Το υπόδειγµα της κοινωνικής επιχείρησης για εγγυηµένη απασχόληση στις Ηνωµένες Πολιτείες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το υπόδειγµα της κοινωνικής επιχείρησης για εγγυηµένη απασχόληση στις Ηνωµένες Πολιτείες"

Transcript

1 2014 / 1 Το υπόδειγµα της κοινωνικής επιχείρησης για εγγυηµένη απασχόληση στις Ηνωµένες Πολιτείες Της Pavlina R. Tcherneva Η πρόταση για εγγυηµένη απασχόληση συµβάλλει στη µακροοικονοµική σταθερότητα και εξασφαλίζει ένα θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα. Ωστόσο, παρά τα οικονοµικά και ηθικά πλεονεκτήµατα αυτής της πολιτικής, το πρόγραµµα πολύ συχνά απορρίπτεται λόγω ανησυχιών σχετικά µε τη διαχείρισή του. Πώς θα εφαρµοστεί το πρόγραµµα; Ποιος θα δηµιουργήσει τις θέσεις εργασίας; Μπορεί να λειτουργήσει για κάθε άνεργο που επιθυµεί να εργαστεί; Το παρόν σηµείωµα πολιτικής φιλοδοξεί να αντιµετωπίσει αυτές τις ανησυχίες µε την ανάπτυξη µιας πρότασης για εγγυηµένη απασχόληση στις Ηνωµένες Πολιτείες µέσω του τοµέα της κοινωνικής επιχείρησης, ο οποίος περιλαµβάνει µη κερδοσκοπικές οργανώσεις και αναδυόµενες µη κερδοσκοπικές κοινωνικές επιχειρήσεις (βλ. Tcherneva 2012A). Προσδιορίζοντας το πρόβληµα Το πρόβληµα είναι ουσιαστικό. Δεν είναι απλώς πρόβληµα της σηµερινής οικονοµικής κρίσης. Είναι µόνιµο πρόβληµα. Υπάρχουν πάντα άνθρωποι που είναι πρόθυµοι να εργαστούν, αλλά δεν µπορούν να βρουν δουλειά στον ιδιωτικό τοµέα επειδή οι Η Pavlina R. Tcherneva είναι Ερευνήτρια στο Levy Economics Institute και Επίκουρος Καθηγήτρια Οικονοµικών στο Bard College Levy Economics Institute of Bard College.

2 2 επιχειρήσεις δεν επιθυµούν να τους προσλάβουν. Δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις εργασίας για όλους εκείνους που θέλουν να εργαστούν ακόµα και σε περιόδους ραγδαίας οικονοµικής ανάπτυξης. Σήµερα, ο αριθµός των ανθρώπων που επιθυµούν να εργαστούν, αλλά δεν µπορούν να βρουν θέση απασχόλησης, ξεπερνά τα 24 εκατοµµύρια. Ο αριθµός των επίσηµα ανέργων ανέρχεται σε 10,4 εκατοµµύρια και της κρυφής ανεργίας σε 13,9 εκατοµµύρια (άνθρωποι που είναι πρόθυµοι να εργαστούν, αλλά δεν υπολογίζονται ως άνεργοι ή εργάζονται µε καθεστώς µερικής απασχόλησης επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιµες θέσεις πλήρους απασχόλησης) (Σχήµα 1). Το ίδιο το σηµάδι της ανεργίας αποτελεί εµπόδιο στην πρόσληψη. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εργοδότες εξισώνουν εννέα µήνες ανεργίας µε τέσσερα χρόνια χαµένης εργασιακής εµπειρίας (Eriksson και Rooth 2014). Έτσι, η ανεργία αναπαράγει το πρόβληµα της µη απασχολησιµότητας, τροφοδοτώντας την ανοδική τάση της µακροχρόνιας ανεργίας που λαµβάνει χώρα εδώ και µερικές δεκαετίες, ενώ συσσωρεύεται το οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό κόστος. 1 Είναι σηµαντικό όταν εξετάζεται το πρόβληµα της ανεργίας να τονίζεται η µακροχρόνια τάση της ανεργίας. Ο στόχος είναι να βρεθεί µια λύση για την ανεργία τόσο σε περιόδους 1 Στις Ηνωµένες Πολιτείες, το κόστος που σχετίζεται µόνο από την απώλεια παραγωγής για το 2011 έχει υπολογιστεί σε περίπου 10 δισεκατοµµύρια δολάρια ανά ηµέρα (Mitchell 2012).

3 3 ύφεσης όσο και σε περιόδους οικονοµικής επέκτασης. Οι οικονοµολόγοι έχουν την τάση να εξετάζουν µια σειρά προτάσεων για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας όταν η οικονοµία βρίσκεται σε κάµψη, αλλά από τη στιγµή που η οικονοµία ανακάµπτει και η ανεργία φτάνει σε κάποιο συµφωνηθέν όριο (η Οµοσπονδιακή Τράπεζα έχει θέσει το όριο στο 6,7% (Weidner και Williams 2011), το πρόβληµα µε τους υπόλοιπους ανέργους ξεχνιέται πολύ γρήγορα. Είναι καιρός να αναπροσανατολιστεί η εστίαση της πολιτικής από τη δηµιουργία θέσεων εργασίας για τους σηµερινούς ανέργους µε τη µόνιµη δηµιουργία θέσεων εργασίας για τους ανέργους. Στην πραγµατικότητα, ούτε ο ιδιωτικός τοµέας ούτε η συµβατική αναπτυξιακή δηµοσιονοµική πολιτική µπορεί να εκπληρώσει αυτή την αποστολή (Tcherneva 2012B, 2013a). Η εγγυηµένη απασχόληση παρέχει ολοκληρωµένη λύση στο πρόβληµα της ανεργίας. Το πρόγραµµα εγγυηµένης απασχόλησης έχει συζητηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία (π.χ., Kaboub 2007). Προσφέρει µακροπρόθεσµη λύση στο πρόβληµα της ανεργίας µέσω της θέσπισης ενός οµοσπονδιακά χρηµατοδοτούµενου, αλλά τοπικά διαχειριζόµενου προγράµµατος, το οποίο εξασφαλίζει ευκαιρίες απασχόλησης σε όποιο άτοµο είναι έτοιµο, πρόθυµο και ικανό να εργαστεί σε κάποιο δηµόσιο έργο µε βασικό µισθό. Υπάρχουν πολλά σχέδια εφαρµογής για ένα τέτοιο πρόγραµµα. Το παρόν σηµείωµα πολιτικής προτείνει ότι, στις Ηνωµένες Πολιτείες, το πρόγραµµα θα µπορούσε να λειτουργήσει πιο αποτελεσµατικά µέσω του τοµέα των κοινωνικών επιχειρήσεων. Ο τοµέας των κοινωνικών επιχειρήσεων δηµιουργεί θέσεις εργασίας, όχι η οµοσπονδιακή κυβέρνηση Η εγγυηµένη απασχόληση αποτελεί ένα δίχτυ ασφαλείας για την απασχόληση. Δεν έχει σχεδιαστεί προκειµένου να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα στηρίγµατα κοινωνικής πρόνοιας, συµπεριλαµβανοµένων των παραδοσιακών συστηµάτων ασφάλισης ανεργίας (υπό αυτή την έννοια, η συµµετοχή στην εγγυηµένη απασχόληση είναι εθελοντική), ούτε είναι ασυµβίβαστη ή αποτελεί αντικατάσταση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα. Αντιθέτως, το ρυθµιστικό απόθεµα, που είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της, καθιστά την εγγυηµένη απασχόληση συµβιωτική και αλληλοεξαρτώµενη µε τη δραστηριότητα του ιδιωτικού τοµέα (περισσότερα παρακάτω). Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση χρηµατοδοτεί το πρόγραµµα, αλλά οι µη κερδοσκοπικές κοινωνικές επιχειρήσεις και οι παραδοσιακές µη κερδοσκοπικές οργανώσεις προτείνουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν τα έργα. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την ήδη υπάρχουσα υποδοµή για την έναρξη του προγράµµατος. Μετατρέπουµε τα γραφεία ανεργίας που υπάρχουν σε όλη τη χώρα σε «γραφεία ευρέσεως εργασίας» και τα αφήνουµε να δηλώσουν όλους τους ανέργους που επιθυµούν να εργαστούν στον κοινωνικό τοµέα µε ένα βασικό µισθό (π.χ. µε ένα µισθό που καλύπτει τις βασικές ανάγκες διαβίωσης). Επιτρέπουµε στους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς και στις µη κερδοσκοπικές κοινωνικές επιχειρήσεις να προσλάβουν εργαζόµενους από τους

4 4 δηλωµένους ανέργους στα γραφεία ευρέσεως εργασίας προκειµένου να εµπλακούν στο είδος των δραστηριοτήτων που ήδη εκτελούν αυτές οι οµάδες. Γιατί µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί και κοινωνικές επιχειρήσεις; Ο τοµέας των µη κερδοσκοπικών οργανισµών και των κοινωνικών επιχειρήσεων παράγει πρωτότυπες, καινοτόµες και βιώσιµες λύσεις σε φαινοµενικά δυσεπίλυτα κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα τα οποία δεν κατάφερε να λύσει ο ιδιωτικός τοµέας. Η αποστολή και ο λόγος της ύπαρξής τους είναι να δηµιουργούν κοινωνική αξία και να αντιµετωπίζουν πολύ συγκεκριµένα προβλήµατα, όπως η φτώχεια, η πείνα, η έλλειψη στέγης, η υποβάθµιση του περιβάλλοντος, ο µαρασµός της κοινότητας, ανεπαρκή φροντίδα και εκπαίδευση για όλους. Το έργο που εκτελεί ο τοµέας των κοινωνικών επιχειρήσεων αποτελεί φωτεινό σηµείο σε πολλές οικονοµίες σήµερα, καθώς προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες που ο ιδιωτικός τοµέας και οι απηρχαιωµένες κυβερνητικές πολιτικές δεν µπόρεσαν να αντιµετωπίσουν. Ακολουθούν µερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του τοµέα των κοινωνικών επιχειρήσεων, που τον καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλο για τη λειτουργία ενός προγράµµατος εγγυηµένης απασχόλησης στις Ηνωµένες Πολιτείες µε τρόπο που ενισχύει τη συµµετοχική δηµοκρατία, την ατοµική πρωτοβουλία και την επιχειρηµατικότητα: Οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν δηµιουργηθεί εθελοντικά και διοικούνται από οµάδες πολιτών. Ως αποτέλεσµα, ενώ µπορούν να λαµβάνουν επιχορηγήσεις και δωρεές από τις δηµόσιες αρχές ή ιδιωτικές εταιρείες, οι κοινωνικές επιχειρήσεις απολαµβάνουν υψηλό βαθµό αυτονοµίας... Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι το αποτέλεσµα µιας πρωτοβουλίας πολιτών που αφορούν άτοµα που ανήκουν σε µια κοινότητα ή σε µια οµάδα που έχουν µια κοινή ανάγκη ή έναν κοινό σκοπό. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα πρέπει να διατηρήσουν αυτή τη διάσταση. Τα δικαιώµατα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ανήκουν σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, συνήθως µε βάση την αρχή «ένα µέλος, µία ψήφος». Αν και οι ιδιοκτήτες του κεφαλαίου στις κοινωνικές επιχειρήσεις διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο, η εξουσία για τη λήψη αποφάσεων δεν βασίζεται στην ιδιοκτησία του κεφαλαίου. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι συµµετοχικού χαρακτήρα, στο βαθµό που αυτοί που επηρεάζονται από τις δραστηριότητες (οι χρήστες των υπηρεσιών των κοινωνικών επιχειρήσεων) εκπροσωπούνται και συµµετέχουν στη διαχείριση των δραστηριοτήτων. Σε πολλές περιπτώσεις, ένας από τους στόχους είναι η ενίσχυση της δηµοκρατίας στο τοπικό επίπεδο µέσω οικονοµικών δραστηριοτήτων.

5 5 Οι κοινωνικές επιχειρήσεις περιλαµβάνουν οργανισµούς που απαγορεύουν εντελώς τη διανοµή των κερδών και οργανισµούς, όπως οι συνεταιρισµοί, οι οποίοι µπορούν να διανέµουν τα κέρδη τους µόνο έως ένα βαθµό. Ως εκ τούτου, οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποφεύγουν την συµπεριφορά της µεγιστοποίησης του κέρδους, καθώς αφορούν περιορισµένη διανοµή των κερδών. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις επιδιώκουν ρητά να ωφελήσουν την κοινότητα ή µια συγκεκριµένη οµάδα ανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο, προωθούν είτε άµεσα είτε έµµεσα την έννοια της κοινωνικής ευθύνης στο τοπικό επίπεδο. (OECD 2006). Ωστόσο, η παροχή συστηµατικών λύσεων στα κοινωνικά προβλήµατα εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς και τις κοινωνικές επιχειρήσεις για δύο λόγους: (1) οι υπηρεσίες που προσφέρουν πάσχουν µονίµως από το πρόβληµα της επαρκούς χρηµατοδότησης και (2) αντιµετωπίζουν διαρκώς το πρόβληµα της έλλειψης επαρκούς προσωπικού. Η εγγυηµένη απασχόληση δίνει λύση και στα δύο αυτά προβλήµατα παρέχει χρηµατοδότηση, καθώς και εργατικό προσωπικό. Παρά ταύτα, ενώ η αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων που προκύπτουν από την ανεργία και την υποαπασχόληση είναι µέσα στα όρια των µη κερδοσκοπικών οργανισµών και των κοινωνικών επιχειρήσεων, η επίτευξη της πλήρους απασχόλησης δεν αποτελεί στόχο τους. Με τη διατύπωση της εξάλειψης της ακούσιας ανεργίας ως κοινωνικό στόχο που κυµαίνεται στο ίδιο επίπεδο µε την εξάλειψη του φαινοµένου των αστέγων και της πείνας, και την ενδυνάµωση των µη κερδοσκοπικών οργανισµών και των κοινωνικών επιχειρήσεων προκειµένου να συµβάλλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου, η εγγυηµένη απασχόληση θα εκπληρώσει το στόχο της Οικουµενικής Διακήρυξης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου για την εγγύηση αξιοπρεπούς εργασίας σε όλους όσους επιθυµούν να εργαστούν (Ηνωµένα Έθνη 1948). Ο ίδιος ο στόχος της επίτευξης της πλήρους απασχόλησης σε µακροπρόθεσµο πλαίσιο παράγει κοινωνική αξία που εξυπηρετεί το δηµόσιο σκοπό. Η πρόταση για εγγυηµένη απασχόληση συνιστά βιώσιµη λύση στο πρόβληµα της ανεργίας. Με την αξιοποίηση της ενέργειας των κοινωνικών επιχειρήσεων, ο συγκεκριµένος τοµέας µετουσιώνεται σε θεσµό ικανό να παρέχει πραγµατική πλήρη απασχόληση σε µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. Για την επίτευξη αυτού του έργου, η πολιτική µπορεί να κάνει τρία πράγµατα: (1) Να συνενώσει τους διάφορους κοινωνικούς στόχους του κοινωνικού τοµέα γύρω από την παροχή θέσεων εργασίας για εκείνους που επιθυµούν να εργαστούν. Να επιτρέψει στους ανέργους να συµµετάσχουν στην ίδια τη διαδικασία της κοινωνικής παροχής µε την εγγύηση µια θέσης εργασίας στον εν λόγω τοµέα σε οποιοδήποτε άτοµο είναι έτοιµο, πρόθυµο και ικανό να εργαστεί. (2) Να ενδυναµώσει τις κοινωνικές επιχειρήσεις που λειτουργούν ήδη µε επιτυχία. Δεν

6 6 υπάρχει καµία ανάγκη να εφεύρουµε νέους τύπους έργων. Αυτό που χρειάζεται είναι να επιτρέψουµε στις κοινωνικές επιχειρήσεις να µπορούν να κάνουν περισσότερα από αυτά που ήδη κάνουν. (3) Να αναπαράγει ήδη επιτυχηµένα µοντέλα απασχόλησης σε µέρη όπου δεν υπάρχουν τέτοιοι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί ή κοινωνικές επιχειρήσεις. Οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί και πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν αντικυκλική επίδραση Ένα βασικό χαρακτηριστικό του τοµέα των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι ότι ένα µεγάλο µέρος των εργασιών τους έχει αντικυκλική επίδραση, κάτι που επιτρέπει στον µηχανισµό του ρυθµιστικού αποθέµατος της εγγυηµένης απασχόλησης να λειτουργεί αποτελεσµατικά (Mitchell 1998). Όταν οι οικονοµίες παραπαίουν, οι ανάγκες των κοινοτήτων πολλαπλασιάζονται και τα κοινωνικά προβλήµατα αυξάνονται. Τότε ακριβώς είναι η στιγµή που ο κοινωνικός τοµέας θα πρέπει να εκτελεί µεγαλύτερο έργο και που χρειάζεται επιπλέον εργατικά χέρια. Τότε είναι επίσης η στιγµή για την επέκταση της εγγυηµένης απασχόλησης. Αυτοί που έχασαν τις δουλειές τους θα µεταφερθούν τώρα από τον ιδιωτικό τοµέα στον κοινωνικό τοµέα της απασχόλησης, αντί από την απασχόληση στην ανεργία. Δεδοµένου ότι έχουµε να κάνουµε µε εγγυηµένη απασχόληση, το πρόγραµµα είναι επίσης ανοικτό σε νεοεισερχόµενους και σε όποιον επιθυµεί να εργαστεί στον κοινωνικό τοµέα για ένα βασικό µισθό. Όταν οι οικονοµίες ανακάµπτουν, ορισµένα κοινωνικά προβλήµατα µειώνονται, οι δαπάνες για τα προγράµµατα συρρικνώνονται, απαιτούνται λιγότεροι εργαζόµενοι, και πολλοί καταλήγουν σε καλύτερα αµειβόµενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα. Ωστόσο, επειδή οι κοινωνικές ανάγκες εξακολουθούν να υφίστανται, ο µη κερδοσκοπικός τοµέας είναι ιδανικός για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας σε εκείνους που δεν έχουν ωφεληθεί από την ανάπτυξη της οικονοµίας. Σε αντίθεση µε τα συµβατικά προγράµµατα τόνωσης της οικονοµίας, το έργο των µη κερδοσκοπικών οργανισµών και των κερδοσκοπικών επιχειρήσεων δεν εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια µιας επέκτασης της οικονοµίας. Προσαρµόζοντας την απασχόληση στον εργαζόµενο Μια κοινή ανησυχία είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή παραγωγική εργασία για όλους. Η εµπειρία των προγραµµάτων του New Deal στις Ηνωµένες Πολιτείες την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης και του σχεδίου Jefes στην Αργεντινή την περίοδο της κρίσης του 2001 δείχνουν ότι τέτοιου είδους προγράµµατα µπορεί να οργανωθούν και να λειτουργήσουν µέσα σε τέσσερις ή έξι µήνες και ότι χρήσιµες δουλειές µπορεί να γίνουν

7 7 ακόµη και από τους λιγότερο ειδικευµένους και λιγότερο µορφωµένους πολίτες (Tcherneva 2013b). Ο δηµόσιος τοµέας µπορεί να ξεκινήσει µεγάλα δηµόσια έργα σήµερα και να ανοικοδοµήσει τις καταρρέουσες υποδοµές των ΗΠΑ. Ωστόσο, ενώ αυτό αποτελεί ένα κρίσιµο στρατηγικό στόχο της πολιτικής που απαιτεί άµεση προσοχή, τα δηµόσια έργα συγκροτούν στην πραγµατικότητα µια µάλλον αδέξια µέθοδο για την παροχή θέσεων εργασίας σε µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. Η οικοδόµηση µιας γέφυρας δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση για την απασχόληση ανέργων. Είναι πολύ πιο κατάλληλο να βρεθεί στοχευµένη και άµεση απασχόληση σε έναν τοµέα που είναι ήδη αντικυκλικός, όπως ο τοµέας των κοινωνικών επιχειρήσεων. Δεδοµένου ότι η εγγυηµένη απασχόληση εγγυάται δουλειά για όλους µε ένα βασικό µισθό, ανεξάρτητα από την ικανότητα ή το επίπεδο εκπαίδευσης του εργαζοµένου, το πρόγραµµα θα προσαρµόζει την απασχόληση στον εργαζόµενο (αντί να προσαρµόζεται ο εργαζόµενος στην εργασία). Ένας τρόπος να γίνει αυτό είναι, µετά την αξιολόγηση των αναγκών και των πόρων µιας κοινότητας, να επιτραπεί στους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς και στις κοινωνικές επιχειρήσεις, και µέσω αυτών στους ίδιους τους άνεργους, να προτείνουν τη δουλειά που θέλουν να κάνουν σε αυτές τις κοινότητες. Όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίον ήδη λειτουργεί ο τοµέας των κοινωνικών επιχειρήσεων. Η λειτουργία του προγράµµατος εγγυηµένης απασχόλησης µέσω αυτού του τοµέα θα αποτελούσε µια πραγµατική πολιτική από τα κάτω προς τα πάνω, που τροφοδοτείται από τις κοινότητες, τις τοπικότητες και τα ίδια τα άτοµα. Το πρόγραµµα εγγυηµένης απασχόλησης θα προσφέρει εργασία και χρηµατοδότηση στα προγράµµατα που έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν κάποιο δηµόσιο σκοπό και να αντιµετωπίζουν κάποιο σηµαντικό κοινωνικό πρόβληµα. Μια βασική διαδικασία επιθεώρησης για τις επιχορηγήσεις θα µπορούσε να εγκρίνει ή να απορρίπτει αυτά τα έργα, µε βάση τις ίδιες κατευθυντήριες γραµµές που υπάρχουν ήδη για τους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς. Τι είδους θέσεις εργασίας; Οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί και οι κοινωνικές επιχειρήσεις λειτουργούν ήδη προκειµένου να προσφέρουν βιώσιµες και χαµηλού κόστους λύσεις στα κοινωνικά προβλήµατα που ταλανίζουν τις οικονοµικά υποβαθµισµένες περιοχές στη χώρα µας, µέσω έργων όπως κοινοτικές κλινικές, υπηρεσίες βετεράνων του στρατού, προγράµµατα καθοδήγησης της νεολαίας, κ.ο.κ. Πολλοί άνθρωποι στηρίζουν τις κοινοτικές πρωτοβουλίες αειφόρου γεωργίας, εργάζονται για να αντιµετωπίσουν τη διπλή πρόκληση της έλλειψης στέγης και του AIDS, παρέχουν ευκαιρίες για πρακτική άσκηση σε νέους υψηλού κινδύνου ή ανακαινίζουν και οµορφαίνουν παραµεληµένους αστικούς χώρους.

8 8 Σκεφτείτε µόνο ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζουν αµέτρητες κοινότητες των ΗΠΑ: το πρόβληµα της πρόσβασης στα τρόφιµα. Πολλές αγροτικές και αστικές περιοχές εξαρτώνται από τα βενζινάδικα ή τα ψιλικατζίδικα για τρόφιµα. Δεν υπάρχουν κήποι, λαϊκές αγορές ή άλλες πηγές φρέσκων προϊόντων. Οι περιοχές που πλήττονται από την επισιτιστική ανασφάλεια εµφανίζουν επίσης υψηλά ποσοστά ασθενειών και άλλα κοινωνικά προβλήµατα. Η αντιµετώπιση και µόνο αυτού του προβλήµατος θα µπορούσε να δηµιουργήσει εκατοµµύρια θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος Το πρόγραµµα θα είναι οικονοµικά βιώσιµο σε µακροπρόθεσµο χρονικό πλαίσιο εάν η οµοσπονδιακή κυβέρνηση αναλάβει τη χρηµατοδότηση. 2 Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση, ωστόσο, δεν χρειάζεται να χρηµατοδοτεί το συνολικό κόστος αυτών των έργων. Πολλοί µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί και κοινωνικές επιχειρήσεις διαθέτουν έχουν ήδη κάποιους πόρους και, όπως έγινε στην περίπτωση της Αργεντινής το 2002, η κυβέρνηση θα µπορούσε να δεσµευτεί για την καταβολή 60% έως 80% του συνολικού κόστους των έργων (Tcherneva 2013b). Οι επιχειρήσεις του κοινωνικού τοµέα θα εξασφαλίσουν το υπόλοιπο είτε µε την άντληση κεφαλαίων από ιδιώτες χορηγούς είτε µε την παροχή µέρους των υποδοµών τους για την εκτέλεση των έργων. Επιπλέον, η κυβέρνηση θα µπορούσε να διοχετεύσει το 80% του προϋπολογισµού της για µισθούς και µόνο το 20% για υλικά (που ήταν σχετικά η αναλογία που χρησιµοποιήθηκε για τα έργα των προγραµµάτων του New Deal). Αυτού του είδους οι συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα µπορούν να συµβάλλουν ώστε να σφραγιστεί το κοινωνικό συµβόλαιο. Μια τελευταία λέξη για τον ιδιωτικό-κερδοσκοπικό τοµέα Αν τα 25 εκατοµµύρια άτοµα, που σήµερα δεν διαθέτουν ή έχουν επισφαλή εισόδηµα, µπορούσαν να βρουν απασχόληση στον ιδιωτικό, τον δηµόσιο ή τον κοινωνικό τοµέα µε έναν αξιοπρεπή µισθό, οι επιπτώσεις στον ιδιωτικό-κερδοσκοπικό τοµέα θα ήταν 2 Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν περιορίζεται οικονοµικά µε τον ίδιο τρόπο που περιορίζονται οι πολιτείες και οι τοπικότητες, επειδή η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και το Υπουργείο Οικονοµικών συντονίζουν ώστε να καλυφθούν όλες οι οµοσπονδιακές πληρωµές (Wray 1998). Οι πολιτείες, αντιθέτως, δεν έχουν κυρίαρχη εξουσία πάνω από την έκδοση του νοµίσµατος. Έτσι, η ύπαρξη του προγράµµατος θα µπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο λόγω υστέρησης πολιτειακών εσόδων κατά τη διάρκεια µιας ύφεσης δηλαδή ακριβώς τη στιγµή που οι δαπάνες για το πρόγραµµα θα πρέπει να αυξηθούν. Οι πολιτείες περιορίζονται επίσης από τις τροπολογίες για την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού τους, εµποδίζοντάς τες από το να δαπανούν µε τον ίδιο αντικυκλικό τρόπο όπως η οµοσπονδιακή κυβέρνηση.

9 9 σταθερή ζήτηση, αύξηση του κέρδους, ανάπτυξη, και πολύ καλύτερα αµειβόµενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα. Επειδή η εγγυηµένη απασχόληση είναι προαιρετική και παρέχει δουλειά µε ένα βασικό µισθό, µάλλον δεν πρέπει να θεωρείται πιθανό ότι θα ενταχθούν στο πρόγραµµα όλοι οι σηµερινοί άνεργοι. Αν κάποιοι από αυτούς αποφασίσουν να δηµιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις ή κερδοσκοπικές κοινωνικές επιχειρήσεις, η ίδια η ύπαρξη της εγγυηµένης απασχόλησης διασφαλίζει ότι θα ξεκινήσουν τις δραστηριότητές τους σε µια πολύ πιο σταθερή οικονοµία µε πολύ πιο σταθερή ζήτηση απ ό, τι έχουµε βιώσει ποτέ. Η σταθερότητα που προσδίδει η εγγυηµένη απασχόληση στη συνολική ζήτηση διασφαλίζει ότι πολλοί από τους σηµερινούς ανέργους θα βρουν απασχόληση στον ιδιωτικό τοµέα. Η εµπειρία µε τα προγράµµατα άµεσης δηµιουργίας θέσεων εργασίας σε όλο τον κόσµο δείχνει ότι προωθούν την απασχόληση στον ιδιωτικό τοµέα πιο επιθετικά από ό, τι η συµβατική πολιτική της τόνωσης της οικονοµίας (Tcherneva 2013b). Το συγκλονιστικό ποσοστό ανεργίας ανάµεσα στους νέους (13,5% σε εθνικό επίπεδο και 20,2% και 44% για τους Ισπανόφωνους και Αφροαµερικανούς νέους, αντίστοιχα) έχει σοβαρές µακροχρόνιες κοινωνικές επιπτώσεις, ανάµεσα στις οποίες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στα εισοδήµατα των µελλοντικών γενιών, στην απασχολησιµότητα και στις οικονοµικές ευκαιρίες. Ωστόσο, οι νέοι έχουν πάρα πολλές ιδέες για το είδος των κοινοτήτων που θέλουν να ζουν, και αναλαµβάνουν δυνητικά µετασχηµατιστικές πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα από τις αστικές γεωργικές πρωτοβουλίες στην πόλη του Κάνσας και σε ολόκληρη τη χώρα έως τους νέους επιχειρηµατίες στο Ντιτρόιτ (Salter 2013). Μια πολιτική εγγυηµένης απασχόλησης θα πολλαπλασίαζε τις προσπάθειές τους, διασφαλίζοντας παράλληλα µια ευκαιρία βασικής απασχόλησης για όλους. Τέλος, η λειτουργία της µέσω του κοινωνικού τοµέα θα αντιπροσώπευε µια θεµελιώδη επανεξέταση του διχτύου ασφαλείας. Πηγές Eriksson, S., and D.-O. Rooth Do Employers Use Unemployment as a Sorting Criterion When Hiring? Evidence from a Field Experiment. American Economic Review (forthcoming). Kaboub, F Employment Guarantee Programs: A Survey of Theories and Policy Experiences. Working Paper No. 498, Annandale-on-Hudson, N.Y.: Levy Economics Institute of Bard College. May. Mitchell, W. F The Buffer Stock Employment Model and the NAIRU: The Path to Full Employment. Journal of Economic Issues 32(2): The Costs of Unemployment Again. Bill Mitchell Billy Blog, January 13.

10 10 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) The Social Enterprise Sector: a Conceptual Framework. Local Economic and Employment Development (LEED) Programme, accessed January 8, Salter, E How A Young Community of Entrepreneurs Is Rebuilding Detroit. Fast Company Magazine, April 15. Tcherneva, P. R. 2012a. Full Employment through Social Entrepreneurship: The Nonprofit Model for Implementing a Job Guarantee. Policy Note 2012/2. Annandale-on- Hudson, N.Y.: Levy Economics Institute of Bard College. March b. The Role of Fiscal Policy: Lessons from Stabilization Efforts in the U.S. during the Great Recession. International Journal of Political Economy 41(2): a. Reorienting Fiscal Policy: A Critical Assessment of Fiscal Fine-Tuning. Working Paper No Annandale-on-Hudson, N.Y.: Levy Economics Institute of Bard College. August b. Beyond Full Employment: What Argentina s Plan Jefes Can Teach Us about the Employer of Last Resort. In M. Forstater and M. Murray, eds. The Job Guarantee: Toward True Full Employment. New York: Palgrave. United Nations Universal Declaration of Human Rights, G.A. res. 217A (III), UN Doc. A/810 at 71. Weidner, J., and J. C. Williams What Is the New Normal Unemployment Rate? FRBSF Economic Letter, no (February 14). Wray, L. R Understanding Modern Money: The Key to Full Employment and Price Stability. Northampton: Edward Elgar.

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 789. Πλήρης Απασχόληση: Ένας δρόµος που δεν ακολουθήθηκε. Της

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 789. Πλήρης Απασχόληση: Ένας δρόµος που δεν ακολουθήθηκε. Της Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 789 Πλήρης Απασχόληση: Ένας δρόµος που δεν ακολουθήθηκε Της Pavlina R. Tcherneva Levy Economics Institute of Bard College Μάρτιος 2014 The Levy Economics

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Ορισμός επιχειρηματικότητας κάθε προσπάθεια για δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές''

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' ''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' Άρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα Τμήμα Επικοινωνίας / Εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα:

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Όταν αυτό που είναι καλό για έναν δεν είναι καλό για όλους µας: Τάσεις της εισοδηµατικής ανισότητας στις ΗΠΑ

Όταν αυτό που είναι καλό για έναν δεν είναι καλό για όλους µας: Τάσεις της εισοδηµατικής ανισότητας στις ΗΠΑ 215/4 Όταν αυτό που είναι καλό για έναν δεν είναι καλό για όλους µας: Τάσεις της εισοδηµατικής ανισότητας στις ΗΠΑ Της Pavlina R. Tcherneva Απολαµβάνει η πλειοψηφία των Αµερικανών πολιτών τα οφέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης Κύριες και κύριοι, Σας καλωσορίζουμε, σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Μια δεκαετία πτωτικής τάσης των µισθών: Από το κακό στο χειρότερο

Μια δεκαετία πτωτικής τάσης των µισθών: Από το κακό στο χειρότερο 215 / 3 Μια δεκαετία πτωτικής τάσης των µισθών: Από το κακό στο χειρότερο Του Fernando Rios-Avila Έχει αναφερθεί ευρέως ότι οι πραγµατικοί µισθοί στις ΗΠΑ καταγράφουν πτωτική τάση εδώ και δεκαετίες. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 732

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 732 Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 732 Πέρα από την πλήρη απασχόληση: Ο εργοδότης της έσχατης προσφυγής ως θεσµικό όργανο για αλλαγή Της Pavlina R. Tcherneva Levy Economics Institute

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Στέλλα Γαμβρέλλη, Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Eσπερίδα της Innovation-Community.gr «Καινοτομία και Εξωστρέφεια» Πολυσυνέδριο Capital & Vision

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities Μηχανισμός καθορισμού των μισθών στην προσδοκόμενη επανενωμένη Κύπρο Οι οικονομικές επιπτώσεις των ελάχιστων μισθών και της συλλογικής διαπραγμάτευσης : Ένα αμφισβητούμενο πεδίο Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Το µέσο ποσοστό ανεργίας γύρω από το οποίο η οικονοµία κυµαίνεται καλείται Φυσιολογικό Ποσοστό Ανεργίας. Το φυσιολογικό ποσοστό είναι το ποσοστό ανεργίας προς το οποίο η οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας - Τα οικονομικά της εργασίας μελετούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας. - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 2: Οικονομική Ανάπτυξη και Οικονομική Μεγέθυνση (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Μια πρόταση διεξόδου από την κρίση στην απασχόληση και από την ύφεση

Μια πρόταση διεξόδου από την κρίση στην απασχόληση και από την ύφεση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / 8 Μια πρόταση διεξόδου από την κρίση στην απασχόληση και από την ύφεση ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝIΔΗΣ KAI ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία.

Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία. 1 Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία. Η δια βίου µάθηση στην Ιρλανδία. 2 Η δια βίου µάθηση είναι κάθε διαδικασία µάθησης που συµµετέχει κανείς σε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών

Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών ρ. Μιλτιάδης Σταµπουλής, ρ. Οικονοµολόγος της Εργασίας Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΥΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2015

ΦΟΡΟΥΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2015 ΦΟΡΟΥΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2015 Σχέδιο Διακήρυξης Εμείς που συμμετείχαμε στο 2 ο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 9 και 10 Νοεμβρίου 2015 επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, ενδιαφερόμενοι/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Real Tangible Solutions

Real Tangible Solutions Real Tangible Solutions Σε έναν κόσμο όπου το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται ως το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η ManpowerGroup παρέχει στους οργανισμούς το ταλέντο που χρειάζονται για να καινοτομούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 2012 (SME Week 2012) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη

Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 2012 (SME Week 2012) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 212 (SME Week 212) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη Σίλια Χατζηχριστοδούλου (PhD cand.) GrantXpert Consulting Ltd 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική επιστολή

Ενημερωτική επιστολή Ενημερωτική επιστολή για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης» Ρέθυμνο, 03/07/2013

Διαβάστε περισσότερα

Γράφημα 1: Ανεργία (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένο), 1990-2015

Γράφημα 1: Ανεργία (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένο), 1990-2015 Απασχόληση Ο ιδιωτικός τομέας των ΗΠΑ προσέθεσε 252.000 νέες θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο, βάσει στοιχείων του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ. Η αύξηση των θέσεων εργασίας και των μισθών αντανακλά την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους.

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. 1 Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσµατικά, τους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Λευκάδα, Μάιος 2013 Τι είναι η Κοινωνική Οικονομία; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Κρίση, Οικονομική Ανάπτυξη και Ανθρώπινο Κεφάλαιο Ηλίας Κικίλιας Διοικητής ΟΑΕΔ Διευθυντής Ερευνών / Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και Πρόεδρο του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» κ. Γιάννη Κουράκη και την

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής

Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Greek Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής Περίληψη στα ελληνικά Οι άρτια οργανωµένες υπηρεσίες καθοδήγησης σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΑΡΓΥΡΏ ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ 1. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.0 Γενικά Αντικείµενο της Μακροοικονοµικής είναι ο καθορισµός (υπολογισµός) των συνολικών µεγεθών της οικονοµίας, πχ. της συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαία ενηµέρωση Κοινωνικό Πολύκεντρο-Α Ε Υ. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτήσει και να εφαρµόσει το ανθρώπινο δικαίωµα στο νερό»

Εβδοµαδιαία ενηµέρωση Κοινωνικό Πολύκεντρο-Α Ε Υ. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτήσει και να εφαρµόσει το ανθρώπινο δικαίωµα στο νερό» Τεύχος 37 Εβδοµαδιαία ενηµέρωση Κοινωνικό Πολύκεντρο-Α Ε Υ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου Τηλ. 2103310080-1 www.kpolykentro.gr Υπεύθυνη Μαρία Φιλιοπούλου Τεύχος 91 20 Φεβρουαρίου 2014 «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Action Finance Initiative _οι μικροπιστώσεις στην Ελλάδα_

Action Finance Initiative _οι μικροπιστώσεις στην Ελλάδα_ Action Finance Initiative _οι μικροπιστώσεις στην Ελλάδα_ AFI - Action Finance Initiative 1 1 300 000 άνεργοι >50% μέχρι 24 ετών Νέοι άνεργοι: 20+% Μακρόχρονια άνεργοι: 74% AFI - Action Finance Initiative

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις. Δρ. Ξενοφών Κροκίδης

OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις. Δρ. Ξενοφών Κροκίδης OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις Δρ. Ξενοφών Κροκίδης Αθήνα, 2015 Το Pedigree της PARNASSE Η PARNASSE ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2014 στην Αθήνα και διαχειρίζεται την πλατφόρμα συμμετοχικών επενδύσεων OpenCircle.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Εκδήλωση ΣΕΣΜΑ στο πλαίσιο του Capital + Vision 2013 Αθήνα, 11/11/2013 Γιώργος Κρικέλας Δ/νων Σύμβουλος MENTORING AE 1. Τι χαρακτηριστικά έχουν οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Επανεκκίνηση της Οικονομίας

Επανεκκίνηση της Οικονομίας Επανεκκίνηση της Οικονομίας ΕΣΠΑ κι ενίσχυση ρευστότητας + Επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ Άρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής στην Ελλάδα και Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Πού εντοπίζεται το κοινωνικό στη θεωρία και στην πράξη;

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Πού εντοπίζεται το κοινωνικό στη θεωρία και στην πράξη; Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Πού εντοπίζεται το κοινωνικό στη θεωρία και στην πράξη; Οικονομολόγος, Δρ. στην Κοινωνική Οικονομία, Παρατηρητήριο Κοινωνικών και Οικονομικών Εξελίξεων,

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά Το Βήµα 13/01/2002 Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά * Η γήρανση του πληθυσµού και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας αποθαρρύνουν τους νέους για τη δηµιουργία οικογένειας Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ηρωίδα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03 «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax: 28410 91120 Ε-mail: anoiktoiorizontes@anlas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ενότητας Ξάνθης» αποσύρθηκε με το αριθ.πρωτ.3656/11.06.2012 έγγραφό της και δεν μπήκε σε

ενότητας Ξάνθης» αποσύρθηκε με το αριθ.πρωτ.3656/11.06.2012 έγγραφό της και δεν μπήκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. Κομοτηνή, 27.07.2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τοπική Ανάπτυξη δεν είναι,μόνο και κυρίως, μεγέθυνση Παραγωγικών συντελεστών, πολύ δε περισσότερο Οικονομικών Μέσων Όρων

Διαβάστε περισσότερα