S.U.C.C.E.S.S. S.T.O.R.Y.: Μια διαφορετική ανάγνωση 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "S.U.C.C.E.S.S. S.T.O.R.Y.: Μια διαφορετική ανάγνωση 1"

Transcript

1 S.U.C.C.E.S.S. S.T.O.R.Y.: Μια διαφορετική ανάγνωση 1 Ως «ιστορία επιτυχίας» (success story) χαρακτηρίζεται, συχνά, η πορεία της ελληνικής οικονομίας και τα επιτεύγματά της, τα τελευταία χρόνια. Οι αφηγητές της επικαλούνται, κυρίως, την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος, την ταχεία και σημαντική μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, την υποχώρηση της διαφοράς απόδοσης των ελληνικών ομολόγων, τη σταδιακή εμφάνιση ορισμένων ενδείξεων ανάκαμψης και την αντικατάσταση του Grexit από το Greekovery. Είναι γεγονός ότι τα προγράμματα που εφαρμόζονται στην Ελλάδα από το 2010 έχουν συμβάλλει στην επίτευξη μιας εντυπωσιακής δημοσιονομικής προσαρμογής, τόσο ως προς το μέγεθος, όσο και ως προς την ταχύτητα επίτευξής της. Μεταξύ των ετών , το δημοσιονομικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά 11 περίπου ποσοστιαίες μονάδες (από το 15,7% στο 3,4% του ΑΕΠ), ενώ, η εκτέλεση του προϋπολογισμού έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος μεγαλύτερου από 810 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι διεθνείς αναφορές (πολιτικές και οικονομικές) στο ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ, δηλαδή στο Grexit, έχουν περιορισθεί σημαντικά. Ωστόσο, το κόστος, κοινωνικό και οικονομικό, αυτής της ιστορίας επιτυχίας (success story) είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για την περιγραφή του μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος ο τίτλος της, διαβάζοντάς τον, όμως, ως το αρκτικόλεξο των παρακάτω λέξεων και εννοιών: Snow-ball Effect (αποτέλεσμα χιονοστιβάδας) Unemployment (ανεργία) Consumption (κατανάλωση) Credit (πίστωση) External Balance (εξωτερικό ισοζύγιο) Security (ασφάλεια) Savings (αποταμιεύσεις Social Exclusion (κοινωνικός αποκλεισμός) Τaxes (φόροι) Over-indebted Ηouseholds (υπερχρεωμένα νοικοκυριά) Recession (ύφεση) Youth Unemployment (ανεργία των νέων) 1 Το κείμενο δημοσιεύθηκε και στο Παρατηρητήριο για την Κρίση.

2 Snow- ball Effect (αποτέλεσμα χιονοστιβάδας) Το αποτέλεσμα χιονοστιβάδας είναι η αύξηση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, που οφείλεται στο γεγονός ότι το χρέος συσσωρεύεται με ρυθμό υψηλότερο από αυτόν με τον οποίον αυξάνεται το παραγόμενο προϊόν μιας οικονομίας. Το πρόσημο, αλλά και ο ρυθμός συσσώρευσης του χρέους, εκφραζόμενο ως προς το ΑΕΠ, εξαρτάται από το ρυθμό μεταβολής του χρέους (αριθμητής), το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ (παρανομαστής) και το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο 2. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του χρέους προκύπτει από το ονομαστικό επιτόκιο που δανείζεται μία κυβέρνηση, ενώ ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ είναι ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας. Όταν ο ρυθμός μεγέθυνσης υπολείπεται του ονομαστικού επιτοκίου, το ποσοστό του χρέους ως προς ΑΕΠ αυξάνεται, καθώς ο αριθμητής του κλάσματος μεγεθύνεται με αναλογικά μεγαλύτερο ρυθμό από τον παρανομαστή του. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, το εν λόγω ποσοστό μπορεί να μειωθεί, με την προϋπόθεση όμως ότι το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο είναι πλεονασματικό. Μάλιστα, το ύψος του πλεονάσματος θα πρέπει να υπερκαλύπτει τη συσσώρευση του χρέους που οφείλεται στο γεγονός ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ υπολείπεται του ρυθμού αύξησης του χρέους. Βασικός στόχος των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής που εφαρμόζονται στην ελληνική οικονομία είναι η μείωση του δημόσιου χρέους, ώστε να καταστεί βιώσιμο. Το 2009 το δημόσιο χρέος ήταν 129,7 % του ΑΕΠ, το 2011 ανήλθε σε 170,3%, το 2013 εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περαιτέρω σε 175,5%, ενώ από το 2014 αναμένεται να ακολουθήσει πτωτική πορεία, ώστε το 2016 να προσεγγίσει το 161,4% του ΑΕΠ (γράφημα 1). Πρόκειται για μια δυσμενή εξέλιξη, λαμβάνοντας υπόψη τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων, αλλά και την επαναγορά μέρους του χρέους από την ελληνική κυβέρνηση. Στην Ελλάδα, από το 2008 ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης παραμένει αρνητικός. Δεδομένου ότι τα επιτόκια δανεισμού των ελληνικών κυβερνήσεων ήταν θετικά, εκτιμάται ότι από το 2008, το χρέος αυξήθηκε σε ετήσια βάση μεταξύ 5% έως 15% του ΑΕΠ, λόγω της ύφεσης (Χριστοδουλάκης, 2013). Μεταξύ των υποθέσεων, στις οποίες βασίζονται οι προβλέψεις για την εξέλιξη του χρέους περιλαμβάνονται οι ακόλουθες (European Commission, 2013α): α) ο ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας το 2014 θα προσεγγίσει το 0,6%, το 2015 το 2,9% και το 2016 το 3,7% και β) το πρωτογενές πλεόνασμα το 2014 θα αντιστοιχεί σε 1,5% του ΑΕΠ, το 2015 σε 3% και το 2015 σε 4,5% του ΑΕΠ. 2 Αναλυτικότερα, η μεταβολή του χρέους μεταξύ δύο ετών (t-1, t) προκύπτει από την ακόλουθη σχέση (βλ. Χαρδούβελης, 2011:9): Δ(Dt/Y t )=-(PB t /Y t )+[(D t-1 /Y t-1 )(i t -y t )/(1+y t )]+(SF t /Y t ). Όπου D το δημόσιο χρέος, Y το ονομαστικό ΑΕΠ, y ο ρυθμός μεταβολής του, PB το πρωτογενές ισοζύγιο της κυβέρνησης, SF η δημοσιονομική προσαρμογή και i το μέσο σταθμικό ονομαστικό επιτόκιο του δημόσιου χρέους.

3 Με βάση τις παραπάνω προβλέψεις στόχος του προγράμματος είναι το 2020 το δημόσιο χρέος να μειωθεί σε 124% του ΑΕΠ. Ωστόσο, οι υποθέσεις αυτές αμφισβητούνται και χαρακτηρίζονται ως αισιόδοξες, τόσο από ερευνητές, όσο και από διεθνείς οργανισμούς (OECD , Χριστοδουλάκης, 2013). Όσο η οικονομία βρίσκεται σε φάση ύφεσης ή ακόμα και επίτευξης θετικών αλλά ισχνών ρυθμών ανάπτυξης η μείωση του δημόσιου χρέους καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, στο βαθμό που το δημόσιο χρέος συσσωρεύεται με ταχύτερο ρυθμό από το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Γράφημα 1: Η εξέλιξη δημοσιονομικών μεγεθών της Ελλάδας ,8 170,3-2,3 156,9 18-1,3 175, ,8 0 4,3 1, ,6 161, , ,6-5 Χρέος (% ΑΕΠ, αριστερός άξονας) Πρωτογενές ισοζύγιο (δεξιός άξονας) Αποτέλεσμα χιονοστιβάδας (δεξιός άξονας) Πηγή: European Commission, 2013α. Unemployment (ανεργία) Η πλέον επώδυνη, ίσως, επίπτωση της οικονομικής κρίσης και των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζονται στην Ελλάδα είναι η αύξηση της ανεργίας. Το 2009, το ποσοστό ανεργίας ήταν 9,5% του πληθυσμού ηλικίας ετών, το 2011 αυξήθηκε σε 17,7%, το 2012 ανήλθε σε 24,3%, ενώ τον Οκτώβριο του 2013, ο αριθμός των ανέργων ξεπέρασε το άτομα (ΕΛΣΤΑΤ, 2014). Μεταξύ των ετών , το ποσοστό ανεργίας των γυναικών αυξήθηκε από 13,2% σε 28,1%, ενώ των ανδρών από 6,9% σε 21,4%. Την ίδια περίοδο, σημαντική αύξηση σημείωσε το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων ως προς το σύνολο των ανέργων από 40,8% σε 59,3% (γράφημα 2). Το τρίτο τρίμηνο του 2013, σε ορισμένες περιφέρειες της χώρας, όπως την Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία, οι άνεργοι ως ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας ετών, προσέγγισε ή ξεπέρασε το 30% (ΕΛΣΤΑΤ, 2013). 3 Στην έκθεσή του ο OECD προβλέπει ότι το χρέος το 2020 θα είναι λίγο μικρότερο από 160%. Η διαφορά στις προβλέψεις εντοπίζεται κυρίως στο μέσο ρυθμό μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ (OECD, 2013: 21-23).

4 Γράφημα 2: Η εξέλιξη της ανεργίας στην Ελλάδα ( , % πληθυσμού 15-64) Πηγή: European Commission Παράλληλα με την αύξηση της ανεργίας καταγράφεται σημαντική πτώση της απασχόλησης από 61,2%, το 2009, σε 51,3% το 2012 (Eurostat), αλλά και επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Το 2010 αυξήθηκαν οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης που μετατράπηκαν σε συμβάσεις ευέλικτης απασχόλησης κατά 54,6%, το 2011 κατά 124,5% και το 2012 κατά 43,3%. Την ίδια περίοδο, οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μειώθηκαν κατά 21,5% το 2010, κατά 21,4% το 2011 και κατά 18,4% το 2012 (ΣΕΠΕ, 2013: 55). Κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2013, το 70% των απασχολουμένων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου απασχολούνταν περισσότερες από 35 ώρες εβδομαδιαίως, το 14,2% εργαζόταν μεταξύ 10 και 20 ωρών και το 10,5% μεταξύ 20,1 και 35 ωρών (Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 2013). Η παραμονή της οικονομίας σε κατάσταση ύφεσης δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, όσον αφορά τη βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς εργασίας. Η παρατεταμένη παραμονή των ανέργων σε καθεστώς ανεργίας, η απαξίωση των προσόντων τους και η πιθανή αναντιστοιχία των προσόντων τους με αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας μπορούν να καταστήσουν το υψηλό ποσοστό ανεργίας ένα διαρθρωτικό πρόβλημα της αγοράς εργασίας, με αποτέλεσμα να μην αρκεί η επίτευξη θετικών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης της οικονομίας για τη μείωση της ανεργίας.

5 Consumption (κατανάλωση) Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σημαντική πτώση της εγχώριας καταναλωτικής δαπάνης, κυρίως του ιδιωτικού, αλλά και του δημόσιου τομέα. Από το 2010, η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών έχει μειωθεί κατά 17,9 δις. ευρώ, η δημόσια κατανάλωση κατά 2,8 δις. ευρώ (ΙΟΒΕ, 2013α: 44). Η μείωση των δημοσίων δαπανών, η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των εισοδημάτων, η αύξηση των έμμεσων φόρων, η αύξηση της ανεργίας, η απομόχλευση του τραπεζικού συστήματος, η αβεβαιότητα των καταναλωτών για τη μελλοντική εξέλιξη του διαθέσιμου εισοδήματός τους, αλλά και η μείωση των αμοιβών των εργαζομένων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα έχουν ως συνέπεια την πτώση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, με τη σειρά της, περιορίζει την κατανάλωση και δημιουργεί πιέσεις στην εγχώρια ζήτηση, εγκλωβίζοντας την οικονομία σε κατάσταση ύφεσης, δεδομένου ότι η εξωτερική ζήτηση για τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα δεν φαίνεται, προς το παρόν, ικανή να την ωθήσει σε τροχιά ανάκαμψης. Είναι γεγονός ότι η εγχώρια καταναλωτική δαπάνη, στηριζόμενη στο δανεισμό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, πριν το 2009, ήταν ιδιαίτερα υψηλή και αποτελούσε τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Δεδομένου, όμως, ότι η ιδιωτική κατανάλωση αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο του παραγόμενου προϊόντος, η ανάκαμψη της οικονομίας προϋποθέτει την αύξηση των καταναλωτικών δαπανών (ΙΟΒΕ, 2013: 8). Γράφημα 3: Η εξέλιξη της τελικής καταναλωτικής δαπάνης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της συνολικής εγχώριας ζήτησης (ετήσια ποσοστιαία μεταβολή, τιμές 2005) Πηγή: European Commission, (2013), European Economy, Autumn-Statistical Annex

6 Credit (πίστωση) Κατά τη διάρκεια της κρίσης ο τραπεζικός δανεισμός προς τον ιδιωτικό τομέα μειώθηκε σημαντικά. Όπως προκύπτει από το γράφημα 4, από τον Ιανουάριο του 2010 οι ροές των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα καταγράφουν, σχεδόν συνεχή, αρνητική μεταβολή, με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα των δανείων να μειωθούν από εκατ. ευρώ σε εκατ. ευρώ. Στην υποχώρηση της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας μέσω τραπεζικού δανεισμού συνετέλεσαν οι απώλειες που υπέστησαν οι τράπεζες λόγω του κουρέματος της αξίας των ελληνικών ομολόγων, αλλά και η εκροή καταθέσεων. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραμάτισε και η αύξηση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων από 7,7% του συνόλου των χορηγήσεων που ήταν το 2009 σε 17,2%, το 2012 (στοιχεία IMF, Financial Soundness Indicators). Παράγοντας μείωσης των χορηγούμενων δανείων θα μπορούσε να θεωρηθεί και η υποχώρηση της ζήτησής τους εκ μέρους των επιχειρήσεων λόγω της, απροθυμίας τους να επενδύσουν σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας. Γράφημα 4: Ροές καταθέσεων και ρέπος των μη ΝΧΙ στα ΝΧΙ στην Ελλάδα 1 (εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος) και δανείων προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα 2 (ροές περιόδου σε εκατ. Ευρώ) Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 1 Οι ροές προκύπτουν από τις μεταβολές των υπολοίπων διορθωμένες για τις συναλλαγματικές διαφορές και τις αναταξινομήσεις. 2 Οι ροές προκύπτουν από τις μεταβολές των υπολοίπων διορθωμένες για τις διαγραφές δανείων, απομειώσεις αξίας χρεογράφων, τις συναλλαγματικές

7 Η αποκατάσταση της τραπεζικής πίστωσης θεωρείται κρίσιμης σημασίας παράγοντας για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στο βαθμό που θα συμβάλλει στην αύξηση της κατανάλωσης, αλλά κυρίως των επενδύσεων. Όπως προκύπτει από το γράφημα 5 οι επενδύσεις στην Ελλάδα χρηματοδοτούνται, κυρίως, μέσω του τραπεζικού δανεισμού, αλλά και ιδίας χρηματοδότησης από κεφάλαια των επιχειρήσεων. Μία εκ των επιπτώσεων της πιστωτικής συρρίκνωσης είναι η πτώση και των πραγματικών επενδύσεων από 19,9% του ΑΕΠ, το 2008, σε 11,2%, το Σημειώνεται, ότι ενώ στην Ελλάδα μεγάλο μέρος των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα αφορούσε, κυρίως, την αγορά κατοικιών, μεγάλη πτώση έχουν υποστεί και οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, οι οποίες μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων είναι, πλέον, αρνητικές (Τράπεζα της Ελλάδος, 2013β:67). Γράφημα 5: Χρηματοδότηση και επενδύσεις ιδιωτικού τομέα (νοικοκυριά και επιχειρήσεις μη-χρηματοπιστωτικού τομέα) στην Ελλάδα (% ΑΕΠ) Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (2013) Καθαρές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις: Αφορούν κυρίως χρηματοδότηση από πόρους των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ Αποταμίευση και εσωτερική χρηματοδότηση: Αφορά το σύνολο της ακαθάριστης αποταμίευσης των νοικοκυριών (προ αποσβέσεων και μετά από φόρους) και του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος (προ αποσβέσεων και μετά από φόρους) των μη χρηματοοικονομικών εταιριών. Πραγματικές επενδύσεις: Ακαθάριστες επενδύσεις κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων για κατασκευή κατοικίας και αγορά γης. Η ανάπτυξη χωρίς τραπεζικό δανεισμό δεν είναι ανέφικτη, αρκεί να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις που θα συμβάλλουν στην τόνωση της συνολικής ζήτησης και της συνολικής

8 προσφοράς 4. Η ύπαρξη αναξιοποίητων παραγωγικών συντελεστών μπορεί να βελτιώσει τις αναπτυξιακές προοπτικές μιας οικονομίας, ακόμα και αν ο δανεισμός του ιδιωτικού τομέα από τις τράπεζες είναι εξαιρετικά περιορισμένος, στο βαθμό που είναι άμεσα διαθέσιμοι για αξιοποίηση. Η βελτίωση της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας της οικονομίας κατά τη διάρκεια της κρίσης, ο εξωτερικός προσανατολισμός της πριν από την κρίση ή κατά τη διάρκεια αυτής εξαιτίας μιας πιθανής αναδιάρθρωσης της οικονομίας και η άσκηση χαλαρής δημοσιονομικής πολιτικής μπορούν να τονώσουν τη συνολική ζήτηση της οικονομίας, καθιστώντας πιθανότερη την ανάκαμψή της ακόμα και όταν ο τραπεζικός δανεισμός είναι περιορισμένος. Παράλληλα, η αναζήτηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης επενδύσεων, όπως η εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό για την πραγματοποίηση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ή η εκμετάλλευση των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων, μπορούν να συμβάλλουν στην ανάκαμψη της οικονομίας, όταν ο τραπεζικός τομέας δεν χρηματοδοτεί τον ιδιωτικό για την πραγματοποίηση επενδύσεων. Στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, όσον αφορά το δανεισμό του ιδιωτικού τομέα δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί, θα πρέπει να διερευνηθεί αν και κατά πόσο οι παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να ωθήσουν την οικονομία σε ταχείς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Ενώ η οικονομία φαίνεται να ανακτά την ανταγωνιστικότητα που είχε απολέσει τα προηγούμενα χρόνια και οι εξαγωγές της να ενισχύονται, η όποια αύξηση της εξωτερικής ζήτησης δεν φαίνεται ικανή να αντισταθμίσει τη μεγάλη υποχώρηση της εγχώριας ζήτησης. Παράλληλα, η ασκούμενη δημοσιονομική πολιτική, που κάθε άλλο παρά επεκτατική είναι, σε συνδυασμό με τα παραπάνω, καθιστά κομβικό το ρόλο του τραπεζικού δανεισμού στην ανάκαμψη της οικονομίας. External Balance (εξωτερικό ισοζύγιο) Η βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της αφήγησης μιας ιστορίας επιτυχίας, δεδομένου ότι από το 2010 έως το 2013, το έλλειμμά του περιορίστηκε από 10,1% σε 1,0% του ΑΕΠ. Όμως, όπως φαίνεται από το γράφημα 6, η σημαντική μείωση του ελλείμματος των τρεχουσών συναλλαγών προήλθε, κυρίως, από τη μείωση των εισαγωγών, παρά από την αύξηση των εξαγωγών. Την περίοδο , οι εισαγωγές μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 8,3%, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των εξαγωγών ήταν 1,9%. 4 Στην ενδιάμεση Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής αναφέρονται όλες οι συνθήκες που καθιστούν πιθανότερη την ανάκαμψη μιας οικονομία μετά από μια κρίση χωρίς τραπεζικό δανεισμό (Τράπεζα της Ελλάδος, 2013β:74-75).

9 Γράφημα 6: Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, εισαγωγές και εξαγωγές Πηγή: IMF Τα στοιχεία για το 2013 είναι προβλέψεις. Η μείωση των εισαγωγών, κατά την περίοδο , οφείλεται, πρωτίστως, στην υποχώρηση της εγχώριας ζήτησης, εξαιτίας των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζονται κατά την περίοδο αυτή. Παρά τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν στην αγορά εργασίας με στόχο, κυρίως, τη μείωση του κόστους εργασίας, η αύξηση των εξαγωγών είναι περιορισμένη. Η τόνωση των εξαγωγών μπορεί να προέλθει από τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή/και τη μείωση του κόστους παραγωγής τους. Η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων είναι συνάρτηση παραγόντων, όπως η τεχνολογία παραγωγής και η έρευνα και ανάπτυξη. Ωστόσο, δεν έχουν εφαρμοστεί πολιτικές που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη βελτίωσή τους. Όσον αφορά το κόστος παραγωγής, είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια εφαρμόστηκαν μεταρρυθμίσεις που στόχο είχαν τη μείωση του κόστους εργασίας. Ωστόσο, δεν εφαρμόστηκαν ανάλογες παρεμβάσεις που θα συνέβαλλαν στον περιορισμό και άλλων συστατικών στοιχείων του κόστους παραγωγής των προϊόντων και υπηρεσιών, όπως είναι το κόστος του κεφαλαίου και της ενέργειας 5. 5 Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τον Οκτώβριο του 2013, το μέσο πραγματικό επιτόκιο δανεισμού προσέγγισε το 7,5%, που είναι και το υψηλότερο από τη στιγμή που η Ελλάδα εισήλθε στη ζώνη του ευρώ (Τράπεζα της Ελλάδος, 2013β: 103). Σημαντικά υψηλότερο είναι και το κόστος δανεισμού των ελληνικών επιχειρήσεων συγκριτικά με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλα κράτη-μέλη της ευρωζώνης. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι τον Δεκέμβριο του 2013, το μέσο επιτόκιο δανεισμού μη-χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα για δάνειο έως 1 εκατ. ευρώ (κυμαινόμενο επιτόκιο ή σταθερό μέχρι ένα έτος) ανερχόταν σε 6,06% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ σε 4,73%, όταν σε επίπεδο ευρωζώνης τα αντίστοιχα μέσα επιτόκια ήταν 3,79% και 2,29% αντίστοιχα.

10 Security (ασφάλεια) Είναι σημαντικό για μια οικονομία, τα μέλη του εργατικού δυναμικού της, να αισθάνονται ασφάλεια σχετικά με την εξέλιξη της απασχόλησης και του εισοδήματός τους, που μεταξύ άλλων ευνοούν τον οικονομικό προγραμματισμό των νοικοκυριών και την κατανάλωσή τους. Αντιθέτως, η ύπαρξη πηγών ανασφάλειας και αβεβαιότητας σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη της απασχόλησης των εργαζομένων και ιδίως του εισοδήματος των νοικοκυριών μπορούν, μεταξύ άλλων, να αναβάλλουν την πραγματοποίηση καταναλωτικών δαπανών, δυσχεραίνοντας περαιτέρω τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας. Ειδικότερα για τους εργαζομένους, η ασφάλεια αυτή απορρέει από τη διατήρηση της θέσης εργασίας τους, η οποία εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της απασχόλησης, ή από την παραμονή τους σε καθεστώς απασχόλησης (χωρίς αυτό να προϋποθέτει την παραμονή τους σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας). Η ασφάλεια του εισοδήματος εξαρτάται από τη δυνατότητα των εργαζομένων να διατηρήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο εισοδήματος, ανεξαρτήτως αν αυτό προέρχεται από την εργασία ή από το σύστημα προστασίας τους έναντι του κινδύνου της ανεργίας. Οι ασθενείς επιδόσεις της αγοράς εργασίας καθιστούν ανασφαλείς τους εργαζομένους όσον αφορά την απασχόληση και το εισόδημά τους. Όπως προκύπτει από το γράφημα 7, από το πρώτο τρίμηνο του 2010 έως και το τρίτο τρίμηνο του 2013, ο αριθμός των απασχολούμενων έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ παράλληλα έχει αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας, αλλά και την αύξηση του μέσου χρόνου παραμονής των ανέργων σε καθεστώς ανεργίας, περισσότερο από έναν μήνα, προσεγγίζοντας, πλέον, τους εννιά (ILO, 2014: 25), δημιουργούν συνθήκες ανασφάλειας όσον αφορά την παραμονή των μελών του εργατικού δυναμικού σε καθεστώς (κανονικής) απασχόλησης. Είναι χαρακτηριστικά τα αποτελέσματα έρευνας γνώμης της εταιρείας Randstad, σύμφωνα με τα οποία, το πρώτο τρίμηνο του 2012, το 48% των ερωτηθέντων εργαζομένων ήταν ανασφαλείς όσον αφορά τη διατήρηση της θέσης εργασίας τους, ποσοστό που αυξήθηκε σε 50% το τέταρτο τρίμηνο του Πρόκειται μάλιστα για το υψηλότερο ποσοστό σε ευρωπαϊκό και το δεύτερο υψηλότερο σε παγκόσμιο επίπεδο (Randstad, 2012 και 2013). Παρόμοια εικόνα αποτυπώνεται και από την έρευνα καταναλωτικής εμπιστοσύνης που διεξάγει το ΙΟΒΕ, στο πλαίσιο των ερευνών οικονομικής συγκυρίας, σύμφωνα με την οποία, το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου του 2013, το 85% των καταναλωτών ανέμενε περαιτέρω αύξηση της ανεργίας κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους (ΙΟΒΕ, 2013β:33). Επιπλέον, οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στην αγορά εργασίας, ιδίως αυτές που αφορούν την απορρύθμιση του θεσμικού πλαισίου που διέπουν την προστασία της απασχόλησης, δεν ευνοούν την ασφάλεια της θέσης εργασίας, δεδομένου ότι διευκολύνουν τις απολύσεις. Βέβαια, υποστηρίζεται ότι η απορρύθμιση του θεσμικού πλαισίου προστασίας της απασχόλησης μπορεί να διευκολύνει τις ροές από την ανεργία προς την απασχόληση, καθιστώντας λιγότερο διστακτικούς τους εργοδότες, όσον αφορά την πρόσληψη εργαζομένων. Ωστόσο, σε συνθήκες καθηλωμένης ζήτησης εργασίας, η

11 απορρύθμιση του θεσμικού πλαισίου προστασίας της απασχόλησης δεν αρκεί για την αύξηση των ροών αυτών. Θα μπορούσε να προστεθεί ένας ακόμα παράγοντας που δεν ευνοεί την ύπαρξη συνθηκών εισοδηματικής ασφάλειας για τους εργαζομένους, που απορρέει από την αδυναμία ολοένα και περισσότερων εργοδοτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους τους, όσον αφορά την καταβολή των δεδουλευμένων τους. Σύμφωνα με στοιχεία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, το 2009, είχαν πραγματοποιηθεί (ΣΕΠΕ, 2010: 149) αναφορές για μη καταβολή δεδουλευμένων, ενώ το 2012 ξεπέρασαν τις (ΣΕΠΕ, 2013:186). Γράφημα 7: Αριθμός απασχολούμενων και υποαπασχολούμενων (σε χιλιάδες) Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Η ασφάλεια του εισοδήματος των μελών του εργατικού δυναμικού εξαρτάται, επίσης, από τη δυνατότητα διατήρησης του εισοδήματός τους, προερχόμενο ακόμα και από το σύστημα προστασίας τους έναντι του κινδύνου της ανεργίας. Ωστόσο, τόσο ο περιορισμένος αριθμός των δικαιούχων επιδόματος ανεργίας, όσο και το ύψος του, κάθε άλλο παρά διασφαλίζουν τη διατήρηση του εισοδήματος των εργαζομένων σε περίπτωση απώλειας της θέσης εργασίας τους. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ, το Νοέμβριο του 2013, οι άνεργοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ανέρχονταν σε άτομα, εκ των οποίων μόλις ήταν δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας (ΟΑΕΔ, 2013). Το πρώτο εξάμηνο του 2010, οι δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας αντιστοιχούσαν στο 41% των ανέργων, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2013, το εν λόγω ποσοστό μειώθηκε σε 14% (Ομάδα Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής, 2013:3). Παράλληλα, από το 2012, έχει μειωθεί το βασικό ποσό επιδόματος ανεργίας από 454,00 ευρώ σε 360,00 ευρώ, ενώ από τις αρχές του τρέχοντος έτους

12 μειώθηκε η μέγιστη διάρκεια χορήγησής του ανά τετραετία από 450 ημέρες σε 400 (Ομάδα Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής, 2013:3). Τέλος, θα μπορούσε να προστεθεί μία ακόμα πηγή ανασφάλειας των μελών του εργατικού δυναμικού, που απορρέει από την πιθανότητα επιβολής νέων (δημοσιονομικών) μέτρων, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την πραγματοποίηση καταναλωτικών δαπανών, που ήδη είναι περιορισμένες. Savings (αποταμιεύσεις) Το διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα κατανέμεται, διαχρονικά, υπέρ της κατανάλωσης και εις βάρος της αποταμίευσης. Την περίοδο , το μέσο ποσοστό ιδιωτικής αποταμίευσης ως προς το ΑΕΠ ήταν 13,5%, ενώ στην Ευρωζώνη ξεπερνούσε το 20% (European Commission, 2013β: 120). Μεταξύ των ετών , η αποταμίευση του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε κατά 14,9%, ενώ το 2011 κατά 3,6%, με αποτέλεσμα το ποσοστό αποταμίευσης ως προς το ΑΕΠ να περιορισθεί από 16,1% σε 13,2%, παραμένοντας αμετάβλητο έως και το Γράφημα 8: Η αποταμίευση του ιδιωτικού τομέα Πηγή: European Commission, (2013), European Economy, Autumn-Statistical Annex Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, αλλά και η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης του εισοδήματός τους αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες μείωσης της αποταμίευσης. Σύμφωνα με την έρευνα καταναλωτικής εμπιστοσύνης του ΙΟΒΕ, το τέταρτο τρίμηνο του 2013, το μέσο ποσοστό των καταναλωτών που δήλωνε πρόθεση για αποταμίευση δεν ξεπερνούσε το 10%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το πρώτο τρίμηνο του 2009 ήταν 28% (ΙΟΒΕ, 2013β και ΙΟΒΕ, 2009).

13 Γράφημα 9: Στοιχεία έρευνας καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους (μέσος όρος Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2013) Πηγή: ΙΟΒΕ, 2013 β, σελ. 37. Η μείωση των αποταμιεύσεων κάθε άλλο παρά ευνοεί την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς περιορίζει την προσφορά δανειακών κεφαλαίων, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τις επενδύσεις. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι αποταμιεύσεις αποτελούν τη δεύτερη πηγή χρηματοδότησης των επενδύσεων, μετά τον τραπεζικό δανεισμό (βλ. γράφημα 5), γεγονός που αποτελεί έναν ακόμα αρνητικό παράγοντα για την εξέλιξη των επενδύσεων. Social Exclusion (κοινωνικός αποκλεισμός) Ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, μεταξύ των ετών , το ποσοστό του πληθυσμού που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε από 27,6% σε 34,6%. Τον εν λόγω κίνδυνο αντιμετωπίζουν τα άτομα που εμπίπτουν σε μια τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες (Eurostat, 2013): Άτομα των οποίων το διαθέσιμο εισόδημα (μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις) υπολείπεται του 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος. Το εν λόγω ποσοστό στην Ελλάδα, το 2009, ήταν 19,7%, ενώ το 2012 ξεπερνούσε το 23,1%. Άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές υλικές υστερήσεις, όπως αδυναμία αγοράς ορισμένων ειδών διατροφής, πληρωμής ενοικίου κλπ, εξαιτίας της έλλειψης πόρων 6. Στην Ελλάδα, το 2009, το ποσοστό αυτό ήταν 11,0%, ενώ το 2012, προσέγγισε το 19,5%. Άτομα ηλικίας 0-59 ετών, τα οποία ζουν σε νοικοκυριά των οποίων τα ενήλικα μέλη (18-59 ετών) εργάστηκαν λιγότερες από το 20% των δυνητικών ωρών εργασίας του προηγούμενου έτους. Στην Ελλάδα, την τριετία , το ποσοστό αυτό υπερδιπλασιάστηκε, καθώς αυξήθηκε από 6,5% σε 14,1%. 6 Για τον ακριβή ορισμό βλ. Eurostat, (2013).

14 Γράφημα 10: Κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού Πηγή: Eurostat Η παρατεταμένη παραμονή της ελληνικής οικονομίας σε κατάσταση ύφεσης και οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν δεν αποτελούν τους αποκλειστικούς παράγοντες όξυνσης του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθεί η απουσία αποτελεσματικών δομών κοινωνικής προστασίας, όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που θα απέτρεπαν την όξυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης. Τaxes (φόροι) Το 2010, 2011 και 2012 υιοθετήθηκαν μέτρα λιτότητας που αντιστοιχούσαν σε 8,6%, 8,8% και 6% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Όπως φαίνεται και από το γράφημα 11 δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην πλευρά των δημοσίων εσόδων, παρά σε αυτή των δαπανών. Μεταξύ των μέτρων που εφαρμόστηκαν, σε μια περίοδο μείωσης του εγχώριου εισοδήματος, είναι η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ, η αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, η μείωση του αφορολόγητου ορίου, η αύξηση των φορολογικών συντελεστών για τα εισοδήματα φυσικών προσώπων, η αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης, η επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης και τέλους επιτηδεύματος, η κατάργηση φοροαπαλλαγών, καθώς και η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης της ακίνητης περιουσίας.

15 Γράφημα 11: Μέτρα λιτότητας και ένταση δημοσιονομικής προσαρμογής (% ΑΕΠ) Πηγή: Κατά την περίοδο , τα συνολικά φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθαν από 30,5% σε 33,7%, εξαιτίας, πρωτίστως, της αύξησης των εσόδων προερχόμενων από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και δευτερευόντως από τους έμμεσους φόρους κατανάλωσης, ιδίως του ΦΠΑ. Η ανάγκη επίτευξης ταχείας δημοσιονομικής προσαρμογής, η μείωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων (νομικών προσώπων) και η αδυναμία περιορισμού της φοροδιαφυγής είχαν ως συνέπεια μεγάλο μέρος της προσαρμογής να το επωμιστούν οι φορολογούμενοι με σταθερά εισοδήματα (μισθωτοί και συνταξιούχοι), αλλά και τα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια στο βαθμό που τα επιβαρύνει αναλογικά περισσότερο η έμμεση φορολογία.

16 Γράφημα 12: Η εξέλιξη των φορολογικών εσόδων και βασικών κατηγοριών τους (% ΑΕΠ) Πηγή: Eurostat Είναι, όμως, ευρέως αποδεκτό ότι η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων δεν μπορεί, πλέον, να βασιστεί στην επιβολή νέων φόρων και στην αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης, αλλά στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (Τράπεζα της Ελλάδος, 2013β:7 και ΙΟΒΕ, 2013α). Over-indebted households (υπερχρεωμένα νοικοκυριά) Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά στην Ελλάδα είναι το υψηλό χρέος προς το τραπεζικό σύστημα εκφρασμένο ως προς το διαθέσιμο εισόδημά τους, το οποίο αυξήθηκε από 17,3%, το 2000, σε 70,0% το 2007 και σε 88,4% το 2011 (γράφημα 13). Στην αύξηση του χρέους των νοικοκυριών συνέβαλλαν η ταχεία πιστωτική επέκταση και η πτώση των επιτοκίων δανεισμού που προηγήθηκαν της κρίσης. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η αύξηση του λόγου χρέους προς το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών προήλθε από την αναλογικά μεγαλύτερη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους, συγκριτικά με τη μείωση του χρέους τους (Bouis, et al. 2013: 11).

17 Γράφημα 13: Η εξέλιξη του χρέους των νοικοκυριών (% διαθέσιμου εισοδήματος) Πηγή: Cuerpo et al. 2013: 3 Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, ο περιορισμός της αποταμίευσής τους και η υποτίμηση της αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων θέτουν σημαντικούς περιορισμούς στην προοπτική μείωσης του χρέους των νοικοκυριών. Η αδυναμία των νοικοκυριών να εξυπηρετήσουν το χρέος τους μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Το 2009, το ποσοστό των μηεξυπηρετούμενων δανείων καταναλωτικής πίστης ως προς το σύνολο της συγκεκριμένης κατηγορίας δανείων αντιστοιχούσε σε ποσοστό 10%, ενώ το δεύτερο εξάμηνο του 2012 το ποσοστό αυτό είχε ξεπεράσει το 35%, ενώ την ίδια περίοδο τα μη εξυπηρετούμενα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν από 5% σε 20% (Chmelar, 2012: 7). Η μη-εξυπηρέτηση των δανείων από τα νοικοκυριά μπορεί να προκαλέσει την κατάσχεση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τους. Η πιθανή άρση των περιορισμών στις κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων μπορεί να προκαλέσει σημαντικότατες κοινωνικές επιπτώσεις, ενώ δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα συμβάλλουν στην αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων, δεδομένου του ισχνού αγοραστικού ενδιαφέροντος, αλλά και της περαιτέρω αύξησης της προσφοράς ακινήτων. Επίσης, στην προσπάθειά τους να νοικοκυριά να εξυπηρετήσουν το χρέος τους, ενδέχεται να μειώσουν την καταναλωτική δαπάνη τους, δημιουργώντας, περαιτέρω, πιέσεις τη συνολική ζήτηση.

18 Recession (ύφεση) Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε κατάσταση ύφεσης από το 2009, με αποτέλεσμα το παραγόμενο προϊόν της να έχει μειωθεί σωρευτικά, περίπου, κατά 25%. Το 2014, αναμένεται ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας να είναι ήπια θετικός (+0,4%), κάτι που όμως αμφισβητεί ο ΟΟΣΑ, προβλέποντας συρρίκνωση του προϊόντος κατά 0,4%. Η υποχρησιμοποίηση των παραγωγικών συντελεστών της χώρας, καθ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου, είχε ως αποτέλεσμα το παραγόμενο προϊόν της οικονομίας να υπολείπεται σημαντικά του δυνητικού της. Το 2010, το παραγωγικό κενό, εκφραζόμενο ως προς το δυνητικό προϊόν, ήταν -4,9%, το ,4% και το ,2% (γράφημα 14). Η παρατεταμένη υποχρησιμοποίηση των παραγωγικών συντελεστών, μέσω της απαξίωσής τους, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά, περαιτέρω, τις μελλοντικές αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας. Γράφημα 14: Η εξέλιξη του ΑΕΠ και του παραγωγικού κενού Πηγή: AMECO Η περιοριστική δημοσιονομική πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, εγκλωβίζουν την οικονομία σε κατάσταση ύφεσης. Παράλληλα, ο μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, έχει κατακερματισθεί. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εφάρμοσε μέτρα νομισματικής επέκτασης χωρίς ωστόσο να καταφέρει να σταθεροποιήσει τις οικονομίες της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Ειδικότερα για την Ελλάδα, η παρατεταμένη ύφεση, τα προβλήματα του τραπεζικού τομέα, αλλά και η αβεβαιότητα για τις οικονομικές εξελίξεις δεν επέτρεπαν τη μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων και την αύξηση των επενδύσεων. Με καθηλωμένη τη συνολική ζήτηση της οικονομίας, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα τόσο σε αναπτυξιακούς, όσο και σε δημοσιονομικούς όρους.

19 Οι πολιτικές τόνωσης της συνολικής ζήτησης φαίνονται πλέον ως μονόδρομος για να εισέλθει η οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά. Όπως φαίνεται από το γράφημα 15, την περίοδο , όλες οι συνιστώσες της ζήτησης υποχώρησαν, με εξαίρεση μια προσωρινή αύξηση των εξαγωγών το 2010 και σε πολύ μικρότερο βαθμό το Όπως διατυπώνεται και σε πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ (2013α), οι παράγοντες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι οι ιδιαίτερα χαμηλές επενδυτικές δαπάνες και η καθήλωση της εγχώριας κατανάλωσης, δεδομένου ότι η δυναμική του εξωτερικού ισοζυγίου είναι μεν θετική, αλλά παραμένει ασθενής. Βασικές προϋποθέσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας είναι η αποκατάσταση της ρευστότητας, η άρση της αβεβαιότητας σχετικά με το μακροοικονομικό περιβάλλον και το φορολογικό πλαίσιο, καθώς και η αύξηση των επενδυτικών δαπανών του δημόσιου τομέα. Γράφημα 15: Η εξέλιξη του ΑΕΠ και των συστατικών του στοιχείων (ετήσια ποσοστιαία μεταβολή) Πηγή: European Commission Youth Unemployment (ανεργία των νέων) Οι ασθενείς επιδόσεις της αγοράς εργασίας δεν επηρέασαν συμμετρικά όλα τα μέλη του εργατικού δυναμικού. Όπως προκύπτει από το γράφημα 16, η αύξηση της ανεργίας έπληξε κυρίως τους νέους ηλικίας και ετών και ειδικότερα τις γυναίκες (γράφημα 17). Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των ετών , το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων ηλικίας ετών αυξήθηκε από 25,8% σε 55,3% και μεταξύ των νέων ηλικίας ετών από 11,2% σε 28,5%. Το 2012, το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των γυναικών ηλικίας ετών προσέγγισε το 63,2%, ενώ μεταξύ των ανδρών, της ίδιας ηλικιακής ομάδας, το 48,4%.

20 Γράφημα 16: Η ανεργία ανά ηλιακή ομάδα Πηγή: Eurostat Γράφημα 17: Η ανεργία ανά φύλο και ηλικία Πηγή: Eurostat Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που καταγράφονται μεταξύ των νέων έχουν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Η παραμονή των ατόμων νεαρής ηλικίας σε καθεστώς ανεργίας, έχει ως αποτέλεσμα τη μη αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και μάλιστα του πλέον δυναμικού τμήματός του, καθώς και την απαξίωση των προσόντων τους, δυσχεραίνοντας περαιτέρω τις μελλοντικές εργασιακές προοπτικές τους. Παράλληλα, δημιουργεί κίνητρα για μη-αποτελεσματική κατανομή των ανθρώπινων πόρων, στο βαθμό που η υψηλή ανεργία ωθεί τους νέους (και όχι μόνο) στην αποδοχή θέσεων εργασίας αναντίστοιχων των προσόντων και των ενδιαφερόντων τους. Επιπλέον, ο κίνδυνος παρατεταμένης παραμονής σε καθεστώς ανεργίας των νέων, ιδίως

Κείμενο Πολιτικής. S.U.C.C.E.S.S. S.T.O.R.Y.: Μια διαφορετική ανάγνωση

Κείμενο Πολιτικής. S.U.C.C.E.S.S. S.T.O.R.Y.: Μια διαφορετική ανάγνωση No 20_Φεβρουάριος 2014 Κείμενο Πολιτικής S.U.C.C.E.S.S. S.T.O.R.Y.: Μια διαφορετική ανάγνωση Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Παρατηρητηρίου για την Κρίση, ΕΛΙΑΜΕΠ Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση και οικονομική πολιτική

Κρίση και οικονομική πολιτική 1 Κρίση και οικονομική πολιτική Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής Ι.Ο.Β.Ε. Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (vettas@iobe.gr, www.iobe.gr, http://www.aueb.gr/users/vettas) 21 st Banking Forum ΕΙΠ

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη «Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 6ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ Συμπληρώθηκαν 6 μήνες διακυβέρνησης της χώρας από τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Έξι

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 ISSN:2241 4878 Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης: από το -10,4% (2011q1) στο 1,9% (2014q3). Επενδύσεις: από το -38.6%

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 244 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, με προοπτική μεσοπρόθεσμα, την επιβράδυνση της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ)

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ) ISSN:2241 4878 Tεύχος 101 20 Νοεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 Τ.Κ , Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: /4 Fax:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 Τ.Κ , Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: /4 Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 Τ.Κ. 101 80, Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014 Δελτίο Τύπου Δήλωση του Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο

Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο 28.5.2014 Των Νικόλαου Βέττα, Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικού Διευθυντή Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Πολιτικής. Απομόχλευση του τραπεζικού συστήματος και αγορά εργασίας

Κείμενο Πολιτικής. Απομόχλευση του τραπεζικού συστήματος και αγορά εργασίας No 5_Απρίλιος 2013 Κείμενο Πολιτικής Απομόχλευση του τραπεζικού συστήματος και αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Παρατηρητήριο για την Κρίση Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2016 Εισήγηση Γιώργου Αργείτη Επιστημονικού Δ/ντή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ & Αναπληρωτή Καθηγητή του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών -Ρόδος 17 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά.

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει σχεδόν τις διαδικασίες που

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Γραπτή δήλωση του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη συνάντηση της Συμβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής Λευκωσία, 2 Απριλίου 2009 Εξακολουθούμε,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κρατικός Προϋπολογισμός 2014. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κρατικός Προϋπολογισμός 2014. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2014 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 Η ύφεση επιβραδύνεται Ετήσιος ρυθμός μεταβολής

Διαβάστε περισσότερα

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή Η 6η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις 22 Φεβρουαρίου 2013 Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Πηγές Στοιχείων :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο παράρτημα του παρόντος Δελτίου παρουσιάζεται σημείωμα για την αναθεώρηση ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο παράρτημα του παρόντος Δελτίου παρουσιάζεται σημείωμα για την αναθεώρηση ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/02/2015 ΕΤΗΣΙΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: Αναθεώρηση των ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΑΠΡΙΛΙΟΣ Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η συνέχιση του αποπληθωρισμού εμποδίζει την ανάκαμψη της συνολικής ζήτησης

Η συνέχιση του αποπληθωρισμού εμποδίζει την ανάκαμψη της συνολικής ζήτησης ISSN:2241 4878 Tεύχος 100 13 Νοεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Η συνέχιση του αποπληθωρισμού εμποδίζει την ανάκαμψη της συνολικής ζήτησης ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

SEE Economic Review, Δεκέμβριος 2012 Gapology. Περίληψη στα Ελληνικά

SEE Economic Review, Δεκέμβριος 2012 Gapology. Περίληψη στα Ελληνικά SEE Economic Review, Δεκέμβριος 2012 Gapology Περίληψη στα Ελληνικά Ειδικό Θέμα: Εισαγωγή Το Παραγωγικό Κενό (Output Gap) αποτελεί μία εκ των πιο σημαντικών μεταβλητών στην άσκηση και την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013 14 Οκτωβρίου 2013 Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Έντονα, Πλάγια, Ελληνικά Οι προβλέψεις του ΚΕΠΕ για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Μακροοικονομικά Υπεύθυνοι μαθήματος Κ αθηγητής Μιχαήλ Ζ ουμπουλάκης Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Μεταξάς ΑΕΠ Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ή ΑΕΠ (Gross Domestic

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ)

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ) ISSN:2241 4878 Tεύχος 101 20 Νοεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 2013 Η οικονομία της Πορτογαλίας και οι διμερείς εμπορικές-οικονομικές σχέσεις Ελλάδος- Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 727 final. ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2016) 727 final. ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.11.2016 COM(2016) 727 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Παρέμβασης στη Συζήτηση του Προϋπολογισμού για το Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών. (Ακολουθεί Πίνακας)

Σημεία Παρέμβασης στη Συζήτηση του Προϋπολογισμού για το Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών. (Ακολουθεί Πίνακας) Σημεία Παρέμβασης στη Συζήτηση του Προϋπολογισμού για το 2013 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 1 η Παρέμβαση: Μεταβολή δημόσιου χρέους (Ακολουθεί Πίνακας) Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση. Ενδιάμεση Έκθεση. Οκτώβριος 2016

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση. Ενδιάμεση Έκθεση. Οκτώβριος 2016 Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ενδιάμεση Έκθεση Οκτώβριος 2016 Περι ληψη Τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας παρουσιάζουν σχετική σταθεροποίηση, με τις εκτιμήσεις για την πορεία του Ακαθάριστου

Διαβάστε περισσότερα

Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ

Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ Αθήνα, 14.05.2013 1 ον. Η Ελληνική οικονομία έχει πληγεί από βαθιά και παρατεταμένη ύφεση

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα A Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Απρίλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης A Τρίμηνο 2010 3 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012 1 Περιεχόμενα 1. Διαχρονικά Προβλήματα της

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου Η οικονομική κρίση και το μέλλον της Κυπριακής οικονομίας 10 Δεκεμβρίου 2009 Πανεπιστήμιο Κύπρου Δημόσια Οικονομικά 2009 Έσοδα 2009 2008 2009 2009 εκ. εκ. 2008 εκ. 2008 (%) ΤΕΠ 1.460,0 1.718,5 258,5 15,0

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της Αγοράς Σεπτέμβριος 214 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» -15/1/2014 www.sate.gr

«Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» -15/1/2014 www.sate.gr Μέτρα 65 δισ. ευρώ για το «πείραµα» της τρόικας Ποιες ήταν οι πραγµατικές επιπτώσεις από την ύφεση στον παραγωγικό ιστό, τον τοµέα της εργασίας και την κοινωνία - Αναλυτές: Χώρα που εξέρχεται από πόλεµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Στο επίκεντρο της Έκθεσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση του 2016 βρίσκεται η αξιολόγηση της πορείας προσαρμογής

Περίληψη Στο επίκεντρο της Έκθεσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση του 2016 βρίσκεται η αξιολόγηση της πορείας προσαρμογής Περίληψη Στο επίκεντρο της Έκθεσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση του 2016 βρίσκεται η αξιολόγηση της πορείας προσαρμογής της οικονομίας και του κοινωνικού κόστους που προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΑΝΑΓΚΑΊΑ ΣΥΝΘΉΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΤΗΡΉΣΙΜΗ ΑΝΆΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση αυξάνεται (9/13-9/14, +79,25 χιλ.), η ανεργία μειώνεται (-123,12 χιλ.) ωστόσο το εργατικό δυναμικό μειώνεται (-43,87 χιλ.

Η απασχόληση αυξάνεται (9/13-9/14, +79,25 χιλ.), η ανεργία μειώνεται (-123,12 χιλ.) ωστόσο το εργατικό δυναμικό μειώνεται (-43,87 χιλ. ISSN:2241 4878 Tεύχος 105 18 Δεκεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ( Eurobank ) και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη (1)

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη (1) Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη (1) Η ελληνική και παγκόσμια οικονομία: Θέματα και απόψεις 1 Ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού Eurostat, 2015 2 Ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού 0.16% Eurostat, 2015 3

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

IMF Survey. Ο μεταρρυθμισμένος δανεισμός του ΝΤ λειτούργησε καλά στην κρίση

IMF Survey. Ο μεταρρυθμισμένος δανεισμός του ΝΤ λειτούργησε καλά στην κρίση IMF Survey ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤ Ο μεταρρυθμισμένος δανεισμός του ΝΤ λειτούργησε καλά στην κρίση Τμήμα στρατηγικής, πολιτικής και επανεξέτασης του ΝΤ 28 Σεπτεμβρίου 2009 Η στήριξη του ΔΝΤ επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/02/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: Αναθεώρηση των ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα