ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ. Προγραμματισμός Έργου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ. Προγραμματισμός Έργου 2013"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Προγραμματισμός Έργου 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή 4 2. Οργάνωση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου Οργανωτικές αλλαγές για την εφαρμογή των πολιτικών του ΥΝΑ Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Εξορθολογισμός και περιστολή των δημοσίων δαπανών 6 3. Ναυτιλιακή Πολιτική Εθνική Ναυτιλιακή Πολιτική Νηολόγιο κράτος σημαίας Ναυτική εκπαίδευση Ναυτική εργασία Ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα Λιμενική Πολιτική Κατάθεση και συζήτηση στη Βουλή της Εθνικής Στρατηγικής Λιμένων Διακυβέρνηση Εθνικού Λιμενικού Συστήματος Ρύθμιση Εθνικού Λιμενικού Συστήματος Λιμενικές υπηρεσίες και λειτουργίες Θέματα ανάπτυξης λιμένων Master Plan Λιμένων Χερσαίες ζώνες λιμένων Βελτίωση των λιμενικών υποδομών Άλλοι τομείς Νησιωτική Πολιτική Κλαδικές πολιτικές και Πολιτική Εδαφικής Συνοχής (ΕΣΠΑ) Θέματα ανάπτυξης Θέματα περιβάλλοντος Θαλάσσιες συγκοινωνίες - ακτοπλοΐα Θαλάσσιος Τουρισμός Πολιτικές για τον θαλάσσιο χώρο Πολιτικές Ασφάλειας και Αστυνόμευσης επιχειρησιακή ετοιμότητα Ασφάλεια ναυσιπλοΐας Πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος στις θάλασσες, στα παράλια και τους λιμένες Έλεγχος της παράνομης μετανάστευσης Δίωξη ναρκωτικών Πάταξη λαθρεμπορίου και του παραεμπορίου 30

3 1. Εισαγωγή 1. Εισαγωγή Βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης αποτελεί η αναμόρφωση του δημόσιου τομέα, ώστε να γίνει πιο παραγωγικός, πιο ευέλικτος και πιο αποτελεσματικός προς όφελος του πολίτη. Η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν σχεδιαστεί, εκτός από συνέργειες μεταξύ των φορέων της Κυβέρνησης, προϋποθέτει τον εξορθολογισμό της υφιστάμενης πολύπλοκης δομής του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου (ΥΝΑ), για το 2013, έχει θέσει στόχους ανά θεματικό πεδίο αρμοδιότητάς του με αναλυτικό προγραμματισμό ενεργειών και δράσεων για την επίτευξή τους.

4 2. Οργάνωση Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου 2.1 Οργανωτικές αλλαγές για την εφαρμογή των πολιτικών του ΥΝΑ Προτεραιότητά μας αποτελεί η ύπαρξη κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου που θα υποστηρίζει τις πολιτικές του ΥΝΑ. Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο οργανωτικών αλλαγών: Ψήφιση και εφαρμογή του Σχεδίου Νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις». Με το Σχέδιο Νόμου, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή, αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες του Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, ενόψει της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών και της αντιμετώπισης των αδυναμιών και δυσλειτουργιών της διοίκησης. Ενημέρωση Συστήματος Παρακολούθησης Στρατηγικής του ΥΝΑ σε επίπεδο Αξόνων και Δράσεων και με βάση συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμους δείκτες και μέσα υλοποίησης (Έργο τετραετούς ορίζοντα). Κατάρτιση σχεδίου απλούστευσης υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών και μείωσης διοικητικών επιβαρύνσεων για τη διευκόλυνση της λειτουργικότητας των Υπηρεσιών και την περιστολή των δημοσίων δαπανών. 2.2 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Η αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης προϋποθέτει τη χρήση και την ορθή αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη και τη μείωση του κόστους λειτουργίας του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνεργασία με την Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προγραμματίζονται οι ακόλουθες δράσεις: Ψηφιακές υπογραφές - ηλεκτρονική διακίνηση και ανταλλαγή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων. Για την εφαρμογή της δράσης αυτής: (α) έχει ήδη παραληφθεί λογισμικό ψηφιακών υπογραφών, (β) έχει εκπαιδευτεί ανάλογο για τη διαχείρισή του προσωπικό των κεντρικών Υπηρεσιών, (γ) προσαρμόζεται ο σχετικός κανονισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης στις απαιτήσεις του ΥΝΑ και (δ) προετοιμάζεται έργο εγκατάστασης πλήρους ψηφιακού workflow system/document management system. Αναβάθμιση δικτυακού τόπου ΥΝΑ για την παροχή νέων υπηρεσιών και πληροφοριών προς τους πολίτες, τους ναυτικούς, τις επιχειρήσεις και τους φορείς, δυνατότητα άμεσης αναγνώρισης αρμοδιότητας και επικοινωνίας με τις υπηρεσίες, παροχή απαντήσεων/ εγγράφων σε αιτήματα ναυτικών/εταιρειών, κ.λπ. Σχεδιασμός ενιαίου προγράμματος έργων ΤΠΕ με ορίζοντα το Υλοποίηση έργων ΤΠΕ (Ηλεκτρονικό Νηολόγιο, Μητρώα Ναυτικών κ.λπ.).

5 2. Οργάνωση Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου 2.3 Εξορθολογισμός και περιστολή των δημοσίων δαπανών Ο κρίσιμος στόχος της περιστολής δημοσίων δαπανών, εκτός από την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του ΥΝΑ και την αξιοποίηση νέων έργων ΤΠΕ, θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων δράσεων: Ανάπτυξη και τήρηση λειτουργικού μητρώου δεσμεύσεων του ΥΝΑ και των εποπτευόμενων φορέων. Λειτουργία εσωτερικών συστημάτων, διαδικασιών και μηχανισμών παρακολούθησης και εκτέλεσης, σε μηνιαία βάση, του προϋπολογισμού ΥΝΑ. Σύσταση και λειτουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο ΥΝΑ, ως ανεξάρτητης ελεγκτικής - συμβουλευτικής υπηρεσίας, υπαγόμενης απευθείας στον Υπουργό, η οποία θα λειτουργεί ως οργανική μονάδα επιπέδου αυτοτελούς τμήματος (αναμένεται δημοσίευση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης). Οι αρμοδιότητες της Μονάδας θα ασκούνται και στους εποπτευόμενους φορείς.

6 3. Ναυτιλιακή Πολιτική 3.1 Εθνική Ναυτιλιακή Πολιτική Η Ναυτιλιακή Πολιτική επιδρά και επηρεάζει όλες τις δράσεις του ΥΝΑ. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι γενικότερες στρατηγικές του ΥΝΑ, εκείνες που για την υλοποίησή τους απαιτείται συνέργεια με διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, καθώς επίσης αναλύονται και άλλες επιμέρους πολιτικές. Εκκίνηση εθνικού διαλόγου με τους θεσμικούς φορείς για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής με στόχο την ενίσχυση και επέκταση του ναυτιλιακού πλέγματος της χώρας μας (διαχειρίστριες εταιρείες, ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις, ναυτιλιακές ασφαλίσεις, τροφοδοσία πλοίων, τηλεπικοινωνίες, νομικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, πιστοποίηση ποιότητας ναυπηγήσεις/επισκευές σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία κ.λπ.). Προετοιμασία ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ε.Ε. (Α εξάμηνο 2014) στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών, από οργανωτικής και ουσιαστικής πλευράς και βάσει των προτεραιοτήτων που υιοθετήθηκαν στο Συμβούλιο με το θεματολόγιο της τριάδας των Προεδριών Ιρλανδίας - Λιθουανίας - Ελλάδας. Παρακολούθηση και διαμόρφωση εθνικών θέσεων επί όλων των νομοθετικών προτάσεων που εξετάζονται στο Συμβούλιο της Ε.Ε. για θέματα ναυτιλιακού ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής (Α εξάμηνο 2013) και Λιθουανικής προεδρίας (Β εξάμηνο 2013) (πρόταση Οδηγίας για τους ελέγχους του κράτους λιμένα, πρόταση Οδηγίας για τις υποχρεώσεις του κράτους σημαίας και πρόταση Οδηγίας για τον θαλάσσιο εξοπλισμό). Ολοκλήρωση διαδικασιών κύρωσης Διεθνών Συμβάσεων (Πρωτόκολλο 2005 της Διεθνούς Σύμβασης για την Καταστολή Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και Πρωτόκολλο του 2005 για την Καταστολή Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας των Σταθερών Εγκαταστάσεων στην Υφαλοκρηπίδα / SUA CONVENTION), υποβολή στη Βουλή των Ελλήνων κυρωτικού Νόμου για το Πρωτόκολλο του 2002 της Διεθνούς Σύμβασης των Αθηνών σχετικά με τη Θαλάσσια Μεταφορά Επιβατών και των Αποσκευών τους (Athens Protocol 2002). Παρακολούθηση διαπραγματεύσεων μεταξύ Ε.Ε. και τρίτων χωρών για τη σύναψη διμερών εμπορικών συμφωνιών και παρακολούθηση της εφαρμογής τους, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία σε αυτές με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους (Κίνα, Ινδία, Κορέα, Μεξικό, Χώρες ASEAN, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Ιράκ, Λιβύη, Καναδάς). Ενίσχυση της διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας με εξειδικευμένο προσωπικό στα διεθνή fora (Ι.Μ.Ο, Ι.L.O κ.λπ.), τα όργανα και τους οργανισμούς της Ε.Ε. (Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, European Maritime Safety Agency/EMSA κ.λπ.), όπου εξετάζονται θεματικά αντικείμενα ναυτιλιακού ενδιαφέροντος. Ανάλογη ενίσχυση των Υπηρεσιών ΥΝΑ για τη δημιουργία ομάδας εξειδικευμένων στελεχών. Ανάπτυξη και βελτίωση των διμερών ναυτιλιακών σχέσεων με στόχο τη διαμόρφωση βέλτιστων όρων δραστηριοποίησης των υπό ελληνική σημαία εμπορικών πλοίων στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, απασχόλησης των υπηρετούντων σ αυτά ναυτικών και τη δημιουργία κινήτρων προσέλκυσης στο εθνικό νηολόγιο. Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιωχθεί η προώθηση των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για σύναψη και κύρωση διμερών Ναυτιλιακών Συμφωνιών με τρίτες χώρες, αποδίδοντας προτεραιότητα για το 2013 στη Σιγκαπούρη και τη Σαουδική Αραβία.

7 3. Ναυτιλιακή Πολιτική Επιτυχής διεξαγωγή της Ελληνικής Προεδρίας του Φόρουμ Αρχηγών Ακτοφυλακών των Κρατών - Μελών της Ε.Ε. και των συνδεδεμένων χωρών Schengen (Αύγουστος Σεπτέμβριος 2013), σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Προεδρίας, και διοργάνωση της ετήσιας Συνόδου τον Σεπτέμβριο Νηολόγιο κράτος σημαίας Η ανταγωνιστική οικονομία είναι προϋπόθεση για μια βιώσιμη οικονομία. Σε επίπεδο ναυτιλίας, ένα από τα βασικά εργαλεία είναι η ενίσχυση της ελκυστικότητας της ελληνικής σημαίας με την αναβάθμιση και προβολή του ελληνικού νηολογίου. Τρεις είναι οι δράσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου: Εφαρμογή Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση της διαδικασίας νηολόγησης πλοίων. Αναβάθμιση της υφιστάμενης μηχανογραφικής οργάνωσης, βελτίωση της στελέχωσης, καθώς και εφαρμογή αποδοτικών/λειτουργικών διαδικασιών του συνόλου των εμπλεκόμενων στη διαδικασία νηολόγησης φορέων, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα και τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ. Προώθηση της διεθνούς προβολής και ανταγωνιστικότητας του ελληνικού νηολογίου, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς πρακτικές. Επίσπευση των διαδικασιών αναγνώρισης και παροχής εξουσιοδότησης προς Αναγνωρισμένους Οργανισμούς (Νηογνώμονες) προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες Αρχής Σημαίας, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Ε.Ε. 3.3 Ναυτική εκπαίδευση Ο ανασχεδιασμός της ναυτικής εκπαίδευσης με στόχους την ικανοποίηση νέων αναγκών στην αγορά ναυτεργασίας και την αύξηση της ελκυστικότητας του ναυτικού επαγγέλματος περιλαμβάνει: Εφαρμογή προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). Η συγκεκριμένη ενέργεια έχει ενταχθεί στον σχεδιασμό του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Εφαρμογή συστήματος ασύγχρονης ηλεκτρονικής τηλεκπαίδευσης. Σε συνεργασία με το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) έχει δημιουργηθεί υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης η οποία ήδη λειτουργεί πιλοτικά και πρόκειται να επεκταθεί στο σύνολο των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων στις Α.Ε.Ν. (εκτίμηση έναρξης πλήρους λειτουργίας τον Μάιο 2013). Εφαρμογή προγράμματος πληροφόρησης - προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα και προβολής των Α.Ε.Ν.. Στόχος του προγράμματος είναι ο ολοκληρωμένος προσανατολισμός των νέων για την επιλογή του ναυτικού επαγγέλματος πριν από την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα έχει ήδη ενταχθεί στον σχεδιασμό του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Δημιουργία Γραφείου Σταδιοδρομίας (έχει συμπεριληφθεί στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του ΥΝΑ καθώς και στο σχεδιασμό του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

8 3. Ναυτιλιακή Πολιτική Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το Πρότυπο :2008 στις Α.Ε.Ν. (πιλοτική εφαρμογή): Η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΝΑ ήδη εφαρμόζει Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το Πρότυπο :2008. Εντός του έτους 2013 το σύστημα θα επεκταθεί σε τέσσερις Α.Ε.Ν. Σχεδιασμός κεντρικού συστήματος αξιολόγησης πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των ναυτικών με στόχο την ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά ναυτεργασίας. Εναρμόνιση με απαιτήσεις της αναθεωρημένης Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978 (ΔΣ STCW 1978) για την εκπαίδευση και πιστοποίηση των ναυτικών. Βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση νέων προγραμμάτων των Α.Ε.Ν. προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις εκπαίδευσης της εν λόγω Διεθνούς Σύμβασης, ενώ, αναλόγως, αναμορφώνεται και το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο πιστοποίησης των ναυτικών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η αναμόρφωση των εγχειριδίων κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου. Σχεδιασμός ενίσχυσης και οικονομικής αυτοδυναμίας Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης. Αποτελεί θέμα προτεραιότητας σε διαβούλευση με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού της ναυτικής εκπαίδευσης. 3.4 Ναυτική εργασία Μία από τις ιδιαιτερότητες της αγοράς ναυτεργασίας συνδέεται με το διεθνές της περιβάλλον και την ανάγκη ενσωμάτωσης στη εθνική νομοθεσία κανόνων διεθνών συμβάσεων ή δικαίου Ε.Ε. Υπογραμμίζεται ότι ήδη η ναυτεργασία έχει πληγεί σε σημαντικό βαθμό από τη διεθνή οικονομική κρίση και τον αυξημένο ανταγωνισμό. Για τον λόγο αυτό οι πολιτικές προστασίας και υποστήριξης των εργαζομένων συνάδουν με τις πολιτικές ενίσχυσης της ελκυστικότητας της ελληνικής σημαίας. Ενσωμάτωση των απαιτήσεων και ουσιαστική εφαρμογή της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006 (MLC 2006) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και όρων εργασίας των Ελλήνων ναυτικών και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους για δίκαιους όρους απασχόλησης και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης επί του πλοίου, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας, προστασίας της υγείας, ιατρικής περίθαλψης, μέτρων ευημερίας, όπως και άλλων μορφών κοινωνικής προστασίας. Ενίσχυση της διαβούλευσης και συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους της ναυτιλίας προς εξέταση θεμάτων ναυτεργασιακών σχέσεων με βάση τις αρχές της MLC 2006, στο πλαίσιο εξασφάλισης της ευρύτερης, κατά το δυνατόν, αποδοχής και συναίνεσης μεταξύ των ναυτικών και των πλοιοκτητών, όπως και δέσμευσης στις αρχές της αξιοπρεπούς εργασίας των ναυτικών επί των πλοίων. Συμμετοχή και παρακολούθηση των εξελίξεων σε διεθνή fora των οποίων οι εργασίες σχετίζονται με τη ναυτική εργασία και τη χάραξη πολιτικών για την ενίσχυση της απασχόλησης των Ελλήνων ναυτικών, την προστασία των άνεργων και την αξιοποίηση των προσόντων τους σε όλες τις διατιθέμενες θέσεις εργασίας.

9 3. Ναυτιλιακή Πολιτική Υιοθέτηση και ενσωμάτωση των διεθνών και ευρωπαϊκών αποφάσεων που αφορούν τη ναυτική εργασία για τον εκσυγχρονισμό των σχετικών προτύπων και την αποτελεσματικότερη ρύθμιση θεμάτων που καλύπτουν την ανάγκη ειδικής προστασίας των ναυτικών. Ολοκληρώνεται σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Τήρησης Φυλακών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO STCW Manila Amendments) αναφορικά με θέματα ωρών ανάπαυσης ναυτικών και ορίων κατανάλωσης αλκοόλ. Βελτιστοποίηση και εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) για την ορθολογικότερη εξυπηρέτηση των ναυτικών, καθώς και για τη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ Ι και ΕΣΠΑ ΙΙ) στήριξης και ενίσχυσης της ναυτικής εργασίας. Αξιολόγηση και εξορθολογισμός των προϋποθέσεων και των όρων για την επιδότηση ανέργων ναυτικών. Ήδη προετοιμάζονται επιδοτούμενες δράσεις ενίσχυσης άνεργων ναυτικών μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητητα εναλλακτικών επιλογών απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η συμμετοχή του ΥΝΑ στο «Σχέδιο Δράσης Στοχευμένων Παρεμβάσεων για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων» του Υπουργείου Εργασίας για την τριετία (εκπονήθηκε Πρόγραμμα για άνεργους ναυτικούς), ανεξαρτήτως ειδικότητας και με προτεραιότητα στους εγγεγραμμένους στο ΓΕΝΕ κατόχους κάρτας ανεργίας οι οποίοι δεν συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προϋποθέσεις για χορήγηση σχετικού επιδόματος. Ολοκλήρωση του απαιτούμενου έργου για την ψηφιοποίηση των ναυτολογίων. 3.5 Ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα Συνδρομή Υπηρεσιών ΥΝΑ στην προσπάθεια του επισπεύδοντος Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων σχετικά με τη διαμόρφωση σχεδιασμού για την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας και την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης.

10 4. Λιμενική Πολιτική 4.1 Κατάθεση και συζήτηση στη Βουλή της Εθνικής Στρατηγικής Λιμένων Η νέα επικαιροποιημένη πενταετής Εθνική Στρατηγική στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου εθνικού λιμενικού συστήματος που θα συμβάλει στην ανάπτυξη και απασχόληση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την εδαφική συνέχεια της χώρας, με τη συμμετοχή των λιμένων στα διεθνή δίκτυα εφοδιασμού και μεταφορών και την παροχή υψηλής ποιότητας λιμενικών υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές. 4.2 Διακυβέρνηση Εθνικού Λιμενικού Συστήματος Διοικητική συνένωση υφιστάμενων Ανωνύμων Εταιρειών Οργανισμών Λιμένων. Προετοιμασία Περιφερειακών Λιμενικών Δικτύων με προτεραιότητα σε λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος, Εθνικής Σημασίας και Μείζονος Ενδιαφέροντος, και με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό της εθνικής πολιτικής και τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας τους. Προς τούτο, θα υπάρξει εκτενής διαβούλευση με τα συναρμόδια Υπουργεία, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, τους Δήμους, τους υφιστάμενους Οργανισμούς Λιμένα, όλους τους θεσμικούς φορείς και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες Ρύθμιση Εθνικού Λιμενικού Συστήματος Δημιουργία σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου με ενιαίους και σταθερούς κανόνες υπό την εξειδικευμένη εποπτεία του Δημοσίου. Συγκρότηση και λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. 4.4 Λιμενικές υπηρεσίες και λειτουργίες Προσαρμογή της εθνικής λιμενικής πολιτικής και των συναφών υπηρεσιών στα διεθνή δεδομένα και πρότυπα (λιμενεργασία, φορτοεκφόρτωση, πλοήγηση, ρυμούλκηση, καβοδεσία, ασφάλεια λιμένων, διαχείριση αποβλήτων). Μετεξέλιξη και ανασυγκρότηση της Πλοηγικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις». Διαχείριση αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου. Ολοκλήρωση του έργου Ομάδας Εργασίας σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων στους λιμένες και υποβολή προτάσεων βελτίωσης του συστήματος. Κανονισμός για τα δικαιώματα επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές: Έκδοση Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα καθορίζονται οι διαδικασίες και οι υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών, όσον αφορά θέματα προσβασιμότητας, πληροφόρησης και παροχής συνδρομής σε επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα στους λιμένες, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

11 4. Λιμενική Πολιτική 4.5 Θέματα ανάπτυξης λιμένων Master Plan Λιμένων Σύνταξη Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) όλων των λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος, Εθνικής Σημασίας και Μείζονος Ενδιαφέροντος (57 λιμένες) με κριτήρια και προδιαγραφές που θα επεξεργαστεί Ομάδα Εργασίας. Στις μελέτες αυτές θα καθορίζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα, ανάλογα με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του Χερσαίες ζώνες λιμένων Ολοκλήρωση του έργου Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με αντικείμενο τη σύνταξη ολοκληρωμένης πρότασης για τα κριτήρια διαμόρφωσης της χερσαίας ζώνης λιμένα (έκταση, δραστηριότητες, διαχείριση, εκμετάλλευση κ.ά.) ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη και ασφαλή λιμενική λειτουργία και, παράλληλα, η αστική αναγέννηση του παραλιακού μετώπου των πόλεων. Εφαρμογή νομοθετικής ρύθμισης για θέματα που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης, καθώς και διαχείριση περιοχών χερσαίας ζώνης λιμένα. Τροποποίηση υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για θέματα που αφορούν τη διαδικασία αδειοδότησης των έργων σε αιγιαλό παραλία ή χερσαία ζώνη λιμένα. Καθορισμός των χρήσεων γης από την Επιτροπή Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) -συμπεριλαμβανομένης της χωροθέτησης χώρων στάθμευσης (μεγάλης κλίμακας)- και των όρων δόμησης στους λιμένες που δεν είναι υπόχρεοι σύνταξης Master Plan, μετά από πρόταση του αρμόδιου Φορέα Διαχείρισης Λιμένα, που θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά το σύνολο της χερσαίας ζώνης του λιμένα. Εφαρμογή μέτρων προστασίας αιγιαλού, παραλίας και θαλάσσιου χώρου Βελτίωση των λιμενικών υποδομών Προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων για την ανάπτυξη των ελληνικών λιμένων. Η επίτευξη των στόχων της εθνικής στρατηγικής και η δημιουργία νέων άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας συναρτάται με τη δυναμική ανάπτυξη των ελληνικών λιμένων, ιδίως στις σημερινές συνθήκες ανταγωνισμού από άλλους λιμένες της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και διεθνώς. Προϋπόθεση προς τούτο, πέραν του εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου, αποτελεί η εισαγωγή τεχνογνωσίας διοίκησης και διαχείρισης, αλλά και η αξιοποίηση σημαντικών επενδυτικών πόρων.

12 4. Λιμενική Πολιτική Συνεργασία με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής αποκρατικοποιήσεων, την οποία θα παρουσιάσει το ΤΑΙΠΕΔ έως το τέλος Φεβρουαρίου Άλλοι τομείς Ασφάλεια λιμένων: Μέριμνα πλήρους εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3622/2007 και ιδιαίτερα της συμμόρφωσης με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2005/65/ΕΚ από όλους τους υπόχρεους φορείς (Οργανισμούς Λιμένα, πλοία και λιμενικές εγκαταστάσεις).

13 5. Νησιωτική Πολιτική Διαμόρφωση Εθνικής Νησιωτικής Πολιτικής και προώθηση της πολιτικής αυτής σε επίπεδο Ευρωπαϊκών Θεσμών. Δημιουργία του «Aegean Portal» με στόχο την προβολή προϊόντων και υπηρεσιών των μικρών νησιών της χώρας. 5.1 Κλαδικές πολιτικές και Πολιτική Εδαφικής Συνοχής (ΕΣΠΑ) Προώθηση Σχεδίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον νησιωτικό και παράκτιο χώρο σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Αγροτικής Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έμφαση στη στήριξη της παραγωγής πρώτων υλών, την πρώτη μεταποίηση τυποποίηση και εμπορία τροφίμων και τις διαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας νησιωτικών προϊόντων. Εκπόνηση σχεδίων δράσης για (α) την προώθηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών (β) την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, (γ) την αύξηση της επιχειρηματικότητας και (δ) την ενίσχυση της δια βίου μάθησης, ε) στήριξης της απασχόλησης ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων στον νησιωτικό χώρο. 5.2 Θέματα ανάπτυξης Εφαρμογή προγράμματος στήριξης νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων και γενικότερα δράσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος των νησιών σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών «Άτλαντας Αιγαίου» για την τεκμηρίωση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της συνολικής νησιωτικής πολιτικής. 5.3 Θέματα περιβάλλοντος Προώθηση κανονιστικών πράξεων που τροποποιούν τα ρυμοτομικά σχέδια και τις πολεοδομικές μελέτες σε νησιά του Αιγαίου. Προώθηση προγραμμάτων εγκατάστασης μονάδων αφαλατώσεων. Μέσω αυτών των προγραμμάτων επιδιώκεται η συνολική επίλυση του προβλήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης ύδατος στα νησιά, με προτεραιότητα αυτά όπου μεταφέρεται νερό με υδροφόρες. Προετοιμασία φακέλου για την ένταξη του πολιτιστικού τοπίου του Αιγαίου στον κατάλογο μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Προώθηση και ολοκλήρωση των μελετών διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και δράσεις πιλοτικής εφαρμογής Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία του τοπίου.

14 5. Νησιωτική Πολιτική 5.4 Θαλάσσιες συγκοινωνίες - ακτοπλοΐα Για την επιτυχημένη εφαρμογή της Νησιωτικής Πολιτικής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διασφάλιση θαλάσσιας συγκοινωνίας για το σύνολο του νησιωτικού χώρου. Προς τούτο προγραμματίζονται οι ακόλουθες ενέργειες - δράσεις: Δημόσια διαβούλευση και αξιοποίηση των προτάσεων της Ομάδας Εργασίας για την ακτοπλοΐα. Επανασχεδιασμός του συστήματος ακτοπλοϊκής - συγκοινωνιακής κάλυψης των νησιών. Διασφάλιση της εξυπηρέτησης γραμμών με συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας (άγονες). 5.5 Θαλάσσιος Τουρισμός Προώθηση του σχεδίου νόμου αναφορικά με τον θαλάσσιο τουρισμό σε στενή συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία (Τουρισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων). Διερεύνηση αλλαγής χρήσης ή σύνθετης χρήσης υφιστάμενων λιμένων για την κατασκευή υποδομών θαλάσσιου τουρισμού. Απλούστευση των διαδικασιών Διαβατηριακού Ελέγχου και Χορήγησης Βίζας σε επιβάτες προερχόμενους από χώρες μέλη Schengen και μη Schengen σε στενή συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία.

15 6. Πολιτικές για τον θαλάσσιο χώρο Προετοιμασία έργων και δράσεων με θαλάσσια διάσταση με σκοπό τη χρηματοδότησή τους από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Θάλασσα και την Αλιεία. Αναβάθμιση της λειτουργίας του Κέντρου Παρακολούθησης της Αλιείας (ΚΠΑ). Ολοκλήρωση διαγωνιστικών διαδικασιών για την πλήρη λειτουργική αναβάθμιση του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) με εξοπλισμό και ειδικά προγράμματα με σκοπό τη διασύνδεση και επέκταση του Κέντρου με τα αντίστοιχα Κέντρα των Κρατών- Μελών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και τα ανάλογα συστήματα επιλεγμένων χωρών της Αφρικής Μεσογείου. Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων εφαρμογών αλιείας και συγκεκριμένα της «Ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων αλιευτικών επιθεωρήσεων» και του «Εθνικού μητρώου παραβάσεων και συστήματος επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις». Διαγωνιστική διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης των εφαρμογών αυτών, οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να υλοποιηθεί η υποχρέωση επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες της αλιευτικής νομοθεσίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύσταση Ομάδας Επιθεωρητών Αλιείας με κύρια αποστολή τη διενέργεια αλιευτικών επιθεωρήσεων σε όλη την επικράτεια καθώς και την επιμόρφωση των στελεχών σε θέματα αλιείας. Διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την καλύτερη κατάρτιση του προσωπικού στον τομέα ελέγχου της αλιείας. Ολοκλήρωση προμήθειας ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης διχτυών αλιείας των αλιευτικών σκαφών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 517/2008. Με τη συμπληρωματική αυτή προμήθεια, εντός του 2013, θα καλυφθούν όσες εκ των 180 Λιμενικών Αρχών βρίσκονται σε περιοχές με έντονη αλιευτική δραστηριότητα. Επικαιροποίηση των Τοπικών Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και Διαχείρισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες. Τα εν λόγω Σχέδια αξιοποιούν τις δυνατότητες σε στελεχικό δυναμικό, τεχνικά μέσα και εξοπλισμό που διατηρούν σε ετοιμότητα, βάσει των εγκεκριμένων Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης, οι υπεύθυνοι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης στις παράκτιες εγκαταστάσεις διακίνησης πετρελαιοειδών, στα διυλιστήρια και στις πλατφόρμες εξόρυξης αργού πετρελαίου, στα εμπορικά λιμάνια, στις μαρίνες και στις κάθε είδους θαλάσσιες εγκαταστάσεις. Σχεδιασμός νέων προγραμμάτων αναβάθμισης - επέκτασης μέσων προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος.

16 7. Πολιτικές Ασφάλειας & Αστυνόμευσης 7.1 Ασφάλεια ναυσιπλοΐας Διατήρηση του υψηλού επιπέδου ασφαλείας των υπό ελληνική σημαία πλοίων μέσω διενέργειας τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων. Ενεργός συμμετοχή και προώθηση προτάσεων για τη βελτίωση της ναυτικής ασφάλειας (maritime safety and security) και για θέματα του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Επικοινωνιών Κινδύνου και Ασφάλειας (GMDSS), Έρευνας & Διάσωσης (SAR) και του Δορυφορικού Συστήματος για τη Λήψη Συναγερμών Κινδύνου (COSPAS- SARSAT). Διατήρηση του υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών έρευνας-διάσωσης στην περιοχή αρμοδιότητας του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού στο αντικείμενο. Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών που θα συνδράμουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ολοκλήρωση συμφωνίας συνεργασίας για θέματα Έρευνας Διάσωσης με την Κυπριακή Δημοκρατία. Αναδιάρθρωση του δικτύου επιθεωρητών και επικαιροποίηση των εσωτερικών διαδικασιών για την επίτευξη των ποσοστιαίων στόχων που θέτει η Οδηγία 2009/16 σχετικά με τις επιθεωρήσεις των πλοίων υπό ξένη σημαία που καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες. Εφαρμογή νέων διαδικασιών και βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σχετικά με τη διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων κατ εφαρμογή της διεθνούς και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Έλεγχος των σχεδίων ασφαλείας πλοίων (security) κατ εφαρμογή της διεθνούς και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών GMDSS, οι οποίες θα συντελέσουν στην άμεση ενεργοποίηση των Υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης, διασφαλίζοντας τη διατήρηση της στρατηγικής σημασίας ενεργή παρουσία της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Σχεδιασμός αναβάθμισης του συστήματος Ελέγχου και Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS), προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του στους τομείς οργάνωσης της θαλάσσιας κυκλοφορίας. Επέκταση εθνικής παράκτιας υποδομής AIS (Σύστημα Αυτόματου Προσδιορισμού Ταυτότητας Πλοίων) για την καλύτερη κάλυψη του ελληνικού θαλάσσιου χώρου, μέσω των έργων: (α) Δημιουργία παράκτιας υποδομής AIS Βορείου Αιγαίου (ετήσιο πρόγραμμα ΤΕΣ 2012), το οποίο εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2013 και (β) Εγκατάσταση σταθμών ξηράς AIS στο πλαίσιο της αναβάθμισης του συστήματος SafeSeaNet. Ανάπτυξη εθνικού συστήματος επιτήρησης θαλασσίου χώρου για την επίτευξη πλήρους επίγνωσης της κατάστασης θαλάσσιου πεδίου. Το υπό ανάπτυξη σύστημα θα ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της επιτήρησης και θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές του Πανευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης (EUROSUR). Το σύστημα θα αναπτυχθεί σε συνεργασία και με τις Ένοπλες

17 7. Πολιτικές Ασφάλειας και Αστυνόμευσης Δυνάμεις για την επίτευξη της μέγιστης διαλειτουργικότητας και τυποποίησης. Εντός του 2013 θα ολοκληρωθεί ο καθορισμός των τεχνικών απαιτήσεων του έργου, ώστε να ακολουθήσει η συνολική αξιολόγηση και ο καθορισμός προτεραιοτήτων για τη φάση προγραμματισμού εκτέλεσης. Αναβάθμιση συστήματος ανταλλαγής ναυτιλιακών πληροφοριών SafeSeaNet σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του και να επιτευχθεί η διασύνδεσή του με την Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα που πρόκειται να δημιουργηθεί. Πιστοποίηση - επιθεώρηση τεχνικών συστημάτων πλοίων και έλεγχος συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας (ναυτιλιακών επιχειρήσεων, πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων) Πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος στις θάλασσες, στα παράλια και τους λιμένες. Ενίσχυση με επιχειρησιακά πλωτά μέσα και προσωπικό ειδικών δυνάμεων των Λιμενικών Αρχών της παραμεθορίου, για την αποτελεσματική αστυνόμευση - επιτήρηση των θαλάσσιων περιοχών αυτής. Προμήθεια νέων επιχειρησιακών μέσων και εκσυγχρονισμός υπαρχόντων με αντίστοιχη αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ε.Ε.. Διεξαγωγή Σχολείου Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος για την επιπλέον ενίσχυση των Κλιμακίων Λιμενικών Αρχών της παραμεθορίου. Επικαιροποίηση κανονισμών «Οργάνωσης Λειτουργίας πλοίων-σκαφών Λ.Σ.» και «Σήμανσης Επιχειρησιακών Μέσων». Ανάπτυξη συστήματος μηχανογράφησης επιχειρησιακών μέσων, ειδικών μονάδων και διαχείρισης ειδών οπλισμού με στόχο τον καλύτερο έλεγχο, την καλύτερη διαχείριση και εκμετάλλευσή τους. Συστέγαση μοιρών αεροπλάνων και ελικοπτέρων σε ενιαία βάση στο αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόι), συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής αξιοποίησης του συνόλου των ιπταμένων μέσων του Λιμενικού Σώματος και στη βελτίωση αποτελεσματικότερη λειτουργία της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Λιμενικού, αλλά και την εξοικονόμηση πόρων. 7.3 Έλεγχος της παράνομης μετανάστευσης Εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου για την ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων (η εν λόγω ενέργεια συνδέεται με τη δημιουργία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων). Προώθηση διακλαδικής συνεργασίας με στόχο την αναβάθμιση επιτήρησης στο Ανατολικό Αιγαίο. Συμμετοχή στην ανάπτυξη του συστήματος «Κοινό Περιβάλλον Ανταλλαγής Πληροφοριών» (CISE), το οποίο αποσκοπεί σε αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη

18 7. Πολιτικές Ασφάλειας και Αστυνόμευσης θαλάσσια επιτήρηση μέσω της βελτίωσης της διακλαδικής και διασυνοριακής συνεργασίας των συναρμοδίων για την ασφάλεια του θαλασσίου τομέα δημοσίων φορέων. Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επιτήρησης Συνόρων (EUROSUR) - Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιτήρησης και Ελέγχου Συνόρων (ΕΣΚΕ-ΕΣ), που ως στόχο έχει τη βελτίωση της συνεργασίας Κρατών - Μελών της Ε.Ε. και τη συστηματική ανταλλαγή συναφών επιχειρησιακών πληροφοριών τη μετάδοση εικόνας μεταξύ Εθνικών Αρχών και Frontex, αποβλέποντας στην περαιτέρω ενίσχυση του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων. Σταδιακή Υλοποίηση Προγράμματος PERSEUS, το οποίο αποβλέπει στην αναβάθμιση των τεχνολογικών μέσων των Κρατών - Μελών για τις ανάγκες θαλάσσιας επιτήρησης και στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών για τη δημιουργία κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών με στόχο τη βελτίωση της επίγνωσης πεδίου στα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα της Ε.Ε.. Σταδιακή Υλοποίηση Προγράμματος SEAHORSE Mediterraneo, το οποίο αποτελεί πιλοτικό πρόγραμμα τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης των Εθνικών Συντονιστικών Κέντρων Μεσογειακών Κρατών - Μελών Ε.Ε. με κράτη της Β. Αφρικής μέσω της ασφαλούς κρυπτογραφημένης δορυφορικής τηλεπικοινωνιακής ζεύξης με δυνατότητα μετάδοσης φωνής και δεδομένων με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή πληροφοριών. 7.4 Δίωξη ναρκωτικών Ενεργοποίηση ειδικευμένων Περιφερειακών Ομάδων Δίωξης Ναρκωτικών σε επιλεγμένες περιοχές της επικράτειας. Εκπαίδευση νέων ομάδων Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών. Επέκταση των ελέγχων σε όλο το εύρος του χώρου αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος. Οργάνωση και στελέχωση των Περιφερειακών Ομάδων Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ). Έκδοση νέου Κανονισμού Λειτουργίας των ΠΟΔΙΝ, ο οποίος θα παρέχει τη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης του υπάρχοντος έμπειρου προσωπικού, μετά την κύρωση του οποίου θα μπορούν να λειτουργήσουν πιλοτικά οι πρώτες ΠΟΔΙΝ σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας. 7.5 Πάταξη λαθρεμπορίου και του παραεμπορίου Ανάπτυξη στενής συνεργασίας και συνεργιών με συναρμόδιες Υπηρεσίες (Τελωνεία, ΣΔΟΕ) με σκοπό την επίτευξη στοχευμένων ελέγχων και αύξησης της αποδοτικότητας αυτών. Ανάπτυξη δικτύου πληροφοριών και ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ αυτών και των συναρμόδιων Υπηρεσιών. Βελτίωση αξιοποίησης συστημάτων παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας προς εντοπισμό ύποπτων στόχων.

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018 Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 1.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 1.1.1. Διεθνείς Τάσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 1/181 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ Υ.Ε.Ν. Η αποστολή του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Η αναπτυξιακή ιστορία των νησιών του ελληνικού αρχιπελάγους χάνεται στα βάθη των αιώνων, επιβεβαιώνοντας όμως ότι πολλά από τα νησιά που σήμερα χαρακτηρίζονται ως υπανάπτυκτα,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Αύγουστος 2006 Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Σηµαντική πρόοδος στην υλοποίησή του Εξακολουθεί να χρειάζεται δράση Το φθινόπωρο του 2005 η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΟΣ ΔΑΠ ΛΣ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα