Τα διλήµµατα της µακροοικονοµικής πολιτικής. Ανεργία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα διλήµµατα της µακροοικονοµικής πολιτικής. Ανεργία"

Transcript

1 Τα διλήµµατα της µακροοικονοµικής πολιτικής Κεφάλαιο έκατο Πέµπτο Ανεργία Η ανεργία επιβάλλει τεράστιο κόστος στην κοινωνία κατά δύο τρόπους: 1. Σπατάλη: απώλεια αναγκαίων αγαθών που µπορούσαν να παραχθούν αλλά δεν παράχθηκαν 2. Προσωπική ανασφάλεια και στερήσεις που δηµιουργεί: τα χτυπήµατα της ανεργίας απροσδόκητα 1

2 Εκείνοι που κινδυνεύουν περισσότερο είναι: εργαζόµενοι που προσλήφθηκαν προσφάτως, οι σχετικά ανειδίκευτοι, οι νέοι και οι ηλικιωµένοι, οι γυναίκες, οι µειονότητες...και όχι µόνο: υπάλληλοι µε πολυετή προϋπηρεσία, επιστήµονες, διευθυντικά στελέχη Σχετίζεται µε αύξηση στις αυτοκτονίες και πλήττει τον αυτοσεβασµό Γιατίπρέπειναδηµιουργεί τόσο ανασφάλεια η ανεργία; Εφόσον υπάρχει ένα 10% ανεργία γιατί δεν επινοούµε ένα σύστηµα να µοιράζονται όλοι την απώλεια χρόνου, π.χ., λιγότερες ώρες εργασίας Γιατί δεν ασφαλίζονται οι εργαζόµενοι έναντι της ενδεχόµενης ανεργίας; 2

3 Στην πραγµατικότητα υπάρχει ένα τέτοιο σύστηµα ασφάλειας: αποζηµίωση ανεργίας Τα επιδόµατα ανεργίας διαφέρουν από χώρα σε χώρα και γενικά είναι µεγαλύτερα στην Ευρώπη σε σχέση µε τιςηπα Καλύπτουν συνήθως ένα ποσοστό του µισθού και για κάποιο διάστηµα ανεργίας, στις ΗΠΑ που είναι σχετικά χαµηλό και δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις δεν εξαλείφει την ανασφάλεια Αν όµως υπάρχουν τρόποι να εξαλειφθεί η ανασφάλεια που συνοδεύει την ανεργία, γιατί δεν χρησιµοποιούνται; «Ο καπιταλισµός των ΗΠΑ χρειάζεται την ανασφάλεια της ανεργίας» Η ανεργία δηµιουργεί ανασφάλεια, όχι επειδή δεν µπορούµε ναβρούµε τρόπους να την εξαλείψουµε αλλά επειδή «χρειάζεται» 3

4 Η ανεργία είναι αναπόφευκτη; Γιατί διαφέρουν τα ποσοστά ανεργίας από χώρα σε χώρα: αντιστράφηκαν οι όροι από πριν µια δεκαετία (βλέπε σχήµα 15.1 του Β&Ε) ΤοκλειδίλενεοιΒ&Ε για να επιτύχουµε χαµηλό ποσοστό ανεργίας είναι να πάψουµε να χρησιµοποιούµε τοµαστίγιο της ανασφάλειας. «Αντιθέτως οι χώρες που διατηρούν χαµηλά επίπεδα ανεργίας...στηρίζονται σε αµοιβαία κατανόηση µεταξύ εργατών και εργοδοτών»: δυστυχώς τα σηµερινά στοιχεία δεν επαληθεύουν... 4

5 Ορισµός της ανεργίας Η ανεργία στις ΗΠΑ βασίζεται στις µετρήσεις Γραφείου Στατιστικής της Εργασίας: Τα στοιχεία προέρχονται από µια µηνιαία έρευνα σε περίπου νοικοκυριά (που ονοµάζεται Τρέχουσα Έρευνα Πληθυσµού) Ανάλογα µε τις απαντήσεις µπαίνουν σε τρεις κατηγορίες: Απασχολούµενοι Άνεργοι Μη ενταγµένοι στο εργατικό δυναµικό Απασχολούµενος: Ένα άτοµο θεωρείται απασχολούµενο όταν έχει περάσει το µεγαλύτερο µέρος της προηγούµενης εβδοµάδας εργαζόµενο επί πληρωµή Άνεργος: όταν βρίσκεται σε προσωρινή παύση, ψάχνει για δουλειά ή περιµένει να ξεκινήσει την καινούργια του δουλειά Ένας σπουδαστής, νοικοκυρά, ήσυνταξιούχος είναι µη ενταγµένοιστοεργατικόδυναµικό 5

6 Εργατικό δυναµικό: το άθροισµα των απασχολούµενων και των ανέργων Η κατανοµή του πληθυσµού στις ΗΠΑ 1998 Ενήλικος πληθυσµός (205.2 million) Απασχολούµενοι (131.5 εκατ.) Άνεργοι (6.2 εκατ) Εργατικό δυναµικό (137.7 million) Μη ενταγµένοι (67.5 εκατ.) 6

7 How is Unemployment Measured? Το ποσοστό ανεργίας είναι το ποσοστό του εργατικού δυναµικού που είναι άνεργοι. Αριθµός ανέργων Ποσοστό ανεργίας= 100 Εργατικόδυναµικό How is Unemployment Measured? Το ποσοστό συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό µετρά το ποσοστό του συνολικού πληθυσµού που εντάσσεται στοεργατικόδυναµικό. Εργατικό δυναµικό Ποσοστό συµ. στο ερ δυ.= 100 Πληθυσµός ενήλικων 7

8 Labor-Force Experiences of Various Demographic Groups (1998) ηµογραφική Οµάδα Ενήλικες(20+) Ποσοστό ανεργίας Ποσοστό συµµετοχής στο εργατικό δυν. Λευκοί άνδρες Λευκές γυναίκες Μαύροι άνδρες Μαύρες γυναίκες Έφηβοι (16-19) Λευκοί άνδρες Λευκές γυναίκες Black, male Black, female Η ανεργία συνεχίζει να είναι µεγάλο πρόβληµα σεπολλέςχώρες Κεντρική ιδέα: η µακροοικονοµική πολιτική δεν µπορεί να εξαλείψει την ανεργία χωρίς θεµελιακές αλλαγές στους θεσµούς που διέπουν τις αγορές εργασίας και την εργασιακή διαδικασία Σηµεία: 8

9 1. Τα υψηλά επίπεδα απασχόλησης έχουν την τάση να µειώσουν τα κέρδη. Τα κέρδη µειώνονται επειδή η χαµηλή ανεργία µεταβάλλει την ισορροπία ισχύος υπέρ των εργατών και σε βάρος των εργοδοτών 2. Ηδιαθεσιµότητα εισαγοµένων αγαθών και η σπουδαιότητα των αγορών άλλων χωρών για αγαθά της εγχώριας παραγωγής θέτουν όρια στην αποτελεσµατικότητα µιας µακροοικονοµικής πολιτικής που αποσκοπεί σε επίτευξη υψηλής απασχόλησης 3. Τόσο η µέθοδος της νοµισµατικής πολιτική όσο και αυτή της δηµοσιονοµικής πολιτικής µπορεί να λειτουργήσουν προς αµοιβαία αποκλειόµενους στόχους (ο δανεισµός για ελλειµµατικές δαπάνες συχνά δυσκολεύει τη µείωση των επιτοκίων) 4. Η επίτευξη υψηλών επιπέδων απασχόλησης και ο µετριασµός των διακυµάνσεων του οικ κυκ είναι εφικτοί αλλά µόνο εφόσον συνοδεύονται από θεµελιακές αλλαγές της οικ πολιτικής 9

10 Υποθέσεις Τώρα θα αφήσουµε τοy και το w να µεταβάλλονται Θα υποθέσουµε πως τα επενδυτικά αγαθά δεν συµβάλλουν στην βελτίωση της παραγωγικότητας (e) Το θεσµικό πλαίσιο (η κοινωνική δοµή συσσώρευσης) παραµένει αµετάβλητο Ησυµπίεση των κερδών σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης Όπως η διανοµή εισοδήµατος επηρεάζει το επίπεδο απασχόλησης, έτσι και το επίπεδο απασχόλησης επηρεάζει την διανοµή του εισοδήµατος Πολύ υψηλά επίπεδα απασχόλησης τείνουν να µειώσουν το ποσοστό κέρδους Μείωση των κερδών -> πτώση των επενδύσεων -> πτώση συν ζήτησης 10

11 Τα κέρδη µειώνονται για δύο λόγους (όταν η απασχόληση υψηλή): 1. Καθώς µειώνεται η ανεργία, το µοναδιαίο κόστος εργασίας αυξάνεται 2. Η ζήτηση για υλικές εισροές είναι υψηλή οπότε αυξάνονται οι τιµές (κόστος) των υλικών Οι επιχειρήσεις δεν µπορούν να µετακυλίσουν το κόστος στους καταναλωτές λόγω ανταγωνισµού. =>µείωση κερδών και αύξηση τιµών (πληθωρισµός) Η ώθηση του κόστους εργασίας σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης Εκτεταµένη ανεργία που συνοδεύει τα χαµηλά επίπεδα απασχόλησης σηµαίνει πως αυτοί που έχουν εργασίες «δεν παραπονιούνται»: θα εργάζονται σκληρά έναντι χαµηλών αµοιβών, δεν θα ζητάνε βελτιώσεις στις συνθήκες εργασίας, δεν θα απεργούσαν,...η αντικατάστασή τους µε ανέργους θα είναι εύκολη 11

12 Όταν µειώνεται η ανεργία η εικόνα αλλάζει: για τους ίδιους λόγους το πλεονέκτηµα τώρατο έχουν οι εργαζόµενοι απέναντι στους εργοδότες Γιατί υπάρχει αυτή η µετατόπιση διαπραγµατευτικής δύναµης µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών Καθώς µεταβάλλεται το επίπεδο ανεργίας µεταβάλλονται και οι εναλλακτικές δυνατότητες του εργαζοµένου να αποκτήσει εισόδηµα Μεταβάλλεται το ηµεροµίσθιο υποχώρησης ηµεροµίσθιο υποχώρησης: το ηµεροµίσθιο το οποίο αν προσφερθεί από τον εργοδότη, στο όριο θα είναι αδιάφορο για τον εργαζόµενο να κρατήσει την δουλειά (η επόµενη καλύτερη εναλλακτική είναι εξίσου καλή) Εξαρτάται από 3 πράγµατα το ηµ υποχ 1. την διάρκεια του χρόνου που ο εργαζόµενος θα µείνει άνεργος αν χάσει την δουλειά 2. το ύψος του επιδόµατος ανεργίας που προσδοκά 12

13 3. το ηµεροµίσθιο που θα παίρνει ο εργαζόµενος στην επόµενη δουλειά Όσο υψηλότερη η ανεργία τόσο περισσότερο καιρό θα µείνει ο άνεργος χωρίς δουλειά και τόσο χαµηλότερο θα είναι το ηµεροµίσθιο υποχώρησης... Έτσι καθώς µειώνεται η ανεργία και το ηµεροµίσθιο υποχώρησης του εργαζοµένου αυξάνεται, ο εργοδότης αναγκάζεται να αυξήσει τους µισθούς 13

14 Προκύπτουν ότι 1. ητιµή του µισθού εργασίας θα αυξάνεται όταν αυξάνεται η απασχόληση, και 2. Το µοναδιαίο κόστος εργασίας θα αυξάνεται όταν αυξάνεται η απασχόληση (πέφτει η ανεργία) Η ώθηση του κόστους των υλικών Το κόστος των υλικών που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή αυξάνει επίσης όταν µειώνεται η ανεργία Η ανεργία πέφτει όταν αυξάνεται η παραγωγή, αλλά µε την ^παραγωγής ^ ζήτησης για υλικά οπότε ^τιµή τωνυλικών Ας δούµε τοσχήµα µε καµπύλες προσφοράς και ζήτησης για πετρέλαιο 14

15 Ησυµπίεση των κερδών σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης Καθώς αυξάνεται η απασχόληση, αυξάνεται τόσο το µοναδιαίο κόστος εργασίας όσο και το µοναδιαίο κόστος υλικών εισροών Pz = ulc + umc + up Pz τιµή παραγόµενου προϊόντος ulc µοναδιαίο κόστος εργασίας umc µοναδιαίο κόστος υλικών up µοναδιαίο κέρδος 15

16 Ή, αναδιατάσσοντας τους όρους up=pz ulc - umc Καθώς µειώνεται η ανεργία (^µονκεργ, ^µον κ υλικών), ένααπόδύοθασυµβούν: Είτε η επιχείρηση θα µπορέσει να αυξήσει την τιµή του προϊόντος της τόσο όσο χρειάζεται για να αντισταθµίσει την αύξηση του κόστους (αµετάβλητα κέρδη) Είτε δεν θα µπορέσει, οπότε τα κέρδη θα µειωθούν Θα είναι σε θέση η επιχείρηση να αυξήσει την τιµή του προϊόντος της αρκετά, ώστε να αντισταθµίσει τις αυξήσεις του κόστους; Αν όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν το συγκεκριµένο προϊόν αντιµετωπίζουν τις ίδιες αυξήσεις κόστους τότε θα µπορούσαν να αυξήσουν τις τιµές (καµιά δεν είχε συγκριτικό πλεονέκτηµα) 16

17 Το πιο πιθανόν όµως είναι πως ορισµένες επιχειρήσεις µόνον (σε κάποιες περιοχές ή χώρες µε µειωµένη ανεργία) θα αντιµετωπίζουν τις αυξήσεις κόστους οπότε ο ανταγωνισµός µετιςάλλες επιχειρήσεις να θέτει κάποιο όριο στις δυνατές αυξήσεις Το αποτέλεσµα στοσχήµα 17

18 Με χαµηλά επίπεδα απασχόλησης οι επιχειρήσεις έχουν δίληµµα: Να αυξήσουν τις τιµές µε κίνδυνο να χάσουν µερίδιο της αγοράς Να αποδεχθεί χαµηλότερο επίπεδο κερδών ανά προϊόν, ή και τα δύο Αντιθέτως οι επιχειρήσεις βελτιώνουν την θέση τους µε υψηλή ανεργία (ποσοστά κέρδους αυξάνονται) Σηµαίνει, µήπως, αυτό ότι οι καπιταλιστές θέλουν ένα όσο το δυνατόν πιο χαµηλό επίπεδο απασχόλησης; Καθόλου Σίγουρα η ανεργία αυξάνει την διαπραγµατευτική θέση της επιχείρησης (και κέρδη) αλλά θέλει η επιχείρηση να µπορεί και να τα πουλάει τα προϊόντα Και οι άνεργοι είναι πρώην καταναλωτές 18

19 Ο καπιταλιστής δεν ενδιαφέρεται τόσο για το µοναδιαίο κέρδος όσο για το συνολικό κέρδος ή για το ποσοστό κέρδους: R = (µοναδιαίο κέρδος) * (αριθµός παραγόµενων µονάδων) R= (µοναδιαίο κέρδος) * (µονάδες ανά ώρα εργασίας)*(ώρες απασχολούµενης εργασίας) R=(up) * (de)*n Από αυτήν την εξίσωση γίνεται φανερό ότι η άνοδος της απασχόλησης Ν ασκεί δύο αντίρροπες επιδράσεις στα συνολικά κέρδη: (1) αυξάνονται επειδή παράγονται περισσότερες µονάδες προϊόντος (2) µειώνονται τα κέρδη που πραγµατοποιούνται ανά µονάδα προϊόντος 19

20 Καθώς αυξάνεται η απασχόληση τα κέρδη ανά ώρα εργασίας µειώνονται, προκαλώντας δύο αντίρροπες επιπτώσεις Το ποσοστό κέρδους r = R/K (K κεφάλαιο) Καθώς το Κ σταθερό βραχυχρόνια περίοδο, η επίδρασηπουασκούνοι αυξήσεις της απασχόλησης (Ν) στο ποσοστό κέρδους εξαρτώνται µόνο από τα κέρδη ανά ώρα απασχόλησης (up)(de) 20

21 Συµπίεση κερδών => εµπόδιο για διατήρηση ψηλής απασχόλησης Έτσι η προσπάθεια να επιτευχθεί πλήρης απασχόληση προσκρούει στο πρώτο εµπόδιο της: όταν η οικονοµική πολιτική που αποσκοπεί σε πλήρη απασχόληση είναι αποτελεσµατική, µειώνει τα κέρδη, προκαλώντας ίσως και αρνητικά κέρδη (ζηµιές). ύο προβλήµατα: Πρώτον, χαµηλά κέρδη σηµαίνουν λιγότερες επενδύσεις Οι χαµηλές επενδύσεις µε την σειρά τους σηµαίνουν δυσκολία να διατηρηθεί το επίπεδο συνολικής ζήτησης, και ασθενέστερη οικονοµία στο µέλλον (λιγότερο σύγχρονο παραγωγικό δυναµικό) εύτερον, αυτοί που χάνουν τα κέρδη (ισχυροί άνθρωποι) είναι αντίθετοι στις πολιτικές που συρρικνώνουν τα κέρδη 21

22 Εξαγωγές, εισαγωγές και συνολική ζήτηση Ησυµπίεση κερδών δεν είναι το µόνο εµπόδιο για την διατήρηση υψηλής απασχ Μια πολιτική διατήρησης υψηλού επιπέδου απασχ µπορεί να βρει εµπόδια στο διεθνή οικονοµικό στίβο Πρόβληµα: η µείωση της εγχώριας ανεργίας µπορεί να συγκρούεται µε την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας στις διεθνείς αγορές Με την υψηλή απασχόληση µπορούνε οι καταναλωτές να αγοράσουν περισσότερα ξένα προϊόντα Υψηλή απασχ µπορεί => αυξήσεις στις τιµές των εγχώριων προϊόντων => µείωση εξαγωγών και αύξηση εισαγωγών ύο προβλήµατα: Πρώτον, µείωση εξαγωγών και αύξηση εισαγωγών => µείωση ζήτησης για εγχώρια αγαθά 22

23 εύτερον, το να αγοράζονται περισσότερα αγαθά από ξένες χώρες και να πωλούνται λιγότερα, δεν µπορεί να συνεχιστεί για πάντα. Βραχυχρόνια η διαφορά εξαγωγών και εισαγωγών πρέπει να καλυφθεί µε δανεισµό. Μακροχρόνια πρέπει να εξοφληθούν τα δάνεια. Μόνοηπαραγωγήεγχώριωναγαθών απασχολεί εργαζόµενους στην εγχώρια οικονοµία. ΗαγοράΑµερικάνικης ένδυσης δεν υπολογίζεται στην ζήτηση των εγχώριων προϊόντων. Παίρνοντας υπόψη εισαγωγές και εξαγωγές σηµαίνειπωςπλέονδενείναιόληηζήτησηγια καταναλωτικά αγαθά µέρος της συνολικής ζήτησης, ούτε η ζήτηση επενδυτικών αγαθών. 23

24 Από την άλλη πρέπει να προσθέσουµε ένα νέο στοιχείο στην συν ζ την ζήτηση για εγχώρια αγαθά που προέρχεται από το εξωτερικό. Καθαρές εξαγωγές: αν θετικές η χώρα εξάγει περισσότερα από ότι εισάγει Χ= καθαρές εξαγωγές = συνολικές εξαγωγές-συνολικές εισαγωγές Συνολική ζήτηση = AD = C+I+B+X Βλέπουµε πωςµια αύξηση του Χ θα αυξήσει την ΣΖ 24

25 Η ζήτηση για εξαγωγές και εισαγωγές Τι καθορίζει το επίπεδο των καθαρών εξαγωγών; Καθορίζεται από το ποσό χρήµατος που διαθέτουν οι άνθρωποι και από τις τιµές των ντόπιων αγαθών σε σχέση µε αυτά των ξένων χωρών Κατ αρχήν ας δούµε ποια η επίπτωση των αυξανόµενων εισοδηµάτων (^απασχόληση) στις καθαρές εισαγωγές; Όταν αυξάνονται τα εισοδήµατα αυξάνονται και οι εισαγωγές (αφού κάποιο ποσοστό του εισοδήµατος θα αφιερώνεται σε ξένα αγαθά) Οι εξαγωγές όµως δεν αλλάζουν εφόσον δεναλλάζουνταεισοδήµατα των ξένων. Οπότε οι καθαρές εξαγωγές µειώνονται όταν αυξάνεται το εισόδηµα. 25

26 Πώς επηρεάζονται οι καθαρές εξαγωγές από την απασχόληση; Το εισόδηµα εξαρτάται από την απασχόληση. Όταν η απασχόληση αυξάνεται οι καθαρές εξαγωγές µειώνονται. Σε χαµηλά επίπεδα απασχόλησης οι εισαγωγές θα είναι χαµηλά οπότε και πιθανόν λιγότερες από τις εξαγωγές => καθαρές εξαγωγές θετικές Υψηλά επίπεδα απασχ =>^εισαγωγές=>καθ εξαγωγές αρνητικές. 26

27 Το ποσό των εξαγωγών εξαρτάται επίσης από το επίπεδο του εισοδήµατος και τις απασχόλησης των άλλων χωρών, π.χ., ^απασ έξω=>^εξαγωγές Τρίτος παράγοντας που επηρεάζει τις κ εξ είναι οι τιµές των αγαθών που παράγονται έξω σε σχέση µε εγχώριεςτιµές Αν οι εγχώριες τιµές είναι χαµηλότερες των ξένων οι καθαρές εξαγωγές θα τείνουν να είναι θετικές Αν οι ξένες τιµές µειωθούν...καθ εξαγ θα µειωθούν Αυτό που ενδιαφέρει είναι η τιµή των αγαθών που παράγονται έξω σε σύγκριση µε την τιµή των εγχώριων αγαθών. Πραγµατική τιµή εισαγωγών : ο λόγος της τιµής των αγαθών που παράγονται σε άλλες χώρες προς την τιµή των αγαθών εγχώριας παραγωγής =Pim/Pz 27

28 Αν η τιµή ενόςµπούσελ σταριού είναι 5 ευρω και ητιµή ενός αρότρου που εισάγεται 200 ευρω τότε η πραγµατική τιµή του αρότρου είναι 200/5=40 µπούσελ σταριού Στο 4ο κεφάλαιο δείξαµεότιηπραγµατική τιµή των εισαγωγών εισροών επηρεάζει το µέγεθος του υπερπροϊόντος: όσουψηλότερηητιµή των εισαγωγών τόσο περισσότερο πρέπει να θυσιάσουµε σεεγχώριαπροϊόντα=> αποτέλεσµα µείωση του πλεονάσµατος Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Ητιµή της εισαγωγής (σε ευρω) εξαρτάται από δύο πράγµατα: 1. την τιµή της εισαγωγής σε νόµισµα της χώρας όπου αυτή παράγεται 2. τη συναλλαγµατική ισοτιµία, που ορίζεται ως το ποσό του ξένου νοµίσµατος που αγοράζεται µεέναευρωήαξία του ευρω 28

29 Υπάρχουν πολλές συναλλαγαµατικές ισοτιµίες που αλλάζουν καθηµερινά Pim τιµή σεευρω εισαγωγής Pimf τιµή στο νόµισµα προέλευσης του προϊόντος V συναλλαγµατική ισοτιµία Pim = Pimf v Π.χ. Τιµή του φαρµάκου 300 δολάρια, συναλλαγµατική ισοτιµία 0,88 οπότε η τιµή εισαγωγής είναι 340,90 = 300/0,88. Μια υψηλότερη συναλλαγµατική ισοτιµία θα χαµηλώσει την τιµή των εισαγωγών (λιγότερα ευρώ θα αγοράσουν το ίδιο ποσό ξένου νοµίσµατος) 29

30 Συνοψίζοντας: οι παράγοντες που καθορίζουν την ζήτηση για εξαγωγές Το επίπεδο της εγχώριας απασχόλησης και του εγχώριου εισοδήµατος Το επίπεδο της απασχόλησης και του εισοδήµατος στον υπόλοιπο κόσµο Ητιµή των αγαθών της εγχώριας παραγωγής (Pz) Ητιµή των αγαθών που παράγονται σε άλλες χώρες (Pimf), υπολογισµένη στο δικό της νόµισµα Ησυναλλαγµατική ισοτιµία (ν) Μια αύξηση στις συναλλαγµατικές ισοτιµίας (ν) θα µειώσει την τιµή των εισαγωγών Pim, χαµηλώνοντας και την πραγµατική τιµή των εισαγωγών. Το αποτέλεσµα θαείναίνα ενθαρρυνθούν οι εισαγωγές στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα θα αποθαρρύνονται οι εξαγωγές. Έτσι το αποτέλεσµα µιας αύξησης συν ισοτιµίας θα είναι να µετατοπιστεί η γραµµή τωνκαθαρών εξαγωγών προς τα κάτω 30

31 ιεθνές εµπόριο και µακροοικονοµική πολιτική Μπορεί να αυξηθεί η απασχόληση µε πολιτικές που προωθούν τις καθαρές εξαγωγές; Ποια επίπτωση έχουν οι εξαγωγές και εισαγωγές στην αποτελεσµατικότητα άλλων στρατηγικών που αποσκοπούν στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας; Η προώθηση εξαγωγών φαίνεται ελπιδοφόρα για την αύξηση της απασχόλησης εάν η προώθηση τους δεν µεταβάλει άλλα σηµαντικά δεδοµένα Πρόκειται για µεγάλο εάν: Οι εισαγωγές µπορούν να αποθαρρυνθούν µε την επιβολή δασµών (φόρων) στα εισαγόµενα αγαθά (όπως έκαναν πρόσφατα οι ΗΠΑ µε το χάλυβα) 31

32 ιαφηµιστική καµπάνια «Αγοράζετε ελληνικά προϊόντα» Επιδοτήσεις στις εξαγωγές Να πειστούν άλλα κράτη για ευνοϊκότερη µεταχείριση Ελληνικών προϊόντων Καµιά φορά λειτουργούν οι πολιτικές αυτές ικανοποιητικά, π.χ., προστασία εγχώριας βιοµηχανίας νηπιακή βιοµηχανία Οι στρατηγικές αυτές δεν µπορεί να είναι αποτελεσµατικές για όλες τις χώρες Περισσότερες από µια χώρες µπορούν να παίξει το παιχνίδι αυτό 1. Οι άλλες χώρες µπορεί να πάρουν µέτρα αντιποίνων...δασµοί στις εισαγωγές 2. Είναι προφανώς αδύνατο να επεκτείνουν όλες οι χώρες τις καθαρές εξαγωγές τους, επειδή το άθροισµα των καθαρών εξαγωγών για το σύνολο των χωρών θα πρέπει να ισούται µε το µηδέν. 32

33 Αλλά ακόµα και αν δεν υπάρξουν αντίποινα µπορεί οι επιπτώσεις στην απασχόληση να µην είναι θετικές, π.χ., εάν η Ευρώπη αυξήσει τις καθαρές εξαγωγές στις ΗΠΑ σε αυτοκίνητα και οι ΗΠΑ προς την Ευρώπη σε χάλυβα, µπορεί οι καθαρές εξαγωγές να µείνουν αµετάβλητες. Η αποθάρρυνση των εισαγωγών χρησιµοποιείται καµιά φορά για: προστασία απασχόλησης ενός κλάδου ή περιοχής Οι πολιτικές αυτές µπορούν καµιά φορά να αποδώσουν εάν: 1. η χώρα είναι αρκετά ισχυρή ώστε να µπορεί να εµποδίσει τα αντίποινα 2. εάν η χώρα έχει σηµαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα έναντι των άλλων χωρών που της επιτρέπουν να παράγουν µε λιγότερο κόστος 33

34 Αποτελεσµατικότητα της µακροοικονοµικής πολιτικής για εξασφάλιση πλήρους απασχόλησης Η παρουσία εισαγωγών και εξαγωγών καθιστά δύσκολη την επίτευξη υψηλών επιπέδων απασχόλησης µε την υιοθέτηση µέτρων µακροοικονοµικής πολιτικής Όταν απασχόληση χαµηλή, ανεργία ^, τότε το κόστος χαµηλό και εξαγωγικά αγαθά ανταγωνιστικά, εισαγωγές δεν µπορούν να ανταγωνιστούν. ηλαδή καθαρές εξαγωγές είναι υψηλές. Καθώς αυξάνεται η απασχόληση, οι καθαρές εξαγωγές µειώνονται και µπορούν να γίνουν αρνητικές. Οπότε το διεθνές εµπόριο εδώ µειώνει τη συνολική ζήτηση της χώρας και θέτει όριο στην αύξηση της απασχόλησης. Όσοπλησιάζειηανεργίατοµηδέν το κόστος των εγχώριων προϊόντων θα εκτιναχθεί στα ύψη. Οι επιχειρήσεις αν ανεβάσουν τις τιµές των προϊόντων τους θα χάσουν πελάτες. Οι αύξηση των τιµών θα µειώσει την πραγµατική τιµή εισαγ 34

35 Καθώς αυξάνονται οι τιµές στην Ευρώπη και µειώνονται οι καθαρές εξαγωγές, αυξάνεται η απασχόληση στις χώρες που εξάγουν στην Ευρώπη Όταν µια χώρα προσπαθεί ν αυξήσει την απασχόληση της χρησιµοποιώντας νοµισµατική ήδηµοσιονοµική πολιτική, συχνά συναντά προβλήµατα, π.χ., συµπίεση των κερδών σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης «Μετά από σας» αποδίδει την κατάσταση: η κάθε χώρα θα ήθελε η άλλη να λάβει µακροοικονοµικά µέτρα στήριξης της απασχόλησης, π.χ., ελλειµµατικές δαπ, ή χαµηλά επιτόκια ^ εισόδηµα της άλλης χώρας ^ εξαγωγών δικών µας Αν όλες οι χώρες µαζί υιοθετούσαν ελλειµµατικές δαπάνες ίσως αµοιβαία ενισχυτικές, αλλά αν µια µόνη της θα πέσουν οι καθαρές εξαγωγές. 35

36 Αυτά τα προβλήµατα πηγάζουν από δύο αιτίες: 1. τη συµπίεση των κερδών σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης 2. έλλειψη συντονισµού των χωρών Α. Χρειάζεται τρόπος να µειωθούν οι πιέσεις στο κόστος Β. Χρειάζεται µέσο να µπορούν να υιοθετούν συµπληρωµατικές µακροοικονοµικές πολιτικές οι χώρες Ηασυµφωνία νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής Συχνά οι πολιτικές αυτές δρουν σε αντίθετες κατευθύνσεις: η επιρροή της µιας εξουδετερώνει την επιρροή της άλλης Το κύριο πρόβληµα µε τις ελλειµµατικές δαπάνες είναι πως προϋποθέτουν το δανεισµό χρηµάτων συχνά τεράστια ποσά Όταν το δηµόσιο δανείζεται γίνεται πιο δύσκολο για άλλους να εξασφαλίσουν δάνεια, π.χ., καταναλωτές 36

37 Έχουµε συµπίεση της πίστης: 1) οι επιχειρηµατίες και οι καταναλωτές δεν βρίσκουν δανειστές, ενώ αυτοί που κατορθώνουν πληρώνουν υψηλότερα επιτόκια Τα υψηλότερα επιτόκια όµως αποθαρρύνουν τόσο τις επενδυτικές όσο και τις καταναλωτικές δαπάνες => µείωση της συνολικής ζήτησης Έτσι εξουδετερώνονται εν µέρει οι θετικές επιπτώσεις των ελλειµµατικών δαπανών Φαινόµενοαυτόονοµάζεται «εκτόπιση» του ιδιωτικού τοµέα ηµόσιες δαπάνες =>µείωση δαπανών από νοικοκυριά και επιχειρηµατίες Υπάρχει έντονη συζήτηση για την έκταση των συνεπειών της εκτόπισης Εξαρτάται από (α)την επίπτωση του δηµοσίου δανεισµού στην διαθεσιµότητα δανείων για άλλους (β) την επιρροή της διαθεσιµότητας δανείων στην καταναλωτική και επενδυτική δαπάνη 37

38 Όταν αντί δανεισµού, το δηµόσιο εκδίδει περισσότερο χρήµα δεν ανταγωνίζεται τα νοικοκυριά αλλά πάλι µπορεί να έχουµε το φαινόµενο εκτοπισµού Ανταγωνίζονται πλέον µε τανοικκαιεπιχ για την δεδοµένη προσφορά προϊόντων => το πιθανότερο αποτέλεσµα είναιο πληθωρισµός. Τι καθορίζει το επιτόκιο Το επιτόκιο (i) είναι απλώς η τιµή του δανεισµού χρήµατος Π.χ., µε επιτόκιο 10% για ένα δάνειο των 100 θα οφείλει 110 µετά από ένα έτος. Η ετήσια τιµή εκµίσθωσης 100 δολαρίων είναι 10 εν υπάρχει ένα επιτόκιο, διαφέρουν ανάλογα µε: χρονική διάρκεια, σκοπό του δανείου, τη φερεγγυότητα του δανειολήπτη 38

39 Επειδή όλα τα επιτόκια έχουν την τάση να κινούνται µαζί, θα µιλήσουµεγιαένα «µέσο» επιτόκιο Το µέσο επιτόκιο καθορίζεται από την προσφορά και ζήτηση: προσφορά δανειακών κεφαλαίων, ζήτηση δανειακών κεφαλαίων. 39

40 Η ζήτηση δανειακών κεφαλαίων 1. καταναλωτές που θέλουν να χρηµατοδοτήσουν την αγορά αυτοκινήτου 2. επιχειρήσεις για επένδυση, ήνα αγοράσουν για κερδοσκοπικούς σκοπούς, ήναεξαγοράσουν µια εταιρεία, ήναέχουν αρκετό χρήµα γιασυναλλαγές 3. κράτος, τοπική, νοµαρχιακή, δηµόσιο, γιαναδαπανάπερισσότεροαπόέσοδα ανειολήπτες και δανειστές µπορεί να είναι από άλλη χώρα, οπότε η προσφορά δανειακών κεφαλαίων δεν καθορίζεται µόνο από όσα συµβαίνουν στην Ελλάδα Αν µια χώρα έχει χαµηλό επιτόκιο θα θέλουν και από άλλες χώρες να δανείζονται χρήµατα Καθοριστικός παράγοντας της προσφοράς και ζήτησης είναι η νοµισµατική πολιτική 40

41 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί να καταστήσει ευκολότερη ή δυσκολότερη τη χορήγηση δανείων Πολλοί άλλοι παράγοντες εκτός από το επιτόκιο θα επηρεάσουν την προσφορά και τη ζήτηση δανειακών κεφαλαίων Προσδοκίες δανειοληπτών και δανειστών, π.χ. για την πιθανότητα πολέµου, αστάθεια στην πολιτική, άνοδο του πληθωρισµού 41

42 Όταν οι προσδοκίες των δανειστών αλλάζουν µεταβάλλεται η καµπύλη προσφοράς, όταν οι προσδοκίες των δανειοληπτών..η καµπύλη ζήτησης Σε εποχές µεγάλης αβεβαιότητας οι παράγοντες αυτοί µπορούν να έχουν σηµαντικό ρόλο Ποιο είναι το αποτέλεσµα του δηµόσιου δανεισµού; Μετατόπιση προς τα έξω της καµπύλης ζήτησης, οπότε ή άνοδος των επιτοκίων είτε την αύξηση των δυνητικών δανειστών που δεν µπορούν να εξασφαλίσουν δάνειο Το αποτέλεσµα «εκτοπισµός» Εκτοπισµός δεν είναι η µόνη αρνητική συνέπεια... 42

43 ανεισµός και συναλλαγµατική ισοτιµία Οδηµόσιος δανεισµός µπορεί να µειώσει τις καθαρές εξαγωγές, επειδή µπορεί να αυξήσει την αξία του νοµίσµατος Πώς µπορεί ο δηµόσιος δανεισµός να αυξήσει την αξία του ηµόσιος δανεισµός => υψηλά επιτόκια => δανείζονται ξένα χρήµατα στην Ευρώπη Για να αγοράζουν οι ξένοι Ευρωπαϊκά χρεόγραφαπρέπειναβρουν Όταν οι ξένοι πωλούν το νόµισµά τουςγιανα αγοράσουν ασκούν ανοδική πίεση στην αξία του Με αύξηση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας το κόστος των Ευρωπαϊκών προϊόντων για τους ξένους αυξάνεται, ενώ το κόστος των εισαγωγών για τους ευρωπαίους µειώνεται Οπότε: δηµόσιος δανεισµός=>^επιτοκίων=>µείωση καθαρών εξαγωγών=>µείωση συνολικής ζήτησης Αντίρροπη επίπτωση από τον αρχικό σκοπό 43

44 Ησύγκρουσηµεταξύ νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής Στο παρακάτω σχήµα επεξηγούµε την θεµελιακή σύγκρουση ανάµεσα στις δύο µορφές άσκησης µακροοικονοµικής πολιτικής Το δίδαγµα: οδηµόσιος δανεισµός µπορεί να έχει θετική επίδραση στο επίπεδο της συνολικής ζήτησης και της απασχόλησης, αλλά η αποτελεσµατικότητά του περιορίζεται από την επίδραση της εκτόπισης και από το τρόπο που επηρεάζει τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες 44

45 Θεσµοί για την επίτευξη πλήρους απασχόλησης Πρώτον: χωρίς την εφαρµογή κρατικών πολιτικών που θα διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα απασχόλησης, είναι βέβαιο πως στην καπιταλιστική οικονοµία θα υπάρχει πάντοτε ανεργία εύτερον: υπάρχουν κρατικές πολιτικές που είναι σε θέση να επηρεάσουν το επίπεδο της συνολικής ζήτησης κι εποµένως να µειώσουν το µέγεθος της ανεργίας (και εξοµάλυνση διακυµάνσεων οικονοµικού κύκλου) Τρίτον: οι πολιτικές της κυβέρνησης που είναι αναγκαίες για την µείωση της ανεργίας µπορεί να συνεπάγονται βασικές µεταβολές στον τρόπο που λειτουργούν οι οικονοµικοί θεσµοί της κοινωνίας: ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν ανθεκτικές αυξήσεις της απασχόλησης απλώς και µόνο µε την άσκηση δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής 45

46 Κύριοι λόγοι για το τρίτο συµπέρασµα: Ησυµπίεση των κερδών σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης Οι πληθωριστικές πιέσεις που εµφανίζονται σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης Η αρνητική επίπτωση της υψηλής απασχόλησης στη ζήτηση καθαρών εξαγωγών Οι εντάσεις ανάµεσα στην νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική Θεσµική ανάλυση Γιατί διαφορές µεταξύ χωρών στην αντιµετώπιση ανεργίας; Η ιδιωτική και ασυντόνιστη φύση της διαδικασίας λήψης των οικονοµικών αποφάσεων => αναντιστοιχία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης Ιδιάζουσα φύση της αγοράς εργασίας Οι άλλες αγορές λειτουργούν µε τρόποώστευπερβάλλουσα προσφορά και ζήτηση να εξαλείφονται Η αγορά εργασίας δεν λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο 46

47 Ο εργαζόµενος δουλεύει για κάποιον άλλον και όχι για τον εαυτό του Το ενδιαφέρον για την ποιότητα και ποσότητα περιορίζεται στο ελάχιστο για να µη χάσειτην δουλειά του Ανεργία κρατά εργαζοµένους σε εγρήγορση Εάν οι εργαζόµενοι είχαν στην ιδιοκτησία τους τα εργαλεία της δουλειάς τους και εργάζονταν για τον εαυτό τους, δεν θα υπήρχε πρόβληµα κινήτρων Χειραψία κεφαλαίου εργασίας 47

48 Συνοψίζοντας: η ανεργία υπάρχει λόγω ταξικής φύσης της παραγωγικής διαδικασίας (έλλειψη συντονισµού, σύγκρουση κεφαλαίου και εργασίας) ιαφορετικές θεραπείες Έλλειψη συντονισµού => παρέµβαση του κράτους για να την εξαλείφει Σύγκρουση κεφαλαίου και εργασίας: λύση πολιτική αλλά οι καπιταλιστές αντιστέκονται Επισκόπηση Πρώτον, γιαναεπιτευχθείπλήρηςαπασχόληση, πρέπει να αντιµετωπιστούν τόσο η συµπίεση των κερδών σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης όσο και οι πληθωριστικές πιέσεις να βρουν οι εργάτες και εργοδότες κάποιο τρόπο καθορισµού των αµοιβών που να µη στηρίζεται στο φόβο της απώλειας εργασίας, π.χ., Σουηδία συµφωνία µεταξύ εργοδοτών και συνδικάτων αυτοσυγκράτηση σε καλές εποχές µε αντάλλαγµα ναµην απολύονται στις δύσκολες εποχές 48

49 Άλλη λύση Οργάνωση σε επιχειρήσεις που θα ανήκουν στους εργαζοµένους και θα διευθύνονται δηµοκρατικά Αν οι περισσότεροι εργαζόµενοι δουλεύανε για τον εαυτό τους τότε η συρρίκνωση των κερδών στα υψηλά επίπεδα απασχόλησης δεν θα είχε σοβαρές συνέπειες Όµως πολύ πιθανόν να ανέβαζαν τις τιµές οι επιχειρήσεις (εργατών) και να έχουµε πληθωριστικές πιέσεις => «δηµοκρατία στο χώρο εργασίας δεν είναι πανάκια» εύτερον, ηεπέκτασητων ενσωµατωµένων σταθεροποιητών, όπως είναι τα ικανοποιητικά επιδόµατα ανεργίας, θα εξοµαλύνει τις διακυµάνσεις του οικ κυκ 49

50 Τρίτον, το πρόβληµα της ανεργίας, επηρεάζει επίσης τις εξαγωγές και εισαγωγές και συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οπότε θα χρειαστεί και χειραψία µεταξύ εθνών Θα πρέπει να αποθαρρύνονται στρατηγικές που αποσκοπούν στην εξαγωγή του προβλήµατος ανεργίας (προώθηση εξαγωγών και µείωση εισαγωγών) Τέταρτον, θα πρέπει να αναπτυχθούν πολιτικές οι οποίες επιτρέπουν στην οικονοµία να προσαρµόζεται στις µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες, χωρίς να µετακυλίεται το κόστος προσαρµογής στους εργαζοµένους και τους ανέργους. Νέες τεχνολογίες, νέες µορφές διεθνούς ανταγωνισµού=> εκπαίδευση και ευελιξία 50

51 Συµπέρασµα Σουηδία, Νορβηγία, Αυστρία πολύ πιο κοντά σε φιλοσοφία χειραψίας και προσαρµογή σε αλλαγές µε δια βίου εκπαίδευση των εργαζοµένων ΗΠΑ αντιθέτως µείωση συµµετοχής εργαζοµένων στα συνδικάτα και συνεχόµενη κατάτµηση της αγοράς εργασίας (πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα εργασίας καλής και κακής ποιότητας εργασίας και αµοιβής) Ταδύοαυτάστοιχείαέχουνµειώσει την διαπραγµατευτική δύναµη τωνεργαζοµένων σε σηµείο που µειώνεται η πίεση µισθών µε την πλήρη απασχόληση Οι επιχειρήσεις δεν θέλουν να χρησιµοποιείται η χαµηλή ανεργία σαν όπλο εναντίον τους και έτσι καµιά φορά θέλουν οι κυβερνήσεις να υιοθετούν πολιτικές που δηµιουργούν ανεργία: πρέπει όµως να µελετήσουµε τις οικονοµικές δραστηριότητες του κράτους (17ο κεφ). Πρώτα όµως να εξετάσουµε τοφαινόµενο του πληθωρισµού. 51

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μελέτες (Studies) / 26 Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής Θεματική Ενότητα Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος 1. Η εντολή και το καθήκον της άσκησης νομισματικής πολιτικής Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέτει στο Ευρωσύστημα τον στόχο της διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ISBN: 978-960 - 7032-48 - 5 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το Οικονομικό Περιβάλλον

Το Οικονομικό Περιβάλλον Μέρος Ι 1 Το Οικονομικό Περιβάλλον Παναγιώτης Ε. Πετράκης Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παγκόσμια οικονομία διέρχεται τον πέμπτο χρόνο μετά το ξέσπασμα της κρίσης των στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734 Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734 Η κρίση του χρηµατιστικού καπιταλισµού στην ευρωπεριοχή, ελλείψεις στην αρχιτεκτονική της οικονοµικής πολιτικής, και πολιτικές αποπληθωριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοπιστωτική κατάσταση του δημόσιου τομέα της Ελλάδας Είναι βιώσιμη;

Η χρηματοπιστωτική κατάσταση του δημόσιου τομέα της Ελλάδας Είναι βιώσιμη; ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 12 Η χρηματοπιστωτική κατάσταση του δημόσιου τομέα της Ελλάδας Είναι βιώσιμη; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερος πόνος. κανένα όφελος για την Ελλάδα από τη συμφωνία. Μαρκ Βάισμπροτ και Χουάν Αντόνιο Μοντετσίνο. Φεβρουάριος 2012

Περισσότερος πόνος. κανένα όφελος για την Ελλάδα από τη συμφωνία. Μαρκ Βάισμπροτ και Χουάν Αντόνιο Μοντετσίνο. Φεβρουάριος 2012 Περισσότερος πόνος κανένα όφελος για την Ελλάδα από τη συμφωνία Μαρκ Βάισμπροτ και Χουάν Αντόνιο Μοντετσίνο Φεβρουάριος 2012 Center for Economic and Policy Research 1611 Connecticut Avenue, NW, Suite 400

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΑΛΜΑΝΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02

Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 1. Εισαγωγή Η οικονοµική της υγείας είναι µια σχετικά νέα ειδικότητα: ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης. Η περίπτωση των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2.1. Οι καθοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζών 2.1.1 Μεθοδολογία Οι παράγοντες που καθορίζουν την απασχόληση ενός κλάδου, εποµένως και

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Πρόσβαση στις αγορές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο Με την ολική επαναφορά χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 771. Εξωτερικά και κρατικά ελλείµµατα στην Ελλάδα: Προς αναζήτηση αιτιώδους σχέσης.

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 771. Εξωτερικά και κρατικά ελλείµµατα στην Ελλάδα: Προς αναζήτηση αιτιώδους σχέσης. Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 771 Εξωτερικά και κρατικά ελλείµµατα στην Ελλάδα: Προς αναζήτηση αιτιώδους σχέσης Των Μιχάλη Νικηφόρου* Levy Economics Institute of Bard College Laura

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Κάτι το παράξενο συμβαίνει ενώ συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε. σοβαρά προβλήματα σε ότι αφορά την τήρηση των αποφάσεων για τα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Κάτι το παράξενο συμβαίνει ενώ συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε. σοβαρά προβλήματα σε ότι αφορά την τήρηση των αποφάσεων για τα Τεύχος 178, Δεκέμβριος 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Κάτι το παράξενο συμβαίνει ενώ συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα σε ότι αφορά την τήρηση των αποφάσεων για τα δημόσια έσοδα και για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία 1960-2007

Η ελληνική οικονομία 1960-2007 Η ελληνική οικονομία 1960-2007 Ανάπτυξη, παραγωγική δομή και αγορά εργασίας Ηλίας Ιωακείμογλου Ιανουάριος 2008 Οι ρυθμοί μεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά τα έτη 1960-2007 ήταν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια

Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια Νο. 126, 2012 Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια Των Ράνια Αντωνοπούλου, Thomas Masterson και Ajit Zacharias Εισαγωγή Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα