απώλεια της ικανότητας προς εργασία ή θάνατο. Για το επίδομα αυτό δεν απαιτείται ελάχιστη περίοδος ασφάλισης ατυχήματα που συμβαίνουν κατά τη μετάβαση από την κατοικία προς την εργασία και αντίστροφα επαγγελματικές ασθένειες ο κατάλογος των επαγγελματικών ασθενειών καθορίστηκε βάσει του κυβερνητικού διατάγματος της 30ης Νοεμβρίου Δεν απαιτείται ελάχιστη περίοδος ασφάλισης. Στις παροχές που προβλέπονται από το σύστημα συμπεριλαμβάνονται: παροχές (σε είδος και σε χρήμα) σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας παροχές σε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας παροχές σε περίπτωση θανάτου. Ποιος δικαιούται ειδικές παροχές σε περίπτωση θανάτου; Οι χήροι και οι χήρες μπορούν να διεκδικήσουν την απόκτηση δικαιώματος ασφάλισης, εάν συντηρούνταν από τον θανόντα κατά τη στιγμή του θανάτου του και: δεν εργάζονται ενώ φροντίζουν παιδιά (περιλαμβανομένων υιοθετημένων παιδιών), εγγόνια, αδέλφια του θανόντος κάτω των 8 ετών, έχουν φθάσει στην ηλικία συνταξιοδότησης, ή είναι ανάπηροι (το δικαίωμά τους στην παροχή διαρκεί για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία τους). Κάθε δικαιούχος λαμβάνει παροχή ίση με το περιοδικό επίδομα για απώλεια ικανότητας, το οποίο θα λάμβανε ο θανών, διαιρούμενο δια του αριθμού των δικαιούχων συν ένα. Συνεπώς, εάν τα άτομα που δικαιούνται την παροχή είναι τέσσερα, το καθένα εξ αυτών λαμβάνει το ένα πέμπτο της σύνταξης αναπηρίας του θανόντος. Αυτό το ποσό καταβάλλεται επιπροσθέτως των άλλων παροχών. Τα ορφανά του θανόντος μπορούν να λάβουν παροχή, εάν συντηρούνταν από αυτόν κατά τη στιγμή του θανάτου του και εάν πληρούν τα ακόλουθα ηλικιακά όρια: είναι 18 ετών ή Ιούλιος

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Κύπρο

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Κύπρο Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Κύπρο Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στην Εσθονία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στην Κύπρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Εσθονία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Εσθονία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Εσθονία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ελλάδα Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Μάλτα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Μάλτα Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Μάλτα Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος αμοιβαίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Πολωνία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Πολωνία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Πολωνία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Βουλγαρία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Βουλγαρία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Βουλγαρία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στη Σλοβακία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στο Λιχτενστάιν Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Σλοβακία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Σλοβακία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Σλοβακία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Νορβηγία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Νορβηγία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Νορβηγία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελβετία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελβετία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ελβετία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 2. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας κοινής νόσου 4 3. Χρονικές Συντάξεις λόγω θανάτου ς προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στην Ιρλανδία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92) ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου των εργαζομένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.93 και μετά - Υπολογισμός ποσού σύνταξης μετά τη δημοσίευση του Ν. 3029/11.7.02».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στην Ουγγαρία European Commission Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στο Λιχτενστάιν

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στο Λιχτενστάιν Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στο Λιχτενστάιν Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Σουηδία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Σουηδία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Σουηδία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1 Ποιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για ΕΕΕ; πολίτης της Δημοκρατίας πολίτης της Ένωσης* υπήκοος τρίτης χώρας*, ο οποίος έχει καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Ρουμανία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Ρουμανία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Ρουμανία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Αυστρία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Αυστρία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Αυστρία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στην Ελβετία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος Όλοι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί αυτοτελώς εργαζόμενοι προαιρετικά ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τη συντάξιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ιρλανδία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ιρλανδία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ιρλανδία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» 12 Ιουνίου 2014 Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία H περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία 17.1.1957 Πρώτο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5.10.1964

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο

Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο Ένα Στιγμιότυπο Ένα Στιγμιότυπο Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο των πλέον σημαντικών χαρακτηριστικών της Κοινωνικής Ασφάλισης, του Συμπληρωματικού Εισοδήματος Ασφάλισης (SSI) και των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» υλοποιεί το έργο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώµατά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώµατά σας κοινωνικής ασφάλισης European Commission Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Your social security rights in the United Kingdom Τα δικαιώµατά σας κοινωνικής ασφάλισης στο Ηνωµένο Βασίλειο Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.: 2613 610210 E mail: dimospatras@gmail.com Πάτρα 24/2/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι-

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Δήμος Κ. Νευροκοπίου Ν.Π.Δ.Δ. Κ. Νευροκοπίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Σας ανακοινώνουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαίωση σχετικά με τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον/στην κάτοχο

Βεβαίωση σχετικά με τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον/στην κάτοχο A1 Βεβαίωση σχετικά με τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον/στην κάτοχο 3. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΑΣ 3.2 Μισθωτός, ο οποίος εργάζεται σε δύο ή 3.1 Αποσπασμένος μισθωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.socialsecurity.gov

Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.socialsecurity.gov Παροχές επιβίωσης Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας Η ιστοσελίδα μας, www.socialsecurity.gov, είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών για όλα τα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων... 2 2. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται... 4 3. Οι ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στο Ηνωμένο Βασίλειο Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στο Ηνωμένο Βασίλειο Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Γερμανία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Γερμανία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Γερμανία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στη Γερμανία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ιταλία European Commission Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1. Νομοθεσία για την διαδικασία υιοθεσίας Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στην Διακρατική Υιοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των Καν.(ΕΚ) 883/04 και 987/09-Οδηγίες χρήσης/έκδοσης των φορητών εγγράφων (PDs)

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των Καν.(ΕΚ) 883/04 και 987/09-Οδηγίες χρήσης/έκδοσης των φορητών εγγράφων (PDs) Αθήνα, 10.12.2013 Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.Ε.) Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8 Tαχ. Kώδικας: 102 41

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Tο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ιταλία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ιταλία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ιταλία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2009 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 Άνδρες Γυναίκες: Στον νέο νόµο καθορίζεται µε µεταβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α : Ε ι σ ι τ ή ρ ι ο Ε λ ε ύ θ ε ρ η ς Π ρ ό σ β α σ η ς σε υ π η ρ ε σ ί ε ς Πρω τ ο β ά θ μ ι α ς Φ ρ ο ν τ ί δ α ς Υ γ ε ί α ς ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στο Λουξεμβούργο

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στο Λουξεμβούργο Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στο Λουξεμβούργο Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286/29.12.00 τ.α') με θέμα «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα