ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2008 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΓΙΑ...5 ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ε.Π. ΜΕΧΡΙ 31/12/ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ...10 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ...12 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ...13 ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ...22 ΑΞΟΝΑΣ 3: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ...27 ΑΞΟΝΑΣ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ...33 ΑΞΟΝΑΣ 5 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...41 ΑΞΟΝΑΣ 6: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ Ε.Π.»ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...84 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ...92 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2

3 3.2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» 94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...98 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την C(2001) 38/ απόφασή της και ισχύει όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. C (2004) 5336/ , C (2005)5641/ , C (2006) 6421/ και C (2008) 3102/ αποφάσεις έγκρισης των αναθεωρήσεων. Αποτελεί το πιο σημαντικό εργαλείο υλοποίησης της στρατηγικής του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την απασχόληση. Ο προϋπολογισμός του αρχικά εγκεκριμένου Ε.Π ήταν Δημόσια Δαπάνη και συνολικό κόστος. Η δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ενισχύθηκε, με την αναθεώρηση του 2004, συνολικά κατά από την κατανομή των αποθεματικών επίδοσης και προγραμματισμού και ανήλθε σε , ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του αναθεωρημένου Προγράμματος σε Με την προσθήκη που προήλθαν από την ανακατανομή των πόρων του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης με την αναθεώρηση του 2005, η δημόσια δαπάνη ανήλθε σε , ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός σε Με την αναθεώρηση του 2006, η αλλαγή του ποσοστού συγχρηματοδότησης και η προσθήκη που προήλθαν από την ανακατανομή των πόρων του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, διαμόρφωσε την κατανομή των πόρων ανά Μέτρο όπως αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά στα χρηματοδοτικά στοιχεία της επιμέρους παρουσίασης των Μέτρων. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται πλέον σε και ο συνολικός προϋπολογισμός σε Η Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» για το έτος 2008, υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης, μέσω της γραπτής διαδικασίας, όπως προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας της και, στη συνέχεια θα αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κατά το έτος 2008 οι κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που σημειώθηκαν στην Ελλάδα δεν επέφεραν μεταβολή των γενικών όρων, που θεωρούνται σημαντικοί για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και δεν επηρέασαν την εκτέλεση του. Η εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας δεν διαφοροποιεί τις βασικές παραμέτρους εφαρμογής του Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση». Η ανάλυση δυνατοτήτων αδυναμιών / ευκαιριών απειλών (SWOT Analysis), στην οποία στηρίχθηκε ο αρχικός σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος, παραμένει επίκαιρη και ορθή. Αγορά εργασίας Κατά το έτος αναφοράς και σε σχέση με την αγορά εργασίας, η κατάσταση, όπως αποτυπώνεται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, έχει ως εξής: Ι Χαρακτηριστικά απασχόλησης(1) Το συνολικό ποσοστό απασχόλησης ανέρχεται στο 61,9%, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη συνεχή αυξητική τάση της απασχόλησης τα τελευταία χρόνια. Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών παρουσιάζει αυξητική τάση. Συγκεκριμένα, κατά το β τρίμηνο του έτους 2008 το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών ανέρχεται στο 49%, έναντι 47,9% του 2007 και 46,5% του Το ποσοστό απασχόλησης των νέων (15-24 ετών) παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα (24%) και οφείλεται κυρίως στην παραμονή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και σε ιδιαιτερότητες της Ελληνικής κοινωνίας, που έχουν σχέση με τη «διευρυμένη» ελληνική οικογένεια, η οποία κατά κανόνα συντηρεί τους νέους για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους. Το ποσοστό μερικής απασχόλησης, παραμένει χαμηλό και ανέρχεται στο 5,5% των απασχολουμένων. Από το υποσύνολο αυτό των εργαζομένων το 41,5% έκανε αυτή την επιλογή γιατί δεν μπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση ενώ το 10,8% γιατί επωμίζεται τη φροντίδα μικρών παιδιών ή ενηλίκων. 1 Πηγή: ΓΓ ΕΣΥΕ Έρευνα Εργατικού Δυναμικού β τρίμηνο ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 5

6 Παρότι το ποσοστό απασχόλησης έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, το οποίο, σύμφωνα με στοιχεία του 2008 ( 2 ) ανέρχεται σε 65,9%. Η υστέρηση αυτή οφείλεται στο προαναφερθέν πολύ χαμηλό ποσοστό απασχόλησης των γυναικών, σε σύγκριση με την ΕΕ των 27 (59,1%) ( 3 ) καθώς και στο μικρό ποσοστό της μερικής απασχόλησης. Επίσης, ένας εξίσου σημαντικός λόγος είναι η αδυναμία της Ελληνικής οικονομίας να μετατρέψει την οικονομική μεγέθυνση των τελευταίων ετών σε νέες θέσεις εργασίας και ως εκ τούτου σε αύξηση της απασχόλησης. Εξετάζοντας την εξέλιξη των απασχολουμένων ανά τομέα οικονομίας παρατηρούμε ότι, στον πρωτογενή και στον δευτερογενή τομέα έχουμε μικρή μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο (0,5% & 0,2 αντίστοιχα). Ο τριτογενής τομέας αντίθετα παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 0,7%. (Διάγραμμα 1). Διάγραμμα 1: Ποσοστιαία Κατανομή Απασχολούμενων κατά Τομέα Οικονομίας 4 Ποσοστιαία Κατανομή Απασχολούμενων κατά Τομέα Οικονομίας Πρωτογενής Τομέας 11,3% Δευτερογενής Τομέας 22,3% Τριτογενής Τομέας 66,4% 2 Πηγή: Employment in Europe 2008, Employment and Social Affairs, European Commission. 3 Πηγή: Eurostat, Structural Indicators ΓΓ ΕΣΥΕ Έρευνα Εργατικού Δυναμικού β τρίμηνο 2008 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 6

7 ΙΙ Χαρακτηριστικά ανεργίας(5) Κατά το β τρίμηνο του 2008 το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 7,2%, παρουσιάζοντας αισθητή μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007 (8,1%). Θα πρέπει να αναφερθεί ότι αν και το εν λόγω ποσοστό είναι το χαμηλότερο που έχει σημειωθεί στη χώρα μας από το 1998, έτος από το οποίο η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού διεξάγεται σε τριμηνιαία βάση, εντούτοις παραμένει υψηλότερο του αντίστοιχου μέσου όρου της ΕΕ των 27 (6,8%) ( 6 ). Το δε ποσοστό ανεργίας των γυναικών (10,9%), αν και έχει μειωθεί, εξακολουθεί να είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο των ανδρών (4,7%). Η μελέτη της διάρθρωσης της ανεργίας κατά ομάδες ηλικιών αναδεικνύει ότι υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στους νέους ηλικίας ετών, των οποίων το ποσοστό ανεργίας, αν και μειώνεται κατά 1,5 μονάδα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό ποσοστό, ανέρχεται σε 15,5%. Μάλιστα στις νέες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 20,7% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού τους (Πίνακας 1). Πίνακας 1: Ποσοστό Ανεργίας κατά φύλο & ηλικία 7 Ποσοστό Ανεργίας κατά Φύλο και Ηλικία Β Τρίμηνο 2007 Β Τρίμηνο 2008 Ηλικία Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο ,8 23, ,5 20,7 15, ,0 11,5 7,2 3,5 10,3 6, ,5 6,7 4,1 2,5 5,6 3, ,4 1,1 1,3 1,0 0,0 0,7 Σύνολο 5,0 12,6 8,1 4,7 10,9 7,2 Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται πάνω από το συνολικό ποσοστό, κυρίως στους αποφοίτους ανώτερης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο. Το χαμηλότερο ποσοστό παρατηρείται στους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στις κατηγορίες του πληθυσμού που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (Πίνακας 2). 5 Πηγή: ΓΓ ΕΣΥΕ Έρευνα Εργατικού Δυναμικού β τρίμηνο Πηγή: Eurostat, Structural Indicators ΓΓ ΕΣΥΕ Έρευνα Εργατικού Δυναμικού β τρίμηνο ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 7

8 Πίνακας 2: Ποσοστό Ανεργίας κατά φύλο & επίπεδο εκπαίδευσης 8 Ποσοστό Ανεργίας κατά Φύλο και Επίπεδο Εκπαίδευσης Β Τρίμηνο 2007 Β Τρίμηνο 2008 Επίπεδο Εκπαίδευσης Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος 4,6 8,6 6,2 5,4 4,9 5,2 Τρτοβάθμια Εκπαίδευση 4,0 7,8 5,8 3,4 7,3 5,3 Πτυχίο Ανωτ. Τεχνολ. Επαγ. Εκπαίδευσης Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης Απολυτήριο Τριτάξιας Μέσης Εκπαίδευσης 5,7 14,7 10,1 5,8 13,6 9,6 5,2 14,7 8,9 5,1 11,7 7,7 4,8 17,0 8,6 4,6 15,1 7,8 Απολυτήριο Δημοτικού 4,8 10,4 6,9 3,9 9,4 5,9 Μερικές Τάξεις Δημοτικού Δεν πήγε καθόλου σχολείο 2,1 9,7 5,4 4,9 6,5 5,5 7,3 12,3 9,6 8,6 16,7 12,3 Σύνολο 5,0 12,6 8,1 4,7 10,9 7,2 Από το σύνολο των ανέργων, το 85,9% αναζητά εργασία με πλήρη απασχόληση. Αναλυτικά, το 40,1% των ανέργων αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση ενώ, το 45,8% είναι διατεθειμένο να εργαστεί, είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση. Σε ένα σημαντικό ποσοστό (13,4%) του συνόλου των ανέργων έγινε κάποια πρόταση ανάληψης απασχόλησης, η οποία όμως απορρίφθηκε για διάφορους λόγους, οι κυριότεροι από τους οποίους ήταν: α) οι μη ικανοποιητικές αποδοχές (20,8%), β) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (22,7%), και γ) το γεγονός ότι δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (15,0%). Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό ποσοστό (35,2% ) και ανέρχεται στο 36,5% του συνόλου των ανέργων. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι, οι μακροχρόνια άνεργοι (πάνω από 12 μήνες ανεξάρτητα από το αν είναι «νέοι» ή «παλιοί») αποτελούν το 51,5% του συνόλου, ποσοστό ελαφρώς μικρότερο από το αντίστοιχο περσινό (52,3%). Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα που ερευνήθηκαν είναι μικρότερο από τον μέσο εθνικό (6,3% έναντι 7,2%). Επιπρόσθετα, το ποσοστό των οικονομικά ενεργών ξένων υπηκόων παραμένει σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο μέσο εθνικό (71,8% έναντι 53,5%) 8 ΓΓ ΕΣΥΕ Έρευνα Εργατικού Δυναμικού β τρίμηνο ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 8

9 Σε περιφερειακό επίπεδο, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στη Δυτική Μακεδονία (12,4%) και ακολουθούν η Δυτική Ελλάδα με 9,3% και η Ήπειρος µε 9,2%. Στον αντίποδα βρίσκονται το Βόρειο Αιγαίο με ποσοστό ανεργίας 4,2% και η Κρήτη µε 5,1% (Πίνακας 3). Πίνακας 3: Ποσοστά ανεργίας κατά περιφέρεια 9 Ποσοστό Απασχόλησης πληθυσμού ηλικίας 15 έως 64 ετών κατά φύλο ανά Περιφέρεια, 2008 Β' Τρίμηνο Ποσοστό Ανεργίας Β' Τρίμηνο 2007 Ποσοστό Ανεργίας Β' Τρίμηνο 2008 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 8,1 7,2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9,6 8,4 9,0 8,3 11,6 12,4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 10,1 9,2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 7,2 7,1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 8,6 9,0 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 9,0 9,3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 9,5 8,3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 7,5 6,0 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΣΗΣΟΥ 7,7 7,1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 8,6 4,2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 7,2 7,1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 4,2 5,1 1.2 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Δεν σημειώθηκαν, κατά το έτος αναφοράς, σημαντικές αλλαγές στις εθνικές ή τομεακές πολιτικές που να επηρεάζουν ουσιαστικά την πορεία εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 9 Πηγή: ΓΓ ΕΣΥΕ Έρευνα Εργατικού Δυναμικού β τρίμηνο ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ε.Π. ΜΕΧΡΙ 31/12/ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Μέχρι και το έτος αναφοράς ενεργοποιήθηκαν και τα 19 Μέτρα του Ε.Π. Εντάχθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού , που αντιπροσωπεύουν το 116% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Ε.Π. και αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους , ποσοστό 114% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης. Οι δηλωθείσες και πιστοποιημένες δαπάνες του Ε.Π. ανήλθαν σε , και διαμόρφωσαν το ποσοστό απορρόφησης σε 93,08 % επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Ε.Π. Διάγραμμα 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤ Δεκ-01 Δεκ-02 Δεκ-03 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Δεκ-04 Δεκ-05 ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Δεκ-06 Δεκ-07 Δεκ-08 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 10

11 Διάγραμμα 3: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ Δεκ-01 Δεκ-02 Δεκ-03 Δεκ-04 Δεκ-05 Δεκ-06 Δεκ-07 Δεκ-08 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 11

12 2.1.1 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑ ΠΑ ΝΗ (1) ΠΛΗΘ ΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩ Ν ΠΡΑΞΕΩ Ν (2) (3) (4)= (3) /(1) * ΣΥΝΟΛΟ 2008 % ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Ε.Π. "ΑΠΑΣΧ ΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" (5 ) ΣΥΝΟΛΟ 31/12/2008 (6) = (5 )/(1 )*1 00 (7) (8 )= ( 7)/(1 )*1 00 % 2008 % ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑ ΠΑ ΝΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (9) ΣΥΝΟΛΟ 3 1/1 2/20 08 (10)= (9 )/(1) *10 0 % 2008 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ (11 ) (1 2) (1 3)= ( 12) /(1)* 100 ΣΥΝΟΛΟ 31/12/ % % % % % % % % % % % % 0 0% % % % % % % % % % 0 0% % % % % % % % % % % % % % ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ % % 0 0% % % ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ % % % % % ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 12

13 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΜΕΤΡΟ (1) (2) (3) (4)= (3)/(1)*100 (5) (6)= (5)/(1)*100 (7) (8)= (7)/(1)*100 (9) (10)= (9)/(1)*100 (11) (12) (13)= (12)/(1)* ΣΥΝΟΛΟ 2008 % ΣΥΝΟΛΟ 31/12/2008 % 2008 % ΣΥΝΟΛΟ 31/12/2008 % 2008 ΣΥΝΟΛΟ 31/12/2008 % % % 0 0% % % % % % % % % % 0 0% % % % % 0 0% % % % % 0 0% % % % % 0 0% % % ΣΥΝΟΛΟ % % % % % ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 13

14 ΑΞΟΝΑΣ 1: Συνοπτική περιγραφή ενταγμένων έργων / πράξεων των οποίων η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου ολοκληρώθηκε εντός του 2008 ΜΕΤΡΟ 1 Κτιριακή επέκταση και εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση παρεμβάσεων που αφορούν στην αγορά εργασίας Ολοκληρώθηκε το έργο κτιριακής επέκτασης και εξοπλισμού του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης που αφορούσε την αγορά του ακινήτου και τη προμήθεια και εγκατάσταση του γραφειακού εξοπλισμού του. Ανακαίνιση, διαμόρφωση χώρων και μετεγκατάσταση ΚΠΑ και ΔΥΑ Από 01/01/2002 έως 31/12/2008, χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ανακαίνισης- διαρρύθμισης- μετεγκατάστασης σε 68 Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης και Τοπικές Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. ΜΕΤΡΟ 2 Λειτουργία Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης για την περίοδο Από το τέλος του 2006 είχε ολοκληρωθεί η δημιουργία του αναβαθμισμένου δικτύου ΚΠΑ- ΔΥΑ, (80 ΚΠΑ και και 41 αναβαθμισμένες ΔΥΑ) βάσει του εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης του ΟΑΕΔ και το έργο λειτουργίας τους συνεχίστηκε έως το τέλος του Κατάρτιση εργασιακών συμβούλων Από το 2004 η Ειδική Υπηρεσία των ΚΠΑ οργανώνει προγράμματα επανεκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης των εργασιακών συμβούλων. Εντός του 2008 συνεχίστηκε η εκπαίδευση των στελεχών των ΚΠΑ. Συγκεκριμένα: Ολοκληρώθηκαν οι κύκλοι εκπαίδευσης για 468 νέα στελέχη σε θέματα σχετικά με το ρόλο των ΚΠΑ και τη συμβολή τους στην καταπολέμηση της ανεργίας. Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση εξειδίκευση 60 εργασιακών συμβούλων στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 14

15 Ολοκληρώθηκε, σε δυο κύκλους, η κατάρτιση-εξειδίκευση 104 εργασιακών συμβούλων στην «ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών» Ολοκληρώθηκε η πληροφόρηση-εξειδίκευση 436 εργασιακών συμβούλων στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς ανέργους και επιχειρήσεις. Ενίσχυση με πρόσθετο εξειδικευμένο προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης της χώρας για την εφαρμογή της εξατομικευμένης προσέγγισης Το έργο αφορούσε στην απασχόληση 122 εργασιακών συμβούλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τον ΟΑΕΔ, οι οποίοι υποστηρίζουν τις υπηρεσίες απασχόλησης για την χρονική περίοδο , με στόχο την αποτελεσματικότερη παρέμβαση στην αγορά εργασίας μέσω της εξατομικευμένης προσέγγισης των ανέργων. Μετά τη μετατροπή των υπηρεσιών απασχόλησης σε ΚΠΑ, οι εργασιακοί σύμβουλοι απασχολούνται σε 6 υπηρεσίες ΕΚΟ, στις περιφερειακές δ/νσεις Αττικής & Νήσων και Μακεδονίας και, τέλος, στη διοίκηση του ΟΑΕΔ (συνολικός αριθμός υποέργων: 9). ΜΕΤΡΟ 3 Κατάρτιση ανέργων στον κατασκευαστικό κλάδο Το έργο αφορούσε στην υλοποίηση δράσεων κατάρτισης ανέργων στον κατασκευαστικό κλάδο και σε συναφείς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Ολοκληρώθηκε με την υλοποίηση 322 προγραμμάτων από πιστοποιημένα ΚΕΚ, τα οποία παρακολούθησαν άνεργοι (2.619 άνδρες και γυναίκες). Στο σύνολο των ωφελουμένων οι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ ( ) Το έργο αφορούσε στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων από πιστοποιημένα ΚΕΚ σε όλη τη χώρα. Η διάρκεια αυτών ήταν από ώρες ανά πρόγραμμα και υλοποιήθηκαν τη διετία Η υλοποίηση προγραμμάτων συνδυάστηκε με την εξατομικευμένη προσέγγιση των ανέργων από τα ΚΠΑ και τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, ενώ βασική προτεραιότητα δόθηκε στην άμεση σύνδεση τους με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας. Συνολικά υλοποιήθηκαν προγράμματα από πιστοποιημένα ΚΕΚ, τα οποία παρακολούθησαν άνεργοι (6.107 άνδρες και γυναίκες). Στο σύνολο των ωφελουμένων ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 15

16 Κατάρτιση ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW 78/95 Έτους 2006 (χρονικό διάστημα 01/01/ /03/2008) Το έργο, με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2008.Περιέλαβε κύκλους κατάρτισης για άνεργους ναυτικούς με σκοπό την επαγγελματική πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW 78/95. Συνολικά ωφελήθηκαν άτομα, μεταξύ των οποίων 108 γυναίκες, ενώ οι νέοι κάτω των 25 ετών ανέρχονται σε άτομα. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων από την «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» περιόδου Υλοποιήθηκαν 7 έργα κατάρτισης ως εξής: Α) κατάρτιση ανέργων από την «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης στην οποία καταρτίστηκαν άνεργοι (43 άνδρες και γυναίκες) Β) κατάρτιση ανέργων από την «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην οποία καταρτίστηκαν 487 άνεργοι (64 άνδρες και 423 γυναίκες) Γ) την κατάρτιση ανέργων από την «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας στην οποία καταρτίστηκαν 311 άνεργοι (65 άνδρες και 246 γυναίκες) Δ) την κατάρτιση ανέργων από την «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στην οποία καταρτίστηκαν 329 άνεργοι (93 άνδρες και 236 γυναίκες) Ε) την κατάρτιση ανέργων από την «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» στην Περιφέρεια Αττικής στην οποία καταρτίστηκαν 778 άνεργοι (196 άνδρες και 582 γυναίκες) ΣΤ) την κατάρτιση ανέργων από την «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην οποία καταρτίστηκαν 397 άνεργοι (62 άνδρες και 335 γυναίκες) Ζ) την κατάρτιση ανέργων από την «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην οποία καταρτίστηκαν 86 άνεργοι (10 άνδρες και 76 γυναίκες) Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων από την «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» περιόδου Υλοποιήθηκαν πέντε έργα της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕ για την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων σε ισάριθμες Περιφέρειες ως εξής: Α) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καταρτίστηκαν 222 άνεργοι (50 άνδρες και 172 γυναίκες) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 16

17 Β) στην Περιφέρεια Ηπείρου καταρτίστηκαν 166 άνεργοι (26 άνδρες και 140 γυναίκες) Γ) στην Περιφέρεια Κρήτης καταρτίστηκαν 73 άνεργοι (10 άνδρες και 63 γυναίκες) Δ) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καταρτίστηκαν 96 άνεργοι (17 άνδρες και 79 γυναίκες) Ε) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καταρτίστηκαν 65 άνεργοι (6 άνδρες και 59 γυναίκες) ΜΕΤΡΟ 4 Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων σε Νέες Θέσεις Εργασίας (ΝΘΕ) 2004 Το έργο αφορούσε σε προγράμματα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση σε νέες θέσεις εργασίας ανέργων ηλικίας ετών. Οι θέσεις εργασίας αυτές σε κάθε περίπτωση είναι πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουργούν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο επενδυτικών σχεδίων ενταγμένων σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων. Συνολικά ωφελήθηκαν άτομα (6.402 άνδρες και γυναίκες). ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 17

18 Συνοπτική περιγραφή έργων που έχουν ενταχθεί και εξακολουθούν να υλοποιούνται ΜΕΤΡΟ 4 Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Νέες Θέσεις Εργασίας (ΝΘΕ) 2005 την απασχόληση ανέργων σε Το έργο αφορά σε προγράμματα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας ετών, σε νέες θέσεις εργασίας. Το έργο σχεδιάστηκε με εξειδίκευση στόχων, σε επίπεδο πληθυσμιακό (άνεργες γυναίκες, μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες), γεωγραφικό (έμφαση στην περιφέρεια) και θεματικό (έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες, στον Πολιτισμό και στο Περιβάλλον). Οι επιχορηγούμενες νέες θέσεις εργασίας, σε κάθε περίπτωση είναι πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικών σχεδίων ενταγμένων σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων. Ως 31/12/2008 ωφελήθηκαν άτομα (4.194 άνδρες και γυναίκες) Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων (stage) σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου φορέα 2006 Το φυσικό αντικείμενο του έργου, αφορά ανέργους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι., διπλωματούχους Ι.Ε.Κ., αποφοίτους Τ.Ε.Λ. (με ειδικότητα), Ε.Π.Λ. (με ειδικότητα) και Τ.Ε.Ε. β κύκλου οι οποίοι τοποθετούνται σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στις Υπηρεσίες του Δημοσίου ανά την Ελλάδα. Ως 31/12/2008 ωφελήθηκαν άτομα (1.388 άνδρες και γυναίκες) MΕΤΡΟ 5 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για Νέες Θέσεις Εργασίας (ΝΘΕ) στον τομέα του φυσικού περιβάλλοντος Το έργο αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία 424 νέων θέσεων εργασίας στον τομέα του φυσικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικές εταιρίες και συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται στον Τομέα του Φυσικού Περιβάλλοντος. Ως 31/12/08, επιχορηγήθηκε η δημιουργία 426 νέων θέσεων εργασίας από τις οποίες 242 καλύφθηκαν από άνδρες και 184 από γυναίκες. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 18

19 Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) στον τομέα του φυσικού περιβάλλοντος. Το έργο αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από ανέργους, ηλικίας ετών, σε φορείς εποπτευόμενους από το ΥΠΕΧΩΔΕ, τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού, συνδέσμους ΟΤΑ & ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ και την ΚΕΔΚΕ, στο πλαίσιο της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας των δράσεων του Ε.Π. με τις δράσεις άλλων φορέων. Σκοπός του είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από πλευράς ανέργων και η προσαρμογή των επαγγελματικών τους προσόντων στις εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τομέα του φυσικού περιβάλλοντος. Προτεραιότητα στην τοποθέτηση των ανέργων δόθηκε σε όσους έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση Προγραμμάτων Κατάρτισης σε θέματα Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος από πιστοποιημένα ΚΕΚ, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Μέτρου 1.5. του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση». Ως 31/12/08, ωφελήθηκαν άνεργοι (328 άνδρες και γυναίκες). Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού Το έργο αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από ανέργους, ηλικίας ετών, πτυχιούχων Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι., διπλωματούχων Ι.Ε.Κ. (μετά το Λύκειο), αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής, στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού. Ως 31/12/08, ωφελήθηκαν άνεργοι (349 άνδρες και γυναίκες). ΜΕΤΡΟ 6 Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) Το έργο αφορά στην ενίσχυση Σχεδίων Δράσης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας (τρίτος τομέας της οικονομίας) και την ενίσχυση της απασχόλησης εννιακοσίων εννέα (909) ανέργων. Περιλαμβάνει δέσμη αλληλοσυμπληρούμενων ενεργειών οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, στον πολιτισμό, στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για τα άτομα των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, καθώς και στην προώθηση της ισότητας των δύο φύλων. Τα προτεινόμενα Σχέδια εγκρίθηκαν με τη δέσμευση να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τη δημιουργία τουλάχιστον μιας (1) θέσης απασχόλησης, μέσω της κάλυψης του συνόλου των δαπανών για την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 19

20 απασχόληση προσωπικού, και προαιρετικά συμπληρωματικές ενέργειες σχετικά με τη δημοσιότητα και την προβολή του Σχεδίου ή/και την κάλυψη εξοπλισμού για την υλοποίησή του. Έχουν ενεργοποιηθεί 263 υποέργα [σε 263 ΜΚΟ] και ωφελήθηκαν 909 άνεργοι οι οποίοι κάλυψαν θέση απασχόλησης στις ΜΚΟ. Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ)-Β Κύκλος Το έργο αφορά στην ενίσχυση Σχεδίων Δράσης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας (τρίτος τομέας της οικονομίας) και την ενίσχυση της απασχόλησης εννιακοσίων δύο (962) ανέργων. Περιλαμβάνει δέσμη αλληλοσυμπληρούμενων ενεργειών οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, στον πολιτισμό, στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για τα άτομα των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, καθώς και στην προώθηση της ισότητας των δύο φύλων. Τα προτεινόμενα Σχέδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τη δημιουργία τουλάχιστον μιας (1) θέσης απασχόλησης, μέσω της κάλυψης του συνόλου των δαπανών για την απασχόληση προσωπικού, και προαιρετικά συμπληρωματικές ενέργειες σχετικά με τη δημοσιότητα και την προβολή του Σχεδίου ή/και την κάλυψη εξοπλισμού για την υλοποίησή του. Εντάχθηκαν συνολικά 451 υποέργα σε 451 ΜΚΟ και ωφελήθηκαν 917 άνεργοι οι οποίοι κάλυψαν θέση απασχόλησης στις ΜΚΟ. Συνοπτική περιγραφή έργων / πράξεων που εντάχθηκαν το 2008 MΕΤΡΟ 2 Κατά το έτος 2008, εντάχθηκε ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Κατάρτιση-εξειδίκευση εργασιακών συμβούλων στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών» και ολοκληρώθηκε με την κατάρτιση 64 εργασιακών συμβούλων. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 20

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αδυναμίες ή ελλείψεις και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων Πρόταση σχεδίου ερευνών για τη μελλοντική διαμόρφωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ & ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε. Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: CCI: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ02: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 2 ΑΘΗΝΑ Σεπτέµβριος 2003 Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ Α) 2003 Το ΕΣ Α 2003 ουσιαστικά αποτελεί σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Α16) ΤO ΕΚΤΑΚΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒOΝΑΣ

Α16) ΤO ΕΚΤΑΚΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒOΝΑΣ Α16) ΤO ΕΚΤΑΚΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒOΝΑΣ Η Πορτογαλική Προεδρία συγκάλεσε ειδική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με σύνθεση τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, στη Λισσαβόνα την 24 και 25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης EL EL Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο Συνοπτική περιγραφή 4118 EL TI-30-12-665-EL-C

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα

Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Συνοπτική περιγραφή Bασιλεία Βρετάκου Παναγιώτης Ρουσέας Cedefop Reference series; 50 Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα