Εγχειρίδιο Χρήστη. το Τερματικό HELLAS SAT. για. version

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Χρήστη. το Τερματικό HELLAS SAT. για. version 1.9.2.6"

Transcript

1 Εγχειρίδιο Χρήστη για το Τερματικό HELLAS SAT

2 2008 Newtec cy. Απαγορεύεται ρητά κάθε μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή διανομή. Εκτός εάν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση, κανένα μέρος του παρόντος εγγράφου δεν δύναται να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή δίχως την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Newtec Cy. Newtec cy Laarstraat Sint-Niklaas, Belgium General: +32 (0) Fax +32 (0) General: i SHAPING THE FUTURE OF SATELLITE COMMUNICATIONS

3 Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο χρήστη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Το παρόν Εγχειρίδιο Χρήστη προορίζεται για το χρήστη του τερματικού HELLAS SAT. Περιέχει προφυλάξεις ασφαλείας, μια περιγραφή του τερματικού HELLAS SAT και λεπτομερή περιγραφή του τρόπου χρήσης του GUI (Graphical User Interface). Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες επίλυσης των βασικότερων απλών προβλημάτων. Ιστορικό έκδοσης και εφαρμοσιμότητα Έκδοση εγγράφου Ημερομηνία Έκδοση θέματος Συντάκτης Σχόλια /11/ Δημιουργία για αυτή την έκδοση λογισμικού. Σχετικά έγγραφα Οι λεπτομέρειες της εγκατάστασης και του προσανατολισμού του δορυφορικού πιάτου HELLAS SAT περιγράφονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης Point&Play. ii SHAPING THE FUTURE OF SATELLITE COMMUNICATIONS

4 Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγκατάσταση του μόντεμ και της κεραίας HELLAS SAT θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς Πριν από την εγκατάσταση του μόντεμ HELLAS SAT, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ρεύματος έχει σωστή καλωδίωση και ότι ο υπολογιστής σας έχει σωστή γείωση. Συμβουλευθείτε κάποιον αδειούχο ηλεκτρολόγο σε περίπτωση αμφιβολιών. Παρακαλούμε να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες λειτουργίας στον οδηγό χρήστη, που βρίσκεται στη συσκευασία του μόντεμ HELLAS SAT. Παρακαλούμε να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν συνδέσετε οποιοδήποτε καλώδιο στο μόντεμ HELLAS SAT. Να ακολουθείτε πάντα τις ακόλουθες προειδοποιήσεις: Στο σύστημά σας δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορεί να επιδιορθώσει ο χρήστης. Μέσα στον εξοπλισμό υπάρχουν δυνητικά θανατηφόρες τάσεις. Θα πρέπει να ανοίγεται μόνο από τεχνικό καταρτισμένο και πιστοποιημένο για την επισκευή του προϊόντος. Κίνδυνος Ακτινοβολίας ΡΣ. Ο εξοπλισμός μετάδοσης μπορεί να παράγει επίπεδα ΡΣ που υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπτά όρια έκθεσης. Μην εισέρχεστε στην εμβέλεια της δέσμης ραδιοσήματος του αναμεταδότη ή και του πιάτου της κεραίας όταν ο αναμεταδότης είναι ενεργοποιημένος. Διατηρείτε ελεύθερο το χώρo ανάμεσα στο τροφοδοτικό και τον ανακλαστήρα! Όταν το μόντεμ HELLAS SAT είναι ενεργοποιημένο, οι τάσεις DC υπάρχουν στους συνδέσμους Τx και Rx στο πίσω πλαίσιο. Για την αποτροπή κινδύνων πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Η συσκευή δε θα πρέπει να εκτίθεται σε διαρροές ή πιτσίλισμα υγρών, και δεν θα πρέπει να τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα που περιέχουν υγρά, π.χ. βάζα. Αναβάλλετε την εγκατάσταση του μόντεμ HELLAS SAT μέχρι να μην υπάρχει κίνδυνος αστραπών ή κεραυνών στην περιοχή. Για την αποτροπή ηλεκτροπληξίας, εάν η μονάδα διαθέτει γειωμένο βύσμα, μη συνδέετε το βύσμα σε μπαλαντέζα, πολύπριζο ή άλλη υποδοχή εάν το βύσμα δεν μπορεί να εισαχθεί πλήρως, χωρίς να εκτίθεται κανένα μέρος των λεπίδων. Συνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος σε σωστά γειωμένη υποδοχή AC τριών σημείων. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς και μην αφαιρείτε το σημείο γείωση από το βύσμα. Το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται εάν παρουσιάζει οποιαδήποτε φθορά! iii

5 Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας Να ακολουθείτε πάντα τις ακόλουθες προφυλάξεις: Χρησιμοποιείτε πάντοτε την παροχή ρεύματος in-line με το μόντεμ HELLAS SAT. Η χρήση διαφορετικής παροχής ρεύματος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό. Για τη διασφάλιση ρυθμιστικής συμμόρφωσης και ασφάλειας, χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα καλώδια ισχύος και διεπαφής ή καλώδια που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του παρόντος εγχειριδίου. Μην ανοίγετε τη μονάδα. Μην εκτελείτε άλλες επισκευές ή επιδιορθώσεις εκτός από αυτές που περιλαμβάνονται στην εγκατάσταση και τις οδηγίες επίλυσης προβλημάτων. Αναθέστε κάθε επισκευή σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στο μόντεμ HELLAS SAT με στατικό ηλεκτρισμό, αγγίζοντας πρώτα τον ομοαξονικό σύνδεσμο καλωδίου όταν είναι συνδεδεμένος στη γειωμένη υποδοχή ομοαξονικού καλωδίου. Αγγίζετε πάντοτε πρώτα τον σύνδεσμο ομοαξονικού καλωδίου στο μόντεμ HELLAS SAT όταν αποσυνδέετε ή επανασυνδέετε το καλώδιο Ethernet από το μόντεμ HELLAS SAT ή τον υπολογιστή σας. Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην κλείνετε τις οπές αερισμού στα πλαϊνά και το πάνω μέρος της μονάδας. Σκουπίζετε τη μονάδα μόνο με ένα καθαρό στεγνό πανί. Για να αποφύγετε βλάβες στον εξοπλισμό, μη χρησιμοποιείτε ποτέ υγρά ή άλλες χημικές ουσίες. Μην ψεκάζετε τα καθαριστικά απευθείας πάνω στη μονάδα και μη χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα για την απομάκρυνση της σκόνης. Εγκαταστήστε έναν απαγωγέα υπερτάσεων AC στη υποδοχή AC στην οποία συνδέετε τη συσκευή. Έτσι αποφεύγετε βλάβες στον εξοπλισμό από κεραυνούς και άλλες ηλεκτρικές υπερτάσεις. Σημειώσεις Το παρόν προϊόν εγκρίθηκε σε συνθήκες δοκιμής που περιλάμβαναν τη χρήση του παρεχόμενου καλωδίου μεταξύ των εξαρτημάτων. Προκειμένου να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς, ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί το καλώδιο αυτό - ή ένα όμοιό του - και να το εγκαθιστά σωστά. Για συνδέσεις στο κύριο κύκλωμα παροχής μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά καλώδια. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια κύριας παροχής που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας προϊόντων της χώρας χρήσης. Η εγκατάσταση του προϊόντος αυτού θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους εθνικούς κώδικες καλωδίωσης. iv

6 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο χρήστη...ii Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας...iii Περιεχόμενα...v 1 Εισαγωγή Τεκμηρίωση Τερματικού HELLAS SAT Πληροφορίες για το Τερματικό HELLAS SAT Εργασίες Εγκατάστασης Εξοικείωση με το τερματικό HELLAS SAT Το μόντεμ ΙΡ Η Πρόσοψη του Μόντεμ ΙΡ Η Πίσω Όψη του Μόντεμ ΙΡ Η Παροχή Ισχύος Καλώδια Το ilnb Δικτυακή διεπαφή τερματικού Προετοιμασία των Ρυθμίσεων του Υπολογιστή σας Τρόπος Πρόσβασης στη Δικτυακή Διεπαφή Τερματικού Με Δορυφορική Σύνδεση Χωρίς Δορυφορική Σύνδεση Επισκόπηση Δικτυακής Διεπαφής Γενική Απεικόνιση Δομή μενού Επανεκκίνηση του Μόντεμ ΙΡ LED στη Γραμμή Κατάστασης (Status) Ethernet LED Satellite LED Software LED Status Εισαγωγή Overview Interface Statistics Configuration Ethernet Interface...21 v

7 Περιεχόμενα Satellite Interface Multicast Device Software Hardware Test Αποτελέσματα Δοκιμών στην Οθόνη Αρχειοθέτηση Αποτελεσμάτων Δοκιμών Περιγραφές Δοκιμών Παράρτημα α Διαμόρφωση τοπικού δικτύου Παράρτημα β Έλεγχος/αλλαγή των ρυθμίσεων ΙΡ Παράρτημα γ Οδηγός επίλυσης προβλημάτων Παράρτημα δ Ακρωνύμια Παράρτημα ε - Προδιαγραφές Παράρτημα στ - Άδειες...55 vi

8 Εισαγωγή 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τεκμηρίωση Τερματικού HELLAS SAT Η τεκμηρίωση του τερματικού HELLAS SAT αποτελείται από τρία έγγραφα: 1. Το παρόν έγγραφο, που περιγράφει τα χαρακτηριστικά και τη δικτυακή διεπαφή τερματικού του μόντεμ ΙΡ. 2. Το εγχειρίδιο Point&Play που περιγράφει την εγκατάσταση και τον προσανατολισμό της κεραίας σας. 3. Τα δεδομένα προσανατολισμού που αποτελούνται από τις πληροφορίες που απαιτούνται για το σωστό προσανατολισμό της κεραίας σας. 1.2 Πληροφορίες για το Τερματικό HELLAS SAT Το τερματικό HELLAS SAT είναι εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας που επιτρέπει την οικονομική και άμεση σύνδεση σε μια μεγάλη ποικιλία από εφαρμογές ΙΡ. Το τερματικό HELLAS SAT αποτελείται από: Μία μικρού μεγέθους, υψηλής ποιότητας, εύκολη στην εγκατάσταση δορυφορική κεραία (79 cm), Ένα διαδραστικό LNB (ilnb), Ένα μόντεμ ΙΡ που παρέχει σύνδεση Ethernet στον υπολογιστή του τελικού χρήστη ή το Τοπικό Δίκτυο (LAN). Σχήμα 1 Τερματικό HELLAS SAT 1

9 Εισαγωγή Ο εξοπλισμός χαμηλής ισχύος του διαδραστικού ilnb είναι ελαφρύς, εύκολος στην εγκατάσταση και ιδιαίτερα αξιόπιστος. Όλα τα εξαρτήματα κατασκευάζονται με τον τελευταίο σχεδιασμό τεχνολογίας μικροκυμάτων που διασφαλίζει απαράμιλλη αξιοπιστία για πολλά χρόνια. Το μόντεμ ΙΡ υψηλής ταχύτητας, που συνδέεται με το διαδραστικό ilnb με καλώδια εκπομπής και λήψης, παρέχει ασύμμετρη αμφίδρομη ευρυζωνική πρόσβαση σε εφαρμογές ΙΡ (π.χ. Ευρυζωνική Πρόσβαση στο Διαδίκτυο). Το μικρό του μέγεθος, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των βιομηχανιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, το καθιστά κατάλληλο για κάθε είδους χρήστη, επιχειρησιακό ή οικιακό. 1.3 Εργασίες Εγκατάστασης Για τη σωστή εγκατάσταση του τερματικού HELLAS SAT, θα πρέπει να εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες. Οι εργασίες αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στο Εγχειρίδιο Point&Play του μόντεμ ΙΡ. Προετοιμάστε το χώρο εγκατάστασης και αφαιρέστε τις συσκευές από τη συσκευασία. Επιλέξτε κατάλληλο χώρο για την τοποθέτηση της κεραίας. Θα πρέπει να υπάρχει ανοικτός ορίζοντας προς το Νότο (Hellas Sat 39 o Ανατολικά). Η απόσταση ανάμεσα στην κεραία και το μόντεμ ΙΡ δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 μέτρα. Ιδανικά, η απόσταση αυτή δε θα υπερβαίνει τα 30 μέτρα εάν χρησιμοποιήσετε το καλώδιο που παρέχεται μαζί με το τερματικό HELLAS SAT. Τοποθετήστε τον ιστό της κεραίας και προσαρμόστε σε αυτό τον μηχανισμό προσαρμογής ανύψωσης και αζιμουθίου. Προσαρμόστε την κεραία στον μηχανισμό προσαρμογής ανύψωσης και αζιμουθίου Προσαρμόστε το ilnb στην κεραία. Τοποθετήστε το μόντεμ ΙΡ σε μία καθαρή, ξηρή αίθουσα σε μέγιστη απόσταση 30 μέτρα (μήκος καλωδίου) από το χώρο της κεραίας. Συνδέστε το μόντεμ ΙΡ στο ilnb με τα ομοαξονικά καλώδια Rx και Tx. Συνδέστε έναν υπολογιστή (desktop ή laptop) στο μόντεμ ΙΡ. Ενεργοποιήστε το μόντεμ ΙΡ. Χρησιμοποιήστε έναν web browser στον υπολογιστή για πρόσβαση στη Δικτυακή Διεπαφή του τερματικού. Προσανατολίστε την κεραία στον δορυφόρο Hellas Sat2 (39 ο Aνατολικά), προβείτε σε λεπτές ρυθμίσεις προσανατολισμού και εξακριβώστε την πόλωση. Διαμορφώστε το τερματικό χρησιμοποιώντας τη δικτυακή διεπαφή ή/και ελέγξτε τη συνδεσιμότητα. 2

10 Εξοικείωση με το τερματικό HELLAS SAT 2 ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ HELLAS SAT 2.1 Το μόντεμ ΙΡ Η Πρόσοψη του Μόντεμ ΙΡ (1) (2) (3) (4)(5) Σχήμα 2 Η Πρόσοψη του Μόντεμ ΙΡ Α/Α Ενδεικτικό Περιγραφή (1) LED Ισχύος Πράσινο συνεχές όταν είναι ενεργοποιημένο. (2) LED Προειδοποίησης Κίτρινο συνεχές όταν το τερματικό δεν είναι συνδεδεμένο με το δορυφορικό δίκτυο. (3) LED ένδειξης LAN Αριστερά: Πράσινο συνεχές κατάσταση link layer. Δεξιά: Πράσινο διακοπτόμενο Λήψη ή αποστολή πλαισίων Ethernet. (4) LED ένδειξης Rx Πράσινο συνεχές λήψη σήματος από το δορυφόρο. (5) LED ένδειξης Tx Πράσινο διακοπτόμενο μετάδοση σήματος μέσω του δορυφόρου. Πίνακας 1 Περιγραφή των Στοιχείων της Πρόσοψης του Μόντεμ ΙΡ 3

11 Εξοικείωση με το τερματικό HELLAS SAT Η Πίσω Όψη του Μόντεμ ΙΡ (4) (5) (1) (2) (3) Σχήμα 3 Η Πίσω Όψη του Μόντεμ ΙΡ Α/Α Ενδεικτικό Περιγραφή (1) Σύνδεσμος Tx Εσωτερική σύνδεση για το ομοαξονικό καλώδιο μετάδοσης. (2) Σύνδεσμος Rx Εσωτερική σύνδεση για το ομοαξονικό καλώδιο λήψης. (3) Πλήκτρο επαναρύθμισης (Reset) (4) Σύνδεσμος καλωδίου ισχύος 15V (5) Σύνδεσμος καλωδίου Ethernet Επανεκκίνηση: πιέστε μία φορά σύντομα (λιγότερο από 5 δεύτερα). Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων: Πιέστε παρατεταμένα για πάνω από 5 δεύτερα. Η επαναρύθμιση προκαλεί επανεκκίνηση του τερματικού και επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις ΙΡ στις εξ ορισμού εργοστασιακές ρυθμίσεις. Σύνδεσμος ισχύος (βύσμα 5,5/2,5mm). Σύνδεση για το LAN, τύπος RJ-45 (καλώδιο Ethernet). Πίνακας 2 Περιγραφή των Στοιχείων της Πίσω Όψης του Μόντεμ ΙΡ Η Παροχή Ισχύος Σχήμα 4 Παροχή Ισχύος Μόντεμ ΙΡ 4

12 Εξοικείωση με το τερματικό HELLAS SAT Κοινό εύρος εισόδου: ονομαστικό Volt / Hz. Υποδοχή IEC320/C8. Εγκεκριμένο CE. Απόδοση 15V / 2A. Βύσμα 5,5 x 2,5 mm Καλώδια Καλώδια Ethernet Στο τερματικό HELLAS SAT περιλαμβάνεται ένα κόκκινο καλώδιο Cat-5 τύπου cross με συνδέσμους RJ-45. Το καλώδιο αυτό έχει μήκος περίπου 2 μέτρα και θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση του μόντεμ ΙΡ στον υπολογιστή σας. Η κάρτα Ethernet του μόντεμ ΙΡ υποστηρίζει και χρήση καλωδίου δικτύου τύπου straight Ομοαξονικά Καλώδια Υπάρχουν δυο ξεχωριστά καλώδια ανάμεσα στην κεραία και τον εξοπλισμό εσωτερικού χώρου: το καλώδιο λήψης (Rx) και το καλώδιο εκπομπής (Tx). Τα ομοαξονικά αυτά καλώδια (coax) έχουν διάμετρο περίπου 1 cm και μήκος 30 μέτρα. Με το σύστημα σας παρέχεται ένα ζευγάρι μονόκλωνων καλωδίων για χρήση εκπομπής (Tx) και λήψης (Rx). Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι τύπου F (F type - connectors) θα πρέπει να είναι πρεσαριστοί ανθεκτικής κατασκευής και να διαθέτουν ελαστικό κάλυμα για την αποτελεσματική σφράγιση της σύνδεσης με το ilnb. Οι σύνδεσμοι τύπου F (F type - connectors) δεν έχουν προσαρμοστεί στο καλώδιο στην συσκευασία που έχει παραδοθεί, για λόγους απλοποίησης της εγκατάστασης του καλωδίου. Μαζί με το ομοαξονικό καλώδιο παρέχονται τέσσερις βιδωτοί σύνδεσμοι. Το ομοαξονικό καλώδιο που περιλαμβάνεται στην συσκευασία έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Τύπου RG6. Ικανότητα λειτουργίας έως 3GHz. Σύνδεσμοι τύπου F. Για εγκαταστάσεις που απαιτούν καλώδιο μήκους άνω των 30 μέτρων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλο καλώδιο (σετ). Σε αυτή την περίπτωση, η γενική απαίτηση είναι: 3000 MHz < 20 db Το παρεχόμενο καλώδιο έχει εξασθένηση ~ MHz ( 30 m καλωδίου). 5

13 Εξοικείωση με το τερματικό HELLAS SAT Σχήμα 5 Διπλό Ομοαξονικό Καλώδιο με Πρεσαριστούς Συνδέσμους Συσκευή Προσανατολισμού (Point&Play ) Η συσκευή προσανατολισμού, με τη λειτουργικότητα που φαίνεται στο Σχήμα 6 Συσκευή Προσανατολισμού (Point&Play ), παρέχεται με ένα ακουστικό όπως φαίνεται στο Σχήμα 7 Ακουστικό και την αντίστοιχη μπαταρία. Σχήμα 6 Συσκευή Προσανατολισμού (Point&Play ) Οι διαστάσεις της συσκευής είναι: Ύψος: 29,02 mm 6

14 Εξοικείωση με το τερματικό HELLAS SAT Μήκος: 81,82 mm Πλάτος: 61,56 mm. Σχήμα 7 Ακουστικό 7

15 Εξοικείωση με το τερματικό HELLAS SAT Κεραία Περίληψη Η κεραία αποτελείται από πέντε τμήματα: Ιστός κεραίας Μηχανισμός προσαρμογής ανύψωσης και αζιμουθίου - Πλήρως προ-συναρμολογημένος - Βραχίονες προσαρμογής ανύψωσης και αζιμουθίου Ανακλαστήρας κεραίας (πιάτο) - Λαμαρίνα 79 x 85 cm με ενισχυμένο χείλος - Ατσάλι με επεξεργασία EPIC και επικάλυψη από εποξειδική σκόνη - Στερέωση με 4 βίδες. Βραχίονας τροφοδοσίας - Ο Βραχίονας Τροφοδοσίας είναι από ατσάλι, με διαμόρφωση ακριβείας - Ατσάλι με επεξεργασία EPIC και επικάλυψη από εποξειδική σκόνη - Στερέωση στον ιστό με 2 βίδες Μ6 - Υποδοχές κολάρου μέσα στο βραχίονα τροφοδοσίας - Κολάρο τροφοδοσίας από νάιλον ενισχυμένο με νήματα ύαλου - Όλα τα πλαστικά μέρη έχουν υποστεί σταθεροποίηση UV ilnb (βλ. κεφάλαιο 2.2 για περισσότερες πληροφορίες). Σχήμα 8 Επισκόπηση Κεραίας & Στοιχεία Απαιτήσεις Ιστού Κεραίας Κατά την επιλογή ιστού κεραίας, έχετε υπόψη τις εξής διαστάσεις: Διαστάσεις: 8

16 Εξοικείωση με το τερματικό HELLAS SAT - Ελάχιστη διάμετρος: 40mm - Μέγιστη διάμετρος: 70mm - Βλ. επίσης Σχήμα 9 Ένταση και Δυνάμεις Ιστού Κεραίας για περισσότερες διαστάσεις. Γαλβανισμένο ατσάλι Σταθερή βάση / στερέωση Οι μηχανικές δυνάμεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη στερέωση του ιστού της κεραίας φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. Σχήμα 9 Ένταση και Δυνάμεις Ιστού Κεραίας 9

17 Εξοικείωση με το τερματικό HELLAS SAT 2.2 Το ilnb Το ilnb διαθέτει ολοκληρωμένο περίβλημα και είναι πλήρως σφραγισμένο εκτός από τις οπές εξαερισμού. (1) (2) (3) Σχήμα 10 - ilnb: Προοπτική και Κάτω Όψη Α/Α Συστατικά Περιγραφή (1) Κεραία τροφοδοσίας (feed horn) Κεραία τροφοδοσίας του ilnb, προσανατολισμένη προς τον ανακλαστήρα. (2) Σύνδεσμος Tx Εξωτερική σύνδεση για το ομοαξονικό καλώδιο μετάδοσης. (3) Σύνδεσμος Rx Εξωτερική σύνδεση για το ομοαξονικό καλώδιο λήψης. Πίνακας 3 Περιγραφή Στοιχείων του ilnb 10

18 Δικτυακή διεπαφή τερματικού 3 ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΕΠΑΦΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ 3.1 Προετοιμασία των Ρυθμίσεων του Υπολογιστή σας Ελέγξτε εάν η κάρτα δικτύου του υπολογιστή σας έχει ρύθμιστεί για DHCP. Με αυτό τον τρόπο ο υπολογιστής σας μπορεί να λάβει διεύθυνση ΙΡ από το μόντεμ ΙΡ. Ακολουθήστε τη διαδικασία στο Παράρτημα β Έλεγχος/αλλαγή των ρυθμίσεων ΙΡ για τον έλεγχο ή και την αλλαγή των ρυθμίσεων ΙΡ. 3.2 Τρόπος Πρόσβασης στη Δικτυακή Διεπαφή Τερματικού Με Δορυφορική Σύνδεση Σε κανονικές συνθήκες, ο συνδεδεμένος υπολογιστής θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί σε λειτουργία DHCP ώστε να ανακτήσει μια διεύθυνση ΙΡ αυτόματα και να ανακτήσει τον DNS server. Το τερματικό λειτουργεί ως DHCP server για τον υπολογιστή. Πλοήγηση στη δικτυακή διεπαφή (web interface) Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του μόντεμ ΙΡ στη γραμμή διεύθυνσης του browser: Θα δρομολογηθείτε στη Σελίδα κατάστασης (status) του τερματικού Σχήμα 11 Η Διεύθυνση του Μόντεμ ΙΡ στη Γραμμή Διεύθυνσης του Browser Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση προεπιλεγμένης πύλης (Default Gateway) για πρόσβαση στη δικτυακή διεπαφή (web interface). Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ για περισσότερες πληροφορίες 11

19 Δικτυακή διεπαφή τερματικού Είναι πιθανό στη διάρκεια της πρώτης σύνδεσης, το τερματικό να εκτελέσει αναβάθμιση με το τελευταίο λογισμικό, καθώς δεν μπορείτε να συνδεθείτε με το παλιό λογισμικό. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει έως και δέκα λεπτά. ΜΗ διακόψετε τη λειτουργία του τερματικού στο διάστημα αυτό, π.χ. με επανεκκίνηση ή απενεργοποίηση Εάν διατίθεται νεότερο λογισμικό, το τερματικό θα: Κατεβάσει το λογισμικό, Εγκαταστήσει το λογισμικό, Εκτελέσει επανεκκίνηση του τερματικού, Συνδεθεί ξανά στο δίκτυο Χωρίς Δορυφορική Σύνδεση Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας μπορεί να λάβει διεύθυνση ΙΡ μέσω DHCP, ακολουθώντας τη διαδικασία στο Παράρτημα β Έλεγχος/αλλαγή των ρυθμίσεων ΙΡ. Όταν το τερματικό δεν είναι συνδεδεμένο με το δορυφορικό δίκτυο, μετά από τρία λεπτά ο υπολογιστής θα λάβει αυτόματα τη διεύθυνση ΙΡ μέσω DHCP από το μόντεμ ΙΡ και στη συνέχεια θα μπορείτε να περιηγηθείτε στη δικτυακή διεπαφή (web interface). Εάν δεν έχει ανατεθεί διεύθυνση DHCP στο τερματικό σας: αφαιρέστε το καλώδιο Ethernet από τον υπολογιστή σας, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα, και τοποθετήστε ξανά το καλώδιο Ethernet στον υπολογιστή σας. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του μόντεμ ΙΡ στη γραμμή διεύθυνση του browser: Θα δρομολογηθείτε στη Σελίδα κατάστασης του τερματικού. Εάν το πρόβλημα παραμένει θα πρέπει να αναθέσετε μια στατική διεύθυνση ΙΡ στον υπολογιστή σας, ακολουθώντας τη διαδικασία στο Παράρτημα β Έλεγχος/αλλαγή των ρυθμίσεων ΙΡ. 12

20 Δικτυακή διεπαφή τερματικού 3.3 Επισκόπηση Δικτυακής Διεπαφής Γενική Απεικόνιση Σχήμα 12 Διαμόρφωση Σελίδα της Δικτυακής Διεπαφής Κάθε μία από τις σελίδες της δικτυακής διεπαφής (web interface) περιέχει τις ίδιες κατηγορίες. A Banner Το banner περιέχει το λογότυπο της Newtec και εμφανίζει την Air MAC address. B Γραμμή κατάστασης Η γραμμή κατάστασης εμφανίζει πάντοτε τα σημαντικότερα LED κατάστασης. Οι πληροφορίες αυτές διασαφηνίζονται στο κεντρικό τμήμα της σελίδας Κατάστασης (Status). C Δομή μενού Στην αριστερή πλευρά της σελίδας βρίσκεται η πλοήγηση του δικτυακού τόπου. Κάντε κλικ πάνω σε ένα αντικείμενο για να το επιλέξετε. Η δομή του μενού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση σύνδεσής σας. D Κύριο Μέρος Το τρέχον περιεχόμενο της δικτυακής διεπαφής (web interface) εμφανίζεται στον κύριο μέρος της ιστοσελίδας. Εμφανίζει πάντοτε τον τίτλο της σελίδας και ένα ή περισσότερα μπλοκ ή έντυπα περιεχομένου Δομή μενού Η δομή μενού της δικτυακής διεπαφής περιγράφεται παρακάτω (βλ. Σχήμα 13 Δομή Μενού για το Συνήθη Χρήστη). Status Έλεγχος κατάστασης της συσκευής και του δικτύου. Configuration 13

21 Δικτυακή διεπαφή τερματικού - Ethernet Interface Έλεγχος και τροποποίηση της διαμόρφωσης της δικτυακής διεπαφής. - Satellite Interface Έλεγχος και τροποποίηση της διαμόρφωσης της δορυφορικής διεπαφής. - Multicast Έλεγχος και τροποποίηση της διαμόρφωσης Multicast. Device - Software Έλεγχος ή τροποποίηση της έκδοσης λογισμικού. - Hardware - Έλεγχος της έκδοσης υλικού. Test - Πραγματοποίηση δοκιμών στη συσκευή. Σχήμα 13 Δομή Μενού για το Συνήθη Χρήστη 3.4 Επανεκκίνηση του Μόντεμ ΙΡ Βλ. κεφάλαιο για ομοιότητες με την επανεκκίνηση υλικού Σχήμα 14 Reboot Επιλέξτε το σύνδεσμο [Reboot] στα δεξιά της γραμμής κατάσταση για επανεκκίνηση του τερματικού. Παρέχονται δυο επιλογές: Normal Reboot: Ενεργοποιείται κανονική επανεκκίνηση της συσκευής. Factory Reset: 14

22 Δικτυακή διεπαφή τερματικού Γίνεται επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων του τερματικού. Οι παρακάτω ρυθμίσεις επανέρχονται στις αρχικές τιμές τους: διεύθυνση ΙΡ διαχείρισης και netmask. Επιλέξτε μία από τις παραπάνω επιλογές. Γίνεται επανεκκίνηση του τερματικού και επαναφορά στη Σελίδα κατάστασης (status). Η διαδικασία μπορεί να κρατήσει έως ένα λεπτό, συμπεριλαμβανομένης και της έναρξης της δορυφορικής σύνδεσης. Επανεκκίνηση του τερματικού απαιτείται όταν έχει εκτελεστεί (επανα)διαμόρφωση. Αλλαγές ενδέχεται να μην τεθούν σε ισχύ πριν από την επόμενη επανεκκίνηση. 3.5 LED στη Γραμμή Κατάστασης (Status) Ethernet LED Το Ethernet LED σας ενημερώνει για τη γενική κατάσταση της σύνδεσης Ethernet στο μόντεμ ΙΡ. Χρωματικός κώδικας LED Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Περιγραφή Η σύνδεση δεν είναι ΟΚ. Η σύνδεση είναι ΟΚ, αλλά δεν υπάρχει διεύθυνση DHCP. Υπάρχει διεύθυνση DHCP και η σύνδεση είναι ΟΚ. Πίνακας 4 Status LED > Ethernet Satellite LED Το Satellite LED σας ενημερώνει για τη γενική κατάσταση της σύνδεσης Δορυφόρου στο μόντεμ ΙΡ. Χρωματικός κώδικας LED Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Περιγραφή Καμία συνδεσιμότητα, δε λαμβάνεται έγκυρο σήμα. Έγινε λήψη έγκυρου σήματος. Το τερματικό συνδέεται με το δορυφορικό δίκτυο. Το σύστημα είναι λειτουργικό και ο χρήστης έχει συνδεθεί με το δορυφορικό δίκτυο. Πίνακας 5 Status LED > Satellite 15

23 Δικτυακή διεπαφή τερματικού Software LED Το Software LED σας ενημερώνει για τη γενική κατάσταση του εγκατεστημένου λογισμικού ή των ενημερώσεών του. Χρωματικός κώδικας LED Κόκκινο Περιγραφή Το τερματικό διαθέτει μια πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού από αυτήν που τρέχει, και η πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού δεν επιλέχθηκε γιατί απέτυχε η διαδικασία επικύρωσης λογισμικού. Βλ. Παράρτημα γ Οδηγός επίλυσης προβλημάτων για πιθανές ενέργειες και αντιμετώπιση. Κίτρινο Το τερματικό ανακτά νέο λογισμικό μέσω δορυφόρου. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει έως και 10 λεπτά. Πράσινο Κανένα πρόβλημα. Το τερματικό λειτουργεί με την τελευταία έκδοση λογισμικού. Πίνακας 6 Status LED > Software 3.6 Status Εισαγωγή Η Σελίδα Κατάστασης (Status) έχει τρία μέρη όπως φαίνεται στο Σχήμα 15 Σελίδα Κατάστασης (Status), τα οποία περιγράφονται με περισσότερη λεπτομέρεια παρακάτω: Overview: Το κεφάλαιο αυτό παρέχει επισκόπηση του μόντεμ ΙΡ, του αποδιαμορφωτή και της κατάστασης λογισμικού. Pointing: Το κεφάλαιο αυτό παρέχει μια περίληψη της κατάστασης προσανατολισμού και της επιλογής φορέα προσανατολισμού. Interface Statistics: Το κεφάλαιο αυτό παρέχει μια περίληψη των στατιστικών στοιχείων των διεπαφών για το μόντεμ ΙΡ. 16

24 Δικτυακή διεπαφή τερματικού Σχήμα 15 Σελίδα Κατάστασης (Status) Overview Modem State Η κατάσταση του μόντεμ ΙΡ υποδεικνύεται από ένα έγχρωμο LED και μια περιγραφή κατάστασης. Για το χρωματικό κώδικα των LED, δείτε τα στοιχεία που περιέχει ο Πίνακας 4 Status LED > Ethernet. Οι πιθανές περιγραφές κατάστασης μόντεμ παρουσιάζονται παρακάτω. Κατάσταση μόντεμ Αναζήτησης δορυφορικού δικτύου (Satellite Network Lookup) Αναζήτησης Συγχρονισμού (Synchronizing) Συγχρονισμού (Synchronized) Σύνδεσης δικτύου (Network Login) Λειτουργείας (Operational) Περιγραφή Το τερματικό αναζητά το δορυφορικό δίκτυο. Το τερματικό έχει βρει το δορυφορικό δίκτυο και τον χρόνο συγχρονισμού. Το τερματικό έχει συγχρονιστεί και μπορεί να συνδεθεί απευθείας με το δορυφορικό δίκτυο όταν λάβει κίνηση ΙΡ μέσω της διεπαφής Ethernet. Το τερματικό προσπαθεί να συνδεθεί με το δορυφορικό δίκτυο. Το τερματικό έχει συνδεθεί. Πίνακας 7 Status > Modem State 17

25 Δικτυακή διεπαφή τερματικού Demodulator Η κατάσταση του Αποδιαμορφωτή (demodulator) υποδεικνύεται από ένα έγχρωμο LED και μια περιγραφή κατάστασης. Χρωματικός κώδικας LED Πράσινο Κόκκινο Περιγραφή Ο αποδιαμορφωτής είναι συντονισμένος. Ο αποδιαμορφωτής δεν είναι συντονισμένος. Πίνακας 8 Status > Demodulator LED Η κατάσταση του αποδιαμορφωτή απεικονίζεται ως εξής (βλ. Πίνακας 9 Status > Demodulator LED για περισσότερες λεπτομέρειες): dbm, Es/No: 23.2 db, <Όνομα δορυφορικού δικτύου> Τιμή ετικέτας αποδιαμορφωτή y dbm Περιγραφή Ένδειξη της ισχύος του λαμβανόμενου σήματος σε dbm. Η ένδειξη αυτή μπορεί να αλλάξει κατά τη μετάβαση από λειτουργία προσανατολισμού σε κανονική λειτουργία. Es/No Es/No είναι μια ένδειξη της ποιότητας τους λαμβανόμενου σήματος σε db. Η ένδειξη αυτή μπορεί να αλλάξει κατά τη μετάβαση από λειτουργία προσανατολισμού σε κανονική λειτουργία. Πίνακας 9 Status > Demodulator LED Πληροφορίες από Κατάσταση Σφάλματος Ενδέχεται να εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος. Το μήνυμα σφάλματος εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση σφάλματος και μηδενίζεται όταν το τερματικό έχει εισέλθει στο δορυφορικό δίκτυο και το τερματικό είναι σε λειτουργία. Συμβουλευθείτε το Παράρτημα γ Οδηγός επίλυσης προβλημάτων για περισσότερες πληροφορίες για δυνητικά σφάλματα και ενέργειες για την επίλυση του σφάλματος που προκύπτει Software Version Η χρησιμοποιούμενη έκδοση λογισμικού υποδεικνύεται από τον αριθμό έκδοσης. Βλ. επίσης Παράρτημα γ Οδηγός επίλυσης προβλημάτων. 18

26 Δικτυακή διεπαφή τερματικού Pointing Αυτό το κεφάλαιο της δικτυακής διεπαφής (web interface) περιέχει πληροφορίες για την κατάσταση προσανατολισμού του τερματικού. Προβάλλονται οι εξής καταστάσεις: Κατάσταση όταν η κεραία δεν είναι προσανατολισμένη, όπως φαίνεται στο Σχήμα 16 Δικτυακή Διεπαφή > Κατάσταση μη Προσανατολισμού Ένας φορέας προσανατολισμού, δίνοντας την επιλογή Start Pointing (έναρξης προσανατολισμού) ή Skip Pointing (παράλειψης προσανατολισμού). Όταν διατίθενται δυο φορείς προσανατολισμού, μπορεί κανείς να επιλέξει το χρησιμοποιούμενο φορέα όπως φαίνεται στο Σχήμα 17 Δικτυακή Διεπαφή > Κατάσταση μη Προσανατολισμού Δυο φορείς προσανατολισμού. Κατάσταση προσανατολισμού της κεραίας, Σχήμα 18 Δικτυακή Διεπαφή > Pointing. Επιλέξτε Pointing Completed όταν έχει ολοκληρωθεί ο προσανατολισμός της κεραίας. Κατάσταση όταν ο προσανατολισμός είναι επιτυχής ή έχει παραλειφθεί, όπως φαίνεται στο Σχήμα 19 Δικτυακή Διεπαφή > Κατάσταση Προσανατολισμού ή Παράλειψης Προσανατολισμού. Αυτή είναι η κατάσταση στην κανονική λειτουργία του τερματικού μετά τον προσανατολισμό. Το Σχήμα 20 Δικτυακή Διεπαφή > Αποτυχίας Προσανατολισμού υποδεικνύει την εμφάνιση κατάστασης μετά από ανεπιτυχή προσανατολισμό Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία των πλήκτρων αυτών και την πλοήγηση μεταξύ σελίδων, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο Point&Play Σχήμα 16 Δικτυακή Διεπαφή > Κατάσταση μη Προσανατολισμού Ένας φορέας προσανατολισμού Σχήμα 17 Δικτυακή Διεπαφή > Κατάσταση μη Προσανατολισμού Δυο φορείς προσανατολισμού 19

27 Δικτυακή διεπαφή τερματικού Σχήμα 18 Δικτυακή Διεπαφή > Pointing Σχήμα 19 Δικτυακή Διεπαφή > Κατάσταση Προσανατολισμού ή Παράλειψης Προσανατολισμού Σχήμα 20 Δικτυακή Διεπαφή > Αποτυχίας Προσανατολισμού Στην κανονική λειτουργία, εμφανίζεται το πλήκτρο και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν διατίθενται δεδομένα προσανατολισμού και απαιτείται νέος προσανατολισμός της κεραίας Interface Statistics Κατάσταση μόντεμ Interface Directions Statistics Ethernet Interface Satellite Interface Rx Tx Περιγραφή Διεπαφή Ethernet (πλαίσια Ethernet) Δορυφορική Διεπαφή (πακέτα ΙΡ) Λήψη Μετάδοση Bytes Συνολικός αριθμός bytes λήψης (ή μετάδοσης) Packets Errors Dropped Πλαίσια (frames) Ethernet ή πακέτα ΙΡ που έχουν ληφθεί (ή μεταδοθεί) Αριθμός σφαλμάτων που προέκυψαν Πλαίσια Ethernet ή πακέτα ΙΡ που δεν μεταδόθηκαν Πίνακας 10 Status > Interface Statistics 20

28 Δικτυακή διεπαφή τερματικού 3.7 Configuration Επανεκκίνηση του τερματικού απαιτείται όταν έχει εκτελεστεί (επανα)διαμόρφωση. Αλλαγές ενδέχεται να μην τεθούν σε ισχύ πριν από την επόμενη επανεκκίνηση Ethernet Interface Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη διεπαφή ανάμεσα στον υπολογιστή και το μόντεμ ΙΡ Προβολή διαμόρφωσης Ethernet Interface Σχήμα 21 Δικτυακή Διεπαφή > Configuration for Ethernet Interface 21

29 Δικτυακή διεπαφή τερματικού Παράμετροι Ethernet Interface Οι προβαλλόμενες παράμετροι και η περιγραφή τους παρουσιάζονται παρακάτω. Παράμετρος Eth MAC Address Management IP Address Netmask Περιγραφή Διεύθυνση MAC της διεπαφής Ethernet Διεύθυνση διαχείρισης ΙΡ της διεπαφής Ethernet Εύρος δικτύου για το LAN του χρήστη Πίνακας 11 Configuration> Ethernet Interface Τροποποίηση διαμόρφωσης Ethernet Interface Σχήμα 22 Δικτυακή Διεπαφή > Τροποποίηση διαμόρφωσης Ethernet Interface Επιλέξτε στη Δικτυακή Διεπαφή > Προβολή διαμόρφωσης Ethernet interface (Σχήμα 21 Δικτυακή Διεπαφή > Configuration for Ethernet Interface) για αλλαγή των Ρυθμίσεων Ethernet. Τροποποίηση των παραμέτρων προς αλλαγή. Επιλέξτε στη Δικτυακή Διεπαφή > Τροποποίηση διαμόρφωσης Ethernet Interface (Σχήμα 22 Δικτυακή Διεπαφή > Τροποποίηση διαμόρφωσης Ethernet Interface) για αποθήκευση των νέων ρυθμίσεων. Η διαμόρφωση της διεπαφής Ethernet έχει αποθηκευτεί! 22

30 Δικτυακή διεπαφή τερματικού Satellite Interface Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτές μόνο κατόπιν συνεννόησης με το NOC της Hellas Sat Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τις ρυθμίσεις διεπαφής μεταξύ του τερματικού και του δορυφόρου. Κάθε ρύθμιση δορυφορικής διεπαφής αποτελείται από: Initial Receive Carrier Πρόκειται για το φορέα αρχικής λήψης μέσω του οποίου το μόντεμ ΙΡ θα προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο. Pointing Carrier Ο φορέας αυτός απαιτείται για την ενεργοποίηση του προσανατολισμού της κεραίας μέσω του μηχανισμού Point&Play. Όταν στο τερματικό υπάρχουν δυο διαφορετικοί φορείς προσανατολισμού, ο προσανατολισμός μπορεί να γίνει με δυο διαφορετικούς φορείς. Πρέπει να ενεργοποιείται τουλάχιστον ένας φορέας προσανατολισμού Προβολή διαμόρφωσης Satellite Interface Μπορούν να ανατεθούν και να προβληθούν έως δυο ρυθμίσεις φορέα αρχικής λήψης και φορέα προσανατολισμού. Εμφανίζονται μόνο οι ενεργοποιημένες ρυθμίσεις. Ο τρόπος αλλαγής διαμόρφωσης της δορυφορικής διεπαφής (Satellite Interface) περιγράφεται στο κεφάλαιο Εάν είναι ενεργοποιημένες και εμφανίζονται δυο ρυθμίσεις φορέα, ο προτιμώμενος φορέας αρχικής λήψης σημειώνεται με. Εάν έχουν ενεργοποιηθεί και προβάλλονται δυο ρυθμίσεις, ο εξ ορισμού φορέας προσανατολισμού σημειώνεται με. Η τελική επιλογή του φορέα προσανατολισμού που χρησιμοποιείται για τον προσανατολισμό γίνεται στη Σελίδα Κατάστασης (Status) όπως φαίνεται στο Σχήμα 17 Δικτυακή Διεπαφή > Κατάσταση μη Προσανατολισμού Δυο φορείς προσανατολισμού, όπου μπορείτε να επιλέξετε τον άλλο φορέα προσανατολισμού. Στο παράδειγμα στο Σχήμα 23, είναι ενεργοποιημένοι δυο φορείς αρχικής λήψης και δυο φορείς προσανατολισμού. Ο Φορέας Αρχικής Λήψης 1 έχει σημειωθεί ως προτιμώμενος, και ο Φορέας Προσανατολισμού 2 έχει οριστεί ως ο εξ ορισμού φορέας. 23

Μοντέλο: IPCAM. Ασύρματη IP Camera εσωτερικού χώρου

Μοντέλο: IPCAM. Ασύρματη IP Camera εσωτερικού χώρου Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: IPCAM Ασύρματη IP Camera εσωτερικού χώρου Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 1.1 Κύρια χαρακτηριστικά... 3 1.2 Διαβάστε πριν τη χρήση... 3 1.3 Περιεχόμενα συσκευασίας... 4 1.4 Όψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. 11 01 011 0 10111 0 0 1 1 0 010 0 10 00 110 10 00 01 1 00 00 000 1 00 1 0 01 0 0 10 0 11 0 11 00 0 01 1 01 0 01 01 0110101 0 1 1 10 0 011010 0 1 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

My Net. Δρομολογητής N900 Central. Εγχειρίδιο χρήστη

My Net. Δρομολογητής N900 Central. Εγχειρίδιο χρήστη My Net Δρομολογητής N900 Central Εγχειρίδιο χρήστη Εξυπηρέτηση και υποστήριξη από την WD Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε να μας δώσετε τη δυνατότητα να το τακτοποιήσουμε προτού προβείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. RT-AC51U ς. Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης

Οδηγός Χρήστη. RT-AC51U ς. Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης Οδηγός Χρήστη RT-AC51U ς Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης GK9422 αναθεωρημένη έκδοση (έκδοση 2) Μάρτιος 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

RT-N56U. Οδηγός Χρήστη. Εκπληκτική απόδοση και στιλ. Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit

RT-N56U. Οδηγός Χρήστη. Εκπληκτική απόδοση και στιλ. Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit Οδηγός Χρήστη RT-N56U Εκπληκτική απόδοση και στιλ Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit Το πολύ λεπτό και στυλάτο μοντέλο RT-N56U διαθέτει διπλή ζώνη 2.4GHz και 5GHz για αξεπέραστη ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DESIGNJET T790 T1300. Χρήση του εκτυπωτή

Σειρά εκτυπωτών DESIGNJET T790 T1300. Χρήση του εκτυπωτή Σειρά εκτυπωτών DESIGNJET T790 T1300 Χρήση του εκτυπωτή 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1η έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Αναπαραγωγής Πολυμέσων HD. O!Play HD2. Εγχειρίδιο Χρήστη

Συσκευή Αναπαραγωγής Πολυμέσων HD. O!Play HD2. Εγχειρίδιο Χρήστη Συσκευή Αναπαραγωγής Πολυμέσων HD / O!Play HD2 Εγχειρίδιο Χρήστη GK5763 Πρώτη έκδοση Αύγουστος 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Web Server By-Web της VIMAR. Εγχειρίδιο εγκαταστάτη. Οικιακός αυτοματισμός

Web Server By-Web της VIMAR. Εγχειρίδιο εγκαταστάτη. Οικιακός αυτοματισμός 01945 Web Server By-Web της VIMAR Εγχειρίδιο εγκαταστάτη Οικιακός αυτοματισμός Vimar end-user license contract VIMAR SPA located in Marostica (VI), Viale Vicenza n. 14 (http://www.vimar.com), sole owner

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο χρήστη. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο χρήστη. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Εγχειρίδιο χρήστη Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 1.1 Εισαγωγή 2 1.2 Ορισμός των τρόπων λειτουργίας 2 2 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ Μοντέλο #E8350 Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος E8350..................................... 1 Εγκατάσταση του router E-Series Πού θα βρείτε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies SA Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2014 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THT503 Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD Εγχειρίδιο χρήσης Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή 2 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Wireless ADSL2+ 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router. Εγχειρίδιο Χρήστη. Air 5440 Air 5340. 7/24 people support 801 100 0911

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Wireless ADSL2+ 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router. Εγχειρίδιο Χρήστη. Air 5440 Air 5340. 7/24 people support 801 100 0911 Kablosuz yaşam 300 Mbps Wireless ADSL2+ Router 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router Εγχειρίδιο Χρήστη Air 5440 Air 5340 7/24 people support 801 100 0911 ΠEPIEXOMENA Σύνοψη Εγχειριδίου 3 Ασφάλεια και Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29 51 1. Σχετικά με την συσκευή SafeMate...3 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Συσκευής...3 1.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας...3 1.3 Πιστοποιητικά...4 2.0 Γενική Περιγραφή...4 2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM...6 2.2 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

VG 121F Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η

VG 121F Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα T1 T Περιεχόμενα Συσκευασίας 4 2 VG 121F VoIP Gateway 5 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 5 Πλαίσιο Υποδοχών 6 Απαιτήσεις Συστήματος 7 3 Διαδικασία Εγκατάστασης Υλικού 8 3.1

Διαβάστε περισσότερα

H.264 NETWORK Embedded DVR

H.264 NETWORK Embedded DVR H.264 H.264 NETWORK Embedded DVR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ......4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ......4 1.2.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ...4 1.2.2 ΒΑΣΙΚEΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ZXDSL 931VII. Εγχειρίδιο ιαχείρισης και Συντήρησης. Έκδοση: V2.0

ZXDSL 931VII. Εγχειρίδιο ιαχείρισης και Συντήρησης. Έκδοση: V2.0 ZXDSL 931VII Εγχειρίδιο ιαχείρισης και Συντήρησης Έκδοση: V2.0 ZTE CORPORATION NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, Λαϊκή ηµοκρατία της Κίνας Ταχυδροµικός κώδικας: 518057 Τηλ.: +86-755-26770800 Φαξ: +86-755-26770801

Διαβάστε περισσότερα

Movie Cube S700H / S800H

Movie Cube S700H / S800H ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Movie Cube S700H / S800H Οδηγίες Χρήσης (Έκδοση 1.0.2) Πίνακας Περιεχοµένων 1. Πληροφορίες για το Χρήστη... 3 1.1. Προσοχή... 3 2. Εισαγωγή... 5 2.1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τους περιορισμούς που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Η φωτογραφία του

Διαβάστε περισσότερα

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης O ιακοµιστής Εκτύπωσης & Σάρωσης ικτύου για Εκτυπωτές και Συσκευές Πολλών Λειτουργιών της Canon Συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης για τηνπροηγµένη Τεχνολογία Εκτύπωσης της Canon

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera

Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera 1 / 66 Περιγραφή 1. Εισαγωγή.. 4 1.1 Προσδιορισµός.4 1.2 Προσοχή 4 1.2.1 Περιβάλλον Εγκατάστασης.. 4 1.2.2 Μεταφορά..4 1.2.3 Συντήρηση και Προστασία..5 1.2.4 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone 575

Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone 575 Όμιλος Vodafone Group 2013. Η επωνυμία Vodafone και τα λογότυπα Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone Group. Τυχόν ονόματα προϊόντων ή εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται αν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο : 210 4800564 Οδηγός χρήσης LG-P700 P/NO : MFL67482902 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605 MFL67982010 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42VT30E TX-P50VT30E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV Set Top Box SD/MMC USB O!PLAY MEDIA PRO. Εγχειρίδιο Χρήστη

Smart TV Set Top Box SD/MMC USB O!PLAY MEDIA PRO. Εγχειρίδιο Χρήστη Smart TV Set Top Box USB SD/MMC O!PLAY MEDIA PRO Εγχειρίδιο Χρήστη GK7276 Πρώτη έκδοση Απρίλιος 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Εκτύπωση Αντιμετώπιση Προβλημάτων Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440 MFL67868136 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα