ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ. Αντώνης Χατζηλάμπρος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ. Αντώνης Χατζηλάμπρος www.praxisgroup.gr"

Transcript

1 Αντώνης Χατζηλάμπρος ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ Επάγγελμα είναι η εργασία στην οποία επιδίδεται ο κάθε άνθρωπος προκειμένου να καλύψει τις βιοποριστικές του ανάγκες. Αυτή η εύρεση εργασίας στις μέρες μας έχει γίνει αρκετά δύσκολη, με αποτέλεσμα να μεγαλώνουν συνεχώς τα ποσοστά ανεργίας (η αδυναμία δηλαδή εύρεσης εργασίας) ιδίως στους νέους. Η εργασία διακρίνεται σε πάμπολλα είδη ανάλογα µε το χώρο όπου ασκείται (π.χ. επιστηµονική, σχολική, κοινωφελής) και ανάλογα µε τους φορείς που την ασκούν (π.χ. ατοµική, οµαδική). Μια γενικότερη διάκριση είναι η χειρωνακτική ή σωµατική και η πνευµατική ή διανοητική εργασία, µε κριτήριο εάν το περιεχόµενο της απασχόλησης του εργαζόµενου απαιτεί σωµατική ή πνευµατική ενέργεια περισσότερο. Βέβαια η διάκριση αυτή είναι συµβατική καθώς ο άνθρωπος αποτελεί ενιαία οντότητα, µία ενότητα πνεύµατος και σώµατος.

2 ΑΙΤΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διανοητική εργασία θεωρήθηκε στο παρελθόν ως η πλέον αρµόζουσα στον αναπτυγµένο άνθρωπο και για αυτό τύχαινε µεγαλύτερης υπόληψης και κοινωνικής καταξίωσης. Αυτή η αντίληψη επιβιώνει και στις µέρες µας, ιδιαίτερα στην ελληνική κοινωνία καθώς συνδέεται µε τη νοοτροπία σύµφωνα µε την οποία ο κάτοχος ενός πανεπιστηµιακού πτυχίου θεωρείται ανώτερος κοινωνικά από εκείνον που εργάζεται αξιοποιώντας τις σωµατικές του δυνάµεις. Τα λεγόµενα πνευµατικά επαγγέλµατα, λοιπόν, θεωρείται ότι προσφέρουν κοινωνικό κύρος (όπως π.χ. το επάγγελµα του γιατρού, του δικηγόρου, του µηχανικού) αλλά και υψηλότερες αµοιβές σε αυτούς που τα εξασκούν (ακόµη και αν οι αµοιβές αυτές αποκτώνται µακροπρόθεσµα, δηλαδή µετά το πέρας των πολυετών σπουδών που προαπαιτούνται). Θεωρείται γενικότερα ότι οι άνθρωποι που εργάζονται πνευµατικά-επιστηµονικά έχουν καταβάλει µεγαλύτερους κόπους για να γίνουν «ειδήµονες» στον τοµέα τους, εποµένως και η δουλειά τους έχουν µεγαλύτερη σπουδαιότητα για το σύνολο. Οι άνθρωποι που ασκούν χειρωνακτικές εργασίες (π.χ. οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι) ακόµη κι όταν επιτυγχάνουν την οικονοµική άνεση, κοπιάζουν περισσότερο σε καθηµερινή βάση και το επαγγελµατικό περιβάλλον µέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται είναι πιο αντίξοο (π.χ. χωράφια, βιοµηχανίες κλπ.) σε σχέση µε εκείνα µέσα στα οποία ασκείται η πνευµατική εργασία (π.χ. γραφεία, βιβλιοθήκες, αίθουσες σχολείων, αµφιθέατρα πανεπιστηµίων). Επίσης, τα έργα του πνεύµατος θεωρείται ότι έχουν µεγαλύτερη εµβέλεια και επίδραση στο σύνολο της ανθρωπότητας, όπως π.χ. η επιστηµονική ανακάλυψη ενός φαρµάκου για τη θεραπεία µιας ασθένειας, µε συνέπεια οι φορείς τους (π.χ. γιατροί, ερευνητές κλπ.) να γίνονται αντικείµενα θαυµασµού Αντώνης Χατζηλάμπρος

3 Αντώνης Χατζηλάμπρος ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑ: Είναι η κατάσταση του ατόμου, που παραμένει χωρίς εργασία περισσότερο από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, αν και έχει τις απαραίτητες ικανότητες, τη διάθεση και την προθυμία να εργασθεί. Μορφές Διακρίνουμε πρώτα δύο βασικά είδη: α. Κλασική ανεργία β. Λανθάνουσα ανεργία - Υποαπασχόληση: αναγκαστικά το άτομο εργάζεται λιγότερες ώρες από το βασικό ωράριο. - Ετεροαπασχόληση: το άτομο υποχρεώνεται να εργαστεί σε έναν κλάδο ολότελα διαφορετικό από αυτόν που έχει σπουδάσει ή τον οποίο επιθυμεί.

4 Αντώνης Χατζηλάμπρος ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Στη συνέχεια μπορούμε να διακρίνουμε κι άλλες μορφές ανεργίας, όπως υποστηρίζουν οι οικονομολόγοι: α. Φυσιολογική ή σταθερή, όταν το ποσοστό των ανέργων είναι περιορισμένο (2-3%). β. Εποχιακή, όταν επηρεάζεται από τις εποχές του χρόνου (κλιματολογικές συνθήκες), τις κοινωνικές συνθήκες και τις τοπικές συνήθειες των ανθρώπων. γ. Ανεργία τριβής ή προσαρμογής, όταν υπάρχει περίοδος απραξίας λόγω αλλαγής απασχόλησης ή εξαιτίας καθαρά προσωπικών λόγων. δ. Τεχνολογική, όταν οι τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν άχρηστες τις παλιές ειδικεύσεις. ε. Διαρθρωτική, όταν αλλάζει ο τρόπος θεώρησης της οικονομίας από το εκάστοτε πολιτικό καθεστώς ή την εξουσία. Αναδιαρθρώνεται η παραγωγή χωρίς να έχουμε κατάλληλο εργατικό δυναμικό. στ. Δημογραφική, όταν επηρεάζεται από τη μη φυσιολογική αυξομείωση του πληθυσμού.

5 Αντώνης Χατζηλάμπρος οφέλη σωστής επιλογής επαγγέλματος οικονομική ανεξαρτησία κοινωνική ανέλιξη συμβολή στην ανάπτυξη και πρόοδο της κοινωνίας δημιουργικότητα, ουσιαστικό περιεχόμενο στη ζωή ηθική ικανοποίηση ψυχολογική ισορροπία κοινωνικοποίηση εξασφάλιση ευχάριστης καθημερινότητας

6 Αντώνης Χατζηλάμπρος κριτήρια για σωστή επιλογή επαγγέλματος η σωστή αξιολόγηση των ατομικών δυνατοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων η διερεύνηση της αγοράς εργασίας και των επακόλουθων προοπτικών του κάθε επαγγέλματος η δημιουργικότητα του επαγγέλματος και το εργασιακό περιβάλλον σε σχέση με τις ανάγκες και τα «θέλω» του νέου οι οικονομικές προοπτικές η κοινωνική επιφάνεια του επαγγέλματος (όχι ματαιοδοξία αλλά ανάγκη για κοινωνική διάκριση και αναγνώριση) το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον η προσαρμογή στα νέα δεδομένα της εποχής

7 Αντώνης Χατζηλάμπρος λόγοι άστοχης επιλογής επαγγέλματος ματαιοδοξία άγνοια εργασιακών προοπτικών και δεδομένων έλλειψη αυτογνωσίας το νεαρό της ηλικίας κατά την οποία καλείται ο νέος να επιλέξει επάγγελμα η έλλειψη καθοδήγησης η ανάγκη συνέχειας μιας οικογενειακής παράδοσης που δεν συμβαδίζει με τα «θέλω» του νέου ο μη υπολογισμός των εργασιακών μεταβολών η διαρκής μεταβολή των συνθηκών στην αγορά εργασίας η πρόταξη κάποιου από τα κριτήρια επιλογής σε σχέση με τα υπόλοιπα οι στερεότυπες αντιλήψεις για τα επαγγέλματα

8 Αντώνης Χατζηλάμπρος λόγοι αλλοτρίωσης της εργασίας η αυτοματοποίηση της εργασίας η τυποποίηση που οδηγεί στη ρουτίνα η εξειδίκευση που οδηγεί στην πνευματική μονομέρεια η οικονομική ύφεση που δυσχεραίνει τους όρους εργασίας ο περιορισμός των επιλογών εξαιτίας του μικρού βαθμού ανάπτυξης ο αδυσώπητος ανταγωνισμός η εκμετάλλευση των εργαζομένων οι εξαντλητικοί ρυθμοί εργασίας που οφείλονται στην αύξηση των απαιτήσεων η υποταγή στην ανάγκη αποδοτικότητας οι χαμηλές απολαβές που οδηγούν στην ανάγκης δεύτερου παράλληλου επαγγέλματος ο αυστηρός προγραμματισμός που απαγορεύει την πρωτοβουλία και την ελευθερία δράσης η διαρκής απειλή της ανεργίας που περιορίζει τις απαιτήσεις και μειώνει την διαπραγματευτική δύναμη του εργαζομένου απέναντι στην εργοδοσία

9 αίτια υψηλών δεικτών ανεργίας 1. Η ανάπτυξη της τεχνικής είχε ως συνέπεια τη μηχανοποίηση της εργασίας και την αυτοματοποίηση της παραγωγής. Η μηχανή υποκατέστησε τον άνθρωπο, με αποτέλεσμα να παραγκωνισθούν πολλά εργατικά χέρια και επαγγέλματα. 2. Ο καταμερισμός της εργασίας και η αυστηρή εξειδίκευση οδήγησαν στην ανεργία όσους δεν ήταν επαρκώς καταρτισμένοι στα νέα εργασιακά δεδομένα. 3. Το σχολείο και η οικογένεια συντελούν στο πρόβλημα της ανεργίας. Καταρχήν η εκπαίδευση συρρικνώνει τα περιθώρια εντοπισμού των κλίσεων - τάσεων του νέου, αφού ο ΣΕΠ δυσλειτουργεί. Η σύγχρονη οικογένεια, από την άλλη, γαλουχεί τη νεολαία με την αντίληψη του πτυχίου, κάτι που συμβάλλει στο διαχωρισμό των επαγγελμάτων σε κατώτερα και ανώτερα. 4. Η ωραιοποίηση ορισμένων επαγγελμάτων και η στροφή των νέων σε επαγγέλματα υψηλής μόρφωσης, έχουν ως αποτέλεσμα τον κορεσμό αυτών των τομέων και την είτε λόγω ατολμίας ή γραφειοκρατίας, αδυνατεί να οργανώσει την οικονομία, άρα και να επιλύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα. 7. Ο πληθωρισμός μειώνει την αγοραστική δύναμη του νομίσματος, με αποτέλεσμα την αδυναμία αγοράς προϊόντων. Η παραγωγή μειώνεται αναγκαστικά, και ο εργοδότης προβαίνει σε απολύσεις. 8. Ο οικονομικός ανταγωνισμός και η επικράτηση των μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων συντελούν στον οικονομικό μαρασμό των μικρών επιχειρήσεων. 9. Η μεγιστοποίηση του κέρδους, στο πνεύμα της χρησιμοθηρικής εποχής μας, επιτυγχάνεται από μερικούς με τον περιορισμό των εργατικών χεριών. 10. Η πληθυσμιακή αύξηση οδηγεί στην ανεργία, όταν, κυρίως, δεν υπάρχει αύξηση των δυνατοτήτων απασχόλησης στη χώρα. αύξηση του αριθμού των ανέργων πτυχιούχων. Στη χώρα μας κυριαρχεί ο 11. Η εγκατάλειψη της υπαίθρου και συνακόλουθα ο υπερπληθυσμός των αστικών επαγγελματικός ρατσισμός. Θεωρούμε ότι η κατοχή επιστημονικού τίτλου μάς κέντρων, καταξιώνει κοινωνικά και μας προσδίδει κύρος. Έτσι, αδιαφορούμε για τη χρηστική απασχόλησης. αξία των επαγγελμάτων - των τεχνικών κυρίως - και συνωθούμαστε στα πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα να ζούμε το φαινόμενο των πτυχιούχων ανέργων. 5. Η οικονομική κρίση, τοπική ή διεθνής έχει ως συνέπεια την «επενδυτική άπνοια» και το κλείσιμο των επιχειρήσεων. 6. Η υπανάπτυξη, η έλλειψη ανταγωνιστικότητας, σε ό,τι αφορά την ελληνική πραγματικότητα, η απουσία προγραμμάτων για δημιουργία καινούργιων θέσεων εργασίας και οι αυτοσχεδιασμοί στην οικονομία, χωρίς ενιαία και σαφή οικονομική πολιτική. Στην Ελλάδα λείπει ένας συστηματικός προγραμματισμός της οικονομίας που θα συμπεριλάμβανε κι έναν επαγγελματικό προγραμματισμό. Δημιουργούνται χωρίς προγραμματισμό και δημιουργία προϋποθέσεων εργασιακής 12. Οι δομές του κοινωνικού συστήματος ενισχύουν την πολυθεσία, τη διεύρυνση του ορίου συνταξιοδότησης των εργαζομένων και το θεσμό της υπερωριακής απασχόλησης, με αποτέλεσμα η ανεργία να πλήττει τους νέους. 13. Άνεργοι μένουν, συχνά, όσοι απασχολούνται σε εποχιακές εργασίες, όπως αγροτικές, οικοδομικές, τουριστικές. 14. Η αναξιοκρατία σχετικά με το ζήτημα των προσλήψεων είναι ένας ακόμη λόγος για την έξαρση της ανεργίας καθώς οδηγεί στην απονέκρωση των δημιουργικών και παραγωγικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. διαρθρωτικά προβλήματα, τα οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά η πολιτική ηγεσία Η πολιτική ηγεσία, συνεπώς, είτε για λόγους κομματικούς, ιδεολογικούς, Αντώνης Χατζηλάμπρος

10 Αντώνης Χατζηλάμπρος επιπτώσεις της ανεργίας για τον άνεργο: οικονομική ένδεια χαμηλό βιοτικό επίπεδο αποκοινωνικοποίηση κοινωνική περιθωριοποίηση, στιγματισμός ψυχολογική πίεση, απώλεια αυτοεκτίμησης απώλεια αξιοπρέπειας για την κοινωνία: έλλειψη παραγωγικότητας και προόδου αύξηση εγκληματικότητας ελαστικοποίηση εργασιακών σχέσεων εξαιτίας του κινδύνου ανεργίας μετανάστευση (εσωτερική ή εξωτερική) έλλειψη κοινωνικής συνοχής

11 Αντώνης Χατζηλάμπρος Γιατί η ανεργία προκαλεί την αντικοινωνική συμπεριφορά των νέων; Γεννά το αίσθημα του κοινωνικού αποκλεισμού και του εγκλωβισμού σε έναν τρόπο ζωής που τον καθορίζουν άλλοι. Ο νέος νιώθει εντονότερα, λόγω του ιδεαλισμού και της ευαισθησίας του, την κοινωνική αδικία και την άνιση κατανομή του πλούτου. Στερεί στο νέο τη δυνατότητα να απολαύσει τα τόσα προκλητικά υλικά αγαθά της σύγχρονης καταναλωτικής κοινωνίας. Η παρατεταμένη, μάλιστα, ανεργία οδηγεί στη φτώχεια και την εξαθλίωση, που αυξάνουν την ανασφάλεια και το άγχος Ο νέος προσβάλλεται ως προσωπικότητα από την αναξιοκρατία και την οικογενειοκρατία που επικρατεί στην πολιτική ζωή της χώρας μας και για αυτό αγανακτεί. Η έλλειψη ανθρωπιστικής αγωγής και παιδείας, σε συνδυασμό με την έντονη αίσθηση της στέρησης, τον καθιστούν περισσότερο επιρρεπή στην κλοπή και το έγκλημα. Γεννά αισθήματα μειονεξίας, εσωστρέφειας και αναξιοπρέπειας, καθώς και απογοήτευση από τη διάψευση των ονείρων και των προσδοκιών του. Κατάληξη της κακής ψυχολογικής του κατάστασης είναι η τάση φυγής, ο αλκοολισμός, τα ναρκωτικά, η περιθωριοποίηση, ιδίως νέων ανθρώπων. Δεν ικανοποιείται η έμφυτη τάση του ατόμου για δημιουργία, σε μια περίοδο μάλιστα της ζωής, που χαρακτηρίζεται από δυναμισμό για παραγωγικότητα.

12 Αντώνης Χατζηλάμπρος τρόποι αντιμετώπισης ανεργίας ανασυγκρότηση εθνικής οικονομίας παροχή κρατικών κινήτρων στις επενδυτικές πρωτοβουλίες βελτίωση των έργων υποδομής που συμβάλλουν στην ανάπτυξη κρατική επιβράβευση των επιχειρήσεων που παράγουν θέσεις εργασίας στροφή των νέων σε μη κορεσμένα επαγγέλματα εναρμόνιση του εκπαιδευτικού συστήματος στις νέες απαιτήσεις προτίμηση εγχώριων προϊόντων μείωση των ορίων συνταξιοδότησης συστηματοποίηση της δια βίου εκπαίδευσης περιορισμός της χρήσης μηχανών στην παραγωγική διαδικασία

13 Αντώνης Χατζηλάμπρος Επαγγελµατικός Προσανατολισµός Πρόκειται για τη συστηµατική και επιστηµονική βοήθεια που παρέχεται στα νεαρά άτοµα, ώστε να γνωρίσουν και να αξιολογήσουν τον εαυτό τους και να ενηµερωθούν για τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας προκειµένου να επιλέξουν ορθά το επάγγελµα που θα ασκήσουν στο µέλλον.

14 Αντώνης Χατζηλάμπρος Τρόποι επαγγελµατικού προσανατολισµού Ενηµέρωση των µαθητών στα σχολεία για τα επαγγέλµατα στη σύγχρονη αγορά εργασίας στο πλαίσιο του ΣΕΠ Πρόσκληση στο πλαίσιο του ΣΕΠ καταξιωµένων επαγγελµατιώνβγια να µιλήσουν στα παιδιά για τις θετικές και αρνητικές πτυχές της εργασίας τους. Αποστολή στα σχολεία πληροφοριακού υλικού από αρµόδιους φορείς σχετικού µε την προσφορά και τη ζήτηση σε διάφορους επαγγελµατικούς κλάδους. Αξιοποίηση ποικίλων κατάλληλων τεστ που προορίζονται για να αποκαλύπτουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των νεαρών ατόµων ή και τις αδυναµίες τους. Επισκέψεις νεαρών µαθητών σε εργασιακούς χώρους, ώστε να αποκτήσουν µια πρώτη εντύπωση της τρέχουσας επαγγελµατικής πραγµατικότητας στον τόπο τους. Από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση προσφορά µαθηµάτων «γενικής παιδείας» στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήµατος αλλά και «ειδικής κατεύθυνσης», ώστε να µπορούν οι µαθητές να συνειδητοποιούν ποια αντικείµενα ταιριάζουν περισσότερο στην ψυχοσύνθεσή τους αλλά και ποια αποτελούν για αυτούς ρεαλιστική επιλογή. Αξία επαγγελµατικού προσανατολισµού ο νέος συνειδητοποιεί τις προτιµήσεις, τα ταλέντα, τα προσόντα του αλλά και τις αδυναµίες του ανιχνεύει µε σχετική ασφάλεια την προσωπικότητά του, εποµένως και τις προσδοκίες του για το µέλλον θέτει εφικτούς στόχους για την επαγγελµατική του σταδιοδροµία µε υψηλές πιθανότητες επιτυχίας, συγκεντρώνει αρκετές πληροφορίες ώστε γνωρίζοντας τι συµβαίνει στην αγορά εργασίας να µπορεί να συµβιβάσει τις επιθυµίες του µε την πραγµατικότητα. Η όλη η διαδικασία ωριµάζει τον νέο, τον βοηθά να αποκρυσταλλώσει τα θέλω του, να αυτοκαθορίζεται και να λαµβάνει συνειδητές αποφάσεις ακόµη και αν το αποτέλεσµα δεν είναι ιδανικό.

15 Αντώνης Χατζηλάμπρος ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ επεξήγηση έννοιας είναι η αποκλειστική ενασχόληση με ένα πολύ συγκεκριμένο και ειδικό αντικείμενο εργασίας ή μελέτης και η παράλληλη απόκτηση πολύ ειδικών γνώσεων γύρω από το αντικείμενο αυτό. Προέκυψε από τον καταμερισμό της εργασίας και την ανάγκη εναρμόνισης με την εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων, ενώ σήμερα έχει επεκταθεί ακόμα και σε μη υλικές δραστηριότητες, όπως οι υπηρεσίες ή η επιστήμη. αιτίες εξειδίκευσης - η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων - η πολυπλοκότητα της επιστημονικής γνώσης -η ευρύτητα του φάσματος ασχολιών του ανθρώπου - η ανάγκη για αύξηση της αποδοτικότητας - η φυσιολογική αδυναμία του ανθρώπου να είναι αποδοτικός σε πολλά αντικείμενα - η πολυπλοκότητα των σύγχρονων προβλημάτων

16 Αντώνης Χατζηλάμπρος θετικά εξειδίκευσης αρνητικά εξειδίκευσης -εμβάθυνση στην επιστημονική έρευνα που οδηγεί σε νέες ανακαλύψεις - αύξηση της παραγωγής -βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων ή των προσφερόμενων υπηρεσιών - δημιουργία θέσεων εργασίας -απαίτηση αλληλεγγύης και συλλογικής δράσης στην παραγωγική διαδικασία - τελειοποίηση των τεχνολογικών μέσων - τυποποίηση και αυτοματοποίηση εργασίας -στέρηση ηθικής ικανοποίησης της ολοκληρωμένης προσωπικής δημιουργίας - αναγκαιότητα διαρκούς επιμόρφωσης -πνευματική μονομέρεια (περιορισμός ενδιαφερόντων, μονολιθικότητα, αποξένωση) - αύξηση κόστους παραγωγής -περιορισμός ατομικής πρωτοβουλίας στην εργασία

Η εξέλιξη της ανεργίας και της απασχόλησης στο νομό Πρεβέζης

Η εξέλιξη της ανεργίας και της απασχόλησης στο νομό Πρεβέζης Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Η εξέλιξη της ανεργίας και της απασχόλησης στο νομό Πρεβέζης Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπουσα: Επιμέλεια: Αλίνα Χυζ Αναστασία Μπακοπάνου Πρέβεζα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ AM: 3624 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει

Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Το επάγγελμα, είτε είναι λειτούργημα είτε όχι, έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Συντελεί στην προσωπική του

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία - Επάγγελμα. Ανάλυση 1 εννοιών

Εργασία - Επάγγελμα. Ανάλυση 1 εννοιών Εργασία - Επάγγελμα Ανάλυση 1 εννοιών Τι είναι εργασία επάγγελμα Εργασία : Η σωματική και πνευματική απασχόληση του ανθρώπου που αποβλέπει σε παραγωγικό σκοπό. Όλα τα καταναλωτικά αγαθά είναι προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Παιδεία-τριτοβάθμια εκπαίδευση 2. Ανθρώπινα δικαιώματα 3. Βία-εγκληματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Χρήστου Πολυζωγόπουλου, Προέδρου της Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001 Σημείωμα Σύνταξης Η ψήφιση του νέου υπαλληλικού κώδικα μετά από 15 χρόνια προσπαθειών του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, παρά το γεγονός ότι ενσωμάτωσε - σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΑΔΕΔΥ - ώριμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασιλική Δημητρακοπούλου 1, Φώτιος Δρουγκελίδης 2, Ιωάννα Κουτσοβασίλη 3, Δωροθέα Λούκρη 4, Δανάη Παπαχρονοπούλου 5, Μαρία Χρονοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΩΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 1 ΕΚΑΤ. ΘΕΣΕΙΣ ΧΑΘΗΚΑΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χ Έκφραση-Έκθεση λωπ Β Λυκείου τσι σχεδιαγράμματα εκθέσεων ούδης

Δήμος Χ Έκφραση-Έκθεση λωπ Β Λυκείου τσι σχεδιαγράμματα εκθέσεων ούδης Δήμος Χλωπτσιούδης Έκφραση-Έκθεση Β Λυκείου σχεδιαγράμματα εκθέσεων Χλωπτσιούδης Δήμος Έκφραση - Έκθεση Β Λυκείου σχεδιαγράμματα εκθέσεων ISBN: 978-618-80951-1-3 Χλωπτσιούδης Δήμος schooltime.gr Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας Απόσπασµα από τη διδακτορική διατριβή «Νέες γυναίκες µε πανεπιστηµιακή µόρφωση και η συµφιλίωση της ιδιωτικής και της δηµόσιας σφαίρας στο σχεδιασµό της ενήλικης ζωής», Χριστίνα Αθανασιάδου, Τµήµα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης)

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης) ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΔΙΟΤΙΜΑ ΝΙΚΗΣ 24 ۰ 105 57 ۰ ΑΘΗΝΑ ۰ ΤΗΛ.: 210-32 44 380 ۰ FAX: 210-32 27 706 ۰ E-MAIL: diotima@otenet.gr ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.diotima.org.gr Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Το παρόν εγχειρίδιο εντάσσεται στο έργο «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2 Τα Μετέωρα Βήματα του Προσανατολισμού στην εποχή της Αβεβαιότητας: Συνέπειες για το ΕΠΑ.Λ 1 Χρυσούλα Κοσμίδου-Hardy Σύμβουλος του Π.Ι, Πρόεδρος του Τομέα Σ.Ε.Π. 2 1. Εισαγωγικά Ήταν όλα κάποτε αλλιώς στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ «Σύγχρονη Διευθυντική και Ελεγκτική Λειτουργία: Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕ- ΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πτυχιακή Εργασία «Η διερεύνηση της πρόσβασης στην Υγεία των Τσιγγάνων γυναικών του καταυλισμού της

Διαβάστε περισσότερα