ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 25 OKTΩΒΡΙΟΥ 2012 ΧΡΟΝΟΣ 27ος, Φύλλο 1265, ΤΙΜΗ 0,30 d ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο 5 ος ΚΑΙ 14 ος (ΠΡΩΗΝ ΙΒΣΑ) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ OMIΛΙΕΣ ΣΕ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 11 Σελίδα 4 ΟΝΕΙΡΟ...ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΕΣ «ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΦΥΛΙ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ» ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σελίδα 7 Σελίδα 21 Λεωφόρος Κύπρου 4, Περιστέρι (Δίπλα στο ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ) t: , f: ΩΡΑΡΙΟ: ΔΕ-ΠΑ: 9 π.μ. - 9 μ.μ., ΣΑ: 9 π.μ. - 8 μ.μ. Σελίδα 24 ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μετά από τα συνεχή αιτήματα δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης, το θέμα της Παιδείας, και των σχετικών ζητημάτων και προβλημάτων που υπάρχουν στο Περιστέρι, τέθηκε ως το μοναδικό θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 24 Οκτώβρη. Με συνεχή δημοσιεύματά μας αναφερθήκαμε στην κατάσταση της Παιδείας στο Περιστέρι και στα σημαντικά προβλήματα (υποχρηματοδότηση, ελλείψεις εκπαιδευτικών, ζητήματα σχολικών κτιρίων, υλικοτεχνικές υποδομές και συντήρηση) που συχνά κάναμε πρωτοσέλιδο, δίνοντας τη δέουσα σημασία και τονίζοντας τη σπουδαιότητα των προβλημάτων. Πλέον, μετά το σοβαρό «πλήγμα» που δέχτηκε η παιδεία στην πόλη μας με το «πρώτο κύμα» συγχωνεύσεων, υποβαθμίσεων και καταργήσεων σχολικών μονάδων, με θύματα 13 Δημοτικά σχολεία που υποβιβάστηκαν, 6 Δημοτικά σχολεία που συγχωνεύτηκαν, 10 Γυμνάσια και 4 Λύκεια, καθώς και το νυχτερινό Γυμνάσιο, που καταργήθηκαν, και μετά την απόπειρα αναστολής λειτουργίας του 28ου Δημοτικού Σχολείου, που δεν πέρασε αφού βρήκε μπροστά ένα «τείχος» αντίδρασης, έρχεται «δεύτερο κύμα» που θα αναταράξει τη λειτουργία των σχολείων στο Περιστέρι. Όλα τα θέματα που τέθηκαν και η συζήτηση για την Παιδεία κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στις σελίδες ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 25 OÑÛàÉØ ÖÜ 2012 ¾ µ» µ ` ¾ µ¾ˆ... µ»» ` ÌÔ ÝÛÆÔÌ ÖÜ ÓÌ ØÔÖÜÔ Ó - ÙˇÖçÚ Ñ ÙÜÔÛÆÕÌ Ú, ÌÔ ÝÛÆÔÌ ÖÜ ÔÌØ å âþì ÙÑ ØÝ ÒØÙÌ ÙÛÖ 26% ( åûìø ÙÛÖÜÚ ÔâÖÜÚ), ÌÔ ÝÛÆÔÌ ÖÜ âþöüô Ñ Û Ø ªÙÌ æò ÙÞÌ æô Û Ì æó Û, ÑæÓ Ñ ÛàÔ ÖÒÜÛâÑÔàÔ, ÌÔ ÝÛÆÔÌ ÖÜ ÖÒÒÆ Æ Ò ÖˇÜÓÖçÔ ÙÛ ÙÞÖ- ÒÌå æ Û Ô ÌåÔ, ÌÔ ÝÛÆÔÌ ÑØåÉÌ É Ù ÑØÔ Ì ØÔ, ˇâÒÖÜÔ Ô ÜÕªÙÖÜÔ Ñ Û Ì Ù ÛªØ ÛàÔ ÙÛ - ÑØÔ ÙÜ ÑÖ ÔàÔ ØÔ. Ô ØàÛ âó ÝåÒÖ Ô ÔØÙÛÌÚ Ô ÜÛÖå ÖÜ Ó Ú ÑÜÉÌØÔÖçÔ âþöüô âô... ØÆÓ Ý ÒæÛ ÓÖ. `å ÖÜØ æóàú ÌÔ âþöüô, Ûå Ô ÌåÞ Ô ˇ ÌåÞ Ô âùì Ó ÑÖÛØæÔ ÙÛÖ Ò Óæ ÛÖÜÚ Ñ ˇ ª Ô Ô Ô... ÝÖÜÔÛÆØÖÜÔ ÛÖ ÆÒ ØÖ ÛÖ Ñ Ñæ ÖÜ Ó Ú âñ Ô Ô.» Ú âýìø Ô ÙÛÖ ÞÌåÒÖÚ ÛÖÜ ÑØÌÓÖç, Ó Ú âñ Ô Ô Ô Ø - Ó ÒÆÓÌ, Ô ÉØ ÙÑæÓ ÙÛÌ ÙÌ æ Ôà- Ù Ñ Ô Ó ˇâÒÖÜÓÌ Û àª Ó Ú, æ Ì Õ àú âþöüô åôì Ñ ˇ ÓÌØ - Ôæ Ý ÔæÓÌÔÖ Ö ÜÛÖÑÛÖÔåÌÚ.»âÞØ ÖÜ Û `Öç ÌØ»ÆØÑÌÛ ˇâÒÖÜÔ Ô ÌÑÓÌÛ ÒÒÌÜÛÖçÔ Û Ô Ñ - ÛÆÙÛ Ù. íûù ÔÛå Ô ÌÛÆÔÌ Û Ò ÓâÔ ÛØæÝ Ó, ÖÝÆÙ Ù Ô Ô Û ÖÜÒÆÔÌ ÙÌ Þ Ó Òª Û Óª. ÑÌå ÝÛÆÙ ÓÌ. ÖØÆ ÖÜÓÌ Ò ÓâÔ, ÌÔØ ØÑÌÛæÚ ÑæÙÓÖÚ Û ßÆÞÔÌ ÙÛ ÙÑÖÜ å. æ àú ÆÓÌ Ùå ÖÜØ ˇ ªÙÖÜÓÌ ÓâØÌÚ Ñ ÛÖÞªÚ. `ªÓÌØ ˇ ÙÛ ˇØ ÙÛ Ô çõ Ù Û Ú Û ÓªÚ ÛàÔ Ì Ù Û ØåàÔ Û Ô Ö Öå ÙÑâÝÛÖÔÛ Ô Ì ÉÆÒÖÜÔ Ö ßÌ Ñâ- Ý ÒÖ ý ÜÛØÔ ÖÜ Ó Ú ÑÜÉÌØÔÖçÔ.» çõ Ù ÓâÞØ Ñ 25%. Ò ª, âþöüô ÉÆÒÌ ÙÛæÞÖ Ô ÛÖ ÝÛÆÙÖÜÔ ÙÛ 2 ÌÜØØ! Ô ÌåÔ ÜÔ ÛæÔ. ÔÛå Ô ÑÜÔ ªÙÖÜÔ ÛÖÜÚ Û Ó Û ª ÌÚ ÖÜ ÌåÔ 35 ÓÌ 40% ØÖÛ ÓÖçÔ Û Ô ÌçÑÖÒ ÒçÙ Û Ú çõ Ù Ú. íûù ÆÒ Ö ÙÜÔÌ ÌåÚ, Ö ÔÖÓÖÛ ªÚ, Ò ª Û ÑÖØæä, ˇ Ò ØØÙÖÜÔ Û... ÔçÝ. æ àú ÙÜÓÉ åôì Ñ ÓÌ ÛÖÜÚ âþöôûìú Ñ Ñ ÛâÞÖÔÛÌÚ Ö Ö ÖåÖ Ó àª ÝÖØÖ ÝÌç ÖÜÔ ÓÌ ÖÛâÒÌÙÓ Ô ÕÌ ÖÜÓå ÖÜÔ ÛÖÜÚ ÝÖÜÑ ØÆ ÌÚ ÖÜ ÖÛÌÒÖçÔ Û Ô ÌçÑÖÒ ÒçÙ. æ àú Ñ ÓÌ ÛÖÜÚ Û Ó Û ª ÌÚ ÛàÔ ÒÌàÝÖØÌåàÔ, ÛÖÜ»ÌÛØæ Ñ.Ò. ìñöüù ÒÖ æô àú Ö ÌÛ ØÌåÌÚ `Û ˇÌØØÔ `Ü ÑÖ ÔàÔ ØÔ Ñ ¾ - ÑØÔ `Ü ÑÖ ÔàÔ ØÔ ÙÌ ÙÜÔÌØ Ùå ÓÌ ÛÖÔ ¾ ` Ñ ÛÖ Ü ÖÜØ ÌåÖ ÔÆ ÛÜÕ Ú Ñ»ÌÛ ÝÖØØÔ ˇ ÌÔÛ - Û ÑÖ Ö ªÙÖÜÔ ÛÖÜÚ ÌÒâ ÞÖÜÚ Û Ô ÆÛ Õ Û Ú Ì Ù Û Ø Ö ÝÜ ªÚ. ÜÛæ ÖÜ ÓÌÒÌÛÖçÔ ÌåÔ Ô ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÌÔ ÙÞܡÖçÔ Ö âòì ÞÖ ÙÌ æò Û ÓâÙ Ó ÑªÚ ÓÌÛ ÝÖØÆÚ ÓâÞØ ÛÖ ÛâÒÖÚ ¾ÑÛàÉØåÖÜ.»ÆÒ ÙÛ ÙÑâ ÛÖ- ÔÛ Ô ˇâÙÖÜÔ ÙÌ ÌÝ ØÓÖ ª ÑÆ Ö ÓâÛØ ÓÌ Ì ÑÆ ÑåÔ ÛØ ÙÛÖ Ì É - Û Ñæ ÑÖ Ôæ æ àú ÛÖ ß ØØÖý ÌÔæÚ Ì Ù Û ØåÖÜ æùöüú Ì ÉÆÛÌÚ ØÖ- ÙÑÖÓåÙÖÜÔ 10 ßÞÛÜ ÓâÔ ý Ì Ù ÛªØ. ØÖÝ ÔØÚ Ô Ó Û Þ Øå ÖÜÔ ÙÌ Ì ÉÆÛÌÚ æû Ô ÖÉ ÉÆ ÖÔÛ ÙÌ ÙÛÆÙÌ Ú Ñ ÙÛ ˇÓÖçÚ Ô Û ÞØ Ù ÓÖ Ö ªÙÖÜÔ. ØÖÙà ÑÆ æò ÜÛÆ Û ˇÌàØØ ÓåÓÌÛØ Ñ Ñ ˇæÒÖÜ ÖÛÌÒÌÙÓ - Û ÑÆ. Ó Û ª ÌÚ ÆÔÛ ˇ Ü ÆØ- ÞÖÜÔ Ñ ˇ ÉØÖÜÔ ÛØæ Ö Ô ßÛØÜ ØÔÖÜÔý ÙÛ ÓâÙ ÓÌÛ ÝÖØÆÚ, ÞàØåÚ Ô Ò ØØÔÖÜÔ. î ÉÆ à ÙÌ ÌÝ ÓÌØå ÌÚ àú ÙÜÔÌÒªÝˇ Ù Ô çö ÌØ ÛÌØ ÖçÞÖ ÙÛÖ ÑâÔÛØÖ Û ˇªÔ Ú, Ö Ö ÖåÖ ÖÜÒÖçÙ Ô ÙÌ ÔÜ Ößå ÙÛÖÜÚ ÌÒÆÛÌÚ ßÓÌÛ ÞÌ - Ø ÙÓâÔ ý Ì Ù ÛªØ ÖÜ ÌåÞ Ô Ü Ö- ÙÛÌå Û Ô Ñ ÛÆÒÒ Ò Ì ÌÕÌØ Ùå ØÙÛÌ Ô Ý åôöôû Ñ ÔÖÔ ÑÆ. Ò - ª ÌÕ ÝÆÔ Ô ÛÌÒÌåàÚ Û ÙÛÖ ÞÌå Û Ú Ì ÑçØàÙ Ú.»ÌÛÆ ÒÖ æô æ ÌÒâ ÞÖÜÚ ÛÖÜ ¾ ` Ñ Û Ú ÙÛÜ- ÔÖÓå Ú, ÉØâˇ Ñ Ô ÙÛ Ô Ñ ÛÖÞª ÛÖÜÚ ÌÙÓå ÌÚ ÓÌ 1700 Ø Ö ÓâÔ Ì Ù ÛªØ Õå Ú ÆÔà æ 2000 ÌÜØØ. âé Ö ÌØ ÛØÙÌ Ú ÜÛâÚ ÌÔ ÌåÔ Ö ÓÖÔ ÑâÚ. ØæÙÝ Û Ö - ªˇ Ñ Ô ÙÛÖ ÜÛæÝàØÖ ÑæÓ ÛØå ÆÛÖÓ ÖÜ Ñ ÔÖçÙ Ô Ò ÙÛÆ Ì Ù ÛªØ. ÜÛæ Ö ¾ ` ÌÔ ÓÌ- ØØÔÌ ÛÖ Ì É Û Ñæ ÑÖ Ôæ Ô ÌÒâ ÞÌ Û Ì Ù ÛªØ ÖÜ ØÖÓ ˇÌçÌÛ ÌÆÔ ÌåÔ ÔªÙ ( ØÆ Ó ÛÖ Ö ÖåÖ ÌåÔ çùñöòö ÛÖÔ Ì ÉÆÛ ) Ñ ÙÌ Ñ Óå ÌØå ÛàÙ Ô Ó âþìû Ì Ù ÛªØ æ ÙÜÔÌ ÉÆÛÌÚ. æ àú ØÖÌå æò ÜÛÆ ÌåÔ ÓåÓÌÛØ. ÓÖÔ Ñª ÒçÙ ÌåÔ Ö Ì Ù ØÆÑÛÖØ Ú, åûìø Û ÒÌàÝÖØÌå.»æÔÖ ÛæÛÌ ˇ ÌåÞ Ô ÌÕ - Ý Ô ÙÛÌå Ö Û Ó Û ª ÌÚ, ÌÔØ ˇ ÓÌ àôæû Ô ÔÌØ å ÓÌ Û Ô Ì ÆÔÖ- Ö ÛÖÜ Ì Ù ØÆÑÛÖØ. åó ÉâÉ ÖÚ æ Û Ô ÌÕÆÒÌ ß Û Ú Ì Ù Û Ø Ö - ÝÜ ªÚ ˇ âé ÔÌ Ñ Ö Ó ÙˇæÚ ÛÖÜ. ìùûì ÖÜ ˇ âó ÔÌ ÑÆ Ö ÛÆÕ ÙÛ ÒÌàÝÖØÌå ÓÌ ÖÛâÒÌÙÓ Ô åôìû Ö ÖÛ ÑæÛÌØ ÙÜ ÑÖ ÔàÔå. Ú ÛÖ ÒÆÉÖÜÔ Ü æß ÛÖÜÚ Ö ÑÜÉÌØÔØÔÛÌÚ åûìø ÛÖ Ì ÖÔæÚ æû ˇ ÉØÖÜÔ ÖÜÒÌ Æ ÑÆ Ö Ö ÙÜ- ÔÆÔˇØà Öå Ó Ú ÙÌ Ó Ì ÖÞª çùñö- Ò æ àú ÜÛª ÖÜ ÖçÓÌ. ÛØØ ÛÖ ÙÞÌÛ Ñæ ÔâÑ ÖÛÖ, Ûå Ìå ÓÌ: ÛÖ Þ ÖçÓÖØ ÌåÔ - Ø åû ÛÖ ÙªÓÌØ. `Û ÌÑ ÌÛå ÛÖÜ 60 Ù âô ÙÝÜÑÛ ÑÆ ÌÓÆÛÖ ÒÌàÝÖØÌåÖ, Ó ÑÖ âò ÙˇÆÔÌÛ Ô Û Ô ÑÖÜÓ Æ ÑÆÛ ÙÑÒ Øæ. ÜØå Ì ÔÌÜØ ÙÓâÔ Ñ ÉÒâ Ì ÑÆ Ö ÖÔ ÑçØ Ö Ö Ö ÖåÖÚ ÔÛ Ò ÓÉÆÔÌÛ Û Ô Ô ÙÜÞå Û Ú Ñ Ù Ìç Ì Ô Û Ô Ñ ˇ ÙÜÞÆÙÌ. - `Ü ÔØÓ ÌÙ Ö ÔåÚ, ÙªÓÌØ ØàÛÖÓ Ô Æ ªØ ÛÖÔ Ó Ùˇæ ÓÖÜ ÒÒÆ Ì Ì ª Ö Û Óå Ú ÌÔ ÌåÞÌ Þ ØÛÖÔÖÓåÙÓ Û, ÓÌ ÒªØàÙÌ ÙÌ ÑâØÓ Û... ÓâÙàÚ âé ÒÌ æ Û Ô ÛÙâ ÛÖÜ âô ÓÌ ÆÒÖ Ó ÙÖçØ ÓÌ ÑâØÓ Û.»ÌÛÆ æ 1 ÓªÔ ÑØ ÉØÚ ÙÌ Ñ ÛÆÓÌÙÛÖ ÒÌàÝÖØÌåÖ Ì Ô Ò ÓÉÆ- ÔÌÛ å ÙÑ Ôª ÓÌ Û Ô å ÑÖ ÌÒ Æ Ñ ÛÖÔ å Ö ÆÔÛØ. æû Ô ÜÛª ÜØå Ì ÜÛæÚ Û Ô Ñ ˇ ÙÜÞÆÙÌ ÆÒ É Æ ÖÔÛ Ú ÛÖ Ó ÙÖçØ ÓÌ Û ÑâØÓ Û æ Û Ô ÛÙâ ÛÖÜ. ÛÆ Ù Û Ô Ñª ÙçÓ ÛàÙ ÛÖ å Ö ÙÜÓÉ åôì Û Ô 1 ÛÖÜ Ì æóìôöü ÓªÔ Ù âô ÒªØÌÚ Ì É ÛØÔ ÒÌàÝÖØÌåÖ ÓÌ ÛÖÜÚ å ÖÜÚ ØàÛ à- Ô ÙÛâÚ, Ö æûì ÜØå Ì ÑÖ âò Ñ ÒâÌ ÓÌ Ôæ Ó ÙÛÖÔ ÔÌ Øæ ÑçØ Ö: - `Ü Þ Ø ÛªØ ÑçØ Ì! ÔÛ Ò Ó- ÉÆÔÖÓ àú ÜÕªˇ ÑÌ Ö... ßÓ ÙˇæÚý Ù Ú. ¾ ¾ `ˆ `» ÙÛ ÓÖÔ ÑÌ Ú Ì ØÌÜÔÌÚ ÛàÔ ÛÌÒÌÜÛ àô ÌÛàÔ Ô Ì ÑÔÜ ÖÜÔ ØÑàÚ ÖÛ Ö ÔˇØà ÖÚ Ô - ÓÌÙ ÙÛÖ ÙÜ ÔÖÒÖ ÛàÔ ØàÛÌÜÖ- ÔÛàÔ ÌÔ Ñ ÛÌ ÞÌ Û Øà- ÛÌ. ¾ ÔÖ Û ÑÌ Ú Ñ ÔÖÛ ÛÌÚ, ÑÖ ÔàÔ ÑÖÛ Û Ñ ˇàÚ Ñ Ö ÒÖÜ ÛÖÚ ÛàÔ ÙÜÔ Ùˇ Ó ÛàÔ Ì Ô ÌÕ ÙÖÜ ÔÌ ÛÜ ÓÌ Ô ÙÛ ÝÖØ Ì ÜÛ Ú Û Ô ÔÖÓÖ- Û Õ Ú.»Ì Û Ô Øà Û Ú ÌÕÌÒ ÓÌ Ô Ú ÛÌÞÔÖÒÖ Ú Û ÔÌ ÙÛÖ ÞÌ ÖÜ Ì ØÞÖÔÛ ÙÛÖ ÝàÚ Ñ Û Ì ÑÔÜ ÖÜÔ ÌØ ÛØ Ô ÖÛ Ö ˇ ÑÖ Ì ÞÖÜÔ ÓÌ ÒÜ ÛÌ- Ø ÙÜ Ì ÔÌ ÓÌ ÛÖÔ ÔˇØà Ö ÙÛÖÔ ÛÖÓÌ Û Ú ÔÖ Ù Ú Ñ Û Ú ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ Ú ÌÔ ÑÖÛÌØ. ÖÙÖÙÛ ÝÖØ Ú ÛÖÜ ÔˇØà- ÖÜ ÓÌ ÛÖÜÚ Þ Ó Û ÌÚ Ì ÞÖÜÔ ÓÌ àˇì Ñ Û ÖÒÜ.»Ì ÞØ ØÖÙÝ Û Ö Ì ÙÛ - ÓÖÔÌÚ ÙÛÌÜ Ô ÖÛ Ö ØÖÓÌÛà- ÖÚ ÝÒÖ ÖÚ, ÌØ ÖÞ Ò - ÛÖÜ Ì ÑÌÝ ÒÖÜ ÖÜ Ì Ô Ü ÌÜ ˇÜÔ Û Ú ÙÜÒÒÖ ÙÛ - ÑÌ Ú-ÔÖ Û ÑÌ Ú Ø ÕÌ Ú, Ì Ô Ö- ÒÜ ÓÌ ÒÜ ÛÌØÖÚ ÙÛÖÔ ÔˇØà - ÔÖ Ì ÑÌ Ý ÒÖ Ñ ÜÛÖ ÑØ - ÉàÚ ÛÖ ÒÖ Ö Ö ÔˇØà ÖÚ Ü Ì- ØÌ ÞÌ ÙÌ ÙÞÌ Ù ÓÌ Û Ü ÖÒÖ à. ¾ ÛÌÒÌÜÛ ÌÚ Ì ÑÖÔ ÙÌ Ú ÖÓàÚ ÛÖÜ Ì ÑÌÝ ÒÖÜ ÛàÔ ˇ - ÑàÔ Ì ÞÔÖÜÔ ÒÌ ÖÔ ÖÛ Ñ Û Ô ÒÖ Ö ÙÜÓÉ ÔÌ Ñ ÙÌ Ü- ÛÖÜ Ú. ÜÛÖÚ ÑØ ÉàÚ Ö Ø - ÖÔÛ Ú ÛÖÜÚ Ö Ì ÙÌ ÙÜÓ ÌØ - ÝÖØÌ Ú Ö Ö Ö ÌÚ Ì ÞÖÜÔ ÙÜÞÔ ÔˇØà ÔÖ Þ Ø ÑÛ Ø Ñ - Ô ÓÝ ÉÖÒ ØÖÑ ÒÖÜ ÔÌ Ñ Ò Õ Ñ ˇ ÜÓ ÙÓÖ. `ÜÔÌÞ ÛÌÙÛ ÖÜ Ü ÖÉ Ò- ÒÖÜÔ ÙÛÖÜÚ ˇ ÑÖÜÚ Ö Ì - ÑÔÜ ÖÜÔ ÖÛ Ö ˇ ÑÖ Ì Ô ÜÔ ÛÖÔ Ô Ø ÙÛÌÜ ÙÖÜÔ ÑÖ- Ó Ñ ÙÌ ÛÖÓÌ ÚÖ ÖÜ Ö ÔˇØà- Ö ÜÙÛÌØÖÜ Ô. Ì ÛÖ ÛÌÙÛ ÝÖ- ØÖÜ Ô Û ÞØ Ù ÌØ ÒÌ àô Û Ô ØÖÙÒ ß Û Ú ÛØÖÝ Ú ÛÖÜÚ, ÖÛ Ô ÜÛ ÌÔ Ì Ô ÌÜ ÑÖÒ ØÖÙÉ Ù. Ø Ó Û Ö ˇ - ÑÖ Ñ Û ÝÌØ Ô Ô ÖÒ Ü ÙÖÜÔ ÛÖ ÌÜ Ó ÛÖÜÚ Ì ÔÖàÔÛ Ú Û ÞØ Ù Ñ Ö ÖÜ ÌØ ÒÌ ÖÜ. Ò- ÒÖÛÌ Ò Ì Ì ÒÌÕ Ô Ô ÓÌÙ ÙÌ ÜÖ Û ÜÛÖ ÖÜ ÌØ Ì ÞÌ Û ÓÌ ÒÜ ÛÌØ ÖÙÖÛ Û ÛØÖÝ Ú. ¾ÜØ ÑÖÛ ÑÖ ÙÌ Ì Ø Ó Û - ÑÌ Ú ÖÑ Ó Ù ÌÚ Ñ Û ÝÌØ Ô Ô ÞØ Ù ÓÖ Ö ÙÖÜÔ ÛÖ Ñ Òà Ö àú Ñ Ò Ó Ñ Ô ÖÜÔ ÝØÖÜÛÖÞÜÓÖ ÖÜ Û Ô Þ Ó Ò ÙÌ Ì Ô ÖÞÌ Ö. ÖÒÒ Ø Ì Ó Û - ÝÖØàÔ ÛÌÙÛ ÖÜ Ü ÖÉ ÒÒÖÜÔ Ö Ì ÙÛ ÓÖÔÌÚ Û à Ö ÖÜ Ô ÜØ ÒÒ Ô, ÌÜ ÌÔ Ñ Ñ Ì Ì Ø - ÓÌ Ô, Ô Ò ÓÉ ÔÌ Û Ú ÉØ ÔÌ Ú à- ØÌÚ, Ò Ñ àóì Ô ÑÜ- Ø, Ö Þ Ñ Û ÑÖ Û. Ù Ú Ô Ò ÓÉ ÔÌ Ù ÌØÖ Û ` ÉÉ - ÛÖÑÜØ Ñ. ÒÌ Ýà- ÔÖ Ì ÑÖ ÔàÔ Ú: ÙÌ ÓÝ ÙÉ Û Ù Û Ô ÔˇØà Ô ÔàÛÌØÖÛ Û. ¾Ø ÙÓÌ Ô Ö ÜÛ Ó ØÛÜØÖÜ Ô ÖÛ Ö ˇ ÑÖ Ñ ÛÌ ÞÖÜÔ É ˇÜ ÛÌØÌÚ Ì ÔÔÖ ÌÚ Ñ Õ ÌÚ Ö àú ÛÖ Ùˇ Ó Û Ú Ñ ÖÙÜ Ô Ú Ñ ÖÛ Ô ÜÛ ÌÔ Ö ÌÛ Ñ ØÖÉ ÔÖÜÔ ÙÌ Ì Ô Ì ÖÚ ÌØ Ú Ì Ô Ú. ¾Û Ô, ÒÖ ÖÔ, Ö ÌØÌÜÔ ÛÌ Ú ÛÖÜÚ Ì ˇÌÙ Ô Ì Ô Ñ ˇ ÑÖÔ ÛÖ ÌÑÛÌ ÒÌ- Ù Ô ÓÌ ÌØ ÙÙ ØÖˇÜÓ ØÖ- ÑÌ ÓÌ ÔÖÜ ÓÌÛ Ô ÖÒ Ü ÙÖÜÔ Û Ò ÞÖÜ ÛÖÜÚ. ÒÌ ÖÔÛ Ú ÖÓàÚ ÖÛ Ö ÒÒÖÚ ˇ ÑÖÚ ÖÜ ÌÑÛÌ ÒÌÙÌ ÛÖ Ö Ñ ˇ ÑÖÔ Ì Ò ÉÌ Ó Ö Ò ÞÛ Ø ÙÛ Ò ÞÖÜ ØÔÖÜ ÔÛ Û Ñ ÛÖÜÚ Ñ ØÖÉ ÔÖÜÔ ÙÌ ÌØ Ì Ô Ú. ÜÛÖÞØÖÔ ÖÓàÚ Ñ ÌÑÌ ÔÖÚ ÖÜ ØÌ ÛÖ Ö Ò ÞÛ Ø ÙÛÖ ÌÜ Ó ØÔÖÜ ÔÛ Ô Ô ÛÖ ÌÜÛÌ ÓÌ ÞØ Ú ÖÛÖÜ Ö ÌØÌÜÔ ÛÌ Ú à- ÙÖÜÔ ÛÖ Ö Ñ ÙÛÖ Ò ÔÖ ÛÖÜ. ÒÌ ÖÔ ÖÑ Ó Ù ÌÚ Ì Ì - Õ Ô ÖÛ Ö Þ Ó Û ÌÚ Ó ÓÖÜ - ÔÛ Ö ÖÛÌÒÌÙÓ Û Ñ Ö ÛÖÔ ÔˇØà Ö, Ø Ñ Ó ÛÖÜÔ Ø ÕÌ Ú ÖÜ ÌÔ Ü ØÌÛÖÜ Ô ÛÖ ÙÛÖÞÖ ÛÖÜÚ ÌÔà Ö Ì ÞÛ Ñ Ô Ö ÌÝÌÜØÌÛ ÑÖ ÙÛ ÒÜ Ù ØÖ- ÉÒ Ó ÛàÔ ÙÌ ÙÞÌ Ù ÓÌ ÛØ ÞØÖÔ. Ù Ú Ì Þ Ô Û ÜÔ - ÛÖÛ Û Ô Ó ÓÖÜ ÔÛ ÓÌ Ñ ˇÌ ÒÌ ÛÖÓÌ ØÌ Ö,Û ÛÖÜÚ Ì Ì ÞÔ Ô. ØÖÑÌ ÓÌ ÔÖÜ, ÒÖ ÖÔ, Ô É - ÒÖÜÔ Ì Ô Ý ÙÛ Ñ Ö Ì Ô Ùà- Ò Ô ÌÓ ÖÜÔ ÙÛÖ ÙÛÖÓ ÛÖÜÚ ÔÌØÖ, ÛÖ Ö Ö Ö ÙÛ ÙÜÔÌ ÞÌ ÖÞÌÛÌÜ ÖÜÔ ÙÛÖ ÙàÒ Ô. Û ÜÛÖÔ ÛÖÔ ÛØÖ Ö ÛÖ Ý ÙÛ Ñ É ÔÌ Ö ÛÖ ÙàÒ Ô Ñ ÛÖ ÖÒ ÓÉ ÔÖÜÔ ÌØ Ù ÙÛÖ. ÒÒÖÛÌ Ò ˇ ÒÜÑÖ Þ Ó - Û ÌÚ ÑÖÔ ÖÜÔ ÑÒ Ì - ÔÛØàÔ ÓÌÛ ÛØÌ ÖÔÛ Ú Û ÙÌ ÑÖÔÛ, àùûì Ô ÌÕÖÜ ÌÛÌØà- ÔÖÜÔ Ó ÑØÖÛÌØ à. ØÖ- ÙˇÌ ÛàÚ Ñ Ì ÔÔÖ Û Ú ÙÜÔÌØ- Ù Ú ÌÔÜ ØÞÌ ÙÛÖÜÚ ˇ - ÑÖÜÚ. `Ì ÙÜÔÌØ Ù Ñ ÙÜÔÛÖ- Ô ÙÓÌ ÔÖ Ì Ô ÜÔ ÛÖÔ ÓÌÌ Ô ÙÞÖ Ô Ô ÛØ É ÕÖÜÔ Û Ô ÛØÖÝ ÛÖÜÚ ÑÖÔÛ ÛÖÜÚ. ˇÖÒÖÜ Ù - Ô Ö ÌÔ Ì Ô Ñ ÛÖ Ì ÖÔÖÚ Û Ú Ì ÑÖ ÔàÔ Ú-ÙÜÔÖÓ Ò Ú ÓÌÛ - ÕÜ ÛàÔ ÖØ ÒàÔ. ¾ ÔÙÛ Ô ˇÌàØÌ Û Ì Ô Ú Ö ÛÖÜÚ ÑÜØ ÖÛÌØÖÜÚ ÌÑ ØÖ- Ùà ÖÜÚ Û Ú ÔˇØà Ô Ú ÌÜÝÜ- Ú. ÌÔ Ó ÖØÖÜ ÓÌ ÖÓàÚ Ô Ø ÉÒÌ ßÖÜÓÌ ÛÖ Ì ÖÔÖÚ ÖÛ Ü ØÞÖÜÔ Þ Ó Û ÌÚ ÖÜ Ó ÖØÖÜ Ô Ô ÖÓÔ ÓÖÔÌÜ ÙÖÜÔ Ó ÙÌ Ø Ö Ø ˇÓÖÜ Ú Ô Ó ˇÖÜÔ Û ÔÖ Ó Û Ñ ÒàÙÙ. ÙÛÖ ÞÌ ÜÛ ÖÛÌÒÖÜ Ô ÛØ Ô Ö Ì Õ ÖÛ ÌÜÝÜ ÌÔ ÖÛÌÒÌ ÖÑÒÌ ÙÛ ÑÖ Ôà- Ø ÙÓ ÛÖÜ ÔˇØà ÖÜ. ¾ Ì ÓÖÔÌÚ Ì Ñ Ò ÑÛÖ ØÑàÚ Ô Ñ ÒÜ ÛÖÜÔ Ñ ÔÌ - ÌÚ Ñ ÔÖÛ ÛÌÚ ÛàÔ ˇ ÑàÔ ÖÜ ÜÕ ÔÖÜÔ Û ÖÙÖÙÛ ÙÜ Ì - ÔÌ Ú ÛÖÜÚ ÓÌ ÛÖ ÔˇØà ÔÖ Ì ÖÚ. ÌÓ ÛÖ ÖÓàÚ Ì Ô Ô Ò ÓÉ ÔÖÜÓÌ Ü Öß Ó Ú ÖÛ ÖÒ ÜÛ Û ÌØÌÜÔ Û Ñ Ì Ö- ÓÌ Ô ØÖÑÜ ÛÖÜÔ Ö ÛÌÙÛ ÖÜ Ø Ó ÛÖ Ö ÖÜ ÔÛ ÙÌ ÌØ - ÙÛ Ø ÑÖÜ Ú ÞàØÖÜÚ Ñ Ñ Ûà Ö ÙÜ ÑÌÑØ ÓÌ ÔÌÚ ÙÜÔˇ ÑÌÚ. ÜÛÖ ÖÛ Ì Ô ÛØÖÓÌØ Ü ÙÑÖÒÖ Ô ÖÞ ÔÌ Ý ÑÛÖ Ô Ñ Û Ø ÝÖÜ Ô ÖÒÌÚ ÜÛÌ Ú Ö Ø Û Ø ÙÌ Ú ÙÛÖ ÝÜÙ ÑÖ ÛÖÜÚ ÌØ É ÒÒÖÔ. ÔÛàÚ ÛÖ ÙÛÖ - ÞÌ Ö ÖÜ Ì ÉÌÉ àôöüô Ö Ì- ÙÛ ÓÖÔÌÚ Ì Ô ÖÛ ÖÒÖ Ö ˇ ÑÖ ÌÔ Ì ÞÖÜÔ Û Ú ÌÚ Ì ÖÙÌ Ú ÙÛ ÝÖØ ÛÌÙÛ. Ø Ü ØÞÌ Ó ÖØ ÙÓÌ Ô - ÝÖØÖ Ö Ù.¾ÓàÚ Ñ ÙÛÖÜÚ ÔˇØà ÖÜÚ Ì ÙÜÓÉ ÔÌ ÛÖ Ö;¾ÒÖ Ö ÔˇØà Ö ÌÓÝ Ô - ÖÜÔ ÛÖÔ Ö É ˇÓÖ Ì ÛÜÞ Ú ÙÛ Ú ÝÖØÌÚ ÖÑ Ó Ù ÌÚ ÖÜ Ü ÖÉ ÒÒÖÔÛ ; ÝÖØÖ Ö - Ù àú ØÖÚ Ì Ô Þ Ø ÙÓ Ì Ô Û ÒÌ ÔÛÖ Þ Ø ÑÛ Ø Ì ÖÒÖÜÚ ÛÖÜÚ ÌÑ ØÖÙà ÖÜÚ ÛÖÜ à ÑÖÜ É Ù ÒÌ ÖÜ ÑÖÓ Ñ ÛÖÔ Ô- ˇØà Ö. Ú Ó Ò ÙÓÖÔÖÜ ÓÌ ÖÛ Ö ÒÖÜØ Ò ÙÓÖÚ Ñ ÝÖØÌÛ - ÑÖÛ Û ÙÜÓÉ ÒÒÖÜÔ Ñ ˇÖØ ÙÛ - Ñ ÙÛ Ô ÖÓÖØÝ Û Ú ÝÜ Ù Ú Ñ ÖÛÌ ÌÔ ÖÛÌ ÒÌÙÌ ÌÓ Ö Ö Ô ÛÜÕ Ú Ñ ØÖÖ ÖÜ. ÔÛ - ˇÌ ÛàÚ ÙÛ ˇ ÑÌ Ñ Ø ÖÚ Ø Ö- ÔÛ Ú ÌÝÌÜØÌÛ ÑÖÛ Û Ú Ñ ÌÕÌ - Ò Õ Ú. Ô Ñ Û ÑÒÌ Ö ÙÌÉ ÙÓÖÚ, ØÖÚ Û à Ñ ˇàÚ Ñ Õ Ö Ö Ù ÛàÔ Ñ ÔÖÛ ÛàÔ ÛÖÜÚ Ô ÓÝ ÉÖÒ Ó ÖØÖÜ Ô Ô Ö ÙÖÜÔ ÙÌ ÔÌ Ì ÛÌÜ Ó Û Ñ ÙÌ ÌØÌÛ Øà Ô ÛÜÕ ÛÖ ÔˇØà ÔÖ Ì ÔÖÚ. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 Γιατί; Με πολλά ερωτηματικά θα κάνουμε μόνο τρεις ερωτήσεις προς τους αρμόδιους του Δήμου: Γιατί κατέβηκε το πανό που ενημέρωνε για την εθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών «Κοινωνική Σταυροφορία» Περιστερίου; Το πανό του συγκεκριμένου Συλλόγου που έχει μια σπουδαία κοινωνική προσφορά σας ενόχλησε; Σ αυτό βρήκατε να εφαρμόσετε τους νόμους και τις διατάξεις; Μ.Μπ. Είναι τουλάχιστον περίεργο όσο και... απαράδεκτο Ζητήσαμε πριν λίγο καιρό να υπάρξει ενημέρωση για το θέμα του υποσιτισμού των μαθητών στα σχολεία της πόλης μας, θέμα για το οποίο έχουμε αναφερθεί με παλαιότερο δημοσίευμά μας, από εκπρόσωπο φορέα που ανήκει στην εκπαιδευτική κοινότητα του Περιστερίου. Λάβαμε, όμως, την απάντηση ότι αυτά είναι προσωπικά δεδομένα και να αναμένουμε... ένα μήνα για να έχουμε κάποια ενημέρωση. Όμως, μόλις πριν λίγες ημέρες, και αρκετά μετά από το δικό μας κάλεσμα, είδαμε πως για το θέμα μίλησε και τοποθετήθηκε σε πρωινή εκπομπή ιδιωτικού καναλιού!!! Και ερωτούμε: Γιατί δέχθηκε να δημοσιοποιήσει εκεί τα «προσωπικά δεδομένα», κατά τη δική του δήλωση, και όχι στην εφημερίδα μας; Αναμένουμε την τοποθέτησή του. Μ.Μπ. Να πάρει πίσω την εισήγηση Ένωση Συλλόγων Γονέων Περιστερίου καλεί, Η σε όλους τους τόνους και με κάθε τρόπο, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας να πάρει πίσω την «απαράδεκτη», όπως τονίζει, εισήγηση για νέες καταργήσεις-υποβιβασμούς και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων στο Περιστέρι. «Θα δημιουργηθούν προβλήματα. Απορρίπτουμε από θέση αρχής τη λογική που θέλει την παιδεία στο ζύγι, σε μια λογιστική σχέση κόστουςκέρδους» επισημαίνουν. Στεκόμαστε δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα στο αίτημά της. Και σημειώνουμε ότι ο ίδιος σχεδιασμός θα προχωρήσει και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Απαιτείται όχι μόνο έκφραση της αντίθεσης στο σχεδιασμό αυτό... αλλά και μαζική κινητοποίηση και αντίδραση στη νέα επίθεση που δέχεται η δημόσια παιδεία. Μ.Μπ. ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΩΝΟΣ... Έτσι όπως τα... απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός της εφημερίδας μας, έμοιαζαν σαν... ξεχασμένα από καιρό. Όπου κι αν γυρίσαμε το μάτι στην οδό Αρίστωνος, που ευρίσκεται ακριβώς δίπλα από την μάντρα του Κοιμητηρίου του Αγίου Βασιλείου, παντού σκουπίδια. Κάποιοι μάλιστα δεν «σούταραν σωστά» και οι σακούλες βρέθηκαν έξω από τους κάδους και... κει έμειναν... Έμειναν πεταμένα σ ένα οικόπεδο, που αν συνεχιστεί η κατάσταση πολύ γρήγορα θα μετατραπεί σε χωματερή, έμειναν πεταμένα κάτω από κάποια δέντρα, δίπλα ακριβώς από το Γυμναστήριο Μπόθου, κοντά στη μάντρα του Κοιμητηρίου και... «ταξιδεύουν» με τον αέρα από το ένα σημείο του δρόμου στο άλλο. Ναι, είναι γνωστό ότι όποιος προλαβαίνει πετάει σκουπίδια παντού. Άρα είναι ευθύνη και των δημοτών να κρατούν τη γειτονιά τους καθαρή. Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι που εργάζονται στην καθαριότητα του Δήμου από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί δίνουν καθημερινή μάχη με την αποκομιδή των σκουπιδιών. Το ερώτημα όμως είναι ένα: - Γιατί δεν βλέπουμε παντού τους ίδιους ρυθμούς καθαριότητας; Χρ.Αντ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΣ!!! Και ρωτούσε με έκδηλο το άγχος ο ραδιοφωνικός παρουσιαστής τον αυτόπτη ρεπόρτερ, στη διαδήλωση της προηγούμενης Πέμπτης! «Τελικά, οι τέσσερις (!!!) διαφορετικές πορείες, έγινα μία μπρος απ τη Βουλή(;) ή παρήλασε η κάθε μία χωριστά;» Κι ο πτωχός πλην... τίμιος ρεπόρτερ απαντούσε αμήχανα: «Απ ό,τι διακρίνω, το ΠΑΜΕ παρήλασε χωριστά, όπως και οι λοιπές δυνάμεις με ΣΥΡΙΖΑ και ακολούθησαν τα μπλοκ των ομοσπονδιών εργατοϋπαλλήλων»!!! Αμ, έτσι, ΔΕΝ παίρνεται η πόλη αδέλφια!!! Όταν οι Τράπεζες ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ για να γίνουν ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ, όταν οι βιομηχανίες αλληλοεξαγοράζονται για να γίνουν ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ, παρά τις όποιες φαινομενικές διαφορές τους, ΕΜΕΙΣ; Γινόμαστε ΠΟΛΛΟΙ και...μικροι!!! Κι επιμένουμε ΠΑΡΑΛΟΓΑ σ αυτό, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ! Στο... ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ!!! ΕΙΜΑΣΤΕ ή όχι(;) ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΒΛΑΚΕΙΑΣ (κι όχι της... τύχης μας) ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΕΡΝΕΙ;;;; Μ.Κ. *** Υ.Γ. Διότι ως γνωστόν: «ΟΠΟΥ ΦΤΩΧΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ» λέει το ρητό, κι όχι... «ΟΠΟΥ...ΛΕ- ΦΤΑΣ ΚΑΙ Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ»!!! Γιατί οι ΛΕΦΤΑΔΕΣ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΗ ΜΟΙ- ΡΑ ΤΟΥΣ, σ αντίθεση με εμάς τους φτωχούς, που απλώς... αποδεχόμαστε την όποια μοίρα...μας κερνάνε άλλοι!!! Μ.Κ. *** ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΦΙΛΟΥΣ του ΕΜΠΟΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ!!! Καλό μου Δ.Σ. «η... παρουσία σας» στην πρόσφατη απεργία, ΕΛΑΜΨΕ(!!!) δια της...απουσίας σας (!!!) στην τοπική αγορά!!! Και για να μην αδικήσω τον...ενα παρόντα ο οποίος «έψαχνε» γύρω στις 10 το πρωί, «να...βρει και τους...άλλους» (!!!) θα πω πως, ή ήταν «σίγουροι»(!!!) πως ΘΑ... ΑΠΕΡΓΗΣΟΥΝ ΟΟΟΛΟΙ οι συνάδελφοι, (κάτι που «όντως» έγινε... έως τις 10 π.μ.!!!) ή πως ήταν «πιο χρήσιμοι» ως προστιθέμενος αριθμός στην πορεία της Αθήνας, απ ό,τι, να βγαίναμε με το χωνί στον πεζόδρομο και τις άλλες εμπορικές πιάτσες, και να παροτρύναμε τους συναδέλφους ΝΑ... ΑΝΤΕΧΑΝ έως τις 2 μ.μ. τουλάχιστον!!! Για να μην πω, πως θαταν απείρως χρησιμότερο, ΝΑ ΠΕΙΘΑΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ (της ημέρας που είχε ορισθεί ως ΑΠΕΡΓΙΑ) ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΑΝΑΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥΣ, από τα ανοιχτά (απεργοσπάστες) μαγαζιά, αλλά, «ΝΑ ΤΟΥΣ... ΜΑΡΚΑΡΑΝ» και να ΜΗΝ πήγαιναν στους... ανοίξαντες «γύπες», ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ή... ΜΕΘΕΠΟΜΕΝΗ!!! Να δεις! Θα έκλειναν στην ερχόμενη οσονούπω απεργία(;) ή ΔΕΝ θα έκλειναν!!! Αλλά είπαμε: ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ, μηδέ και της...»ριζοσπαστικής» (σε ιδέες!!!) αριστεράς, ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΕ να οργανώσει ένα ενεργό, και ΔΙΚΑΙΟ, και ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ!!! Με συνειδητοποιημένους πολίτες, που οι ίδιοι ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ, ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ, αλλά και ΝΑ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΔΙ-ΚΑΙ-Ω-ΣΥ-ΝΗ!!! Μ.Κ. *** ΜΟΥ ΒΓΑΖΕΤΕ ΑΘΕΛΑ ΣΑΣ... ΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΕΤΣΙ» ΜΟΥ!!! Κι απ την άλλη! Όταν ακούω «συναδέλφους» να λένε: «Μακάκες! Κλείσαμε εμείς, και...ο Χ έμπορας - κοράκι - νεκροθάφτης(!!!) ΕΚΑΝΕ...ΤΑΜΕΙΟ!!!» μου γυρίζουν τ άντερα!!! Τι εννοείτε ρε (καμένα) βούρλα όταν λέτε: «ΕΚΑΝΕ ΤΑΜΕΙΟ»;;; Πως έριξε στο συρτάρι του 100; 200; 300 ευρώ; Ε... και λοιπόν; Σώθηκε; Νιώθετε ριγμένοι; Αισθάνεστε κορόιδα; ΑΝ είναι να παραφυλάτε με σβηστά τα φώτα, πίσω απ τις βιτρίνες σας, πότε(;) θα περάσει το... «περίπολο» των συναδέλφων για ν ανοίξετε; Χέσε μέσα! ΑΝ είναι να χαζοκρύβεστε «τσεκάροντας» ενώ πίνετε δήθεν αμέριμνοι το καφεδάκι σας, για τον...»αλλον ΕΝΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΕ» για να δώσετε το άλλοθι στον εαυτό σας να γίνετε κι εσείς... «κοράκι», καλύτερα ΝΑ ΜΕΝΕΤΕ ΑΝΟΙΧΤΟΙ!!! Τουλάχιστον ΜΗΝ κοροϊδεύετε τον ίδιο σας τον εαυτό! Αλλά, κι από την άλλη, ας μου δώσει κάποιος απ όσους φέρνουν σαν... επιχείρημα το ότι: «ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΕ! Και...ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ ΧΑΝΟΥΜΕ» (!!!) τη δική του πρόταση! ΟΚ. Με τις απεργίες ΔΕΝ βγαίνει τίποτε! (Αν και, ΜΕ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΚΕΡΔΗΘΗΚΑΝ τα οκτάωρα, τα πενθήμερα, οι άδειες, τα επιδόματα, οι συντάξεις... πριν το...μνημόσυνό μας και τόσα άλλα! Το να ψηφίζουν ΚΑΙ οι γυναίκες! Το να ψηφίζονται ΚΑΙ οι γυναίκες, το να έχουν άδειες τοκετού κλπ. κλπ.) Εσείς; Ποιό τρόπο προτείνετε ως αντίδραση; Γιατί ΔΕΝ ρίχνετε στο τραπέζι ΜΙΑ ΑΛΛΗ πιο αποτελεσματική ιδέα;;; Ποιός σας το απαγορεύει; Μάλλον, κανείς άλλος, εκτός από την μικροκαρμιριά σας και την μικροαδυδοσία σας!!! Για άλλη μια φορά ΜΕ ΒΓΑΖΕΤΕ ΑΠ ΤΑ ΡΟΥ- ΑΓΓΕΛΙΑ (συνέχεια στη σελίδα 6) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΑ- ΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΑΡΧΑΙΑ - ΝΕΑ - ΕΚΘΕΣΗ - ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ) ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΤΗΛ ΚΙΝ

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο 5 ος ΚΑΙ 14 ος (ΠΡΩΗΝ ΙΒΣΑ) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Τις νέες σύγχρονες και διαμορφωμένες εγκαταστάσεις όπως ορίζει ο κανονισμός, του 5ου και 14ου Παιδικού Σταθμού Περιστερίου (Χρυσανθέμων και Ανθέων) επισκέφθηκε ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Παχατουρίδης την Τρίτη 16 Οκτωβρίου, συνοδευόμενος από την Πρόεδρο Προσχολικής Αγωγής κ. Ξένη Κορόγιαννη και την Διευθύντρια των Παιδικών Σταθμών κ. Αγγελική Διονυσοπούλου, με σκοπό να δουν και να θαυμάσουν «ιδίοις όμμασι» τους ανακαινισμένους χώρους του Παιδικού Σταθμού που παρέχει απόλυτη ασφάλεια και κατάλληλο περιβάλλον στα μικρά παιδιά της Περιστεριώτικης κοινωνίας. Ο κ. Ανδρέας Παχατουρίδης περιηγήθηκε στους νέους χώρους του Σταθμού υπό την ξενάγηση των Διευθυντριών κ. Κατερίνας Γκίκα και κ. Σοφίας Σαμπάνη, Ο δήμαρχος Α. Παχατουρίδης, η πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ Ξ. Κορόγιαννη και η Δ/ντρια των Παιδικών Σταθμών Α. Διονυσοπούλου και για το προσωπικό που εργάζεται σε ένα άψογο εργασιακό πλέον περιβάλλον δήλωσε και η Διευθύντρια του 5ου Παιδικού Σταθμού κ. Κατερίνα Γκίκα. «Ήρθαμε εδώ σήμερα» είπε ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, «για να δούμε το αποτέλεσμα μιας πολύ σκληρής δουλειάς, με μεράκι όμως και με πάθος που έγινε κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Όπως βλέπουμε εδώ έγινε ένα μικρό θαύμα! Παρουσιάζουμε δύο Παιδικούς Σταθμούς ανακαινισμένους με προέκταση για να φιλοξενούν με μεγάλη ασφάλεια περίπου 120 παιδιά. Εμείς κοιτάμε να απαντάμε στα προβλήματα της πόλης με πράξεις και με έργα. Αυτό το στολίδι όπως όλοι το αποκαλούν και κυρίως οι γονείς των μικρών παιδιών, μας κάνει όλους υπερήφανους. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με σεμνότητα και αποφασιστικότητα, με πάθος, με πράξεις και όχι με λόγια για το Περιστέρι που όλοι αγαπάμε και ιδιαίτερα για το καλύτερο κομμάτι της πόλης μας, -όπως έχω πει πολλές φορές- που είναι τα παιδιά και ως Δημοτική Αρχή έχουμε υποχρέωση να προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο». Δεν παρέλειψε βεβαίως να ευχαριστήσει και να συγχαρεί το προσωπικό των δύο Παιδικών Σταθμών που περιβάλλουν με αγάπη και στοργή τα παιδιά της πόλης, καθώς και τα Τεχνικά συνεργεία του Δήμου που μέσα στο καλοκαίρι δούλεψαν ακατάπαυστα για τις ανακαινίσεις και προεκτάσεις των χώρων, ώστε να είναι όλα έτοιμα την ώρα που έπρεπε. Το προσωπικό και οι Διευθύντριες των Βρεφονηπιακών Σταθμών Κατερίνα Γκίκα και Σοφία Σαμπάνη ευχαρίστησαν τον κ. Παχατουρίδη και τους συνεργάτες του για την αναβάθμιση των υποδομών στο κτίριο επί των οδών Χρυσανθέμων και Ανθέων, που εκτός από την καλύτερη φιλοξενία των παιδιών σε νέες εγκαταστάσεις, έδωσε τη δυνατότητα στον Δήμο Περιστερίου αναφέρθηκε στις πολύχρωμες, ευάερες και άριστα εξοπλισμένες αίθουσες οι οποίες είναι εξοπλισμένες με όλα τα απαραίτητα, συνομίλησε με τις μικρές και τους μικρούς φιλοξενούμενους, που υποδέχθηκαν το Δήμαρχο με χαρές και γέλια, και έπαιξε μαζί τους για αρκετή ώρα. «Έχουμε άριστη συνεργασία μεταξύ μας» είπε η Διευθύντρια του 14ου Παιδικού Σταθμού κ. Σοφία Σαμπάνη. «Εδώ είμαστε πάρα πολύ καλά και οι διαφορές από εκεί που ήμασταν ξεχωρίζουν όπως η μέρα από τη νύχτα... Και για να το πω ακόμη καλύτερα, είναι σαν να φύγαμε από το Ζεφύρι και εγκατασταθήκαμε στην Εκάλη...». Ευχαριστημένη και ικανοποιημένη από τις μεγάλες προς το καλύτερο αλλαγές, όχι μόνο για τα παιδιά αλλά Η Κ. Γκίκα, η Ξ. Κορόγιαννη, ο δήμαρχος Α. Παχατουρίδης, η Σ. Σαμπάνη και η Α. Διονυσοπούλου Την ικανοποίηση και τις ευχαριστίες τους εξέφρασαν οι γονείς να μειώσει το λειτουργικό κόστος από την μη καταβολή ενός μεγάλου ενοικίου. Μάλιστα, παρέδωσαν στον Δήμαρχο μια επιστολή που υπογράφουν οι γονείς και το προσωπικό, στην οποία υπογραμμίζονται οι ευρύχωρες, άνετες και καλαίσθητες αίθουσες με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, που δημιουργούν κατάλληλο χώρο για τη φιλοξενία των παιδιών τους και ένα άψογο εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζόμενους. Όσοι γονείς ήρθαν να πάρουν τα παιδιά τους την ώρα της επίσκεψης του Δημάρχου στους Παιδικούς Σταθμούς, δήλωσαν πως έχουν βρει πραγματικά αυτό που έλειπε για την ασφαλή φύλαξη των μικρών παιδιών τους και μάλιστα με τρόπο που θα... «ζήλευαν» ίσως και οι Ιδιωτικοί Σταθμοί. Το προσωπικό αξιόλογο, με ευαισθησία, όρεξη και μεράκι για δουλειά. Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι η συνλειτουργία των δύο Παιδικών Σταθμών, έδωσε παράλληλα την δυνατότητα στο Δήμο Περιστερίου να μειώσει το λειτουργικό κόστος από την μη καταβολή του ενός ενοικίου, όπως τονίστηκε από τους αρμόδιους του Δήμου.

5 Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» Με τις διατάξεις του άρθρου 138 του ν. 4052/ θεσμοθετήθηκε η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος με τίτλο «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας Συνταξιούχων» για την κάλυψη των αναγκών της κατ` οίκον φροντίδας συνταξιούχων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα υγείας ή αναπηρίας που καθιστούν δυσχερή την αυτόνομη διαβίωσή τους. Με τις διατάξεις του ίδιου νόμου ορίζεται, ότι για την υλοποίηση του προγράμματος το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνάπτει ειδικές συμβάσεις με Παρόχους, με τις οποίες αυτοί αναλαμβάνουν, έναντι καθορισμένης αμοιβής ανά ωφελούμενο, να παρέχουν υπηρεσίες κατ` οίκον βοήθειας στους δικαιούχους του προγράμματος. Με τις διατάξεις της Φ80000/ΟΙΚ.1611/1709/ (ΦΕΚ 2717/ τ. Β ) - Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, το ύψος χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο καθώς και η διαδικασία σύναψης σύμβασης παρακολούθησης και πληρωμής των παρόχων για τη λειτουργία του προγράμματος, κατ` οίκον φροντίδας συνταξιούχων. Κατόπιν των ανωτέρω το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνει ότι από 25/10/2012 θα δέχεται αιτήσεις Νομικών προσώπων/επιχειρήσεων για ένταξή τους στο Μητρώο Παρόχων και σύναψη σύμβασης για παροχή υπηρεσιών κατ οίκον φροντίδας στους δικαιούχους του εν λόγω προγράμματος. Η αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα υποβληθεί ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika. gr Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Παρόχους Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων). Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Με την αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου 2. Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους (ήτοι του έτους 2011) ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι νομίμως δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση. 3. Βιβλιάριο υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα (αντίγραφα σελίδας/ων με τα προσωπικά στοιχεία Συνταξιούχου) από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ του συνταξιούχου καθώς και Αριθμός Μητρώου φορέα συνταξιοδότησης. 4. Απόφαση συνταξιοδότησης ή πρόσφατο εκκαθαριστικό πληρωμής συντάξεων. 5. Πιστοποιητικό αναπηρίας σε ισχύ. Η ύπαρξη ποσοστού αναπηρίας μπορεί να προκύπτει: -είτε από πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (που έχει εκδοθεί για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο π.χ κοινωνικές παροχές ή φορολογικές απαλλαγές κ.λ.π), -είτε από απόφαση συνταξιοδότησης, εάν πρόκειται για συνταξιούχο λόγω αναπηρίας και στην απόφαση αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας. -είτε από αποφάσεις και γνωματεύσεις αρμοδίων οργάνων (Υγειονομικών Επιτροπών) που έχουν εκδοθεί πριν από την λειτουργία του ΚΕΠΑ και εξακολουθούν να ισχύουν. 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1985 στην οποία ο αιτών αναφέρει ότι διαβιώνει μόνος-η ή με άλλο πρόσωπο το οποίο επίσης πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι διαβιώνει με σύζυγο ή άλλο πρόσωπο πρέπει να προσκομίσει τα ίδια δικαιολογητικά για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας και του ατομικού εισοδήματός του. Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατοχύρωση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των ανάπηρων συνταξιούχων στην κατοικία τους, ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να αποφευχθεί η παραπομπή τους σε μονάδες κλειστής φροντίδας και να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού. ΑΜΕΣΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΖΗΤΑ Η ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων αλλά και την άμεση αποκατάσταση στην Κοινωνία των αδίκως και πέραν πάσης ηθικής και δεοντολογίας διασυρόμενων αιρετών της Αυτοδιοίκησης, ζητάνε με ψήφισμα τους οι ενεργοί και οι διατελέσαντες Δήμαρχοι από τον Πρωθυπουργό και την Δικαιοσύνη. Το ομόφωνο ψήφισμα υιοθετήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών του 4 ου FORUM ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗ- ΣΗΣ που έγινε στην ΑΙΓΙΝΑ στις 13 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή δεκάδων εν ενεργεία και των πρώην Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων της Αττικής. Συγκεκριμένα το ψήφισμα είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΜΑ Η Ένωση Δημάρχων Αττικής, με αφορμή τις περιβόητες λίστες οι οποίες κυκλοφορούν πέραν πάσης δεοντολογίας και ηθικής και στις οποίες αναφέρονται και αιρετοί της Αυτοδιοίκησης, ΖΗΤΑ ΑΜΕΣΑ από την Κυβέρνηση και τα αρμόδια Όργανα της, αλλά κυρίως από τη Δικαιοσύνη, να προχωρήσουν ταχύτατα σε όλους τους επιβαλλόμενους εξονυχιστικούς ελέγχους, να τιμωρήσει βαρύτατα και παραδειγματικά τους πραγματικά ενόχους, αλλά και να αποκαταστήσουν πλήρως στην Κοινωνία ανθρώπους με τεράστια κοινωνική προσφορά, που στιγματίζονται άδικα βάναυσα και σε πολλές περιπτώσεις ανεπανόρθωτα. Παραστάσεις «ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΕΣ» στο θέατρο «Ξυλοτεχνία» Η Πειραματική Θεατρική Σκηνή του Δήμου Περιστερίου «Ανδρέας Βαρούχας» παρουσιάζει το έργο του Αριστοφάνη «ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥ- ΣΕΣ» από τις 19 Οκτωβρίου έως 24 Νοεμβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ώρα 8:30 μ.μ. στο θέατρο «Ξυλοτεχνία» (Παρασκευοπούλου και Κ. Παλαμά, Περιστέρι). Διασκευή: Γιώργος Τασιόπουλος - Φάνης Κάσσιος. Μουσική: Κώστας Δάρας. Χορός: Ναταλία Φεντόροβα. Σκηνικά: Γιάννης Ματαράγκας. Βοηθός γεν. καθ.: Κατερίνα Βασιλειάδου. Σκηνοθεσία: Φάννης Κάσσιος. Είσοδος Ελεύθερη. Εκλογές του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ο Περιβαλλοντικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Περιστερίου διενεργεί εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου στο 3ο Γυμνάσιο Περιστερίου, Κύπρου και Ψαρών, ώρα 6-9 μ.μ. Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 29η Οκτωβρίου από την εφορευτική επιτροπή και στο τηλέφωνο Η εφορευτική επιτροπή απαρτίζεται από τους: Πουλιάση Αλέξη, Παναγάκη Κυριάκο και Εύη Καραγιάννη. Κινητοποίηση από 18 Δήμους της Αττικής για το θέμα μεταφοράς των μαθητών Παραμένει το αδιέξοδο Στην πλατεία Κλαυθμώνος συγκεντρώθηκαν το πρωί της Τρίτης 23 Οκτωβρίου μαθητές, γονείς και καθηγητές από 18 δήμους της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, αντιδρώντας στο θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Οι συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν πορεία μέχρι το υπουργείο Οικονομικών. Για να διευκολυνθεί, μάλιστα, η συμμετοχή τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση, το ΔΣ της ΟΛΜΕ κήρυξε τρίωρη στάση εργασίας στα σχολεία των συγκεκριμένων περιοχών. Άκαρπη, όμως, απέβη και η τρίτη κατά σειρά συνάντηση αντιπροσωπείας των δημάρχων με την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Επτά από τους 18 δημάρχους Ανατολικής και Δυτικής Αττικής -με επικεφαλής τον δήμαρχο Σαρωνικού Πέτρο Φιλίππου και με τη συμμετοχή του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Πάντζα- συναντήθηκαν με τον διευθυντή του πολιτικού γραφείου του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, στον οποίο επανέλαβαν το αίτημά τους για καταβολή 180 εκατ. ευρώ στους μεταφορείς των μαθητών σε όλη τη χώρα. Το υπουργείο Οικονομικών, από την πλευρά του, υποσχέθηκε εκ νέου ότι θα καταβάλει 140 εκατ. ευρώ και ότι θα συμπεριληφθεί σε σχέδιο νόμου του υπουργείου, ενώ στην προηγούμενη συνάντηση υπήρξε δέσμευση ότι η καταβολή των χρημάτων θα συμπεριλαμβανόταν στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κατατέθηκε την προηγούμενη Παρασκευή στη Βουλή. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα 40 εκατ. ευρώ, ο δ/ντης του κ. Στουρνάρα δήλωσε αναρμόδιος και παρέπεμψε δημάρχους, γονείς και μαθητές στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και συγκεκριμένα στον δ/ντη του πολιτικού γραφείου του αναπληρωτή υπ. Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, με τον οποίο και συναντήθηκαν στη συνέχεια. Ψυχαγωγικό πρόγραμμα «Κόκκινη κλωστή δεμένη» Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Περιστερίου, ξεκινάει για δεύτερη συνεχή χρονιά το εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα λέσχη παραμυθιού με τίτλο: «Κόκκινη κλωστή δεμένη». Η Αντιδήμαρχος και Επικεφαλής της Συντονιστικής Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μαίρη Τσιώτα - Μάρκου ενημερώνει τους δημότες ότι η πετυχημένη δράση αυτή συνεχίζεται και για τη φετινή χρονιά κάθε Σάββατο, ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. Η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 π.μ. Υπενθυμίζεται ότι η «Λέσχη Παραμυθιού» περιλαμβάνει: παρουσίαση - ανάλυση - δραματοποίηση παραμυθιού από παιδαγωγούς - εκπαιδευτές στο χώρο της Παιδικής Βιβλιοθήκης. Μπορούν οι γονείς όλες τις ημέρες να δηλώνουν τη συμμετοχή των παιδιών τους, τα οποία θα συνοδεύουν, στα τηλέφωνα της γραμματείας της Δημ. Βιβλιοθήκης & Ημέρες λειτουργίας Βιβλιοθήκης: Καθημερινά από 8π.μ έως 3μ.μ. και κάθε Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή από 5 μ.μ. έως 8 μ.μ. Αντίθετος στη διάθεση τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ζητά να καταστεί ανενεργή η διάταξη Ανενεργή πρέπει να παραμείνει, σύμφωνα με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) η αγορανομική διάταξη που προωθήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης σε σχέση με τη διαχείριση των τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας. Ο ΕΦΕΤ θεωρεί πως «η συγκεκριμένη αγορανομική διάταξη, αν ενεργοποιηθεί, θα μετατρέψει την χώρα σε χωματερή προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας και τους πολίτες-καταναλωτές σε πολίτες με τσαλακωμένη αξιοπρέπεια» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Γιάννης Μίχας επισήμανε: «Το υπουργείο πρέπει άμεσα να αναστείλει την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης διότι δεν εξυπηρετεί ούτε τους καταναλωτές ούτε την επιχειρηματικότητα». Υπενθυμίζεται ότι μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον ΕΦΕΤ την περασμένη Παρασκευή με την παρουσία των ενώσεων καταναλωτών, των επιχειρήσεων τροφίμων και των επιχειρήσεων λιανεμπορίου (Super Market), ο ΕΦΕΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη αγορανομική διάταξη πρέπει να παραμείνει ανενεργή διότι: * Δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων ούτε η τιμή πώλησής τους. * Υπάρχει κίνδυνος να βρούν ευκαιρία ορισμένοι επιτήδειοι (οι λιγότεροι ίσως) να γεμίσουν την αγορά με προϊόντα κακής ποιότητας. * Υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί αθέμιτος ανταγωνισμός με τις επιχειρήσεις που δεν θα διαθέτουν ληγμένα προϊόντα. * Είναι λάθος ο διαχωρισμός των πολιτών καταναλωτών σε δύο κατηγορίες. * Δεν έχει ολοκληρωθεί ο διάλογος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μετέχει ο ΕΦΕΤ. * Δεν υπάρχει έγκριση της αρμόδιας επιτροπής της Ε.Ε. για τις αγορανομικές διατάξεις. * Δεν προσδιορίζεται το ποσόστο που θα πωλούνται φθηνότερα τα συγκεκριμένα προϊόντα. * Είναι λάθος να ζητάμε από τους καταναλωτές να αγοράζουν ληγμένα τρόφιμα (αφού όλα τα τελευταία χρόνια τους εκπαιδεύαμε να προσέχουν τις ημερομηνίες λήξης και την ετικέτα). * Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της χώρας δεν είναι δυνατό να διασφαλίσουν τέτοιου είδους ελέγχους.

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Η ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Η ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Μνημόνια, χαράτσια, ανεργία, φτώχεια Κοινωνική αλληλεγγύη στην πράξη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Xρόνια Πολλά Καλή Χρονιά

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Μνημόνια, χαράτσια, ανεργία, φτώχεια Κοινωνική αλληλεγγύη στην πράξη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Xρόνια Πολλά Καλή Χρονιά Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

KarfitsaFREE PRESS. Πολυεθνικές... τζάμπα σε κτίρια - φιλέτα! No1

KarfitsaFREE PRESS. Πολυεθνικές... τζάμπα σε κτίρια - φιλέτα! No1 ΑΥΤΟΨΙΑ «Κ» Όλες οι... ρυθμίσεις στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης ΣΕΛ. 21 ΚΡΙΣΤΥ ΑΝΤΟΝΙΣ ΣΕΛ. 26 Από τα γήπεδα στους... σέξι χορούς ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΘΕΤΟ SOCIAL KarfitsaFREE PRESS Σάββατο 4.10.2014 Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟ - ΟΡΑΜΑ ΤΕΥΧΟΣ 65 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Θεσσαλονίκη 100 χρόνια μετά Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης συνεδρίασε έκτακτα και αποφάσισε να προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις

μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 315 ΤΙΜΗ 0,10 Κατολισθήσεις στην οδό Έβρου μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις σελ. 9 Δωρεάν μελέτη από το ΕΜΠ για την αξιοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολική κατάληψη Δημαρχείων Καταλήψεις και το Σαββατοκύριακο, αν ανακοινωθούν νέα μέτρα

Συμβολική κατάληψη Δημαρχείων Καταλήψεις και το Σαββατοκύριακο, αν ανακοινωθούν νέα μέτρα E B Δ O M A Δ I A I A E Φ H M E P I Δ A Γ N Ω M Η Σ Α Α Γ M E P I Δ A ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΝΩΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Μεγάλη επιτυχία της Δημοτικής Αστυνομίας σελ. 2 Ο Δήμος Γεροσκήπου βραβεύει την Όλγα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα µέτωπα ανοίγει η τρόικα

Νέα µέτωπα ανοίγει η τρόικα ΚΟΖΑΝΗ KΩΔIKOΣ 3609 "Διαφωνώ μαζί σου. Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου." BOΛTAIPOΣ Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 Αριθ. φύλλου 4462 Τιμή φύλ. : 0,15 Έγκριση της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

η Αδεσμευτη Απαξίωσαν το θεσμό πριν καν γεννηθεί

η Αδεσμευτη Απαξίωσαν το θεσμό πριν καν γεννηθεί η Αδεσμευτη ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ - ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙEΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΤΤIΚΗΣ ΕΤΟΣ 3ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 9 Παρασκευή 4 Μαρτίου 011 Τιμή 0.80 ευρώ Με το θάρρος της γνώμης Δεν ανεχόμαστε άλλο την γυφτο-ομηρία

Διαβάστε περισσότερα

Και ο Δήμος Γαλατσίου στο κίνημα της πατάτας Ξεπερνούν τις 6.000 οι παραγγελίες Θα διατεθούν πάνω από 250 τόνοι

Και ο Δήμος Γαλατσίου στο κίνημα της πατάτας Ξεπερνούν τις 6.000 οι παραγγελίες Θα διατεθούν πάνω από 250 τόνοι ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 265 ΤΙΜΗ 0,10 Και ο Δήμος Γαλατσίου στο κίνημα της πατάτας Ξεπερνούν τις 6.000 οι παραγγελίες Θα διατεθούν πάνω από 250 τόνοι Και ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο επόμενος; Κοζάνη Καλώς ήλθες. Πόλεμος εταιρειών για τις διαφημίσεις; Το Eurotaxi Hellas και η συνεργασία με τη BP

Ο επόμενος; Κοζάνη Καλώς ήλθες. Πόλεμος εταιρειών για τις διαφημίσεις; Το Eurotaxi Hellas και η συνεργασία με τη BP Κοζάνη Καλώς ήλθες Και η Κοζάνη ανέβηκε στο τραίνο του Eurotaxi Hellas Πόλεμος εταιρειών για τις διαφημίσεις; Το Eurotaxi Hellas και η συνεργασία με τη BP Ο επόμενος; Τιμή: 0 .com 801 111 10 20 για όλη

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2012 ΤΗΛ.: 210 4832564, FAX: 210 4833555

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2012 ΤΗΛ.: 210 4832564, FAX: 210 4833555 Γραφεία: ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 3-5, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τ.Κ. 183 46 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2012 ΤΗΛ.: 210 4832564, FAX: 210 4833555 Αριθ. Φύλλου: 111 ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ & ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Fashionevent της NK Media Group

Fashionevent της NK Media Group Fashionevent της NK Media Group Όλα όσα έγιναν στη μεγάλη φιλανθρωπική εκδήλωση Karfitsa Σάββατο 7.3.2015 Αρ. Φύλλου 555 FREE PRESS karfitsa.gr - paraskhnio.gr - toxrima.gr - verysorry.gr Η Karfitsa σε

Διαβάστε περισσότερα

K a r fi t s a. Α. ΜΕΡΚΕΛ: ΕΜΕΙΣ ΚΑΝΑΜΕ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΒΗΜΑ Σελ. 4, 5. Αυτή η νύχτα μένει

K a r fi t s a. Α. ΜΕΡΚΕΛ: ΕΜΕΙΣ ΚΑΝΑΜΕ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΒΗΜΑ Σελ. 4, 5. Αυτή η νύχτα μένει Karfitsa Σάββατο 27.6.2015 Αρ. Φύλλου 571 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΘΕΤΟ SOCIAL karfitsa.gr - paraskhnio.gr - toxrima.gr - verysorry.gr No1 Έντυπη και ηλεκτρονική www.karfitsa.gr Σας ευχαριστούμε! Α. ΜΕΡΚΕΛ: ΕΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 17 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 17:00 ΛΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος. Oυρές αγορών με πλαστικό χρήμα. karfitsa.gr - paraskhnio.gr - toxrima.gr - verysorry.gr No1

Τέλος. Oυρές αγορών με πλαστικό χρήμα. karfitsa.gr - paraskhnio.gr - toxrima.gr - verysorry.gr No1 Karfitsa Σάββατο 11.7.2015 Αρ. Φύλλου 573 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΘΕΤΟ SOCIAL karfitsa.gr - paraskhnio.gr - toxrima.gr - verysorry.gr No1 Έντυπη και ηλεκτρονική www.karfitsa.gr Σας ευχαριστούμε Τέλος τα... χαμόγελα

Διαβάστε περισσότερα

ÁÑ. ÖÕË ËÏÕ 2649 - ÅÔÏÓ 10ï ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ÔÉ ÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888. Ανάπτυξη

ÁÑ. ÖÕË ËÏÕ 2649 - ÅÔÏÓ 10ï ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ÔÉ ÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888. Ανάπτυξη ÈÝëïõìå ëßãá áðü ôïõò ðïëëïýò κáé ü é ðïëëü áðü ôïõò ëßãïõò Êáñ äß ôóá s Óåë. 7 Ï Ãéþñ ãïò Áìâñï óß ïõ ó ï ëéü æåé s Óåë. 3 ÁÑ. ÖÕË ËÏÕ 2649 - ÅÔÏÓ 10ï ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ÔÉ ÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΟΓΟΣ. Αποκλειστικό. Δεν επηρεάζεται το καθεστώς ιδιοκτησίας του Εργοστασίου Αναμένεται η επικύρωση της από τον υπ. Πολιτισμού

ΝΕΟΛΟΓΟΣ. Αποκλειστικό. Δεν επηρεάζεται το καθεστώς ιδιοκτησίας του Εργοστασίου Αναμένεται η επικύρωση της από τον υπ. Πολιτισμού η εφηµερίδα της πόλης Υπερτοπική Εβδομαδιαία Εφημερίδα Έτος 6ο Αρ. Φύλλου 171 Τιμή Φύλλου 0,10 ευρώ 21 Φεβρουαρίου 2011 Τηλ.: 210-66.64.951-952 Fax: 210-66.64.971 www.neologos.gr info@neologos.gr Μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ. Ελλάδα Ευρώπη. No1. Χωρίς. Ψηφίζουμε ΝΑΙ! τρόφιμα καύσιμα φάρμακα. E. Tσακαλώτος: Κάναμε το δημοψήφισμα για να μην πέσει η κυβέρνηση!

ΝΑΙ. Ελλάδα Ευρώπη. No1. Χωρίς. Ψηφίζουμε ΝΑΙ! τρόφιμα καύσιμα φάρμακα. E. Tσακαλώτος: Κάναμε το δημοψήφισμα για να μην πέσει η κυβέρνηση! Karfitsa Σάββατο 4.7.2015 Αρ. Φύλλου 572 karfitsa.gr - paraskhnio.gr - toxrima.gr - verysorry.gr No1 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΘΕΤΟ SOCIAL ΝΑΙ ΩΡΑ Ελλάδα Ευρώπη ΜΗΔΕΝ Χωρίς τρόφιμα καύσιμα φάρμακα Σελ. 22, 23, 27

Διαβάστε περισσότερα

KarfitsaFREE Σάββατο 26.7.2014 Αρ. Φύλλου 520

KarfitsaFREE Σάββατο 26.7.2014 Αρ. Φύλλου 520 KarfitsaFREE Σάββατο 26.7.2014 Αρ. Φύλλου 520 PRESS ΒΓΑΛΑΜΕ ΛΑΒΡΑΚΙΑ (Ερευνα σε ψαραγορά, fish restaurant, oυζερί και... «ψυγεία») ΣΕΛ. 14-17 M. BAΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΤΗΝ «Κ» «Ας επιδοτήσουν οι τοπικές αρχές την

Διαβάστε περισσότερα

ιαβάστε τα κυριότερα άρθρα της εφημερίδας, στο blog του Πολίτη: http://politis-news.blogspot.com/ Να τον Παράτυπο το πρόγραμμα στον Σαρωνικό

ιαβάστε τα κυριότερα άρθρα της εφημερίδας, στο blog του Πολίτη: http://politis-news.blogspot.com/ Να τον Παράτυπο το πρόγραμμα στον Σαρωνικό κινητό+σταθερό+adsl στο νέο κατάστημά μας ΚΥΠΡΟΥ 48 - ΤΗΛ. 27410 22260 Α. Κόρκας ΤΙΜΗ: 1 ευρώ ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ: 234 Το ΠΑΣΟΚ στον δρόμο για το Συνέδριο Πως θα συσταθούν οι νομαρχιακές επιτροπές Συνεδρίου.

Διαβάστε περισσότερα