Απολογιστικά Στοιχεία Γενικών Διευθύνσεων ΠΙΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογιστικά Στοιχεία Γενικών Διευθύνσεων ΠΙΝ"

Transcript

1 Απολογιστικά Στοιχεία Γενικών Διευθύνσεων ΠΙΝ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Φεβρουάριος 2013

2 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργιάς... 4 Διεύθυνση Διοίκησης... 4 Μετατάξεις προσωπικού σε υπηρεσίες άλλων φορέων χωρίς γνώμη της ΠΙΝ Διαθεσιμότητα βάσει ν. 4093/ Διάθεση προσωπικού μέσω διαθεσιμότητας κινητικότητας (ν. 4093/12)... 4 Ελλείψεις Προσωπικού... 4 Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 6 Ψηφιακή Διακίνηση Εγγράφων... 6 Ψηφιακή Υπογραφή... 7 Δημιουργία Νέου Αναβαθμισμένου Ενδοδικτυακού Τόπου (intranet)... 8 Ασφάλεια, Ακεραιότητα και Λειτουργικότητα... 9 Τεχνική υποστήριξη... 9 Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού & λογισμικών προγραμμάτων... 9 Διαύγεια Ιστοσελίδα της Περιφέρειας& Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τον Πολίτη Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα Προτάσεις για ψηφιακή διοίκηση Διεύθυνση Οικονομικού Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος Και Υποδομών Περιφέρεια Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης Αναλυτικός Πίνακας Κατανομών Πιστώσεων Και Απορροφήσεων Έργων & Δράσεων Ανά Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Έτους Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Και Επικοινωνίας Πίνακες Δραστηριοτήτων Ποσοτικά Στοιχεία Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Έδρας και ΠΕ Κέρκυρας Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Έδρας και ΠΕ Κέρκυρας

3 Απολογισμός 2012 Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των ΠΕ Κεφαλληνίας- Ζακύνθου- Λευκάδας Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Φυτοπροστασία Δακοκτονία Γεωργικά Και Κτηνοτροφικά Κτίσματα Αγροτικά Αυτοκίνητα Μεταποιητικές Μονάδες Μητρώα Ελαιοτριβεία Δωρεάν Διανομή Προϊόντων Παρέμβασης Νέοι Αγρότες Σχεδία Βελτίωσης Μεταποίηση Και Εμπόρια Αγροτικών Προϊόντων Ν.Ε.Χ.Ω.Π. (Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος) Αλιεία Υδατοκαλλιέργειες Μεταποίηση και Εμπόρια Αλιευμάτων Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Και Εμπορίου Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενεργείας Και Φυσικών Πόρων Διεύθυνση Τουρισμού Διαφημιστική Προβολή στα ΜΜΕ στο Εξωτερικό και στην Ελλάδα Και Φιλοξενία Δημοσιογράφων και Τουριστικών Παραγόντων Συνδιοργανώσεις για την Προώθηση του Τουριστικού Προϊόντος μας

4 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργιάς Διεύθυνση Διοίκησης Μετατάξεις προσωπικού σε υπηρεσίες άλλων φορέων χωρίς γνώμη της ΠΙΝ. Μεταταχτήκαν μέχρι σήμερα συνολικά δεκαεπτά (17) υπάλληλοι στις υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων (διευθύνσεις αλλοδαπών) χωρίς να ερωτηθεί η Περιφέρεια. πρόκειται για υπαλλήλους με αυξημένα προσόντα (πτυχιούχοι ΑΕΙ) και από κλάδους που υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Δεν έχουμε συνολική εικόνα πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν και πόσες ακόμη θα γίνουν δεκτές και υλοποιηθούν οι αντίστοιχες μετατάξεις. Διαθεσιμότητα βάσει ν. 4093/2012 Δεν τέθηκαν υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Διοικητικών ειδικοτήτων ΙΔΑΧ σε διαθεσιμότητα διότι η ΠΙΝ δεν πληρούσε αθροιστικά τις τρεις προϋποθέσεις του νόμου. Διάθεση προσωπικού μέσω διαθεσιμότητας κινητικότητας (ν. 4093/12) Ζητηθήκαν τουλάχιστον πενήντα οκτώ (58) άτομα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΙΔΑΧ, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα βάσει των διατάξεων της παραγράφου ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 με γνώση Η/Υ, για την κάλυψη άμεσων αναγκών λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού στην ΠΙΝ. Επίσης, ζητήθηκε να εξεταστεί η δυνατότητα χρησιμοποίησης του μέτρου της κινητικότητας για την κάλυψη των κενών θέσεων κλάδου ΔΕ Τεχνικών Πορθμέων στην πλωτή γέφυρα Λευκάδας ανεξαρτήτως των προσόντων που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, λόγω αυξημένου κινδύνου να αποκοπεί η επικοινωνία της Λευκάδας από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ελλείψεις Προσωπικού Ο αριθμός των αποχωρήσαντων υπαλλήλων μας (λόγω συνταξιοδότησης και μετάταξης) καθώς και των υπαλλήλων μας με μακροχρόνια δικαιολογημένη απουσία (λόγω απόσπασης, κύησης, αδείας ανατροφής τέκνου, άδειας άνευ αποδοχών), ανέρχεται στα εβδομήντα έξι (76) άτομα. Από τον ιδρυτικό νομό των Περιφερειών ν.3852/10 και μέχρι σήμερα, μεταβιβάστηκαν στις Περιφέρειες νέες αρμοδιότητες χωρίς μεταφορά και του αντίστοιχου προσωπικού. μεγάλος αριθμός υπαλλήλων μας είναι τοποθετημένος με παράλληλα καθήκοντα σε διαφορετικές υπηρεσίες και υπάρχουν τμήματα τα οποία είναι ανεπαρκώς η και μηδενικά στελεχωμένα. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού ΔΕ Τεχνικών Πορθμέων για την ασφαλή λειτουργία της πλωτής γέφυρας Λευκάδας (τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου) ύστερα από την πρόσφατη συνταξιοδότηση των δυο τελευταίων υπαλλήλων της συγκεκριμένης ειδικότητας. Στους πίνακες που ακολουθούν γίνεται μια αναλυτική αποτύπωση της κατάστασης του προσωπικού της ΠΙΝ σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων 4

5 Απολογισμός 2012 Μεταβολές Υπηρετούντων Υπαλλήλων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ΠΕ Κέρκυρας ΠΕ Κεφαλληνίας Ιθάκης ΠΕ Ζακύνθου ΠΕ Λευκάδας Υπηρετούντες Υπάλληλοι Π.Ε. 31/12/ Συνταξιοδοτήσεις - Αποχωρήσεις Μετατάξεις σε άλλες υπηρεσίες Μετατάξεις από άλλες υπηρεσίες Προσλήψεις Επαναπρόσληψη Υπηρετούντες υπάλληλοι Π.Ε. 31/12/ Αποσπασμένοι Υπάλληλοι ΠΙΝ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ΠΕ Κέρκυρας ΠΕ Κεφαλληνίας Ιθάκης ΠΕ Ζακύνθου ΠΕ Λευκάδας Αποσπασμένοι υπάλληλοι στις ΠΕ 31/12/2011 Αποσπασμένοι υπάλληλοι ΠΕ σε άλλες υπηρεσίες 31/12/2011 Αποσπασμένοι υπάλληλοι στις ΠΕ 31/12/2012 Αποσπασμένοι υπάλληλοι ΠΕ σε άλλες Υπηρεσίες 31/12/ *(επίσης υπηρετούν 2 υπάλληλοι χωρίς απόφαση απόσπασης)

6 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μέσα στο έτος 2012, η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προέβη στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη πολιτικής για τη βελτίωση διαχείρισης των πληροφοριακών δεδομένων της ΠΙΝ, καθώς και για τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του φορέα, με καινοτόμες δράσεις, οι οποίες δεν επιβάρυναν σχεδόν καθόλου τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προέβη στις ακόλουθες ενέργειες: Ψηφιακή Διακίνηση Εγγράφων Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την παραμετροποίηση, την υλοποίηση και τη συνεχή υποστήριξη της ψηφιακής διακίνησης εγγράφων, μέσω της δικτυακής εφαρμογής του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Πρόκειται για τη ψηφιακή διακίνηση της εισερχόμενης υπηρεσιακής αλληλογραφίας στις αρμόδιες υπηρεσίες, τη διαχείριση της ροής εγγράφων και της αυτόματης αποστολής τους στις υπηρεσιακές μονάδες της ΠΙΝ, καθώς και της χρέωσης των εισερχομένων στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες. Με τη ψηφιακή διακίνηση εγγράφων: Οι υπηρεσίες ενημερώνονται άμεσα, τη στιγμή της πρωτοκόλλησης, για την εισερχόμενη αλληλογραφία, χωρίς χρονικές καθυστερήσεις στη λήψη των διοικητικών εγγράφων, Το Τμήμα Γραμματείας της ΠΙΝ εξοικονομεί σημαντικό χρόνο και ανθρωποώρα εργασίας από τη διακίνηση των εγγράφων, η οποία, μέχρι και σήμερα, πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση βιβλίων και την απασχόληση υπαλλήλων για τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την παραλαβή αυτής από τις αρμόδιες υπηρεσίες, Μειώνεται το κόστος της ταχυδρομικής αποστολής εγγράφων στις λοιπές περιφερειακές ενότητες της ΠΙΝ, μέσω της ηλεκτρονικής αποστολής της αλληλογραφίας, Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης εγγράφων με πολλαπλά κριτήρια, και συνεπώς γρήγορη, έγκυρη και ευέλικτη πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο. Για την υλοποίηση της ψηφιακής διακίνησης εγγράφων, η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υλοποίησε τα ακόλουθα βήματα: Συνεχή συνεργασία με την αρμόδια εταιρεία για την παραμετροποίηση του υποσυστήματος του πρωτοκόλλου για την κάλυψη αναγκών ως προς την καλύτερη και αποδοτικότερη διακίνηση και κωδικοποίηση των διοικητικών εγγράφων, Αναδιάταξη χρήσεων ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου με εξαρτημένες ή μη χρήσεις και απόδοση χρηστών (υπό συνεχή επεξεργασία) Επικαιροποίηση χρηστών ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (υπό συνεχή επεξεργασία) Καταχώρηση οργανογράμματος και ανθρώπινου δυναμικού στο υποσύστημα του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (έχει ολοκληρωθεί) 6

7 Απολογισμός 2012 Δημιουργία ομάδων χρηστών (έχει ολοκληρωθεί) και λογαριασμών χρηστών με συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης της εφαρμογής του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (ολοκληρώνεται ανά διεύθυνση ένταξης στην πιλοτική φάση) Εκπαίδευση, παρουσίαση και ενημέρωση διευθυντών, τμηματαρχών και υπαλλήλων των Διευθύνσεων Διοίκησης και Περιβάλλοντος, που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή (έχει ολοκληρωθεί) Εκπαίδευση υπαλλήλων Τμήματος Γραμματείας για τη νέα εφαρμογή της ψηφιακής διακίνησης, σε επίπεδο πρωτοκόλλου και σάρωσης (έχει ολοκληρωθεί) Εκπαίδευση, παρουσίαση και ενημέρωση διευθυντών, τμηματαρχών και υπαλλήλων όλων των ΠΕ της Περιφέρειας (σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης) Έρευνα για την αξιοποίηση, ως σαρωτών, των υφιστάμενων φωτοτυπικών μηχανημάτων της ΠΕ Κέρκυρας, και προσδιορισμός κόστους για τη μελλοντική προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού (κάρτας) για τη δικτυακή εφαρμογή σάρωσης (έχει ολοκληρωθεί) Δημιουργία αρχείου συχνά συναλλασσόμενων με την ΠΙΝ και ανάπτυξη ομάδων αποδεκτών (υπό επεξεργασία) Δημιουργία θεματικών τομέων για τον χαρακτηρισμό των διοικητικών εγγράφων (υπό επεξεργασία) Ανάπτυξη ηλεκτρονικών φακέλων αρχειοθέτησης και αντιστοιχία με έντυπο αρχείο (υπό επεξεργασία). Η αξιοποίηση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και του τεχνολογικού εξοπλισμού που διαθέτει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή της ψηφιακής διακίνησης με σχεδόν μηδενικό κόστος για την Περιφέρεια, με σημαντικό όφελος σε επίπεδο οικονομικό, διοικητικό και τεχνολογικό. Μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί η δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας της ψηφιακής διακίνησης, με τις Διευθύνσεις Διοίκησης (της ΠΕ Κέρκυρας) και Περιβάλλοντος (με έδρα την ΠΕ Κέρκυρας) να έχουν ολοκληρώσει την πιλοτική εφαρμογή. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κέρκυρας έχει ενταχθεί και υλοποιεί ήδη τη ψηφιακή διακίνηση εγγράφων, ενώ αναμένεται στο αμέσως προσεχές διάστημα να ενταχθεί η Διεύθυνση Οικονομικού της ΠΕ Κέρκυρας, και να ακολουθήσουν οι Διευθύνσεις Διοικητικού-Οικονομικού, Περιβάλλοντος και Τεχνικών Έργων των λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων, αξιοποιώντας την τεχνολογία της ψηφιακής αποστολής εγγράφων από την Έδρα στις Ενότητες και αντίστροφα. Ψηφιακή Υπογραφή Η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μερίμνησε για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής για 19 στελέχη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Πρόκειται για τη δυνατότητα υπογραφής των διοικητικών εγγράφων μέσω έξυπνης κάρτας, εξαλείφοντας γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς. Επιπλέον, μειώνονται σημαντικά τα έξοδα αποστολής της υπηρεσιακής αλληλογραφίας μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων, λόγω της αξιοποίησης των τεχνολογικών μέσων και εργαλείων για την παραγωγή, υπογραφή και διακίνηση των διοικητικών εγγράφων. 7

8 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Τα βήματα για την υλοποίηση και την απόκτηση ψηφιακών υπογραφών και του απαιτούμενου εξοπλισμού ήταν τα εξής: Συνεργασία με την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών και τη διάθεση του αναγκαίου εξοπλισμού (κάρτες και αναγνώστες καρτών) (έχει ολοκληρωθεί) Μέριμνα για τη συμπλήρωση και αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών εντύπων για την έκδοση των ψηφιακών πιστοποιητικών (έχει ολοκληρωθεί) Μέριμνα για την παραλαβή και διάθεση στους δικαιούχους των έξυπνων καρτών (έχει ολοκληρωθεί) Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των έξυπνων καρτών ανά τελικό δικαιούχο (σε εξέλιξη) Συνεχή τεχνική υποστήριξη σε θέματα χρήσης των έξυπνων καρτών για ψηφιακή υπογραφή. Η απόκτηση και χρήση των 19 ψηφιακών υπογραφών δεν επέφερε κόστος για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Δημιουργία Νέου Αναβαθμισμένου Ενδοδικτυακού Τόπου (intranet) Στέλεχος της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δημιούργησε νέο αναβαθμισμένο εσωτερικό διαδικτυακό τόπο (intranet) για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το οποίο ανταποκρίνεται στις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της σύγχρονης εποχής, σε επίπεδο πληροφόρησης, ενημέρωσης, τεχνικής υποστήριξης και άλλων πρόσθετων λειτουργιών. Μέσω της νέας ιστοσελίδας, οι υπάλληλοι της ΠΙΝ μπορούν να εγγραφούν ως χρήστες του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις πρόσθετες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες που παρέχονται από τη Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν: να υποβάλλουν αιτήματα για τεχνική υποστήριξη, με δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της εξέλιξής τους. Η υπηρεσία αυτή αντικατέστησε την τηλεφωνική υποβολή αιτημάτων, με σκοπό την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των υπαλλήλων της Περιφέρειας από τα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε τεχνική υποστήριξη, και συνεπώς η λήψη τεκμηριωμένης απόφασης για την αναγκαιότητα αναβάθμισης ή αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού. να χρησιμοποιούν πρότυπα έγγραφα (π.χ. αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, έντυπα εκθέσεων αξιολόγησης, κτλ.) για τη διευκόλυνσή τους στην καθημερινή εργασία και τη συναλλαγή με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, να χρησιμοποιούν το «Ημερολόγιο της Περιφέρειας» για τη γνωστοποίηση διαφόρων γεγονότων, με δυνατότητα αναζήτησης πολλαπλών επιλογών. 8

9 Απολογισμός 2012 Η δημιουργία πρόσθετων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς και η αναβάθμιση του ενδοδικτύου (intranet) πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Διεύθυνσης με μηδενικό κόστος για την Περιφέρεια. Ασφάλεια, Ακεραιότητα και Λειτουργικότητα Η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μερίμνησε για την ασφάλεια και ακεραιότητα των κεντρικών εξυπηρετητών (servers) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού, όσο και σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων που φιλοξενούν οι κεντρικοί εξυπηρετητές. Επιπλέον, αντιμετώπισε με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα όποια προβλήματα, δυσλειτουργίες και κινδύνους προέκυψαν καθ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, εξασφαλίζοντας την καλή λειτουργία των κεντρικών εξυπηρετητών και την ασφάλεια των συστημάτων και δεδομένων. Επίσης, μερίμνησε για τη λειτουργικότητα, ασφάλεια και ακεραιότητα του εσωτερικού τοπικού δικτύου, των τοπικών δικτύων των υπηρεσιών της Περιφέρειας που στεγάζονται σε άλλα κτίρια (Mini Syzefxis), καθώς και των υπηρεσιών της Ιθάκης, του εσωτερικού ασύρματου δικτύου, του εξωτερικού ασύρματου δικτύου, καθώς και του τηλεφωνικού κέντρου του Syzefxis. Τεχνική υποστήριξη Η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρείχε τεχνική υποστήριξη σε εξοπλισμό και συστήματα καθ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και με μεθοδικότητα τα προβλήματα που ανέκυψαν στη λειτουργία του τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και στη μετακίνηση μεταστέγαση υπηρεσιών. Επίσης, υποστήριξε καθ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους τη διαδικασία υλοποίησης τηλεδιασκέψεων. Στο πλαίσιο καλύτερης οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών, αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης φοιτητών, οντολογία, στην οποία καταχωρήθηκαν το οργανόγραμμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το ανθρώπινο δυναμικό και ο τεχνολογικός εξοπλισμός. Με την εννοιολογική αυτή πλατφόρμα διαχείρισης, η Διεύθυνση έχει στη διάθεσή της διασυνδεδεμένα τα προαναφερόμενα ευρετήρια, και παρέχει τεκμηριωμένα αποτελέσματα για την υφιστάμενη τεχνολογική κατάσταση. Επίσης, η Διεύθυνση μερίμνησε για τη μετάπτωση δεδομένων από παλαιά πληροφοριακά συστήματα στα υφιστάμενα, καθώς και για τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των υποσυστημάτων του πληροφοριακού συστήματος. Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού & λογισμικών προγραμμάτων Για τις ανάγκες της Περιφέρειας σε τεχνολογικό υλικό και λογισμικό, η Διεύθυνση εισηγήθηκε ή διέθεσε τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαδικτυακών φωτοαντιγραφικών & σαρωτών, εκτυπωτών, υλικών αναβάθμισης υπολογιστών (π.χ. μνήμες, σκληροί δίσκοι, κλπ) και λοιπών ανταλλακτικών, ψηφιακών δρομολογητών, κλπ. Επίσης, μερίμνησε για την απόκτηση αδειών χρήσης της νομικής βάσης δεδομένων «Νομοτέλεια» 9

10 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Διαύγεια Για την ανάρτηση νόμων και πράξεων στο πρόγραμμα Διαύγεια (Ν.3861/2010), η Διεύθυνση παρείχε συνεχή εκπαίδευση, εποπτεία (ανακλήσεις) και τεχνική υποστήριξη. Επιπλέον, είχε την αρμοδιότητα της διαχείρισης χρηστών και τελικών υπογραφόντων. Ιστοσελίδα της Περιφέρειας& Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τον Πολίτη Η Διεύθυνση μερίμνησε για την ανάρτηση του Οργανογράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην ιστοσελίδα του φορέα (www.pin.gov.gr), καθώς επίσης και για τη δημιουργία επικαιροποιημένου καταλόγου με τα τηλέφωνα και τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των στελεχών της Περιφέρειας. Επίσης, προστέθηκε η κατηγορία των υπηρεσιακών νέων για άμεση και έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για διοικητικά θέματα (π.χ. προσλήψεις, προσκλήσεις, κλπ). Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της Εξυπηρέτησης του Πολίτη, ξεκίνησε η διαδικασία για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών επιπέδου 1 και 2 για τους πολίτες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα Στελέχη της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συμμετείχαν σε επιτροπές, ομάδες έργου για ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και σε συσκέψεις με άλλους φορείς (π.χ. ΕΝΠΕ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο) για υποβολή προτάσεων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Διοικητική Μεταρρύθμιση». Προτάσεις για ψηφιακή διοίκηση Η Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανέπτυξε και διαμόρφωσε μια ολοκληρωμένη πρόταση «Ψηφιακής Διοίκησης», μέσω της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Συγκεκριμένα, η πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τη διοικητική διεκπεραίωση, την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και την πραγματοποίηση ψηφιακών συναλλαγών, υλοποιώντας τις αρχές της διαλειτουργικότητας, σε επίπεδο οργανωσιακό, τεχνικό και εννοιολογικό. Διεύθυνση Οικονομικού Οι Δ/νσεις Οικονομικού επιφορτίστηκαν κατά το χρόνο που εξετάζουμε, με σημαντικό έργο. Ορόσημο στη διαδικασία αυτή υπήρξαν οι εξής ενέργειες: Κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2012 της Π.Ι.Ν. στον οποίο για πρώτη φορά διαχωρίστηκαν οι δαπάνες προηγουμένων ετών από τις δαπάνες τρέχοντος έτους. Έντεκα αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2011, ώστε να γίνει πιο λειτουργικός και να ανταποκρίνεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό στα πραγματικά δεδομένα. Έλεγχος της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξη τριμηνιαίων εκθέσεων, παρακολούθηση των εσόδων. Αποστολή μηνιαίων δελτίων παροχής οικονομικών στοιχείων στο Υπ. Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλου οικονομικού στοιχείου ζητήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους. 10

11 Απολογισμός 2012 Οργάνωση του συστήματος προμηθειών, προσπάθεια κεντρικής αντιμετώπισης ομοειδών προμηθειών, κυρίως σε αναλώσιμα υλικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Πληρωμές και εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων με κύριο βάρος στην εξόφληση των παλαιών οφειλών και στη μείωση του χρόνου πληρωμής των δαπανών Προώθηση ενιαίου συστήματος μισθοδοσίας και ένταξη στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής. Κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2013, παρά το γεγονός ότι μέχρι τέλους του 2012 δεν είχε εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών. Σημαντικό πρόβλημα αποτέλεσε η υστέρηση των εσόδων έτους 2012, σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα έσοδα. Το πρόβλημα αφορά κυρίως τα έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, όπου στον τομέα των ΚΑΠ για το κομμάτι των λειτουργικών δαπανών εισπράχθηκαν τρία εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (3,250, ) έναντι τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (3,532, ) που είχαν προϋπολογιστεί. Στον τομέα των ΚΑΠ για κάλυψη Δημοσίων Επενδύσεων εισπράχθηκαν εξακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (693,000 ) έναντι εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (9,544, ), δηλαδή κάτι λιγότερο και από το 10% του ποσού που είχε προϋπολογιστεί. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται συγκεντρωτικά η εικόνα της πορείας εσόδων και εξόδων κατά το 2012, συνολικά και ανά Περιφερειακή Ενότητα. Επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα ποσά πιθανόν να παρουσιάσουν κάποιες διακυμάνσεις, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης του οικονομικού απολογισμού

12 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Απολογισμός Πεπραγμένων Έτους 2012 α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 1 Επιχορηγήσεις από Κ.Α.Π. για κάλυψη: 1. Λειτουργικών αναγκών , , , , , , , ,13 2. Επενδυτικού Προγράμματος , , , , , , , ,61 3. Μεταφορών Μαθητών , , , , , , , ,72 4. Δακοκτονίας , , , , , ,04 5. Επιδόματος νεφροπαθών , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 4 2 Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές για κάλυψη επενδυτικού προγράμματος 1. Ίδια έσοδα , , , , , , ,32 2. ΤΕΟ ΑΕ , , , , , , , , , , , Προγράμμα ΟΣΚ ΑΕ , , , ,04 0, ,54 0, , , ,03 12

13 Απολογισμός Συγχρηματοδοτούμ ενα έργα , , , , , , , , Επιχορηγήσεις άλλων Υπουργείων ή Φορέων ,95 0, , ,65 Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές 1. Τακτικού Προϋπολογισμού 0 0,00 α. Αμοιβές γιατρών , , ,00 0, , , , ,80 β. Λοιπές επιχορηγήσεις , , , , , , , , , , , ,27 2. Ίδια έσοδα για κάλυψη λειτουργικών αναγκών , , , , , , , , , ,2 4 Σύνολα: , , , , , , , , , , 02 13

14 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος Και Υποδομών Πίνακας Απορροφήσεων Τεχνικού Προγράμματος ( ) Περιφέρεια Α/Α ΚΑΕ ΕΡΓΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 31/12/2012 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1/1/2013 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΠ - ΣΥΝΕΧIZOMENA ΕΡΓΑ B ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ , ,17 0, ,17 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠ - ΣΥΝΕΧIZOMENA ΕΡΓΑ , ,17 0, ,17 ΚΑΠ - ΝΕΑ ΕΡΓΑ Α ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΙΝ προς κατανομή ) (20% έργα , , ,07 ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

15 Απολογισμός Α ΚΑΠ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΠΙΝ (20% έργα προς κατανομή ) , , ,56 ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠ - ΝΕΑ ΕΡΓΑ , ,63 0, ,63 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠ ΕΡΓΑ , ,80 0, ,80 ΚΑΠ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Β Διαχειριστική Επάρκεια Π.Ι.Ν , , ,00 0,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ , , ,00 0,00 ΚΑΠ - ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Α Α ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΙΝ (Δράσεις 50% έργα προς κατανομή ) Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας , ,58 0, ,58 ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ , , , ,20 Πιστώσεις

16 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Α Δαπάνες προσαρμογής μηχανογραφικών πληροφοριακών συστημάτων , , ,00 0,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Πιστώσεις Α Προμήθεια νέων προγραμμάτων πληροφορικής , ,00 0, ,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ A Συγκοινωνιακή σύνδεση μικρών νησιών της Π.Ι.Ν , ,00 0, ,00 Πιστώσεις A Φεστιβάλ Μικρών Νησιών της Π.Ι.Ν , ,00 0, ,00 Πιστώσεις A Παροχή υπηρεσίας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Ιόνιο 5.000, , , ,00 Πιστώσεις A Συγκοινωνίες της Π.Ι.Ν , , , ,98 Πιστώσεις A B Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ , ,00 0, ,00 Πιστώσεις , ,00 0, ,00 Πιστώσεις 2011 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ , , , ,76 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠ ΔΡΑΣΕΙΣ , , , ,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠ , , , ,56 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , ,21 Προβλεπόμενες Πιστώσεις 2012 που δεν διατέθηκαν Διατεθείσες πιστώσεις το 2012 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ,17 16

17 Απολογισμός 2012 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/ ,82 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 1/1/ ,35 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΠ 17,03% Πίνακας Απορροφήσεων Τεχνικού Προγράμματος ( ) Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας Α/Α ΚΑΕ ΕΡΓΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 31/12/2012 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1/1/2013 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΠ - ΣΥΝΕΧIZOMENA ΕΡΓΑ Β Β Ανακατασκευή του γηπέδου αθλοπαιδειών που χρησιμοποιεί ο Κερκυραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος "Επισκευή στέγης Ιατροχειρουργικής Κερκύρας-Ιατρείου Κερκύρας" , , ,02 88,06 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ , , ,84 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Β "Συντήρηση Δημοσίων κτιρίων" 0,00 0,00 0,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Β "Βελτιώσεις Δημοσίων Κτιρίων" , , , ,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Β Συντήρηση κτιρίου Βίλλα Ρόσα , , ,65 236,35 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Β Β "Βελτίωση αποχωρητηρίων παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κ. Κορακιάνας" "Προσθήκη 1 αίθουσας στο νηπιαγωγείο Βυρού" , , , , , ,09 ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ 17

18 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Β "Ολοκλήρωση προσθήκης Δ. Σχ. Γιαννάδων" 3.550, , , Β «Ειδική Χωροταξική Μελέτη Οχλουσών Χρήσεων Γης Κερκύρας» Β "Διόρθωση Πολεοδομικής Μελέτης Αγ. Σπυρίδωνα, επικαιροποίηση, ενημέρωση κτηματολογίου" ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΠΌ ΑΝΑΔΟΧΟ Υ.Δ.) , , ,22 ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ , , ,53 ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ Β "Αναθεώρηση του προγράμματος Ο.Ε.Κ. επέκταση, ενημέρωση κτηματολογίου της Π.Ε. γειτονιάς Κωτσέλα Δήμου Κερκυραίων" , , ,65 ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ Β "Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για την Πολεοδομική ενότητα γειτονιάς Κωτσέλα Δήμου Κερκυραίων" , , ,00 ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ Β "Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για την Πολεοδομική Μελέτη επέκτασης Π.Ε. Μαντουκίου Δήμου Κερκυραίων" 9.401, , ,70 ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ Β "Πολεοδόμηση περιοχής Αστρακερής (Α' κατοικίας) κτηματογράφηση, ποεοδομική μελέτη -πράξη εγαρμογής πρωην κοιν. Καρουσάδων Δήμου Εσπερίων Ν. Κέρκυρας" (Γεωλογική μελέτη πολεοδομικής ενότητας Αστρακερής) , , ,06 ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ Β Β "Ολοκλήρωση Πράξης Εφαρμογής του Ρ.Γ. της Π.Ε. Παγκρατέϊκων Δήμου Κερκυραίων" "Π. Σ. για ωρίμανση κατασκευής Πλανηταρίου Κέρκυρας" , , ,77 ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ , , ,56 18

19 Απολογισμός Β Π.Σ. για "Ωρίμανση έργου Προστασία λιμένος Οθωνών από Ανατολικούς και Νοτιοανατολικούς ανέμους" 5.000, , , Β "Μελέτη παράκαμψης Κάβου" , , ,04 ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ Β Π.Σ. "Βελτίωση επαρχιακής οδού Γούτα- Αρίλλα" , , ,00 ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ Β Μελέτη "Παράκαμψη Ύψου" ,00 401,12 401, Β Μελέτη "Aντιπλημμυρικά έργα Ν. Κέρκυρας" , , ,00 ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΤΟ 2ο ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΑΔΙΟ Β Εδαφοτεχνικές μελέτες έργων 0,00 0,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Β "Στατικές μελέτες κτιριακών έργων" , , ,00 ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ Β Πράξη εφαρμογής καθολικών καλογραιών , , , Β "Κατασκευή γέφυρας Βουνιατάδων" , , , Β Β Β Β Β Β "Tοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Λευκίμμης" Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου λόγω φυσικών καταστροφών Συντήρηση βασικού οδικού δικτύου Δ. Θιναλίων "Βελτίωση δρόμου Κάτω Γαρούνας- Παυλιάνας" "Διαπλατύνσεις οδού Καμάρας-Αγ. Θεοδώρων" Βελτίωση οδικού άξονα Γουβιά-Κ.Χρυσικού- Αγ. Ιωάννης-Άφρα-Τρίκλινο , , ,00 ΟΦΕΙΛΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ , , ,10 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ , , , ,34 238,71 238, ,43 560,99 560, , , , Β "Έργα διευθέτησης ομβρίων οδικού δικτύου" ,98 256,44 256, Β "Τεχνικά έργα βελτίωσης στροφών κεντρικού οδικού δικτύου" ,22 216,79 216,79 ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ 19

20 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Β Β "Διανοίξεις στροφών περιοχής Σωκρακίου- Ζυγού" "Βελτίωση δρόμου Καστελλάνων Γύρου- Αγρός" (Ειδική πίστ ) , , , , , , Β "Συντήρηση οδικού δικτύου Νομού 2010" , , , Β "Βελτίωση οδικού δικτύου Νομού 2010" , , ,53 51,48 ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ Β "Επείγουσες ασφαλτικές παρεμβάσεις για το οδικό δίκτυο Βόρειας Κέρκυρας" , , ,30 ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ Β Β "Επείγουσες ασφαλτικές παρεμβάσεις για το οδικό δίκτυο Νότιας Κέρκυρας" "Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου" , , ,17 126, , , , Β "Αντιμετώπιση βλαβών οδών" , , , , Β Αποκατάσταση στατικής επάρκειας και αντιπλημμυρική προστασία γέφυρας ποταμού ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ , , ,00 ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ Β Συντήρηση κτιρίου Π.Ε. Κέρκυρας , , , ,28 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ Β Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού οδών , , ,00 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ Β Ανακατασκευή οδού οικισμού Ρόδας 1.323, , , Β Β Αποκατάσταση βλαβών λιμενίσκου αλιευτικών σκαφών στα Γουβιά "Βελτιώσεις, ασφαλτοστρώσεις επαρχιακών δρόμων'' 0,00 0,00 0, , , , Β "Απαλλοτριώσεις Μεσσαρίας'' , , ,00 ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ 20

1 Εισαγωγή... 1. 2 Κατανομή Πιστώσεων Έργων και Δράσεων της ΠΙΝ 2013... 2. 3 Κατηγοριοποίηση Έργων - Δράσεων Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013...

1 Εισαγωγή... 1. 2 Κατανομή Πιστώσεων Έργων και Δράσεων της ΠΙΝ 2013... 2. 3 Κατηγοριοποίηση Έργων - Δράσεων Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013... Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 1 2 Κατανομή Πιστώσεων Έργων και Δράσεων της ΠΙΝ 2013... 2 3 Κατηγοριοποίηση Έργων - Δράσεων Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013... 9 3.1 ΚΑΠ...9 3.2 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009 2009 Γ Π.Ε.Π. Κ.Α.Π.-Τ.Ε.Ο Ο.Σ.Κ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΑΘΕΩΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Προϋπολογισµός: : 2.445.000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (µπάρες, µάτια γάτας,πινακίδες, διαγρ/σεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2011 ΘΕΜΑΤΑ 13 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (04-08-2011) ΘΕΜΑ 1 Ο Έγκριση πρακτικών 10 ου και 11 ου της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 201-13/2011 ΘΕΜΑ 2 Ο Έγκριση 12oυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Π.Ι.Ν. 2015

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Π.Ι.Ν. 2015 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Π.Ι.Ν. 20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟ ΚΑΕ ΕΡΓΟ-ΔΡΑΣΗ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 20 Τ Τ2 Τ3 Τ4 ΝΕΟ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝ Ο ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΟΤΗΣΗΣ ΕΚΡΟΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΡΟΕΣ ΤΙΜΗ. 9762 Π.Σ. για "Ωρίμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα : 1 / 82 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0000 Πληρωμές για Υπηρεσίες Διαμορφωμένος Απολογισμός 36.539,37 0800 0.8.9.2.01.001 3000 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 01 / 12 /2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 108709/120

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 01 / 12 /2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 108709/120 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 01 / 12 /2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 108709/120 Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Κέρκυρα 21-3-2014 Αρ. Πρωτ. ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 02 / 08/ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 42640/50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 02 / 08/ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 42640/50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 02 / 08/ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 42640/50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 42/17-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 42/17-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 42/17-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 852-42/17-11-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ι.Ν.

ΠΟΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ι.Ν. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤYΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα 9/8/0 ΠΟΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ι.Ν..Ε.Σ.Π.Α. Ο συνολικός Προϋπολογισμός του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 04 / 09 /2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 80364/64

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 04 / 09 /2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 80364/64 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 04 / 09 /2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 80364/64 Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗMΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗMΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ Ταχ.Διεύθυνση : Σαμάρα 13 Τ.Κ. 49100 Τηλ. 2661362251 Fax: 26610-33632

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 η Ιανουαρίου στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 η Ιανουαρίου στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό ης/204, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 η Ιανουαρίου στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 5-/204 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Κέρκυρα, 20-02-2014 Αρ. Πρωτ. 7372/17967 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 2ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013 στην Κέρκυρα. Αριθ. απόφασης 7-2/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Σελίδα : 1 / 39 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1000 1200 1.2.3.7.00 1.2.5.1.00 3.5.1.1.01 3.5.1.1.02 3.5.1.1.51 3.5.1.1.52 4000 4200 4.2.1.4.00 6000 6600 6.6.6.9.00 8000 8100 8.1.3.1.00 9000 9400 9.4.5.3.01.710.003.00B

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ. Φορέας: 01073 ''ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ''

ΕΣΟΔΑ. Φορέας: 01073 ''ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ'' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Πληρ.: Αικ. Κότση Τηλ.:2661362254

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Σελίδα : 1 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.2.3.7.00 1.2.5.1.00 3.5.1.1.01 3.5.1.1.02 3.5.1.1.51 3.5.1.1.52 4000 4200 4.2.1.4.00 6000 6600 6.6.6.9.00 8000 8100 8.1.3.1.00 9000 9400 9.4.5.3.01.710.003.00B

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 2. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α 153/25.06.2013) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 2. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α 153/25.06.2013) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 22 / 07/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 39863/66 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 22 / 07/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 39863/66 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 22 / 07/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 39863/66 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 549-28/04-08-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 322-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 587-22/16-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Σκοπός : Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΠΑΓΓ/ΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο FAX: 2645-3-60735 Πληροφορίες: Δάγλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 11 Ιουνίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 265989 (1543) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θεσσαλονίκη: 11 Ιουνίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 265989 (1543) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 11 Ιουνίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 265989 (1543) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Καραβόμυλου Σάμης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4258/2014» Μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) Περιφέρειας Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/-09-0 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 33-5/0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ανάθεσης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 31/ 12/ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 70836/121 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 31/ 12/ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 70836/121 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 31/ 12/ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 70836/121 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 28 / 03 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 31125/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 28 / 03 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 31125/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 28 / 03 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 31125/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Γραφεία : Λοχ. Ροντογιάννη Τηλέφωνο : 2645021505 Blog: oloigiatilefkada.blogspot.com Ε-mail : kondra@hol.gr ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Παραδείγματα με τους νέους προσαυξημένους συντελεστές που ψηφίστηκαν:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 23ης/, ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και ώρα 10:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 195-23/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΜΥΛΟ (υπαρκτά 20-7132.002 και ) 63.299,42 81.700,58 145.000,00 15-7322.001

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/10-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/10-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/10-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 261-10/10-05-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015)

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015) Σκοπός: Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη,

Διαβάστε περισσότερα

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25.

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ 2 1 1 Τ.. ΕΡΜΑΚΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ 160.308,42

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 14-10-2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. οικ.: 101548/39338/16-10- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ στην Αθήνα. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

3. Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ στην Αθήνα. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 28 Μαΐου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 244911 (1401) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 203 Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 203 2.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 203.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων δημοτ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ : 73 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Έργα ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 Επενδύσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 73 Έργα ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΔ821/70 N. ΚΩΔΙΚ. 731 ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 73.7311.03 73.7311.04 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 63-04/12-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Θέμα: «Εισήγηση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 755-32/13-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ ΗΣΩ ΓΕΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΟΜΙΚΟΥ Α Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σελίδα : 1\ 6 Αρ. Απόφασης: Ημ. Απόφασης: Αιτιολογία:5η ΑΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 17/11/2014 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 2015 - Δ/ΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ.

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας στα πλαίσια της από 13/2/2008 Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, είχε χρηματοδοτήσει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση Προγραμματικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 5965/02-03-2011 Αριθ. Πίνακα. 7/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 09/03/2015 Α.Π. : οικ. 1057 Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 09/03/2015 Α.Π. : οικ. 1057 Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/22-02-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/22-02-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/22-02-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 78-03/22-02-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΑΑΧ ΠΣΕΑ 10 6261.01 10 7311.01 15 7331.03 20 7424.01 20 7135.01 20 7135.02 20 7135.03 20 7135.04 20 7135.08 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Συνολικά υλοποιούνται και προγραμματίζονται προϋπολογισμού περί τα 70.000.000 μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (Π Ε Π ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ) ημοπρατήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

Εσοδα τέως Ταμείου Οδοποιίας(αρ.3 παρ.1 εδαφ.β & αρ.7 ΝΔ 3620/195)

Εσοδα τέως Ταμείου Οδοποιίας(αρ.3 παρ.1 εδαφ.β & αρ.7 ΝΔ 3620/195) ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ ΗΣΩ ΓΕΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΟΜΙΚΟΥ Α Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σελίδα : 1\ 65 Αρ. Απόφασης: Ημ. Απόφασης: Αιτιολογία:1η ΑΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 413-16/28-06-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19 ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 19 η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 187-07/03-04-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 87-05/17-02-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 251-09/09-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας. ΘΕΜΑΤΑ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( 12-01-2015) ΘΕΜΑ 1 Ο Επικύρωση του 38oυ/29-12-2014 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 01-01/2015 ΘΕΜΑ 2 Ο ΘΕΜΑ 3 Ο ΘΕΜΑ 4 Ο ΘΕΜΑ 5 Ο Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: 8 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015. Αριθμός Απόφασης: 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο ορθολογικός και έγκαιρος προγραμματισμός των έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ κατά το επόμενο έτος,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 0/0-0-05 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 5-0/0-0-05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος Mε 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-11-2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα