Ημερομ ηνία Υποβολ ής. Κωδι κός Σχολ ίου. Αρ νητ ικέ ς. Θετ ικέ ς Ψή. Σχολι αστής. Σχόλιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερομ ηνία Υποβολ ής. Κωδι κός Σχολ ίου. Αρ νητ ικέ ς. Θετ ικέ ς Ψή. Σχολι αστής. Σχόλιο"

Transcript

1 κό 509 ι αστή ή Στεφα νο 09 Καραπ 16:00:35 έτση 507 thana ssis 567 ΚΥΡΙΑ ΚΟΣ 527 ΜΕΤΑ ΛΛΗΝ Ο ΣΠΥΡ Ο 09 14:36:02 17:12:31 09:00: /29/11 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 33 Για να είναι αποτελεσματική και αυτή η ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία πρέπει να λυθεί το ζήτημα που έχει επισημανθεί (πχ και στο Φόρουμ Ψηφιακή Ελλάδα 2020): Πω γίνεται η επεξεργασία των σχολίων, ιδεών κτλ μια διαβούλευση. Το θέμα δεν είναι διαδικαστικό ή τεχνικό. Είναι κατά βάση πολιτικό. Με δεδομένη την αμφισβήτηση τη αποτελεσματικότητα τη αντιπροσωπευτική δημοκρατία η διαδικασία του crowdsourcing (μήπω μπορούμε να βρούμε έναν ελληνικό όρο καθότι το crowd δεν πάει και πολύ? πχ συμμετοχικότητα) για να πετύχει πρέπει να: 1. Είναι γνωστή στου συμμετέχοντε η ομάδα - ονομαστικά - ο φορέα, ή όποιοι πρόκειται να "αποφασίσουν" ποιε είναι οι καλύτερε προτάσει. Ακόμη και η σύνθεση αυτών που θα αποφασίσουν να μπει σε διαβούλευση για άλλε προτάσει 2. Αποφασισθούν ποια θα είναι τα κριτήρια τη λήψη αποφάσεων, μέσα πάλι από διαβούλευση. 3. Να αποφασισθεί η διαδικασία αξιολόγηση των προτάσεων με βάση την εκπλήρωση των κριτηρίων ώστε να γίνει η σωστότερη επιλογή.π.χ. και με ηλεκτρον ψηφοφορίε. Για να δούμε.. ομολογώ ότι αυτή η ιδέα του croudsourcing, μπορεί εργαλαιακά να λύσει πολλά, πχ όταν έχει ένα νοσοκομείο και θε να κάνει απευθεία ανάθεση σε ορθοπαιδικά... είδη. Αυτοί που θα δημιουργήσουν προβλήματα πάση φύσεω και εναντίον τη μείωση των τιμών δεν είναι οι εταιρείε όπω αφελώ θα νόμιζε κανεί, αλλά εκπρόσωποι εταιρειών συγγενεί βουλευτών καθώ και ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι που δήθεν ξέρουν του νόμου και προστατεύουν τάχατε τι διοικήσει. Άρα με έναν τέτοιο θεσμό θα δημιουργούσα από 2 εω ν ομάδε πολιτών ή υπαλλήλων, να κάνουν την ανάθεση, ενώ υπό την εποπτεία ανώτερου δικαστικού λειτουργού θα έκανα ομάδα με του εμπειρογνώμονε και μετά θα σύγκρινα τα πρακτικά αποτελέσματα των ομάδων: πολιτών, υπαλλήλων, εταιριών κλπ. Αν λειτουργεί το δικαστικό σύστημα θα αποτρέπεται κάποια από τι ομάδε να δημιουργεί τραστ διαφθορά.το πρόβλημα είναι και το ξέρετε όλοι ότι το σύστημα θα πάει να δημιουργήσει τεχά αυτέ τι ομάδε επικαλούμενο διάφορα προσόντα και αέρα κοπανιστό, αυτό το έχουν περιγράψει και ο πρωθυπουργό και διάφοροι υπουργοί και έχει να κάνει με τον σκληρό πυρήνα του ελληνικού δημοσ, παρακράτο στην ουσία, γόρδιο δεσμό... Eπί του πρακτέου,οπωσδήποτε κάθε υπουργό να ζητήσει εγγράφω από του Δ/ντέ όλων των τμημάτων και εποπτευόμενων φορέων (αλλά μόνο από τον Δ/ντή) το εξή:μία λίστα από τα αντικείμενα εργασία κάθε υπαλλήλου του αναλυτικά και αφού τα μελετήσει να προτείνει υπεύθυνα πόσοι υπάλληλοι χρειάζονται για την λειτουργία τη υπηρεσία του.μπορεί εναλλακτικά με το πέρα τη ημέρα να ζητήσει γραπτώ από κάθε υπάλληλο το τι έπραξε στη διάρκειά τη.αφού τα συγκεντρώσει ο κάθε Δ/ντή ίσω διαπιστώσει το τι συμβαίνει στο κάθε μέρα, ποιοι παράγουν έργο ή υπηρεσίε προ του πολίτε και ποιοι όχι.. Δεν γνωρίζω που όσα γράψω παρακάτω έχουν σχέση με αυτό που ζητάτε. Ψηφίζεται ένα νόμο στην βουλή και αυτό παραπέμπει σε δέκα προηγούμενου νομού και τροποποιήσει άρθρων προηγούμενων νόμων. Αποτέλεσμα ο δημόσιο υπάλληλο να πρέπει να ανατρέξει σε όλου αυτού του νόμου για να εφαρμόσει αυτόν τον νόμο. Σπάταλη χρόνου μηδέν απόδοση. Για τον ιδιώτη, λαβύρινθο. Η λύση νομίζω είναι απλή. πχ Έγινε η τροποποίηση του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών. Κάποιο καλό κ. ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ κάθισε και σε ένα σύγγραμμα κωδικοποίησε όλου του νόμου. Όμω το σύγγραμμα του κ. Λιονταρή δεν είναι επίσημο και συνεπώ ίσω να μη γίνεται αποδεκτό από όλου. Εάν όμω αυτό γίνει από το ίδιο το κράτο τότε θα είχε ισχύ και δεν θα υπήρχε καμία αμφισβήτηση. Το κέρδο, άπειρε ώρε που πάνε χαμένε και από τον υπάλληλο και τον ιδιώτη.

2 κό ι αστή 590 ΧΡΗΣΤ ΟΣ Χριστί να Πινάτ ση ΔΗΜΗ ΤΡΗΣ Ζ ή 21:09: 07:59: 11 04:33:43 ΑΘΑΝ ΑΣΙΟΣ ΠΑΣΙΠ 21 ΟΥΛΑ 08:54:24 ΡΙΔΗΣ Ζητήστε κάθε Δ.υπάλληλο λεπτά πριν την λήξη του ωραρ να περιγράφει διεξοδικά (σε database) ολε τι εργασίε που εκτέλεσε η άλλα πλήρη ποσοστικά χαρακτηριστικά, πχ με πόσου πολίτε συνομίλησε (και ποιού?) για πόση ώρα και γιατί, ολε τι δραστηριότητε τη ημέρα και πιθανόν και δυσκολίε δυσχέριε, και παρατηρήσει σχόλια, πιθανέ επιθυμίε που δεν εισακούονται από τον προιστάμενο...κτλ Πόσο φορτωμένο είναι το πρόγραμμα του καθενό θα φανεί από το καθημερινό ημερολόγιο...κάθε μέρα νέα ψέματα δεν μπορεί να γράψει και αν το κάνει τότε θα γίνει αντιληπτό, σίγουρα κάποιοι άλλοι που τραβούνε το ζόρι... Είναι απαράδεκτο ένα φορέα του ελληνικού κράτου να απευθύνεται στου Έλληνε πολίτε με έναν αγγλικό όρο, τόσο τυπικά - λόγω επίσημη γλώσσα - όσο και ουσιαστικά: γιατί θα πρέπει να καταφύγουμε σε ξενόγλωσσου όρου, τη στιγμή που η γλώσσα μα διαθέτει ένα πολύ πλούσιο λεξιλόγιο. Με απλό τρόπο μπορείτε να διακηρύξετε τη δημόσια συλλογή ιδεών, τη συμμετοχικότητα, κ.ο.κ. Πράγματι το πλήθο (crowd) μπορεί να αποτελέσει πηγή (source) έμπνευση και γέννηση λύσεων. Τέλο πάντων. Το πρόβλημα είναι ότι μιλάμε για συγχωνεύσει, περικοπέ, απολύσει κ.ο.κ. που θα λύσουν τα προβλήματα τη Οικονομία. Την ίδια στιγμή το δημόσιο νοικιάζει με 12 5 υψηλότατα ενοίκια κτίρια, πολλέ φορέ ακατάλληλα, για αστυνομία, πυροσβεστική, σχολεία, εφορίε και τι άλλο που δεν μπορώ να φανταστώ. Χρήματα που σε μερικά χρόνια θα είχαν αποσβεστεί. Επιπλέον σε μία χώρα με τόση ηλιοφάνεια δεν είναι δυνατό τα δημόσια κτίρια να μη λειτουργούν έστω και εν μέρει με τον ήλιο. Αυτό είναι οικονομία; Θεωρώ ότι οι 250 λέξει είναι λίγε για να μπορέσω να αναπτύξω το σκεπτικό μου γι αυτό θα αναφέρω επιγραμματικά κάποιε ιδέε προτάσει και είμαι στην διάθεση σα, αν κληθώ, να τι αναπτύξω. Αναφερόμενο στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί αυτή υπηρετώ αναφέρω ενδεικτικά κάποιε από αυτέ. 1. Αποζημιώσει Αιρετών.(Μείωση, όλοι θέλουνε να ασχοληθούνε για το καλό του τόπου του) 2. Παρατρεχάμενοι Αιρετών. (Υπάρχει πληθώρα υπαλλήλων άρα δεν χρειάζονται τόσοι παρατρεχάμενοι γιατί τη δουλειά την βγάζουνε πάλι οι εργαζόμενοι) 3. Επιλογή θέσεων Προϊσταμένων και επιστροφή των χρημάτων όσων κατείχαν παράνομα θέσει. 4. Απαγόρευση προμηθειών από συγγενεί πρώτου βαθμού αιρετών και ανάκληση των δαπανών με επιστροφή χρημάτων Τοποθέτηση υπαλλήλου σε κάθε οργανισμό ο οποίο θα έχει την ευθύνη ελέγχου των δαπανών και θα είναι υπόλογο για κάθε μη νόμιμη δαπάνη με όλε τι συνέπειε, για να γίνεται ό έλεγχο στην πηγή του. 6. Απαγόρευση χρήση δικαστηρίων για πληρωμή ενταλμάτων προμηθευτών όταν υπάρχουνε οι νόμιμε διαδικασίε αλλά οι Πολιτικοί Ηγεσία αρνείται να καταβάλει τα χρήματα με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται ο Οργανισμό με επιπλέον έξοδα και καταλογισμό ευθυνών για δαπάνε μη νόμιμε οι οποίε γίνονται υπό καθεστώ πίεση και όχι μόνο. 7. Κατάργηση των προσλήψεων με συμβάσει και κάλυψη των θέσεων από υπαλλήλου οι οποίοι πρόσφεραν τόσα χρόνια τι υπηρεσίε του. Υπάρχουνε και άλλε απλέ προτάσει τη καθημερινότητα για τι οποίε ειμαι στη διάθεσή σα. θα πρέπει επιτέλου ο καθένα από εμά να πληρώσει και το τίμημα που του αναλογεί. 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 33

3 κό 797 ι αστή Ιωάνν η Καντα ρτζόπ ουλο 684 ΣΑΒΒΑ Σ Κ. Φελο υκατζ ή ΣΑΒΒΑ Σ ΤΕΡΖΙ ΔΗΣ ή 19 09:30: :37: :19:32 12:19: Είμαι δικαστικό υπάλληλο του Εφετε Πατρών. Εκ των καθηκόντων μου είναι και η προμήθεια υλικών τη υπηρεσία μου. Τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, από την έλλειψη γραφική ύλη (χαρτί, μελάνια - τόνερ κ.λ.π.) είναι τεράστια. Είναι πολύ λυπηρό να λε στου δικαστέ και στου συναδέλφου σου ότι δεν υπάρχει χαρτί ή μελάνι - τόνερ για εκτύπωση δικαστικών αποφάσεων ή για φωτοτυπίε, με συνέπεια εμεί και κατ' επέκταση οι δικηγόροι και οι πολίτε να ταλαιπορούμαστε αφάνταστα. Οι επιτηδευματίε, στου οπο απευθυνόμαστε για προμήθεια υλικών, αδυνατούν να μα προμηθεύσουν με υλικά, αφ'ενό γιατί η έγκριση μια προμήθεια π.χ. χαρτιού ή γραφική ύλη, ξεπερνά του οκτώ μήνε και αφ' ετέρου η πληρωμή των τιμολογίων αυτών γίνεται μετά από τέσσερει μήνε. Η πρότασή μου είναι, ιδιαίτερα στι μεγάλε πόλει τη επικράτεια, ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ, στι οποίε θα απευθύνονται οι εκάστοτε υπηρεσίε για την προμήθεια αυτών με υλικά. Με αυτό τον τρόπο θα εξοικονομηθούν πολλά χρήματα, καθόσον θα μπορούσαν να γίνουν διαγωνισμοί από την κεντρική υπηρεσία, η οποία θα είχε μεγάλο οικονομικό όφελο στον προϋπολογισμό τη, οι δε εκάστοτε υπηρεσίε θα ζητούσαν εγγράφω, την αποστολή σε αυτέ, συγκεκριμένων ποσοτήτων, ανά είδο, για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Με αυτό τον τρόπο θα μειωνόταν η αλόγιστη σπατάλη χρημάτων, καθόσον, ω προ το χαρτί Α4, η δεσμίδα αυτού στοιχίζει μαζί με ΦΠΑ π.χ. στην Πάτρα 5,00, στην Αθήνα 4,00, στην Ρόδο 6,00 κ.λ.π. και εάν μιλάμε για ποσότητε ύψου άνω των δεσμίδων, πιθανόν η εξοικονόμηση χρημάτων να ξεπερνά τι ετησίω (μόνο για το χαρτί). Κύριοι 7 11 θα πρέπει πάνω από όλα να ξέρετε ότι α ) Σε αυτήν την χώρα που ζούμε η επίσημη γλώσσα είναι τα ελληνικά. Β ) εάν δεν το έχετε καταλάβει εξηγήστε τουλάχιστον τι σημαίνει CROWDSOURCING Ο όρο με ξένισε, αλλά έστω. Το σημαντικότερο πρόβλημα στο δημόσιο είναι η παντελή έλειψη αξιοκρατία που ξεκινά από πάνω και διαδίδεται προ τα κάτω. Όταν ο στόχο καθενό είναι η διατήρηση τη καρέκλα του, η επίτευξη ατομικών συμφερόντων και η αποποίηση τυχόν ευθυνών, για ποια οργάνωση και αποτελεσματικότητα μπορούμε να μιλάμε; αγωνίζομαι καθημερινά ενάντια σε τέτοια προβλήματα επειδή κάνω το σφάλμα να θέλω να κάνω τη δουλειά μου ω σωστό επαγγελματία και να εξυπηρετώ το κοινό για το οποίο υποτίθεται ότι λειτουργεί ο οργανισμό στον οποίο εργάζομαι. Λύσει υπάρχουν πάντα και άνθρωποι να τι προτείνουν αλλά ποτέ δεν ερωτούνται και ακόμα κι 7 2 αν κάτι τέτοιο γίνει οι - τεκμηριωμένε - απόψει δεν είναι συνήθω αρεστέ γιατί δεν συμφέρουν αυτού που τελικά αποφασίζουν. Και δεν λέω λόγια του αέρα. Διορθώστε πρώτα τη λειτουργία τη διοίκηση ώστε να έχει στόχο την προβλεπόμενη για κάθε υπηρεσία λειτουργία και μετά θα βρεθούν λύσει για όλα εύκολα. Όσο για το θέμα συγχώνευση των οργανισμών, συγνώμη αλλά η διαδικασία αυτή στην καλύτερη περίπτωση θα δώσει άφεση αμαρτιών και όχι λύση καθώ το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό- κοινωνικό- λογικό- οργανωτικό αλλά καθαρά πολιτικό και ουσιαστικά δεν μπορούν να δοθούν επιχειρήματα παρά μόνο αναθέματα ή ευχέ. Το τεραστιο τερα τη γραφειοκρατια κοιταει απο μια γωνια και γελαει με τι απελπιδε προσπαθειε πολλων να σωσουν το καραβι.απο την στιγμη που ολοι αναγνωριζουμε πω υπαρχει προβλημα τοτε οι διαδικασιε δεν πρεπει να υποκεινται σε τροπου συμμετοχικου πω θα λυθει 6 8 το προβλημα αλλα να καλουνται ειδικοι επι του θεματο,νεα μυαλα και ισχυρε προσωπικοτητε,να αναλαβουν να εξυγιανουν το θεμα και να το κανουν.α απευθεια αναθεση τη μελετη ενο φορεα σε καποιου επιστημονε με οραματικα μυαλα και αφου εξετασουν το θεμα να υποβαλλουν τουλαχιστον 3 προτασει προ δημοσιευση στο διαδικτυο και να ψηφιστουν ηλεκτρονικα. 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 33

4 κό ι αστή ή Συνηγορώ με Καραμπέτση, Καραβίτη σχετικά με ανάγκη επιλογή (/δημιουγία) ελληνικού ορου. Χαράλ αμπο 576 Κοσμά 18:28: giorgo s 521 Χριστί να Πινάτ ση 18 11:02:24 08:06: Επι του διαδικαστικού νομίζω ότι είναι άκρω ατυχή η επιλογή Αγγλικού όρου. Εάν πραγματικά επιθυμείται η συμμετοχή του ευρύτερου δυνατού (Ελληνικού) κοινού η επίσημη γλώσσα τη χώρα θα πρέπει να αποτελεί απαραβίαστο. Θα έδειχνε και τον ελλάχιστο απαιτούμενο σεβασμό πρό τι ευαισθησίε των ιθαγενών Ελλήνων. Ευπρόσδεκτο καί το πλήρε κείμενο στην Αγγλική για χρήση των ομογενών μα και οποιονδήποτε αγγλόφωνων συμβούλων, όμω επικουρικά και όχι κατ'αποκλειστικότητα. Η Ελληνική γλώσσα, στην εποχή τη οικονομία τη γνώση, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ενδιάμεσο όχημα μετατροπή τη γνώση από μία Γλώσσα προ όλε τι άλλε καί αντίστροφα (τουλάχιστον τί κύριε αγγλικά γαλλικά, ισπανικά, κινεζικά, ιαπωνικά, ρωσσικά, ινδικά, κλπ). Μιά τέτοια βιομηχανία θα είχε ώ παραπροϊόν την ανέξοδη μετάφραση στα ελληνικά όλη τη τρέχουσα γνώση. Υπάρχουν πολλέ λέξει στην ελληνική που μπορούν να δηλώσουν το ζητούμενο, αναλόγω τη πολιτική χροιά που θα ήθελε να δοθεί. Είναι συγκιική η συνέπεια και η συνέχεια που δίδεται στην πράγματι δύσκολη επιλογή να επέλθει επιτέλου η διαφάνεια σε αυτό τον τόπο. Η πρώτη εφαρμογή συντελέστηκε με την δημόσια διαδικασία τοποθέτηση Διοικήσεων στου φορεί του δημοσ. Να κλάψει ή να γελάσει κανεί με τι επιλογέ??? Η δεύτερη εφαρμογή έγινε με την ανοικτή διαβούλευση για τον εξορθολογισμό και την ανασυγκρότηση τη λειτουργία των φορέων και των οργανισμών. Δεν πιστεύω να φαντάζεστε ότι, εκτό από τον ηλεκτρονικό κάλαθο των αχρήστων, οι προτάσει κατέληξαν και πουθενά αλλού? Στου Οργανισμού που ανακοινώθηκε ότι καταργούνται αιτιολόγησε κανεί τι αποφάσει? Αναφέρεται πουθενά το εάν οι προτάσει από την διαβούλευση αξιοποιήθηκαν και βοηθήθηκαν οι διοικήσει των Οργανισμών αυτών έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν καλύτερα? 6 0 Η Τρίτη, η τωρινή δηλαδή εφαρμογή, δείχνει να έχει ένα πρόβλημα ω προ την κατανόηση. Απ ότι φαίνεται, από τα σχόλια, δεν έχει γίνει κατανοητό ότι δεν ζητούνται προτάσει. Για τι προτάσει είπαμε παραπάνω!! Μην επιμένετε στα ίδια!! Εδώ ζητείται να υποδειχθούν φορεί προ κατάργηση και ιδέε για την διαδικασία κατάργηση. Δηλαδή και αυτού που θα εκτελέσουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα του εκτελέσουμε!! Τώρα εάν το πονηρό σα το μυαλό οδηγείται στην σκέψη ότι ψάχνουν για καταδότε για του τύπου με τι μαύρε κουκούλε στο πληκτρολόγιο δικό σα θέμα!! Εγώ, πραγματικά, πιστεύω ότι εκτό από το να σβήνουν κλήσει τη αστυνομία και να δίνουν μεταθέσει σε φαντάρου, έχουν αποφασίσει μέσω τη ηλεκτρονική διακυβέρνηση καταστήσουν την χώρα μα ω το πρότυπο τη αξιοκρατία και διαφάνεια του αιώνα!! Κατά τα άλλα, καλή είναι η συμμετοχικότητα, αλλά και η αγνόηση των ειδικών δεν βοηθάει. Για το ιστορικό κέντρο τη Αθήνα, π.χ., που με αφορά ω αρχιτέκτονα: μια πρόταση που είχαμε μελετήσει για την περιοχή του Μεταξουργε ακόμα και ω σπουδαστική εργασία,αν εφαρμοζόταν θα αναβάθμιζε σαφώ την περιοχή αυτή. Η πρόταση περιελάμβανε γενναίε πεζοδρομήσει, χωρί να εμποδίζεται και η κυκλοφορία των οχημάτων, ορισμό ζωνών χαμηλού ύψου, αλλά και αναπλάσει οικοδομικών τετραγώνων, αποκαταστάσει οικιών με κίρα 5 5 κ.λπ. Αυτά ακόμα και στην μικροκλίμακα ενό δρόμου ή οικοδομικού τετραγώνου, όπου τυχαία έχουν γίνει, έχουν αποτέλεσμα. Στην πόλη δεν έχει γίνει καμμία ουσιαστική πολεοδομική παρέμβαση. Συνεργαστείτε λοιπόν με το ΕΜΠ, και ζητηήστε στο μάθημα τη πολεοδομία να μελετηθούν κάποιε περιοχέ πιλοτικά, αλλά μία από τι προτάσει να ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ. Συνολικά, όπω μελετήθηκε, και όχι με εξωραϊστική διάθεση τύπου "φύτευση παρτεριών" ή "τοποθέτηση φωτιστικών". 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 33

5 κό 522 ι αστή ή Βασίλ η Καραβ 08:16:38 ίτη 5 4 Συμφωνώ με τονκ. Καραπέτση, ότι πρέπει να καθιερωθεί Ελληνικό όρο. Ω ελληνική μετάφραση του όρου προτείνω : Εθελοντική συμμετοχή πολιτών στην εκτέλεση κάποιου έργου ή στη συλλογή πληροφορία. Υποστηρίζω αυτή την πρωτοβουλία γενικώ, επειδή όμω έχω ασχοληθεί με το θέμα λίγο πιο συστηματικά στο πλαίσιο τη εργασία μου, προτείνω πριν εφαρμοσθεί ευρέω να θεσμοθετηθεί ο τρόπο εφαρμογή του crowdsourcing στη χώρα μα διότι απαιτεί υψηλό επίπεδο δημοκρατία και διαφάνεια το οποίο σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να το θεωρούμε δεδομένο. Πρέπει και να το διασφαλίσουμε.επισημαίνω ότι πρέπει επίση να διασφαλιστεί ο "εθελοντικό" χαρακτήρα Χρυσή Πότσι ου :29:13 Γραμπ ά Μιχαή 19:36:43 λ 5 6 Για όσου ενδιαφέρονται υπάρχει μια πρόταση χρήση του crowdsourcing, μαζί διατυπώσει για τι επιφυλάξει ω προ τον τρόπο εφαρμογή του από τι διάφορε κυβερνήσει, δημοσιευμένη σε επιστημονική έκδοση τη Διεθνού Ομοσπονδία Τοπογράφων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τη ραγδαία αστικοποίηση και την καλή διακυβέρνηση των μεγα- πόλεων: Καλό θα είναι να δούμε το θέμα θετικά αλλά με προσοχή στην εφαρμογή του. Το crowdsourcing έχει ευρύτατε εφαρμογέ κυρίω στη διαχείριση φυσικών καταστροφών, το οποίο είναι τελείω διαφορετικό πράγμα. Εχει επίση να δείξει κάποιε θετκέ πρωτοβουλίε στι αναπτυγμένε δημοκρατίε και οικονομίε (κυρίω στον ιδιωτικό τομέα) αλλά δεν επιχειρεί να αντικαταστήσει την δημόσια διοίκηση. Επιπλέον οι χώρε με αναπτυγμένε δημοκρατίε δεν παρουσιάζουν έντονα προβλήματα διαφάνεια, διαφθορά, γραφειοκρατεία και αναποτελεσματικότητα στη δημόσια διοίκηση και έτσι η πειραματική μέχρι τώρα εφαρμογή του έχει θετικό και συμπληρωματικό χαρακτήρα. Αντίθετα είναι οι προβληματ γενικά χώρε που παρουσιάζουν προβλήματα διοίκηση. Η διαδικασία του crowdsourcing, ω εργαλείο, έχει δυνατότητα να συνεισφέρει θετικά σε μια δημόσια διοίκηση όπω η δική μα, η οποία εκ των πραγμάτων δεν είναι αποτελεσματική, ταυτόχρονα όμω ακριβώ επειδή επιχειρείται η εφαρμογή του σε μια γενικότερα προβληματική κατάσταση χρειάζεται να διασφαλιστεί νομικά η διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα και στάδια και να προηγηθεί η δοκιμαστική- πειραματική εφαρμογή του. Προτάσει για μελλοντ διαδικασίε crowdsourcing: 1) "Επαφή πολιτών με δημόσιε υπηρεσίε / εξυπηρέτηση πολιτών σε δημόσιε υπηρεσίε / δείκτε αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών - - > γενική εφαρμογή ηλεκτρονική διακυβέρνηση". Χωρί περαιτέρω σχόλια ) "E- procurement σε προμήθειε του δημοσ". Νομίζω πω έχει ξεκινήσει κάποια προσπάθεια. Τα αποτελέσματα πιστεύω ότι θα είναι εντυπωσιακά όσον αφορά διαφάνεια και κόστο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 33

6 κό ι αστή ή Νικόλ αο Κανελ 11 λόπου 17:54:44 λο Πέτρο Σαραν τόπου λο 16 :49: Θα ήμουν πρόθυμο να εργαστώ εθελοντικά σε κάθε ζήτημα, που αφορά τον τομέα που εργάζομαι, πολλά χρόνια και είναι ο τομέα Υγεία. Πιστεύω πω οι προτάσει για συγχωνεύσει στα Νοσοκομεία είναι μεν προ τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα τη πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών και τηνω εκ τούτου την αποσυμφόρηση των τριτοβάθμιων νοηλευτικών μονάδων. Το πρόβλημα λύνεται πολύ απλά και ανέξοδα αν μετατραπούν όλα τα πολυιατρεία του Ι.Κ.Α. καθω και τα μικρά νοσοκομεία, σε Κέντρα υγεία αστικού τύπου με μονάδε ημερήσια νοσηλεία και εργαστηριακή υποδομή που ήδη υπάρχει. Το πλεονάζον προσωπικό θα μεταφερθεί σε θέσει που είναι κενέ ανάλογα με την επιθυμία του(τρεί επιλογέ). Ιατρικό και Νοσηλευτικό δυναμικό υπάρχει αλλά είναι άνισα κατανεμημένο. Είμαι στη διάθεσή σα. Εισαγωγή τη υπηρεσία FixMyStreet από U.K/CAN/CY (ω έχει) για την Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση Προτείνεται η εισαγωγή και στην Ελλάδα τη υποδειγματική υπηρεσία FixMyStreet που υπάρχει στη Μ.Βρετανία,Καναδά,Κύπρο (ΩΣ ΕΧΕΙ) και όπου αναφέρονται από του πολίτε κάθε είδου προβλήματα που υπάρχουν στου δρόμου των δήμων με την χρήση ψηφιακών χαρτών. Λεπτομέρειε εδώ draft Εδω μα ζητανε προτασει και εσει τρωγεστε με το crowdsourcing. Ενταξει, καλη η ελληνικη γλωσσα αλλα οποιο λεει το "ψηφιακο πολυμορφικο δισκο" αντι του DVD, κερδιζει ημερο ταξιδι στη Βαρκελωνη και στον Αγιο Δομηνικο. Εχω να κανω μια προταση συρρικνωση προσωπικου ( αφου θελετε τον πλησιεστερο ελληνικο ορο και ισω καταλαβετε γιατι προτιμηθηκε ο αγγλικο ) και αφορα την ΕΡΤ Ζούμε στα χρόνια τη εξειδίκευση που ο πολίτη ψάχνει κάτι συγκεκριμένο. Στην κρατική ραδιοτηλεόραση εχουν μείνει στον αιώνα του ότι να ναι. Δράττομαι λοιπόν τη ευκαιρία να καταθέσω την πρότασή μου για την αναδιάρθρωση τη ΕΡΤ 743 suspe ctblog 17 13:13: Οι πρώτε κινήσει που πρέπει να γίνουν στην κρατική τηλεόραση είναι Α) Ψηφιοποίηση του αρχε. Όλου του αρχε. Δεν επιτρέπεται εν ετει 20 να υπάρχουν κασέτε. Β) Αξιοποίηση αυτού του αρχε είτε με το να διατίθεται στο κοινό δωρεάν είτε εμπορικά. Δεν είναι κακό να εχει ιδ πόρου η ΕΡΤ. Γ) Kαταγραφή - job description του καθενό εκεί μέσα. Υπεράριθμοι και άχρηστοι. Πρέπει να μπει μια τάξη, ποιο είναι ποιο και τι ακριβώ κάνει. Σε ότι αφορά τα τηλεοπτικά κανάλια, προτείνω το εξη: Η ΕΤ1 να είναι το «κινηματογραφικό» κανάλι. 24ωρο πρόγραμμα με σίριαλ, ταινίε, ελληνικό- ευρωπαϊκό- αμερικανικό κινηματογράφο. Οι διαφημίσει ( αφού ούτω η άλλω δεν είναι πολλέ) αυστηρά στο τέλο κάθε σειρά όπω σωστά κάνει το συνδρομητικό κανάλι. Άντε, μια μόνο διακοπή, στη μέση κάθε ταινία. Κόστο; Ένα υπολογιστή και 4-5 άνθρωποι για τον προγραμματισμό και την συντήρηση του. Η ΕΤ2 να είναι το κανάλι τη ενημέρωση και τη επιμόρφωση. Δηλαδή: πολιτική, talk shows, ντοκιμαντέρ, περιβάλλον, οδοιπορικά στην 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 6 ΑΠΟ 33

7 κό ι αστή Αναστ ασιάδ η Αντών ιο Δημήτ ρη Σταμα τάκο ή 19 14:16:26 09:18: ΕΥΚΟΛΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Να απλοποιηθουν οι διαδικασίε μετάταξη μεταξύ κατηγοριών (ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ), μεταξύ Υπηρεσιών, εντό τι ίδια υπηρεσία με τακτ αλλαγέ θέσεων εργασία κτλ. ΣΤΟΧΟΙ: Αποφυγή'κόπωση' εργαζομένων, Επιλογή εργασία που μπορεί να προσφέρει περισσότερα, Λειτουργικότητα (άδειε, έκτακτε ανάγκε), Γνωστικό επίπεδο και γενικά διεύρύνση γνώσεων (εξειδικευμένων και γενικών που αναπτύσσουν το μυαλό και την λειτουργικότητά του) κ.α. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΟΕΙΔΗ ΠΤΥΧΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΠΤΥΧΙΟ Η ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΘΕΙ Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΩΝ. ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κτλ. ΣΗΜ. Να λυθεί επιτέλου αυτό το πρόβλημμα τη δυσκινησία του κρατικού μηχανισμού και να λυθουν τα χέρια πολλών υπαλληλων που θελουν να προσφέρουν και δεν του επιτρέπεται. Αναφορικά με το (πολύ εύστοχο)σχόλιο του κυρ Καραπέτση: Όχι απλώ θα πρέπει να είναι γνωστή η ομάδα/φορέα η οποία θα αξιολογήσει τι προτάσει αλλά θα πρέπει να είναι γνωστή εκ των προτέρων και, το κυριώτερο, θα πρέπει να είναι γνωστά εκ των προτέρων και τα κριτήρια αξιολόγηση τα οποία θα πρέπει και να συνοδεύουν την αρχική διατύπωση του θέματο καθώ και όλε οι διαδικασίε που θα ακολουθηθούν. Αυτό δημιουργεί μια επί τη αρχή δέσμευση για την αναγκαστική υιοθέτηση τη πρόταση που λύνει το πρόβλημα πιο αποτελεσματικά. Αν τα κριτήρια είναι άγνωστα/αποφασίζονται εκ των υστέρων (ή στην πορεία), δικαιούμεθα να υποθέσουμε ότι απλώ υιοθετείται κάποια λύση πολιτικώ συμφέρουσα/ανώδυνη, ακυρώνοντα την όλη διαδικασία και αποτελώντα σπατάλη χρόνου για του συμμετέχοντε. Αν κατάλαβα καλά η διαφορά τη απλή διαβούλευση από το Crowdsourcing είναι ότι στη δεύτερη περίπτωση ζητάτε την ενεργότερη συμμετοχή ακόμη και φυσική παρουσία των συμμετεχόντων Μιχαή λ Αγγελ όπουλ 18:39:02 ο θοδω ρο βασιλ ειαδη 20:12: Παραείναι προχωρημένο για μια κομματική Ελλάδα. Επίση, στο crowdsourcing σημασία δεν έχει ποιό είσαι αλλά αν αυτό που προτείνει έχει αξία πράγμα που στη χώρα μα είναι ανήκουστο ακόμη και σαν ιδέα. Όλοι οι αυτοδίδακτοι ζωγράφοι δεν θα είχαν καμιά ελπίδα σε crowdsourcing ζωγραφική. Ακόμη, η ομάδα που θα οργανωθεί θα πρέπει να ανέχεται και τι "κοτσάνε" καθώ τα πιο δυνατά μυαλά σκέφτονται ακατάπαυστα σχεδόν άρρωστα με αποτέλεσμα το προϊόν τη σκέψη του να μην είναι πάντα ανεκτό από του πολλού. βρίσκω τη μέθοδο ιδιαίτερα ανοικτή. θα έπρεπε να υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη του προβλήματο ή των συγκεκριμένων ρίσκων που προτείνεται να εξετασθούν. μέσα σε αυτή την ανοικτή λοιπόν διαδικασία, εγώ θα πρότεινα σαν θέμα την εξέταση του πω μπορούμε να βοηθήσουμε την εφαρμογή των νόμων. με σοκάρει ιδιαίτερα πχ ότι ο νομο που απαγορεύει το κάπνισμα σε εστιατόρια κλπ καταπατειται καταφανώ, γιατί εάν αυτό το απλό δεν μπορούμε να επιβάλουμε, τότε πω μπορούμε να εξετάσουμε άλλε αλλαγέ η επεμβάσει στη κοινωνία πχ την σωστή και δίκαιη φορολογία. το ίδιο για παρανομίε που καθημερινά βλέπουμε και δεν κάνουμε τίποτε γιατί τίποτε δεν βγαίνει, πω μπορώ πχ απλά να δηλώσω ότι κάποιο δεν μου δίνει απόδειξη η ότι δίνει τιμέ χωρί ΦΠΑ σε τελικό καταναλωτή. Εννοω να γινεται με τρόπο όσο απλό σαν να στέλνει ένα μήνυμα αλλά που επίση να βλέπει ότι κάτι γίνεται, ότι κάτι κουνιέται, ίσω απλά μέσω κοινωνική πίεση 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 7 ΑΠΟ 33

8 κό ι αστή 626 Yiakan Νίκο Παπα διονυ σ Κώστα Δημητ ρ Παναγ ιώτη Ηλιόπ ουλο Κων/ν ο Πολίτ η ή 11 08:51: 11 :34:04 13 :59: :01: :39: Καλημέρα. Ακόμα και αυτή η προσπάθεια που είναι σοβαρή, γίνεται με αστείο τρόπο. Ποιοι είναι οι οργανισμοί προ συγχώνευση? Με ποιε πληροφορίε θα δοθούν οι προτάσει? Πω θα γνωρίζουν οι συμμετέχοντε στη διαβούλευση τι να προτείνουν. Αν αναμένονται σοβαρέ προτάσει, σχέδια, εμπνεύσει ή ιδέε, δε θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφέ πλαίσιο πληροφόρηση τουλάχιστο? Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί προ τη έναρξη τη "διαβούλευση" δεν έχει σκεφθεί κανένα να δημοσιεύσει το πλαίσιο και το περίγραμμα αυτή??? Ευχαριστώ και ελπίζω να βελτιωθεί η διαδικασία ώστε να έχει τα στοιχεία σοβαρότητα για να υποβληθούν και σοβαρέ προτάσει. Για το crowdsourcing απαιτούνται εντελώ συγκεκριμένε ολιγομελεί ομάδε τεχνοκρατών ανά είδο επιχείρηση. Μόνο αυτέ θα ασχολούνται με το συγκεκριμένο πρόβλημα και θα θέτουν και αναπτύσσουν την πρόταση στην πολιτική ηγεσία που θα λαμβάνει την τελική απόφαση και σε κανέναν άλλον. Για την δημιουργία των ομάδων θα πρέπει να δημιουργηθεί στο γραφείο του κ. Αντιπροέδρου αρχείο με αναλυτικά, υπεύθυνα βιογραφικά σημειώματα εθελοντών τεχνοκρατών, με έμφαση στι σπουδέ και μετεκπαίδευσή του και ειδικά στην επαγγελματική του ενασχόληση και πόσα χρόνια σε ποιε ιδιωτ ή και δημόσιε επιχειρήσει, την συγγραφική του τυχόν δραστηριότητα, τι τυχόν και που παρουσιάσει του. Τα βιογραφικά σημειώματα εγκρίνονται ή απορρίπτονται από ανάλογων γνώσεων, σπουδών και δραστηριοτήτων ατόμων τη απόλυτη εμπιστοσύνη του κ. Αντιπροέδρου. Η έγκριση ή απόρριψη με κανένα τρόπο δεν θα γίνει με κομματικά κριτήρια. Κάθε συγκεκριμένο θέμα- πρόβλημα, ο κ. Αντιπρόεδρο και τα πιο πάνω έμπιστα άτομα το αναθέτουν σε επιλεγμένη συγκεκριμένη ομάδα από το αρχείο τεχνοκρατών με γνώση των δραστηριοτήτων που το αφορούν ή ανάλογων. Του παρέχεται γραπτά το δικαίωμα εισόδου στην όποια επιχείρηση και ελέγχου οιοδήποτε στοιχε τη. Καμιά τοποθέτηση του πορίσματο σε..ψηφοφορία με ναι και όχι για να αποφευχθεί η ανάμειξη άσχετων ατόμων Μέχρι στιγμή ήξερα ότι έπρεπε να είμαι υπερήφανο μεταξύ άλλων γιατί η γλώσσα τη πατρίδα μου είναι η ελληνική γλώσσα. Η χρήση ενό όρου όπω αυτό (Crowdsourcing) σε δημόσια ή οιονεί δημόσια έγγραφα, διαβούλευση κλπ. κρίνεται ω επιεικώ απαράδεκτη! Τι άλλο λοιπόν από ΝΤΡΟΠΗ για εκείνον που έβαλε σε χρήση έναν ξενόγλωσσο όρο χωρί να ψάξει να βρει τον αντίστοιχο ελληνικό ή έστω να κάνει παράλληλη χρήση και αν φυσικά δεν υπάρχει αντίστοιχο όρο, τότε να αιτιολογήσει γιατί κάνει χρήση αυτού του ξενικού όρου... Γιά του Δημοσ Υπαλλήλου, εκτό τη εργασιακή εφεδρεία, μπορεί να υπάρξει και η επαναφορά του στον τομέα γιά τον οποίο προσληφθηκαν (πόσοι νοσηλευτέ- τριε εχουν μεταταγεί σε αλλότριε θέσει, πόσοι υπάλληλοι καθαριότητα των δήμων εργάζονται στη θέση γιά την οποία προσελήφθησαν κλπ) Εθελοντική εργασία συνταξιούχων (και μείωση του δημοσ). Πολλοί σημερινοί συνταξιούχοι ή όπω εγώ, σχετικά σύντομα (είμαι στρατιωτικό), θα ήθελαν να συνεισφέρουν στην χώρα του. Η ιδέα πάρθηκε από γνωστό μου αμερικάνο δημοσιογράφο που τα καλοκαίρια ζει στη Φλώριδα και είναι εθελοντή σε πλήρωμα πλο ακτοφυλακή που περιπολεί για λαθρομετανάστε στα σύνορα με την Κούβα. Ιδέε χιλιάδε, από την καθαριότητα των πάρκων με την συνδρομή τοπικά πολιτών, την συνδρομή στη συντήριση των σχολείων κτλ, μέχρι πλήρωμα εθελοντικό σε περιπολικά του ΛΣ, του ΠΣ τα καλοκαίρια (κάτι που γίνεται ήδη) κτλ Crowdsourching με την σημερινή φιλοσοφία του Δημοσ δεν μπορεί να πετύχει. 815 NIKOS ΝΙKOU 19 DIS 13:35: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΥΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ,ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ.ΚΑΘΕ ΚΕΠ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΝΕΙ ΣΕ ΠΕΡΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 8 ΑΠΟ 33

9 κό 872 ι αστή ΧΡΙΣΤ ΟΦΟΡ ΙΔΟΥ ή 20 20:30: ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΔΗΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕ ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ ΑΠΟΨΗ:ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΛΙΓΟ ΦΡΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ κ.ο.κ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΤΑ ΔΗΘΕΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ(ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ),ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΗΘΕΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΕ ΧΛΙΔΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΚΑΤΑΡΓΙΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΤΕΛΕΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑ 50%,ΚΑΤΑΡΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΑΤΑΡΓΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ ΔΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΣΕΠΩΝΕΙ ΤΟ ΕΙΚΟΣΑΡΙΚΑΚΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ. ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΕ 0 ΜΕΙΩΝΟΝΤΑ ΕΤΣΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΤΕ ΙΣΩΣ ΚΑΤΙ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ!!! ΕΙΧΑ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΤΙΣ 250 ΛΕΞΕΙΣ 897 mara apost olou 22 07:: To crowdsourcing ειναι μια τελεια ιδεα.πρεπει να εφαρμοστει πιο εκτεταμενα,ωστε να δοθει η ευκαιρια στον αμεροληπτο πολιτη να κανει προτασει. Ευχομαι μονο να εισακουεται, 564 Βασίλ η 16:28: Πριν αναφέρω την πρόταση μου θέλω να πω πω για να πούμε με ασφάλεια και με ευστοχία ποιου δημόσιου φορεί μπορούμε να κάνουμε crawdsourcing θα πρέπει να έχουμε στοιχεία πχ Πόσοι απασχολούνται, τι προσφέρουν, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε. Όλα αυτά δεν τα έχουμε αν μα τα δίνατε ίσω και να μπορούσαμε να βοηθήσουμε καλύτερα. Για παράδειγμα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ακόμη το τι προσφέρουν οι Συνοριοφύλακε όταν δεν είναι καν στα σύνορα αλλά στην πόλη του, δεν είναι αστυνόμοι και του βλέπω απλά να πίνουν καφέδε στα διόδια ή στα χωρία του... Η πρόταση μου για μελλοντική χρήση είναι πιο κάτω : Σήμερα το δημόσιο διαθέτει μηχανογράφηση σχεδόν σε όλου του τομεί. Σιγά σιγά κάθε τομέα δικτυώνετε με άλλου τομεί για να γίνεται πιο γρήγορη η απαίτηση του πολίτη. Όμω το κόστο τη συντήρηση τη μηχανοργάνωση καθώ και του δικτύου είναι τεράστιο. Λέγοντα κόστο δεν εννοώ μόνο την αγορά προγραμμάτων από ιδιωτ εταιρείε. Αναφέρομε καθαρά στο κόστο τη συντήρηση του δικτύου, το κόστο τη συντήρηση των Βάσεων Δεδομένων κτλ. Μέχρι τώρα ο κάθε φορέα προσλαμβάνει έναν πτυχιούχο Πληροφορική ΑΕΙ / ΤΕΙ και στόχο του είναι να συντηρεί για τα του φορέα του τι Βάσει Δεδομένων, το Δίκτυο, του υπολογιστέ κτλ. Αυτό ο άνθρωπο στου 12 μήνε πιστεύω πω μόνο οι 6 και πολλού βάζω είναι ο κύριο όγκο δουλεία. Άρα εδώ μπορούμε να εφαρμόσουμε με ασφάλεια το crowdsourcing σκεφτείτε μια ομάδα ατόμων το πολύ 5 έω με μεγάλη εξειδίκευση στι Βάσει Δεδομένων, στα Δίκτυα και στην Ασφάλεια Δικτύων να αναλάβει συνολικά πανελλαδικά όλη την συντήρηση on - demand δηλαδή όχι 12 μήνε το χρόνο αλλά όταν και μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Το κόστο θα πέσει δραματικά ο κάθε υπάλληλο τώρα πληρώνετε με 14 μισθού την στιγμή που μόνο 6 τον χρειαζόμαστε. 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 9 ΑΠΟ 33

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Καβάλας Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Ανακεφαλαιοποίηση. Κλάδος Αυτοκινήτου. Ενίσχυση Ιδίων Κεφαλαίων με 500 εκατ. ευρώ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Ανακεφαλαιοποίηση. Κλάδος Αυτοκινήτου. Ενίσχυση Ιδίων Κεφαλαίων με 500 εκατ. ευρώ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΤΕΥΧΟΣ 6ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «Να αναδείξουμε την Εθνική Ασφαλιστική ως την καλύτερη Εταιρία της αγοράς» Ανακεφαλαιοποίηση Ενίσχυση Ιδίων Κεφαλαίων με

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Σωτήριος Ν. Αλεξόπουλος ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ. Τεύχος 5,Φεβρουάριος 2014. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ 11ο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ. Τεύχος 5,Φεβρουάριος 2014. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ 11ο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς website: www.sed.gr e-mail: info@sed.gr Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ Τεύχος 5,Φεβρουάριος 2014 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕΔ-ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕΔ-ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς website: www.sed.gr e-mail: info@sed.gr Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ Τεύχος 4,Ιούλιος 2013 Ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο επόμενος; Κοζάνη Καλώς ήλθες. Πόλεμος εταιρειών για τις διαφημίσεις; Το Eurotaxi Hellas και η συνεργασία με τη BP

Ο επόμενος; Κοζάνη Καλώς ήλθες. Πόλεμος εταιρειών για τις διαφημίσεις; Το Eurotaxi Hellas και η συνεργασία με τη BP Κοζάνη Καλώς ήλθες Και η Κοζάνη ανέβηκε στο τραίνο του Eurotaxi Hellas Πόλεμος εταιρειών για τις διαφημίσεις; Το Eurotaxi Hellas και η συνεργασία με τη BP Ο επόμενος; Τιμή: 0 .com 801 111 10 20 για όλη

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Δουλειά, Πρόοδος, Αλλαγές σε συνθήκες κρίσης

2 Χρόνια Δουλειά, Πρόοδος, Αλλαγές σε συνθήκες κρίσης 2 Χρόνια Δουλειά, Πρόοδος, Αλλαγές σε συνθήκες κρίσης ο απολογισμός της κυβέρνησης μας Αλλάζουμε μαζί την Ελλάδα ελληνικη δημοκρατια Κυβέρνηση www.government.gov.gr okτωβριοσ 2011 Πριν από 2 χρόνια, ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Νίκος Βρεττός Γιάννης Στουρνάρας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Σεπτέμβριος 2009 www.amcham.gr www.bhcc.gr www.ccifhel.org.gr www.german-chamber.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟ - ΟΡΑΜΑ ΤΕΥΧΟΣ 65 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Θεσσαλονίκη 100 χρόνια μετά Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης συνεδρίασε έκτακτα και αποφάσισε να προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ, 14 και 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 - Έναρξη Τακτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

FRANCHISE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «FRANCHISE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ» Σπουδαστής: Πετροπούλου Λαμπρινή Α.Μ.: 14254 Επιβλέπων καθηγητής: Μπρίνη Δέσποινα ΑΘΗΝΑ 2014 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. Ο Μηχανικός. σήμερα ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 62

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. Ο Μηχανικός. σήμερα ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 62 Κόρινθος 1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ο Μηχανικός ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 62 Η Ελλάδα βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι των τελευταίων 60 χρόνων. Το ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο Ελληνικό αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕ. Με δεματοποίηση η διαχείριση των απορριμμάτων. Κορινθο-κεντρική παρέμβαση στην 7η Τέχνη Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕ. Με δεματοποίηση η διαχείριση των απορριμμάτων. Κορινθο-κεντρική παρέμβαση στην 7η Τέχνη Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθµός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 209 - Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2008 - ΤιΜΗ: 0,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής www.eparticipation.eu Ο παρών οδηγός είναι αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου έργου Interreg IVC ecitizen II Towards citizen-centered egovernment in European

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.)

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗ 11.10.2011 FATA1011.AY1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήµερα, 11

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείου Παιδείας. Αυτή δεν είναι, κύριε Υφυπουργέ, τροπολογία, αλλά είναι μίνι

Υπουργείου Παιδείας. Αυτή δεν είναι, κύριε Υφυπουργέ, τροπολογία, αλλά είναι μίνι ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ξεκινώ, λοιπόν, με την τροπολογία 1029 του Υπουργείου Παιδείας. Αυτή δεν είναι, κύριε Υφυπουργέ, τροπολογία, αλλά είναι μίνι νομοσχέδιο. Και το λέω αυτό, γιατί σε ένα άρθρο με τρεις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www. aueb. gr/ statistical- institute ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑ ΣΥΝΟ ΟΣ Β ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε στην Αίθουσα 150

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

περισσότερες φορές δημιουργούν προβλήματα. Και είναι προς τιμήν της Κυβέρνησης η οποία υλοποιώντας τις προεκλογικές τις δεσμεύσεις, έφερε αυτό το

περισσότερες φορές δημιουργούν προβλήματα. Και είναι προς τιμήν της Κυβέρνησης η οποία υλοποιώντας τις προεκλογικές τις δεσμεύσεις, έφερε αυτό το ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Σώμα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση. Εισερχόμεθα τώρα στη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ συνεργασιασ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ συνεργασιασ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ συνεργασιασ MΕΛΕΤΕΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 24, 25 & 26 24, 25 & 26 2014.....-... - 15 105 55 : 210 3215146 F: 210 3215147 E: sadas-pea@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα