Δράσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δράσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών"

Transcript

1 Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Δράσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παρακολούθηση Υλοποίησης Νο. 3 / Φεβρουαρίου 2011

2 Αναφορά Υλοποίησης Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Νο Η αναφορά υλοποίησης Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών εκπονείται από το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Η αναφορά δράσεων ΤΠΕ αποτελείται από τέσσερα μέρη: Α. Δράσεις οι οποίες είναι άμεσης προτεραιότητας. Β. Δράσεις οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν ως χρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΣΠΑ και τα επιχειρησιακά προγράμματα Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακή Σύγκλιση. Γ. Έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο παρελθόν από το Γ ΚΠΣ και βρίσκονται σε φάση παραγωγικής λειτουργίας. Δ. Δράσεις οι οποίες υλοποιούνται από τη Δημόσια Διοίκηση με δαπάνη του τακτικού προϋπολογισμού. Δομή αναφοράς ΤΠΕ Τα τέσσερα μέρη της αναφοράς δράσεων ΤΠΕ συνθέτουν την υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας και εφεξής καταγράφονται και θα παρακολουθούνται ενιαία. Ο βασικός στόχος είναι η απόκτηση μιας ενιαίας εικόνας για τις δράσεις που εκτελέσθηκαν, εκτελούνται ή πρόκειται να εκτελεσθούν στη χώρα στον τομέα των ΤΠΕ, ο κεντρικός συντονισμός, η μεγιστοποίηση των ωφελειών και η ενίσχυση της διαλειτουργικότητάς τους. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 68

3 Η εικόνα αυτή θα μας δώσει τη δυνατότητα, σε συνεργασία με τα Υπουργεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή τις αρχές χρηματοδότησης, τους φορείς λειτουργίας και τους φορείς υλοποίησης, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχει το κράτος προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, και φυσικά τη μεγιστοποίηση των ωφελειών από τους εθνικούς και τους κοινοτικούς πόρους που δαπανώνται. Στο Β και Γ μέρος της αναφοράς αποτυπώνονται οι πιο σημαντικές δράσεις με κριτήριο το φυσικό αντικείμενο και τον προϋπολογισμό. Η αναφορά υλοποίησης δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Νο 3 περιέχει δεδομένα τα οποία επικαιροποιήθηκαν στις Η αναφορά αποτελείται από 4 μέρη: α. Δράσεις προτεραιότητας β. Έργα ΕΣΠΑ γ. Έργα Γ ΚΠΣ δ. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού α. Δράσεις προτεραιότητας Στην αναφορά καταγράφονται 77 δράσεις ΤΠΕ, πρώτης προτεραιότητας, οι οποίες αποτελούνται συνολικά από 189 επιμέρους υποδράσεις. Από αυτές, 44 υποδράσεις βρίσκονται σε υλοποίηση, 7 ακυρώθηκαν, 1 χρειάζεται θεσμική παρέμβαση και 31 ολοκληρώθηκαν. Εκτός χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης βρίσκονται 26 υποδράσεις (απεικονίζονται κόκκινο χρώμα στην αναφορά) και για 3 δράσεις έχουμε αλλαγή (μετάθεση) χρονοδιαγράμματος υλοποίησης (απεικονίζονται με πορτοκαλί χρώμα στην αναφορά). Με πράσινο χρώμα στην αναφορά απεικονίζονται οι ολοκληρωμένες δράσεις. Κατανομή κατάστασης υποδράσεων ΤΠΕ προτεραιότητας ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 68

4 Από την κατάσταση υλοποίησης των δράσεων προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Υπάρχουν δράσεις των οποίων η υλοποίηση έχει και έχουν τις πρώτες εισαγωγικές υποδράσεις ολοκληρωμένες. Αυτές είναι οι: 01. Ηλεκτρονικές Προμήθειες, 03. Συνταγογράφηση, 06. Κάρτα πολίτη, 07. Online παρακολούθηση του προϋπολογισμού, 15. Ψηφιακό σχολείο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο, 19. e-καλλικράτης, 25. Σύστημα διαχείρισης αποδείξεων. Παρόλα αυτά, στα επόμενα βήματα και στις κύριες παραγωγικές υποδράσεις τους, σχεδόν στο σύνολο όλων των παραπάνω υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σημαντική πρόοδος έχει γίνει στο 04. Ενιαία αρχή πληρωμών όπου ήδη το 70% όσων μισθοδοτούνται από το δημόσιο ( στελέχη) έχουν ενσωματωθεί. Πρέπει να δοθεί σημασία στην ανάλυση του τρόπου υλοποίησης της δράσης λόγω του καλού αποτελέσματος που έχει επιτευχθεί σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στις δράσεις 01. Ηλεκτρονικές Προμήθειες, 05. Παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων, 13. Δίκτυο δημόσιας διοίκησης Σύζευξις ΙΙ, 31. Μητρώο δημοσίων υπαλλήλων (απογραφή). Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την επιτάχυνση υλοποίησης των δράσεων αυτών. Υπάρχουν αρκετές δράσεις που δεν έχουν ή που βρίσκονται σε υλοποίηση για τις οποίες χρειάζεται η παροχή περισσότερων στοιχείων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση στα πλαίσια των χρονοδιαγραμμάτων. β. Έργα ΕΣΠΑ Τα στοιχεία των έργων του ΕΣΠΑ στο β μέρος της αναφοράς προέρχονται από τις Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ψηφιακή Σύγκλιση και Διοικητική Μεταρρύθμιση του ΕΣΠΑ καθώς και τους επιχειρησιακούς βραχίονες υλοποίησης (ΚτΠ ΑΕ). Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η κατανομή των έργων ανά Φορέα Λειτουργίας σε επίπεδο Υπουργείου. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 12,676, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 56,723, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 17,473, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 67,782, ,226, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 33,773, ,689, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & 2,200, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & 148,981, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 3,933, ,505, ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 68

5 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 85,420, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 117,416, ΥΓΕΙΑΣ & 65,925, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 30,096, ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 278,735, ΣΥΝΟΛΟ 1,138,559, Αναλυτικά τα έργα απεικονίζονται στο κύριο σώμα της αναφοράς. γ. Έργα Γ ΚΠΣ Τα στοιχεία για τα έργα Γ ΚΠΣ προέρχονται από τις Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ψηφιακή Σύγκλιση και Διοικητική Μεταρρύθμιση του ΕΣΠΑ καθώς και τους επιχειρησιακούς βραχίονες υλοποίησης έργων ΤΠΕ (ΚτΠ ΑΕ). Στην αναφορά καθώς και στα αθροιστικά μεγέθη καταγράφονται έργα με προϋπολογισμό άνω του 1 εκ. ευρώ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 1,262, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 19,001, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 26,863, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 31,645, ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 68

6 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 2,111, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 324,198, ,748, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 16,463, ,499, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ 422,330, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 87,437, ,252, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 25,956, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 37,109, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 67,613, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 131,497, ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 12,727, ΣΥΝΟΛΟ 2,564,719, Προϋπολογισμός έργων ΤΠΕ από το Γ ΚΠΣ, ανά υπουργείο Η υλοποίηση της ψηφιακής ατζέντας της Κυβέρνησης προβλέπει την πλήρη παραγωγική λειτουργία όλων των έργων που έχουν παραληφθεί από το Γ ΚΠΣ. Για τον λόγο αυτό, έχει προγραμματιστεί στα πλαίσια της Συνόδου των Διευθυντών Πληροφορικής της Δημόσιας Διοίκησης η διερεύνηση του βαθμού παραγωγικής λειτουργίας των έργων που έχουν παραληφθεί από το Γ ΚΠΣ και η μεθοδολογική αποτύπωσή του με το δείκτη παραγωγικής λειτουργίας, ο οποίος αποτυπώνεται και στην παρούσα αναφορά ΤΠΕ. Επιπλέον, στα πλαίσια του σχεδιασμού της Κυβέρνησης, είναι η παραγωγική αξιοποίηση όλων των στελεχών και ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 6 ΑΠΟ 68

7 επιστημόνων ΤΠΕ στην κατεύθυνση της βελτίωσης της παραγωγικότητας των έργων αυτών. Είναι κοινή διαπίστωση ότι σήμερα διαθέτουμε αρκετούς πόρους σχετικά με πληροφοριακά συστήματα, διαδικασίες, υλικό και ανθρώπινο δυναμικό, οι οποίοι με τον σωστό συντονισμό μπορούν να παρέχουν καλές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. δ. Τακτικός προϋπολογισμός Στην ενότητα τακτικός προϋπολογισμός καταγράφονται οι δαπάνες ΤΠΕ που πληρώνονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό των υπηρεσιών. Τη στιγμή δημιουργίας της αναφοράς δεν υπήρχαν διαθέσιμα ακόμα τα στοιχεία δαπανών. Σε επόμενες αναφορές θα υπάρχει ανάλυση και ανά Υπουργείο. Η καταγραφή στον πίνακα αφορά τις δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης και όχι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης. Στη δεύτερη περίπτωση, οι δαπάνες περιλαμβάνονται στους ΚΑΕ χρηματοδότησης των φορέων και υπηρεσιών και θα καταγραφούν απολογιστικά. Τα στοιχεία προέρχονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κατηγορία Εξόδου Έτος 2011 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών ΚΑΕ Προϋπολογισμός Διαμόρφωση Πληρωμές Ιανουάριος ,566, ,566, Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού ,845, ,845, Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) ,026, ,026, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού ,709, ,709, Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας ,025, ,025, Σύνολο 111,173, ,173, ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 7 ΑΠΟ 68

8 Μέρος Α Δράσεις πρώτης προτεραιότητας ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 8 ΑΠΟ 68

9 ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ ΤΠΕ ΟΡΟΣΗΜΟ Υπεύθυνο Υπουργείο 01. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 01. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 01. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 01. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 01. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 01. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 01. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 01. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 01. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 01. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 01. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Υλοποίηση της Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων Ολοκλήρωση διαδικασιών για τη σύµβαση του Ενιαίου Συστήµατος Ηλεκτρονικών Προµηθειών (ΕΣΗΠ) από το ελεγκτικό συνέδριο Υπογραφή σύµβασης για το Ενιαίο Σύστηµα Ηλεκτρονικών Προµηθειών Ηµερίδα Ενηµέρωσης για την ενθάρρυνση των υπηρεσιών του δηµοσίου στη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικών πλειστηριασµών Νοµοθετική ρύθµιση για τη λειτουργία του agoranet.gr (Αφορά την καταγραφή συµβάσεων δηµοσίου και φορέων του δηµοσίου µε ανεκτέλεστο υπόλοιπο) Ψήφιση Νόµου για την Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων Σχεδιασµός και υλοποίηση του agoranet.gov.gr Λειτουργία υποσυστήµατος Ηλεκτρονικών Πλειστηριασµών του ΕΣΗΠ Παραγωγική λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων Ολοκλήρωση Υλοποίησης του ΕΣΗΠ Πιλοτική Λειτουργία του ΕΣΗΠ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ καταγραφή πετρελαιοειδών προϊόντων ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αλλαγή τρόπου κοστολόγησης καυσίµων σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού Προτυποποίηση περιεχοµένου φύλλων ελέγχου σύµφωνα µε νοµοθεσία / νοµολογία ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Φορολόγηση στην Πηγή ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Επαναφορά Φ.560/288/ ΔΥΟ (σύνδεση εξαγόµενου πετρελαίου µε αποδείξεις εισαγωγής συναλλάγµατος) Υπεύθυνη Υπηρεσία - Φορέας ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Πολιτικός Υπεύθυνος ΓΓ Κοµνηνός Κοµνηνός Κοµνηνός Κοµνηνός ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ηλίας Πεντάζος ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Κοµνηνός Κοµνηνός Κοµνηνός Κοµνηνός Κοµνηνός Κοµνηνός Δηµήτρης Γεωργακόπουλος Κοµνηνός Δηµήτρης Γεωργακόπουλος Δηµήτρης Γεωργακόπουλος Δηµήτρης Γεωργακόπουλος Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ ΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚ ΟΤΗΤΑΣ / Κοµνηνός Αντώνης Μαρκόπουλος Αντώνης Μαρκόπουλος Φορέας Υλοποίησης ΓΧΚ ΓΓΕ Νοµοθεσία / Κανονιστική Πράξη Υπουργική απόφαση Χρονοδιάγρ αµµα από Χρονοδιάγρ αµµα έως Κατάσταση Υλοποίησης Περιγραφή Κατάστασης Την Παρασκευή 12/11/ /1/2010 Ολοκληρώθηκ συνοµολογήθηκε µεταξύ των Ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε το action plan για την ίδρυση της Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων. Με την από και µε αρ. 232/2010 πράξη του Ζ Κλιµακίου του 10/13/2010 Ολοκληρώθηκ Ελεγκτικού Συνεδρίου εγκρίθηκε το προς ε υπογραφή σχέδιο σύµβασης για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη του ΕΣΗΔΠ µε την ανάδοχο εταιρεία. 10/29/2010 Σε Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Ψηφιακή καθυστέρηση Σύγκλιση. 10/29/2010 Ολοκληρώθηκ ε 10/30/2010 Σε υλοποίηση 3/31/2011 Σε υλοποίηση 12/31/2010 Σε υλοποίηση 2/1/2011 3/1/ /29/2011 3/1/2012 9/30/2010 Ολοκληρώθηκ ε Στις η ΓΓΕ διοργανώσε Ηµερίδα µε θέµα "Το Νέο Περιβάλλον στις Δηµόσιες Συµβάσεις" όπου έγινε παρουσίαση της πλατφόρµας του ΕΣΗΔΠ, καθώς και της πλατφόρµας δύο (2) εκ των ελληνικών εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού πλειστηριασµού. Βρίσκεται σε επεξεργασία σχέδιο νοµοθετικής ρύθµισης περί µητρώου δαπανών δηµοσίων συµβάσεων από το νοµικό γραφείο του Πρωθυπουργού. Ηµεροµηνία Επικαιροπο ίησης Επικαιροποίη ση µε Βάση 11/17/2010 ICTΦ /16/2010 ICTΦ /01/2011 6:02:16 µµ/6:24:13 µµ 26/01/2011 6:24:56 µµ Ολοκλήρωση εργασιών της οικείας νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής που έχει συσταθεί µε σκοπό την επεξεργασία σχεδίου νόµου για την ίδρυση της 26/01/2011 Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων. 6:25:59 µµ Το εν λόγω σχέδιο αποστάλθηκε για σχόλια στην Επιτροπή στις Εκκρεµεί η ολοκλήρωση της νοµοθετικής ρύθµισης για τη λειτουργία του agoranet.gr και βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ο σχεδιασµός και η υλοποίηση 26/01/2011 της πλατφόρµας agoranet.gr µε τη 6:27:12µµ σύσταση οµάδας εργασίας υπό την επίβλεψη της οµάδας ΤΠΕ του γραφείου του Πρωθυπουργού. Εκκρεµεί η υπογραφή σύµβασης µε την ανάδοχο εταιρεία για τον σχεδιασµό, ανάπτυξη και λειτουργεία του ΕΣΗΔΠ, βλ δράση. απαιτείται ολοκλήρωση της δράσης Εκκρεµεί η υπογραφή σύµβασης για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Προµηθειών (01.03). Εκκρεµεί η υπογραφή σύµβασης για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Προµηθειών (01.03), καθώς και η ολοκλήρωση Υλοποίησης του ΕΣΗΔΠ (01.08). ICTΦ1-120/122 ICTΦ /16/2010 ICTΦ /01/2011 6:28:51 µµ 26/01/2011 6:29:21µµ 26/01/2011 6:29:47 µµ 26/01/2011 6:30:06 µµ 9/23/2010 ICTΦ1-125 ICTΦ1-126 ICTΦ1-127 ICTΦ1-128 ICTΦ1-129 ICTΦ /25/2010 Ακυρώθηκε Ίδια δράση µε τη δράση /17/2010 ICTΦ1-44 Σχεδιάζονται τα νέα φύλλα ελέγχου, ώστε Εγκύκλιος ΓΓΤΦΘ 10/25/2010 Σε υλοποίηση να ενταχθούν στο πληροφοριακό 11/17/2010 ICTΦ1-33 ΓΓΦΤΘ σύστηµα Elenxis. Ως στόχος έχει αναθεωρηθεί, διότι ΓΓΤΦΘ νόµος 10/31/2010 Ακυρώθηκε 11/17/2010 ICTΦ1-34 διαπιστώθηκε ότι είναι ανεφάρµοστος. ΓΓΤΦΘ Υπουργική απόφαση 10/31/2010 Ακυρώθηκε Σχεδιάζεται η έκδοση νέας εγκυκλίου, που θα παρέχει οδηγίες για τον εκ των υστέρων λογιστικό έλεγχο των εξαγωγικών επιχειρήσεων. 1/25/2011 ICTΦ1-96 Παρατηρήσεις 18/11/2010- Νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για πρόχειρο σχέδιο νόµο. 01/02/2011- Κατάθεση του σχεδίου νόµου to the European Commission 01/04/ Κατάθεση νόµου στη Βουλή Έγινε αλλαγή χρονοδιαγράµµατος από 31/12/2010 σε 31/3/2011. Χρειάζεται θεσµική παρέµβαση Ψήφιση νόµου για τη σύσταση της Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων µέχρι τέλη Μαρτίου Με βάση το χρονοδιάγραµµα του action plan για την σύσταση της Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων έχει προβλεφθεί ότι η εν λόγω αρχή θα πρέπει να είναι έτοιµη να το έργο της 1/1/2012. Η επαναφορά της ΔΥΟ Φ.560/288/ δεν είναι σκόπιµη, διότι αφορά διαδικασίες που εκ των πραγµάτων έχουν ξεπεραστεί. Θα πρέπει η δράση να διαγραφεί. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 9 ΑΠΟ 68

10 ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΗ ΤΠΕ ΟΡΟΣΗΜΟ Υπεύθυνο Υπουργείο Μητρώο Πρατηρίων που έχουν εγκατεστηµένα συστήµατα εισροών εκροών Προδιαγραφές συστηµάτων εισροών - εκροών Ηλεκτρονική διασταύρωση-συσχέτιση των εγγράφων διασάφησης εισαγωγής και δελτίου παραγωγής που υποβάλλουν τα διυλιστήρια Ηλεκτρονική διασταύρωση-συσχέτιση των στοιχείων που διαθέτουν οι "φορολογικές αποθήκες υπό τελωνειακή έννοια" και οι "λογιστικές φορολογικές αποθήκες" που τηρούν οι εφοριακοί για τον έλεγχο της διακίνησης των π.π. Υπεύθυνη Υπηρεσία - Φορέας Πολιτικός Υπεύθυνος ΓΓ Κοµνηνός Κοµνηνός Δηµήτρης Γεωργακόπουλος Δηµήτρης Γεωργακόπουλος Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ Φορέας Υλοποίησης ΓΓΕ ΓΓΕ ΓΓΤΦΘ/ΓΓΠΣ ΓΓΤΦΘ/ΓΓΠΣ Νοµοθεσία / Κανονιστική Πράξη Χρονοδιάγρ αµµα από Χρονοδιάγρ αµµα έως Κατάσταση Υλοποίησης Περιγραφή Κατάστασης 12/15/2010 Ολοκληρώθηκ Ολοκληρώθηκε το Μητρώο Πρατηρίων που έχουν εγκατεστηµένα συστήµατα ε εισροών εκροών. Υπογράφηκε η ΚΥΑ σχετικά µε τις 12/15/2010 Ολοκληρώθηκ προδιαγραφές συστηµάτων εισροών - ε εκροών από τους συναρµόδιους Υπουργούς 12/31/2010 Σε υλοποίηση 12/31/2010 Σε υλοποίηση Ηµεροµηνία Επικαιροπο ίησης 25/01/2011 6:52:26 µµ 25/01/ µµ Αναµένεται απάντηση από το ΥΠΕΚΑ, αναφορικά µε τις λειτουργικές απώλειες. Πραγµατοποιήθηκε, στις 17/1/2011 προκαταρκτική συνάντηση µε τις εταιρείες πετρελαιοειδών. 25/01/2011 Προγραµµατίστηκε για την εβδοµάδα 4:53:35 µµ 31/1-4/2 διερευνητική επίσκεψη κλιµακίου στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ, για την καταγραφή της διαδικασίας παραγωγής και διακίνησης Εχει ήδη αποσταλεί εγκύκλιος προς τις αρµόδιες υπηρεσίες να διερευνήσουν τη 25/01/2011 δυνατότητα τήρησης των βιβλίων µε 4:54: 35 µµ ενιαίο τρόπο και πρόκειται να συσταθεί οµάδα εργασίας Επικαιροποίη ση µε Βάση ICTΦ1-108 ICTΦ1-109 ICTΦ1-97 ICTΦ1-98 Παρατηρήσεις Το θέµα βρίσκεται σε επανεξέταση εν όψει της µελέτης για την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) που θα πραγµατοποιηθεί από Οµάδα Εργασίας που συστήνεται για το σκοπό αυτό. Έχει προγραµµατιστεί συνάντηση των εµπλεκοµένων Υπηρεσιών στις 28/1/ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Καταχώρηση στον ΗΦΑΙΣΤΟ του ΑΦΜ του τελικού καταναλωτή και στοιχείων µέσου µεταφοράς Σύνδεση ΗΦΑΙΣΤΟΣ µε πληροφοριακό σύστηµα TAXISNET/ICISNET Σύνδεση ΗΦΑΙΣΤΟΣ µε πληροφοριακό σύστηµα ΔΕΠΑ ΓΓΤΦΘ Δηµήτρης Γεωργακόπουλος Διοµήδης Σπινέλλης Διοµήδης Σπινέλλης ΓΓΠΣ ΓΓΠΣ ΓΓΠΣ υπουργική απόφαση υπουργική απόφαση υπουργική απόφαση 12/31/2010 Σε υλοποίηση Η δράση από πλευράς ΓΓΠΣ έχει ολοκληρωθεί. Πλήρης ολοκλήρωση της διασταύρωσης των οφειλών µελών ΔΙΠΕΘΕ µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τους στις ΔΟΥ. Έχει υλοποιηθεί διαδικασία αποστολής στις ΔΟΥ των επιστροφών από Ήφαιστο 12/31/2010 Ολοκληρώθηκ και συµψηφισµού µε χρέη µέχρι να ε γίνουν φορολογικά ενήµεροι. Σε ηµερήσια βάση λαµβάνονται όλες οι ΔΕΦΚ από το ΟΠΣ ICIS µε αυτόµατο τρόπο και διασταυρώνονται µε τις αντίστοιχες δηλώσεις των µελών ΔΙΠΕΘΕ στον Ήφαιστο. Δεν θα πραγµατοποιηθεί στο υπάρχον 12/31/2010 Ακυρώθηκε σύστηµα. Έγινε η διασταύρωση και έχουν αποσταλεί στην ΔΕΗ για επιβεβαίωση. Δεν έχουµε απάντηση ακόµη. 27/01/2011 8:46:40 µµ ICTΦ /16/2010 ICTΦ1-9 11/16/2010 ICTΦ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Σύνδεση ΗΦΑΙΣΤΟΣ µε πληροφοριακό σύστηµα ΔΕΗ Σύνδεση µε πληροφοριακό σύστηµα ICIS/ΔΟΥ/ΤΕΛΩΝΕΙΑ/ΣΔΟΕ Συνδεση ΗΦΑΙΣΤΟΣ µε Γ.Δ/νση Φορολ. Ελέγχων και Δ33(παρακολούθηση αποτελεσµάτων ελέγχων) θεσπιση διατάξεων για την ενίσχυση του ανταγωνισµού και της διαφάνειας στην εµπορία καυσίµων Σύνδεση ταµειακής µηχανής µε αντλίες πώλησης στο χώρο πετρελαίευσης ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αντιµετώπιση Λαθρεµπορίου ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ πιλοτική παρακολούθηση όλων των σταδίων διακίνησης του πετρελαίου θέρµανσης και του πετρελαίου ναυτιλίας Εγκατάσταση GPS στα εφοδιαστικά µέσα πλοίων ΓΓΠΣ/ΓΓΦΤΘ Διοµήδης Σπινέλλης Διοµήδης Σπινέλλης Διοµήδης Σπινέλλης Κοµνηνός Δηµήτρης Γεωργακόπουλος Διοµήδης Σπινέλλης Δηµήτρης Γεωργακοπουλος / Ιωάννης Καπελέρης Δηµήτρης Γεωργακόπουλος ΓΓΠΣ ΓΓΠΣ ΓΓΠΣ υπουργική απόφαση υπουργική απόφαση υπουργική απόφαση 12/31/2010 Ολοκληρώθηκ ε 12/31/2010 Ακυρώθηκε 12/31/2010 Ακυρώθηκε ΓΓΕ νόµος 3/31/2011 Σε υλοποίηση ΓΓΤΦΘ υπουργική απόφαση ΓΓΤΦΘ/ΣΔΟΕ ΓΓΠΣ 2/10/2011 5/31/2011 ΓΓΤΦΘ Νόµος και υπουργική απόφαση Ακόµη, τα µέλη ΔΙΠΕΘΕ που χρησιµοποίησαν του κωδικούς αυτούς, έχουν συγκεντρωθεί και αποσταλεί (µαζί µε τις ποσότητες που διακίνησαν την προηγούµενη περίοδο) στην Δ33 για τα δέοντα. Δεν θα υλοποιηθεί στο υπάρχον σύστηµα. Δεν θα υλοποιηθεί στο υπάρχον σύστηµα. α) Συµβάσεις µεταξύ εταιρειών εµπορίας και πρατηριούχων. Επεξεργασία σχεδίου κειµένου και διερευνητικές επαφές µε αρµόδιους φορείς. β) Γνωστοποίηση τιµών εταιρειών διύλισης. Θα συζητηθεί κατά τη συνάντηση των εµπλεκοµένων Υπηρεσιών που έχει προγραµµατιστεί για τις 28/1/2011 Ζητήθηκε προσφορά από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου που ήδη εκπονεί παρόµοιο πρόγραµµα. Μέχρι τις 25/1 δεν υπηρξε ανταπόκριση στο έγγραφο του Υφυπουργού Οικονοµικών. Έγιναν δύο έγγραφες υποµνήσεις. 26/01/2011 1:38:07 µµ ICTΦ /16/2010 ICTΦ /16/2010 ICTΦ /01/2011 6:51:53µµ 25/01/2011 4:55:28 µµ ICTΦ1-107 ICTΦ /01/ :44:59µµ ICTΦ /01/2011 4:56:57 µµ ICTΦ1-100 Νέα χρονοδιαγράµµατα α) 31/3/2011 β)28/2/2011 Θα συσταθεί οµάδα εργασίας από τη ΓΓΠΣ και τη ΓΓΦΤΘ σε συνεργασία µε ΣΔΟΕ για την καταγραφή των προδιαγραφών του ΠΣ και των στοιχείων που πρέπει να υποβάλουν τα διυλιστήρια και οι εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών Το Πανεπιστήµιο ΑΙγαίου έστειλε την προσφορά του στο Υπουργείο στις 27/1/2011 (ΜΙΧΗ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 10 ΑΠΟ 68

11 ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ ΤΠΕ ΟΡΟΣΗΜΟ Υπεύθυνο Υπουργείο Υπεύθυνη Υπηρεσία - Φορέας Πολιτικός Υπεύθυνος ΓΓ Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ Φορέας Υλοποίησης Νοµοθεσία / Κανονιστική Πράξη Χρονοδιάγρ αµµα από Χρονοδιάγρ αµµα έως Κατάσταση Υλοποίησης Περιγραφή Κατάστασης Ηµεροµηνία Επικαιροπο ίησης Επικαιροποίη ση µε Βάση Παρατηρήσεις ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Εγκατάσταση GPS στα βυτιοφόρα ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Κατάργηση τελωνειακών κλιµακίων σε φορολογικές αποθήκες και επαναφορά συστήµατος υποχρεωτικής καταβολής εγγύησης Εγκατάσταση συστήµατος εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων Εγκατάσταση συστήµατος εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Σύστηµα ιχνηθετησης ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Διερεύνηση συµπληρωµατικότητας συστηµάτων ελέγχου διαρροής καυσίµων και εκροών ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μητρώο Πρατηρίων Υγρών Καυσίµων ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ επιβάρυνση π.π. µε φόρους, τέλη, κοκ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ τιµολόγηση των ππ µετα την επιβολή των φόρων Αναβάθµιση παρατηρητηρίου τιµών καυσίµων (ζωντανή τιµοληψία) Εγκατάσταση φωτεινών ηλεκτρονικών πινάκων σε αυτοκινητόδροµους, δήµους κοκ Σύνδεση συστήµατος εκροών µε παρατηρητήριο τιµών ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Τροποποίηση αρ. 31 παρ. 7 Ν. 3784/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΣΗ 03. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΣΗ 03. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΣΗ 03. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΣΗ Παραγωγική Λειτουργία συστήµατος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφισης στον ΟΑΕΕ Νόµος για την ηλεκτρονική συνταγογράφιση Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Φάση Β - Επέκταση στο σύνολο των ασφαλιστικών φορέων - της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Παραγωγική Λειτουργίας Φάσης Β - Επέκταση στο σύνολο των ασφαλιστικών φορέων - Ηλεκτρονικής Συνταγογράφισης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Χάρης Τσιόκας/Δηµήτρης Γεωργακόπουλος Δηµήτρης Γεωργακόπουλος Κοµνηνός Κοµνηνός Δηµήτρης Γεωργακόπουλος Χάρης Τσιόκας Κοµνηνός Δηµήτρης Γεωργακόπουλος Κοµνηνός Κοµνηνός Κοµνηνός Κοµνηνός Κοµνηνός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ ΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚ ΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΓΤΦΘ ΓΓΤΦΘ ΓΓΕ ΓΓΤΦΘ ΓΓΕ ΓΓΤΦΘ ΓΓΕ ΓΓΕ ΓΓΕ ΓΓΕ ΓΓΕ υπουργική απόφαση νόµος και υπουργική απόφαση υπουργική απόφαση νόµος Σε υλοποίηση Διερευνώνται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες οι νοµικές και τεχνικές πλευρές του θέµατος. Δεν ισχύει ως στόχος, διότι διαπιστώθηκε ότι είναι ανεφάρµοστος. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτα η δράση προκειµένου να η εγκατάσταση στα πρατήρια υγρών καυσίµων. Πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε τις εταιρείες που θα εγκαταστήσουν το σύστηµα αυτό από την οποία προέκυψε ότι θα απαιτηθούν 18 µήνες για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση συστήµατος εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων σε όλα τα πρατήρια της χώρας. 25/01/2011 4:57:58 µµ προς διερεύνηση-βλ /13/2010 Υποβλήθηκε από το ΓΧΚ έκθεση Χηµικού που παρακολούθησε δύο παρουσιάσεις συστηµάτων ιχνηθέτησης 25/01/2011 από ισάριθµες εταιρείες. Υποβάλλεται 4:59:18 µµ εντός των ηµερών και Ενηµερωτικό Σηµείωµα. Δηµιουργήθηκε στη ΓΓΕ Βάση Δεδοµένων µε τα πρατήρια όλης της Ολοκληρώθηκ χώρας. Τα στοιχεία προέκυψαν από τις ε νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις οι οποίες είναι και οι αδειοδοτούσες αρχές. Ολοκληρώθηκ Το µέρος που αφορά την ΓΓΕ έχει ε ολοκληρωθεί. Αφορά δράση που θα να υλοποιείται µετά την ολοκλήρωση της δράσης ICTΦ /17/2010 ICTΦ1-41 Δεν θα υλοποιηθεί 11/17/2010 ICTΦ1-45 ICTΦ /13/2010 Συνάντηση /17/2010 ICTΦ /17/2010 ICTΦ /17/2010 ICTΦ1-49 Προγραµµατίζονται επαφές µε το Υπ. Μεταφορών, Υποδοµών και Δικτύων. 11/17/2010 ICTΦ1-54 Ίδια δράση µε τη δράση /17/2010 ICTΦ1-50 Σύµφωνα µε το τελικό σχέδιο της ΚΥΑ διερευνάται η ανάγκη ή όχι της τροποποίησης του νόµου. Ολοκληρώθηκε η πιλοτική εφαρµογή του έργου της Ηλεκτρονικής ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ ΗΔΙΚΑ ΑΕ 10/18/2010 Ολοκληρώθηκ Συνταγογράφησης στον ΟΑΕΕ. Επόµενο ε ορόσηµο 1/1/2011 µε την διαδοχική εισαγωγή και άλλων Ασφαλιστικών Ταµείων ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ 10/29/2010 Ολοκληρώθηκ Το νοµοσχέδιο για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση δηµοσιεύτηκε στις ε 3/11/ /31/2010 Σε υλοποίηση 6/1/2011 Εχει η καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων για την καθολική εγκατάσταση του έργου Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στο σύνολο της χώρας (όλοι οι ιατροί, όλοι οι ασφαλισµένοι, όλα τα φαρµακεία). 1/2/2011 η ολοκλήρωση του τεύχους των λειτουργικών απαιτήσεων. 11/17/2010 ICTΦ /29/2010 ICTΦ /29/2010 ICTΦ /29/2010 ICTΦ1-66 9/27/2010 Συνάντηση στην πραγµατικότητα επισπευδον είναι το Υπουργείο Υποδοµών, κλπ και όχι το Οικονοµικών το οποίο εµπλέκεται µόνο στον έλεγχο (ΜΙΧΗ) Με δεδοµένο το υψηλό κόστος για την εφαρµογή κάποιου από τα προτεινόµενα συστήµατα, θα πρέπει να ληφθεί σχετική πολιτική απόφαση. Η δράση εξαρτάται από την επιλογή του για υλοποίηση είτε της δράσης είτε της Μετά την υπογραφή της ΚΥΑ (15/12), θα διευκρινιστεί. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 11 ΑΠΟ 68

12 ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ ΤΠΕ ΟΡΟΣΗΜΟ Υπεύθυνο Υπουργείο 03. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΣΗ 03. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΣΗ 03. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΣΗ 03. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΣΗ 03. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΣΗ 03. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΣΗ Βελτιστοποίηση της διαλειτουργικότητας και αποτελεσµατικότητας του υφιστάµενου ΕΡΓΑΣΙΑΣ συστήµατος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφηση ΚΑΙ και επέκτασης αυτού µε την αποδοχή δωρεάς ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ύψους 1.5 εκ ευρώ. Επέκταση του υφιστάµενου συστήµατος ηλεκτρονικής συνταγογράφισης στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Επέκταση του υφιστάµενου συστήµατος ηλεκτρονικής συνταγογράφισης στον ΟΠΑΔ Επέκταση του υφιστάµενου συστήµατος ηλεκτρονικής συνταγογράφισης στο ΟΓΑ και το ΝΑΤ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επέκταση του πιλοτικού προγράµµατος ΕΡΓΑΣΙΑΣ ηλεκτρονικής καταχώρησης των ΚΑΙ παραπεµπτικών των ιατρικών πράξεων στον ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΠΑΔ στι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Επέκταση του πιλοτικού προγράµµατος ΕΡΓΑΣΙΑΣ ηλεκτρονικής καταχώρησης των ΚΑΙ παραπεµπτικών των ιατρικών πράξεων στον ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΓΑ και ΝΑΤ Υπεύθυνη Υπηρεσία - Φορέας ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Πολιτικός Υπεύθυνος ΓΓ Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ Φορέας Υλοποίησης Νοµοθεσία / Κανονιστική Πράξη Χρονοδιάγρ αµµα από Χρονοδιάγρ αµµα έως Κατάσταση Υλοποίησης Περιγραφή Κατάστασης Ηµεροµηνία Επικαιροπο ίησης ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ 3/30/2011 ΡΒ ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ 1/30/2011 ΡΒ ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ 3/30/2011 ΡΒ ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ 4/30/2011 ΡΒ ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ 1/30/2011 ΡΒ ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ 4/30/2011 ΡΒ Επικαιροποίη ση µε Βάση Παρατηρήσεις ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έναρξη µισθοδοσίας Δεκεµβρίου 2010 από Ενιαία Αρχή Πληρωµής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διοµήδης Σπινέλλης 12/1/2010 Ολοκληρώθηκ ε Έγινε η πρώτη πληρωµή τον Δεκέµβριο µε άτοµα. Ακολούθησαν τα Δεδουλευµένα Νοεµβρίου µε άλλα άτοµα. Από τότε έχουµε καταβάλλει Δώρο Χριστουγέννων, Ιανουάριο ( ) και είµαστε στην διαδικασία του Φεβρουαρίου. Ο στόχος για αυτόν τον µήνα είναι γύρω στα άτοµα. 22/01/2011 9:33:44 πµ ICTΦ1-67 Πρόκειται για σηµαντικότατο ορόσηµο στην διαδικασία ενεργοποίησης της ΕΑΠ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Μείωση αριθµού εκκαθαριστών µισθοδοσίας για υπηρεσίες που έχουν πολλούς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διοµήδης Σπινέλλης Υπουργεία 3/31/2011 Σε υλοποίηση Το Δικαιοσύνης πρέπει να συγκεντρώσει την πληρωµή των Δικαστικών. Έχει και υπολογίζει ολοκλήρωση µέχρι τέλος έτους. Χρειάζεται επίσπευση. Μιλάµε για Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία, Πταισµατοδικεία, Εισαγγελίες, Εφετεία. Το Εσωτερικών έχει εξεζητηµένα ζητήµατα λόγω Καλλικράτη. Εδώ πρέπει να προχωρήσουν οι συγχωνεύσεις π.χ. 22/01/2011 των Σχολικών επιτροπών αλλά και 9:40:10 πµ άλλων φορέων το συντοµότερο. Στο Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχουν φορείς (ΚΕΠΠΥΕΛ, Κρατικά Κτήµατα) που καλό θα ήταν να συγχωνευτούν στον κεντρικό εκκαθαριστή µισθοδοσίας. Το Υγείας έχει συγχωνεύσει τα Νοσοκοµεία, πρέπει να γίνει αντίστοιχη δουλειά για ΚΕΠΕΠ και ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ICTΦ1-68 Ίσως χρειάζεται κεντρική πίεση προς τα Υπουργεία για τις συγχωνεύσεις ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 04. ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 04. ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 05. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 05. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 05. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Ταυτοποίηση εγγραφών Ενιαίας Αρχής Πληρωµής µε µητρώο Δηµοσίων Υπαλλήλων Ενσωµάτωση στην Ενιαία Αρχή Πληρωµής του 70% των απογραφόµενων Ενσωµάτωση στην Ενιαία Αρχή Πληρωµής του 100% των απογραφόµενων Προγραµµατικές Συµφωνίες ΥΠΥΚΑ µε ΚτΠ ΑΕ Καταγραφή υφιστάµενης κατάστασης Παραγωγική λειτουργία εφαρµογής συλλογής δεδοµένων από πληροφοριακά συστήµατα νοσοκοµείων ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διοµήδης Σπινέλλης / Ευσταθία Μπεργελέ Διοµήδης Σπινέλλης Διοµήδης Σπινέλλης ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣ ΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Σ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣ ΗΣ 3/31/ /22/2010 Ολοκληρώθηκ Έχουµε στοιχεία για αµειβοµένους ή το 70% των ε απογεγραµµένων. 3/31/2011 Νίκος Πολύζος ΚτΠ ΑΕ 9/24/2010 Σε υλοποίηση Έχει υπογραφεί η κεντρική προγραµµατική συµφωνία ΥΠΥΚΑ και ΚτΠ Έχει γίνει η καταγραφή της υπάρχουσας Νίκος Πολύζος ΚτΠ ΑΕ 9/27/2010 Ολοκληρώθηκ κατάστασης στα νοσοκοµεία και παρακολουθείται από 5µελή κεντρική ε Επιτροπή στο ΥΠΥΚΑ που συµµετέχουν στελέχη ΥΠΥΚΑ, ΚτΠ και ΗΔΙΚΑ Νίκος Πολύζος ΚτΠ ΑΕ 10/15/2010 Σε υλοποίηση Βρίσκεται σε εξέλιξη µε τα υπάρχοντα συστήµατα (προσπάθεια ολοκλήρωσης ERPs 40 µεγάλων νοσοκοµείων 31/12/10 και υπολοίπων 60 31/3/11) 22/01/2011 9:42:35 πµ ICTΦ1-69 Ενηµέρωση 9/28/2010 από Γενικό Γραµµατέα Ενηµέρωση 9/28/2010 από Γενικό Γραµµατέα Ενηµέρωση 9/28/2010 από Γενικό Γραµµατέα Αλλαγή χρονοδιαγράµµατος για 15/12/2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 12 ΑΠΟ 68

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Χρονοπρογραμματισμός Δράσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αναλυτικής καταγραφής προόδου των µεταρρυθµίσεων. 17 Ιουνίου 2008

Πίνακας αναλυτικής καταγραφής προόδου των µεταρρυθµίσεων. 17 Ιουνίου 2008 Πίνακας αναλυτικής καταγραφής προόδου των µεταρρυθµίσεων του ΕΠΜ 2005-2008 17 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ / ΔΡ Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2 Η αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ................................................................................. 3 ΤΜΗΜΑ Β : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ...

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ... 1) A ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ.:I. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5, ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΔ) ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Αύγουστος 2006 Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Σηµαντική πρόοδος στην υλοποίησή του Εξακολουθεί να χρειάζεται δράση Το φθινόπωρο του 2005 η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα