Ημερομ ηνία Υποβολ ής. Κωδι κός Σχολ ίου. Αρ νητ ικέ ς. Θετ ικέ ς Ψή. Σχολι αστής. Σχόλιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερομ ηνία Υποβολ ής. Κωδι κός Σχολ ίου. Αρ νητ ικέ ς. Θετ ικέ ς Ψή. Σχολι αστής. Σχόλιο"

Transcript

1 κό 509 ι αστή ή Στεφα νο 09 Καραπ 16:00:35 έτση 507 thana ssis 567 ΚΥΡΙΑ ΚΟΣ 527 ΜΕΤΑ ΛΛΗΝ Ο ΣΠΥΡ Ο 09 14:36:02 17:12:31 09:00: /29/11 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 33 Για να είναι αποτελεσματική και αυτή η ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία πρέπει να λυθεί το ζήτημα που έχει επισημανθεί (πχ και στο Φόρουμ Ψηφιακή Ελλάδα 2020): Πω γίνεται η επεξεργασία των σχολίων, ιδεών κτλ μια διαβούλευση. Το θέμα δεν είναι διαδικαστικό ή τεχνικό. Είναι κατά βάση πολιτικό. Με δεδομένη την αμφισβήτηση τη αποτελεσματικότητα τη αντιπροσωπευτική δημοκρατία η διαδικασία του crowdsourcing (μήπω μπορούμε να βρούμε έναν ελληνικό όρο καθότι το crowd δεν πάει και πολύ? πχ συμμετοχικότητα) για να πετύχει πρέπει να: 1. Είναι γνωστή στου συμμετέχοντε η ομάδα - ονομαστικά - ο φορέα, ή όποιοι πρόκειται να "αποφασίσουν" ποιε είναι οι καλύτερε προτάσει. Ακόμη και η σύνθεση αυτών που θα αποφασίσουν να μπει σε διαβούλευση για άλλε προτάσει 2. Αποφασισθούν ποια θα είναι τα κριτήρια τη λήψη αποφάσεων, μέσα πάλι από διαβούλευση. 3. Να αποφασισθεί η διαδικασία αξιολόγηση των προτάσεων με βάση την εκπλήρωση των κριτηρίων ώστε να γίνει η σωστότερη επιλογή.π.χ. και με ηλεκτρον ψηφοφορίε. Για να δούμε.. ομολογώ ότι αυτή η ιδέα του croudsourcing, μπορεί εργαλαιακά να λύσει πολλά, πχ όταν έχει ένα νοσοκομείο και θε να κάνει απευθεία ανάθεση σε ορθοπαιδικά... είδη. Αυτοί που θα δημιουργήσουν προβλήματα πάση φύσεω και εναντίον τη μείωση των τιμών δεν είναι οι εταιρείε όπω αφελώ θα νόμιζε κανεί, αλλά εκπρόσωποι εταιρειών συγγενεί βουλευτών καθώ και ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι που δήθεν ξέρουν του νόμου και προστατεύουν τάχατε τι διοικήσει. Άρα με έναν τέτοιο θεσμό θα δημιουργούσα από 2 εω ν ομάδε πολιτών ή υπαλλήλων, να κάνουν την ανάθεση, ενώ υπό την εποπτεία ανώτερου δικαστικού λειτουργού θα έκανα ομάδα με του εμπειρογνώμονε και μετά θα σύγκρινα τα πρακτικά αποτελέσματα των ομάδων: πολιτών, υπαλλήλων, εταιριών κλπ. Αν λειτουργεί το δικαστικό σύστημα θα αποτρέπεται κάποια από τι ομάδε να δημιουργεί τραστ διαφθορά.το πρόβλημα είναι και το ξέρετε όλοι ότι το σύστημα θα πάει να δημιουργήσει τεχά αυτέ τι ομάδε επικαλούμενο διάφορα προσόντα και αέρα κοπανιστό, αυτό το έχουν περιγράψει και ο πρωθυπουργό και διάφοροι υπουργοί και έχει να κάνει με τον σκληρό πυρήνα του ελληνικού δημοσ, παρακράτο στην ουσία, γόρδιο δεσμό... Eπί του πρακτέου,οπωσδήποτε κάθε υπουργό να ζητήσει εγγράφω από του Δ/ντέ όλων των τμημάτων και εποπτευόμενων φορέων (αλλά μόνο από τον Δ/ντή) το εξή:μία λίστα από τα αντικείμενα εργασία κάθε υπαλλήλου του αναλυτικά και αφού τα μελετήσει να προτείνει υπεύθυνα πόσοι υπάλληλοι χρειάζονται για την λειτουργία τη υπηρεσία του.μπορεί εναλλακτικά με το πέρα τη ημέρα να ζητήσει γραπτώ από κάθε υπάλληλο το τι έπραξε στη διάρκειά τη.αφού τα συγκεντρώσει ο κάθε Δ/ντή ίσω διαπιστώσει το τι συμβαίνει στο κάθε μέρα, ποιοι παράγουν έργο ή υπηρεσίε προ του πολίτε και ποιοι όχι.. Δεν γνωρίζω που όσα γράψω παρακάτω έχουν σχέση με αυτό που ζητάτε. Ψηφίζεται ένα νόμο στην βουλή και αυτό παραπέμπει σε δέκα προηγούμενου νομού και τροποποιήσει άρθρων προηγούμενων νόμων. Αποτέλεσμα ο δημόσιο υπάλληλο να πρέπει να ανατρέξει σε όλου αυτού του νόμου για να εφαρμόσει αυτόν τον νόμο. Σπάταλη χρόνου μηδέν απόδοση. Για τον ιδιώτη, λαβύρινθο. Η λύση νομίζω είναι απλή. πχ Έγινε η τροποποίηση του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών. Κάποιο καλό κ. ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ κάθισε και σε ένα σύγγραμμα κωδικοποίησε όλου του νόμου. Όμω το σύγγραμμα του κ. Λιονταρή δεν είναι επίσημο και συνεπώ ίσω να μη γίνεται αποδεκτό από όλου. Εάν όμω αυτό γίνει από το ίδιο το κράτο τότε θα είχε ισχύ και δεν θα υπήρχε καμία αμφισβήτηση. Το κέρδο, άπειρε ώρε που πάνε χαμένε και από τον υπάλληλο και τον ιδιώτη.

2 κό ι αστή 590 ΧΡΗΣΤ ΟΣ Χριστί να Πινάτ ση ΔΗΜΗ ΤΡΗΣ Ζ ή 21:09: 07:59: 11 04:33:43 ΑΘΑΝ ΑΣΙΟΣ ΠΑΣΙΠ 21 ΟΥΛΑ 08:54:24 ΡΙΔΗΣ Ζητήστε κάθε Δ.υπάλληλο λεπτά πριν την λήξη του ωραρ να περιγράφει διεξοδικά (σε database) ολε τι εργασίε που εκτέλεσε η άλλα πλήρη ποσοστικά χαρακτηριστικά, πχ με πόσου πολίτε συνομίλησε (και ποιού?) για πόση ώρα και γιατί, ολε τι δραστηριότητε τη ημέρα και πιθανόν και δυσκολίε δυσχέριε, και παρατηρήσει σχόλια, πιθανέ επιθυμίε που δεν εισακούονται από τον προιστάμενο...κτλ Πόσο φορτωμένο είναι το πρόγραμμα του καθενό θα φανεί από το καθημερινό ημερολόγιο...κάθε μέρα νέα ψέματα δεν μπορεί να γράψει και αν το κάνει τότε θα γίνει αντιληπτό, σίγουρα κάποιοι άλλοι που τραβούνε το ζόρι... Είναι απαράδεκτο ένα φορέα του ελληνικού κράτου να απευθύνεται στου Έλληνε πολίτε με έναν αγγλικό όρο, τόσο τυπικά - λόγω επίσημη γλώσσα - όσο και ουσιαστικά: γιατί θα πρέπει να καταφύγουμε σε ξενόγλωσσου όρου, τη στιγμή που η γλώσσα μα διαθέτει ένα πολύ πλούσιο λεξιλόγιο. Με απλό τρόπο μπορείτε να διακηρύξετε τη δημόσια συλλογή ιδεών, τη συμμετοχικότητα, κ.ο.κ. Πράγματι το πλήθο (crowd) μπορεί να αποτελέσει πηγή (source) έμπνευση και γέννηση λύσεων. Τέλο πάντων. Το πρόβλημα είναι ότι μιλάμε για συγχωνεύσει, περικοπέ, απολύσει κ.ο.κ. που θα λύσουν τα προβλήματα τη Οικονομία. Την ίδια στιγμή το δημόσιο νοικιάζει με 12 5 υψηλότατα ενοίκια κτίρια, πολλέ φορέ ακατάλληλα, για αστυνομία, πυροσβεστική, σχολεία, εφορίε και τι άλλο που δεν μπορώ να φανταστώ. Χρήματα που σε μερικά χρόνια θα είχαν αποσβεστεί. Επιπλέον σε μία χώρα με τόση ηλιοφάνεια δεν είναι δυνατό τα δημόσια κτίρια να μη λειτουργούν έστω και εν μέρει με τον ήλιο. Αυτό είναι οικονομία; Θεωρώ ότι οι 250 λέξει είναι λίγε για να μπορέσω να αναπτύξω το σκεπτικό μου γι αυτό θα αναφέρω επιγραμματικά κάποιε ιδέε προτάσει και είμαι στην διάθεση σα, αν κληθώ, να τι αναπτύξω. Αναφερόμενο στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί αυτή υπηρετώ αναφέρω ενδεικτικά κάποιε από αυτέ. 1. Αποζημιώσει Αιρετών.(Μείωση, όλοι θέλουνε να ασχοληθούνε για το καλό του τόπου του) 2. Παρατρεχάμενοι Αιρετών. (Υπάρχει πληθώρα υπαλλήλων άρα δεν χρειάζονται τόσοι παρατρεχάμενοι γιατί τη δουλειά την βγάζουνε πάλι οι εργαζόμενοι) 3. Επιλογή θέσεων Προϊσταμένων και επιστροφή των χρημάτων όσων κατείχαν παράνομα θέσει. 4. Απαγόρευση προμηθειών από συγγενεί πρώτου βαθμού αιρετών και ανάκληση των δαπανών με επιστροφή χρημάτων Τοποθέτηση υπαλλήλου σε κάθε οργανισμό ο οποίο θα έχει την ευθύνη ελέγχου των δαπανών και θα είναι υπόλογο για κάθε μη νόμιμη δαπάνη με όλε τι συνέπειε, για να γίνεται ό έλεγχο στην πηγή του. 6. Απαγόρευση χρήση δικαστηρίων για πληρωμή ενταλμάτων προμηθευτών όταν υπάρχουνε οι νόμιμε διαδικασίε αλλά οι Πολιτικοί Ηγεσία αρνείται να καταβάλει τα χρήματα με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται ο Οργανισμό με επιπλέον έξοδα και καταλογισμό ευθυνών για δαπάνε μη νόμιμε οι οποίε γίνονται υπό καθεστώ πίεση και όχι μόνο. 7. Κατάργηση των προσλήψεων με συμβάσει και κάλυψη των θέσεων από υπαλλήλου οι οποίοι πρόσφεραν τόσα χρόνια τι υπηρεσίε του. Υπάρχουνε και άλλε απλέ προτάσει τη καθημερινότητα για τι οποίε ειμαι στη διάθεσή σα. θα πρέπει επιτέλου ο καθένα από εμά να πληρώσει και το τίμημα που του αναλογεί. 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 33

3 κό 797 ι αστή Ιωάνν η Καντα ρτζόπ ουλο 684 ΣΑΒΒΑ Σ Κ. Φελο υκατζ ή ΣΑΒΒΑ Σ ΤΕΡΖΙ ΔΗΣ ή 19 09:30: :37: :19:32 12:19: Είμαι δικαστικό υπάλληλο του Εφετε Πατρών. Εκ των καθηκόντων μου είναι και η προμήθεια υλικών τη υπηρεσία μου. Τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, από την έλλειψη γραφική ύλη (χαρτί, μελάνια - τόνερ κ.λ.π.) είναι τεράστια. Είναι πολύ λυπηρό να λε στου δικαστέ και στου συναδέλφου σου ότι δεν υπάρχει χαρτί ή μελάνι - τόνερ για εκτύπωση δικαστικών αποφάσεων ή για φωτοτυπίε, με συνέπεια εμεί και κατ' επέκταση οι δικηγόροι και οι πολίτε να ταλαιπορούμαστε αφάνταστα. Οι επιτηδευματίε, στου οπο απευθυνόμαστε για προμήθεια υλικών, αδυνατούν να μα προμηθεύσουν με υλικά, αφ'ενό γιατί η έγκριση μια προμήθεια π.χ. χαρτιού ή γραφική ύλη, ξεπερνά του οκτώ μήνε και αφ' ετέρου η πληρωμή των τιμολογίων αυτών γίνεται μετά από τέσσερει μήνε. Η πρότασή μου είναι, ιδιαίτερα στι μεγάλε πόλει τη επικράτεια, ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ, στι οποίε θα απευθύνονται οι εκάστοτε υπηρεσίε για την προμήθεια αυτών με υλικά. Με αυτό τον τρόπο θα εξοικονομηθούν πολλά χρήματα, καθόσον θα μπορούσαν να γίνουν διαγωνισμοί από την κεντρική υπηρεσία, η οποία θα είχε μεγάλο οικονομικό όφελο στον προϋπολογισμό τη, οι δε εκάστοτε υπηρεσίε θα ζητούσαν εγγράφω, την αποστολή σε αυτέ, συγκεκριμένων ποσοτήτων, ανά είδο, για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Με αυτό τον τρόπο θα μειωνόταν η αλόγιστη σπατάλη χρημάτων, καθόσον, ω προ το χαρτί Α4, η δεσμίδα αυτού στοιχίζει μαζί με ΦΠΑ π.χ. στην Πάτρα 5,00, στην Αθήνα 4,00, στην Ρόδο 6,00 κ.λ.π. και εάν μιλάμε για ποσότητε ύψου άνω των δεσμίδων, πιθανόν η εξοικονόμηση χρημάτων να ξεπερνά τι ετησίω (μόνο για το χαρτί). Κύριοι 7 11 θα πρέπει πάνω από όλα να ξέρετε ότι α ) Σε αυτήν την χώρα που ζούμε η επίσημη γλώσσα είναι τα ελληνικά. Β ) εάν δεν το έχετε καταλάβει εξηγήστε τουλάχιστον τι σημαίνει CROWDSOURCING Ο όρο με ξένισε, αλλά έστω. Το σημαντικότερο πρόβλημα στο δημόσιο είναι η παντελή έλειψη αξιοκρατία που ξεκινά από πάνω και διαδίδεται προ τα κάτω. Όταν ο στόχο καθενό είναι η διατήρηση τη καρέκλα του, η επίτευξη ατομικών συμφερόντων και η αποποίηση τυχόν ευθυνών, για ποια οργάνωση και αποτελεσματικότητα μπορούμε να μιλάμε; αγωνίζομαι καθημερινά ενάντια σε τέτοια προβλήματα επειδή κάνω το σφάλμα να θέλω να κάνω τη δουλειά μου ω σωστό επαγγελματία και να εξυπηρετώ το κοινό για το οποίο υποτίθεται ότι λειτουργεί ο οργανισμό στον οποίο εργάζομαι. Λύσει υπάρχουν πάντα και άνθρωποι να τι προτείνουν αλλά ποτέ δεν ερωτούνται και ακόμα κι 7 2 αν κάτι τέτοιο γίνει οι - τεκμηριωμένε - απόψει δεν είναι συνήθω αρεστέ γιατί δεν συμφέρουν αυτού που τελικά αποφασίζουν. Και δεν λέω λόγια του αέρα. Διορθώστε πρώτα τη λειτουργία τη διοίκηση ώστε να έχει στόχο την προβλεπόμενη για κάθε υπηρεσία λειτουργία και μετά θα βρεθούν λύσει για όλα εύκολα. Όσο για το θέμα συγχώνευση των οργανισμών, συγνώμη αλλά η διαδικασία αυτή στην καλύτερη περίπτωση θα δώσει άφεση αμαρτιών και όχι λύση καθώ το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό- κοινωνικό- λογικό- οργανωτικό αλλά καθαρά πολιτικό και ουσιαστικά δεν μπορούν να δοθούν επιχειρήματα παρά μόνο αναθέματα ή ευχέ. Το τεραστιο τερα τη γραφειοκρατια κοιταει απο μια γωνια και γελαει με τι απελπιδε προσπαθειε πολλων να σωσουν το καραβι.απο την στιγμη που ολοι αναγνωριζουμε πω υπαρχει προβλημα τοτε οι διαδικασιε δεν πρεπει να υποκεινται σε τροπου συμμετοχικου πω θα λυθει 6 8 το προβλημα αλλα να καλουνται ειδικοι επι του θεματο,νεα μυαλα και ισχυρε προσωπικοτητε,να αναλαβουν να εξυγιανουν το θεμα και να το κανουν.α απευθεια αναθεση τη μελετη ενο φορεα σε καποιου επιστημονε με οραματικα μυαλα και αφου εξετασουν το θεμα να υποβαλλουν τουλαχιστον 3 προτασει προ δημοσιευση στο διαδικτυο και να ψηφιστουν ηλεκτρονικα. 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 33

4 κό ι αστή ή Συνηγορώ με Καραμπέτση, Καραβίτη σχετικά με ανάγκη επιλογή (/δημιουγία) ελληνικού ορου. Χαράλ αμπο 576 Κοσμά 18:28: giorgo s 521 Χριστί να Πινάτ ση 18 11:02:24 08:06: Επι του διαδικαστικού νομίζω ότι είναι άκρω ατυχή η επιλογή Αγγλικού όρου. Εάν πραγματικά επιθυμείται η συμμετοχή του ευρύτερου δυνατού (Ελληνικού) κοινού η επίσημη γλώσσα τη χώρα θα πρέπει να αποτελεί απαραβίαστο. Θα έδειχνε και τον ελλάχιστο απαιτούμενο σεβασμό πρό τι ευαισθησίε των ιθαγενών Ελλήνων. Ευπρόσδεκτο καί το πλήρε κείμενο στην Αγγλική για χρήση των ομογενών μα και οποιονδήποτε αγγλόφωνων συμβούλων, όμω επικουρικά και όχι κατ'αποκλειστικότητα. Η Ελληνική γλώσσα, στην εποχή τη οικονομία τη γνώση, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ενδιάμεσο όχημα μετατροπή τη γνώση από μία Γλώσσα προ όλε τι άλλε καί αντίστροφα (τουλάχιστον τί κύριε αγγλικά γαλλικά, ισπανικά, κινεζικά, ιαπωνικά, ρωσσικά, ινδικά, κλπ). Μιά τέτοια βιομηχανία θα είχε ώ παραπροϊόν την ανέξοδη μετάφραση στα ελληνικά όλη τη τρέχουσα γνώση. Υπάρχουν πολλέ λέξει στην ελληνική που μπορούν να δηλώσουν το ζητούμενο, αναλόγω τη πολιτική χροιά που θα ήθελε να δοθεί. Είναι συγκιική η συνέπεια και η συνέχεια που δίδεται στην πράγματι δύσκολη επιλογή να επέλθει επιτέλου η διαφάνεια σε αυτό τον τόπο. Η πρώτη εφαρμογή συντελέστηκε με την δημόσια διαδικασία τοποθέτηση Διοικήσεων στου φορεί του δημοσ. Να κλάψει ή να γελάσει κανεί με τι επιλογέ??? Η δεύτερη εφαρμογή έγινε με την ανοικτή διαβούλευση για τον εξορθολογισμό και την ανασυγκρότηση τη λειτουργία των φορέων και των οργανισμών. Δεν πιστεύω να φαντάζεστε ότι, εκτό από τον ηλεκτρονικό κάλαθο των αχρήστων, οι προτάσει κατέληξαν και πουθενά αλλού? Στου Οργανισμού που ανακοινώθηκε ότι καταργούνται αιτιολόγησε κανεί τι αποφάσει? Αναφέρεται πουθενά το εάν οι προτάσει από την διαβούλευση αξιοποιήθηκαν και βοηθήθηκαν οι διοικήσει των Οργανισμών αυτών έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν καλύτερα? 6 0 Η Τρίτη, η τωρινή δηλαδή εφαρμογή, δείχνει να έχει ένα πρόβλημα ω προ την κατανόηση. Απ ότι φαίνεται, από τα σχόλια, δεν έχει γίνει κατανοητό ότι δεν ζητούνται προτάσει. Για τι προτάσει είπαμε παραπάνω!! Μην επιμένετε στα ίδια!! Εδώ ζητείται να υποδειχθούν φορεί προ κατάργηση και ιδέε για την διαδικασία κατάργηση. Δηλαδή και αυτού που θα εκτελέσουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα του εκτελέσουμε!! Τώρα εάν το πονηρό σα το μυαλό οδηγείται στην σκέψη ότι ψάχνουν για καταδότε για του τύπου με τι μαύρε κουκούλε στο πληκτρολόγιο δικό σα θέμα!! Εγώ, πραγματικά, πιστεύω ότι εκτό από το να σβήνουν κλήσει τη αστυνομία και να δίνουν μεταθέσει σε φαντάρου, έχουν αποφασίσει μέσω τη ηλεκτρονική διακυβέρνηση καταστήσουν την χώρα μα ω το πρότυπο τη αξιοκρατία και διαφάνεια του αιώνα!! Κατά τα άλλα, καλή είναι η συμμετοχικότητα, αλλά και η αγνόηση των ειδικών δεν βοηθάει. Για το ιστορικό κέντρο τη Αθήνα, π.χ., που με αφορά ω αρχιτέκτονα: μια πρόταση που είχαμε μελετήσει για την περιοχή του Μεταξουργε ακόμα και ω σπουδαστική εργασία,αν εφαρμοζόταν θα αναβάθμιζε σαφώ την περιοχή αυτή. Η πρόταση περιελάμβανε γενναίε πεζοδρομήσει, χωρί να εμποδίζεται και η κυκλοφορία των οχημάτων, ορισμό ζωνών χαμηλού ύψου, αλλά και αναπλάσει οικοδομικών τετραγώνων, αποκαταστάσει οικιών με κίρα 5 5 κ.λπ. Αυτά ακόμα και στην μικροκλίμακα ενό δρόμου ή οικοδομικού τετραγώνου, όπου τυχαία έχουν γίνει, έχουν αποτέλεσμα. Στην πόλη δεν έχει γίνει καμμία ουσιαστική πολεοδομική παρέμβαση. Συνεργαστείτε λοιπόν με το ΕΜΠ, και ζητηήστε στο μάθημα τη πολεοδομία να μελετηθούν κάποιε περιοχέ πιλοτικά, αλλά μία από τι προτάσει να ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ. Συνολικά, όπω μελετήθηκε, και όχι με εξωραϊστική διάθεση τύπου "φύτευση παρτεριών" ή "τοποθέτηση φωτιστικών". 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 33

5 κό 522 ι αστή ή Βασίλ η Καραβ 08:16:38 ίτη 5 4 Συμφωνώ με τονκ. Καραπέτση, ότι πρέπει να καθιερωθεί Ελληνικό όρο. Ω ελληνική μετάφραση του όρου προτείνω : Εθελοντική συμμετοχή πολιτών στην εκτέλεση κάποιου έργου ή στη συλλογή πληροφορία. Υποστηρίζω αυτή την πρωτοβουλία γενικώ, επειδή όμω έχω ασχοληθεί με το θέμα λίγο πιο συστηματικά στο πλαίσιο τη εργασία μου, προτείνω πριν εφαρμοσθεί ευρέω να θεσμοθετηθεί ο τρόπο εφαρμογή του crowdsourcing στη χώρα μα διότι απαιτεί υψηλό επίπεδο δημοκρατία και διαφάνεια το οποίο σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να το θεωρούμε δεδομένο. Πρέπει και να το διασφαλίσουμε.επισημαίνω ότι πρέπει επίση να διασφαλιστεί ο "εθελοντικό" χαρακτήρα Χρυσή Πότσι ου :29:13 Γραμπ ά Μιχαή 19:36:43 λ 5 6 Για όσου ενδιαφέρονται υπάρχει μια πρόταση χρήση του crowdsourcing, μαζί διατυπώσει για τι επιφυλάξει ω προ τον τρόπο εφαρμογή του από τι διάφορε κυβερνήσει, δημοσιευμένη σε επιστημονική έκδοση τη Διεθνού Ομοσπονδία Τοπογράφων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τη ραγδαία αστικοποίηση και την καλή διακυβέρνηση των μεγα- πόλεων: Καλό θα είναι να δούμε το θέμα θετικά αλλά με προσοχή στην εφαρμογή του. Το crowdsourcing έχει ευρύτατε εφαρμογέ κυρίω στη διαχείριση φυσικών καταστροφών, το οποίο είναι τελείω διαφορετικό πράγμα. Εχει επίση να δείξει κάποιε θετκέ πρωτοβουλίε στι αναπτυγμένε δημοκρατίε και οικονομίε (κυρίω στον ιδιωτικό τομέα) αλλά δεν επιχειρεί να αντικαταστήσει την δημόσια διοίκηση. Επιπλέον οι χώρε με αναπτυγμένε δημοκρατίε δεν παρουσιάζουν έντονα προβλήματα διαφάνεια, διαφθορά, γραφειοκρατεία και αναποτελεσματικότητα στη δημόσια διοίκηση και έτσι η πειραματική μέχρι τώρα εφαρμογή του έχει θετικό και συμπληρωματικό χαρακτήρα. Αντίθετα είναι οι προβληματ γενικά χώρε που παρουσιάζουν προβλήματα διοίκηση. Η διαδικασία του crowdsourcing, ω εργαλείο, έχει δυνατότητα να συνεισφέρει θετικά σε μια δημόσια διοίκηση όπω η δική μα, η οποία εκ των πραγμάτων δεν είναι αποτελεσματική, ταυτόχρονα όμω ακριβώ επειδή επιχειρείται η εφαρμογή του σε μια γενικότερα προβληματική κατάσταση χρειάζεται να διασφαλιστεί νομικά η διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα και στάδια και να προηγηθεί η δοκιμαστική- πειραματική εφαρμογή του. Προτάσει για μελλοντ διαδικασίε crowdsourcing: 1) "Επαφή πολιτών με δημόσιε υπηρεσίε / εξυπηρέτηση πολιτών σε δημόσιε υπηρεσίε / δείκτε αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών - - > γενική εφαρμογή ηλεκτρονική διακυβέρνηση". Χωρί περαιτέρω σχόλια ) "E- procurement σε προμήθειε του δημοσ". Νομίζω πω έχει ξεκινήσει κάποια προσπάθεια. Τα αποτελέσματα πιστεύω ότι θα είναι εντυπωσιακά όσον αφορά διαφάνεια και κόστο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 33

6 κό ι αστή ή Νικόλ αο Κανελ 11 λόπου 17:54:44 λο Πέτρο Σαραν τόπου λο 16 :49: Θα ήμουν πρόθυμο να εργαστώ εθελοντικά σε κάθε ζήτημα, που αφορά τον τομέα που εργάζομαι, πολλά χρόνια και είναι ο τομέα Υγεία. Πιστεύω πω οι προτάσει για συγχωνεύσει στα Νοσοκομεία είναι μεν προ τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα τη πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών και τηνω εκ τούτου την αποσυμφόρηση των τριτοβάθμιων νοηλευτικών μονάδων. Το πρόβλημα λύνεται πολύ απλά και ανέξοδα αν μετατραπούν όλα τα πολυιατρεία του Ι.Κ.Α. καθω και τα μικρά νοσοκομεία, σε Κέντρα υγεία αστικού τύπου με μονάδε ημερήσια νοσηλεία και εργαστηριακή υποδομή που ήδη υπάρχει. Το πλεονάζον προσωπικό θα μεταφερθεί σε θέσει που είναι κενέ ανάλογα με την επιθυμία του(τρεί επιλογέ). Ιατρικό και Νοσηλευτικό δυναμικό υπάρχει αλλά είναι άνισα κατανεμημένο. Είμαι στη διάθεσή σα. Εισαγωγή τη υπηρεσία FixMyStreet από U.K/CAN/CY (ω έχει) για την Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση Προτείνεται η εισαγωγή και στην Ελλάδα τη υποδειγματική υπηρεσία FixMyStreet που υπάρχει στη Μ.Βρετανία,Καναδά,Κύπρο (ΩΣ ΕΧΕΙ) και όπου αναφέρονται από του πολίτε κάθε είδου προβλήματα που υπάρχουν στου δρόμου των δήμων με την χρήση ψηφιακών χαρτών. Λεπτομέρειε εδώ draft Εδω μα ζητανε προτασει και εσει τρωγεστε με το crowdsourcing. Ενταξει, καλη η ελληνικη γλωσσα αλλα οποιο λεει το "ψηφιακο πολυμορφικο δισκο" αντι του DVD, κερδιζει ημερο ταξιδι στη Βαρκελωνη και στον Αγιο Δομηνικο. Εχω να κανω μια προταση συρρικνωση προσωπικου ( αφου θελετε τον πλησιεστερο ελληνικο ορο και ισω καταλαβετε γιατι προτιμηθηκε ο αγγλικο ) και αφορα την ΕΡΤ Ζούμε στα χρόνια τη εξειδίκευση που ο πολίτη ψάχνει κάτι συγκεκριμένο. Στην κρατική ραδιοτηλεόραση εχουν μείνει στον αιώνα του ότι να ναι. Δράττομαι λοιπόν τη ευκαιρία να καταθέσω την πρότασή μου για την αναδιάρθρωση τη ΕΡΤ 743 suspe ctblog 17 13:13: Οι πρώτε κινήσει που πρέπει να γίνουν στην κρατική τηλεόραση είναι Α) Ψηφιοποίηση του αρχε. Όλου του αρχε. Δεν επιτρέπεται εν ετει 20 να υπάρχουν κασέτε. Β) Αξιοποίηση αυτού του αρχε είτε με το να διατίθεται στο κοινό δωρεάν είτε εμπορικά. Δεν είναι κακό να εχει ιδ πόρου η ΕΡΤ. Γ) Kαταγραφή - job description του καθενό εκεί μέσα. Υπεράριθμοι και άχρηστοι. Πρέπει να μπει μια τάξη, ποιο είναι ποιο και τι ακριβώ κάνει. Σε ότι αφορά τα τηλεοπτικά κανάλια, προτείνω το εξη: Η ΕΤ1 να είναι το «κινηματογραφικό» κανάλι. 24ωρο πρόγραμμα με σίριαλ, ταινίε, ελληνικό- ευρωπαϊκό- αμερικανικό κινηματογράφο. Οι διαφημίσει ( αφού ούτω η άλλω δεν είναι πολλέ) αυστηρά στο τέλο κάθε σειρά όπω σωστά κάνει το συνδρομητικό κανάλι. Άντε, μια μόνο διακοπή, στη μέση κάθε ταινία. Κόστο; Ένα υπολογιστή και 4-5 άνθρωποι για τον προγραμματισμό και την συντήρηση του. Η ΕΤ2 να είναι το κανάλι τη ενημέρωση και τη επιμόρφωση. Δηλαδή: πολιτική, talk shows, ντοκιμαντέρ, περιβάλλον, οδοιπορικά στην 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 6 ΑΠΟ 33

7 κό ι αστή Αναστ ασιάδ η Αντών ιο Δημήτ ρη Σταμα τάκο ή 19 14:16:26 09:18: ΕΥΚΟΛΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Να απλοποιηθουν οι διαδικασίε μετάταξη μεταξύ κατηγοριών (ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ), μεταξύ Υπηρεσιών, εντό τι ίδια υπηρεσία με τακτ αλλαγέ θέσεων εργασία κτλ. ΣΤΟΧΟΙ: Αποφυγή'κόπωση' εργαζομένων, Επιλογή εργασία που μπορεί να προσφέρει περισσότερα, Λειτουργικότητα (άδειε, έκτακτε ανάγκε), Γνωστικό επίπεδο και γενικά διεύρύνση γνώσεων (εξειδικευμένων και γενικών που αναπτύσσουν το μυαλό και την λειτουργικότητά του) κ.α. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΟΕΙΔΗ ΠΤΥΧΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΠΤΥΧΙΟ Η ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΘΕΙ Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΩΝ. ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κτλ. ΣΗΜ. Να λυθεί επιτέλου αυτό το πρόβλημμα τη δυσκινησία του κρατικού μηχανισμού και να λυθουν τα χέρια πολλών υπαλληλων που θελουν να προσφέρουν και δεν του επιτρέπεται. Αναφορικά με το (πολύ εύστοχο)σχόλιο του κυρ Καραπέτση: Όχι απλώ θα πρέπει να είναι γνωστή η ομάδα/φορέα η οποία θα αξιολογήσει τι προτάσει αλλά θα πρέπει να είναι γνωστή εκ των προτέρων και, το κυριώτερο, θα πρέπει να είναι γνωστά εκ των προτέρων και τα κριτήρια αξιολόγηση τα οποία θα πρέπει και να συνοδεύουν την αρχική διατύπωση του θέματο καθώ και όλε οι διαδικασίε που θα ακολουθηθούν. Αυτό δημιουργεί μια επί τη αρχή δέσμευση για την αναγκαστική υιοθέτηση τη πρόταση που λύνει το πρόβλημα πιο αποτελεσματικά. Αν τα κριτήρια είναι άγνωστα/αποφασίζονται εκ των υστέρων (ή στην πορεία), δικαιούμεθα να υποθέσουμε ότι απλώ υιοθετείται κάποια λύση πολιτικώ συμφέρουσα/ανώδυνη, ακυρώνοντα την όλη διαδικασία και αποτελώντα σπατάλη χρόνου για του συμμετέχοντε. Αν κατάλαβα καλά η διαφορά τη απλή διαβούλευση από το Crowdsourcing είναι ότι στη δεύτερη περίπτωση ζητάτε την ενεργότερη συμμετοχή ακόμη και φυσική παρουσία των συμμετεχόντων Μιχαή λ Αγγελ όπουλ 18:39:02 ο θοδω ρο βασιλ ειαδη 20:12: Παραείναι προχωρημένο για μια κομματική Ελλάδα. Επίση, στο crowdsourcing σημασία δεν έχει ποιό είσαι αλλά αν αυτό που προτείνει έχει αξία πράγμα που στη χώρα μα είναι ανήκουστο ακόμη και σαν ιδέα. Όλοι οι αυτοδίδακτοι ζωγράφοι δεν θα είχαν καμιά ελπίδα σε crowdsourcing ζωγραφική. Ακόμη, η ομάδα που θα οργανωθεί θα πρέπει να ανέχεται και τι "κοτσάνε" καθώ τα πιο δυνατά μυαλά σκέφτονται ακατάπαυστα σχεδόν άρρωστα με αποτέλεσμα το προϊόν τη σκέψη του να μην είναι πάντα ανεκτό από του πολλού. βρίσκω τη μέθοδο ιδιαίτερα ανοικτή. θα έπρεπε να υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη του προβλήματο ή των συγκεκριμένων ρίσκων που προτείνεται να εξετασθούν. μέσα σε αυτή την ανοικτή λοιπόν διαδικασία, εγώ θα πρότεινα σαν θέμα την εξέταση του πω μπορούμε να βοηθήσουμε την εφαρμογή των νόμων. με σοκάρει ιδιαίτερα πχ ότι ο νομο που απαγορεύει το κάπνισμα σε εστιατόρια κλπ καταπατειται καταφανώ, γιατί εάν αυτό το απλό δεν μπορούμε να επιβάλουμε, τότε πω μπορούμε να εξετάσουμε άλλε αλλαγέ η επεμβάσει στη κοινωνία πχ την σωστή και δίκαιη φορολογία. το ίδιο για παρανομίε που καθημερινά βλέπουμε και δεν κάνουμε τίποτε γιατί τίποτε δεν βγαίνει, πω μπορώ πχ απλά να δηλώσω ότι κάποιο δεν μου δίνει απόδειξη η ότι δίνει τιμέ χωρί ΦΠΑ σε τελικό καταναλωτή. Εννοω να γινεται με τρόπο όσο απλό σαν να στέλνει ένα μήνυμα αλλά που επίση να βλέπει ότι κάτι γίνεται, ότι κάτι κουνιέται, ίσω απλά μέσω κοινωνική πίεση 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 7 ΑΠΟ 33

8 κό ι αστή 626 Yiakan Νίκο Παπα διονυ σ Κώστα Δημητ ρ Παναγ ιώτη Ηλιόπ ουλο Κων/ν ο Πολίτ η ή 11 08:51: 11 :34:04 13 :59: :01: :39: Καλημέρα. Ακόμα και αυτή η προσπάθεια που είναι σοβαρή, γίνεται με αστείο τρόπο. Ποιοι είναι οι οργανισμοί προ συγχώνευση? Με ποιε πληροφορίε θα δοθούν οι προτάσει? Πω θα γνωρίζουν οι συμμετέχοντε στη διαβούλευση τι να προτείνουν. Αν αναμένονται σοβαρέ προτάσει, σχέδια, εμπνεύσει ή ιδέε, δε θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφέ πλαίσιο πληροφόρηση τουλάχιστο? Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί προ τη έναρξη τη "διαβούλευση" δεν έχει σκεφθεί κανένα να δημοσιεύσει το πλαίσιο και το περίγραμμα αυτή??? Ευχαριστώ και ελπίζω να βελτιωθεί η διαδικασία ώστε να έχει τα στοιχεία σοβαρότητα για να υποβληθούν και σοβαρέ προτάσει. Για το crowdsourcing απαιτούνται εντελώ συγκεκριμένε ολιγομελεί ομάδε τεχνοκρατών ανά είδο επιχείρηση. Μόνο αυτέ θα ασχολούνται με το συγκεκριμένο πρόβλημα και θα θέτουν και αναπτύσσουν την πρόταση στην πολιτική ηγεσία που θα λαμβάνει την τελική απόφαση και σε κανέναν άλλον. Για την δημιουργία των ομάδων θα πρέπει να δημιουργηθεί στο γραφείο του κ. Αντιπροέδρου αρχείο με αναλυτικά, υπεύθυνα βιογραφικά σημειώματα εθελοντών τεχνοκρατών, με έμφαση στι σπουδέ και μετεκπαίδευσή του και ειδικά στην επαγγελματική του ενασχόληση και πόσα χρόνια σε ποιε ιδιωτ ή και δημόσιε επιχειρήσει, την συγγραφική του τυχόν δραστηριότητα, τι τυχόν και που παρουσιάσει του. Τα βιογραφικά σημειώματα εγκρίνονται ή απορρίπτονται από ανάλογων γνώσεων, σπουδών και δραστηριοτήτων ατόμων τη απόλυτη εμπιστοσύνη του κ. Αντιπροέδρου. Η έγκριση ή απόρριψη με κανένα τρόπο δεν θα γίνει με κομματικά κριτήρια. Κάθε συγκεκριμένο θέμα- πρόβλημα, ο κ. Αντιπρόεδρο και τα πιο πάνω έμπιστα άτομα το αναθέτουν σε επιλεγμένη συγκεκριμένη ομάδα από το αρχείο τεχνοκρατών με γνώση των δραστηριοτήτων που το αφορούν ή ανάλογων. Του παρέχεται γραπτά το δικαίωμα εισόδου στην όποια επιχείρηση και ελέγχου οιοδήποτε στοιχε τη. Καμιά τοποθέτηση του πορίσματο σε..ψηφοφορία με ναι και όχι για να αποφευχθεί η ανάμειξη άσχετων ατόμων Μέχρι στιγμή ήξερα ότι έπρεπε να είμαι υπερήφανο μεταξύ άλλων γιατί η γλώσσα τη πατρίδα μου είναι η ελληνική γλώσσα. Η χρήση ενό όρου όπω αυτό (Crowdsourcing) σε δημόσια ή οιονεί δημόσια έγγραφα, διαβούλευση κλπ. κρίνεται ω επιεικώ απαράδεκτη! Τι άλλο λοιπόν από ΝΤΡΟΠΗ για εκείνον που έβαλε σε χρήση έναν ξενόγλωσσο όρο χωρί να ψάξει να βρει τον αντίστοιχο ελληνικό ή έστω να κάνει παράλληλη χρήση και αν φυσικά δεν υπάρχει αντίστοιχο όρο, τότε να αιτιολογήσει γιατί κάνει χρήση αυτού του ξενικού όρου... Γιά του Δημοσ Υπαλλήλου, εκτό τη εργασιακή εφεδρεία, μπορεί να υπάρξει και η επαναφορά του στον τομέα γιά τον οποίο προσληφθηκαν (πόσοι νοσηλευτέ- τριε εχουν μεταταγεί σε αλλότριε θέσει, πόσοι υπάλληλοι καθαριότητα των δήμων εργάζονται στη θέση γιά την οποία προσελήφθησαν κλπ) Εθελοντική εργασία συνταξιούχων (και μείωση του δημοσ). Πολλοί σημερινοί συνταξιούχοι ή όπω εγώ, σχετικά σύντομα (είμαι στρατιωτικό), θα ήθελαν να συνεισφέρουν στην χώρα του. Η ιδέα πάρθηκε από γνωστό μου αμερικάνο δημοσιογράφο που τα καλοκαίρια ζει στη Φλώριδα και είναι εθελοντή σε πλήρωμα πλο ακτοφυλακή που περιπολεί για λαθρομετανάστε στα σύνορα με την Κούβα. Ιδέε χιλιάδε, από την καθαριότητα των πάρκων με την συνδρομή τοπικά πολιτών, την συνδρομή στη συντήριση των σχολείων κτλ, μέχρι πλήρωμα εθελοντικό σε περιπολικά του ΛΣ, του ΠΣ τα καλοκαίρια (κάτι που γίνεται ήδη) κτλ Crowdsourching με την σημερινή φιλοσοφία του Δημοσ δεν μπορεί να πετύχει. 815 NIKOS ΝΙKOU 19 DIS 13:35: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΥΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ,ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ.ΚΑΘΕ ΚΕΠ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΝΕΙ ΣΕ ΠΕΡΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 8 ΑΠΟ 33

9 κό 872 ι αστή ΧΡΙΣΤ ΟΦΟΡ ΙΔΟΥ ή 20 20:30: ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΔΗΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕ ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ ΑΠΟΨΗ:ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΛΙΓΟ ΦΡΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ κ.ο.κ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΤΑ ΔΗΘΕΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ(ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ),ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΗΘΕΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΕ ΧΛΙΔΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΚΑΤΑΡΓΙΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΤΕΛΕΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑ 50%,ΚΑΤΑΡΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΑΤΑΡΓΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ ΔΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΣΕΠΩΝΕΙ ΤΟ ΕΙΚΟΣΑΡΙΚΑΚΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ. ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΕ 0 ΜΕΙΩΝΟΝΤΑ ΕΤΣΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΤΕ ΙΣΩΣ ΚΑΤΙ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ!!! ΕΙΧΑ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΤΙΣ 250 ΛΕΞΕΙΣ 897 mara apost olou 22 07:: To crowdsourcing ειναι μια τελεια ιδεα.πρεπει να εφαρμοστει πιο εκτεταμενα,ωστε να δοθει η ευκαιρια στον αμεροληπτο πολιτη να κανει προτασει. Ευχομαι μονο να εισακουεται, 564 Βασίλ η 16:28: Πριν αναφέρω την πρόταση μου θέλω να πω πω για να πούμε με ασφάλεια και με ευστοχία ποιου δημόσιου φορεί μπορούμε να κάνουμε crawdsourcing θα πρέπει να έχουμε στοιχεία πχ Πόσοι απασχολούνται, τι προσφέρουν, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε. Όλα αυτά δεν τα έχουμε αν μα τα δίνατε ίσω και να μπορούσαμε να βοηθήσουμε καλύτερα. Για παράδειγμα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ακόμη το τι προσφέρουν οι Συνοριοφύλακε όταν δεν είναι καν στα σύνορα αλλά στην πόλη του, δεν είναι αστυνόμοι και του βλέπω απλά να πίνουν καφέδε στα διόδια ή στα χωρία του... Η πρόταση μου για μελλοντική χρήση είναι πιο κάτω : Σήμερα το δημόσιο διαθέτει μηχανογράφηση σχεδόν σε όλου του τομεί. Σιγά σιγά κάθε τομέα δικτυώνετε με άλλου τομεί για να γίνεται πιο γρήγορη η απαίτηση του πολίτη. Όμω το κόστο τη συντήρηση τη μηχανοργάνωση καθώ και του δικτύου είναι τεράστιο. Λέγοντα κόστο δεν εννοώ μόνο την αγορά προγραμμάτων από ιδιωτ εταιρείε. Αναφέρομε καθαρά στο κόστο τη συντήρηση του δικτύου, το κόστο τη συντήρηση των Βάσεων Δεδομένων κτλ. Μέχρι τώρα ο κάθε φορέα προσλαμβάνει έναν πτυχιούχο Πληροφορική ΑΕΙ / ΤΕΙ και στόχο του είναι να συντηρεί για τα του φορέα του τι Βάσει Δεδομένων, το Δίκτυο, του υπολογιστέ κτλ. Αυτό ο άνθρωπο στου 12 μήνε πιστεύω πω μόνο οι 6 και πολλού βάζω είναι ο κύριο όγκο δουλεία. Άρα εδώ μπορούμε να εφαρμόσουμε με ασφάλεια το crowdsourcing σκεφτείτε μια ομάδα ατόμων το πολύ 5 έω με μεγάλη εξειδίκευση στι Βάσει Δεδομένων, στα Δίκτυα και στην Ασφάλεια Δικτύων να αναλάβει συνολικά πανελλαδικά όλη την συντήρηση on - demand δηλαδή όχι 12 μήνε το χρόνο αλλά όταν και μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Το κόστο θα πέσει δραματικά ο κάθε υπάλληλο τώρα πληρώνετε με 14 μισθού την στιγμή που μόνο 6 τον χρειαζόμαστε. 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 9 ΑΠΟ 33

10 κό ι αστή 597 Μελίν α 642 ή 23:09:36 ΑΛΕΞ ΟΠΟΥ ΛΟΣ 11 ΔΙΟΝΥ 13:14:31 ΣΙΟΣ Καλησπέρα σα. Οταν θέλουμε να συγχωνεύσουμε κάτι με κάτι άλλο πρέπει να ξέρουμε και τα δύο κάτι. Για ποιό λόγο πραγματοποιήθηκε η σύσταση του, τό ανθρώπινο δυναμικό του κάθε φορέα κ.λ.π. Η αξιολόγηση δεν μπορεί να γίνει απο κάποιον/ου που δεν γνωρίζει/ουν τον λόγο ύπαρξη του φορέα ή αποσπασματικά γνωρίζει/ουν ορισμένα στοιχεία. Η αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με πραγματικά στοιχεία που τα έχει στη διάθεση του ή μπορεί να τα έχει το Υπουργείο και να τα παρουσιάζει απαραίτητα στο κοινωνικό σύνολο. Ο πολίτη έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τη γνώμη του για την αποδοτικότητα και την ανάγκη όχι μόνο τη ύπαρξη του οποιοδήποτε φορέα, αλλά και τη υποστήριξη του να υπάρχει, όταν γνωρίζει τα πάντα γιαυτόν τον φορέα: όπω τον λόγο σύσταση του, το ανθρώπινο δυναμικό, το επίπεδο γνώσεων και την παραγωγικότητα των υπαλλήλων, την προσφορά υπηρεσιών στον πολίτη κ.λ.π. Επομένω,στην αξιολόγηση αλλά και στι προτάσει απο μέρου του πολίτη, τα πραγματικά στοιχεία - εκ μέρου του κάθε Υπουργε- του υπό συζήτηση φορέα και η προσφορά αυτού στο κοινωνικό σύνολο, είναι ένα τρόπο που μπορεί να έχει καλά αποτελέσματα. Με εκτίμηση Η μέθοδο που προτείνω να εφαρμοστεί για την επίλυση των συγκεκριμένων θεμάτων (και όχι μόνο) είναι η Six Sigma. H Six Sigma είναι μια μέθοδο- τεχνική- φιλοσοφία που εστιάζει στην βελτίωση των διαδικασιών και στην ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων- αποκλίσεων που παρατηρούνται σε κάθε είδου διαδικασία δίνοντα μεγάλη έμφαση στο τελικό αποτέλεσμα. Σε κάθε διαδικασία υπάρχουν οι εισροέ, η επεξεργασία και οι εκροέ- το τελικό προϊόν ή υπηρεσία. Η μέθοδο με τα διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιεί εντοπίζει του πιο κρίσιμου παράγοντε που εισέρχονται στην διαδικασία και είναι αυτοί που επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα. Επομένω με την εφαρμογή τη συγκεκριμένη μεθόδου έχουμε άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η μέθοδο έχει εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό από μεγάλε επιχειρήσει αλλά και από κρατικού οργανισμού και αυτό που ονομάζουμε γενικότερα ευρύτερο δημόσιο τομέα. Κάτι αντίστοιχο όμω δυστυχώ δεν έχει γίνει στην Ελλάδα τουλάχιστον σε μεγάλη κλίμακα. Τα πεδία στα οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί η Six Sigma και να φέρει εκπληκτικά αποτελέσματα και μάλιστα σε πολύ μικρό διάστημα, είναι ο χώρο τη υγεία αλλά και η οργάνωση- αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργία του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον για την εφαρμογή τη συγκεκριμένη μεθόδου, υπάρχει ολοκληρωμένη πρόταση για τον τρόπο εφαρμογή τη για την επίλυση διαφόρων θεμάτων- προβλημάτων. Με εκτίμηση, 643 Βαγγέ λη 741 Emfiet zi Elefth eria 11 13:32: :37:55 Αλεξόπουλο Διονύσιο Οικονομολόγο- Σύμβουλο Επιχειρήσεων 500, Κοζάνη Η συγκεκριμένη διαδικασία,εφόσον αυτή υλοποιηθεί και στο βαθμό που υλοποιηθεί,κατά την αποψή μου είναι η πλέον δημοκρατική και ανατρεπτική των πολλών γνωστών σύγχρονων πολιτικών ρευμάτων και κρίνεται λίαν επιτακτική.πέραν αυτού θα πρέπει να είναι πρώτιστο σημείο ερευνών με μεγάλο βάρο ενδιαφέροντο που θα πρέπει να δωθεί ώστε να υλοποιήθει άμεσσα και σίγουρα.απαιτείται μεγάλο βάθο 3 1 χρόνου για την ολοκλήρωσή του και την θέσπιση τη ώ πολιτικό σύστημα,πέραν αυτού το πιο θετικό σημείο αυτή τη διαδικασία είναι οτι παράγει θετικό αποτέλεσμα από την πρώτη μέρα εφαρμόγη.ευχαριστώ. ΥΓ.Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν είναι μια απλή διαδικασία αλλά πολιτικό σύστημα με σοβαρή υπόσταση. Σε ότι αφορά τη διεξαγωγή διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών των νοσοκομείων: Θα ήταν ευχή έργον να υπήρχε στο Υπουργείο υγεία μητρώο προμηθευτών του δημοσ. Έτσι θα ελέγχονται οι εταιρείε που λαμβάνουν μέρο στου διαγωνισμού από έναν κεντρικό φορέα όπω 3 0 συμβαίνει σε πολλέ χώρε του εξωτερικού και θα λαμβάνουν ποιστοποιητικό που θα του επιτρέπει να συμμετέχουν στου διαγωνισμού αυτού. Αυτό θα συντελούσε στην εξοικονόμηση πόρων, χρόνου και εργατοωρών και θα διευκόλυνε πάρα πολύ το έργο των επιτροπών που διενεργούν του διαγωνισμού αυτού. 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟ 33

11 κό ι αστή ή Σε σχέση με τα θέματα που έθεσε ο κύριο Καραπέτση στο σχόλιο του για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020, η οποία αποτελεί ουσιαστικά μια προσπάθεια σύνθεση στρατηγική με χρήση crowdsourcing, μπορώ να μεταφέρω την εμπειρία μου από τη συμμετοχή μου στην ομάδα για τα δίκτυα πρόσβαση επόμενη γενιά. Στο πλαίσιο τη ομάδα έγινε προσπάθεια ώστε να λυθούν ακριβώ τα θέματα τα οποία έθεσε ο κύριο Καραπέτση στο σχόλιο του. Η λύση που δόθηκε σε οργανωτικό επίπεδο περιγράφεται παρακάτω: Σε πρώτο στάδιο έγινε επιλογή από εθελοντέ με ανοιχτή διαδικασία μια συντακτική ομάδα, υπεύθυνη για να συλλέξει και να ομογενοποιήσει ότι υλικό προταθεί. 747 Μερεκ ούλια Βασίλ η 17 21:08: Στη συνέχεια η συντακτική ομάδα πρότεινε και έθεσε σε ανοιχτή συζήτηση, τη μορφή και το επίπεδο ανάλυση που θα έπρεπε να έχουν οι προτάσει ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση και συγκέντρωση του. Επιπλέον προτάθηκαν κριτήρια για την επιλογή τόσο των βραχυχρόνιων όσο και των μεσο- μακροχρόνιων δράσεων. Τα κριτήρια βασίζονταν σε στόχου - indicators του οπο επιτύγχανε κάθε πρόταση. Μία πρόταση κατατάσσεται σε υψηλότερη θέση όσο περισσότερου στόχου καλύπτει. Όλε οι προτάσει συγκεντρώθηκαν και αξιολογήθηκαν με βάση τα σχετικά κριτήρια. Έτσι προέκυψε μια κατάταξη των προτάσεων απ' όπου επιλέχθηκαν οι τρει - τέσσερι πιο σημαντ. Ω μέρο του παραδοτέου παρ' όλα αυτά παρουσιάστηκαν όλε οι προτάσει που τέθηκαν στο πλαίσιο τη ομάδα. 765 ΧΟΝΔ ΡΟΜΑ ΤΙΔΟΥ 19 ΚΥΡΙΑ 04:50:43 ΚΗ 3 0 Από την εμπειρία τη συμμετοχή στην ομάδα, διαφάνηκε ότι αδύναμο στοιχείο μια τέτοια προσπάθεια αποτελεί το γεγονό ότι κιοποιεί κυρίω ανθρώπου που συμμετέχουν έτσι κι αλλιώ σε τέτοιε διαδικασίε και fora. Έτσι δεν ανοίγει το διάλογο και σε χώρου που δε συμμετέχουν σε fora ή που τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν είχαν τον απαραίτητο χρόνο να διαθέσουν. Σε αυτό το πλαίσιο από την ομάδα για τα δίκτυα νέα γενιά απουσίαζαν οι απόψει κάποιων σημαντικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων καθώ και πολιτών με σημαντική ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΟ, ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΓΚΟ.ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ 3Η ΥΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΕΝΩ ΕΙΧΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ.ΚΑΤΑΣΠΑΤΑΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΛΕΥΤΕΙ ΑΚΟΜΗ ΕΝΑΣ! Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ. 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 11 ΑΠΟ 33

12 κό ι αστή ή Καλησπέρα σα Κύριοι. Καταρχήν το εξή' Ο πατέρα μου είναι απόφοιτο ανώτατη οικονομική σχολή, δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεν γνωρίζει την αγγλική και ίσω να είναι ελάχιστη σημασία, αλλά δυσκολεύτηκα να βρω μια ελληνική λέξη για το κραουντσόρσινγκ, έτσι αναγκάστηκα να του περιγράψω, τον ορισμό ο οποίο αναφέρεται στην κεντρική σελίδα και στην συνέχεια, του όρου συμμετοχή. Δεν μπόρεσα βέβαια να του εξηγήσω από ποιον επινοήθηκε και για ποιον λόγο ο ίδιο δεν θεωρείται ένα από του ποιο κατάλληλου. 817 Στέλιο 837 ΑΙΚΑΤ ΕΡΙΝΗ 850 Πατερ άκη Μάνο 19 13:56: :18: :43: Αν και υπάρχει ένα στόχο, θεωρώ λογικό ότι κατά την επίτευξή του, πρέπει να είναι απαραίτητη και η ύπαρξη κάποιων αξιωμάτων, "μαθηματικά" αξιώματα και ήθη ίσω, τα οποία επίση κατά καιρού, αναγγέλλονταν στα διάφορα προεκλογικά προγράμματα των περισσότερων πολιτικών κομμάτων. Πολλά τα βλέπαμε και σαν συνθήματα στου τοίχου. Θεωρώ επίση λογικό ότι βασική προϋπόθεση όλων, είναι η αυστηρή τήρηση των νόμων.ένα ξεκάθαρο "μαθηματικό" αξίωμα. Είναι επίση απαραίτητη η γνώση των πραγμάτων. Σαν τελευταία βάση, θεωρώ την ίδια την κατανόηση του ότι οι δημόσιε υπηρεσίε δεν είναι απλά επιχειρήσει, ένα σύνολο από ΑΕ και ΕΠΕ.Είναι υπηρεσίε που δημιουργήθηκαν σαν αποτέλεσμα και χαρακτηρισμό ταυτόχρονα, του κοινωνικού προσώπου ενό κράτου, συν τοι άλλοι. Με λίγα λόγια λοιπόν, ω κατά κάποιον τρόπο δημόσιο υπάλληλο, αδυνατώ να εκφέρω οποιαδήποτε άποψη χωρί να έχω πλήρη και διαπιστευμένη εικόνα τη κατάσταση του δημόσιου κυρίω, αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Αυτή είναι αποκλειστική δουλειά εκλεγμένων, εντεταλμένων προσώπων του οπο οφείλουμε να κρίνουμε σε κάθε επόμενη ψηφοφορία και σε ιδιαίτερε περιπτώσει, να του κρίνει η ίδια η δικαστική εξουσία. Θα μπορούσα να αναφερθώ στου προμηθευτέ και στου μεσάζοντε, στην ιστορία και αναγκαιότητα η μη,των διάφορων επιδομάτων,στην φορολογία,στην μηχανοργάνωση,στην επιχορήγηση, στη δαιμονοποίηση τη κάθε μια κοινωνική ομάδα από κάποιαν άλλην.θα μπορούσα να κάνω άπειρε προτάσει για την βελτίωση τη οργάνωση και τη διοίκηση του τομέα μου και να αναφερθώ σε οργανισμού που είναι Εχοντα μεγαλώσει δυό παιδιά ηλικία σήμερα 21 και 17 χρονών έχω δαπανήσει τεράστια ποσά στην παραπαιδεία, από την νηπιακή ηλικία αρχίζοντα από γυμναστήρια,κολυμβητήρια, σχολέ χορού κλπ και συνεχίζοντα στην σχολική με Αγγλικά,Γερμανικά,Υπολογιστέ για να καταλήξουμε στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο στα φροντιστήρια και στην προετοιμασία για Ανώτατε έ. Τα παιδιά ξένε γλώσσε,υπολογιστέ,γυμναστική και χορού διδάσκονται στα σχολεία του, αλλά δυστυχώ για πολλού λόγου δεν μπορούν να τα μάθουν σωστά και να πιστοποιηθούν.προτείνω μέχρι την συμπλήρωση κάποια ηλικία όλε οι πιστοποιήσει να δίνονται από το σχολείο γεγονό που σημαάινει την αύξηση του ωραρ, αλλά την μείωση των απογευματινών δραστηριοτήτων για τα παιδιά,δηλ.θα φεύγουν από το σχολείο και δεν θα έχουν ούτε ξένε γλώσσε το απόγευμα ούτε τίποτα άλλο.ο σχεδιασμό δεν πρέπει να γίνει με προχειρότητα και για την κάλυψη του κόστου θα μπορούσε να πληρώνουν οι γονεί τα μισά από αυτά που πληρώνουν μέχρι τώρα έξω γιαυτέ τι δραστηριότητε. Όλοι μιλάνε για αναποτελεσματικότητα του Δημόσιου Τομέα ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να μιλάνε για την κακοδιοίκηση του. Βασικό τομέα για την καλύτερη λειτουργία του Δημοσ είναι η Αξιολόγηση του προσωπικού. Η εφαρμογή τη Αξιολόγηση πρέπει να γίνει για κάθε θέση εργασία θέτοντα συγκεκριμένα Κριτήρια αντίστοιχα με τη θέση. Η επιλογή αυτών των Κριτηρίων Αξιολόγηση θα μπορούσε να είναι θέμα διαβούλευση. 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 12 ΑΠΟ 33

13 κό ι αστή ΔΑΝΑ ΛΗΣ ΣΠΥΡ ΟΣ Εμμαν ουήλ Τσιχλ άκη ή 21 09:12:29 08:40: ΦΑΡΜΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Επειδή οι δαπάνε για φάρμακα ανα κάτοικο στην Ελλάδα είναι οι μεγαλύτερε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι τελευταία αυξάνονταν ετησίω με διψήφιο ποσοστό,και το κύκλωμα των φαρμάκων κρύβει μεγάλη διαφθορά και σπατάλη σε βάρο του δημοσ προτείνω να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Το κράτο να χορηγεί σε χρήματα τον μεσο όρο τη φαρμακευτική δαπάνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση μείον 15% και τα φάρμακα θα τα αγοράζει ο ασφαλισμένο κατ ευθείαν απο τα φαρμακεία και εν γένει απο την αγορά φαρμάκου σε κάθε περίπτωση ασθένεια η και νοσοκομειακή περίθαλψη. Θα πάψει κάθε αγορά φαρμάκου απο το κράτο και τα ασφαλιστικά ταμεία και όλη η γύρω απο αυτά συναλλαγή. Το ποσόν θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του κάθε πολίτη. Μέχρι την ηλικία των 55 ετών δεν θα έχει δικαίωμα ανάληψη παρά μόνο όταν είναι ασθενή ωρισμένα ποσά με ειδική διαδικασία, άνω των 55 χρονών θα διαχειρίζεται ελεύθερα τα χρήματα του λογαριασμού. Έτσι ο κάθε πολίτη θα έχει άμεσο συμφέρον να μην σπαταλάει τα φάρμακα και να αγοράζει τα απολύτω απαραίτητα και στην φθηνότερη τιμή, ενω σήμερα ουδεί ενδιαφέρεται και συμβαίνει το αντίθετο. Θα έχει κέρδο το κράτο και οι πολίτε και θα πάψει η κερδοσκοπία σε βάρο του κράτου στην αγορά φαρμάκων. Προσωπικά πιστεύω ότι δύο κύριε ομάδε ατόμων μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην διαδικασία. Από την μία είναι τα άτομα που λόγω εμπειρία και κατάρτιση μπορούν να έχουν εσωτερική πληροφόρηση για το αντικείμενο και να προτείνουν ιδέε για την καλύτερη λειτουργία του αντικειμένου. Η εμπειρία του και γνώση του αντικειμένου μπορεί να προσδώσει εσωτερική γνώση στην επιδιωκόμενη λειτουργία και πιθανόν να προσδιορίσει λύσει μεγάλη αξία. Σε αυτήν την κατηγορία θα πρέπει να γίνεται κάποιο έλεγχο στο τρόπο με τον οποίο το άτομο έχει σχέση με το αντικείμενο και με την οπτική γωνία από την οποία το αντιμετωπίζει. Τα άτομα θα πρέπει να έχουν την ελευθερία να τοποθετηθούν πάνω στο αντικείμενο χωρί να έχουν προβλήματα αρική αντιμετώπιση (ίσω επιδιωκόμενη ανωνυμία) και προστασία από πιθανή αρική αντιμετώπιση στο πρόσωπό του. Θα πρέπει να έχουν ελευθερία ω το προσδιορισμό του προβλήματο και ελευθερία λόγου ω προ την διατύπωση του. Αυτό θα συμβάλει στην διατύπωση του προβλήματο από την δική του οπτική γωνία που θα πρέπει να προσδιορίζετε με ανώνυμα στοιχεία που όμω θα είναι προσδιοριστικά ω αφορά αυτή την οπτική γωνία αντιμετώπιση του προβλήματο. Τα άτομα που θα συλλέξουν αυτέ τι πληροφορίε θα πρέπει να είναι τεχνοκράτε σχετικά με το αντικείμενο και ίσω άμεσα εμπλεκόμενοι με αυτό. Η δεύτερη κατηγορία ατόμων δεν έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο ούτε έχουν εμπειρία σχετικά με αυτό. Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία brain storming μπορεί να προσδιορίσει πιθανόν οπτ γωνίε που να μην είναι άμεσα αντιληπτέ από του άμεσα εμπλεκόμενου. Η πιθανή αξία αυτή τη διαδικασία είναι πιθανόν χαμηλή αξία μια και η διαδικασία αυτή στι περισσότερε των περιπτώσεων θα προσδιορίσει μεγάλο αριθμό μη ουσιαστικών ιδεών. Από την μία η διαδικασία εμπλοκή ενό μέρο του συνόλου στη διαδικασία μπορεί να προσδιορίσει πιθανόν προβλήματα και εντυπώσει του προβλήματο σε μερίδα του κοινωνικού συνόλου. Από την άλλη μπορεί κάποια ιδέα να προσδιορίσει μια οπτική που να είναι σημαντική αλλά να διαφεύγει από του τεχνοκράτε. Και πάλι πρέπει να υπάρχει ανώνυμη διαμόρφωση τη κοινωνική ομάδα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν το αντικείμενο γνώση του ατόμου ατόμων που προσδιορίζουν το πρόβλημα. Και θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία στην διατύπωση του προβλήματο, ίσω ακόμα και πλήρη ελευθερία διατύπωση του προβλήματο όπω το brain storming. Δηλαδή την διατύπωση ιδεών σε απόλυτη ελευθερία που να βασίζεται σε λέξει- ιδέε κλειδιά σχετικά με το πρόβλημα. Π.χ. Ποιο θα πρέπει να είναι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα μια συγχώνευση φορέων του δημοσ., Είσαστε ικανοποιημένοι, με ποιο τρόπο θα μπορούν να βελτιωθούν, ποια προβλήματα αντιμετωπίζετε με την συναλλαγή σα με τον συγκεκριμένο φορέα? Πω βλέπετε 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 13 ΑΠΟ 33

14 κό ι αστή 530 Βαιο Καραμ πέτ Γιακο υπιάν ή 09:13: :51:33 Μάγια Ε. 14 Σπανο 08:22:27 υδάκη Κανελ λόπου λο 14 Παναγ 09:18:29 ιώτη Καλή προσπάθεια αλλά νομίζω οτι πρέπει να δημιουργηθούν θεματ ομάδε και μετά από το λεγόμενο crowdsourcing να επιλέγονται οι πιο καινοτόμε ιδέε. Εξάλλου για να ζητά από του πολίτε να παράγουν ιδέε ή να μεταφέρουν την εμπειρία του και την εξειδίκευσή του μέσω τη παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να διασφαλιστεί η πατρότητα των σκέψεων και ιδεών. Δεν είδα αναφορά πουθενά ενό πλαισ διασφάλιση. Μια ματιά στου όρου συμμετοχή και θα καταλάβει κανεί οτι η υποβολή πρόταση δεν είναι απλή μεταφορά εμπειρία ούτε συμμετοχή σε focus groups. Απαιτεί προετοιμασία και έρευνα. Κατά την γνώμη μου πάντα θα πρέπει πρώτα να αποφασιστεί τι χρειάζεται- θέλουμε να γίνει (χάραξη πολιτική) και μετά στο στάδιο σχεδιασμού (του πώ θα γίνει) να προσκληθούν οσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν τι εξειδικευμένε προτάσει του και από αυτέ να επιλεχθούν οι καινοτόμε, οι βελτιστέ αλλά και οι περισσότερο εφικτέ και αειφόρε. Αλλιώ υπάρχει κίνδυνο σοβαρέ προτάσει να καταλήξουν στα αζήτητα και ο κόπο να πάει χαμένο. Δεν νομίζω οτι ο πολίτη πρέπει να έχει το βάρο τη χάραξη πολιτική. Τι λυσει- ολε- θα τι βρειτε στην αναταξη τη λειτουργια τη δικαιοσυνη. Αυτη, με την εφαρμογη των νομων μπορει να επιβαλλει την παραγωγικη/αποδοτικη λειτουργια τη δημοσια διοικηση και τη ιδιωτικη οικονομια. Αλλο ενα θεσμο,αλλο ενα συστημα σε ποιε βασει θα στηθει και σε ποιε υποδομε θα ακουμπησει για να λειτουργησει οταν τα παντα ειναι ξεχαρβαλωμενα? Δεν εχουμε αλλη διεξοδο απο την κριση και αλλη προοπτικη μακροπροθεσμη ανακαμψη και προοδου οικονομικη και κοινωνικη αν δεν λειτουργησει το υφισταμενο κρατο και αυτο μονο η δικαιοσυνη μπορει να το επιβαλλει. Ασχοληθειτε: με τον τροπο που ΥΠΟ- λειτουργουν οι ανεξαρτητε αρχε. με τον τροπο που λειτουργει το τραπεζικο συστημα και τι επιπτωσει στην καθημερινοτητα του πολιτη(περαν απο τι επιπτωσει στο εμποριο και βιομηχανια). με τον τροπο που λειτουργουν οι επιχειρησει κιη τηλεφωνια και οι αλυσιδε καταστηματων και αξιολογηστε τι επιπτωσει πανω στην καθημερινοτητα των πολιτων και επιφερετε βελτιωσει με την δραστικη παρεμβαση τη δικαιοσυνη. Οι καταργήσει και συγχωνεύσει οργανισμών είναι καλή ιδέα αρκεί: Σε πρώτο στάδιο από εξωτερικού αξιολογητέ(managers- επιστήμονε εξωτερικού) να αξιολογήσουν την προσφορά, το αντικείμενο εργασιών, και του εργαζόμενου. Σε δεύτερο στάδιο πάλι εξωτερικοί αξιολογητέ να εκπονήσουν μια μελέτη SWOT και ένα επιχειρησιακό σχέδιο(και όχι όπω γίνεται σήμερα μελέτε να κάνουν κομματικοί φίλοι τη κάθε κυβέρνηση. Από αυτά θα προκύψει πω πρέπει να λειτουργήσει στη συνέχεια ο οργανισμό(ή αν πρέπει να λειτουργήσει)και μετά βάσει στόχων, σκοπού και αποστολή να γίνει οργανόγραμμα και σχεδιασμό δράσεων. Σήμερα πουθενά στο δημόσιο δεν γίνονται τέτοιε διαδικασίε, κυριαρχεί το ρουσφέτι και η ανάθεση "διεύθυνση" σημαντικών οργανισμών σε καλού υπηρέτε...έτσι κάπω το δημόσιο έφτασε στην σημερινή χαώδη κατάσταση. Δυστυχω η προηγούμενη εμπειρία με το opengov για την στελέχωσγ των κρίσιμων θέσεων του Δημοσ και των ΔΕΚΟ, απέδειξε ένα καλοστημένο σύστημα εξαπάτηση τοων πολιτών ω προ τι πραγματ προθέσει, δηλ κουτόχορτο στου Φράγκου και ξανά τα γικά μα παιδιά, αφού η ηλεκτρονική διαδικασία δεν ανέδειξε κατάλληου υποψήφιου, και η λύση δόθηκε απο του υμέτερου, που συμπτωματικά τα τελευταία 50 χρόνια είναι και άριστοι. Τόσο άριστοι που μα οδήγησαν στην σημερινή κατάντια. Αναζητείτε εκ νέου άλλοθι για τι τραγ και ανεύθυνε αποφάσει τη δημόσια διοίκηση στην γνώμη μα, δηλαδή στου πληβε?. Ίσω είναι καιρό να σοβαρευτούμε. 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 14 ΑΠΟ 33

15 κό 742 ι αστή Emfiet zi Elefth eria 790 X.Π ή 16 23:01: :27:32 ΝΙΚΟΛ ΑΪΔΗΣ Γ.ΑΠΟ 19 ΣΤΟΛ 13:57:28 ΟΣ ΔΑΝΑ ΛΗΣ ΣΠΥΡ ΟΣ 21 09:45: Οι ραγδαίε εξελίξει στο χώρο τη χειρουργική κάνουν επιτακτική την ανάγκη για ριζ αλλαγέ στο οργανωτικό πλαίσιο λειτουργία των χειρουργείων των δημοσίων νοσοκομείων. Είναι αναγκαία η τήρηση επικαιροποιημένων κανονισμών χειρουργε, προτύπων και πρωτοκόλλων ενεργειών υψηλών προδιαγραφών σύμφωνα με τα διεθνώ αναγνωρισμένα πρότυπα περιεγχειρητική πρακτική που έχουν δοκιμαστεί και εφαρμόζονται στα προηγμένα κράτη.αυτό θα έχει άμεση επίδραση στην ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών υγεία και στη βελτίωση τη προστασία τη υγεία ασθενών και εργαζομένων από τι ενδονοσοκομειακέ λοιμώξει. Σαν επαγγελματία υγεία έχω διαπιστώσει ότι σε κάθε Νοσηλευτικό Ίδρυμα σήμερα, οι κανονισμοί διακρίνονται για το διαφορετικό περιεχόμενό του ακόμα και σε βασικά θέματα. Αυτό συντελεί στο να μην υπάρχει κοινό τόπο πάνω στον οποίο να στηριχθούν οι προσπάθειε για μείωση του κόστου αγορά υλικών και ο εξορθολογισμό των δαπανών.σε αυτή την περίοδο οικονομική και θεσμική κρίση η πολιτεία πρέπει να κάνει βαθειέ τομέ στον τομέα τη υγεία ώστε να εξυγιάνει το σύστημα και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του. Θα ήθελα να προτείνω ένα σύγχρονο πρότυπο κανονισμού λειτουργία χειρουργείων που θα έδινε με ελάχιστο κόστο λύση στο σύνολο σχεδόν των προβλημάτων που υπάρχουν στο χώρο των χειρουργείων των δημοσίων νοσοκομείων ενώ παράλληλα θα συντελούσε στην εξοικονόμηση πόρων. Προτεινόμενο θεματικό τομέα: Ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα κιικότητα ανθρώπινου δυναμικού δημόσια διοίκηση 2 0 Αναγκαιότητα: Καμία κατάργηση ή συγχώνευση φορέων του δημοσ δεν μπορεί να είναι επιτυχημένη αν δεν συνοδεύεται από ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, καθώ θα οδηγήσει σε μεταφορά λάθο εργαζομένων σε λάθο θέσει, εντείνοντα τα προβλήματα λειτουργία και αποτελεσματικότητα του δημοσ. ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ (ΒΑΣΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ)3 ΙΑΤΡΕΙΑ Ι.Κ.Α. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΜΟΝΙΜΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ. ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ ΜΕ 2 ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΝΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΟΝ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ 2 ΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕ 2 0 ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΙΣ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΧΩΡΟ 'Η ΔΥΝΑΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΑ ΑΠΕΔΙΔΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΓΙΝΕΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΠΟΡΩΝ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Με το πριν απο τον Καλλικράτη θεσμικό πλαίσιο η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν εστία διαφθορά και κακοδιοίκηση,και βέβαια είναι όλοι οι Δήμοι καταχρεωμένοι στι τράπεζε με την εγγύηση του κράτου. Προτείνω να πάψει η χρηματοδότηση του κράτου στου Δήμου,θα καλύπτουν τα έξοδα του βάζοντα φόρου κατ ευθείαν στου δημότε. Ετσι ο κάθε δήμαρχο όταν κατασπαταλάει θα έχει πολύ μεγάλο 2 1 πολιτικό κόστο γιατί θα αυξάνει του φόρου. Αντίθετα σήμερα όσον πιο πολλά σπαταλά τόσον πιο δημοφιλή γίνεται,όταν μάλιστα κάνει και μία κατάληψη δρόμου διότι "η κυβέρνηση υποχρηματοδοτεί τον Δήμο" τότε απογειώνεται και επανεκλέγεται σίγουρα. Επίση το κράτο να πάψει να εγγυάται τα δάνεια των Δήμων απο τι τράπεζε. Αλλά να βάζουν ενέχυρο την δημοτική περιουσία, όλοι οι δήμοι έχουν ακίη περιουσία σε δημαρχιακά μέγαρα αλλά και πλατείε και άλλα κτίρια. Και οι δημοτικοί υπάλληλοι να πάψουν να είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι,αλλά να έχουν συμβάσει και δικαιώματα όπω ο ιδιωτικό τομέα. 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 15 ΑΠΟ 33

16 κό ι αστή ΔΑΝΑ ΛΗΣ ΣΠΥΡ ΟΣ ΜΠΑΡ ΛΑΣ ΦΩΤΗ Σ ή 21 17:31: :14: ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Η δημόσια μέση εκπαίδευση είναι πολύ κακή και κοστίζει στο κράτο πάρα πολύ ακριβά. Το κόστο ανά μαθητή είναι μεγαλύτερο απο όσα πληρώνει ο ιδιώτη γονέα για να στείλει το παιδί του στο ακριβότερο ιδιωτικό δηλαδή στην ή Μωραϊτη η στο Αμερικανικό κολλέγιο και η εκπαίδευση που παρέχει είναι άθλια τριτοκοσμική. Προτείνω το κράτο να πληρώνει δαπάνη ίση με τον μέσο όρο των ετήσιων διδακτρων των καλών ιδιωτικών σχολείων με κουπόνι σε κάθε γονέα,και αυτό να επιλέγει το σχολείο τη αρεσκεία του. Τα δημόσια σχολεία ανάλογα με του μαθητέ θα συγκεντρώνουν θα έχουν και το ποσόν λειτοργία του. Εάν το ποσόν που συγκεντρώνουν δεν καλύπτει τι δαπάνε λειτουργία του τότε θα κλείνουν και οι καθηγητέ του και οι τυχόν υπάλληλοι του θα απολύονται. Σε πέντε χρόνια θα έχουμε φτιάξει παιδεία καλλίτερη τη Φινλανδία και με πολύ λιγότερα χρήματα να δαπανά το δημόσιο απο ότι σήμερα. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΧΑΟΣ.. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΚΛΟΠΕΣ, ΛΗΣΤΕΙΕΣ, ΠΟΡΝΕΙΑ, ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΤΑΣΕΙ ΤΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ. ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΟΤΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΘΕΛΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΤΙ ΑΝΤΙΛΑΙΚΟ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΠΑΝΤΑ ΒΑΖΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑΡΗ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΠΙΣΩ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΩΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΦΥΡΙΖΕΙ ΑΔΙΑΦΟΡΗ. ΤΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ... ΑΝ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΩ Κ 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΤΟΥΝ Τ Ω Ρ Α ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΨΟΓΟΙ ΣΕ ΟΛΑ (ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΕΠΙΜΠΤΟΝΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΤΟΤΕ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΘΑ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ..ΑΝ ΔΕ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΗ. ΑΛΛΑ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ; ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΒΥΗ ΤΑΧΥΤΑΤΑ ΑΦΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΒΟΥΛΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗΚΑΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΑΠΟ ΕΔΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ;ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ. ΑΝ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΙΑ ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΧΑΟΣ ΑΣ ΠΕΡΑΣΟΥΝ 1 ΒΟΛΤΙΤΣΑ. Η ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ....ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΘΑ ΠΑΘΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΠΕΖΟΙ Η ΟΔΗΓΟΙ, ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ, ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ SPECIAL OLYMPICS..AN ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ Η ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΤΩΡΑ ΑΠΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΥΝ.. Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ε /29/11 ΣΕΛΙΔΑ 16 ΑΠΟ 33

17 κό 935 ik 946 ι αστή ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΗ Σ ΚΥΡΙΑ ΚΙΔΗΣ ή 25 15:18: :58: Crowdsourcing: Μόχλευση ιδεών ή λύσεων. Το crowdsourcing αδιαμφισβήτητα αποτελεί τη πλέον αποδοτική νέα μέθοδο επιχειρηματική οργάνωση και ανάπτυξη στη Κοινωνία τη Πληροφορία. Σχετικά, η συγκεκριμμένη τεχνική είναι αρκετά δημοφιλή κι αποτελεί αν θέλετε ένα νέο μέσο έκφραση, δυνατότητα συμμετοχή και δράση των πολιτών στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Οι απόψει συχνά ποικίλουν και διαπιστωμένα τέτοιου είδου τεχινκέ δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να καταστρατηγούν τον θεσμό τη αντιπροσωπευτική Δημοκρατία. Συμφωνούμε ενδεχομένω στο γεγονό ότι μπορεί να θεωρηθεί σαν μια εναλλακτική διέξοδο πολιτική εκπροσώπηση, δράση και παρέμβαση που συμπληρώνει και κιοποιεί τη σχέση αναπτυξιακή Δημοκρατία και Κοινωνία Πολιτών. Όπω πολύ σωστά τονίστηκε και από άλλου σχολιαστέ, χαθήκαμε αν θεωρήσουμε το crowdsourcing ω τον μοναδικό μοχλό συμμετοχική Δημοκρατία. Το κράτο σαφώ οφείλει να είναι αποδέκτη αιτημάτων μέχρι ενό σημε, ούτω ώστε να στηρίζει, από τη μια τη σχέση του με του πολίτε και από την άλλη να θέτει τα όρια διασφάλιση του αντιπροσωπευτισμού. Αναφορικά με την τεχνική crowdsourcing εμπίπτουν σχετικοί προβληματισμοί και ερωτήματα που καλό θα ήταν να μη παραβλέψουμε. Δεν θα πρέπει για παραδειγμα να αγνοήσουμε το γεγονό ότι μπορεί να συμβάλει πολλέ φορέ στη δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων /συμπερασμάτων, όσο και στο ότι μπορεί να προάγει και να επιβραβεύσει την ανοησία. Το εύστοχο ερώτημα που αιωρείται είναι σε ποιό ποσοστό μπορεί το crowdsourcing να καταστεί μια δεόντω αποτελεσματική διαδικασία ενσωμάτωση καινοτόμων ιδεών και λύσεων, διατηρώντα τη δυνατότητα υλοποίηση τη με χαμηλό κόστο και σε στενά χρονικά πλαίσια. χικά η γνώμη για τη δημιουργία μια διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία θα παρείχε ουσιαστικά όλε τι απαραίτητε πληροφορίε/στοιχεία (οικονομικά κα.)των δημόσιων υπηρεσιών/φορέων του κράτου είναι θεμητή.εντούτοι, η τεχνική αυτή δεν θα πρέπει να επικεντρωθεί ολοκληρωτικά σε μια web- based διαδικασία, διότι έτσι θα απέκλειε άτομα τα οποία για ευνόητου λόγου δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι τοπικοί φορεί μπορούν κάλλιστα να συμβάλλουν προ αυτή τη κατεύθυνση, διεξάγοντα έρευνε τοπικού χαρακτήρα σε συχνή βάση. Άλλου είδου προβλήματα, που πιθανώ να προκύψουν από μια web- based διεκπεραίωση είναι κατά κύριο λόγο η συγκέντρωση μεγάλου όγκου δεδομένων και πληροφοριών τι οποίε θα κληθούν να αξιολογήσουν πλήθο ατόμων, οπότε αυτόματα χάνεται ο στόχο χαμηλού κόστου και μικρή χρονική διάρκεια που προαναφέραμε για την υλοποίηση του σχεδ. Δευτερευόντω, με ποιά είδου κριτήρια θα αξιολογηθούν οι Μία πρόταση για crowdsourcing που αφορά το Υπουργείο Υγεία. Εκτιμώ ότι ήρθε η ώρα, οι Έλληνε να αποκτήσουν ατομική κάρτα υγεία. Δεν είναι δυνατόν να εισάγεσαι στο νοσοκομείο, να σε ρωτάνε το προηγούμενο ιατρικό ιστορικό σου και να ζητάνε να φέρει τι προηγούμενε εξετάσει από το σπίτι σου! Οι υπολογιστέ (που έχουν εισέλθει στη ζωή μα εδώ και 30 χρόνια) δεν είναι μόνο για διαβουλεύσει, αλλά έχουν και πολλέ πρακτ εφαρμογέ που διευκολύνουν τη ζωή μα. Προτείνω μία κάρτα, σε μέγεθο πιστωτική, η οποία θα περιέχει όλο το ιατρικό ιστορικό του καθενό. Απλή και οικονομική εφαρμογή που μπορεί να εφαρμοσθεί σταδιακά. Θα πρέπει όμω πρώτα να ακουσθούν γνώμε και απόψει όσον αφορά τον τρόπο χρήση τη, το δικαίωμα πρόσβαση, τι διαβαθμισμένε πληροφορίε κλπ. 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 17 ΑΠΟ 33

18 κό ι αστή ή 715 ΝΙΚΟΣ 13 Γ. 21:14: Παρα σκευή Κουφ 14 οπούλ 05:50:32 ου maro Lemp esi 14 :39: Θα συμφωνήσω με του προλαλήσαντε(τρόπο του λέγειν)για την ατυχέστατη μη μετάφραση του crοwdsourcing,αλλά προσωπικά δεν θα κολλήσω εκεί. Μια πολύ απλή πρόταση για την κατά πολύ καλύτερη και άμεσότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, η οποία θα διευκόλυνε άμεσα το σύνολο των Ελλήνων πολιτών που εισέρχονται σε όλε τι δημόσιε υπηρεσίε καθημερινά, είναι η διάθεση των εκάστοτε αναγκαίων(!) παραβόλων από την ίδια υπηρεσία η οποία τα ζητά,(π.χ. παράβολα για το Υπ. Μεταφορών να διατιθενται μόνο από αυτό, παράβολα για Διαβατήρια, από την Υπηρ. Διαβατηρίων κ.λ.π.) Όχι μόνο, εμεί οι πολίτε υφιστάμεθα απίστευτη ταλαιπωρία στο ψάξιμο και στο τρέξιμο, αλλά απασχολούνται άλλε υπηρεσίε, για εργασίε παντελώ άσχετε με το δικό του αντικείμενο για αυτήν την εξυπηρέτηση! Γνωρίζω πω γίνονται ενέργειε για την δημιουργία ηλεκτρονικού παραβόλου (φυσικά το καλύτερο)αλλά επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι, μέχρι να (και αν) εφαρμοσθεί αυτό, α γίνει αυτό το μεταβατικό βήμα,που θα έχει απίστευτα οφέλη στην καθημερινότήτα μα άμεσα!μπορούν ακόμη και να αγοράσουν τα παράβολα οι Υπηρεσίε για να τα διαθέτουν αυτέ μέχρι να μεταβούμε στο επόμενο βήμα του ηλεκτρονικού παραβόλου ή τη κατάργηση του) προ άμεσο όφελο του πολίτη,που ξαφνικά θα σταματήσει να ταλαιπωρείται καθημερινά και άσκοπα, λόγω απλή ανοργανωσιά,και θα ανακουφισθεί με την σκέψη ότι κάποιο επιτέλου τον σκέφτηκε! Πρέπει να ομολογήσω ότι η πρακτική του crowdsourcing είναι πρωτοβουλία καινοτομία με άπειρε εφαρμογέ στον Δημόσιο Τομέα τη Ελλάδα. Είναι απολύτω κατανοητό ότι ο δημόσιο τομέα είναι δυσλειτουργικό. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα βελτίωση των επιμέρου προβλημάτων του. Από την θέση μου ω Πρόεδρο Δ.Σ. του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕΑ. Κυκλάδων έχω διαπιστώσει 2 πολύ σημαντικά προβλήματα στην λειτουργία τη Δημόσια Διοίκηση: 1. Γραφειοκρατική διαδικασία έκδοση πιστοποιητικών αναπηρία. 2. Μειωμένε υποδομέ σχετικά με την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρίε στι δημόσιε υπηρεσίε. 3. Αυξημένο το κόστο συντήρηση του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Υπό το πρίσμα τη δυσμενού οικονομική συγκυρία που περνάει η χώρα μα, αυτά που έχω να προτείνω δεν επιβαρύνουν καθόλου τι δαπάνε του Κρατικού Προϋπολογισμού και βελτιώνουν τι παρεχόμενε υπηρεσίε πρό τον πολίτη. Έτσι: 1. Απλοποίηση των διαδικασιών χορήγηση των πιστοποιητικών αναπηρία μέσω Κ.Υ.Α. 2. Ενίσχυση των δημοσίων υπηρεσιών αναφορικά με τι υποδομέ του για την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρίε στι υπηρεσίε του. 3. Το κόστο θα μειωθεί με την παράλληλη κατάρτιση υπαλλήλων εκτό από τα προκαθορισμένα καθήκοντα του σε τομεί τη πληροφορική. 1η πρόταση: Αποσυμπίεση των δικαστηρίων με το να βγάζουμε τα συναινετικά διαζύγια εμεί οι συμβολαιογράφοι. Ουτω ή αλλω είναι μια εντελώ τυπική διαδικασία που περνάει απο μα προηγουμένω για να δοθεί πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο. Εννοείται οτι η παράσταση των δικηγόρων θα γινεται σε μα. 2η πρόταση : Θα μπορούσαν οι συμβολαιογράφοι να διεκπεραιώνουν και όλε τι υποθέσει εκούσια δικαιοδοσία (υποθέσει χωρί αντιδικία)που επιβαρύνουν τα δικαστήρια. 3η πρόταση : Να καταργηθούν τα τόσο πεπαλαιωμένα ένσημα, μεγαρόσημα, υπερ ταμείων, παραστάσει κλπ που επικολλούνται στα δικά μα έγγραφα και στα έγγραφα των δικηγόρων. ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΗΜΑ ΚΟΛΛΗΜΕΝΑ.[Τα τέλη θα καταβάλλονται μηνιαία ή ετήσια στα αντίστοιχα ταμεία] 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 18 ΑΠΟ 33

19 κό ι αστή 745 ARGY RIS 762 mara apost olou ή 17 17:21: :52: Crowdsourcing, άλλη μία ξενόφερτη λέξη που από μόνη τη, έρχεται να αποδείξει ότι απέχουμε πάρα πολύ από την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Διατυπώνουμε τι προτάσει μα μέσω ιστοτόπων και συνεισφέρουμε στην επίλυση κάποιου προβλήματο.δυστυχώ στην πράξη δεν είναι έτσι. Πολλέ οι διαφορετ απόψει, δεν μπορεί να γίνει σύνθεση όταν θίγει την ζωή εκατοντάδων χιλιάδων ή εκατομμυρίων ανθρώπων. Καταρχήν ποιο θα διαβάσει τα χιλιάδε μηνύματα του crowd, ποιο θα τα αξιολογήσει και πώ θα αξιολογηθεί ότι η δική μου πρόταση είναι καλύτερη ή χειρότερη από του άλλου. Εμπίπτουμε σ' ένα αξιολογικό σύστημα, το οποίο κατ' επίφαση είναι δημοκρατικό, αφού έχουν ακουστεί οι απόψει του crowd, όμω από κάποιου αξιολογήθηκαν αυτέ οι απόψει και κάποιοι του επέλεξαν για εθελοντική ή μη προσφορά. Αυτοι οι αξιολογητέ τι πρεσβεύουν; Α είμαστε λοιπόν συνειδητοποιημένοι σε κάτι. Το ΙΝΤΕΡΝΕΤ δεν μα προσφέρει την Αθηναϊκή Δημοκρατία που εξυπηρετούσε βέβαια του Αθηνα Πολίτε, που ήταν μόνο μερ χιλιάδε τότε. Στα εκατομμύρια των Αθηναίων και Ελλήνων πολιτών το CROWDSOURCING είναι το μόνο υποκατάστατο τη συμμετοχική Δημοκρατία, αλλά δεν είναι άμεση Δημοκρατία, η οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί για πρακτικού λογου (εκατομμύρια πολιτών). Προτεινω ολε οι επαφε και συναλλαγε των πολιτων με το δημοσιο ναγινονται ηλεκτρονικα και τα παραβολα και ολε οι χρεωσει να αποστελλονται συγκεντρωμενα στα φορολογικα σημειωματα μια φορα το χρονο. Ετσι συγχωνευονται η καταργουνται αυτοματω ολε οι περιττε υπηρεσιε, η διαφθορα, τα φακελακια, οι απαραδεκτε καθυστερησει,η κλοπη του κρατικου προυπολογισμου και καποια στιγμη θα αποβαλλουμε πληρω νοοτροπιε απολιτιστε και θα μαθουμε να αγαπαμε περισσοτερο την πατριδα μα,εφοσον δεν θα μα ταλαιπωρει πλεον με την γραφειοκρατια. Πιστεύω πω διαδικασίε κράουντσόρσιγκ θα ήταν πολύ χρήσιμε στην επικείμενη αναδιοργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών του στενού δημόσιου τομέα. 767 diadik tyako 783 Φάνη :01: :31:31 Νίκο Χατζη 19 σάββα 11:49: Είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι οργανισμοί των Υπουργείων είναι πεπαλαιωμένοι. Υπάρχουν πλέον Τμήματα ή και Διευθύνσει ακόμη που δεν έχουν αντικείμενο, ή οι αρμοδιότητέ του έχουν αλλάξει, αλλά οι οργανωτ δομέ παραμένουν οι ίδιε. Η κατάσταση αυτή συνεχίζει να υφίσταται λόγω αδράνεια και αδιαφορία. Οι πλέον κατάλληλοι να αναδείξουν τα προβλήματα αυτά είναι οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Εάν ερωτηθούν, θα έχουν πολλά να πουν. Ακόμη και οι αντιπαραθέσει που θα ανακύψουν από την υπεράσπισηη ιδίων συμφερόντων, θα είναι ενδεικτική για το τι πρέπει να γίνει. - Να ξεκαθαρίσει στον υπαλληλικό κώδικα ποιο γίνεται Προϊστάμενο και ποιο αναπληρωτή σε μια δημόσια υπηρεσία. Ο ορισμό των Προϊσταμένων γίνεται με μόρια, αλλά αναπληρωτή λέει ο κώδικα ότι είναι ο αρχαιότερο, άρα μπορεί να είναι και ένα κλητήρα αναπληρωτή! Να γίνει αντίστοιχη δράση όπω το και για τα παράνομα έργα στον αιγιαλό και την παραλία. Μόνο έτσι θα ξεκαθαρίσουν. Κατά τη γνώμη μου το κυριότερο πρόβλημα του δημοσ τομέα είναι ο ισχύων δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Έχοντα υποστεί τι συνέπειε τη εφαρμογή του ω πολίτη αλλά και ω ανήκων στο δημόσιο τομέα, έχω καταλήξει σε συγκεκριμένε απόψει πάνω στα σημεία που δημιουργούν αυτήν την απίστευτη δυσλειτουργία. Αυτά είναι πάρα πολλά. Α ανοίξει λοιπόν το θέμα του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, το 1 1 οποίο συζητήθηκε πολύ πρόσφατα, αλλά κατά τα φαινόμενα παραπέμφθηκε και αυτό στι ελλην καλένδε. Μάλιστα κατά τη γνώμη μου, επειδή το θέμα είναι τεράστιο, θα πρέπει να χωριστεί σε επί μέρου θέματα: Δικαιώματα, υποχρεώσει, ιεραρχία (δικαιώματα έναντι των υφισταμένων και υποχρεώσει των προϊσταμένων), δικαιώματα των πολιτών, πειθαρχ διαδικασίε, υπηρεσιακά συμβούλια. 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 19 ΑΠΟ 33

20 κό ι αστή ή Συγχαρητήρια για τη προσπάθεια σα! 830 ΓΙΑΝΝ ΗΣ 19 19:35: χικά παίρνω ω δεδομένο ότι τεράστιο πρόβλημα στο δημόσιο είναι το οικονομικό έχοντα ω καρκίνωμα τι προμήθειε. Έχουμε δει τόσα χρόνια υπερτιμολογήσει, μίζε, κακή ποιότητα υλικά, μεγάλε ποσότητε αχρείαστων υλικών που τελικά πετιούνται και πολλά ακόμα με τα οποία ξοδεύτηκαν άσκοπα δισεκατομμύρια και πλούτισαν αρκετοί. Δεν μιλάμε μόνο για βουλευτέ αλλά και για απλού προϊσταμένου υπηρεσιών και συνδικαλιστέ όπου για να εγκρίνουν μια προμήθεια υλικών έπαιρναν τι ανάλογε μίζε από του προμηθευτέ. Όποιο το αμφισβητεί αυτό μάλλον ζει σε άλλο κόσμο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ πριν μερικά χρόνια που είχαν πει οι ειδήσει ότι σε φοιτητική λέσχη η μπριζόλα αγοραζόταν πιο ακριβά από χρυσό. Ακόμα και για τα στυλό που θα παρθούν μήπω δεν δίνεται δωράκι από του προμηθευτέ σε κάποιου υπεύθυνου? Μήπω τα δωράκια αυτά δεν ενσωματώνονται στι τιμέ αγορά των προϊόντων αυτών? Φανταστείτε το μέγεθο των δώρων όταν πρόκειται για τεραστ οικονομικού μεγέθου προμήθειε. Και φυσικά η ποιότητα συνήθω σε όλα είναι κάτω του μετρ. Μήπω δεν δίνονται δωράκια σε γιατρού από του λεγόμενου ιατρικού επισκέπτε ώστε να προωθήσουν συγκεκριμένα φάρμακα? Εκατοντάδε παραδείγματα. Γιατί κάνουμε όλοι πω δεν τα βλέπουμε ενώ τα ξέρουμε? Μήπω γιατί είναι πολύ ο κόσμο που συμμετέχει επί χρόνια σε αυτό το σύστημα? Ποιο λοιπόν είναι το ζητούμενο? Να υπάρχει σε όλο το δημόσιο αφθονία φθηνών αλλά και σωστή ποιότητα υλικών με στόχο τη καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση του πολίτη σε ΟΛΟΥΣ του τομεί. Ταυτοχρόνω όμω να μην παρατηρείται ανεξέλεγκτη οικονομική διαχείριση. 876 ΚΩΝΣ ΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΠΑΝΑ Σ 20 22:19: σαπό τη μέχρι στιγμή εμπειρία μου από την εργασία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα προκύπτει αβίαστα ότι στον δημόσιο τομέα η διαφθορά τόσο μεταξύ πολιτών και υπαλλήλων οσο και μεταξύ υπαλλήλων και διοίκηση είναι το σημαντικότερο πρόβλημα καθότι αυτό και είναι η πηγή όλων των υπολοίπων δυσλειτουργιών τη δημόσια διοίκηση. Πιστεύω ότι ένα σημαντικό "όπλο" το οποίο διαθέτει η δημόσια διοίκηση και του μοναδικό κάτοχο είναι ο νομοθέτη είναι η υποχρεωτική εναλλαγή θέσεων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπαλλήλων ιδίων προσόντων. Η σχετική διεθνή βιβλιογραφία πιστοποιεί και μάλιστα επιβάλει την εφαρμογή τη παραπάνω πρόταση, η οποία εφαρμόζεται στι μεγαλύτερε και πιο επιτυχημένε επιχειρήσει στον κόσμο. Η παραπάνω πρόταση εκτιμώ ότι θα βοηθήσει αρκετά την αύξηση τη παραγωγικότητα, την αλληλοκάλυψη μεταξύ των υπαλλήλων αλλά και θα προσφέρει στου φορολογούμενου πολίτε μια δημόσια διοίκηση πιο αποδοτική και ευέλικτη. Στα πλαίσια αυτά πιστεύω ότι μπορεί να γίνει τη παραπάνω πρόταση και στο Crowdsourcing. 7/29/11 ΣΕΛΙΔΑ 20 ΑΠΟ 33

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το ζήτημα της Μητροπολιτικής Συγκρότησης των Δήμων εντάσσεται στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ I Μέτρα και πολιτικές, που κληθήκαμε να εφαρμόσουμε από το τέλος του 2010 και τα αποτελέσματά τους φάνηκαν σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα Η Αργυρώ και ο Βασίλης μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς αποφάσισαν να επισκεφτούν το θείο Αριστείδη, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Τήνο, το όμορφο νησί των Κυκλάδων. Βασίλης: «Πρέπει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Η προσέγγιση του θέματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων KOIN:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ (ΕΟΠΥΥ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΔΥ( ΕΟΠΥΥ) ΠΡΩΗΝ ΣΕΥΠΙΚΑ

ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ (ΕΟΠΥΥ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΔΥ( ΕΟΠΥΥ) ΠΡΩΗΝ ΣΕΥΠΙΚΑ ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ (ΕΟΠΥΥ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΔΥ( ΕΟΠΥΥ) ΠΡΩΗΝ ΣΕΥΠΙΚΑ ΤΗΛ: 2310228406 ΦΑΞ: 2310228970 ΑΓΓΕΛΑΚΗ 37 5ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΚ:54621 Website: www.seypika-thes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Κ.ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (Πρόεδρος ιεθνούς ιαφάνειας Ελλάς ): Κύριε Συντονιστά, κύριοι Πρόεδροι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, κύριε καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του

Κ.ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (Πρόεδρος ιεθνούς ιαφάνειας Ελλάς ): Κύριε Συντονιστά, κύριοι Πρόεδροι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, κύριε καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του Κ.ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (Πρόεδρος ιεθνούς ιαφάνειας Ελλάς ): Κύριε Συντονιστά, κύριοι Πρόεδροι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, κύριε καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του Επιµελητηρίου, αγαπητέ Λέανδρε Ρακιτζή, σας καληµερίζω

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη MEMO/11/32 Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2011 Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη Ένας ηλικιωµένος Γερµανός µε διαβήτη έχει µαζί του πρόσθετες ιατρικές συνταγές σε ένα ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για. Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls

Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για. Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls Η ΠΟΕΠΠΠ έχοντας γνώσει για τις θέσεις της ΟΠΑΠ σχετικά για τον τρόπο εκμετάλλευσης των slots, αντιμετώπισε και μετέφερε

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε σχετικά με τα θέματα που αφορούν το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT 3 Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγγλική Γλώσσα Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 4 Διάρκεια; 2.30 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εισαγωγή: Β. Γενικά σχόλια/ Διαδικασία:

Α. Εισαγωγή: Β. Γενικά σχόλια/ Διαδικασία: Θέσεις ΟΗΟ-ΣΕΚ για αναδιάρθρωση Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη βάση της ενδιάμεσης μελέτης των Άγγλων εμπειρογνωμόνων του National School of Government International (NSGI) Α. Εισαγωγή: Μετά την παράδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.. «συνταγή» επιτυχίας!

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.. «συνταγή» επιτυχίας! Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.. «συνταγή» επιτυχίας! Μαρίκα Λάμπρου Γενική Διευθύντρια Επιχειρηματικού Τομέα Integrator Θέλετε Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση; Σπάστε αυγά! Άξονες Ομιλίας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου Συνέντευξη τύπου 01.02.2010 Η πολιτεία τα τελευταία τριάντα χρόνια αδυνατεί ή δεν θέλει, να λάβει αποφάσεις, να κάνει τομές, να δώσει λύσεις σε θέματα που αφορούν την Υγεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6. Ιβήριδος 9, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54351, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310903721 www.loutropoleis.com, anestis_anastasiadis@yahoo.gr, anestis9@hol.gr, axmetalo@otenet.gr Προς το δήμο Αλμωπίας και μέσα ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..»

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ:.. ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου

Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου Αξιότιμη Κα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου, Ευχαριστούμε για την αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΟΣΑ ΣΤΟ 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΟ 4 ο δίωρο: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γιώτη Ιφιγένεια (Α.Μ. 6222) Λίβα Παρασκευή (Α.Μ. 5885)

ΤΕΤΑΡΤΟ 4 ο δίωρο: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γιώτη Ιφιγένεια (Α.Μ. 6222) Λίβα Παρασκευή (Α.Μ. 5885) ΤΕΤΑΡΤΟ 4 ο δίωρο: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γιώτη Ιφιγένεια (Α.Μ. 6222) Λίβα Παρασκευή (Α.Μ. 5885) Ανάλυση σε επιμέρους στόχους: 1. Εκτιμούν τη μορφή γραφημάτων με βάση τα δεδομένα τους. 2. Κατανοούν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ της Υγείας. Μαρίκα Λάμπρου Γενική Διευθύντρια Επιχειρηματικός Τομέας Integrator

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ της Υγείας. Μαρίκα Λάμπρου Γενική Διευθύντρια Επιχειρηματικός Τομέας Integrator Η τεχνολογία στην υπηρεσία της ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ της Υγείας Μαρίκα Λάμπρου Γενική Διευθύντρια Επιχειρηματικός Τομέας Integrator Υγεία στην Ελλάδα: ο Μεγάλος Ασθενής Πολιτική, κοινωνική, οικονομική κατάσταση Έκρηξη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η )

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) 1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ JACKSON POLLOCK ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ WILLIAM WRIGHT ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1950. Το καλοκαίρι του 1950 o δημοσιογράφος William Wright πήρε μια πολύ ενδιαφέρουσα ηχογραφημένη

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

είναι κάποια πράγματα, τίποτα τελικά δεν είναι αυτονόητο. Αυτό το κατάλαβα ευρωπαϊκή χώρα, να αξιολογούμε δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, συνολικά τις

είναι κάποια πράγματα, τίποτα τελικά δεν είναι αυτονόητο. Αυτό το κατάλαβα ευρωπαϊκή χώρα, να αξιολογούμε δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, συνολικά τις ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι όσο αυτονόητα και αν είναι κάποια πράγματα, τίποτα τελικά δεν είναι αυτονόητο. Αυτό το κατάλαβα ακούγοντας την προηγούμενη εισήγηση. Συζητάμε

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Δεκέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Δεκέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ FLAVIA PALANZA DIRECTOR, FACILITY FOR EURO- MEDITERRANEAN INVESTMENT AND PARTNERSHIP (FEMP), EUROPEAN INVESTMENT BANK, LUXEMBOURG TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ.82/2011 Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΓΙΑΤΡΟΙ- ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΓΙΑΤΡΟΙ- ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ Τα στοιχεία που ακολουθούν αποτελούν ευρήματα της επιστημονικής ομάδας της ORIENTUM υπό την επίβλεψη των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού Νίκου Παυλάκου και Σπύρου Μιχαλούλη και της δημοσιογράφου

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Αυτοδιοίκηση η μόνη λύση ενάντια στην απαξίωση και την αποχή

Τοπική Αυτοδιοίκηση η μόνη λύση ενάντια στην απαξίωση και την αποχή Ομιλία Δημάρχου Λευκωσίας στην Ημερίδα «Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο Αναγκαιότητα ή Αυτοσκοπός» Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014, 10 μ.μ. Τοπική Αυτοδιοίκηση η μόνη λύση ενάντια στην απαξίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων

Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες εργασίας, καλούνται να μελετήσουν τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων και να συμπληρώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό σχέδιο δήμου Κοζάνης. Προτάσεις Δημοτικής Κίνησης «Κοζάνη Τόπος να ζεις» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Επιχειρησιακό σχέδιο δήμου Κοζάνης. Προτάσεις Δημοτικής Κίνησης «Κοζάνη Τόπος να ζεις» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕπιχειρησιακόσχέδιοδήμουΚοζάνης. ΠροτάσειςΔημοτικήςΚίνησης«Κοζάνη Τόποςναζεις» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια διαμόρφωσης του στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδιασμού του δήμουκοζάνης,μέσααπότηδημόσιαδιαβούλευσηκαταθέτουμεμετοκείμενοαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός

Ένας πρακτικός οδηγός Ένας πρακτικός οδηγός Γιατί να ανακαινίσω! Eπειδή: - Θέλω να ανακαινίσω - Πρέπει να ανακαινίσω - Είναι απαραίτητο να ανακαινίσω Υπάρχει λοιπόν αρχικά είτε το θέλω, είτε το πρέπει, είτε το είναι απαραίτητο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ που δόθηκε στις 7/9/2011 στα γραφεία του Συλλόγου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ που δόθηκε στις 7/9/2011 στα γραφεία του Συλλόγου ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ που δόθηκε στις 7/9/2011 στα γραφεία του Συλλόγου ΕΟΠΥΥ Άνοιγμα της ΠΦΥ σε επιχειρηματικά συμφέροντα Συγχωνεύσεις Νοσοκομείων, Κλινικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια ΕΓΓΡΑΦΟ 1 Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια 1. Την Τετάρτη 10/9/08, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, άρχισε η πρώτη φάση

Διαβάστε περισσότερα

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων»

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Αθήνα, 09/07/2012 «Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα για την εξεύρεση ισοδύναμων δημοσιονομικών μέτρων είναι και η κατάργηση του δαπανηρού θεσμού των μετακλητών υπαλλήλων,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο Παύλος Ιωσηφίδης Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του Φροντιστηρίου της 11ης Νοεμβρίου 2012 γονέων μαθητών μας της Α & Β Λυκείου

Αποδελτίωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του Φροντιστηρίου της 11ης Νοεμβρίου 2012 γονέων μαθητών μας της Α & Β Λυκείου Αποδελτίωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του Φροντιστηρίου της 11ης Νοεμβρίου 2012 γονέων μαθητών μας της Α & Β Λυκείου 1. Η εικόνα που είχατε σχηματίσει για το Εκπαιδευτήριο πριν συνεργαστείτε με αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 7η: Marketing και Διαδίκτυο Το «προϊόν» της

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Εισαγωγική ομιλία του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Συνδέσμου Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

3/10/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ και Μηχανικοί: «Λέοντες αντί αμνών».

3/10/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ και Μηχανικοί: «Λέοντες αντί αμνών». www.dkmtkm.com/wordpress 3/10/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ και Μηχανικοί: «Λέοντες αντί αμνών». Την Παρασκευή 26/9 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τη συμμετοχή του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Θέμα : Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε. Συνάδελφοι, Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., επικαιροποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ ΩΝ.

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ ΩΝ. Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ ΩΝ. Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Τηλ.& fax :2231032177, Κιν. 6974499891-6978520351- 6976860551, Web

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΘΗΡΑ, 25-08-2014

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΘΗΡΑ, 25-08-2014 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΘΗΡΑ, 25-08-2014 Σεβασμιώτατε κ. Δήμαρχε Κυρίες και Κύριοι εκπρόσωποι των πάσης φύσεως Αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Συνέντευξη του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Χριστόφορου Βερβαρδάκη στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας.

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας. 1 Κος ΘΕΟΣ: (Μηχανικός. Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων κατείχε θέση στον κρατικό μηχανισμό, η οποία είχε σχέση με τη χρηματοδότηση των Ολυμπιακών έργων και γενικότερα της αναπτυξιακής πολιτικής της

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1 / 5 Υψηλή ποιότητα, Μεγάλη ποικιλία, και Φιλική εξυπηρέτηση

Σελ. 1 / 5 Υψηλή ποιότητα, Μεγάλη ποικιλία, και Φιλική εξυπηρέτηση Σελ. 1 / 5 Ομιλία του κου Περικλή Θανόπουλου, ιευθύνων Σύμβουλος της. Θανόπουλος Α.Ε. για την ημερίδα της Ελ.Ετ.Υπ.Ε. «Υποστηριζόμενη Εργασία για Όλους» που πραγματοποιήθηκε στις 4/11/2009 Καταρχάς θα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Ορεστιάδας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» 1. Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Ο Δεκάλογος των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Φαρμακείο 1. Μεγάλος αριθμός φαρμακείων 3. Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ - Βιβλιοθήκες - 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

ΕΠΕΑΕΚ - Βιβλιοθήκες - 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 293 ΕΠΕΑΕΚ - Βιβλιοθήκες - 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ε Κωνσταντίνος Πατσέας ίναι το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο που εγώ συμμετέχω -6ο για εσάς, βέβαια- επειδή

Διαβάστε περισσότερα