POLICYBRIEF MYPLACE: MEMORY, YOUTH, POLITICAL LEGACY AND CIVIC ENGAGEMENT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "POLICYBRIEF MYPLACE: MEMORY, YOUTH, POLITICAL LEGACY AND CIVIC ENGAGEMENT"

Transcript

1 EUROPEAN POLICYBRIEF MYPLACE: MEMORY, YOUTH, POLITICAL LEGACY AND CIVIC ENGAGEMENT Το δεύτερο αυτό κείμενο πολιτικής που αφορά στο ερευνητικό πρόγραμμα MYPLACE του 7 ου Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο οποίο συμμετέχουν 14 χώρες, επισημαίνει και υπογραμμίζει τα ερευνητικά αποτελέσματα τα οποία συνεισφέρουν στη διαμόρφωση πολιτικής για τη νεολαία στην Ελλάδα. Το επόμενο κείμενο πολιτικής (Ιούλιος 2014) θα παρουσιάζει περαιτέρω ευρήματα και προτάσεις. Έργο σε εξέλιξη 2011 Έναρξη έργου Ιούνιος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Φεβρουάριος 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το MYPLACE (www.fp7-myplace.eu) αποτελεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται με 7.9 εκατομμύρια ευρώ από την Ε.Ε. και μελετά την κοινωνική συμμετοχή των νέων και τον τρόπο με τον οποίο αυτή διαμορφώνεται υπό την επίδραση του ολοκληρωτισμού και του λαϊκισμού (παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος) στην Ευρώπη. Σε θεωρητικό επίπεδο το πρόγραμμα υπερβαίνει τη σύγκριση διακριτών εθνικών πολιτικών παραδόσεων ή συγκεκριμένων ταξινομήσεων της πολιτικής κληρονομιάς (μετακομμουνισμός/φιλελεύθερη δημοκρατία). Αντ' αυτού, βασίζεται περισσότερο στον πανευρωπαϊκό χαρακτήρα ενός εύρους ριζοσπαστικών και λαϊκίστικων πολιτικών και φιλοσοφικών παραδόσεων, αλλά και στον ιδιότυπα επαναλαμβανόμενο παρά καινοφανή χαρακτήρα της δημοτικότητας που απολαμβάνουν. Ερευνητικά, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό ποσοτικών (δειγματοληπτική έρευνα) και ποιοτικών (συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης και εθνογραφικές μελέτες) μεθόδων με στόχο να παραγάγει δεδομένα, τα οποία όχι μόνο θα αποτυπώνουν ποσοστικά την κοινωνικο-πολιτική συμμετοχή των νέων, αλλά και θα φέρνουν στην επιφάνεια και θα κατανοούν τα νοήματα, τα οποία οι νέοι αποδίδουν σε αυτή τη συμμετοχή, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 1

2 Σε επίπεδο ανάλυσης, μέσω της εστίασης στη νεολαία και τοποθετώντας την κοινωνική συμμετοχή των νέων στο ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο, το MYPLACE αντικαθιστά την επαναλαμβανόμενη, και συχνά αφηρημένη, αναφορά στα αίτια που ωθούν τους νέους στην απομάκρυνσή τους από την πολιτική, με μια ευρεία εμπειρική χαρτογράφηση του τρόπου με τον οποίο οι νέοι αντιλαμβάνονται τον κοινωνικό και πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκουν. Με όρους πολιτικής, το MYPLACE προσδιορίζει τα εμπόδια αλλά και τους παράγοντες που διευκολύνουν τους νέους να αναγνωρίζουν την πολιτική σκηνή της Ευρώπης ως ένα δικό τους χώρο δράσης. Σκοπός του Κειμένου Πολιτικής Το παρόν αποτελεί το δεύτερο από τα τρία Κείμενα Πολικής. Το εν λόγω κείμενο παρουσιάζει ευρήματα από: Το Πακέτο εργασίας 2, το οποίο συμπεριλαμβάνει συνεργασία με μουσεία/ αρχεία αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνει τις αποκρίσεις των νέων ανθρώπων σε θέματα πολιτικής, Πακέτο εργασίας 4 «Μέτρηση του βαθμού Συμμετοχής» το οποίο συνίσταται σε μια μεγάλης κλίμακας έρευνα (n=1200 συνολικά) σε δύο περιοχές έρευνας, Πακέτο εργασίας 5 «Ερμηνεύοντας τη Συμμετοχή» το οποίο περιλαμβάνει ένα μικρότερο αριθμό συνεντεύξεων με ερωτώμενους που συμμετείχαν στην έρευνα (n=60) Το τρίτο Κείμενο Πολιτικής θα παρουσιάσει τα ευρήματα του Πακέτου Εργασίας 6, τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση τυπολογιών ακτιβισμού των νέων στην Ευρώπη καθώς επίσης και τα ευρήματα του Πακέτου Εργασίας 7 που αφορούν εθνογραφικές μελέτες περίπτωσης νέων που ασχολούνται με τον πολιτικό ακτιβισμό (3 σε κάθε χώρα). Επίσης, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του Πακέτου Εργασίας 2 τα οποία προκύπτουν από διαγενεακές συνεντεύξεις καθώς και η σύγκριση των αποτελεσμάτων σε κάθε χώρα. Το MYPLACE είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συνδυάζει ποικίλες ερευνητικές μεθόδους, οι οποίες περιλαμβάνουν μεγάλης κλίμακας δειγματοληπτική έρευνα, εις βάθος συνεντεύξεις και εθνογραφικές μελέτες περίπτωσης, έχοντας ως στόχο τη συνδρομή στη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών για τους νέους με ολιστικό τρόπο. Αντί να γενικεύει για τις χώρες με ασαφή τρόπο, η έρευνα για την ιστορική μνήμη (Πακέτο Εργασίας 2), η ποσοτική έρευνα (Πακέτο Εργασίας 4) και οι ημι-δομημένες ποιοτικές συνεντεύξεις (Πακέτο Εργασίας 5) πραγματοποιήθηκαν σε δύο περιοχές της κάθε χώρας με διαφορετικό πολιτισμικό και κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο. Στόχος ήταν η ανάδειξη της επιρροής τοπικών, εθνικών και παγκόσμιων παραμέτρων στις πεποιθήσεις και στάσεις των νέων. Η προσέγγιση αυτή διευκολύνει τόσο την εις βάθος και ολιστική κατανόηση του πλαισίου που διαμορφώνει τις στάσεις και συμπεριφορές των νέων όσο και τη διαμόρφωση πολιτικών παρεμβάσεων και σχεδιασμού για τη νεολαία. Οι ομάδες εργασίας της κάθε χώρας εργάστηκαν σε συνεργασία με στελέχη πολιτικής στο πλαίσιο των Συμβουλευτικών Ομάδων για τη Πολιτική Νεολαίας, προκειμένου να σχεδιάσουν την έρευνα. Οι περιοχές έρευνας που επιλέχθηκαν στην Ελλάδα ήταν η Νέα Φιλαδέλφεια, ένας δήμος με ισχυρή αριστερή παράδοση και κατοίκους που ανήκουν στην εργατική τάξη, και η Αργυρούπολη, ένας δήμος με κατοίκους μεσαίας τάξης και μια κεντρώα-φιλελεύθερη παράδοση. Οι δύο περιοχές είναι ομοιογενείς αναφορικά με την εθνικότητα. Η έρευνα διενεργήθηκε τους πρώτους μήνες του ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η νεολαία στην Ελλάδα είναι σαφώς επηρεασμένη από την οικονομική κρίση που εμφανίστηκε το 2010, όπως προκύπτει από το σύνολο των ευρημάτων της έρευνας. Οι νέοι έχουν σημαντικά επηρεασθεί από την κατάρρευση της οικονομίας και των κοινωνικών υπηρεσιών, ενώ ο δείκτης ανεργίας ανάμεσα στους νέους έχει φτάσει σχεδόν στο 60%. Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια ενδυναμώνεται η απογοήτευση των νέων από το πολιτικό σύστημα και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, ενώ σημαντική είναι η - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 2

