ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 25 OKTΩΒΡΙΟΥ 2012 ΧΡΟΝΟΣ 27ος, Φύλλο 1265, ΤΙΜΗ 0,30 d ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο 5 ος ΚΑΙ 14 ος (ΠΡΩΗΝ ΙΒΣΑ) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ OMIΛΙΕΣ ΣΕ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 11 Σελίδα 4 ΟΝΕΙΡΟ...ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΕΣ «ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΦΥΛΙ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ» ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σελίδα 7 Σελίδα 21 Λεωφόρος Κύπρου 4, Περιστέρι (Δίπλα στο ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ) t: , f: ΩΡΑΡΙΟ: ΔΕ-ΠΑ: 9 π.μ. - 9 μ.μ., ΣΑ: 9 π.μ. - 8 μ.μ. Σελίδα 24 ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μετά από τα συνεχή αιτήματα δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης, το θέμα της Παιδείας, και των σχετικών ζητημάτων και προβλημάτων που υπάρχουν στο Περιστέρι, τέθηκε ως το μοναδικό θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 24 Οκτώβρη. Με συνεχή δημοσιεύματά μας αναφερθήκαμε στην κατάσταση της Παιδείας στο Περιστέρι και στα σημαντικά προβλήματα (υποχρηματοδότηση, ελλείψεις εκπαιδευτικών, ζητήματα σχολικών κτιρίων, υλικοτεχνικές υποδομές και συντήρηση) που συχνά κάναμε πρωτοσέλιδο, δίνοντας τη δέουσα σημασία και τονίζοντας τη σπουδαιότητα των προβλημάτων. Πλέον, μετά το σοβαρό «πλήγμα» που δέχτηκε η παιδεία στην πόλη μας με το «πρώτο κύμα» συγχωνεύσεων, υποβαθμίσεων και καταργήσεων σχολικών μονάδων, με θύματα 13 Δημοτικά σχολεία που υποβιβάστηκαν, 6 Δημοτικά σχολεία που συγχωνεύτηκαν, 10 Γυμνάσια και 4 Λύκεια, καθώς και το νυχτερινό Γυμνάσιο, που καταργήθηκαν, και μετά την απόπειρα αναστολής λειτουργίας του 28ου Δημοτικού Σχολείου, που δεν πέρασε αφού βρήκε μπροστά ένα «τείχος» αντίδρασης, έρχεται «δεύτερο κύμα» που θα αναταράξει τη λειτουργία των σχολείων στο Περιστέρι. Όλα τα θέματα που τέθηκαν και η συζήτηση για την Παιδεία κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στις σελίδες ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 25 OÑÛàÉØ ÖÜ 2012 ¾ µ» µ ` ¾ µ¾ˆ... µ»» ` ÌÔ ÝÛÆÔÌ ÖÜ ÓÌ ØÔÖÜÔ Ó - ÙˇÖçÚ Ñ ÙÜÔÛÆÕÌ Ú, ÌÔ ÝÛÆÔÌ ÖÜ ÔÌØ å âþì ÙÑ ØÝ ÒØÙÌ ÙÛÖ 26% ( åûìø ÙÛÖÜÚ ÔâÖÜÚ), ÌÔ ÝÛÆÔÌ ÖÜ âþöüô Ñ Û Ø ªÙÌ æò ÙÞÌ æô Û Ì æó Û, ÑæÓ Ñ ÛàÔ ÖÒÜÛâÑÔàÔ, ÌÔ ÝÛÆÔÌ ÖÜ ÖÒÒÆ Æ Ò ÖˇÜÓÖçÔ ÙÛ ÙÞÖ- ÒÌå æ Û Ô ÌåÔ, ÌÔ ÝÛÆÔÌ ÑØåÉÌ É Ù ÑØÔ Ì ØÔ, ˇâÒÖÜÔ Ô ÜÕªÙÖÜÔ Ñ Û Ì Ù ÛªØ ÛàÔ ÙÛ - ÑØÔ ÙÜ ÑÖ ÔàÔ ØÔ. Ô ØàÛ âó ÝåÒÖ Ô ÔØÙÛÌÚ Ô ÜÛÖå ÖÜ Ó Ú ÑÜÉÌØÔÖçÔ âþöüô âô... ØÆÓ Ý ÒæÛ ÓÖ. `å ÖÜØ æóàú ÌÔ âþöüô, Ûå Ô ÌåÞ Ô ˇ ÌåÞ Ô âùì Ó ÑÖÛØæÔ ÙÛÖ Ò Óæ ÛÖÜÚ Ñ ˇ ª Ô Ô Ô... ÝÖÜÔÛÆØÖÜÔ ÛÖ ÆÒ ØÖ ÛÖ Ñ Ñæ ÖÜ Ó Ú âñ Ô Ô.» Ú âýìø Ô ÙÛÖ ÞÌåÒÖÚ ÛÖÜ ÑØÌÓÖç, Ó Ú âñ Ô Ô Ô Ø - Ó ÒÆÓÌ, Ô ÉØ ÙÑæÓ ÙÛÌ ÙÌ æ Ôà- Ù Ñ Ô Ó ˇâÒÖÜÓÌ Û àª Ó Ú, æ Ì Õ àú âþöüô åôì Ñ ˇ ÓÌØ - Ôæ Ý ÔæÓÌÔÖ Ö ÜÛÖÑÛÖÔåÌÚ.»âÞØ ÖÜ Û `Öç ÌØ»ÆØÑÌÛ ˇâÒÖÜÔ Ô ÌÑÓÌÛ ÒÒÌÜÛÖçÔ Û Ô Ñ - ÛÆÙÛ Ù. íûù ÔÛå Ô ÌÛÆÔÌ Û Ò ÓâÔ ÛØæÝ Ó, ÖÝÆÙ Ù Ô Ô Û ÖÜÒÆÔÌ ÙÌ Þ Ó Òª Û Óª. ÑÌå ÝÛÆÙ ÓÌ. ÖØÆ ÖÜÓÌ Ò ÓâÔ, ÌÔØ ØÑÌÛæÚ ÑæÙÓÖÚ Û ßÆÞÔÌ ÙÛ ÙÑÖÜ å. æ àú ÆÓÌ Ùå ÖÜØ ˇ ªÙÖÜÓÌ ÓâØÌÚ Ñ ÛÖÞªÚ. `ªÓÌØ ˇ ÙÛ ˇØ ÙÛ Ô çõ Ù Û Ú Û ÓªÚ ÛàÔ Ì Ù Û ØåàÔ Û Ô Ö Öå ÙÑâÝÛÖÔÛ Ô Ì ÉÆÒÖÜÔ Ö ßÌ Ñâ- Ý ÒÖ ý ÜÛØÔ ÖÜ Ó Ú ÑÜÉÌØÔÖçÔ.» çõ Ù ÓâÞØ Ñ 25%. Ò ª, âþöüô ÉÆÒÌ ÙÛæÞÖ Ô ÛÖ ÝÛÆÙÖÜÔ ÙÛ 2 ÌÜØØ! Ô ÌåÔ ÜÔ ÛæÔ. ÔÛå Ô ÑÜÔ ªÙÖÜÔ ÛÖÜÚ Û Ó Û ª ÌÚ ÖÜ ÌåÔ 35 ÓÌ 40% ØÖÛ ÓÖçÔ Û Ô ÌçÑÖÒ ÒçÙ Û Ú çõ Ù Ú. íûù ÆÒ Ö ÙÜÔÌ ÌåÚ, Ö ÔÖÓÖÛ ªÚ, Ò ª Û ÑÖØæä, ˇ Ò ØØÙÖÜÔ Û... ÔçÝ. æ àú ÙÜÓÉ åôì Ñ ÓÌ ÛÖÜÚ âþöôûìú Ñ Ñ ÛâÞÖÔÛÌÚ Ö Ö ÖåÖ Ó àª ÝÖØÖ ÝÌç ÖÜÔ ÓÌ ÖÛâÒÌÙÓ Ô ÕÌ ÖÜÓå ÖÜÔ ÛÖÜÚ ÝÖÜÑ ØÆ ÌÚ ÖÜ ÖÛÌÒÖçÔ Û Ô ÌçÑÖÒ ÒçÙ. æ àú Ñ ÓÌ ÛÖÜÚ Û Ó Û ª ÌÚ ÛàÔ ÒÌàÝÖØÌåàÔ, ÛÖÜ»ÌÛØæ Ñ.Ò. ìñöüù ÒÖ æô àú Ö ÌÛ ØÌåÌÚ `Û ˇÌØØÔ `Ü ÑÖ ÔàÔ ØÔ Ñ ¾ - ÑØÔ `Ü ÑÖ ÔàÔ ØÔ ÙÌ ÙÜÔÌØ Ùå ÓÌ ÛÖÔ ¾ ` Ñ ÛÖ Ü ÖÜØ ÌåÖ ÔÆ ÛÜÕ Ú Ñ»ÌÛ ÝÖØØÔ ˇ ÌÔÛ - Û ÑÖ Ö ªÙÖÜÔ ÛÖÜÚ ÌÒâ ÞÖÜÚ Û Ô ÆÛ Õ Û Ú Ì Ù Û Ø Ö ÝÜ ªÚ. ÜÛæ ÖÜ ÓÌÒÌÛÖçÔ ÌåÔ Ô ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÌÔ ÙÞܡÖçÔ Ö âòì ÞÖ ÙÌ æò Û ÓâÙ Ó ÑªÚ ÓÌÛ ÝÖØÆÚ ÓâÞØ ÛÖ ÛâÒÖÚ ¾ÑÛàÉØåÖÜ.»ÆÒ ÙÛ ÙÑâ ÛÖ- ÔÛ Ô ˇâÙÖÜÔ ÙÌ ÌÝ ØÓÖ ª ÑÆ Ö ÓâÛØ ÓÌ Ì ÑÆ ÑåÔ ÛØ ÙÛÖ Ì É - Û Ñæ ÑÖ Ôæ æ àú ÛÖ ß ØØÖý ÌÔæÚ Ì Ù Û ØåÖÜ æùöüú Ì ÉÆÛÌÚ ØÖ- ÙÑÖÓåÙÖÜÔ 10 ßÞÛÜ ÓâÔ ý Ì Ù ÛªØ. ØÖÝ ÔØÚ Ô Ó Û Þ Øå ÖÜÔ ÙÌ Ì ÉÆÛÌÚ æû Ô ÖÉ ÉÆ ÖÔÛ ÙÌ ÙÛÆÙÌ Ú Ñ ÙÛ ˇÓÖçÚ Ô Û ÞØ Ù ÓÖ Ö ªÙÖÜÔ. ØÖÙà ÑÆ æò ÜÛÆ Û ˇÌàØØ ÓåÓÌÛØ Ñ Ñ ˇæÒÖÜ ÖÛÌÒÌÙÓ - Û ÑÆ. Ó Û ª ÌÚ ÆÔÛ ˇ Ü ÆØ- ÞÖÜÔ Ñ ˇ ÉØÖÜÔ ÛØæ Ö Ô ßÛØÜ ØÔÖÜÔý ÙÛ ÓâÙ ÓÌÛ ÝÖØÆÚ, ÞàØåÚ Ô Ò ØØÔÖÜÔ. î ÉÆ à ÙÌ ÌÝ ÓÌØå ÌÚ àú ÙÜÔÌÒªÝˇ Ù Ô çö ÌØ ÛÌØ ÖçÞÖ ÙÛÖ ÑâÔÛØÖ Û ˇªÔ Ú, Ö Ö ÖåÖ ÖÜÒÖçÙ Ô ÙÌ ÔÜ Ößå ÙÛÖÜÚ ÌÒÆÛÌÚ ßÓÌÛ ÞÌ - Ø ÙÓâÔ ý Ì Ù ÛªØ ÖÜ ÌåÞ Ô Ü Ö- ÙÛÌå Û Ô Ñ ÛÆÒÒ Ò Ì ÌÕÌØ Ùå ØÙÛÌ Ô Ý åôöôû Ñ ÔÖÔ ÑÆ. Ò - ª ÌÕ ÝÆÔ Ô ÛÌÒÌåàÚ Û ÙÛÖ ÞÌå Û Ú Ì ÑçØàÙ Ú.»ÌÛÆ ÒÖ æô æ ÌÒâ ÞÖÜÚ ÛÖÜ ¾ ` Ñ Û Ú ÙÛÜ- ÔÖÓå Ú, ÉØâˇ Ñ Ô ÙÛ Ô Ñ ÛÖÞª ÛÖÜÚ ÌÙÓå ÌÚ ÓÌ 1700 Ø Ö ÓâÔ Ì Ù ÛªØ Õå Ú ÆÔà æ 2000 ÌÜØØ. âé Ö ÌØ ÛØÙÌ Ú ÜÛâÚ ÌÔ ÌåÔ Ö ÓÖÔ ÑâÚ. ØæÙÝ Û Ö - ªˇ Ñ Ô ÙÛÖ ÜÛæÝàØÖ ÑæÓ ÛØå ÆÛÖÓ ÖÜ Ñ ÔÖçÙ Ô Ò ÙÛÆ Ì Ù ÛªØ. ÜÛæ Ö ¾ ` ÌÔ ÓÌ- ØØÔÌ ÛÖ Ì É Û Ñæ ÑÖ Ôæ Ô ÌÒâ ÞÌ Û Ì Ù ÛªØ ÖÜ ØÖÓ ˇÌçÌÛ ÌÆÔ ÌåÔ ÔªÙ ( ØÆ Ó ÛÖ Ö ÖåÖ ÌåÔ çùñöòö ÛÖÔ Ì ÉÆÛ ) Ñ ÙÌ Ñ Óå ÌØå ÛàÙ Ô Ó âþìû Ì Ù ÛªØ æ ÙÜÔÌ ÉÆÛÌÚ. æ àú ØÖÌå æò ÜÛÆ ÌåÔ ÓåÓÌÛØ. ÓÖÔ Ñª ÒçÙ ÌåÔ Ö Ì Ù ØÆÑÛÖØ Ú, åûìø Û ÒÌàÝÖØÌå.»æÔÖ ÛæÛÌ ˇ ÌåÞ Ô ÌÕ - Ý Ô ÙÛÌå Ö Û Ó Û ª ÌÚ, ÌÔØ ˇ ÓÌ àôæû Ô ÔÌØ å ÓÌ Û Ô Ì ÆÔÖ- Ö ÛÖÜ Ì Ù ØÆÑÛÖØ. åó ÉâÉ ÖÚ æ Û Ô ÌÕÆÒÌ ß Û Ú Ì Ù Û Ø Ö - ÝÜ ªÚ ˇ âé ÔÌ Ñ Ö Ó ÙˇæÚ ÛÖÜ. ìùûì ÖÜ ˇ âó ÔÌ ÑÆ Ö ÛÆÕ ÙÛ ÒÌàÝÖØÌå ÓÌ ÖÛâÒÌÙÓ Ô åôìû Ö ÖÛ ÑæÛÌØ ÙÜ ÑÖ ÔàÔå. Ú ÛÖ ÒÆÉÖÜÔ Ü æß ÛÖÜÚ Ö ÑÜÉÌØÔØÔÛÌÚ åûìø ÛÖ Ì ÖÔæÚ æû ˇ ÉØÖÜÔ ÖÜÒÌ Æ ÑÆ Ö Ö ÙÜ- ÔÆÔˇØà Öå Ó Ú ÙÌ Ó Ì ÖÞª çùñö- Ò æ àú ÜÛª ÖÜ ÖçÓÌ. ÛØØ ÛÖ ÙÞÌÛ Ñæ ÔâÑ ÖÛÖ, Ûå Ìå ÓÌ: ÛÖ Þ ÖçÓÖØ ÌåÔ - Ø åû ÛÖ ÙªÓÌØ. `Û ÌÑ ÌÛå ÛÖÜ 60 Ù âô ÙÝÜÑÛ ÑÆ ÌÓÆÛÖ ÒÌàÝÖØÌåÖ, Ó ÑÖ âò ÙˇÆÔÌÛ Ô Û Ô ÑÖÜÓ Æ ÑÆÛ ÙÑÒ Øæ. ÜØå Ì ÔÌÜØ ÙÓâÔ Ñ ÉÒâ Ì ÑÆ Ö ÖÔ ÑçØ Ö Ö Ö ÖåÖÚ ÔÛ Ò ÓÉÆÔÌÛ Û Ô Ô ÙÜÞå Û Ú Ñ Ù Ìç Ì Ô Û Ô Ñ ˇ ÙÜÞÆÙÌ. - `Ü ÔØÓ ÌÙ Ö ÔåÚ, ÙªÓÌØ ØàÛÖÓ Ô Æ ªØ ÛÖÔ Ó Ùˇæ ÓÖÜ ÒÒÆ Ì Ì ª Ö Û Óå Ú ÌÔ ÌåÞÌ Þ ØÛÖÔÖÓåÙÓ Û, ÓÌ ÒªØàÙÌ ÙÌ ÑâØÓ Û... ÓâÙàÚ âé ÒÌ æ Û Ô ÛÙâ ÛÖÜ âô ÓÌ ÆÒÖ Ó ÙÖçØ ÓÌ ÑâØÓ Û.»ÌÛÆ æ 1 ÓªÔ ÑØ ÉØÚ ÙÌ Ñ ÛÆÓÌÙÛÖ ÒÌàÝÖØÌåÖ Ì Ô Ò ÓÉÆ- ÔÌÛ å ÙÑ Ôª ÓÌ Û Ô å ÑÖ ÌÒ Æ Ñ ÛÖÔ å Ö ÆÔÛØ. æû Ô ÜÛª ÜØå Ì ÜÛæÚ Û Ô Ñ ˇ ÙÜÞÆÙÌ ÆÒ É Æ ÖÔÛ Ú ÛÖ Ó ÙÖçØ ÓÌ Û ÑâØÓ Û æ Û Ô ÛÙâ ÛÖÜ. ÛÆ Ù Û Ô Ñª ÙçÓ ÛàÙ ÛÖ å Ö ÙÜÓÉ åôì Û Ô 1 ÛÖÜ Ì æóìôöü ÓªÔ Ù âô ÒªØÌÚ Ì É ÛØÔ ÒÌàÝÖØÌåÖ ÓÌ ÛÖÜÚ å ÖÜÚ ØàÛ à- Ô ÙÛâÚ, Ö æûì ÜØå Ì ÑÖ âò Ñ ÒâÌ ÓÌ Ôæ Ó ÙÛÖÔ ÔÌ Øæ ÑçØ Ö: - `Ü Þ Ø ÛªØ ÑçØ Ì! ÔÛ Ò Ó- ÉÆÔÖÓ àú ÜÕªˇ ÑÌ Ö... ßÓ ÙˇæÚý Ù Ú. ¾ ¾ `ˆ `» ÙÛ ÓÖÔ ÑÌ Ú Ì ØÌÜÔÌÚ ÛàÔ ÛÌÒÌÜÛ àô ÌÛàÔ Ô Ì ÑÔÜ ÖÜÔ ØÑàÚ ÖÛ Ö ÔˇØà ÖÚ Ô - ÓÌÙ ÙÛÖ ÙÜ ÔÖÒÖ ÛàÔ ØàÛÌÜÖ- ÔÛàÔ ÌÔ Ñ ÛÌ ÞÌ Û Øà- ÛÌ. ¾ ÔÖ Û ÑÌ Ú Ñ ÔÖÛ ÛÌÚ, ÑÖ ÔàÔ ÑÖÛ Û Ñ ˇàÚ Ñ Ö ÒÖÜ ÛÖÚ ÛàÔ ÙÜÔ Ùˇ Ó ÛàÔ Ì Ô ÌÕ ÙÖÜ ÔÌ ÛÜ ÓÌ Ô ÙÛ ÝÖØ Ì ÜÛ Ú Û Ô ÔÖÓÖ- Û Õ Ú.»Ì Û Ô Øà Û Ú ÌÕÌÒ ÓÌ Ô Ú ÛÌÞÔÖÒÖ Ú Û ÔÌ ÙÛÖ ÞÌ ÖÜ Ì ØÞÖÔÛ ÙÛÖ ÝàÚ Ñ Û Ì ÑÔÜ ÖÜÔ ÌØ ÛØ Ô ÖÛ Ö ˇ ÑÖ Ì ÞÖÜÔ ÓÌ ÒÜ ÛÌ- Ø ÙÜ Ì ÔÌ ÓÌ ÛÖÔ ÔˇØà Ö ÙÛÖÔ ÛÖÓÌ Û Ú ÔÖ Ù Ú Ñ Û Ú ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ Ú ÌÔ ÑÖÛÌØ. ÖÙÖÙÛ ÝÖØ Ú ÛÖÜ ÔˇØà- ÖÜ ÓÌ ÛÖÜÚ Þ Ó Û ÌÚ Ì ÞÖÜÔ ÓÌ àˇì Ñ Û ÖÒÜ.»Ì ÞØ ØÖÙÝ Û Ö Ì ÙÛ - ÓÖÔÌÚ ÙÛÌÜ Ô ÖÛ Ö ØÖÓÌÛà- ÖÚ ÝÒÖ ÖÚ, ÌØ ÖÞ Ò - ÛÖÜ Ì ÑÌÝ ÒÖÜ ÖÜ Ì Ô Ü ÌÜ ˇÜÔ Û Ú ÙÜÒÒÖ ÙÛ - ÑÌ Ú-ÔÖ Û ÑÌ Ú Ø ÕÌ Ú, Ì Ô Ö- ÒÜ ÓÌ ÒÜ ÛÌØÖÚ ÙÛÖÔ ÔˇØà - ÔÖ Ì ÑÌ Ý ÒÖ Ñ ÜÛÖ ÑØ - ÉàÚ ÛÖ ÒÖ Ö Ö ÔˇØà ÖÚ Ü Ì- ØÌ ÞÌ ÙÌ ÙÞÌ Ù ÓÌ Û Ü ÖÒÖ à. ¾ ÛÌÒÌÜÛ ÌÚ Ì ÑÖÔ ÙÌ Ú ÖÓàÚ ÛÖÜ Ì ÑÌÝ ÒÖÜ ÛàÔ ˇ - ÑàÔ Ì ÞÔÖÜÔ ÒÌ ÖÔ ÖÛ Ñ Û Ô ÒÖ Ö ÙÜÓÉ ÔÌ Ñ ÙÌ Ü- ÛÖÜ Ú. ÜÛÖÚ ÑØ ÉàÚ Ö Ø - ÖÔÛ Ú ÛÖÜÚ Ö Ì ÙÌ ÙÜÓ ÌØ - ÝÖØÌ Ú Ö Ö Ö ÌÚ Ì ÞÖÜÔ ÙÜÞÔ ÔˇØà ÔÖ Þ Ø ÑÛ Ø Ñ - Ô ÓÝ ÉÖÒ ØÖÑ ÒÖÜ ÔÌ Ñ Ò Õ Ñ ˇ ÜÓ ÙÓÖ. `ÜÔÌÞ ÛÌÙÛ ÖÜ Ü ÖÉ Ò- ÒÖÜÔ ÙÛÖÜÚ ˇ ÑÖÜÚ Ö Ì - ÑÔÜ ÖÜÔ ÖÛ Ö ˇ ÑÖ Ì Ô ÜÔ ÛÖÔ Ô Ø ÙÛÌÜ ÙÖÜÔ ÑÖ- Ó Ñ ÙÌ ÛÖÓÌ ÚÖ ÖÜ Ö ÔˇØà- Ö ÜÙÛÌØÖÜ Ô. Ì ÛÖ ÛÌÙÛ ÝÖ- ØÖÜ Ô Û ÞØ Ù ÌØ ÒÌ àô Û Ô ØÖÙÒ ß Û Ú ÛØÖÝ Ú ÛÖÜÚ, ÖÛ Ô ÜÛ ÌÔ Ì Ô ÌÜ ÑÖÒ ØÖÙÉ Ù. Ø Ó Û Ö ˇ - ÑÖ Ñ Û ÝÌØ Ô Ô ÖÒ Ü ÙÖÜÔ ÛÖ ÌÜ Ó ÛÖÜÚ Ì ÔÖàÔÛ Ú Û ÞØ Ù Ñ Ö ÖÜ ÌØ ÒÌ ÖÜ. Ò- ÒÖÛÌ Ò Ì Ì ÒÌÕ Ô Ô ÓÌÙ ÙÌ ÜÖ Û ÜÛÖ ÖÜ ÌØ Ì ÞÌ Û ÓÌ ÒÜ ÛÌØ ÖÙÖÛ Û ÛØÖÝ Ú. ¾ÜØ ÑÖÛ ÑÖ ÙÌ Ì Ø Ó Û - ÑÌ Ú ÖÑ Ó Ù ÌÚ Ñ Û ÝÌØ Ô Ô ÞØ Ù ÓÖ Ö ÙÖÜÔ ÛÖ Ñ Òà Ö àú Ñ Ò Ó Ñ Ô ÖÜÔ ÝØÖÜÛÖÞÜÓÖ ÖÜ Û Ô Þ Ó Ò ÙÌ Ì Ô ÖÞÌ Ö. ÖÒÒ Ø Ì Ó Û - ÝÖØàÔ ÛÌÙÛ ÖÜ Ü ÖÉ ÒÒÖÜÔ Ö Ì ÙÛ ÓÖÔÌÚ Û à Ö ÖÜ Ô ÜØ ÒÒ Ô, ÌÜ ÌÔ Ñ Ñ Ì Ì Ø - ÓÌ Ô, Ô Ò ÓÉ ÔÌ Û Ú ÉØ ÔÌ Ú à- ØÌÚ, Ò Ñ àóì Ô ÑÜ- Ø, Ö Þ Ñ Û ÑÖ Û. Ù Ú Ô Ò ÓÉ ÔÌ Ù ÌØÖ Û ` ÉÉ - ÛÖÑÜØ Ñ. ÒÌ Ýà- ÔÖ Ì ÑÖ ÔàÔ Ú: ÙÌ ÓÝ ÙÉ Û Ù Û Ô ÔˇØà Ô ÔàÛÌØÖÛ Û. ¾Ø ÙÓÌ Ô Ö ÜÛ Ó ØÛÜØÖÜ Ô ÖÛ Ö ˇ ÑÖ Ñ ÛÌ ÞÖÜÔ É ˇÜ ÛÌØÌÚ Ì ÔÔÖ ÌÚ Ñ Õ ÌÚ Ö àú ÛÖ Ùˇ Ó Û Ú Ñ ÖÙÜ Ô Ú Ñ ÖÛ Ô ÜÛ ÌÔ Ö ÌÛ Ñ ØÖÉ ÔÖÜÔ ÙÌ Ì Ô Ì ÖÚ ÌØ Ú Ì Ô Ú. ¾Û Ô, ÒÖ ÖÔ, Ö ÌØÌÜÔ ÛÌ Ú ÛÖÜÚ Ì ˇÌÙ Ô Ì Ô Ñ ˇ ÑÖÔ ÛÖ ÌÑÛÌ ÒÌ- Ù Ô ÓÌ ÌØ ÙÙ ØÖˇÜÓ ØÖ- ÑÌ ÓÌ ÔÖÜ ÓÌÛ Ô ÖÒ Ü ÙÖÜÔ Û Ò ÞÖÜ ÛÖÜÚ. ÒÌ ÖÔÛ Ú ÖÓàÚ ÖÛ Ö ÒÒÖÚ ˇ ÑÖÚ ÖÜ ÌÑÛÌ ÒÌÙÌ ÛÖ Ö Ñ ˇ ÑÖÔ Ì Ò ÉÌ Ó Ö Ò ÞÛ Ø ÙÛ Ò ÞÖÜ ØÔÖÜ ÔÛ Û Ñ ÛÖÜÚ Ñ ØÖÉ ÔÖÜÔ ÙÌ ÌØ Ì Ô Ú. ÜÛÖÞØÖÔ ÖÓàÚ Ñ ÌÑÌ ÔÖÚ ÖÜ ØÌ ÛÖ Ö Ò ÞÛ Ø ÙÛÖ ÌÜ Ó ØÔÖÜ ÔÛ Ô Ô ÛÖ ÌÜÛÌ ÓÌ ÞØ Ú ÖÛÖÜ Ö ÌØÌÜÔ ÛÌ Ú à- ÙÖÜÔ ÛÖ Ö Ñ ÙÛÖ Ò ÔÖ ÛÖÜ. ÒÌ ÖÔ ÖÑ Ó Ù ÌÚ Ì Ì - Õ Ô ÖÛ Ö Þ Ó Û ÌÚ Ó ÓÖÜ - ÔÛ Ö ÖÛÌÒÌÙÓ Û Ñ Ö ÛÖÔ ÔˇØà Ö, Ø Ñ Ó ÛÖÜÔ Ø ÕÌ Ú ÖÜ ÌÔ Ü ØÌÛÖÜ Ô ÛÖ ÙÛÖÞÖ ÛÖÜÚ ÌÔà Ö Ì ÞÛ Ñ Ô Ö ÌÝÌÜØÌÛ ÑÖ ÙÛ ÒÜ Ù ØÖ- ÉÒ Ó ÛàÔ ÙÌ ÙÞÌ Ù ÓÌ ÛØ ÞØÖÔ. Ù Ú Ì Þ Ô Û ÜÔ - ÛÖÛ Û Ô Ó ÓÖÜ ÔÛ ÓÌ Ñ ˇÌ ÒÌ ÛÖÓÌ ØÌ Ö,Û ÛÖÜÚ Ì Ì ÞÔ Ô. ØÖÑÌ ÓÌ ÔÖÜ, ÒÖ ÖÔ, Ô É - ÒÖÜÔ Ì Ô Ý ÙÛ Ñ Ö Ì Ô Ùà- Ò Ô ÌÓ ÖÜÔ ÙÛÖ ÙÛÖÓ ÛÖÜÚ ÔÌØÖ, ÛÖ Ö Ö Ö ÙÛ ÙÜÔÌ ÞÌ ÖÞÌÛÌÜ ÖÜÔ ÙÛÖ ÙàÒ Ô. Û ÜÛÖÔ ÛÖÔ ÛØÖ Ö ÛÖ Ý ÙÛ Ñ É ÔÌ Ö ÛÖ ÙàÒ Ô Ñ ÛÖ ÖÒ ÓÉ ÔÖÜÔ ÌØ Ù ÙÛÖ. ÒÒÖÛÌ Ò ˇ ÒÜÑÖ Þ Ó - Û ÌÚ ÑÖÔ ÖÜÔ ÑÒ Ì - ÔÛØàÔ ÓÌÛ ÛØÌ ÖÔÛ Ú Û ÙÌ ÑÖÔÛ, àùûì Ô ÌÕÖÜ ÌÛÌØà- ÔÖÜÔ Ó ÑØÖÛÌØ à. ØÖ- ÙˇÌ ÛàÚ Ñ Ì ÔÔÖ Û Ú ÙÜÔÌØ- Ù Ú ÌÔÜ ØÞÌ ÙÛÖÜÚ ˇ - ÑÖÜÚ. `Ì ÙÜÔÌØ Ù Ñ ÙÜÔÛÖ- Ô ÙÓÌ ÔÖ Ì Ô ÜÔ ÛÖÔ ÓÌÌ Ô ÙÞÖ Ô Ô ÛØ É ÕÖÜÔ Û Ô ÛØÖÝ ÛÖÜÚ ÑÖÔÛ ÛÖÜÚ. ˇÖÒÖÜ Ù - Ô Ö ÌÔ Ì Ô Ñ ÛÖ Ì ÖÔÖÚ Û Ú Ì ÑÖ ÔàÔ Ú-ÙÜÔÖÓ Ò Ú ÓÌÛ - ÕÜ ÛàÔ ÖØ ÒàÔ. ¾ ÔÙÛ Ô ˇÌàØÌ Û Ì Ô Ú Ö ÛÖÜÚ ÑÜØ ÖÛÌØÖÜÚ ÌÑ ØÖ- Ùà ÖÜÚ Û Ú ÔˇØà Ô Ú ÌÜÝÜ- Ú. ÌÔ Ó ÖØÖÜ ÓÌ ÖÓàÚ Ô Ø ÉÒÌ ßÖÜÓÌ ÛÖ Ì ÖÔÖÚ ÖÛ Ü ØÞÖÜÔ Þ Ó Û ÌÚ ÖÜ Ó ÖØÖÜ Ô Ô ÖÓÔ ÓÖÔÌÜ ÙÖÜÔ Ó ÙÌ Ø Ö Ø ˇÓÖÜ Ú Ô Ó ˇÖÜÔ Û ÔÖ Ó Û Ñ ÒàÙÙ. ÙÛÖ ÞÌ ÜÛ ÖÛÌÒÖÜ Ô ÛØ Ô Ö Ì Õ ÖÛ ÌÜÝÜ ÌÔ ÖÛÌÒÌ ÖÑÒÌ ÙÛ ÑÖ Ôà- Ø ÙÓ ÛÖÜ ÔˇØà ÖÜ. ¾ Ì ÓÖÔÌÚ Ì Ñ Ò ÑÛÖ ØÑàÚ Ô Ñ ÒÜ ÛÖÜÔ Ñ ÔÌ - ÌÚ Ñ ÔÖÛ ÛÌÚ ÛàÔ ˇ ÑàÔ ÖÜ ÜÕ ÔÖÜÔ Û ÖÙÖÙÛ ÙÜ Ì - ÔÌ Ú ÛÖÜÚ ÓÌ ÛÖ ÔˇØà ÔÖ Ì ÖÚ. ÌÓ ÛÖ ÖÓàÚ Ì Ô Ô Ò ÓÉ ÔÖÜÓÌ Ü Öß Ó Ú ÖÛ ÖÒ ÜÛ Û ÌØÌÜÔ Û Ñ Ì Ö- ÓÌ Ô ØÖÑÜ ÛÖÜÔ Ö ÛÌÙÛ ÖÜ Ø Ó ÛÖ Ö ÖÜ ÔÛ ÙÌ ÌØ - ÙÛ Ø ÑÖÜ Ú ÞàØÖÜÚ Ñ Ñ Ûà Ö ÙÜ ÑÌÑØ ÓÌ ÔÌÚ ÙÜÔˇ ÑÌÚ. ÜÛÖ ÖÛ Ì Ô ÛØÖÓÌØ Ü ÙÑÖÒÖ Ô ÖÞ ÔÌ Ý ÑÛÖ Ô Ñ Û Ø ÝÖÜ Ô ÖÒÌÚ ÜÛÌ Ú Ö Ø Û Ø ÙÌ Ú ÙÛÖ ÝÜÙ ÑÖ ÛÖÜÚ ÌØ É ÒÒÖÔ. ÔÛàÚ ÛÖ ÙÛÖ - ÞÌ Ö ÖÜ Ì ÉÌÉ àôöüô Ö Ì- ÙÛ ÓÖÔÌÚ Ì Ô ÖÛ ÖÒÖ Ö ˇ ÑÖ ÌÔ Ì ÞÖÜÔ Û Ú ÌÚ Ì ÖÙÌ Ú ÙÛ ÝÖØ ÛÌÙÛ. Ø Ü ØÞÌ Ó ÖØ ÙÓÌ Ô - ÝÖØÖ Ö Ù.¾ÓàÚ Ñ ÙÛÖÜÚ ÔˇØà ÖÜÚ Ì ÙÜÓÉ ÔÌ ÛÖ Ö;¾ÒÖ Ö ÔˇØà Ö ÌÓÝ Ô - ÖÜÔ ÛÖÔ Ö É ˇÓÖ Ì ÛÜÞ Ú ÙÛ Ú ÝÖØÌÚ ÖÑ Ó Ù ÌÚ ÖÜ Ü ÖÉ ÒÒÖÔÛ ; ÝÖØÖ Ö - Ù àú ØÖÚ Ì Ô Þ Ø ÙÓ Ì Ô Û ÒÌ ÔÛÖ Þ Ø ÑÛ Ø Ì ÖÒÖÜÚ ÛÖÜÚ ÌÑ ØÖÙà ÖÜÚ ÛÖÜ à ÑÖÜ É Ù ÒÌ ÖÜ ÑÖÓ Ñ ÛÖÔ Ô- ˇØà Ö. Ú Ó Ò ÙÓÖÔÖÜ ÓÌ ÖÛ Ö ÒÖÜØ Ò ÙÓÖÚ Ñ ÝÖØÌÛ - ÑÖÛ Û ÙÜÓÉ ÒÒÖÜÔ Ñ ˇÖØ ÙÛ - Ñ ÙÛ Ô ÖÓÖØÝ Û Ú ÝÜ Ù Ú Ñ ÖÛÌ ÌÔ ÖÛÌ ÒÌÙÌ ÌÓ Ö Ö Ô ÛÜÕ Ú Ñ ØÖÖ ÖÜ. ÔÛ - ˇÌ ÛàÚ ÙÛ ˇ ÑÌ Ñ Ø ÖÚ Ø Ö- ÔÛ Ú ÌÝÌÜØÌÛ ÑÖÛ Û Ú Ñ ÌÕÌ - Ò Õ Ú. Ô Ñ Û ÑÒÌ Ö ÙÌÉ ÙÓÖÚ, ØÖÚ Û à Ñ ˇàÚ Ñ Õ Ö Ö Ù ÛàÔ Ñ ÔÖÛ ÛàÔ ÛÖÜÚ Ô ÓÝ ÉÖÒ Ó ÖØÖÜ Ô Ô Ö ÙÖÜÔ ÙÌ ÔÌ Ì ÛÌÜ Ó Û Ñ ÙÌ ÌØÌÛ Øà Ô ÛÜÕ ÛÖ ÔˇØà ÔÖ Ì ÔÖÚ. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 Γιατί; Με πολλά ερωτηματικά θα κάνουμε μόνο τρεις ερωτήσεις προς τους αρμόδιους του Δήμου: Γιατί κατέβηκε το πανό που ενημέρωνε για την εθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών «Κοινωνική Σταυροφορία» Περιστερίου; Το πανό του συγκεκριμένου Συλλόγου που έχει μια σπουδαία κοινωνική προσφορά σας ενόχλησε; Σ αυτό βρήκατε να εφαρμόσετε τους νόμους και τις διατάξεις; Μ.Μπ. Είναι τουλάχιστον περίεργο όσο και... απαράδεκτο Ζητήσαμε πριν λίγο καιρό να υπάρξει ενημέρωση για το θέμα του υποσιτισμού των μαθητών στα σχολεία της πόλης μας, θέμα για το οποίο έχουμε αναφερθεί με παλαιότερο δημοσίευμά μας, από εκπρόσωπο φορέα που ανήκει στην εκπαιδευτική κοινότητα του Περιστερίου. Λάβαμε, όμως, την απάντηση ότι αυτά είναι προσωπικά δεδομένα και να αναμένουμε... ένα μήνα για να έχουμε κάποια ενημέρωση. Όμως, μόλις πριν λίγες ημέρες, και αρκετά μετά από το δικό μας κάλεσμα, είδαμε πως για το θέμα μίλησε και τοποθετήθηκε σε πρωινή εκπομπή ιδιωτικού καναλιού!!! Και ερωτούμε: Γιατί δέχθηκε να δημοσιοποιήσει εκεί τα «προσωπικά δεδομένα», κατά τη δική του δήλωση, και όχι στην εφημερίδα μας; Αναμένουμε την τοποθέτησή του. Μ.Μπ. Να πάρει πίσω την εισήγηση Ένωση Συλλόγων Γονέων Περιστερίου καλεί, Η σε όλους τους τόνους και με κάθε τρόπο, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας να πάρει πίσω την «απαράδεκτη», όπως τονίζει, εισήγηση για νέες καταργήσεις-υποβιβασμούς και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων στο Περιστέρι. «Θα δημιουργηθούν προβλήματα. Απορρίπτουμε από θέση αρχής τη λογική που θέλει την παιδεία στο ζύγι, σε μια λογιστική σχέση κόστουςκέρδους» επισημαίνουν. Στεκόμαστε δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα στο αίτημά της. Και σημειώνουμε ότι ο ίδιος σχεδιασμός θα προχωρήσει και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Απαιτείται όχι μόνο έκφραση της αντίθεσης στο σχεδιασμό αυτό... αλλά και μαζική κινητοποίηση και αντίδραση στη νέα επίθεση που δέχεται η δημόσια παιδεία. Μ.Μπ. ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΩΝΟΣ... Έτσι όπως τα... απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός της εφημερίδας μας, έμοιαζαν σαν... ξεχασμένα από καιρό. Όπου κι αν γυρίσαμε το μάτι στην οδό Αρίστωνος, που ευρίσκεται ακριβώς δίπλα από την μάντρα του Κοιμητηρίου του Αγίου Βασιλείου, παντού σκουπίδια. Κάποιοι μάλιστα δεν «σούταραν σωστά» και οι σακούλες βρέθηκαν έξω από τους κάδους και... κει έμειναν... Έμειναν πεταμένα σ ένα οικόπεδο, που αν συνεχιστεί η κατάσταση πολύ γρήγορα θα μετατραπεί σε χωματερή, έμειναν πεταμένα κάτω από κάποια δέντρα, δίπλα ακριβώς από το Γυμναστήριο Μπόθου, κοντά στη μάντρα του Κοιμητηρίου και... «ταξιδεύουν» με τον αέρα από το ένα σημείο του δρόμου στο άλλο. Ναι, είναι γνωστό ότι όποιος προλαβαίνει πετάει σκουπίδια παντού. Άρα είναι ευθύνη και των δημοτών να κρατούν τη γειτονιά τους καθαρή. Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι που εργάζονται στην καθαριότητα του Δήμου από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί δίνουν καθημερινή μάχη με την αποκομιδή των σκουπιδιών. Το ερώτημα όμως είναι ένα: - Γιατί δεν βλέπουμε παντού τους ίδιους ρυθμούς καθαριότητας; Χρ.Αντ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΣ!!! Και ρωτούσε με έκδηλο το άγχος ο ραδιοφωνικός παρουσιαστής τον αυτόπτη ρεπόρτερ, στη διαδήλωση της προηγούμενης Πέμπτης! «Τελικά, οι τέσσερις (!!!) διαφορετικές πορείες, έγινα μία μπρος απ τη Βουλή(;) ή παρήλασε η κάθε μία χωριστά;» Κι ο πτωχός πλην... τίμιος ρεπόρτερ απαντούσε αμήχανα: «Απ ό,τι διακρίνω, το ΠΑΜΕ παρήλασε χωριστά, όπως και οι λοιπές δυνάμεις με ΣΥΡΙΖΑ και ακολούθησαν τα μπλοκ των ομοσπονδιών εργατοϋπαλλήλων»!!! Αμ, έτσι, ΔΕΝ παίρνεται η πόλη αδέλφια!!! Όταν οι Τράπεζες ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ για να γίνουν ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ, όταν οι βιομηχανίες αλληλοεξαγοράζονται για να γίνουν ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ, παρά τις όποιες φαινομενικές διαφορές τους, ΕΜΕΙΣ; Γινόμαστε ΠΟΛΛΟΙ και...μικροι!!! Κι επιμένουμε ΠΑΡΑΛΟΓΑ σ αυτό, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ! Στο... ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ!!! ΕΙΜΑΣΤΕ ή όχι(;) ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΒΛΑΚΕΙΑΣ (κι όχι της... τύχης μας) ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΕΡΝΕΙ;;;; Μ.Κ. *** Υ.Γ. Διότι ως γνωστόν: «ΟΠΟΥ ΦΤΩΧΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ» λέει το ρητό, κι όχι... «ΟΠΟΥ...ΛΕ- ΦΤΑΣ ΚΑΙ Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ»!!! Γιατί οι ΛΕΦΤΑΔΕΣ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΗ ΜΟΙ- ΡΑ ΤΟΥΣ, σ αντίθεση με εμάς τους φτωχούς, που απλώς... αποδεχόμαστε την όποια μοίρα...μας κερνάνε άλλοι!!! Μ.Κ. *** ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΦΙΛΟΥΣ του ΕΜΠΟΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ!!! Καλό μου Δ.Σ. «η... παρουσία σας» στην πρόσφατη απεργία, ΕΛΑΜΨΕ(!!!) δια της...απουσίας σας (!!!) στην τοπική αγορά!!! Και για να μην αδικήσω τον...ενα παρόντα ο οποίος «έψαχνε» γύρω στις 10 το πρωί, «να...βρει και τους...άλλους» (!!!) θα πω πως, ή ήταν «σίγουροι»(!!!) πως ΘΑ... ΑΠΕΡΓΗΣΟΥΝ ΟΟΟΛΟΙ οι συνάδελφοι, (κάτι που «όντως» έγινε... έως τις 10 π.μ.!!!) ή πως ήταν «πιο χρήσιμοι» ως προστιθέμενος αριθμός στην πορεία της Αθήνας, απ ό,τι, να βγαίναμε με το χωνί στον πεζόδρομο και τις άλλες εμπορικές πιάτσες, και να παροτρύναμε τους συναδέλφους ΝΑ... ΑΝΤΕΧΑΝ έως τις 2 μ.μ. τουλάχιστον!!! Για να μην πω, πως θαταν απείρως χρησιμότερο, ΝΑ ΠΕΙΘΑΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ (της ημέρας που είχε ορισθεί ως ΑΠΕΡΓΙΑ) ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΑΝΑΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥΣ, από τα ανοιχτά (απεργοσπάστες) μαγαζιά, αλλά, «ΝΑ ΤΟΥΣ... ΜΑΡΚΑΡΑΝ» και να ΜΗΝ πήγαιναν στους... ανοίξαντες «γύπες», ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ή... ΜΕΘΕΠΟΜΕΝΗ!!! Να δεις! Θα έκλειναν στην ερχόμενη οσονούπω απεργία(;) ή ΔΕΝ θα έκλειναν!!! Αλλά είπαμε: ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ, μηδέ και της...»ριζοσπαστικής» (σε ιδέες!!!) αριστεράς, ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΕ να οργανώσει ένα ενεργό, και ΔΙΚΑΙΟ, και ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ!!! Με συνειδητοποιημένους πολίτες, που οι ίδιοι ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ, ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ, αλλά και ΝΑ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΔΙ-ΚΑΙ-Ω-ΣΥ-ΝΗ!!! Μ.Κ. *** ΜΟΥ ΒΓΑΖΕΤΕ ΑΘΕΛΑ ΣΑΣ... ΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΕΤΣΙ» ΜΟΥ!!! Κι απ την άλλη! Όταν ακούω «συναδέλφους» να λένε: «Μακάκες! Κλείσαμε εμείς, και...ο Χ έμπορας - κοράκι - νεκροθάφτης(!!!) ΕΚΑΝΕ...ΤΑΜΕΙΟ!!!» μου γυρίζουν τ άντερα!!! Τι εννοείτε ρε (καμένα) βούρλα όταν λέτε: «ΕΚΑΝΕ ΤΑΜΕΙΟ»;;; Πως έριξε στο συρτάρι του 100; 200; 300 ευρώ; Ε... και λοιπόν; Σώθηκε; Νιώθετε ριγμένοι; Αισθάνεστε κορόιδα; ΑΝ είναι να παραφυλάτε με σβηστά τα φώτα, πίσω απ τις βιτρίνες σας, πότε(;) θα περάσει το... «περίπολο» των συναδέλφων για ν ανοίξετε; Χέσε μέσα! ΑΝ είναι να χαζοκρύβεστε «τσεκάροντας» ενώ πίνετε δήθεν αμέριμνοι το καφεδάκι σας, για τον...»αλλον ΕΝΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΕ» για να δώσετε το άλλοθι στον εαυτό σας να γίνετε κι εσείς... «κοράκι», καλύτερα ΝΑ ΜΕΝΕΤΕ ΑΝΟΙΧΤΟΙ!!! Τουλάχιστον ΜΗΝ κοροϊδεύετε τον ίδιο σας τον εαυτό! Αλλά, κι από την άλλη, ας μου δώσει κάποιος απ όσους φέρνουν σαν... επιχείρημα το ότι: «ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΕ! Και...ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ ΧΑΝΟΥΜΕ» (!!!) τη δική του πρόταση! ΟΚ. Με τις απεργίες ΔΕΝ βγαίνει τίποτε! (Αν και, ΜΕ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΚΕΡΔΗΘΗΚΑΝ τα οκτάωρα, τα πενθήμερα, οι άδειες, τα επιδόματα, οι συντάξεις... πριν το...μνημόσυνό μας και τόσα άλλα! Το να ψηφίζουν ΚΑΙ οι γυναίκες! Το να ψηφίζονται ΚΑΙ οι γυναίκες, το να έχουν άδειες τοκετού κλπ. κλπ.) Εσείς; Ποιό τρόπο προτείνετε ως αντίδραση; Γιατί ΔΕΝ ρίχνετε στο τραπέζι ΜΙΑ ΑΛΛΗ πιο αποτελεσματική ιδέα;;; Ποιός σας το απαγορεύει; Μάλλον, κανείς άλλος, εκτός από την μικροκαρμιριά σας και την μικροαδυδοσία σας!!! Για άλλη μια φορά ΜΕ ΒΓΑΖΕΤΕ ΑΠ ΤΑ ΡΟΥ- ΑΓΓΕΛΙΑ (συνέχεια στη σελίδα 6) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΑ- ΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΑΡΧΑΙΑ - ΝΕΑ - ΕΚΘΕΣΗ - ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ) ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΤΗΛ ΚΙΝ

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο 5 ος ΚΑΙ 14 ος (ΠΡΩΗΝ ΙΒΣΑ) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Τις νέες σύγχρονες και διαμορφωμένες εγκαταστάσεις όπως ορίζει ο κανονισμός, του 5ου και 14ου Παιδικού Σταθμού Περιστερίου (Χρυσανθέμων και Ανθέων) επισκέφθηκε ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Παχατουρίδης την Τρίτη 16 Οκτωβρίου, συνοδευόμενος από την Πρόεδρο Προσχολικής Αγωγής κ. Ξένη Κορόγιαννη και την Διευθύντρια των Παιδικών Σταθμών κ. Αγγελική Διονυσοπούλου, με σκοπό να δουν και να θαυμάσουν «ιδίοις όμμασι» τους ανακαινισμένους χώρους του Παιδικού Σταθμού που παρέχει απόλυτη ασφάλεια και κατάλληλο περιβάλλον στα μικρά παιδιά της Περιστεριώτικης κοινωνίας. Ο κ. Ανδρέας Παχατουρίδης περιηγήθηκε στους νέους χώρους του Σταθμού υπό την ξενάγηση των Διευθυντριών κ. Κατερίνας Γκίκα και κ. Σοφίας Σαμπάνη, Ο δήμαρχος Α. Παχατουρίδης, η πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ Ξ. Κορόγιαννη και η Δ/ντρια των Παιδικών Σταθμών Α. Διονυσοπούλου και για το προσωπικό που εργάζεται σε ένα άψογο εργασιακό πλέον περιβάλλον δήλωσε και η Διευθύντρια του 5ου Παιδικού Σταθμού κ. Κατερίνα Γκίκα. «Ήρθαμε εδώ σήμερα» είπε ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, «για να δούμε το αποτέλεσμα μιας πολύ σκληρής δουλειάς, με μεράκι όμως και με πάθος που έγινε κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Όπως βλέπουμε εδώ έγινε ένα μικρό θαύμα! Παρουσιάζουμε δύο Παιδικούς Σταθμούς ανακαινισμένους με προέκταση για να φιλοξενούν με μεγάλη ασφάλεια περίπου 120 παιδιά. Εμείς κοιτάμε να απαντάμε στα προβλήματα της πόλης με πράξεις και με έργα. Αυτό το στολίδι όπως όλοι το αποκαλούν και κυρίως οι γονείς των μικρών παιδιών, μας κάνει όλους υπερήφανους. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με σεμνότητα και αποφασιστικότητα, με πάθος, με πράξεις και όχι με λόγια για το Περιστέρι που όλοι αγαπάμε και ιδιαίτερα για το καλύτερο κομμάτι της πόλης μας, -όπως έχω πει πολλές φορές- που είναι τα παιδιά και ως Δημοτική Αρχή έχουμε υποχρέωση να προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο». Δεν παρέλειψε βεβαίως να ευχαριστήσει και να συγχαρεί το προσωπικό των δύο Παιδικών Σταθμών που περιβάλλουν με αγάπη και στοργή τα παιδιά της πόλης, καθώς και τα Τεχνικά συνεργεία του Δήμου που μέσα στο καλοκαίρι δούλεψαν ακατάπαυστα για τις ανακαινίσεις και προεκτάσεις των χώρων, ώστε να είναι όλα έτοιμα την ώρα που έπρεπε. Το προσωπικό και οι Διευθύντριες των Βρεφονηπιακών Σταθμών Κατερίνα Γκίκα και Σοφία Σαμπάνη ευχαρίστησαν τον κ. Παχατουρίδη και τους συνεργάτες του για την αναβάθμιση των υποδομών στο κτίριο επί των οδών Χρυσανθέμων και Ανθέων, που εκτός από την καλύτερη φιλοξενία των παιδιών σε νέες εγκαταστάσεις, έδωσε τη δυνατότητα στον Δήμο Περιστερίου αναφέρθηκε στις πολύχρωμες, ευάερες και άριστα εξοπλισμένες αίθουσες οι οποίες είναι εξοπλισμένες με όλα τα απαραίτητα, συνομίλησε με τις μικρές και τους μικρούς φιλοξενούμενους, που υποδέχθηκαν το Δήμαρχο με χαρές και γέλια, και έπαιξε μαζί τους για αρκετή ώρα. «Έχουμε άριστη συνεργασία μεταξύ μας» είπε η Διευθύντρια του 14ου Παιδικού Σταθμού κ. Σοφία Σαμπάνη. «Εδώ είμαστε πάρα πολύ καλά και οι διαφορές από εκεί που ήμασταν ξεχωρίζουν όπως η μέρα από τη νύχτα... Και για να το πω ακόμη καλύτερα, είναι σαν να φύγαμε από το Ζεφύρι και εγκατασταθήκαμε στην Εκάλη...». Ευχαριστημένη και ικανοποιημένη από τις μεγάλες προς το καλύτερο αλλαγές, όχι μόνο για τα παιδιά αλλά Η Κ. Γκίκα, η Ξ. Κορόγιαννη, ο δήμαρχος Α. Παχατουρίδης, η Σ. Σαμπάνη και η Α. Διονυσοπούλου Την ικανοποίηση και τις ευχαριστίες τους εξέφρασαν οι γονείς να μειώσει το λειτουργικό κόστος από την μη καταβολή ενός μεγάλου ενοικίου. Μάλιστα, παρέδωσαν στον Δήμαρχο μια επιστολή που υπογράφουν οι γονείς και το προσωπικό, στην οποία υπογραμμίζονται οι ευρύχωρες, άνετες και καλαίσθητες αίθουσες με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, που δημιουργούν κατάλληλο χώρο για τη φιλοξενία των παιδιών τους και ένα άψογο εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζόμενους. Όσοι γονείς ήρθαν να πάρουν τα παιδιά τους την ώρα της επίσκεψης του Δημάρχου στους Παιδικούς Σταθμούς, δήλωσαν πως έχουν βρει πραγματικά αυτό που έλειπε για την ασφαλή φύλαξη των μικρών παιδιών τους και μάλιστα με τρόπο που θα... «ζήλευαν» ίσως και οι Ιδιωτικοί Σταθμοί. Το προσωπικό αξιόλογο, με ευαισθησία, όρεξη και μεράκι για δουλειά. Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι η συνλειτουργία των δύο Παιδικών Σταθμών, έδωσε παράλληλα την δυνατότητα στο Δήμο Περιστερίου να μειώσει το λειτουργικό κόστος από την μη καταβολή του ενός ενοικίου, όπως τονίστηκε από τους αρμόδιους του Δήμου.

5 Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» Με τις διατάξεις του άρθρου 138 του ν. 4052/ θεσμοθετήθηκε η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος με τίτλο «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας Συνταξιούχων» για την κάλυψη των αναγκών της κατ` οίκον φροντίδας συνταξιούχων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα υγείας ή αναπηρίας που καθιστούν δυσχερή την αυτόνομη διαβίωσή τους. Με τις διατάξεις του ίδιου νόμου ορίζεται, ότι για την υλοποίηση του προγράμματος το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνάπτει ειδικές συμβάσεις με Παρόχους, με τις οποίες αυτοί αναλαμβάνουν, έναντι καθορισμένης αμοιβής ανά ωφελούμενο, να παρέχουν υπηρεσίες κατ` οίκον βοήθειας στους δικαιούχους του προγράμματος. Με τις διατάξεις της Φ80000/ΟΙΚ.1611/1709/ (ΦΕΚ 2717/ τ. Β ) - Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, το ύψος χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο καθώς και η διαδικασία σύναψης σύμβασης παρακολούθησης και πληρωμής των παρόχων για τη λειτουργία του προγράμματος, κατ` οίκον φροντίδας συνταξιούχων. Κατόπιν των ανωτέρω το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνει ότι από 25/10/2012 θα δέχεται αιτήσεις Νομικών προσώπων/επιχειρήσεων για ένταξή τους στο Μητρώο Παρόχων και σύναψη σύμβασης για παροχή υπηρεσιών κατ οίκον φροντίδας στους δικαιούχους του εν λόγω προγράμματος. Η αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα υποβληθεί ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika. gr Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Παρόχους Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων). Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Με την αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου 2. Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους (ήτοι του έτους 2011) ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι νομίμως δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση. 3. Βιβλιάριο υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα (αντίγραφα σελίδας/ων με τα προσωπικά στοιχεία Συνταξιούχου) από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ του συνταξιούχου καθώς και Αριθμός Μητρώου φορέα συνταξιοδότησης. 4. Απόφαση συνταξιοδότησης ή πρόσφατο εκκαθαριστικό πληρωμής συντάξεων. 5. Πιστοποιητικό αναπηρίας σε ισχύ. Η ύπαρξη ποσοστού αναπηρίας μπορεί να προκύπτει: -είτε από πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (που έχει εκδοθεί για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο π.χ κοινωνικές παροχές ή φορολογικές απαλλαγές κ.λ.π), -είτε από απόφαση συνταξιοδότησης, εάν πρόκειται για συνταξιούχο λόγω αναπηρίας και στην απόφαση αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας. -είτε από αποφάσεις και γνωματεύσεις αρμοδίων οργάνων (Υγειονομικών Επιτροπών) που έχουν εκδοθεί πριν από την λειτουργία του ΚΕΠΑ και εξακολουθούν να ισχύουν. 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1985 στην οποία ο αιτών αναφέρει ότι διαβιώνει μόνος-η ή με άλλο πρόσωπο το οποίο επίσης πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι διαβιώνει με σύζυγο ή άλλο πρόσωπο πρέπει να προσκομίσει τα ίδια δικαιολογητικά για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας και του ατομικού εισοδήματός του. Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατοχύρωση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των ανάπηρων συνταξιούχων στην κατοικία τους, ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να αποφευχθεί η παραπομπή τους σε μονάδες κλειστής φροντίδας και να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού. ΑΜΕΣΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΖΗΤΑ Η ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων αλλά και την άμεση αποκατάσταση στην Κοινωνία των αδίκως και πέραν πάσης ηθικής και δεοντολογίας διασυρόμενων αιρετών της Αυτοδιοίκησης, ζητάνε με ψήφισμα τους οι ενεργοί και οι διατελέσαντες Δήμαρχοι από τον Πρωθυπουργό και την Δικαιοσύνη. Το ομόφωνο ψήφισμα υιοθετήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών του 4 ου FORUM ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗ- ΣΗΣ που έγινε στην ΑΙΓΙΝΑ στις 13 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή δεκάδων εν ενεργεία και των πρώην Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων της Αττικής. Συγκεκριμένα το ψήφισμα είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΜΑ Η Ένωση Δημάρχων Αττικής, με αφορμή τις περιβόητες λίστες οι οποίες κυκλοφορούν πέραν πάσης δεοντολογίας και ηθικής και στις οποίες αναφέρονται και αιρετοί της Αυτοδιοίκησης, ΖΗΤΑ ΑΜΕΣΑ από την Κυβέρνηση και τα αρμόδια Όργανα της, αλλά κυρίως από τη Δικαιοσύνη, να προχωρήσουν ταχύτατα σε όλους τους επιβαλλόμενους εξονυχιστικούς ελέγχους, να τιμωρήσει βαρύτατα και παραδειγματικά τους πραγματικά ενόχους, αλλά και να αποκαταστήσουν πλήρως στην Κοινωνία ανθρώπους με τεράστια κοινωνική προσφορά, που στιγματίζονται άδικα βάναυσα και σε πολλές περιπτώσεις ανεπανόρθωτα. Παραστάσεις «ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΕΣ» στο θέατρο «Ξυλοτεχνία» Η Πειραματική Θεατρική Σκηνή του Δήμου Περιστερίου «Ανδρέας Βαρούχας» παρουσιάζει το έργο του Αριστοφάνη «ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥ- ΣΕΣ» από τις 19 Οκτωβρίου έως 24 Νοεμβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ώρα 8:30 μ.μ. στο θέατρο «Ξυλοτεχνία» (Παρασκευοπούλου και Κ. Παλαμά, Περιστέρι). Διασκευή: Γιώργος Τασιόπουλος - Φάνης Κάσσιος. Μουσική: Κώστας Δάρας. Χορός: Ναταλία Φεντόροβα. Σκηνικά: Γιάννης Ματαράγκας. Βοηθός γεν. καθ.: Κατερίνα Βασιλειάδου. Σκηνοθεσία: Φάννης Κάσσιος. Είσοδος Ελεύθερη. Εκλογές του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ο Περιβαλλοντικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Περιστερίου διενεργεί εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου στο 3ο Γυμνάσιο Περιστερίου, Κύπρου και Ψαρών, ώρα 6-9 μ.μ. Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 29η Οκτωβρίου από την εφορευτική επιτροπή και στο τηλέφωνο Η εφορευτική επιτροπή απαρτίζεται από τους: Πουλιάση Αλέξη, Παναγάκη Κυριάκο και Εύη Καραγιάννη. Κινητοποίηση από 18 Δήμους της Αττικής για το θέμα μεταφοράς των μαθητών Παραμένει το αδιέξοδο Στην πλατεία Κλαυθμώνος συγκεντρώθηκαν το πρωί της Τρίτης 23 Οκτωβρίου μαθητές, γονείς και καθηγητές από 18 δήμους της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, αντιδρώντας στο θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Οι συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν πορεία μέχρι το υπουργείο Οικονομικών. Για να διευκολυνθεί, μάλιστα, η συμμετοχή τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση, το ΔΣ της ΟΛΜΕ κήρυξε τρίωρη στάση εργασίας στα σχολεία των συγκεκριμένων περιοχών. Άκαρπη, όμως, απέβη και η τρίτη κατά σειρά συνάντηση αντιπροσωπείας των δημάρχων με την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Επτά από τους 18 δημάρχους Ανατολικής και Δυτικής Αττικής -με επικεφαλής τον δήμαρχο Σαρωνικού Πέτρο Φιλίππου και με τη συμμετοχή του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Πάντζα- συναντήθηκαν με τον διευθυντή του πολιτικού γραφείου του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, στον οποίο επανέλαβαν το αίτημά τους για καταβολή 180 εκατ. ευρώ στους μεταφορείς των μαθητών σε όλη τη χώρα. Το υπουργείο Οικονομικών, από την πλευρά του, υποσχέθηκε εκ νέου ότι θα καταβάλει 140 εκατ. ευρώ και ότι θα συμπεριληφθεί σε σχέδιο νόμου του υπουργείου, ενώ στην προηγούμενη συνάντηση υπήρξε δέσμευση ότι η καταβολή των χρημάτων θα συμπεριλαμβανόταν στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κατατέθηκε την προηγούμενη Παρασκευή στη Βουλή. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα 40 εκατ. ευρώ, ο δ/ντης του κ. Στουρνάρα δήλωσε αναρμόδιος και παρέπεμψε δημάρχους, γονείς και μαθητές στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και συγκεκριμένα στον δ/ντη του πολιτικού γραφείου του αναπληρωτή υπ. Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, με τον οποίο και συναντήθηκαν στη συνέχεια. Ψυχαγωγικό πρόγραμμα «Κόκκινη κλωστή δεμένη» Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Περιστερίου, ξεκινάει για δεύτερη συνεχή χρονιά το εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα λέσχη παραμυθιού με τίτλο: «Κόκκινη κλωστή δεμένη». Η Αντιδήμαρχος και Επικεφαλής της Συντονιστικής Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μαίρη Τσιώτα - Μάρκου ενημερώνει τους δημότες ότι η πετυχημένη δράση αυτή συνεχίζεται και για τη φετινή χρονιά κάθε Σάββατο, ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. Η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 π.μ. Υπενθυμίζεται ότι η «Λέσχη Παραμυθιού» περιλαμβάνει: παρουσίαση - ανάλυση - δραματοποίηση παραμυθιού από παιδαγωγούς - εκπαιδευτές στο χώρο της Παιδικής Βιβλιοθήκης. Μπορούν οι γονείς όλες τις ημέρες να δηλώνουν τη συμμετοχή των παιδιών τους, τα οποία θα συνοδεύουν, στα τηλέφωνα της γραμματείας της Δημ. Βιβλιοθήκης & Ημέρες λειτουργίας Βιβλιοθήκης: Καθημερινά από 8π.μ έως 3μ.μ. και κάθε Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή από 5 μ.μ. έως 8 μ.μ. Αντίθετος στη διάθεση τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ζητά να καταστεί ανενεργή η διάταξη Ανενεργή πρέπει να παραμείνει, σύμφωνα με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) η αγορανομική διάταξη που προωθήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης σε σχέση με τη διαχείριση των τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας. Ο ΕΦΕΤ θεωρεί πως «η συγκεκριμένη αγορανομική διάταξη, αν ενεργοποιηθεί, θα μετατρέψει την χώρα σε χωματερή προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας και τους πολίτες-καταναλωτές σε πολίτες με τσαλακωμένη αξιοπρέπεια» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Γιάννης Μίχας επισήμανε: «Το υπουργείο πρέπει άμεσα να αναστείλει την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης διότι δεν εξυπηρετεί ούτε τους καταναλωτές ούτε την επιχειρηματικότητα». Υπενθυμίζεται ότι μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον ΕΦΕΤ την περασμένη Παρασκευή με την παρουσία των ενώσεων καταναλωτών, των επιχειρήσεων τροφίμων και των επιχειρήσεων λιανεμπορίου (Super Market), ο ΕΦΕΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη αγορανομική διάταξη πρέπει να παραμείνει ανενεργή διότι: * Δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων ούτε η τιμή πώλησής τους. * Υπάρχει κίνδυνος να βρούν ευκαιρία ορισμένοι επιτήδειοι (οι λιγότεροι ίσως) να γεμίσουν την αγορά με προϊόντα κακής ποιότητας. * Υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί αθέμιτος ανταγωνισμός με τις επιχειρήσεις που δεν θα διαθέτουν ληγμένα προϊόντα. * Είναι λάθος ο διαχωρισμός των πολιτών καταναλωτών σε δύο κατηγορίες. * Δεν έχει ολοκληρωθεί ο διάλογος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μετέχει ο ΕΦΕΤ. * Δεν υπάρχει έγκριση της αρμόδιας επιτροπής της Ε.Ε. για τις αγορανομικές διατάξεις. * Δεν προσδιορίζεται το ποσόστο που θα πωλούνται φθηνότερα τα συγκεκριμένα προϊόντα. * Είναι λάθος να ζητάμε από τους καταναλωτές να αγοράζουν ληγμένα τρόφιμα (αφού όλα τα τελευταία χρόνια τους εκπαιδεύαμε να προσέχουν τις ημερομηνίες λήξης και την ετικέτα). * Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της χώρας δεν είναι δυνατό να διασφαλίσουν τέτοιου είδους ελέγχους.

6 Σελίδα 6 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 Η Σωματική Κακοποίηση των Παιδιών Η παιδική σωματική κακοποίηση αναφέρεται στην άσκηση βίας στο σώμα του παιδιού, που προκαλεί πόνο ή και τραυματισμό, όπως χτύπημα με βέργα ή χέρι, χαστούκια, κλωτσιές, δαγκωνιές, τράβηγμα μαλλιών, κάψιμο με τσιγάρο, υποχρέωση του παιδιού να στέκεται σε επώδυνες καταστάσεις, κ.ά. Η ακραία σωματική κακοποίηση είναι συχνότερη από όσο γνωρίζουμε, ενώ η σωματική τιμωρία, που στη χώρα μας εξακολουθεί να αποτελεί αποδεκτή μέθοδο σωφρονισμού, μπορεί εύκολα να ξεφύγει από τον έλεγχο και να προκαλέσει τραυματισμούς, ιδιαιτέρως όταν ασκείται πίσω από κλειστές πόρτες. Σημάδια που θα πρέπει να εγείρουν υποψίες για κακοποίηση είναι (Πρεκατέ, 2008): ουλές, μελανιές ή εγκαύματα που έχουν ασυνήθιστα σχήματα και προδίδουν το αντικείμενο που τα προκάλεσε μελανιές σε σχήμα δακτύ- λων στο πρόσωπο ή άλλα σημεία του σώματος μελανιές, γδαρσίματα γύρω από το στόμα, κυρίως σε βρέφη, που υποδηλώνουν χορήγηση τροφής με τη βία αποφυγή του παιδιού να δείχνει σημεία του σώματός του (π.χ. όταν φορά μακριά μανίκια το καλοκαίρι, όταν δεν βγάζει τα χειμωνιάτικα γάντια του, κ.ά.) η επιθυμία να μην πάει στο σπίτι του, ο φόβος στην αναφορά ότι θα ειδοποιηθούν οι γονείς του το πέταγμα του παιδιού στο άγγιγμα κάποιου καθυστερημένη σωματική, συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη οι θλάσεις, επίσης, που (συνέχεια από τη σελ. 3) ΧΑ ΜΟΥ, και φαίνεται... ΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΕΤΣΙ» ΜΟΥ!!! Μ.Κ. *** ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ!!! έχουν μεγάλες πιθανότητες να προέρχονται από κακοποίηση είναι αυτές στα πλευρά, στο πρόσθιο οστό της κνήμης σε παιδιά που δεν περπατούν ακόμη, πολλαπλές κακώσεις στο κρανίο (Core-Info: Fractures in Children) Οι έμμεσες και μακροπρόθεσμες συνέπειες της σωματικής κακοποίησης εξαρτώνται από την ιδιοσυγκρασία του παιδιού, το βαθμό και το είδος της κακοποίησης. Αυτό που αξίζει να τονισθεί είναι ότι κανείς δεν ξεφεύγει από την παιδική σωματική κακοποίηση αλώβητος (Πρεκατέ, 2008). Από έρευνες έχει βρεθεί πως οι ενήλικες, που ως παιδιά είχαν κακοποιηθεί, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να παρουσιάσουν κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, αϋπνίες, σεξουαλικές δυσλειτουργίες, διατροφικές διαταραχές, χρόνιους πόνους, εξαρτήσεις από ουσίες, αναζήτηση επικίνδυνων καταστάσεων, που συντηρούν τα επίπεδα αδρεναλίνης τα οποία έχουν συνηθίσει, επικίνδυνη οδήγηση, αυτοκτονικές τάσεις και κακοποίηση των δικών τους παιδιών. Ο δράστης της σωματικής κακοποίησης αναγνωρίζεται από την αδιαφορία του για τα συναισθήματα του παιδιού, τις απόπειρές του να κρύψει ή να δικαιολογήσει τα τραύματα, τους υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς που του δίνει, την απώλεια της ψυχραιμίας του, τις εκρήξεις θυμού όταν κάτι δεν γίνεται όπως επιθυμεί. Η ψυχοθεραπεία είναι συχνά απαραίτητη, για να μπορέσουν τα θύματα της παιδικής κακοποίησης να συνεχίσουν τη ζωή τους πιο ισορροπημένα. Η φύση όμως της παιδικής κακοποίησης είναι τέτοια που, δυστυχώς, τα θύματα οδηγούνται σε άρνηση ή ελαχιστοποίηση του συμβάντος και δεν αναζητούν την ωφέλεια μέσα από αυτή την οδό. Κρίνεται, λοιπόν επείγουσα η ανάγκη εισαγωγής της ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής στα σχολεία, για την αποτροπή της διαιώνισης αυτής της κοινωνικής μάστιγας. Ειρήνη Νίτη (Δασκάλα στην Ειδική Αγωγή) Λοιπόν συντρόφια και λοιπαί δυνάμεις! Την επόμενη φορά που θα προκύψει απεργία, «ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ» (sic) ΑΝ ΔΕΝ προηγηθεί ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙ- ΝΟΥ, πάνω στο θέμα που σας προανέφερα! ΟΧΙ ΜΟΝΟ να μην κατέβουν για ψώνια ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ να γυρίσουν την πλάτη στους «ανοιχτούς» γύπες(!!!), αλλά... και «ΝΑ ΤΟΥΣ... ΜΑΡΚΑΡΟΥΝ» γυρίζοντάς τους την πλάτη ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ, έως ότου καταλάβουν, πως ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΕΣ! (Εκτός αν ΕΤΣΙ, στηρίζουν... τους ομοίους τους!). Μπας και μάθουμε επιτέλους να φερόμαστε ΣΑΝ ΣΥΝΟΛΟ, κι όχι... κατά μόνας, κι ο... σώζων εαυτόν σωθήτο!!! ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ σε ρόλο... κακιάς πεθεράς!!! Και πως μου πάει αυτός ο ρόλος...δεν λέγεται!!! «ΓΙΝΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΑΚΙ ΜΟΥ» ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς, αλλά εγώ εάν μία ημέρα δεν πάω για δουλειά δεν παίρνω μεροκάματο. Ο πρωθυπουργός μας, να τον έχει καλά η Μέρκελ, επί τέσσερις μήνες δεν έχει πατήσει το πόδι του στη Βουλή. Πήγε μόνο μια φορά, διάβασε τις προγραμματικές δηλώσεις, που συμφώνησαν με το Βενιζέλο και τον Κουβέλη και δεν ξαναπάτησε το ποδαράκι του. Δεν θέλω να σχολιάσω τις προγραμματικές τους συμφωνίες, που οι ίδιοι τις έκαναν κουρελόχαρτο, την απουσία του πρωθυπουργού από τη Βουλή σχολιάζω. Λείπει τέσσερις μήνες από τη Βουλή και το μεροκάματο, μεροκάματο στο ακέραιο. Και μου το έλεγε η μάνα μου «γίνε πρωθυπουργός παιδάκι μου» είναι σίγουρη δουλειά με καλό μεροκάματο. ΤΟΝΙ ΓΟΥΩΚΕΡ Οι κολαούζοι του όμως, που βγαίνουν στην τηλεόραση υποστηρίζουν με ιδιαίτερο φανατισμό, ότι ο πρωθυπουργός δεν πατάει στη Βουλή, γιατί έχει άλλα πράγματα πιο ενδιαφέροντα να ασχοληθεί. Γυρίζει από χώρα σε χώρα, Τόνι Γουώκερ έχει γίνει, και όπου βρεθεί και όπου σταθεί μιλάει με νοσταλγία για την πατρίδα του και τους ομογενείς κατοίκους της. Τους Έλληνες, τους τόσο συμπαθείς κουρελιάρηδες της Ευρώπης. Αμ το άλλο. Δίνει και συνεντεύξεις σε ξένες εφημερίδες και περιοδικά για τον «χόμο σάπιενς» τον Έλληνα, που τα ΜΑΤ του κ. Δένδια τον έχουν σαπίσει στο ξύλο, όταν διαμαρτύρεται. Σε μια τελευταία συνέντευξη που έδωσε και απευθύνονταν στους συμμετέχοντες στο Γιούρογκρουπ, τους ζήτησε να δώσουν λίγο αέρα για την ελληνική οικονομία. Και του έδωσαν αέρα κοπανιστό γαρνιρισμένο με τη συμπάθεια της κ. Μέρκελ. ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ. ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΒΟ. Πριν φύγει ο Σαμαράς για το Γιούρογκρουπ διαγγέλθηκε με τον λαό του. Πήρε εκείνο το γνωστό του ύφος, το αισιόδοξο, το κλαψουρέ. Κάτι σαν μοιρολογίστρα μανιάτισσα όταν έχει πιάσει δουλειά. Αισιόδοξος σας λέω, όσο και αν δεν το πιστεύετε και κρυφογελάτε. Είπε «σκέφτομαι τον κόσμο που υποφέρει και είμαι μαζί του. Περνάμε συντρόφια τον τελευταίο κάβο, κρατηθείτε». Και τότε πήρα μια ανάσα, με τόνωσε. Είναι μαζί μου ο κακομοίρης και κάποια στιγμή περιμένω, ελπίζω, να έρθει να πάρει τους λογαριασμούς μου για να τους πληρώσει, την εφορία, τα χαράτσια... Ε, μην ξεχάσεις να διορθώσεις και το ΕΣΥ που γκρέμισε ο Λοβέρδος και τώρα εσείς πουλάτε και τα τούβλα για να το αποτελειώσετε. ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΑΒΟ ΒΡΗΚΑΜΕ ΣΕ ΥΦΑΛΟ Πήγε ο Σαμαράς λοιπόν στο Γιούρογκρουπ, ήρθε από το Γιούρογκρουπ, το υφάκι του το ίδιο αισιόδοξο. Αυτό το κλαψουρέ που λέγαμε. Μας ενημέρωσε όμως, ότι μας έφερε τη συμπάθεια όλων των φίλων του που συμμετείχαν στο Γιούρογκρουπ. Αφού στις αποσκευές του φόρτωσε τόση συμπάθεια, που του έκαναν ιδιαίτερη χρέωση για το υπέρβαρο των αποσκευών του στο αεροδρόμιο. Συμπάθεια και ευχές μας έφερε, χρήμα όμως αργότερα. Εκεί σκαλώσαμε και αυτό για να περάσουμε τον κάβο που μας υποσχέθηκε. Το γκουπ που ακούσατε ήταν γιατί βρήκαμε σε ύφαλο. Η ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΣΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΗ Δεν ξέρω εάν παρατηρήσατε που η Χρυσή Αυγή τελευταία λανσάρει την κουκούλα στα αξεσουάρ του καλού Χρυσαυγίτη. Φοράνε τα μαύρα τους μπλουζάκια που γράφουν Χρυσή Αυγή, φοράνε την κουκούλα και όταν ξεμοναχιάζουν κανένα μετανάστη τον σαπίζουν στο ξύλο. Αφού εξασφαλίσουν το 5-1, να είναι αυτοί πέντε και ο μετανάστης μόνος του ορμάνε. Μετά βγαίνει ο Κασιδιάρης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος και λέει ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με το επεισόδιο. Που τους είδατε ότι ήταν δικοί μας, αφού φόραγαν κουκούλα; Τα μπλουζάκια λέει ότι τα φόραγαν για να τους ενοχοποιήσουν και καθαρίζει. Αντιγράφει κατά τραμπουκισμό την θεωρία του Γκαίμπελς, αρχηγού προπαγάνδας του Χίτλερ. Πες όσα ψέματα θέλεις, αλλά να επιμένεις στο ψέμα. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΚΑΙ ΚΟΥ ΚΛΟΥΞ ΚΛΑΝ ΑΔΕΛΦΕΣ ΨΥΧΕΣ Όλως τυχαίως ή σύμπτωση της πρακτικής της Χρυσής Αυγής με τους ναζιστές της Γερμανίας. Ίσως να ταιριάζει και λιγουλάκι ο χαιρετισμός τους. Είναι ίδιος με αυτούς που έκαψαν τα Καλάβρυτα, το Δίστομο, την Κάντανο. Αλλά όλα αυτά είναι συμπτώσεις όπως και το μένος που έχουν εναντίον των μεταναστών, των ομοφυλόφιλων, των κομμουνιστών, των τσιγγάνων κλπ. Έχουν κηρύξει όπως λένε τον πόλεμο σε όλους αυτούς που προαναφέρονται, προσθέτοντας και τους αναρχικούς. Το μνημόνιο και οι μνημονιακοί δεν τους ενδιαφέρουν, γι αυτό και δεν τους είδαμε στις διαδηλώσεις εναντίον της επίσκεψης της Μέρκελ. Τελευταία αναβαθμίστηκαν, γιατί τους έβαλε στο σάιτ των ιπποτών η αδελφή οργάνωση της Κου Κλουξ Κλαν. Τι λέγαμε προηγουμένως για την κουκούλα; ΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΕΣ; Οι μεγαλοοφειλέτες χρωστάνε στην εφορία 13 δισ. ευρώ. Από αυτά κατάφεραν να εισπράξουν μόνο 19 εκατ. ευρώ. Ποιοι φταίνε; Μα είναι γνωστό, ότι φταίνε οι υπάλληλοι, γι αυτό και κλείνουν εκατό και πάνω εφορίες. Αυτοί που κυβερνάνε όμως δεν φταίνε ποτέ. Ένας ελεγκτής της εφορίας Κρανιδίου ανακάλυψε ότι, όλως τυχαίως, την περιοχή του 184 οφσόρ εταιρείες έχουν επιλέξει ως έδρα. Ο υπάλληλος αυτός επιβραβεύτηκε από το υπουργείο Οικονομικών. Έκλεισαν την εφορία Κρανιδίου και μεταφέρονται οι αρμοδιότητές της στο Ναύπλιο. Μας ανακοίνωσε περίλυπος ο κ. Μαυρογιάννης, την αδυναμία που έχουν να ελέγξουν αυτές τις παραβάσεις που παραγράφονται σε 2,5 μήνες, στις 31/12/2012. Ο υπάλληλος που αποκάλυψε τις 184 οφσόρ του Κρανιδίου, τώρα εργάζεται στο Ναύπλιο για επιβράβευση; ΜΑΣ ΓΟΝΑΤΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕΡΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΙΤΟΥΜΕ Την ικανοποίησή της εξέφρασε η κυρία Μέρκελ για την πορεία της Ελλάδας. Την ίδια ικανοποίηση εξέφρασαν και οι 27 του Γιούρογκρουπ. Αλλά όταν αυτοί εκφράζουν την ικανοποίησή τους τι εννοούν; Ότι η κυβέρνησή μας πήρε τα απαιτούμενα μέτρα για να μην σηκώσουμε κεφάλι τα επόμενα 20 χρόνια. Σημαίνει ότι ικανοποιήθηκαν οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές και οι καναλάρχες μεγαλοεργολάβοι. Και εμείς; Ο κόσμος; Γονατίζουμε ακόμη περισσότερο μέχρι να μας κάνουν να σερνόμαστε και να επαιτούμε. ΣΑΛΠΑΡΑΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΠΑΝΑΝΙΑ Και το «SPIEGEL» που ξέρει, έγραψε ότι ούτε ένα ευρουλάκι δεν θα πάει στην ελληνική οικονομία, από τα 31,5 δισ. ευρώ που μας χαρίζουν κάθε βράδυ οι πληρωμένοι δημοσιογράφοι των δελτίων των οκτώ. Έγραψε το «SPIEGEL» ότι θα φτιάξουν έναν λογαριασμό στο εξωτερικό που θα μπουν τα χρήματα και από εκεί θα πληρώνονται οι δανειστές μας. Τι μπανανία, εμείς την ξεπεράσαμε την μπανανία, ξέφραγο αμπέλι κατήντησαν την Ελλάδα Σαμαράς, Βενιζέλος και Κουβέλης. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 45 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ Η κυρία Μπακογιάννη, η οποία επισκέφθηκε τη Γερμανία, τόλμησε να πει μια αλήθεια που ο αρχηγός της ο Σαμαράς έκανε ότι δεν το άκουσε. Είπε επί γερμανικού εδάφους, ότι η Γερμανία τα τρία τελευταία χρόνια της οικονομικής μας κρίσης έχει κερδίσει από εμάς 45 δισ. ευρώ. Μας χρωστάνε τελικά δεν τους χρωστάμε οι τεμπέληδες οι Γερμανοί, οι χαραμοφάηδες, οι τοκογλύφοι. ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΥΒΕΡΝΑΝΕ ΟΙ ΔΕΞΙΟΙ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΑΔΕΞΙΟΙ ΟΣΦΥΟΚΑΜΠΤΕΣ Τους θυμόσαστε τους δικούς μας τους Μερκελιστές τι μας τσαμπουνάνε συνεχώς; Τι να κάνουμε κι εμείς είμαστε με την κοινωνία που υποφέρει, αλλά εάν δεν πάρουμε αυτά τα μέτρα τα μνημονιακά θα υποφέρετε περισσότερο. Ο Στουρνάρας εχτές μας απείλησε με την πείνα που θα πέσει εάν δεν πάρουμε τα 31,5 δισ. Λες και ξέρει ο μπούλης από πείνα. Τέλος πάντων. Αυτά έλεγαν και στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, να πάρει υποχρεωτικά μέτρα 2 δισ. ευρώ διαφορετικά θα θέσει το ΔΝΤ εν αμφιβόλω το πρόγραμμα σταθερότητας. Μέτρα θέλετε, μέτρα θα πάρω και εγώ, είπε ο πρωθυπουργός τους, αλλά η κοινωνία δεν έχει περιθώρια για άλλες θυσίες. Και φορολόγησε τις τράπεζες με ποσοστά επί των ακαθαρίστων, φορολόγησε και όλες τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο και βρήκε πάνω από 2 δισ. ευρώ. Μείωσε και τους μισθούς των Προβόπουλων, των γκόλντεν μπόις στο ένα τέταρτο, και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος και διατεθειμένος να βοηθήσει στο ξεπέρασμα της κρίσης. Δεξιός είναι και αυτός στην Ουγγαρία. Ας τα βλέπουν οι δικοί μας οι αδέξιοι Σαμαράς, Βενιζέλος και Κουβέλης, που έχει κάνει η μέση τους γωνία 90 μοιρών.

7 Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΤΟΝΙΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 50% ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΟ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Οι φορείς της αγοράς καυσίμων είχαν συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, αλλά οι διαπραγματεύσεις τους δεν καρποφόρησαν και ύστερα από αυτή την εξέλιξη εμμένουν στη σύσταση προς τα μέλη τους να μη διακινούν πετρέλαιο θέρμανσης, που έτσι κι αλλιώς η ζήτηση λόγω της υψηλής τιμής του, έχει μειωθεί κατακόρυφα. Έτσι λοιπόν η πρεμιέρα του πετρελαίου (19 Οκτωβρίου αντί 15 που ήταν κάθε χρόνο) δεν προσέλκυσε καταναλωτές, καθώς ελάχιστοι ήταν εκείνοι που τηλεφώνησαν για να ενημερωθούν για τις τιμές και κόμη λιγότεροι ήταν εκείνοι που έκαναν παραγγελίες. Οι καυστήρες κεντρικής θέρμανσης θα ανάψουν φέτος απ ότι εκτιμούν οι επαγγελματίες του κλάδου, πολύ λιγότερο από πέρυσι (η πτώση της ζήτησης του πετρελαίου θα αγγίξει και το 50%) ενώ είναι σίγουρο πλέον ότι ο κόσμος θα στραφεί στην εναλλακτική θέρμανση. Οι τιμές με την έναρξη της διανομής ξεκίνησαν από 1,34 ευρώ το λίτρο και έφτασαν στην Περιφέρεια μέχρι 1,4 ευρώ, καθιστώντας την Ελλάδα την 5η ακριβότερη χώρα στο πετρέλαιο θέρμανσης στην ΕΕ. Τα κυριότερα αιτήματα των πρατηριούχων, που φοβούνται λουκέτα στην αγορά, είναι να μην αυξηθεί ο φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης, να ληφθούν μέτρα για το λαθρεμπόριο και να εγκατασταθούν συστήματα ελέγχου εισροών- εκροών όγκου καυσίμων σε όλη την αλυσίδα διακίνησης καυσίμων. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και θα πληροφορούνται αν δικαιούνται ή όχι να λάβουν το επίδομα θέρμανσης, ενώ όσοι αδυνατούν να υποβάλλουν αίτηση θα μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά ( ). Αφού πληροφορηθούν ότι δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης μέσω ΓΓΠΣ και ειδικής εφαρμογής του TAXISNET θα τους χορηγηθεί το επίδομα. Οι δικαιούχοι θα πληροφορούνται αυτόματα αν δικαιούνται ή όχι την επιστροφή του ειδικού φόρου που θα αντιστοιχεί 330 ευρώ ανά χίλια λίτρα πετρελαίου. Στη συνέχεια και μόλις λάβουν απάντηση από την ΓΓΠΣ μετά από διασταύρωση της φορολογικής δήλωσης μέσω TAXINET ότι πληρεί ο δικαιούχος τα εισοδηματικά, οικογενειακά, κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια, θα του γνωστοποιείται ένας κωδικός αριθμός πρωτοκόλλου που θα αντιστοιχεί στο συνολικό αριθμό των λίτρων για τα οποία δικαιούται να λάβει το επίδομα με την μορφή της επιστροφής του ειδικού φόρου πετρελαίου. Οι πολίτες όταν θα καλούν την εταιρεία που θα τους προμηθεύσει με το πετρέλαιο για τη θέρμανσή τους θα της γνωστοποιούν τον ειδικό αριθμό πρωτοκόλλου που τους έχει χορηγήσει η ειδική εφαρμογή της ΓΓΠΣ στο taxisnet. Στη συνέχεια θα πληρώνουν το πετρέλαιο με το σύνολο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, δηλαδή με τα 330 ευρώ ανά χίλια λίτρα συν ΦΠΑ και στη συνέχεια το υπουργείο Οικονομικών θα πιστώνει τη διαφορά του φόρου το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που τον έχει αναγράψει στην αρχική αίτηση επιστροφής. Η διαδικασία αυτή θα οριστικοποιηθεί πλήρως τις επόμενες ημέρες, καθώς ακόμη δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή για τους ενοικιαστές και τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων πολυκατοικιών. Δεν έχει γίνει σαφές, δηλαδή, πώς θα επιστρέφεται ο φόρος όταν σε μία πολυκατοικία είναι ένας ή δύο δικαιούχοι και υπόλοιποι θα επιβαρυνθούν με το σύνολο του φόρου. Το υπουργείο Οικονομικών θα περιλαμβάνει στην απάντησή του προς τον αιτούντα τον αριθμό των λίτρων που δικαιούται επιστροφής φόρου. Έτσι θα γνωρίζει ότι μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό λίτρων δεν θα πληρώσει παραπάνω φόρο, ενώ για κάθε λίτρο που θα καταναλώνει επιπλέον θα επιβαρύνεται σημαντικά. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 ΟΝΕΙΡΟ...XEIMEΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ... ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΕΣ Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου «απαγορεύει» σε πολλά νοικοκυριά να εφοδιαστούν με πετρέλαιο θέρμανσης που σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα στραφούν σε εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης, όσο βέβαια θα το επιτρέψει και αυτό η τσέπη τους. «Στην πολυκατοικία που μένω εγώ» είπε μια κυρία στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ», «ο διαχειριστής δεν τολμάει ούτε να το πει πως πρέπει να πάρουμε πετρέλαιο... το καταλαβαίνετε;... Εγώ είμαι μεγάλη γυναίκα, τί θα κάνω; να καίω ρεύμα; το ίδιο και χειρότερο θα είναι. Ποιός θα πληρώσει τη ΔΕΗ;... Εκείνο που μου μένει είναι να... κάνω υπομονή, να ντύνομαι να σκεπάζομαι με περισσότερες κουβέρτες και να τρέχω την ημέρα κάπου... για να ζεσταθώ. Αυτή είναι η κατάντια του κράτους που ζω και που πίστευα ότι στα γεράματά μου τουλάχιστον θα μπορούσα να έχω την πολυτέλεια να ζω «σαν άνθρωπος»... Μας φέρανε στα χρόνια της Κατοχής. Αυτό μονάχα θέλω να σας πω και να το γράψετε!». Το ξέσπασμα της κυρίας που συνομιλήσαμε το άκουσαν κι άλλοι και κούνησαν το κεφάλι τους με σκέψη, θυμό και οργή... «Ας ελπίσουμε να μας λυπηθεί τουλάχιστον... ο καιρός...» πρόσθεσε ένας παππούς, μισοαστεία, μισοσοβαρά εννοώντας βέβαια να έχουμε ένα μακρύ καλοκαίρι... Στη συμβολή των οδών Σολωμού και Χαριλάου Τρικούπη συναντήσαμε τον κ. Παναγιώτη Νικολάκο που διατηρεί πρατήριο υγρών καυσίμων και είναι επαγγελματίας περίπου 40 χρόνια, ο οποίος με λίγα λόγια και απλά μας περιέγραψε την εικόνα που επικρατεί στην αγορά των καυσίμων. «Σαν σήμερα (22 Οκτωβρίου) είχα 40 παραγγελίες καταναλωτών για πετρέλαιο θέρμανσης. Σήμερα έχω μόνο μία! Ζήτηση δηλαδή ΜΗΔΕΝ. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη ζήτηση της βενζίνης. Όσοι κυκλοφορούν τα αυτοκίνητά τους, βάζουν 5-10 ευρώ, σπάνια 20. Πρέπει όμως μαζί με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης που απωθεί τους καταναλωτές από την ζήτηση, να προσθέσουμε και τις καλές καιρικές συνθήκες που ακόμη επικρατούν κι έχουν βοηθήσει κατά πολύ... Αλλά και ο καιρός ν αλλάξει δεν πιστεύω πως θα αυξηθεί ιδιαίτερα η ζήτηση». «ΦΩΤΙΑ» ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΟΜΩΣ Η ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η πρόωρη αποχώρηση νηπίων από το Ολοήμερο σύμφωνα με Εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας Διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης των παιδιών από το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο έστειλε με νέα εγκύκλιό του στα σχολεία ο ειδικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Σωτήρης Γκλαβάς. Στην εγκύκλιο ορίζονται αποκλειστικοί και περιοριστικοί λόγοι, για τους οποίους επιτρέπεται η πρόωρη αποχώρηση των νηπίων, και συγκεκριμένα: «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (προβλήματα υγείας, σοβαρά κοινωνικά ζητήματα) μπορεί να εγκριθεί πρόωρη αποχώρηση, κατόπιν σχετικής αίτησης του γονέα/κηδεμόνα, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η οποία διαβιβάζεται μέσω των προϊστάμενων των νηπιαγωγείων στους διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ). Στην αίτηση του γονέα/κηδεμόνα θα πρέπει να αναφέρονται οι ημέρες ή/και οι ώρες αποχώρησης από το ολοήμερο πρόγραμμα». Επισημαίνεται, επίσης, ότι η τελική έγκριση (θετική ή αρνητική) θα δίνεται από τον διευθυντή ΠΕ, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, μετά την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης από τους γονείς/κηδεμόνες. Ως ενδιάμεση ώρα αποχώρησης ορίζεται το διάστημα 13:45-14:00, ενώ το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα και οι εκπαιδευτικοί του εξαντλούν το προβλεπόμενο διδακτικό τους ωράριο. Πολλοί εκπαιδευτικοί είχαν αντιδράσει στη δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης των νηπίων, και η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έκανε λόγο για αρχή της μετατροπής του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου σε «παιδοφυλακτήριο». Το ΔΣ της ΔΟΕ ζήτησε συνάντηση με τον υφυπουργό Παιδείας Θεόδωρο Παπαθεοδώρου γι αυτό το θέμα, η οποία καθορίσθηκε για την προσεχή Δευτέρα 29 Οκτωβρίου. Η ζήτηση για καυσόξυλα έχει αυξηθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό στην προσπάθεια των πολιτών να περιορίσουν τις δαπάνες για θέρμανση των σπιτιών τους. Επαγγελματίες που εμπορεύονται καυσόξυλα για τζάκια και ξυλόσομπες κάνουν λόγο για αύξηση ακόμη και 50% στη ζήτηση σε σχέση με πέρυσι. Όπως μας είπαν στο κατάστημα που εμπορεύονται καυσόξυλα, κάρβουνα και ξυλόσομπες με την επωνυμία «Τζίμης» στο Μπουρνάζι, η ζήτηση έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Συγκεκριμένα οι πελάτες καταναλωτές του καταστήματος μπαίνουν σε λίστα αναμονής η οποία πολλές φορές μπορεί να διαρκέσει και τρεις ολόκληρες ημέρες. «Έχει αυξηθεί τόσο πολύ η ζήτηση καυσόξυλων σε σημείο που να μη προλαβαίνουμε να καλύπτουμε όλους τους καταναλωτές που τηλεφωνούν για παραγγελία, γιατί δεν έχουμε να εξυπηρετήσουμε μόνο τους περσινούς μας πελάτες. Φέτος έχουμε να καλύψουμε σχεδόν τους διπλούς οι οποίοι αν κι έχουν καλοριφέρ στο σπίτι, όπως μας είπαν, δεν πρόκειται ν αγοράσουν πετρέλαιο. Το τζάκι που το άναβαν συνήθως τα Σαββατοκύριακα φέτος βλέπουμε να παίρνει «φωτιά» με όλη τη σημασία της λέξης...» μας είπε άλλος επαγγελματίας στο Περιστέρι, φανερά ικανοποιημένος. Δύσκολα τα πράγματα, προβλέπεται «βαρύς» ο χειμώνας για τους πολίτες!

8 Σελίδα 8 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ Σίγουρα πλέον και ο τελευταίος πολίτης της Ελλάδας αλλά και οποιασδήποτε άλλης χώρας της Ευρώπης γνωρίζει, πως τα ντόπια και ξένα χρηματοπιστωτικά κατεστημένα και οι αγορές των ομολόγων έχουν μεγαλύτερη δύναμη και επιρροή στα καθημερινά δρώμενα και στη ζωή του, από ότι μπορεί να έχει η κεντρική Κρατική Εξουσία ή και η Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας του και για αυτό πολύ σωστά διερωτάται τι νόημα έχει το δημοκρατικό δικαίωμα της ψήφου του, που του χαρίζει το Σύνταγμα της πατρίδας του και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, όταν η εντολή του είναι φούμαρα που τον εμπαίζουν και η ετυμηγορία του μια άχρηστη καθιερωμένη επιβολή πουλώντας του οι πολιτικοί φύκια για μεταξωτές κορδέλες, αφού είναι δούλοι των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης και των διεθνών χρηματοπιστωτικών κατεστημένων. Εμείς που ζήσαμε τον υπαρκτό σοσιαλισμό, που κατέρρευσε αυτοκτονώντας ενώ επιχειρούσε όλη η ένοχη και διεφθαρμένη κομματική ηγεσία του 38% παραοικονομίας πραξικοπηματικά να καταργήσει το σωτήριο μεταρρυθμιστικό έργο της Περεστρόικα και της Γκλαζνόστ, μάθαμε καίγοντας τα δάχτυλα μας, πως σοσιαλισμός χωρίς δημοκρατία δεν γίνεται. Τώρα μπροστά στην αδυναμία των εθνικών κυβερνήσεων και της πελαγωμένης ΕΕ να κατευθύνουν το τιμόνι της εξουσίας, που τους εμπιστεύονται οι ψηφοφόροι στις 27 αντιπροσωπευτικές κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, πιστοποιούν όλο και περισσότεροι άνθρωποι κάθε κοινωνικής διαστρωμάτωσης πως ούτε καπιταλισμός χωρίς δημοκρατία δεν γίνεται και άλλωστε η δομική του διάρθρωση είναι τέτοια, αφού οικονομική δημοκρατία σε συνθήκες εξοντωτικής αντιπαράθεσης δεν μπορεί να υπάρξει, ίσως για αυτό συχνά οι τεχνοκράτες, οι γραφειοκράτες και οι τραπεζίτες, που κάνουν κουμάντο, δεν πάνε να ψηφίσουν προτιμώντας να απέχουν, προπαγανδίζοντας με κάθε μέσο υπέρ της αποχής, όπως άλλωστε έγινε και στις πρόσφατες εκλογές στην Ελλάδα, πότε περιγράφοντας με τα πιο μελανά χρώματα την πορεία της οικονομίας και την εξαφάνιση των τραπεζικών καταθέσεων του απλού κόσμου, αν ψήφιζαν αντιμνημονιακά κόμματα. Το μεγαλύτερο κόμμα στις ελληνικές κοινοβουλευτικές εκλογές συχνά είναι το κόμμα της αποχής, στις βουλευτικές εκλογές ολόκληρη του 2009 στην Ουγγαρία η αποχή ήταν 54% και στην Πολωνία 50% ενώ σε την ΕΕ στις εκλογές για το Κοινοβούλιο η αποχή ήταν 31% το 1979 και δέκα χρόνια αργότερα, το έτος 2009, ήταν 57% αντίστοιχα. Για ποια δημοκρατία λοιπόν μιλάει ο εκφυλιστικός συσσωρευμένος καπιταλισμός στις χώρες της ΕΕ που την οικονομία του την ελέγχει ο παγκοσμιοποιημένος χρηματοπιστωποιημένος ιμπεριαλισμός της Νέας Υόρκης, των Βρυξελλών και της Φρανκφούρτης της νέας μορφής των εξαγωγών κεφαλαίου και δανείων που εύκολα στα επιβάλουν για να σου φορτώνουν μετά συνεχώς καλπάζοντα πανωτόκια που ποτέ δεν θα μπορέσεις να αποπληρώσεις και έτσι σε έχουν στο χέρι. Από το χρέος που έχουμε, αν ακόμα είναι 360 δις, ο Υπουργός κ. Κεφαλογιάννης είπε πρόσφατα που τον άκουσα πως τα επιτόκια και τα πανωτόκια είναι 240 δις. που εμείς αδιαπραγμάτευτα δεχόμαστε χωρίς ποτέ να έχουμε ζητήσει Χρεοστάσιο. Οι αναγνώστες μας θα θυμούνται πως κάποτε έγραψα για την Ισλανδία, τη χώρα που με αγκάλιασε την εποχή των πέτρινων χρόνων στην Ελλάδα που μας έδιωχνε. Μιλούσα για την καταξιωμένη θητεία του παλιό μου συντρόφου Όλαβουρ-Ράγκναρ Γκρίμσσον στην προεδρεία της Ισλανδίας, όπου πρόσφατα τον τίμησαν οι Ισλανδοί ψηφοφόροι για τρίτη συνεχή φορά και έλεγα πως είχε ζητήσει χρεοστάσιο από τους δανειστές του και μάλιστα τους είχε πει αφήστε να δούμε και εμείς πόσο είναι όταν του είπαν πως το χρέος της χώρας του ήταν 78 δισ. Ευρώ. Οι Άγγλοι και οι Ολλανδοί τον απειλούσαν πως θα τον σύρουν αυτόν και τη χώρα του στα Διεθνή Δικαστήρια και η δεξιά ισλανδική κυβέρνηση με την πλειοψηφία στη Βουλή γύρισαν στον πρόεδρο Γκρίμσσον την πλάτη δεχόμενοι αδιαπραγμάτευτα το χρέος, καλή ώρα όπως έκανε και εδώ η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Έτυχε πολλές φορές αναγνώστες που συναντώ να μου ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για τον πατριώτη Ισλανδό πρόεδρο Γκρίμσσον που απέρριψε την απόφαση της βουλής και της δεξιάς κυβέρνησης καταφεύγοντας στο λαό ζητώντας δημοψήφισμα που κέρδισε με περισσότερους από 93% των ψήφων, δικάζοντας. αργότερα η χώρα του τον συντηρητικό πρωθυπουργό που έκανε κακή διαχείριση του χρέους που ήθελε αδιαπραγμάτευτα να αποπληρώσει. Με την υποστήριξη λοιπόν των περισσοτέρων από 93% των ψήφων του δημοψηφίσματος ο πρόεδρος Γκρίμσσον κατάφερε το χρέος των 78 δις ευρώ να το μειώσει στα 18 δις ευρώ που υποσχέθηκε μέσα σε 11 μήνες να το ξεχρεώσει που σύντομα θα το καταφέρει. Που είναι οι παρόμοιοι πατριώτες στην Ελλάδα να βάλουν στη θέση τους κερδοσκόπους δανειστές που σου δίνουν 100 και σου ζητάνε 300 φουσκώνοντας πότε με κουρέματα, πότε με επιμηκύνσεις και πότε με απανωτά επιτόκια και πανωτόκια τα χρέη για να σε έχουν και πολιτικά στο χέρι ταπεινώνοντας την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητά σου, εκχωρώντας συνάμα και τον εθνικό σου πλούτο με τη βοήθεια των ντόπιων πολιτικών της λαολειχίας και της δημαγωγικής ψηφοθηρίας για να περάσει η θέση του ξένου εντολοδόχου Κυρίου τους; Είχα αναφερθεί από τον Σεπτέμβριο του 2010 στην εφημερίδα μας γράφοντας το άρθρο «Ο εκσυγχρονισμός των κομμάτων», πως τα αρχηγικά και συγκεντρωτικά κοινοβουλευτικά κόμματα που έχουν απογοητεύσει τους πολίτες, δεν θα μπορέσουν ποτέ να αποκαταστήσουν την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των πολιτών, αν δεν εκσυγχρονιστούν με ενεργοποιημένες οργανώσεις βάσεις σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας μας. Βεβαίως δημοκρατικοί θεσμοί και συνταγματικές επιταγές επιβάλουν την ύπαρξη τους, αφού αυτά σηκώνουν στους ώμους τους την άσκηση του νομοθετικού και του εκτελεστικού έργου στην κεντρική και στην τοπική εξουσία, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να λειτουργούν χωρίς εσωτερική δημοκρατία, με ένα αδιαφανή εσωτερικό αυταρχικό κομματικό μηχανισμό. Εξάλλου σε όλα τα προηγμένα κράτη οι εξουσίες με την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι δύο, αφού και τα τοπικά δημοτικά συμβούλια αποφασίζουν στους τομείς της αρμοδιότητάς τους και μάλιστα αφού τόσο τη Βουλή, όσο και τα Δημοτικό και Περιφερειακό συμβούλιο το ψηφίζουν οι ίδιοι ψηφοφόροι, συμφέρον των πολιτών είναι η ενδυνάμωση της εγγύτερης τους εξουσίας που είναι ο Δήμος τους. Αυτά τα γράφω χωρίς να έχω φύγει από το θέμα μου για να πω, πόσο κοινωνικά αναγκαίο είναι οι πολίτες, οι ψηφοφόροι και όλοι οι άνθρωποι κομματικά ενταγμένοι και ανέντακτοι να είναι πολιτικοποιημένοι και κοινωνικοποιημένοι και να ενδιαφέρονται για τα πολιτικά δρώμενα στη χώρα τους και ακόμα πιο πολύ τοπικά στον Δήμο που ζούνε. Πως όμως πολιτικοποιούνται και πως κοινωνικοποιούνται οι πολίτες, όταν η Κοινωνία δεν έχει δημιουργήσει τις κοινωνικά αναγκαίες εκείνες υποδομές της υλικής και πνευματικής πλευράς της ζωής που διαμορφώνουν την κοινωνική συνείδηση της σύνεσης, της αλληλεγγύης και της αμοιβαιότητας; Τα πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά και πνευματικά κατεστημένα θέλουν να έχουν και διατηρούν την κοινωνία των κομματικών, «ταξικών» και παραταξιακών εξοντωτικών αντιπαραθέσεων των συμφερόντων, των αγεφύρωτων αντιθέσεων και της αυτοδικίας διατηρώντας και μεταδίδοντας αυτές τις κινητήριες δυνάμεις των αρνητικών γνωρισμάτων και ιδιοτήτων που τα θρέφουν στους απογόνους τους. Τα συγκεντρωτικά και αρχηγικά κόμματα επιλέγουν την πιστή πελατεία που θα στελεχώσουν τον κομματικό μηχανισμό τους με φειδώ ανάμεσα στις κομματικές υποταγμένες μετριότητες και η ανασφάλεια, η ανέχεια και η διάδοση του φόβου και του τρόμου που ισοπεδώνει την προσωπικότητα του ανθρώπου συμπληρώνει την καθοριστική αυταρχική επίδραση των διαφόρων φρουρών και πορτιέρηδων των πολιτικών και οικονομικών κατεστημένων. Η μόνη λύση είναι η παιδεία των παιδιών και των νέων καθώς και η δημοκρατική ζύμωση του πολίτη στις σχέσεις του με τους συνανθρώπους του κάνοντας τη δημοκρατία και το ήθος τρόπο ζωής. Σε όλες τις προηγμένες χώρες το μάθημα του κοινωνικού προσανατολισμού, των πολιτικών θεσμών και της κοινωνικής οικονομίας είναι ή υποχρεωτικό στην πρωτοβάθμια και ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με 4 ώρες διδασκαλίας περίπου την εβδομάδα που διδάσκονται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς με πανεπιστημιακή κατάρτιση σε όλα αυτά τα συμπληρωτικά θεωρητικά και εφαρμοσμένα μαθήματα, στη χώρα μας όμως και να αποφασίσει το υπουργεί Παιδείας να διδάσκονται αυτά τα μαθήματα θα χρειαστούν χρόνια να διαμορφωθούν τα απαραίτητα αναλυτικά προγράμματα, να ψηφιστούν και να τυπωθούν σε σχολικά βιβλία, αλλά θα χρειαστούν και δεκαετίες να βγάλουν τα πανεπιστήμια τους καταρτισμένους και εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς που θα τα διδάξουν. Να γιατί τα κατεστημένα μας θέλουν απολιτικοποιημένους και να γιατί τα κόμματα δεν απαίτησαν ποτέ το μάθημα της εφαρμοσμένης κοινωνιολογίας να γίνε κύριο μάθημα στα σχολεία. Κοινωνιολογία που κάποτε επιχειρήθηκε να διδάξουμε στα ελληνικά σχολεία ήταν η ιστορία της κοινωνιολογίας, άσχετη με τα σημερινά ελληνικά και διεθνή δρώμενα. Με απολιτικοποιημένους πολίτες μπορούν πιο εύκολα οι πολιτικοί που δεν αγαπούν την Ελλάδα αδιαπραγμάτευτα να την δεσμεύουν με Μνημόνια ταπεινώνοντας τους πολίτες της στους ξένους εκμεταλλευτές της. Συγ-χωνεύουν το δημόσιο σχολείο! «Σφαγή» 1500 σχολείων την ώρα που τα βιβλία των μαθητών θα είναι «δανεικά και χρεωμένα»! Ο «Καλλικράτης στην εκπαίδευση» που στηρίζουν δήμος και κυβέρνηση δε θα περάσει! Νέο σαρωτικό κύμα συγχωνεύσεων σχολείων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ετοιμάζει ο υπουργός Παιδείας Αρβανιτόπουλος, παίρνοντας επάξια τη σκυτάλη από τη Διαμαντοπούλου, που κατακρεούργησε 1900 σχολεία στην προκρούστεια κλίνη των μνημονίων και των απαιτήσεων του ΔΝΤ και της τρόικα. Αυτή τη φορά ο υπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη προαναγγέλλει τη συγχώνευση του 10% των σχολικών μονάδων, δηλαδή 1500 σχολεία! Συγκεκριμένα, για το Περιστέρι, προτείνεται η συγχώνευση του 5ου ΔΣ με το 47ο ΔΣ καθώς και του 11ου ΔΣ με το 36ο ΔΣ ή η κατάργηση του 28ου ΔΣ. Επίσης, προτείνεται ο υποβιβασμός του 29ου ΔΣ από 8θέσιο σε 6θέσιο. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έρχεται και το τελειωτικό χτύπημα : τα βιβλία δεν θα ανήκουν πλέον σε κάθε μαθητή αλλά θα είναι δανεικά και χρεωμένα! Κάθε οικογένεια θα χρεώνεται τα βιβλία των παιδιών της αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να τα επιστρέφει σε καλή κατάσταση διαφορετικά θα καταβάλλει την αξία τους! Την κακή συνήθεια των μαθητών να γράφουν πάνω στα βιβλία τους θα την αντιμετωπίσουν τοποθετώντας ειδικές πλαστικές μεμβράνες σελίδες! Είναι φανερό ότι μιλάμε ουσιαστικά για την κατάργηση του δωρεάν βιβλίου! Γιατί δωρεάν βιβλίο σημαίνει βιβλίο που διανέμεται και ανήκει στο μαθητή! Κομμάτι-κομμάτι λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας και η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ σε συντονισμένη και αγαστή συνεργασία με την ΕΕ και το ΔΝΤ ολοκληρώνουν το παζλ της πλήρους ισοπέδωσης του δημόσιου σχολείου: Σχολεία όπου θα στοιβάζονται οι μαθητές κατά δεκάδες σε κάθε τμήμα ενώ καθημερινά θα διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να φθάσουν στο σχολείο τους Σχολεία που θα στενάζουν από την έλλειψη εκπαιδευτικών αφού οι διορισμοί θα είναι μηδενικοί, με προ των πυλών τη μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού μέσω απολύσεων! Και όλα αυτά στο όνομα του εξορθολογισμού. Έτσι ονομάζεται πια η προσπάθεια πλήρους διάλυσης του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας. Έχουν στόχο! Καταργώντας και συγχωνεύοντας σχολεία και νηπιαγωγεία, μεταφέροντας το κόστος λειτουργίας τους στους υπερχρεωμένους καλλικρατικούς δήμους δημιουργούν βήμα-βήμα το νέο επιχειρηματικό σχολείο της αγοράς! Ένα σχολείο που είτε θα ζητά από τους γονείς να καλύψουν τα έξοδα των σχολείων σε πετρέλαιο, βιβλία κλπ είτε θα αναζητά έσοδα από χορηγούς και επιχειρήσεις! Δεν μπορούμε να επαναπαυτούμε! Είναι ανάγκη ΤΩΡΑ να σημάνουμε ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ για να μην περάσει η πλήρης διάλυση του δημόσιου σχολείου! ΟΛΟΙ, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου στις 17:00μμ στη μαζική παράσταση στο Δημ. Συμβούλιο Απαιτούμε: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙ- ΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Καμία κατάργηση-συγχώνευση σχολείων, τμημάτων και μετακίνηση μαθητών σε άλλα σχολεία. Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 15% του Γ.Κ.Π. Μόνιμους μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών σε όλες τις θέσεις Γονείς, μαθητές κι εκπαιδευτικοί, θα υπερασπίσουμε το δημόσιο και δωρεάν σχολείο των αναγκών μας! Η οργή και το δίκιο μας θα σαρώσουν την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης ΕΕ ΔΝΤ! Αριστερή Κίνηση Περιστερίου AΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΤΑΞΙ Η Περιφέρεια Αττικής, μέσω των Διευθύνσεων Μεταφορών, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των αιτήσεων για απόκτηση νέας άδειας ταξί (Επιβατικό Δημόσιας Χρήσης Ε.Δ.Χ.) ή μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε άλλο τύπο (δηλαδή άδειες για 6θεσια έως 9θεσια επιβατηγά οχήματα ειδικής μίσθωσης) και τον έλεγχο της πληρότητας των νόμιμων δικαιολογητικών και της πλήρωσης των προϋποθέσεων του Ν. 4070/12, έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της αναλυτικό πίνακα, στον οποίο εμφανίζονται όσοι έχουν υποβάλει αίτηση με το όνομα ή την επωνυμία τους, καταχωρημένοι ανά έδρα, είδος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, αύξοντα αριθμό κατάθεσης της αίτησης, ενώ αναφέρεται συγκεκριμένα και ο αντίστοιχος αριθμός των αδειών που έχουν ζητηθεί, από τον κάθε ενδιαφερόμενο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αναλυτική κατάσταση στο link: =article&id=5690%3a &catid=6%3a &itemid=34&lang=el Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε σχετικά: Η Περιφέρεια Αττικής ήταν συνεπής και τήρησε στο ακέραιο όλες τις δεσμεύσεις της και τα χρονοδιαγράμματα σχετικά με τις άδειες των ταξί. Για όποια προβλήματα προκύψουν στον κλάδο, ας αναζητηθούν οι ευθύνες σε εκείνους που κάποτε δήλωναν αρμόδιοι, επέλεξαν συγκεκριμένους χειρισμούς και σήμερα νίπτουν τας χείρας τους. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική απόφαση που θα ορίζει το συνολικό αριθμό των επιτρεπόμενων αδειών ταξί, ανά έδρα στην περιοχή της Περιφέρειας Αττικής, αναμένεται να εκδοθεί από τον Περιφερειάρχη Αττικής το αργότερο μέχρι την 31 η Οκτωβρίου.

9 Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ 1 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Το πρώτο κοινωνικό ιατρείο για άτομα με αναπηρία ξεκίνησε το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012 στον χώρο της «Ανοιχτής Αγκαλιάς». Εξετάστηκαν 37 παιδιά και ενήλικες, στην πλειοψηφία τους Περιστεριώτες, από τους γιατρούς της ομάδας «Επιστημόνων Υγείας για το Περιστέρι». Ο πρόεδρος της «Ανοιχτής Αγκαλιάς» παραολυμπιονίκης Παναγιώτης Βακόνδιος, γονείς και παιδιά ήταν ιδιαίτερα συγκινημένοι. Η ενεργή παρουσία του ορθοπεδικού Μανώλη Παπαδακάκη που εκπροσώπησε για άλλη μια φορά το Μητροπολιτικό ιατρείο του Ελληνικού, αφού εξέτασε και συνομίλησε με γονείς και παιδιά, ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο ξεκίνημα του κοινωνικού ιατρείου των ατόμων με αναπηρία και εξέφρασε την αμέριστη στήριξή του. Στο κοινωνικό ιατρείο θα εξεταστούν όλα τα άτομα που έχουν ανάγκη ώστε να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κλινική κατάστασή τους και τον προσδιορισμό περαιτέρω εργαστηριακού ελέγχου. Έτσι ώστε να συντονιστεί το στάδιο χορήγησης φαρμάκων ολοκληρώνοντας την παροχή πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής φροντίδας. Στην ομάδα των Επιστημόνων Υγείας προστέθηκε και ο γιατρός Θανάσης Βαθιώτης που με την ιδιαίτερη αγάπη του για τα άτομα με αναπηρία δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην πρόταση της ιατρού Πηγής Τάρλα, υπεύθυνης του επιστημονικού συντονισμού του κοινωνικού ιατρείου. Από την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου και για κάθε Τετάρτη μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιείται στον χώρο της Ανοιχτής Αγκαλιάς προβολή ταινιών. Στη συνέχεια θα ακολουθεί συζήτηση των παιδιών και των γονέων με την ψυχολόγο Βίκυ Κονδύλη, που θα ενέχει μορφή ψυχοθεραπείας. Η Βίκυ Κονδύλη είναι μέλος της ομάδας «Επιστημόνων Υγείας» και υπεύθυνη συντονισμού του τομέα ψυχολογικής υποστήριξης. Το πρώτο κοινωνικό ιατρείο για τα άτομα με αναπηρία καλεί όλους τους δημότες Περιστερίου να το στηρίξουν γιατί τα μισά και πλέον παιδιά που εξετάστηκαν ανήκουν στο Περιστέρι. Οι γονείς μετέφεραν στους γιατρούς τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία για πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική φροντίδα, επισημαίνοντας τις τεράστιες ελλείψεις στις σχολικές υποδομές. Ο σταθμός Rockharadio. gr, ο πρώτος σε ακροαματικότητα διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός, θα φιλοξενεί κάθε Σάββατο μεσημέρι γιατρούς και ανθρώπους που θα προσπαθήσουν να μεταφέρουν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Θα δίνουν συμβουλές και προτάσεις αναδεικνύοντας την παρουσία των ατόμων με αναπηρία χωρίς ρατσιστικές διακρίσεις, σκύβοντας με αληθινό ενδιαφέρον στα καθημερινά τους προβλήματα. Στην πρώτη εκπομπή θα μιλήσουν ο πρόεδρος της Ανοιχτής Αγκαλιάς Παναγιώτης Βακόνδιος και ο καθηγητής Γιώργος Βαθιώτης που θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν και να επαναπροσδιορίσουν τα προβλήματα των ανθρώπων με αναπηρία. Για την «Πρωτοβουλία Επιστημόνων για το Περιστέρι» Πηγή Τάρλα, MD, MSc Γιωργος Βαθιωτης καθηγητης, MSc «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 9 Πρόγραμμα εορτασμού της Εθνικής Επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940» στο Δήμο Περιστερίου Ι. Σημαιοστολισμός και φωταγώγηση της πόλης Α. Γενικός σημαιοστολισμός της πόλης από την ογδόη πρωινή ώρα της 26ης μέχρι και την δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2012, ως εξής: α) Στα Δημόσια Καταστήματα, Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία, Νομικά Πρόσωπα και Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, Τράπεζες, κ.λ.π. με τη μέριμνα των Διευθυντών τους. β) Στους κεντρικούς δρόμους και πλατείες με τη μέριμνα του Δήμου. γ) Στις οικίες και τα καταστήματα με τη μέριμνα των ιδιοκτητών και ενοίκων τους. Β. Φωταγώγηση κατά τις βραδινές ώρες της 27ης έως και της 28ης Οκτωβρίου 2012 όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Καταστημάτων, των Νομικών Προσώπων και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, των Τραπεζών και προαιρετικά των οικιών και καταστημάτων. ΙΙ. Στις 26 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή Α. Εορτασμός της Εθνικής μας Επετείου σε όλα τα Σχολεία (Δημόσια - Ιδιωτικά) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Β. Ομιλίες σε ειδικές συγκεντρώσεις στις Δημόσιες Υπηρεσίες, Τράπεζες, Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Γ. Προσκύνημα και κατάθεση στεφάνων από μαθητές, σπουδαστές, οδηγούς στο Ηρώο (πλατεία Δημοκρατίας), που θα προσέλθουν με επικεφαλής καθηγητές, δασκάλους και βαθμοφόρους αντίστοιχα καθώς και από Σωματεία, Συλλόγους κ.α. ΩΡΑ π.μ.: Ολοκλήρωση της προσέλευσης, στο χώρο της πλατείας, των αντιπροσωπειών των Σχολείων, Σωματείων, Οδηγών, Συλλόγων κ.α. ΩΡΑ π.μ.: Προσέλευση του Δημάρχου, του Κλήρου και των επισήμων, έναρξη της τελετής, όπως παρακάτω: α) Επιμνημόσυνη δέηση. β) Ομιλία Δημάρχου Περιστερίου. γ) Κατάθεση στεφάνων. δ) Τήρηση ενός λεπτού σιγής. ε) Εθνικός Ύμνος από τη Φιλαρμονική του Δήμου Περιστερίου. στ) Λήξη τελετής - Αποχώρηση των επισήμων. ΙΙΙ. Στις 28 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Κυριακή ΩΡΑ π.μ.: Χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες όλων των Εκκλησιών, με τη μέριμνα της Ιεράς Μητρόπολης Περιστερίου. ΩΡΑ π.μ.: Ολοκλήρωση της προσέλευσης στο Μητροπολιτικό Ναό των Συλλόγων, Σωματείων, Οργανισμών και των Σημαιοφόρων των Σχολείων με τα λάβαρά τους. ΩΡΑ π.μ.: Ολοκλήρωση της προσέλευσης των Τοπικών Αρχών. ΩΡΑ π.μ.: Προσέλευση του Δημάρχου, του Προέδρου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και των λοιπών επίσημων προσκεκλημένων. ΩΡΑ π.μ.: 1. Τέλεση Δοξολογίας στο Μητροπολιτικό Ναό «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Περιστερίου, κ.κ. Χρυσόστομου. Στη Δοξολογία θα παραστούν οι Πολιτικές, Εκπαιδευτικές, Δικαστικές, Στρατιωτικές, Δημοτικές, Αστυνομικές Αρχές, καθώς επίσης αντιπροσωπείες Σχολείων, οι εκπρόσωποι των Οργανώσεων Αναπήρων και Θυμάτων πολέμου, Εφεδροπολεμιστών, των ΝΠ Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου, Σωματεία, Σύλλογοι, οι Πρόσκοποι και Οδηγοί. 2. Δέηση στη μνήμη της ηρωικής γενιάς του «1940» στο Ηρώο πλατεία Δημοκρατίας. 3. Καταθέσεις στεφάνων σύμφωνα με το καθιερωμένο πρωτόκολλο και το προβάδισμα που προβλέπουν οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. 4. Τήρηση ενός λεπτού σιγής. 5. Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου από τη Φιλαρμονική του Δήμου Περιστερίου. 6. Λήξη τελετής - Αποχώρηση Επισήμων. ΩΡΑ π.μ.: Ολοκλήρωση της προσέλευσης στην οδό Παν. Τσαλδάρη και Ραβινέ των τμημάτων των Σχολείων και των αντιπροσωπειών Σωματείων, Συλλόγων, Οργανώσεων κ.λ.π., που πρόκειται να παρελάσουν. ΩΡΑ π.μ.: Έναρξη της παρέλασης από την οδό Παναγή Τσαλδάρη και Ραβίνε, διέλευσή της προ των επισήμων (στο ύψος της πλατείας Δημοκρατίας) και κατάληξή της στη διασταύρωση της οδού Π.Τσαλδάρη με την οδό Αιμ. Βεάκη όπου και θα καταλήγουν οι παρελαύνοντες σχηματισμοί. Υπεύθυνος των εκδηλώσεων είναι ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Περιστερίου Στυλιανός Κανέλλος. ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε την επέτειο του μεγαλειώδους «ΟΧΙ» του Λαού μας στη φασιστική εισβολή. Η ιστορική πείρα μας έχει δείξει πως ο φασισμός πάντα αποτελούσε τη χρυσή εφεδρεία του συστήματος το οποίο σε περιόδους βαθειάς οικονομικής κρίσης και ανόδου του κινήματος, τον ανασύρει φορώντας του τη λαϊκή προβιά, για να ανακόψει τη ριζοσπαστικοποίηση των μαζών και να τσακίσει κάθε οργανωμένη αντίσταση. Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε συχνά-πυκνά μάρτυρες τέτοιων φασιστικών προκλήσεων. Έχουμε ξυλοδαρμούς μεταναστών, δουλεμπορικά «Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας», Ερωτήσεις Βουλευτών για παιδιά μεταναστών σε παιδικούς σταθμούς, κλπ. Γι αυτό καλούμε τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, να μην επιτρέψουν στους απογόνους των συνεργατών των Γερμανών και τιμητές των Ναζί να προσβάλλουν τον ηρωικό αγώνα του Λαού μας για ελευθερία, στις εκδηλώσεις των σχολείων για την 28 η Οκτωβρίου. Καλούμε τη δημοτική Αρχή να μην επιτρέψει την παρουσία φασιστών της Χρυσής Αυγής στην εργατούπολη του Περιστερίου. Εμπρός να παλέψουμε για ζωή με αξιοπρέπεια και δικαιώματα για μας και τα παιδιά για όλον το λαό ανεξάρτητα από χρώμα φυλή και θρησκεία. Ομόφωνα το ΔΣ της ΕΝΩΣΗΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΚΑΠΗ Διοργανώνεται πενθήμερη κρουαζιέρα με σταθμούς τη Μύκονο, το Κουσάντασι, την Πάτμο, τη Ρόδο, το Ηράκλειο Κρήτης και την Σαντορίνη, με ημερομηνία αναχώρησης 5 Νοεμβρίου και ημερομηνία επιστροφής 9 Νοεμβρίου, με τις παρακάτω παροχές: 1. Μεταφορές από/προς το λιμάνι. 2. Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα. 3. Πλήρης διατροφή καθημερινά (πρωινό - μεσημεριανό - βραδινό). 4. ΦΠΑ και λιμενικά τέλη. 5. Ιατρός και νοσηλεύτρια καθ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 6. Δωρεάν εκδρομές: Σμύρνη, Παναγία Τσαμπίκα, Αρχάγγελος, Άγιος Μηνάς, Τάφο Καζαντζάκη. ΤΙΜΗ: 175 ΕΥΡΩ Επιβάρυνση για δίκλινη εξωτερική καμπίνα: 50 ευρώ Θα παρακαλούσαμε τα μέλη, κατά τη διάρκεια των εγγραφών, να δηλώνουν τα άτομα με τα οποία θα ήθελαν να συγκατοικήσουν στην καμπίνα. Δεν περιλαμβάνει: Φιλοδωρήματα και ποτά. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: * Πέμπτη , 9.00 π.μ μ.μ. 6ο Κ.Α.Π.Η. * Πέμπτη , 9.00 π.μ μ.μ. 7ο Κ.Α.Π.Η. * Πέμπτη , 9.00 π.μ μ.μ. 4ο Κ.Α.Π.Η. και 8ο Κ.Α.Π.Η. Για το 4ο Κ.Α.Π.Η. οι εγγραφές θα γίνουν στο 8ο Κ.Α.Π.Η. * Παρασκευή , 9.00 π.μ μ.μ. 3ο Κ.Α.Π.Η. * Παρασκευή , 9.00 π.μ μ.μ. 5ο Κ.Α.Π.Η. * Παρασκευή , 9.00 π.μ μ.μ. 1ο Κ.Α.Π.Η. * Παρασκευή , 9.00 π.μ μ.μ. 2ο Κ.Α.Π.Η. Για την συμμετοχή απαιτούνται ταυτότητες νέου τύπου.

10 `ÌÒ 10 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 25 OÑÛàÉØ ÖÜ 2012 ÖÒ ÞÌ Ñ Ú ÙÛÖØ Ø ÝÌ Ö àø ÖÚ Ø ÙÛÖÝ ÒÖ ÖÜÒÖÚ `Û 14 ÞØÖÔ ÛÖÜ ÝÖØÌÙÌ Û É ØÌ Ý ÔÌÒ ÓÌ ÛÖ ÙÛÌØ Õ ÖÒÖÑÒ Ø ÞØÖÔ ÙÑÒ Ø Ú Ó ˇ ÛÌ Ú ÙÌ Ì ÒÖ Ö Ì Ö, ÞàØ Ú ÓÖ É! `ÛÖÜÚ ÞàÓ ÛÖ ØÖÓÖÜÚ ÛÖÜ - Ò ÖÜ Õ ØÞ ÓÌ ÒàÙÌ Ñ ØˇÌ ÙÌ ØàÛ Ì Ý ÓÌ Û Ó Ò Ñ Ö Ô àû Ú ( ÔÖÚ)» ØÑÖÜ, Ì- Ø ÙÙÖÛÌØÖ ÔàÙÛÖÚ ÓÌ ÛÖÞ ÌÜÛ ÑÖ ÛÖÜ ÖÔÖÓ ß ÔÖÜÛÙ ÑÖÚý - Ó Û Ú ÓÌ ÒÌÚ ÓÖØÝÌÚ ÛÖÜ ÛØÖÓ ÛÖÜ Ñ ÛÖÜ ˇ Ô ÑÖÜ Ö ÖÙÝ ØÖÜ ÌÔ ÑÖÛÌØ. Ó ˇÌ Û ÓÜÙÛ Ñ Û Ú ßÙÛØÖ - ÜÒ ÚˇÌ Úý ÙÛ ÕÌÝàÛ Û Ú Ì ÛÖ- Ô Ú Ñ ÙÛ 14ÞØÖÔ ÛÖÜ, Ó ˇ Û Ú ÙÛ ÌÜÛÌØ Û Õ ÛÖÜ ÜÓÔ Ù ÖÜ Û Ú Ø Ñ Ú (2 `Ì Ø ), ÝÖØÌÙÌ Û ßÉ ØÌ ý Ý ÔÌÒ ÓÌ ÛÖ ÙÛÌØ ÙÛÖ ÙÛ ˇÖÚ. Ö ÛÖÛÌ, Ñ 20 ÌØ ÖÜ ÞØÖÔ, ÌÔ Û Ô ÌÉ ÒÌ ÖÜÛÌ ÙÛ Ó, Ø Ó ÛÖ Ö àôû Ú Ó Ì ÛÜÞ ÓÌÔ ØÖÓ, Ò ÙÛÖ àø Ö Ó ÛÌØÖ ( ÌàØ ÖÜÒ ), ÛÖ Ö àøö Þ ÛÖÜØ, ÛÖÔ àùû Ñ Ô Ñ ÛÖÜÚ ÒÒÖÜÚ Ù Ó ÔÛ ÑÖÜÚ Û Ú ÙÛÖØ Ñ ÚÖÓ Ú. Ì ÙÛ ÓÌÙ Ø ÓÓ Ñ ÌÑÛÖÚ ÖÌÕ ØÌÛ ÑÖÚ ÛÌÞÔ Û Ú, - ÑØ ˇ ÑÌ Û Ô ÛÌØ ÙÛ ÔÛÖÞ ÛÖÜ. Ø Ó Û Ñ Ñ Û ÖÔ ÛÖÚ. `Û 90 ÒÌ Û Ñ ˇÌ àô Ì Ô Û Ó Ô ÙÛ Ó ÛÖÜÙÌ ÌÙÛà Ñ Ó ÙÛ Ó Ô ÖØ àôì Ôà-Ñ ÛàÛÖ Ì Ö Ô - Þ Û ÖÔÛ Ú ÛÖÜÚ ÔÛ ÒÖÜÚ Ì ˇÌÛ - ÑÖÜÚ Ñ ÛØÖÝÖ ÖÛàÔÛ Ú ÛÖÜÚ ÑÖÜÚ ÛÖÜ. ` ÖÜ ÖÚ ÑÖÝÛ Ú Ñ ÖØ Ôà- Û Ú. ÑÖÓ Ø ÙÛÌØÖ Ö ØÖÚ Ñ ÓÌ ÌÜÞÌØÌ ÙÛ ÙÖÜÛ Ñ ÙÛÖ ÙÑÖØ - Ø ÙÓ. Ôà ÖÒ ÙÌÓÔÖÚ, ˇÖØÜÉÖÚ Ñ ÙÜÔ ÌÒÝ ÑÖÚ. ÔÖ - ÞÛÖÑ Ø ÖÚÑ ÌÒ ÙÛÖÚ. Ô Ú Ø - Ó Û ÑÖÚ ˇÒ Û Ú Ñ ÔˇØà ÖÚ, - ÖÒÜÛ ÝÖÙ àóìôöú ÙÛ Ô ÖÓ ÛÖÜ, Ñ ÙÛ Ô ÖÒ. ÞÌ ÙÛ Ó Û ÙÌ, ÒÒ ØÌ ÛÖÔ àô Ôà ÛÖÜ Û Ú ÓÌÛØ ÛÌÚ Ì ÛÜÞ ÓÌÔÌÚ ÌÓÝ Ô ÙÌ Ú ÛÖÜ Ö Ý Ò ˇÒÖ ˇÜÓÖÜ- ÔÛ Û ÔÛÌÒÌÜÛ ÛÖÜ,Ñ Û Û ÔÖ Ö Ö ÛØÖÓ ÛÖÚ ÔÛ ÓÌÛà Ì, ÙÌ ÑØ Ù - ÓÖ àô É ˇÓ Ù Ú, ÛÖ ÒÌà, ÛÖÔ ß àô Öý ÔÛ ÒÖ ÛÖÜ. ¾ ÔÖÚ Ì ÞÌ ßÑØÌÓ ÙÌ Û ÖÜÛÙ ý ÛÖÜ ÜÖ ÞØÖÔ Ø Ô. ÒÒ ÒÖ à Û Ú ÑØ Ù ÓÖÛ ÛÖÚ ÛÖÜ àô Ö Ñ Ù ÛÖÜ Û ÙÌ Ô Û Õ Ô ÝÖØÌÙÌ. ÑÌ ÔÖÚ, Ô Ñ ØÖ- ÌÛÖ Ó ÙÛÖÚ, ÌÞˇ ÑÌ. ÖÞ ÓÖÔÖ ÙÛ ˇ ÑÌ ÙÛÖ Ì Ö, ÒÒ ØÌ ÛÖÔ àô Ôà ÛÖÜ. Û Ô ÜÛÖÚ ÖÜ ÑØ ˇ ÑÌ ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ ÖÒÖÜÚ! (» ØÛÜØ» Ó ÒÌÕ Ô ØÖÜ). ¾ Ô.» ØÑÖÜ ÖÒÖÑÒ ØàÙÌ Û ÓÌ Ò ØÖÙÝÖØ ÛÖÜÙÛÖÔ ÛØÖ- Ó ÛÖ Ù Ö Ñ Û ÑÖÚ Ø ÖÔÛ Ú, Ò ÙÛÖ ÑÖ Ù Ñ Ø, ÛÖ ÑÖ Ö ÒÖÜ, ÛÖ ÑÖ ÒÜÝ ÔÛ, ÛÖÔ Ñ ÑÖ ÖÜÒÖ, ÛÖÔ àùû ÑÖÒ - ÖÜ. Ù ÓÌØ, ÙÛ 85 ÛÖÜ, ÌÕ ÑÖ- ÒÖÜˇÌ Ô ÙÛÌÑÌÛ ÑÖÔÛ ÙÛ Ô ÖÓ - ÛÖÜ, Ø ÑÖÒÖܡàÔÛ Ú Û Ô Ö- ØÌ Û Ú, ØÖÛ Ö Ù ÓÌØ ÔÖÚ ÛØÖ- Ó ÛÖÚ ÌÔ ÌÞÌ Ñ ÓÓ ÙÞÌÙ ÓÌ ÛÖÔ ÛØÖÓ ÛÖ ÛàÔ Øà ÑàÔ ÞØÖÔàÔ. ¾ Ø ÌÚ Û Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ Ú ÛÖÜ ÉØ ÙÑÖÔÛ ÙÛ ÕÖ, ÙÛ Ô ÖÓÖØÝ Ì Ø ÔˇÖ ( ÌØ ˇÖ Ù ÓÌØ ), Ö- ÖÜ Ö ÖÔÌ Ú, Ö àø ÖÚ» ØÑÖÜ Ñ» Ø, ÛÖ ÌÔÖÚ Ø Û ÑÖÜ, Ì Ù Ô ÓÌÞØ ÛÖ 1931 Ñ ÒÒ ÌØ àôû Ú Û Ò ÞàØ Ý ÛÖÜÚ Ñ ÓÌ Û ÓÌØÖÑ Ó Û ÖÜÌÑ ÔÌÖ ÔÛØ Ú, Ù ÔÌÒÌܡÌØÖÚ ÌØ Û Ú ÙÛ Ú Ö ÑÖ ÖÓÌÚ. æû Ô ÑÆÔÖÜÔ Òæ Ö ÜÛæÔ, Ó ÒÖçÔ âô ÓÌ ÆÒÖ Ö ÖÙÝ Ø ÙÛª, ÒÒÆ Ñ âô Ô ØæÙÞ ØÖ ÆÔÛØ, ÆÔÛ Þ ÓÖ ÌÒ ÙÛæ Ñ ÔÖ ÞÛæÑ Ø Ö. Ø, Ö ÆÔÖÚ»ÆØÑÖÜ -ß ÔÖçÛÙ ÑÖÚý- Ö ÖÙÝ Ø Ñª æõ ÛÖÜ ÛØÖÓªÛÖÜ, ÙÌ ÒÌÔÛÆÑ ÓÌ Û âøý ÛÖÜ: µ ÝÌåØ Ø ÙÛÌØÆ, `ÖÝå Ñ åñö. `ÛÖ ÆÑØÖ Ø ÙÛÌØÆ ÌåÔ ÜÔ åñ ÛÖÜ µ ÝÌåØ ÒâÔ. `Û Ô ÜÒª ÛÖÜ Ù Û Öç ÛÖÜÚ, ÙÛ Ô Ö æ àæô.»ìû ÕÆ ( Ó ÒåÖÜ ÌÆÑ ÙªÓÌØ ), Ù Ùå»ÆØÑÖÜ ÓÌ ÛÖÔ ÆÔÛØ Û Ú åñö, Ø ÙÛÌØÆ Û Ú, Ñ Û çö ØØÛ Æ ÛÖÜÚ: Û» Øå Ñ ÛÖ ÓªÛØ -Ö ØØ ÖÚ ˇ ÑÖÒÖܡªÙÌ. Ö ÆÒÒÖ ØæÙà Ö ÌåÔ Ö ÌØÝæÚ Û Ú Ù Ùå Ú, ÔÛØÔ Ú àôùû ÔÛ Ôå Ú. Ø ÌÑ ÞØæÔ Û ÝàÛÖ Ø Ýå» - Øå ˇ åôì ÜÔ åñ ÛÖÜ ØØ ÖÜ Ù ØÛ. ¾ ÞØØÖÚ çøà ÝÛàÞ ÑæÚ, ÒÒÆ Û ØæÙà Ò Ó ÌØÆ.» æóöøý ÌØ Û Ñª Ö ÑÖ âôì, æ ÜÛâÚ ÖÜ âé Ò Ô ÛÖ Ò ˇ ØÆÑ ÛÖÜÚ ÙÛÖ ÙÞ Ó Û ÙÓæ Û Ú æò Ú. ÞØÖÔ ÌÑÌ Ô, Ô ÛàÔÛ Ú Ñ ÒÒ ÛÌØ ÛÜÞ, Øˇ Ô ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌ- Ø, ÙÛ Ì ÛÖÔ ÛÖÜ Ò ÖÜ Õ ØÞ, Ö ÖÜ Ø àù Ô.» ÛÖÜÚ ÌÝÌØ Ô Ñ Û ÛØ ÛÖÜÚ: ÛÖÔ ÔÖ, ÛÖ µ ÝÌ Ø Ñ Û Ô ÖÜÒ ( ÜØ ÑÖÜ- Ò ), Ò Ñ Ú ÛÖÛÌ 4, 2 Ñ 1 ÞØÖÔàÔ ÔÛ ÙÛÖ Þ. ¾ ÛÌØ Ú Ó ÑÌ ÓÌ- ÙàÚ ÙÛ Ô Ö ÑÖ ÖÓ Ñ Û Ú ÜØ ÑÌÚ ÙÜÓ Ò ØàÔÌ ÛÖ É ÖÓ Û ÑÖ ÓÌ ÛÖ É ÖÒ ÛÖÜ, Ù Ò ÑÖÚ ÖØ ÔÖ ÞÛ Ú ÙÛ Ñ ÝÌÔÌ Û Ú Ò ÛÌ Ú ØààÔ ÛÖÜ ÜØØ, Ö ÖÜ ÙÜÞÔ Ô Ö ß ÕàÛÌÚý: Ö àø ÛÌÚ, Ö ÌØ - ˇ àûìú Ñ ÒàÛ ÛÌÚ Ñ Ö ÒÒÖ. Ì ÖÞ Û Ô ÜÙÑÖÒ àùûöùö Ö ÑÖ- ÌÔÌ ÖØˇÖ Ö ÙÌ. ÖÑÛ ÙÌ Ó - Ò ÙÛ ÌÔ Ö Û Ñ Ò Ù Û Û Ú ÙÜÔÖ Ñ Ú, ÌÛØ ÔÖ. ÖÙÌÚ àøìú ÖÜÒÌÜÌ; ¾ÜÛÌ Ö ÖÚ ÕÌØÌ... `ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ Øˇ Ô ÙÛ à ÜÖ ÑÖÓ : Ö ÑÖÚ ÛÖ 1932 Ñ `ÖÝ, ÜÖ ÞØÖÔ Ø ÖÛÌØ. Û ÌÔÛÌ Ô ÙÛÖ 3Ö ÓÖÛ ÑÖ `ÞÖÒÌ Ö, ÙÛ Ô Ö Ö ÌØÉÌÔ Ñ àô, Ñ Û ÛØ ÜÛ : Ö ÔÖÚ, ÖÜÒ Ñ `ÖÝ ÛÌÒÌ àù Ô ÙÛ ÙÜÔÌÞÌ ÛÖ ÜÓÔ Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú. ÒÒ ÜÖ: Ö µ ÝÌ Ø Ú Ñ Ö ÑÖÚ ÙÛØ Ý - Ñ Ô Ö ÔàØ Ú ÙÛ ÔÛÌÞÔ. ¾ µ ÝÌ - Ø Ú Ì ÔÌ ÛÙ Ñ Ø Ú, ÌÔà Ö ÑÖÚ Ì ÒÖ Ö ÖÚ. ¾ ÑÖÚ, ÓÌÙàÚ ÓÌÛ ÛÖ ÓÖÛ - ÑÖ, ÛÖ1944, Ì Ù Ó ˇ ÛÌÜÖÓÌÔÖÚ Ù ÌÔ Ì ÒÖ Ö Ì Ö ÙÛÖ»ÌÛ ÕÖÜØ- Ì Ö, ÙÛÖÜ ÖÔÛÖ ÖÜØ, ÖÜ Û Ô ÛÖÜÚ ÖÒÜ Ñ ÒÖÜÚÛÌÞÔ ÛÌÚ. Ö Ó Û Ô Ö àú Û ÌØ ÙÙÖÛÌØ ÛÖÜ Ì ÖÜÚ, ÓÌ 3-4 ÌØ ÛÌÚ. ÜÛÖ Û Ô ˇÌÛ ÑÖ ÛÖ ÑÖ. Û ÖÜÒÌÜÌ Ò ÙÛÖ ÝÌÔÛ ÑÖ Ñ Û Ù - Ù Ñ Û ÔÖÔÛ Ô ÓÌ ÖÒÌÚ Û Ú ÖÜ- ÒÌ ÌÚ. Û Û ÒÒ Ö ÙÜÔˇ ÑÌÚ Ù Ô ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ Ö ÙÑÒ ØÌÚ. ØÖÛÖÜ ÑÖÓ ÝÌÕÌ, Ö Ó ÑØÖÚ Ó ˇ ÛÌÜÖÓÌÔÖÚ ÌÝÌÜ Ì Ö ÛÖ Ù - Û Ñ, ÜÙÛÌØ Ö Ì Ö ÖØ Ó Ù Ú àø Ú ÌØ ÖÜ, ÌÝÛ ÔÌ ÙÛÖ»ÌÛ - ÕÖÜØ Ì Ö. ÜØ Ì Ö ÑÌ, ÓÌ ÛÖÔ Ö ÛØÖ Ö, ÖÛ Ô ÛÖ ÙÑÖÛ Ì ÞÌ ØÞ ÙÌ Ô ÌÝÛÌ -ÛÖ ÛØ Ó Û Ú Ø ÓÓ Ú, ÛÖ ÙÛÖØ ÑÖ ß11ý, ÌÔ ÛÖ ÞØ Ù ÓÖ- Ö ÖÜÙÌ Û, Ö àú ÒÌÌ, Û Ú àøìú Û Ú ÓÌ Ò Ú Ñ Ô Ù Ú, Øà Ñ ÉØ - Ü, ÖÒÒ ÔÖÔÛ Ô Ù ÜÛÖ. ÖÙÌÚ àøìú ÖÜÒÌÜÌ; ¾ÜÛÌ Ö ÖÚ ÕÌØÌ. Ö Ñ ÒÖÑ Ø ÌØ ÙÙÖÛÌ- ØÌÚ, ÛÖ ÞÌ ÓàÔ Ñ àú Ò ÖÛÌØÌÚ. - ÖÛÌ ÌÔ ÑÖ Û ÓÌ ØÖÒÖ... ÌÌ Ù ÓÌØ Ö ÑÖÚ. ÜÙ Ñ ÖÜÛÌ Ñ Ì Þ Ô, Ô ˇÌÒ Ô Ô ÑÖ Û - ÕÖÜÔ. ÛÙ Ô ÕÌØÖÜÔ, ÖÞ Û ÖÛÌ ÒÒÖ. Û ÛÖÛÌ ÖÒ Û ÖÝ Ù Ì Û ÝÌÔÛ ÑÖ. Ô ÌÔÌÒÌ Ì ÜÛÖÚ, Ñ ÔÌ Ú ÌÔ ÌÉ Ì Û ØÖÜÞ Û Ú ÖÜÒÌ Ú. ¾ÙÖ ÒÌÝÛ, ÖÜ Ñ ÖÜ Ò ÌÚ Ø ÞÓÌÚ. ` Ô ÖÜÓÌ, Þ ØÛ Ò Ñ. ÛÖÜÚ Ó ˇ ÛÌÜÖÓÌÔÖÜÚ ÌÝÛ ÔÌ Ñ ÌØ ÙÙÌÜÌ ÖÜ Ó ˇ Ô Ô Û Ô ÛÌÞÔ... `ÑÒ Ø Ó ˇ ÛÌ ÌÕ ÖÒÖÑÒ Ø ÞØÖÔ! ÙÑÒ Ø Ó ˇ ÛÌ ÛÖÜ ÑÖÜ ÑØ Û ÙÌ ÌÕ ÖÒÖÑÒ Ø ÞØÖÔ. `Û 18 ÛÖÜ, Û Ô ÖÒÖÑÒ ØàÓÌÔÖÚ Ì - ÒÖ Ö ÖÚ. ÌÔ Ì, ÖÓàÚ, ÓÌÙàÚ ÙÛÖ ÓÌØÖÑ Ó ÛÖ. Û Û ÞÛ ÑÌ Øà- Û ÙÛ Ô ÌØÖ ÖØ, Ù Ô ÌˇÌÒÖÔÛ Ú, Ñ ÝÖÜÛÌÒÌ àùì Ö ÑÌ, É ÑÌÙÛ Ô ÖØ. ØàÛ ÛÖÜ ÖÜÒÌ Û Ô ÙÛ Ô ÜÒÖÛÌÞÔ : ÛÖ ÓÌ ÒÜÛÌØÖ ÛÖÛÌ ÙÛ ÞàØ ÌØ ÖÙÛ Ù Ö ÌÛÖ ÓÖÜ Ì ÒÖÜ, ÓÌ ÌØ ÛÌÚ, ØÖÞàØ ÓÌÔ ÛÌÞÔ Ñ -Û Ô Ö ÙÜ ÞØÖÔ - Ñ ØÛ ÖØ ÔàÙ. Ó ÖÜØ ÖÚ Ñ ØàÛÌØ- Û Ú ÛÖÜ Û Ô Ö ÑÖÚ ÒÜÝ ÔÛ Ú. Ô Ú Ù ÖÜ ÖÚ ÛÌÞÔ Û Ú Ñ ÔÖ - ÞÛÖÚ ÔˇØà ÖÚ - ÔÖ ÞÛÖÚ Ñ ÔÖ ÞÛÖ- ÞÌØ Ú- ÖÜ ÌÑÛ ÓÖÜÙÌ ÛÖÜÚ ÙÜÔÌØ- ÛÌÚÛÖÜÑ ÛÖÜÚÌ ÔÌÌÜÑ Ø ÌÚÔ ØÖÞàØ ÙÖÜÔ.»ÌÙ Ù ÜÛÖ ÛÖ ˇÌÛ ÑÖ ÑÒ Ó, Õ ÛÖÜ ÑÖÜ» Ø- ÑÖÜ Ø ÖØ Ô ÔàØ ÙÛ ÑÌ Ñ ÙÌ Ò Ö Ì ÔÌ ÌØ Ö ÖÚ. `ÛÖ Ù ÓÌ Ö ÜÛÖ ØÌ Ì Ô ÖÜÓÌ ÖÛ ÙÛ Ô ÕÜÒÖÛÌÞÔ ÖÜÒÌÜÌ Ñ Ö ÓÌ ÒÖÚ ÛÖÜ ÌØÝÖÚ, Ö ÔÖÜÛÙ ÑÖÚ, Ñ ˇàÚ Ñ ÒÒÖ Ö ÖÙÝ Ø ÙÛÌÚÛÖÜ ÛØÖ- Ó ÛÖÜ. `Û ÔÌ ÛÖÜ ÖÜÒÌ Ö ÑÖÚ ÌÓÌ ÔÌ ÖÞÛà ÞØÖÔ ÓÌÞØ ÛÖ 1962, ÖÜ Ì ÞÌ Ø Ù ÌÑÒÌ ÙÌ ( ÌØ Ù- ÙÖÛÌØ ÜÛÖ ÙÛÖÔ ÛÖÓÖ ÛÖÜ ØÖÔ ÑÖÜ).»ÌÛ ØÖÞàØ ÙÌ ÓÖÔÖÚ ÛÖÜ. ÔÖ ÕÌ ÑÖ ÛÖÜ Ì ÒÖ Ö Ì Ö, ÙÛ Ô Ö Ö Ù. ØÌ ÌØ Ñ Ú (. Ø- Ô Ò Ù ÓÌØ ) Ñ Ù ÓÌ àùì Ì ÛÜ- Þ, ÖÜ ÛÖÜ Ì àùì Û ÜÔ ÛÖÛ Û Ô ÝÛ ÕÌ Ñ ÌÑˇÌÙ ÙÛ Ô ÑÌÔÛØ Ñ ÒÌàÝÖØÖ Ù. ÌàØ ÖÜ ( ˇÔ Ø- ÞÖÜ» Ñ Ø ÖÜ Ù ÓÌØ ). `Û Ô ÌÑˇÌ- Ù ÙÜÔÌØ ÙÛ ÑÌ ÖÒÒ ÞØÖÔ ÓÌ ÛÖ ÓÌ ÒÖ ÌØÝÖ ÛÖÜ, ÔÖ, Ö Ö Ö ÖÚ ÖÜÒÌßÌ ÌÔ ÙÛ Ó Ñ ÙÛ 120 ÙÜÔÌØ ÖÓÌÔ Ì ÒÖ- Ö Ì, ÙÛ Ô ˇÔ Ñ Ö Ö, ˇ Ô - ÌÙ/Ô Ñ, ÙÛÖ ÜßÖÚ ÛÖÜ ÖÜ `ÛÌÝ - ÔÖÜ. ¾ ÑÖÚ ÌÑ ÔÌ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÓÌ Û Ô Ù Ù àôùû ÔÛ Ô, `ÖÙÖ Þ - ÌÜÛ Ñ, ÖÛÖµ ØÖ Ø ÑÒÌ ÖÜ ÌÔ Ó ÖØÌ ÔÖ ÑÌÝ ÒÖÞàØ ÛÖÜ ÔÖÓÖÜ, Ì Ø ÛÖÜ ÖÓàÔÜÓÖÜ ÓÖÜ. ÞÖÜÔ ÛØ :Û» Ø, ÛÖ Ó ÛØ Ñ ÛÖ àø Ö, ÖÜ ÓÌ ÒàÙ Ô ÙÛ Ô ÖÒ Ñ Ø ÙÛ Ø Ö Ö ÖÜÔÛ Ì à.»ì ÝÖÙ àù Ñ Ó ÖÜØ ÑÖÛ Û» Ø, ÙÜÔÖÔÖÓ Û Û Ú Ú Ö Û ÕÖ, ÛÌÒÌ àùì ÛÖ ÓÖÛ ÑÖ ÙÛ Ò ÛÙ Ñ ÙÛÖ ß ÌÛØ ÔÖý Ñ ÓÌÛ ÛÖ 1Ö ÜÑÌ Ö, ÙÛ Ô Ö Ö ` Ø - ÔÛ ÖØÖÜ. Û ÔÌÕ ØÌÛ Ñ Ó ˇ ÛØ Ñ ÖÒ Ì Ì ÞÔ Ô Ò Ó ØÖ ÓÌÒÒÖÔ ÙÛÖÔ ÛÖÓÌ Û Ú Ì ÙÛ Ó Ú Ñ ÛàÔ Ø ÓÓ ÛàÔ. ÙÛÖÙÖ à Û ÌÝÌØÌ ÝÖØÌÛ Ñ. ØÖÛÖÜ Ñ Ò -Ñ Ò ÛÌÒÌ àùì ÛÖ ÜÑÌ Ö, ÉØÌˇ ÑÌ ÔÛØÌÓÌÔ ÓÌ ÛÖÔ Ì ÛÜÞ ÓÌÔÖ Ì ÞÌ Ø Ó Û àø Ö Ù àû Ñ ÙÛ Ø Ó ÙÛ ÖÜÒÌ ÛÖÜ: Ó ÓÌ Ò Ø à Ñ ÓÖÔ -, ÙÛÖÔ ÑÒ Ö ÛàÔ Ò ÙÛ ÑàÔ, ÑÖÔÛ ÙÛÖ ÖÛ Ó. ÙÛÖÙÖ Ö ÓÖÚ Ñ Û, ÖÜ Øˇ Ô ÙÌ Ò Ö, ÌÔ Û Ô ÌÑÒÌ Ù Ô ÙÛÖ Ù Û. ÞÌ ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÙÛ ÑÖ Ô Ñ ÛÖ 2007 ÌÑÒÌÞÛ ÑÌ ÓÖÛ Ñ ÙÜÓÉÖÜÒÖÚ ÓÌ ÛÖ ÙÜÔ Ü ÙÓÖ ÛÖÜ Ó ØÞÖÜ ÔÛØÌ Þ ÛÖÜØ. Ö ÛÖÛÌ Ñ ÓÌÞØ Ù ÓÌØ, Ñ ÒÖÑ - Ø ÛÖÜ 2012, Ì Ô ÌÔ Ö Û É Ù Ñ ÙÛÌÒÌÞ Û Ú Ù ÓÌØ Ô Ú ÓÖÛ Ñ Ú ØÞ Ú: Ü ÌܡÜÔ ÛÖÜ ÛÖÓÌ ÖÒ Û - ÙÓÖÜ Ñ ÛÖÜ ØÖ Ø ÓÓ ÛÖÚ ÛÌÞÔ - ÑàÔ ÌØ àô - ÜÖ ÔÌÜØ Ò ÑàÔ, ÖÙÖ Ñ ÌÜ Ùˇ ÛàÔ ÛÖÓÌàÔ ÛÖÜ ÓÖÜ.»ÌØ ÑÖ ÙÛÌÜÖÜÔ ÖÛ Ü ÌØÌÑÛ Ñ ÛÖ ÙÛÖ ÞÌ Ö ÛàÔ ÓÖÙ àô ÙÞÌÙÌàÔ, ÙÜÓÝàÔ Ñ ÓÌ Û Ô ÑØ ÛÖÜÙ, ÙÛÖÔ ÖÒ Û ÑÖ ÙÛ ÉÖ, ÔÛ Ò ß. ÙÛÖÙÖ Ì Ô Ì ÖÔÖÚ ÖÛ ÌØ ÌÛ ÙÑÒ Ø, ÓÌ Ó ÖÜØ ÑÖÛ Û Ñ ÖÒÜÛ ÝÖÙ àù ÙÛÖ ÌØ Ö Û Ú, Ñ Ø Ì ÖÜÙ ÙÛ Ñ ÖÛÌÒÌÙÓ Û.» Ø Ñ Ö àø ÖÚ Ù àû Ú ÌÞÖÜÔ ÜÖ ÑÖØÌÚ: Û Ó ÛØ Ñ Û Ô Ù Ù, ÖÜ ÓÌ ÒàÙ Ô Ì à, ÌÑ - Ô Ô ÔàÛÌØÌÚ Ù ÖÜ ÌÚ Ñ ÌØ Ö- ÔÛ ÙÛ Ô ÖÒ. ØàÛ Ì Ô ÛÖ- ÒÖ ÖÚ Ñ ÌÜÛÌØ ßÜÞÖÒÖ ÖÚ. Ó ÛØ Ì Ô ÔÛØÌÓÌÔ ÓÌ ÛÖ Ñ ÖØÖ Ù Ò Ø Ó ÖÜÛ Ñ ÌÞÖÜÔ ÜÖ Ñ : ÛÖÔ àô/ôö Ñ Û» Ø. ¾ Ó ÛØ Ú, ÛÖ ÌÜÛÌØÖ Ö Û Û Ú Ù Ù Ú Ñ ÛÖÜ ÑÖÜ» ØÑÖÜ, ØÌ ÛÜÞ Ö Ó Þ ÔÖÒÖ ÖÜ- Ú Ñ ˇ ÓÌØ ÔâÚ ÖçÒÌÜÌ ÙÛ Ú Ö ÑÖ ÖÓâÚ Ñ Û Ú ÜØ ÑâÚ Ù Ò äñæú ÖØ ÔÖ åþû Ú (É ÖÒ ÙÛªÚ), ÙÛ Ô Ò ÛÌå ÛÖÜ ÜØت, ÛÖ ÙÛâÑ ÛÖÜÚ ß ÕØÛÌÚý Û Ú ˇªÔ Ú. ÑÖçØ ÙÛÖÚ ÖÜÒÌÜÛªÚ Ö ØØ ÖÚ»ÆØÑÖÜ ÓÌ ÆÒàÙÌ Ó å ÓÌ Û ÜÔ åñ ÛÖÜ» Øå âôûì Æ, ÖÜ ÙÛ Ö ØæÓ Ù Ô Ñ âñ Ô Ô Ñ ÒâÚ Ö ÑÖ âôì ÌÚ. åþ Ô ÑæÓ Û Þ ØÆ Ô ÔàØåÙÖÜÔ ÖÞÛØ Ì æô, æ Û Ö Öå ÛØÌ Ú ØØ ÌÚ Ñ ÛØÌ Ú» ØåÌÚ. íýü Ô Û àª, Ñ Ö çö, ÙÌ ÓÌ ÆÒ Ò Ñå, ÉÒâ ÖÔÛ Ú ÛÖÜÚ Ñæ ÖÜÚ ÛÖÜÚ Ô ÆÔÖÜÔ Ûæ Ö. ÌÔ ªˇÌÒ Ô ÌØ ÙÙæÛÌØ. Ö ÛØ Ñæ Ù åû Û Ú Ö ÑÖ âôì Ú»ÆØÑÖÜ, ÙÛ Ô Ö æ ÌÒÖ ÖÔÔªÙÖÜ ÛÖÜ. Õ ÆØÞ. Ö âþû Ù Ô Ö ØØ ÖÚ Ñ» Øå»ÆØÑÖÜ, æû Ô ªØˇ Ô ÙÛÖ ÌØ ÙÛâØ Û Ô âø ˇÖÜ ÆÕÖÜ, ÙÛ Ô ØÞª Û Ú ÌÑ ÌÛå Ú ÛÖÜ 30, Ó å ÓÌ Û ÛØå Æ ÛÖÜÚ, ÛÖÔ ÆÔÖ, ÛÖ µ ÝÌåØ Ñ Û Ô ÜØ ÑÖçÒ. ÝàÛÖ Ø - Ýå ÌåÔ ÓÌÛ ÌÔâÙÛÌØ Ñ Ý å- ÔÖÔÛ Û çö Ó ÑØæÛÌØ Æ, Û Ú Ö ÑÖ âôì Ú, `ÖÝå Ñ Ö åñöú, ÖÜ ÌÔÔªˇ Ñ Ô Ù ÜÛæ. ¾ Ó ÑØÖçÒ Ú ÌåÔ Ö» ÔàÒÆÑ Ú, ÖÚ Û Ú `ÖÝå Ú Ñ ÛÖÜ ÛÖç ÛÖç. Ó Þ Ô ÑÖÜ Ö ÛÖ.». ÖÒÜÛÌÞÔÌ Ö, ÌÑ ÔÌ ÙÛ ÙÜÔÌÞÌ ÓÌÛ ÛÜÞ ÑÌÚ Ù ÖÜ ÌÚ ÙÛ Ô Ò Ñ ÓÌÛ Û Ô Ì ÙÛØÖÝ ÛÖÜ ÙÛ Ô ÒÒ, ØÌ ÛÜÞ Ö Ö ÑÖÔÖÓÖÒÖ ÖÜ Ö Û Ô `¾-. ` ÖÜ ÖÚ Ó ÙÛÖØ Ú ÙÛÖ Ý Ó ÙÓÌÔÖ ØÖ ÑØÌ ¾ Ó ÛØ Ú ÌÑ ÔÌ ÜÔ Ñ ÛÖÜ Û Ô ÔÔ» ÙÛØÖ ÔÔÖ ÖÜÒÖÜ Ñ ÌÞÖÜÔ ÜÖ ÛÖ ÑÖ Ñ ÛÖ àø Ö, ÖÜ Ì Ô Ó ˇ ÛÌÚ. Ö ÛØ ÛÖ Ö Û Û Ú Ö ÑÖ Ì- ÔÌ Ú,Ö àø ÖÚ,ÛÌÒÌ àùìûö ÔÖ ÞÛÖ ÔÌ ÙÛ Ó Ö Ñ ÌØ ÌÛ ÙÛÖÔ àû ÑÖ ÛÖÓÌ, Ù ÙÛÌÒÌÞÖÚ Ì ÞÌ - Ø ÙÌàÔ.»Ì Û ÜÔ Ñ ÛÖÜ ÌÙ Ö - Ô, ÛÖ ÌÔÖÚ Ó ÒÖÜ, ÌÞÖÜÔ Ó ÑÖØ, Û Ô Ù Ù, ÖÜ Ù ÖÜ Ì à Ñ. ¾ ÛÖÚ ÙÌ ÖÒÖÜÚ ß - ÔÖÜÛÙ ÑÖÚý, ÛÖ ÓÌ ÒÜÛÌØÖ Ö Û ÌÔÛÌ ÛÖÜ àø ÖÜ Ñ Û Ú» Ø Ú» ØÑÖÜ, ÌÑ ÔÌ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÓÌ Û ÌÙ Ö Ô É Ò àû, ÑÖ ÌÒ ØÖÙÝÜ Ñ Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ Ú, Û». Ù. ÛÖÜÚ: Ö àø ÖÚ Ñ» Ø, Ô ÙÌ ÙÞÖÒÌ Û Ú ÖÒ Ú Ñ ÖÜÔ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ. ¾ àø ÖÚ ÛÌÒÌ àùì Û ÜÓÔ ÙÛ - Ñ Ñ Ó Ñ ÌØ ÌÛ Ì à, Ù ÜÓÔ ÙÛ Ú.»ÌÛ ÜÔ Ñ ÛÖÜ ÔÔ ÌÞÖÜÔ ÛÖÔ Ô àû.» Ø Ù ÖÜ ÙÌ Ö ÑÖÔÖÓ Ñ. ÔÛØÌÜÛ - ÑÌ ÛÖÔ ÛØ Ì Û ÑÖ ÜÓÖ ÔÛÌÒ. ÞÖÜÔ ÛÖ Ù Ò Ñ ÛÖÔ Ô àû. Ö Û ÒÒ ÌØÝ, ÜØ Ñ ( ÖÜÒ ) ÔÛØÌÜÛ ÑÌ ÛÖÔ ÜÛÖÑ Ô - Û ÙÛ ÔÛàÔ» ÖÜØ. ÌÔ ÌÑ Ô Ô. `ÖÝ Ì ÔÌ ÜÔ Ñ ÛÖÜ ÛÖÜ ÛÖÜ, Ô ÜÛ ÑÖÜ, Ñ ÙÛ ÙÜÔÌÞÌ Ü ÒÒ ÒÖÜ ÙÛ `ÖÑÖ- Ò ÛÖ Ö ÜÒ. ÛÖÜÚ: Ö» ÔàÒ Ú Ñ» Ø ÛÌÒÌ àù Ô ÙÞÖÒÌ Û Ú ÖÒ Ú. ¾» ÔàÒ Ú ÌØ ÌÛ Ù Ô Ö ÑÖÔÖÓÖÒÖ ÖÚ ( - `¾ ). ÌÒÖÚ Ö µ ÝÌ Ø Ú Ì ÔÌ ÛÌÞÔ Û Ú ÖÜÛÙ àô -Ù ÖÜ ÖÚ Ó ÙÛÖØ Ú- Ñ ÌØ ÙÛ ÑÌ ÖÒ ÛÖÜ Û ÞØÖÔ ÙÛ Ô Ì ÞÌ Ø Ù ØÖ ÑØÌ, Ó Ö Û Ú ÓÌ ÒÌÚ Ý ØÓÌÚ ÛÖÜ ÑÒ ÖÜ. ÔÛØÌÜÛ ÑÌ Û Ô ÒÌÔ ÌÛ Ò, Û Ú ÖÒÜ Ñ ÒÌÚÓÖ ÙÛØÌÚ Û Ú ÖÒ Ú. Ñ Ô Ô ÛÖ àø Ö, ÖÜ ÙÞÖÒ ˇ ÑÌ ÓÌ ÛÖ ÌÓ ÖØ Ö, ÌÝÜ Ì ÖÓàÚ ÖÒÜ ÔàØ Ú, Ý ÔÖÔÛ Ú Û Ô ÒÌÔ, ÛÖ µ ÝÌ Ø Ñ ÛÖÔ àùû. ÛØ ÙÛ Ø ÕÌ ÜÔ Ñ ÛÖÜ Ø Ü- Øà.»Ì ÒàÙ Ô ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ Ñ ØÖÞàØ Ù Ô. ÜÖ ÖØ Ø Ô ÛÖ Ì ÌÒÓ ÛÖÜ ÛÌØ, Ì Ô Ô ÌÓ ÖØÖ. `ˆ µ

11 Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 11 ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΣΤΟ 2ο Κ.Α.Π.Η. ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Στο πλαίσιο της διοργάνωσης ομιλιών από το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας του Δήμου Περιστερίου, την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα τη νόσο του Αλτσχάϊμερ, η οποία -σύμφωνα με στατιστικές- τον 21ο αιώνα έχει λάβει διαστάσεις σχεδόν «επιδημίας». Η ενημέρωση για τη νόσο έγινε από την Επισκέπτρια Υγείας κ. Φρόσω Παπαδάκη, η οποία με λιτό τρόπο μίλησε για την πολύ σοβαρή αυτή ασθένεια, που γενικά εντοπίζεται σε ανθρώπους πάνω από 65 ετών, αν και το λιγότερο συχνά, πρόωρο Αλτσχάϊμερ μπορεί να εμφανιστεί πολύ νωρίτερα, ίσως και πριν τα 50. Η νόσος Αλτσχάϊμερ είναι μια μη θεραπεύσιμη ασθένεια η οποία αρχικά περιγράφηκε από τον Γερμανό Ψυχίατρο και Νευροπαθολόγο Αλοϊσο Αλτσχάϊμερ το 1906 (εξ ού και το όνομα). Κατ εκτίμηση 26,6 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν παγκοσμίως Αλτσχάιμερ το 2006, και αυτός ο αριθμός μπορεί να τετραπλασιάσει μέχρι το Αν και ο κάθε πάσχων έχει Αλτσχάιμερ με έναν ιδιαίτερο τρόπο, υπάρχουν πολλά κοινά συμπτώματα. Τα πιο πρόωρα αισθητά συμπτώματα της ασθένειας συχνά δεν διαγιγνώσκονται ως Αλτσχάιμερ αλλά ως κάτι διαφορετικό, π.χ. στρες ή άλλες ψυχολογικές διαταραχές. Στα πρώτα στάδια, το συνηθέστερο αναγνωρισμένο σύμπτωμα είναι η απώλεια μνήμης, όπως και η δυσκολία στην επαναφορά στην μνήμη πρόσφατων γεγονότων. Η διερεύνηση για διάγνωση Αλτσχάιμερ σε πιθανούς ασθενείς επιβεβαιώνεται συνήθως με διανοητικές αξιολογήσεις και γνωστικές δοκιμές, που ακολουθούνται συχνά από ακτινογραφίες κτλ του εγκεφάλου. Με την πρόοδο της ασθένειας, τα συμπτώματα περιλαμβάνουν σύγχυση, οξυθυμία, επιθετικότητα, ταλάντευση διάθεσης, διακοπή ομιλίας, απώλεια της μακροπρόθεσμης μνήμης, και τη γενική κοινωνική απόσυρση του πάσχοντος καθώς οι αισθήσεις του μειώνονται. διάθεσή μας φάρμακα που ανακόπτουν την εξέλιξή της και αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα. Όσο νωρίτερα γίνει η διάγνωση και χορηγηθούν τα σκευάσματα αυτά, τόσο ουσιαστικότερα είναι τα αποτελέσματά τους. Όχι σπάνια, συμπτώματα όπως αυτά της νόσου Αλτσχάιμερ προκαλούνται και από άλλες σωματικές ή ψυχικές παθήσεις (κατάθλιψη, νόσοι του θυρεοειδούς, επίδραση φαρμάκων στον εγκέφαλο) που μπορούν να αντιμετωπιστούν μερικά ή ολικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ακριβής και έγκαιρη διάγνωση έχει σημασία, καθώς η κατάσταση είναι συχνά αναστρέψιμη. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι μία πραγματικότητα. Πολλοί άνθρωποι νοσούν και πολλοί περισσότεροι θα νοσήσουν στο μέλλον. ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» ΣΤΟ 5ο ΚΑΙ 3ο Κ.Α.Π.Η. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ο Επισκέπτης Υγείας κ. Χαράλαμπος Φανός μίλησε στα μέλη του 5ου και 3ου Κ.Α.Π.Η. Περιστερίου για την χρησιμότητα της Φυσικοθεραπείας. Ο Χ. Φανός στο 5ο ΚΑΠΗ σε επιστημονικά δεδομένα τα οποία ανανεώνονται συνεχώς με τo πολύτιμο κομμάτι της έρευνας. Η φυσικοθεραπεία είναι χρήσιμη για τη διάγνωση και τη διαχείριση ενός μεγάλου φάσματος τραυματισμών, ασθενειών και άλλων περιπτώσεων, μερικές των οποίων είναι: Η Φ. Παπαδάκη Βαθμιαία, οι σωματικές λειτουργίες μειώνονται, οδηγώντας τελικά στο θάνατο. Η πρόγνωση είναι δύσκολο να αξιολογηθεί, καθώς η διάρκεια της ασθένειας ποικίλλει. Το Αλτσχάιμερ αναπτύσσεται για μια απροσδιόριστη χρονική περίοδο, και μπορεί να αναπτυχθεί για χρόνια. Η μέση υπολογιζόμενη διάρκεια ζωής μετά από τη διάγνωση είναι περίπου επτά έτη. Λιγότεροι από 3% των ατόμων ζουν περισσότερο από δεκατέσσερα έτη μετά από τη διάγνωση. Η αιτία και η πρόοδος της ασθένειας δεν είναι κατανοητή καλά ακόμη. Η έρευνα δείχνει ότι η ασθένεια συνδέεται με πλάκες στον εγκέφαλο. Από το 2008, περισσότερες από 500 κλινικές δοκιμές ερευνούν πιθανές θεραπείες για την ασθένεια, αλλά είναι άγνωστο εάν οποιαδήποτε από αυτές θα αποδειχθεί επιτυχής. Πολλά μέτρα έχουν προταθεί για την πρόληψη του Αλτσχάιμερ, αλλά η αξία τους δεν είναι ακόμη αποδεδειγμένη στην επιβράδυνση ή τη μείωση της δριμύτητας της ασθένειας. Η διαρκής διανοητική εγρήγορση, η σωματική άσκηση, και μια ισορροπημένη διατροφή συστήνονται ως πιθανή μέθοδος πρόληψης. Επειδή η νόσος Αλτσχάιμερ δεν μπορεί να θεραπευτεί και είναι εκφυλιστική, η διαχείριση των ασθενών είναι πολύ σημαντική. Ο σύζυγος ή η σύζυγος ή μερικές φορές ένας στενός συγγενής συχνά παίρνει το βάρος της φροντίδας του ασθενούς. Στις αναπτυγμένες χώρες, το Αλτσχάιμερ είναι μια από τις δαπανηρές ασθένειες στην κοινωνία. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ριζική θεραπεία για τη νόσο Αλτσχάιμερ και τις άλλες μορφές άνοιας, έχουμε σήμερα στη Την ομιλία παρακολούθησαν αρκετά μέλη, ανάμεσά τους και η υπεύθυνη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας του Δήμου Περιστερίου κ. Αναστασία Τριανταφυλλοπούλου καθώς και ο Αντιδήμαρχος κ. Τάσος Θεοδωράκος. Η Φυσικοθεραπεία είναι μια σύγχρονη ειδικότητα του παραϊατρικού κλάδου, η οποία επικεντρώνεται στην υποστήριξη της καλής φυσικής κατάστασης και στην αποκατάσταση της σωματικής υγείας. Ο Φυσικοθεραπευτής με φυσικά μέσα και τεχνικές θα εξασφαλίσει την ομαλή αποκατάσταση προβλημάτων τα οποία προέρχονται από ασθένειες, ειδικές παθήσεις και ατυχήματα και θα συμβάλει στην επανένταξη του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον. Το επάγγελμα απαιτεί γνώσεις φυσιολογίας, ανατομίας, ιατρικές γνώσεις και πάνω από όλα, την έμφυτη ανάγκη της προσφοράς και της υποστήριξης σε άτομα που χρειάζονται ψυχολογική και σωματική στήριξη. Η φυσικοθεραπεία στην τρίτη ηλικία παίζει ρόλο στη διατήρηση της λειτουργικότητας στο μυοσκελετικό, αναπνευστικό, καρδιαγγειακό σύστημα αλλά και στην ανάπτυξη γνωστικών λειτουργιών μέσα από σύνθετα προγράμματα βελτίωσης της ισορροπίας και συντονισμού των κινήσεων των μελών του σώματος. Η υποκινητικότητα που χαρακτηρίζει το σύγχρονο τρόπο ζωής έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στη σωματική και την ψυχική υγεία του ατόμου. Τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται εντονότερα σε ενήλικες άνω των 65 ετών, λόγω της βιολογικής φθοράς και της μειωμένης καθημερινής κινητικής τους δραστηριότητας. Η φυσικοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την φυσική αποκατάσταση της υγείας. Αξιολογεί, υποστηρίζει και αποκαθιστά τη φυσική λειτουργία και την απόδοση του ανθρωπίνου σώματος. Η φυσικοθεραπεία προάγει, υποστηρίζει κι αποκαθιστά όχι μόνο την σωματική αλλά και την ψυχολογική και κοινωνική υγεία. Η φυσικοθεραπεία είναι μια ξεχωριστή μορφή θεραπείας-φροντίδας η οποία μπορεί να γίνει είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με άλλους τύπους ιατρικής φροντίδας. Oταν υπάρχει συνεργασία με ορισμένες ιατρικές ή χειρουργικές μεθόδους, η φυσικοθεραπεία μπορεί να συμπληρώσει τις μεθόδους αυτές και να συμβάλει στην ταχεία επιστροφή στη φυσιολογική δραστηριότητα χωρίς επιπλοκές. Η φυσικοθεραπεία βασίζεται Αθλητικές κακώσεις, Οσφυαλγία, Αρθρίτιδα, Τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης, Καρδιαγγειακή αποκατάσταση μετά από χειρουργική επέμβαση, Αποκατάσταση εγκεφαλικού, Διαχείριση άσθματος, Νευρολογικές ασθένειες, Μειωμένη κινητικότητα, Ακράτεια, Προβλήματα τρίτης ηλικίας και άλλες. Η φυσικοθεραπεία στοχεύει στην βελτίωση της υγείας χωρίς τη χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων ή χειρουργικών επεμβάσεων. Η ανακούφιση του πόνου και η σωστή σωματική λειτουργία επιτυγχάνεται με την εφαρμογή φυσικών θεραπευτικών μέσων και εξειδικευμένων τεχνικών από τον φυσικοθεραπευτή. Απώτερος σκοπός της φυσικοθεραπευτικής φροντίδας είναι η σύντομη απομάκρυνση του προβλήματος και η επανένταξη του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον και στις υποχρεώσεις του. Ο Χ. Φανός στο 3ο ΚΑΠΗ Ο Δ. Μαλισιάνος, ο Τ. Θεοδωράκος και η Τ. Τριανταφυλλοπούλου Είναι γνωστό ότι επί αιώνες ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε τις ιδιότητες του ήλιου, της κίνησης και του νερού για να θεραπεύσει τις παθήσεις του. Ωστόσο η φυσικοθεραπεία αναπτύχθηκε σε αυτοτελή θεραπευτικό κλάδο κυρίως μετά τον Α και περισσότερο τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο εξαιτίας της παρουσίας μεγάλου αριθμού ανθρώπων με σοβαρές αναπηρίες οφειλόμενες αφενός στις πολεμικές κακώσεις και αφετέρου σε ένα βαρύ λοιμώδες νόσημα, την πολιομυελίτιδα για την οποία έως το 1960 περίπου δεν γίνονταν προστατευτικός εμβολιασμός.

12 Σελίδα 12 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 ΟΛΟΙ ΕΞΕΦΡΑΣΑΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΟΛΟΙ ΖΗΤΗΣΑΝ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΑΖΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Εκτεταμένη και πολύωρη ήταν η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 24 Οκτώβρη με μοναδικό θέμα τα θέματα Παιδείας στο Δήμο μας. Στη συζήτηση παρευρέθηκαν και τοποθετήθηκαν η Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου Περιστερίου, οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιστερίου, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας Γ. Ζαφειρακίδης, οι Σύλλογοι Γονέων των 5ου - 11ου - 36ου και 47ου Δημοτικών Σχολείων που είναι σε διαδικασία συγχώνευσης, το 5ο με το 47ο και το 36ο με το 11ο, μετά την εισήγηση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας Γ. Ψαρρά προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, καθώς και πρόεδροι 15μελών του 1ου Λυκείου και του 2ου ΕΠΑΛ Περιστερίου. Από όλους όσους τοποθετήθηκαν εκφράστηκε η αγωνία για το «μέλλον» της παιδείας που αντιμετωπίζει πλείστα προβλήματα καθώς και η αντίθεσή τους στις νέες καταργήσεις - υποβιβασμούς - συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων. Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Παιδείας Θεόδωρος Αρβανίτης, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στην υποχρηματοδότηση των σχολικών μονάδων και στην καθυστέρηση απόδοσης της τακτικής επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, ανέπτυξε και όλα τα ζητήματα που αφορούν στην Παιδεία: συντήρηση σχολικών κτιρίων, επισκευές και εργασίες, μεταφορά μαθητών, καθαριότητα, σχολικοί τροχονόμοι, Σχολικές Επιτροπές, έργα από την ΟΣΚ ΑΕ, και βεβαίως, στο μείζον ζήτημα την υποβάθμιση - κατάργηση - συγχώνευση σχολείων στο Περιστέρι, αφού επεσήμανε την απουσία της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας Γ. Ψαρρά, η οποία «λάμπει δια της απουσίας της, ενώ είχε ενημερωθεί με επιστολή μου» όπως είπε. «Η θέση της Διοίκησης του Δήμου είναι ότι είμαστε ριζικά αντίθετοι στο «νέο κύμα» υποβάθμισης - κατάργησης - συγχώνευσης σχολικών μονάδων. Απορρίπτουμε τη λογική που θέλει την Παιδεία στο ζύγι, σε μια λογιστική σχέση κόστους - κέρδους. Δεν θα αποδεχτούμε τη θυσία της δημόσιας εκπαίδευσης στο βωμό της τρόικας» τόνισε μεταξύ άλλων. Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας μόνο το δεύτερο ψήφισμα. Η επι- καθώς και των επικεφαλής των κεφαλής της δημοτικής παράταξης δημοτικών παρατάξεων, οι οποίοι σε «Αριστερή Κίνηση Περιστερίου» όλους τους τόνους και με όλους τους Αντωνία Αθανασοπούλου ψήφισε, τρόπους εξέφρασαν την αντίθεσή επίσης, μόνο το δεύτερο ψήφισμα. τους στο νέο κύμα συγχωνεύσεων και ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ δήλωσαν τη στήριξη και συμμετοχή τους στις δράσεις και κινητοποιήσεις Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ για να αποτραπούν, και εξέφρασαν τις «ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - θέσεις τους για όλα τα ζητήματα της ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Παιδείας που τέθηκαν. Στο τέλος της συζήτησης κατατέθηκαν δυο ψηφίσματα: το ένα κατέθεσε ο αντιδήμαρχος Παιδείας Θ. Αρβανίτης και ψηφίστηκε από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και το άλλο κατέθεσε η δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» Περιστερίου και ψηφίστηκε από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο δημοτικός σύμβουλος Μ. Κακλαμάνος ψήφισε μόνο το πρώτο ψήφισμα. Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Περιστερίου Γρ. Τημπλαλέξης και ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Ε. Καραμπατζάκης ψήφισαν Το Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου στην τακτική συνεδρίαση του την Τετάρτη 24/10/12, και μετά από διάλογο με όλους τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας της πόλης μας αποφάσισε τα εξής. 1. Εκφράζει με τον πιο έντονο τρόπο, την αντίθεση του με το νέο κύμα συγχωνεύσεων - καταργήσεων και υποβιβασμών που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 2. Πιστεύει ότι οι νέες συγχωνεύσεις δεν έχουν καμία σχέση με τα επικαλούμενα από το Υπουργείο κριτήρια, και εκπορεύονται από το γενικότερο κλίμα που έχει επιβάλλει η Τρόικα στη χώρα μας. 3. Εκφράζει την έντονη ανησυχία όλων των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας για την επαπειλούμενη αύξηση των μαθητών ανά τάξη, την αποτελεσματική διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού και την αναστάτωση που θα προκληθεί από τις μετακινήσεις μαθητών από σχολείο σε σχολείο. 4. Ζητά από τον Δ/ντή Α/βάθμιας εκπαίδευσης την άμεση ανάκληση της πρότασης της για τις συγχωνεύσεις -καταργήσεις των Δημοτικών σχολείων. 5. Να επανέλθει η χρηματοδότηση για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων στα επίπεδα του Απαιτεί την άμεση χρηματοδότηση για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων. 7. Απαιτεί την επίσπευση των διαδικασιών για την εκτέλεση όλων των έργων που έχει αποφασίσει η ΟΣΚ Α.Ε. για το Δήμο μας (όπως αναφέρονται στο από 20/6/2012 ενημερωτικό σημείωμα) 8. Ζητά την υλοποίηση των κυβερνητικών αποφάσεων για την αύξηση των δαπανών για την παιδεία». ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Το ψήφισμα που κατέθεσε η «Λαϊκή Συσπείρωση» Περιστερίου ήταν οι θέσεις της Δημοκρατικής Ένωσης Γονέων Περιστερίου. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η μόρφωση των παιδιών μας είναι στο στόχαστρο των αντιλαϊκών πολιτικών. Με αφορμή την κρίση, κλείνουν οι στρόφιγγες, «αποκεντρώνονται» κι άλλες αρμοδιότητες, που μέχρι σήμερα ήταν του κράτους, όπως οι μεταφορές. Καλούνται έτσι οι γονείς να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύψουν τα αναγκαία, για να κρατήσουν τα σχολεία ανοιχτά. Έχει στρωθεί το έδαφος για να νομιμοποιηθεί η είσοδος των «τοπικών Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 1258 Οι προβλέψεις αλλά και οι εκτιμήσεις μας ότι μεθοδεύεται η πλήρης ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιβεβαιώνονται πλέον και μετά τις αναφορές του ύπατου αρμοστή, Γερμανού Υφυπουργού Εργασίας κ. Χανς-Γιοαχιμ Φούχτελ. Η πρόσφατη επίσκεψη της Γερμανίδας Καγκελαρίου Ανγκελα Μέρκελ αλλά και ο «ποταμός» συνεντεύξεων του εκπροσώπου της Γερμανικής επιτροπείας Φούχτελ, έφερε στη δημοσιότητα ποιοι είναι οι «αιρετοί» εκπρόσωποι που μέχρι σήμερα τον συναντούσαν κρυφά και σχεδίαζαν από κοινού το ξεπούλημα στους «Γερμανούς κατακτητές» βασικών αρμοδιοτήτων των Δήμων. Ουσιαστικά τους «έδωσε» ή κοινώς τους μαρτύρησε, αν και ήταν γνωστό, στους περισσότερους από εμάς ποιοι συνομιλούσαν μαζί του. Ποιοι είναι οι αιρετοί; Χρειάζεται να τους ξέρουμε ώστε με τον καλύτερο τρόπο να προετοιμάσουμε τις αντιδράσεις των εργαζομένων και της κοινωνίας σε οποιαδήποτε προσπάθεια εκχώρησης αρμοδιοτήτων των Δήμων αλλά και το ξεπούλημα της Δημοτικής Περιουσίας. Είναι οι Δήμαρχοι Πάτρας κ. Δημαράς Ιωάννης, Βέροιας κα Χαρά Ουσουλτζόγλου, Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης, Νάξου κ. Εμμανουήλ Μαργαρίτης, Λάρισας κ. Κώστας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τζανακούλης, Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, Καστοριάς κ. Εμμανουήλ Χατζησυμεωνίδης, Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας, Κηφισιάς κ. Νίκος Χιωτάκης, Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης, Κέρκυρας κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Νίκας και πολλοί άλλοι τους οποίους θα αποκαλύψουμε εν καιρώ. Εκτός από τις παρεμβάσεις μας αυτές, προετοιμαζόμαστε για τη μαζική και δυναμική παρουσία μας στην Ελληνογερμανική συνέλευση των Δημάρχων που ετοιμάζονται να ξεπουλήσουν τις υπηρεσίες και τους εργαζομένους τους. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση σύμφωνα με πληροφορίες θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα στις 15 Νοεμβρίου 2012 στη Θεσσαλονίκη. Μόλις πληροφορηθούμε την ακριβή ημερομηνία και το χώρο θα σας ενημερώσουμε με νέα ανακοίνωση. Μέχρι τότε αποκαλύπτουμε τους Έλληνες «συνεργάτες» Δημάρχους που υπακούουν στα κελεύσματα της συγκυβέρνησης και της τρόικα στις τοπικές κοινωνίες και προετοιμάζουμε την αντίδραση μας για να τους χαλάσουμε «τις προσοδοφόρες επενδύσεις τους». Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Ο Πρόεδρος Θέμης Μπαλασόπουλος Ο Γεν. Γραμματέας Γιάννης Τσούνης Σε νέες κινητοποιήσεις για την επόμενη εβδομάδα εξήγγειλαν δάσκαλοι και καθηγητές ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Η ΟΛΜΕ πρότεινε σειρά κινητοποιήσεων στους καθηγητές της ΟΛΜΕ ενόψει της συζήτησης στη Βουλή των νέων μέτρων καλώντας, μεταξύ άλλων, το διδακτικό προσωπικό να αναλάβει πρωτοβουλίες για οργάνωση παραστάσεων διαμαρτυρίας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ακόμα και στην ανάρτηση πανό στα σχολεία με συνθήματα κατά του μνημονίου. Η ΟΛΜΕ αποφάσισε τη διοργάνωση απογευματινού συλλαλητηρίου στην Αθήνα, την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου στις 6 μ.μ. στα Προπύλαια και στη συνέχεια πορεία στην πλατεία Συντάγματος. Σε σχετική ανακοίνωση η ομοσπονδία επισημαίνει ότι θα προτείνει σε όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής στο συλλαλητήριο, ενώ καλεί τα Διοικητικά Συμβούλια των κατά τόπους Ενώσεων των καθηγητών να πάρουν ανάλογες αποφάσεις. Ακόμη, καλεί τους καθηγητές σε όλη τη χώρα σε γενικές συνελεύσεις και τους ζητεί να αναλάβουν πρωτοβουλίες για οργάνωση παραστάσεων διαμαρτυρίας ή αποκλεισμών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ πρότεινε στους καθηγητές να αναρτήσουν πανό στα σχολεία με συνθήματα όπως: «Όχι στο νέο μνημόνιο», «Αντιστεκόμαστε στην κατάρρευση της δημόσιας εκπαίδευσης», «Ανατροπή της πολιτικής κυβέρνησης - ΕΕ - ΔΝΤ». Επίσης προτείνει με ευθύνη των τοπικών Ενώσεων των Καθηγητών να δημιουργούνται επιτροπές αγώνα, σε κάθε σχολείο ή σε ομάδες σχολείων, να ενημερώσουν τους γονείς και να συμμετάσχουν με άλλους συλλόγους και πρωτοβάθμια σωματεία σε αγωνιστικές δράσεις. Τέλος, αναφέρονται λεπτομερώς στα νέα μέτρα και τονίζουν ότι είναι «μέτρα άδικα και αντιλαϊκά που θα δώσουν τη χαριστική βολή στους εκπαιδευτικούς και όλους τους εργαζόμενους, σε όλη την κοινωνία». ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Παιδείας προγραμματίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας την Τρίτη 30 Οκτωβρίου στις και καλεί τους δάσκαλους και νηπιαγωγούς να συμμετάσχουν. Οι εκπρόσωποι των δασκάλων θα θέσουν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο (ωράριο, ολοήμερο σχολείο, ασφάλεια, υποδομές κλπ.) στη συνάντηση που αναμένεται να έχουν με τον υφυπουργό Παιδείας Θ. Παπαθεοδώρου την επόμενη εβδομάδα.

13 Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 13 ΦΩΝΑΞΕ «ΟΧΙ» κοινωνιών» στη λειτουργία και τη συντήρηση των σχολείων. Μπαίνει επιτακτικά, σε σχολική κοινότητα και δήμους, το μαύρο καθήκον να προσελκύσουν χορηγούς και επιχειρηματικές δράσεις. Να γίνουν επαίτες και δούλοι εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και διευθυντές. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και της σχολικής μονάδας βάζει το «θέλω» του επιχειρηματία ως «πρέπει» μέσα στο σχολείο. Το «νέο σχολειό» είναι εδώ, γνήσιο τέκνο των πολιτικών που εφαρμόστηκαν - χρόνια τώρα - κατ εντολή της EE και που η κρίση το έφερε πιο γρήγορα στο φως. Στόχος τους, τα παιδιά μας να γίνουν φθηνοί, αμόρφωτοι ευέλικτοι εργάτες, η μόρφωση ένα ακριβό εμπόρευμα για λίγους καθώς οι πολλοί βγαίνουν από νωρίς στην εργασία - κατάρτιση! ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ - ΚΑΘΕ ΘΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΑΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! Εκτιμώντας την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα σχολεία λίγες βδομάδες μετά το πρώτο κουδούνι, αλλά και τη δραματική επιδείνωση των όρων διαβίωσης στις περισσότερες οικογένειες, καλούμε σε ΕΠΑΓΡΥ- ΠΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους της πόλης μας. Να βάλουμε φρένο στα σχέδια πλήρους διάλυσης της ήδη λαβωμένης Δημόσιας και Δωρεάν, Ενιαίας Εκπαίδευσης. Να γίνουν τα σχολεία το αποκούμπι της λαϊκής οικογένειας. Στον 21ο αιώνα δεν είναι πολυτέλεια η Αποκλειστικά Ενιαία - Δημόσια και Δωρεάν Αναβαθμισμένη εκπαίδευση. Είναι ΑΝΑΓΚΗ. Καταγγέλλουμε την πολιτική εξόντωσης των παιδιών μας που βυθίζει στο σκοτάδι τα όνειρα τους. Όλα τα παιδιά μέχρι τα 18 τους χρόνια να συμμετέχουν μιας σύγχρονης ολόπλευρης μόρφωσης. Κανένας χορηγός, καμία επιχειρηματική δράση μέσα στα σχολεία. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 1. ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑ- ΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη γονιών και εκπαιδευτικών για τη λειτουργία των σχολείων. Δωρεάν βιβλία (π.χ. ξενόγλωσσα Λυκείου), δωρεάν εκδρομές για όλα τα παιδιά. Δωρεάν ρεύμα, νερό και τηλέφωνο στα σχολεία. Έκτακτη χρηματοδότηση στα σχολεία Παύση πληρωμών όλων των ΔΕΚΟ από τις σχολικές επιτροπές Άρνηση πληρωμής και απαίτηση για Διαγραφή των συσσωρευμένων χρεών στις ΔΕΚΟ Αφορολόγητη διανομή θέρμανσης σε όλα τα σχολεία με κεντρική ευθύνη του κράτους Απαλλαγή ΦΠΑ για όλες τις συναλλαγές των σχολικών επιτροπών. 2. ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΙΔΙΩΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΟΝΙΩΝ, ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Ένα μίνι δωρεάν γεύμα στο σχολείο για όλα τα παιδιά. Να αξιοποιηθούν οι υποδομές και οι εργαζόμενοι του Δήμου, χωρίς την εμπλοκή Μ.Κ.Ο. και «φιλάνθρωπων». Να καλυφθούν οι ανάγκες για συμμετοχή στις σχολικές εκδρομές, για αγορά τετραδίων και στυλό. Κανένα παιδί άνεργου να μη μείνει έξω από τους παιδικούς/ βρεφικούς σταθμούς. Δωρεάν όλες οι δημοτικές υπηρεσίες (πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα, παιδικοί σταθμοί) για τα παιδιά των άνεργων οικογενειών Πλήρη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Παρεμβαίνουμε στα καταστήματα του ΕΟΠΠΥ, οργανώνουμε με τα σωματεία και τις ενώσεις των υγειονομικών όλες τις πρακτικές διευκολύνσεις. 3. ΓΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Απαιτούμε από τον Υπουργό Υγείας άμεση προμήθεια όλων των κέντρων του ΕΟΠΠΥ με τα βασικά παιδικά εμβόλια. Να εκπονηθεί σχέδιο εμβολιασμού βρεφών και μικρών μαθητών, μέσα στα σχολεία από δημόσιες κινητές μονάδας υγείας, Άμεση απόδοση της ΣΑΤΑ στα σχολεία. Που για το 2012 υπογράφηκε μόλις στις 28/8, είναι ένα μικρό ποσό και δεν έχει ακόμα σταλεί στα σχολεία. Έκτακτος αντισεισμικός έλεγχος και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τους Κατοχύρωση ελεύθερων χώρων, για ανέγερση σύγχρονων σχολείων και παιδικών σταθμών με ευθύνη του κράτους. 4. ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑ- ΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Όχι στη μετακύληση της μεταφοράς στους Δήμους. Έκδοση κάρτας για δωρεάν μεταφορά όλων των μαθητών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Να συνεχιστεί η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία τους με ευθύνη του κράτους. 5. ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΑΘΗ- ΣΗΣ Καμία συγχώνευση ή υποβάθμιση σχολικής μονάδας. Διεύρυνση της ενισχυτικής διδασκαλίας και των Προγραμμάτων Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ) (ιδιαίτερα τώρα, σε μια εποχή που περικόπτονται τα φροντιστήρια) Όχι παραπάνω από 20 μαθητές ανά τμήμα. 6. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ μέσα στα σχολεία. (Υπάρχουν 9 είδη ελαστικών εργ. σχέσεων στα σχολεία) Να καλυφθούν όλα τα κενά με μαζικούς διορισμούς μόvιμων εκπαιδευτικών και με ειδικότητες που θα έπρεπε να υπάρχουν (π.χ. Καθηγητές ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου για το Λύκειο, αφού καλούνται τα παιδιά για την είσοδο τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να εξεταστούν σ αυτά τα μαθήματα) Να μονιμοποιηθούν όλοι οι ελαστικά εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί και το βοηθητικό προσωπικό των σχολείων (καθαρίστριες, τροχονόμοι, φύλακες). Να προσληφθούν μόνιμοι τραπεζοκόμοι για τα ολοήμερα σχολεία. 7. ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διεύρυνση και ενίσχυση των δωρεάν αθλοπαιδιών του δήμου, με γυμναστές, αθλίατρους και προσωπικό με μόνιμες εργασιακές σχέσεις. Ως γονείς, εργαζόμενοι, άνεργοι, μικροεπαγγελματίες, οργανώνουμε την αλληλεγγύη μας και τον αγώνα μας με τους φορείς του κινήματος, μακριά και πέρα από «φιλάνθρωπους» και υποχρεωτικούς εθελοντισμούς. 24/10/2012 Οι εκλεγμένοι στο ΔΣ της Ένωσης Λεμπέσης Κώστας, Κασσελούρη - Σιδερή Φλώρα, Γιαννακοπούλου Ανθούλα, Στρούπα Μαρία (Σ.Σ. Όλες οι τοποθετήσεις και η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε αναλυτικά στο επόμενο φύλλο μας). ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Χαρακτηρίζοντας αντιπαιδαγωγικές και επικίνδυνες για την ασφάλεια των παιδιών τις συγχωνεύσεις σχολείων στο Περιστέρι, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτριος Στρατούλης και Πέτρος Τατσόπουλος κατέθεσαν επερώτηση στη Βουλή προς τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σημαντικό είναι ότι ζητούν από τον υπουργό να καταθέσει τις οικονομοτεχνικές μελέτες που καταδεικνύουν την αναγκαιότητα νέων συγχωνεύσεων, καταργήσεων και υποβαθμίσεων σχολείων στο Δήμο Περιστερίου, καθώς και τις μελέτες για την καταλληλότητα των κτιρίων και τον αριθμό παιδιών που μπορούν να στεγάσουν με ασφάλεια. ΣΥΡΙΖΑ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΘΕΜΑ: Αντιπαιδαγωγικές και επικίνδυνες για την ασφάλεια των παιδιών οι συγχωνεύσεις σχολείων του Περιστερίου Τα τελευταία δύο χρόνια στο Δήμο Περιστερίου, έναν από τους πολυπληθέστερους στην Ελλάδα, υποβαθμίστηκαν 13 Δημοτικά σχολεία, συγχωνεύτηκαν 6 Δημοτικά, 10 Γυμνάσια, 4 Λύκεια και καταργήθηκε το νυχτερινό Γυμνάσιο. Όσοι γονείς και εκπαιδευτικοί, όμως, νόμιζαν ότι οι συγχωνεύσειςκαταργήσεις-υποβαθμίσεις σχολείων δεν θα συνεχιστούν στο Περιστέρι αισθάνονται τουλάχιστον εξαπατημένοι. Το Υπουργείο ανακοίνωσε, μέσω της αρμόδιας αρχής, ότι φέτος θα προτείνει και νέες συγχωνεύσεις-καταργήσεις και υποβιβασμούς σχολείων για το Περιστέρι! Το Υπουργείο και οι αρμόδιες αρχές, λοιπόν, όχι μόνο δε διδάχθηκαν από τις προηγούμενες συγχωνεύσεις και τα τραγικά αποτελέσματα τους, αλλά δεν τηρούν πλέον ούτε τα προσχήματα, αφού θέτουν ως κριτήριο συγχώνευσης τη δυνατότητα ανάπτυξης αιθουσών και όχι την ύπαρξη τους! Οραματίζονται προφανώς τη δημιουργία σχολείων με μαθητές σε κάθε τάξη και 300 μαθητές να «παίζουν» συνωστισμένοι σε ένα προαύλιο! Τα σχολεία αυτά, εκπαιδευτικά εργοστάσια σε μέγεθος και περιεχόμενο, δε θα έχουν κανένα παιδαγωγικό χαρακτήρα και θα είναι άκρως επικίνδυνα για την ασφάλεια των παιδιών. Σύμφωνα με στοιχεία των συλλόγων γονέων, τα σχολικά κτίρια στο Δήμο Περιστερίου, έπειτα από δυόμισι χρόνια σκληρής μνημονιακής πολιτικής, βρίσκονται σε οριακή κατάσταση. Συγκεκριμένα, στο 5 Δημοτικό Περιστερίου, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί έδωσαν μάχες την περσινή χρονιά για να καθαριστούν οι αυλές από επικίνδυνα αντικείμενα, να έχουν θέρμανση οι τάξεις, να μην πέφτουν σοβάδες στην τραπεζαρία και να τοποθετηθεί δίχτυ ασφαλείας στα παράθυρα για να μην πέσει κάποιο παιδί! Σε αυτό το κτίριο λοιπόν, που φιλοξενεί περίπου 230 παιδιά, μαζί με το Νηπιαγωγείο, το Υπουργείο θέλει να στεγάσει και άλλα 120 παιδιά, σύμφωνα με τη συγχώνευση που προτείνει! Επειδή, η Παιδεία είναι αγαθό και δικαίωμα αδιαπραγμάτευτο και δε διασφαλίζεται από τη δημιουργία τάξεων με μαθητές. Επειδή, η ασφάλεια των παιδιών είναι αγαθό και δικαίωμα αδιαπραγμάτευτο και δε διασφαλίζεται όταν συνωστίζονται 400 παιδιά σε ένα κτίριο παλιό και σε έναν προαύλιο χώρο φτιαγμένο για 150 παιδιά. Επειδή, τα παιδιά και η εκπαίδευση τους δεν είναι αριθμοί για να συγχωνεύονται με μοναδικό κριτήριο, αυτό της εξοικονόμησης πόρων. Επειδή, στο Δήμο Περιστερίου έχουν πραγματοποιηθεί, αδικαιολόγητα, οι περισσότερες συγχωνεύσεις-καταργήσειςυποβαθμίσεις σχολείων από οποιονδήποτε άλλο δήμο. Επειδή, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Περιστερίου έχει αποφασίσει ομόφωνα κατά όλων των συγχωνεύσεων. Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 1. Με βάση ποιες οικονομοτεχνικές μελέτες προχωράτε σε συγχωνεύσεις σχολείων; Με βάση ποιά πληθυσμιακά και κοινωνικά κριτήρια; Έχετε προηγουμένως προχωρήσει σε μελέτες για την κατάσταση των κτιρίων και τον αριθμό των παιδιών που μπορούν να στεγάσουν; 2. Γιατί έχουν πραγματοποιηθεί τόσες, δυσανάλογες με το μέγεθος του, συγχωνεύσεις σχολείων στο Δήμο Περιστερίου, σε αντίθεση μάλιστα με τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων; 3. Θα προχωρήσετε, σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, στην απόσυρση της εισήγησης για περαιτέρω συγχωνεύσεις στο Δήμο Περιστερίου; 4. Θα επανεξετάσει τον γενικευμένο σχεδιασμό των εκτεταμένων συγχωνεύσεων, που έγινε με κριτήριο την εξοικονόμηση πόρων και θα προχωρήσει στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών της παιδείας, λαμβάνοντας υπόψη παιδαγωγικά κριτήρια και τις απόψεις των τοπικών φορέων; Ζητάμε επίσης να μας καταθέσετε τις όποιες οικονομοτεχνικές μελέτες έχουν τυχόν συνταχθεί, οι οποίες καταδεικνύουν την αναγκαιότητα νέων συγχωνεύσεων, καταργήσεων και υποβαθμίσεων σχολείων στο Δήμο Περιστερίου, καθώς και τις μελέτες που έχουν τυχόν συνταχθεί για την καταλληλότητα των κτιρίων και τον αριθμό παιδιών που μπορούν να στεγάσουν με ασφάλεια. Οι ερωτώντες Βουλευτές Στρατούλης Δημήτριος Τατσόπουλος Πέτρος

14 Σελίδα 14 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 «Ρευματικές Παθήσεις: Ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα» Μια ενδιαφέρουσα Ημερίδα Ρευματολογίας στο Δήμο Ιλίου Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πολύ ενδιαφέρουσα Ημερίδα με θέμα «Ρευματικές Παθήσεις: Ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα», την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012, στο Δημαρχείο Ιλίου, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα υγείας, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας & της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως. Στην κατάμεστη αίθουσα του Δημαρχείου, το κοινό ενημερώθηκε για το πρόβλημα των ρευματοπαθειών και τις δυνατότητες αποτελεσματικής θεραπείας, καταρρίπτοντας τους μύθους γύρω από τις ρευματικές παθήσεις, καθώς και γύρω από την ποιότητα ζωής που μπορεί να εξασφαλισθεί με την έγκαιρη διάγνωση, την πρώιμη και ορθή θεραπευτική παρέμβαση. Το θέμα της Ημερίδας κάλυψαν με τις εισηγήσεις τους ο πρόεδρος του Ε.Ι.ΡΕ., Ρευματολόγος και Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αλέξανδρος Ανδριανάκος και η Ρευματολόγος κ. Διαμιανή Παπαζήση, ενώ στην Ημερίδα προήδρευσε από κοινού με τον κ.ανδριανάκο ο Ρευματολόγος κ. Γεώργιος Κοκουβιτάκης. Στην ημερίδα παρευρέθησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών & Πετρουπόλεως κ.αθηναγόρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Παπαντωνίου, ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ιλίου, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της πόλης. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Κάνε πράξη την αγάπη σου προς τα ζώα και το περιβάλλον. Ένας νέος Σύλλογος ενεργών πολιτών δημιουργείται στους Αγίους Αναργύρους Καματερό, από κατοίκους που εδώ και χρόνια έχουν αναπτύξει εθελοντική δράση στην πόλη μας. Σκοπός του Συλλόγου η έμπρακτη αγάπη για τα ζώα και η φροντίδα για το περιβάλλον. Οι πρωτοβουλίες που μπορούν να αναληφθούν για να κάνουμε τη ζωή και την κοινωνία μας καλύτερη είναι πολλές, από την φροντίδα για την υγεία και τη φιλοξενία των τετράποδων φίλων μας μέχρι δενδροφυτεύσεις και καλλωπισμούς των χώρων που ζούμε και κινούμαστε. Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού στηρίζει και θέτει υπό την αιγίδα του την πρωτοβουλία αυτή, όπως κάνει για κάθε εθελοντική δράση πολιτών στην πόλη μας. Καλούμε λοιπόν όσους επιθυμείτε να στηρίξετε και να συμμετέχετε στην προσπάθεια αυτή να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας. Μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα και (Αντιδήμαρχος κα. Μαρία Παπαναγιωτάκη) και (κα Χριστίνα Ζατέ), για πληρέστερη ενημέρωση σας. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΘΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού συνεχίζει την προσπάθεια ανακούφισης των συμπολιτών μας με την προμήθεια φθηνών, αγροτικών προϊόντων χωρίς τη διαμεσολάβηση μεσαζόντων. Μετά την επιτυχημένη διανομή φθηνής πατάτας, ελαιόλαδου, ρυζιού, αλευριού και μελιού ο Δήμος σε συνεννόηση με τους παραγωγούς, προχώρησε στη διανομή των παρακάτω προϊόντων: Αλεύρι από την Αυλώνα: χωριάτικο (10 κιλά/6 ), για όλες τις χρήσεις (10 κιλά/6 ) μέλι από την Επίδαυρο: θυμαρίσιο (1 κιλό/7,5 ), ελάτης (1 κιλό /7 ), ανθέων (1 κιλό/6 ) όσπρια από τα Φάρσαλα: φακές (3 κιλά/5 ), ρεβίθια μέτρια (2,5 κιλά/5 ), φασόλια (2,5 κιλά/5 ), κουκιά (2,5 κιλά/5 ) λάδι από το Ν. Αιτωλοακαρνανίας: εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (5 λίτρα/14,50 ) Όσοι από τους δημότες ενδιαφέρονται, μπορούν να προμηθευτούν τα παραπάνω προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς, κατόπιν σχετικής τηλεφωνικής παραγγελίας μέσω του Δήμου μας. Οι παραγγελίες θα γίνονται τηλεφωνικά στα εξής τηλέφωνα: ( κα Θεοχάρη Χριστίνα, Δ.Κ. Καματερού: Λ. Φυλής 52) (κα Κεντεποζίδου Νατάσα, Κοινωνική Υπηρεσία: Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα) Η παραλαβή των προϊόντων και η εξόφληση της παραγγελίας σας στον προμηθευτή θα γίνεται στο Καματερό (πίσω από το παλαιό Δημαρχείο Καματερού) Ιφιγενείας και Γληνού την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012 από τις 8.30 π.μ έως μ.μ. Υπεύθυνοι: Παντελιάς Νίκος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης και Πότσης Ζήσης, Αντιδήμαρχος Πόλης Καματερού. Αντίθετος στο πρόγραμμα «Αριάδνη» ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού. Όχι σε νέες οικονομικές επιβαρύνσεις των πολιτών. Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού εκφράζει την αντίθεση του προς την εφαρμογή του Προγράμματος «Αριάδνη» από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τυχόν εφαρμογή του προγράμματος «Αριάδνη» θα αποβεί σε βάρος των πολιτών, γιατί θα αυξήσει τη γραφειοκρατική ταλαιπωρία τους αλλά επίσης θα τους επιβαρύνει και οικονομικά. Οι υπηρεσίες Ληξιαρχείου που λειτουργούν σε κάθε Δήμο της χώρας, που ήδη ενημερώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία για τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, μπορούν να ενημερώνουν τα ταμεία σε μηνιαία βάση για κάθε αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση των δημοτών, όπως ήδη ενημερώνουν σε μηνιαία βάση την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Κανένας λόγος λοιπόν δεν υπάρχει να επιβαρυνθούν οι πολίτες με σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης για απλές μεταβολές της οικογενειακής κατάστασης τους, και μάλιστα μέσα στην τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε. Επιτυχημένη και αποτελεσματική και φέτος η αντιπυρική προστασία στο Ποικίλο Όρος από τις υπηρεσίες του ΑΣΔΑ Ολοκληρώθηκε στις 15 Οκτωβρίου η αντιπυρική περίοδος για το Και φέτος η αντιπυρική προστασία του Ποικίλου Όρους Όρους Αιγάλεω την ευθύνη της οποίας έχει ο ΑΣΔΑ ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Στις αρχές του καλοκαιριού συνεργεία του ΑΣΔΑ πραγματοποίησαν εργασίες αποψίλωσης και αντιπυρικής προστασίας. Το βουνό καθαρίστηκε από μπάζα, ξερά χόρτα και φερτές ύλες που μπορεί να αποτελoύσαν εστίες πυρκαγιάς. Σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου στελεχώθηκαν οι βάρδιες πυρασφάλειας, λειτούργησε το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης με την ευθύνη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Συνδέσμου και υπήρχε συνεχής συντονισμός με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις υπηρεσίες των Δήμων. Σε λειτουργία και ετοιμότητα ήταν όλες οι σχετικές υποδομές και ο εξοπλισμός του ΑΣΔΑ, δεξαμενές, πυροσβεστικά και υδροφόρα οχήματα. Σαν αποτέλεσμα αυτών δεν είχαμε καμιά εκτεταμένη φωτιά στο Ποικίλο Όρος Όρος Αιγάλεω. Όλες οι εστίες φωτιάς, 18 στον αριθμό μέσα στη χρονιά, κατασβέστηκαν άμεσα από περιπολούμενα συνεργεία του ΑΣΔΑ σε συνεργασία με αυτά των Δήμων και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ Ανδρέας Μποζίκας δήλωσε σχετικά: «Η προστασία και οικολογική ανασυγκρότηση του Ποικίλου Όρους Όρους Αιγάλεω αποτελεί τη μεγάλη ευθύνη του ΑΣΔΑ απέναντι στους πολίτες της Δυτικής Αθήνας. Πιστεύω ότι και φέτος ανταπεξήλθαμε με επιτυχία στο σημαντικό αυτό καθήκον που έχουμε αναλάβει. Ευχαριστώ θερμά όλους τους εργαζόμενους του Συνδέσμου που συμμετείχαν στην αντιπυρική προστασία και συγχαίρω την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την πάντα άμεση ανταπόκριση της και την τέλεια συνεργασία που, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, είχαμε». Επιστολή Προς 1. Δασαρχείο και Δασονομείο Αιγάλεω 2. Δημοτική Αστυνομία Χαϊδαρίου 3. Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου 4. Δήμο Χαϊδαρίου 5. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου Δημοτικές Παρατάξεις ΘΕΜΑ: Λαθροϋλοτομία Καταστροφή της χλωρίδας - Βεβήλωση του τοπίου στο Όρος Αιγάλεω Ποικίλο Συνέχεια της επιστολής μας προς το Δασαρχείο και Δασονομείο Αιγάλεω (21/5/2012) (ανάρτηση και στο blog eduro.html) επανερχόμαστε στο θέμα της Λαθροϋλοτομίας και του παραμόρφωσης (εκσκαφής) του εδάφους από τις ρόδες των μηχανών Eduro στο Όρος Αιγάλεω Ποικίλο. Επισημαίναμε τότε ότι «Έχουμε την αίσθηση ότι το βουνό είναι αφύλακτο. Σας παρακαλούμε να έχουμε τις απόψεις σας και να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του Όρους Αιγάλεω Ποικίλο». Στην επιστολή μας αυτή δεν λάβαμε καμία απάντηση. Παρ όλα αυτά επιμένουμε, περπατάμε, παρατηρούμε, καταγράφουμε, φωτογραφίζουμε και σας ενημερώνουμε για να πάρετε μέτρα. 1) Γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα της λαθροϋλοτομίας δεν είναι αποκλειστικό φαινόμενο που παρατηρείται στην περιοχή μας, στην Αττικής ή μόνο στη χώρα μας. Οι συνθήκες που δημιουργούν το πρόβλημα αυτό είναι πολλές και αλληλοεπηρεάζονται μεταξύ τους. Μερικές απ αυτές είναι η οικονομική και κοινωνική κρίση, η απαξίωση των δασικών υπηρεσιών, η έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών και μέσων για την αστυνόμευση, η έλλειψη παιδείας, η μείωση των ποινών (η λαθροϋλοτομία θεωρείται από τον Απρίλιο του 2012 πταίσμα - naturefriends-gr.blogspot.gr/2012/05/ friends-of-nature.html) κ.λπ. Ωστόσο παρ όλα αυτά υπάρχουν περιθώρια ανάσχεσης της λαθροϋλοτομίας στο Όρος Αιγάλεω Ποικίλο γιατί το βουνό είναι επισκέψιμο, υπάρχουν δεκάδες πεζοπόροι και ποδηλάτες καθημερινά στο δάσος που βλέπουν, καταγράφουν, καταγγέλλουν αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση, δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο από τους αρμόδιους φορείς. Ζητούμε να υπάρξει ένας συντονισμός, να ληφθούν άμεσα μέτρα γιατί από τη θερινή ακόμα περίοδο έχουμε παρατηρήσει φαινόμενα λαθροϋλοτομίας ακόμα και στο Άλσος Δαφνίου που έχει πολλούς επισκέπτες καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σας στέλνουμε φωτογραφίες α) από την λαθροϋλοτομία πεύκου β) θέση λαθροϋλοτομίας στο βουνό. 2) Οι εντουράδες εξακολουθούν και «οργώνουν» ανενόχλητοι με τις ρόδες τους το βουνό. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Η δασική περιοχή πίσω από τη Μονή Δαφνίου έχει μετατραπεί σε κανονική πίστα. Η χλωρίδα στο βουνό καταστρέφεται, το ανάγλυφο της πλαγιάς έχει μετατραπεί σε σεληνιακό τοπίο. Επισκεφτήκαμε στις 15/10/2012 την περιοχή πίσω από τη Μονή Δαφνίου και δεν το πιστεύαμε. Το τοπίο έχει βεβηλωθεί τραγικά. Απαιτούμε να πάρετε τα δέοντα μέτρα γιατί διαφορετικά θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα για να αναζητήσουμε ευθύνες. Η αυθαιρεσία και περιφρόνηση δεν μπορεί να συνεχιστεί Για τον ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ Φίλοι της Φύσης Κώστας Φωτεινάκης Για τη Διαρκή Κίνηση Χρήστος Κόκκινος

15 Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 Πνευματικές ΤΟΜΕΣ Eυρωένωση: Φωλεά λύκων! του Δημήτρη Χαλιβελάκη, Δημοσιογράφου & λογοτέχνη Διψώ την αυτονομίαν και ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, επιθυμώντας μόνον και μόνον Έλληνες να διοικούν και να βασιλεύουν εις τους Έλληνας (Οδυσσέας Ανδρούτσος). Δυστυχώς, δεν έχει πραγματοποιηθεί απολύτως ακόμα η προσδοκία του ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, Οδυσσέα Ανδρούτσου ( ), με την οποία οι Έλληνες κατανίκησαν την Τουρκική Αυτοκρατορία και τους συμμάχους της και τσάκισαν τις αλυσίδες της σκλαβιάς τεσσάρων αιώνων. Δηλαδή, για να είναι η Ελλάδα στην πράξη εθνικά κυρίαρχη και εθνικά ανεξάρτητη. Ο λόγος για την Ευρωπαϊκή Ένωση το παιδί-λύκος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ), της Συνθήκης του Μάαστριχ και της Ευρωζώνης-, που τόσα και τόσα δεινά έχουν επισωρεύσει σε βάρος της πατρίδας μας και το λαού μας, εδώ και 32 χρόνια. Αφορμή για τις αναφορές αυτές αποτελεί το χιτλερικού τύπου σκοτσέζικο ντους, που γίνεται ενάντια στη χώρα μας και στους Έλληνες πολίτες, εδώ τρία χρόνια από τις ηγεσίες των Εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Συμμορία της Συμφοράς για την Ελλάδα και τους Έλληνες Το τι ακριβώς ήταν στην πραγματικότητα η ΕΟΚ, όταν το 1980 έγινε η χώρα μας μέλος της με την ενός δεξιού κι ενός αριστερού κόμματος, που λίγους μήνες αργότερα προσχώρησε και το σοσιαλιστικό κόμμα, που άρχισε να κυβερνά τον από τον Οκτώβριο του 1981: Ότι ήταν φωλεά λύκων, μια λυκοσυμμαχία καπιταλιστών και ιμπεριαλιστών, σε βάρος των λαών των κρατών-μελών της. Κάποιοι αριστεροί της εποχής εκείνης διακήρυτταν ότι την ΕΟΚ των μονοπωλίων και των καπιταλιστών, εμείς οι Αριστεροί με τους αγώνες μας θα την μετατρέψουμε σε ΕΟΚ των λαών. Και φυσικά ούτε κουβέντα για δημοψήφισμα για την εισδοχή της Ελλάδας στην ΕΟΚ, ενώ Δεξιοί, Σοσιαλιστές και Αριστεροί αρνήθηκαν τα δημοψηφίσματα για τη Συνθήκη του Μάαστριχ (1992) και την εισδοχή της χώρας μας στην Ευρωζώνη (2002). Και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών-μελών και η Ευρωζώνη των 17 κρατών-μελών παραμένουν φορείς των καπιταλιστών και των ιμπεριαλιστών και αποδείχθηκε έτσι όνειρο θερινής νυκτός η απατηλή προσδοκία για μετατροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία των συμφερόντων των λαών Ήταν, λοιπόν, η ΕΟΚ και παραμένουν και τα τέκνα της (Ευρωένωση και Ευρωζώνη ) φωλεές λύκων!. Στην εποχή μας έχουν πέσει πλέον οι μάσκες των Εταίρων μας της Ευρωπαϊκής Συμμορίας της Συμφοράς για τον τόπο και το λαό. Κι όμως: Ακόμα και σήμερα οι ηγέτες των έξι κομμάτων της Ελληνικής Βουλής εκτός του κομμουνιστικού- εξακολουθούν να παπαγαλίζουν το ίδιο τροπάρι: Ναι, στην Ευρωπαϊκή προοπτική, ναι, στην Ευρωζώνη και στο. Κι όταν βλέπουν αυτοί οι ηγέτες τα τρία κόμματα συγκυβερνούν και τα άλλα τρία είναι στην αντιπολίτευση- ότι η Ευρωπαϊκή Συμμορία της Συμφοράς και οι διεθνείς τοκογλύφοι επιβάλλουν, στην ουσία, με το αποφασίζουμε και διατάσσουμε -όπως έκαναν οι Γερμανο-Χιτλερικοί στην Ελλάδα τα έτη την ακύρωση της Εθνικής Ανεξαρτησίας και Κυριαρχίας μας, την καταδίκη του λαού μας στον εκ πείνης θάνατο, δρομολογώντας συγχρόνως την καταλήστευση του εθνικού μας πλούτου. Τώρα με τα μέλη της περιβόητης Τρόικα, δηλαδή τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Συμμορίας της Συμφοράς, κοροϊδεύουν ασύστολα τη συγκυβέρνηση, την αντιπολίτευση και τους Έλληνες πολίτες με τις διάφορες αστείες αντιρρήσεις τους στις διαπραγματεύσεις για να πάρουμε τη δόση των 31,5 δις.. Αλλά: Ο ηγέτης του σοσιαλιστικού κόμματος τώρα ανακάλυψε (!) ότι οι Εταίροι μας της Ευρωπαϊκής Συμμορίας της Συμφοράς θέλουν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε προτεκτοράτο τους! Ένας άλλος ηγέτης κόμματος, προερχόμενος από το χώρο της Δεξιάς, είπε: Γνωρίζαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένωση των λαών, αλλά τώρα αποδεικνύεται ότι είναι ένωση των καπιταλιστών. Η αλήθεια είναι: Ότι ΠΟΤΕ η ΕΟΚ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν και δεν είναι στην πραγματική υπηρεσία των λαών των κρατών-μελών της. Ήταν και παραμένει για τους δοκιμαζόμενους λαούς φωλεά λύκων! Κι όλα αυτά τα παιχνίδια αποβλέπουν, κατά τα χιτλερικά πρότυπα, στη διάλυση της Ελλάδας, της κοινωνικής και της οικονομικής της συνοχής αποφέρουν δεκάδες δις. σε Γερμανία, Ολλανδία, Φιλανδία και Αυστρία, κλεμμένα, φυσικά, από τον λιμοκτονούντα Ελληνικό Λαό. Σίγουρα, υπάρχει διέξοδος, στη βάση, φυσικά, των όσων είχε πει ο ιστορικός Ηρόδοτος ( π.χ.): Όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι καμία δύναμη δεν είναι ικανή να τους νικήσει. Οι έξι Ευρωζωνικοί ηγέτες της Βουλής, μήπως πρέπει με ένα κοινό ηχηρό ΟΧΙ προς τις ηγεσίες της Ευρωένωσης, της Ευρωζώνης και τους διεθνείς τοκογλύφους θα θελήσουν να υπερασπιστούν, επιτέλους, κάπως τα συμφέροντα του τόπου και του λαού; Δεν καταλαβαίνουν ότι κινδυνεύουν να κατηγορηθούν ότι παίζουν το θέατρο του παραλόγου, αφήνοντες στο απυρόβλητο την Ευρωπαϊκή Συμμορία της Συμφοράς, αφού εξακολουθούν τη στείρα κι αδιέξοδη πολιτική αντιπαράθεση σε επί μέρους ζητήματα; Το ΟΧΙ σε Ευρωένωση-Ευρωζώνη πρέπει να το πουν και οι έξι Ευρωζωνικοί ηγέτες. Ίδωμεν «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 15 Εντάχθηκαν στον «Κατάλογο Προτεινομένων Συμπράξεων» τα έργα της κατασκευής των 4 μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αττική Εντάχθηκαν στον «Κατάλογο Προτεινομένων Συμπράξεων» τα έργα της κατασκευής των τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αττική, όπως ενημέρωσε με επιστολή της η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ). Μετά την εξέλιξη αυτή ο ΕΔΣΝΑ καλείται να υποβάλει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών στη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, αίτηση για την υπαγωγή της συγκεκριμένης σύμπραξης στις διατάξεις του Ν. 3389/2005. Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιάννης Σγουρός, επεσήμανε ότι «Το πρώτο βήμα έγινε. Η ένταξη των έργων στον Κατάλογο Προτεινομένων Συμπράξεων αποτελεί θετική εξέλιξη. Ωστόσο ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας. Ο κίνδυνος απώλειας κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και η εξάντληση του διαθέσιμου χώρου απόθεσης των απορριμμάτων, μας πιέζουν να υλοποιήσουμε δράσεις του ΠΕΣΔΑ Αττικής, με τις όποιες αδυναμίες έχει, που είχαν βαλτώσει επί σειρά ετών. Πλέον απαιτείται στενή και με γοργούς ρυθμούς συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση για να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη και σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική. Παράλληλα, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί συνολικά ο σχεδιασμός, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα και να λαμβάνει υπόψη τις Κοινοτικές Οδηγίες και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικός μας αδιαπραγμάτευτος στόχος είναι η διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική να συνοδευτεί με την επίτευξη του βέλτιστου περιβαλλοντικού αποτελέσματος, με το μικρότερο κόστος για τους πολίτες και όλα αυτά με όρους απόλυτης διαφάνειας, διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και ασφαλώς των θέσεων εργασίας των εργαζομένων». Υπενθυμίζεται ότι για την υποβολή του αιτήματος προς την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ είχε λάβει ομόφωνη απόφαση η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Περιφέρεια Αττικής, με αφορμή καταγγελίες που έκαναν επιχειρηματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Νότιου Τομέα Αθηνών, ενημερώνει για τα εξής: Από τις έως και σήμερα, καταγγέλλεται από επιχειρηματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ότι παρουσιάζονται άτομα, τα οποία προσποιούμενα τους υπαλλήλους της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου, ζητούν χρηματικό ποσό, προκειμένου να τους εφοδιάσουν με φύλλα διαμαρτυρίας, Υγειονομικές Διατάξεις ή βιβλία υγειονομικών ελέγχων, ενώ παράλληλα, πραγματοποιώντας υγειονομικούς ελέγχους, απειλούν με επιβολή προστίμων από την Υγειονομική Υπηρεσία, διότι τα τρόφιμα δεν είναι τοποθετημένα σε προθήκες. Η Περιφέρεια Αττικής, σε μια προσπάθεια να συμβάλλει στην εξάλειψη τέτοιων κρουσμάτων, εφιστά στους επιχειρηματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος την προσοχή τους και τους προτρέπει, σε περίπτωση που δέχονται έλεγχο, να ζητούν από τους ελεγκτές να τους δηλώνουν το ονοματεπώνυμό τους και να τους επιδεικνύουν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα, καθ ότι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών Υγειονομικών Ελέγχων που έχουν την αρμοδιότητα να διενεργούν ελέγχους, διαθέτουν υπηρεσιακές ταυτότητες. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε: «Μετά τα πρόσφατα περιστατικά καλώ όλους τους καταστηματάρχες, σε περίπτωση που δέχονται επίσκεψη για έλεγχο από υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής να ζητούν να τους επιδεικνύεται η υπηρεσιακή ταυτότητα. Σε αντίθετη περίπτωση να αρνούνται τον έλεγχο και να καταγγέλλουν το περιστατικό στο Γραφείο μου. Φαίνεται ότι κάποιοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την οικονομική κρίση, εξαπατώντας συμπολίτες μας».

16 . Σελίδα 16 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 Πολυκλινική Αθηνών Η «Στοργή» της Καλλιεργεί Σιγουριά Ελπίδα Πίστη στον Άνθρωπο και...αισιοδοξία Νοσηλεύτηκα με την Προτροπή του φίλου μου οδοντιάτρου και Δημοτικού συμβούλου Περιστερίου Στάθη Τσιβρά στην Πολυκλινική Αθηνών (Πειραιώς) με επείγον ιατρικό πρόβλημα. Επιθυμώ και Οφείλω Δημόσια να ευχαριστήσω και Συγχαρώ τον Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής κον Μπαρμπατσέα και Όλο το ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό για την Στοργή που με περιέβαλλαν. Επίσης και εξ ίσου την Νευρολόγο κα Κατσαμάλου. Η συμπεριφορά και Επαγγελματισμός τους αποτελούν Ακτίνες Ανθρωπιάς, Ακαταμάχητη Πίστη στο Ανώτατο αγαθό της Υγείας, και, ΥΜΝΟ στην ψυχή των Αλιβιζάτων Ιδρυτών και ευεργετών της Πολυκλινικής. Έχω ζήσει στην Αμερική, έχω «ζητήσει» την βοήθεια Νοσοκομείων στην χώρα μας. Η Πολυκλινική με εξέπληξε. Το παρόν ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης αποστέλλεται στον Υπουργό Υγείας Διοικητή Ευαγγελισμού και Τοπικό Τύπο Περιστερίου. Μητρούλιας Δημήτριος Τσιμισκή 55 Περιστέρι τηλ Οι δράσεις ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ και των ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Κρήτης-Νήσων Αιγαίου, Αττικής με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 53610/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β430ΩΕΒ-ΑΣΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ότι : 1. Εκτίθεται σε δημοπρασία με ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό η προμήθεια με τίτλο «Αντικατάσταση ενεργοβόρων παλαιών φωτιστικών χαμηλής απόδοσης με άλλα νέας τεχνολογίας» προϋπολογισμού ,00 επί πλέον Φ. Π. Α. 23 % ,00, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των ειδών, το οποίο συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, όπως καθορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο. Τ. Α. (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.), Υ. Α /1993 ΦΕΚ 185/Β. ος 2. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48-50, 3 όροφος, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, την 16/11/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 έως 11:30 διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. 4. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5 % επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας δηλ. στο σύνολο τουλάχιστον ,50 σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 5. Όλα τα σχετικά της μελέτης και της διακήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48-50, 2 ος όροφος, τηλ , , fax , Τ. Κ , κα Πέτρη, κα Ε. Πρίντεζη, κος Γ. Ζουμπουλίδης και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διακήρυξη στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ κ. Π. Αντωνόπουλος). Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ H ανεξάρτητη αυτoδιοικητική παράταξη ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ με επικεφαλής τον κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΕΛΑΦΑ δεν έχει αντιπάλους τα πολιτικά κόμματα. Ναι η ζωή κάνει κύκλους, επαναλαμβάνεται ως κωμωδία ή τραγωδία, με σκαμπανεβάσματα και υπαναχωρήσεις αλλά είναι σίγουρο ότι οι καλές ιδέες και τα καλά συλλογικά εγχειρήματα αφήνουν παρακαταθήκες και ρίζες να ξεφυτρώσουν στο μέλλον. Έτσι και το εγχείρημα των κινήσεων πολιτών για την αυτοδιοίκηση, είτε είναι σε δημοτικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο, μπορεί να έχουν μικρή ιστορία στα αυτό διοικητικά πράγματα της χώρας, αλλά νομίζω έχουν καλό μέλλον. Και αναφέρομαι στις προσπάθειες που έγιναν στις αυτoδιοικητικές εκλογές το 2010 να συγκροτηθούν αυτo διοικητικές κινήσεις πολιτών με διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις και αναφορές.κινήσεις πολιτών δηλαδή που θα ξεπερνούν τις κομματικές περιχαρακώσεις και ιδεολογικές αγκυλώσεις και σέβονται όλοι τη διαφορετικότητά του καθένα, διαμορφώνουν έτσι ένα κοινό πλαίσιο για μια συνάντηση νέου τύπου. Έτσι βάση των τοπικών προβλημάτων χωρίς να αφαιρούν τη πολιτική διάσταση των πραγμάτων, συγκροτούν ένα σύγχρονο αυτoδιοικητικό λόγο, για το καλό της τοπικής κοινωνίας. Έτσι πολίτες που ανήκαν ή δεν ανήκουν σε κάποιο πολιτικό χώρο, γεγονός αδιάφορο για το καθένα που έρχεται σε αυτή τη κίνηση, αφού δεν ενδιάφερε κανένα τι ψήφιζε ο διπλανός του. Έτσι συγκροτήθηκαν πολλές αυτό διοικητικές κινήσεις πολιτών σε αρκετές πόλεις της χώρας. Μία από αυτές ήταν και στη πόλη μας ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ για όλους με επικεφαλής το κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΕΛΑΦΑ. Συναντήθηκαν πολίτες με διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αναφορές, διαμόρφωσαν ένα κοινό πλαίσιο προγραμματικών αρχών και πορεύτηκαν μαζί στις περασμένες αυτoδιοικητικές εκλογές, κερδίζοντας όχι μόνο την εκπροσώπησή τους στο νέο δημοτικό συμβούλιο αλλά και τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης., συναγωνιζόμενοι ακόμη και τις κομματικές παρατάξεις, με έντονη παρουσία και ιστορία στην αυτό διοίκηση. Ποιούς ενόχλησε ιδιαίτερα αυτή η αυτοδιοικητική κίνηση των πολιτών του Περιστερίου; Πρώτα πρώτα ενόχλησε τις κατεστημένες κομματικές ελίτ, που έβλεπαν σε μεγάλο βαθμό ότι έχαναν τη δουλειά τους. Διέβλεψαν το κίνδυνο ότι η συγκρότηση της αυτοδιοικητικής κίνησης ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ για όλους-αποτελεί απειλή στη διαμόρφωση των αυτοδιοικητικών κινήσεων μέσα στα κομματικά γραφεία και οι ίδιοι να μένουν χωρίς δουλειά. Γι αυτό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.) Παπαρηγοπούλου 94 Τ.Κ Περιστέρι Τηλ: , Fax: Περιστέρι 23/10/2012 Αρ. Πρωτ. : 880 ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙ- ΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων προτίθεται να μισθώσει: Α) ένα καρουσέλ 60 τουλάχιστον θέσεων για 12ωρη καθημερινή λειτουργία για το διάστημα από 15/12/2012 έως 06/01/2013 Β) μια μπαλαρίνα 40 θέσεων για 12ωρη καθημερινή λειτουργία για το διάστημα από 15/12/2012 έως 06/01/2013 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν προσφορές στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π. (Παπαρηγοπούλου 94), μέχρι την Πέμπτη 01/11/12 στις 13:00 μ.μ. Ώρες λειτουργίας: 7:30-15:00 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Οι προσφορές θα τεθούν ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών την Πέμπτη και ώρα 14:00-14:15, στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π., η οποία και θα εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την λήψη σχετικής απόφασης. οι πρώτοι που πολέμησαν αυτή τη νέα κίνηση των πολιτών του κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΕΛΑΦΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ για όλους ήταν οι κομματικές γραφειοκρατίες, οι οποίες θέλουν να παραμείνουν οι ίδιες ως τους μοναδικούς παράγοντες διαμόρφωσης των αυτοδιοικητικών πραγμάτων στην πόλη μας. Πολλοί και είμαστε σίγουροι γι αυτό ήλπιζαν ότι η κίνηση αυτή των πολιτών του κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΕΛΑΦΑ θα αυτό διαλυόταν και αυτοί δεν ήταν άλλοι παρά κάποιοι κομματικοί καρεκλοκένταυροι. Διότι θεωρούν ότι η κίνηση των πολιτών είναι απολίτικη, ενάντια στα κόμματα και άλλα παρεμφερή. Ακούστηκαν και τέτοια. Να που δεν είναι έτσι. Η αυτοδιοικητική παράταξη του κ. Δ. ΚΕΛΑΦΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ για όλους δεν έχει αντιπάλους τα κόμματα. Τα κόμματα πρέπει και επιβάλλεται να λειτουργούν με δημοκρατία και διαφάνεια, όπως ορίζουν οι νόμοι του κράτους. Το θέμα είναι το εξής Σε μία τοπική κοινωνία γιατί να μη μπορούν να συναντηθούν και να συνεργασθούν και πολίτες που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους ή ανένταχτοι Γιατί να μην μπορούν να συνεργασθούν σε ένα κοινό δημοτικό ψηφοδέλτιο πολίτες ανεξάρτητα από τις πολιτικές πεποιθήσεις για το καλό της πόλης και των πολιτών της; Γιατί πρέπει οπωσδήποτε οι πολίτες να καλούνται να ψηφίσουν τους τοπικούς τους δημάρχους με κομματικά κριτήρια; Γιατί τι άλλο είναι, όταν ο ένας μετά τον άλλον οι υποψήφιοι δήμαρχοι, περνούν από τη διαδικασία του κομματικού χρίσματος; Όμως ο δήμαρχος δεν είναι μητροπολίτης να χρειάζεται χρίσμα. Είναι ο κατεξοχήν αυθεντικός εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας, που καλείται να αντιμετωπίσει τα μεγάλα και δύσκολα προβλήματα μίας μεγάλης πόλης της εποχής μας. Δηλαδή πίνουμε καλό νερό ; Στο δίκτυο των υδροσωλήνων που είναι περασμένες, από τους εκάστοτε εργολάβους, είναι κατάλληλες σωληνώσεις; Μήπως πίνουμε νερό που διέρχεται από αμίαντο σωλήνες, λόγω αδιαφορίας των εργολάβων, για την υγεία των πολιτών και με ενδιαφέρον το υπερβολικό κέρδος; Να ανακυκλώνουμε και να διαχειριζόμαστε όσο γίνεται καλύτερα και ορθολογικότερα τα απορρίμματά μας, να μη μολύνουν το Κηφισό, τα διάφορα ρέματα και αλάνες από διάφορους ρυπαντές, να έχουμε καθαρούς δρόμους, Για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή της σχετικής διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π. (οδός Παπαρηγοπούλου 94, όλες τις εργάσιμες ημέρες, τηλ & ). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΠΑΔΠ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Πληροφορίες: Ντρένη Ευθυμία Τηλ FAX: Πετρούπολη 24/10/2012 Αρ. Πρωτ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Ή ΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ Το Δ.Σ. Πετρούπολης στην 15 η Τακτική Συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε στις 12/10/2012 αποφάσισε για το 2013 τα εξής : 1. με την αριθ. 257/2012 Πράξη του, την μηδενική αύξηση των τελών καθαριότητος φωτισμού, φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και Τ.Α.Π. 2. με την αριθ.254/2012 πράξη του, τη μηδενική αύξηση των Τελών Νεκροταφείου. 3. με την αριθ.255/2012 πράξη του, τη μηδενική αύξηση των Τελών Διαφήμισης. 4. με την αριθ.256/2012 πράξη του, τη μηδενική αύξηση των Τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων. H Διευθύντρια Οικονομικής Υπηρεσίας Παναγοπούλου Ευαγγελία να έχουμε πάρκα και ποδήλατο δρόμους, να φροντίζουμε τους άπορους συμπολίτες μας και να διευκολύνουμε να ζουν μαζί μας και ισότιμα οι συνάνθρωποί μας, που έχουν κινητικά και άλλα προβλήματα, να αναδείξουμε τη πολιτιστική μας άνθιση και κληρονομιά είτε τη φύση που πρέπει να προστατεύσουμε. Να νοικοκυρέψουμε το δήμο αποφεύγοντας τις άσκοπες οικονομικές σπατάλες ή κακό διαχείρισης και άλλα πολλά. Γιατί όλα αυτά πρέπει να αγωνιστούν για τη λύση τους, όσοι έχουν πάρει ή έχουν κάποιο κομματικό χρίσμα; Τα προβλήματα αυτά άλλωστε δεν αντιμετωπίζονται χωρίς τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Όταν τα κόμματα λοιπόν ποδηγετούν μια τοπική κοινωνία με το κομματικό ψηφοδέλτιο, ουσιαστικά την οδηγούν στην απραξία και την αδράνεια. Λέγοντάς της ότι αρκεί να ψηφίσεις το κομματικό ψηφοδέλτιο και ως δια μαγείας θα λυθούν τα προβλήματά της. Αυτό όμως έχει αποδειχθεί εδώ και χρόνια φενάκη. Αυτή η νοοτροπία συνέβαλε στην ραγδαία ανάπτυξη του πελατειακού συστήματος, αφού καλλιέργησαν στο πολίτη την αντίληψη ότι το πρόβλημά του θα λυθεί, αρκεί να προωθήσει μέσα από το δικό του σύμβουλο ή δήμαρχο. Έτσι τα προβλήματα ιδιωτικό ποιούνται αντί να κοινωνικοποιούνται. Οι πολίτες μετατρέπονται σε άβολα άτομα αντί για ενεργή κοινωνία. Και οι τοπικοί άρχοντες, διαμεσολαβητές επίλυσης ατομικών προβλημάτων και όχι των πραγματικών προβλημάτων που έχει μία πόλη και οι πολίτες της. Γιατί έντονη κομματικοποίηση της τοπικής διοίκησης, δημιούργησε ένα από τα πιο διεφθαρμένα τμήματα της δημόσιας ζωής της χώρας σύμφωνα με πολλές έρευνες. Και τα προβλήματα των πόλεων και της πόλης όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, αλλά σε μεγάλο βαθμό διαιωνίζονται και πολλαπλασιάζονται. Ασφαλώς τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών δεν είναι μόνη έντονη κομματικοποίηση της αυτοδιοίκησης. Όμως είναι σημαντικό πρόβλημα. Γιατί εμποδίζει τη συνεργασία και τη συνέργεια ικανών και ενεργών συμπολιτών μας που ανήκουν σε διαφορετικά κόμματα να συνεργασθούν,για το καλό της πόλης. Γιατί αποτρέπουν συμπολίτες μας με γνώσεις με ήθος και εμπειρίες να εμπλακούν με τα δημοτικά πράγματα, αφού τους υποχρεώνει να είναι υποψήφιοι να ταχθούν οπωσδήποτε με κομματικό ψηφοδέλτιο που οι ίδιοι πιθανώς δεν θέλουν. Ένας σοβαρός λόγος που πάρα πολλοί συμπολίτες μας απέχουν από τα κοινωνικά δρώμενα, είναι γιατί τα κόμματα έχουν διεισδύσει τόσο βαθειά στα τοπικά δρώμενα δια ίδιον όφελος, που δρουν αποτρεπτικά. Και αυτό είναι εις βάρος της πόλης, εις βάρος της κοινωνίας, αφού στερούμεθα από τις ιδέες, τις προτάσεις την δραστηριότητα ικανών και άξιων συμπολιτών μας που δεν εμπλέκονται με τα κοινά, βλέποντας το επίπεδο και την αισθητική της πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά και το επίπεδο των πολιτικών μας εκπροσώπων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Ελπίζομε η ίδια η κοινωνία θα αντιδράσει πολύ περισσότερο,χρόνο με το χρόνο θα κερδίζει ακόμα και μέσα στα κόμματα,η προσέγγιση που θέλει τις κοινωνίες των πολιτών πρωταγωνιστές και νοικοκυραίους στη διαμόρφωση των αυτοδιοικητικών πραγμάτων και όχι τις κομματικές γραφειοκρατίες. Για το καλό των τοπικών κοινωνιών αλλά και των ίδιων των πολιτικών κομμάτων.εμείς δεν μετανιώνουμε για όσα προσπαθήσαμε μαζί με τους εξαίρετους φίλους στη δημοτική παράταξη του κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΕΛΑΦΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ για όλους το Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση των πολιτών κι ελπίζουμε οι πολίτες της πόλης να δώσουν σε μας την εμπιστοσύνη τους να νοικοκυρέψουμε το δήμο μας στα δύσκολα και φτωχά χρόνια. Ο ορθολογισμός, η διαφάνεια, η αξιοκρατία θα είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της δημοτικής παράταξης που ηγείται ο κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΛΑΦΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ για όλους. Γιατί οι πολίτες αισθάνονται το μέγεθος και την αιτία της κρίσης και φαίνεται μες την καρδιά της πόλης μας Π. Σταμάτης

17 Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 17 Επιστολή Είναι δυνατόν; Ώρα 7:00 μμ άλσος Περιστερίου, περιπατάω γρήγορα όπως και πάρα πολύ συνδημότες μας στο στενό δρομάκι πίσω και πλάι από τις εξέδρες. Ξαφνικά μπροστά μου 2 μεγάλες μηχανές με μπλε φωτάκια και 4 πάνοπλους αστυνομικούς. Σαν γεγονός και σαν φαινόμενο απαράδεκτο για ένα χώρο αναψυχής: Όταν οι φύλακες δεν αφήνουν τα δίχρονα παιδάκια με τρίκυκλο ποδηλατάκι, να επιτρέπουν τις μηχανάρες της αστυνομίας να μπαίνουν και να κυκλοφορούν γύρω γύρω σ όλο το άλσος στα δρομάκια που περπατάμε, που ξεκουραζόμαστε, που σκεπτόμαστε, που ρεμβάζουμε. Με το φως της μέρας (7:00 μμ), αλλά και το βράδυ σ ένα υπερφωτισμένο άλσος, με τόσο κόσμο να κυκλοφορεί κανένας δεν κινδυνεύει από κανέναν. Είμαι ένας από αυτούς που περιπατάνε δεκαετίες στο άλσος και όλες τις ώρες πρωί, απόγευμα, βράδυ. Όλοι μπαίνουμε στο άλσος για να χαλαρώσουμε, να αθληθούμε, να ψυχαγωγηθούμε, να δροσιστούμε, να ξεκουραστούμε, να συγκροτήσουμε το μυαλό μας από την τρέλα που ζούμε τον τελευταίο καιρό, είναι δυνατόν να κινδυνεύουμε να τρακάρουμε με τις μηχανές της αστυνομίας; Είναι δυνατόν να βλέπουμε χωρίς λόγο μπροστά μας πάνοπλους αστυνομικούς; Σωτήρης Σισόπουλος Δήλωση του κοιν. εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Π. Κουρουμπλή «Τα μπόνους της διαπλοκής» «Πολύ κρίσιμα ερωτήματα προκαλεί το δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο ο κ. Προβόπουλος έλαβε «πακέτο αποζημίωσης» ύψους 3,4 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς, όπου εκτελούσε χρέη αντιπροέδρου, πριν αναλάβει διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Με την καταβολή του ιλιγγιώδους αυτού ποσού, οι συνολικές αποδοχές του κ. Προβόπουλου κατά τη θητεία του στην Πειραιώς διαμορφώθηκαν στα 2 εκατ. ευρώ ανά έτος, ενώ οι αντίστοιχες αποδοχές άλλου στελέχους της ίδιας τράπεζας, που κατείχε την ίδια βαθμολογικά θέση και αποχώρησε την ίδια εποχή, δεν ξεπέρασαν τις ευρώ ανά έτος, ήταν δηλαδή 20 φορές μικρότερες. Ο κ. Προβόπουλος, ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος πια, γνωμοδοτεί υπέρ της μη βιωσιμότητας της ΑΤΕ και αρνείται να κοινοποιήσει στη Βουλή τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την εν λόγω γνωμοδότηση. Στη συνέχεια η ΑΤΕ διαχωρίζεται σε «καλή» και «κακή» και το υγιές κομμάτι της πωλείται στον πρώην εργοδότη του, την Τράπεζα Πειραιώς, έναντι μόλις 95 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που μόνο η ακίνητη περιουσία της άγγιζε το 1 δισ. ευρώ. Εν μέσω ριζικής αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος, εγείρεται μείζον ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων για τον επικεφαλής της ανώτατης εποπτικής αρχής. Ως πότε θα παραμένει ο κ. Προβόπουλος στο απυρόβλητο;» ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΤΕΛΕΤΑΙ Έτος Ιδρύσεως 1964 Η εμπειρία μας μετά από 40 χρόνια στις κοινωνικές παροχές και εξυπηρετήσεις αναπτύσσεται. Είμαστε καθημερινά κοντά σας προσφέροντας πάντα φιλικές τιμές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί εγγύηση για σας. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 59 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. : FAX: site:http//www.gr.athina2004 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Αυλίδος 14 Θήβα - Εύδηλος Ικαρίας - Βαθύ Σάμου - Ερμού, Χίος ΘΑΡΡΕΙΤΕ ΠΩΣ... ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ;;; Από τα... σπρεντ που ανεβοκατεβαίνουν, αναλόγως της πιστοληπτικής φερεγγυότητας του κάθε κράτους, έως, το...θάψιμο χιλιάδων τόνων πορτοκαλιών, για να... ΜΗΝ ΠΕΣΕΙ η... τιμή τους στις λαϊκές, πιστεύετε πως υπάρχει διαφορά;;; Αν αυτό πιστεύετε, κακώς το πιστεύετε! Από τον μεγαλο-δανειστή που καραδοκεί να σε βρει (ως κράτος ή ως μονάδα) σε ανάγκη για να σε πατήσει στον λαιμό με τοκογλυφικά επιτόκια, έως, τον «ταπεινό» αγρότη που... φυλάει την σοδιά σε αποθήκες, για να μας την πλασάρει ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΟΙ ΤΙΜΕΣ (λόγω έλλειψης) ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΨΗΛΕΣ, πιστεύετε πως υπάρχει... διαφορά;;; Αν και σ αυτή την περίπτωση, αυτό ακριβώς πιστεύετε, κακώς! Πολύυυυ κακώς το πιστεύετε! Διότι... Σας το χω γράψει και ξαναγράψει πολλάκις, κι ας κάνετε πως ΔΕΝ το εννοείτε! Όοοολοι μα όοοολοι οι άνθρωποι, ασχέτως οικονομικής επιφάνειας, ΚΡΥΒΟΥΜΕ (εντέχνως ή... ακόμψως!!!) έναν...»εκ γενετής» ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ!!! Έναν μεγάλο ή μικρό... ασυδοτίσκο! Που, ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΤΗΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΚΕΡΔΟΣ, ΤΟ ΚΑΝΕΙ... χωρίς πολλές-πολλές τύψεις! Και θα ρωτήσετε: «Κι εσύ; Το δικαιολογείς αυτό;» ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ! Σε καμιά περίπτωση! ΟΜΩΣ!!! Θυμηθείτε ΤΙ ΣΑΣ ΕΛΕΓΑ ΧΡΟ- ΟΟΟΟΝΙΑ ΠΡΙΝ; Πως χρειάζεται ΠΡΩΤΑ ΑΠ ΟΛΑ, ν αποκτήσουμε ποιότητα, ηθικές αξίες, αίσθημα δικαιοσύνης, κι έπειτα...να διεκδικήσουμε «το δίκιο... του εργάτη»!!! Ή του... αγρότη! Ή του... φοιτητή!!! Ή του... πολύτεκνου! Ή του... άνεργου!!! ΚΑΙ ΜΟΝΟ... ΑΥΤΩΝ!!! Με τα σημερινά «ποιοτικά δεδομένα»... Οοοοχι! ΟΧΙ! ΔΙΚΙΟ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ! ΚΑΙ οι μεν, αλλά ΚΑΙ οι δε! Το θέμα λοιπόν ΔΕΝ είναι «Να... τους το κλέψουμε» αλλά... ΝΑ ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΟΥΜΕ ΕΞ ΑΡ- ΧΗΣ ΔΙΚΑΙΑ!!! Κι εκεί είν η δυσκολία! Στο «δίκαιο μοίρασμα»! Διότι «το... άρπαγμα» μπορεί να γίνει και γίνεται εύκολα! Μετά... έρχονται τα ζόρια! Κι «εκεί» έχασαν όοολες οι... προηγηθείσες απόπειρες! Από... Μάο και Στάλιν έως... Φιντέλ και Τσάβες! ΑΚΟΥΣΤΕ ΜΕΝ... (και ΜΗΝ με...) ΠΑΤΑΞΕΤΕ ΔΕ!!! Ξέρω πως... θα με κράξετε, αλλά ποσώς μ ενδιαφέρει! Εγώ το βρίσκω πέρα για πέρα αληθινό, γι αυτό και σας το... εμπιστεύομαι: «Η αγορά δεν είναι... επινόηση του (κακού) καπιταλισμού! Υπήρχε ήδη, εδώ και πολλούς αιώνες! Και είναι αποτέλεσμα... του πολιτισμού»!!! Και «θα με... κράξετε» οι φίλοι RED, γιατί είναι λόγια του ανδρός (ή του... Ανδρός για πολλούς) Μιχαήλ Γκορμπατσόφ!!! Μ άρεσε όμως γιατί το βρήκα... αληθινό και... ώριμα εξομολογητικό του ανθρώπου αυτού! Εσείς τώρα; Θα... το λογοκρίνετε;;; ΑΔΙΚΙΩΝ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ!!! Στ αλήθεια, κι αυτό ΔΕΝ το καταλαβαίνω! Εισάγουμε σκόρδα από Κίνα, αγγούρια από Αίγυπτο, λεμόνια από Χιλή!!! Ποιός μας εμποδίζει -αφού έχουμε... ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (!!!) ρε παιδιά- να φέρουμε πετρέλαιο, βενζίνες κ.λπ. από... Βουλγαρία μεριά; Ή... από Σκόπια; Άλλα μέτρα κι άλλα σταθμά, γι άλλη μια φορά εις βάρος μας; Τα... αγροτικά (άρα του λαουτζίκου) τα προϊόντα, να χουν ν ανταγωνιστούν τα πολύ φθηνότερα λόγω ελεεινών μεροκάματων, αγαθά εκ του τρίτου κόσμου, ενώ των... ματσοκρατών πετρελαιάδων, να προστατεύονται από... μονοπωλιακούς νόμους (;;;) και φιρμάνια; Σαν πολλά δεν σας μαζεύω ρε μαγκίτες; Σαν πολλά δεν καταπίνουμε αμάσητα; Μήπως ν αρχίσουμε να... ξερνάμε και καμιά αλήθεια; ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ! Ξέχωρα από τις διαφημιζόμενες σειρές παραγωγής BBC που θα προβάλει η ΕΤ 1, (ευτυχώς γιατί... πήξαμε στα οριεντάλ), πήρε το μάτι μου και δύο ακόμα ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΕΣ σειρές! Η μία με τίτλο: «ΟΙ ΑΓΝΩΣ- ΤΕΣ ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ» επίσης στην ΕΤ 1 και παραγωγής ινστιτούτου Γκαίτε (!!!) όπου 10 Έλληνες και 10 Γερμανοί σκηνοθέτες, συνεργάζονται σε 6 ταινίες, που ανατρέπουν τον... λαϊκισμό των πολιτικών! Ενώ η άλλη σειρά, πραγματεύεται τα ερωτήματα: ΓΙΑΤΙ ΦΤΩΧΕΙΑ! ΓΙΑΤΙ ΚΡΙΣΗ!!! Και είναι γυρισμένη σε πολλές χώρες, ανιχνεύοντας και αναδεικνύοντας τις βαθύτερες αιτίες που μας οδήγησαν στον όλεθρο των ημερών που ζούμε! Ελπίζω ν αφήσετε τον... Σουλεϊμάν και να ασχοληθείτε με κάτι πιο εποικοδομητικό, γιατί... αμάν! Μ έχετε σκάσει! ΑΜΑΝ!!! ΚΙ ΑΛΛΗ ΑΠΟΡΙΑ ΡΕ ΓΑ- ΜΩΤΟ; Αν ήμασταν εμείς οι... Γερμανοί εργάτες που φορολογούνται όπως φορολογούνται, και... αντιλαμβανόμασταν πως, ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων, πάνε για να χρηματοδοτήσουν την σωτηρία του τραπεζικού συστήματος μιας χώρας όπως... το Ελλαδιστάν, ΠΩΣ θα αντιδρούσαμε; Θα... πιέζαμε τον πρωθυπουργό μας να... στηρίξει πάσει δυνάμει αυτή τη χώρα(;) ή... θα βάζαμε βέτο να... την στείλουν στον αγύριστο μια ώρα αρχύτερα; Γιατί απ την αδύναμη πλευρά όντες, είναι εύκολο να διεκδικούμε του... Έλληνα εργάτη το δίκιο!!! Δεν είδα όμως ποτέ οι ίδιοι εμείς εργάτες και υπάλληλοι και αυτοαπασχολούμενοι όταν... ευημερούσαμε, να την... παλεύουμε για τα δικαιώματα των αδελφών εργατών της... Σομαλίας, του Μπουρούντι, του Μπουτάν!!! Εμείς τα... δικά μας «δίκαια», κι ας βγάλουν αυτοί το δικό τους φίδι απ την... δική τους τρύπα!!! Γι αυτό σας λέω Δημήτριε, και Γρηγόρη, και Μάρκο και Θεόδωρε!!! Σε όλες τις κοινωνικές τάξεις ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΚΟΙ, όπως και στις ίδιες κοινωνικές τάξεις ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΙ!!! Άρα ΕΧΩ ΛΟΓΟΥΣ να μην αναζητώ μόνο το δίκιο της τάξης του εργάτη, αλλά ΚΑΙ το δίκιο που αναλογεί, στην τάξη του εργοδότη! Ακόμα και του μεγάλου από δαύτους!!! Γιατί -το ξαναματαλέω- χρήσιμα μεν τα βαγόνια, εξίσου χρήσιμα όμως; ΚΑΙ οι ατμομηχανές!!! Και λέγετέ μου ό,τι θέλετε! Διότι! ΑΝ... υποθέσουμε πως ο Χ καλοπροαίρετος προλετάριος, είχε μία πρωία, μια φαεινή ας πούμε, σαν του Στηβ Τζόουμπς ή του Μπιλ Γκέιτς, ή της Coco Σανέλ ή του εφευρέτη του internet, ή του... Viagra (!!!), θα... παρέμενε... προλετάριος; Θα επέλεγε να... μοιράζεται τα οφέλη εκ της αξιοποίησης της ιδέας του, με το... υπόλοιπο πόπολο; Όσοι μου απαντήσετε με ένα... ΝΑΙ, απλώς ξανακοιταχτείτε σ ένα καθρέφτη και αναρωτηθείτε. Το λέτε σοβαρά ή... σας ξεφεύγει!!! Όσοι πάλι μου απαντήσετε μ ένα...οχι, τότε επειδή εσείς είστε... γειωμένοι με την πραγματικότητα, έχω λόγους να σας παίρνω... πιο σοβαρά, και θα τα βρούμε! Θα τα βρούμε πού; Μα, σε δρόμους ανάδειξης... των αρίστων! Και της εμπέδωσης ενός... πραγματικά δίκαιου δικαίου για όλους!!! Ώστε ακόμα και ο...έσχατος, να βρίσκει την θέση του στον ήλιο! Κι όχι μια θέση... ξεροκόμματο! Αλλά μια θέση που ακόμα κι ο ίδιος, να λέει: ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΞΙΖΩ ΤΟΣΗ ΕΥΝΟΙΑ!!! Τότε θα ησυχάσω! Τότε, θα κοιμηθώ εν ειρήνη! Όχι στις ίσες ευκαιρίες, αλλά στις ευκαιρίες εκείνες που θα κάνουν ΚΑΙ τον επί γης έσχατο ν αναφωνεί: ΤΟΣΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΝΤΕΧΩ!!! Και είμαι βέβαιος πως ΜΠΟΡΕΙ να το προσφέρει αυτό η κοινωνία, στον καθένα! Αρκεί να συ-ντο-νι-στού-με!!! ΠΟΙΟΙ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΟ KNOW HOW; Άραγε, το... αντίστοιχο ΚΚΕ της Γερμανίας, ΠΟΙΑ ΘΕΣΗ ΠΑΙΡΝΕΙ για το Ελληνικό ζήτημα; Είναι υπέρ της συνέχισης της... πριμοδότησης του τραπεζικού μας συστήματος; Είναι υπέρ της διάθεσης των όποιων κεφαλαίων, κατ ευθείαν στο κοινωνικό σύνολο; Υπέρ της στήριξης «μόνο» των... εν Ελλάδι αδελφών εργατών; Είναι υπέρ μιας ρεαλιστικής ανάπτυξης, που θα οδηγήσει στην... απερξάρτησή μας από δανειστές; Και αν ΝΑΙ; Πώς την εννοεί αυτή την ανάπτυξη; Σ ένα... ΔΩΣΕ Σ ΟΛΟΥΣ; (κατά το... Τσοβόλα δώστα όλα;;;) ή ΔΩΣΕ Σ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΟ KNOW HOW; Κι αν ΝΑΙ στο δεύτερο; Ποιοι κατέχουν το KNOW HOW; Οι απολυμένοι απ το ALTER ή... ο Χατζηνικολάου, ο Παυλόπουλος, ο Αυτιάς; Θα ξαναγίνω «κακός» (με την... άδειά σας) αλλά... το συνήθισα πια!!! Πείτε ό,τι θέλετε! Εγώ θα τα έδινα ΟΛΑ στον ικανό ερευνητή καρδιοχειρούργο ή ογκολόγο, για να εξελίξει τις μεθόδους και τα μέσα του, και ΜΕΤΑ θα παρείχε καλύτερη αμοιβή και ει δυνατόν ιδανικές συνθήκες εργασίας και ασφαλιστικές παροχές και εννοείται τις ευκαιρίες για περαιτέρω μόρφωση, στον απλό ανειδίκευτο μεταφορέα των άπλυτων σινδονίων, στους κλιβάνους ή τα πλυντήρια του νοσοκομείου!!! Και θα σας θύμιζα πως, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ, ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟ!!! (και... ίσο!!!) Όσο κι αν... επιμένετε (;) πως... τη σύζυγό σας την επιλέξατε... κατόπιν κληρώσεως (!!!) ανάμεσα από έναν... σωρό «ίδιων» (;) θηλυκών!!! Ή πως... θα την αλλάζατε εξίσου... εύκολα, με μια... οποιαδήποτε άλλη τυχαία περαστική, (αφού δεν πρόκειται -κατά την γνώμη σας- για... τίποτ άλλο παρά για... ένα «πανομοιότυπο αντίγραφο» (;) ΙΣΩΝ και ΟΜΟΙΩΝ ΑΞΙΩΝ (!) στο σύνολο των γυναικών -και αντρών εννοείται (!) πανανθρωπίνως)!!! Ουουουφ!!! Τα πα και... ξεθύμανα! Σε ρόλο ενός... φτωχού και μόνου... ινδιάνου, ο ΚΩΣΤΑΣΚΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ.

18 Σελίδα 18 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 Φουσκώνει το λαϊκό ποτάμι της ανατροπής: αυτό είναι το μήνυμα της μαζικής συμμετοχής στην απεργία και τις διαδηλώσεις Τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 19:00 συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της ΔΟΕ νηπιαγωγοί από τους Συλλόγους των Εκπαιδευτικών της Αθήνας (Αριστοτέλης, Ηλιούπολης, Αμαρουσίου, Αλ. Δελμούζος, Αθηνά, Αιγάλεω, Γλυφάδας - Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, Ελευσίνας, Χαϊδαρίου, Α Αθήνας, Γ. Σεφέρης, Θουκυδίδης, Κ. Σωτηρίου, Νίκαιας, Ρόζα Ιμβριώτη, Πρόοδος, Ν. Σμύρνης, Ρήγας Φεραίος, Πλουμπίδης, Γληνός, Περικλής, Παρθενώνας), με αφορμή την εγκύκλιο (Αριθ. Πρωτ. Φ.32/339 / /Γ1-11/10/2012) για την πρόωρη αποχώρηση των νηπίων. Επειδή: Το ποτάμι που θα ρίξει στα σκουπίδια το άθλιο «πακέτο» της ολοκληρωτικής λεηλασίας και θα ανατρέψει την αντιλαϊκή επιδρομή και την άγρια συμμορία κυβέρνησης ΕΕ ΔΝΤ φουσκώνει διαρκώς. Αυτό έδειξε και η σημερινή πανελλαδική πανεργατική απεργία και οι μαζικότατες διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα. Το μήνυμα έφτασε μέχρι τις Βρυξέλες: οι εργαζόμενοι και ο λαός δεν διαπραγματεύεται με τους οικονομικούς δολοφόνους, συγκρούεται με το κεφάλαιο, την Τρόικα και την ΕΕ! Δεν θα περάσουν, θα νικήσουμε! Η κυβέρνηση ΝΔ ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ αναβαθμίζει την καταστολή, έχοντας πλέον τα ΜΑΤ και την ΔΙΑΣ ως τελευταίες κοινωνικές συμμαχίες. Σήμερα, στο κέντρο της Αθήνας, οι δυνάμεις των ΜΑΤ απέκλεισαν προκλητικά τμήμα της πλατείας Συντάγματος. Η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων απέναντι σε διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν και η μετέπειτα κλιμάκωση της καταστολής ήταν απρόκλητη και αποσκοπούσε στην τρομοκράτηση του λαού. Σε αυτό το πλαίσιο χρησιμοποιήθηκε πάλι η απαράδεκτη αντιδημοκρατική πρακτική των προσαγωγών κρατικών απαγωγών. Ωστόσο, η αποφασιστικότητα των διαδηλωτών έδωσε απάντηση στις αστυνομικές προκλήσεις και η πορεία και η διαδήλωση ολοκληρώθηκαν μαζικά. Είναι γελασμένοι εάν νομίζουν ότι μπορούν με τέτοιες μεθόδους να ανακόψουν την συνειδητή πλέον οργή που μετατρέπεται σε κίνημα ανατροπής. Σήμερα είναι ανάγκη οι μαχόμενες δυνάμεις του κινήματος και της Αριστεράς να δράσουν από κοινού για την πολιτικοποίηση, κλιμάκωση των αγώνων, ανάπτυξη όλων των μορφών πάλης και αναβάθμισή τους. Απαραίτητο γι αυτό είναι να οικοδομηθεί εδώ και τώρα ένα μέτωπο όλων των δυνάμεων (πρωτοβάθμια σωματεία, αγωνιστικές ομοσπονδίες, συνδικαλιστικές δυνάμεις κ.ά.), που παλεύουν για να αναπτυχθεί αποφασιστικός αγώνας για να μην περάσει το πρόγραμμα της καταστροφής, για να ανατραπούν τα βάρβαρα μέτρα και η κυβέρνηση, για το ξήλωμα της αντιλαϊκής πολιτικής, παίρνοντας την πρωτοβουλία από τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Ο αγώνας δεν πρέπει να σταματήσει περιμένοντας την επόμενη 24ωρη απεργία. Τώρα, όλη την επόμενη βδομάδα, σε κάθε κλάδο και γειτονιά χρειάζονται νέες αγωνιστικές πρωτοβουλίες και κλιμάκωση, απεργίες, καταλήψεις, πορείες με νέα κορύφωση στις 28 του Οκτώβρη που οι «παρελάσεις» πρέπει να μετατραπούν σε πορείες του λαού και της νεολαίας για την απελευθέρωση των εργαζόμενων και της χώρας μας από την σκλαβιά της τρόικα, του κεφαλαίου, της ευρωχούντας. Ενάντια στον ολοκληρωτισμό του κράτους και τους γερμανιοτσολιάδες της Χρυσής Αυγής, που όπως και τότε έτσι και τώρα εξυπηρετούν το σύστημα και τους εχθρούς του λαού. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Διήμερο εκδηλώσεων, το Σαββατοκύριακο Οκτωβρίου, πραγματοποιεί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στον χώρο του ΚΥΒΕ στο Περιστέρι To αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων: Σάββατο 27 Οκτώβρη: μμ Κρίση του ευρώ - κρίση του καπιταλισμού. Ποιά είναι η διέξοδος; Σταύρος Μαυρουδέας, Πανεπιστημιακός, Κώστας Σαρρής, Πρωτοβουλία Οικονομολόγων, Φλώρα Παπαδέδε, Πρωτοβουλία κατά του Eυρώ και της ΕΕ, Γιάννης Τόλιος, διδάκτωρ Οικονομικών, μέλος ΠΣΕ ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Μελισσαρόπουλος, ΠΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ μμ Ελλάδα και Ευρώπη: Από την πανεργατική αντίσταση στην ανατροπή! Για ένα εργατικό κίνημα στα χέρια των εργαζομένων Μάρτα Καστίγιο, (SAT - Συνδικάτο Εργατών Ανδαλουσίας), Ρίτσαρντ Μπόιντ Μπάρετ, βουλευτής του United Left Alliance στην Ιρλανδία, Βασίλης Συλαϊδής, μέλος ΔΣ ΕΚΑ και Σωματείου Ιντρακόμ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Η εκπαιδευτική πολιτική που σχεδιάζεται από άτομα και ομάδες στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών και σε αυξημένο εργασιακό κίνδυνο τον/την Νηπιαγωγό της β βάρδιας που αναγκάζεται να αφήνει ομάδα παιδιών χωρίς επιτήρηση Υποβαθμίζεται το εκπαιδευτικό έργο του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και το Νηπιαγωγείο μετατρέπεται σε χώρο φύλαξης Υλοποιείται το οργανωμένο σχέδιο για την προσεκτικά μεθοδευμένη διάλυση του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, που ξεκινά αρχικά με την υποβάθμιση του εκπαιδευ- Νίκος Αδαμόπουλος, μέλος ΔΣ ΠΟΕ ΟΤΑ, Χρίστος Μπίστης, μέλος ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ Κυριακή 28 Οκτώβρη: μμ Ρατσιστική πολιτική, φασιστική απειλή, κρατική καταστολή. Πώς τα σταματάμε; Κώστας Παπαδάκης, πρώην μέλος ΔΣ ΔΣΑ, Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Κωστής Παπαϊωάννου, ΔΣ Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Τάκης Θανασούλας, μέλος ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ μμ Η Αριστερά, το κίνημα, η προοπτική. «Φιλολαϊκός» καπιταλισμός ή αντικαπιταλιστική ανατροπή ; Αλέκος Αλαβάνος, Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής, Άγγελος Χάγιος, μέλος ΠΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Χάρης Σμυρνιώτης, μέλος ΔΣ ΙΓΜΕ Πάνος Γκαργκάνας, μέλος ΠΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Παναγιώτης Σωτήρης, μέλος ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ. τικού ρόλου του/της Νηπιαγωγού και την αποδόμηση του ισχύοντος Ωρολογίου Προγράμματος Σχεδιάζεται η σταδιακή μείωση οργανικών θέσεων που οδηγεί στην αλλαγή της εργασιακής σχέσης (ΕΣΠΑ), στην αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών, σε συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων και με μαθηματική ακρίβεια σε απολύσεις Καλούμε τη ΔΟΕ και τους Συλλόγους Π.Ε. να στηρίξουν με αποφάσεις την προγραμματισμένη παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 12:00 Θερμοπυλών 92, Mail: friends. ΨΗΦΙΣΜΑ της Εθνικής Συνδιάσκεψης των Φίλων της Φύσης 29/9/2012 Για το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, τους Ελεύθερους/αδόμητους χώρους, την ανεμπόδιστη πρόσβαση στις ακτές και στο θαλάσσιο μέτωπο Το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, ο Ελαιώνας της Αθήνας, τα πρώην στρατόπεδα στα αστικά κέντρα, αλλά και μικρότερα οικόπεδα που για διάφορους λόγους έμεινα αδόμητα, μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν πράσινες οάσεις αναψυχής στην τσιμεντούπολη της Αθήνας. Ιδιαίτερα μετά τις μεγάλες πυρκαγιές στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη το μικροκλίμα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας έχει αλλάξει, έχουμε απώλειες χιλιάδων στρεμμάτων σε πράσινο, με αποτέλεσμα η ποιότητα ζωής στην πόλη να έχει υποβαθμιστεί. Με κάποιο τρόπο το «ισοζύγιο» του πράσινου πρέπει να εξασφαλιστεί, έστω και στα προηγούμενα (απαράδεκτα) επίπεδα 1,5-2,0 τ.μ. ανά κάτοικο. Όμως αντί να διατηρούνται οι ελεύθεροι χώροι για να πρασινίσουν, και να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής στην πόλη, διαχρονικά οι κυβερνήσεις επιχειρούν να τους ξεπουλήσουν. Η Εθνική Συνδιάσκεψη των Φίλων της Φύσης καλεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Επιστημονικά Ιδρύματα, το ΤΕΕ, το ΔΣΑ, το Συνδικαλιστικό Κίνημα, τους Περιβαλλοντικούς Οικολογικούς Φυσιολατρικούς Εξωραϊστικούς Συλλόγους, τις Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, τα Κινήματα και τις Πρωτοβουλίες πολιτών να υπερασπίσουμε τους ελεύθερους χώρους από την τσιμεντοποίηση και την ανεμπόδιστη πρόσβαση στις παραλίες του Σαρωνικού. Διεκδικούμε: To πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού να αξιοποιηθεί σύμφωνα με την μελέτη/ πρόταση του ΕΜΠ που έχει υιοθετηθεί από τους Δήμους και τα κινήματα των πολιτών της περιοχής. Το Ελληνικό δεν πωλείται. Καμία υποχώρηση για τον Ελαιώνα της Αθήνας. Το Π.Δ. του 1999 και η τελευταία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αποτελούν το τελευταίο ανάχωμα στην προσπάθεια τσιμεντοποίησης της ιστορικής περιοχής. Την ανεμπόδιστη πρόσβαση στις παραλίες και στο θαλάσσιο μέτωπο. Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε νομική ή άλλη ρύθμιση που στο όνομα της προσέλκυσης επενδυτών ξεπουλούν την παραλία από το ΣΕΦ ως το Σούνιο. Να διατηρηθούν, να πρασινίσουν και να ζωντανέψουν οι μικροί ή μεγάλοι ελεύθεροι χώροι (στρατόπεδα, μικρά ή μεγάλα αδόμητα οικόπεδα) στο κέντρο των πόλεων. Το Ελληνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικών Κοινωνικών Οργανώσεων «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ» ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί τμήμα της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Friends of Nature/NFI (1895). Στους NFI συμμετέχουν 50 εθνικές οργανώσεις απ όλο τον κόσμο με περισσότερα από μέλη. Οι NFI συμπεριλαμβάνονται στους GREEN10/ G10 που είναι οι δέκα μεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις στον κόσμο. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκπροσωπεί την Ελλάδα στο «NET FOR U» Το Ευρωπαϊκό Έργο για τη διαμόρφωση προγράμματος παρέμβασης με στόχο τη βελτίωση της προστασίας και κοινωνικής ένταξης των ασυνόδευτων αλλοδαπών ανηλίκων. Μέσα σε μια συγκυρία όπου περισσεύουν τα αμυντικά αντανακλαστικά της κοινωνίας μας, φαίνεται συχνά εύκολο να ξεχνάμε ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες βρέφη, παιδιά και έφηβοι, αγόρια ή κορίτσια-, που βρίσκονται έρημα στη χώρα μας: είναι μια ομάδα που διατρέχει υψηλό κίνδυνο περιθωριοποίησης είναι μια ομάδα με ειδικές ανάγκες οι οποίες πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά (με ιδιαίτερη εστίαση σε ανήλικους που χρήζουν ειδικής φροντίδας, προστασίας ή θεραπείας για τη σωματική ή ψυχική υγεία τους) είναι παιδιά Με αυτά ως δεδομένα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - και παραμένοντας πιστό στην εντολή του μικρού Ιδρυτή του που δεν διαχωρίζει κανένα παιδί με βάσει το χρώμα, τη φυλή ή την εθνικότητά του- εκπροσωπεί την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό έργο «NET FOR U» που κύριο στόχο έχει τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού και πολυδιάστατου προγράμματος παρέμβασης για τη βελτίωση της προστασίας και κοινωνικής ένταξης των ασυνόδευτων αλλοδαπών ανηλίκων. Μαζί με την Ελλάδα, φορείς από την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Μ. Βρετανία, την Ισπανία και τη Γαλλία θα δουλέψουν σε ζωντανή επαφή και συνεργασία με ανηλίκους που βρίσκονται στις χώρες του προγράμματος μαζί με το Διεθνές Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης Ανηλίκων και με τη χρηματοδοτική υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρώτη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Βερόνα της Ιταλίας στις 4-5 Οκτωβρίου 2012 και οργανώθηκε η πορεία υλοποίησης του έργου. Τα βασικά αποτελέσματα του οποίου θα είναι: - Η δημιουργία ενός εργαλείου για μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ειδική εκτίμηση των αναγκών των ανηλίκων και τον εντοπισμό των οικογενειών για την επανένωση τους. - Η εκπόνηση ενός οδηγού για τη δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων που απευθύνονται σε ανηλίκους (που καλύπτουν διαφορετικούς τομείς: εκπαίδευση, εργασία, οικογενειακές σχέσεις, κοινωνική φροντίδα και αναψυχή) - Η Σύνταξη Κατευθυντήριας Οδηγίας για τη δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου (NET Forum) για μια ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών και φορέων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση των ειδικών προκλήσεων της ενσωμάτωσης των ασυνόδευτων ανηλίκων. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε στους 18 μήνες της διάρκειας του προγράμματος να χτιστεί μια ισχυρή Ευρωπαϊκή συνεργασία με δυνατότητες άμεσης εξειδικευμένης παρέμβασης.

19 Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α. Περιστέρι Αριθμ. Πρωτ. Π.Φ 16 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α» ως δικαιούχος εκτέλεσης της Πράξης «Κίνηση πολιτών Δυτικής Αθήνας_ Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Περιστερίου» με κωδικό MIS που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) προβαίνει στην πρόσληψη 14 ανέργων έως 30 ετών με σύμβαση εξαρτημένης πλήρους εργασίας ορισμένου έργου 24 μηνών για απασχόληση σε Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας Καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες: Η αναλυτική πρόσκληση με τις περιγραφές των θέσεων εργασίας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Φορέα: Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο αίτησης εργασίας (αυτοπροσώπως / με εξουσιοδότηση / ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή) στη διεύθυνση: ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α., Ρούσβελτ 17, τ.κ Περιστέρι υπόψη: Μαργαρώνη Παναγιώτη έως τις 05/11/2012 και ώρα μ.μ. Πληροφορίες στο τηλ (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-14:00). Για το Φορέα ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Θώδα Βασιλική ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΕΛΠΙΔΑ» Χαϊδάρι, ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, οι νέες και οι νέοι που παρακολουθούν το πρόγραμμα στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας που λειτουργεί ο Φορέας μας, καθώς οι Οικογένειες (μέλη), οι Συνεργάτες και το Προσωπικό, εκφράζουν τις θερμότερες ευχαριστίες και την αμέριστη ευγνωμοσύνη προς την Κα Αλευρά Βασιλική με αφορμή της φιλεύσπλαχνης χειρονομίας της να διαθέσει χρηματικό ποσό ως Δωρεά για τις ανάγκες του Συλλόγου μας εις μνήμη θανόντων και υπέρ υγείας αυτής και των μελών της οικογένειάς της. Για το Δ.Σ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΑΝΘΑΚΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟΙ Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποιήθηκε με το Ν.1950/1982 ότι: Ο ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Πέτρου και της Σοφίας, το γένος Χριστάκη, που γεννήθηκε στη Σύρο Κυκλάδων και η ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη και της Ελένης, το γένος Ανδρεδάκη, που γεννήθηκε στην Αθήνα, πρόκειται να παντρευτούν. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 19 8 ος ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΟΥ F1 IN SCHOOLS YAS MARINA ABU DHABI TΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ Η ΟΜΑΔΑ GFP TΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ H Ferrari World στο Abu Dhabi και η πίστα Yas Marina ετοιμάζονται να φιλοξενήσουν τις 33 ομάδες Πρωταθλητών του Διαγωνισμού F1 in Schools, που προέρχονται από 22 χώρες του κόσμου, στα τέλη Οκτωβρίου, όταν όλοι συγκεντρωθούν στο Abu Dhabi για τον 8 ο Παγκόσμιο Τελικό Διαγωνισμό του F1 in Schools. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει η ομάδα Ground Force Project από τη Σύγχρονη Σχολή Σ. Αυγουλέα- Λιναρδάτου, στην Αθήνα. Οι μαθητές προσθέτουν τις τελευταίες πινελιές στα μοντέλα αυτοκίνητα F1 που έχουν ετοιμάσει, ολοκληρώνοντας τις παρουσιάσεις τους και τα portfolio τους. Προετοιμάζονται πυρετωδώς για τρεις ημέρες έντονου συναγωνισμού με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Bernie Ecclestone F1 in Schools και την απόκτηση των υποτροφιών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου στους νικητές. Η ετήσια αυτή διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου, παράλληλα με το 2012 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX, και θα αποτελέσει μια μοναδική εμπειρία για όλους τους μαθητές που θα συμμετάσχουν, ενώ για κάποιους από αυτούς θα είναι και το πρώτο τους υπερατλαντικό ταξίδι. Ανάμεσα στις χώρες που θα διαγωνιστούν για πρώτη φορά είναι η Ελλάδα, η Αυστρία, το Μεξικό και η Ιορδανία. Ο διαγωνισμός F1 in Schools είναι η μεγαλύτερη και πιο πετυχημένη εκπαιδευτική πρωτοβουλία, με 40 χώρες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, από την Κένυα ως το Κουβέϊτ, από το Καζακστάν ως το Βιετνάμ και πολλά άλλα κράτη. Η ισχύς της Formula 1 και η πρόκληση του σχεδιασμού, δημιουργίας, ελέγχου και δοκιμής μίας φουτουριστικής μινιατούρας αυτοκινήτου F1 έχει συναρπάσει πάνω από 20 εκατομμύρια μαθητές, καθώς πάνω από ένα εκατομμύριο μαθητές εμπλέκονται στο πρόγραμμα κάθε χρόνο από περισσότερα από σχολεία. Ο Andrew Denford, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Διαγωνισμού F1 in Schools, ατενίζει στο μέλλον και λέει: «Έχουμε περίπου ένα μήνα πριν την έναρξη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος F1 in Schools και είμαι σίγουρος ότι όλες οι ομάδες είναι ενθουσιασμένες και ίσως λίγο αγχωμένες για το ταξίδι τους στο Abu Dhabi. Ο στόχος για τα μέλη κάθε διαγωνιζόμενης ομάδας είναι αναμφίβολα να σηκώσουν στους ώμους τους το πολυπόθητο τρόπαιο Bernie Ecclestone του Παγκόσμιου Πρωταθλητή, και γνωρίζω ότι αυτή θα είναι η πιο δύσκολη κούρσα για όλους αυτούς τους μαθητές. Όμως είτε κερδίσουν είτε όχι, ένα είναι σίγουρο: το ταξίδι τους θα αποτελέσει μία μοναδική και διαφωτιστική εμπειρία, καθώς θα γνωρίσουν συνομήλικούς τους με διαφορετικές κουλτούρες, θρησκείες και τρόπο ζωής, ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν και πολύτιμες δεξιότητες ζωής μέσα από την συνεργασία τους και την ευγενή άμιλλα με τις άλλες ομάδες στην προσπάθειά τους να φτάσουν και να ξεπεράσουν τα όριά τους και να πετύχουν την πολυπόθητη νίκη.» «Πρωτίστως, ο διαγωνισμός F1 in Schools σχεδιάστηκε με στόχο να δραστηριοποιήσει τους μαθητές σε βασικούς τομείς μάθησης, όπως είναι η Φυσική και η Χημεία, η Τεχνολογία, η Μηχανολογία και τα Μαθηματικά, που αποτελούν πολύτιμα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική πορεία των μαθητών σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έχει να προσφέρει πολύ περισσότερα στους μαθητές, και, αν και οι συμμετέχοντες θα καταφέρουν να διακριθούν για την δέσμευσή τους και αφοσίωσή τους στον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός μοντέλου F1 που θα ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του διαγωνισμού, αυτό που είναι εξίσου μεγάλης σημασίας είναι το γεγονός ότι θα γίνουν άξιοι εκπρόσωποι της χώρας τους και θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους έχοντας αποκτήσει μοναδικές και καταλυτικές για την υπόλοιπη ζωή τους εμπειρίες. Το Abu Dhabi σίγουρα θα αλλάξει τη ζωή όλων αυτών των νέων ανθρώπων και όλοι ανυπομονούμε να ξεκινήσει αυτή η υπέροχη εβδομάδα εκεί.» Ο Άκης Γκίργκης, μαθητής των Eκπαιδευτηρίων Αυγουλέα-Λιναρδάτου και αρχηγός της ομάδας Ground Force Project λέει για τη συμμετοχή των ελλήνων μαθητών σ αυτό τον έγκυρο και παγκοσμίως αναγνωρισμένο διαγωνισμό: «Έχοντας κερδίσει το Ελληνικό Πρωτάθλημα F1 in Schools ετοιμαζόμαστε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που αποτελεί πραγματική πρόκληση για εμάς. Πρέπει να πω ότι η προοπτική του να ταξιδέψουμε στο Abu Dhabi, να επισκεφτούμε το Ferrari World και την πίστα Yas Marina μας έχει ενθουσιάσει. Βέβαια, αυτό που παράλληλα πυροδοτεί τις προσπάθειές μας και τις φιλοδοξίες μας είναι η ευκαιρία που θα μας δοθεί να συναντήσουμε και να συναγωνιστούμε με όλες τις Πρωταθλήτριες ομάδες του F1 in Schools από όλο τον κόσμο. Δυστυχώς, η χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και αυτό αναπόφευκτα έχει αντίκτυπο και στον προϋπολογισμό και τη χρηματοδότηση της ομάδας μας. Ωστόσο, προσπαθούμε να αντισταθμίσουμε τις οικονομικές δυσχέρειες και τις ελλείψεις σε υλικά και πηγές με σκληρή δουλειά και μια επινοητική και εφευρετική προσέγγιση επίλυσης των όσων προβλημάτων έχουμε αντιμετωπίσει έως τώρα. Το έργο μας δεν είναι εύκολο, αλλά όλοι μας κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Τα οικονομικά μας μπορεί να είναι πενιχρά αλλά τα όνειρά μας και οι προσδοκίες μας είναι μεγάλες.» Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στον Παγκόσμιο Τελικό διαγωνισμό F1 in Schools αποτελούνται από τρία έως έξι μέλη και έχουν κερδίσει την πρώτη θέση στον αντίστοιχο Εθνικό διαγωνισμό, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρειάστηκε να κερδίσουν και σχετικό Τοπικό διαγωνισμό, προκειμένου να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους. Έξι από τις ομάδες θα είναι ομάδες συνεργασίας, καθώς δύο ομάδες από διαφορετικές χώρες θα συνδυάσουν και θα συνενώσουν τις δεξιότητές τους και θα συναγωνιστούν άλλες ομάδες σύμπραξης καθώς και εθνικές πρωταθλήτριες ομάδες. Αυτή είναι μια επιπλέον ευκαιρία που θα δοθεί στις εθνικές επιλαχούσες ομάδες. Οι ομάδες σύμπραξης επικοινωνούν μεταξύ τους με εικονικές τεχνολογίες όπως η CISCO WebEx πριν την πρώτη τους φυσική συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί όταν φτάσουν στο Abu Dhabi. Ο τελικός διαγωνισμός F1 in Schools θα διεξαχθεί με την βοήθεια και υποστήριξη πολλών χορηγών, συμπεριλαμβανομένων τις Πίστας Yas Marina, της Ferrari World, των αερογραμμών Etihad, της Pirelli, της Ηexagon Metrology, του IET και του City University London. ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ F1 IN SCHOOLS 2012 Αυστραλία Cold Fusion Brighton, Aδελαΐδα Aυστραλία Team Spectra Kew & Kyabram Aυστρία The Red Cheetah Judenburg Μπαχρέιν Team 7 th Gear Isa Town Καναδάς Bob-CAD Blazing Arrow Toρόντο Τσεχική Δημοκρατία Blood Elites Kolin Αγγλία Rush Odiham Γερμανία AERO GP Αμβούργο Ελλάδα Ground Force Project Aθήνα Iρλανδία Team Quasar Tipperary Ιορδανία Sabeg La7eg Amman Kένυα PTK02 Duma Racing Molo Mαλαισία Panthera F1 Penang Mαλαισία Aeromach F1 Selangor Mεξικό Chilango Racing Team Πόλη του Μεξικού Πορτογαλία Legacy Braga Πορτογαλία PIXEL MONSTER F1 Braga Σκωτία Aeroflux 2.0 Aberdeen Σιγκαπούρη AeroPhoenix Κεντρική Σιγκαπούρη Νότια Αφρική Flatline Sandton Νότια Αφρική Accelero Maritzburg Ην. Αραβικά Εμιράτα Blackbird X Dubai Ην. Αραβικά Εμιράτα Safire Racing Dubai Ηνωμένο Βασίλειο Team Ignite Potters Bar ΗΠΑ Team Shift Cobb Ουαλία Team Fast Lane Racing Bangor Ουαλία Motion Racing Haverfordwest Oμάδες Συνεργασίας Aυστραλία & Γερμανία Rapid Motion Sydney/Reinbek Καναδάς & ΗΠΑ Velox F1 Toρόντο/Manatee Καναδάς & Κορέα CanroK Brandon/Σεούλ Αγγλία &ΗΠΑ* Venator F1 Devonport/Elizabethtown Iρλανδία & Σιγκαπούρη Aptus Racing Carlow/River Valley Ην.Αραβ.Εμιράτα & Γερμανία Synergy Dubai/Einhard *Τα μέλη της ομάδας των ΗΠΑ δε θα ταξιδέψουν στο Αbu Dhabi. Χορηγοί Υποστηρικτές της Eλληνικής Ομάδας Ground Force Project Αρτοβιομηχανία «Καραμολέγκος» Εταιρεία Πληροφορικής «SolidWorks» Τραπεζικός Όμιλος «ALPHA BANK» Αεροπορική εταιρεία «Etihad Airways» Μεταφορική «DHL» Εκτυπωτικές Λύσεις Γραφείου & Παραγωγής «Konica Minolta» Εταιρεία εισαγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων και τεχνολογίας «lab New.Med» Εταιρεία Εκτυπώσεων «OffsetCards» Ταξιδιωτικό Γραφείο «GS Travel» Εφαρμογές πληροφορικής «ANIMA» Διαφημιστικά - Τουριστικά Ενδύματα «Κωνσταντίνος Μονάντερος» Παραδοσιακά Προϊόντα «DeliCre»

20 `ÌÒ 20 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 25 OÑÛàÉØ ÖÜ 2012 : 43 3-µ»¾ À»¾` À ¾ˆ Ø. ØàÛ.: 34243/ À Àˆ ` ¾ ÓÖÚ Ø ÖÜ, ØÖÑ ØÜÙÙÌ ÔÖ ÞÛÖ àô ÙÓÖ Û Ô Ô ˇÌÙ ÛÖÜ ÌØ ÖÜ: ` ˆ ¾ˆ `»¾ˆ ` ¾ `¾` À ¾ˆ ÓÌ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖ ,00 ˆ- À. Ö Ì Ø Ö ÙÜÔÛ ˇÌÛ Ö Û Ú ÑÖ- ÒÖܡÌÚ Ñ Û ÖØ ÌÚ ÌØ Ù àô: ) Ñ Û - ÖØ : ¾ ¾ ¾», ÓÌ ØÖÜ ÖÒÖ - ÙÓÖ: ,72 ˆÀ ( Ô ÌØ - Ù àô, Ñ ¾ Ñ ØÖÉÒÌ Û ), É) Ñ Û ÖØ : À¾» ¾ ¾ -, ÓÌ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖ: ,56 ˆÀ ( Ô ÌØ Ù àô, Ñ ¾ Ñ ØÖÉÒÌ Û ). 2. ¾ ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Ó ÖØÖÜÔ Ô Ø Ò ÉÖÜÔ Û ÙÜÓÉ Û Ñ ÛÌÜÞ ÛÖÜ àô ÙÓÖÜ ( Ñ ØÜÕ, `Ü Ø Ý ˆ ÖÞØÌàÙÌàÔ Ñ.Ò.) Ö Û Ô Ì Ø Û Ú Ü ØÌÙ Ú: `ÛØ Û ØÞÖÜ Ø ÙÑ Ñ 138 Ñ ÜÒÌàÚ 2 - Ø, ÓÌ ÞØ Û Ú 21/11/2012. Ñ ØÜÕ ÛÖÜ Ì Ø ÖÜ ÌÞÌ ÙÜÔÛ - ÞˇÌ Ñ Û ÛÖ Ì ÑÌÑØ ÓÌÔÖ Ö ÛÖÔ Ü ÖÜØ Ö Ü Ö Ì Ó ÛÜ ÖÜ. Ò ØÖÝÖØ ÌÚ ÙÛÖ Û ÒÌ ÝàÔÖ: , Ì ÑÖ ÔàÔ Ú: , ÌÞÔ Ñ ˆ ØÌÙ ÓÖÜ Ø ÖÜ. 3. ¾ àô ÙÓÖÚ ˇ ÌÕ ÞˇÌ ÙÛ Ú 27/11/2012, ÓÌ Ø Ø Û Ñ àø Ó. Ñ ÛÖ ÙÜÙÛ Ó Ü ÖÉÖÒ Ú ØÖÙÝÖ- ØàÔ Ì Ô ÓÌ Ì ÓÌ ØÖÜÚ ÖÙÖÙÛ Ì Ñ ÛàÙ Ú Ñ ˇÌ ÖÓ Û ÓàÔ ÛÖÜ Û ÓÖÒÖ ÖÜ ÛÖÜ ØˇØÖÜ 6 ÛÖÜ. 3669/ `ÛÖ àô ÙÓÖ ÔÖÔÛ ÌÑÛÖ Ô ÙÜÓÓÌÛ ÙÞÖÜÔ:»ÌÓÖÔàÓÌ ÔÌÚ ÌØ ÖÒ Û ÑÌÚ Ì - ÞÌ Ø ÙÌ Ú ) Ì Ì Ø ÓÓÌÔÌÚ ÙÛÖ» ÛØàÖ Ø ÖÒ Û ÑàÔ ÞÌ Ø ÙÌàÔ ÖÜ Û - ØÌ Û ÙÛ.... ÛÖÜ ˆ....., ÌÝÖÙÖÔ Ô ÑÖÜÔ ÙÛ Ô 2, 3, 4 Û Õ ÛÖÜ»... Ì Ø Ñ Û ÖØ Ú ¾ - ¾ ¾» ÌÔÛÖÚ ÖÓÖÜ ÌÜÛÌØÖÜ Ì ÒÌ ÓÌ ÔÖÜ ÖÓÖÜ Ñ ÙÛ Ô 2, 1 Ñ 2 Û Õ ÛÖÜ»... ÌØ Ñ Û Ö- Ø Ú À¾» ¾ ¾. É) ÒÒÖ Ö Ö ÑØ Û -ÓÌ Ò Û Ú ÜØà Ñ Ú ÔàÙ Ú ÛÖÜ ÜØà - ÑÖÜ ¾ ÑÖÔÖÓ ÑÖÜ àøöü (.¾..) Ö ÑØ Û ÖÜ ÌÞÖÜÔ Ü Ö Ø ßÌ ÙÜÓÝàÔ Û Ú ÓÖÙ ÌÚ `ÜÓÉ ÙÌ Ú ÛÖÜ - ÑÖÙÓ ÖÜ ¾Ø Ô ÙÓÖÜ Ó ÖØàÔ ( ¾ ) Ì Ì Ø ÓÓÌÔÖ ÙÛÖÜÚ Ì Ù ÓÖÜÚ Ñ Û - ÒÖ ÖÜÚ ÙÌ Û Õ Ñ Ñ Û ÖØ ÔÛ ÙÛÖ - Þ ÛÖÜ ÒÒ Ô ÑÖÜ» ÛØàÖÜ»... `Ì ÑØ Û ÖÜ ÌÔ Û ØÖÜÔÛ Ì Ù ÓÖ Ñ Û ÒÖ Ö Ô ÔàØ ÙÓÌÔàÔ ÌØ ÖÒ - ÛàÔ ÙÜÓÓÌÛÌÞÖÜÔ ÌÝ ÖÙÖÔ Ö Ì - ÑÔÜÖÜÔ ÖÛ Ì ÞÖÜÔ ÌÑÛÌÒÌ ÙÌ Ì Ø - ØÖÓÖ ( Ö ÖÛ Ñ Ñ ÖÙÖÛ Ñ ) ÓÌ ÛÖ ÓÖ Ø ÛÖÜÓÌÔÖ. ) `ÜÓÓÌÛÖÞ Ö ÔÖ Ø Õ Ú Ø Ö- Ò Û ÑàÔ ÞÌ Ø ÙÌàÔ ( Ô É ˇÓ Ù ÖØ ÖÜ ÒÖ à ÑÖ ÔÖ Ø Õ Ú) ÖÜ Ì Ô Ì Ì Ø ÓÓÌÔÌÚ ÙÛÖ» ÛØàÖ Ø ÖÒ - Û ÑàÔ ÞÌ Ø ÙÌàÔ ÖÜ Û ØÌ Û ÙÛ ÌÔ Ñ Ø ÓÓ ÛÌ ÓÖÙ àô Ø àô ÛÖÜ ˆ..... ÌÝ ÖÙÖÔ Ô ÑÖÜÔ ÙÛ Ô 1, 2, 3, 4 Û Õ ÛÖÜ»... ÌØ ¾ ¾ ¾», ÌÔÛÖÚ ÖÓÖÜ ÌÜÛÌØÖÜ Ì ÒÌ ÓÌ ÔÖÜ ÖÓÖÜ Ñ ÙÛ Ô 2, 1, 2 Û Õ ÛÖÜ»... Ì Ø Ñ Û ÖØ Ú À¾» ¾ ¾ - ÓÌ Û Ú ØÖÜ ÖˇÌ ÙÌ Ú ÛÖÜ. 1418/ 84, ØˇØÖ 16 Ø. 41 Ñ ÛÖÜ. 3669/ 2008, ØˇØÖ 16 Ø Ø ÝÖÚ 3 Ñ Û ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÙÛÖ àô ÙÓÖ ÛÌ Û Ñ Û ˇÌÙ Ì Ü Û Ñ Ú Ì - ÙÛÖÒ Ú ÜßÖÜÚ ,63 ˆÀ Ñ ÙÞÜ ÛÖÜÒ Þ ÙÛÖÔ 6 Ó ÔÌÚ Ñ 30 ÓÌ ØÌÚ, ÓÌÛ Û Ô ÓÌ Ø ÌÕ à Ú ÛÖÜ - àô ÙÓÖÜ. ¾ ÞØÖÔÖÚ ÙÞÜÖÚ ÛàÔ ØÖ- ÙÝÖØàÔ Ì Ô 6 Ó ÔÌÚ. 6. Ö ÌØ Ö ÙÜ ÞØ Ó ÛÖ ÖÛÌ Û Ö ÛÖ ÜØà ÑÖ ÓÌ Ö ÌØ ÝÌØÌ Ñ Ú Ô ÛÜÕ Ú Ñ Ö ˇÔ ÑÖÜÚ ÖØÖÜÚ ÙÛ Ò Ù ÛÖÜ ÛÛ Ñ Ú /... ØÖÉÒÌ ÌÛ ÜÔ ÛÖÛ Û ÞÖØ Ù Ú ØÖÑ Û ÉÖÒ Ú ÙÛÖÔ Ô Ö- ÞÖ ÙÜÓÝàÔ ÓÌ ÛÖ. 4072/2012, ØˇØÖ 242, (ÛØÖ Ö Ö Ù Û ÕÌàÔ ` /2007). 7. Ö ÖÛÌ ÒÌÙÓ Û Ú ÓÖ Ø Ù Ú ˇ Ì ÑØ ˇÌ Ö Û Ô ¾ ÑÖÔÖÓ Ñ - ÛØÖ. Û Û ÒÖ àú ÙÞÌÛ Ñ ÒÌ ÛÖÓÌ- Ø Ñ ØÜÕ ÛÖÜ ÌØ ÖÜ. ¾» À ¾`» À `» À `»¾ À ¾»¾` `»¾` ` Ø ˇÓ. ØàÛ.: Ô, À Àˆ ` ¾ ¾ˆ `»¾ˆ ¾ Ó ØÞÖÚ Ô Ú Ñ ØÜÙÙÌ ÖÛ : ØÖÑ ØÜÙÙÌÛ ÔÖ ÑÛÖÚ ÓÌ Ö Ö- Û ÑÖÚ àô ÙÓÖÚ ÓÌ ÙÝØ ÙÓÌ ÔÌÚ ØÖÙÝÖØÌ Ú Û Ô Ì ÒÖ Ô ÖÞÖÜ Û Ô ÌÑÛÌ ÒÌÙ ÛÖÜ ÌØ ÖÜ:»ÌÛ - ÝÖØ ÖÙ ÓÖÜ ÔÌØÖÜ ÙÛ Ô Ô ÙÖ Ô, Û Ô Ô Ñ Û Ô ÌØ Ñ, ÓÌ Ü ØÖÝÖØ ÒÖ Û Ì Û , ÌÔ Ì ÑÛ ÑÖÜ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÜ ,00 ÒÌ ÖÔ ÛÖÜ. ØÖÙÝÖØ ˇ ÌØ Ò ÓÉ ÔÌ ÛÖ ÙÜÔÖÒÖ Û Ú Ô Ú ÓÌÛ ÝÖØ Ú Ô ÑÜÉ ÑÖ ÓÌÛØÖ ÖÙ ÓÖÜ ÔÌØÖÜ Ö Û Ú Ì Ñ Û ÙÛ ÙÌ Ú Û Ú ˆ ÌàÚ Ñ Û Ú Ø ÖÙÌàÚ ÜÛÖÜ ÙÛ Ú ˇÌ ÙÌ Ú Ü Ö Ö- Þ Ú ÛÖÜ ÓÖÜ Ô Ú Ñ ÛÖÜ ÛÖ ÑÖÜ ÓÌØ ÙÓ ÛÖÚ Ì Ø Ñ Ú, ÙÜÓÝàÔ ÓÌ ÛÖ ØˇØÖ 3 Û Ú Ñ ØÜÕ Ú. ¾ àô ÙÓÖÚ ˇ ÌÔÌØ ˇÌ ÙÛÖ ÓÖÛ ÑÖ Û ÙÛ Ó (Ö ÖÚ Ø. 1 - Ô ) ÌÔà ÖÔ Û Ú ¾ ÑÖÔÖÓ Ñ Ú ÛØÖ Ú ÙÛ Ú 16 ÖÌÓÉØ ÖÜ 2012, ÓÌ Ø Ø ÙÑÌÜ Ñ àø 11:00.Ó (àø Ò Õ Ú Ø ÖÙ Ú ØÖÙÝÖØàÔ). ÌÔÌ Ì ÛÖÜ àô ÙÓÖÜ Ñ ÌÑÛÌ ÒÌÙ Û Ú ÓÌÛ ÝÖØ Ú ÛÖÜ ÔÌØÖÜ ˇ ÔÖÜÔ ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Û Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ (. 3463/2006), Û Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ. 3852/2010, Û Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ. 28/ 1980 Ñ ÛàÔ. 59/2007 Ñ 60/2007. ¾ ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ ˇ Ü ÖÉ ÒÒÖÜÔ ÌÑÛÖÚ ÒÒàÔ Ø Û ÛàÔ Ñ ÖÒÖ - Û ÑàÔ ÖÜ Ô ÝÌ ØÖÔÛ ÙÛÖÜÚ ÖØÖÜÚ Û Ú Ñ ØÜÕ Ú Ñ Ì Ü Û Ñ Ì ÙÛÖÒ ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ú ÙÛÖ àô ÙÓÖ ÜßÖÜÚ ,88 Ô ÔàØ ÙÓÌ Ô Ú Ø Ì Ú Ø ÓÓ Û Ö ÛÖÜ ÓÌ ÖÜ Ø Ñ Û ˇ - ÑàÔ Ñ ÔÌ àô. Ô ÓÖÙ ÌÜÙ Ú ˇ É ØÜÔÌ ÛÖÔ ÛÌÒÌÜÛ Ö ÓÌ Ö ÖÛ. ÔÛ Ø ÝÖ Û Ú Ñ ØÜÕ Ú Ó Ö- ØÖÜÔ Ô Ø Ò ÉÖÜÔ Ö ÌÔ ÝÌØÖÓÌ- ÔÖ Ö Û Ô ÌÞÔ Ñ Ü ØÌÙ ÛÖÜ ÓÖÜ Ô Ú ÛÖ Ø ÝÌ Ö Û Ú ¾ ÑÖ- ÔÖÓÑ Ú ÛØÖ Ú ÖÒÌÚ Û Ú ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌ ØÌÚ Ñ àøìú - ÒÌ ÝàÔ , Ñ , 20000). ¾ Ó ØÞÖÚ Ô Ú ÌÖ ÖÙ ÖÚ. ` ÑÑ àû Ú»¾ À ¾»¾` `»¾` ` Ø ˇÓ. ØàÛ.: Ô, À Àˆ ` ¾ ¾ˆ `»¾ˆ ¾ Ó ØÞÖÚ Ô Ú Ñ ØÜÙÙÌ ÖÛ : ØÖÑ ØÜÙÙÌÛ ÔÖ ÑÛÖÚ ÓÌ Ö Ö- Û ÑÖÚ àô ÙÓÖÚ ÓÌ ÙÝØ ÙÓÌ ÔÌÚ ØÖÙÝÖØÌ Ú Û Ô Ì ÒÖ Ô ÖÞÖÜ Û Ô ÌÑÛÌ ÒÌÙ ÛÖÜ ÌØ ÖÜ:»ÌÛ - ÝÖØ ÖÙ ÓÖÜ ÔÌØÖÜ ÙÛ Ô Ô ÙÖ Ô ÙÛÖ ˇÜ, ÙÛ Ô ÜßÌ Ò Ñ ÙÛÖÔ»Ì- Ù ØÖ, ÓÌ Ü ØÖÝÖØ ÒÖ Û Ì Û , ÌÔ Ì ÑÛ ÑÖÜ ØÖÜ ÖÒÖ- ÙÓÖÜ ,00 ÒÌ ÖÔ ÛÖÜ. ØÖÙÝÖØ ˇ ÌØ Ò ÓÉ ÔÌ ÛÖ ÙÜÔÖÒÖ Û Ú Ô Ú ÓÌÛ ÝÖØ Ú Ô ÑÜÉ ÑÖ ÓÌÛØÖ ÖÙ ÓÖÜ ÔÌØÖÜ Ö Û Ú Ì Ñ Û ÙÛ ÙÌ Ú Û Ú ˆ ÌàÚ Ñ Û Ú Ø ÖÙÌàÚ ÜÛÖÜ ÙÛ Ú ˇÌ ÙÌ Ú Ü Ö Ö- Þ Ú ÛàÔ Ø Ôà ÓÖÛ ÑàÔ Ö ÔÖ- Û ÛàÔ, ÙÜÓÝàÔ ÓÌ ÛÖ ØˇØÖ 3 Û Ú Ñ ØÜÕ Ú. ¾ àô ÙÓÖÚ ˇ ÌÔÌØ ˇÌ ÙÛÖ ÓÖÛ ÑÖ Û ÙÛ Ó (Ö ÖÚ Ø. 1 - Ô ) ÌÔà ÖÔ Û Ú ¾ ÑÖÔÖÓ Ñ Ú ÛØÖ Ú ÙÛ Ú 16 ÖÌÓÉØ ÖÜ 2012, ÓÌ Ø Ø ÙÑÌÜ Ñ àø 13:00 (àø Ò Õ Ú Ø ÖÙ Ú ØÖÙÝÖØàÔ). ÌÔÌ Ì ÛÖÜ àô ÙÓÖÜ Ñ ÌÑÛÌ ÒÌÙ Û Ú ÓÌÛ ÝÖØ Ú ÛÖÜ ÔÌØÖÜ ˇ ÔÖÜÔ ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Û Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ (. 3463/2006), Û Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ. 3852/2010, Û Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ. 28/ 1980 Ñ ÛàÔ. 59/2007 Ñ 60/2007. ¾ ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ ˇ Ü ÖÉ ÒÒÖÜÔ ÌÑÛÖÚ ÒÒàÔ Ø Û ÛàÔ Ñ ÖÒÖ - Û ÑàÔ ÖÜ Ô ÝÌ ØÖÔÛ ÙÛÖÜÚ ÖØÖÜÚ Û Ú Ñ ØÜÕ Ú Ñ Ì Ü Û Ñ Ì ÙÛÖÒ ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ú ÙÛÖ àô ÙÓÖ ÜßÖÜÚ ,40 Ô ÔàØ ÙÓÌ Ô Ú Ø Ì Ú Ø ÓÓ Û Ö ÛÖÜ ÓÌ ÖÜ Ø Ñ Û ˇ - ÑàÔ Ñ ÔÌ àô. Ô ÓÖÙ ÌÜÙ Ú ˇ É ØÜÔÌ ÛÖÔ ÛÌÒÌÜÛ Ö ÓÌ Ö ÖÛ. ÔÛ Ø ÝÖ Û Ú Ñ ØÜÕ Ú Ó Ö- ØÖÜÔ Ô Ø Ò ÉÖÜÔ Ö ÌÔ ÝÌØÖÓÌ- ÔÖ Ö Û Ô ÌÞÔ Ñ Ü ØÌÙ ÛÖÜ ÓÖÜ Ô Ú ÛÖ Ø ÝÌ Ö Û Ú ¾ ÑÖ- ÔÖÓÑ Ú ÛØÖ Ú ÖÒÌÚ Û Ú ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌ ØÌÚ Ñ àøìú - ÒÌ ÝàÔ , Ñ , 20000). ¾ Ó ØÞÖÚ Ô Ú ÌÖ ÖÙ ÖÚ. ` ÑÑ àû Ú»¾ À À À ` ¾»¾` `»¾` À ` À ¾ˆ ¾ `»¾ À ` ¾ ` ` ˆ ` (......) Ø. ØàÛ.: 879 ÌØ ÙÛÌ Ø, 23/10/2012 Ø Ö ÖÜÒÖÜ 94 À¾`: Ñ ˇÌ ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ ÌØ ÙÛÌ Ø Ò: , Fax: ¾ ` À¾` ` À¾ ¾` H»¾ À ` ¾ - ` ` ˆ ` ÛÖÜ»¾ˆ À ` À ¾ˆ, ÙÛ Ò Ù ÛàÔ ÌÖØÛ - ÙÛ ÑàÔ ÌÑ ÒàÙÌàÔ ÛàÔ Ø ÙÛÖÜ Ì Ô- ÔàÔ ØÖÛ ˇÌÛ Ô Ó ÙˇàÙÌ : A) Ì Ô ÛÖÜØ ÙÛ ÑÖ ÛØÌ ÔÖ ÛÖ ÙÛ Ó Ö 15/12/2012 Ì àú Ñ 06/ 01/ ÙÜÔÖÒ Ñ àøìú ÒÌ - ÛÖÜØ Ú. ÒÖÜÔÛ Ö ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Ô Ñ Û ˇÌ ÙÖÜÔ ØÖÙÝÖØÌ Ú ÙÛ Ø ÝÌ Û Ú ( Ø Ö ÖÜÒÖÜ 94), ÓÌ ÞØ Û Ô Ì Ó Û 01/11/12 ÙÛ Ú 13:00 Ó.Ó. ØÌÚ ÒÌ ÛÖÜØ Ú: 7:30-15:00 Ö ÌÜÛÌ Ø ÓÌ ÞØ Ø ÙÑÌÜ. ¾ ØÖÙÝÖØÌ Ú ˇ ÛÌˇÖÜÔ ÌÔà ÖÔ Û Ú Ì ÛØÖ Ú ÌÔÌ Ø Ì Ú àô ÙÓàÔ Û Ô Ì Ó Û Ñ àø 14:00-14:15, ÙÛ Ø ÝÌ Û Ú......, Ö Ö Ñ ˇ Ì Ù ˇÌ ÙÛÖ Ö Ñ Û ÑÖ `ÜÓÉÖÜÒ Ö Û Ô Ò ß ÙÞÌÛ Ñ Ú ÖÝ - Ù Ú. ÌØ ÙÙÖÛÌØÌÚ Ò ØÖÝÖØ ÌÚ Ñ Û Ô Ø Ò É Û Ú ÙÞÌÛ Ñ Ú Ñ - ØÜÕ Ú Ö ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Ó ÖØÖÜÔ Ô ÌܡÜÔˇÖÜÔ ÙÛ Ø ÝÌ Û Ú (Ö ÖÚ Ø Ö ÖÜÒÖÜ 94, ÖÒÌÚ Û Ú ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌ ØÌÚ, Û Ò & ). ¾ À¾ À¾`.`. ¾ ¾ˆ ¾` ` ¾`»¾ À ¾»¾` `»¾` ÒÌà: 18/09/2012 Ø ˇÓ. ØàÛ.: À Û Ú Ü Ø ˇÓ. `» 1/2012 À¾ Àˆ ` Û ÙÜÔ ß `ˆ» `» ` ` ` À ¾ˆ Û Ú Ü ØÌÙ ÌÚ ÛÖÜ ÓÖÜ Ó Ú O Ó ØÞÖÚ ÒÌà ÛÛ Ñ Ú, Ô ÑÖ ÔàÔÌ ÙÜÔ ß ÙÜÓÉ Ù Ú Ó ÙˇàÙ Ú Ì Ø ÖÜ ÓÌ ÙÜÔÖÒ Ñ ÛØ (3) ÛÖÓ Û Ô Ñ ÒÜß Ô ÑàÔ ÛàÔ Ü ØÌÙ àô ÛÖÜ ÓÖÜ ÒÌà, ÖÜ Ì ØÌÜÌ ÙÛÖ ÓÖ ÒÌà, ÓÌ ÔÛ ÑÌ ÓÌÔÖ Û Ô ÌÑÛÌ ÒÌÙ ÛàÔ Ì Ø àô: ) ß ØÖÞ ÛØ ÑàÔ ˆ Ö Ì ÕÌàÔ - `ÜÓÉÖÜÒàÔ ÙÛÖÔ Ø Ö ÖÛ ýñ É) ß ØÖÞ ˆ ØÌÙ àô ÙÛ ÓÌ Ò ÛÖÜ ýùüôöò Ñ Ú ØÑÌ Ú Ì àú à ÌÑ (12) Ó ÔÌÚ. `ÛÖ Ò Ù Ö ÛàÔ Ì Ø àô ÜÛàÔ ˇ ÙÞÖÒ ˇÌ Ô ÛÖ Ö ÌÑÛÌ ÒÌÙ Ú, Ì ÑÖÛ Û Ñ ØÑÌ ÙÜÓÉ Ù Ú Ö ÌÕ Ú Ø ˇÓÖÚ ÛÖÓàÔ (ÉÒ. ), ÓÌ Û ÔÛ ÙÛÖ Þ ÛÖÜÓÌÔ (ÛÜ Ñ Ñ ÛÜÞÖÔ ØÖÙˇÌÛ ) ØÖÙÖÔÛ (ÉÒ. ): ` : ¾ ` ` ¾ ` ` ( Ô Ñà ÑÖ ÙÞÖÒ Ù Ú) à ÑÖÚ Ö ÖÚ ÌÑÛÌ ÒÌÙ Ú ÑÖÛ Û ØÑÌ Ø ˇÓÖÚ ÙÞÖÒ Ù Ú ÙÜÓÉ Ù Ú ÛÖÓàÔ 101»¾` (`ˆ» ¾ˆ ˆ À ) À¾` À ` ` 12 Ó ÔÌÚ 1 102»¾` ¾ ˆ À ` ¾ ¾ˆÀ 12 Ó ÔÌÚ 1 103»¾` ¾ ˆ À ` ` ˆ ` 12 Ó ÔÌÚ 1 ` : ¾ˆ» À¾`¾ ( Ô Ñà ÑÖ ÙÞÖÒ Ù Ú) à ÑÖÚ ÛÒÖÚ Ù ÖÜ àô Ñ ÒÖ ÛÖÜÓÌÔ (ÛÜ Ñ & ÛÜÞÖÔ ØÖÙˇÌÛ ) ØÖÙÖÔÛ ÙÞÖÒ Ù Ú 101 ˆÀ À¾`¾ : 1) ÛÜÞ Ö ÒàÓ ÛØ Ñ Ú ÛÖ ÖÓàÔÜÓÖ ÛÜÞ Ö ÒàÓ ÒÒ Ô ÑÖÜ ÔÖ ÑÛÖÜ ÔÌ ÙÛ Ó ÖÜ (.. ) ØÖ Ø ÓÓ ÛàÔ ` ÖÜ àô ÒÖ Ú (.`. ) Û Ú ÓÌ Ú ÙÖÛ ÓÖÚ Û ÛÒÖÚ ÙÞÖÒàÔ Û Ú ÓÌ Ú ÒÒÖ Ú, ÔÛ ÙÛÖ Þ Ú Ì ÑÖÛ Û Ú. 2) Ì ÙÑ Ù Ú ÛØ ÑÖÜ Ì Ì ÒÓ ÛÖÚ. 3) Ì ÞØ Ù ÓÖ Ö Ù Ú Û ÛÒÖÜ ÛØ Ñ Ú Ì ÑÖÛ Û Ú ÛØ Ñ Ú Ø Ù Ú. 4) ÌÉ àù ÖÛ Û Ú ÓÌÒÖÜÚ ÛØ ÑÖÜ `ÜÒÒÖ ÖÜ Ñ 5) Ñ Ò ØàÙ Û Ú Ü ÖÞØÌàÛ Ñ Ú ÙÑ Ù Ú Ü ØÌÙ Ú Ü ˇØÖÜ, Ö Ì ÑÔÜÖÓÌÔ ÓÌ ÉÌÉ àù ÛÖÜ ˆ ÖÜØ Ì ÖÜ ˆ Ì Ú Ñ Ö ÔàÔ Ñ Ú ÒÒ ÒÌ Ü Ú ÉÌÉ àù ÛÖÜ ÖÜ ˆ ÖÜØ Ì ÖÜ ÖÛ ÌÔ ÛÌ Û. À¾`¾ ¾ˆÀ `: ( ÝÖÙÖÔ ÌÔ Ñ Û ÙÛÌ ÜÔ Û ÙÜÔ ß ÙÜÓÉ Ù Ú Ó ÙˇàÙ Ú ÌØ ÖÜ ÓÌ ÛÖÓÖ ÓÌ Û ÔàÛÌ Øà ØÖÙÖÔÛ ) 1) ÛÖÞÖ ÛÜÞ ÖÜ ÒàÓ ÛÖÚ ÛØ Ñ Ú... ÛÖÜ ÖÓàÔÜÓÖÜ ÛÜÞ ÖÜ ÒàÓ ÛÖÚ ÒÒ Ô ÑÖÜ ÔÖ ÑÛÖÜ ÔÌ ÙÛ Ó ÖÜ (...)... ØÖ Ø ÓÓ ÛàÔ ` ÖÜ àô ÒÖ Ú (.`..)... Û Ú ÓÌ Ú ÙÖÛ ÓÖÜ Ñ ÔÛ ÙÛÖ ÞÖÜ Û ÛÒÖÜ ÙÞÖÒàÔ Û Ú ÓÌ Ú ÒÒÖ Ú, ÞàØ Ú Ì ÑÖÛ Û, Ö Ö Ö Ö Ñ Û Û Ô ÌÞÖÜÔ ÙÜÔ ßÌ ÙÜÓÉ ÙÌ Ú ØÖÞ Ú Ü ØÌÙ àô ÛØÖÜ ÌØ Ù Ú ÓÌ Ì ÞÌ Ø ÙÌ Ú Ñ Ö Ì ÑÔÜÖÜÔ Û Ô ÙÑ Ù ÛàÔ Ñ ˇ ÑÖÔÛàÔ ÜÛàÔ ÙÜÔÌÞàÚ Ì Ì Û (7) ÛÖÜÒ Þ ÙÛÖÔ ÌÛ. 2) Ì ÙÑ Ù Ú ÛØ ÑÖÜ Ì Ì ÒÓ ÛÖÚ. 3) ÌÉ àù ÖÛ Û Ú ÓÌÒÖÜÚ ÛØ ÑÖÜ `ÜÒÒÖ ÖÜ Ñ 4) Ñ Ò ØàÙ Û Ú Ü ÖÞØÌàÛ Ñ Ú ÙÑ Ù Ú Ü ØÌÙ Ú Ü ˇØÖÜ, Ö Ì ÑÔÜÖÓÌÔ ÓÌ ÉÌÉ àù ÛÖÜ ˆ ÖÜØ Ì ÖÜ ˆ Ì Ú Ñ Ö ÔàÔ Ñ Ú ÒÒ ÒÌ Ü Ú ÉÌÉ àù ÛÖÜ ÖÜ ˆ ÖÜØ Ì ÖÜ ÖÛ ÌÔ ÛÌ Û. À¾`¾ ¾ˆÀ `: ( ÝÖÙÖÔ ÌÔ Ñ Û ÙÛÌ ÜÔ Û ÙÜÔ ß ÙÜÓÉ Ù Ú Ó ÙˇàÙ Ú ÌØ ÖÜ ÓÌ ÛÖÓÖ ÓÌ Û ÔàÛÌ Øà ØÖÙÖÔÛ ) 1) ÛÖÞÖ ÛÜÞ ÖÜ ÒàÓ ÛÖÚ ÛØ Ñ Ú... ÛÖÜ ÖÓàÔÜÓÖÜ ÛÜÞ ÖÜ ÒàÓ ÛÖÚ ÒÒ Ô ÑÖÜ ÔÖ ÑÛÖÜ ÔÌ ÙÛ Ó ÖÜ (...)... ØÖ Ø ÓÓ ÛàÔ ` ÖÜ àô ÒÖ Ú (.`..)... Û Ú ÓÌ Ú ÙÖÛ ÓÖÜ Ñ ÔÛ ÙÛÖ ÞÖÜ Û ÛÒÖÜ ÙÞÖÒàÔ Û Ú ÓÌ Ú ÒÒÖ Ú, Ö Ö Ö Ö Ñ Û Û Ô ÌÑÛÌÒÖÜÔ Û Ñ ˇ ÑÖÔÛ ÛØÖÜ ÌØ Ù Ú ÞàØ Ú Ô Ñ ÛÌ ÞÖÜÔ Ô ÙÑÖÜÔ ÛÖÔ Û ÛÒÖ Û Ú Ì ÑÖÛ Û Ú Û Ú ÛØ Ñ Ú Ø Ù Ú, ÒÒ Û ÛÒÖ ÒÒ Ú Ì ÑÖÛ Û Ú. 2) Ì ÙÑ Ù Ú ÛØ ÑÖÜ Ì Ì ÒÓ ÛÖÚ. 3) Ì ÞØ Ù ÓÖ Ö Ù Ú Û ÛÒÖÜ Ö Ö Ù ÖÛÌ ÛØ Ñ Ú Ì ÑÖÛ Û Ú. 4) ÌÉ àù ÖÛ Û Ú ÓÌÒÖÜÚ ÛØ ÑÖÜ `ÜÒÒÖ ÖÜ Ñ 5) Ñ Ò ØàÙ Û Ú Ü ÖÞØÌàÛ Ñ Ú ÙÑ Ù Ú Ü ØÌÙ Ú Ü ˇØÖÜ, Ö Ì ÑÔÜÖÓÌÔ ÓÌ ÉÌÉ àù ÛÖÜ ˆ ÖÜØ Ì ÖÜ ˆ Ì Ú Ñ Ö ÔàÔ Ñ Ú ÒÒ ÒÌ Ü Ú ÉÌÉ àù ÛÖÜ ÖÜ ˆ ÖÜØ Ì ÖÜ ÖÛ ÌÔ ÛÌ Û. 102 ) ÛÜÞ Ö ÒàÓ ÛÓ Ó ÛÖÚ Ö ÔàÔ Ñ Ú Ø Ù Ú ÛÖ ÖÓàÔÜÓÖ ÛÜÞ Ö ÒàÓ ØÖ Ø ÓÓ ÛàÔ ` ÖÜ àô ÒÖ Ú (.`..) ÔÛ ÙÛÖ ÞÖ Ñ Û Ì ÑÖÛ Û ÛÜÞ Ö ÒàÓ ØÖ Ø ÓÓ ÛàÔ ` ÖÜ àô ÒÖ Ú (.`..) Û Ú ÓÌ Ú ÙÖÛ ÓÖÚ Û ÛÒÖÚ ÙÞÖÒàÔ Û Ú ÓÌ Ú ÒÒÖ Ú, ÔÛ ÙÛÖ Þ Ú Ì ÑÖÛ Û Ú ÛÖ ÖÓàÔÜÓÖ ÔÛ ÙÛÖ ÞÖ Ñ Û Ì ÑÖÛ Û ÛÜÞ Ö ÙÖÛ ÓÖÚ Û ÛÒÖÚ Û Ú ÓÌ Ú ÒÒÖ Ú, ÔÛ ÙÛÖ Þ Ú Ì ÑÖÛ Û Ú. É) Ì ÙÑ Ù Ú Ì Ì ÒÓ ÛÖÚ Ö ÔàÔ ÑÖÜ Ì ÛÖÜØ ÖÜ Ö ÔàÔ Ñ Ú Ø Ù Ú ( ). ) ÔàÙ ÞÌ Ø ÙÓÖÜ H/Y ÙÛ ÔÛ ÑÌ ÓÌÔ : ) Ì ÌÕÌØ Ù Ú ÑÌ ÓÌ ÔàÔ É) Ü ÖÒÖ ÙÛ ÑàÔ ÝÜÒÒàÔ Ñ ) Ü ØÌÙ àô ÑÛÜÖÜ. 103 ) ÛÜÞ Ö ÒàÓ ÛÓ Ó ÛÖÚ ÙÑÌ ÛàÔ Ñ ÙÑÌ ÛØ àô ˆ Ì Ú ÛÖ ÖÓàÔÜÓÖ ÛÜÞ Ö ÒàÓ ØÖ Ø ÓÓ ÛàÔ ` ÖÜ àô ÒÖ Ú (.`..) ÔÛ ÙÛÖ ÞÖ Ñ Û Ì ÑÖÛ Û ÛÜÞ Ö ÒàÓ ØÖ Ø ÓÓ ÛàÔ ` ÖÜ àô ÒÖ Ú (.`..) Û Ú ÓÌ Ú ÙÖÛ ÓÖÚ Û ÛÒÖÚ ÙÞÖÒàÔ Û Ú ÓÌ Ú ÒÒÖ Ú, ÔÛ ÙÛÖ Þ Ú Ì ÑÖÛ Û Ú ÛÖ ÖÓàÔÜÓÖ ÔÛ ÙÛÖ ÞÖ Ñ Û Ì ÑÖÛ Û ÛÜÞ Ö ÙÖÛ ÓÖÚ Û ÛÒÖÚ Û Ú ÓÌ Ú ÒÒÖ Ú, ÔÛ ÙÛÖ Þ Ú Ì ÑÖÛ Û Ú É) Ì ÙÑ Ù Ú Ì Ì ÒÓ ÛÖÚ ÙÑÌ ÛàÔ- &U