Οι Επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 Οι Επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη Φεβρουάριος 2008 Η Μονάδα Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου σκοπό έχει να δείξει ότι με τη σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να βοηθήσει στη συνεχή οικονομική ανάπτυξη και προώθηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην νέα Ευρωπαϊκή αγορά. Το Ενημερωτικό ελτίο «Οι Επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη» είναι ένα μηνιαίο έντυπο στο οποίο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες όπως πρόσφατη κοινοτική νομοθεσία, εμπορικές συνεργασίες από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., και νέα σχετικά με την πολιτική της Ε.Ε. για τις επιχειρήσεις. Ευελπιστούμε πως οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα βρουν τις παρακάτω πληροφορίες υποβοηθητικές στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Με εκτίμηση, Στάλω ημοσθένους Μαρία Κωνσταντίνου ήμητρα Παλάοντα Λία Ριρή Κύπρος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας για την Κύπρο, περίοδος προγραμματισμού (Operational Programme Fisheries for Cyprus) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) Περίληψη Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την 19 η εκεμβρίου 2007 το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κυπριακή Αλιεία για την περίοδο Η συνολική επιλέξιμη δημόσια συνεισφορά του προγράμματος είναι 39,448, 836 και η συνολική ενίσχυση από το ΕΤΑ είναι 19,724,418. Για το ΕΤΑ, η Κύπρος είναι περιφέρεια «εκτός στόχου σύγκλισης». Σκοπός και στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κατά τη διάρκεια της περιόδου η Κυπριακή Αλιεία ωφελήθηκε από την υποστήριξη της ΕΕ χάρις στο ΧΜΠΑ (FIFG) που συνεισέφερε 3,419,073. Υποστηρίχθηκε ένας σχετικά μεγάλος αριθμός έργων. Η ικανότητα του αλιευτικού στόλου μειώθηκε κατά 560 GT (2.515 KW), έγιναν 12 νέες επενδύσεις υδατοκαλλιέργειας, βελτιώθηκε αριθμός μικρών λιμένων (αλιευτικά καταφύγια), και υποστηρίχθηκαν 7 επενδύσεις μεταποίησης. Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για τα έτη στοχεύει να στηριχτεί στην επιτυχία του προηγούμενου προγράμματος και να παγιώσει τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη αλιεία και για ένα τομέα της υδατοκαλλιέργειας που να σέβονται τη φύση και να ικανοποιούν τα αιτήματα των καταναλωτών και της βιομηχανίας τροφίμων. Άξονες προτεραιότητας Προτεραιότητας 1: Προσαρμογή του αλιευτικού στόλου Ο άξονας προτεραιότητας στοχεύει στην προαγωγή της κερδοφόρας και βιώσιμης αλιείας. Τα μέτρα στοχεύουν ιδιαίτερα στη μείωση της τρέχουσας αλιευτικής ικανότητας του αλιευτικού στόλου, την διευκόλυνση της εισόδου στο επάγγελμα των νέων αλιέων και στη βελτίωση της ασφάλειας των αλιευτικών σκαφών. /..

2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙ Α 2 Προτεραιότητας 2: Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων, μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Στόχος αυτού του άξονα είναι να προωθηθούν ανταγωνιστικές και κερδοφόρες επιχειρησιακές δραστηριότητες στην υδατοκαλλιέργεια, η μεταποίηση των αλιευμάτων, να βοηθηθεί το χονδρικό εμπόριο και η αλιεία των εσωτερικών υδάτων. Τα μέτρα του άξονα στοχεύουν ιδιαίτερα στη βελτίωση της ποιότητας και στην ανάπτυξη και την εισαγωγή μεθόδων καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον. Προτεραιότητας 3: Μέτρα κοινού συμφέροντος Αυτός ο άξονας υποστηρίζει τα μέτρα κοινού συμφέροντος που βοηθούν να επιτευχθούν οι στόχοι της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Στοχεύει κυρίως να προωθήσει την ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής, όπως τις ιχθυόσκαλες και τα αλιευτικά καταφύγια. Προτεραιότητας 4: Αειφόρος ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Αυτός ο άξονας στοχεύει στην ανάπτυξη της συνεργασίας και την ενίσχυση του τομέα της αλιείας με την πρωτοβουλία τοπικών ομάδων αλιείας. Αυτή η συνδρομή του ΕΤΑ είναι συμπληρωματική εκείνης που παρέχεται από τα άλλα μέσα της Ευρωπαϊκής ένωσης για την βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές και είναι επιλέξιμη σαν τμήμα μιας συνολικής στρατηγικής που επιδιώκει τη στήριξη της υλοποίησης των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Βασισμένος σε μια προσέγγιση της τοπικής ανάπτυξης «εκ των κάτω προς τα άνω» αυτός ο άξονας προτεραιότητας σκοπεύει τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και των θέσεων απασχόλησης σε αυτές τις περιοχές. Επίσης στην προαγωγή της ποιότητας του παρακτίου περιβάλλοντος και της εθνικής και διακρατικής συνεργασίας μεταξύ αλιευτικών περιοχών. Προτεραιότητας 5: Τεχνική βοήθεια Η υποστήριξη που παρέχεται με αυτόν τον άξονα σκοπεύει να εξασφαλίσει ότι τα συστήματα διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος λειτουργούν αποτελεσματικά και ότι οι προβλεπόμενες ενέργειες υλοποιούνται με σωστό τρόπο. Αρμόδιες αρχές και διευθύνσεις: Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων ερευνών ιευθυντής κ. Γεώργιος Γεωργίου 101, Οδός Βηθλεέμ 1416 Λευκωσία Κύπρος Φαξ: εσμός web: ιαχειριστική αρχή για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας Γραφείο Προγραμματισμού κ. Άδωνης Κωνσταντινίδης, Γωνία Οδός Απελλής και Παύλου Νιρβάνα 1409 Λευκωσία Κύπρος εσμός web: εσμός web: /..

3 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙ Α 3 Επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Κυπριακή αλιεία για την περίοδο (ΕΠ.ΑΛ ), συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ). Σχέδιο χρηματοδότησης ανά άξονα προτεραιότητας για την περίοδο (σε ευρώ). Περιφέρειες του στόχου που δεν αφορά την σύγκλιση. Άξονες προτεραιότητας Συνολική Δημόσια χρηματοδότησ η α=(β+γ) Συνεισφορά του ETA (β) Εθνική συνεισφορά (γ) Ποσοστό συγχρηματοδότησης ΕΤΑ (δ)=(β)/(α)*100 προτεραιότητας 1 4,400,000 2,200,000 2,200, % προτεραιότητας2 6,500,000 3,250,000 3,250, % προτεραιότητας3 25,848,836 12,924,418 12,924, % προτεραιότητας 4 2,000,000 1,000,000 1,000, % προτεραιότητας 5 700, , , % Σύνολο 39,448,836 19,724,418 19,724, % ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου ανακοινώνει ότι από την 8 η Ιουνίου, 2007 δέχεται αιτήσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου «Κατάρτισης Νεοεισερχομένων στην Απασχόληση σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας» για την παρακολούθηση μονοήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος, ειδικά σχεδιασμένου για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας. Το Σχέδιο, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναμικού, αποσκοπεί στην κατάρτιση των νέων που για πρώτη φορά εντάσσονται στην απασχόληση, ώστε αυτοί να βοηθηθούν να αναπτύξουν συνείδηση ασφάλειας και να μπορούν να εκτιμούν τους κινδύνους στην εργασία για προστασία των ιδίων και των άλλων προσώπων στο χώρο εργασίας. Η παρούσα προκήρυξη αφορά την πιλοτική εφαρμογή του Σχεδίου στους τομείς της Μεταποίησης, Ορυχείων/Λατομείων, Κατασκευών και Ξενοδοχείων/Εστιατορίων. ικαιούχοι είναι όλοι οι εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους πιο πάνω κλάδους και επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης με εργοδοτουμένους τους που εισέρχονται για πρώτη φορά στην απασχόληση, εφόσον δεν έχουν περάσει πάνω από δύο μήνες από την ημερομηνία πρόσληψής τους. ικαιούχοι είναι επίσης αυτοτελώς εργαζόμενα άτομα που εισέρχονται για πρώτη φορά στην απασχόληση σε ένα από τους πιο πάνω κλάδους, εφόσον δεν έχουν περάσει πάνω από δύο μήνες από την ημερομηνία δραστηριοποίησής τους, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σταδιακά, με ξεχωριστές συμπληρωματικές προκηρύξεις, το Σχέδιο θα επεκτείνεται για να καλύψει και άλλους

4 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙ Α 4 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Το Σχέδιο προνοεί την παροχή στους δικαιούχους δωρεάν παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας 6 ωρών, επιχορήγηση ύψους 34,17 ( 20) για κάλυψη μέρους τους ημερομισθίου, εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ψηφιακή μορφή και πιστοποίηση της κατάρτισης. Για διευκόλυνση των συμμετεχόντων, τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα διεξάγονται σε όλες τις πόλεις, στο Παραλίμνι, την Πόλη Χρυσοχούς και την Ορεινή Περιοχή Τροόδους. Για την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου προτρέπονται όλοι οι εργοδότες όπως συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης με εργοδοτουμένους τους, που εισέρχονται για πρώτη φορά στην απασχόληση το συντομότερο δυνατό και πριν περάσουν 2 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψής τους. Προτρέπονται επίσης τα αυτοτελώς εργαζόμενα άτομα που εισέρχονται για πρώτη φορά στην απασχόληση να εγγραφούν στα προγράμματα κατάρτισης μέσα στα ίδια χρονικά πλαίσια. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Σχεδίου θα πρέπει να αποστέλλονται με φαξ στον αριθμό ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, Λεωφ. Καλλιπόλεως, Τ.Θ , 1679 Λευκωσία Τα Έντυπα Αιτήσεων και το Ενημερωτικό ελτίο του Σχεδίου διατίθενται από τα γραφεί ή/και τις ιστοσελίδες του Κέντρου Παραγωγικότητας (http://www.mlsi.gov.cy/kepa), του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (http://www.mlsi.gov.cy/dli) και της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπίνου υναμικού Κύπρου (http://www.hrdauth.org.cy). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ελένη Σεργίου, τηλ , ημόσιες ιαβουλεύσεις Λάβετε μέρος στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταποκρινόμενοι σε μια ανοικτή δημόσια διαβούλευση ή πληροφορηθείτε τα αποτελέσματα των δημοσίων διαβουλεύσεων που έκλεισαν πρόσφατα. Απλά επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: Μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα πολιτικής (π.χ. Ανταγωνισμός, Εμπόριο, Εσωτερική Αγορά, Φορολογία κ.α.) για να βρείτε τις διαβουλεύσεις στον τομέα αυτό.

5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙ Α 5 Επιχειρηματικές Συνεργασίες / Business Co-operations Profile Greek company producing plastic parts and accessories using punch-machines for plastics (type INJECTION / ton.) and machines (type VACUUM) is looking for trade intermediary services (agency, distribution) and subcontracting services. Company s plastic parts can be used in the toys industry, in electrical, electronic, industrial and air-condition equipment as well as in cooling equipments. The company can manufacture special orders according to clients request. Please contact: DIAMANDCO 5, Volou str., Athens Greece Contact person: Mr. Theodoros Diamadis Tel. No Fax No Profile PS280108BB UK company producing innovative child nursery products is looking for trade representatives. BabaBing! are currently looking for European distributors that can offer BabaBing! products in their native countries. The products they have are very modern, innovative and unique that will appeal to the modern parents of the twenty first century. Please contact: BabaBing! Ltd, 13, Dale View Silsden Keighley West Yorkshire BD20 0JP United Kingdom Contact person: Mr. Nicholas Robinson Tel: Fax: Web: Profile CONF0805 musical instruments They are a wholesale and distribution company in Germany, selling musical instruments and accessories (for musical instruments to the retail shops). Their main products are: Career- Hernandez and Kirkland Guitars, Catfish Accessories, Matchbax Bags and Cases, Scott Hardware and Percussion, Stable Hardware, Mic Tec microphones. They are looking for partners which sells musical instruments and accessories in their country, ie. wholesalers or big music stores. They offer an exclusive agreement. Please contact: KNAUER Contact person: Mr. Gerhard Knauer Ringstr Tel: Fellbach Fax: Germany Web:

6 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙ Α 6 Προσεχείς Εκδηλώσεις LineaBianca 01 Μαρτ. 03 Μαρτ Home Textiles Fair Αθήνα, Ελλάδα FADEG 01 Μαρτ. 02 Μαρτ Prefabricated Houses and Energy Exhibition Deggendorf, Γερμανία Motor Show 01 Μαρτ. 02 Μαρτ Hollabrunn, Αυστρία INPAK 05 Μαρτ. 07 Μαρτ International Packaging Exhibition Gornja Radgona - Σλοβενία Business South 05 Μαρτ. 06 Μαρτ Trade and Business Exhibition Southampton Ηνωμένο Βασίλειο Huis & Tuin 06 Μαρτ. 09 Μαρτ Ideal Home and Gardening Exhibition Leeuwarden, Ολλανδία ERES Mediterraneo 06 Μαρτ. 09 Μαρτ Real Estate Exhibition Alicante - Ισπανία HORECATEL 09 Μαρτ. 13 Μαρτ Hotel and Catering Fair Marche-en-Famenne, Βέλγιο Mostra Convegno Expocomfort 11 Μαρτ. 15 Μαρτ International Exhibition of Heating, Air-Conditioning, Refrigeration, Milan, Ιταλία Plumbing Technology, Water Treatment and Bathroom Fittings GDS 14 Μαρτ. 16 Μαρτ International Event for Shoes BEAUTY FORUM SLOVAKIA International Cosmetics Trade Fair Dusseldorf, Γερμανία 13 Μαρτ. 15 Μαρτ Trencin, Σλοβακία

7 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙ Α 7 Αναζήτηση πληροφοριών Αναζητείτε πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ και τις δραστηριότητές της; Επιλέξετε ( ) τρία θέματα που σας ενδιαφέρουν από τον πιο κάτω πίνακα. Αποστείλετε το απόκομμα αυτό στη ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο ΚΕΒΕ, υπόψη Μαρίας Κωνσταντίνου, T.Θ , 1509, Λευκωσία. Γεωργία & Αλιεία Προγράμματα Συνεργασίας & Αναπτυξιακής Ενίσχυσης Εταιρικό ίκαιο Ανταγωνισμός Καταναλωτική Πολιτική Πολιτισμός & Μέσα Ενημέρωσης Τελωνεία & Φορολογία Οικονομικές & Νομισματικές Υποθέσεις Ενέργεια ιεύρυνση Επιχειρηματικότητα & Πολιτική για τις Περιβάλλον ΜΜΕ Ευρώ Ελεύθερη ιακίνηση Εμπορευμάτων Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Γενικά & Θεσμικά Θέματα Υγεία & Ασφάλεια Κοινωνία της Πληροφόρησης & Ηλεκτρονικό ιεθνοποίηση & Επιχειρηματική Πληροφορίες Αγοράς (Στατιστικές, Συνεργασία Μελέτες) ημόσιες Συμβάσεις & Προσφορές Έρευνα & Ανάπτυξη, Καινοτομία ικαίωμα Εγκατάστασης & Παροχής Κοινωνική Πολιτική & Απασχόληση Υπηρεσιών Τυποποίηση, Πιστοποίηση, Ποιότητα ιαρθρωτικά Ταμεία/ Περιφερειακή Ανάπτυξη Τουρισμός Επαγγελματική Κατάρτιση & Εκπαίδευση Μεταφορές Όνομα Εταιρείας/ Οργανισμού: Όνομα Υπευθύνου: ραστηριότητα Εταιρείας (παρακαλώ περιγράψτε): ιεύθυνση: Τηλ.: Ηλεκτρονική ιεύθυνση:

Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη

Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη Μάιος 2015 1 No 79 Mάιος 2015 Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη Μέσω του ιστότοπου EUR-Lex Xρήσιμο εγχειρίδιο για τον εντοπισμό επικείμενων κανονισμών και της εφαρμογής τους Ο ιστότοπος EUR-Lex είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014 Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

για τα έτη 1995 έως και 1998...24 Πίνακας ΣΤ. Ποσότητες και αξίες των εισαγωγών, εξαγωγών και διακινουµένων αλιευτικών προϊόντων

για τα έτη 1995 έως και 1998...24 Πίνακας ΣΤ. Ποσότητες και αξίες των εισαγωγών, εξαγωγών και διακινουµένων αλιευτικών προϊόντων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα