Τα διλήµµατα της µακροοικονοµικής πολιτικής. Ανεργία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα διλήµµατα της µακροοικονοµικής πολιτικής. Ανεργία"

Transcript

1 Τα διλήµµατα της µακροοικονοµικής πολιτικής Κεφάλαιο έκατο Πέµπτο Ανεργία Η ανεργία επιβάλλει τεράστιο κόστος στην κοινωνία κατά δύο τρόπους: 1. Σπατάλη: απώλεια αναγκαίων αγαθών που µπορούσαν να παραχθούν αλλά δεν παράχθηκαν 2. Προσωπική ανασφάλεια και στερήσεις που δηµιουργεί: τα χτυπήµατα της ανεργίας απροσδόκητα 1

2 Εκείνοι που κινδυνεύουν περισσότερο είναι: εργαζόµενοι που προσλήφθηκαν προσφάτως, οι σχετικά ανειδίκευτοι, οι νέοι και οι ηλικιωµένοι, οι γυναίκες, οι µειονότητες...και όχι µόνο: υπάλληλοι µε πολυετή προϋπηρεσία, επιστήµονες, διευθυντικά στελέχη Σχετίζεται µε αύξηση στις αυτοκτονίες και πλήττει τον αυτοσεβασµό Γιατίπρέπειναδηµιουργεί τόσο ανασφάλεια η ανεργία; Εφόσον υπάρχει ένα 10% ανεργία γιατί δεν επινοούµε ένα σύστηµα να µοιράζονται όλοι την απώλεια χρόνου, π.χ., λιγότερες ώρες εργασίας Γιατί δεν ασφαλίζονται οι εργαζόµενοι έναντι της ενδεχόµενης ανεργίας; 2

3 Στην πραγµατικότητα υπάρχει ένα τέτοιο σύστηµα ασφάλειας: αποζηµίωση ανεργίας Τα επιδόµατα ανεργίας διαφέρουν από χώρα σε χώρα και γενικά είναι µεγαλύτερα στην Ευρώπη σε σχέση µε τιςηπα Καλύπτουν συνήθως ένα ποσοστό του µισθού και για κάποιο διάστηµα ανεργίας, στις ΗΠΑ που είναι σχετικά χαµηλό και δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις δεν εξαλείφει την ανασφάλεια Αν όµως υπάρχουν τρόποι να εξαλειφθεί η ανασφάλεια που συνοδεύει την ανεργία, γιατί δεν χρησιµοποιούνται; «Ο καπιταλισµός των ΗΠΑ χρειάζεται την ανασφάλεια της ανεργίας» Η ανεργία δηµιουργεί ανασφάλεια, όχι επειδή δεν µπορούµε ναβρούµε τρόπους να την εξαλείψουµε αλλά επειδή «χρειάζεται» 3

4 Η ανεργία είναι αναπόφευκτη; Γιατί διαφέρουν τα ποσοστά ανεργίας από χώρα σε χώρα: αντιστράφηκαν οι όροι από πριν µια δεκαετία (βλέπε σχήµα 15.1 του Β&Ε) ΤοκλειδίλενεοιΒ&Ε για να επιτύχουµε χαµηλό ποσοστό ανεργίας είναι να πάψουµε να χρησιµοποιούµε τοµαστίγιο της ανασφάλειας. «Αντιθέτως οι χώρες που διατηρούν χαµηλά επίπεδα ανεργίας...στηρίζονται σε αµοιβαία κατανόηση µεταξύ εργατών και εργοδοτών»: δυστυχώς τα σηµερινά στοιχεία δεν επαληθεύουν... 4

5 Ορισµός της ανεργίας Η ανεργία στις ΗΠΑ βασίζεται στις µετρήσεις Γραφείου Στατιστικής της Εργασίας: Τα στοιχεία προέρχονται από µια µηνιαία έρευνα σε περίπου νοικοκυριά (που ονοµάζεται Τρέχουσα Έρευνα Πληθυσµού) Ανάλογα µε τις απαντήσεις µπαίνουν σε τρεις κατηγορίες: Απασχολούµενοι Άνεργοι Μη ενταγµένοι στο εργατικό δυναµικό Απασχολούµενος: Ένα άτοµο θεωρείται απασχολούµενο όταν έχει περάσει το µεγαλύτερο µέρος της προηγούµενης εβδοµάδας εργαζόµενο επί πληρωµή Άνεργος: όταν βρίσκεται σε προσωρινή παύση, ψάχνει για δουλειά ή περιµένει να ξεκινήσει την καινούργια του δουλειά Ένας σπουδαστής, νοικοκυρά, ήσυνταξιούχος είναι µη ενταγµένοιστοεργατικόδυναµικό 5

6 Εργατικό δυναµικό: το άθροισµα των απασχολούµενων και των ανέργων Η κατανοµή του πληθυσµού στις ΗΠΑ 1998 Ενήλικος πληθυσµός (205.2 million) Απασχολούµενοι (131.5 εκατ.) Άνεργοι (6.2 εκατ) Εργατικό δυναµικό (137.7 million) Μη ενταγµένοι (67.5 εκατ.) 6

7 How is Unemployment Measured? Το ποσοστό ανεργίας είναι το ποσοστό του εργατικού δυναµικού που είναι άνεργοι. Αριθµός ανέργων Ποσοστό ανεργίας= 100 Εργατικόδυναµικό How is Unemployment Measured? Το ποσοστό συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό µετρά το ποσοστό του συνολικού πληθυσµού που εντάσσεται στοεργατικόδυναµικό. Εργατικό δυναµικό Ποσοστό συµ. στο ερ δυ.= 100 Πληθυσµός ενήλικων 7

8 Labor-Force Experiences of Various Demographic Groups (1998) ηµογραφική Οµάδα Ενήλικες(20+) Ποσοστό ανεργίας Ποσοστό συµµετοχής στο εργατικό δυν. Λευκοί άνδρες Λευκές γυναίκες Μαύροι άνδρες Μαύρες γυναίκες Έφηβοι (16-19) Λευκοί άνδρες Λευκές γυναίκες Black, male Black, female Η ανεργία συνεχίζει να είναι µεγάλο πρόβληµα σεπολλέςχώρες Κεντρική ιδέα: η µακροοικονοµική πολιτική δεν µπορεί να εξαλείψει την ανεργία χωρίς θεµελιακές αλλαγές στους θεσµούς που διέπουν τις αγορές εργασίας και την εργασιακή διαδικασία Σηµεία: 8

9 1. Τα υψηλά επίπεδα απασχόλησης έχουν την τάση να µειώσουν τα κέρδη. Τα κέρδη µειώνονται επειδή η χαµηλή ανεργία µεταβάλλει την ισορροπία ισχύος υπέρ των εργατών και σε βάρος των εργοδοτών 2. Ηδιαθεσιµότητα εισαγοµένων αγαθών και η σπουδαιότητα των αγορών άλλων χωρών για αγαθά της εγχώριας παραγωγής θέτουν όρια στην αποτελεσµατικότητα µιας µακροοικονοµικής πολιτικής που αποσκοπεί σε επίτευξη υψηλής απασχόλησης 3. Τόσο η µέθοδος της νοµισµατικής πολιτική όσο και αυτή της δηµοσιονοµικής πολιτικής µπορεί να λειτουργήσουν προς αµοιβαία αποκλειόµενους στόχους (ο δανεισµός για ελλειµµατικές δαπάνες συχνά δυσκολεύει τη µείωση των επιτοκίων) 4. Η επίτευξη υψηλών επιπέδων απασχόλησης και ο µετριασµός των διακυµάνσεων του οικ κυκ είναι εφικτοί αλλά µόνο εφόσον συνοδεύονται από θεµελιακές αλλαγές της οικ πολιτικής 9

10 Υποθέσεις Τώρα θα αφήσουµε τοy και το w να µεταβάλλονται Θα υποθέσουµε πως τα επενδυτικά αγαθά δεν συµβάλλουν στην βελτίωση της παραγωγικότητας (e) Το θεσµικό πλαίσιο (η κοινωνική δοµή συσσώρευσης) παραµένει αµετάβλητο Ησυµπίεση των κερδών σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης Όπως η διανοµή εισοδήµατος επηρεάζει το επίπεδο απασχόλησης, έτσι και το επίπεδο απασχόλησης επηρεάζει την διανοµή του εισοδήµατος Πολύ υψηλά επίπεδα απασχόλησης τείνουν να µειώσουν το ποσοστό κέρδους Μείωση των κερδών -> πτώση των επενδύσεων -> πτώση συν ζήτησης 10

11 Τα κέρδη µειώνονται για δύο λόγους (όταν η απασχόληση υψηλή): 1. Καθώς µειώνεται η ανεργία, το µοναδιαίο κόστος εργασίας αυξάνεται 2. Η ζήτηση για υλικές εισροές είναι υψηλή οπότε αυξάνονται οι τιµές (κόστος) των υλικών Οι επιχειρήσεις δεν µπορούν να µετακυλίσουν το κόστος στους καταναλωτές λόγω ανταγωνισµού. =>µείωση κερδών και αύξηση τιµών (πληθωρισµός) Η ώθηση του κόστους εργασίας σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης Εκτεταµένη ανεργία που συνοδεύει τα χαµηλά επίπεδα απασχόλησης σηµαίνει πως αυτοί που έχουν εργασίες «δεν παραπονιούνται»: θα εργάζονται σκληρά έναντι χαµηλών αµοιβών, δεν θα ζητάνε βελτιώσεις στις συνθήκες εργασίας, δεν θα απεργούσαν,...η αντικατάστασή τους µε ανέργους θα είναι εύκολη 11

12 Όταν µειώνεται η ανεργία η εικόνα αλλάζει: για τους ίδιους λόγους το πλεονέκτηµα τώρατο έχουν οι εργαζόµενοι απέναντι στους εργοδότες Γιατί υπάρχει αυτή η µετατόπιση διαπραγµατευτικής δύναµης µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών Καθώς µεταβάλλεται το επίπεδο ανεργίας µεταβάλλονται και οι εναλλακτικές δυνατότητες του εργαζοµένου να αποκτήσει εισόδηµα Μεταβάλλεται το ηµεροµίσθιο υποχώρησης ηµεροµίσθιο υποχώρησης: το ηµεροµίσθιο το οποίο αν προσφερθεί από τον εργοδότη, στο όριο θα είναι αδιάφορο για τον εργαζόµενο να κρατήσει την δουλειά (η επόµενη καλύτερη εναλλακτική είναι εξίσου καλή) Εξαρτάται από 3 πράγµατα το ηµ υποχ 1. την διάρκεια του χρόνου που ο εργαζόµενος θα µείνει άνεργος αν χάσει την δουλειά 2. το ύψος του επιδόµατος ανεργίας που προσδοκά 12

13 3. το ηµεροµίσθιο που θα παίρνει ο εργαζόµενος στην επόµενη δουλειά Όσο υψηλότερη η ανεργία τόσο περισσότερο καιρό θα µείνει ο άνεργος χωρίς δουλειά και τόσο χαµηλότερο θα είναι το ηµεροµίσθιο υποχώρησης... Έτσι καθώς µειώνεται η ανεργία και το ηµεροµίσθιο υποχώρησης του εργαζοµένου αυξάνεται, ο εργοδότης αναγκάζεται να αυξήσει τους µισθούς 13

14 Προκύπτουν ότι 1. ητιµή του µισθού εργασίας θα αυξάνεται όταν αυξάνεται η απασχόληση, και 2. Το µοναδιαίο κόστος εργασίας θα αυξάνεται όταν αυξάνεται η απασχόληση (πέφτει η ανεργία) Η ώθηση του κόστους των υλικών Το κόστος των υλικών που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή αυξάνει επίσης όταν µειώνεται η ανεργία Η ανεργία πέφτει όταν αυξάνεται η παραγωγή, αλλά µε την ^παραγωγής ^ ζήτησης για υλικά οπότε ^τιµή τωνυλικών Ας δούµε τοσχήµα µε καµπύλες προσφοράς και ζήτησης για πετρέλαιο 14

15 Ησυµπίεση των κερδών σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης Καθώς αυξάνεται η απασχόληση, αυξάνεται τόσο το µοναδιαίο κόστος εργασίας όσο και το µοναδιαίο κόστος υλικών εισροών Pz = ulc + umc + up Pz τιµή παραγόµενου προϊόντος ulc µοναδιαίο κόστος εργασίας umc µοναδιαίο κόστος υλικών up µοναδιαίο κέρδος 15

16 Ή, αναδιατάσσοντας τους όρους up=pz ulc - umc Καθώς µειώνεται η ανεργία (^µονκεργ, ^µον κ υλικών), ένααπόδύοθασυµβούν: Είτε η επιχείρηση θα µπορέσει να αυξήσει την τιµή του προϊόντος της τόσο όσο χρειάζεται για να αντισταθµίσει την αύξηση του κόστους (αµετάβλητα κέρδη) Είτε δεν θα µπορέσει, οπότε τα κέρδη θα µειωθούν Θα είναι σε θέση η επιχείρηση να αυξήσει την τιµή του προϊόντος της αρκετά, ώστε να αντισταθµίσει τις αυξήσεις του κόστους; Αν όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν το συγκεκριµένο προϊόν αντιµετωπίζουν τις ίδιες αυξήσεις κόστους τότε θα µπορούσαν να αυξήσουν τις τιµές (καµιά δεν είχε συγκριτικό πλεονέκτηµα) 16

17 Το πιο πιθανόν όµως είναι πως ορισµένες επιχειρήσεις µόνον (σε κάποιες περιοχές ή χώρες µε µειωµένη ανεργία) θα αντιµετωπίζουν τις αυξήσεις κόστους οπότε ο ανταγωνισµός µετιςάλλες επιχειρήσεις να θέτει κάποιο όριο στις δυνατές αυξήσεις Το αποτέλεσµα στοσχήµα 17

18 Με χαµηλά επίπεδα απασχόλησης οι επιχειρήσεις έχουν δίληµµα: Να αυξήσουν τις τιµές µε κίνδυνο να χάσουν µερίδιο της αγοράς Να αποδεχθεί χαµηλότερο επίπεδο κερδών ανά προϊόν, ή και τα δύο Αντιθέτως οι επιχειρήσεις βελτιώνουν την θέση τους µε υψηλή ανεργία (ποσοστά κέρδους αυξάνονται) Σηµαίνει, µήπως, αυτό ότι οι καπιταλιστές θέλουν ένα όσο το δυνατόν πιο χαµηλό επίπεδο απασχόλησης; Καθόλου Σίγουρα η ανεργία αυξάνει την διαπραγµατευτική θέση της επιχείρησης (και κέρδη) αλλά θέλει η επιχείρηση να µπορεί και να τα πουλάει τα προϊόντα Και οι άνεργοι είναι πρώην καταναλωτές 18

19 Ο καπιταλιστής δεν ενδιαφέρεται τόσο για το µοναδιαίο κέρδος όσο για το συνολικό κέρδος ή για το ποσοστό κέρδους: R = (µοναδιαίο κέρδος) * (αριθµός παραγόµενων µονάδων) R= (µοναδιαίο κέρδος) * (µονάδες ανά ώρα εργασίας)*(ώρες απασχολούµενης εργασίας) R=(up) * (de)*n Από αυτήν την εξίσωση γίνεται φανερό ότι η άνοδος της απασχόλησης Ν ασκεί δύο αντίρροπες επιδράσεις στα συνολικά κέρδη: (1) αυξάνονται επειδή παράγονται περισσότερες µονάδες προϊόντος (2) µειώνονται τα κέρδη που πραγµατοποιούνται ανά µονάδα προϊόντος 19

20 Καθώς αυξάνεται η απασχόληση τα κέρδη ανά ώρα εργασίας µειώνονται, προκαλώντας δύο αντίρροπες επιπτώσεις Το ποσοστό κέρδους r = R/K (K κεφάλαιο) Καθώς το Κ σταθερό βραχυχρόνια περίοδο, η επίδρασηπουασκούνοι αυξήσεις της απασχόλησης (Ν) στο ποσοστό κέρδους εξαρτώνται µόνο από τα κέρδη ανά ώρα απασχόλησης (up)(de) 20

21 Συµπίεση κερδών => εµπόδιο για διατήρηση ψηλής απασχόλησης Έτσι η προσπάθεια να επιτευχθεί πλήρης απασχόληση προσκρούει στο πρώτο εµπόδιο της: όταν η οικονοµική πολιτική που αποσκοπεί σε πλήρη απασχόληση είναι αποτελεσµατική, µειώνει τα κέρδη, προκαλώντας ίσως και αρνητικά κέρδη (ζηµιές). ύο προβλήµατα: Πρώτον, χαµηλά κέρδη σηµαίνουν λιγότερες επενδύσεις Οι χαµηλές επενδύσεις µε την σειρά τους σηµαίνουν δυσκολία να διατηρηθεί το επίπεδο συνολικής ζήτησης, και ασθενέστερη οικονοµία στο µέλλον (λιγότερο σύγχρονο παραγωγικό δυναµικό) εύτερον, αυτοί που χάνουν τα κέρδη (ισχυροί άνθρωποι) είναι αντίθετοι στις πολιτικές που συρρικνώνουν τα κέρδη 21

22 Εξαγωγές, εισαγωγές και συνολική ζήτηση Ησυµπίεση κερδών δεν είναι το µόνο εµπόδιο για την διατήρηση υψηλής απασχ Μια πολιτική διατήρησης υψηλού επιπέδου απασχ µπορεί να βρει εµπόδια στο διεθνή οικονοµικό στίβο Πρόβληµα: η µείωση της εγχώριας ανεργίας µπορεί να συγκρούεται µε την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας στις διεθνείς αγορές Με την υψηλή απασχόληση µπορούνε οι καταναλωτές να αγοράσουν περισσότερα ξένα προϊόντα Υψηλή απασχ µπορεί => αυξήσεις στις τιµές των εγχώριων προϊόντων => µείωση εξαγωγών και αύξηση εισαγωγών ύο προβλήµατα: Πρώτον, µείωση εξαγωγών και αύξηση εισαγωγών => µείωση ζήτησης για εγχώρια αγαθά 22

23 εύτερον, το να αγοράζονται περισσότερα αγαθά από ξένες χώρες και να πωλούνται λιγότερα, δεν µπορεί να συνεχιστεί για πάντα. Βραχυχρόνια η διαφορά εξαγωγών και εισαγωγών πρέπει να καλυφθεί µε δανεισµό. Μακροχρόνια πρέπει να εξοφληθούν τα δάνεια. Μόνοηπαραγωγήεγχώριωναγαθών απασχολεί εργαζόµενους στην εγχώρια οικονοµία. ΗαγοράΑµερικάνικης ένδυσης δεν υπολογίζεται στην ζήτηση των εγχώριων προϊόντων. Παίρνοντας υπόψη εισαγωγές και εξαγωγές σηµαίνειπωςπλέονδενείναιόληηζήτησηγια καταναλωτικά αγαθά µέρος της συνολικής ζήτησης, ούτε η ζήτηση επενδυτικών αγαθών. 23

24 Από την άλλη πρέπει να προσθέσουµε ένα νέο στοιχείο στην συν ζ την ζήτηση για εγχώρια αγαθά που προέρχεται από το εξωτερικό. Καθαρές εξαγωγές: αν θετικές η χώρα εξάγει περισσότερα από ότι εισάγει Χ= καθαρές εξαγωγές = συνολικές εξαγωγές-συνολικές εισαγωγές Συνολική ζήτηση = AD = C+I+B+X Βλέπουµε πωςµια αύξηση του Χ θα αυξήσει την ΣΖ 24

25 Η ζήτηση για εξαγωγές και εισαγωγές Τι καθορίζει το επίπεδο των καθαρών εξαγωγών; Καθορίζεται από το ποσό χρήµατος που διαθέτουν οι άνθρωποι και από τις τιµές των ντόπιων αγαθών σε σχέση µε αυτά των ξένων χωρών Κατ αρχήν ας δούµε ποια η επίπτωση των αυξανόµενων εισοδηµάτων (^απασχόληση) στις καθαρές εισαγωγές; Όταν αυξάνονται τα εισοδήµατα αυξάνονται και οι εισαγωγές (αφού κάποιο ποσοστό του εισοδήµατος θα αφιερώνεται σε ξένα αγαθά) Οι εξαγωγές όµως δεν αλλάζουν εφόσον δεναλλάζουνταεισοδήµατα των ξένων. Οπότε οι καθαρές εξαγωγές µειώνονται όταν αυξάνεται το εισόδηµα. 25

26 Πώς επηρεάζονται οι καθαρές εξαγωγές από την απασχόληση; Το εισόδηµα εξαρτάται από την απασχόληση. Όταν η απασχόληση αυξάνεται οι καθαρές εξαγωγές µειώνονται. Σε χαµηλά επίπεδα απασχόλησης οι εισαγωγές θα είναι χαµηλά οπότε και πιθανόν λιγότερες από τις εξαγωγές => καθαρές εξαγωγές θετικές Υψηλά επίπεδα απασχ =>^εισαγωγές=>καθ εξαγωγές αρνητικές. 26

27 Το ποσό των εξαγωγών εξαρτάται επίσης από το επίπεδο του εισοδήµατος και τις απασχόλησης των άλλων χωρών, π.χ., ^απασ έξω=>^εξαγωγές Τρίτος παράγοντας που επηρεάζει τις κ εξ είναι οι τιµές των αγαθών που παράγονται έξω σε σχέση µε εγχώριεςτιµές Αν οι εγχώριες τιµές είναι χαµηλότερες των ξένων οι καθαρές εξαγωγές θα τείνουν να είναι θετικές Αν οι ξένες τιµές µειωθούν...καθ εξαγ θα µειωθούν Αυτό που ενδιαφέρει είναι η τιµή των αγαθών που παράγονται έξω σε σύγκριση µε την τιµή των εγχώριων αγαθών. Πραγµατική τιµή εισαγωγών : ο λόγος της τιµής των αγαθών που παράγονται σε άλλες χώρες προς την τιµή των αγαθών εγχώριας παραγωγής =Pim/Pz 27

28 Αν η τιµή ενόςµπούσελ σταριού είναι 5 ευρω και ητιµή ενός αρότρου που εισάγεται 200 ευρω τότε η πραγµατική τιµή του αρότρου είναι 200/5=40 µπούσελ σταριού Στο 4ο κεφάλαιο δείξαµεότιηπραγµατική τιµή των εισαγωγών εισροών επηρεάζει το µέγεθος του υπερπροϊόντος: όσουψηλότερηητιµή των εισαγωγών τόσο περισσότερο πρέπει να θυσιάσουµε σεεγχώριαπροϊόντα=> αποτέλεσµα µείωση του πλεονάσµατος Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Ητιµή της εισαγωγής (σε ευρω) εξαρτάται από δύο πράγµατα: 1. την τιµή της εισαγωγής σε νόµισµα της χώρας όπου αυτή παράγεται 2. τη συναλλαγµατική ισοτιµία, που ορίζεται ως το ποσό του ξένου νοµίσµατος που αγοράζεται µεέναευρωήαξία του ευρω 28

29 Υπάρχουν πολλές συναλλαγαµατικές ισοτιµίες που αλλάζουν καθηµερινά Pim τιµή σεευρω εισαγωγής Pimf τιµή στο νόµισµα προέλευσης του προϊόντος V συναλλαγµατική ισοτιµία Pim = Pimf v Π.χ. Τιµή του φαρµάκου 300 δολάρια, συναλλαγµατική ισοτιµία 0,88 οπότε η τιµή εισαγωγής είναι 340,90 = 300/0,88. Μια υψηλότερη συναλλαγµατική ισοτιµία θα χαµηλώσει την τιµή των εισαγωγών (λιγότερα ευρώ θα αγοράσουν το ίδιο ποσό ξένου νοµίσµατος) 29

30 Συνοψίζοντας: οι παράγοντες που καθορίζουν την ζήτηση για εξαγωγές Το επίπεδο της εγχώριας απασχόλησης και του εγχώριου εισοδήµατος Το επίπεδο της απασχόλησης και του εισοδήµατος στον υπόλοιπο κόσµο Ητιµή των αγαθών της εγχώριας παραγωγής (Pz) Ητιµή των αγαθών που παράγονται σε άλλες χώρες (Pimf), υπολογισµένη στο δικό της νόµισµα Ησυναλλαγµατική ισοτιµία (ν) Μια αύξηση στις συναλλαγµατικές ισοτιµίας (ν) θα µειώσει την τιµή των εισαγωγών Pim, χαµηλώνοντας και την πραγµατική τιµή των εισαγωγών. Το αποτέλεσµα θαείναίνα ενθαρρυνθούν οι εισαγωγές στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα θα αποθαρρύνονται οι εξαγωγές. Έτσι το αποτέλεσµα µιας αύξησης συν ισοτιµίας θα είναι να µετατοπιστεί η γραµµή τωνκαθαρών εξαγωγών προς τα κάτω 30

31 ιεθνές εµπόριο και µακροοικονοµική πολιτική Μπορεί να αυξηθεί η απασχόληση µε πολιτικές που προωθούν τις καθαρές εξαγωγές; Ποια επίπτωση έχουν οι εξαγωγές και εισαγωγές στην αποτελεσµατικότητα άλλων στρατηγικών που αποσκοπούν στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας; Η προώθηση εξαγωγών φαίνεται ελπιδοφόρα για την αύξηση της απασχόλησης εάν η προώθηση τους δεν µεταβάλει άλλα σηµαντικά δεδοµένα Πρόκειται για µεγάλο εάν: Οι εισαγωγές µπορούν να αποθαρρυνθούν µε την επιβολή δασµών (φόρων) στα εισαγόµενα αγαθά (όπως έκαναν πρόσφατα οι ΗΠΑ µε το χάλυβα) 31

32 ιαφηµιστική καµπάνια «Αγοράζετε ελληνικά προϊόντα» Επιδοτήσεις στις εξαγωγές Να πειστούν άλλα κράτη για ευνοϊκότερη µεταχείριση Ελληνικών προϊόντων Καµιά φορά λειτουργούν οι πολιτικές αυτές ικανοποιητικά, π.χ., προστασία εγχώριας βιοµηχανίας νηπιακή βιοµηχανία Οι στρατηγικές αυτές δεν µπορεί να είναι αποτελεσµατικές για όλες τις χώρες Περισσότερες από µια χώρες µπορούν να παίξει το παιχνίδι αυτό 1. Οι άλλες χώρες µπορεί να πάρουν µέτρα αντιποίνων...δασµοί στις εισαγωγές 2. Είναι προφανώς αδύνατο να επεκτείνουν όλες οι χώρες τις καθαρές εξαγωγές τους, επειδή το άθροισµα των καθαρών εξαγωγών για το σύνολο των χωρών θα πρέπει να ισούται µε το µηδέν. 32

33 Αλλά ακόµα και αν δεν υπάρξουν αντίποινα µπορεί οι επιπτώσεις στην απασχόληση να µην είναι θετικές, π.χ., εάν η Ευρώπη αυξήσει τις καθαρές εξαγωγές στις ΗΠΑ σε αυτοκίνητα και οι ΗΠΑ προς την Ευρώπη σε χάλυβα, µπορεί οι καθαρές εξαγωγές να µείνουν αµετάβλητες. Η αποθάρρυνση των εισαγωγών χρησιµοποιείται καµιά φορά για: προστασία απασχόλησης ενός κλάδου ή περιοχής Οι πολιτικές αυτές µπορούν καµιά φορά να αποδώσουν εάν: 1. η χώρα είναι αρκετά ισχυρή ώστε να µπορεί να εµποδίσει τα αντίποινα 2. εάν η χώρα έχει σηµαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα έναντι των άλλων χωρών που της επιτρέπουν να παράγουν µε λιγότερο κόστος 33

34 Αποτελεσµατικότητα της µακροοικονοµικής πολιτικής για εξασφάλιση πλήρους απασχόλησης Η παρουσία εισαγωγών και εξαγωγών καθιστά δύσκολη την επίτευξη υψηλών επιπέδων απασχόλησης µε την υιοθέτηση µέτρων µακροοικονοµικής πολιτικής Όταν απασχόληση χαµηλή, ανεργία ^, τότε το κόστος χαµηλό και εξαγωγικά αγαθά ανταγωνιστικά, εισαγωγές δεν µπορούν να ανταγωνιστούν. ηλαδή καθαρές εξαγωγές είναι υψηλές. Καθώς αυξάνεται η απασχόληση, οι καθαρές εξαγωγές µειώνονται και µπορούν να γίνουν αρνητικές. Οπότε το διεθνές εµπόριο εδώ µειώνει τη συνολική ζήτηση της χώρας και θέτει όριο στην αύξηση της απασχόλησης. Όσοπλησιάζειηανεργίατοµηδέν το κόστος των εγχώριων προϊόντων θα εκτιναχθεί στα ύψη. Οι επιχειρήσεις αν ανεβάσουν τις τιµές των προϊόντων τους θα χάσουν πελάτες. Οι αύξηση των τιµών θα µειώσει την πραγµατική τιµή εισαγ 34

35 Καθώς αυξάνονται οι τιµές στην Ευρώπη και µειώνονται οι καθαρές εξαγωγές, αυξάνεται η απασχόληση στις χώρες που εξάγουν στην Ευρώπη Όταν µια χώρα προσπαθεί ν αυξήσει την απασχόληση της χρησιµοποιώντας νοµισµατική ήδηµοσιονοµική πολιτική, συχνά συναντά προβλήµατα, π.χ., συµπίεση των κερδών σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης «Μετά από σας» αποδίδει την κατάσταση: η κάθε χώρα θα ήθελε η άλλη να λάβει µακροοικονοµικά µέτρα στήριξης της απασχόλησης, π.χ., ελλειµµατικές δαπ, ή χαµηλά επιτόκια ^ εισόδηµα της άλλης χώρας ^ εξαγωγών δικών µας Αν όλες οι χώρες µαζί υιοθετούσαν ελλειµµατικές δαπάνες ίσως αµοιβαία ενισχυτικές, αλλά αν µια µόνη της θα πέσουν οι καθαρές εξαγωγές. 35

36 Αυτά τα προβλήµατα πηγάζουν από δύο αιτίες: 1. τη συµπίεση των κερδών σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης 2. έλλειψη συντονισµού των χωρών Α. Χρειάζεται τρόπος να µειωθούν οι πιέσεις στο κόστος Β. Χρειάζεται µέσο να µπορούν να υιοθετούν συµπληρωµατικές µακροοικονοµικές πολιτικές οι χώρες Ηασυµφωνία νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής Συχνά οι πολιτικές αυτές δρουν σε αντίθετες κατευθύνσεις: η επιρροή της µιας εξουδετερώνει την επιρροή της άλλης Το κύριο πρόβληµα µε τις ελλειµµατικές δαπάνες είναι πως προϋποθέτουν το δανεισµό χρηµάτων συχνά τεράστια ποσά Όταν το δηµόσιο δανείζεται γίνεται πιο δύσκολο για άλλους να εξασφαλίσουν δάνεια, π.χ., καταναλωτές 36

37 Έχουµε συµπίεση της πίστης: 1) οι επιχειρηµατίες και οι καταναλωτές δεν βρίσκουν δανειστές, ενώ αυτοί που κατορθώνουν πληρώνουν υψηλότερα επιτόκια Τα υψηλότερα επιτόκια όµως αποθαρρύνουν τόσο τις επενδυτικές όσο και τις καταναλωτικές δαπάνες => µείωση της συνολικής ζήτησης Έτσι εξουδετερώνονται εν µέρει οι θετικές επιπτώσεις των ελλειµµατικών δαπανών Φαινόµενοαυτόονοµάζεται «εκτόπιση» του ιδιωτικού τοµέα ηµόσιες δαπάνες =>µείωση δαπανών από νοικοκυριά και επιχειρηµατίες Υπάρχει έντονη συζήτηση για την έκταση των συνεπειών της εκτόπισης Εξαρτάται από (α)την επίπτωση του δηµοσίου δανεισµού στην διαθεσιµότητα δανείων για άλλους (β) την επιρροή της διαθεσιµότητας δανείων στην καταναλωτική και επενδυτική δαπάνη 37

38 Όταν αντί δανεισµού, το δηµόσιο εκδίδει περισσότερο χρήµα δεν ανταγωνίζεται τα νοικοκυριά αλλά πάλι µπορεί να έχουµε το φαινόµενο εκτοπισµού Ανταγωνίζονται πλέον µε τανοικκαιεπιχ για την δεδοµένη προσφορά προϊόντων => το πιθανότερο αποτέλεσµα είναιο πληθωρισµός. Τι καθορίζει το επιτόκιο Το επιτόκιο (i) είναι απλώς η τιµή του δανεισµού χρήµατος Π.χ., µε επιτόκιο 10% για ένα δάνειο των 100 θα οφείλει 110 µετά από ένα έτος. Η ετήσια τιµή εκµίσθωσης 100 δολαρίων είναι 10 εν υπάρχει ένα επιτόκιο, διαφέρουν ανάλογα µε: χρονική διάρκεια, σκοπό του δανείου, τη φερεγγυότητα του δανειολήπτη 38

39 Επειδή όλα τα επιτόκια έχουν την τάση να κινούνται µαζί, θα µιλήσουµεγιαένα «µέσο» επιτόκιο Το µέσο επιτόκιο καθορίζεται από την προσφορά και ζήτηση: προσφορά δανειακών κεφαλαίων, ζήτηση δανειακών κεφαλαίων. 39

40 Η ζήτηση δανειακών κεφαλαίων 1. καταναλωτές που θέλουν να χρηµατοδοτήσουν την αγορά αυτοκινήτου 2. επιχειρήσεις για επένδυση, ήνα αγοράσουν για κερδοσκοπικούς σκοπούς, ήναεξαγοράσουν µια εταιρεία, ήναέχουν αρκετό χρήµα γιασυναλλαγές 3. κράτος, τοπική, νοµαρχιακή, δηµόσιο, γιαναδαπανάπερισσότεροαπόέσοδα ανειολήπτες και δανειστές µπορεί να είναι από άλλη χώρα, οπότε η προσφορά δανειακών κεφαλαίων δεν καθορίζεται µόνο από όσα συµβαίνουν στην Ελλάδα Αν µια χώρα έχει χαµηλό επιτόκιο θα θέλουν και από άλλες χώρες να δανείζονται χρήµατα Καθοριστικός παράγοντας της προσφοράς και ζήτησης είναι η νοµισµατική πολιτική 40

41 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί να καταστήσει ευκολότερη ή δυσκολότερη τη χορήγηση δανείων Πολλοί άλλοι παράγοντες εκτός από το επιτόκιο θα επηρεάσουν την προσφορά και τη ζήτηση δανειακών κεφαλαίων Προσδοκίες δανειοληπτών και δανειστών, π.χ. για την πιθανότητα πολέµου, αστάθεια στην πολιτική, άνοδο του πληθωρισµού 41

42 Όταν οι προσδοκίες των δανειστών αλλάζουν µεταβάλλεται η καµπύλη προσφοράς, όταν οι προσδοκίες των δανειοληπτών..η καµπύλη ζήτησης Σε εποχές µεγάλης αβεβαιότητας οι παράγοντες αυτοί µπορούν να έχουν σηµαντικό ρόλο Ποιο είναι το αποτέλεσµα του δηµόσιου δανεισµού; Μετατόπιση προς τα έξω της καµπύλης ζήτησης, οπότε ή άνοδος των επιτοκίων είτε την αύξηση των δυνητικών δανειστών που δεν µπορούν να εξασφαλίσουν δάνειο Το αποτέλεσµα «εκτοπισµός» Εκτοπισµός δεν είναι η µόνη αρνητική συνέπεια... 42

43 ανεισµός και συναλλαγµατική ισοτιµία Οδηµόσιος δανεισµός µπορεί να µειώσει τις καθαρές εξαγωγές, επειδή µπορεί να αυξήσει την αξία του νοµίσµατος Πώς µπορεί ο δηµόσιος δανεισµός να αυξήσει την αξία του ηµόσιος δανεισµός => υψηλά επιτόκια => δανείζονται ξένα χρήµατα στην Ευρώπη Για να αγοράζουν οι ξένοι Ευρωπαϊκά χρεόγραφαπρέπειναβρουν Όταν οι ξένοι πωλούν το νόµισµά τουςγιανα αγοράσουν ασκούν ανοδική πίεση στην αξία του Με αύξηση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας το κόστος των Ευρωπαϊκών προϊόντων για τους ξένους αυξάνεται, ενώ το κόστος των εισαγωγών για τους ευρωπαίους µειώνεται Οπότε: δηµόσιος δανεισµός=>^επιτοκίων=>µείωση καθαρών εξαγωγών=>µείωση συνολικής ζήτησης Αντίρροπη επίπτωση από τον αρχικό σκοπό 43

44 Ησύγκρουσηµεταξύ νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής Στο παρακάτω σχήµα επεξηγούµε την θεµελιακή σύγκρουση ανάµεσα στις δύο µορφές άσκησης µακροοικονοµικής πολιτικής Το δίδαγµα: οδηµόσιος δανεισµός µπορεί να έχει θετική επίδραση στο επίπεδο της συνολικής ζήτησης και της απασχόλησης, αλλά η αποτελεσµατικότητά του περιορίζεται από την επίδραση της εκτόπισης και από το τρόπο που επηρεάζει τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες 44

45 Θεσµοί για την επίτευξη πλήρους απασχόλησης Πρώτον: χωρίς την εφαρµογή κρατικών πολιτικών που θα διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα απασχόλησης, είναι βέβαιο πως στην καπιταλιστική οικονοµία θα υπάρχει πάντοτε ανεργία εύτερον: υπάρχουν κρατικές πολιτικές που είναι σε θέση να επηρεάσουν το επίπεδο της συνολικής ζήτησης κι εποµένως να µειώσουν το µέγεθος της ανεργίας (και εξοµάλυνση διακυµάνσεων οικονοµικού κύκλου) Τρίτον: οι πολιτικές της κυβέρνησης που είναι αναγκαίες για την µείωση της ανεργίας µπορεί να συνεπάγονται βασικές µεταβολές στον τρόπο που λειτουργούν οι οικονοµικοί θεσµοί της κοινωνίας: ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν ανθεκτικές αυξήσεις της απασχόλησης απλώς και µόνο µε την άσκηση δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής 45

46 Κύριοι λόγοι για το τρίτο συµπέρασµα: Ησυµπίεση των κερδών σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης Οι πληθωριστικές πιέσεις που εµφανίζονται σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης Η αρνητική επίπτωση της υψηλής απασχόλησης στη ζήτηση καθαρών εξαγωγών Οι εντάσεις ανάµεσα στην νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική Θεσµική ανάλυση Γιατί διαφορές µεταξύ χωρών στην αντιµετώπιση ανεργίας; Η ιδιωτική και ασυντόνιστη φύση της διαδικασίας λήψης των οικονοµικών αποφάσεων => αναντιστοιχία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης Ιδιάζουσα φύση της αγοράς εργασίας Οι άλλες αγορές λειτουργούν µε τρόποώστευπερβάλλουσα προσφορά και ζήτηση να εξαλείφονται Η αγορά εργασίας δεν λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο 46

47 Ο εργαζόµενος δουλεύει για κάποιον άλλον και όχι για τον εαυτό του Το ενδιαφέρον για την ποιότητα και ποσότητα περιορίζεται στο ελάχιστο για να µη χάσειτην δουλειά του Ανεργία κρατά εργαζοµένους σε εγρήγορση Εάν οι εργαζόµενοι είχαν στην ιδιοκτησία τους τα εργαλεία της δουλειάς τους και εργάζονταν για τον εαυτό τους, δεν θα υπήρχε πρόβληµα κινήτρων Χειραψία κεφαλαίου εργασίας 47

48 Συνοψίζοντας: η ανεργία υπάρχει λόγω ταξικής φύσης της παραγωγικής διαδικασίας (έλλειψη συντονισµού, σύγκρουση κεφαλαίου και εργασίας) ιαφορετικές θεραπείες Έλλειψη συντονισµού => παρέµβαση του κράτους για να την εξαλείφει Σύγκρουση κεφαλαίου και εργασίας: λύση πολιτική αλλά οι καπιταλιστές αντιστέκονται Επισκόπηση Πρώτον, γιαναεπιτευχθείπλήρηςαπασχόληση, πρέπει να αντιµετωπιστούν τόσο η συµπίεση των κερδών σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης όσο και οι πληθωριστικές πιέσεις να βρουν οι εργάτες και εργοδότες κάποιο τρόπο καθορισµού των αµοιβών που να µη στηρίζεται στο φόβο της απώλειας εργασίας, π.χ., Σουηδία συµφωνία µεταξύ εργοδοτών και συνδικάτων αυτοσυγκράτηση σε καλές εποχές µε αντάλλαγµα ναµην απολύονται στις δύσκολες εποχές 48

49 Άλλη λύση Οργάνωση σε επιχειρήσεις που θα ανήκουν στους εργαζοµένους και θα διευθύνονται δηµοκρατικά Αν οι περισσότεροι εργαζόµενοι δουλεύανε για τον εαυτό τους τότε η συρρίκνωση των κερδών στα υψηλά επίπεδα απασχόλησης δεν θα είχε σοβαρές συνέπειες Όµως πολύ πιθανόν να ανέβαζαν τις τιµές οι επιχειρήσεις (εργατών) και να έχουµε πληθωριστικές πιέσεις => «δηµοκρατία στο χώρο εργασίας δεν είναι πανάκια» εύτερον, ηεπέκτασητων ενσωµατωµένων σταθεροποιητών, όπως είναι τα ικανοποιητικά επιδόµατα ανεργίας, θα εξοµαλύνει τις διακυµάνσεις του οικ κυκ 49

50 Τρίτον, το πρόβληµα της ανεργίας, επηρεάζει επίσης τις εξαγωγές και εισαγωγές και συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οπότε θα χρειαστεί και χειραψία µεταξύ εθνών Θα πρέπει να αποθαρρύνονται στρατηγικές που αποσκοπούν στην εξαγωγή του προβλήµατος ανεργίας (προώθηση εξαγωγών και µείωση εισαγωγών) Τέταρτον, θα πρέπει να αναπτυχθούν πολιτικές οι οποίες επιτρέπουν στην οικονοµία να προσαρµόζεται στις µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες, χωρίς να µετακυλίεται το κόστος προσαρµογής στους εργαζοµένους και τους ανέργους. Νέες τεχνολογίες, νέες µορφές διεθνούς ανταγωνισµού=> εκπαίδευση και ευελιξία 50

51 Συµπέρασµα Σουηδία, Νορβηγία, Αυστρία πολύ πιο κοντά σε φιλοσοφία χειραψίας και προσαρµογή σε αλλαγές µε δια βίου εκπαίδευση των εργαζοµένων ΗΠΑ αντιθέτως µείωση συµµετοχής εργαζοµένων στα συνδικάτα και συνεχόµενη κατάτµηση της αγοράς εργασίας (πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα εργασίας καλής και κακής ποιότητας εργασίας και αµοιβής) Ταδύοαυτάστοιχείαέχουνµειώσει την διαπραγµατευτική δύναµη τωνεργαζοµένων σε σηµείο που µειώνεται η πίεση µισθών µε την πλήρη απασχόληση Οι επιχειρήσεις δεν θέλουν να χρησιµοποιείται η χαµηλή ανεργία σαν όπλο εναντίον τους και έτσι καµιά φορά θέλουν οι κυβερνήσεις να υιοθετούν πολιτικές που δηµιουργούν ανεργία: πρέπει όµως να µελετήσουµε τις οικονοµικές δραστηριότητες του κράτους (17ο κεφ). Πρώτα όµως να εξετάσουµε τοφαινόµενο του πληθωρισµού. 51

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 11 : Διαπεριφερειακή Αγορά εργασίας (κεφάλαιο 9, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαπεριφερειακή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας

Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας Κεφάλαιο 26 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαχωρισμός ειδών ανεργίας Τοπρόβληματηςανεργίαςσυνήθως χωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 3 Παραγωγικότητα, Προϊόν και Απασχόληση

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 3 Παραγωγικότητα, Προϊόν και Απασχόληση Μακροοικονομική Κεφάλαιο 3 Παραγωγικότητα, Προϊόν και Απασχόληση 3.1 Πόσο παράγει η οικονομία; Η συνάρτηση παραγωγής 1) Στη συνάρτηση παραγωγής Y = AF(K, N), η συνολική παραγωγικότητα συντελεστών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 9 Πληθωρισμός: αίτια και κόστη Πληθωρισμός! Πληθωρισμός είναι το φαινόμενο μιας συνεχούς αύξησης του γενικού επιπέδου τιμών! Είναι μια συνεχής και όχι μια στιγμιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Η διάκριση μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου Στη μακροχρόνια περίοδο που εξετάσαμε το επίπεδο παραγωγής είναι σταθερό στο φυσικό του επίπεδο, εκείνο δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων. Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς:

Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων. Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς: Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς: 1) Το πρώτο σύστημα είναι η καπιταλιστική οικονομία ή οικονομία της αγοράς:

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη ποσότητά του αυξηθεί κατά 4%, τότε η ζήτησή του είναι: α) ανελαστική. β) ελαστική. γ)

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚ Ι Ο Κ ΝΟΜΙΚ Ι ΕΣ Ε Σ Δ Ι Δ Α Ι Κ Α ΥΜΑΝ Α ΣΕ Σ Ι Ε Σ Ι

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚ Ι Ο Κ ΝΟΜΙΚ Ι ΕΣ Ε Σ Δ Ι Δ Α Ι Κ Α ΥΜΑΝ Α ΣΕ Σ Ι Ε Σ Ι ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ Τα περισσότερα χρόνια η παραγωγή σε μια χώρα αυξάνεται και επομένως οι περισσότεροι κάτοικοι απολαμβάνουν ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Ποιοι παράγοντες οδηγούν αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ανεργία φ σ υ ικό ό π ο π σ ο οσ ο τό τ ό α νε ν ργί γ ας

Φυσική ανεργία φ σ υ ικό ό π ο π σ ο οσ ο τό τ ό α νε ν ργί γ ας ΑΝΕΡΓΙΑ Κατηγορίες ανεργίας Φυσική ανεργία (υπάρχει µακροχρονίως σε µια οικονοµία) το σύνηθες ποσοστό ανεργίας [δεν παραµένει σε σταθερό ύψος και επηρεάζεται από την οικονοµική πολιτική, απλά υποδηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες Σταθερές Ισοτιμίες, Κυμαινόμενες Ισοτιμίες ή Ενιαίο Νόμισμα 1 Νοµισµατική Πολιτική σε Ανοικτές Οικονοµίες Σε ένα καθεστώς κυμαινομένων συναλλαγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 1820 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε:

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: 3 Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: α) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει μια οικονομία β) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6 ο. Η Καµπύλη της Συνολικής Προσφοράς

Μάθηµα 6 ο. Η Καµπύλη της Συνολικής Προσφοράς Μάθηµα 6 ο Η Καµπύλη της Συνολικής Προσφοράς Εισαγωγή Η Καµπύλη της συνολικής προσφοράς (AS) δείχνει την ποσότητα του προϊόντος (Y) το οποίο εγχώριοι παραγωγοί είναι πρόθυµοι και ικανοί να παραγάγουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης (µάθηµα της ηµέρας) Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.6:

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 6: Δημόσιο Χρέος και Ελλείμματα του Κρατικού Προϋπολογισμού Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών! «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &!Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)»! µε κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση"!

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών! «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &!Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)»! µε κατεύθυνση τη Στρατηγική Διοίκηση! Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)» µε κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση" Θεµατική Ενότητα 1 ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Περίγραµµα Ανάλυση µερικής ισορροπίας των δασµών: προσφορά, ζήτηση και εµπόριο σ ένα µεµονωµένο κλάδο Κόστος και όφελος των δασµών Επιδοτήσεις εξαγωγών Ποσοστώσεις στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Η επικαιρότητα Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της μελέτης 0 Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Συνέχιση της διαρθρωτικής κρίσης του κυπριακού τουρισμού Υιοθέτηση του ευρώ Έλλειμμα στο

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 28. Προσδιορισμός τιμών

Κεφάλαιο 28. Προσδιορισμός τιμών Αιτίες και Κόστος Πληθωρισμού Κεφάλαιο 28 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Προσδιορισμός τιμών Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Η Συνολική Ζήτηση και ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισµός του ΑΕΠ και της Ισοτιµίας

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 5: Προστατευτισμός και οι επιπτώσεις του Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση

7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 1. Το σύστημα του Bretton Woods: 1944 1973 2. Επιχειρήματα υπέρ των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών 3. Η πραγματική εμπειρία σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΙΜΠΑ ΖΙΖΗ. Δρ. Οικονομολόγος της Εργασίας Εμπειρογνώμων. Οικονομικές διακυμάνσεις - Πληθωρισμός Ανεργία

ΣΑΛΙΜΠΑ ΖΙΖΗ. Δρ. Οικονομολόγος της Εργασίας Εμπειρογνώμων. Οικονομικές διακυμάνσεις - Πληθωρισμός Ανεργία Βιογραφικό σημείωμα Η Ζιζή Σαλίμπα γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε οικονομικά στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (DEA) και διδακτορικό δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας - Τα οικονομικά της εργασίας μελετούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας. - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 27 Βιογραφικά συγγραφέων 28 ΜΕΡΟΣ 4 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 29 15 Εισαγωγή στη μακροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών

Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών Η Σχέση μεταξύ Βραχυχρόνιας Εσωτερικής και Εξωτερικής Ισορροπίας, και το Καθεστώς των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Εσωτερική και Εξωτερική Ισορροπία Η εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία 21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ανοικτή οικονομία με ελεύθερα κυμαινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας Η θεωρία VoC, βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην ανάλυση των δύο βασικών μοντέλων καπιταλισμού των φιλελεύθερων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο: Γαζώνας Θωμάς Αρ. μητρώου: 1207Μ065 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Κατεύθυνση: Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα : Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Το σύστημα του Χρυσού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα: Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών Μακρο-οικονομική: Εισαγωγή στην Μακροοικονομία Διδάσκων: Μποζίνης Η. Αθανάσιος Πληθωρισμός Φαινόμενο με σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 3: Συναθροιστική Ζήτηση- Εφαρμόζοντας το Υπόδειγμα IS-LM Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 7: Η Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σεπτέµβριος 2012

Περιεχόµενα. Σεπτέµβριος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειο Πανεπιστήµιο Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Απλό εισοδηµατικό κύκλωµα... 2 3. Υπόδειγµα κλειστής οικονοµίας... 2 4. Υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 8: Συναθροιστική Ζήτηση στην Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016 1) «Η ελληνική οικονομία είναι κατά βάση αγροτική». Όπως άλλωστε προκύπτει από τη συμμετοχή του προϊόντος του αγροτικού τομέα της χώρας μας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ που ανέρχεται σε A. 25% B. 33% C. 10%

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΑΡΓΥΡΏ ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ 1. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.0 Γενικά Αντικείµενο της Μακροοικονοµικής είναι ο καθορισµός (υπολογισµός) των συνολικών µεγεθών της οικονοµίας, πχ. της συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3ο. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ, GDP)

Μάθηµα 3ο. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ, GDP) Μάθηµα 3ο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ, GDP) Ορισµός Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) (Gross Domestic Product - GDP) είναι το σύνολο όλων των προϊόντων αγαθών και υπηρεσιών που παράγει µια οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου

Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου Συνδυάζοντας το Υπόδειγµα του Ricardo µε τα Υποδείγµατα των Εξειδικευµένων Συντελεστών και Hechscher Ohlin 1 Κοινά Στοιχεία των Υποδειγµάτων που Βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες. Σταθερές Ισοτιμίες, Κυμαινόμενες Ισοτιμίες ή Ενιαίο Νόμισμα

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες. Σταθερές Ισοτιμίες, Κυμαινόμενες Ισοτιμίες ή Ενιαίο Νόμισμα Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες Σταθερές Ισοτιμίες, Κυμαινόμενες Ισοτιμίες ή Ενιαίο Νόμισμα Νοµισµατική Πολιτική σε Ανοικτές Οικονοµίες Σε ένα καθεστώς κυμαινομένων συναλλαγματικών

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυτόµατοι σταθεροποιητές είναι πολιτικές που τονώνουν ή «από-θερµαίνουν» την οικονοµία όταν αυτό είναι απαραίτητο χωρίς καµία µεταβολή πολιτικής.

Οι αυτόµατοι σταθεροποιητές είναι πολιτικές που τονώνουν ή «από-θερµαίνουν» την οικονοµία όταν αυτό είναι απαραίτητο χωρίς καµία µεταβολή πολιτικής. Για πολλούς οικονοµολόγους είναι προφανές ότι η οικονοµική πολιτική θα πρέπει να ασκείται ενεργητικά. Για παράδειγµα, υποστηρίζουν ότι οι υφέσεις είναι περίοδοι υψηλής ανεργίας, χαµηλών εισοδηµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή (συνέχεια) 1. Ο μόνος σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομολόγοι μελετούν...

Οι οικονομολόγοι μελετούν... Οι οικονομολόγοι μελετούν... Πώς αποφασίζουν οι άνθρωποι. Πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι άνθρωποι. Ποιες δυνάμεις επηρεάζουν την οικονομία συνολικά. Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής; Μακροοικονομική:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές ΚΕΦ. 5 ΧΡΗΜΑ Τα πολύ παλιά χρόνια η ανταλλαγή των αγαθών γινόταν απευθείας χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος. Γινόταν δηλαδή Αντιπραγματισμός ή φυσική ανταλλαγή (έδινε προϊόντα και έπαιρνε προϊόντα, έκανε

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές.

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. 1 2 Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. Στόχος: Να αποδείξουν οι φοιτητές από μόνοι τους πόσες πολλές έννοιες βρίσκονται στην τομή των δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα