ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

3 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αμοιβή ειδικών θέσεων (ειδικοί συνεργάτες-σύμβουλοι, ιδιαίτερος γραμματέας, γενικός γραμματέας) Αμοιβή νομικού - δικηγόρου (μισθοί,δώρα κ.λ.π.) , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά ειδικών θέσεων , ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ εργοδοτική εισφορά ειδικών θέσεων ΚΥΤ εργοδοτική είσφορα ειδικών θέσεων ΤΣΑΥ εργοδοτική εισφορά ειδικών θέσεων ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (Ταμείο Δικηγόρων) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΤΑΑ - ΤΥΠΔΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ) ΕΤΑΑ - ΤΕΑΔ (ΚΕΑΔ) εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (υπαλλήλων ειδικών θέσεων) , , Σύνολο Κ.Α , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (αρ.3ν1726/44, 30Ν2262/52, 100ΝΔ4260/61 & ΝΔ5441/66) , , , , , , , , , ,16 Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,64 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97) Δαπάνες επιμόρφωσης για πιστοποίηση οδηγών Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) Σύνολο Κ.Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (ανάθεση εργασιών - υπηρεσιών σε τρίτους που είναι ελέυθεροι επαγγελματίες) Σύνολο Κ.Α , , , , , Σελίδα 1 από 122

4 Αμοιβές τεχνικών (πολ. μηχανικών, μηχανολόγων κ.λ.π.) για την έκδοση πιστοποιητικών & βεβαιώσεων για τη σύνταξη συμβολαίων Αμοιβές τεχνικών (πολ. μηχανικών, μηχανολόγων κ.λ.π.) για την έκδοση πιστοποιητικών & βεβαιώσεων για τη σύνταξη συμβολαίων Αμοιβές τεχνικών (πολ. μηχανικών, μηχανολόγων κ.λ.π.) για την έκδοση πιστοποιητικών & βεβαιώσεων για τη σύνταξη συμβολαίων Αμοιβή για την έκδοση πιστοποιητικού από ηλεκτρολόγο για ακίνητα του Δήμου μας προς ενοικίαση Σύνολο Κ.Α Αμοιβές δικαστικών επιμελητών , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβή μισθώσεων έργου επιτηδευματιών , Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α , Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) Αντιμισθία Δημάρχου - Αντιδημάρχων & Προέδρου Δημ. Συμβουλίου , Αντιμισθία Συμπαραστάτη του Δημότη & της επιχείρησης. Έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου ΚΑΠΗ Σύνολο Κ.Α , Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Έξοδα κηδείας δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, ν. 2685/1999) Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθίας και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθίας , Εργοδοτική εισφορά επί αντιμισθία αιρετών ΙΚΑ - ΤΑΠ ΔΕΗ ,24 Εργοδοτική εισφορά επί αντιμισθίας αιρετών κλάδου υγείας, πρόνοιας, επικουρικής ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΕΑΠΑΠ ΔΕΗ Εργοδοτική εισφορά απί αντιμισθίας ,41 αιρετών ΤΑΠΙΤ - ΤΑΞΥ Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠΑΠ ,36 ΔΕΗ ΕΤΕΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ(αιρετών) , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών Λοιπές αμοιβές τρίτων Αμοιβή μισθώσεων έργου (ΚΕΠ) Αμοιβή μισθώσεων έργου μη επιτηδευματιών Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 2 από 122

5 Σύνολο Κ.Α , Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ,00 συν. για την τροποποιήση & επικαιροποίηση του Συστημάτος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έκδοση μηχ/κών κατ/σεων μισθοδοσίας ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΧ/ΝΩΝ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2010 ΣΥΝ Σύνολο Κ.Α , Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Σύνολο Κ.Α , Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ & εναλλακτ.προμηθευτές) απο την είσπραξη τελών & φόρων Παρακράτηση ΤΑΠ προς απόδοση στο ΥΠΕΣΔΔΑ Ν.2130/93 Έξοδα κίνησης Δημοτικών Εισπρακτόρων Αποζημίωση για τις εκτός έδρας εισπράξεις , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ) Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α , ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Επικοινωνίες Σύνολο Κ.Α , , Ταχυδρομικά τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά & τηλετυπία , τέλη εσωτερικού Δαπάνες ταχυμεταφοράς (courier) ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER) 2012 συν ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER) 2013 Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 3 από 122

6 Κινητή Τηλεφωνία Λοιπες Επικοινωνίες Πάγια τέλη ραδιοδικτύου Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Φόροι τόκων Φόροι τόκων επί των τραπεζικών λογ/σμών όψεως Φόροι τόκων επί των προθεσμιακών τραπεζικών λογ/σμών Λοιποί φόροι Χαρτόσημο απο εκμισθώσεις ακινήτων (επί βεβαιωμένων) ΟΓΑ Χαρτοσήμου απο εκμισθώσεις ακινήτων (επί βεβαιωμένων) Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Διάφοροι φόροι και τέλη Σύνολο Κ.Α Λοιποί φόροι και τέλη (ενιαίο τέλος ακινήτων) Λοιποί φόροι και τέλη (ΕΝΦΙΑ) ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρωμή τελών οικ/κού τάφου δωρήτριας Σίμου Έλλης Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολο Κ.Α Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εξωτερικό Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εξωτερικό (smart care) Σύνολο Κ.Α Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Σύνολο Κ.Α Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Εξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριότητων του Δήμου Δράσεις προβολής & δημοσιότητας για την υλοποίηση προγράμματος SMART CARE συν 2014 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό , , , ,03 Σύνολο Κ.Α , , , ,03 Σελίδα 4 από 122

7 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Συνέδρια και εορτές Σύνολο Κ.Α , , , ,03 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, συνδιαλέξεων για τη ν υλοποίηση του προγράμματος SMART CARE συν , , , ,01 Σύνολο Κ.Α , , , ,01 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δαπάνες δεξιώσεων & Εθνικών ή τοπικών εορτών , Σύνολο Κ.Α , Έξοδα αδελφοποιήσεων Συνδρομές Σύνολο Κ.Α , , , ,01 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά 50 Συνδρομές Internet Συνδρομή σε συνδέσμους διαδικτύου , Σύνολο Κ.Α , Λοιπές συνδρομές (συνδρομή Δ.&Κ.Κ.,συνδρομή ΦΕΚ κ.λ.π.) Ετήσια συνδρομή στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ Δ.&Κ.Κ. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΦΕΚ ΚΛΠ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Συνδρομή στην "Κτηματολόγιο Α.Ε." & μηνιαία δαπάνη χρήσης Συνδρομή στην "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε." & μηνιαία δαπάνη χρήσης , Σύνολο Κ.Α , Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α , Δημοσίευση προκηρύξεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 2015 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 2014 ΣΥΝ Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για άπορους δημότες 2014 συν , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σελίδα 5 από 122

8 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης Δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δαπάνες σε θιγόμενους (φυσικά φαινόμενα & παραλείψεις του Δήμου) Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων (stage) , , Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (ΚΥΑ Φ. 301/2/663/1976) 0,10% τακτικών εσόδων προτελευταίου έτους Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών (χαρτόσημο, παράβολα κ.λ.π.) ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3548/2007 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Β ΤΜΗΜΑ Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , Σύνολο Κ.Α Έξοδα για φωτοτυπίες δικογράφων και σχετικών εγγράφων δικογραφιών ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΞΗΛΩΜΕΝΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3548/2007 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Β ΤΜΗΜΑ Δαπάνες τοπικών συμβουλίων νέων ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έξοδα για φωτοτυπίες και δικαιώματα συμβολαίων διαφόρων ακινήτων του Δήμου από Υποθηκοφυλακεία για το Κτηματολόγιο και λοιπές υπηρεσίες Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,04 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανέιων εξωτερικού Τόκοι εκ λοιπών χρεών Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεολύσια δανείων εξωτερικού Χρεολύσια λοιπών χρεών Σύνολο Κ.Α Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανέιων εσωτερικού Τόκοι δανείου Τ.Π.Δ.Δ , , , , ,88 Τόκοι δανείου για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών απαλ/σης Φλοίσβου , Σύνολο Κ.Α , , , , ,88 Σελίδα 6 από 122

9 Τόκοι δανέιων εξωτερικού Τόκοι εκ λοιπών χρεών Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Σύνολο Κ.Α , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , , ,31 Δάνειο για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Απαλλοτρίωση Φλοίσβου) , Σύνολο Κ.Α , , , , ,31 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού Σύνολο Κ.Α , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,19 Πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (λειτουργικές δαπάνες) Απόδοση σε σχολ.επιτρ.(ειδικές λειτουργικές δαπάνες Σχολικοί Τροχονόμοι) Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/βαθμιας εκπαίδευσης (λειτουργικές δαπάνες & σχολικός τροχονόμος) Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Β/θμιας εκπαίδευσης (λειτουργικές δαπάνες) , , , , , , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , ,35 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Απόδοση σε πολιτιστικό & αθλητικό κέντρο Δήμου Απόδοση σε Δημοτικούς & Παιδικούς Σταθμούς Δήμου , , , , , , , , , ,81 Σύνολο Κ.Α , , , , ,61 Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς(δακ) Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΘΗΛΕΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΌ Ε.Ε. ΣΤΟ ΚΕΠΟΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΌ ΟΠΑΠ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ Σύνολο Κ.Α Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Απόδοση - επιχορήγηση σε σχολικές επιτροπές Α/βαθμιας εκπαίδευσης (λειτουργικές δαπάνες) Απόδοση - επιχορήγηση σε σχολικές επιτροπές Β/θμιας εκπαίδευσης (λειτουργικές δαπάνες) Απόδοση - επιχορήγηση σε πολιτιστικό & αθλητικό κέντρο Δήμου Σελίδα 7 από 122

10 Απόδοση - επιχορήγηση σε Δημοτικούς & Παιδικούς Σταθμούς Δήμου ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (αρθ. 235 ΔΚΚ) Επιχορήγηση Ν.Πρ. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (πρώην ΠΙΚΠΑ) (αρθ.235 ΔΚΚ) Επιχορήγηση Ν. Πρ. ΔΑΚ (αρθ. 235 ΔΚΚ) Απόδοση ποσού από το ΥΠΕΣΔΑ στο βρεφονηπιακό σταθμό (Πρώην ΠΙΚΠΑ) για την καταβολή αποζημίωσης παρ.2 άρθρο 56 Ν.3518/06 σε πρώην υπάλληλο Επιχορήγηση Ν.Πρ. Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου (συστατική πράξη) Επιχορήγηση Ν.Πρ. Δημοτικοί & Παιδικοί Σταθμοί Δήμου (συστατική πράξη) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (συστατική πράξη) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (συστατική πράξη) Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου Συμμετοχή στη δαπάνη μισθοδοσίας ελεγκτών εισπρακτόρων ΟΤΑ Λοιπές υποχρεωτιικές πληρωμές για μεταβιβάσεςι εισοδημάτων σε τρίτους Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ συνδέσμων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , , ,96 Εισφορά στον Ειδικό Διαβαθμιδικό , ,40 Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) Χρήση μεταφόρτωσης Σχιστού ,88 Εισφορά στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) 2012 Εισφορά στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής Ε.Δ.Σ.Ν.Α.έτους 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (ΚΥΑ Φ 301/2/663/1976) 0,10% ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΩΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων , ,39 Σύνολο Κ.Α , , , , ,00 Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ ωφελούμενων πεντάμηνου προγράμματος ΟΑΕΔ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ , , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,00 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ Σελίδα 8 από 122

11 Προαιρετική εισφορά σε Σχ. Επιτροπές Προαιρετική εισφορά στους Δημ. Παιδ. Σταθμούς Προαιρετική εισφορά σε σχολικές επιτροπές Α/θμίας εκπαίδευσης Προαιρετική εισφορά σε σχολικές επιτροπές Β/θμίας εκπαίδευσης ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ (19η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (16η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 16Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 20Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:"ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ Σύνολο Κ.Α Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, καταστροφή αρουραίων και ακρίδων Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους κατοίκους Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορήγηση σε Αθλ. Συλλόγους & σωματεία 3.00 Σύνολο Κ.Α Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορηγήσεις σε Πολ. Συλλόγους και Σωματεία Επιχορήγηση συλλόγου μονίμων υπαλλήλων Σύνολο Κ.Α Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους Έξοδα ιδρυμάτων χωρίς νομική προσωπική (περιούσια που έχει διατεθεί στους Δήμους για την εκπλήρωση κοινοφελούς σκοπού) Δαπάνες ακινήτου Νηριήδων (κληροδότημα Φ. Ζουκίου) Δαπάνες ακινήτου Ομήρου 54 (κληροδότημα Π. Αθανασιάδη) Δαπάνες ακινήτου Σταδίου 33 (κληροδότημα Π. Αθανασιάδη) , , , , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , , Προνοιακά επιδόματα Προνοιακά επιδόματα Σύνολο Κ.Α , , ,88 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης Σπαστικά Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Σελίδα 9 από 122

12 Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου Επίδομα Τυφλότητας Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα Επίδομα Χανσενικών Επίδομα απροστάτευτων παιδιών Επίδομα ομογενών προσφύγων Επίδομα Προστασίας Μητρότητα Α Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Λοιπά έξοδα Σύνολο Κ.Α , , , , ,84 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Εγγυήσεις ενοικίου Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών (ΔΕΠΑ κ.λ.π.) Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων Λοιπές εγγυήσεις Εκτακτα έξοδα Σύνολο Κ.Α Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης Τόκοι υπερημερίας χρήσης Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , , ,71 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ,71 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές μονίμων διοικητικών (μισθοι,δώρα & τακτικά επιδόματα) Παραπληγικό επίδομα τακτικών υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές σε υπαλλήλους ΚΕΠ με επιχορ. από ΥΠΕΣΔΔΑ (μισθοί, δώρα & τακτικά επιδόματα) Αποδοχές μόνιμου προσωπικού (, ΠΕ Δ/ΚΟΥ.) για την υλοιποίηση του έργου (SMARTCARE) , , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλληλών & για εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές Διαχειριστικό επίδομα τακτικών υπαλλήλων , Σελίδα 10 από 122

13 Υπερωριακή αποζημίωση Ληξιάρχου Εκλογική αποζημίωση Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ΚΕΠ , Σύνολο Κ.Α , Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 Σύνολο Κ.Α , , , , ,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου περιλαμβάνονται μισθοί, δώρα κ.λ.π. Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΚΕΠ , , Σύνολο Κ.Α , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας , υπαλλήλων Αορίστου χρόνου Εκλογική αποζήμιωση Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ημερομισθίων - ωρομισθίων) βασικός μισθός, δώρα κ.λ.π. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά , ΕΤΕΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδοτική , εισφορά ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά , εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ΚΕΠ ΕΤΕΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ΚΕΠ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων αοριστού χρόνου , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΑΑ , ΤΣΜΕΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Εργοδοτική εισφορά ΤΑΠΟΤΕ ,90 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά ΙΔΑΧ υπαλλήλων ΚΕΠ , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 11 από 122

14 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά Σύνολο Κ.Α Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολο Κ.Α , Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Προμήθεια γάλακτος 2013 συν ,61 Προμήθεια γάλακτος Προμήθεια γάλακτος 2014 συν Σύνολο Κ.Α , Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν 3584/07) Λοιπές παροχές σε είδος (άρβυλα,γιλέκα,γυαλιά,γαντιά,μάσκες κ.λ.π.) Λοιπές παροχές σε είδος (άρβυλα,γιλέκα,γυαλιά,γαντιά,μάσκες κ.λ.π.) Λοιπές παροχές σε είδος (άρβυλα,γιλέκα,γυαλιά,γαντιά,μάσκες κ.λ.π.) 2014 συν Λοιπές παροχές σε είδος (άρβυλα, γιλέκα, γυαλιά, γάντια, μάσκες κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού Σύνολο Κ.Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Σύνολο Κ.Α , , , , ,00 Αμοιβές Εκτιμητών Αμοιβές τεχνικών Τεχνική υπόστηριξη διπλογραφικού συστήματος Υπηρεσία ανάπτυξης & εγκατάστασης μηχανογραφικού συστήματος παρακολούθησης οικ/κων δεικτών 2012 συν Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Αμοιβές καλλιτεχνών Αμοιβές λογιστών Αμοιβή ορκοτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2014 Αμοιβή ορκοτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους , , , ,00 Σελίδα 12 από 122

15 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 συν ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ΣΥΝ Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικ/κών κατ/σεων έτους 2012 συν Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικ/κών κατ/σεων έτους ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αμοιβή για τη χορήγηση στοιχείων απο ΔΕΔΔΗΕ Σύνολο Κ.Α Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποστήριξη - συντήρηση διαδικτυακού τόπου (portal) για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών 2014 συν Εργασίες μαγνητοφώνησης, , μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων Δ.Σ., Αναβάθμιση & επέκταση παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου με χρήση διαδραστικών χαρτών Επέκταση δυνατοτήτων WEB TV ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ(PORTAL)ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 2015 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ Εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. Ανάπτυξη πληροφοριακού υποσυστήματος αυτοματοποιημένης ενημέρωσης αναλυτικών και συγκεντρωτικών στοιχείων οικονομικών υπηρεσιών με την Αμοιβή εταιρίας για τη φύλαξη Δημοτικών κτιρίων 2012 Αμοιβή εταιρίας για τη φύλαξη Δημοτικών κτιρίων 2013 συν Αμοιβή εταιρίας για τη φύλαξη Δημοτικών κτιρίων 2011 συν Υπηρεσία υποστήριξης μηχ/κού συστήματος παρακολούθησης - ενημέρωσης αναλυτικών & συγκεντρωτικών στοιχείων με την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΤΩΝ ,04 393,35 944,04 944,04 944, Σύνολο Κ.Α , , , , ,04 Σύνολο Κ.Α , , , , ,04 Σελίδα 13 από 122

16 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α , , , , ,04 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολο Κ.Α Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώματα μεταφορικών μέσων , Μίσθωση πούλμαν Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Σύνολο Κ.Α Λοιπά μισθώματα Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing Σύνολο Κ.Α , Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing μηχανημάτων Leasing μεταφορικών μέσων Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων Σύνολο Κ.Α Ασφάλιστρα Δημαρχείου 2014 συν Ασφάλιστρα Δημαρχείου 2012 συν Ασφάλιστρα Δημαρχείου 2013 συν 6.304, ,00 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων συν Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2013 συν Σύνολο Κ.Α , , , , , Σύνολο Κ.Α , , ,28 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α , , , , ,28 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Σελίδα 14 από 122

17 Επισκευή και συντήρηση επειγούσης φύσεως κτιρίων του Δήμου Διαμόρφωση παραρτήματος ΚΕΠ Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Συντήρηση ηλεκτρ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημ.Κατ/τος 2014 συν Συντήρηση ανελκυστήρος Δημαρχείου (συμπ. ανταλ/κών κι αναλωσίμων) συν Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικού Καταστήματος 2012 συν Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκατ/σεων Δημοτικού Καταστήματος 2015 Συντήρηση ανελκυστήρος Δημαρχείου (συμπ.ανταλ.&αναλ.) , , , Σύνολο Κ.Α , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο-γρασάρισμα) 2014 συν Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο-γρασάρισμα) 2015 Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο, γρασάρισμα) 2012 συν Συντήρηση ελαστικών αυτ/τών (συμπ/νων ανταλ/κών & αναλωσίμων 2014 συν Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων (αριθμομηχανές,μηχανή γραμματοσήμων,ηλεκτρ.σκούπες κ.λ.π.) Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων & λοιπών μηχανημάτων & προμήθεια τόνερ (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2014 συν Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων και λοιπών μηχανημάτων & προμήθεια τόνερ (συμπ. Ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2013 συν Συντήρηση φωτοτυπικών μηχ/των & λοιπών μηχ/των & προμήθεια τόνερ (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2015 Συντήρηση συστήματος σειράς προτεραιότητος ΚΕΠ , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση πυροσβεστήρων, κτιρίων, οχημάτων και αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης 2014 συν Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ. ανταλ/κών κι αναλωσίμων) 2014 Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων(συμπ/νων αντ/κων & αναλωσίμων) Δημαρχείου, ΚΕΠ κλπ 2014 συν Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) (Δημαρχείου, ΚΕΠ κλπ) 2013 συν Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, οχημάτων και ανταλλακτικών συστημάτων πυρόσβεσης , , , , Συντήρηση κλιματιστικών Σελίδα 15 από 122

18 Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων Δημαρχείου, ΚΕΠ κλπ (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2015 Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων Δημαρχείου, ΚΕΠ κλπ (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2013 συν Συντήρηση & επισκευή Η/Υ & περιφερειακών Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, οχημάτων κι αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης , Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Σύνολο Κ.Α ,29 275, , , ,00 Συντήρηση εφαρμογών - προγραμμάτων Η/Υ Συντήρηση κι επισκευή μηχανοργάνωσης (συμπ. ανταλ. & αναλ.) 2012 Συντήρηση BMS Δημοτικού 1.00 Καταστήματος 2013 συν Συντήρηση & επέκταση BMS ,00 738,00 738,00 Δημ.Κατ/τος 2014συν Συντήρηση BMS Δημοτικού 738,00 738,00 738,00 Καταστήματος 2015 Συντήρηση - αναβάθμιση δικτύων Υ/Η 2012 Συντήρηση - αναβάθμιση δικτύων Η/Υ Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,00 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ , Άρδευση Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων Δημοτικών κτιρίων 2013 Δαπάνες καθαρισμού υαλιπινάκων Δημ.κτιρίου 2012 συν Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων Δημοτικών κτιρίων , Σύνολο Κ.Α Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ. Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών, απόφραξη αποχετευτικών αγωγών κ.λ.π. Δημ. κτιρίου 2011 συν Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών, απόφραξη αποχετευτικών αγωγών κ.λ.π. Δημ. κτιρίου Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών απόφραξη αποχετευτικών αγωγών κ.λ.π. Δημ. κτιρίου Σύνολο Κ.Α Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,φωτισμό καθαριότητα Κοινόχρηστα κτιρίων , Δαπάνες για απεντόμωση - μυοκτονία Δημοτικών κτιρίων 2014 συν Νέες παροχές ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ &επεκτάσεις Αποκατάσταση βλαβών ΔΕΗ, ΟΤΕ & ΕΥΔΑΠ Σελίδα 16 από 122

19 Δαπάνες για απεντόμωση - μυοκτονία δημοτικών κτιρίων 2015 Δαπάνες για απεντόμωση - μυοκτονία δημοτικών κτιρίων 2013 συν , Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Σύνολο Κ.Α ,80 584, Σύνολο Κ.Α , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Λοιποί φόροι Σύνολο Κ.Α , , , , ,28 Πρόστιμα ΙΚΑ , Σύνολο Κ.Α , Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Σύνολο Κ.Α , Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας KTEO Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα μεταφορών Σύνολο Κ.Α , Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & 4.243, ,68 μηχανημάτων 2013 συν ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμήθειας καυσίμων 7 35,82 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ προμήθειας καυσίμων 23,00 11,95 Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων & μηχ/των 2014 συν Σύνολο Κ.Α , , Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολο Κ.Α , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 2.00 μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκυρήξεων Σύνολο Κ.Α , Δημοσίευση προκυρήξεων Δημοσίευση προκυρήξεων , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 17 από 122

20 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων , Σύνολο Κ.Α , Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Δημιουργία και στελέχωση γραφείου προγραμματισμού Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών Σύνολο Κ.Α ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολο Κ.Α , , Προμήθεια βιβλίων υπηρεσιών Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείου Προμήθεια σφραγίδων , Εκλογικά έξοδα , Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης (μελάνια) Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Σύνολο Κ.Α Προμήθεια ταμπελών - πινακίδων Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί) & μηχανογραφικό χαρτί Προμήθεια ανταλλακτικών αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού (σκληροί δίσκοι, καλώδια, κάρτες κλπ) Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προμήθεια βιβλίων διαφόρων εκδόσεων CD - περιοδικών Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα Είδη κλινοστρωμνών Εϊδη κατασκήνωσης Σελίδα 18 από 122

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 62 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) Προηγούμενο Οικ. έτος (2012) Οι. Έτος 2013 Προϋπολογισθ. Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.820.346,21 1.759.786,06

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα