ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πριν την χρήση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πριν την χρήση"

Transcript

1 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [1] ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ...3 [2] ΠΡΟΣΟΨΗ...3 [3] ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...3 [4] ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...4 [5] ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ...5 [6] ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Power On/Off Κατάσταση Standby...6 ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΝΟΥ...7 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ Ρυθµίσεις Κεραίας Αυτόµατη Ανίχνευση Χειροκίνητη Ανίχνευση Κινητό Κάτοπτρο Τυφλή Ανίχνευση (Blind Search)...9 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία Καναλιού Επεξεργασία ορυφόρου Προσθήκη Καναλιού...10 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γλώσσα Ρυθµίσεις Τηλεόρασης Ρυθµίσεις Χρόνου Γονικό Κλείδωµα Άλλα...12 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Πληροφορίες έκτη Στάθµη Σήµατος Ηµερολόγιο Παιχνίδια Βιορυθµός Εργοστασιακές Ρυθµίσεις...15 ΠΛΗΚΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ OK/ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ Γρήγορη Εύρεση Καναλιών Ταξινόµηση Καναλιών Επεξεργασία Καναλιών Πλήκτρο SAT Πλήκτρο Πληροφοριών (INFO) Πλήκτρο Αγαπηµένων (FAV) Επανάκληση Επεξεργασία Τρέχοντος Καναλιού Οδηγός Προγράµµατος (Guide) INFO (Πληροφορίες Καναλιού) Pause Zoom T/Text (Teletext) Timer (Χρονοδιακόπτης) Sub. T (Υπότιτλοι) Signal (Σήµα) Audio (Ήχος) PIP Multi Picture Function (Μωσαϊκό Εικόνων) Mute (Σιγή) CH <VOL>...21 [7] ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ...22 Πριν την χρήση Καλώς ορίσατε στον κόσµο του δορυφορικού ψηφιακού δέκτη Πριν χρησιµοποιήσετε το δέκτη διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, καθώς και τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται παρακάτω. 2

3 [1] ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Ακολουθήστε πάντα αυτές τις οδηγίες, ώστε να αποφύγετε πιθανόν τραυµατισµό ή βλάβη του εξοπλισµού. Μην θέτετε τον δέκτη σε λειτουργία σε περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας, θέρµανσης, βροχής, ηλεκτρικών εκκενώσεων. Σταµατήστε την λειτουργία άµεσα αν κάποιο υγρό πέσει στον δέκτη. Μην τοποθετείτε τον δέκτη, σε µη σταθερά σηµεία, όπως τρίποδες. Μην καλύπτετε τις οπές του δέκτη. Παρέχουν εξαερισµό και προστασία από υπερθέρµανση. Μην τοποθετείτε τον δέκτη δίπλα ή πάνω από καλοριφέρ και σόµπες. Μην βάζετε τον δέκτη σε κλειστά πλαίσια, όπως κουβούκλια χωρίς εξαερισµό. Μην στιβάζετε τον δέκτη στην κορυφή ή ανάµεσα σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Ο δέκτης πρέπει να λειτουργεί σε δίκτυο ρεύµατος που αναγράφεται στην ετικέτα. Βγάλτε τον δέκτη από το ρεύµα από την πρίζα και όχι τραβώντας το καλώδιο. ροµολογήστε τα καλώδια ρεύµατος έτσι, ώστε να µην περνάνε πάνω από τον δέκτη και να µην πιέζονται από άλλα αντικείµενα που µπορεί να βρίσκονται από πάνω τους. ώστε βαρύτητα στο καλώδιο και τις πρίζες που θα χρησιµοποιήσετε. Χρησιµοποιήστε πρίζες µε αντικεραυνική προστασία και γείωση. Για περισσότερη προστασία αποσυνδέστε τον δέκτη από το ρεύµα και από την κεραία, κατά την περιόδο καταιγίδων ή όταν πρόκειται να µείνει για πολύ καιρό αχρησιµοποίητος. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τον δέκτη, µόνοι σας, ανοίγοντας τον και βγάζοντας το καπάκι, καθώς υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε σε υψηλή τάση, ενώ έτσι καταστρέφετε και την εγγύηση. Επισκεφτείτε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. Βγάλτε τον δέκτη από την πρίζα και ζητήστε την βοήθεια εξουσιοδοτηµένου τεχνικού, όταν: - Υπάρχει πρόβληµα τροφοδοτικού ή καλωδίου ρεύµατος. - Υγρό ή άλλα αντικείµενα πέσουν πάνω στο δέκτη. - Ο δέκτης εκτεθεί σε νερό ή σε βροχή. - Ο δέκτης βραχεί ή το σασί του χαλάσει. [2] ΠΡΟΣΟΨΗ 1. POWER : Το πλήκτρο λειτουργίας του δέκτη (Power On / Stand by). 2. CH : Για επιλογή του επόµενού ή προηγούµενου καναλιού. 3. < VOL > : Για αύξηση και µείωση της έντασης ήχου και για αλλαγή των ρυθµίσεων στα µενού. 4. DISPLAY : είχνει πληροφορίες καναλιού και την κατάσταση του δέκτη. [3] ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ 3

4 1. POWER SUPPLY : Για σύνδεση µε δίκτυο ρεύµατος AC100 ~ 240V, 50Hz/60Hz. 2. POWER SWITCH : Κεντρικός διακόπτης ρεύµατος. 3. LNB IN : Είσοδος δορυφορικής κεραίας. 4. IF OUT : Έξοδος Loopthrough για σύνδεση δεύτερου δορυφορικού δέκτη 5. TV SCART : Σύνδεση TV ή VCR µέσω καλωδίου SCART. 6. VCR SCART : Σύνδεση µε VCR µέσω καλωδίου SCART. 7. RS-232 (SERIAL PORT): Για µεταφορά δεδοµένων σε άλλο δέκτη ή PC, µέσω καλωδίου RS AUDIO (R/L): Παρέχει στερεοφωνικό ήχο στην TV ή σε άλλη συσκευή, µέσω καλωδίων RCA. 9. VIDEO: Παρέχει έξοδο composite video στην TV ή σε άλλη συσκευή, µέσω καλωδίου RCA. 10. SPDIF: Έξοδος ψηφιακού ήχου, µέσω οµοαξονικού καλωδίου. [4] ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ POWER ON MUTE 0~9/A~Z µενού. : Εναλλάσσει τον δέκτη από κατάσταση λειτουργίας σε κατάσταση αναµονής (Standby). : Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ήχου. : Άµεση πρόσβαση σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια και αριθµητικών τιµών ή χαρακτήρων στα 4

5 FIND : Αλφαβητική εύρεση καναλιού στην λίστα RECALL : Επιστροφή στο κανάλι που παρακολουθούσατε προηγουµένως. VCR/DBS : Για να επιλέξετε εκατέρωθεν VCR ή DBS από την έξοδο TV, όταν έχετε συνδέσει το VCR. TV/RADIO : Εναλλαγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών. FAV : Απεικονίζει την λίστα αγαπηµένων. EDIT (Λευκό) : Επεξεργασία στοιχείων του καναλιού. GUIDE : Απεικονίζει τον ηλεκτρονικό οδηγό. PAGE : Αλλαγή στο επόµενο ή προηγούµενο κανάλι. INFO :Απεικονίζει πληροφορίες καναλιού στην οθόνη. SAT : Αλλάζει τον δορυφόρο στην λίστα καναλιών. PAUSE (Κόκκινο) : Πάγωµα εικόνας. ZOOM (Πράσινο) : Μεγέθυνση ή σµίκρυνση τµήµατος της εικόνας, του υπό παρακολούθηση καναλιού. TIMER (Μπλε) : Σβήνει το δέκτη µετά από καθορισµένο χρονικό διάστηµα. T/TEXT (Κίτρινο) : Απεικόνιζει το TELETEXT, εφόσον εκπέµπεται από το κανάλι. CH : Αλλαγή στο επόµενο ή προηγούµενο κανάλι. Κινεί την φωτισµένη µπάρα πάνω κάτω για επιλογή λειτουργίας στα µενού. < VOL > : Προσαρµογή της έντασης ήχου (Αύξηση/Μείωση) Κινεί την φωτισµένη µπάρα δεξιά αριστερά για επιλογή λειτουργίας στα µενού. OK/LIST : είχνει την λίστα καναλιών όταν είµαστε εκτός µενού ή επιλέγει λειτουργία εντός µενού. MENU/BACK : Για εισαγωγή στο κυρίως µενού ή επιστροφή στην προηγούµενη καρτέλα των µενού. EXIT : Έξοδος από το κυρίως µενού ή ακύρωση των επιλογών µας. SUB TITLE : Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων του υπό παρακολούθηση καναλιού (εφόσον εκπέµπονται). PIP : Λειτουργία PIP (Picture in picture) σε κανάλια του ίδιου αναµεταδότη SIGNAL : είχνει την στάθµη και ποιότητα σήµατος, του συντονισµένου καναλιού. AUDIO : Επιλογή µεταξύ µονοφωνικού και στερεοφωνικού ήχου. MULTIFEED : Απεικόνιση των καναλιών Multifeed και NVOD F1, F2, F3 : Εφεδρικά πλήκτρα για µελλοντική χρήση. TV Out : Αλλαγή της εξόδου Video µεταξύ RGB και CVBS MULTI PICTURES : Απεικονίζει το µωσαϊκό εικόνων. [5] ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ (1) Σύνδεση στην TV και στο VCR 5

6 1. Συνδέστε το καλώδιο που έρχεται από το LNB στη θέση LNB IN του δέκτη. 2. Μπορείτε να συνδέσετε τον δέκτη µε την TV ή το VCR µε καλώδια SCART ή RCA (Video, Audio R/L). 3. Μπορείτε να συνδέσετε την έξοδο SPDIF του δέκτη, µε εξοπλισµό ψηφιακού ήχου. (2) Σύνδεση Κεραίας που χρησιµοποιεί διακόπτη DiSEqC. Αν χρησιµοποιείτε διακόπτη DiSEqC για λήψη περισσότερων δορυφόρων, συνδέστε την έξοδο του διακόπτη DiSEqC στη θέση LNB IN του δέκτη, χρησιµοποιώντας οµοαξονικό καλώδιο. (3) Σύνδεση Κινητού Κατόπτρου, µέσω µοτέρ DiSEqC 1.2 ή USALS positioned. Αν χρησιµοποιείτε DiSEqC 1.2 ή USALS positioner για λήψη πολλών δορυφόρων, συνδέστε την έξοδο του µοτέρ DiSEqC 1.2 στη θέση LNB IN του δέκτη, χρησιµοποιώντας οµοαξονικό καλώδιο. [6] ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Power On/Off Με τον διακόπτη power on/off στο πίσω µέρος του δέκτη, µπορείτε να επιτρέψετε ή διακόψετε την παροχή ρεύµατος προς τον δέκτη. Κατάσταση Standby Πατώντας το πλήκτρο power του τηλεχειριστηρίου, µπορείτε να θέσετε τον δέκτη σε κατάσταση αναµονής (Standby). 6

7 Κυρίως Μενού Πατώντας το πλήκτρο MENU του τηλεχειριστηρίου, θα εµφανιστούν 4 επιλογές, στις οποίες µπορείτε να προβείτε σε ρυθµίσεις. 1. Ανίχνευση Καναλιών - Ρυθµίσεις Κεραίας, Αυτόµατη Ανίχνευση, Χειροκίνητη Ανίχνευση, Ρύθµιση Κινητού Κατόπτρου, Τυφλή Ανίχνευση 2. Επεξεργασία - Επεξεργασία Καναλιού, Επεξεργασία ορυφόρου, Προσθήκη Καναλιού 3. Ρυθµίσεις Συστήµατος - Γλώσσα, Ρυθµίσεις TV, Ρυθµίσεις Χρόνου, Κλείδωµα, Άλλα 4. Εφαρµογές - Πληροφορίες έκτη, Στάθµη Σήµατος, Ηµερολόγιο, Παιχνίδια, Βιορυθµός, Εργοστασιακές Ρυθµίσεις Πατήστε το πλήκτρο MENU του τηλεχειριστηρίου για να εισέλθετε στο κυρίως µενού. <1> ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ Πατήστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε Search Channels. Θα βρείτε 5 υποεπιλογές για Ρύθµιση Κεραίας, Αυτόµατη Ανίχνευση, Χειροκίνητη Ανίχνευση, Ρύθµιση Κινητού Κατόπτρου και Τυφλή Ανίχνευση. Πατήστε OK για να εισέλθετε σε κάθε υποµενού. Ρύθµιση Κεραίας Ρυθµίστε την κεραία, ώστε να λάβετε το βέλτιστο δυνατό σήµα και προχωρήστε στην συνέχεια στην ανίχνευση καναλιών. * ορυφόρος: Επιλέξτε τον δορυφόρο, τα κανάλια του οποίου επιθυµείτε να λάβετε. * Τύπος LNB: Επιλέξτε Universal LNB1, Universal LNB2, C Band Single, C Band Normal, Ku Single LNB, User LNB, κ.ά. * Αναµεταδότης: Επιλέξτε τον αναµεταδότη (transponder) που επιθυµείτε. * Τροφοδοσία LNB Power: Επιλέξτε µεταξύ On/Off. * 0/22kHz: Για τόνο 22KHz επιλέξτε On ή Off. * ιακόπτης : Επιλέξτε τύπο διακόπτη DiSEqC, ανάλογα µε την εγκατάσταση σας. - None : Ο διακόπτης DiSEqC δεν χρησιµοποιείται. - DiSEqC 1.0 : Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ DiSEqC A/B/C/D - DiSEqC 1.1 : Μπορείτε να επιλέξετε είδος διακόπτη DiSEqC, Πόρτα και Repeat. * Τύπος : Σε λειτουργία DiSEqC 1.0 ή και 1.1, µπορείτε να επιλέξετε τύπο DiSEqC µεταξύ των DiSEqC A,B,C και D. * Πόρτα : πόρτα DiSEqC (1 ~ 16). * Repeat : Σε λειτουργία DiSEqC 1.1, µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ µίας, δύο ή και καµµίας εντολής επανάληψης. * Τύπος Αναζήτησης : Αν επιλέξετε Αναζήτηση Όλων θα ανιχνευθούν όλα τα κανάλια του επιλεγµένου δορυφόρου. Αν επιλέξετε Αναζήτηση FTA, θα ανιχνευθούν µόνο τα ελεύθερα κανάλια. 7

8 *Εκκίνηση Αναζήτησης: Πατήστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσει η αναζήτηση καναλιών. * Μπάρα Σήµατος / Ποιότητας (στο πάνω δεξιό µέρος της οθόνης) : είχνει την ένταση και ποιότητα σήµατος, που λαµβάνεται από το LNB. *Πλήκτρο OK: Επιβεβαιώστε την επιλογή σας. * < VOL > (<ITEM>) : Εναλλαγή µεταξύ επιλογών * Πλήκτρο BACK: Επιστροφή στο προηγούµενο µενού. * Πλήκτρο EXIT: Έξοδος από το τρέχον µενού. Αυτόµατη Ανίχνευση * Επιλέξτε τον δορυφόρο που επιθυµείτε από την Λίστα ορυφόρων. * Ξεκινήστε την αυτόµατη ανίχνευση καναλιών πατώντας το κόκκινο ή το κίτρινο πλήκτρο. - Κόκκινο πλήκτρο (Ανίχνευση Όλων των Καναλιών): Θα ανιχνεύσει όλα τα κανάλια, των επιλεγµένων δορυφόρων. - Κίτρινο πλήκτρο (Ανίχνευση µόνο FTA): Θα ανιχνεύσει µόνο τα ελεύθερα κανάλια των επιλεγµένων δορυφόρων. Χειροκίνητη ανίχνευση * ορυφόρος: Επιλέξτε τον δορυφόρο, τα κανάλια του οποίου επιθυµείτε να λάβετε. * Συχνότητα: Εισάγετε την συχνότητα µε τα αριθµητικά πλήκτρα ή τα πλήκτρα έντασης ήχου. * Πόλωση: Επιλέξτε Κάθετη ή Οριζόντια πόλωση. * Symbol Rate: Εισάγετε το Symbol Rate µε τα αριθµητικά πλήκτρα. * Ανίχνευση ικτύου : Αν επιλέξετε On, θα ανιχνευθούν όλοι οι συνδεδεµένοι αναµεταδότες. Αν επιλέξετε Off, θα ανιχνευθεί µόνο ο επιλεγµένος αναµεταδότης. * Επεξεργασία: Για αποθήκευση (ή προσθήκη) των αναµεταδοτών που υπέστησαν επεξεργασία, επιλέξτε Store και για διαγραφή αναµεταδοτών επιλέξτε Delete. * Τύπος Αναζήτησης: Αν επιλέξετε Ανίχνευση Όλων, θα ανιχνευθούν όλα τα κανάλια του επιλεγµένου δορυφόρου. Αν επιλέξετε Ανίχνευση FTA, θα ανιχνευθούν µόνο τα ελεύθερα κανάλια. * Εκκίνηση Αναζήτησης : Πατήστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσει η ανίχνευση καναλιών. 8

9 Κινητό Κατόπτρου (για USALS Positioner & DiSEqC 1.2 Positioner) * ορυφόρος: Επιλέξτε τον δορυφόρο, τα κανάλια του οποίου επιθυµείτε να λάβετε. *Αναµεταδότης : Επιλέξτε τον αναµεταδότη (transponder) που επιθυµείτε. * Positioner: Επιλέξτε DiSEqC 1.2 ή USALS. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πώς να ρυθµίσετε το µοτέρ DiSEqC 1.2 ή το USALS Positioner - Επιλέξτε DiSEqC 1.2 ή USALS και µετά ακολουθήστε τις οδηγίες. - Move/Save : Κινήστε την κεραία ανατολικά ή δυτικά µε το πλήκτρα <VOL>. - Καθορισµός Ορίων : Ρυθµίστε το ανατολικό και δυτικό όριο της κεραίας µε τα πλήκτρα <VOL>. Πατήστε το πλήκτρο OK για αποθήκευση /διαγραφή. - Step Move / Goto Center : Κάθε φορά που πατάτε ένα από τα πλήκτρα <VOL>, το κάτοπτρο κινείται ανατολικά ή δυτικά κάτα ένα βήµα. Αν πατήσετε το πλήκτρο OK, θα κινηθεί στην κεντρική θέση του positioner. -Latitude : ηλώστε το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής σας. -Longitude : ηλώστε το γεωγραφικό µήκος της περιοχής σας. * Τύπος Αναζήτησης : Αν επιλέξετε Αναζήτηση Όλων θα ανιχνευθούν όλα τα κανάλια του επιλεγµένου δορυφόρου. Αν επιλέξετε Αναζήτηση FTA, θα ανιχνευθούν µόνο τα ελεύθερα κανάλια. *Εκκίνηση Αναζήτησης: Πατήστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσει η αναζήτηση καναλιών. Τυφλή Ανίχνευση * ορυφόρος: Επιλέξτε τον δορυφόρο, τα κανάλια του οποίου επιθυµείτε να λάβετε. * Symbol Rate: Ανιχνεύστε όλα τα symbol rates. * Πόλωση: Επιλέξτε Κάθετη ή Οριζόντια πόλωση. * Συχνότητα Εκκίνησης: Εισάγετε την συχνότητα, από την οποία θα ξεκινήσει η σάρωση. * Συχνότητα Τέλους: Εισάγετε την συχνότητα, στην οποία θα σταµατήσει η σάρωση. * Συχνοτικό Βήµα: Επιλέξτε το βήµα σε MHz που θα γίνεται η σάρωση. * Τύπος Ανίχνευσης: Επιλέξτε ανίχνευση όλων ή µόνο των ελεύθερων καναλιών (FTA). * Ταχύτητα Ανίχνευσης: Αν το Symbol Rate είναι µεγαλύτερο από 10M, επιλέξτε Quick. Αν είναι µεγαλύτερο από 5M, επιλέξτε Normal, ενώ αν είναι µικρότερο από 5M, επιλέξτε Detailed, όµως θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για την σάρωση. *Εκκίνηση Αναζήτησης: Πατήστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσει η αναζήτηση καναλιών. 9

10 <2> ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία Καναλιού Μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα κανάλι κατάλληλα. Add FAV : Επιλέξτε κανάλι που θα τοποθετήσετε στην λίστα αγαπηµένων. Move FAV: Μετακίνηση καναλιού στην λίστα αγαπηµένων. Rename FAV: Μετονοµασία της λίστας αγαπηµένων. Lock Channel: Κλείδωµα καναλιού. Delete Channel: ιαγραφή καναλιού. Skip Channel: Υπερπήδηση καναλιού. Delete All Channels: ιαγραφή όλων των καναλιών µε µια εντολή. Move Channel: Μετακίνηση καναλιού. Rename Channel: Μετονοµασία καναλιού. Επεξεργασία ορυφόρου Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε ένα δορυφόρο. * ορυφόρος: Επιλέξτε τον δορυφόρο, τα κανάλια του οποίου επιθυµείτε να λάβετε. * Τύπος LNB: Επιλέξτε Universal LNB1, Universal LNB2, C Band Single, C Band Normal, Ku Single LNB, User LNB, κ.ά. * LNB Low: Επιλέξτε την χαµηλή τιµή του ταλαντωτή του LNB. * LNB High: Επιλέξτε την υψηλή τιµή του ταλαντωτή του LNB. * East / West : Επιλέξτε ανατολικά ή δυτικά, ανάλογα µε το που βρίσκεται η θέση του δορυφόρου. * Position : Εισάγετε την τροχιακή θέση του δορυφόρου, µε τα αριθµητικά πλήκτρα. * Satellite Sort : Ταξινοµήστε τους δορυφόρους της λίστας, σύµφωνα µε την τροχιακή τους θέση ή αλφαβητικά. * Store(Modify/Add) : Επιλέξτε Modify ή Add για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. * Delete : ιαγραφή δορυφόρου µε το πλήκτρο OK. Προσθήκη Καναλιού Μπορείτε να προσθέσετε αναµεταδότη ή κανάλια. * ορυφόρος : Επιλέξτε τον δορυφόρο που περιέχει το κανάλι που επιθυµείτε να προσθέσετε. * Αναµεταδότης : Επιλέξτε αναµεταδότη. * Όνοµα Καναλιού: Εισάγετε το νέο όνοµα του καναλιού, από τα αλφαβητικά πλήκτρα. 10

11 * Video PID : Εισάγετε την τιµή του Video PID µε τα αριθµητικά πλήκτρα. * Αποθήκευση : Πατήστε OK για αποθήκευση των αλλαγών. <3>ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πατήστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε Ρυθµίσεις Συστήµατος. Θα βρείτε 5 υποµενού για την Γλώσσα, Ρύθµιση TV, Ρύθµιση Χρόνου, Γονικό Κλείδωµα και Άλλα. Πατήστε OK για είσοδο σε κάθε υποµενού. Γλώσσα Επιλέξτε γλώσσα µενού, ήχου και υποτίτλων. - Γλώσσα Μενού : Επιλέξτε γλώσσα µενού. - Γλώσσα Ήχου: Επιλέξτε την γλώσσα ήχου που προτιµάτε. - Γλώσσα Υποτίτλων : Επιλέξτε την γλώσσα υποτίτλων που προτιµάτε. Ρύθµιση TV Προσαρµόστε τον δέκτη σας, στις ανάγκες της TV σας. * Κάδρο Εικόνας : Επιλέξτε µεταξύ 16:9, 4:3 ή 4:3 Letter Box. * Έξοδος Video: Επιλέξτε µεταξύ RGB ή CVBS. *Έξοδος SPDIF: Επιλέξτε το είδος του ψηφιακού ήχου, που εξάγεται από την θύρα SPDIF. Αν επιλέξετε OFF, ο ψηφιακός ήχος 5.1 καναλιών δεν θα παρέχεται στην έξοδο, αλλά θα παρέχεται ο ήχος PCM. Αν επιλέξετε ON, τότε θα εξάγεται ήχος 5.1 καναλιών, αρκεί να υποστηρίζεται από το κανάλι. 11

12 Ρύθµιση Χρόνου Μπορείτε να ρυθµίσετε την τοπική ώρα στον δέκτη. * GMT : Επιλέξτε On ή Off. Αν επιλέξετε GMT Off θα πρέπει να ρυθµίσετε χειροκίνητα την Ηµεροµηνία/Ώρα/Λεπτά. Αν επιλέξετε GMT On θα πρέπει να ρυθµίσετε τα ακόλουθα: * Ζώνη Χρόνου : ηλώστε την πόλη που διαµένετε. * Θερινή Ώρα : Στην καλοκαιρινή περίοδο γυρίστε το στο On. * Χρόνος Απόκλισης : ηλώστε τα λεπτά απόκλισης. * Τοπική Ώρα : ηλώστε την ώρα που έχει η περιοχή σας. Γονικό Κλείδωµα Μπορείτε να δηλώσετε ή να αλλάξετε το PIN για κάθε µενού του δέκτη, αλλά και για τον ίδιο το δέκτη. Αν έχετε δηλώσει κωδικό πρόσβασης σε κάποιο µενού, αυτός θα σας ζητείται κάθε φορά που θα επιθυµείτε να εισέλθετε σε αυτό το µενού. Το εργοστασιακό PIN του δέκτη είναι το * Κλείδωµα Καναλιού: Επιλέξτε On ή Off για κλείδωµα του τρέχοντος καναλιού. * Κλείδωµα Εγκατάστασης: Αν το θέσετε στο On θα κλειδώσετε το µενού εγκατάστασης. * Κλείδωµα έκτη: Επιλέξτε On για να κλειδώσετε τον δέκτη. Τότε για να µπείτε σε οποιοδήποτε µενού ή να παρακολουθήσετε οποιοδήποτε κανάλι, θα πρέπει πρώτα να εισάγετε τον κωδικό. * Αλλαγή PIN: Μπορείτε να αλλάξετε το PIN εισάγοντας στη θέση του ένα νέο. Άλλα * Εναλλαγή Καναλιών: Μπορείτε να επιλέξετε µέθοδο εναλλαγής καναλιών µεταξύ Auto, Direct ή Delayed, όταν παρακολουθείτε µέσω της µικρής οθόνης προεπισκόπησης στη λίστα καναλιών. - Delayed: Αν είστε στη λίστα καναλιών και πατήσετε OK, στην µικρή οθόνη θα βλέπετε το τρέχον κανάλι. - Direct: Όταν αλλάζετε κανάλι στη λίστα καναλιών, θα αλλάζει και η εικόνα στη µικρή οθόνη. - Auto: Όταν χρησιµοποιείτε positioner, η επιλογή αυτή αλλάζει αυτόµατα σε delayed. Αντίθετα σε κανονική διαδικασία η µικρή οθόνη ρυθµίζεται αυτόµατα σε direct. * Αριθµός Καναλιού : Μπορείτε να επιλέξετε αριθµητική ταξινόµηση όλων των καναλιών, και αριθµητική ταξινόµηση των καναλιών ανά δορυφόρο. 12

13 * Μέθοδος Αλλαγής Καναλιού : Όταν αλλάζετε ένα κανάλι, στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι την εµφάνιστη του νέου καναλιού µπορείτε να εµφανίζετε Picture Freeze (Παγωµένη Εικόνα), Picture Hide και Fade In/Out. * Χρόνος Εµφάνισης Banner: Όταν αλλάζετε κανάλια, η µπάρα πληροφορίων εµφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα. Μπορείτε να ρυθµίσετε το χρόνο που θα παραµένει στην οθόνη. * Αντίθεση / Φωτεινότητα OSD: Μπορείτε να ρυθµίσετε την αντίθεση και την φωτεινότητα των µενού. * Ηχητική Ένδειξη σήµατος : Όταν αλλάζει η ένδειξη σήµατος µπορείτε να ενηµερώνεστε ή όχι µε έναν ηχητικό τόνο (beep). * ιαφάνεια : Μπορείτε να προσαρµόσετε την διαφάνεια των µενού από 0% έως 90%. <4> Εφαρµογές Πατήστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε Εφαρµογές. Θα βρείτε 5 υποµενού, για Πληροφορίες έκτη, Στάθµη Σήµατος, Ηµερολόγιο, Παιχνίδια, Βιορυθµός και Εργοστασιακές Ρυθµίσεις. Πατήστε OK για να εισέλθετε στα υποµενού. Πληροφορίες έκτη Σας ενηµερώνει για την έκδοση του δέκτη σας, καθώς και για άλλες πληροφορίες, όπως το όνοµα του µοντέλου σας, την ηµεροµηνία αναβάθµισης, την έκδοση software, την έκδοση hardware και την έκδοση Loader. Στάθµη Σήµατος Απεικονίζει την στάθµη σήµατος που φτάνει από το LNB στο δέκτη. Ηµερολόγιο Μπορείτε να δείτε το ηµερολόγιο. 13

14 - Κόκκινο Πλήκτρο: Μετακίνηση στο προηγούµενο έτος. - Πράσινο Πλήκτρο: Μετακίνηση στο επόµενο έτος. - Κίτρινο Πλήκτρο: Μετακίνηση στον προηγούµενο µήνα. - Μπλε Πλήκτρο: Μετακίνηση στον επόµενο µήνα. Παιχνίδια Μπορείτε να παίξετε κάποια παιχνίδια. 1. Tetris : Ταιριάξτε τα τουβλάκια καθώς πέφτουν. - Πράσινο Πλήκτρο: Επανεκκίνηση παιχνιδιού. - Κίτρινο Πλήκτρο: Μετακίνηση σε µεγαλύτερο επίπεδο. 2. Push Push : Μετακινήστε τα κίτρινα κουτιά στον προορισµό τους. - Κόκκινο Πλήκτρο: Επανεκκίνηση παιχνιδιού. - Πράσινο Πλήκτρο: Επιστροφή στην προηγούµενη θέση. - Κίτρινο Πλήκτρο: Μετακίνηση στην επόµενη θέση. 3. Tic Tac Toe (Τρίλιζα): ηµιουργήστε τρία O ή X στην ίδια γραµµή. - Πλήκτρο OK: Εγγραφή - Πλήκτρο Menu: Έξοδος 14

15 4. Φιδάκι : Μαζέψτε τα κόκκινα κουτάκια. - Πράσινο Πλήκτρο: Επανεκκίνηση παιχνιδιού. 5. Sudoku Βιορυθµός Σας δείχνει τον βιορυθµό σας σύµφωνα µε την µέρα που θα εισάγετε. - Με τα πλήκτρα <VOL> µπορείτε να αλλάζετε έτος, µήνα και ηµέρα. - Με τα πλήκτρα CH Up/Down µπορείτε να αλλάζετε τις προκαθορισµένες συνθήκες ηµέρας. - Με το πλήκτρο OK µπορείτε να ελέγξετε τον βιορυθµό σας. Εργοστασιακές Ρυθµίσεις Σηµείωση: Χρησιµοποιήστε αυτή την επιλογή, µόνο σε περίπτωση που επιθυµείτε να ξεκινήσετε όλη την διαδικασία εγκατάστασης από την αρχή, αφού όλες οι ρυθµίσεις και τα κανάλια σας θα διαγραφούν και στη θέση τους θα φορτωθούν οι ρυθµίσεις εργοστασίου. Μπορείτε να επιλέξετε µία από τις παρακάτω συνθήκες εργοστασιακών ρυθµίσεων. * Default (Astra - Hot Βird): Ανακαλεί όλες τις εργοστασιακές ρυθµίσεις και κανάλια για Astra Hot Βird. * ιαγραφή όλων των Καναλιών: ιαγράφει όλα τα κανάλια που έχετε κατεβάσει. * Backup Καναλιών: Κρατάει εφεδρικά όλα τα κανάλια που έχετε εκείνη την στιγµή στο δέκτη σας. * Ανάκτηση Καναλιών: ιαγράφει όλα τα κανάλια και φέρνει στη θέση τους τα κανάλια που έχετε κρατήσει, ως εφεδρικά. 15

16 [ΠΛΗΚΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ] <1> OK/LIST (ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ) Αυτό το µενού σας επιτρέπει να επιλέξετε εύκολα το κανάλι που επιθυµείτε. Μπορείτε να δείτε την λίστα µε τα κανάλια που έχετε κατεβάσει. Πατήστε το πλήκτρο OK και σε ένα µικρό παράθυρο θα εµφανιστούν τα στοιχεία των καναλιών. Έτσι, εύκολα µπορείτε να τα βρείτε, επεξεργαστείτε, διαγράψετε και ταξινοµήσετε. Για να επιστρέψετε σε κατάσταση πλήρους οθόνης, πατήστε το πλήκτρο EXIT. Γρήγορη Εύρεση Καναλιών (Λίστα όλων των Καναλιών - All Channel List) / Πλήκτρο FIND Πατώντας το πλήκτρο FIND µπορείτε να εισέλθετε στο µενού Quick Find, στο οποίο µπορείτε να αναζητήσετε ένα κανάλι σύµφωνα µε το όνοµά του. Πατήστε ξανά το πλήκτρο FIND button για επιστροφή στην λίστα καναλιών. Ταξινόµηση Καναλιών /Κίτρινο Πλήκτρο Με το Κίτρινο πλήκτρο µπορείτε να ταξινοµήσετε τα κανάλια µε τους παρακάτω τρόπους: A to Z: Αλφαβητική ταξινόµηση CAS: Ταξινόµηση σύµφωνα µε το σύστηµα κρυπτογράφησης Satellite: Ταξινόµηση ανά δορυφόρο. Network: Ταξινόµηση ανά παροχέα. FTA only: Λίστα µε τα ελεύθερα κανάλια Lock: Λίστα µε τα κλειδωµένα και ακλείδωτα κανάλια. TP Frequency: Ταξινόµηση ανά συχνότητα αναµεταδότη. Επεξεργασία Καναλιών /Λευκό Πλήκτρο Με το Λευκό πλήκτρο µπορείτε να επεξεργαστείτε τα κανάλια µε τους παρακάτω τρόπους: Add FAV: Επιλέξτε κανάλι που θα προσθέσετε στην λίστα αγαπηµένων. Move FAV: Μετακίνηση καναλιού στην λίστα αγαπηµένων. Rename FAV: Μετονοµασία λίστας αγαπηµένων. Lock Channel: Κλείδωµα καναλιών. Delete Channel: ιαγραφή καναλιού. 16

17 Delete All Channels: ιαγραφή όλων των καναλιών µε µια εντολή. Skip Channel: Επιλογή καναλιών που θα παρακάµπτονται κατά το ζάπινγκ. Move Channel: Μετακίνηση καναλιού στην λίστα καναλιών. Rename Channel: Μετονοµασία καναλιού, µε τα αλφαβητικά πλήκτρα. Πλήκτρο SAT Προβολή καναλιών ανά δορυφόρο. Επιλέξτε δορυφόρο από τη λίστα και όλα του τα κανάλια θα εµφανιστούν στην οθόνη σας. Πλήκτρο INFO [Κόκκινο Πλήκτρο] Το κόκκινο πλήκτρο (INFO) σας δίνει άµεση δυνατότητα αλφαβητικής ταξινόµησης. ΛΙΣΤΕΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές λίστες αγαπηµένων. Μπορείτε να δηµιουργήσετε µία λίστα αγαπηµένων, καθώς παρακολουθείτε ένα κανάλι: - πατήστε το πλήκτρο OK και τότε θα εµφανιστεί το όνοµα του καναλιού και ένα µικρό παράθυρο - τότε, πατήστε το πλήκτρο FAV και επιλέξτε µία από τις κατηγορίες αγαπηµένων Movie, Music, Sports, Drama, Kids, News, TV1 και TV2 - εισάγετε τα κανάλια σε µία από τις κατηγορίες αγαπηµένων. Για να παρακολουθήσετε ένα αγαπηµένο κανάλι, καθώς βλέπετε πατήστε το πλήκτρο FAV και ένα µικρό παράθυρο µε τις κατηγορίες αγαπηµένων θα εµφανιστεί στην οθόνη σας Σηµείωση : Όταν πατάτε το πλήκτρο FIND, εµφανίζεται πάντα η λίστα µε όλα τα κανάλια. 17

18 <2> ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ Με το πλήκτρο RECALL, µπορείτε να επιστρέψετε στο προηγούµενο κανάλι που παρακολουθούσατε. <3> Επεξεργασία Καναλιού (για το κανάλι που παρακολουθούµε) Add FAV: Προσθήκη του υπό παρακολούθηση καναλιού σε λίστα αγαπηµένων. Lock Channel: Κλείδωµα του υπό παρακολούθηση καναλιού. Delete Channel: ιαγραφή καναλιού. Skip Channel: Παράκαµψη κατά το ζάπινγκ του υπό παρακολούθηση Rename Channel: Μετονοµασία καναλιού. Store: Αποθήκευση των αλλαγών. Volume Offset: Ρύθµιση έντασης ήχου του υπό παρακολούθηση καναλιού. <4> