ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΝΑΔΟΧΟ εταιρεία, ιδιώτη ή άλλο φορέα µε ευαισθησία για να τους δώσει διέξοδο στην ανασφάλεια, το µαρασµό, την

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΝΑΔΟΧΟ εταιρεία, ιδιώτη ή άλλο φορέα µε ευαισθησία για να τους δώσει διέξοδο στην ανασφάλεια, το µαρασµό, την"

Transcript

1 ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΝΑΔΟΧΟ εταιρεία, ιδιώτη ή άλλο φορέα µε ευαισθησία για να τους δώσει διέξοδο στην ανασφάλεια, το µαρασµό, την εγκατάλειψη και την αποµόνωση. ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

2 Η κατάσταση στην Ελλάδα σήµερα Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία η ευαίσθητη κοινωνική οµάδα των ηλικιωµένων (65 ετών και άνω) αριθµεί ανθρώπους στην Ελλάδα, δηλαδή το 19% του πληθυσµού της χώρας µας. Το 27% αυτών ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και το 70% λαµβάνει µηνιαία σύνταξη που κυµαίνεται από 400 έως 650. Παραπάνω από το 1/3 του συνόλου, δηλαδή άνθρωποι, ζουν εντελώς µόνοι. Η Πολιτεία µε την αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θεσπίσει και λειτουργεί µέσω των Δήµων τα προγράµµατα «Βοήθεια Στο Σπίτι». Ωστόσο τα προγράµµατα δεν απευθύνονται αποκλειστικά στους ηλικιωµένους, καθώς εξυπηρετούν και άλλες ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, ενώ λειτουργούν συγκεκριµένες ηµέρες και ώρες, µε συχνότητα επισκεψιµότητας 5ηµέρες κατά µέσο όρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία κενού, το οποίο έρχεται να καλύψει η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ. Ποιοι είµαστε Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ είναι η µοναδική Μη Κυβερνητική Οργάνωση στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται για πρακτικά ζητήµατα που αντιµετωπίζουν οι ηλικιωµένοι. Ιδρύθηκε το 2006 από µία οµάδα ανθρώπων µε επιστηµονική γνώση και εµπειρία στο χώρο της κοινωνικής µέριµνας, της σωµατικής και ψυχικής υγείας, ευαισθητοποιηµένους από τα υπάρχοντα προβλήµατα στην οργανωµένη και ουσιαστική στήριξη των ηλικιωµένων. Όραµά µας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η υποστήριξη προγραµµάτων δράσης για την παροχή δωρεάν υπηρεσιών φροντίδας, προστασίας και ασφάλειας στους ηλικιωµένους στην Ελλάδα, µε απώτερο στόχο την αξιοπρεπή τους διαβίωση και την εξασφάλιση ποιότητας ζωής, ανεξάρτητα από την οικονοµική ή την οικογενειακή τους κατάσταση. 2

3 Στόχοι µας Η παροχή φροντίδας, προστασίας και ασφάλειας στους ηλικιωµένους, µέσω της υπηρεσίας Τηλεειδοποίηση. Η προσφορά ποιότητας ζωής και αξιοπρεπούς διαβίωσης στους ανθρώπους της 3ης και της 4ης ηλικίας, που ο σύγχρονος τρόπος ζωής τούς έχει καταδικάσει να ζουν ανενεργοί και στην ανασφάλεια. Μέσω των υπηρεσιών µας οι ηλικιωµένοι νιώθουν σιγουριά, είναι δηµιουργικοί και αποτελούν ενεργά µέλη της οικογένειας τους και της κοινωνίας, χωρίς να αισθάνονται ότι γίνονται τροχοπέδη στις ζωές των άλλων. Ο σχεδιασµός, υλοποίηση και υποστήριξη προγραµµάτων κοινωνικής παρέµβασης ανεξάρτητα από την οικονοµική και οικογενειακή κατάσταση των ηλικιωµένων. Η επιστηµονική έρευνα για τη γήρανση στην Ελλάδα, η διάχυση της γνώσης στην κοινωνία και η ανάδειξη των προβληµάτων που βιώνουν τα άτοµα 3ης και 4ης ηλικίας. Η προώθηση, ενδυνάµωση και πολύπλευρη στήριξη πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών, η διάδοση του εθελοντισµού, της ιδέας του ενεργού πολίτη. Η µαρτυρία, στην οποία εντάσσεται κατά περίπτωση και η καταγγελία, καταπάτησης δικαιωµάτων των ηλικιωµένων και κοινωνικής αδικίας, σύµφωνα µε όσα ορίζει η ελληνική νοµοθεσία και οι διεθνείς συµβάσεις, σε ελληνικούς και διεθνείς, πολιτικούς, οικονοµικούς, κοινωνικούς οργανισµούς και ενώπιον κάθε Αρχής. Η ουσιαστική συµβολή και συνδροµή σε εκείνους που έχουν την ευθύνη φροντίδας και προστασίας για τον ηλικιωµένο γονέα, συγγενή, γείτονα ή φίλο, καθώς µέσα από την υπηρεσία της Τηλεειδοποίησης τους εξασφαλίζουµε ασφάλεια και σιγουριά και µετατοπίζεται το βάρος της ευθύνης. Η συνεισφορά στη µείωση του ποσοστού ανεργίας για δεκάδες νέους ανέργους πτυχιούχους µε αναγκαίες ειδικότητες για τη λειτουργία της οργάνωσης. Επίσης θα δοθεί δυνατότητα πρόσληψης και σε ανέργους άνω των 45 ετών. 3

4 Υπηρεσία Τηλεειδοποίησης Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ µέσω της υπηρεσίας «Τηλεειδοποίηση», δίνει τη δυνατότητα στους ηλικιωµένους (άνω των 65 ετών) να επικοινωνούν άµεσα µε το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κλήσεων, αµφίδροµα και µε ανοιχτή ακρόαση, πατώντας απλά ένα φορητό κουµπί, 24ώρες το 24ωρο και όλες τις ηµέρες του χρόνου, χωρίς να χρειάζεται να µετακινηθούν από τη θέση τους ή να επιλέξουν οποιοδήποτε αριθµό. Πιο συγκεκριµένα: Ανά πάσα στιγµή και οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας ο ηλικιωµένος το κρίνει απαραίτητο, πατά µία φορά το κόκκινο κουµπί που φοράει στο χέρι ή στο λαιµό του. Η βασική συσκευή που έχει συνδεθεί µε το τηλέφωνο του ηλικιωµένου ενεργοποιείται αυτόµατα, δίνοντας σήµα στο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κλήσεων της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ. Κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό από νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, γενικούς ιατρούς και εθελοντές γείτονες, το οποίο έχει άµεση πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο κάθε ηλικιωµένου, ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε ανάγκη ή επιθυµία του. Ακόµα και σε περίπτωση που ο ηλικιωµένος δεν είναι σε θέση να απαντήσει η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ειδοποιεί και στέλνει αµέσως την αναγκαία βοήθεια: συγγενικό πρόσωπο, εθελοντή γείτονα, ασθενοφόρο, Άµεση Δράση, Πυροσβεστική. Για την απόκτηση των υπηρεσιών της Τηλεειδοποίησης οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να επικοινωνήσουν µε τη ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ και να αφήσουν τα στοιχεία τους. Στη συνέχεια κοινωνικός λειτουργός της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ τους επισκέπτεται για προσωπική συνέντευξη και αξιολόγηση και βάσει των συνθηκών διαβίωσης τηρείται σειρά προτεραιότητας. 4

5 Ανοιχτό χορηγικό πρόγραµµα «ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» Το πρόγραµµα «ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» απευθύνεται κυρίως σε εταιρείες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σε άλλους φορείς, αλλά και σε ιδιώτες. Μέσω αυτού εξασφαλίζουµε τους αναγκαίους οικονοµικούς πόρους για να αποκτούµε τις συσκευές επικοινωνίας µε το κόκκινο κουµπί, ώστε να φτάνουν δωρεάν στους ηλικιωµένους. Σε πρώτη φάση στοχεύουµε να στηρίξουµε ηλικιωµένους που κατοικούν στην Περιφέρεια Αττικής, µε απώτερο στόχο την παροχή υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα µε 32 διαφορετικά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης Κλήσεων. Συµµετέχοντας στο πρόγραµµα «ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» κάθε επιχείρηση, άλλος φορέας ή ιδιώτης µπορεί να «υιοθετήσει» έναν ηλικιωµένο προσφέροντας µία και µοναδική φορά το ποσό των 360. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο κόστος της βασικής συσκευής που συνδέεται µε το τηλέφωνο του ηλικιωµένου. Η στήριξη σταµατά σε αυτό το σηµείο, χωρίς καµία µελλοντική οικονοµική ή άλλου είδους ευθύνη. Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ο ίδιος τις συσκευές (µε τιµολόγιο στο όνοµά του) και να τις παραδώσει στη ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ µε τη µορφή δωρεάς σε είδος, όπως επίσης και να επιλέξει τον αποδέκτη ηλικιωµένο Αντισταθµιστικά οφέλη για το χορηγό Ευχαριστήρια επιστολή και πιστοποιητικό χορηγίας από το Δ.Σ της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ. Συστηµατική, ευρεία και ποιοτική προβολή στα ΜΜΕ, σε δηµόσιους και άλλους φορείς, µε Δελτία Τύπου και Press kit, σε εκδηλώσεις, ηµερίδες, εκθέσεις, καθώς οι καλές πρακτικές πρέπει να διαδίδονται και να αποτελούν παράδειγµα προς µίµηση. Αναφορά και παρουσίαση χορηγίας και συµµετοχής του χορηγού στα προγράµµατα της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ σε κοινή συνέντευξη τύπου. Αναγραφή του λογότυπου του χορηγού σε κάθε συσκευή που έχει αγοράσει, όπως και σε ενηµερωτικό και επικοινωνιακό υλικό της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ (φυλλάδια, αφίσες, banner, έντυπα, ιστοσελίδα κτλ). Αναγραφή του λογότυπου της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ σε ενηµερωτικό και επικοινωνιακό υλικό του χορηγού. Αναφορά στη µηνιαία εφηµερίδα της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ η οποίο διανέµεται σε 600 διαφορετικά σηµεία της Αθήνας και κυκλοφορεί σε φύλλα µηνιαίως, δηλαδή φύλλα ετησίως. Δυνατότητα δηµιουργίας ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σποτ, µε έξοδα του χορηγού, στο οποίο θα προβάλλεται και η συνεισφορά του. Συµµετοχή και παρουσία µελών του Δ.Σ. ή στελεχών της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ σε εκδηλώσεις και παρουσιάσεις του χορηγού. Η εταιρεία ταυτίζεται µε την κινητοποίηση της Ε.Ε. για τους ηλικιωµένους, εξυπηρετώντας τους σκοπούς µιας απόλυτα ολοκληρωµένης εκστρατείας κοινωνικής ευθύνης µε επικεντρωµένους και σαφείς στόχους, τη ζωή και την υγεία. Καθιερώνεται το «ανθρώπινο πρόσωπο» του χορηγού στην κοινή γνώµη και σε τοπικές κοινωνίες, καλλιεργούνται φιλικές σχέσεις µε την ελληνική οικογένεια. Το ποσό της χορηγίας εκπίπτει πλήρως από το φορολογητέο εισόδηµα του χορηγού. Τα αντισταθµιστικά οφέλη διαφέρουν σε κάθε περίπτωση, καθώς είναι προσαρµοσµένα στο προφίλ κάθε χορηγού. 5

6 Με ποιον άλλο τρόπο µπορώ να βοηθήσω Στήριξε τη δράση µας µέσω των προγραµµάτων που υλοποιούµε, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι ηλικιωµένοι να µπορέσουν να ωφεληθούν δωρεάν των υπηρεσιών της Τηλεειδοποίησης. «ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ»: Συµµετέχοντας στο πρόγραµµα «ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ» µπορείς να ενισχύσεις οικονοµικά το έργο µας: Μέσω κατάθεσης στο λογαριασµό της APLHA BANK ( ) ή της Τράπεζας Πειραιώς ( ). Μετά την κατάθεση, επικοινωνήστε µαζί µας το συντοµότερο δυνατό στα τηλέφωνα , για να σας στείλουµε την απόδειξη. Μέσω ταχυδροµικής επιταγής των ΕΛ.ΤΑ. Με το να γίνεις Μέλος της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, καταβάλλοντας 10 για εγγραφή και 30 για ετήσια συνδροµή. Επιλέγοντας την προβολή της επιχείρησης ή της επαγγελµατικής σου δραστηριότητας µέσα από τις σελίδες της µηνιαίας εφηµερίδας µας ( φύλλα, 600 σηµεία διανοµής). «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ»: Αφιέρωσε περίσσευµα του ελεύθερου χρόνου σου στον παππού ή τη γιαγιά της πολυκατοικίας ή της γειτονιάς σου, που βρίσκεται σε ανάγκη. Επικοινώνησε µε τη ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ και µάθε πώς µπορείς να συµµετέχεις στο πρόγραµµα «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ» από την περιοχή διαµονής σου, ως µέλος µιας δυναµικής οµάδας εθελοντών! 6

7 Γραµµή Ζωής Σήµερα η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ εισέρχεται σε µια νέα εποχή δίνοντας διέξοδο στην εγκατάλειψη, το µαρασµό, την αποµόνωση και την ανασφάλεια συνανθρώπων µας. Βασισµένη στη γνώση, την εµπειρία, σε σύγχρονα, τεχνολογικά, υποστηρικτικά µέσα, αλλά και στην ευαισθησία και τη συνδροµή της κοινωνίας των πολιτών, φιλοδοξεί να αποτελέσει τη φωνή των ηλικιωµένων προς τον έξω κόσµο και ένα σηµαντικό εργαλείο συνεργασίας µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και την Πολιτεία. Με δραστηριότητες και παρεµβάσεις που ενσωµατώνουν την επιστηµονική γνώση µε την ουσιαστική κοινωνική παρέµβαση, την επικοινωνιακή δύναµη µε την αποτελεσµατικότητα, θέτει σε συναγερµό όλες τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη οι ηλικιωµένοι ώστε να τους εξασφαλίσουµε αξιοπρεπή διαβίωση και ποιότητα ζωής. ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ! 7

8 Κοινωφελές Μη Κερδοσκοπικό Σωµατείο Τηλεειδοποίησης και Βοήθειας στο Σπίτι Κοδράτου 4, 10437, Μεταξουργείο, AΘΗΝΑ Τ: , , , , Φ: , Ε:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα. 5 Ποιοι είμαστε. 14 Μήνυμα από τον Πρόεδρο. 19 Σχετικά με τον απολογισμό. 25 Αποστολή - Όραμα - Αξίες.

Περιεχόμενα. Σελίδα. 5 Ποιοι είμαστε. 14 Μήνυμα από τον Πρόεδρο. 19 Σχετικά με τον απολογισμό. 25 Αποστολή - Όραμα - Αξίες. Το χαµόγελο του παιδιού AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2011 2 Το χαµόγελο του παιδιού Περιεχόμενα Σελίδα 5 Ποιοι είμαστε 14 Μήνυμα από τον Πρόεδρο 19 Σχετικά με τον απολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Το Περιοδικό Δελτίο του Δικαιούχου Φορέα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» («Ε.Π.Ε.Κ.Α.») για τo Σχέδιο Δράσης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές στους Δήμους Ζωγράφου και Καισαριανής: Πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Δικαιούχος Φορέας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ψ.Ε.Π.) Οδός ΚΑΛΟΥΔΗ Αριθμός 8Β Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Τηλ. 2651039820. e-mail : epsep_ioa@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ. Ethos Sustainability Awards

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ. Ethos Sustainability Awards ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Ethos Sustainability Awards 2015 Κατηγορίες Ethos Sustainability Awards 2015 Περιεχόμενα: Κορυφαίο Βραβείο: «Ethos Sustainability Award 2015» Α/Α Υποψηφιότητες 1 Roche Hellas / Πρόγραμμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών Α Λυκείου (2 0 τετράµηνο) Θέµα: Εθελοντισµός - Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Ερευνητική Εργασία Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών Α Λυκείου (2 0 τετράµηνο) Θέµα: Εθελοντισµός - Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Ερευνητική Εργασία Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών Α Λυκείου (2 0 τετράµηνο) Θέµα: Εθελοντισµός - Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Συντονιστές καθηγητές: Φουρναράκης Φίλιππος Σαββοπούλου Αντιγόνη ~ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι κοινωφελείς οργανώσεις που συμμετέχουν στην εκδήλωση

Οι κοινωφελείς οργανώσεις που συμμετέχουν στην εκδήλωση Οι κοινωφελείς οργανώσεις που συμμετέχουν στην εκδήλωση ActionAid Hellas Φαλήρου 52, 11741 Αθήνα Τ: 2109212321 E: info.hellas@actionaid.org www.actionaid.gr H ActionAid είναι μια διεθνής, μη κυβερνητική,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ COSMOTE ΟΟΜΙΛΟΣCOSMOTE ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η COSMOTE ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ COSMOTE ΟΟΜΙΛΟΣCOSMOTE ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η COSMOTE ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ COSMOTE ΟΟΜΙΛΟΣCOSMOTE ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η COSMOTE ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ www.medsos.gr www.gr.boell.org www.depp.gr Αθήνα 2013 Έκδοση: Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.medsos.gr Συντακτική ομάδα: Άννυ Μητροπούλου Κλειώ Μονοκρούσου Ερμιόνη Φρεζούλη Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ για την πόλη μασ. www.neaionia2020.gr

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ για την πόλη μασ. www.neaionia2020.gr ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ για την πόλη μασ www.neaionia2020.gr Μήνυμα Παναγιώτη Μανούρη Αγαπητοί συμπολίτες, σε λίγες εβδομάδες, θα κληθούμε στις κάλπες για να επιλέξουμε τη νέα δημοτική αρχή της πόλης μας. Με την ψήφο

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό Hμέρα 1 Hμέρα 1 Σελίδα 1 Σελίδα 2 Hμέρα 3 Hμέρα 6 Σελίδα 3 Σχετικά με τον Απολογισμό Ο ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του ΟΤΕ που κρατάτε, αποτελεί τη δεύτερη ετήσια επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Ε θ ν ι κ ό Σ χ έ δ ι ο ρ ά σ η ς γ ι α τ ο ν Π ε ρ ι ο ρ ι σ µ ό τ ω ν Β λ α π τ ι κ ώ ν Σ υ ν ε π ε ι ώ ν τ ο υ Α λ κ ο ό λ σ τ η ν Υ γ ε ί α 2 0 0 8-2 0 1 2 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2013

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2013 ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2013 Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας 2013 1 ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2012 Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας 2012 1 Προγράμματα Εσωτερικού 1. Ανοιχτά Πολυιατρεία

Διαβάστε περισσότερα