ΚΛΑΔΙΚΕΣ/ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΑΔΙΚΕΣ/ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 2010"

Transcript

1 ΚΛΑΔΙΚΕ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ 2010 ΚΛΑΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΚΑ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΝΖΩΝΗ ΟΞΟΠΟΙΙΑ, ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ, ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΙΑ, ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΕΩ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΛΑΔΙΟΥ, ΚΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΝΑΨΗ ΕΤΗΙΑ ( ) ΔΙΕΤΗ ΑΟΡΙΤΗ ( ) ΑΟΡΙΤΗ ( ) ΑΥΞΗΕΙ ΠΑΓΩΜΑ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΑΥΞΗΕΙ ΤΙ ΒΑΙΚΕ ΔΟΧΕ 1,5% ΠΡΟΤΙΘΕΜΕΝΟ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗ ΕΡΓΑΙΑ (1,5%) ΑΥΞΗΕΙ ΤΑ ΒΑΙΚΑ ΙΘΙΑ ΚΑΤΑ 1,5% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 1% ΒΑΙΚΩΝ ΜΙΘΩΝ ΠΡΟΑΡΜΟΜ ΑΥΞΗΕΙ ΠΑΡΜΠΗ ΤΙ ΑΥΞΗΕΙ ΤΗ ΛΥΕΩΝ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΩΜΑΤΕΙΟΥ (Ε ΠΟΟΤΟ 3 1

2 ΚΛΑΔΙΚΕ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ 2010 ΚΛΑΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ ΑΜΜΟΒΟΛΩΝ- ΧΡΩΜΑΤΙΜΩΝ- ΚΑΘΑΡΙΜΩΝ- ΥΔΡΟΒΟΛΩΝ ΞΕΝΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕ ΕΤΑΙΡΙΕ ΑΙΘΗΤΙΚΩΝ ΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΙΟΥ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΟΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΥΝΑΨΗ ΕΤΗΙΑ ( ) ΔΙΕΤΗ ΑΟΡΙΤΗ ΕΤΗΙΑ ( ) ΑΟΡΙΤΗ ΑΥΞΗΕΙ ΠΑΓΩΜΑ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΑΥΞΗΕΙ ΚΑΤΑ 3,1% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 2% ΤΟΥ ΒΑΙΚΟΥ ΜΙΘΟΥ ΡΥΘΜΙΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩ Ν Ε ΠΡΟΑΡΜΟΜ ΑΥΞΗΕΙ ΛΥΕΩΝ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΒΑΙΚΩΝ ΙΘΙΩΝ ΜΙΘΟ ΑΦΑΛΕΙΑ 677,44 ΕΥΡΩ ΚΑΙ 670,59 ΕΥΡΩ ( ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011 ΑΝΤΙΤΟΙΧΑ) ΡΗΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΧΥΟ ΤΗ Ε ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΒΑΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3833, 3842, ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕ Ε ΕΙΔΟ 2

3 ΚΛΑΔΙΚΕ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ 2010 ΚΛΑΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΠΗΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΙΟΥ, ΝΠΠ ΚΑΙ ΟΤΑ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΤΩΝ ΚΛΠ, ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΧΟΛΩΝ, ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΙΟ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΟΤΑ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΘΝΙΚΗ ΥΝΑΨΗ ΑΟΡΙΤΗ ΑΟΡΙΤΗ ΑΟΡΙΤΗ ΕΤΗΙΑ 2010 ΑΥΞΗΕΙ ΠΑΓΩΜΑ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΑΥΞΗΕΙ ΤΟΥ ΒΑΙΚΟΥ ΜΙΘΟΥ ΚΑΤΑ 1% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 0,5% ΡΥΘΜΙΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩ Ν Ε ΡΥΘΜΙΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩ Ν Ε ΓΙΑ ΤΟ 2010 ΠΡΟΑΡΜΟΜ ΑΥΞΗΕΙ ΛΥΕΩΝ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΥΜΦΩΝΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΡΥΘΜΙΕΩΝ Ε ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΒΑΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3833, 3842, ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΒΑΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3833, 3842, ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΤΑ 740 ΕΥΡΩ 3

4 ΚΛΑΔΙΚΕ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ 2010 ΚΛΑΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ( ) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΝΟΜΟΥ ΛΑΙΘΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΧΕΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ, Ε ΦΡΟΝΤΙΤΗΡΙΑ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΥΝΑΨΗ ΑΟΡΙΤΗ ΑΟΡΙΤΗ ΑΟΡΙΤΗ ΑΥΞΗΕΙ ΠΑΓΩΜΑ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΠΡΟΑΡΜΟΜ ΑΥΞΗΕΙ ΛΥΕΩΝ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ J J J J J J ΑΥΞΗΕΙ ΚΑΤΑ 1% ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΩ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΒΑΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩ Ν ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΥΙΚΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΤΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΟΡΙΤΗ ΔΙΕΤΗ ΑΥΞΗΕΙ ΚΑΤΑ 1% ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2010 ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΥΜΦΩΝΙΑ 4

5 ΚΛΑΔΙΚΕ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ 2010 ΚΛΑΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΠΑΧΟΛΟΥΝΤΑΙ Ε ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΚΕΔΑΕΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ ΥΝΑΨΗ ΑΥΞΗΕΙ ΠΑΓΩΜΑ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΠΡΟΑΡΜΟΜ ΑΥΞΗΕΙ ΛΥΕΩΝ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΙΩΠΗΡΗ ΕΤΗΙΑ ΑΝΑΝΕΩΗ ΤΟ ΤΕΛΟ ΙΧΥΟ ΤΗ Ε ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΤΗΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΑΟΡΙΤΗ ΔΙΑΤΡΗΗ ΟΠΩ ΨΗΦΙΗ ΝΟΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΗ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΥΜΒΑΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ε ΕΡΓΟΔΟΤΕ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ 3007 J J J J J J ΑΟΡΙΤΗ ΑΥΞΗΕΙ Ω 5

6 ΚΛΑΔΙΚΕ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ 2010 ΚΛΑΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΤΙΚΕ ΠΑΡΑΓΩΓΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΔΗΜΟΙΕΥΗ ΝΟΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΦΟΙΤΩΝ ΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΝΑΨΗ ΑΟΡΙΤΗ ΤΡΙΕΤΟΥ ( ΑΟΡΙΤΗ ΑΥΞΗΕΙ ΠΑΓΩΜΑ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΑΥΞΗΕΙ 1% ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2010 ΠΡΟΑΡΜΟΜ ΑΥΞΗΕΙ ΛΥΕΩΝ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΟΡΙΜΟ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΩΡΙΑΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΙΧΥΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΕΙΕ Ε 1708 J J J J J J ΔΙΕΤΗ ΑΥΞΗΕΙ 1% ΓΙΑ ΤΟ

7 ΚΛΑΔΙΚΕ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ 2010 ΚΛΑΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΠΟΥ ΑΠΑΧΟΛΟΥΝΤΑΙ Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΟΛΗ ΧΩΡΑ ΥΝΑΨΗ ΑΥΞΗΕΙ ΠΑΓΩΜΑ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΠΡΟΑΡΜΟΜ ΑΥΞΗΕΙ ΛΥΕΩΝ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩ Ν ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΧΕΙΡΙΤΩΝ, ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Ε ΑΟΡΙΤΗ ΤΡΙΕΤΟΥ ΤΡΙΕΤΟΥ ΑΟΡΙΤΗ ΑΥΞΗΕΙ 1% ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΙ Ω ΚΑΙ Ω ΟΡΙΜΟ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΩΡΙΑΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΙΧΥΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΕΙΕ Ε 7

8 ΚΛΑΔΙΚΕ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ 2010 ΚΛΑΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΥΝΑΨΗ ΑΥΞΗΕΙ ΠΑΓΩΜΑ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΠΡΟΑΡΜΟΜ ΑΥΞΗΕΙ ΛΥΕΩΝ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΧΟΛΩΝ ΤΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΥΠΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΕΤΡΑ,ΧΩΜΑΤΟ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΕΚΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΑΟΡΙΤΗ ΕΤΗΙΑ ΕΤΗΙΑ 2010 ΠΑΓΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2010 ΠΑΓΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ

9 ΚΛΑΔΙΚΕ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ 2010 ΚΛΑΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΝΑΨΗ ΑΥΞΗΕΙ ΠΑΓΩΜΑ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΠΡΟΑΡΜΟΜ ΑΥΞΗΕΙ ΛΥΕΩΝ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΕΚΚΑΠΤΙΚΩΝ, ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΛΠ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΕΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΟΡΙΤΗ ΑΥΞΗΕΙ 1,1% ΤΙ ΒΑΙΚΕ ΔΟΧΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΥΔΡΕΥΗ ΚΑΙ ΧΕΤΕΥΗ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΑΟΡΙΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΑΟΡΙΤΗ ΑΥΞΗΕΙ 1% ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2010 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΑΟΡΙΤΗ 9

10 ΚΛΑΔΙΚΕ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ 2010 ΚΛΑΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΝΑΨΗ ΑΥΞΗΕΙ ΠΑΓΩΜΑ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΠΡΟΑΡΜΟΜ ΑΥΞΗΕΙ ΤΕΙ ΑΟΡΙΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΧΟΛΩΝ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΛΥΕΩΝ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΠΛΑΙΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ Ω ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ, ΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ, ΥΚΕΥΑΙΑ, ΕΠΙΚΕΥΗ ΚΛΠ ΔΙΕΤΗ ΚΑΙ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩ- ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥ

11 ΚΛΑΔΙΚΕ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ 2010 ΚΛΑΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΥΝΑΨΗ ΑΥΞΗΕΙ ΠΑΓΩΜΑ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΑΝΤΙΤΟΙΧΑ ΠΡΟΑΥΞΗΜΕΝΕ ΚΑΤΑ 0,5% ΠΡΟΑΡΜΟΜ ΑΥΞΗΕΙ ΛΥΕΩΝ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ, ΕΚΦΩΝΗΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ ΤΑΘΜΩΝ ΒΑΕΩ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗ ΔΗΜΟΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ - ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΛΗ ΔΙΕΤΟΥ ΑΟΡΙΤΗ ΑΟΡΙΤΗ ΔΙΕΤΗ ΑΥΞΗΕΙ ΤΙ ΒΑΙΚΕ ΔΟΧΕ ΚΑΤΑ 1% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 2% ΑΥΞΗΕΙ 1% ΤΙ ΒΑΙΚΕ ΔΟΧΕ ΚΑΙ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΤΩΝ ΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΤΗΡΩ) ΡΥΘΜΙΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩ Ν Ε ΚΑΤΑ ΤΟ 2010 ( ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΩ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΗ) ΚΑΙ Ω (ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩ Ν ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΘΟ 714,47 ΚΑΙ 728,76 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010 ΚΑΙ 2011 ΑΝΤΙΤΟΙΧΑ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΒΑΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3833, 3842,

12 ΚΛΑΔΙΚΕ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ 2010 ΚΛΑΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΝΑΨΗ ΑΥΞΗΕΙ ΠΑΓΩΜΑ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΠΡΟΑΡΜΟΜ ΑΥΞΗΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ Ω ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΑΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΤΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΑΟΡΙΤΗ ΚΑΙ Ω ΛΥΕΩΝ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ - ΧΕΔΙΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΤΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΑΟΡΙΤΗ ΚΑΙ Ω ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΖΥΜΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΛΟΥ ΑΟΡΙΤΗ ΑΟΡΙΤΗ 12

13 ΚΛΑΔΙΚΕ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ 2010 ΚΛΑΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΜΥΛΟΑΚΧΑΡΟΥ - ΦΡΟΥΚΤΟΛΙΝΗ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΕΛΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ ΕΞ ΕΛΑΤΙΚΟΥ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΥΝΑΨΗ ΑΟΡΙΤΗ ΑΟΡΙΤΗ ΑΟΡΙΤΗ ΑΥΞΗΕΙ ΠΑΓΩΜΑ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΠΡΟΑΡΜΟΜ ΑΥΞΗΕΙ ΛΥΕΩΝ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΛΙΠΑΜΑΤΩΝ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ( ΕΚΤΟ ΑΕΕΧΠΛ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΜΑΤΩΝ Ν ΚΑΡΒΑΛΗ) ΑΟΡΙΤΗ ΠΛΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΟΡΙΤΗ 13

14 ΚΛΑΔΙΚΕ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ 2010 ΚΛΑΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΩΝΟΠΟΙΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ - ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΑΠΑΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΥΜΒΑΗ ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΝΑΨΗ ΑΥΞΗΕΙ ΠΑΓΩΜΑ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΑΟΡΙΤΗ ΑΟΡΙΤΗ ΑΟΡΙΤΟΥ ΔΙΕΤΗ ΠΡΟΑΡΜΟΜ ΑΥΞΗΕΙ ΛΥΕΩΝ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΒΑΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3833, 3842,

15 ΚΛΑΔΙΚΕ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ 2010 ΚΛΑΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΕΙΑΓΩΓΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΟ ΘΥΡΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΤΡΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΥΝΑΨΗ ΔΙΕΤΗ ΑΥΞΗΕΙ ΠΑΓΩΜΑ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΠΡΟΑΡΜΟΜ ΑΥΞΗΕΙ ΚΑΙ Ω ΛΥΕΩΝ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΤΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΟΝΕΡΒΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΤΩΝ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΦΥΛΑΚΩΝ - ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΤΩΝ ΑΟΡΙΤΗ ΑΟΡΙΤΗ ΔΙΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ

16 ΚΛΑΔΙΚΕ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ 2010 ΚΛΑΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΥ Ε ΠΟΛΥΚΑΤΑΤΗΜΑΤΑ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΥ Ε ΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ, ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΗΚΕ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΥΝΑΨΗ ΔΙΕΤΗ ΑΥΞΗΕΙ ΠΑΓΩΜΑ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΑΥΞΗΕΙ 1,5% ΤΙ ΒΑΙΚΕ ΔΟΧΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 2010 ΠΡΟΑΡΜΟΜ ΑΥΞΗΕΙ ΛΥΕΩΝ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΝΕΤΑΙΡΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΕΩΝ ΕΚΔΟΡΟΦΑΓΕΩΝ, ΕΚΔΟΡΟΤΕΜΑΧΙΤΩΝ, ΑΚΡΟΚΑΘΑΡΙΤΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ ΚΛΠ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΔΙΕΤΗ ΑΟΡΙΤΗ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΑΟΡΙΤΗ ΚΑΙ Ω 16

17 ΚΛΑΔΙΚΕ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ 2010 ΚΛΑΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΗΜΟΙΕΥΗ ΝΟΜΟΥ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥ ΠΡΟΦΥΓΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΝ ΟΜΕΔ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΗ ΠΛΑΙΙΟΥ ΜΕΟΛΑΒΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΙΑ ΠΑΗ ΦΥΕΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ ΧΟΛΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ (ΒΟΗΘΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ) ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ (ΠΛΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ) ΥΝΑΨΗ ΑΥΞΗΕΙ ΠΑΓΩΜΑ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΠΡΟΑΡΜΟΜ ΑΥΞΗΕΙ ΛΥΕΩΝ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ J J J J J J ΔΙΕΤΗ ΑΟΡΙΤΗ ΑΟΡΙΤΗ ΚΑΙ Ω ΚΑΙ Ω 17

18 ΚΛΑΔΙΚΕ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ 2010 ΚΛΑΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΝΑΨΗ ΑΥΞΗΕΙ ΠΑΓΩΜΑ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΠΡΟΑΡΜΟΜ ΑΥΞΗΕΙ ΛΥΕΩΝ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΤΩΝ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕ ΚΑΙ ΕΚΚΟΛΑΠΤΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΦΑΓΗ ΖΩΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΝΤΕΡΩΝ, ΚΟΝΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΥΚΕΥΑΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟ, Ε ΕΡΓΑΤΗΡΙΑ ΚΟΠΗ, ΤΕΜΑΧΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΩΗ ΚΡΕΑΤΟ ΚΑΙ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΑΟΡΙΤΗ ΑΟΡΙΤΗ ΚΑΙ Ω ΚΑΙ Ω ΚΑΙ Ω ΚΑΙ Ω 18

19 ΚΛΑΔΙΚΕ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ 2010 ΚΛΑΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΡΕΑΤΟΚΕΥΑΜΑΤΩΝ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΥΝΑΨΗ ΑΥΞΗΕΙ ΠΑΓΩΜΑ (ΑΥΞΗΕΙ ΜΕΙΩΕΙ ΠΡΟΑΡΜΟΜ ΑΥΞΗΕΙ ΛΥΕΩΝ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΤΩΝ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΤΩΝ ΔΙΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΤΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ, ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΕΤΩΝ ΔΙΕΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.)- ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ: Εθνικής Αντιτάεως 105 71 306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081-223997, 224595 FAX: 081-223997 E-mail: - Δ/νη το INTERNET: - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Προσωπικά Στοιχεία. Α. Εκπαίδευση. B. Ακαδηµαϊκές Θέσεις. Γ. ιδακτικό Έργο. Έτος Γέννησης: 1949 Τόπος Γέννησης: Αθήνα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Προσωπικά Στοιχεία. Α. Εκπαίδευση. B. Ακαδηµαϊκές Θέσεις. Γ. ιδακτικό Έργο. Έτος Γέννησης: 1949 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά Στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Ανδρέας Νικολόπουλος Έτος Γέννησης: 1949 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµος ιεύθυνση e-mail anikol@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1448 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 3 2011 Συλλογικής γασίας των αδειούχων πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει στόχο να συλλέξει πληροφορίες για τη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση και τη μάθηση. Η έρευνα θα επιδιώξει να προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση του πίνακα των ΒΑΕ

Αναθεώρηση του πίνακα των ΒΑΕ Αναθεώρηση του πίνακα των ΒΑΕ Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει την ακόλουθη τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού του ΙΚΑ για τα ΒΑΕ: ΕΔΑΦΙΟ Α: Αναφορά σε κατηγορίες επιχειρήσεων ή/και χώρων εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Υπόχρεοι εργοδότες...4. 2. Ασφαλιστική εισφορά Ύψος ασφαλίστρων...4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Υπόχρεοι εργοδότες...4. 2. Ασφαλιστική εισφορά Ύψος ασφαλίστρων...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Υπόχρεοι εργοδότες...4 2. Ασφαλιστική εισφορά Ύψος ασφαλίστρων...4 3. Πρόσκαιρη διακοπή απασχόλησης Άδεια και ασθένεια...5 4. Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Των Πρακτικών Μηχανικών Μηχανοδηγών, Θερµαστών Κλπ Και Των Ψυκτικών Μέσων Σχολών Όλης Της Χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Ολυμπία Καμινιώτη 6/6/2015 0 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα την 20 Ιουνίου 2004 στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί. Eργασία 09 10 2012

ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί. Eργασία 09 10 2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Πού και πότε θα προσληφθούν 777 νοσηλευτές ΓΙΑ 7 ΜΗΝΕΣ 1.650+1.650 θέσεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. Ε Ε E EΘ 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί 22 23 27

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935).

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935). 2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.1. Βασικό νομοθέτημα Ο Ν6422/34 καθόρισε την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανολόγου μηχανικού, του ηλεκτρολόγου μηχανικού και του ναυπηγού. Διαίρεσε τις μηχανολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες είναι οι παρακάτω:

Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες είναι οι παρακάτω: Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες είναι οι παρακάτω: ΕΔΑΦΙΟ Α ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, Λατομεία πάσης φύσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αρ. Πρωτ.: Φ10221/οικ.26816/929 ΦΕΚ 2778/Β/2-12-2011. Βαριές και Ανθυγιεινές εργασίες Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Απόφαση Αρ. Πρωτ.: Φ10221/οικ.26816/929 ΦΕΚ 2778/Β/2-12-2011. Βαριές και Ανθυγιεινές εργασίες Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Απόφαση Αρ. Πρωτ.: Φ10221/οικ.26816/929 ΦΕΚ 2778/Β/2-12-2011 Βαριές και Ανθυγιεινές εργασίες Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 3790/2009

Διαβάστε περισσότερα

- ΥΑ 10221/26816/929/2.12.2011 [Βαρέα - ανθυγιεινά επαγγέλματα]

- ΥΑ 10221/26816/929/2.12.2011 [Βαρέα - ανθυγιεινά επαγγέλματα] - ΥΑ 10221/26816/929/2.12.2011 [Βαρέα - ανθυγιεινά επαγγέλματα] Ειδικότητες που ανήκουν στα βαρέα - ανθυγιεινά επαγγέλματα ΥΑ 10221/26816/929/2.12.2011 «Βαρειές και ανθυγιεινές εργασίες» (ΦΕΚ Β 2778/2.12.2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αγορά Κεφαλαίου Η αγορά κεφαλαίου αποτελεί ένα από τους ηµαντικότερους χρηµατοοικονοµικούς θεµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) Επιμέλεια: Δαΐκου Αφροδίτη, Δήμου Αφροδίτη Αθήνα, Οκτώβριος 2001 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α. Παραρτήματα Εγκυκλίου - 5 -

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α. Παραρτήματα Εγκυκλίου - 5 - Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α - - ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΝΑΙ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΝΑΙ ΠΕ01.00 ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΝΑΙ ΠΕ02.00 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Έννοια μισθού 22 2. Παροχές σε είδος - Μισθός 22 3. Αναγωγή μηνιαίου μισθού σε ημερομίσθιο - ωρομίσθιο 23 4. Αναγωγή ημερομισθίου σε μηνιαίο μισθό 23 5. Καταβαλλόμενες αποδοχές 24 6. Τακτικές αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ

ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 12.11.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #210 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ευκαιρίες για δουλειά στον κλάδο της εστίασης σελ. 8-9 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τα πτυχία που γίνονται δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚTYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 /11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ:Φ10221/οικ.26816/929 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 8. Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Τα Επαγγέλματα του Ν.3919/2011 - Άνοιγμα Κλειστών Επαγγελμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Οικονομικών Νόμιμοι Ελεγκτές Ελεγκτικά γραφεία

Τα Επαγγέλματα του Ν.3919/2011 - Άνοιγμα Κλειστών Επαγγελμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Οικονομικών Νόμιμοι Ελεγκτές Ελεγκτικά γραφεία Τα Επαγγέλματα του Ν.3919/2011 - Άνοιγμα Κλειστών Επαγγελμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Οικονομικών Νόμιμοι Ελεγκτές Ελεγκτικά γραφεία Εκτελωνιστές Χημικός Ναυτιλίας Ορκωτοί Εκτιμητές Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Φεβρουαρίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.13/ 137 / οικ. 3902

Αθήνα 13 Φεβρουαρίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.13/ 137 / οικ. 3902 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ. κ. ηµήτριο Ρέππα. κ. Ιωάννη Μαγκριώτη. κ. Ιωάννη Οικονοµίδη. Χαρ. Τρικούπη 182. Αθήνα 10178

Π Ρ Ο Σ. κ. ηµήτριο Ρέππα. κ. Ιωάννη Μαγκριώτη. κ. Ιωάννη Οικονοµίδη. Χαρ. Τρικούπη 182. Αθήνα 10178 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝ ΕΜΟ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αρ. Πρωτ. 21750/ΓΒ/κσ Αθήνα, 29 Απριλίου 2010 Π Ρ Ο 1. Υπουργό ΥΠ.ΜΕ. Ι. κ. ηµήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΑE: 040, 043, 044, 046, 048, 146, 536, 541, 543, 544, 546 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑΜ: 043, 046, 543, 546.

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΑE: 040, 043, 044, 046, 048, 146, 536, 541, 543, 544, 546 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑΜ: 043, 046, 543, 546. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ, ΜΠΔ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ Γ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο Γ παρουσιάζονται οι ανάγκες κατάρτισης, για κάθε νοµό ξεχωριστά.

Στο κεφάλαιο Γ παρουσιάζονται οι ανάγκες κατάρτισης, για κάθε νοµό ξεχωριστά. EUROPEAN UNION European Social Fund Article 6 Innovative Measures (Ολοκληρωµένη Στρατηγική για την προώθηση της απασχόλησης στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας) ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Νο : DELIVERABLE No : ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

SUCCESS ΤΟΤΙΚΙΔΗΣ Λογιστικά Γραφεία στη Θεσσαλονίκη www.totikidis.gr Μοναδικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους (ΜΣΚΚ)

SUCCESS ΤΟΤΙΚΙΔΗΣ Λογιστικά Γραφεία στη Θεσσαλονίκη www.totikidis.gr Μοναδικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους (ΜΣΚΚ) SUCCESS ΤΟΤΙΚΙΔΗΣ Λογιστικά Γραφεία στη Θεσσαλονίκη www.totikidis.gr Μοναδικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους (ΜΣΚΚ) Α/Α Κωδικός Περιγραφή Μ.Σ.Κ.Κ. 1 1001 Μεταλείο απλής εξορύξεως μεταλλευμάτων 7.00 2 1002

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Από πολύ παλιά υπήρχε έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Από το ΠΔ της 12-9-35 (ΦΕΚ421Α/24-9-35)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #77 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 502 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.257 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΟΤΑ, ΠΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα