Απολογιστικά Στοιχεία Γενικών Διευθύνσεων ΠΙΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογιστικά Στοιχεία Γενικών Διευθύνσεων ΠΙΝ"

Transcript

1 Απολογιστικά Στοιχεία Γενικών Διευθύνσεων ΠΙΝ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Φεβρουάριος 2013

2 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργιάς... 4 Διεύθυνση Διοίκησης... 4 Μετατάξεις προσωπικού σε υπηρεσίες άλλων φορέων χωρίς γνώμη της ΠΙΝ Διαθεσιμότητα βάσει ν. 4093/ Διάθεση προσωπικού μέσω διαθεσιμότητας κινητικότητας (ν. 4093/12)... 4 Ελλείψεις Προσωπικού... 4 Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 6 Ψηφιακή Διακίνηση Εγγράφων... 6 Ψηφιακή Υπογραφή... 7 Δημιουργία Νέου Αναβαθμισμένου Ενδοδικτυακού Τόπου (intranet)... 8 Ασφάλεια, Ακεραιότητα και Λειτουργικότητα... 9 Τεχνική υποστήριξη... 9 Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού & λογισμικών προγραμμάτων... 9 Διαύγεια Ιστοσελίδα της Περιφέρειας& Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τον Πολίτη Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα Προτάσεις για ψηφιακή διοίκηση Διεύθυνση Οικονομικού Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος Και Υποδομών Περιφέρεια Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης Αναλυτικός Πίνακας Κατανομών Πιστώσεων Και Απορροφήσεων Έργων & Δράσεων Ανά Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Έτους Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Και Επικοινωνίας Πίνακες Δραστηριοτήτων Ποσοτικά Στοιχεία Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Έδρας και ΠΕ Κέρκυρας Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Έδρας και ΠΕ Κέρκυρας

3 Απολογισμός 2012 Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των ΠΕ Κεφαλληνίας- Ζακύνθου- Λευκάδας Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Φυτοπροστασία Δακοκτονία Γεωργικά Και Κτηνοτροφικά Κτίσματα Αγροτικά Αυτοκίνητα Μεταποιητικές Μονάδες Μητρώα Ελαιοτριβεία Δωρεάν Διανομή Προϊόντων Παρέμβασης Νέοι Αγρότες Σχεδία Βελτίωσης Μεταποίηση Και Εμπόρια Αγροτικών Προϊόντων Ν.Ε.Χ.Ω.Π. (Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος) Αλιεία Υδατοκαλλιέργειες Μεταποίηση και Εμπόρια Αλιευμάτων Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Και Εμπορίου Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενεργείας Και Φυσικών Πόρων Διεύθυνση Τουρισμού Διαφημιστική Προβολή στα ΜΜΕ στο Εξωτερικό και στην Ελλάδα Και Φιλοξενία Δημοσιογράφων και Τουριστικών Παραγόντων Συνδιοργανώσεις για την Προώθηση του Τουριστικού Προϊόντος μας

4 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργιάς Διεύθυνση Διοίκησης Μετατάξεις προσωπικού σε υπηρεσίες άλλων φορέων χωρίς γνώμη της ΠΙΝ. Μεταταχτήκαν μέχρι σήμερα συνολικά δεκαεπτά (17) υπάλληλοι στις υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων (διευθύνσεις αλλοδαπών) χωρίς να ερωτηθεί η Περιφέρεια. πρόκειται για υπαλλήλους με αυξημένα προσόντα (πτυχιούχοι ΑΕΙ) και από κλάδους που υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Δεν έχουμε συνολική εικόνα πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν και πόσες ακόμη θα γίνουν δεκτές και υλοποιηθούν οι αντίστοιχες μετατάξεις. Διαθεσιμότητα βάσει ν. 4093/2012 Δεν τέθηκαν υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Διοικητικών ειδικοτήτων ΙΔΑΧ σε διαθεσιμότητα διότι η ΠΙΝ δεν πληρούσε αθροιστικά τις τρεις προϋποθέσεις του νόμου. Διάθεση προσωπικού μέσω διαθεσιμότητας κινητικότητας (ν. 4093/12) Ζητηθήκαν τουλάχιστον πενήντα οκτώ (58) άτομα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΙΔΑΧ, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα βάσει των διατάξεων της παραγράφου ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 με γνώση Η/Υ, για την κάλυψη άμεσων αναγκών λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού στην ΠΙΝ. Επίσης, ζητήθηκε να εξεταστεί η δυνατότητα χρησιμοποίησης του μέτρου της κινητικότητας για την κάλυψη των κενών θέσεων κλάδου ΔΕ Τεχνικών Πορθμέων στην πλωτή γέφυρα Λευκάδας ανεξαρτήτως των προσόντων που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, λόγω αυξημένου κινδύνου να αποκοπεί η επικοινωνία της Λευκάδας από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ελλείψεις Προσωπικού Ο αριθμός των αποχωρήσαντων υπαλλήλων μας (λόγω συνταξιοδότησης και μετάταξης) καθώς και των υπαλλήλων μας με μακροχρόνια δικαιολογημένη απουσία (λόγω απόσπασης, κύησης, αδείας ανατροφής τέκνου, άδειας άνευ αποδοχών), ανέρχεται στα εβδομήντα έξι (76) άτομα. Από τον ιδρυτικό νομό των Περιφερειών ν.3852/10 και μέχρι σήμερα, μεταβιβάστηκαν στις Περιφέρειες νέες αρμοδιότητες χωρίς μεταφορά και του αντίστοιχου προσωπικού. μεγάλος αριθμός υπαλλήλων μας είναι τοποθετημένος με παράλληλα καθήκοντα σε διαφορετικές υπηρεσίες και υπάρχουν τμήματα τα οποία είναι ανεπαρκώς η και μηδενικά στελεχωμένα. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού ΔΕ Τεχνικών Πορθμέων για την ασφαλή λειτουργία της πλωτής γέφυρας Λευκάδας (τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου) ύστερα από την πρόσφατη συνταξιοδότηση των δυο τελευταίων υπαλλήλων της συγκεκριμένης ειδικότητας. Στους πίνακες που ακολουθούν γίνεται μια αναλυτική αποτύπωση της κατάστασης του προσωπικού της ΠΙΝ σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων 4

5 Απολογισμός 2012 Μεταβολές Υπηρετούντων Υπαλλήλων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ΠΕ Κέρκυρας ΠΕ Κεφαλληνίας Ιθάκης ΠΕ Ζακύνθου ΠΕ Λευκάδας Υπηρετούντες Υπάλληλοι Π.Ε. 31/12/ Συνταξιοδοτήσεις - Αποχωρήσεις Μετατάξεις σε άλλες υπηρεσίες Μετατάξεις από άλλες υπηρεσίες Προσλήψεις Επαναπρόσληψη Υπηρετούντες υπάλληλοι Π.Ε. 31/12/ Αποσπασμένοι Υπάλληλοι ΠΙΝ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ΠΕ Κέρκυρας ΠΕ Κεφαλληνίας Ιθάκης ΠΕ Ζακύνθου ΠΕ Λευκάδας Αποσπασμένοι υπάλληλοι στις ΠΕ 31/12/2011 Αποσπασμένοι υπάλληλοι ΠΕ σε άλλες υπηρεσίες 31/12/2011 Αποσπασμένοι υπάλληλοι στις ΠΕ 31/12/2012 Αποσπασμένοι υπάλληλοι ΠΕ σε άλλες Υπηρεσίες 31/12/ *(επίσης υπηρετούν 2 υπάλληλοι χωρίς απόφαση απόσπασης)

6 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μέσα στο έτος 2012, η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προέβη στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη πολιτικής για τη βελτίωση διαχείρισης των πληροφοριακών δεδομένων της ΠΙΝ, καθώς και για τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του φορέα, με καινοτόμες δράσεις, οι οποίες δεν επιβάρυναν σχεδόν καθόλου τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προέβη στις ακόλουθες ενέργειες: Ψηφιακή Διακίνηση Εγγράφων Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την παραμετροποίηση, την υλοποίηση και τη συνεχή υποστήριξη της ψηφιακής διακίνησης εγγράφων, μέσω της δικτυακής εφαρμογής του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Πρόκειται για τη ψηφιακή διακίνηση της εισερχόμενης υπηρεσιακής αλληλογραφίας στις αρμόδιες υπηρεσίες, τη διαχείριση της ροής εγγράφων και της αυτόματης αποστολής τους στις υπηρεσιακές μονάδες της ΠΙΝ, καθώς και της χρέωσης των εισερχομένων στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες. Με τη ψηφιακή διακίνηση εγγράφων: Οι υπηρεσίες ενημερώνονται άμεσα, τη στιγμή της πρωτοκόλλησης, για την εισερχόμενη αλληλογραφία, χωρίς χρονικές καθυστερήσεις στη λήψη των διοικητικών εγγράφων, Το Τμήμα Γραμματείας της ΠΙΝ εξοικονομεί σημαντικό χρόνο και ανθρωποώρα εργασίας από τη διακίνηση των εγγράφων, η οποία, μέχρι και σήμερα, πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση βιβλίων και την απασχόληση υπαλλήλων για τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την παραλαβή αυτής από τις αρμόδιες υπηρεσίες, Μειώνεται το κόστος της ταχυδρομικής αποστολής εγγράφων στις λοιπές περιφερειακές ενότητες της ΠΙΝ, μέσω της ηλεκτρονικής αποστολής της αλληλογραφίας, Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης εγγράφων με πολλαπλά κριτήρια, και συνεπώς γρήγορη, έγκυρη και ευέλικτη πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο. Για την υλοποίηση της ψηφιακής διακίνησης εγγράφων, η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υλοποίησε τα ακόλουθα βήματα: Συνεχή συνεργασία με την αρμόδια εταιρεία για την παραμετροποίηση του υποσυστήματος του πρωτοκόλλου για την κάλυψη αναγκών ως προς την καλύτερη και αποδοτικότερη διακίνηση και κωδικοποίηση των διοικητικών εγγράφων, Αναδιάταξη χρήσεων ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου με εξαρτημένες ή μη χρήσεις και απόδοση χρηστών (υπό συνεχή επεξεργασία) Επικαιροποίηση χρηστών ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (υπό συνεχή επεξεργασία) Καταχώρηση οργανογράμματος και ανθρώπινου δυναμικού στο υποσύστημα του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (έχει ολοκληρωθεί) 6

7 Απολογισμός 2012 Δημιουργία ομάδων χρηστών (έχει ολοκληρωθεί) και λογαριασμών χρηστών με συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης της εφαρμογής του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (ολοκληρώνεται ανά διεύθυνση ένταξης στην πιλοτική φάση) Εκπαίδευση, παρουσίαση και ενημέρωση διευθυντών, τμηματαρχών και υπαλλήλων των Διευθύνσεων Διοίκησης και Περιβάλλοντος, που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή (έχει ολοκληρωθεί) Εκπαίδευση υπαλλήλων Τμήματος Γραμματείας για τη νέα εφαρμογή της ψηφιακής διακίνησης, σε επίπεδο πρωτοκόλλου και σάρωσης (έχει ολοκληρωθεί) Εκπαίδευση, παρουσίαση και ενημέρωση διευθυντών, τμηματαρχών και υπαλλήλων όλων των ΠΕ της Περιφέρειας (σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης) Έρευνα για την αξιοποίηση, ως σαρωτών, των υφιστάμενων φωτοτυπικών μηχανημάτων της ΠΕ Κέρκυρας, και προσδιορισμός κόστους για τη μελλοντική προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού (κάρτας) για τη δικτυακή εφαρμογή σάρωσης (έχει ολοκληρωθεί) Δημιουργία αρχείου συχνά συναλλασσόμενων με την ΠΙΝ και ανάπτυξη ομάδων αποδεκτών (υπό επεξεργασία) Δημιουργία θεματικών τομέων για τον χαρακτηρισμό των διοικητικών εγγράφων (υπό επεξεργασία) Ανάπτυξη ηλεκτρονικών φακέλων αρχειοθέτησης και αντιστοιχία με έντυπο αρχείο (υπό επεξεργασία). Η αξιοποίηση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και του τεχνολογικού εξοπλισμού που διαθέτει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή της ψηφιακής διακίνησης με σχεδόν μηδενικό κόστος για την Περιφέρεια, με σημαντικό όφελος σε επίπεδο οικονομικό, διοικητικό και τεχνολογικό. Μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί η δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας της ψηφιακής διακίνησης, με τις Διευθύνσεις Διοίκησης (της ΠΕ Κέρκυρας) και Περιβάλλοντος (με έδρα την ΠΕ Κέρκυρας) να έχουν ολοκληρώσει την πιλοτική εφαρμογή. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κέρκυρας έχει ενταχθεί και υλοποιεί ήδη τη ψηφιακή διακίνηση εγγράφων, ενώ αναμένεται στο αμέσως προσεχές διάστημα να ενταχθεί η Διεύθυνση Οικονομικού της ΠΕ Κέρκυρας, και να ακολουθήσουν οι Διευθύνσεις Διοικητικού-Οικονομικού, Περιβάλλοντος και Τεχνικών Έργων των λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων, αξιοποιώντας την τεχνολογία της ψηφιακής αποστολής εγγράφων από την Έδρα στις Ενότητες και αντίστροφα. Ψηφιακή Υπογραφή Η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μερίμνησε για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής για 19 στελέχη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Πρόκειται για τη δυνατότητα υπογραφής των διοικητικών εγγράφων μέσω έξυπνης κάρτας, εξαλείφοντας γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς. Επιπλέον, μειώνονται σημαντικά τα έξοδα αποστολής της υπηρεσιακής αλληλογραφίας μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων, λόγω της αξιοποίησης των τεχνολογικών μέσων και εργαλείων για την παραγωγή, υπογραφή και διακίνηση των διοικητικών εγγράφων. 7

8 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Τα βήματα για την υλοποίηση και την απόκτηση ψηφιακών υπογραφών και του απαιτούμενου εξοπλισμού ήταν τα εξής: Συνεργασία με την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών και τη διάθεση του αναγκαίου εξοπλισμού (κάρτες και αναγνώστες καρτών) (έχει ολοκληρωθεί) Μέριμνα για τη συμπλήρωση και αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών εντύπων για την έκδοση των ψηφιακών πιστοποιητικών (έχει ολοκληρωθεί) Μέριμνα για την παραλαβή και διάθεση στους δικαιούχους των έξυπνων καρτών (έχει ολοκληρωθεί) Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των έξυπνων καρτών ανά τελικό δικαιούχο (σε εξέλιξη) Συνεχή τεχνική υποστήριξη σε θέματα χρήσης των έξυπνων καρτών για ψηφιακή υπογραφή. Η απόκτηση και χρήση των 19 ψηφιακών υπογραφών δεν επέφερε κόστος για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Δημιουργία Νέου Αναβαθμισμένου Ενδοδικτυακού Τόπου (intranet) Στέλεχος της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δημιούργησε νέο αναβαθμισμένο εσωτερικό διαδικτυακό τόπο (intranet) για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το οποίο ανταποκρίνεται στις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της σύγχρονης εποχής, σε επίπεδο πληροφόρησης, ενημέρωσης, τεχνικής υποστήριξης και άλλων πρόσθετων λειτουργιών. Μέσω της νέας ιστοσελίδας, οι υπάλληλοι της ΠΙΝ μπορούν να εγγραφούν ως χρήστες του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις πρόσθετες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες που παρέχονται από τη Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν: να υποβάλλουν αιτήματα για τεχνική υποστήριξη, με δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της εξέλιξής τους. Η υπηρεσία αυτή αντικατέστησε την τηλεφωνική υποβολή αιτημάτων, με σκοπό την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των υπαλλήλων της Περιφέρειας από τα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε τεχνική υποστήριξη, και συνεπώς η λήψη τεκμηριωμένης απόφασης για την αναγκαιότητα αναβάθμισης ή αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού. να χρησιμοποιούν πρότυπα έγγραφα (π.χ. αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, έντυπα εκθέσεων αξιολόγησης, κτλ.) για τη διευκόλυνσή τους στην καθημερινή εργασία και τη συναλλαγή με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, να χρησιμοποιούν το «Ημερολόγιο της Περιφέρειας» για τη γνωστοποίηση διαφόρων γεγονότων, με δυνατότητα αναζήτησης πολλαπλών επιλογών. 8

9 Απολογισμός 2012 Η δημιουργία πρόσθετων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς και η αναβάθμιση του ενδοδικτύου (intranet) πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Διεύθυνσης με μηδενικό κόστος για την Περιφέρεια. Ασφάλεια, Ακεραιότητα και Λειτουργικότητα Η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μερίμνησε για την ασφάλεια και ακεραιότητα των κεντρικών εξυπηρετητών (servers) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού, όσο και σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων που φιλοξενούν οι κεντρικοί εξυπηρετητές. Επιπλέον, αντιμετώπισε με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα όποια προβλήματα, δυσλειτουργίες και κινδύνους προέκυψαν καθ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, εξασφαλίζοντας την καλή λειτουργία των κεντρικών εξυπηρετητών και την ασφάλεια των συστημάτων και δεδομένων. Επίσης, μερίμνησε για τη λειτουργικότητα, ασφάλεια και ακεραιότητα του εσωτερικού τοπικού δικτύου, των τοπικών δικτύων των υπηρεσιών της Περιφέρειας που στεγάζονται σε άλλα κτίρια (Mini Syzefxis), καθώς και των υπηρεσιών της Ιθάκης, του εσωτερικού ασύρματου δικτύου, του εξωτερικού ασύρματου δικτύου, καθώς και του τηλεφωνικού κέντρου του Syzefxis. Τεχνική υποστήριξη Η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρείχε τεχνική υποστήριξη σε εξοπλισμό και συστήματα καθ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και με μεθοδικότητα τα προβλήματα που ανέκυψαν στη λειτουργία του τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και στη μετακίνηση μεταστέγαση υπηρεσιών. Επίσης, υποστήριξε καθ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους τη διαδικασία υλοποίησης τηλεδιασκέψεων. Στο πλαίσιο καλύτερης οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών, αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης φοιτητών, οντολογία, στην οποία καταχωρήθηκαν το οργανόγραμμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το ανθρώπινο δυναμικό και ο τεχνολογικός εξοπλισμός. Με την εννοιολογική αυτή πλατφόρμα διαχείρισης, η Διεύθυνση έχει στη διάθεσή της διασυνδεδεμένα τα προαναφερόμενα ευρετήρια, και παρέχει τεκμηριωμένα αποτελέσματα για την υφιστάμενη τεχνολογική κατάσταση. Επίσης, η Διεύθυνση μερίμνησε για τη μετάπτωση δεδομένων από παλαιά πληροφοριακά συστήματα στα υφιστάμενα, καθώς και για τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των υποσυστημάτων του πληροφοριακού συστήματος. Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού & λογισμικών προγραμμάτων Για τις ανάγκες της Περιφέρειας σε τεχνολογικό υλικό και λογισμικό, η Διεύθυνση εισηγήθηκε ή διέθεσε τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαδικτυακών φωτοαντιγραφικών & σαρωτών, εκτυπωτών, υλικών αναβάθμισης υπολογιστών (π.χ. μνήμες, σκληροί δίσκοι, κλπ) και λοιπών ανταλλακτικών, ψηφιακών δρομολογητών, κλπ. Επίσης, μερίμνησε για την απόκτηση αδειών χρήσης της νομικής βάσης δεδομένων «Νομοτέλεια» 9

10 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Διαύγεια Για την ανάρτηση νόμων και πράξεων στο πρόγραμμα Διαύγεια (Ν.3861/2010), η Διεύθυνση παρείχε συνεχή εκπαίδευση, εποπτεία (ανακλήσεις) και τεχνική υποστήριξη. Επιπλέον, είχε την αρμοδιότητα της διαχείρισης χρηστών και τελικών υπογραφόντων. Ιστοσελίδα της Περιφέρειας& Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τον Πολίτη Η Διεύθυνση μερίμνησε για την ανάρτηση του Οργανογράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην ιστοσελίδα του φορέα (www.pin.gov.gr), καθώς επίσης και για τη δημιουργία επικαιροποιημένου καταλόγου με τα τηλέφωνα και τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των στελεχών της Περιφέρειας. Επίσης, προστέθηκε η κατηγορία των υπηρεσιακών νέων για άμεση και έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για διοικητικά θέματα (π.χ. προσλήψεις, προσκλήσεις, κλπ). Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της Εξυπηρέτησης του Πολίτη, ξεκίνησε η διαδικασία για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών επιπέδου 1 και 2 για τους πολίτες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα Στελέχη της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συμμετείχαν σε επιτροπές, ομάδες έργου για ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και σε συσκέψεις με άλλους φορείς (π.χ. ΕΝΠΕ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο) για υποβολή προτάσεων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Διοικητική Μεταρρύθμιση». Προτάσεις για ψηφιακή διοίκηση Η Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανέπτυξε και διαμόρφωσε μια ολοκληρωμένη πρόταση «Ψηφιακής Διοίκησης», μέσω της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Συγκεκριμένα, η πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τη διοικητική διεκπεραίωση, την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και την πραγματοποίηση ψηφιακών συναλλαγών, υλοποιώντας τις αρχές της διαλειτουργικότητας, σε επίπεδο οργανωσιακό, τεχνικό και εννοιολογικό. Διεύθυνση Οικονομικού Οι Δ/νσεις Οικονομικού επιφορτίστηκαν κατά το χρόνο που εξετάζουμε, με σημαντικό έργο. Ορόσημο στη διαδικασία αυτή υπήρξαν οι εξής ενέργειες: Κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2012 της Π.Ι.Ν. στον οποίο για πρώτη φορά διαχωρίστηκαν οι δαπάνες προηγουμένων ετών από τις δαπάνες τρέχοντος έτους. Έντεκα αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2011, ώστε να γίνει πιο λειτουργικός και να ανταποκρίνεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό στα πραγματικά δεδομένα. Έλεγχος της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξη τριμηνιαίων εκθέσεων, παρακολούθηση των εσόδων. Αποστολή μηνιαίων δελτίων παροχής οικονομικών στοιχείων στο Υπ. Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλου οικονομικού στοιχείου ζητήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους. 10

11 Απολογισμός 2012 Οργάνωση του συστήματος προμηθειών, προσπάθεια κεντρικής αντιμετώπισης ομοειδών προμηθειών, κυρίως σε αναλώσιμα υλικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Πληρωμές και εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων με κύριο βάρος στην εξόφληση των παλαιών οφειλών και στη μείωση του χρόνου πληρωμής των δαπανών Προώθηση ενιαίου συστήματος μισθοδοσίας και ένταξη στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής. Κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2013, παρά το γεγονός ότι μέχρι τέλους του 2012 δεν είχε εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών. Σημαντικό πρόβλημα αποτέλεσε η υστέρηση των εσόδων έτους 2012, σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα έσοδα. Το πρόβλημα αφορά κυρίως τα έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, όπου στον τομέα των ΚΑΠ για το κομμάτι των λειτουργικών δαπανών εισπράχθηκαν τρία εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (3,250, ) έναντι τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (3,532, ) που είχαν προϋπολογιστεί. Στον τομέα των ΚΑΠ για κάλυψη Δημοσίων Επενδύσεων εισπράχθηκαν εξακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (693,000 ) έναντι εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (9,544, ), δηλαδή κάτι λιγότερο και από το 10% του ποσού που είχε προϋπολογιστεί. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται συγκεντρωτικά η εικόνα της πορείας εσόδων και εξόδων κατά το 2012, συνολικά και ανά Περιφερειακή Ενότητα. Επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα ποσά πιθανόν να παρουσιάσουν κάποιες διακυμάνσεις, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης του οικονομικού απολογισμού

12 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Απολογισμός Πεπραγμένων Έτους 2012 α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 1 Επιχορηγήσεις από Κ.Α.Π. για κάλυψη: 1. Λειτουργικών αναγκών , , , , , , , ,13 2. Επενδυτικού Προγράμματος , , , , , , , ,61 3. Μεταφορών Μαθητών , , , , , , , ,72 4. Δακοκτονίας , , , , , ,04 5. Επιδόματος νεφροπαθών , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 4 2 Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές για κάλυψη επενδυτικού προγράμματος 1. Ίδια έσοδα , , , , , , ,32 2. ΤΕΟ ΑΕ , , , , , , , , , , , Προγράμμα ΟΣΚ ΑΕ , , , ,04 0, ,54 0, , , ,03 12

13 Απολογισμός Συγχρηματοδοτούμ ενα έργα , , , , , , , , Επιχορηγήσεις άλλων Υπουργείων ή Φορέων ,95 0, , ,65 Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές 1. Τακτικού Προϋπολογισμού 0 0,00 α. Αμοιβές γιατρών , , ,00 0, , , , ,80 β. Λοιπές επιχορηγήσεις , , , , , , , , , , , ,27 2. Ίδια έσοδα για κάλυψη λειτουργικών αναγκών , , , , , , , , , ,2 4 Σύνολα: , , , , , , , , , , 02 13

14 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος Και Υποδομών Πίνακας Απορροφήσεων Τεχνικού Προγράμματος ( ) Περιφέρεια Α/Α ΚΑΕ ΕΡΓΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 31/12/2012 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1/1/2013 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΠ - ΣΥΝΕΧIZOMENA ΕΡΓΑ B ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ , ,17 0, ,17 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠ - ΣΥΝΕΧIZOMENA ΕΡΓΑ , ,17 0, ,17 ΚΑΠ - ΝΕΑ ΕΡΓΑ Α ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΙΝ προς κατανομή ) (20% έργα , , ,07 ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

15 Απολογισμός Α ΚΑΠ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΠΙΝ (20% έργα προς κατανομή ) , , ,56 ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠ - ΝΕΑ ΕΡΓΑ , ,63 0, ,63 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠ ΕΡΓΑ , ,80 0, ,80 ΚΑΠ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Β Διαχειριστική Επάρκεια Π.Ι.Ν , , ,00 0,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ , , ,00 0,00 ΚΑΠ - ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Α Α ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΙΝ (Δράσεις 50% έργα προς κατανομή ) Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας , ,58 0, ,58 ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ , , , ,20 Πιστώσεις

16 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Α Δαπάνες προσαρμογής μηχανογραφικών πληροφοριακών συστημάτων , , ,00 0,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Πιστώσεις Α Προμήθεια νέων προγραμμάτων πληροφορικής , ,00 0, ,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ A Συγκοινωνιακή σύνδεση μικρών νησιών της Π.Ι.Ν , ,00 0, ,00 Πιστώσεις A Φεστιβάλ Μικρών Νησιών της Π.Ι.Ν , ,00 0, ,00 Πιστώσεις A Παροχή υπηρεσίας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Ιόνιο 5.000, , , ,00 Πιστώσεις A Συγκοινωνίες της Π.Ι.Ν , , , ,98 Πιστώσεις A B Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ , ,00 0, ,00 Πιστώσεις , ,00 0, ,00 Πιστώσεις 2011 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ , , , ,76 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠ ΔΡΑΣΕΙΣ , , , ,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠ , , , ,56 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , ,21 Προβλεπόμενες Πιστώσεις 2012 που δεν διατέθηκαν Διατεθείσες πιστώσεις το 2012 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ,17 16

17 Απολογισμός 2012 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/ ,82 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 1/1/ ,35 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΠ 17,03% Πίνακας Απορροφήσεων Τεχνικού Προγράμματος ( ) Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας Α/Α ΚΑΕ ΕΡΓΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 31/12/2012 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1/1/2013 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΠ - ΣΥΝΕΧIZOMENA ΕΡΓΑ Β Β Ανακατασκευή του γηπέδου αθλοπαιδειών που χρησιμοποιεί ο Κερκυραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος "Επισκευή στέγης Ιατροχειρουργικής Κερκύρας-Ιατρείου Κερκύρας" , , ,02 88,06 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ , , ,84 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Β "Συντήρηση Δημοσίων κτιρίων" 0,00 0,00 0,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Β "Βελτιώσεις Δημοσίων Κτιρίων" , , , ,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Β Συντήρηση κτιρίου Βίλλα Ρόσα , , ,65 236,35 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Β Β "Βελτίωση αποχωρητηρίων παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κ. Κορακιάνας" "Προσθήκη 1 αίθουσας στο νηπιαγωγείο Βυρού" , , , , , ,09 ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ 17

18 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Β "Ολοκλήρωση προσθήκης Δ. Σχ. Γιαννάδων" 3.550, , , Β «Ειδική Χωροταξική Μελέτη Οχλουσών Χρήσεων Γης Κερκύρας» Β "Διόρθωση Πολεοδομικής Μελέτης Αγ. Σπυρίδωνα, επικαιροποίηση, ενημέρωση κτηματολογίου" ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΠΌ ΑΝΑΔΟΧΟ Υ.Δ.) , , ,22 ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ , , ,53 ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ Β "Αναθεώρηση του προγράμματος Ο.Ε.Κ. επέκταση, ενημέρωση κτηματολογίου της Π.Ε. γειτονιάς Κωτσέλα Δήμου Κερκυραίων" , , ,65 ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ Β "Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για την Πολεοδομική ενότητα γειτονιάς Κωτσέλα Δήμου Κερκυραίων" , , ,00 ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ Β "Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για την Πολεοδομική Μελέτη επέκτασης Π.Ε. Μαντουκίου Δήμου Κερκυραίων" 9.401, , ,70 ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ Β "Πολεοδόμηση περιοχής Αστρακερής (Α' κατοικίας) κτηματογράφηση, ποεοδομική μελέτη -πράξη εγαρμογής πρωην κοιν. Καρουσάδων Δήμου Εσπερίων Ν. Κέρκυρας" (Γεωλογική μελέτη πολεοδομικής ενότητας Αστρακερής) , , ,06 ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ Β Β "Ολοκλήρωση Πράξης Εφαρμογής του Ρ.Γ. της Π.Ε. Παγκρατέϊκων Δήμου Κερκυραίων" "Π. Σ. για ωρίμανση κατασκευής Πλανηταρίου Κέρκυρας" , , ,77 ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ , , ,56 18

19 Απολογισμός Β Π.Σ. για "Ωρίμανση έργου Προστασία λιμένος Οθωνών από Ανατολικούς και Νοτιοανατολικούς ανέμους" 5.000, , , Β "Μελέτη παράκαμψης Κάβου" , , ,04 ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ Β Π.Σ. "Βελτίωση επαρχιακής οδού Γούτα- Αρίλλα" , , ,00 ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ Β Μελέτη "Παράκαμψη Ύψου" ,00 401,12 401, Β Μελέτη "Aντιπλημμυρικά έργα Ν. Κέρκυρας" , , ,00 ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΤΟ 2ο ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΑΔΙΟ Β Εδαφοτεχνικές μελέτες έργων 0,00 0,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Β "Στατικές μελέτες κτιριακών έργων" , , ,00 ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ Β Πράξη εφαρμογής καθολικών καλογραιών , , , Β "Κατασκευή γέφυρας Βουνιατάδων" , , , Β Β Β Β Β Β "Tοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Λευκίμμης" Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου λόγω φυσικών καταστροφών Συντήρηση βασικού οδικού δικτύου Δ. Θιναλίων "Βελτίωση δρόμου Κάτω Γαρούνας- Παυλιάνας" "Διαπλατύνσεις οδού Καμάρας-Αγ. Θεοδώρων" Βελτίωση οδικού άξονα Γουβιά-Κ.Χρυσικού- Αγ. Ιωάννης-Άφρα-Τρίκλινο , , ,00 ΟΦΕΙΛΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ , , ,10 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ , , , ,34 238,71 238, ,43 560,99 560, , , , Β "Έργα διευθέτησης ομβρίων οδικού δικτύου" ,98 256,44 256, Β "Τεχνικά έργα βελτίωσης στροφών κεντρικού οδικού δικτύου" ,22 216,79 216,79 ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ 19

20 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Β Β "Διανοίξεις στροφών περιοχής Σωκρακίου- Ζυγού" "Βελτίωση δρόμου Καστελλάνων Γύρου- Αγρός" (Ειδική πίστ ) , , , , , , Β "Συντήρηση οδικού δικτύου Νομού 2010" , , , Β "Βελτίωση οδικού δικτύου Νομού 2010" , , ,53 51,48 ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ Β "Επείγουσες ασφαλτικές παρεμβάσεις για το οδικό δίκτυο Βόρειας Κέρκυρας" , , ,30 ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ Β Β "Επείγουσες ασφαλτικές παρεμβάσεις για το οδικό δίκτυο Νότιας Κέρκυρας" "Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου" , , ,17 126, , , , Β "Αντιμετώπιση βλαβών οδών" , , , , Β Αποκατάσταση στατικής επάρκειας και αντιπλημμυρική προστασία γέφυρας ποταμού ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ , , ,00 ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ Β Συντήρηση κτιρίου Π.Ε. Κέρκυρας , , , ,28 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ Β Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού οδών , , ,00 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ Β Ανακατασκευή οδού οικισμού Ρόδας 1.323, , , Β Β Αποκατάσταση βλαβών λιμενίσκου αλιευτικών σκαφών στα Γουβιά "Βελτιώσεις, ασφαλτοστρώσεις επαρχιακών δρόμων'' 0,00 0,00 0, , , , Β "Απαλλοτριώσεις Μεσσαρίας'' , , ,00 ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝ- ΟΦΕΙΛΗ 20

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013.

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2012 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2013 2 Περιεχόμενα Μήνυμα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Κρήτης... 7 Προπαρασκευή για τους Εορτασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 2014 ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 2014 ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 2014 ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡ- ΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2014 ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Νοέμβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. (ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01-01-2011 έως 30-06-2012)

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. (ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01-01-2011 έως 30-06-2012) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01-01-2011 έως 30-06-2012) Της Γενικής Γραμματέως Δήμητρας Γεωργακοπούλου - Μπάστα Σελίδα 1 α ό 54 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ιανουάριος 2013 Δεκέμβριος 2013 Λάρισα, Ιανουάριος 2014 1 Αγαπητοί Θεσσαλοί, Μετά από τρία χρόνια στο θεσμό της αιρετής Περιφέρειας πραγματοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2011 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2011 2013 1 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2011 2013 2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Α. ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ Η ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ Β. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014 ΝΟΜΟΣ : ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 2821341600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ 2012-2014 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας, σε συνδυασμό με τη δημιουργία λιγότερων και μεγαλύτερων Δήμων, άλλαξαν το διοικητικό χάρτη της χώρας.

Η εισαγωγή του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας, σε συνδυασμό με τη δημιουργία λιγότερων και μεγαλύτερων Δήμων, άλλαξαν το διοικητικό χάρτη της χώρας. Αγαπητοί Θεσσαλοί, Πριν από δύο χρόνια οι πολίτες της Θεσσαλίας μάς εμπιστεύθηκαν για να διαχειριστούμε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή μας, μέσα από τη διοικητική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Πρώτη προτεραιότητα, η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 περιεχόμενα ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 Διοικητικές παρεμβάσεις... 09 Α. Οργάνωση διοικητικών υποδομών - Εκσυγχρονισμός οργάνωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ιανουάριος 2011 Δεκέμβριος 2012 Λάρισα, Ιανουάριος 2013 1 Αγαπητοί Θεσσαλοί, Πριν από δύο χρόνια οι πολίτες της Θεσσαλίας μάς εμπιστεύθηκαν για

Διαβάστε περισσότερα