POLICYBRIEF MYPLACE: MEMORY, YOUTH, POLITICAL LEGACY AND CIVIC ENGAGEMENT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "POLICYBRIEF MYPLACE: MEMORY, YOUTH, POLITICAL LEGACY AND CIVIC ENGAGEMENT"

Transcript

1 EUROPEAN POLICYBRIEF MYPLACE: MEMORY, YOUTH, POLITICAL LEGACY AND CIVIC ENGAGEMENT Το δεύτερο αυτό κείμενο πολιτικής που αφορά στο ερευνητικό πρόγραμμα MYPLACE του 7 ου Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο οποίο συμμετέχουν 14 χώρες, επισημαίνει και υπογραμμίζει τα ερευνητικά αποτελέσματα τα οποία συνεισφέρουν στη διαμόρφωση πολιτικής για τη νεολαία στην Ελλάδα. Το επόμενο κείμενο πολιτικής (Ιούλιος 2014) θα παρουσιάζει περαιτέρω ευρήματα και προτάσεις. Έργο σε εξέλιξη 2011 Έναρξη έργου Ιούνιος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Φεβρουάριος 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το MYPLACE (www.fp7-myplace.eu) αποτελεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται με 7.9 εκατομμύρια ευρώ από την Ε.Ε. και μελετά την κοινωνική συμμετοχή των νέων και τον τρόπο με τον οποίο αυτή διαμορφώνεται υπό την επίδραση του ολοκληρωτισμού και του λαϊκισμού (παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος) στην Ευρώπη. Σε θεωρητικό επίπεδο το πρόγραμμα υπερβαίνει τη σύγκριση διακριτών εθνικών πολιτικών παραδόσεων ή συγκεκριμένων ταξινομήσεων της πολιτικής κληρονομιάς (μετακομμουνισμός/φιλελεύθερη δημοκρατία). Αντ' αυτού, βασίζεται περισσότερο στον πανευρωπαϊκό χαρακτήρα ενός εύρους ριζοσπαστικών και λαϊκίστικων πολιτικών και φιλοσοφικών παραδόσεων, αλλά και στον ιδιότυπα επαναλαμβανόμενο παρά καινοφανή χαρακτήρα της δημοτικότητας που απολαμβάνουν. Ερευνητικά, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό ποσοτικών (δειγματοληπτική έρευνα) και ποιοτικών (συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης και εθνογραφικές μελέτες) μεθόδων με στόχο να παραγάγει δεδομένα, τα οποία όχι μόνο θα αποτυπώνουν ποσοστικά την κοινωνικο-πολιτική συμμετοχή των νέων, αλλά και θα φέρνουν στην επιφάνεια και θα κατανοούν τα νοήματα, τα οποία οι νέοι αποδίδουν σε αυτή τη συμμετοχή, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 1

2 Σε επίπεδο ανάλυσης, μέσω της εστίασης στη νεολαία και τοποθετώντας την κοινωνική συμμετοχή των νέων στο ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο, το MYPLACE αντικαθιστά την επαναλαμβανόμενη, και συχνά αφηρημένη, αναφορά στα αίτια που ωθούν τους νέους στην απομάκρυνσή τους από την πολιτική, με μια ευρεία εμπειρική χαρτογράφηση του τρόπου με τον οποίο οι νέοι αντιλαμβάνονται τον κοινωνικό και πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκουν. Με όρους πολιτικής, το MYPLACE προσδιορίζει τα εμπόδια αλλά και τους παράγοντες που διευκολύνουν τους νέους να αναγνωρίζουν την πολιτική σκηνή της Ευρώπης ως ένα δικό τους χώρο δράσης. Σκοπός του Κειμένου Πολιτικής Το παρόν αποτελεί το δεύτερο από τα τρία Κείμενα Πολικής. Το εν λόγω κείμενο παρουσιάζει ευρήματα από: Το Πακέτο εργασίας 2, το οποίο συμπεριλαμβάνει συνεργασία με μουσεία/ αρχεία αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνει τις αποκρίσεις των νέων ανθρώπων σε θέματα πολιτικής, Πακέτο εργασίας 4 «Μέτρηση του βαθμού Συμμετοχής» το οποίο συνίσταται σε μια μεγάλης κλίμακας έρευνα (n=1200 συνολικά) σε δύο περιοχές έρευνας, Πακέτο εργασίας 5 «Ερμηνεύοντας τη Συμμετοχή» το οποίο περιλαμβάνει ένα μικρότερο αριθμό συνεντεύξεων με ερωτώμενους που συμμετείχαν στην έρευνα (n=60) Το τρίτο Κείμενο Πολιτικής θα παρουσιάσει τα ευρήματα του Πακέτου Εργασίας 6, τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση τυπολογιών ακτιβισμού των νέων στην Ευρώπη καθώς επίσης και τα ευρήματα του Πακέτου Εργασίας 7 που αφορούν εθνογραφικές μελέτες περίπτωσης νέων που ασχολούνται με τον πολιτικό ακτιβισμό (3 σε κάθε χώρα). Επίσης, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του Πακέτου Εργασίας 2 τα οποία προκύπτουν από διαγενεακές συνεντεύξεις καθώς και η σύγκριση των αποτελεσμάτων σε κάθε χώρα. Το MYPLACE είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συνδυάζει ποικίλες ερευνητικές μεθόδους, οι οποίες περιλαμβάνουν μεγάλης κλίμακας δειγματοληπτική έρευνα, εις βάθος συνεντεύξεις και εθνογραφικές μελέτες περίπτωσης, έχοντας ως στόχο τη συνδρομή στη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών για τους νέους με ολιστικό τρόπο. Αντί να γενικεύει για τις χώρες με ασαφή τρόπο, η έρευνα για την ιστορική μνήμη (Πακέτο Εργασίας 2), η ποσοτική έρευνα (Πακέτο Εργασίας 4) και οι ημι-δομημένες ποιοτικές συνεντεύξεις (Πακέτο Εργασίας 5) πραγματοποιήθηκαν σε δύο περιοχές της κάθε χώρας με διαφορετικό πολιτισμικό και κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο. Στόχος ήταν η ανάδειξη της επιρροής τοπικών, εθνικών και παγκόσμιων παραμέτρων στις πεποιθήσεις και στάσεις των νέων. Η προσέγγιση αυτή διευκολύνει τόσο την εις βάθος και ολιστική κατανόηση του πλαισίου που διαμορφώνει τις στάσεις και συμπεριφορές των νέων όσο και τη διαμόρφωση πολιτικών παρεμβάσεων και σχεδιασμού για τη νεολαία. Οι ομάδες εργασίας της κάθε χώρας εργάστηκαν σε συνεργασία με στελέχη πολιτικής στο πλαίσιο των Συμβουλευτικών Ομάδων για τη Πολιτική Νεολαίας, προκειμένου να σχεδιάσουν την έρευνα. Οι περιοχές έρευνας που επιλέχθηκαν στην Ελλάδα ήταν η Νέα Φιλαδέλφεια, ένας δήμος με ισχυρή αριστερή παράδοση και κατοίκους που ανήκουν στην εργατική τάξη, και η Αργυρούπολη, ένας δήμος με κατοίκους μεσαίας τάξης και μια κεντρώα-φιλελεύθερη παράδοση. Οι δύο περιοχές είναι ομοιογενείς αναφορικά με την εθνικότητα. Η έρευνα διενεργήθηκε τους πρώτους μήνες του ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η νεολαία στην Ελλάδα είναι σαφώς επηρεασμένη από την οικονομική κρίση που εμφανίστηκε το 2010, όπως προκύπτει από το σύνολο των ευρημάτων της έρευνας. Οι νέοι έχουν σημαντικά επηρεασθεί από την κατάρρευση της οικονομίας και των κοινωνικών υπηρεσιών, ενώ ο δείκτης ανεργίας ανάμεσα στους νέους έχει φτάσει σχεδόν στο 60%. Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια ενδυναμώνεται η απογοήτευση των νέων από το πολιτικό σύστημα και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, ενώ σημαντική είναι η - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 2

3 εμπλοκή τους σε ριζοσπαστικές μορφές αντίδρασης και η ταυτόχρονη αναζήτηση εναλλακτικών πολιτικών δράσεων έξω από το θεσμικό πλαίσιο. Η κρίση τους οδήγησε όχι μόνο στην αναζήτηση ριζοσπαστικών και εναλλακτικών μορφών πολιτικής δράσης, αλλά κοινωνικής συμμετοχής γενικότερα, καθώς ενδιαφέρονται περισσότερο για την πολιτική σε ένα ευρύτερο επίπεδο, πέρα από τα όρια της θεσμικής πολιτικής διαδικασίας. Τα αποτελέσματα των πρόσφατων εθνικών εκλογών αποτύπωσαν την έντονη δυσαρέσκεια και απόρριψη του κατεστημένου πολιτικού συστήματος καθώς, βάσει των ευρημάτων του MYPLACE, η ελληνική νεολαία ψήφισε μαζικά αντιμνημονιακά κόμματα τα οποία ήταν νέα στο πολιτικό σκηνικό ή είχαν περιορισμένη πολιτική εξουσία, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ αυτών των κομμάτων πρέπει να αναφερθεί η περίπτωση ανόδου του νέο-ναζιστικού κόμματος της Χρυσής Αυγής που προσέλκυσε σημαντικό αριθμό νέων ψηφοφόρων στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι η απόρριψη του πολιτικού συστήματος δεν αποτελεί νεοεμφανιζόμενη τάση ανάμεσα στη νεολαία στην Ελλάδα, καθώς πολλές έρευνες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και 2000 παρουσίασαν αποτελέσματα, τα οποία συνηγορούσαν στη μαζική αρνητική στάση και απογοήτευση της νεολαίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα και στους πολιτικούς. Είναι εύλογο ότι η κρίση ενέτεινε την τάση αυτή. Στο παρόν κείμενο παρουσιάζουμε τα πρώτα ευρήματα και συμπεράσματα της έρευνάς μας (Πακέτα Εργασίας 2, 4 & 5), τα οποία σχετίζονται με ζητήματα πολιτικού σχεδιασμού για την νεολαία. Οι βασικές θεματικές, οι οποίες θα αναπτυχθούν αφορούν στην ενασχόληση των νέων με την πολιτική, στη στάση τους απέναντι στην πολιτική και στους πολιτικούς, τις απόψεις τους για την κρίση αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Απογοήτευση των νέων για τους πολιτικούς και την πολιτική Το βασικό συμπέρασμα του Πακέτου Εργασίας 2 ήταν ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα μετά την περίοδο της δικτατορίας βασιζόταν σε δύο κόμματα εξουσίας. Ο δικομματισμός οδήγησε στη διαμόρφωση ισχυρών πολιτικών πεποιθήσεων και πρακτικών στην Ελληνική κοινωνία, οι οποίες κυρίως προέρχονταν από τη συλλογική μνήμη του Εμφυλίου Πολέμου ( ) καθώς και από το καθεστώς της στρατιωτικής χούντας. Ο ισχυρός δεσμός ανάμεσα στο παρελθόν και στη σύγχρονη κοινωνία εντοπίζεται και στις πολιτικές ταυτότητες της αριστεράς και της δεξιάς. Η γενιά του Πολυτεχνείου, οι φοιτητές που αντιστάθηκαν στη χούντα το Νοέμβριο του 1973, αγωνιζόμενοι για δημοκρατία και λαϊκή κυριαρχία, είναι ευρέως γνωστό ότι κυβερνούν την Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Πάντως, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι νέοι αρχίζουν να απομυθοποιούν τη γενιά αυτή και να την αντιμετωπίζουν με καχυποψία. Θεωρούν ότι η γενιά αυτή συνέβαλε στην εξαθλίωση του πολιτικού συστήματος, ενώ οι συνέπειες γίνονται ορατές στις ημέρες μας. Το βασικό πρόβλημα της μέχρι τώρα ασκούμενης πολιτικής από τα κυρίαρχα κόμματα στην Ελλάδα, ΠΑ.ΣΟ.Κ και Νέα Δημοκρατία, είναι οι πελατειακές σχέσεις: οι ψηφοφόροι των δύο αυτών κομμάτων ανέμεναν προσωπικά οφέλη. Αποτέλεσμα αυτών των πρακτικών είναι ότι οι πολίτες έχασαν την εμπιστοσύνη τος στα κόμματα αυτά ενώ κάποιοι αναπολούν το Γεώργιο Παπαδόπουλο και την περίοδο της δικτατορίας, επιθυμώντας ένα πιο ειδυλλιακό παρελθόν, όταν οι παράγοντες της πολιτικής δεν είχαν εκφυλιστεί για τα χρήματα και την εξουσία. Το διακύβευμα είναι η ίδια η δημοκρατία καθώς πολλοί αναφέρουν ότι η δημοκρατία δυσλειτουργεί, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα. Άλλοι εξέφρασαν του φόβους τους ότι η κρίση μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα στον αυταρχισμό ενός στρατιωτικού καθεστώτος. Στο Πακέτο Εργασίας 4 οι νέοι εξέφρασαν πιο καθαρά αρνητικές απόψεις για τους πολιτικούς. Υποστήριξαν ότι οι πολιτικοί είναι διεφθαρμένοι και ότι δεν ενδιαφέρονται για τη νέα γενιά. Επιπρόσθετα, είπαν ότι οι πλούσιοι ασκούν μεγάλη επιρροή στην πολιτική (Πίνακας 1). - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 3

4 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Απόψεις για την πολιτική και τους πολιτικούς Οι πολιτικοί δεν ενδιαφέρονται για τους νέους Οι πολιτικοί είναι διεφθαρμένοι Οι πλούσιοι ασκούν μεγάλη επιρροή στην πολιτική Πίνακας 1 Οι νέοι απέρριψαν την πολιτική και τους πολιτικούς λόγω της κρίσης και των προβλημάτων που αυτοί και οι οικογένειές του αντιμετωπίζουν σε καθημερινό επίπεδο. Όπως έχει προαναφερθεί αυτό δεν αποτελεί ένα νέο εύρημα, αλλά στις ημέρες οι νέοι εκφράζουν καθολική απόρριψη. Το Πακέτο Εργασίας 5 οδήγησε σε παρόμοια αποτελέσματα. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων χαρακτήρισαν την πολιτική διεφθαρμένη έχοντας στο μυαλό τους τα οικονομικά σκάνδαλα τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί για τους Έλληνες πολιτικούς. Θεωρούν τους πολιτικούς ψεύτες και εκφράζουν την άποψη ότι χρησιμοποίησαν την εξουσία για να ικανοποιήσουν ατομικά συμφέροντα και επιδιώξεις αδιαφορώντας για το κοινό καλό, οδηγώντας τη χώρα σε μεγάλη οικονομική κατάρρευση. Αρκετοί από τους ερωτώμενους είπαν ότι βασικά στοιχεία του τρόπου που ασκείται η πολιτική είναι τα πολιτικά παιχνίδια και η καλά δομημένη στρατηγική. Κάποιοι από τους ερωτώμενους, πάντως, θεώρησαν ότι μεγάλο μερίδιο ευθύνες έχουν και οι πολίτες οι οποίοι επέτρεψαν στα δύο μεγάλα κόμματα, ΠΑ.ΣΟ.Κ και Νέα Δημοκρατία, να κυβερνούν τη χώρα για 40 χρόνια. Οι νέοι δεν πιστεύουν ότι τα κόμματα αυτά είναι ικανά να διαχειριστούν μια τόσο κρίσιμη κατάσταση και να οδηγήσουν την Ελλάδα εκτός κρίσης. Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτώμενων που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις του Πακέτου Εργασίας 5 εξέφρασαν την άποψη ότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί στην Ελλάδα. Κάποιες από τις απόψεις που εξέφρασαν είναι οι ακόλουθες: Δεν υπάρχει δημοκρατία Η δημοκρατία στην Ελλάδα βρίσκεται σε κρίση Η δημοκρατία λειτουργεί προς όφελος λίγων ανθρώπων. Επιπρόσθετα, σημειώθηκαν σημαντικές διαφορές στον τρόπο που οι ερωτώμενοι προσέγγισαν την έννοια της δημοκρατίας γενικά και τον τρόπο που αυτή λειτουργεί στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό ακόμη να αναφερθεί ότι ένα μικρό ποσοστό ερωτωμένων είπαν ότι αισθάνονται ότι ζουν σε ένα καθεστώς δικτατορίας, η οποία είναι καλά καλυμμένη. Πάντως η πλειοψηφία δεν συμφωνούσε με αυτή την άποψη καθώς η ελευθερία λόγου και έκφρασης αποτελούν βασικά στοιχεία της δημοκρατίας τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα. Πολιτικό ενδιαφέρον και εμπιστοσύνη στους θεσμούς Αν και η πλειοψηφία των νέων απορρίπτουν την κατεστημένη πολιτική και τους πολιτικούς, ενδιαφέρονται για την πολιτική με την ευρεία έννοια και για ποικίλα πολιτικά και κοινωνικά - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 4

5 ζητήματα. Τα βασικά θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τους νέους (Πακέτο Εργασίας 4) αφορούν κυρίως στην οικονομική κρίση (εκπαίδευση, ανεργία, φτώχεια, κ.τ.λ) και στην πολιτική σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο (Πίνακες 2, 3 και 4). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Ενδιαφέρον για την πολιτική 0% Αργυρούπολη Νέα Φιλαδέλφεια Πίνακας 2 Αρχική υπόθεση της έρευνάς μας ήταν ότι οι κάτοικοι της Νέας Φιλαδέλφειας θα παρουσίαζαν υψηλότερα ποσοστά ενδιαφέροντος για την πολιτική σε σχέση με τους κατοίκους της Αργυρούπολης. Αντίθετα, οι κάτοικοι της Αργυρούπολης παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με τους κατοίκους της Νέας Φιλαδέλφειας αναφορικά με το ενδιαφέρον για την πολιτική (υψηλό ενδιαφέρον: 47% στην Αργυρούπολη, 43 % στη Νέα Φιλαδέλφεια). Συνάγεται το συμπέρασμα ότι η περιοχή δεν διαφοροποιεί σημαντικά τις στάσεις των νέων απέναντι στην πολιτική. Κατά την άποψή μας, η μικρή ποσοστιαία διαφορά που παρουσιάζεται ανάμεσα στις περιοχές έρευνας μπορεί να ερμηνευθεί από τον παράγοντα της οικονομικής κρίσης, η οποία επηρεάζει σημαντικά τις στάσεις και πεποιθήσεις των νέων και ελαχιστοποιεί ή μεγιστοποιεί τις διαφορές βάσει δημογραφικών μεταβλητών. Αυτό, φυσικά, συνιστά μια προς έλεγχο υπόθεση έρευνας. Βασικά θέματα ενδιαφέροντος 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ενδιαφέρον για τη χώρα Ενδιαφέρον για την πόλη Ενδιαφέρον για τη γειτονιά Ενδιαφέρον για την ΕΕ Ενδιαφέρον για τις γειτονικές χώρες Πίνακας 3 - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 5

6 Το πιο ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι νέοι ενδιαφέρονται σημαντικά για τη χώρα τους, καθώς θεωρούν ότι η κρίση επηρεάζει συνολικά την κοινωνία. Για το λόγο αυτό ενδιαφέρονται λιγότερο για τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις σε άλλες χώρες και στην Ε.Ε. Δεν παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές στο επίπεδο ενδιαφέροντος ανάμεσα στις δύο περιοχές έρευνας. Ενδιαφέρον για σύγχρονα θέματα Δικαιώματα ΛΟΑΤ ΕΕ Δικαιώματα γυναικών Τοπικά θέματα Μετανάστευση Στέγαση Εθνική ασφάλεια Περιβάλλον Οικονομία 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Πίνακας 4 Τα θέματα που ενδιαφέρουν κυρίως τους νέους είναι οι επαγγελματικές προοπτικές, το περιβάλλον αλλά και η οικονομία, η εθνική ασφάλεια, η στέγαση και η μετανάστευση. Χαμηλά επίπεδα ενδιαφέροντας συγκεντρώνουν τα τοπικά ζητήματα, τα δικαιώματα των γυναικών και των ΛΟΑΤ και η Ε.Ε. Επιπλέον, καθώς αυξάνεται η ηλικία, το ενδιαφέρον αυξάνεται για πολλά ζητήματα και ειδικότερα για την οικονομία, την εθνική ασφάλεια, τη στέγαση, τα τοπικά ζητήματα και τη μετανάστευση. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Δικαιώματα γυναικών Διαφορές φύλων Δικαιώματα ΛΟΑΤ ΕΕ Περιβάλλον Γυναίκες Άνδρες Πίνακας 5 - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 6

7 Σημαντικές διαφορές κατά φύλο εμφανίστηκαν στις στάσεις απέναντι σε ζητήματα πολιτικής. Οι γυναίκες εξέφρασαν χαμηλότερο προσωπικό ενδιαφέρον για την πολιτική σε σχέση με τους άνδρες και υψηλότερο ενδιαφέρον απέναντι στα δικαιώματα των γυναικών και των ΛΟΑΤ, την Ε.Ε. και το περιβάλλον (Πίνακας 5). Επίσης, οι άνδρες δεν εμπιστεύονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις γυναίκες το Κοινοβούλιο, τη Διεθνή Αμνηστία, τα Ηνωμένα Έθνη και τα Μ.Μ.Ε. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Διαφορές μεταξύ των δύο περιοχών Περιβάλλον Εργασιακές προοπτικές Οικονομία Δικαιώματα ΛΟΑΤ Αργυρούπολη Νέα Φιλαδέλφεια Πίνακας 6 Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν διαφορές ανά περιοχή έρευνας. Οι κάτοικοι της Αργυρούπολης ενδιαφέροντα περισσότερο για την πολιτική σε σχέση με τος κατοίκους της Νέας Φιλαδέλφειας. Από την άλλη πλευρά, οι κάτοικοι της Νέας Φιλαδέλφειας ενδιαφέρονται περισσότερο για το περιβάλλον, τις επαγγελματικές προοπτικές και την οικονομία, ενώ παρουσίασαν χαμηλά επίπεδα ενδιαφέροντος για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ (Πίνακας 6). Οι κάτοικοι ης Νέας Φιλαδέλφειας σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους κατοίκους της Αργυρούπολης εμπιστεύονται τα Μ.Μ.Ε, τις τράπεζες, τα Ηνωμένα Έθνη και τους θρησκευτικούς θεσμούς. Η κοινωνική τάξη αποτέλεσε μια μεταβλητή βάσει της οποίας οι πολιτικές στάσεις διαφοροποιούνται. Όσο πιο υψηλή ήταν η κοινωνική τάξη των ερωτώμενων τόσο πιο υψηλά ήταν τα ποσοστά ενδιαφέροντος για τη γειτονιά, την πόλη και τη χώρα αλλά και για την πολιτική γενικότερα. Επιπλέον, υψηλά ποσοστά ενδιαφέροντος για την Ε.Ε. και τα δικαιώματα ΛΟΑΤ συνάδουν με υψηλή κοινωνική τάξη αλλά και υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Διεθνή Αμνηστία. Όσο πιο υψηλή η κοινωνική τάξη τόσο πιο χαμηλό το ενδιαφέρον στους θρησκευτικούς θεσμούς. Ο παράγοντας ηλικία διαφοροποίησε τις πολιτικές στάσεις. Όσο πιο υψηλή ήταν η ηλικιακή κατηγορία τόσο πιο υψηλό ήταν τοεπίπεδο ενδιαφέροντος για την πολιτική γενικά αλλά και για τη γειτονιά, την πόλη και τη χώρα. Επιπλέον, όσο αυξάνεται η ηλικία οι συζητήσεις για τη πολιτική γίνονται με μεγαλύτερη συχνότητα, ενώ αυξάνεται το επίπεδο ενδιαφέροντος για ποικίλα θέματα, όπως η οικονομία, η εθνική ασφάλεια, η στέγαση, τα τοπικά ζητήματα και η μετανάστευση. Σε μια κλίμακα από 0 ως 10 (Πακέτο Εργασίας 4) οι θεσμοί/οργανισμοί τος οποίους εμπιστεύονται περισσότερο οι ερωτώμενοι είναι η Greenpeace και ο Στρατός, ενώ ακολουθούν η Διεθνής Αμνηστία, οι θρησκευτικοί θεσμοί, η αστυνομία, τα δικαστήρια, και τα Ηνωμένα Έθνη. Σε μικρότερο βαθμό οι νέοι εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Μ.Μ.Ε., το Κοινοβούλιο, τις τράπεζες, τα πολιτικά κόμματα και τον Πρωθυπουργό (Πίνακας 7), δηλαδή τους θεσμούς που θεωρούνται - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 7

8 υπεύθυνοι για την κρίση. Το αξιοσημείωτο είναι ότι όλοι οι θεσμοί συγκεντρώνουν πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά συχνά κάτω του 1%. Πρωθυπουργός Πολιτικά Κόμματα Τράπεζες Κοινοβούλιο ΜΜΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηνωμένα Έθνη Δικαιοσύνη Αστυνομία Θρησκευτικοί θεσμοί Διεθνής Αμνηστία Στρατός Greenpeace Εμπιστοσύνη στους θεσμούς 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Πίνακας 7 Η οικονομική κρίση, το αβέβαιο μέλλον των νέων και η μετανάστευσή τους στο εξωτερικό Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (Πακέτο Εργασίας 5) απάντησε ότι οι πιο σοβαρές και έντονες επιπτώσεις της κρίσης είναι κυρίως ψυχολογικές (42 στους 60 ερωτώμενους), οικονομικές (34 από 60 ερωτώμενους) και κοινωνικές (13 στους 60 ερωτώμενους). Ανέφεραν αισθήματα ανασφάλειας, αβεβαιότητες σχετικά με τα μελλοντικά τους σχέδια, περιέγραψαν ένα γενικευμένο κλίμα απογοήτευσης λόγω της έλλειψης ελπίδας για το ατομικό αι συλλογικό μέλλον, άγχος για τις μελλοντικές σπουδές τους και το αποτέλεσμα της σημερινής κατάστασης. Αισθάνονται μπερδεμένοι όταν αναλογίζονται την αυξημένη ανεργία και τις ανύπαρκτες προοπτικές για εύρεση μισθωτής εργασίας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Αυτό σχετίζεται απόλυτα με την κοινωνικό-οικονομική θέση των ερωτώμενων από τους οποίους μόνον ένας εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Όταν ρωτήθηκαν (Πακέτο Εργασίας 4) για το μέλλον τους και την πιθανότητα να φύγουν από την Ελλάδα, συμφώνησαν ότι το μέλλον των νέων στην χώρα είναι πολύ δύσκολο. Κάποιοι από αυτούς είπαν ότι θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα, ενώ άλλοι ότι επιθυμούν να φύγουν για σπουδές ή/και εργασία στο εξωτερικό (Πίνακες 8 και 9). Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι το ποσοστό εκείνων που επιθυμούν να φύγουν από την Ελλάδα είναι το ίδιο με εκείνους που θέλουν να παραμείνουν στη χώρα. Αυτό συμβαίνει διότι οι νέοι αντιμετωπίζουν την λύση της μετανάστευσης ως λύση ανάγκης, η οποία υπαγορεύεται από την κρίση και από την αναγκαιότητα της εύρεσης εργασίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και οι ερωτώμενοι οι οποίοι εξέφρασαν την επιθυμία να παραμείνουν στην Ελλάδα, είχαν σκεφθεί την πιθανότητα να φύγουν από την Ελλάδα εάν τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα και δεν είχαν τα απαραίτητα που χρειάζονται για να επιβιώσουν. - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 8

9 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Η μετανάστευση των νέων Ελλήνων Το μέλλον θα είναι πολύ δύσκολο Οι νέοι πρέπει να μείνουν στην Ελλάδα Οι νέοι πρέπει να φύγουν Σκέφτομαι να φύγω Πίνακας 8 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Η μετανάστευση των νέων Ελλήνων Σκέφτομαι να φύγω Πίνακας 9 Η ηλικιακή κατηγορία διαφοροποιεί σε μικρό βαθμό τα ποσοστά των ερωτώμενων που επιθυμούν να μεταναστεύσουν από την Ελλάδα. Αυτό είναι εύλογο να παρατηρείται καθώς τα άτομα που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία φοιτούν στο Πανεπιστήμιο ή μόλις έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και ήδη αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ανεργίας, ενώ οι ερωτώμενοι που εντάσσονται στην ηλικιακή κατηγορία είναι πιο αισιόδοξοι για το μέλλον. Το ζήτημα της μετανάστευσης των νέων σε άλλα Ευρωπαϊκά ή Δυτικά κράτη ήταν επίσης κυρίαρχο στις ημι-δομημένες συνεντεύξεις του Πακέτου 5. Με το δείκτη της ανεργίας να υπερβαίνει το 60 % ανάμεσα στους νέους ηλικίας και το 35% ανάμεσα στους νέους ετών, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς σκέφτονται να φύγουν από τη χώρα όχι μόνο για σπουδές αλλά και για να βρουν δουλειά και να παραμείνουν στο εξωτερικό για χρόνια. Αυτή - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 9

10 είναι η κυρίαρχη τάση ανάμεσα στου νέους, αλλά φυσικά υπάρχουν νέοι οι οποίοι επιθυμούν να παραμείνουν στην Ελλάδα και αγωνιστούν για ένα καλύτερο μέλλον. Οι απόψεις των νέων για τη Χρυσή Αυγή 47% του συνόλου των ερωτώμενων στο πακέτο εργασίας 4 συμμετείχαν στις τελευταίες εθνικές εκλογές (2012), περισσότεροι στην Αργυρούπολη (52%) και λιγότεροι στη Νέα Φιλαδέλφεια (43%). Το 6,3% από αυτούς ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή με τους άνδρες να υπερτερούν των γυναικών (9% έναντι 3%). Στο πακέτο εργασίας 5 οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες ήταν εναντίον της Χρυσής Αυγής, η οποία περιγράφηκε ως φασιστική, εξτρεμιστική και πολύ κοντά στις ιδέες του Ναζισμού. Την χαρακτήρισαν ως ένα ακρο-δεξιό κόμμα, απέρριψαν τις βίαιες πράξεις της κυρίως εναντίον των μεταναστών, αλλά και εναντίον οποιουδήποτε άλλου με τον οποίο διαφωνούν. Υποστήριξαν ότι τα μέλη της διακρίνονται για μια ψευδαίσθηση εξουσίας και τους χαρακτήρισαν υποκριτές και ψυχολογικά διαταραγμένους, ενώ για άλλους η παρουσία της στα πολιτικά πράγματα αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία. Ορισμένοι ερωτώμενοι, πάντως, εκδήλωσαν μερική αποδοχή της Χρυσής Αυγής σχετικά με την επίσημη θέση της για την παράνομη είσοδο μεταναστών στη χώρα, αλλά απέρριψαν την προσπάθεια να επιβάλουν τη θέση τους δια της βίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους νέους η υποστήριξη της Χρυσής Αυγής, ιδίως για τους νεώτερους, θεωρείται κάτι σαν μόδα. Η άνοδος του κόμματος αποδίδεται από την πλειονότητα των συμμετεχόντων στην απογοήτευση και τον πανικό που βιώνουν οι άνθρωποι εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Αρκετοί υποστήριξαν ότι η Χρυσή Αυγή εκμεταλλεύτηκε τις κοινωνικές ανισότητες και την έλλειψη εμπιστοσύνης έναντι στο κράτος, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως σωτήρα. Επίσης, υποστηρίχθηκε ότι η υποστήριξη στη Χρυσή Αυγή οφείλεται στην τρέχουσα κατάσταση καθώς οι άνθρωποι θεωρούν τα άλλα πολιτικά κόμματα υπεύθυνα για αυτά που συμβαίνουν στη χώρα, ενώ η Χρυσή Αυγή απευθύνεται με ειλικρίνεια στους ανθρώπους και εξετάζει πώς μπορεί να λύσει τα προβλήματά τους. Η έλλειψη πληροφόρησης για το τι ακριβώς είναι η Χρυσή Αυγή καθώς και η αποπολιτικοποίηση των ανθρώπων θεωρήθηκαν επίσης αίτια για την αυξημένη υποστήριξή της.περισσότερα στοιχεία για τη Χρυσή Αυγή θα έχουμε στο επόμενο κείμενο πολιτικής, στο οποίο θα συμπεριληφθούν τα αποτελέσματα από την εθνογραφική μας έρευνα για το εν λόγω κόμμα και τους υποστηρικτές του. Απόψεις για τη μετανάστευση Το βασικό σημείο που προκύπτει από την ποσοτική έρευνα είναι ότι 9 στους 10 νέους υποστήριξαν ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει αυστηρότερους συνοριακούς ελέγχους και διαδικασίες χορήγησης visa προκειμένου να αποτρέπεται η μετανάστευση, ενώ 6 στους 10 συμφώνησαν ότι όταν οι δουλειές σπανίζουν οι εργοδότες θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στους Έλληνες έναντι των μεταναστών. Από την άλλη πλευρά 48% των ερωτώμενων υποστήριξε ότι οι μετανάστες συμβάλλουν στον εμπλουτισμό της εθνικής πολιτισμικής ποικιλομορφίας με τους κατοίκους της Αργυρούπολης να είναι πιο θετικοί απέναντι σε αυτή την άποψη (50%) σε σχέση με εκείνους της Νέας Φιλαδέλφειας (45%), το ίδιο και οι γυναίκες (51%) σε σχέση με τους άνδρες (45%). Επιπλέον 57% των ερωτώμενων υποστήριξαν ότι οι μετανάστες θα έπρεπε να έχουν τα ίδια κοινωνικά δικαιώματα με τους Έλληνες. Στη Νέα Φιλαδέλφεια οι νέοι υποστήριξαν αυτή την άποψη περισσότερο (61%) σε σύγκριση με την Αργυρούπολη (54%) (Πίνακας 10). - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 10

11 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Οι μετανάστες συμβάλλουν στην εθνική πολιτισμική ποικιλομορφία Οι μετανάστες πρέπει να έχουν τα ίδια κοινωνικά δικαιώματα με τους Έλληνες Αργυρούπολη Νέα Φιλαδέλφεια Πίνακας 10 Θεωρούμε ότι αυτές οι διαφορές δεν είναι σημαντικές και ότι βάσει των στοιχείων που συλλέξαμε οι νέοι τουλάχιστον στην πλειονότητά τους δεν είναι ξενοφοβικοί και ρατσιστές. Παρά ταύτα θεωρούν ότι το μεταναστευτικό αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το κράτος. Κοινωνικο-πολιτική συμμετοχή: Αναζητώντας το εναλλακτικό Με βάση τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας 31% των ερωτώμενων έχουν συμμετάσχει σε μια διαδήλωση τουλάχιστον κατά τους 12 τελευταίους μήνες. Ανάλογα με την ηλικία η συμμετοχή αυξάνεται (16-19.:20%, 19-21:37%, 22-25:38%), ενώ οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις εμφανίζονται λίγο πιο δραστήριες (Social class 0-1:30%, Social class 2-3:38%). Επίσης, το 17% των νέων έχουν συμμετάσχει σε απεργία με την τάση να αυξάνεται και εδώ ανάλογα με την ηλικία. Αναλυτικά στοιχεία για την κοινωνικο-πολιτική συμμετοχή υπάρχουν στον πίνακα 11. Συμμετοχή σε πολιτικές δράσεις Μποϊκοτάζ ή αγορά προϊόντων για πολιτικούς λόγους Καταλήψεις Απεργίες Συμμετοχή σε φοιτητικές εκλογές Διαδηλώσεις Συμμετοχή σε δημόσια συγκέντρωση 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Πίνακας 11 - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 11

12 Η πιο δημοφιλής πολιτική δράση για τους νέους κατά τους τελευταίους 12 μήνες ήταν η συμμετοχή στις φοιτητικές εκλογές (44%), στην οποία οι κάτοικοι της Νέας Φιλαδέλφειας εμφανίζονται ελάχιστα πιο δραστήριοι από εκείνους της Αργυρούπολης (Δεν συμμετέχω ποτέ: 52% έναντι 59%). Όπως αναμενόταν οι νεότερες ηλικιακές ομάδες συμμετέχουν στις φοιτητικές εκλογές περισσότερο καθώς είναι ως επί το πλείστον φοιτητές. Επίσης, οι χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις συμμετέχουν λιγότερο. Ως προς την κοινωνικο-πολιτική συμμετοχή οι ερωτώμενοι ανέφεραν κυρίως τη συμμετοχή στις εκλογές, συμμετοχή σε διαδηλώσεις, σε κινήματα όπως οι Αγανακτισμένοι, την υπογραφή ψηφισμάτων και την αγορά ελληνικών προϊόντων. Από την άλλη πλευρά δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δραστήριοι σε τοπικό επίπεδο και αποφεύγουν να συμμετάσχουν σε πολιτικά κόμματα και νεολαίες πολιτικών κομμάτων. Στον λόγο τους εμφανίζονται να επιθυμούν τον ακτιβισμό, τον οποίο θεωρούν έναν τρόπο απάντησης στην κρίση και δείχουν να ενδιαφέρονται γενικώς για την πολιτική, τουλάχιστον περισσότερο σε σύγκριση με το παρελθόν, και εκφράζουν την επιθυμία συμμετοχής στις εθνικές εκλογές. Από αυτά τα στοιχεία φαίνεται ότι οι νέοι δεν είναι εντελώς παθητικοί και α-πολίτικοι και ότι θέλουν να συμμετάσχουν σε άλλες μορφές κοινωνικοπολιτικού ακτιβισμού και όχι στην κυρίαρχη τάση της πολιτικής (π.χ. σε πολιτικά κόμματα και νεολαίες) και αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα. Η ανάλυση του λόγου των νέων αποκαλύπτει κατ αρχάς ότι οι απόψεις τους δεν εκφράζονται τόσο υπό την επίδραση της σκιάς ενός κοντινού ή μακρινού παρελθόντος, υπό την έννοια των ιστορικών γεγονότων, όσο από μια τρέχουσα πραγματικότητα, αυτή μιας χώρας σε βαθειά κρίση. Η κρίση αυτή διατρέχει άμεσα ή έμμεσα όλες σχεδόν τις απαντήσεις τους. Οι νέοι θεωρούν ότι αυτή η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά και πολιτική, κρίση αξιών, συστημική και ότι επηρεάζει με πολλούς τρόπους τη ζωή τους. Οι εμπειρίες τους από την κρίση μέχρι τώρα και κυρίως οι συνέπειες της ανεργίας και της φτώχειας τους δημιουργούν ένα αίσθημα ανασφάλειας, αβεβαιότητας και θλίψης και διατυπώνουν πεσιμιστικές απόψεις τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον τους. Ταυτοχρόνως θεωρούν ότι υφίσταται μια ρωγμή στον κοινωνικό ιστό, υπάρχει έλλειψη αλληλεγγεύης, παρά τις όποιες εξαιρέσεις, και απομόνωση των ανθρώπων, τα οποία προκύτπουν κατά τη γνώμη τους από το πνεύμα του ατομικισμού που ήταν κυρίαρχο στην ελληνική κοινωνία πριν από την κρίση. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Από το 2010 και εξής οι κοινωνικές πολιτικές και οι υπηρεσίες άκσησής τους έχουν υποστεί μεγάλο πλήγμα λόγω των περικοπών στις δημόσιες δαπάνες. Αυτό ήταν εμφανές με δύο τρόπους και κατά τη διάρκεια των συναντήσεων μας με τις συμβουλευτική ομάδα για τη νεολαία (YPAG). Αφενός οι εκπρόσωποι των δύο περιοχών οι οποίες συμμετείχαν στην έρευνα δυσκολεύονταν να παρευρεθούν και αφετέρουν όταν παρευρίσκονταν αναφέρονταν συνεχώς στα προβλήματα και στη δύσκολο κατάσταση που αντιμετώπιζαν στους Δήμους τους. Συνεπώς τα βασικά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν θεωρούμε ότι είναι τα εξής: Η ανεργία των νέων, Η απόρριψη της πολιτικής, των πολιτικών και των κομμάτων και Η ριζοσπαστικοποίηση των νέων. Έχοντας υπόψη τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνάς μας ορισμένες γενικές προτάσεις θα μπρούσαν να είναι οι εξής: Η ανεργία των νέων χρήζει άμεσης αντιμετώπισης διότι προκαλεί ένα πολύ ασταθές περιβάλλον για τους νέους. Τα βραχυπρόθεσμα προγράμματα απασχόλησης τα οποία χρηματοδοτούνται από την ΕΕ δεν αποτελούν μόνιμη λύση και όταν αυτά ολοκληρωθούν εντός 5-6 μηνών η ανεργία των νέων θα ανέβει και πάλι. Απαιτούνται πιο σταθερές λύσεις, όπως η ανάπτυξη και ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, η καλλιέργεια των κατάλληλων συνθηκών για τη βελτίωση των ικανοτήτων των νέων και να τους δοθεί η δυνατότητα να εργαστούν προστατεύοντας τα εργασιακά τους δικαιώματα και με τους - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 12

13 ίδιους μισθούς, όπως και οι άλλοι εργαζόμενοι και όχι να αμείβονται λιγότερο επειδή είναι νέοι. Μια άλλη πρόταση είναι να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να υπάρξει σχετική μνεία για τους νέους που εγκαταλείπουν το σχολείο επειδη οι οικογένειες τους δεν διαθέτουν τα απαραίτητα χρήματα προκειμένου να ενσιχύσουν τις σπουδές τους. Σε αυτή την περίπτωση το κράτος πρέπει να ενισχύσει με κοινωνικές παροχές στις πιο αδύναμες ομάδες και οικογένειες και να προσφέρει υποτροφίες ώστε να συνεχίζουν οι νέοι τις σπουδές τους. Από την άλλη πλευρά η μετανάστευση νέων με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα είναι ένα ακόμα αποτέλεσμα της κρίσης, από τη στιγμή που σχεδόν όλοι οι νέοι συζητούν για το μέλλον τους και πώς μπορούν να βρουν εργασία στο εξωτερικό, αν και δεν επιθυμούν όλοι να μεταναστεύσουν. Το κράτος οφείλει να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα ενισχύοντας το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης σε όλες του τις βαθμίδες, αλλά και τα δημόσια πανεπιστήμια δίνοντας ερευνητικές δυνατότητες στους νέους να μείνουν στην Ελλάδα. Επίσης, χρειάζονται πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της αυξημένης απόρριψης της πολιτικής και σε ορισμένες περιπτώσεις της ίδιας της δημοκρατίας. Οι νέοι πρέπει να κατανοήσουν ότι η πολιτική δεν είναι εξ ορισμού διεφθαρμένη. Υπήρχαν και υπάρχουν άνθρωποι στην πολιτική, οι οποίοι θέτουν το κοινό καλό πάνω από το προσωπικό όφελος. Προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζονται προγράμματα πολιτικής εκπαίδευσης των νέων, η ανάπτυξη των τοπικών συμβουλίων των νέων, προγράμματα μη-τυπικής εκπαίδευσης και youth work, τα οποία είναι σχετικά άγνωστα στην Ελλάδα και μπορούν να εφαρμοστούν. Τέλος, χρειάζεται ένας ανοιχτός διάλογος όχι μόνο μεταξύ των ερευνητών, των όσων ασκούν τις πολιτικές νεολαίας και των πολιτικών, αλλά και με τους ίδιους τους νέους επίσης και αυτό ήταν ένα από τα πιο σημαντικά μας ευρήματα μέχρι τώρα: ότι η κυβέρνηση και οι μεγαλύτεροι δεν ακούν τη φωνή των νέων ανθρώπων και ότι κατ ουσίαν κανείς δεν ακούει και δεν ενδιαφέρεται για τις ανάγκες και την αγωνία τους για το μέλλον. Ως προς τη ριζοσπαστικοποίηση των νέων είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία, όπως η διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή προγράμματα διδασκαλίας για τη μετανάστευση και την κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμών. Οι νέοι πρέπει μέσω του σχολείου ιδίως να μάθουν πώς να συνυπάρχουν μαζί με ανθρώπους διαφορετικού χρώματος, θρησκείας, εθνικής καταγωγής και σεξουαλικού προορισμού και να αποδέχονται τις ανθρώπινες διαφορές. Οι πλήρεις εκθέσεις στις οποίες έχει βασιστεί αυτό το κείμενο βρίσκονται στην ακόλουθη διεύθυνση Για περισότερες πληροφορίες : ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ MYPLACE: (Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement) - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 13

14 Τετραετές ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ με 7,9 εκατομμύρια ευρώ Μελετά πώς η κοινωνικο-πολιτική συμμετοχή των νέων διαμορφώνεται από τις σκιές του λαϊκισμού και του ολοκληρωτισμού (παρελθόν, παρόν και μέλλον). Το MYPLACE συνδυάζει την ποσoτική έρευνα, τις ποιοτικές συνεντεύξεις και την εθνογραφική μελέτη προκειμένου να προσφέρει νέα πανευρωπαϊκά δεδομένα τα οποία δεν μετρούν μόνο το επίπεδο συμμετοχής των νέων αλλά μελετούν και τα νοήματα που οι νέοι δίνουν σε συτή τη συμμετοχή. Μελέτη της κατασκευής και μετάδοσης της ιστορικής μνήμης με χρήση ομάδων εστίασης και 30 διαγενεακών συνεντεύξεων (Πακέτο εργασίας 2) Μελέτη της συμμετοχής των νέων μέσω ποσοτικής έρευνας ( ερωτώμενοι σε 14 χώρες) (Πακέτο εργασίας 4) Κατανόηση της συμμετοχής των νέων μέσω 900 ημι-δομημένων συνεντεύξεων που ακολούθησαν την ποσοτική έρευνα (Πακέτο εργασίας 5) Ερμηνεία του ακτιβισμού των νέων μέσω τουλάχιστον 42 εθνογραφικών μελετών (Πακέτο εργασίας 7). Το MYPLACE προσφέρει μια πολύ πλούσια βάση δεδομένων που καλύπτει τις συμπεριφορές και τη δράση των νέων σε σχέση ιδιαίτερα με τις ακροδεξιές και λαϊκιστικές ιδεολογίες, αλλά στην πράξη καλύπτοντας θέματα όπως η κοινωνική τάξη, η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, η εκπαίδευση, η εμπιστοσύνη στις δημοκρατικές διαδικασίες και ο σχετικός κοινωνικός και πολιτικός αποκλεισμός. Καλωσορίζουμε προτάσεις συνεργασίας με όσους ασχολούνται στην άσκηση πολιτικής καθώς τα δεδομένα μας θα αναπτύσσονται. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement (MYPLACE) Professor Hilary Pilkington, University of Manchester, United Kingdom ΣΥΜΠΡΑΞΗ Caucasus Research Resource Centre Τιφλίδα, Γεωργία Centro Investigacao e Estudos de Sociologia - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 14

15 Λισαβόνα, Πορτογαλία Daugavpils Universitate Νταουγκάβπιλς, Λετονία Debreceni Egyetem Ντέμπρετσεν, Ουγγαρία Friedrich-Schiller Universitaet Jena Ιένα, Γερμανία Institut Drustvenih Znanost Ivo Pilar Ζάγκρεμπ, Κροατία Manchester Metropolitan University Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο Panteion University of Social and Political Sciences Αθήνα, Ελλάδα State Institution of Ulyanovsk Research and Development Centre Region Ουλιάνοσφκ, Ρωσική Συνομοσπονδία Syddansk Universitet Σέντερμποργκ, Δανία Tallinn University Ταλίν, Εσθονία The University of Manchester Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο The University of Warwick Κόβεντρι, Ηνωμένο Βασίλειο Universitaet Bremen Βρέμη, Γερμανία Universitat Pompeu Fabra Βαρκελώνη, Ισπανία University of Eastern Finland Κουόπιο, Φινλανδία Univerzita sv Cyrila a Metoda v Trnavae Τρνάβα, Σλοβακία ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσο για την Έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράξη SSH : Η δημοκρατία και οι σκιές του ολοκληρωτισμού και του λαϊκισμού: Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ιούνιος 2011 Μάιος 2015 (48 μήνες) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συμμετοχή Ε.Ε EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 15

16 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επικοινωνία: Ειρήνη Χιωτάκη-Πούλου Ευάγγελος Λαγός και Αλέξανδρος Σακελλαρίου ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ Παραδοτέο 2.1: Εθνικές εκθέσεις βασισμένες στην παραγωγή λόγου Παραδοτέο 4.5 Εθνικές αναλύσεις στις δύο περιοχές με βάση την ποσοτική έρευνα Παραδοτέο 5.3. Εθνικές εκθέσεις με βάση τις συνεντεύξεις Όλα τα παραδοτέα είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη διεύθυνση - EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e 16

- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ. Σελίδα 2

- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ. Σελίδα 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ MYPLACE: Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement (Κείμενο Πολιτικής - Ελλάδα) Το πρώτο αυτό κείμενο πολιτικής (Φεβρουάριος 2013) αποτελεί μια εισαγωγή στο ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)»

Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)» Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)» Μάριος Βρυωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΜΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath.

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath. Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 25 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Μιχάλη Γλαμπεδάκη και ομάδα ερευνητών και φοιτητών, την εβδομάδα 12-16

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση

Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση Μεταβολές 2008-2009 Ιούνιος 2009 PI0960/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ *Η έρευνα του 2008 δημοσιεύθηκε στην ειδική έκδοση του ECONOMIST, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 87

Πολιτικό Βαρόμετρο 87 Πολιτικό Βαρόμετρο 87 Φεβρουάριος 2011 ΣΚΑΪ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Παρουσίαση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κυριακή 13/2/2011 Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο & Χρέος: Ένας χρόνος μετά

Μνημόνιο & Χρέος: Ένας χρόνος μετά Μνημόνιο & Χρέος: Ένας χρόνος μετά Τι έχει αλλάξει. Τι πιστεύει σήμερα η ελληνική κοινή γνώμη Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΣΚΑΪ Μάιος 2011 Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση

Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση Στάσεις απέναντι στη μετανάστευση και το νέο νομοθετικό πλαίσιο Μεταβολές 2008-2010 Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ιανουάριος 2010 PI2010006

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Theo Nichols Nadir Suğur

Theo Nichols Nadir Suğur 1 2 The Nichls Nadir Suğur 3 4 Ευχαριστίες Ευχαριστίες οφείλονται σε όλους τους εταίρους του προγράμματος που συμμετείχαν στην άσκηση αυτή, τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ευχαριστήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκλογική ανάλυση 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Μετεκλογική ανάλυση 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Μετεκλογική ανάλυση 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κάλυψη: Πληθυσμός: Μεθοδολογία: Περίοδος διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net ΝΟΟΖ.GR Political Map Lesvosnews.net Οι εκλογές της 6ης Μαΐου έχουν χαρακτηριστεί ως οι πιο σημαντικές Εθνικές εκλογές στη Μεταπολίτευση. Έχοντας αυτό ως βάση, το Nooz.gr φιλοδοξεί να βοηθήσει τους αναγνώστες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος των επιμελητών στην ελληνική έκδοση

Πρόλογος των επιμελητών στην ελληνική έκδοση Πρόλογος των επιμελητών στην ελληνική έκδοση Αν και οι περισσότεροι μελετητές εντοπίζουν την ανάδυση του λαϊκισμού στα τέλη του 19 ου αιώνα, με τους Ρώσους Ναρόντνικι και το κίνημα των Λαϊκιστών στις ΗΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74. Φθινόπωρο 2010 ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74. Φθινόπωρο 2010 ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Φθινόπωρο 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 Αντιπροσωπεία της

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο & Χρέος: Ένας χρόνος μετά

Μνημόνιο & Χρέος: Ένας χρόνος μετά Μνημόνιο & Χρέος: Ένας χρόνος μετά Τι έχει αλλάξει. Τι πιστεύει σήμερα η ελληνική κοινή γνώμη Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΣΚΑΪ Μάιος 2011 Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση 1 ο Κύμα: 07-09 Σεπτεμβρίου 2009 VPRC Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΝΝΕΔΙΤΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΟΝΝΕΔΙΤΕΣ, Όλοι όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, νιώθουμε ιδιαίτερα περήφανοι για την παράταξή μας. Και αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις των νέων για την Ε.Ε. στο πλαίσιο της κρίσης και της λιτότητας

Στάσεις και αντιλήψεις των νέων για την Ε.Ε. στο πλαίσιο της κρίσης και της λιτότητας Στάσεις και αντιλήψεις των νέων για την Ε.Ε. στο πλαίσιο της κρίσης και της λιτότητας Αλεξάνδρα Κορωναίου Βαγγέλης Λαγός Ερευνητική Ομάδα MYPLACE, Πάντειο Πανεπιστήμιο: Επιστημονική Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Φεβρουάριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Φεβρουάριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Φεβρουάριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014. Απρίλιος 2014

Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014. Απρίλιος 2014 Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014 Απρίλιος 2014 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Φορέας Ανάθεσης Τύπος και Μέθοδος Πληθυσµός Κάλυψη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Brussels, 30 January 2013. Αξιότιμα Μέλη,

Brussels, 30 January 2013. Αξιότιμα Μέλη, Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Brussels, 30 January 2013 Αξιότιμα Μέλη, Ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλω τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα»

Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα» Πατάει γερά ο Σαμαράς, υποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα» Παρά την εμφανή οικονομική δυσπραγία και την προφανή δυσκολία της πλειονότητας των πολιτών να εκπληρώσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ «Προκλήσεις και Διέξοδοι. Η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη στον 21ο αιώνα»

ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ «Προκλήσεις και Διέξοδοι. Η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη στον 21ο αιώνα» ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ «Προκλήσεις και Διέξοδοι. Η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη στον 21ο αιώνα» Παράμετρος Λυκείου Κοκκινοχωρίων: «Η απαξίωση των νέων απέναντι στους θεσμούς» Συντονιστές παραμέτρου:

Διαβάστε περισσότερα

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα;

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; 23 9 7 6 Πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομητική Έρευνα Crisis Monitor 4 ο Κύμα. Απρίλιος 2012

Συνδρομητική Έρευνα Crisis Monitor 4 ο Κύμα. Απρίλιος 2012 Συνδρομητική Έρευνα Crisis Monitor ο Κύμα Απρίλιος 0 Η Ταυτότητα της Έρευνας Τύπος έρευνας: Δεκαπενθήμερη Συνδρομητική Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τα Θέματα της Επικαιρότητας. Περιοχή έρευνας: Πανελλαδική.

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες)

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Γ2 (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Ο φίλος σας έγραψε μία μελέτη σχετικά με τρόπους βελτίωσης της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών. Επειδή, όμως, είναι ξένος, κάνει ακόμη λάθη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από δέκα χρόνια διαπραγµατεύσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (12-13 εκεµβρίου 2002), η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2013

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2013 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Σεπτέμβριος 2013 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 19 έως και 21 Σεπτεμβρίου 2013. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΜΙΝ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ανάθεση: ΕLΜΙΝ Hellenic Mining Enterprises S.A. Τύπος έρευνας: Ποσοτική έρευνα με Computer Assisted τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 114

Πολιτικό Βαρόμετρο 114 Πολιτικό Βαρόμετρο 114 Νοέμβριος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1ΗΥΠΕΡΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΙΧΕ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ Σχετικά με τα νέα μέτρα που σχεδιάζει να πάρει η

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα μέτρα και η κοινή γνώμη 5/3/2010

Τα νέα μέτρα και η κοινή γνώμη 5/3/2010 Τα νέα μέτρα και η κοινή γνώμη 5/3/2010 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Από τους 812 αποφοίτους της έρευνας, 303 (ποσοστό 37.2%) έχουν πραγματοποιήσει ή πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές. Καθώς πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των αποφοίτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 118

Πολιτικό Βαρόμετρο 118 Πολιτικό Βαρόμετρο 118 Μάρτιος 2013 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 74% 73% Ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 82.4) Δημοσκόπηση Parlemeter 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 82.4) Δημοσκόπηση Parlemeter 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2015 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 82.4) Δημοσκόπηση Parlemeter 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κάλυψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...είναι να διερευνηθεί κατά πόσο γίνεται χρήση των Social Media στο πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα και ποια είναι η σχέση της χρήσης αυτών των μέσων με την πολιτική συμπεριφορά... Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12 ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12 Η Εικόνα της Κρίσης όπως την αντιλαμβανόμαστε (λανθασμένα) Όταν σκεπτόμαστε ή μιλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 122

Πολιτικό Βαρόμετρο 122 Πολιτικό Βαρόμετρο 122 Ιούλιος 2013 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης που έγινε πρόσφατα, τι εντύπωση σας έκανε; Γενικά θετική, ή γενικά αρνητική;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Αναφορά Απασχολησιμότητας Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Προφίλ Απασχολησιμότητας... 3 Πώς να διαβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων

Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων Public Opinion Strategies Communication Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων Member of Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Πάντοτε + Σχεδόν πάντοτε 5,7. Τις περισσότερες φορές 14,8 39,5. Μερικές φορές 31,6. Σχεδόν ποτέ + Ποτέ 8,5 Γ/ Α. ιάγραµµα 2

Πάντοτε + Σχεδόν πάντοτε 5,7. Τις περισσότερες φορές 14,8 39,5. Μερικές φορές 31,6. Σχεδόν ποτέ + Ποτέ 8,5 Γ/ Α. ιάγραµµα 2 Αξονες της Ερευνας ιακυβέρνησης 1. Εµπιστοσύνη 2. Αποτελεσµατικότητα (συστήµατος - προσωπική) 3. Αποκρισιµότητα 4. Αρµοδιότητες / περιοχές 5. Παρεµβατισµός / ρόλος στην οικονοµία 6. Προτεραιότητες δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνώντας τις Αντισημιτικές Συμπεριφορές στην Ελληνική Κοινή Γνώμη: Στοιχεία από μια Αντιπροσωπευτική Έρευνα:

Ερευνώντας τις Αντισημιτικές Συμπεριφορές στην Ελληνική Κοινή Γνώμη: Στοιχεία από μια Αντιπροσωπευτική Έρευνα: Ερευνώντας τις Αντισημιτικές Συμπεριφορές στην Ελληνική Κοινή Γνώμη: Στοιχεία από μια Αντιπροσωπευτική Έρευνα: Ηλίας Ντίνας elias.dinas@politics.ox.ac.uk Σπύρος Κοσμίδης spyros.kosmidis@politics.ox.ac.uk

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα