ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΕΣΠΑ \Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 ΕΣΠΑ \Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν έργο έχει παραχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», με κωδικό MIS και ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων». Επιστημονικό Πεδίο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ Διδακτικό Μαθησιακό Αντικείμενο/Τάξη/επίπεδο εκπαίδευσης: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ / Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [2]

3 1. Ειδικοί σκοποί του μαθήματος: Το μάθημα Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στην Γ Γυμνασίου επιδιώκει: Α. Να προσφέρει στους μαθητές μια πολιτική και κοινωνική γνώση, μόρφωση και παιδεία, να εξασφαλίσει ένα είδος πολιτικού και κοινωνικού εγγραμματισμού, να καλλιεργήσει γνώσεις και δεξιότητες που διαμορφώνουν το δυναμικό χαρακτήρα της ιδιότητας του σύγχρονου πολίτη της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινότητας. Β. Να εξοικειώσει τους μαθητές με την πολιτική και κοινωνική λειτουργία των θεσμικών οργάνων Γ. Να δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν συμπεριφορές, στάσεις και αξίες εναρμονισμένες με μια υπεύθυνη και ενημερωμένη ιδιότητα του πολίτη Δ. Να ενισχύει τη γνώση των κανόνων λειτουργίας του κοινωνικού και πολιτικού συστήματος και της δημοκρατίας, των συλλογικών αξιών, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του ανθρώπου και του πολίτη. Να δώσει τα εργαλεία να κάνουν οι μαθητές συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών εποχών και πλαισίων. Ε. Να αναπτύξει την ικανότητα κριτικής εμβάθυνσης στις κοινωνικές διαφορές και ανισότητες, στη διαφορετικότητα με όρους πολιτισμικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς Στ. Να καλλιεργήσει συμπεριφορές και στάσεις που εναρμονίζονται με τις αρχές του δικαίου, του σεβασμού του άλλου, της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ευθύνης Ζ. Να δώσει έμφαση στην παρουσίαση των δομών και των λειτουργιών σε τρία επίπεδα: τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό-υπερεθνικό Η. Να αναδείξει το ρόλο των ΜΜΕ και των κοινωνικών δικτύων Στ. Να αναδείξει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πολίτη, να δώσει έμφαση στο σεβασμό στους κανόνες κοινωνικής συμβίωσης και προσήλωσης στη λειτουργία της δημοκρατίας Ζ. Να βοηθήσει τους μαθητές να εμβαθύνουν στην έννοια της ομάδας και της συλλογικότητας (οικογένεια, σχολείο, ομάδες συνομηλίκων), να τους δώσει τη δυνατότητα να μάθουν και να εμπεδώσουν στην πράξη κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του σχολείου και τους τρόπους λήψης αποφάσεων Η. Να καλλιεργήσει στους μαθητές τις παρακάτω αξίες: ισότητα και διαφορά, αποδοχή, σεβασμός του άλλου, ανοχή-ανεκτικότητα, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη και δικαιοσύνη. Θ. Να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τους κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς, ευγένειας, συνέπειας και να συνειδητοποιήσουν ότι οι κανόνες είναι συχνά διαφορετικοί ανάλογα με την ηλικία και τη θέση των ατόμων Ι. Να οδηγήσει τους μαθητές στην κατανόηση του ρόλου, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του μαθητή. Ια. Να δημιουργήσει ενεργούς πολίτες με βάση την ενημέρωση, την πληροφόρηση, την κριτική σκέψη, την ευαισθητοποίηση, τη συμμετοχή και τη δράση. [3]

4 ΤΑΞΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή στο Γυμνάσιο εντάσσεται ως αυτόνομο πεδίο μελέτης και έρευνας στη Ζώνη Βιωματικών Δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνονται στο νέο Π.Σ. βασικές ενότητες προς μελέτη και επεξεργασία από τους μαθητές με ομαδικές διερευνητικές (π.χ. συλλογή πληροφοριών μέσω διαδικτύου, συγγραφή σεναρίων κλπ.) και βιωματικές (π.χ. δραματοποίηση, παιχνίδια ρόλων κ.λπ.) δραστηριότητες και εκπόνηση σχεδίων εργασίας (projects). Οι δραστηριότητες αυτές προτείνεται να προσαρμόζονται από τον εκπαιδευτικό στον προβλεπόμενο από το ωρολόγιο πρόγραμμα χρόνο και να επιλέγονται σε σχέση με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του τοπικού περιβάλλοντος κάθε σχολείου, καθώς και με την ηλικία, την προέλευση, τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες αλλά και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 1 η Διδακτική Ενότητα ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Διάρκεια: 12 ώρες Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Στόχος είναι οι μαθητές στο μάθημα αυτό: Να μπορούν να αναγνωρίζουν τις κοινωνικές θέσεις, τους κοινωνικούς ρόλους. Να αναλύουν τους θεσμούς της κοινωνίας μέσα στην οποία ζουν (εκπαίδευση, οικονομία, θρησκεία, οικογένεια, ΜΜΕ) λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που συντελούνται στο πέρασμα του χρόνου. Να συζητήσουν για την έννοια της κοινωνικοποίησης και του κοινωνικού ελέγχου Να αποκτήσουν γνώσεις για τη διαδικασία και τους φορείς κοινωνικοποίησης. Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό Τι είναι κοινωνία Κοινωνική οργάνωση ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση και τη συνέχεια μιας κοινωνίας. Στοιχεία της κοινωνικής οργάνωσης, η κοινωνική θέση, οι κοινωνικοί ρόλοι και οι κοινωνικοί θεσμοί (οικονομία, οικογένεια, εκπαίδευση, θρησκεία, πολιτική, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης). Εξέλιξη σε συνάρτηση με τις αλλαγές που συντελούνται σε αυτά στο πέρασμα του χρόνου. Διαδικασία κοινωνικοποίησης, φορείς κοινωνικοποίησης Ανάλυση και επεξεργασία εννοιών: κοινωνική οργάνωση, κοινωνική θέση ή στάτους, κοινωνική θέση Ανάλυση σχετικών κειμένων από τον τύπο και το Διαδίκτυο. Καταγραφή του τρόπου κατανομής των φύλων στα διάφορα επαγγέλματα Συζήτηση με ειδικούς από διάφορους επαγγελματικούς χώρους για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες των γυναικών και των αλλοδαπών στην αγορά εργασίας. Συγκέντρωση στοιχείων από φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο των δικαιωμάτων των γυναικών στο χώρο Λογοτεχνικά Κείμενα (Οι Άθλιοι του Ουγκώ, Ροβινσών Κρούσος του Ντ. Νταφόε) Ταινίες που δείχνουν την επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς («Μοντέρνοι Καιροί» του Τσάρλυ Τσάπλιν, «Αγέλαστος Πέτρα» του Φ. Κουτσάφτη) Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων Βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό για εισαγωγή θεμάτων σχετικών με τα φύλα στην [4]

5 Να αναπτύξουν κοινωνική υπευθυνότητα έτσι ώστε, ως ενεργά μέλη της κοινωνίας, να αναγνωρίζουν και να σέβονται τους ισχύοντες τυπικούς και άτυπους κανόνες. Να αντιλαμβάνονται την έννοια της κοινωνικής οργάνωσης και να τη συσχετίζουν με διαδικασίες κοινωνικής αλλαγής και το ρόλο των κοινωνικών κινημάτων Να κατανοούν τι είναι απαραίτητο για την επιβίωση και τη συνέχεια μιας κοινωνίας. Να αναπτύξουν κριτική σκέψη, έτσι ώστε να εντοπίζουν και να κατανοούν τις αλλαγές που παρατηρούνται στους κοινωνικούς θεσμούς καθώς και τις βασικές αιτίες που τις προκαλούν Να μπορούν να απαντούν στα ερωτήματα: κοινωνία παραμένει σταθερή ή αλλάζει; Ποιες αλλαγές έχουν συντελεστεί στην οικονομία, την εκπαίδευση, την οικογένεια; (εκπαίδευση, οικογένεια, παρέα συνομηλίκων, θρησκεία, ΜΜΕ) Κοινωνικός Έλεγχος: αμοιβές ποινές. Άτυπες μορφές κοινωνικού ελέγχου Κοινωνικά κινήματα Κοινωνικά προβλήματα. Αίτιατρόποι αντιμετώπισης (φτώχεια, ανεργία, περιθωριοποίηση, τροχαία ατυχήματα, ναρκωτικά και ουσίες) Διαδικασία κοινωνικής αλλαγής και κοινωνικά κινήματα. Πολλαπλές κοινωνικές θέσεις Αποδιδόμενη και κατακτημένη κοινωνική θέση Φύλο και φυλή: παράγοντες απόκτησης κοινωνικής θέσης Ρόλος της εκπαίδευσης: Ο ρόλος της θρησκείας στη σύγχρονη κοινωνία Κοινωνική περιθωριοποίηση- Κοινωνικός αποκλεισμός Κρατική μέριμνα και πρόνοια για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες Οικονομία και κοινωνία Οικονομία και ανεργία. Οικονομική υπευθυνότητα και άτομο Οικογένεια και μορφές της. Στοιχεία για μονογονεϊκές οικογένειες στην Ευρώπη. της εργασίας για προβλήματα και αιτήματα. Αναζήτηση στοιχείων από Ε.Σ.Υ.Ε. (2002), Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος. Συσχέτιση με αντίστοιχα δεδομένα σε ευρωπαϊκές χώρες Συγκέντρωση στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων για την πολιτική, τα στατιστικά δεδομένα αναφορικά με το φύλο και την εργασία, φύλο και εκπαίδευση. Ανάλυση στατιστικών δεομένων Αναζήτηση πληροφοριών για μορφές οικογένειας και σχετικά προβλήματα Ανάλυση του τρόπου ενσωμάτωσης των παιδιών των μεταναστών και των αλλοδαπών στο εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα (έμφαση στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 90). Καταγραφή άρθρων από τον τύπο για την ένταξη των αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία και τα διάφορα προβλήματα (εργασία, υγεία, πρόνοια, κατοικία, κλπ.) Καταγραφή και ανάλυση των μοντέλων της οικογένειας σήμερα στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Συζήτηση με κοινωνιολόγους στο χώρο του σχολείου εκπαίδευση Στοιχειά από Ε.Σ.Υ.Ε. (2002), Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος Άρθρα από εφημερίδες Φιλμ: Ολοι οι άνθρωποι του προέδρου Δύσκολοι Αποχαιρετισμοί: Ο μπαμπάς μου Μεγάλου Μήκους ταινία της Πέννυ Παναγιωτοπούλου Οι μαθητές συζητούν και [5]

6 Ποιος είναι ο ρόλος της οικονομίας στη σύγχρονη κοινωνία, ποια πρέπει να είναι η σχέση του ατόμου με την οικονομία; Ποια είναι η προσωπική μας στάση απέναντι στα χρήματα, την αποταμίευση, τις πιστωτικές κάρτες και τα δάνεια; (Οικονομική Υπευθυνότητα) Με ποιο τρόπο γίνονται οι κοινωνικές αλλαγές; Ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης Ποιος είναι ο ρόλος των ΜΜΕ, πώς μπορούμε να στεκόμαστε κριτικά απέναντι στα μιντιακά μηνύματα; Η έννοια του αλφαβητισμού σήμερα σε συνάρτηση με το ρόλο των ΜΜΕ Κοινωνία και πολιτική δυναμική Εξουσία και πολιτική εξουσία Πολιτικά συστήματα. Φιλελευθερισμός, καπιταλισμός, σοσιαλισμός, κομμουνισμός Τα πολιτικά κόμματα Η τοπική αυτοδιοίκηση Ο συνδικαλισμός Κοινή γνώμη και ομάδες πίεσης συμφερόντων Η κοινωνία των πολιτών. επιχειρηματολογούν πάνω στα θέματα: Καταμερισμός εργασίας και φύλο: οι επιπτώσεις στο ρόλο της οικογένειας Στοιχεία για το ρόλο των ΜΜΕ και την επίδρασή τους στη ψυχολογία και την ενημέρωση των νεαρών ατόμων. Πληροφορίες για τη ψηφιακή σύγκλιση Έχουν όλα τα παιδιά του κόσμου τις ίδιες δυνατότητες για εκπαίδευση, ποια είναι η σχέση παιδικής εργασίας και εκπαίδευσης; Οι μαθητές σχολιάζουν τη φράση: «Τα χρήματα δεν φυτρώνουν πάνω σε δέντρα»! Αποδελτίωση εφημερίδων με θέμα την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της στην ελληνική κοινωνία σήμερα Οι μαθητές συζητούν για τους κινδύνους από τη χρήση του Διαδικτύου (ασφαλή πλοήγηση) Φιλμ Quiz Show (σκηνοθεσία Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ΗΠΑ 1994) Καληνύχτα και Καλή Τύχη (σκηνοθεσία Τζορτζ Κλούνε, ΗΠΑ, 2005) Να αναλυθεί ο ρόλος και η οργάνωση των κοινωνικών ομάδων: έννοια και τα χαρακτηριστικά, το πώς διακρίνονται και Τα κοινωνικά κινήματα: ργατικό κίνημα, νέα κοινωνικά κινήματα: φοιτητικό, οικολογικό, φεμινιστικό, παγκόσμια κινήματα (αντιπαράθεση σε διεθνείς οργανισμούς). Συμμετοχική δημοκρατία, προστασία δικαιωμάτων πολιτών, ανάπτυξη δημόσιου δημοκρατικού διαλόγου. Κοινωνική δυναμική Κοινωνικές Ομάδες: έννοια και χαρακτηριστικά, τύποι: πρωτογενείς ομάδες και δευτερογενείς, Οι μαθητές συζητούν για το ρόλο των κοινωνικών κινημάτων και για το μαθητικό κίνημα Ενημέρωση για δράση εθελοντικών ομάδων, ΜΚΟ, κοινωνικών οργανώσεων στην αντιμετώπιση Κείμενο Ιγνάθιο Ραμονέ για τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούμε για να αναλύσουμε τις ειδήσεις Επίσκεψη σε τηλεοπτικό κανάλι. Στοιχεία για τον Μάη του 68 «Η Ζωή είναι ωραία» του Ρ. Μπενίνι Τ. Μαρκετάκη «Λόγια της [6]

7 πώς μπορούν να αναλυθούν διακρίσεις κοινωνικών ομάδων, αρχηγία, προκαταλήψειςστερεότυπα Οι μαθητές αναμένεται να έχουν κατανοήσει ότι η κοινωνική διαστρωμάτωση και οι κοινωνικές ανισότητες αποτελούν γνωρίσματα κάθε κοινωνίας και αποδίδονται σε κοινωνικούς και όχι ατομικούς παράγοντες Οι μαθητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει κριτική σκέψη και ευαισθησία σχετικά με την κοινωνική ανισότητα και τον αποκλεισμό. Οι μαθητές αναμένεται να μπορούν να αναφερθούν και να σχολιάσουν μορφές της σημερινής κοινωνικής ανισότητας. Έννοια της κοινωνικής διαστρωμάτωσης Η κοινωνική διαστρωμάτωση δηλώνει κοινωνικές διακρίσεις και ανισότητες, στηρίζεται στην κοινωνική τάξη, το φύλο, την εθνότητα και την ηλικία. Κοινωνικές ανισότητες Κλειστό και ανοιχτό σύστημα διαστρωμάτωσης Μορφές κοινωνικής διαστρωμάτωσης που χαρακτηρίζουν τις βιομηχανικές κοινωνίες Κοινωνική κινητικότητα [7] κοινωνικών ανισοτήτων, προκαταλήψεων, στερεοτύπων Συζήτηση με υπεύθυνους ΜΚΟ Συζητούν επιχειρηματολογώντας: ποιοι κοινωνικοί παράγοντες συμβάλλουν στη δημιουργία στερεοτύπων; Τι είναι η προκατάληψη και το στερεότυπο, ποιες συνέπειες έχουν για τα άτομα ή τις ομάδες στις οποίες αναφέρονται; Οι μαθητές συζητούν με επιχειρηματολογία: Έχουν όλα τα μέλη μιας κοινωνίας την ίδια εξουσία, το ίδιο κύρος, τις ίδιες κοινωνικές ευκαιρίες; Ποιοι παράγοντες παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνικής ανισότητας; Ποιο ρόλο παίζει η μόρφωση στην κοινωνική άνοδο ενός ατόμου; Συζήτηση για την κοινωνική κινητικότητα Οι μαθητές συγκεντρώνουν στοιχεία συζητώντας με ειδικούς και μελετώντας κείμενα από το διαδίκτυο (τύπος και επιστημονικά κείμενα) για τις κοινωνικές ευκαιρίες, τις κοινωνικές ανισότητες και την έννοια της κοινωνικής κινητικότητας Οι μαθητές εμπλέκονται σε παιχνίδι ρόλων με εργοδότη και άτομα που ζητούν εργασία συζητώντας για τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες, τους περιορισμούς, τις διακρίσεις, τις Σιωπής» Δράση και ρόλος ΜΚΟιστοσελίδες Κόμικ για κοινωνικές διακρίσεις Στοιχεία ΕΣΥΕ Στοιχεία από διάφορα Υπουργεία (διαδικτυακοί τόποι) για προκηρύξεις θέσεων, προϋποθέσεις, διαγωνισμούς Αγγελίες εφημερίδων για θέσεις εργασίας Βιογραφικά σημειώματα Σενάρια με παιχνίδι ρόλων

8 [8] ανισότητες.

9 ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι μαθητές συγκεντρώνουν στοιχεία συζητώντας με ειδικούς και μελετώντας κείμενα από το διαδίκτυο (τύπος και επιστημονικά κείμενα) για τις κοινωνικές ευκαιρίες, τις κοινωνικές ανισότητες και την έννοια της κοινωνικής κινητικότητας Οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες για το κίνημα για τα Δικαιώματα των Πολιτών (Civil Rights Movement) που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 και Στόχος του ήταν ο τερματισμός του καθεστώτος των φυλετικών διακρίσεων. Οι μαθητές επεξεργάζονται τρόπους κινητοποίησης των πολιτών που μπορούν να έχουν αποτέλεσμα στη σύγχρονη εποχή. 2 η Διδακτική Ενότητα ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-- Διάρκεια: 12 ώρες Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Να γνωρίσουν οι μαθητές τη σύνθεση, τη λειτουργία και τις βασικές αρμοδιότητες των πολιτειακών οργάνων Να αντιληφθούν τη σημασία του Κοινοβουλίου, ως άμεσα εκλεγμένου οργάνου για τη δημοκρατία Να συνδέσουν την έννοια της λαϊκής κυριαρχίας με τη θέση και λειτουργία των βασικών πολιτειακών οργάνων Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν είδη πολιτευμάτων στο παρελθόν, να τα συγκρίνουν και Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό Οργάνωση Πολιτείας. Εκλογικό σώμα και εκλογικά συστήματα. Έννοια και ρόλος του Συντάγματος Βασικές αρχές του Συντάγματος. Η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, η αρχή του κράτους δικαίου, η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου. Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών Μορφές πολιτευμάτων: μοναρχία, δημοκρατία, αριστοκρατία-ολιγαρχία, δημοκρατία, αντιδημοκρατικά καθεστώτα, δικτατορία, σοσιαλιστικά καθεστώτα Το Πολίτευμα της Ελλάδας H Οι μαθητές σχολιάζουν τη φράση: στις αρχαίες μοναρχίες «όλοι ήταν δούλοι, γιατί δεν μπορούσαν να πουν το όχι» και τη συσχετίζουν με τη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα Καταγράφουν δικτατορικά καθεστώτα στην Ευρώπη: διάρκεια, πρωταγωνιστές, επιπτώσεις στο κοινωνικοπολιτικό και οικονομικό χώρο Συλλέγουν στοιχεία για τη δικτατορία των συνταγματαρχών στην Ελλάδα. Συλλέγουν προφορικές μαρτυρίες από γονείςεκπαιδευτικούς για τις εμπειρίες και τα βιώματά τους από εκείνη Φωτογραφίες, ντοκουμέντα, άρθρα σε εφημερίδες για δικτατορία Κινηματογραφικές ταινίες Προφορικές μαρτυρίες πρωταγωνιστών Λογοτεχνικά κείμενα Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο Πίνακες με θετικά και αρνητικά από τη χρήση του Διαδικτύου Συνομιλίες με άτομα που είχαν ενεργό δράση κατά της δικτατορίας των συνταγματαρχών και διώχθηκαν Επίσκεψη στη Βουλή. Εκθέσεις και κείμενα σχετικά με το ελληνικό Σύνταγμα Ευρωπαϊκό Σύνταγμα Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ι.Μ.Δ.Α) [9]

10 να διακρίνουν αντιδημοκρατικά και δικτατορικά καθεστώτα. Κατανόηση της έννοιας του Συντάγματος και των βασικών αρχών που το διέπουν. Κατανόηση και διάκριση των βασικών συνιστωσών της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας: τα χαρακτηριστικά του κράτους Δικαίου (δέσμευση των οργάνων του κράτους, κατοχύρωση ατομικών δικαιωμάτων, διάκριση των λειτουργιών), πολυφωνίααντιπροσώπευση και ρόλο κομμάτων Οι μαθητές θα μπορούν να αξιολογούν τις πολιτικές πράξεις, να παρακολουθούν τις κυρίαρχες πολιτικές τάσεις στην ιστορική τους διαδρομή και να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά τους. Θα είναι σε θέση να διεισδύουν στην έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης με αναφορά στο Σύνταγμα. Θα γνωρίζουν και θα μπορούν να μελετούν το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο του Συντάγματος του 1975, διακρίνουν τις βασικές του συνιστώσες, κατανοούν τη σημασία του για τη λειτουργία και τη διασφάλιση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Οι μαθητές θα είναι σε θέση να ανατρέχουν σε άρθρα του Συντάγματος για ποικίλα θέματα, θα δημοκρατία και ο ρόλος του πολίτη Α. Οι αξίες, οι αρχές και σύμβολα της δημοκρατίας Β. Εθνικότητα, ελληνική ιδιότητα του πολίτη και ευρωπαϊκή ταυτότητα Γ. Δικαιώματα-υποχρεώσεις Διακρίσεις δικαιωμάτων: ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά. Γενιές Δικαιωμάτων Άσκηση και κατάχρηση δικαιώματος Άμεση, έμμεσηαντιπροσωπευτική δημοκρατία, μορφές δημοκρατικής οργάνωσης στο σύγχρονο κόσμο. Έννοια αυτοδιοίκησης. Γνώσεις: αξίες, αρχές και σύμβολα της δημοκρατίας Εθνικότητα, ελληνική εθνικότητα-υπηκοότητα, ιδιότητα του πολίτη και ευρωπαϊκή ταυτότητα Το δικαίωμα της ψήφου Δημοκρατία και Σύνταγμα Το Σύνταγμα Κράτος Δικαίου Βασικά χαρακτηριστικά ελληνικών συνταγμάτων και του πρόσφατου Συντάγματος Τρόποι ψήφισης του την περίοδο και τη γενιά του Πολυτεχνείου. Καλούν επιστήμονες στο σχολείο για να συνομιλήσουν με αυτούς σχετικά με τα περιθώρια της δημοκρατίας Αναλύουν το πώς οι φοιτητές συνέβαλαν στην αμφισβήτηση και την ανατροπή του καθεστώτος; Καταγραφή θεμάτων γύρω από εκτελεστική, δικαστική και νομοθετική εξουσία, το ρόλο του πολίτη Οι μαθητές φτιάχνουν ένα βιβλίο για το Ελληνικό Σύνταγμα και εικονογραφούν τα άρθρα. Παρουσιάζουν σε ειδική εκδήλωση-ημερίδα τα βασικά στοιχεία του Συντάγματος. Συζητούν για τα κύρια άρθρα Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη (1789) [10]

11 διακρίνουν τις πολιτικές τάσεις των κομμάτων και θα αξιολογούν συγκεκριμένες πολιτικές πράξεις τους Θα επιζητούν εφαρμογές της κοινωνικής αλληλεγγύης που προβλέπεται από το Σύνταγμα. Η εκλογή αντιπροσώπων στο χώρο του σχολείου και η επίλυση προβλημάτων είναι η ευκαιρία μελέτης των κανόνων της δημοκρατικής ζωής (η αρχή της αντιπροσωπευτικότητας, η μυστική ψηφοφορία, η καθολική ψηφοφορία) Ανάλυση του ρόλου και του περιεχομένου της δημοκρατικής ζωής, του ρόλου του πολίτη Εμβάθυνση στις έννοιες: ελευθερίες, δίκαιο και δικαιοσύνη, η ασφάλειασιγουριά, ατομικό και συλλογικό δικαίωμα, ισότητα ανάμεσα στους πολίτες. Ανάλυση του αν το δίκαιο παρεμβαίνει στην επίλυση διαφορών και αντιδικιών-φιλονικιών. Συντάγματος-Δημοψήφισμα. Εκλογές Πολιτικά κόμματα-τρόποι συγκρότησης, δομής, οργάνωσης. Αρχές οργάνωσης κομμάτων Διάκριση εξουσιών: όργανα, αρμοδιότητες των τριών εξουσιών (νομοθετική, δικαστική, εκτελεστική) Η Ελλάδα ως δημοκρατική πολιτεία. Όργανα και λειτουργίες του ελληνικού Κράτους. Ο λαός (το εκλογικό σώμα). Η Βουλή. Εκτελεστική εξουσία: πρόεδρος της δημοκρατίας, Κυβέρνηση. (πολιτικές, διοικητικές αρμοδιότητες)δημόσιοι υπάλληλοι, Νομικά πρόσωπα Δικαστική εξουσία: είδη δικαστηρίων, απονομή δικαιοσύνης από δικαστές Πλουραλισμός και δημοκρατία Η δημοκρατική ζωή Η πολιτική ζωή Η κοινωνική ζωή Η δημόσια γνώμη και τα MME Α. Η πολιτική ζωή. Θεσμοί, αποκέντρωση, ευρωπαϊκό συμβούλιο, πολιτικά κόμματα, ο πολίτης και διάφορες μορφής δημοκρατικής συμμετοχής Β. Η κοινωνική ζωή: συνδικάτα, Συζητούν με επιχειρηματολογία για τον τρόπο οργάνωσης της δημοκρατικής ζωής, τα όριατους περιορισμούς και συσχετίζουν με τη σχολική κοινότητα Αναλύουν την έννοια της δημοκρατίας: δημοκρατία είναι μόνο οι συλλογικές αποφάσεις ή και κάτι περισσότερο; Αναζητούν πληροφορίες για την έννοια της αντιπροσωπευτικής [11]

12 συνένωση συμφερόντων Γ. Η δημόσια γνώμη και ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. Ο ρόλος του Διαδικτύου και άλλων κοινωνικών δικτύων Τοπική αυτοδιοίκηση (Πρώτη βαθμίδα: δήμοι-κοινότητες, Δεύτερη βαθμίδα: νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις) Συνδικαλισμός Μορφές δημοκρατικής διακυβέρνησης έμμεσης, άμεσης δημοκρατίας και της περιεκτικής δημοκρατίας; Αναλύουν το ρόλο του πολίτη στη σύγχρονη κοινωνία. Καταγράφουν θέσεις και αντιθέσεις, απόψεις αναφορικά με τα όρια, τις δυνατότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών. Συζητούν με συνδικαλιστές για το ρόλο των συνδικάτων, του συνδικαλισμού. Συλλέγουν άρθρα από το Διαδίκτυο για τον συνδικαλισμό σε άλλες χώρες. Καταγράφουν τα προβλήματα από τη χρήση του Διαδικτύου. Στέλνουν mail σε υπεύθυνους για τους κινδύνους και για τον τρόπο συμβουλευτικής παρέμβασης στα νεαρά άτομα. Συζητούν για τα όρια χρήσης του Διαδικτύου στο χώρο του σχολείου και του σπιτιού. Καταγράφουν μορφές παραβατικότητας που έχουν καταγραφεί στο Διαδίκτυο και έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο Άσκηση των μαθητών σε συγκεκριμένες καταστάσεις με βάση νομοθετικά κείμενα [12]

13 ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι μαθητές φτιάχνουν ένα βιβλίο για το Ελληνικό Σύνταγμα και εικονογραφούν τα άρθρα. Παρουσιάζουν σε ειδική μέρα τα βασικά στοιχεία του Συντάγματος. Εισηγούνται τη συζήτηση επί ορισμένων πολύ καίριων θεμάτων 3 η Διδακτική Ενότητα ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ-ΝΕΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Διάρκεια: 12 ώρες Οι μαθητές θα κατανοήσουν τι σημαίνουν τα δικαιώματα για τον πολίτη. Θα μάθουν να διακρίνουν τις κατηγορίες των δικαιωμάτων ώστε να τα ασκούν και τα διεκδικούν στην καθημερινή τους ζωή. Θα μπορούν να επισημαίνουν περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων και να οργανώνουν αγώνες για την ελεύθερη άσκησή τους. Θα γνωρίζουν τα καθήκοντά τους ως πολιτών και θα συνειδητοποιήσουν ότι αυτό αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος και την αρμονική συμβίωση των πολιτών. Θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους ως πολιτών, πολιτικά, φορολογικά, κοινωνικά και να συμπεριφέρονται ως υπεύθυνοι Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Πολίτη. Δικαιώματα των πολιτών. Δικαιώματα του ατόμου: ελευθερία, ισότητα, ιδιωτική ζωή, τύπος, προσωπική ασφάλεια και δικαστική προστασία, ιδιοκτησία, κοινωνικά δικαιώματα. Υποχρεώσεις πολιτών. Κοινωνία Πολιτών. Η ασφάλεια και η ειρήνη. Η αναζήτηση της ειρήνης. Η κοινωνική ασφάλιση, η διεθνής συνεργασία. Νέοι κίνδυνοι (περιβαλλοντικοί, τεχνολογικοί, βιοηθικοί). Η άσκηση ελευθερίων στην Ελλάδα: ατομικές και συλλογικές ελευθέριες, η σταδιακή απόκτηση των ελευθεριών με έμφαση στην ελευθερία της συνείδησης, την ελευθερία έκφρασης, τις πολιτικές και συνδικαλιστικές Οι μαθητές συζητούν με επιχειρήματα πάνω στα παρακάτω θέματα: Η ελευθερία μας μέσα στην κοινωνία δεν έχει όρια; Αν ναι ως πού φτάνουν τα όριά της; Τα δικαιώματα είναι για όλους τα ίδια; Πού σταματάνε τα δικαιώματα και πού αρχίζουν οι υποχρεώσεις; Γιατί παλιότερα δεν ψήφιζαν οι γυναίκες; Πώς μια πολιτιστική, περιβαλλοντική ή άλλη οργάνωση έξω από τον κυβερνητικό και γενικότερα τον κομματικό χώρο μπορεί να παρέμβει στην πολιτική ζωή και τι μπορεί να κατορθώσει; Η παρουσίαση των βασικών μορφών που μπορεί να πάρει η ελευθερία σήμερα μέσα στην πολιτεία μπορεί να συσχετιστεί Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 1948 (άρθρο 13) Ευρωπαϊκή σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου (άρθρα 9, 10, 11) Σύνταγμα Διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού 1984 (άρθρα 12-1, 13, 14-1 και 3) Κανονισμοί λειτουργίες του Γυμνασίου Κανονισμοί λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα για τις αξίες, τα ανθρωπινά δικαιώματα και την ισότητα των φύλων Υπουργείο προστασίας του πολίτη Δικαιώματα του Παιδιού Συνήγορος του Παιδιού [13]

14 και αλληλέγγυοι προς τους άλλους. Θα κατανοήσουν την αναγκαιότητα για την αποτελεσματική παρέμβαση των πολιτών στην πολιτική ζωή μέσα από δημοκρατικά οργανωμένες ενώσεις, συλλόγους κ.τ.λ. και θα συνειδητοποιήσουν τη σημασία της κοινωνίας των πολιτών. Συνειδητοποίηση ότι η άσκηση των βασικών ελευθεριών πρέπει να λαμβάνει υπόψη της το συλλογικό συμφέρον. ελευθερίες, το δικαίωμα στο σεβασμό και στην ιδιωτική ζωή Η χρήση ελευθεριών και οι κοινωνικές απαιτήσεις: η δημοκρατία αναγνωρίζει τις ελευθερίες, αλλά η άσκηση αυτών απαιτεί τον σεβασμό του συλλογικού συμφέροντος. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Προστασία της αξιοπρέπειας και της υγείας του παιδιού. Το αίσθημα της Αλληλεγγύης Η θεσμοθετημένη αλληλεγγύη Κοινωνική ασφάλιση Κοινωνική πρόνοια Εργασία και κοινωνική ασφάλεια Άμυνα-προστασία και ασφάλεια Ο ρόλος της Αστυνομίας- Πυροσβεστική-Στρατός Πρόληψη κινδύνων, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης Ασφάλεια στην καθημερινότητα Εθνική ασφάλεια Διεθνής Ασφάλεια με τα βιώματα των μαθητών μέσα στο σχολείο και την καθημερινή ζωή. Σε συνεργασία με το μάθημα της Ιστορίας και με βάση συγκεκριμένες καταστάσεις οι μαθητές δίνουν απαντήσεις στα εξής ερωτήματα: Κάθε ελευθερία βρίσκει τα όριά της στο σεβασμό της ελευθερίας των άλλων Οι ελευθερίες καθορίζουν και προσδιορίζονται και από τα όριά τους Η χρήση τους δημιουργεί αντιθέσεις μεταξύ διαφόρων ομάδων της κοινωνίας Καταγραφή του ρόλου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι μαθητές ερευνούν και καταγράφουν το ρόλο του Συνηγόρου του παιδιού στο πεδίο της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού. Αναλύουν το ρόλο του Συνηγόρου του παιδιού στην ενίσχυση των μαθητικών κοινοτήτων και τη δημιουργία Ομάδων Εφήβων [14]

15 Να κατανοήσουν οι μαθητές τις λειτουργίες του Κράτους, την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, τη διάκριση των λειτουργιών της κρατικής εξουσίας και την έννοια του εκλογικού σώματος. Επίσης θα συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης για τη λειτουργία της δημοκρατίας Θα συνειδητοποιήσουν την αξία του δικαίου, του νόμου Οι μαθητές θα κατανοήσουν ότι το δίκαιο προσδιορίζει τις σχέσεις μεταξύ των ατόμων μέσα στην κοινωνία. 4 η Διδακτική Ενότητα ΝΟΜΟΣ-ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Διάρκεια: 12 ώρες Έννοια-προέλευση και εξέλιξη του Δικαίου Κανόνες Ηθικής και κανόνες δικαίου. Διαφορές Υποκείμενα δικαίου. Τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα. Διακρίσεις δικαίου Νομοθετική λειτουργία: σύνθεση της Βουλής. Αρμοδιότητες της Βουλής Εκτελεστική λειτουργία. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κυβέρνηση Η δικαστική λειτουργία Σύγκριση ελληνικού και ευρωπαϊκού Δικαίου Η δικαιοσύνη διασφαλίζει το σεβασμό του Δικαίου Δίκαιο ανηλίκων Το Δίκαιο κωδικοποιεί τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων μέσα στην κοινωνία Διάκριση νομοθετικών κειμένων ανάλογα με τη φύση τους και την ιεραρχία τους Σχέση διεθνούς-ευρωπαϊκού και ελληνικού δικαίου. Η δικαιοσύνη διασφαλίζει το Οι μαθητές παρακολουθούν ταινίες και μελετούν λογοτεχνικά κείμενα για να κατανοήσουν τη σημαντική δημοκρατική αρχή της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία Οι μαθητές αντιμετωπίζουν το Νόμο και τις διαστάσεις του στην καθημερινότητα. Παράδειγμα ευρωπαϊκής οδηγίας που επιβάλλεται στο εθνικό δίκαιο (Ζώνη Natura 2000) Ανάλυση του δικαίου των ανηλίκων για την καταγραφή της εξέλιξης του δικαίου Οι μαθητές συζητούν με επιχειρηματολογία: γιατί πρέπει να υπάρχει δίκαιο, κανόνες δηλαδή που να ρυθμίζουν υποχρεωτικά την κοινωνική μας συμπεριφορά; Μήπως αυτό περιορίζει την ελευθερία μας; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ δικαίου και ηθικής; Είναι το Δίκαιο αμετάβλητο ή μήπως επηρεάζεται από τις κοινωνικές μεταβολές; [15] Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, άρθρο 11 «Κατηγορώ» Εμίλ Ζολά «Εις το όνομα του πατρός» Τζόρνταν Κανάλι Βουλής Θεσμός της Βουλής των Εφήβων (ιστορίαθέματα-εξέλιξη) Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 1948 (άρθρα 8 και 10) Ποινικός-αστικός κώδικας Καταστατικό Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Η Μεγάλη Επιγραφή της Γόρτυνας στην Κρήτη (από τα αρχαιότερα γραπτά νομοθετικά κείμενα της Ευρώπης (μέσα 5 ου αι. π.χ.)

16 σεβασμό στο Δίκαιο. Η Δικαιοσύνη έχει ως αποστολή να προστατεύει, να τιμωρεί και να επιλύει τις συγκρούσεις Σε ποιους κλάδους διακρίνονται οι κανόνες δικαίου; Μπορεί η δεσμευτικότητα του νόμου να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στο γεγονός της επιβολής του; Οι μαθητές αναλύουν τη φράση των Ρωμαίων: αυστηρός νόμος, αλλά νόμος (dura lex, sed lex). ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι μαθητές αναλύουν: γιατί πρέπει να υπάρχει δίκαιο, κανόνες δηλαδή που να ρυθμίζουν υποχρεωτικά την κοινωνική μας συμπεριφορά; Μήπως αυτό περιορίζει την ελευθερία μας; Επεξεργάζονται γραπτώς: Είναι το Δίκαιο αμετάβλητο ή μήπως επηρεάζεται από τις κοινωνικές μεταβολές; Στο τέλος της κάθε ενότητας οι μαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες τους και αξιολογούνται για αυτές. Ακολούθως διαμορφώνονται νέες ομάδες και αναλαμβάνουν την επόμενη θεματική ενότητα. 5 η Διδακτική Ενότητα ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Διάρκεια 10 ώρες Παροχή πληροφοριών και γνώσεων για την κατανόηση των λόγων δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), των στόχων της, των λόγων ένταξης της Ελλάδας στην Ε.Ε., καθώς και του ρόλου της στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού Θεσμοί και πολιτικές της ευρωπαϊκής ένωσης. Ιστορική επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Βασικοί θεσμοίόργανα της Ε.Ε. Διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ε.Ε. Βασικές πολιτικές της Ε.Ε. Πολιτική ενοποίηση. Ο Ευρωπαίος πολίτης Πόσο επηρεάζει τη ζωή μας η Ευρωπαϊκή Ένωση; Ποια οφέλη αποκόμισε η ευρωπαϊκή ήπειρος από τη λειτουργία της Ε.Ε.; ποια οφέλη αποκόμισε η Ελλάδα από την ένταξή της στην Ε.Ε.; Πώς πραγματοποιείται η ενωσιακή διαδικασία και πώς θα μεταβεί η Ε.Ε. από την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Χάρτης Θεμελιωδών δικαιωμάτων el.htm Πύργος της Βαβέλ Απόσπασμα από τη δήλωση του Schuman [16]

17 Ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας μέσα από τη διάσταση της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς χωρίς εθνοκεντρικές και ρατσιστικές τάσεις. Συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ευρωπαίων πολιτών μέσα στην πολυπολιτισμική ευρωπαϊκή κοινωνία Σύνδεση της Διεθνούς Κοινότητας με τα σύγχρονα διεθνή προβλήματα. Γνωριμία με το έργο των Διεθνών Κυβερνητικών και Μη Κυβερνητικών Οργανισμών. Κατανόηση του οικουμενικού χαρακτήρα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους. Γνωριμία της διεθνούς θέσης της Ελλάδας (σε συνεργασία με το μάθημα της Γεωγραφίας) Ευρωπαϊκή ένωση: έννοια, όργανα, λειτουργία Ευρώπη και ευρωπαίος πολίτης: ευρωπαϊκή οργάνωση, λειτουργία της ΕΕ, ο ρόλος των κρατών και των πολιτών στην ΕΕ, ευρωπαϊκή ταυτότητα, σύμβολα/συμβολισμοί. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του ευρωπαίου πολίτη, σεβασμός των άλλων, αποδοχή του διαφορετικού, ενεργοποίηση, συμμετοχή, δράση Ευαισθητοποίηση απέναντι σε οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα στην Ευρώπη και τον κόσμο: ανεργία, φτώχεια, αειφορία, μετανάστευση, υγεία. Παγκοσμιοποίηση: ρόλος και προβλήματα της παγκοσμιοποίησης, πλανητικά προβλήματα (διασύνδεση, διαπλοκή, αλληλεξάρτηση, ανισότητες, χώρες του Τρίτου Κόσμου), οικονομικά προβλήματα και κοινωνικές διαφορές-ανισότητες, παγκόσμια προβλήματα του προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, φυσικές καταστροφές διασυνοριακά η διαφορετικότητα των πολιτισμών και το αίσθημα του πολιτικού σχεδίου-προγράμματος της ευρωπαϊκής ένωσης, η οικονομική στην πολιτική ενοποίηση; Πόσο ικανοποιητική είναι η συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στη λειτουργία της Ε.Ε. και πώς μπορεί να ενισχυθεί; Ποια πλεονεκτήματα παρέχει η Ε.Ε. στους νέους των χωρών μελών της; Τι είναι οι νομικές πράξεις της Ε.Ε; Οι μαθητές καταγράφουν τις αποφάσεις που προκύπτουν από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, του Άμστερνταμ και της Νίκαιας Οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες για την κοινή αγροτική πολιτική της Ε.Ε. Μελετούν τους όρους: «διασυνοριακή δικαστική συνεργασία», αρχή επικουρικότητας της 9 ης Μαίου 1950 Συνθήκη του Μάαστριχτ 1992 Συνθήκη του Άμστερνταμ 1997 Οικονομική και Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε) Συνθήκη της Νίκαιας 2001 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Comenius, etwinning, Leonardo [17]

18 κοινότητα των γλωσσών και των πολιτισμών που αποτελείται (σε συνεργασία με το πρόγραμμα της γεωγραφίας και της ιστορίας) Συνθήκη Σένγκεν Ευρωπαϊκή ιθαγένεια Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συμβούλιο της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο «Θεσμικό Τρίγωνο» Ευρωπαϊκές συνθήκες Διαδικασίες λήψης απόφασης στην Ε.Ε. Βασικές πολιτικές της Ε.Ε. Η Διεθνής Κοινότητα Οι διεθνείς σχέσεις και το διεθνές δίκαιο Οι διεθνείς οργανισμοί Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) Το Ν.Α.Τ.Ο. Οι ΜΚΟ Τα ανθρώπινα δικαιώματα-το ανθρωπιστικό δίκαιο Η παγκοσμιοποίηση Η θέση της Ελλάδας στον κόσμοη άσκηση της εξωτερικής πολιτικής [18]

19 Ο ελληνικός πολιτισμός Η ελληνική ναυτιλία Ο ελληνισμός της Διασποράς Πολυεθνικές επιχειρήσεις, διαφορετικά νομίσματαισοτιμίες- Παγκόσμια Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Οικονομική παγκοσμιοποίηση, διεθνείς μετακινήσεις κεφαλαίων, διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί, διεθνείς μετακινήσεις, Διεθνής Οργανισμός εμπορίου, διεθνές γραφείο εργασίας. διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF, Greenpeace ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Oι μαθητές καταγράφουν το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων για την ανάπτυξη της έννοιας του πολίτη της Ένωσης και αναλύουν τα δικαιώματα που αφορούν την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την ισότητα, την αλληλεγγύη, την ιθαγένεια, τη δικαιοσύνη Οι μαθητές φτιάχνουν χάρτη στον οποίο αποτυπώνουν την εξέλιξη της Ε.Ε. και τη διεύρυνση των χωρών [19]

20 6 η Διδακτική Ενότητα Συνολική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κάθε παιδιού ξεχωριστά Διάρκεια 2 ώρες Ανατροφοδότηση και αναστοχασμός των εκπαιδευτικών για το έργο τους.. Οι μαθητές τοποθετούνται κριτικά απέναντι στα σύγχρονα προβλήματα Βασικές γνώσεις σε σχέση με τη συνολική εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία. Συνολική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κάθε παιδιού ξεχωριστά με βάση τη συμμετοχή σε όλες τις διδακτικές ενότητες,. Συμμετοχή των παιδιών στην αξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής εργασίας. Ενημέρωση του κάθε παιδιού και των γονέων για το επίπεδο του επιτεύγματος και την πρόοδό του. Αθήνα, 15 Απριλίου 2011 [20]

\ȵ.Ʌ ɁȵɃ

\ȵ.Ʌ ɁȵɃ 2007-13\.. & \.. 1-2-3 MIS: 295450 2007-13\.. & \.. 1-2-3 MIS: 295450 1. Ειδικοί σκοποί του μαθήματος: Το μάθημα Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στην Γ Γυμνασίου επιδιώκει: Α. Να προσφέρει στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες του βιβλίου των κ.κ. Μάραντου και Θεριανού: ΚΕΦ. 1: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1.1 Άνθρωπος:

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 3.3 ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 Άρθρο 1 του Συντάγματος Tο πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευόμενη Kοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος βασικών ικανοτήτων «Πολιτειακή Παιδεία» της Α τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος βασικών ικανοτήτων «Πολιτειακή Παιδεία» της Α τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, 18-04-2013 Αριθ. Πρωτ. 53600/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 6.1 Κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση 6.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 1/13 Ένταξη και ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο Οριοθέτηση ορθών συμπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο υποβολής Ερευνητικής Εργασίας. Στοιχεία υπεύθυνων καθηγητών. Παιδαγωγική διαδικασία

Σχέδιο υποβολής Ερευνητικής Εργασίας. Στοιχεία υπεύθυνων καθηγητών. Παιδαγωγική διαδικασία Σχέδιο υποβολής Ερευνητικής Εργασίας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Σχολική Μονάδα : 3 ο Γενικό Λύκειο Αμπελοκήπων Τίτλος ερευνητικής εργασίας : Ανθρώπινα Δικαιώματα Το δικαίωμα στη ζωή Στοιχεία υπεύθυνων καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ Το βιβλίο για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία - Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) αποτελεί σύνθεση μερών τριών ήδη υπαρχόντων βιβλίων (Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση του ερωτήματος κρίνεται ως ασαφής και μάλλον ασύμβατη με το

Η διατύπωση του ερωτήματος κρίνεται ως ασαφής και μάλλον ασύμβατη με το ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ ΓΙΟΥΛΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Έχω, έχεις, έχει, όλοι έχουν δικαιώματα στο δημοκρατικό σχολείο.

Έχω, έχεις, έχει, όλοι έχουν δικαιώματα στο δημοκρατικό σχολείο. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ TEACHERS 4 EUROPE Έχω, έχεις, έχει, όλοι έχουν δικαιώματα στο δημοκρατικό σχολείο. 11ο Δημοτικό σχολείο Χαϊδαρίου Ε Τάξη ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 10/4/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Βεμπεριανές απόψεις για την Εκπαίδευση Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 12ο (σελ. 274 282) 2 Max Weber (1864 1920) Βεμπεριανές απόψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας ανά τον Κόσμο και αναζητώντας πτυχές της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης

Ταξιδεύοντας ανά τον Κόσμο και αναζητώντας πτυχές της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης Ταξιδεύοντας ανά τον Κόσμο και αναζητώντας πτυχές της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης Βιωματικές εμπειρίες ενός περιηγητή ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ nmontechristo@yahoo.com Σεμινάριο «Παγκόσμια Εκπαίδευση» Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες Δημιουργός: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ [94] ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ υλικές-οικονομικές πολιτικές πνευματικές ηθικές κοινωνικές αισθητικές θρησκευτικές ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παγκοσμιοποίηση έχει διαταράξει την παραδοσιακή διεθνή κατάσταση. Σαρωτικές αλλαγές, οικονομικές και κοινωνικές συντελούνται ήδη, η ροή των γεγονότων έχει επιταχυνθεί και η πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2551 19 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 105559/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος βασι κών ικανοτήτων «Πολιτειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THEAM TRAINING HEALTHCARE MULTIDISCIPLINARY TEAMS ON CHILDREN S RIGHTS AND ON CHILD-FRIENDLY JUSTICE (THEAM) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Για τη δημοκρατία έγιναν κινήματα, εξεγέρσεις, επαναστάσεις, εμφύλιοι πόλεμοι. διώχθηκαν, βασανίστηκαν άνθρωποι και τιμήθηκαν τυραννοκτόνοι. Αποτέλεσε όχι μόνο το σκοπό κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση -Η έννοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης επιχειρεί να συλλάβει τις περίπλοκες σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα κυβερνητικά επίπεδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στη σπουδαιότητα των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης. Αρχικά τονίζει πως

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεσμοί και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεσμοί και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1203005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεσμοί και Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1220 Διδάσκων: Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΧΟΣ 2 ος : Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΧΟΣ 2 ος : Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΧΟΣ 2 ος : Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού Η ξεκάθαρη εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής του Υ.Π.Π. στη σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ Μια σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογές - εκλογικά συστήματα

Εκλογές - εκλογικά συστήματα Εκλογές - εκλογικά συστήματα Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες Δημιουργός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ-ΣΥΝΑΧΙΡΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΑΘΗΝΑ 2011 Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία - Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία είναι η περίοδος της μετάβασης από την παιδική στην ώριμη ηλικία κι έχει για κέντρο της την ήβη.

Εφηβεία είναι η περίοδος της μετάβασης από την παιδική στην ώριμη ηλικία κι έχει για κέντρο της την ήβη. Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: ΟΡΙΣΜΟΣ Έκφραση Έκθεση Α Λυκείου Θέμα: «Εφηβεία» Εφηβεία είναι η περίοδος της μετάβασης από την παιδική στην ώριμη ηλικία κι έχει για κέντρο της την ήβη. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ "TEACHERS 4 EUROPE" Θέμα Σχεδίου Εργασίας: (Euro) Coin Story Δημιουργία ψηφιακού παραμυθιού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ TEACHERS 4 EUROPE Θέμα Σχεδίου Εργασίας: (Euro) Coin Story Δημιουργία ψηφιακού παραμυθιού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ "TEACHERS 4 EUROPE" Θέμα Σχεδίου Εργασίας: (Euro) Coin Story Δημιουργία ψηφιακού παραμυθιού Δημοτικό Σχολείο Υλοποίησης: Ιδ. Εκπαιδευτήρια ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Εκπαιδευτικός: Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενότητα 06: Σκοποί και Στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Το 9 ο κεφάλαιο αποτελείται από πέντε ενότητες, οι οποίες προβλέπεται να διδαχθούν σε 6 διδακτικές ώρες. Α. Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι διδακτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Καρράς Γιώργος Κοινωνιολόγος - Οικονομολόγος

Περιεχόμενα. Καρράς Γιώργος Κοινωνιολόγος - Οικονομολόγος Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Το Δίκαιο... 2 1.1 Έννοια, προέλευση και εξέλιξη του Δικαίου... 2 1.2 Κανόνες ηθικής και κανόνες δικαίου: η διαφορά... 3 1.3 Υποκείμενα δικαίου... 3 1.4 Διακρίσεις Δικαίου... 4

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017»

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΟΧΟΣ 3 ος : Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία. Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία. Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο Γιάννης Αλήθειας «Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία Ο Αθηναίος του Χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο» Α Έκδοση : Ιούνιος 2010 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 4.1 Η πολιτική 4.1 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1/21 Η λέξη πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κεφάλαιο 1 ο 1.1 ΆΝΘΡΩΠΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΝ 1/6 Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Ζ. Διδακτική της Πληροφορικής II

Ομάδα Ζ. Διδακτική της Πληροφορικής II Διδακτική της Πληροφορικής II Ομάδα Ζ Γούλιας Νίκος Σκούρτης Τάσος Πινήτας Γιώργος Λαζαρίδης Λάζαρος Πεχλιβανίδου Κατερίνα Μαρμαροκόπος Γιώργος Σταγκοπούλου Αλεξάνδρα 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Θεσμοί, Όργανα και Δομή της Δημόσιας Διοίκησης Χαρίτα Βλάχου Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ Σήμερα Ποιό είναι το πολίτευμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στοιχεία εκπαιδευτικού Ονοματεπώνυμο: Μαρκαντωνάτος Δημήτρης Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ειδικότητα: Φιλόλογος E-mail: dmark@acn.gr, dmark@sch.gr Τίτλος μαθήματος: Οι θεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης Ομάδα Εργασίας Έλενα Ελληνιάδου Ζωή Κλεφτάκη Νικόλαος Μπαλκίζας Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

1η Συνάντηση Διά βίου εκπαίδευση & συνδικάτο σ. 17-34

1η Συνάντηση Διά βίου εκπαίδευση & συνδικάτο σ. 17-34 1η Συνάντηση Διά βίου εκπαίδευση & συνδικάτο σ. 17-34 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1 Δραστηριότητες Γνωριμία & συνεργασία των μελών της ομάδας γνωριμίας & σ. 19 συνεργασίας των εκπαιδευομένων ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1 (Ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016

Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016 Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016 «Ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και προώθηση της ισότητας και του σεβασμού, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της

Διαβάστε περισσότερα

Δ φάση: Ώρα για δράση!

Δ φάση: Ώρα για δράση! Δ φάση: Ώρα για δράση! 125 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Δ φάσης Η Δ φάση του προγράμματος προτείνει την υλοποίηση μιας δράσης από τους μαθητές σε συνεργασία με φορείς ή άτομα που μπορούν να τους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Εσπερίδα «Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα» Ρόδος, 22 Μαρτίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Γ. Κανελλαΐδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

17η ιδακτική Ενότητα ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ

17η ιδακτική Ενότητα ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ 17η ιδακτική Ενότητα ΑΡΧΗ ΤΗ ΙΑΚΡΙΗ ΤΩΝ ΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΑ ΠΟΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ Απόσπασµα από το ύνταγµα που ψήφισε η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας το Μαΐο του 1827 το αρ. 5 Η κυριαρχία ενυπάρχει στο Έθνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα.

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα. Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα. Το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψη Ηρακλείου, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, λειτουργεί με σκοπό την πρόληψη της χρήσης ψυχοδραστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: 40 ή 41 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: 25 ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχύτητα Πολλαπλασιασμός και αχρήστευση γνώσεων Τεχνολογική επανάσταση Παγκοσμιοποίηση δικτύων Πολυπολιτισμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει στο άρθρο 27- Βιοτικό επίπεδο. Το παιδί έχει δικαίωμα σε ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής.

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει στο άρθρο 27- Βιοτικό επίπεδο. Το παιδί έχει δικαίωμα σε ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής. ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ Παιδιά σε Κίνδυνο Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει στο άρθρο 27- Βιοτικό επίπεδο. Το παιδί έχει δικαίωμα σε ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής.

Διαβάστε περισσότερα