Το υπόδειγµα της κοινωνικής επιχείρησης για εγγυηµένη απασχόληση στις Ηνωµένες Πολιτείες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το υπόδειγµα της κοινωνικής επιχείρησης για εγγυηµένη απασχόληση στις Ηνωµένες Πολιτείες"

Transcript

1 2014 / 1 Το υπόδειγµα της κοινωνικής επιχείρησης για εγγυηµένη απασχόληση στις Ηνωµένες Πολιτείες Της Pavlina R. Tcherneva Η πρόταση για εγγυηµένη απασχόληση συµβάλλει στη µακροοικονοµική σταθερότητα και εξασφαλίζει ένα θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα. Ωστόσο, παρά τα οικονοµικά και ηθικά πλεονεκτήµατα αυτής της πολιτικής, το πρόγραµµα πολύ συχνά απορρίπτεται λόγω ανησυχιών σχετικά µε τη διαχείρισή του. Πώς θα εφαρµοστεί το πρόγραµµα; Ποιος θα δηµιουργήσει τις θέσεις εργασίας; Μπορεί να λειτουργήσει για κάθε άνεργο που επιθυµεί να εργαστεί; Το παρόν σηµείωµα πολιτικής φιλοδοξεί να αντιµετωπίσει αυτές τις ανησυχίες µε την ανάπτυξη µιας πρότασης για εγγυηµένη απασχόληση στις Ηνωµένες Πολιτείες µέσω του τοµέα της κοινωνικής επιχείρησης, ο οποίος περιλαµβάνει µη κερδοσκοπικές οργανώσεις και αναδυόµενες µη κερδοσκοπικές κοινωνικές επιχειρήσεις (βλ. Tcherneva 2012A). Προσδιορίζοντας το πρόβληµα Το πρόβληµα είναι ουσιαστικό. Δεν είναι απλώς πρόβληµα της σηµερινής οικονοµικής κρίσης. Είναι µόνιµο πρόβληµα. Υπάρχουν πάντα άνθρωποι που είναι πρόθυµοι να εργαστούν, αλλά δεν µπορούν να βρουν δουλειά στον ιδιωτικό τοµέα επειδή οι Η Pavlina R. Tcherneva είναι Ερευνήτρια στο Levy Economics Institute και Επίκουρος Καθηγήτρια Οικονοµικών στο Bard College Levy Economics Institute of Bard College.

2 2 επιχειρήσεις δεν επιθυµούν να τους προσλάβουν. Δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις εργασίας για όλους εκείνους που θέλουν να εργαστούν ακόµα και σε περιόδους ραγδαίας οικονοµικής ανάπτυξης. Σήµερα, ο αριθµός των ανθρώπων που επιθυµούν να εργαστούν, αλλά δεν µπορούν να βρουν θέση απασχόλησης, ξεπερνά τα 24 εκατοµµύρια. Ο αριθµός των επίσηµα ανέργων ανέρχεται σε 10,4 εκατοµµύρια και της κρυφής ανεργίας σε 13,9 εκατοµµύρια (άνθρωποι που είναι πρόθυµοι να εργαστούν, αλλά δεν υπολογίζονται ως άνεργοι ή εργάζονται µε καθεστώς µερικής απασχόλησης επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιµες θέσεις πλήρους απασχόλησης) (Σχήµα 1). Το ίδιο το σηµάδι της ανεργίας αποτελεί εµπόδιο στην πρόσληψη. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εργοδότες εξισώνουν εννέα µήνες ανεργίας µε τέσσερα χρόνια χαµένης εργασιακής εµπειρίας (Eriksson και Rooth 2014). Έτσι, η ανεργία αναπαράγει το πρόβληµα της µη απασχολησιµότητας, τροφοδοτώντας την ανοδική τάση της µακροχρόνιας ανεργίας που λαµβάνει χώρα εδώ και µερικές δεκαετίες, ενώ συσσωρεύεται το οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό κόστος. 1 Είναι σηµαντικό όταν εξετάζεται το πρόβληµα της ανεργίας να τονίζεται η µακροχρόνια τάση της ανεργίας. Ο στόχος είναι να βρεθεί µια λύση για την ανεργία τόσο σε περιόδους 1 Στις Ηνωµένες Πολιτείες, το κόστος που σχετίζεται µόνο από την απώλεια παραγωγής για το 2011 έχει υπολογιστεί σε περίπου 10 δισεκατοµµύρια δολάρια ανά ηµέρα (Mitchell 2012).

3 3 ύφεσης όσο και σε περιόδους οικονοµικής επέκτασης. Οι οικονοµολόγοι έχουν την τάση να εξετάζουν µια σειρά προτάσεων για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας όταν η οικονοµία βρίσκεται σε κάµψη, αλλά από τη στιγµή που η οικονοµία ανακάµπτει και η ανεργία φτάνει σε κάποιο συµφωνηθέν όριο (η Οµοσπονδιακή Τράπεζα έχει θέσει το όριο στο 6,7% (Weidner και Williams 2011), το πρόβληµα µε τους υπόλοιπους ανέργους ξεχνιέται πολύ γρήγορα. Είναι καιρός να αναπροσανατολιστεί η εστίαση της πολιτικής από τη δηµιουργία θέσεων εργασίας για τους σηµερινούς ανέργους µε τη µόνιµη δηµιουργία θέσεων εργασίας για τους ανέργους. Στην πραγµατικότητα, ούτε ο ιδιωτικός τοµέας ούτε η συµβατική αναπτυξιακή δηµοσιονοµική πολιτική µπορεί να εκπληρώσει αυτή την αποστολή (Tcherneva 2012B, 2013a). Η εγγυηµένη απασχόληση παρέχει ολοκληρωµένη λύση στο πρόβληµα της ανεργίας. Το πρόγραµµα εγγυηµένης απασχόλησης έχει συζητηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία (π.χ., Kaboub 2007). Προσφέρει µακροπρόθεσµη λύση στο πρόβληµα της ανεργίας µέσω της θέσπισης ενός οµοσπονδιακά χρηµατοδοτούµενου, αλλά τοπικά διαχειριζόµενου προγράµµατος, το οποίο εξασφαλίζει ευκαιρίες απασχόλησης σε όποιο άτοµο είναι έτοιµο, πρόθυµο και ικανό να εργαστεί σε κάποιο δηµόσιο έργο µε βασικό µισθό. Υπάρχουν πολλά σχέδια εφαρµογής για ένα τέτοιο πρόγραµµα. Το παρόν σηµείωµα πολιτικής προτείνει ότι, στις Ηνωµένες Πολιτείες, το πρόγραµµα θα µπορούσε να λειτουργήσει πιο αποτελεσµατικά µέσω του τοµέα των κοινωνικών επιχειρήσεων. Ο τοµέας των κοινωνικών επιχειρήσεων δηµιουργεί θέσεις εργασίας, όχι η οµοσπονδιακή κυβέρνηση Η εγγυηµένη απασχόληση αποτελεί ένα δίχτυ ασφαλείας για την απασχόληση. Δεν έχει σχεδιαστεί προκειµένου να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα στηρίγµατα κοινωνικής πρόνοιας, συµπεριλαµβανοµένων των παραδοσιακών συστηµάτων ασφάλισης ανεργίας (υπό αυτή την έννοια, η συµµετοχή στην εγγυηµένη απασχόληση είναι εθελοντική), ούτε είναι ασυµβίβαστη ή αποτελεί αντικατάσταση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα. Αντιθέτως, το ρυθµιστικό απόθεµα, που είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της, καθιστά την εγγυηµένη απασχόληση συµβιωτική και αλληλοεξαρτώµενη µε τη δραστηριότητα του ιδιωτικού τοµέα (περισσότερα παρακάτω). Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση χρηµατοδοτεί το πρόγραµµα, αλλά οι µη κερδοσκοπικές κοινωνικές επιχειρήσεις και οι παραδοσιακές µη κερδοσκοπικές οργανώσεις προτείνουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν τα έργα. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την ήδη υπάρχουσα υποδοµή για την έναρξη του προγράµµατος. Μετατρέπουµε τα γραφεία ανεργίας που υπάρχουν σε όλη τη χώρα σε «γραφεία ευρέσεως εργασίας» και τα αφήνουµε να δηλώσουν όλους τους ανέργους που επιθυµούν να εργαστούν στον κοινωνικό τοµέα µε ένα βασικό µισθό (π.χ. µε ένα µισθό που καλύπτει τις βασικές ανάγκες διαβίωσης). Επιτρέπουµε στους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς και στις µη κερδοσκοπικές κοινωνικές επιχειρήσεις να προσλάβουν εργαζόµενους από τους

4 4 δηλωµένους ανέργους στα γραφεία ευρέσεως εργασίας προκειµένου να εµπλακούν στο είδος των δραστηριοτήτων που ήδη εκτελούν αυτές οι οµάδες. Γιατί µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί και κοινωνικές επιχειρήσεις; Ο τοµέας των µη κερδοσκοπικών οργανισµών και των κοινωνικών επιχειρήσεων παράγει πρωτότυπες, καινοτόµες και βιώσιµες λύσεις σε φαινοµενικά δυσεπίλυτα κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα τα οποία δεν κατάφερε να λύσει ο ιδιωτικός τοµέας. Η αποστολή και ο λόγος της ύπαρξής τους είναι να δηµιουργούν κοινωνική αξία και να αντιµετωπίζουν πολύ συγκεκριµένα προβλήµατα, όπως η φτώχεια, η πείνα, η έλλειψη στέγης, η υποβάθµιση του περιβάλλοντος, ο µαρασµός της κοινότητας, ανεπαρκή φροντίδα και εκπαίδευση για όλους. Το έργο που εκτελεί ο τοµέας των κοινωνικών επιχειρήσεων αποτελεί φωτεινό σηµείο σε πολλές οικονοµίες σήµερα, καθώς προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες που ο ιδιωτικός τοµέας και οι απηρχαιωµένες κυβερνητικές πολιτικές δεν µπόρεσαν να αντιµετωπίσουν. Ακολουθούν µερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του τοµέα των κοινωνικών επιχειρήσεων, που τον καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλο για τη λειτουργία ενός προγράµµατος εγγυηµένης απασχόλησης στις Ηνωµένες Πολιτείες µε τρόπο που ενισχύει τη συµµετοχική δηµοκρατία, την ατοµική πρωτοβουλία και την επιχειρηµατικότητα: Οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν δηµιουργηθεί εθελοντικά και διοικούνται από οµάδες πολιτών. Ως αποτέλεσµα, ενώ µπορούν να λαµβάνουν επιχορηγήσεις και δωρεές από τις δηµόσιες αρχές ή ιδιωτικές εταιρείες, οι κοινωνικές επιχειρήσεις απολαµβάνουν υψηλό βαθµό αυτονοµίας... Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι το αποτέλεσµα µιας πρωτοβουλίας πολιτών που αφορούν άτοµα που ανήκουν σε µια κοινότητα ή σε µια οµάδα που έχουν µια κοινή ανάγκη ή έναν κοινό σκοπό. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα πρέπει να διατηρήσουν αυτή τη διάσταση. Τα δικαιώµατα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ανήκουν σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, συνήθως µε βάση την αρχή «ένα µέλος, µία ψήφος». Αν και οι ιδιοκτήτες του κεφαλαίου στις κοινωνικές επιχειρήσεις διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο, η εξουσία για τη λήψη αποφάσεων δεν βασίζεται στην ιδιοκτησία του κεφαλαίου. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι συµµετοχικού χαρακτήρα, στο βαθµό που αυτοί που επηρεάζονται από τις δραστηριότητες (οι χρήστες των υπηρεσιών των κοινωνικών επιχειρήσεων) εκπροσωπούνται και συµµετέχουν στη διαχείριση των δραστηριοτήτων. Σε πολλές περιπτώσεις, ένας από τους στόχους είναι η ενίσχυση της δηµοκρατίας στο τοπικό επίπεδο µέσω οικονοµικών δραστηριοτήτων.

5 5 Οι κοινωνικές επιχειρήσεις περιλαµβάνουν οργανισµούς που απαγορεύουν εντελώς τη διανοµή των κερδών και οργανισµούς, όπως οι συνεταιρισµοί, οι οποίοι µπορούν να διανέµουν τα κέρδη τους µόνο έως ένα βαθµό. Ως εκ τούτου, οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποφεύγουν την συµπεριφορά της µεγιστοποίησης του κέρδους, καθώς αφορούν περιορισµένη διανοµή των κερδών. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις επιδιώκουν ρητά να ωφελήσουν την κοινότητα ή µια συγκεκριµένη οµάδα ανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο, προωθούν είτε άµεσα είτε έµµεσα την έννοια της κοινωνικής ευθύνης στο τοπικό επίπεδο. (OECD 2006). Ωστόσο, η παροχή συστηµατικών λύσεων στα κοινωνικά προβλήµατα εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς και τις κοινωνικές επιχειρήσεις για δύο λόγους: (1) οι υπηρεσίες που προσφέρουν πάσχουν µονίµως από το πρόβληµα της επαρκούς χρηµατοδότησης και (2) αντιµετωπίζουν διαρκώς το πρόβληµα της έλλειψης επαρκούς προσωπικού. Η εγγυηµένη απασχόληση δίνει λύση και στα δύο αυτά προβλήµατα παρέχει χρηµατοδότηση, καθώς και εργατικό προσωπικό. Παρά ταύτα, ενώ η αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων που προκύπτουν από την ανεργία και την υποαπασχόληση είναι µέσα στα όρια των µη κερδοσκοπικών οργανισµών και των κοινωνικών επιχειρήσεων, η επίτευξη της πλήρους απασχόλησης δεν αποτελεί στόχο τους. Με τη διατύπωση της εξάλειψης της ακούσιας ανεργίας ως κοινωνικό στόχο που κυµαίνεται στο ίδιο επίπεδο µε την εξάλειψη του φαινοµένου των αστέγων και της πείνας, και την ενδυνάµωση των µη κερδοσκοπικών οργανισµών και των κοινωνικών επιχειρήσεων προκειµένου να συµβάλλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου, η εγγυηµένη απασχόληση θα εκπληρώσει το στόχο της Οικουµενικής Διακήρυξης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου για την εγγύηση αξιοπρεπούς εργασίας σε όλους όσους επιθυµούν να εργαστούν (Ηνωµένα Έθνη 1948). Ο ίδιος ο στόχος της επίτευξης της πλήρους απασχόλησης σε µακροπρόθεσµο πλαίσιο παράγει κοινωνική αξία που εξυπηρετεί το δηµόσιο σκοπό. Η πρόταση για εγγυηµένη απασχόληση συνιστά βιώσιµη λύση στο πρόβληµα της ανεργίας. Με την αξιοποίηση της ενέργειας των κοινωνικών επιχειρήσεων, ο συγκεκριµένος τοµέας µετουσιώνεται σε θεσµό ικανό να παρέχει πραγµατική πλήρη απασχόληση σε µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. Για την επίτευξη αυτού του έργου, η πολιτική µπορεί να κάνει τρία πράγµατα: (1) Να συνενώσει τους διάφορους κοινωνικούς στόχους του κοινωνικού τοµέα γύρω από την παροχή θέσεων εργασίας για εκείνους που επιθυµούν να εργαστούν. Να επιτρέψει στους ανέργους να συµµετάσχουν στην ίδια τη διαδικασία της κοινωνικής παροχής µε την εγγύηση µια θέσης εργασίας στον εν λόγω τοµέα σε οποιοδήποτε άτοµο είναι έτοιµο, πρόθυµο και ικανό να εργαστεί. (2) Να ενδυναµώσει τις κοινωνικές επιχειρήσεις που λειτουργούν ήδη µε επιτυχία. Δεν

6 6 υπάρχει καµία ανάγκη να εφεύρουµε νέους τύπους έργων. Αυτό που χρειάζεται είναι να επιτρέψουµε στις κοινωνικές επιχειρήσεις να µπορούν να κάνουν περισσότερα από αυτά που ήδη κάνουν. (3) Να αναπαράγει ήδη επιτυχηµένα µοντέλα απασχόλησης σε µέρη όπου δεν υπάρχουν τέτοιοι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί ή κοινωνικές επιχειρήσεις. Οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί και πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν αντικυκλική επίδραση Ένα βασικό χαρακτηριστικό του τοµέα των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι ότι ένα µεγάλο µέρος των εργασιών τους έχει αντικυκλική επίδραση, κάτι που επιτρέπει στον µηχανισµό του ρυθµιστικού αποθέµατος της εγγυηµένης απασχόλησης να λειτουργεί αποτελεσµατικά (Mitchell 1998). Όταν οι οικονοµίες παραπαίουν, οι ανάγκες των κοινοτήτων πολλαπλασιάζονται και τα κοινωνικά προβλήµατα αυξάνονται. Τότε ακριβώς είναι η στιγµή που ο κοινωνικός τοµέας θα πρέπει να εκτελεί µεγαλύτερο έργο και που χρειάζεται επιπλέον εργατικά χέρια. Τότε είναι επίσης η στιγµή για την επέκταση της εγγυηµένης απασχόλησης. Αυτοί που έχασαν τις δουλειές τους θα µεταφερθούν τώρα από τον ιδιωτικό τοµέα στον κοινωνικό τοµέα της απασχόλησης, αντί από την απασχόληση στην ανεργία. Δεδοµένου ότι έχουµε να κάνουµε µε εγγυηµένη απασχόληση, το πρόγραµµα είναι επίσης ανοικτό σε νεοεισερχόµενους και σε όποιον επιθυµεί να εργαστεί στον κοινωνικό τοµέα για ένα βασικό µισθό. Όταν οι οικονοµίες ανακάµπτουν, ορισµένα κοινωνικά προβλήµατα µειώνονται, οι δαπάνες για τα προγράµµατα συρρικνώνονται, απαιτούνται λιγότεροι εργαζόµενοι, και πολλοί καταλήγουν σε καλύτερα αµειβόµενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα. Ωστόσο, επειδή οι κοινωνικές ανάγκες εξακολουθούν να υφίστανται, ο µη κερδοσκοπικός τοµέας είναι ιδανικός για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας σε εκείνους που δεν έχουν ωφεληθεί από την ανάπτυξη της οικονοµίας. Σε αντίθεση µε τα συµβατικά προγράµµατα τόνωσης της οικονοµίας, το έργο των µη κερδοσκοπικών οργανισµών και των κερδοσκοπικών επιχειρήσεων δεν εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια µιας επέκτασης της οικονοµίας. Προσαρµόζοντας την απασχόληση στον εργαζόµενο Μια κοινή ανησυχία είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή παραγωγική εργασία για όλους. Η εµπειρία των προγραµµάτων του New Deal στις Ηνωµένες Πολιτείες την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης και του σχεδίου Jefes στην Αργεντινή την περίοδο της κρίσης του 2001 δείχνουν ότι τέτοιου είδους προγράµµατα µπορεί να οργανωθούν και να λειτουργήσουν µέσα σε τέσσερις ή έξι µήνες και ότι χρήσιµες δουλειές µπορεί να γίνουν

7 7 ακόµη και από τους λιγότερο ειδικευµένους και λιγότερο µορφωµένους πολίτες (Tcherneva 2013b). Ο δηµόσιος τοµέας µπορεί να ξεκινήσει µεγάλα δηµόσια έργα σήµερα και να ανοικοδοµήσει τις καταρρέουσες υποδοµές των ΗΠΑ. Ωστόσο, ενώ αυτό αποτελεί ένα κρίσιµο στρατηγικό στόχο της πολιτικής που απαιτεί άµεση προσοχή, τα δηµόσια έργα συγκροτούν στην πραγµατικότητα µια µάλλον αδέξια µέθοδο για την παροχή θέσεων εργασίας σε µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. Η οικοδόµηση µιας γέφυρας δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση για την απασχόληση ανέργων. Είναι πολύ πιο κατάλληλο να βρεθεί στοχευµένη και άµεση απασχόληση σε έναν τοµέα που είναι ήδη αντικυκλικός, όπως ο τοµέας των κοινωνικών επιχειρήσεων. Δεδοµένου ότι η εγγυηµένη απασχόληση εγγυάται δουλειά για όλους µε ένα βασικό µισθό, ανεξάρτητα από την ικανότητα ή το επίπεδο εκπαίδευσης του εργαζοµένου, το πρόγραµµα θα προσαρµόζει την απασχόληση στον εργαζόµενο (αντί να προσαρµόζεται ο εργαζόµενος στην εργασία). Ένας τρόπος να γίνει αυτό είναι, µετά την αξιολόγηση των αναγκών και των πόρων µιας κοινότητας, να επιτραπεί στους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς και στις κοινωνικές επιχειρήσεις, και µέσω αυτών στους ίδιους τους άνεργους, να προτείνουν τη δουλειά που θέλουν να κάνουν σε αυτές τις κοινότητες. Όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίον ήδη λειτουργεί ο τοµέας των κοινωνικών επιχειρήσεων. Η λειτουργία του προγράµµατος εγγυηµένης απασχόλησης µέσω αυτού του τοµέα θα αποτελούσε µια πραγµατική πολιτική από τα κάτω προς τα πάνω, που τροφοδοτείται από τις κοινότητες, τις τοπικότητες και τα ίδια τα άτοµα. Το πρόγραµµα εγγυηµένης απασχόλησης θα προσφέρει εργασία και χρηµατοδότηση στα προγράµµατα που έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν κάποιο δηµόσιο σκοπό και να αντιµετωπίζουν κάποιο σηµαντικό κοινωνικό πρόβληµα. Μια βασική διαδικασία επιθεώρησης για τις επιχορηγήσεις θα µπορούσε να εγκρίνει ή να απορρίπτει αυτά τα έργα, µε βάση τις ίδιες κατευθυντήριες γραµµές που υπάρχουν ήδη για τους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς. Τι είδους θέσεις εργασίας; Οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί και οι κοινωνικές επιχειρήσεις λειτουργούν ήδη προκειµένου να προσφέρουν βιώσιµες και χαµηλού κόστους λύσεις στα κοινωνικά προβλήµατα που ταλανίζουν τις οικονοµικά υποβαθµισµένες περιοχές στη χώρα µας, µέσω έργων όπως κοινοτικές κλινικές, υπηρεσίες βετεράνων του στρατού, προγράµµατα καθοδήγησης της νεολαίας, κ.ο.κ. Πολλοί άνθρωποι στηρίζουν τις κοινοτικές πρωτοβουλίες αειφόρου γεωργίας, εργάζονται για να αντιµετωπίσουν τη διπλή πρόκληση της έλλειψης στέγης και του AIDS, παρέχουν ευκαιρίες για πρακτική άσκηση σε νέους υψηλού κινδύνου ή ανακαινίζουν και οµορφαίνουν παραµεληµένους αστικούς χώρους.

8 8 Σκεφτείτε µόνο ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζουν αµέτρητες κοινότητες των ΗΠΑ: το πρόβληµα της πρόσβασης στα τρόφιµα. Πολλές αγροτικές και αστικές περιοχές εξαρτώνται από τα βενζινάδικα ή τα ψιλικατζίδικα για τρόφιµα. Δεν υπάρχουν κήποι, λαϊκές αγορές ή άλλες πηγές φρέσκων προϊόντων. Οι περιοχές που πλήττονται από την επισιτιστική ανασφάλεια εµφανίζουν επίσης υψηλά ποσοστά ασθενειών και άλλα κοινωνικά προβλήµατα. Η αντιµετώπιση και µόνο αυτού του προβλήµατος θα µπορούσε να δηµιουργήσει εκατοµµύρια θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος Το πρόγραµµα θα είναι οικονοµικά βιώσιµο σε µακροπρόθεσµο χρονικό πλαίσιο εάν η οµοσπονδιακή κυβέρνηση αναλάβει τη χρηµατοδότηση. 2 Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση, ωστόσο, δεν χρειάζεται να χρηµατοδοτεί το συνολικό κόστος αυτών των έργων. Πολλοί µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί και κοινωνικές επιχειρήσεις διαθέτουν έχουν ήδη κάποιους πόρους και, όπως έγινε στην περίπτωση της Αργεντινής το 2002, η κυβέρνηση θα µπορούσε να δεσµευτεί για την καταβολή 60% έως 80% του συνολικού κόστους των έργων (Tcherneva 2013b). Οι επιχειρήσεις του κοινωνικού τοµέα θα εξασφαλίσουν το υπόλοιπο είτε µε την άντληση κεφαλαίων από ιδιώτες χορηγούς είτε µε την παροχή µέρους των υποδοµών τους για την εκτέλεση των έργων. Επιπλέον, η κυβέρνηση θα µπορούσε να διοχετεύσει το 80% του προϋπολογισµού της για µισθούς και µόνο το 20% για υλικά (που ήταν σχετικά η αναλογία που χρησιµοποιήθηκε για τα έργα των προγραµµάτων του New Deal). Αυτού του είδους οι συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα µπορούν να συµβάλλουν ώστε να σφραγιστεί το κοινωνικό συµβόλαιο. Μια τελευταία λέξη για τον ιδιωτικό-κερδοσκοπικό τοµέα Αν τα 25 εκατοµµύρια άτοµα, που σήµερα δεν διαθέτουν ή έχουν επισφαλή εισόδηµα, µπορούσαν να βρουν απασχόληση στον ιδιωτικό, τον δηµόσιο ή τον κοινωνικό τοµέα µε έναν αξιοπρεπή µισθό, οι επιπτώσεις στον ιδιωτικό-κερδοσκοπικό τοµέα θα ήταν 2 Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν περιορίζεται οικονοµικά µε τον ίδιο τρόπο που περιορίζονται οι πολιτείες και οι τοπικότητες, επειδή η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και το Υπουργείο Οικονοµικών συντονίζουν ώστε να καλυφθούν όλες οι οµοσπονδιακές πληρωµές (Wray 1998). Οι πολιτείες, αντιθέτως, δεν έχουν κυρίαρχη εξουσία πάνω από την έκδοση του νοµίσµατος. Έτσι, η ύπαρξη του προγράµµατος θα µπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο λόγω υστέρησης πολιτειακών εσόδων κατά τη διάρκεια µιας ύφεσης δηλαδή ακριβώς τη στιγµή που οι δαπάνες για το πρόγραµµα θα πρέπει να αυξηθούν. Οι πολιτείες περιορίζονται επίσης από τις τροπολογίες για την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού τους, εµποδίζοντάς τες από το να δαπανούν µε τον ίδιο αντικυκλικό τρόπο όπως η οµοσπονδιακή κυβέρνηση.

9 9 σταθερή ζήτηση, αύξηση του κέρδους, ανάπτυξη, και πολύ καλύτερα αµειβόµενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα. Επειδή η εγγυηµένη απασχόληση είναι προαιρετική και παρέχει δουλειά µε ένα βασικό µισθό, µάλλον δεν πρέπει να θεωρείται πιθανό ότι θα ενταχθούν στο πρόγραµµα όλοι οι σηµερινοί άνεργοι. Αν κάποιοι από αυτούς αποφασίσουν να δηµιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις ή κερδοσκοπικές κοινωνικές επιχειρήσεις, η ίδια η ύπαρξη της εγγυηµένης απασχόλησης διασφαλίζει ότι θα ξεκινήσουν τις δραστηριότητές τους σε µια πολύ πιο σταθερή οικονοµία µε πολύ πιο σταθερή ζήτηση απ ό, τι έχουµε βιώσει ποτέ. Η σταθερότητα που προσδίδει η εγγυηµένη απασχόληση στη συνολική ζήτηση διασφαλίζει ότι πολλοί από τους σηµερινούς ανέργους θα βρουν απασχόληση στον ιδιωτικό τοµέα. Η εµπειρία µε τα προγράµµατα άµεσης δηµιουργίας θέσεων εργασίας σε όλο τον κόσµο δείχνει ότι προωθούν την απασχόληση στον ιδιωτικό τοµέα πιο επιθετικά από ό, τι η συµβατική πολιτική της τόνωσης της οικονοµίας (Tcherneva 2013b). Το συγκλονιστικό ποσοστό ανεργίας ανάµεσα στους νέους (13,5% σε εθνικό επίπεδο και 20,2% και 44% για τους Ισπανόφωνους και Αφροαµερικανούς νέους, αντίστοιχα) έχει σοβαρές µακροχρόνιες κοινωνικές επιπτώσεις, ανάµεσα στις οποίες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στα εισοδήµατα των µελλοντικών γενιών, στην απασχολησιµότητα και στις οικονοµικές ευκαιρίες. Ωστόσο, οι νέοι έχουν πάρα πολλές ιδέες για το είδος των κοινοτήτων που θέλουν να ζουν, και αναλαµβάνουν δυνητικά µετασχηµατιστικές πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα από τις αστικές γεωργικές πρωτοβουλίες στην πόλη του Κάνσας και σε ολόκληρη τη χώρα έως τους νέους επιχειρηµατίες στο Ντιτρόιτ (Salter 2013). Μια πολιτική εγγυηµένης απασχόλησης θα πολλαπλασίαζε τις προσπάθειές τους, διασφαλίζοντας παράλληλα µια ευκαιρία βασικής απασχόλησης για όλους. Τέλος, η λειτουργία της µέσω του κοινωνικού τοµέα θα αντιπροσώπευε µια θεµελιώδη επανεξέταση του διχτύου ασφαλείας. Πηγές Eriksson, S., and D.-O. Rooth Do Employers Use Unemployment as a Sorting Criterion When Hiring? Evidence from a Field Experiment. American Economic Review (forthcoming). Kaboub, F Employment Guarantee Programs: A Survey of Theories and Policy Experiences. Working Paper No. 498, Annandale-on-Hudson, N.Y.: Levy Economics Institute of Bard College. May. Mitchell, W. F The Buffer Stock Employment Model and the NAIRU: The Path to Full Employment. Journal of Economic Issues 32(2): The Costs of Unemployment Again. Bill Mitchell Billy Blog, January 13.

10 10 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) The Social Enterprise Sector: a Conceptual Framework. Local Economic and Employment Development (LEED) Programme, accessed January 8, Salter, E How A Young Community of Entrepreneurs Is Rebuilding Detroit. Fast Company Magazine, April 15. Tcherneva, P. R. 2012a. Full Employment through Social Entrepreneurship: The Nonprofit Model for Implementing a Job Guarantee. Policy Note 2012/2. Annandale-on- Hudson, N.Y.: Levy Economics Institute of Bard College. March b. The Role of Fiscal Policy: Lessons from Stabilization Efforts in the U.S. during the Great Recession. International Journal of Political Economy 41(2): a. Reorienting Fiscal Policy: A Critical Assessment of Fiscal Fine-Tuning. Working Paper No Annandale-on-Hudson, N.Y.: Levy Economics Institute of Bard College. August b. Beyond Full Employment: What Argentina s Plan Jefes Can Teach Us about the Employer of Last Resort. In M. Forstater and M. Murray, eds. The Job Guarantee: Toward True Full Employment. New York: Palgrave. United Nations Universal Declaration of Human Rights, G.A. res. 217A (III), UN Doc. A/810 at 71. Weidner, J., and J. C. Williams What Is the New Normal Unemployment Rate? FRBSF Economic Letter, no (February 14). Wray, L. R Understanding Modern Money: The Key to Full Employment and Price Stability. Northampton: Edward Elgar.

Μετά τη λιτότητα Οι επιπτώσεις της πρότασης της εγγυηµένης απασχόλησης για την Ελλάδα

Μετά τη λιτότητα Οι επιπτώσεις της πρότασης της εγγυηµένης απασχόλησης για την Ελλάδα Levy Economics Institute of Bard College Νο. 138, 2014 Μετά τη λιτότητα Οι επιπτώσεις της πρότασης της εγγυηµένης απασχόλησης για την Ελλάδα Των Rania Antonopoulos, Sophia Adam, Kijong Kim, Thomas Masterson

Διαβάστε περισσότερα

Από τα δίχτυα ασφαλείας στην οικονοµική ενδυνάµωση: Υπάρχει χώρος για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εξέλιξη της κοινωνικής προστασίας;

Από τα δίχτυα ασφαλείας στην οικονοµική ενδυνάµωση: Υπάρχει χώρος για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εξέλιξη της κοινωνικής προστασίας; Νο. 128, 2013 Από τα δίχτυα ασφαλείας στην οικονοµική ενδυνάµωση: Υπάρχει χώρος για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εξέλιξη της κοινωνικής προστασίας; Της Ράνιας Αντωνοπούλου Η κοινωνική προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ Μεταφραση: 1 Εµπροσθόφυλλο: Εκδοτική Οµάδα: Αρχισυντάκτης Giuseppe Porcaro Εκδότες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης. Η περίπτωση των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Μια πρόταση διεξόδου από την κρίση στην απασχόληση και από την ύφεση

Μια πρόταση διεξόδου από την κρίση στην απασχόληση και από την ύφεση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / 8 Μια πρόταση διεξόδου από την κρίση στην απασχόληση και από την ύφεση ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝIΔΗΣ KAI ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΩΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 1 ΕΚΑΤ. ΘΕΣΕΙΣ ΧΑΘΗΚΑΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734 Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734 Η κρίση του χρηµατιστικού καπιταλισµού στην ευρωπεριοχή, ελλείψεις στην αρχιτεκτονική της οικονοµικής πολιτικής, και πολιτικές αποπληθωριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας

Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης)

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης) ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΔΙΟΤΙΜΑ ΝΙΚΗΣ 24 ۰ 105 57 ۰ ΑΘΗΝΑ ۰ ΤΗΛ.: 210-32 44 380 ۰ FAX: 210-32 27 706 ۰ E-MAIL: diotima@otenet.gr ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.diotima.org.gr Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΗΘΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ή ΜΕΣΟ ΕΞΑΓΝΙΣΜΟΥ; Εισηγητής: Ζαφείρη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ INSTITUTE OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Ερευνητής:Σπύρος Μελίτσας Βοηθοί ερευνητές: Ευαγγελία Αθανασούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΝΈΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕΤΑΞΎ ΕΕ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΉΣ ΠΕΡΊΛΗΨΗ E U R O P Ä I S C ENTWICKLUNGSB ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ του ΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΒΑΝΗ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας»

«Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας» Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία «Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας» Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000-

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΑΤΕbank)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κοινωνική Οικονομία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ιωάννης Νικολάου Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

5η Ενότητα Εκμάθησης JobTown

5η Ενότητα Εκμάθησης JobTown Κοινωνική Καινοτομία και Κοινωνικές Επιχειρήσεις Περισσότερα Αποτελέσματα με Λιγότερα Μέσα 5η Ενότητα Εκμάθησης JobTown May 2014 2014 Δεκέμβριος 2 Η σύνταξη και η επιμέλεια του παρόντος εγγράφου έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2003 (06.03) (OR. en) 6527/2/03 REV 2 ECOFIN 51 SOC 72 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 της : Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Levy Economics Institute of Bard College. Strategic Analysis

Levy Economics Institute of Bard College. Strategic Analysis Levy Economics Institute of Bard College Levy Economics Institute of Bard College Strategic Analysis Ιούλιος 213 Greece Η ελληνική οικονομική κρίση και η εμπειρία με τις πολιτικές λιτότητας: Μια στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗ ΚΡΙΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗ ΚΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗ ΚΡΙΣΗ αναζωογόνηση της οικονομίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, ενδυνάμωση κοινωνικής συνοχής, προστασία περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας Απόσπασµα από τη διδακτορική διατριβή «Νέες γυναίκες µε πανεπιστηµιακή µόρφωση και η συµφιλίωση της ιδιωτικής και της δηµόσιας σφαίρας στο σχεδιασµό της ενήλικης ζωής», Χριστίνα Αθανασιάδου, Τµήµα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα