ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Transcript

1 "Αρχιμήδης - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Τ.Ε.Ι " του Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.- Γ Κ.Π.Σ Ενέργεια ζ, Υποέργο 6, "Ακριβής χαρακτηρισμός του μέσου διάδοσης στην Ελληνική επικράτεια σε χιλιοστομετρικά μήκη κύματος από δεδομένα τοπικής κλιματολογίας, προσδιορισμός της επίδρασης της ατμόσφαιρας σε ασύρματα συστήματα επικοινωνιών και αξιολόγηση στατικών και δυναμικών τεχνικών για την βελτίωση της απόδοσής των". ΠΕ2: Επεξεργασία δεδομένων και εξαγωγή χρήσιμων στατιστικών μετεωρολογικών παραμέτρων που απαιτούνται ως είσοδοι στα μοντέλα διάδοσης. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αναστάσιος Παπατσώρης, Κωνσταντίνος Πολυμέρης, Ειρήνη Σκλαρή και Αθανασία Λάζου Νοέμβριος 2007

2 1.2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα ηλεκτρομαγνητικά επικοινωνιακά συστήματα αποτελούνται από ένα πομπό, ένα δέκτη και ένα μέσο μετάδοσης. Σε μερικά συστήματα, το μέσο μετάδοσης είναι μία άμεση ζεύξη όπως ένα συρμάτινο καλώδιο ή καλώδιο οπτικής ίνας. Στα ράδιοεπικοινωνιακά συστήματα δεν υπάρχουν απευθείας συνδέσεις, το σύστημα είναι ασύρματο. Το σήμα RF που παράγεται από τον πομπό στέλνεται στον ελεύθερο χώρο και συλλέγεται από το δέκτη. Οι κλιματολογικές συνθήκες επηρεάζουν σημαντικά ένα ασύρματο τηλεπικοινωνιακό σύστημα κατά τη διάδοση ενός σήματος. Το χιόνι, η βροχή, ο άνεμος αλλά και οι ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις σε οποιαδήποτε περιοχή και σε οποιοδήποτε χρόνο μπορούν να καταστήσουν μία επικοινωνιακή ζεύξη εκτός λειτουργίας για αρκετό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα η επικοινωνία μεταξύ δύο απομακρυσμένων σημείων να μην είναι πλέον εφικτή. Στο παρών παραδοτέο (ΠΕ2) υλοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων που ολοκληρώθηκε στο παραδοτέο (ΠΕ1) και συγκεκριμένα εστιάζεται στην εξαγωγή χρήσιμων στατιστικών μετεωρολογικών παραμέτρων καθώς και στην αποτύπωση ισοϋψών διαγραμμάτων (χαρτών) για το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας που απαιτούνται ως είσοδοι στα μοντέλα διάδοσης. Πριν όμως, παρουσιάζεται μια εισαγωγή στις γενικές αρχές διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και των παραγόντων που την επηρεάζουν καθώς και στην δομή ενός δορυφορικού συστήματος ώστε να εκτιμηθεί η σπουδαιότητα του συγκεκριμένου εγχειρήματος. 1.3

4 1 ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ 1.1 Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στο γήινο περιβάλλον Η ενέργεια που ακτινοβολείτε από μία κεραία εκπομπής μπορεί να φτάσει στην περιοχή της κεραίας λήψης ακολουθώντας διάφορους δρόμους στο γήινο περιβάλλον. Η διαδρομή την οποία ένα ραδιοσήμα ακολουθεί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η συχνότητα του σήματος, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες, και η ώρα που γίνεται η διάδοση. Οι τρεις βασικές διαδρομές που ένα ραδιοσήμα μπορεί να ακολουθήσει στον ελεύθερο χώρο είναι α) στην επιφάνεια της γης, β) στην ατμόσφαιρα, και γ) στο χώρο. 1.2 Διάδοση στην επιφάνεια της γης Σήματα που μεταδίδονται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους ονομάζονται κύματα εδάφους ή επιφάνειας (ground waves), είναι αυτά που εκπέμπονται από την κεραία και παραμένουν κοντά στη επιφάνεια της γης. Το κύμα εδάφους ακολουθεί την καμπυλότητα της γης και μπορεί να ταξιδέψει σε αποστάσεις πέραν του ορίζοντος. Η διάδοση με κύματα εδάφους είναι ισχυρότερη στις χαμηλές και μεσαίες συχνότητες, δηλαδή, είναι η κύρια διαδρομή σήματος για ραδιοσήματα στην περιοχή των 30KHz ως 3MHz. Τα σήματα μπορούν να διαδοθούν κατά εκατοντάδες και μερικές χιλιάδες μιλίων σε αυτές τις χαμηλές συχνότητες. Σε συχνότητες υψηλότερες από 3MHz η γη αρχίζει να εξασθενεί τα ραδιοσήματα. Τα αντικείμενα πάνω στη γη και τα χαρακτηριστικά του εδάφους γίνονται της ίδιας τάξης μεγέθους με το μήκος κύματος του σήματος και συνεπώς θα απορροφούν και θα επηρεάζουν το σήμα. Γι αυτό το λόγο, η διάδοση των σημάτων με κύματα εδάφους πάνω από 3MHz δεν συνίσταται για αποστάσεις πέραν μερικών μιλίων. 1-4

5 1.3 Διάδοση στην ατμόσφαιρα Η γήινη ατμόσφαιρα διαιρείται σε τρεις χωριστές περιοχές, ή στρώματα. Αυτά είναι η Τροπόσφαιρα, η Στρατόσφαιρα και η Ιονόσφαιρα. Συγκεκριμένα, έχουμε κύματα που φθάνουν στο δέκτη ύστερα από ανάκλαση ή σκέδαση στην ιονόσφαιρα και ονομάζονται ουράνια κύματα (sky waves) ή ιονοσφαιρικά. Η ιονόσφαιρα είναι το άνω στρώμα της ατμόσφαιρας που εκτείνεται πάνω από τα 60km και χαρακτηρίζεται, τουλάχιστον, στα ψηλότερα στρώματά της από ψηλή πυκνότητα ελευθέρων ηλεκτρονίων οπότε και συμπεριφέρεται ως αγώγιμο στρώμα σε μια μεγάλη ζώνη συχνοτήτων ανακλώντας τα προσπίπτοντα κύματα. Μπορούμε με καλή προσέγγιση να θεωρήσουμε ότι αυτή η περιοχή της ατμόσφαιρας έχει μια αξιοσημείωτη επίδραση στη διάδοση συχνοτήτων κάτω από 30MHz και κύρια στο διάστημα από 1 έως 30MHz. Η στρατόσφαιρα βρίσκεται μεταξύ της τροπόσφαιρας και της ιονόσφαιρας. Η θερμοκρασία σε όλη αυτήν την περιοχή θεωρείται σχεδόν σταθερή και υπάρχει λίγος υδρατμός.. Η στρατόσφαιρα έχει σχετικά μικρή επίδραση στα ραδιοκύματα επειδή είναι μια σχετικά ήρεμη περιοχή με ελάχιστες ή καθόλου αλλαγές θερμοκρασίας. Από την άλλη μεριά, κύματα ανακλώνται ή σκεδάζονται στην τροπόσφαιρα και ονομάζονται τροποσφαιρικά. Η τροπόσφαιρα είναι το κατώτερο τμήμα της ατμόσφαιρας στο οποίο κάτω από κανονικές συνθήκες η τιμή της θερμοκρασίας ελαττώνεται με το ύψος. Η τροπόσφαιρα εκτείνεται από την επιφάνεια του εδάφους έως ένα ύψος που κυμαίνεται από περίπου 6km στους πόλους μέχρι 17km στον ισημερινό. Μια μέση τιμή, για μια περιοχή που δεν ανήκει στις δύο αυτές ακραίες τοποθεσίες, είναι τα 10km. Η τροπόσφαιρα είναι εκείνο το τμήμα της ατμόσφαιρας όπου οι μεταβολές του δείκτη διάθλασης της πίεσης και της υγρασίας καθώς επίσης τα νέφη και οι υδρομετεωρίτες (βροχή, χιόνι, χαλάζι) επηρεάζουν σημαντικά τη διάδοση των ραδιοσυχνοτήτων για συχνότητες πάνω από 30MHz. Συγκεκριμένα, πάνω από 30MHz: (α) τοπικές μεταβολές του δείκτη διάθλασης στην τροπόσφαιρα μπορεί να σκεδάσουν την ενέργεια, (β) απότομες μεταβολές της κατακόρυφης δομής 1-5

6 του δείκτη διάθλασης μπορεί να προκαλέσουν φαινόμενα ανάκλασης και (γ) εκτεταμένες ανώμαλες μεταβολές του δείκτη διάθλασης με το ύψος δημιουργούν φαινόμενα παγίδευσης των ραδιοακτίνων (ducting propagation). Όλοι οι προηγούμενοι μηχανισμοί μπορούν να μεταφέρουν ενέργεια αρκετά μακριά από τον κανονικό ορίζοντα, ειδικότερα μάλιστα η ανάκλαση επηρεάζει κυρίως τις συχνότητες μεταξύ 30 έως 1000MHz ενώ η παγίδευση έχει επίδραση στις συχνότητες πάνω περίπου από 1000MHz. 1.4 Διάδοση στο χώρο Η τρίτη μέθοδος διάδοσης ραδιοκυμάτων είναι τα κύματα χώρου (space waves). Περαιτέρω, το κύμα χώρου διακρίνεται στο κατ ευθείαν κύμα (direct wave) δηλαδή, στο κύμα που ακολουθεί την ευθεία γραμμή σκόπευσης, και το ανακλώμενο από το έδαφος κύμα (ground reflected wave) που φθάνει στο δέκτη ύστερα από ανάκλαση από την επιφάνεια του εδάφους. Το κύμα χώρου περιλαμβάνει επίσης το τμήμα της ενέργειας που λαμβάνεται από το δέκτη αφού διαθλασθεί από την ατμόσφαιρα ή υποστεί περίθλαση (diffraction) από τη γήινη επιφάνεια. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός διάδοσης πρέπει να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη για συχνότητες κάτω από 1MHz, ενώ εξασθενεί σημαντικά σε περιοχές ψηλότερων συχνοτήτων. 1.5 Διάδοση μέσω δορυφόρου Ένας δορυφόρος είναι ένα φυσικό αντικείμενο που είναι σε τροχιά ή περιφέρεται γύρω από κάποιο ουράνιο σώμα. Οι δορυφόροι, είναι φυσικοί και το δικό μας ηλιακό σύστημα είναι ένα τέλειο παράδειγμα. Μια ισορροπία μεταξύ της αδράνειας του περιφερόμενου δορυφόρου και της βαρυτικής έλξης του σώματος κρατά το δορυφόρο σε τροχιά. Τεχνητοί δορυφόροι μπορούν να εκτοξευθούν σε τροχιά για διάφορους σκοπούς. Σήμερα, χιλιάδες δορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά, καλύπτοντας τρεις μεγάλες γεωγραφικές περιοχές Ατλαντικό, Ειρηνικό και Ινδικό ωκεανό εφοδιασμένοι με τηλεπικοινωνιακό υλικό μεγάλης χωρητικότητας. Οι συχνότητες 1-6

7 λειτουργίες που χρησιμοποιούν τα σημερινά δορυφορικά συστήματα καλύπτουν τις ζώνες SHF (3-30GHz), EHF (30-300GHz) που διαιρούνται σε διάφορες υποζώνες όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Η διαχείριση του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος για τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές, γίνεται κάτω από την αιγίδα της Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης (ITU). Ζώνη συχνοτήτων Περιοχή (GHz) L 1-2 S 2 4 C 4 8 X 8 12 Ku K Kα Χιλιοστομετρική περιοχή Ένας δορυφόρος περιφέρεται γύρω από τη γη είτε σε κυκλική είτε σε ελλειπτική τροχιά και έτσι είναι δυνατός ο υπολογισμός της θέσης ενός δορυφόρου οποιοδήποτε χρονική στιγμή. Οι κύκλοι και οι ελλείψεις είναι ειδικά γεωμετρικά σχήματα που μπορούν να περιγραφούν με μαθηματική ακρίβεια. Επιπλέον, η φορά περιφοράς του δορυφόρου μπορεί να είναι είτε ίδια με τη φορά της γης ή αντίθετη. Στη πρώτη περίπτωση η τροχιά καλείται θετικής φοράς και στη δεύτερη, αρνητικής φοράς. Οι περισσότερες τροχιές είναι θετικής φοράς. Σε μία κυκλική τροχιά η ταχύτητα περιφοράς είναι σταθερή. Ωστόσο, σε μια ελλειπτική τροχιά η ταχύτητα μεταβάλλεται ανάλογα με το ύψος του δορυφόρου πάνω από τη γη. Φυσιολογικά η ταχύτητα του δορυφόρου είναι μεγαλύτερη όταν είναι κοντά στη γη απ ότι όταν είναι απομακρυσμένος. Για να χρησιμοποιηθεί ένας δορυφόρος για σκοπούς επικοινωνιακής αναμετάδοσης, η κεραία του επίγειου σταθμού πρέπει να μπορεί να ακολουθεί το δορυφόρο καθώς διέρχεται από πάνω του. Ανάλογα με το ύψος και την ταχύτητα του δορυφόρου, ο επίγειος σταθμός θα μπορεί να τον χρησιμοποιεί για επικοινωνιακούς σκοπούς μόνο για εκείνη τη μικρή χρονική περίοδο που είναι ορατός. Η κεραία του επίγειου σταθμού θα παρακολουθεί το δορυφόρο από ορίζοντα σε ορίζοντα, αλλά σε κάποιο σημείο, ο δορυφόρος θα εξαφανιστεί από την άλλη πλευρά της γης. Κατ αυτό το χρονικό διάστημα δε θα μπορεί να εξυπηρετεί επικοινωνιακά. 1-7

8 Μια λύση στο πρόβλημα αυτό δόθηκε με την χρήση των γεωστατικών δορυφόρων οι οποίοι περιστρέφονται γύρω από τον ισημερινό της γης σε ύψος περίπου 22,300mil ή 35,860km και έχουν την ίδια γωνιακή ταχύτητα με αυτή με αποτέλεσμα να φαίνονται από έναν παρατηρητή πάνω στη γη ως ακίνητοι. Εφόσον ο δορυφόρος φαίνεται ότι παραμένει σταθερός, δεν απαιτούνται ειδικές κεραίες παρακολούθησης στους επίγειους σταθμούς. Η κεραία μπορεί απλώς να σημαδεύει το δορυφόρο και να παραμένει σε μια σταθερή θέση. Με αυτό τον τρόπο, είναι δυνατή μια συνεχής επικοινωνία. Οι περισσότεροι επικοινωνιακοί δορυφόροι σε χρήση σήμερα είναι γεωσύγχρονοι. Ένας τέτοιος δορυφόρος μπορεί να βλέπει ή να έχει πρόσβαση περίπου στο 40% της γήινης επιφάνειας. Όσοι βρίσκονται μέσα σ αυτήν την περιοχή μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δορυφόρο για επικοινωνία. Ο δορυφόρος μετά την εκτόξευση του δεν επιδέχεται επιδιορθώσεις βλαβών. Επιβάλλεται να είναι όσο το δυνατόν, ένα αξιόπιστο σύστημα. Το συνολικό κόστος ενός συνήθους τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου ανέρχεται σε περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια. Η ποιότητα των ψηφιακών δορυφορικών ζεύξεων αξιολογείται από τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία που επιτυγχάνεται. Η διαθεσιμότητα μιας ζεύξης εκφράζεται από το ποσοστό της διάρκειας ενός έτους κατά το οποίο ο δέκτης διατηρεί το συγχρονισμό του. Για να διατηρείται ο συγχρονισμός, ο ρυθμός λανθασμένων ψηφίων (BER) δεν πρέπει να υπερβαίνει μια στάθμη κατωφλίου BER th η οποία συνήθως λαμβάνεται ίση με 10-3, 10-7 ανάλογα με την εφαρμογή. Η διαθεσιμότητα ενός συστήματος εκφράζεται από την πιθανότητα διακοπής του, P out, ή το χρόνο διακοπής της λειτουργίας του, T out, μέσω των σχέσεων: P out = P(BER>BER th ) (1.1) T out = * P out (min/year) (1.2) Ο ρυθμός λανθασμένων ψηφίων είναι φθίνουσα συνάρτηση της παραμέτρου (E b /n 0 ) όπου, E b η ενέργεια ενός ψηφίου και n 0 η πυκνότητα θορύβου στην είσοδο του αποκωδικοποιητή του δέκτη. Η αξιοπιστία μιας δορυφορικής ζεύξης σχετίζεται με το ποσοστό λανθασμένων ψηφίων στην έξοδο του δέκτη. Κατά τη λειτουργία υπό συνθήκες καθαρού ουρανού 1-8

9 (clear sky conditions), οπότε δεν υπάρχουν μεταβολές στην τροπόσφαιρα που προκαλούν διαλείψεις του δορυφορικού συστήματος, το ποσοστό λαθών της ζεύξης διατηρείται σταθερό. Κατά τη διάρκεια ενός έτους, το μέγεθος αυτό εμφανίζει τυχαίες διακυμάνσεις λόγω της μεταβλητής απόσβεσης που εισάγεται εξαιτίας βροχοπτώσεων. Η αξιοπιστία μιας δορυφορικής ζεύξης περιγράφεται ποσοτικά από το ποσοστό του χρόνου κατά το οποίο επιτυγχάνεται ποσοστό λαθών μεγαλύτερο μιας δεδομένης στάθμης. Ισοδύναμα, η αξιοπιστία περιγράφεται από την πιθανότητα υπέρβασης μιας στάθμης ρυθμού λαθών Μ, δηλαδή την πιθανότητα: P M = P(BER>M) (1.3) Τόσο η διαθεσιμότητα όσο και η αξιοπιστία των δορυφορικών συστημάτων επικοινωνιών προδιαγράφονται από την ITU R και πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για αξιόπιστες διεθνείς επικοινωνίες. Το ποσοστό λαθών μιας δορυφορικής ζεύξης δεν πρέπει να υπερβαίνει ορισμένες στάθμες για ποσοστό χρόνου μεγαλύτερο από συγκεκριμένη τιμή κατά τη διάρκεια έτους. Οι περιοριστικές στάθμες και αντίστοιχα ποσοστά χρόνου συστήνονται από την ITU για διάφορους ρυθμούς μετάδοσης ψηφίων και κώδικες για διόρθωση λαθών. Πολλοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διάδοση του σήματος ενός επίγειου τηλεπικοινωνιακού συστήματος ισχύουν και στην περίπτωση ενός δορυφορικού συστήματος. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, λόγω των τεράστιων αποστάσεων μεταξύ ενός γεωστατικού δορυφόρου και των επίγειων σταθμών, και καθώς είναι γνωστό ότι το σήμα εξασθενεί ανάλογα με το τετράγωνο της αποστάσεως, τα προβλήματα διάδοσης είναι πιο σημαντικά στον καθορισμό της αξιοπιστίας του συστήματος, Για χαμηλές γωνίες ανύψωσης της δορυφορικής ζεύξεως, όπως αυτό συμβαίνει όταν λειτουργούμε ένα γεωστατικό δορυφόρο και ένα επίγειο σταθμό που βρίσκεται σε τοποθεσία που χαρακτηρίζεται από ψηλό γεωγραφικό πλάτος, οι ανακλάσεις από το έδαφος, οι μεταβολές του δείκτη διάθλασης της τροπόσφαιρας καθώς και η παγίδευση των ραδιοακτίνων μπορεί να είναι σημαντικές αιτίες εξασθένησης του σήματος. Επιπλέον, ραδιοσήματα που διέρχονται από την ιονόσφαιρα υπόκεινται σε μεταπτώσεις, απορρόφηση, μεταβολή στην κατεύθυνση διάδοσης, καθυστέρηση 1-9

10 διάδοσης και μεταβολές της πόλωσης λόγω της παρουσίας ελεύθερων ηλεκτρονίων και του γήινου μαγνητικού πεδίου. Σαν γενικό πάντως συμπέρασμα, όταν η ζεύξη λειτουργεί κάτω από σχετικά μεγάλες γωνίες ανύψωσης (μεγαλύτερες από 20 0 περίπου) και σε συχνότητες πάνω από τη ζώνη UHF (300MHz-3GHz), τα κύρια προβλήματα διάδοσης εστιάζονται στην απόσβεση λόγω ατμοσφαιρικών κατακρημνίσεων και στην απορρόφηση λόγω των ατμοσφαιρικών αερίων. Η τελευταία περίπτωση διάλειψης αφορά κύρια τα συστήματα που λειτουργούν σε συχνότητες EHF (>30GHz). 1.6 Διαλείψεις στο γήινο περιβάλλον Η αρχή της διάδοσης ελευθέρου χώρου προϋποθέτει ότι η ατμόσφαιρα είναι ομογενές μέσο και μη απορροφητικό, καθώς επίσης ότι το έδαφος είναι σε άπειρη απόσταση, ή πρακτικά ο συντελεστής ανάκλασης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων πάνω σε αυτό είναι αμελητέος. Στην πραγματικότητα όμως, για ένα πραγματικό τηλεπικοινωνιακό σύστημα οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, καθώς το κύμα διαδίδεται σε μέσο που δεν έχει τις ιδιότητες της "ιδανικής" ατμόσφαιρας και το έδαφος είναι γενικά σε κοντινή απόσταση από την οπτική ευθεία ζεύξεως. Σε ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα, πέρα από τις απώλειες διάδοσης του ελευθέρου χώρου και τις απώλειες των ατμοσφαιρικών συνθηκών ένα πλήθος παραγόντων, εποχιακών και τοπικών, συνιστούν τις διαλείψεις (fadings), που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες αποσβέσεις στο σήμα. Η ένταση γενικά της διάλειψης αυξάνει με τη μέση συχνότητα του φέροντος και το μήκος της ζεύξεως. Λόγω γενικά του μεγάλου αριθμού των παραγόντων που συμβάλλουν στη δημιουργία των διαλείψεων, οι διαλείψεις είναι ένα τυχαίο φαινόμενο που μπορεί να καθορισθεί μόνο με τη χρήση μιας συνάρτησης στατιστικής κατανομής. Οι κυριότερες αιτίες διαλείψεων που αναφέρονται σε ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα και οφείλονται στην τροπόσφαιρα είναι οι ακόλουθες: Α) Το φαινόμενο των πολλαπλών διοδεύσεων (multipath propagation). Το φαινόμενο αυτό είναι πολύ σημαντικό και λαμβάνεται πολύ σοβαρά στη σχεδίαση τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων, αλλά για συχνότητες κάτω των 10GHz. 1-10

11 B) Για συχνότητες που υπερβαίνουν τα 30GHz αξιόλογη επίδραση έχει επίσης και η απορρόφηση που εισάγουν στο διαδιδόμενο σήμα τα αέρια της ατμόσφαιρας, όπως το οξυγόνο και οι ατμοί. Γ) Οι διαλείψεις που οφείλονται στην εξασθένηση Η/Μ κύματος από ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις (π.χ. βροχή, χιόνι και χαλάζι), η απόσβεση που εισάγεται λόγω των συγκεκριμένων σκεδαστών είναι πολύ σημαντική αλλά μόνο για συχνότητες του φέροντος κύματος που υπερβαίνουν τα 10GHz. 1.7 Διαλείψεις που οφείλονται στην ατμοσφαιρική απορρόφηση Σε συχνότητες πάνω περίπου από τα 50GHz, η απόσβεση που εισάγεται από τα ατμοσφαιρικά αέρια υπερβαίνει κατά πολύ την απόσβεση που σχετίζεται ακόμη και με την πιο έντονη βροχόπτωση. Για τις επίγειες όμως ραδιοζεύξεις που έχουν μεγάλο μήκος (long radio paths), η απόσβεση αυτού του είδους είναι αξιοσημείωτη ακόμη και για συχνότητες της τάξεως των 15GHz. Οι κύριες ατμοσφαιρικές συνιστώσες που εισάγουν απόσβεση στο διαδιδόμενο σήμα, είναι το οξυγόνο και οι υδρατμοί, αν και η παρουσία σύνθετων μορίων στους υδρατμούς μπορεί να έχει κάποια επίδραση ακόμη και σε συχνότητες πάνω από τους 100GHz. Το οξυγόνο απορροφά ενέργεια από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα εξαιτίας της ηλεκτρικής διπολικής ροπής, ενώ οι υδρατμοί λόγω της μαγνητικής διπολικής ροπής. Η απορρόφηση λόγω οξυγόνου σε κάθε ύψος είναι προσεγγιστικά σταθερή με το χρόνο, όπως ακριβώς και η αναλογία του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα. Αντίθετα, το περιεχόμενο υδρατμών είναι μια ποσότητα που έντονα διακυμαίνεται με το χρόνο, και ως εκ τούτου η αντίστοιχη απορρόφηση ακολουθεί τον ίδιο νόμο. Η μέση τιμή της συγκέντρωσης υδρατμών στο επίπεδο του εδάφους, για μεσαία κλίματα, είναι περίπου 7,5g/m 3, αλλά η ποσότητα των υδρατμών που μπορεί να συγκρατήσει ο αέρας εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό από τη θερμοκρασία του. 1-11

12 1.8 Εξασθένιση λόγω ατμοσφαιρικών αερίων Η μείωση από τα ατμοσφαιρικά αέρια που προκαλείται κυρίως από την απορρόφηση βασίζεται κυρίως στη συχνότητα, στη γωνία ανύψωσης, στο ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και στην πυκνότητα του υδρατμού (απόλυτη υγρασία). Στις συχνότητες κάτω από 10GHz, μπορεί κανονικά να παραμεληθεί. Έχει σημαντική αύξηση σε συχνότητες πάνω από 10GHz, ειδικά για τις χαμηλές γωνίες ανύψωσης. Σε μια δεδομένη συχνότητα η συμβολή οξυγόνου στην απορρόφηση λόγω αερίων είναι σχετικά σταθερή. Εντούτοις, η μέγιστη εξασθένιση λόγω αερίων συμβαίνει κατά τη διάρκεια της εποχής με τη μεγαλύτερη βροχόπτωση. 1.9 Εξασθένιση λόγω βροχής Στην φασματική περιοχή GHz, η επίπτωση της βροχής στην εξασθένηση του σήματος είναι πλέον σημαντική. Οι βροχοπτώσεις εισάγουν σημαντική απόσβεση που αυξάνεται με τη συχνότητα. Επομένως, για την οικονομική σχεδίαση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων που ικανοποιούν τις προδιαγραφές αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας που συστήνει η ITU-R (International Telecommunication Union - Radio), απαιτείται η διεξοδική μελέτη των προβλημάτων διάδοσης που δημιουργούν οι βροχοπτώσεις και ο συστηματικός προσδιορισμός των επιπτώσεων τους. Στη χώρα μας παρά την σχετικώς μεγάλη ποικιλία και ποσότητα σε κλιματικά δεδομένα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία μελέτη για τον προσδιορισμό των κλιματικών παραγόντων που αφορούν τις επίγειες και δορυφορικές επικοινωνίες. Σαν αποτέλεσμα αυτού, για τον σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών συστημάτων χρησιμοποιούνται προτεινόμενες τιμές από την ITU οι οποίες όμως δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα. Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία των τοπικών κλιματολογικών δεδομένων που ελήφθησαν από 24 σταθμούς της χώρας μας σε μια περίοδο 30 ετών και κατόπιν η στατιστική τους ανάλυση ώστε να υπολογιστεί η μέση τιμή τους ανά σταθμό και ανά μήνα καθώς επίσης και ανά εποχή. Τέλος, 1-12

13 πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός χαρτών της Ελληνικής επικράτειας για κάθε ένα από τους διαθέσιμους κλιματικούς παράγοντες. Ειδικότερα, επεξεργαστήκαμε τους παρακάτω κλιματικούς παράγοντες: Σχετική υγρασία Απόλυτη υγρασία Θερμοκρασία Νέφωση Πίεση Παρακάτω, επισυνάπτονται, σε ξεχωριστό κεφάλαιο ο κάθε κλιματικός παράγοντας, πίνακες των παραπάνω αποτελεσμάτων με τους αντίστοιχους χάρτες τους. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι εποχές που αναφέρονται χρησιμοποιούν τους εξής μήνες: Χειμώνας Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος Άνοιξη Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος Καλοκαίρι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος Φθινόπωρο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος. Επίσης, στην περίπτωση των πιέσεων κρίθηκε σκόπιμο να γίνει μόνο η παρουσίαση των πινάκων, μιας και όπως είναι φανερό από εκεί οι διαφορές από μήνα σε μήνα και από σταθμό σε σταθμό είναι ελάχιστες 1-13

14 1-14

15 2 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι μέσοι όροι της μηνιαίας απόλυτης υγρασίας για τις 24 τοποθεσίες, όπως προέκυψαν από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών που καλύπτουν την χρονική περίοδο ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Ιαν. Φεβρ. Μαρ. Απρ. Μαιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοεμ. Δεκ. Αγρίνιο 75,5 73,2 70,4 68,1 63,0 57,2 55,3 52,8 63,6 69,9 77,8 78,5 Αλεξανδρουπ. 75,3 73,4 72,6 71,4 68,1 60,1 53,9 53,6 59,9 68,2 75,3 77,0 Άργος 75,4 73,5 72,2 68,2 60,3 54,0 52,7 56,9 65,4 64,1 76,4 76,6 Αργοστόλι 71,6 70,8 70,7 70,7 70,0 65,9 62,9 64,8 67,9 70,1 73,7 73,2 Άρτα 72,6 70,9 70,0 71,9 68,5 64,6 64,1 65,5 70,3 73,2 77,5 76,5 Ελληνικό 68,8 67,6 65,8 62,5 58,6 52,2 46,8 46,7 53,5 62,0 68,8 70,1 Ηράκλειο 67,3 65,4 65,3 61,2 59,9 55,9 56,9 59,1 61,0 64,8 66,4 67,5 Ιωάννινα 77,9 73,6 69,2 69,0 65,8 58,4 52,7 55,9 65,2 72,5 79,9 82,1 Καλαμάτα 72,9 72,1 71,3 70,4 66,5 58,6 57,9 61,4 65,4 69,4 75,1 75,2 Καστοριά 78,6 73,4 66,6 62,4 63,5 53,1 49,3 52,5 59,5 69,1 77,5 80,4 Κέρκυρα 75,9 74,3 73,2 72,7 69,5 63,4 59,8 62,1 70,4 74,8 77,6 77,4 Κύθηρα 72,4 72,0 72,3 68,0 63,7 56,4 54,2 56,9 62,6 68,2 72,2 73,0 Λαμία 76,6 74,4 70,9 64,6 59,1 49,7 50,1 54,5 60,1 70,5 75,8 77,1 Λάρισα 79,8 75,0 72,6 68,1 61,3 48,8 46,3 49,9 58,7 69,8 79,2 82,0 Λήμνος 76,9 74,8 75,3 73,9 68,6 59,7 56,7 61,1 66,3 67,0 77,8 78,6 Μακεδονία 75,9 72,5 71,6 67,5 63,6 55,4 52,8 55,1 61,9 70,1 76,4 77,8 Μήλος 73,2 72,0 71,6 66,0 61,3 55,1 56,5 62,8 65,4 71,4 73,9 74,4 Μυτιλήνη 72,1 70,5 67,8 64,7 63,3 58,3 56,8 58,3 60,6 66,9 71,5 72,9 Πύργος 73,6 72,2 71,2 70,5 67,9 62,4 59,5 62,1 67,1 71,0 75,2 75,5 Σέρρες 78,1 72,0 67,6 63,4 60,7 54,2 51,9 54,9 60,5 70,0 77,1 80,6 Σκύρος 76,2 74,2 74,2 71,5 70,4 66,0 66,2 68,1 70,5 74,3 76,5 76,8 Σούδα 73,3 71,1 70,0 64,7 58,3 50,4 50,1 54,2 61,2 68,4 72,0 73,0 Χίος 73,2 72,4 71,8 69,8 67,4 61,4 57,7 59,6 63,6 70,9 74,8 74,3 Χρυσούπολη 74,4 72,4 72,3 72,0 67,3 62,8 57,5 59,0 65,0 69,7 75,3 75,0 Πίνακας 2-1. Μέσοι όροι μηνιαίας απόλυτης υγρασίας (%) για 24 τοποθεσίες στην Ελληνική Επικράτεια και για ην χρονική περίοδο Τα παραπάνω πινακοποιημένα αποτελέσματα παρουσιάζονται επίσης και σε μορφή ισογραμμικών καμπυλών απόλυτης υγρασίας, από το Σχήμα 2-1 έως το Σχήμα

16 Σχήμα 2-1. Χάρτης μέσης απόλυτης υγρασίας στην Ελλάδα για τον μήνα Ιανουάριο που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 2-2

17 Σχήμα 2-2. Χάρτης μέσης απόλυτης υγρασίας στην Ελλάδα για τον μήνα Φεβρουάριο που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 2-3

18 Σχήμα 2-3. Χάρτης μέσης απόλυτης υγρασίας στην Ελλάδα για τον μήνα Μάρτιο που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 2-4

19 Σχήμα 2-4. Χάρτης μέσης απόλυτης υγρασίας στην Ελλάδα για τον μήνα Απρίλιο που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 2-5

20 Σχήμα 2-5. Χάρτης μέσης απόλυτης υγρασίας στην Ελλάδα για τον μήνα Μάιο που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 2-6

21 Σχήμα 2-6. Χάρτης μέσης απόλυτης υγρασίας στην Ελλάδα για τον μήνα Ιούνιο που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 2-7

22 Σχήμα 2-7. Χάρτης μέσης απόλυτης υγρασίας στην Ελλάδα για τον μήνα Ιούλιο που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 2-8

23 Σχήμα 2-8. Χάρτης μέσης απόλυτης υγρασίας στην Ελλάδα για τον μήνα Αύγουστο που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 2-9

24 Σχήμα 2-9. Χάρτης μέσης απόλυτης υγρασίας στην Ελλάδα για τον μήνα Σεπτέμβριο που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 2-10

25 Σχήμα Χάρτης μέσης απόλυτης υγρασίας στην Ελλάδα για τον μήνα Οκτώβριο που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 2-11

26 Σχήμα Χάρτης μέσης απόλυτης υγρασίας στην Ελλάδα για τον μήνα Νοέμβριο που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 2-12

27 Σχήμα Χάρτης μέσης απόλυτης υγρασίας στην Ελλάδα για τον μήνα Δεκέμβριο που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 2-13

28 Επίσης, στον Πίνακα 2 δίδονται οι μέσοι όροι κατά εποχή του μέσου έτους, όπως προέκυψαν από επεξεργασία δεδομένων 30 ετών που καλύπτουν την χρονική περίοδο ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ Χειμώνας Άνοιξη Καλοκαίρι Φθινόπωρο Αγρίνιο 75,7 67,2 55,1 70,4 Αλεξανδρουπ. 75,3 70,7 55,9 67,8 Άργος 75,2 66,9 54,5 68,6 Αργοστόλι 71,9 70,5 64,6 70,6 Άρτα 73,3 70,1 64,7 73,7 Ελληνικό 68,8 62,3 48,6 61,4 Ηράκλειο 66,7 62,1 57,3 64,1 Ιωάννινα 77,9 68,0 55,7 72,5 Καλαμάτα 73,4 69,4 59,3 70,0 Καστοριά 77,4 64,2 51,6 68,7 Κέρκυρα 75,8 71,8 61,7 74,3 Κύθηρα 72,5 68,0 55,8 67,7 Λαμία 76,0 64,9 51,4 68,8 Λάρισα 78,9 67,4 48,3 69,2 Λήμνος 76,8 72,6 59,2 70,4 Μακεδονία 75,4 67,6 54,4 69,5 Μήλος 73,2 66,3 58,2 70,3 Μυτιλήνη 71,9 65,3 57,8 66,3 Πύργος 73,8 69,9 61,3 71,1 Σέρρες 76,9 63,9 53,7 69,2 Σκύρος 75,8 72,0 66,7 73,8 Σούδα 72,5 64,4 51,6 67,2 Χίος 73,3 69,6 59,6 69,8 Χρυσούπολη 73,9 70,5 59,8 70,0 Πίνακας 2-2. Μέσοι όροι εποχικής απόλυτης υγρασίας (%) για 24 τοποθεσίες στην Ελληνική Επικράτεια και για ην χρονική περίοδο

29 Σχήμα Χάρτης μέσης απόλυτης υγρασίας στην Ελλάδα για την εποχή της Άνοιξης που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 2-15

30 Σχήμα Χάρτης μέσης απόλυτης υγρασίας στην Ελλάδα για την εποχή του Καλοκαιριού που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 2-16

31 Σχήμα Χάρτης μέσης απόλυτης υγρασίας στην Ελλάδα για την εποχή του Φθινοπώρου που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 2-17

32 Σχήμα Χάρτης μέσης απόλυτης υγρασίας στην Ελλάδα για την εποχή του Χειμώνα που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 2-18

33 3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι μέσοι όροι της μηνιαίας σχετικής υγρασίας για τις 24 τοποθεσίες, όπως προέκυψαν από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών που καλύπτουν την χρονική περίοδο ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Ιαν. Φεβρ. Μαρ. Απρ. Μαιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοεμ. Δεκ. Αγρίνιο 6,3 6,4 7,1 8,6 11,0 13,0 14,4 14,3 12,9 10,7 9,0 7,2 Αλεξανδρουπ. 5,3 5,5 6,2 8,2 10,9 12,8 13,4 13,0 11,2 9,4 7,7 6,2 Άργος 6,1 6,1 6,8 8,4 10,4 12,6 14,0 14,3 13,0 5,7 8,6 6,8 Αργοστόλι Άρτα 6,0 6,2 7,1 8,9 11,7 14,0 15,7 15,8 13,8 11,2 8,6 6,8 Ελληνικό 6,7 6,7 7,2 8,6 10,8 12,6 13,3 13,1 12,3 10,8 9,3 7,6 Ηράκλειο 7,2 7,0 7,6 8,6 10,6 12,7 14,6 15,0 13,5 11,6 9,4 7,9 Ιωάννινα 5,1 5,1 5,7 7,2 9,5 11,1 11,6 11,8 10,8 9,0 7,1 5,7 Καλαμάτα 6,9 7,0 7,6 9,1 11,5 13,1 14,8 15,6 13,8 11,4 9,6 7,8 Καστοριά 4,3 4,2 4,7 6,0 8,5 9,6 10,1 10,3 9,1 7,7 5,9 4,6 Κέρκυρα 7,0 7,0 7,7 9,2 11,9 13,9 15,1 15,6 14,3 12,0 9,7 7,8 Κύθηρα 7,2 7,1 7,7 8,6 10,3 12,0 13,5 14,1 13,3 11,7 9,8 8,1 Λαμία 5,9 6,0 6,7 8,1 10,2 11,7 13,0 13,3 11,9 10,1 8,0 6,4 Λάρισα 5,4 5,6 6,4 7,9 10,2 11,2 12,1 12,3 11,1 9,5 7,8 6,0 Λήμνος 6,2 6,2 7,1 8,9 11,1 13,1 14,1 14,7 12,9 6,9 8,7 7,1 Μακεδονία 5,2 5,5 6,5 8,1 10,8 12,5 13,7 13,7 12,0 9,9 7,8 6,0 Μήλος 7,2 7,1 7,7 8,6 10,3 12,3 13,8 15,0 13,7 12,0 9,8 8,1 Μυτιλήνη 6,6 6,6 7,1 8,7 11,3 13,6 14,8 14,8 12,8 10,9 9,0 7,5 Πύργος 6,8 6,9 7,6 9,1 11,7 13,8 15,2 15,6 14,0 11,5 9,3 7,6 Σέρρες 4,8 5,2 6,0 7,6 10,1 12,0 12,9 12,9 11,2 9,2 6,9 5,3 Σκύρος 7,2 7,1 7,7 9,3 11,9 14,5 16,3 16,3 14,3 11,9 9,8 8,1 Σούδα 7,2 7,1 7,7 8,7 10,2 11,6 13,0 13,7 13,1 11,5 9,7 8,1 Χίος 3,1 6,9 7,6 9,3 11,7 14,0 15,0 15,1 13,3 11,4 9,2 7,6 Χρυσούπολη 5,2 5,3 6,3 8,5 10,9 13,5 14,4 14,2 12,1 9,5 7,4 5,7 Πίνακας 3-1. Μέσοι όροι μηνιαίας σχετικής υγρασίας (%) για 24 τοποθεσίες στην Ελληνική Επικράτεια και για ην χρονική περίοδο Τα παραπάνω πινακοποιημένα αποτελέσματα παρουσιάζονται επίσης και σε μορφή ισογραμμικών καμπυλών απόλυτης υγρασίας, στα Σχήματα 17 έως

34 Σχήμα 3-1. Χάρτης μέσης σχετικής υγρασίας στην Ελλάδα για τον μήνα Ιανουάριο που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 3-2

35 Σχήμα 3-2. Χάρτης μέσης σχετικής υγρασίας στην Ελλάδα για τον μήνα Φεβρουάριο που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 3-3

36 Σχήμα 3-3. Χάρτης μέσης σχετικής υγρασίας στην Ελλάδα για τον μήνα Μάρτιο που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 3-4

37 Σχήμα 3-4. Χάρτης μέσης σχετικής υγρασίας στην Ελλάδα για τον μήνα Μάιο που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 3-5

38 Σχήμα 3-5. Χάρτης μέσης σχετικής υγρασίας στην Ελλάδα για τον μήνα Ιούνιο που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 3-6

39 Σχήμα 3-6. Χάρτης μέσης σχετικής υγρασίας στην Ελλάδα για τον μήνα Ιούλιο που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 3-7

40 Σχήμα 3-7. Χάρτης μέσης σχετικής υγρασίας στην Ελλάδα για τον μήνα Αύγουστο που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 3-8

41 Σχήμα 3-8. Χάρτης μέσης σχετικής υγρασίας στην Ελλάδα για τον μήνα Σεπτέμβριο που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 3-9

42 Σχήμα 3-9. Χάρτης μέσης σχετικής υγρασίας στην Ελλάδα για τον μήνα Οκτώβριο που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 3-10

43 Σχήμα Χάρτης μέσης σχετικής υγρασίας στην Ελλάδα για τον μήνα Νοέμβριο που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 3-11

44 Σχήμα Χάρτης μέσης σχετικής υγρασίας στην Ελλάδα για τον μήνα Δεκέμβριο που κατασκευάστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα 30 ετών ( ). 3-12

45 Επίσης, στον Πίνακα 4 δίδονται οι μέσοι όροι κατά εποχή του μέσου έτους, όπως προέκυψαν από επεξεργασία δεδομένων 30 ετών που καλύπτουν την χρονική περίοδο ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ Χειμώνας Άνοιξη Καλοκαίρι Φθινόπωρο Αγρίνιο 6,6 8,9 13,9 10,8 Αλεξανδρουπ. 5,6 8,4 13,1 9,4 Άργος 6,3 8,5 13,6 9,1 Αργοστόλι Άρτα 6,3 9,2 15,2 11,2 Ελληνικό 7,0 8,9 13,0 10,8 Ηράκλειο 7,4 8,9 14,1 11,5 Ιωάννινα 5,3 7,4 11,5 9,0 Καλαμάτα 7,2 9,4 14,5 11,6 Καστοριά 4,4 6,4 10,0 7,6 Κέρκυρα 7,3 9,6 14,9 12,0 Κύθηρα 7,5 8,9 13,2 11,6 Λαμία 6,1 8,3 12,7 10,0 Λάρισα 5,7 8,2 11,9 9,5 Λήμνος 6,5 9,0 14,0 9,5 Μακεδονία 5,5 8,5 13,3 9,9 Μήλος 7,5 8,9 13,7 11,8 Μυτιλήνη 6,9 9,0 14,4 10,9 Πύργος 7,1 9,5 14,9 11,6 Σέρρες 5,1 7,9 12,6 9,1 Σκύρος 7,5 9,6 15,7 12,0 Σούδα 7,5 8,9 12,8 11,4 Χίος 5,9 9,5 14,7 11,3 Χρυσούπολη 5,4 8,6 14,0 9,7 Πίνακας 3-2. Μέσοι όροι εποχικής σχετικής υγρασίας (%) για 24 τοποθεσίες στην Ελληνική Επικράτεια και για ην χρονική περίοδο

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Διδάσκων: Δρ. Εμμανουήλ Θ. Μιχαηλίδης Διάλεξη #5 Φαινόμενα και Μηχανισμοί Διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ 1. Πότε έχουμε σφαιρική διάδοση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος; απ Αν θεωρήσουμε μια κεραία εκπομπής ως σημειακή πηγή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας (μπορούμε να κάνουμε αυτή την υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη διάδοση Εισαγωγή Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος, κατευθυντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

4.3 Επίδραση της συχνότητας στη διάδοση

4.3 Επίδραση της συχνότητας στη διάδοση 4.3 Επίδραση της συχνότητας στη διάδοση 1 / 28 Γενικά Ο τρόπος διάδοσης των ραδιοκυμάτων εξαρτάται σημαντικά από τη συχνότητα (f). Αυτό δικαιολογεί περαιτέρω διερεύνηση και λεπτομερέστερο σχολιασμό της

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 4 ο : ορυφορικές τροχιές

Μάθηµα 4 ο : ορυφορικές τροχιές Μάθηµα 4 ο : ορυφορικές τροχιές Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Tις σηµαντικότερες κατηγορίες δορυφορικών τροχιών Τους παράγοντες που οδηγούν στην επιλογή συγκεκριµένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΥΤΗΤΑ. Το μέτρο της βαρυτικής αυτής δύναμης είναι: F G όπου M,

ΒΑΡΥΤΗΤΑ. Το μέτρο της βαρυτικής αυτής δύναμης είναι: F G όπου M, ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΛΞΗΣ Ο Νεύτωνας ανακάλυψε τον νόμο της βαρύτητας μελετώντας τις κινήσεις των πλανητών γύρω από τον Ήλιο και τον δημοσίευσε το 1686. Από την ανάλυση των δεδομένων αυτών ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση Περιβαλλοντικές Εφαρμογές. Αθανάσιος Α. Αργυρίου

Τηλεπισκόπηση Περιβαλλοντικές Εφαρμογές. Αθανάσιος Α. Αργυρίου Τηλεπισκόπηση Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Αθανάσιος Α. Αργυρίου Ορισμοί Άμεση Μέτρηση Έμμεση Μέτρηση Τηλεπισκόπηση: 3. Οι μετρήσεις γίνονται από απόσταση (από 0 36 000 km) 4. Μετράται η Η/Μ ακτινοβολία Με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ. 1. Βροχομετρικές παράμετροι. 2. Ημερήσια πορεία της βροχής

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ. 1. Βροχομετρικές παράμετροι. 2. Ημερήσια πορεία της βροχής ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ Η βροχή αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες μετεωρολογικές παραμέτρους. Είναι η πιο κοινή μορφή υετού και αποτελείται από σταγόνες που βρίσκονται σε υγρή κατάσταση. 1. Βροχομετρικές παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης:

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: 3. Ποια είναι τα ασύρματα μέσα μετάδοσης; 4. Ποια τα βασικότερα μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r

r r r r r r r r r r r ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

δ. έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση.

δ. έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση. Διαγώνισμα ΦΥΣΙΚΗ Κ.Τ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ον 1.. Σφαίρα, μάζας m 1, κινούμενη με ταχύτητα υ1, συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα μάζας m. Οι ταχύτητες των σφαιρών μετά την κρούση α. έχουν

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ. Παπαδοπούλου Σοφιάννα. Περίληψη

ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ. Παπαδοπούλου Σοφιάννα. Περίληψη ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ Παπαδοπούλου Σοφιάννα Περίληψη Οι δορυφόροι είναι ουράνια σώματα τα οποία μπορεί να μεταφέρουν είτε μια εικόνα ή οτιδήποτε άλλο. Το παρακάτω κείμενο έχει γραφτεί για να εξηγήσει σε τι περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Φ Υ ΣΙΚ Η ΚΑ ΤΕ ΥΘ ΥΝ ΣΗ Σ

Φ Υ ΣΙΚ Η ΚΑ ΤΕ ΥΘ ΥΝ ΣΗ Σ ΔΙΩΝΙΣΜ: Μ Θ Η Μ : www.paideia-agrinio.gr ΤΞΗΣ ΛΥΕΙΟΥ Φ Υ ΣΙ Η ΤΕ ΥΘ ΥΝ ΣΗ Σ Ε Π Ω Ν Τ Μ Ο :..... Ο Ν Ο Μ :...... Σ Μ Η Μ :..... Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι : 23 / 0 3 / 2 0 1 4 Ε Π Ι Μ Ε Λ ΕΙ Θ ΕΜ Σ Ω Ν : ΥΡΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 3 ο : Εξάτμιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Ζήτημα 1 ον 1.. Ένα σημειακό αντικείμενο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Τις χρονικές στιγμές που το μέτρο της ταχύτητας του αντικειμένου είναι μέγιστο, το μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι

ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι Θέμα 1 ο ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι Στα ερωτήματα 1 5 του πρώτου θέματος, να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα της απάντησης που θεωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Απρίλιος 2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Απρίλιος 2015 ΘΕΜΑ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Απρίλιος 2015 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις, Α1-Α3, και δίπλα της το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Ονοματεπώνυμο.. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκαραγκουνούλης Ιωάννης Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ > Κυριακή 20-3-2011 2 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ. (σ: εγκάρσια διατομή του στόχου, Κ: ο συντελεστής που εκφράζει το ποσοστό της ανακλώμενης ισχύος από το στόχο).

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ. (σ: εγκάρσια διατομή του στόχου, Κ: ο συντελεστής που εκφράζει το ποσοστό της ανακλώμενης ισχύος από το στόχο). ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Εξίσωση του Friis. Aπώλεια μετάδοσης Εξίσωση μεταδόσεως στον ελεύθερο χώρο ή εξίσωση του Friis: W A W 4π, TRλ ΑT Α R WR WT ( 4π, WR WT, λ R T R T A λ 4π (W R: ισχύς λήψης, W Τ: ισχύς εκπομπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ "Αρχιμήδης - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Τ.Ε.Ι." του Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.- Γ Κ.Π.Σ Ενέργεια 2.2.3 ζ, Υποέργο 6, "Ακριβής χαρακτηρισμός του μέσου διάδοσης στην Ελληνική επικράτεια σε χιλιοστομετρικά μήκη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

1 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r

r r r r r r r r r r r http://edu.kliaka.g ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 12

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Δορυφορικές Επικοινωνίες Ορισμοί, Τροχιές, Συχνότητες, Γεωμετρία κάλυψης Βασικές έννοιες: 1.Διαστημικός σταθμός 2.Επίγειος δορυφορικός σταθμός 3.Διαστημική ραδιοεπικοινωνία 4.Διαστημικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Γ. ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ, Μ. ΛΑΤΟΣ, Ι. ΜΕΘΥΜΑΚΗ, Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ ο ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΪΟΥ 200 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ () Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 7. Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα; 7.2 Ποιες εξισώσεις περιγράφουν την ένταση του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

2. Η μονάδα μέτρησης της στροφορμής στο σύστημα S.I. είναι. m s. δ. 1 J s. Μονάδες 5. m s

2. Η μονάδα μέτρησης της στροφορμής στο σύστημα S.I. είναι. m s. δ. 1 J s. Μονάδες 5. m s ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μάιος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Α. Γενικές Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακήΓεωµετρία Γιάννης Κατσίγιαννης ΗηλιακήενέργειαστηΓη Φασµατικήκατανοµήτηςηλιακής ακτινοβολίας ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιο ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιοµπορεί να αναλυθεί σε δύο κύριες συνιστώσες: Περιφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00 E-mail: tsiftsis@teilam.gr URL: http://users.teilam.gr/~tsiftsis Γραφείο: Κτήριο Βιβλιοθήκης, 1 ος όροφος 1 Πηγές Μαθήματος 1. Βιβλίο: Γ. K. Καραγιαννίδης, Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός Γεωμετρική Οπτική Φύση του φωτός Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: ΚΥΜΑΤΙΚΗ Βασική ιδέα Το φως είναι μια Η/Μ διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο Βασική Εξίσωση Φαινόμενα που εξηγεί καλύτερα (κύμα) μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Κεραίες - Η ισχύς στην έξοδο του ενισχυτή RF του πομπού πρέπει να ακτινοβοληθεί στο χώρο ως Η/Μ κύμα. - Οι διατάξεις που ακτινοβολούν Η/Μ κύματα

Διαβάστε περισσότερα

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ :

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ : Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ : 10.64.5.777 ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα

Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα Δ. Παπαδήμος ΕΚΒΥ καθ. Δ. Παπαμιχαήλ - ΑΠΘ 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη Περιοχές Μελέτης 4 πιλοτικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS

7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS 7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS 7.1 GPS και άλλα συστήµατα προσδιορισµού θέσης GNSS Παράλληλα µε το GPS η πρώην Σοβιετική Ένωση προχώρησε στη δηµιουργία ενός παρόµοιου συστήµατος προσδιορισµού θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Διάδοση ραδιοκυμάτων

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Διάδοση ραδιοκυμάτων Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 4 Διάδοση ραδιοκυμάτων Εξασθένηση μεγάλης κλίμακας (Lage scale fading) Καθώς το κινητό απομακρύνεται από το B.S. (0m, 00m, 000m) η τοπική μέση τιμή της ισχύος του λαμβανόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (14)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (14) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (14) Θέμα 1 ο Α. Σε ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC σε κάποια χρονική στιγμή που το ρεύμα στο κύκλωμα είναι ίσο με το μισό της μέγιστης τιμής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΜΑΤΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΜΑΤΑ Θέμα1: Α. Η ταχύτητα διάδοσης ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος: α. εξαρτάται από τη συχνότητα ταλάντωσης της πηγής β. εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εμμανουέλα Ιακωβίδου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

10. Το ορατό φως έχει μήκη κύματος στο κενό που κυμαίνονται περίπου από: α nm β. 400nm - 600nm γ. 400nm - 700nm δ. 700nm nm.

10. Το ορατό φως έχει μήκη κύματος στο κενό που κυμαίνονται περίπου από: α nm β. 400nm - 600nm γ. 400nm - 700nm δ. 700nm nm. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ ΦΩΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΩΡΙΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Με τον όρο ότι το φως έχει διπλή φύση εννοούμε ότι: α. είναι εγκάρσιο κύμα. β. αποτελείται από μικρά σωματίδια. γ. συμπεριφέρεται σαν κύμα και σαν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Εισαγωγή Πως λειτουργούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ένα βασικό μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται απλά από ένα πόμπο, το δίαυλο μεταδόσεως, και το δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH TZΕΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ. 3507 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH Όλοι γνωρίζουμε ότι η εναλλαγή των 4 εποχών οφείλεται στην κλίση που παρουσιάζει ο άξονας περιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Η συνολική ποιότητα της σύνδεσης µέσω ραδιοσυχνοτήτων εξαρτάται από την 9000 απολαβή της κεραίας του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 2 ο : Κατακρημνίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Αποτελείται από 6 ερωτήσεις των 5 μονάδων η κάθε μια.

ΜΕΡΟΣ Α : Αποτελείται από 6 ερωτήσεις των 5 μονάδων η κάθε μια. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 6

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς.

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. Μ2 Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. 1 Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί στη μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας σε ένα τόπο. Αυτή η μέτρηση επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεραίες-Ραδιοζεύξεις-Ραντάρ

Κεραίες-Ραδιοζεύξεις-Ραντάρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κεραίες-Ραδιοζεύξεις-Ραντάρ Ενότητα: Ραδιοζεύξεις - Ραντάρ Κεφάλαιο 1 Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις συχνότητας f. (Μονάδες 5)

Α3. Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις συχνότητας f. (Μονάδες 5) ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ /04/04 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α-Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2015 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2015 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος Γ Λυκείου 7 Μαρτίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Η επεξεργασία των θεμάτων θα γίνει γραπτώς σε χαρτί Α4 ή σε τετράδιο που θα σας δοθεί (το οποίο θα παραδώσετε στο τέλος της εξέτασης). Εκεί θα σχεδιάσετε και όσα γραφήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 6: Βασικές έννοιες Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης. Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθμού - Καλαμάτα τηλ.: & 96390

ΘΕΜΑ 1 ο. Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθμού - Καλαμάτα τηλ.: & 96390 ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

1. Το σημείο Ο ομογενούς ελαστικής χορδής, τη χρονική στιγμή t= αρχίζει να εκτελεί Α.Α.Τ. με εξίσωση y=,5ημπt ( SI), κάθετα στη διεύθυνση της χορδής. Το κύμα που παράγεται διαδίδεται κατά τη θετική κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες

Κινητές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 1: Μοντέλα Ραδιοδιάδοσης Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÈÅÌÅËÉÏ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÈÅÌÅËÉÏ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος http://www.prd.uth.gr/el/staff/i_faraslis

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος Φύλλο εργασίας Παραθέτουμε μια ομάδα ερωτήσεων ανασκόπησης του μαθήματος και μια ομάδα ερωτήσεων κρίσης για εμβάθυνση στο αντικείμενο του μαθήματος. Θεωρούμε ότι μέσα στην τάξη είναι δυνατή η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 24/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (Κύματα στην Επιφάνεια Υγρού Θαλάσσια Κύματα)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (Κύματα στην Επιφάνεια Υγρού Θαλάσσια Κύματα) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (Κύματα στην Επιφάνεια Υγρού Θαλάσσια Κύματα) Εκτός από τα εγκάρσια και τα διαμήκη κύματα υπάρχουν και τα επιφανειακά κύματα τα οποία συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά των δυο προαναφερθέντων

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Όταν ένα σώμα ισορροπεί τότε: i. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Μάζα που κινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ταχύτητα ανέμου Παράγοντες που την καθορίζουν Μεταβολή ταχύτητας ανέμου με το ύψος από το έδαφος Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Ενότητα 3 (β): Μη Συμβατικές Πηγές Ενέργειας Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος (Γραφείο 208) Τηλ.: 24610 56690,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2011

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2011 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 0 ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματες Ζεύξεις - Εργαστήριο

Ασύρματες Ζεύξεις - Εργαστήριο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ασύρματες Ζεύξεις - Εργαστήριο Εξάμηνο 6 o Ακ. Έτος: 2015-2016 6 ο Εργαστήριο: Μελε τη πολύ οδης διά δοσης (προφι λ ισχύ ος, περιβά λλούσά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Τα κυψελωτά συστήματα εξασφαλίζουν ασύρματη κάλυψη σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία διαιρείται σε τμήματα τα οποία είναι γνωστά ως κυψέλες (Εικόνα 1).

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΤΑΡ και ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ στην υπηρεσία της ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΡΑΝΤΑΡ και ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ στην υπηρεσία της ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΡΑΝΤΑΡ και ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ στην υπηρεσία της ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΡΑΝΤΑΡ RAdio Detection And Ranging ραντάρ μετάδοση, διάδοση, σκέδαση και λήψη ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων Η πρώτη επιστροφή ραδιοκύματος: Appletton

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 0 ΙΟΥΝΙΟΥ 04 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ-Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ-Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 6ο ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡΧΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ-Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΗΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ A: Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Αν η

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» Φώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Με τον όρο ατμοσφαιρική υγρασία περιγράφουμε την ποσότητα των υδρατμών που περιέχονται σε ορισμένο όγκο ατμοσφαιρικού αέρα. Η περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε υδρατμούς μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009 ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ΟΝΟΜΑ:........................... ΤΜΗΜΑ:........................... ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 949422 www.syghrono.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 24/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/2013. ΘΕΜΑ 1 ο

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/2013. ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/013 ΘΕΜΑ 1 ο 1) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. α. τα μήκη κύματος από 100m έως 50m ονομάζονται κύματα νύχτας και τα μήκη κύματος από 50m έως 10m ονομάζονται κύματα ημέρας.

ΘΕΜΑ 1 ο. α. τα μήκη κύματος από 100m έως 50m ονομάζονται κύματα νύχτας και τα μήκη κύματος από 50m έως 10m ονομάζονται κύματα ημέρας. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ 1 ο ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα