Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψηφιακές Βιβλιοθήκες"

Transcript

1 Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries) που επιτρέπουν την εύκολη και ταχύτατη πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε ψηφιακή µορφή. Η έννοια της ψηφιακής βιβλιοθήκης εµφανίζεται για πρώτη φορά το 1945 στο έργο του Vannenar Bush ο οποίος επινόησε το Memex. Αυτό δεν ήταν παρά µία µηχανική συσκευή βασισµένη στην τεχνολογία των microfilms που χρησιµοποιούσε την έννοια του υπερκειµένου και των συστηµάτων ανάκτησης πληροφοριών. Ωστόσο οι πρώτες πραγµατικές εφαρµογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε διαδικασίες διαχείρισης βιβλιοθηκών, ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1950 από την IBM η οποία υλοποίησε συστήµατα διάτρητων καρτών για τη διαχείριση του πληροφοριακού υλικού που ήταν αποθηκευµένο σε βιβλιοθήκες. Η πιο σηµαντική από αυτές τις προσπάθειες ήταν η δηµιουργία του MARC (Machine Readable Cataloging) ενός προτύπου που επέτρεπε την ψηφιοποίηση του καταλόγου πληροφοριών της βιβλιοθήκης. Από την άλλη πλευρά, η καθιέρωση του όρου «ψηφιακή βιβλιοθήκη» πέρασε και αυτή από πολλά στάδια. Το 1965 ο J. C. R. Licklider χρησιµοποίησε τον όρο βιβλιοθήκη του µέλλοντος (library of the future) για να περιγράψει ένα ειδικό τύπο βιβλιοθήκης βασισµένο εξ ολοκλήρου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ενώ δέκα χρόνια αργότερα ο F. W. Lancaster αναφέρθηκε στη βιβλιοθήκη χωρίς χαρτί (paperless library). Την ίδια περίπου εποχή, ο Ted Nelson επινόησε τις έννοιες του υπερκειµένου και του υπερχώρου και ανέλυσε αρκετές από τις παραµέτρους που θα χαρακτήριζαν τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήµατος αν και ο ίδιος ποτέ δεν υλοποίησε κάτι τέτοιο. Άλλοι όροι που χρησιµοποιήθηκαν για να περιγράψουν αυτό το νέο τύπο βιβλιοθήκης, είναι οι όροι εικονική βιβλιοθήκη (virtual library), ηλεκτρονική βιβλιοθήκη (electronic library) και βιβλιοθήκη χωρίς τοίχους (library without walls). Όσον αφορά τον όρο ψηφιακή βιβλιοθήκη που τελικά καθιερώθηκε και χρησιµοποιείται στις µέρες µας, αυτός έχει επινοηθεί από τον οργανισµό Digital Libraries Initiative ο οποίος το 1994 χρηµατοδοτήθηκε από το Εθνικό ίδρυµα Ερευνών των Ηνωµένων Πολιτειών, το Ινστιτούτο ARPA (Advanced Research Project Agency) και τη NASA µε 24.4 εκατοµµύρια δολάρια για να διερευνήσει τη σκοπιµότητα της δηµιουργίας και χρήσης ψηφιακών βιβλιοθηκών καθώς και τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά τους. Αν και ο όρος ψηφιακή βιβλιοθήκη έχει σήµερα καθιερωθεί και χρησιµοποιείται από το σύνολο της επιστηµονικής κοινότητας, εν τούτοις η ερµηνεία που επιδέχεται δεν είναι µία και µοναδική αλλά εξαρτάται από την οπτική γωνία από την οποία την αντιλαµβάνεται ο καθένας. Έτσι από την πλευρά της διαδικασίας ανάκτησης πληροφορίας η ψηφιακή βιβλιοθήκη παραπέµπει σε µία µεγάλη βάση δεδοµένων που περιέχει την πληροφορία που αναζητούµε, ενώ για τους ανθρώπους εκείνους που εργάζονται σε εφαρµογές υπερκειµένου η ψηφιακή βιβλιοθήκη δεν είναι παρά µια εφαρµογή τέτοιων µεθόδων. Τυπικά παραδείγµατα ερµηνειών και εφαρµογών της έννοιας της ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι τα ακόλουθα: Για ένα επιστήµονα του χώρου της πληροφορικής ή ένα προγραµµατιστή, η ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι µία συλλογή εφαρµογών ή αλγορίθµων. Για ένα προµηθευτή βάσεων δεδοµένων ή κάποιο παροχέα επιστηµονικών εγγράφων, η ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι το σύνολο των δεδοµένων της βάσης ή των εγγράφων που είναι αποθηκευµένα σε ψηφιακή µορφή.

2 2 Για µία µεγάλη επιχείρηση ή οργανισµό η ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι το σύστηµα διαχείρισης των εγγράφων τους που επιτρέπει τη διαχείριση των δεδοµένων τους τα οποία είναι αποθηκευµένα σε ψηφιακή µορφή. Για ένα εκδότη, η ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι το σύνολο των βιβλιογραφικών πηγών που βρίσκονται δηµοσιευµένες στο παγκόσµιο διαδίκτυο σε ψηφιακή µορφή ή κατάλογοι πάσης φύσεως. Μιλώντας γενικά, ο όρος ψηφιακή βιβλιοθήκη περιγράφει ένα κατανεµηµένο υπολογιστικό περιβάλλον που απλοποιεί σηµαντικά τις λειτουργίες της δηµιουργίας, αποθήκευσης, διαχείρισης και επαναχρησιµοποίησης του ψηφιακού υλικού που περιέχει και επιτρέπει την πραγµατοποίηση προηγµένων διαδικασιών όπως είναι η αναζήτηση σε πολυµεσικές βάσεις δεδοµένων και η ανάκτηση πληροφορίας και η εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα µέσα από το περιβάλλον του ιστού του παγκόσµιου διαδικτύου. Η βασική της δοµή περιλαµβάνει τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισµό για τη δηµιουργία, αποθήκευση και προσπέλαση του ψηφιακού υλικού µαζί µε το αναγκαίο σε κάθε περίπτωση λογισµικό για τη διαχείριση και οργάνωση του υλικού, τη δηµιουργία ευρετηρίων και καταλόγων και την αναζήτηση πληροφοριών σε αυτό. Ας σηµειωθεί πως αυτές οι λειτουργίες αφορούν τη γενική περίπτωση µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης ενώ από εκεί και πέρα υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα µε το εάν η βιβλιοθήκη είναι προσωπική, δηµόσια, εµπορική ή εκπαιδευτική. Ωστόσο σε όλες τις περιπτώσεις η λειτουργία της στηρίζεται σε τεχνικές και µεθόδους που συναντώνται στο χώρο των βάσεων δεδοµένων µε την έµφαση να δίδεται στην ακεραιότητα και προστασία του αποθηκευµένου ψηφιακού υλικού. Αν και θα µπορούσε κανείς να ισχυρισθεί πως ο παγκόσµιος ιστός συνιστά τη µεγαλύτερη ψηφιακή βιβλιοθήκη που είναι δυνατό να βρεθεί, εν τούτοις αυτό δεν είναι σωστό. Πράγµατι, αν και η διαδικασία αναζήτησης στον παγκόσµιο ιστό µπορεί να οδηγήσει στην ανάκτηση χιλιάδων εγγράφων σε ψηφιακή µορφή (κυρίως αρχεία τύπου DOC, PS και PDF), ο τρόπος µε τον οποίο αυτή πραγµατοποιείται δεν γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες που έχουν τεθεί για τις ανάλογες διαδικασίες των ψηφιακών βιβλιοθηκών αλλά χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα προβλήµατα: Η διαδικασία αναζήτησης είναι άναρχη και διαφοροποιηµένη Η οργάνωση της πληροφορίας ανά θεµατική ενότητα δεν είναι δυνατή Ο παγκόσµιος ιστός δεν υποστηρίζει τη σύνθετη αναζήτηση δια του καθορισµού τιµών πεδίων και υπο-πεδίων ή συνδυασµούς αυτών, ενώ επιπλέον η διαδικασία της αναζήτησης δεν είναι ακριβής και πολλές φορές οδηγεί σε εσφαλµένα αποτελέσµατα. Η έννοια του συγγραφέα δεν είναι σαφής αφού ο καθένας µπορεί να δηµοσιεύσει οτιδήποτε και ανώνυµα και εποµένως η τήρηση των πνευµατικών δικαιωµάτων δεν διασφαλίζεται. Τα ψηφιακά αντικείµενα του παγκόσµιου ιστού µπορεί να αποµακρυνθούν από τις σελίδες στις οποίες βρίσκονται ανά πάσα χρονική στιγµή και χωρίς ο χρήστης να ενηµερωθεί ποτέ και από κανένα για αυτή τη µεταβολή. Η πιστοποίηση της ορθότητας, αξιοπιστίας και ακεραιότητας του ψηφιακού υλικού που βρίσκεται στο παγκόσµιο διαδίκτυο δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί µε κανένα τρόπο. Για όλους τους παραπάνω λόγους ο παγκόσµιος ιστός δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να χαρακτηριστεί ως ψηφιακή βιβλιοθήκη ας σηµειωθεί ωστόσο πως η δοµή και η οργάνωση του παγκόσµιου ιστού µαζί µε την ποιότητα του ψηφιακού υλικού που δηµοσιεύεται σε αυτόν βελτιώνονται µε την πάροδο του χρόνου, οπότε είναι

3 3 πολύ πιθανό ορισµένα από αυτά τα προβλήµατα να πάψουν να υφίστανται στο µέλλον. Σύγκριση των παραδοσιακών και των ψηφιακών βιβλιοθηκών Προκειµένου να κατανοήσουµε τη χρησιµότητα και την αναγκαιότητα κατασκευής των ψηφιακών βιβλιοθηκών ας απαριθµήσουµε τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν τις συµβατικές παραδοσιακές βιβλιοθήκες και ας δούµε µε ποιο τρόπο µια ψηφιακή βιβλιοθήκη µπορεί να επιλύσει τα προβλήµατα που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία µιας παραδοσιακής βιβλιοθήκης, υλοποιώντας ταυτόχρονα και νέες δυνατότητες πρόσβασης και αναζήτησης στο ψηφιακό υλικό. Μιλώντας γενικά, τα βασικά χαρακτηριστικά που περιγράφουν τη λειτουργία µιας συµβατικής παραδοσιακής βιβλιοθήκης είναι τα ακόλουθα: Η βιβλιοθήκη βρίσκεται σε µία φυσική τοποθεσία που εντοπίζεται στο εσωτερικό κάποιου κτιρίου. Τα πιο πολλά από τα αντικείµενά της είναι πηγές πληροφοριών πάσης φύσεως Οι πηγές πληροφοριών της βιβλιοθήκες οργανώνονται σε οµάδες και ταξινοµούνται σε θεµατικούς καταλόγους και ευρετήρια από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Η διαδικασία ελέγχου της αυθεντικότητας των βιβλιογραφικών πηγών (ονόµατα συγγραφέων και αριθµοί εκδόσεων του έντυπου υλικού) είναι πλήρης. Η διαδικασία αναζήτησης του υλικού της βιβλιοθήκης υποβοηθείται από τη δη- µιουργία και χρήση υποκατάστατων όπως είναι οι κατάλογοι και τα ευρετήρια. Η ανάκτηση µιας εγγραφής που χαρακτηρίζεται από κάποια κριτήρια αναζήτησης οδηγεί απευθείας στο έντυπο υλικό το οποίο στη συνέχεια µπορεί να ανακτηθεί άµεσα από το χρήστη. Τα αντικείµενα µιας παραδοσιακής βιβλιοθήκης δεν υφίστανται µεταβολές και κάθε φορά που κάτι τέτοιο συµβαίνει π.χ. κυκλοφορία µιας καινούριας έκδοσης κάποιου βιβλίου αυτή η µεταβολή γίνεται γνωστή στο χρήστη. Τα αντικείµενα µιας παραδοσιακής βιβλιοθήκης είναι µόνιµα και δεν εξαφανίζονται όπως συµβαίνει για παράδειγµα µε κάποιο αρχείο µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης που µπορεί να διαγραφεί από τη βάση. Η διαδικασία της αναζήτησης υλικού σε µία παραδοσιακή βιβλιοθήκη µπορεί να υποβοηθηθεί από το προσωπικό που εργάζεται σε αυτή. Οι παραδοσιακές βιβλιοθήκες µπορεί να επιτρέπουν την πρόσβαση σε εξειδικευ- µένο, διαβαθµισµένο ή σπάνιο και ιστορικής αξίας υλικό (π.χ. πολύ παλιά βιβλία ή έντυπα για τα οποία υπάρχει ένα και µοναδικό αντίγραφο) µόνο σε ορισµένες οµάδες χρηστών (π.χ. σε ερευνητικές οµάδες ή σε µέλη της Πανεπιστηµιακής κοινότητας). Από την άλλη πλευρά, τα βασικά χαρακτηριστικά των ψηφιακών βιβλιοθηκών είναι τα ακόλουθα: Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες αποτελούν την ψηφιακή έκδοση των παραδοσιακών βιβλιοθηκών που περιλαµβάνουν συλλογές πληροφοριών οι οποίες είναι διαθέσι- µες τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή µορφή. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες θα περιέχουν επιπλέον και ψηφιακή πληροφορία η οποία βρίσκεται έξω από τα φυσικά και τα διαχειριστικά όρια του συµβατικού πληροφοριακού υλικού. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες θα πρέπει να περιέχουν όλες τις διεργασίες και τις υπηρεσίες που συνιστούν τον κεντρικό διαχειριστικό κορµό µιας παραδοσιακής βιβλιοθήκης. Ωστόσο όλες αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να αναθεωρηθούν και

4 4 να ενισχυθούν έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαχειρισθούν τις µεγάλες διαφορές που υφίστανται ανάµεσα στις παραδοσιακές και στις αντίστοιχες ψηφιακές βιβλιογραφικές πηγές. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχουν µία συνεκτική άποψη όλων των πληροφοριών που βρίσκονται αποθηκευµένες σε µία βιβλιοθήκη ανεξάρτητα από τη µορφή τους ή το είδος της διαµόρφωσης που χαρακτηρίζει την αποθήκευσή τους. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύψουν τις πάσης φύσεως βιβλιογραφικές και ερευνητικές ανάγκες των διαφόρων επιστηµονικών κοινοτήτων όπως οι παραδοσιακές βιβλιοθήκες ακόµη και εάν αυτές οι οµάδες είναι αποµακρυσµένες και βρίσκονται σε διαφορετικές φυσικές τοποθεσίες (δηλαδή σε διαφορετικές πόλεις, χώρες ή ακόµη και ηπείρους). Στην περίπτωση αυτή η απο- µακρυσµένη πρόσβαση στο υλικό της βιβλιοθήκης θα µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω δικτύου. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των ψηφιακών βιβλιοθηκών Τα πιο σηµαντικά από τα πλεονεκτήµατα που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης, σε γενικές γραµµές είναι τα ακόλουθα: Ο χρήστης µπορεί να προσπελάσει το υλικό της βιβλιοθήκης από οποιοδήποτε σηµείο διαθέτει ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή και πρόσβαση στο δίκτυο σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές βιβλιοθήκες που απαιτούν τη φυσική του παρουσία στο χώρο της βιβλιοθήκης. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες παρέχουν τη δυνατότητα αναζήτησης στο σύνολο του κειµένου των βιβλιογραφικών πηγών, διαδικασία που είναι πάρα πολύ δύσκολη µε τα συµβατικά συγγράµµατα σε έντυπη µορφή. Αυτή η διαδικασία αναζήτησης έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια δια της ενσωµατώσεως της τεχνολογίας των υπερσυνδέσµων. Η πρόσβαση, η αναπαραγωγή και η κοινή χρήση του ηλεκτρονικού υλικού µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι πάρα πολύ εύκολη σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές βιβλιοθήκες στις οποίες η διαδικασία αναπαραγωγής (δια µέσου φωτοτυπικών µηχανηµάτων) είναι αρκετά δαπανηρή ενώ είναι πολύ πιθανή η µη διαθεσιµότητα κάποιου περιοδικού ή βιβλίου καθώς όλα τα διαθέσιµα αντίτυπα έχουν δανεισθεί στους αναγνώστες της βιβλιοθήκης. Η ενηµέρωση και ανανέωση του υλικού µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης γίνεται πολύ πιο εύκολα σε σχέση µε τις αντίστοιχες διαδικασίες µιας παραδοσιακής βιβλιοθήκης έντυπου και αναλογικού υλικού. Η πληροφορία είναι πάντα διαθέσιµη στο χρήστη σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή οποιουδήποτε και εάν βρίσκεται εκτός βέβαια αν καταρρεύσει το υπολογιστικό σύστηµα που ελέγχει τη λειτουργία της και δεν υφίστανται οι χωρικοί και χρονικοί περιορισµοί που χαρακτηρίζουν την πρόσβαση στο υλικό µιας παραδοσιακής βιβλιοθήκης. Για παράδειγµα µπορεί κάποιος χρήστης που µένει στην Ελλάδα να αποκτήσει κάποιο ηλεκτρονικό αρχείο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου του Cambridge στις 11 το βράδυ του Σαββάτου, διαδικασία που είναι αδύνατο να πραγµατοποιηθεί µε κάποιο έντυπο της αντίστοιχης παραδοσιακής βιβλιοθήκης. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες επιτρέπουν την αποθήκευση, προσπέλαση και χρήση πολυµεσικού υλικού για παράδειγµα την εκτέλεση κάποιου ψηφιακού αρχείου σε µορφή MP3 ή την παρακολούθηση µιας διάλεξης σε µορφή RM (Real Player format) κάτι που είναι αδύνατο να συµβεί µε µία συµβατική παραδοσιακή βιβλιο-

5 5 θήκη. Ας σηµειωθεί πως οι παραδοσιακές βιβλιοθήκες διατηρούν τέτοιο υλικό σε αναλογική µορφή (π.χ. κασέτες και ταινίες κινηµατογράφου) αλλά αυτές προφανώς πρέπει να αναπαραχθούν και να σταλούν στο χρήστη. Αντίθετα στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ο χρήστης µπορεί πάρα πολύ εύκολα να προµηθευτεί το αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο δια µέσου του παγκόσµιου διαδικτύου. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες επιτρέπουν την προσπέλαση του ίδιου ψηφιακού αρχείου από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα κάτι που δεν υποστηρίζεται από τις παραδοσιακές βιβλιοθήκες. Αντίθετα σε αυτές, ο κάθε χρήστης δανείζεται ένα ξεχωριστό αντίγραφο του υλικού που τον ενδιαφέρει και µόνο εφόσον υπάρχουν διαθέσιµα αντίγραφά προς δανεισµό. Από την άλλη πλευρά, στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ο κίνδυνος εξάντλησης των διαθέσιµων αντιτύπων δεν υφίσταται, καθώς το σύστηµα δεν χορηγεί στο χρήστη το αυθεντικό ψηφιακό αρχείο, αλλά ένα αντίγραφό του. Με τον τρόπο αυτό, το ίδιο υλικό µπορεί να διατεθεί απεριόριστα σε όσους χρήστες το ζητήσουν. Η χρήση των ψηφιακών βιβλιοθηκών επιτρέπει µεταξύ των άλλων και τη συνεργασία ανάµεσα στους χρήστες καθώς µπορεί να συνδυαστεί µε υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η δηµιουργία των ψηφιακών βιβλιοθηκών απαιτεί πολύ µικρότερο κόστος σε σχέση µε τις παραδοσιακές βιβλιοθήκες καθώς οι απαιτήσεις κτιριακής υποδοµής και εξειδικευµένου προσωπικού δεν υφίστανται πλέον. Από την άλλη πλευρά η χρήση των ψηφιακών βιβλιοθηκών χαρακτηρίζεται και από ορισµένα µειονεκτήµατα και περιορισµούς που έχουν να κάνουν κυρίως µε θέµατα τεχνικής και νοµικής φύσεως όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας της. Αυτοί οι περιορισµοί αναφέρονται µεταξύ των άλλων στα ακόλουθα ζητήµατα. Βαθµιαία αχρηστία υλικού και λογισµικού: το βασικό χαρακτηριστικό που περιγράφει τη χρήση των αποθηκευτικών µέσων σε µία ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι πως ο µέσος χρόνος ζωής των οπτικών και µαγνητο-οπτικών µέσων αποθήκευσης είναι αρκετές δεκαετίες σε αντίθεση µε το µέσο χρόνο ζωής των συσκευών ανάγνωσης αυτών των µέσων που είναι µόλις µια δεκαετία. Με εντελώς ανάλογο τρόπο, οι διαφορετικές µορφές αποθήκευσης ενός αρχείου υπερβαίνουν κατά πολύ το αντίστοιχο πλήθος των διατάξεων που χρησιµοποιούνται για τη διαχείρισή τους. Εκείνο που µπορούµε να κάνουµε είναι να ανανεώνουµε συχνά τον εξοπλισµό του συστήµατος και ταυτόχρονα να χρησιµοποιούµε πρότυπα λογισµικού που έχουν καθιερωθεί στην αγορά και εκτιµάται πως θα χρησιµοποιηθούν για πάρα πολύ καιρό ακόµα, όπως είναι τα πρότυπα MARC (Machine Readable Cataloging) και SGML (Standard Generalized Markup Language). Υψηλό κόστος ανανέωσης του ψηφιακού περιεχοµένου: η διατήρηση και ανανέωση του ψηφιακού υλικού της βιβλιοθήκης είναι µία σχετικά δαπανηρή διαδικασία τουλάχιστον όταν αυτή γίνεται για πρώτη φορά. Ωστόσο η συνεχής µείωση του κόστους αγοράς των διατάξεων ψηφιοποίησης σε συνδυασµό µε το µικρότερο όγκο του ψηφιακού υλικού που θα συντηρηθεί την επόµενη φορά αναµένεται να οδηγήσουν σε σηµαντική µείωση των δαπανών της όλης διαδικασίας έτσι ώστε αυτός ο περιορισµός να µην θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικός σε σχέση µε τους υπόλοιπους. ιαχείριση πνευµατικών δικαιωµάτων: η εύκολη αναπαραγωγή και διανοµή του ψηφιακού υλικού της βιβλιοθήκης στους χρήστες του συστήµατος απαιτεί την αναθεώρηση του καθεστώτος διαχείρισης των πνευµατικών δικαιωµάτων των δη- µιουργών το οποίο θα πρέπει να διατυπωθεί εκ νέου έτσι ώστε να καλύπτει και αυτές τις περιπτώσεις.

6 6 ιασύνδεση ψηφιακών βιβλιοθηκών: το µεγάλο πλήθος των ψηφιακών βιβλιοθηκών που υπάρχουν σήµερα σε όλο τον κόσµο καθιστά σχεδόν αδύνατη την πλήρη δια-δικτύωσή τους έτσι ώστε να µπορέσουν να θεωρηθούν ως µία ενιαία κατανεµηµένη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη µεθόδων αναζήτησης ενός αντικειµένου σε πολλές ψηφιακές βιβλιοθήκες ταυτόχρονα και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων αναζήτησης στο χρήστη µε τη µορφή ενός ενιαίου καταλόγου. Εύρος ζώνης δικτυακού εξοπλισµού: ο συνεχώς αυξανόµενος όγκος του ψηφιακού υλικού σε συνδυασµό µε τη µεγάλη αύξηση που παρατηρείται στο πλήθος των συνδεδεµένων χρηστών οδηγεί σε συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις όσον αφορά το εύρος ζώνης του δικτύου έτσι ώστε η απόδοση του συστήµατος να κυµαίνεται σε αποδεκτά επίπεδα. Υποδοµή για δηµιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών Η διαδικασία δηµιουργίας µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης απαιτεί την προµήθεια υλικοτεχνικής υποδοµής υψηλού κόστους καθώς και τη λήψη µιας σειράς αποφάσεων σχετικά µε τις υπηρεσίες που θα προσφέρονται από αυτή. Αυτές οι αποφάσεις συνήθως στηρίζονται στη διατύπωση ενός συνόλου ερωτηµάτων προς απάντηση τα πιο σηµαντικά από τα οποία είναι τα ακόλουθα: Με ποιο τρόπο θα διασφαλισθεί η αποκατάσταση και ο έλεγχος λειτουργιών όπως είναι η ακεραιότητα και η ακρίβεια ως προς την ενηµέρωση των πηγών δεδοµένων; Με ποιο τρόπο θα είναι δυνατή η διάκριση διαφορετικών εκδόσεων της ίδιας πληροφορίας η οποία συνήθως καθίσταται διαθέσιµη από διαφορετικές πηγές; Με ποιο τρόπο θα χρησιµοποιούνται τα υποκατάστατα δεδοµένα, τα µεταδεδο- µένα και τα εργαλεία αναζήτησης έτσι ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισµός των αναγκαίων σε κάθε περίπτωση πληροφοριών; Με ποιο τρόπο θα αντιµετωπίζεται το πρόβληµα των παροδικών πηγών πληροφοριών; Με ποιο τρόπο θα διασφαλίζεται η συγγραφική ιδιότητα και τα πνευµατικά δικαιώµατα των δηµιουργών του ψηφιακού υλικού; Με ποιο τρόπο θα αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της διαθεσιµότητας επιλεγµένου ψηφιακού υλικού σε µερικές µόνο και συγκεκριµένες οµάδες χρηστών; Τι είδους υπηρεσίες θα προσφέρονται από την ψηφιακή βιβλιοθήκη; Θα ληφθεί µέριµνα για την ενσωµάτωση της ψηφιακής βιβλιοθήκης σε µια συµβατική βιβλιοθήκη; Εάν ναι, µε πιο τρόπο θα γίνει κάτι τέτοιο; Απαιτείται η χρήση βιβλιοθηκάριου για τη λειτουργία της ψηφιακής βιβλιοθήκης; Εάν ναι, ποιος θα είναι ο ρόλος του και ποια η φύση των λειτουργιών που θα επιτελεί; Ποιες και πόσες κατηγορίες χρηστών θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και ποιο θα είναι το κόστος χρήσης αυτών των υπηρεσιών; Από την άλλη πλευρά, το πιο σηµαντικό από τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διέπουν τη δοµή και οργάνωση κάθε ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι η δικτυακή υποδοµή η οποία και θα επιτρέπει την αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών στο υλικό της βιβλιοθήκης. Αυτή η υποδοµή µεταξύ των άλλων θα πρέπει να περιλαµβάνει:

7 7 Τοπικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας και γρήγορες συνδέσεις στο παγκόσµιο διαδίκτυο. Σχεσιακές βάσεις δεδοµένων που θα υποστηρίζουν µία µεγάλη ποικιλία ψηφιακών τρόπων αποθήκευσης. Προηγµένες µηχανές αναζήτησης στο σύνολο του κειµένου κάποιας βιβλιογραφικής πηγής οι οποίες θα παρέχουν επιπλέον υπηρεσίες δεικτοδότησης και πρόσβασης στο µέσο. ιακοµιστές των αναγκαίων σε κάθε περίπτωση δικτυακών υπηρεσιών όπως είναι Web Servers και FTP Servers. Συναρτήσεις διαχείρισης του ηλεκτρονικού υλικού που θα υποβοηθούν στη διαχείριση των ηλεκτρονικών πηγών. Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπ όψιν, είναι το γεγονός πως οι ψηφιακές βιβλιοθήκες χαρακτηρίζονται από µία αρθρωτή δοµή, δηλαδή από ένα σύνολο υποσυστηµάτων που λειτουργούν επικουρικά συµπληρώνοντας το ένα τη λειτουργία του άλλου. Αυτά τα υποσυστήµατα στη γενική περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό να βρίσκονται στον ίδιο υπολογιστή αλλά µπορεί να έχουν εγκατασταθεί σε αποµακρυσµένα µεταξύ τους υπολογιστικά συστήµατα τα οποία θα επικοινωνούν δια µέσου δικτυακής υποδοµής. Η λειτουργία τους δε και η προσπέλασή τους από το χρήστη θα πρέπει να γίνεται µέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον διεπαφής και χωρίς ο χρήστης να αντιλαµβάνεται αυτή τη χωρική απόστασή τους. Αυτά τα υποσυστήµατα µεταξύ των άλλων περιλαµβάνουν: Βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων που παραπέµπουν τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή βιβλιογραφία Εργαλεία αναζήτησης και εργαλεία δηµιουργίας ευρετηρίων Συλλογές αναφορών προς επιλεγµένους δικτυακούς τόπους Καταλόγους πληροφοριών πάσης φύσεως Υλικό τεκµηρίωσης σε πολλές και διαφορετικές ψηφιακές µορφές Φωτογραφίες Σύνολα αριθµητικών δεδοµένων Ηλεκτρονικά περιοδικά Οι παραπάνω πηγές πληροφοριών µπορεί να βρίσκονται αποθηκευµένες στο ίδιο ή σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήµατα. Ωστόσο στην τελευταία περίπτωση η προσπέλασή τους από το χρήστη θα πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε αυτός να έχει την εντύπωση πως η αποθήκευση των παραπάνω πληροφοριών γίνεται σε ένα και µοναδικό υπολογιστή.

8 8 Προβλήµατα διαχείρισης ψηφιακών βιβλιοθηκών Τα βασικά προβλήµατα που συσχετίζονται µε τις ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι η δηµιουργία συλλογών βιβλιογραφικών πηγών σε ψηφιακή µορφή. Υπάρχουν τρεις τρόποι µε τους οποίους µπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ψηφιοποίηση βιβλιογραφικών πηγών που αρχικά βρίσκονται σε έντυπη µορφή. Προµήθεια του ψηφιακού υλικού απευθείας από τον εκδότη (ηλεκτρονικά βιβλία, περιοδικά και σύνολα δεδοµένων) υνατότητα πρόσβασης σε αποµακρυσµένες πηγές ηλεκτρονικού υλικού χρησιµοποιώντας υπερσυνδέσµους προς τους δικτυακούς τόπους άλλων ψηφιακών βιβλιοθηκών ή εκδοτικών οίκων. Αν και αυτή η διαδικασία δεν συµβάλει στην αύξηση του όγκου του ψηφιακού υλικού που βρίσκεται τοπικά αποθηκευ- µένο, εν τούτοις είναι πολύ χρήσιµη γιατί αυξάνει τον όγκο του συνόλου της πληροφορίας που είναι προσπελάσιµη από το χρήστη. Είναι προφανές πως η διαδικασία της ψηφιοποίησης του παλαιού έντυπου υλικού σε ηλεκτρονική µορφή απαιτεί την καταβολή πολύ υψηλών χρηµατικών ποσών και η πραγµατοποίησή της από ένα µεµονωµένο εκπαιδευτικό ή ερευνητικό οργανισµό είναι οικονοµικά ασύµφορη. Για το λόγο αυτό είναι κοινή πρακτική η συνεργασία ανά- µεσα σε ερευνητικά και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα που έχουν κοινούς στόχους και κοινά ενδιαφέροντα. Με τον τρόπο αυτό µειώνεται σηµαντικά το κόστος της αγοράς και ψηφιοποίησης του υλικού, ενώ παράλληλα η µεταφορά κάποιας συγκεκριµένης πηγής σε ηλεκτρονική µορφή γίνεται µόνο µία φορά και όχι κάθε φορά που αυτή ζητείται από τους χρήστες. Ο όρος ψηφιοποίηση υλικού χρησιµοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία µετατροπής έντυπου ή αναλογικού υλικού (βιβλία, άρθρα, εικόνες και φωτογραφίες, απλές κασέτες και βιντεοκασέτες) σε ψηφιακή µορφή δια της εφαρµογής τεχνικών και µεθόδων όπως είναι η δειγµατοληψία, η καταγραφή και η σάρωση. Η ψηφιοποίηση απαιτεί πολύ χρόνο και πολύ υψηλό κόστος και η επιλογή του τµήµατος του διαθέσιµου υλικού θα επιλέξουµε να ψηφιοποιήσουµε εξαρτάται από τις ανάγκες και την πολιτική του φορέα που πραγµατοποιεί τη διαδικασία. ιακρίνουµε δύο περιπτώσεις: Ψηφιοποίηση του συνόλου της διαθέσιµης βιβλιογραφίας. Αυτή η περίπτωση αντιστοιχεί στη δηµιουργίας µιας τεράστιας ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας που περιέχει το σύνολο των διαθέσιµων ληµµάτων µε το πρώτο γράµµα να καλύπτει όλη την περιοχή του αλφαβήτου Α Ω. Πρόκειται ασφαλώς για την ιδανική περίπτωση η οποία ας σηµειωθεί πως δεν εφαρµόζεται σχεδόν ποτέ καθώς χαρακτηρίζεται από πάρα πολύ µεγάλο κόστος ενώ στην όλη διαδικασία εµπλέκονται εκτός των άλλων και νοµικά ζητήµατα όσον αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα και τους όρους χρήσης του ψηφιοποιηµένου υλικού. Ψηφιοποίηση επιλεγµένου τµήµατος της πλήρους συλλογής. Στην περίπτωση αυτή λαµβάνει χώρα η ψηφιοποίηση ενός µόνου τµήµατος του διαθέσιµου έντυπου υλικού το οποίο χαρακτηρίζεται σηµαντικό για το σύνολο της επιστηµονικής κοινότητας που το χρησιµοποιεί. Η επιλογή του έντυπου και αναλογικού υλικού που θα επιλεγεί για ψηφιοποίηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και µπορεί να αφορά (α) υλικό που ανήκει σε κάποια συγκεκριµένη θεµατική ενότητα (β) επιλεγµένα κοµµάτια υλικού που ανήκουν σε διαφορετικές και µη συσχετιζόµενες µεταξύ τους θεµατικές ενότητες και (γ) υλικό που η στατιστική µελέτη έχει αναδείξει ως το πιο ευρέως χρησιµοποιούµενο από τα µέλη της επιστηµονικής

9 9 κοινότητας που το χρειάζονται. Σε κάθε περίπτωση βέβαια µπορούµε να ψηφιοποιούµε κάθε υλικό που έχει ζητηθεί από τους χρήστες έστω και µία φορά, αν και αυτή η προσέγγιση είναι αρκετά ριψοκίνδυνη γιατί εµπεριέχει το χαρακτηριστικό της τυχαιότητας. Πράγµατι είναι πιθανό κάποιος τύπος ή κατηγορία υλικού να ψηφιοποιηθεί επειδή έχει ζητηθεί από κάποιο χρήστη, αλλά να είναι τόσο εξειδικευµένο ώστε να µην ζητηθεί ποτέ ξανά στο µέλλον. Ψηφιακά αντικείµενα, ιδιότητες και µεταδεδοµένα Η βασική δοµική µονάδα που χαρακτηρίζει το περιεχόµενο µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι το ψηφιακό αντικείµενο (digital object). Αυτό ορίζεται ως ένα σύνολο πληροφοριών που έχει υποστεί τη διαδικασία της ψηφιοποίησης, έχει αποθηκευθεί µε κάποια συγκεκριµένη µορφή (π.χ. µε τη µορφή εικόνας, ήχου, κειµένου ή video) και χαρακτηρίζεται από κάποιες ιδιότητες οι οποίες περιγράφονται µε τη βοήθεια µεταδεδοµένων. Στενά συνδεδεµένο µε κάθε ψηφιακό αντικείµενο είναι ένα σύνολο διαδικασιών που επιτρέπουν τη διαχείρισή του όπως είναι η δηµιουργία του, η περιγραφή του µε µοναδικό τρόπο, η αναζήτησή του µέσα στη βάση δεδοµένων του ψηφιακού υλικού και η διανοµή του στους τελικούς χρήστες. Η δοµή ενός ψηφιακού αντικειµένου όπως αυτή περιγράφτηκε προηγουµένως, παρουσιάζεται στο επόµενο σχήµα. Σχήµα 1: Η δοµή ενός ψηφιακού αντικειµένου µιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Τα ψηφιακά αντικείµενα µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες µε κριτήριο το εάν υφίσταται ή όχι το φυσικό ή αναλογικό ισοδύναµό τους. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν εκείνα τα αντικείµενα τα οποία έχουν προκύψει από την ψηφιοποίηση κάποιας πληροφορίας που αρχικά βρισκόταν σε αναλογική µορφή όπως είναι εικόνες, κασέτες, µουσική, χάρτες και έντυπο υλικό πάσης φύσεως. Αντίθετα στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν αντικείµενα που έχουν δηµιουργηθεί απευθείας σε ψηφιακή µορφή όπως είναι προγράµµατα εφαρµογών, ηλεκτρονικές εκδόσεις, φύλλα και βάσεις δεδοµένων, καθώς και σύνολα δεδοµένων που έχουν προκύψει ως αποτέ-

10 10 λεσµα της πραγµατοποίησης κάποιας διαδικασίας καταγραφής. Ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκουν τα ψηφιακά αντικείµενα και από τη διαδικασία που τα δηµιούργησε, η αποθήκευσή τους στη βάση της ψηφιακής βιβλιοθήκης στηρίζεται στη χρήση αρχείων συγκεκριµένου τύπου και διαµόρφωσης τα οποία ταυτοποιούνται πλήρως από την κατάληξή τους, η οποία προσδιορίζει εκτός των άλλων και την εφαρµογή που θα χρησιµοποιηθεί για την προεπισκόπηση του περιεχοµένου τους. Στο λειτουργικό σύστηµα των Windows η διαχείριση των καταλήξεων των αρχείων του συστήµατος και η συσχέτισή τους µε κάποια από τις εφαρµογές του χρήστη πραγµατοποιείται από τη σελίδα File Types του πλαισίου διαλόγου Folder Options που ενεργοποιείται από το menu Tools του Windows Explorer αυτό το πλαίσιο διαλόγου παρουσιάζεται στο επόµενο σχήµα. Σχήµα 2: Καθορισµός του τύπου των αρχείων µέσα από το περιβάλλον των Microsoft Windows Από το παραπάνω πλαίσιο διαλόγου διαπιστώνουµε πως η κατάληξη PCX αντιστοιχεί σε αρχείο εικόνας, η κατάληξη PDF αντιστοιχεί σε αρχεία εγγράφων που δηµιουργούνται και διαβάζονται από την εφαρµογή Adobe Acrobat, κ.ο.κ. Προκειµένου να συσχετίσουµε αυτή την κατάληξη µε κάποια εφαρµογή δηλαδή να καθορίσουµε µε ποια εφαρµογή θα ανοίγουµε τα αρχεία που χαρακτηρίζονται από αυτή την κατάληξη, µπορούµε να επιλέξουµε τον τύπο του αρχείου που µας ενδιαφέρει και να ορίσουµε την εφαρµογή που θα τα διαχειρίζεται χρησιµοποιώντας το πλαίσιο διαλόγου της επόµενης εικόνας. Αυτό το πλαίσιο διαλόγου εµφανίζεται όταν στο προηγού-

11 11 µενο πλαίσιο επιλέξουµε τον τύπο αρχείου που µας ενδιαφέρει και στη συνέχεια πατήσουµε το κουµπί που φέρει τον τίτλο Change Σχήµα 3: Συσχέτιση τύπου αρχείου µε την εφαρµογή που θα το διαχειρίζεται Είναι προφανές πως η προεπισκόπηση και η επεξεργασία κάποιου αρχείου συγκεκριµένου τύπου από κάποια εφαρµογή δεν έχει να κάνει µόνο µε την κατάληξή του. Αυτή το µόνο που κάνει είναι να επιτρέπει τη συσχέτιση αυτού του τύπου αρχείου µε κάποια εφαρµογή αλλά δεν διασφαλίζει και την εγκυρότητά του. Εάν για παράδειγµα το αρχείο sample.doc µετονοµαστεί σε sample.pdf το λειτουργικό σύστηµα θα προσπαθήσει να το ανοίξει µε την εφαρµογή Adobe Acrobat, διαδικασία που βέβαια θα αποτύχει καθώς η εν λόγω εφαρµογή δεν µπορεί να διαβάσει το περιεχόµενο του αρχείου. Στην περίπτωση αυτή θα λάβει χώρα η εµφάνιση του επόµενου µηνύµατος σφάλµατος. Σχήµα 4: Μήνυµα σφάλµατος που εµφανίζεται λόγω ασυµβατότητας τύπου αρχείου µε εφαρµογή

12 12 Υπάρχουν πολλοί τύποι αρχείων που µπορούν να αποθηκευτούν σε µια ψηφιακή βιβλιοθήκη µε τη διαδικασία καθορισµού τους να στηρίζεται στη χρήση του προτύπου MIME (Multipurpose Internet Mail Exchange). Αυτό το πρότυπο αρχικά δηµιουργήθηκε προκειµένου να εµπλουτίσει τη λειτουργικότητα των προγραµµάτων διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας µε τη δυνατότητα αποστολής συνηµµένων αρχείων πάσης φύσεως. Το βασικό χαρακτηριστικό του προτύπου MIME είναι η περιγραφή του κάθε τύπου αρχείου µε τη βοήθεια µίας ετικέτας η οποία αποτελείται από δύο τµήµατα που συντάσσονται ως part1/part2. Από τα τµήµατα αυτά το πρώτο (part1) καθορίζει το βασικό τύπο του αρχείου ενώ το δεύτερο την κατηγορία που συσχετίζεται µε αυτό το βασικό τύπο. Έτσι για παράδειγµα η ετικέτα text/plain υποδηλώνει πως το αρχείο περιέχει απλό κείµενο χωρίς κάποιο συγκεκριµένο τύπο διαµόρφωσης ενώ η ετικέτα text/html περιγράφει ένα αρχείο κειµένου που περιέχει κώδικα σε γλώσσα HTML Σε ορισµένες περιπτώσεις και εφόσον κάτι τέτοιο είναι επιθυµητό µπορούµε να ορίσουµε και τιµές παραµέτρων για τον κάθε τύπο αντικειµένων. Έτσι µια ετικέτα της µορφής tex/plain; charset=iso περιγράφει τον τύπο του τρέχοντα αρχείου ως απλό κείµενο που όµως έχει κωδικοποιηθεί σύµφωνα µε το σύνολο χαρακτήρων ISO Οι πιο σηµαντικές από τις ετικέτες που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό των τύπων αρχείων είναι οι text, image, audio και application που παραπέµπουν σε αρχεία κειµένου, εικόνας, ήχου καθώς και σε αρχεία που ανήκουν σε κάποια συγκεκριµένη εφαρµογή στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να καθορίσουµε και το όνοµα αυτής της εφαρµογής. Είναι προφανές πως επειδή η προσπέλαση του υλικού µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης γίνεται µέσα από τον παγκόσµιο ιστό, η παραπάνω πληροφορία θα πρέπει να καθορισθεί στο αρχείο δια- µόρφωσης του Web Server που διαχειρίζεται το δικτυακό τόπο που περιέχει τα αρχεία της βιβλιοθήκης. Στην περίπτωση του Apache Web Server αυτό το αρχείο δια- µόρφωσης φέρει το όνοµα httpd.conf και βρίσκεται στον υποκατάλογο conf του δέντρου καταλόγων του Apache. Ο κάθε τύπος αρχείου περιγράφεται από κάποιες ιδιότητες η τήρηση των οποίων µε την πάροδο του χρόνου δεν είναι δυνατό να διασφαλισθεί σε όλες τις περιπτώσεις. Για παράδειγµα µια ετικέτα της µορφής application/postscript παραπέµπει σε ένα αρχείο τύπου PS ενώ µια ετικέτα της µορφής image/gif παραπέµπει σε µία εικόνα τύπου GIF. Αυτή ωστόσο η περιγραφή δεν είναι όµως σίγουρο πως θα καταστήσει δυνατή την προσπέλαση του αρχείου. Αυτό συµβαίνει γιατί κατά την πρώτη τους έκδοση οι τύποι postscript και GIF εµφανιζόταν µόνο σε µία έκδοση ενώ αργότερα δηµιουργήθηκαν δύο τύποι αρχείων PS και δύο τύποι αρχείων GIF θα πρέπει εποµένως να καθορίσουµε σε ποιον από τους δύο αναφερόµαστε. Το άλλο πρόβληµα που ανακύπτει όσον αφορά τη διαχείριση των αρχείων διαφορετικού τύπου είναι η διασφάλιση της δυνατότητας προσπέλασής τους για πάντα, όσος χρόνος και εάν περάσει. Κανείς όµως δεν µπορεί να µας εγγυηθεί πως η εφαρµογή Adobe Acrobat που επιτρέπει την ανάγνωση αρχείων τύπου PDF θα συνεχίσει να υφίσταται µετά από 10, 20, 50 ή και 100 χρόνια. Όλα αυτά τα ζητήµατα είναι προφανές πως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία σχεδίασης της δοµής και οργάνωσης µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης. Μεταδεδοµένα: η περιγραφή του περιεχοµένου και των ιδιοτήτων των αντικειµένων µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης στηρίζεται στη χρήση ειδικού τύπου δεδοµένων που είναι γνωστά ως µεταδεδοµένα. Αυτά µπορεί να θεωρηθεί πως υπάρχουν και σε µία παραδοσιακή βιβλιοθήκη, καθώς δεν είναι τίποτε άλλο από τους καταλόγους και τα ευρετήρια που δηµιουργούνται και ενηµερώνονται από τους βιβλιοθηκάριους προ-

13 13 κειµένου να διευκολύνουν τον εντοπισµό των βιβλιογραφικών πηγών από τους χρήστες. Μιλώντας γενικά, υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι µεταδεδοµένων, τα περιγραφικά, διαχειριστικά και δοµικά µεταδεδοµένα. Σε µια πιο αναλυτική περιγραφή, τα διαχειριστικά µεταδεδοµένα χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση και τη διασφάλιση της διατήρησης του ψηφιακού υλικού της βιβλιοθήκης, τα περιγραφικά δεδοµένα χρησιµοποιούνται για την αναζήτηση και ταυτοποίηση των εγγράφων της βάσης ενώ τα δοµικά µεταδεδοµένα επιτρέπουν την αναπαράσταση της δοµής των δεδοµένων και την αποθήκευσή τους στις αποθηκευτικές διατάξεις του συστήµατος. Ο τρόπος ορισµού, οργάνωσης και χρήσης των µεταδεδοµένων είναι διαφορετικός για τις διάφορες ψηφιακές βιβλιοθήκες που είναι διαθέσιµες και εξαρτάται από τον όγκο και την πολυπλοκότητα της οργάνωσης των δεδοµένων καθώς και από τις υφιστάµενες σε κάθε περίπτωση απαιτήσεις. Η επόµενη οθόνη παρουσιάζει τη διαδικασία καθορισµού µεταδεδοµένων µέσα από το περιβάλλον εκπαίδευσης από απόσταση Blackboard Learning System. Από την οθόνη αυτή διαπιστώνουµε πως τα µεταδεδοµένα κάποιου ψηφιακού αντικειµένου συσχετίζονται µε χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν µε τη γλώσσα στην οποία είναι γραµµένο, τον κύκλο της ζωής του, τον τύπο του (σε µορφή MIME) και το καθεστώς που διέπει το ζήτηµα των πνευµατικών δικαιω- µάτων της χρήσης του. Σχήµα 5: Καθορισµός τιµών µεταδεδοµένων µέσα από το περιβάλλον του Blackboard Ονοµατολογία: Το τελευταίο σηµαντικό χαρακτηριστικό που συσχετίζεται µε τη χρήση των ψηφιακών αντικειµένων της βιβλιοθήκης είναι το σχήµα που περιγράφει την ονοµατολογία τους, δηλαδή τον τρόπο καθορισµού των ονοµάτων που τα περιγράφουν. Αυτά τα ονόµατα δεν είναι τίποτε άλλο από συµβολοσειρές που ταυτοποιούν τα ψηφιακά αντικείµενα µε µοναδικό τρόπο και αποτελούν τµήµα των µετα-

14 14 δεδοµένων του ψηφιακού αντικειµένου. Η σηµασία των ονοµάτων των ψηφιακών αντικειµένων είναι παρόµοια µε εκείνη των κωδικών ISBN (International Standard Book Number) και ISSN (International Standard Serial Number) που ταυτοποιούν πλήρως ένα βιβλίο ή ηλεκτρονικό περιοδικό µιας παραδοσιακής βιβλιοθήκης. Όσον αφορά τη χρήση τους, αυτή συνίσταται στην ταυτοποίηση των ψηφιακών αντικειµένων µε µοναδικό τρόπο έτσι ώστε να είναι δυνατή (α) η βιβλιογραφική παραποµπή σε αυτά, (β) η ανάκτηση των πληροφοριών που τα περιγράφουν (γ) η δηµιουργία υπερσυνδέσµων ανάµεσα στα αντικείµενα της βιβλιοθήκης και (δ) η δυνατότητα διαχείρισής τους όσον αφορά το πολύ σηµαντικό ζήτηµα της διατήρησης των πνευµατικών τους δικαιωµάτων. Αυτά τα ονόµατα θα πρέπει να σχεδιαστούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην µεταβάλλονται ποτέ και να περιγράφουν πάντα το ίδιο αντικείµενο όσος καιρός και αν περάσει και όσες µεταβολές και εάν γίνουν στη δοµή και στην οργάνωση των δεδοµένων της βάσης. Για παράδειγµα, δεν είναι καλή πρακτική η περιγραφή ενός ψηφιακού αντικειµένου χρησιµοποιώντας µια διεύθυνση URL πράγµατι, εάν το αντικείµενο µετακινηθεί από τη θέση του, υποστεί µετονοµασία ή ακόµη και διαγραφεί από το δικτυακό τόπο που το περιέχει, τότε η διεύθυνση URL που δείχνει σε αυτό, δεν θα είναι πλέον έγκυρη. Υπάρχουν τρία διαφορετικά σχήµατα ονοµατολογίας που µπορούν να χρησι- µοποιηθούν µε τα αντικείµενα µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης και τα οποία σε γενικές γραµµές είναι τα ακόλουθα: PURLS (Persistent URLs) : το σχήµα αυτό προτάθηκε από τον οργανισµό OCLC (Online Computer Library Server) σε µια προσπάθεια να διαχωριστεί το όνοµα του αντικειµένου από την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται αποθηκευµένο έτσι ώστε να είναι πάντα εύκολο να βρεθεί. Εκείνο που γίνεται είναι η απεικόνιση ενός µόνιµου URL που δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ σε µια πραγµατική διεύθυνση URL. Αυτό σηµαίνει πως αν κάποια στιγµή το αντικείµενο µετακινηθεί, θα αλλάξει µόνο το πραγµατικό URL αλλά η διεύθυνση PURL θα παραµείνει η ίδια. Εάν τώρα ο χρήστης ζητήσει κάποιο έγγραφο, ο διακοµιστής PURL θα αντιστοιχήσει τη διεύθυνση PURL στην πραγµατική διεύθυνση URL η οποία και θα επιστραφεί στο χρήστη προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για την προσπέλαση του αντικειµένου. URN (Uniform Resource Name): αυτό το σχήµα δηµιουργήθηκε από την οργάνωση IETF (Internet Engineering Task Force) και στην πραγµατικότητα δεν είναι σχήµα ονοµατολογίας µε την έννοια που δώσαµε προηγουµένως αλλά ένα framework µέσα από το οποίο είναι δυνατός ο ορισµός ονοµάτων αντικειµένων. Σε πλήρη αναλογία µε το προηγούµενο σχήµα, το URN θα πρέπει να απεικονιστεί σε πραγµατικές διευθύνσεις URL µε διαδικασίες αναζήτησης σε βάσεις δεδοµένων παρόµοιες µε αυτές που περιγράψαµε προηγουµένως. Ωστόσο σε αντίθεση µε το σχήµα PURLS στο οποίο η κάθε µόνιµη διεύθυνση URL αντιστοιχεί σε µια και µοναδική πραγµατική διεύθυνση URL, σε ένα URN είναι δυνατόν να αντιστοιχούν περισσότερα από ένα πραγµατικά URLs, για παράδειγµα ένα URL για κάθε διαφορετική µορφή αποθήκευσης του αντικειµένου. DOI (Digital Object Identifier): είναι µια προσπάθεια που ξεκίνησε από την Αµερικανική Ένωση Εκδοτικών Οίκων που έχει ως στόχο να παράσχει µία µέθοδο µε την οποία τα αντικείµενα της ψηφιακής βιβλιοθήκης θα µπορούν να ταυτοποιηθούν και να προσπελαστούν µε αξιόπιστο τρόπο. Το σχήµα του DOI στηρίζεται σε ένα σύστηµα που απεικονίζει ένα ψηφιακό προσδιοριστή σε ένα σύνολο πληροφοριών που απαιτούνται για τον εντοπισµό της θέσης του αντικειµένου

15 15 µέσα στην ψηφιακή συλλογή και την ανάκτηση και προσπέλασή του από το χρήστη. ιαχείριση πνευµατικών δικαιωµάτων Η διαχείριση των πνευµατικών δικαιωµάτων του πληροφοριακού υλικού µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης συνιστά µία πολύ σηµαντική παράµετρο της σχεδίασης και λειτουργίας της, η οποία, ας σηµειωθεί, χαρακτηρίζεται από πάρα πολύ µεγάλη διαφοροποίηση συγκρινόµενη µε την αντίστοιχη λειτουργία των παραδοσιακών βιβλιοθηκών. Πράγµατι, τα αποθηκευµένα ψηφιακά αντικείµενα δεν χαρακτηρίζονται πλέον από σταθερότητα ως προς το χώρο στον οποίο εντοπίζονται, ενώ επιπλέον αντιγράφονται πάρα πολύ εύκολα και µπορούν να προσπελαστούν από αποµακρυσµένες τοποθεσίες και από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Ένα άλλο πρόβληµα που συσχετίζεται µε αυτό τον τύπο διαχείρισης είναι πως οι ψηφιακές βιβλιοθήκες δεν κατέχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα του υλικού που προσφέρουν σε ψηφιακή µορφή καθώς αυτά τα δικαιώµατα ανήκουν στους δηµιουργούς των ψηφιακών µέσων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναπτύξουµε µηχανισµούς που να διασφαλίζουν την τήρηση των πνευµατικών δικαιωµάτων των δηµιουργών, κάτι που γίνεται χρησιµοποιώντας κάποια από τις ακόλουθες µεθόδους: Τήρηση αρχείων καταγραφής σχετικά µε τις δραστηριότητες των χρηστών. Ταυτοποίηση των χρηστών που συνδέονται στο σύστηµα και πιστοποίηση της αυθεντικότητάς τους. Κοινοποίηση στους χρήστες των όρων χρήσεως του ψηφιακού υλικού για το κάθε ψηφιακό αντικείµενο της βάσης ή το καθεστώς χρέωσης που επιβάλλεται για την προσπέλασή του. ιαχείριση των κινήσεων των χρηστών χορηγώντας σε αυτούς το πλήθος των επιτρεπτών σε κάθε περίπτωση αντιγράφων, χρεώνοντάς τους το κάθε αντίγραφο, ή εναλλακτικά, διαβιβάζοντας τα αιτήµατά τους στο δηµιουργό του ψηφιακού αντικείµενου. Τυπική δοµή των ψηφιακών βιβλιοθηκών Το βασικό και επιθυµητό χαρακτηριστικό που θα πρέπει να διαθέτει µία ιδανική ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι η παροχή στους χρήστες µιας µεγάλης ποικιλίας λειτουργιών και υποσυστηµάτων από τα οποία ο χρήστης θα επιλέγει και θα εγκαθιστά µόνο εκείνα που τον ενδιαφέρουν. Αυτό ασφαλώς είναι κάτι που απαιτεί τη χρήση ενός κατανεµηµένου υπολογιστικού συστήµατος το οποίο σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις θα πρέπει να περιέχει µία εφαρµογή διαχείρισης πόρων (resource manager) καθώς και ένα υποσύστηµα ενεργοποίησης των επιθυµητών σε κάθε περίπτωση υπηρεσιών (application enabler). Από τις παραπάνω εφαρµογές, ο διαχειριστής πόρων κατέχει κεντρική θέση στη λειτουργία του συστήµατος της ψηφιακής βιβλιοθήκης καθώς είναι αυτός που αναλαµβάνει την αποστολή των αιτήσεων εξυπηρέτησης προς το λειτουργικό σύστηµα καθώς και τη διεκπεραίωση όλων των αιτήσεων επικοινωνίας που προέρχονται από τους χρήστες. Η τυπική δοµή µας εφαρµογής διαχείρισης πόρων παρουσιάζεται στο επόµενο σχήµα.

16 16 Σχήµα 6: Τυπική δοµή του υποσυστήµατος διαχείρισης πόρων ψηφιακής βιβλιοθήκης Από το παραπάνω σχήµα διαπιστώνουµε πως ο διαχειριστής πόρων µπορεί να θεωρηθεί ως µία υπηρεσία που συνδυάζει λειτουργίες προσπέλασης σε συλλογές ψηφιακών δεδοµένων και διαδικασίες ορισµού της σηµασιολογίας που συσχετίζεται µε τη χρήση τους. Η πιο σηµαντική από αυτές τις διαδικασίες είναι η ακεραιότητα των δεδοµένων, καθώς στη γενική περίπτωση η εφαρµογή επιτρέπει την ταυτόχρονη πρόσβαση σε αυτά από οµάδες αποµακρυσµένων χρηστών. Μιλώντας γενικά, τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει ένας σωστά σχεδιασµένος διαχειριστής πόρων είναι τα ακόλουθα: Η εφαρµογή διαχείρισης πόρων θα πρέπει να είναι η µοναδική δίοδος πρόσβασης προς τα αποθηκευµένα δεδοµένα αυτό σηµαίνει πως ο χρήστης δεν θα έχει τη δυνατότητα να τα προσπελάσει χρησιµοποιώντας εναλλακτικές µεθόδους. Ας ση- µειωθεί ωστόσο πως στην πράξη τα µοντέρνα συστήµατα επιτρέπουν την προσπέλαση των δεδοµένων παρακάµπτοντας το διαχειριστή πόρων για διαδικασίες τήρησης αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάστασης δεδοµένων. Τα αποθηκευµένα ψηφιακά δεδοµένα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό οργάνωσης η οποία επιτυγχάνεται µε τη χρήση των κατάλληλων σε κάθε περίπτωση δοµών δεδοµένων. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις η κάθε αποθηκευµένη εγγραφή αποτελείται από συλλογές απλούστερων και µικρότερων σε µέγεθος πεδίων τα οποία ονοµάζονται αντικείµενα. Η εφαρµογή διαχείρισης πόρων θα πρέπει να χορηγεί τη δυνατότητα της κατανεµηµένης πρόσβασης γεγονός που απαιτεί τη χρήση µιας αρχιτεκτονικής πελάτη

17 17 εξυπηρετητή οι οποίοι θα αλληλεπιδρούν δια της χρήσεως ενός κατάλληλου πρωτοκόλλου επικοινωνίας. Η λειτουργία του διαχειριστή πόρων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από την παροχή στο χρήστη µόνο των τελείως αναγκαίων λειτουργιών χωρίς να χρειάζεται να επαναλαµβάνει συνεχώς διαδικασίες οι οποίες µπορούν να χορηγηθούν σε αυτόν από άλλες εφαρµογές διαχείρισης πόρων. Ο διαχειριστής πόρων θα πρέπει να παρέχει όλες τις αναγκαίες λειτουργίες επί των δεδοµένων (έλεγχος ταυτόχρονης πρόσβασης, συνέπεια και ακεραιότητα δεδοµένων, αποθήκευση και ανάκτηση δεδοµένων) ενώ η λειτουργία του µπορεί να εµπλουτιστεί από ένα υποσύστηµα ελέγχου των παραµέτρων λειτουργίας του καθώς και από ένα υποσύστηµα δηµιουργίας και διαχείρισης αρχείων καταγραφής που διατηρούν τα στοιχεία των χρηστών που χρησιµοποίησαν το σύστηµα, για περαιτέρω επεξεργασία. Η άλλη γενική κατηγορία υπηρεσιών που µπορούν να συµβάλλουν στην ευκολότερη δηµιουργία και διαχείριση του πληροφοριακού υλικού µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης, είναι οι υπηρεσίες ενεργοποίησης εφαρµογών (application enablers). Ο στόχος αυτών των υπηρεσιών είναι να καταστήσουν τη διαδικασία του προγραµµατισµού όσον αφορά την ανάπτυξη µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης εξαιρετικά απλή ή ακόµη και να την καταργήσουν τελείως. Το επόµενο σχήµα παρουσιάζει τη θέση των υπηρεσιών αυτής της κατηγορίας στην πολυ-επίπεδη δοµή που χαρακτηρίζει την οργάνωση µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης. Αυτή η δοµή περιέχει εκτός των άλλων υποσυστήµατα ελέγχου της αυθεντικότητας των συνδεδεµένων χρηστών, διακοµιστές αρχείων εκτυπωτών και βάσεων δεδοµένων εφαρµογές επεξεργασίας κειµένου, αποστολής και παραλαβής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας καθώς και υπηρεσίες αποµακρυσµένης πρόσβασης µέσω δικτύου (π.χ. δικτυακά πρωτόκολλα του επιπέδου µεταφοράς και του επιπέδου σύνδεσης δεδοµένων). Σχήµα 7: Η πολυεπίπεδη οργάνωση µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης

18 18 Από όλα τα υποσυστήµατα που περιλαµβάνονται στη δοµή του παραπάνω σχήµατος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει εκείνο που υλοποιεί τις διαδικασίες αποθήκευσης και ανάκτησης των ψηφιακών δεδοµένων και η δοµή του οποίου παρουσιάζεται αναλυτικά στο επόµενο σχήµα. Από το σχήµα αυτό παρατηρούµε πως το εν λόγω υποσύστηµα χαρακτηρίζεται από µία δοµή δύο επιπέδων. Από τα επίπεδα αυτά, το χαµηλότερο επίπεδο πραγµατοποιεί τις προαναφερόµενες διαδικασίες αποθήκευσης και ανάκτησης εγγράφων, ενώ επιπλέον παρέχει δυνατότητες αναζήτησης και ενηµέρωσης δεδοµένων και δηµιουργία καταλόγων και ευρετηρίων. Η υλοποίησή των λειτουργιών που προσφέρονται από αυτό στηρίζεται στη χρήση µεθόδων που ανήκουν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες: (α) µέθοδοι υποβολής ερωτηµάτων στη βάση δεδοµένων που προσδιορίζουν τα επιθυµητά χαρακτηριστικά των ψηφιακών εγγράφων που επιθυµούµε να ανακτήσουµε, (β) µέθοδοι ανάκτησης και αποστολής στο χρήστη των εγγράφων που επιστρέφονται από το παραπάνω ερώτηµα (γ) µέθοδοι ενηµέρωσης του περιεχοµένου της βιβλιοθήκης µε τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η ακεραιότητα και η ποιότητα των δεδοµένων που περιλαµβάνονται σε αυτή. Ο τρόπος υλοποίησης και λειτουργίας των παραπάνω µεθόδων εξαρτάται από πολλές παραµέτρους µε κυριότερη όλων τις ανάγκες που υφίστανται σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγµα, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις το πληροφοριακό σύστηµα της ψηφιακής βιβλιοθήκης αποστέλλει στο χρήστη αντίγραφα των εγγράφων που βρίσκονται αποθηκευµένα σε αυτή. Εάν η συνδροµή του χρήστη στη βιβλιοθήκη προβλέπει την αλληλεπίδρασή του µε το σύστηµα εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος είναι προφανές πως ένας χρήστης µε υψηλό ποσό συνδροµής θα πρέπει να εξυπηρετείται πιο γρήγορα σε σχέση µε κάποιον άλλο που έχει πληρώσει λιγότερα χρήµατα τότε η αποστολή των δεδοµένων σε αυτόν θα πρέπει να τηρεί τους παραπάνω κανόνες. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις ο χρήστης µπορεί να ζητήσει µόνο κάποιο τµήµα ενός εγγράφου και όχι ολόκληρο το έγγραφο, ενώ ακόµη είναι πιθανό να ζητηθεί η επέκταση της διαδικασίας αναζήτησης και σε βιβλιογραφικές πηγές που βρίσκονται σε αποµακρυσµένες ψηφιακές βιβλιοθήκες. Το υποσύστηµα αποθήκευσης και ανάκτησης εγγράφων θα πρέπει να είναι σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε θέση να καλύψει όλες αυτές τις απαιτήσεις. Μιλώντας γενικά, αυτό το υποσύστηµα παρέχει υπηρεσίες οι οποίες είναι ανεξάρτητες από την αναπαράσταση των ψηφιακών αντικειµένων ενώ η αρχιτεκτονική του ακολουθεί πάντοτε το µοντέλο του πελάτη εξυπηρετητή.

19 19 Σχήµα 8: Υποσύστηµα διαχείρισης εγγράφων ψηφιακής βιβλιοθήκης Σε αντίθεση µε το υποσύστηµα διαχείρισης ανάκτησης εγγράφων που υφίσταται µόνο µία φορά και η φυσική του θέση εντοπίζεται στο χώρο που διατηρείται η ψηφιακή βιβλιοθήκη, το ανώτερο επίπεδο συναντάται σε πολλά στιγµιότυπα (ένα για κάθε χρήστη που συνδέεται στη βάση) που είναι γνωστά ως διαχειριστές εγγράφων (document managers). Η φυσική θέση αυτού του επιπέδου εντοπίζεται στο χώρο εργασίας του χρήστη ενώ οι λειτουργίες που προσφέρει σε αυτόν αφορούν διαδικασίες διαχείρισης των εγγράφων που έχουν ανακτηθεί καθώς και παρουσίασης του περιεχοµένου τους στην οθόνη του υπολογιστή του. Η βασική λειτουργία των διαχειριστών εγγράφων είναι η παροχή στο χρήστη ενός συνόλου πρωτογενών λειτουργιών οι οποίες αν και θα έπρεπε να προσφέρονται από το χαµηλότερο επίπεδο εν τούτοις αυτό δεν γίνεται γιατί κάτι τέτοιο θα προσέδιδε στον προγραµµατισµό των εφαρµογών αυτού του είδους πολύ µεγάλο βαθµό πολυπλοκότητας. Αυτές οι λειτουργίες αφορούν κυρίως ευρέως χρησιµοποιούµενες διαδικασίες πρόσβασης σε πληροφοριακό υλικό όπως είναι η προσπέλαση υλικού διαφορετικού τύπου το οποίο απαιτεί διαφορετικό τρόπο διαχείρισης και αναπαράστασης καθώς επίσης η επεξεργασία, µετατροπή και παρουσίαση αυτού του υλικού. Μετά τη συνοπτική περιγραφή της βασικής δοµής, αρχιτεκτονικής και οργάνωσης µιας τυπικής ψηφιακής βιβλιοθήκης, ας περάσουµε τώρα στην απαρίθµηση των βασικών κλάσεων που θα πρέπει να διαθέτει ένα λογισµικό ανάπτυξης και διαχείρισης βιβλιοθηκών αυτού του τύπου. Αυτές οι κλάσεις επιτρέπουν την υλοποίηση όλων σχεδόν των υποσυστηµάτων που χαρακτηρίζουν τη δοµή µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης και σε γενικές γραµµές είναι οι ακόλουθες:

20 20 Υποσύστηµα διαχείρισης εγγράφων που επιτρέπει την υλοποίηση όλων των λειτουργιών αποθήκευσης, ανάκτησης, προστασίας, αναζήτησης και αποστολής εγγράφων µε τρόπο ανεξάρτητο από την εσωτερική τους αναπαράσταση. Αυτό το υποσύστηµα κατέχει ενδιάµεση θέση ανάµεσα στο υλικό και στο λογισµικό του χρησι- µοποιούµενου υπολογιστικού συστήµατος (middleware) και παρέχει τις υπηρεσίες µιας µεγάλης ποικιλίας διαχειριστών πόρων όπως είναι οι διαχειριστές βάσεων δεδο- µένων, οι διαχειριστές κρυφής µνήµης και οι διαχειριστές αρχείων. ιακοµιστές υπηρεσιών ασφάλειας και καταλόγων δικτύων που επιτρέπουν την πρόσβαση των χρηστών στο πληροφοριακό υλικό της βιβλιοθήκης διατηρώντας ταυτόχρονα τα δικαιώµατα πρόσβασης που έχουν τεθεί για τον κάθε έναν από αυτούς. Στενά συνδεδεµένοι µε αυτό το υποσύστηµα είναι οι µηχανισµοί ελέγχου πρόσβασης και πιστοποίησης της ταυτότητας των συνδεδεµένων χρηστών (authentication). Υποσύστηµα κοστολόγησης των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης που αναλαµβάνει την καταγραφή των εγγράφων που έχουν προσπελαστεί από το χρήστη και την καταµέτρηση των πόρων που έχουν καταναλωθεί (όπως είναι για παράδειγµα το µέγεθος σε Mbytes των αρχείων που έχει κατεβάσει) έτσι ώστε να υπολογίσει και το ποσό της συνδροµής του στις υπηρεσίες που έχει εγγραφεί. Μηχανή αναζήτησης πληροφοριακού υλικού που επιτρέπει τη διατύπωση ερωτηµάτων από το χρήση και την εµφάνιση των αποτελεσµάτων που επιστρέφονται από αυτά. Αυτή η µηχανή µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο στην απλή όσο και στην σύνθετη µορφή της, µε την τελευταία να υποστηρίζει προηγµένες διαδικασίες αναζήτησης όπως είναι η βελτιστοποίηση ερωτηµάτων και η αποµάκρυνση των διπλοεγγραφών που επιστρέφονται από την αναζήτηση σε πολλούς θεµατικούς καταλόγους. Υπηρεσίες δηµιουργίας και εφαρµογής φίλτρων επί των διακινούµενων δεδο- µένων που συσχετίζονται µε µετασχηµατισµούς που εφαρµόζονται επί αυτών και µε διαδικασίες όπως η κρυπτογράφηση και η συµπίεση δεδοµένων. Μηχανισµούς διαχείρισης των πολυµεσικών αρχείων που προσδιορίζουν τον τύπο του κάθε εγγράφου και στη συνέχεια καλούν την κατάλληλη εφαρµογή για την προεπισκόπησή του (π.χ. την εφαρµογή Adobe Acrobat Reader για αρχεία τύπου PDF, την εφαρµογή Microsoft Powerpoint για αρχεία τύπου PPT, κ.λ.π.). Εφαρµογές προεπισκόπησης περιεχοµένου και δηµιουργίας µικρογραφιών (thumbnails) για τα αντικείµενα της βιβλιοθήκης που δηµιουργούνται δυναµικά από την εφαρµογή και συνδέονται µε κάποιο έγγραφο έτσι ώστε να µπορεί να προσπελαστεί δια της χρήσεως της µικρογραφίας που το περιγράφει. Εφαρµογές συγγραφής και επεξεργασίας εγγράφων, περιήγησης στο περιεχό- µενο της βιβλιοθήκης, ανάλυσης δεδοµένων και δηµιουργίας ευρετηρίων που επιτρέπουν στο χρήστη να διαχειρισθεί µε αποτελεσµατικό τρόπο τα έγγραφα που τον ενδιαφέρουν.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books) Φοιτητής: Μπαμπαΐτης Βασίλειος-Νικόλαος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Γενικά Η αρχιτεκτονική ανάπτυξης τους πληροφοριακού συστήµατος Γραµµατεία 2000 υποσύστηµα διαχείρισης προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές Υπολογιστών και ο Άνθρωπος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές Υπολογιστών και ο Άνθρωπος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές Υπολογιστών και ο Άνθρωπος 1 3.1 Διαχείριση ψηφιακού υλικού και πολυμεσικές εφαρμογές Ψηφιοποίηση υλικού: διαδικασία μετατροπής έντυπου ή αναλογικού υλικού (βιβλία, άρθρα, εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) Εργαστηριακή Άσκηση 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στόχος του τρίτου εργαστηρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Ιστορική Εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού Παρουσίαση 1 η 1 Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Περιεχόμενα Τι είναι το Διαδίκτυο Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Προηγμένες Υπηρεσίες Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βασικές Έννοιες - εδοµένα { Νίκος, Μιχάλης, Μαρία, Θάλασσα, Αυτοκίνητο }, αριθµοί, π.χ. {1, 2, 3, 5, 78}, συµβολοσειρές (strings) π.χ. { Κώστας, 5621, ΤΡ 882, 6&5 #1, +

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών World Wide Web (WWW) Θέματα Επεξεργασία δεδομένων στο Web Δημιουργία απλών σελίδων HTML Περιγραφή κάποιων XHTML στοιχείων (tags) Εξέλιξης του WWW Το WWW

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 7: Πρότυπα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΥΠ.ΕΣ...Α Αριθµ.Πρωτ. / ΙΑ Π/A1/22123 Γ.Γ. ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κεφάλαιο 2. Το περιβάλλον του παγκόσμιου Ιστού Επιμέλεια: Καραγιάννης Σπύρος Καθηγητής ΠΕ19 Πλεονεκτήματα παγκόσμιου Ιστού Εξυπηρετητής Ιστού & Ιστοσελίδες Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ web εφαρµογής - ηλεκτρονικού κατατήµατος για έξυπνα κινητά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ web εφαρµογής - ηλεκτρονικού κατατήµατος για έξυπνα κινητά ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ web εφαρµογής - ηλεκτρονικού κατατήµατος για έξυπνα κινητά Για την STUDIO KOSTA BODA ILLUM Χανίων Πέµπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α_ΤΕΤΡΑΜ_ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΘΕΜΑ: E-LEARNING Αντζελα Πιετρη-Αριστελα Γκιονι ESPERINO LYKEIO LARISAS

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α_ΤΕΤΡΑΜ_ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΘΕΜΑ: E-LEARNING Αντζελα Πιετρη-Αριστελα Γκιονι ESPERINO LYKEIO LARISAS ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α_ΤΕΤΡΑΜ_2014-15 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΜΑ: E-LEARNING Αντζελα Πιετρη-Αριστελα Γκιονι ΜΑΘΗΣΗ Μάθηση είναι μια μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου, η οποία είναι αποτέλεσμα εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓ ΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓ ΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστηµα... 3 3. Είσοδος στο σύστηµα... 5 4. Υποβολή πρότασης... 6 5. Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής υποβολής... 10 6. On

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ > ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Το Cloud Computing είναι η ονοµασία της τεχνολογίας η οποία επιτρέπει στους χρήστες να

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο FrontPage 2003 Πρακτικός Οδηγός Χρήσης Το FrontPage είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων που επιτρέπει το σχεδιασμό ιστοσελίδων μέσα από γραφικό περιβάλλον αλλά και την ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

χρήστες και υπηρεσίες

χρήστες και υπηρεσίες ιδακτικό υλικό µαθητή χρήστες και υπηρεσίες Από όσα αναφέρθηκαν, γίνεται αντιληπτό ότι όποιος έχει τον κατάλληλο εξοπλισµό και έχει εξασφαλίσει τον τρόπο σύνδεσής του µε το ιαδίκτυο, µπορεί να το χρησιµοποιήσει.

Διαβάστε περισσότερα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα 1. Εισαγωγή 1.1 O Υπολογιστής ως εργαλείο μηχανικού 1.2 Η Επιστήμη των υπολογιστών 1.3 Ιστορικό Σημείωμα 1.4 Ο υπολογιστής μηχανή επεξεργασίας ψηφιακής πληροφορίας 1.5 Ψηφιοποίηση πληροφορίας 1.5.1 ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Παρατηρήσεις και προβλήµατα. Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ

«Παρατηρήσεις και προβλήµατα. Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ «Παρατηρήσεις και προβλήµατα στη βάση του ΣΚΕΑΒ» Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ pbrattis@unioncatalog.gr 1 Εισαγωγή - Στόχος ΣΚΕΑΒ η δηµιουργία ενιαίου καταλόγου, µε µια

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή http://eclass.sch.gr Η υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης τάξης αναπτύχθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δρόμοι της Ψηφιακής Διατήρησης και της Ψηφιακής Αρχαιολογίας

Οι Δρόμοι της Ψηφιακής Διατήρησης και της Ψηφιακής Αρχαιολογίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Οι Δρόμοι της Ψηφιακής Διατήρησης και της Ψηφιακής Αρχαιολογίας Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Εµφάνιση των γραµµών εργαλείων "Βασική" και "Μορφοποίηση" σε δύο γραµµές Από προεπιλογή, οι γραµµές εργαλείων Βασική και Μορφοποίηση εµφανίζονται µε αγκύρωση (σταθεροποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 1Τι είναι ο Παγκόσµιος Ιστός; Λόγω της µεγάλης απήχησης του Παγκόσµιου Ιστού πολλές φορές ταυτίζουµε τον Παγκόσµιο Ιστό µε το Διαδίκτυο. Στην πραγµατικότητα αυτή η αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Μαλούτα Θεανώ Σελίδα 1

Μαλούτα Θεανώ Σελίδα 1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε υλικό και τι λογισμικό ενός υπολογιστικού συστήματος; 2. Τι είναι α) η μητρική πλακέτα ( motherboard), β) η κεντρική μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα ψηφιακών αντικειμένων σε πληροφοριακά δίκτυα. Digital object identifiers (doi) in information networks

Ταυτότητα ψηφιακών αντικειμένων σε πληροφοριακά δίκτυα. Digital object identifiers (doi) in information networks Ταυτότητα ψηφιακών αντικειμένων σε πληροφοριακά δίκτυα ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΡΑΠΤΗΣ 1 - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΚΟΥΔΗΣ 11 Περίληψη Ο προσδιορισμός ταυτότητος σε ένα τεκμήριο (άρθρο, βιβλίο, περιοδικό) είναι χρήσιμη και γνωστή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων YouTube Ιδρύθηκε το 2005 Στόχος του ήταν να δημιουργήσει μία παγκόσμια κοινότητα Βάση δεδομένων βίντεο Μέσα σε ένα χρόνο από τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Visio / White paper 1

Περιεχόμενα. Visio / White paper 1 Περιεχόμενα Τι είναι η πλατφόρμα Visio Αρχιτεκτονική Δουλεύοντας με το Περιεχόμενο Πηγές Περιεχόμενου Διαγραφή Περιεχομένου Βασικές Λειτουργίες Προφίλ Χρήστη Διαχείριση Χρηστών Σύστημα Διαφημίσεων Αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα πολυδιάστατου ψηφιακού σήµατος (Εικόνες Εικονοσειρές)» Πακέτο Εργασίας 1: Ανάπτυξη βάσης

Διαβάστε περισσότερα

1 Tο βιβλίο Ξεκίνηµα Προγράµµατα και παιχνίδια Περιεχόµενα. Ευχαριστίες... x

1 Tο βιβλίο Ξεκίνηµα Προγράµµατα και παιχνίδια Περιεχόµενα. Ευχαριστίες... x Περιεχόµενα iii Περιεχόµενα Ευχαριστίες... x 1 Tο βιβλίο... 1 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 1 Σύντοµη παρουσίαση... 2 Τι νέο υπάρχει στα Windows XP;... 4 Μερικές υποθέσεις... 5 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ( ιδάσκ. Καθηγητής: Α.Α. Οικονοµίδης) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Product Scope 32 Bookmarks

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ( ιδάσκ. Καθηγητής: Α.Α. Οικονοµίδης) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Product Scope 32 Bookmarks ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ( ιδάσκ. Καθηγητής: Α.Α. Οικονοµίδης) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις εδοµένων Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης v.vescoukis@cs.ntua.gr ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βάσεις εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Μηχανές αναζήτησης

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Μηχανές αναζήτησης ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μηχανές αναζήτησης Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε για ποιο λόγο μας είναι απαραίτητες οι μηχανές αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό. Να περιγράψουμε κάποιους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου 3.1.1.1 Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου Ως επί το πλείστον δεν υπάρχουν διαφορές στη χρήση του Εγγράφου Κειμένου στα λειτουργικά Windows ή Linux. Η σημαντικότερη διαφορά παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99 5093/98/EL/final WP 17 Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Σύσταση 1/99 Για τη µη αντιληπτή και αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Ύλη Εργαστηρίου ΒΔ Ύλη - 4 Ενότητες.1 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημιουργία Πινάκων Εισαγωγή/Ανανέωση/Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο... 7 Αντί προλόγου... 9 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο 5: Πώς να δημιουργήσω το Προφίλ μου και να γίνω μέλος στο Facebook;... 15 Τι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις)

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Επιμελητή Δράσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 8: Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Συστήματος 2 Διεργασία μετατροπής του προβλήματος σε λύση. Από το Τί στο Πώς. Σχέδιο: Λεπτομερής περιγραφή της λύσης. Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων

Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων Τριαντάφυλλος Πριμηκύρης* Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων Τι είναι μια βάση δεδομένων; Ας ξεκινήσουμε με κάτι πολύ απλό! Όλοι έχετε έναν τηλεφωνικό κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός είναι μια χειροκίνητη

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

Open Text edocs Records Management

Open Text edocs Records Management Open Text edocs Records Management Η λύση Open Text edocs Records Management, παρέχει ένα ασφαλές και πλήρως λειτουργικό περιβάλλον τήρησης και παρακολούθησης του αρχείου ενός οργανισµού, πειθαρχώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάρτιος 1998 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεµηµένασυστήµατα αρχείων

Κατανεµηµένασυστήµατα αρχείων Κατανεµηµένασυστήµατα αρχείων Θέµατα σχεδίασης ιεπαφή υπηρεσίας αρχείων και ευρετηρίων Ονόµατα και αναγνωριστικά Οργάνωση εξυπηρετητών Σηµασιολογία (κατα)µερισµού αρχείων Ενταµίευση αρχείων Συνέπεια συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG MPEG Η ενότητα αυτή αφορά τους χρήστες καρδιολογίας που προβάλλουν αρχεία MPEG. Ανατρέξτε στα θέµατα που ακολουθούν για βοήθεια στα προβλήµατα που ενδεχοµένως αντιµετωπίζετε κατά την προβολή αρχείων MPEG.

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Όταν αποθηκεύετε μία παρουσίαση, την ονομάζετε και καθορίζετε πού θα την αποθηκεύσετε

Όταν αποθηκεύετε μία παρουσίαση, την ονομάζετε και καθορίζετε πού θα την αποθηκεύσετε Αποθήκευση μίας παρουσίασης σε μία τοποθεσία σε έναν οδηγό Όταν εργάζεστε με το, η φόρμα εργασίας καταχωρείται στη μνήμη RAM. Πρόκειται για μία προσωρινή μνήμη που χρησιμοποιείται για τις τρέχουσες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα εφαρµογής

7.11 Πρωτόκολλα εφαρµογής 7.11 Πρωτόκολλα εφαρµογής Ερωτήσεις 1. Ποιος ο ρόλος των πρωτοκόλλων εφαρµογής και πώς χειρίζονται τις συνδέσεις δικτύου; 2. Γιατί κάθε πρωτόκολλο εφαρµογής ορίζει συγκεκριµένο τρόπο παρουσίασης των δεδοµένων;

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική Ομοιογένεια

Εννοιολογική Ομοιογένεια Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Εννοιολογική Ομοιογένεια Αξιοποίηση Ταξινομικών Συστημάτων Γεωργία Προκοπιάδου, Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Οι Μεταβολές ως Χαρακτηριστικό Γνώρισµα της Τεχνολογίας Επικοινωνιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Οι Μεταβολές ως Χαρακτηριστικό Γνώρισµα της Τεχνολογίας Επικοινωνιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οι Μεταβολές ως Χαρακτηριστικό Γνώρισµα της Τεχνολογίας Επικοινωνιών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής "σωστό-λάθος" Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιοθήκη Ιατρικών Εικόνων & Αξιοσηµείωτων Περιστατικών ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου Η Βιβλιοθήκη δηµιουργήθηκε από την οµάδα Συνεργατών του Κέντρου Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο Το περιβάλλον εργασίας Ανοίγοντας την Ελληνική Έκδοση του FrontPage, για πρώτη φορά, η εικόνα που θα συναντήσουμε είναι αυτή της Εικόνας 1 με τα Μενού Εντολών και τη Γραμμή Εργαλείων, στο πάνω μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΠΣ 90 Ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών Από Σάββα Πετρίδη, Επιθεωρητή Βιβλιοθηκών

ΒΗΠΣ 90 Ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών Από Σάββα Πετρίδη, Επιθεωρητή Βιβλιοθηκών ΒΗΠΣ 90 Ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών Από Σάββα Πετρίδη, Επιθεωρητή Βιβλιοθηκών Το ΒΗΠΣ 90 (Βιβλιοθηκονομικό Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα) είναι ένα πρόγραμμα κομπιούτερ το

Διαβάστε περισσότερα