3 εμπλοκή τους σε ριζοσπαστικές μορφές αντίδρασης και η ταυτόχρονη αναζήτηση εναλλακτικών πολιτικών δράσεων έξω από το θεσμικό πλαίσιο. Η κρίση τους οδήγησε όχι μόνο στην αναζήτηση ριζοσπαστικών και εναλλακτικών μορφών πολιτικής δράσης, αλλά κοινωνικής συμμετοχής γενικότερα, καθώς ενδιαφέρονται περισσότερο για την πολιτική σε ένα ευρύτερο επίπεδο, πέρα από τα όρια της θεσμικής πολιτικής διαδικασίας. Τα αποτελέσματα των πρόσφατων εθνικών εκλογών αποτύπωσαν την έντονη δυσαρέσκεια και απόρριψη του κατεστημένου πολιτικού συστήματος καθώς, βάσει των ευρημάτων του MYPLACE, η ελληνική νεολαία ψήφισε μαζικά αντιμνημονιακά κόμματα τα οποία ήταν νέα στο πολιτικό σκηνικό ή είχαν περιορισμένη πολιτική εξουσία, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ αυτών των κομμάτων πρέπει να αναφερθεί η περίπτωση ανόδου του νέο-ναζιστικού κόμματος της Χρυσής Αυγής που προσέλκυσε σημαντικό αριθμό νέων ψηφοφόρων στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι η απόρριψη του πολιτικού συστήματος δεν αποτελεί νεοεμφανιζόμενη τάση ανάμεσα στη νεολαία στην Ελλάδα, καθώς πολλές έρευνες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και 2000 παρουσίασαν αποτελέσματα, τα οποία συνηγορούσαν στη μαζική αρνητική στάση και απογοήτευση της νεολαίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα και στους πολιτικούς. Είναι εύλογο ότι η κρίση ενέτεινε την τάση αυτή. Στο παρόν κείμενο παρουσιάζουμε τα πρώτα ευρήματα και συμπεράσματα της έρευνάς μας (Πακέτα Εργασίας 2, 4 & 5), τα οποία σχετίζονται με ζητήματα πολιτικού σχεδιασμού για την νεολαία. Οι βασικές θεματικές, οι οποίες θα αναπτυχθούν αφορούν στην ενασχόληση των νέων με την πολιτική, στη στάση τους απέναντι στην πολιτική και στους πολιτικούς, τις απόψεις τους για την κρίση αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Απογοήτευση των νέων για τους πολιτικούς και την πολιτική Το βασικό συμπέρασμα του Πακέτου Εργασίας 2 ήταν ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα μετά την περίοδο της δικτατορίας βασιζόταν σε δύο κόμματα εξουσίας. Ο δικομματισμός οδήγησε στη διαμόρφωση ισχυρών πολιτικών πεποιθήσεων και πρακτικών στην Ελληνική κοινωνία, οι οποίες κυρίως προέρχονταν από τη συλλογική μνήμη του Εμφυλίου Πολέμου ( ) καθώς και από το καθεστώς της στρατιωτικής χούντας. Ο ισχυρός δεσμός ανάμεσα στο παρελθόν και στη σύγχρονη κοινωνία εντοπίζεται και στις πολιτικές ταυτότητες της αριστεράς και της δεξιάς. Η γενιά του Πολυτεχνείου, οι φοιτητές που αντιστάθηκαν στη χούντα το Νοέμβριο του 1973, αγωνιζόμενοι για δημοκρατία και λαϊκή κυριαρχία, είναι ευρέως γνωστό ότι κυβερνούν την Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Πάντως, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι νέοι αρχίζουν να απομυθοποιούν τη γενιά αυτή και να την αντιμετωπίζουν με καχυποψία. Θεωρούν ότι η γενιά αυτή συνέβαλε στην εξαθλίωση του πολιτικού συστήματος, ενώ οι συνέπειες γίνονται ορατές στις ημέρες μας. Το βασικό πρόβλημα της μέχρι τώρα ασκούμενης πολιτικής από τα κυρίαρχα κόμματα στην Ελλάδα, ΠΑ.ΣΟ.Κ και Νέα Δημοκρατία, είναι οι πελατειακές σχέσεις: οι ψηφοφόροι των δύο αυτών κομμάτων ανέμεναν προσωπικά οφέλη. Αποτέλεσμα αυτών των πρακτικών είναι ότι οι πολίτες έχασαν την εμπιστοσύνη τος στα κόμματα αυτά ενώ κάποιοι αναπολούν το Γεώργιο Παπαδόπουλο και την περίοδο της δικτατορίας, επιθυμώντας ένα πιο ειδυλλιακό παρελθόν, όταν οι παράγοντες της πολιτικής δεν είχαν εκφυλιστεί για τα χρήματα και την εξουσία. Το διακύβευμα είναι η ίδια η δημοκρατία καθώς πολλοί αναφέρουν ότι η δημοκρατία δυσλειτουργεί, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα. Άλλοι εξέφρασαν του φόβους τους ότι η κρίση μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα στον αυταρχισμό ενός στρατιωτικού καθεστώτος. Στο Πακέτο Εργασίας 4 οι νέοι εξέφρασαν πιο καθαρά αρνητικές απόψεις για τους πολιτικούς. Υποστήριξαν ότι οι πολιτικοί είναι διεφθαρμένοι και ότι δεν ενδιαφέρονται για τη νέα γενιά. Επιπρόσθετα, είπαν ότι οι πλούσιοι ασκούν μεγάλη επιρροή στην πολιτική (Πίνακας 1). - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 3

4 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Απόψεις για την πολιτική και τους πολιτικούς Οι πολιτικοί δεν ενδιαφέρονται για τους νέους Οι πολιτικοί είναι διεφθαρμένοι Οι πλούσιοι ασκούν μεγάλη επιρροή στην πολιτική Πίνακας 1 Οι νέοι απέρριψαν την πολιτική και τους πολιτικούς λόγω της κρίσης και των προβλημάτων που αυτοί και οι οικογένειές του αντιμετωπίζουν σε καθημερινό επίπεδο. Όπως έχει προαναφερθεί αυτό δεν αποτελεί ένα νέο εύρημα, αλλά στις ημέρες οι νέοι εκφράζουν καθολική απόρριψη. Το Πακέτο Εργασίας 5 οδήγησε σε παρόμοια αποτελέσματα. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων χαρακτήρισαν την πολιτική διεφθαρμένη έχοντας στο μυαλό τους τα οικονομικά σκάνδαλα τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί για τους Έλληνες πολιτικούς. Θεωρούν τους πολιτικούς ψεύτες και εκφράζουν την άποψη ότι χρησιμοποίησαν την εξουσία για να ικανοποιήσουν ατομικά συμφέροντα και επιδιώξεις αδιαφορώντας για το κοινό καλό, οδηγώντας τη χώρα σε μεγάλη οικονομική κατάρρευση. Αρκετοί από τους ερωτώμενους είπαν ότι βασικά στοιχεία του τρόπου που ασκείται η πολιτική είναι τα πολιτικά παιχνίδια και η καλά δομημένη στρατηγική. Κάποιοι από τους ερωτώμενους, πάντως, θεώρησαν ότι μεγάλο μερίδιο ευθύνες έχουν και οι πολίτες οι οποίοι επέτρεψαν στα δύο μεγάλα κόμματα, ΠΑ.ΣΟ.Κ και Νέα Δημοκρατία, να κυβερνούν τη χώρα για 40 χρόνια. Οι νέοι δεν πιστεύουν ότι τα κόμματα αυτά είναι ικανά να διαχειριστούν μια τόσο κρίσιμη κατάσταση και να οδηγήσουν την Ελλάδα εκτός κρίσης. Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτώμενων που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις του Πακέτου Εργασίας 5 εξέφρασαν την άποψη ότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί στην Ελλάδα. Κάποιες από τις απόψεις που εξέφρασαν είναι οι ακόλουθες: Δεν υπάρχει δημοκρατία Η δημοκρατία στην Ελλάδα βρίσκεται σε κρίση Η δημοκρατία λειτουργεί προς όφελος λίγων ανθρώπων. Επιπρόσθετα, σημειώθηκαν σημαντικές διαφορές στον τρόπο που οι ερωτώμενοι προσέγγισαν την έννοια της δημοκρατίας γενικά και τον τρόπο που αυτή λειτουργεί στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό ακόμη να αναφερθεί ότι ένα μικρό ποσοστό ερωτωμένων είπαν ότι αισθάνονται ότι ζουν σε ένα καθεστώς δικτατορίας, η οποία είναι καλά καλυμμένη. Πάντως η πλειοψηφία δεν συμφωνούσε με αυτή την άποψη καθώς η ελευθερία λόγου και έκφρασης αποτελούν βασικά στοιχεία της δημοκρατίας τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα. Πολιτικό ενδιαφέρον και εμπιστοσύνη στους θεσμούς Αν και η πλειοψηφία των νέων απορρίπτουν την κατεστημένη πολιτική και τους πολιτικούς, ενδιαφέρονται για την πολιτική με την ευρεία έννοια και για ποικίλα πολιτικά και κοινωνικά - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 4

5 ζητήματα. Τα βασικά θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τους νέους (Πακέτο Εργασίας 4) αφορούν κυρίως στην οικονομική κρίση (εκπαίδευση, ανεργία, φτώχεια, κ.τ.λ) και στην πολιτική σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο (Πίνακες 2, 3 και 4). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Ενδιαφέρον για την πολιτική 0% Αργυρούπολη Νέα Φιλαδέλφεια Πίνακας 2 Αρχική υπόθεση της έρευνάς μας ήταν ότι οι κάτοικοι της Νέας Φιλαδέλφειας θα παρουσίαζαν υψηλότερα ποσοστά ενδιαφέροντος για την πολιτική σε σχέση με τους κατοίκους της Αργυρούπολης. Αντίθετα, οι κάτοικοι της Αργυρούπολης παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με τους κατοίκους της Νέας Φιλαδέλφειας αναφορικά με το ενδιαφέρον για την πολιτική (υψηλό ενδιαφέρον: 47% στην Αργυρούπολη, 43 % στη Νέα Φιλαδέλφεια). Συνάγεται το συμπέρασμα ότι η περιοχή δεν διαφοροποιεί σημαντικά τις στάσεις των νέων απέναντι στην πολιτική. Κατά την άποψή μας, η μικρή ποσοστιαία διαφορά που παρουσιάζεται ανάμεσα στις περιοχές έρευνας μπορεί να ερμηνευθεί από τον παράγοντα της οικονομικής κρίσης, η οποία επηρεάζει σημαντικά τις στάσεις και πεποιθήσεις των νέων και ελαχιστοποιεί ή μεγιστοποιεί τις διαφορές βάσει δημογραφικών μεταβλητών. Αυτό, φυσικά, συνιστά μια προς έλεγχο υπόθεση έρευνας. Βασικά θέματα ενδιαφέροντος 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ενδιαφέρον για τη χώρα Ενδιαφέρον για την πόλη Ενδιαφέρον για τη γειτονιά Ενδιαφέρον για την ΕΕ Ενδιαφέρον για τις γειτονικές χώρες Πίνακας 3 - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 5

6 Το πιο ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι νέοι ενδιαφέρονται σημαντικά για τη χώρα τους, καθώς θεωρούν ότι η κρίση επηρεάζει συνολικά την κοινωνία. Για το λόγο αυτό ενδιαφέρονται λιγότερο για τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις σε άλλες χώρες και στην Ε.Ε. Δεν παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές στο επίπεδο ενδιαφέροντος ανάμεσα στις δύο περιοχές έρευνας. Ενδιαφέρον για σύγχρονα θέματα Δικαιώματα ΛΟΑΤ ΕΕ Δικαιώματα γυναικών Τοπικά θέματα Μετανάστευση Στέγαση Εθνική ασφάλεια Περιβάλλον Οικονομία 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Πίνακας 4 Τα θέματα που ενδιαφέρουν κυρίως τους νέους είναι οι επαγγελματικές προοπτικές, το περιβάλλον αλλά και η οικονομία, η εθνική ασφάλεια, η στέγαση και η μετανάστευση. Χαμηλά επίπεδα ενδιαφέροντας συγκεντρώνουν τα τοπικά ζητήματα, τα δικαιώματα των γυναικών και των ΛΟΑΤ και η Ε.Ε. Επιπλέον, καθώς αυξάνεται η ηλικία, το ενδιαφέρον αυξάνεται για πολλά ζητήματα και ειδικότερα για την οικονομία, την εθνική ασφάλεια, τη στέγαση, τα τοπικά ζητήματα και τη μετανάστευση. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Δικαιώματα γυναικών Διαφορές φύλων Δικαιώματα ΛΟΑΤ ΕΕ Περιβάλλον Γυναίκες Άνδρες Πίνακας 5 - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 6

7 Σημαντικές διαφορές κατά φύλο εμφανίστηκαν στις στάσεις απέναντι σε ζητήματα πολιτικής. Οι γυναίκες εξέφρασαν χαμηλότερο προσωπικό ενδιαφέρον για την πολιτική σε σχέση με τους άνδρες και υψηλότερο ενδιαφέρον απέναντι στα δικαιώματα των γυναικών και των ΛΟΑΤ, την Ε.Ε. και το περιβάλλον (Πίνακας 5). Επίσης, οι άνδρες δεν εμπιστεύονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις γυναίκες το Κοινοβούλιο, τη Διεθνή Αμνηστία, τα Ηνωμένα Έθνη και τα Μ.Μ.Ε. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Διαφορές μεταξύ των δύο περιοχών Περιβάλλον Εργασιακές προοπτικές Οικονομία Δικαιώματα ΛΟΑΤ Αργυρούπολη Νέα Φιλαδέλφεια Πίνακας 6 Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν διαφορές ανά περιοχή έρευνας. Οι κάτοικοι της Αργυρούπολης ενδιαφέροντα περισσότερο για την πολιτική σε σχέση με τος κατοίκους της Νέας Φιλαδέλφειας. Από την άλλη πλευρά, οι κάτοικοι της Νέας Φιλαδέλφειας ενδιαφέρονται περισσότερο για το περιβάλλον, τις επαγγελματικές προοπτικές και την οικονομία, ενώ παρουσίασαν χαμηλά επίπεδα ενδιαφέροντος για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ (Πίνακας 6). Οι κάτοικοι ης Νέας Φιλαδέλφειας σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους κατοίκους της Αργυρούπολης εμπιστεύονται τα Μ.Μ.Ε, τις τράπεζες, τα Ηνωμένα Έθνη και τους θρησκευτικούς θεσμούς. Η κοινωνική τάξη αποτέλεσε μια μεταβλητή βάσει της οποίας οι πολιτικές στάσεις διαφοροποιούνται. Όσο πιο υψηλή ήταν η κοινωνική τάξη των ερωτώμενων τόσο πιο υψηλά ήταν τα ποσοστά ενδιαφέροντος για τη γειτονιά, την πόλη και τη χώρα αλλά και για την πολιτική γενικότερα. Επιπλέον, υψηλά ποσοστά ενδιαφέροντος για την Ε.Ε. και τα δικαιώματα ΛΟΑΤ συνάδουν με υψηλή κοινωνική τάξη αλλά και υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Διεθνή Αμνηστία. Όσο πιο υψηλή η κοινωνική τάξη τόσο πιο χαμηλό το ενδιαφέρον στους θρησκευτικούς θεσμούς. Ο παράγοντας ηλικία διαφοροποίησε τις πολιτικές στάσεις. Όσο πιο υψηλή ήταν η ηλικιακή κατηγορία τόσο πιο υψηλό ήταν τοεπίπεδο ενδιαφέροντος για την πολιτική γενικά αλλά και για τη γειτονιά, την πόλη και τη χώρα. Επιπλέον, όσο αυξάνεται η ηλικία οι συζητήσεις για τη πολιτική γίνονται με μεγαλύτερη συχνότητα, ενώ αυξάνεται το επίπεδο ενδιαφέροντος για ποικίλα θέματα, όπως η οικονομία, η εθνική ασφάλεια, η στέγαση, τα τοπικά ζητήματα και η μετανάστευση. Σε μια κλίμακα από 0 ως 10 (Πακέτο Εργασίας 4) οι θεσμοί/οργανισμοί τος οποίους εμπιστεύονται περισσότερο οι ερωτώμενοι είναι η Greenpeace και ο Στρατός, ενώ ακολουθούν η Διεθνής Αμνηστία, οι θρησκευτικοί θεσμοί, η αστυνομία, τα δικαστήρια, και τα Ηνωμένα Έθνη. Σε μικρότερο βαθμό οι νέοι εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Μ.Μ.Ε., το Κοινοβούλιο, τις τράπεζες, τα πολιτικά κόμματα και τον Πρωθυπουργό (Πίνακας 7), δηλαδή τους θεσμούς που θεωρούνται - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 7

8 υπεύθυνοι για την κρίση. Το αξιοσημείωτο είναι ότι όλοι οι θεσμοί συγκεντρώνουν πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά συχνά κάτω του 1%. Πρωθυπουργός Πολιτικά Κόμματα Τράπεζες Κοινοβούλιο ΜΜΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηνωμένα Έθνη Δικαιοσύνη Αστυνομία Θρησκευτικοί θεσμοί Διεθνής Αμνηστία Στρατός Greenpeace Εμπιστοσύνη στους θεσμούς 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Πίνακας 7 Η οικονομική κρίση, το αβέβαιο μέλλον των νέων και η μετανάστευσή τους στο εξωτερικό Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (Πακέτο Εργασίας 5) απάντησε ότι οι πιο σοβαρές και έντονες επιπτώσεις της κρίσης είναι κυρίως ψυχολογικές (42 στους 60 ερωτώμενους), οικονομικές (34 από 60 ερωτώμενους) και κοινωνικές (13 στους 60 ερωτώμενους). Ανέφεραν αισθήματα ανασφάλειας, αβεβαιότητες σχετικά με τα μελλοντικά τους σχέδια, περιέγραψαν ένα γενικευμένο κλίμα απογοήτευσης λόγω της έλλειψης ελπίδας για το ατομικό αι συλλογικό μέλλον, άγχος για τις μελλοντικές σπουδές τους και το αποτέλεσμα της σημερινής κατάστασης. Αισθάνονται μπερδεμένοι όταν αναλογίζονται την αυξημένη ανεργία και τις ανύπαρκτες προοπτικές για εύρεση μισθωτής εργασίας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Αυτό σχετίζεται απόλυτα με την κοινωνικό-οικονομική θέση των ερωτώμενων από τους οποίους μόνον ένας εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Όταν ρωτήθηκαν (Πακέτο Εργασίας 4) για το μέλλον τους και την πιθανότητα να φύγουν από την Ελλάδα, συμφώνησαν ότι το μέλλον των νέων στην χώρα είναι πολύ δύσκολο. Κάποιοι από αυτούς είπαν ότι θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα, ενώ άλλοι ότι επιθυμούν να φύγουν για σπουδές ή/και εργασία στο εξωτερικό (Πίνακες 8 και 9). Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι το ποσοστό εκείνων που επιθυμούν να φύγουν από την Ελλάδα είναι το ίδιο με εκείνους που θέλουν να παραμείνουν στη χώρα. Αυτό συμβαίνει διότι οι νέοι αντιμετωπίζουν την λύση της μετανάστευσης ως λύση ανάγκης, η οποία υπαγορεύεται από την κρίση και από την αναγκαιότητα της εύρεσης εργασίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και οι ερωτώμενοι οι οποίοι εξέφρασαν την επιθυμία να παραμείνουν στην Ελλάδα, είχαν σκεφθεί την πιθανότητα να φύγουν από την Ελλάδα εάν τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα και δεν είχαν τα απαραίτητα που χρειάζονται για να επιβιώσουν. - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 8

9 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Η μετανάστευση των νέων Ελλήνων Το μέλλον θα είναι πολύ δύσκολο Οι νέοι πρέπει να μείνουν στην Ελλάδα Οι νέοι πρέπει να φύγουν Σκέφτομαι να φύγω Πίνακας 8 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Η μετανάστευση των νέων Ελλήνων Σκέφτομαι να φύγω Πίνακας 9 Η ηλικιακή κατηγορία διαφοροποιεί σε μικρό βαθμό τα ποσοστά των ερωτώμενων που επιθυμούν να μεταναστεύσουν από την Ελλάδα. Αυτό είναι εύλογο να παρατηρείται καθώς τα άτομα που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία φοιτούν στο Πανεπιστήμιο ή μόλις έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και ήδη αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ανεργίας, ενώ οι ερωτώμενοι που εντάσσονται στην ηλικιακή κατηγορία είναι πιο αισιόδοξοι για το μέλλον. Το ζήτημα της μετανάστευσης των νέων σε άλλα Ευρωπαϊκά ή Δυτικά κράτη ήταν επίσης κυρίαρχο στις ημι-δομημένες συνεντεύξεις του Πακέτου 5. Με το δείκτη της ανεργίας να υπερβαίνει το 60 % ανάμεσα στους νέους ηλικίας και το 35% ανάμεσα στους νέους ετών, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς σκέφτονται να φύγουν από τη χώρα όχι μόνο για σπουδές αλλά και για να βρουν δουλειά και να παραμείνουν στο εξωτερικό για χρόνια. Αυτή - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 9

10 είναι η κυρίαρχη τάση ανάμεσα στου νέους, αλλά φυσικά υπάρχουν νέοι οι οποίοι επιθυμούν να παραμείνουν στην Ελλάδα και αγωνιστούν για ένα καλύτερο μέλλον. Οι απόψεις των νέων για τη Χρυσή Αυγή 47% του συνόλου των ερωτώμενων στο πακέτο εργασίας 4 συμμετείχαν στις τελευταίες εθνικές εκλογές (2012), περισσότεροι στην Αργυρούπολη (52%) και λιγότεροι στη Νέα Φιλαδέλφεια (43%). Το 6,3% από αυτούς ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή με τους άνδρες να υπερτερούν των γυναικών (9% έναντι 3%). Στο πακέτο εργασίας 5 οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες ήταν εναντίον της Χρυσής Αυγής, η οποία περιγράφηκε ως φασιστική, εξτρεμιστική και πολύ κοντά στις ιδέες του Ναζισμού. Την χαρακτήρισαν ως ένα ακρο-δεξιό κόμμα, απέρριψαν τις βίαιες πράξεις της κυρίως εναντίον των μεταναστών, αλλά και εναντίον οποιουδήποτε άλλου με τον οποίο διαφωνούν. Υποστήριξαν ότι τα μέλη της διακρίνονται για μια ψευδαίσθηση εξουσίας και τους χαρακτήρισαν υποκριτές και ψυχολογικά διαταραγμένους, ενώ για άλλους η παρουσία της στα πολιτικά πράγματα αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία. Ορισμένοι ερωτώμενοι, πάντως, εκδήλωσαν μερική αποδοχή της Χρυσής Αυγής σχετικά με την επίσημη θέση της για την παράνομη είσοδο μεταναστών στη χώρα, αλλά απέρριψαν την προσπάθεια να επιβάλουν τη θέση τους δια της βίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους νέους η υποστήριξη της Χρυσής Αυγής, ιδίως για τους νεώτερους, θεωρείται κάτι σαν μόδα. Η άνοδος του κόμματος αποδίδεται από την πλειονότητα των συμμετεχόντων στην απογοήτευση και τον πανικό που βιώνουν οι άνθρωποι εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Αρκετοί υποστήριξαν ότι η Χρυσή Αυγή εκμεταλλεύτηκε τις κοινωνικές ανισότητες και την έλλειψη εμπιστοσύνης έναντι στο κράτος, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως σωτήρα. Επίσης, υποστηρίχθηκε ότι η υποστήριξη στη Χρυσή Αυγή οφείλεται στην τρέχουσα κατάσταση καθώς οι άνθρωποι θεωρούν τα άλλα πολιτικά κόμματα υπεύθυνα για αυτά που συμβαίνουν στη χώρα, ενώ η Χρυσή Αυγή απευθύνεται με ειλικρίνεια στους ανθρώπους και εξετάζει πώς μπορεί να λύσει τα προβλήματά τους. Η έλλειψη πληροφόρησης για το τι ακριβώς είναι η Χρυσή Αυγή καθώς και η αποπολιτικοποίηση των ανθρώπων θεωρήθηκαν επίσης αίτια για την αυξημένη υποστήριξή της.περισσότερα στοιχεία για τη Χρυσή Αυγή θα έχουμε στο επόμενο κείμενο πολιτικής, στο οποίο θα συμπεριληφθούν τα αποτελέσματα από την εθνογραφική μας έρευνα για το εν λόγω κόμμα και τους υποστηρικτές του. Απόψεις για τη μετανάστευση Το βασικό σημείο που προκύπτει από την ποσοτική έρευνα είναι ότι 9 στους 10 νέους υποστήριξαν ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει αυστηρότερους συνοριακούς ελέγχους και διαδικασίες χορήγησης visa προκειμένου να αποτρέπεται η μετανάστευση, ενώ 6 στους 10 συμφώνησαν ότι όταν οι δουλειές σπανίζουν οι εργοδότες θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στους Έλληνες έναντι των μεταναστών. Από την άλλη πλευρά 48% των ερωτώμενων υποστήριξε ότι οι μετανάστες συμβάλλουν στον εμπλουτισμό της εθνικής πολιτισμικής ποικιλομορφίας με τους κατοίκους της Αργυρούπολης να είναι πιο θετικοί απέναντι σε αυτή την άποψη (50%) σε σχέση με εκείνους της Νέας Φιλαδέλφειας (45%), το ίδιο και οι γυναίκες (51%) σε σχέση με τους άνδρες (45%). Επιπλέον 57% των ερωτώμενων υποστήριξαν ότι οι μετανάστες θα έπρεπε να έχουν τα ίδια κοινωνικά δικαιώματα με τους Έλληνες. Στη Νέα Φιλαδέλφεια οι νέοι υποστήριξαν αυτή την άποψη περισσότερο (61%) σε σύγκριση με την Αργυρούπολη (54%) (Πίνακας 10). - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 10

11 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Οι μετανάστες συμβάλλουν στην εθνική πολιτισμική ποικιλομορφία Οι μετανάστες πρέπει να έχουν τα ίδια κοινωνικά δικαιώματα με τους Έλληνες Αργυρούπολη Νέα Φιλαδέλφεια Πίνακας 10 Θεωρούμε ότι αυτές οι διαφορές δεν είναι σημαντικές και ότι βάσει των στοιχείων που συλλέξαμε οι νέοι τουλάχιστον στην πλειονότητά τους δεν είναι ξενοφοβικοί και ρατσιστές. Παρά ταύτα θεωρούν ότι το μεταναστευτικό αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το κράτος. Κοινωνικο-πολιτική συμμετοχή: Αναζητώντας το εναλλακτικό Με βάση τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας 31% των ερωτώμενων έχουν συμμετάσχει σε μια διαδήλωση τουλάχιστον κατά τους 12 τελευταίους μήνες. Ανάλογα με την ηλικία η συμμετοχή αυξάνεται (16-19.:20%, 19-21:37%, 22-25:38%), ενώ οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις εμφανίζονται λίγο πιο δραστήριες (Social class 0-1:30%, Social class 2-3:38%). Επίσης, το 17% των νέων έχουν συμμετάσχει σε απεργία με την τάση να αυξάνεται και εδώ ανάλογα με την ηλικία. Αναλυτικά στοιχεία για την κοινωνικο-πολιτική συμμετοχή υπάρχουν στον πίνακα 11. Συμμετοχή σε πολιτικές δράσεις Μποϊκοτάζ ή αγορά προϊόντων για πολιτικούς λόγους Καταλήψεις Απεργίες Συμμετοχή σε φοιτητικές εκλογές Διαδηλώσεις Συμμετοχή σε δημόσια συγκέντρωση 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Πίνακας 11 - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 11

12 Η πιο δημοφιλής πολιτική δράση για τους νέους κατά τους τελευταίους 12 μήνες ήταν η συμμετοχή στις φοιτητικές εκλογές (44%), στην οποία οι κάτοικοι της Νέας Φιλαδέλφειας εμφανίζονται ελάχιστα πιο δραστήριοι από εκείνους της Αργυρούπολης (Δεν συμμετέχω ποτέ: 52% έναντι 59%). Όπως αναμενόταν οι νεότερες ηλικιακές ομάδες συμμετέχουν στις φοιτητικές εκλογές περισσότερο καθώς είναι ως επί το πλείστον φοιτητές. Επίσης, οι χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις συμμετέχουν λιγότερο. Ως προς την κοινωνικο-πολιτική συμμετοχή οι ερωτώμενοι ανέφεραν κυρίως τη συμμετοχή στις εκλογές, συμμετοχή σε διαδηλώσεις, σε κινήματα όπως οι Αγανακτισμένοι, την υπογραφή ψηφισμάτων και την αγορά ελληνικών προϊόντων. Από την άλλη πλευρά δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δραστήριοι σε τοπικό επίπεδο και αποφεύγουν να συμμετάσχουν σε πολιτικά κόμματα και νεολαίες πολιτικών κομμάτων. Στον λόγο τους εμφανίζονται να επιθυμούν τον ακτιβισμό, τον οποίο θεωρούν έναν τρόπο απάντησης στην κρίση και δείχουν να ενδιαφέρονται γενικώς για την πολιτική, τουλάχιστον περισσότερο σε σύγκριση με το παρελθόν, και εκφράζουν την επιθυμία συμμετοχής στις εθνικές εκλογές. Από αυτά τα στοιχεία φαίνεται ότι οι νέοι δεν είναι εντελώς παθητικοί και α-πολίτικοι και ότι θέλουν να συμμετάσχουν σε άλλες μορφές κοινωνικοπολιτικού ακτιβισμού και όχι στην κυρίαρχη τάση της πολιτικής (π.χ. σε πολιτικά κόμματα και νεολαίες) και αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα. Η ανάλυση του λόγου των νέων αποκαλύπτει κατ αρχάς ότι οι απόψεις τους δεν εκφράζονται τόσο υπό την επίδραση της σκιάς ενός κοντινού ή μακρινού παρελθόντος, υπό την έννοια των ιστορικών γεγονότων, όσο από μια τρέχουσα πραγματικότητα, αυτή μιας χώρας σε βαθειά κρίση. Η κρίση αυτή διατρέχει άμεσα ή έμμεσα όλες σχεδόν τις απαντήσεις τους. Οι νέοι θεωρούν ότι αυτή η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά και πολιτική, κρίση αξιών, συστημική και ότι επηρεάζει με πολλούς τρόπους τη ζωή τους. Οι εμπειρίες τους από την κρίση μέχρι τώρα και κυρίως οι συνέπειες της ανεργίας και της φτώχειας τους δημιουργούν ένα αίσθημα ανασφάλειας, αβεβαιότητας και θλίψης και διατυπώνουν πεσιμιστικές απόψεις τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον τους. Ταυτοχρόνως θεωρούν ότι υφίσταται μια ρωγμή στον κοινωνικό ιστό, υπάρχει έλλειψη αλληλεγγεύης, παρά τις όποιες εξαιρέσεις, και απομόνωση των ανθρώπων, τα οποία προκύτπουν κατά τη γνώμη τους από το πνεύμα του ατομικισμού που ήταν κυρίαρχο στην ελληνική κοινωνία πριν από την κρίση. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Από το 2010 και εξής οι κοινωνικές πολιτικές και οι υπηρεσίες άκσησής τους έχουν υποστεί μεγάλο πλήγμα λόγω των περικοπών στις δημόσιες δαπάνες. Αυτό ήταν εμφανές με δύο τρόπους και κατά τη διάρκεια των συναντήσεων μας με τις συμβουλευτική ομάδα για τη νεολαία (YPAG). Αφενός οι εκπρόσωποι των δύο περιοχών οι οποίες συμμετείχαν στην έρευνα δυσκολεύονταν να παρευρεθούν και αφετέρουν όταν παρευρίσκονταν αναφέρονταν συνεχώς στα προβλήματα και στη δύσκολο κατάσταση που αντιμετώπιζαν στους Δήμους τους. Συνεπώς τα βασικά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν θεωρούμε ότι είναι τα εξής: Η ανεργία των νέων, Η απόρριψη της πολιτικής, των πολιτικών και των κομμάτων και Η ριζοσπαστικοποίηση των νέων. Έχοντας υπόψη τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνάς μας ορισμένες γενικές προτάσεις θα μπρούσαν να είναι οι εξής: Η ανεργία των νέων χρήζει άμεσης αντιμετώπισης διότι προκαλεί ένα πολύ ασταθές περιβάλλον για τους νέους. Τα βραχυπρόθεσμα προγράμματα απασχόλησης τα οποία χρηματοδοτούνται από την ΕΕ δεν αποτελούν μόνιμη λύση και όταν αυτά ολοκληρωθούν εντός 5-6 μηνών η ανεργία των νέων θα ανέβει και πάλι. Απαιτούνται πιο σταθερές λύσεις, όπως η ανάπτυξη και ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, η καλλιέργεια των κατάλληλων συνθηκών για τη βελτίωση των ικανοτήτων των νέων και να τους δοθεί η δυνατότητα να εργαστούν προστατεύοντας τα εργασιακά τους δικαιώματα και με τους - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 12

13 ίδιους μισθούς, όπως και οι άλλοι εργαζόμενοι και όχι να αμείβονται λιγότερο επειδή είναι νέοι. Μια άλλη πρόταση είναι να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να υπάρξει σχετική μνεία για τους νέους που εγκαταλείπουν το σχολείο επειδη οι οικογένειες τους δεν διαθέτουν τα απαραίτητα χρήματα προκειμένου να ενσιχύσουν τις σπουδές τους. Σε αυτή την περίπτωση το κράτος πρέπει να ενισχύσει με κοινωνικές παροχές στις πιο αδύναμες ομάδες και οικογένειες και να προσφέρει υποτροφίες ώστε να συνεχίζουν οι νέοι τις σπουδές τους. Από την άλλη πλευρά η μετανάστευση νέων με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα είναι ένα ακόμα αποτέλεσμα της κρίσης, από τη στιγμή που σχεδόν όλοι οι νέοι συζητούν για το μέλλον τους και πώς μπορούν να βρουν εργασία στο εξωτερικό, αν και δεν επιθυμούν όλοι να μεταναστεύσουν. Το κράτος οφείλει να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα ενισχύοντας το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης σε όλες του τις βαθμίδες, αλλά και τα δημόσια πανεπιστήμια δίνοντας ερευνητικές δυνατότητες στους νέους να μείνουν στην Ελλάδα. Επίσης, χρειάζονται πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της αυξημένης απόρριψης της πολιτικής και σε ορισμένες περιπτώσεις της ίδιας της δημοκρατίας. Οι νέοι πρέπει να κατανοήσουν ότι η πολιτική δεν είναι εξ ορισμού διεφθαρμένη. Υπήρχαν και υπάρχουν άνθρωποι στην πολιτική, οι οποίοι θέτουν το κοινό καλό πάνω από το προσωπικό όφελος. Προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζονται προγράμματα πολιτικής εκπαίδευσης των νέων, η ανάπτυξη των τοπικών συμβουλίων των νέων, προγράμματα μη-τυπικής εκπαίδευσης και youth work, τα οποία είναι σχετικά άγνωστα στην Ελλάδα και μπορούν να εφαρμοστούν. Τέλος, χρειάζεται ένας ανοιχτός διάλογος όχι μόνο μεταξύ των ερευνητών, των όσων ασκούν τις πολιτικές νεολαίας και των πολιτικών, αλλά και με τους ίδιους τους νέους επίσης και αυτό ήταν ένα από τα πιο σημαντικά μας ευρήματα μέχρι τώρα: ότι η κυβέρνηση και οι μεγαλύτεροι δεν ακούν τη φωνή των νέων ανθρώπων και ότι κατ ουσίαν κανείς δεν ακούει και δεν ενδιαφέρεται για τις ανάγκες και την αγωνία τους για το μέλλον. Ως προς τη ριζοσπαστικοποίηση των νέων είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία, όπως η διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή προγράμματα διδασκαλίας για τη μετανάστευση και την κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμών. Οι νέοι πρέπει μέσω του σχολείου ιδίως να μάθουν πώς να συνυπάρχουν μαζί με ανθρώπους διαφορετικού χρώματος, θρησκείας, εθνικής καταγωγής και σεξουαλικού προορισμού και να αποδέχονται τις ανθρώπινες διαφορές. Οι πλήρεις εκθέσεις στις οποίες έχει βασιστεί αυτό το κείμενο βρίσκονται στην ακόλουθη διεύθυνση Για περισότερες πληροφορίες : ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ MYPLACE: (Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement) - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 13

ΘΕΜΑ. Βαθμός επίδρασης της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών από τους φοιτητές του ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ.

ΘΕΜΑ. Βαθμός επίδρασης της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών από τους φοιτητές του ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Βαθμός επίδρασης της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές Copyright 2008 Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Πάσης Τάξεως) Κολοκοτρώνη 102-104 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 210 4133743-4,

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Νεανική Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04-05 Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ MOBILIZE YOUTH EMPLOYABILITY IN GREECE 06-07 Πρόλογοι 08-09 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

«Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014» Θεσμικό μέρος

«Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014» Θεσμικό μέρος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα «Παρακολούθηση της κοινής γνώμης» Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ:

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: Eπιμέλεια: Αλέξανδρος Αφουξενίδης Νίκος Σαρρής Όλγα Τσακηρίδη ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πτυχιακή Εργασία «Η διερεύνηση της πρόσβασης στην Υγεία των Τσιγγάνων γυναικών του καταυλισμού της

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Φορέας Υλοποίησης Έργου: Ινστιτούτο Don Milani (IT) Περίοδος Αναφοράς: 1 Νοεµβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης)

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης) ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΔΙΟΤΙΜΑ ΝΙΚΗΣ 24 ۰ 105 57 ۰ ΑΘΗΝΑ ۰ ΤΗΛ.: 210-32 44 380 ۰ FAX: 210-32 27 706 ۰ E-MAIL: diotima@otenet.gr ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.diotima.org.gr Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών 23-04-2013 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Ευρετήριο Πινάκων... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

«Δημοσκοπήσεις: Μεθοδολογία και εφαρμογές τους σε εκλογικό αποτέλεσμα»

«Δημοσκοπήσεις: Μεθοδολογία και εφαρμογές τους σε εκλογικό αποτέλεσμα» Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά ΑΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Δημοσκοπήσεις: Μεθοδολογία και εφαρμογές τους σε εκλογικό αποτέλεσμα» Ιωάννης Φλουρής Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ http://galaxy.hua.gr/~metanastes/

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ http://galaxy.hua.gr/~metanastes/ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Oδηγός ΜΚΟ και Συλλόγων Μεταναστών Καταγραφή φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια σε θέματα μετανάστευσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2009 Φορείς υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Το παρόν εγχειρίδιο εντάσσεται στο έργο «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΩΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 1 ΕΚΑΤ. ΘΕΣΕΙΣ ΧΑΘΗΚΑΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Martin Baldwin-Edwards ± Συνδιευθυντής, Παρατηρητήριο Μετανάστευσης στη Μεσόγειο UEHR, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 2 Α. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 1. Υπουργού Εσωτερικών, ηµοσίας Τάξης & Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλου...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θανάσης Καραλής Ο Θανάσης Καραλής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασιλική Δημητρακοπούλου 1, Φώτιος Δρουγκελίδης 2, Ιωάννα Κουτσοβασίλη 3, Δωροθέα Λούκρη 4, Δανάη Παπαχρονοπούλου 5, Μαρία Χρονοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. Πανελλήνιο Συνέδριο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. Πανελλήνιο Συνέδριο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανελλήνιο Συνέδριο Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα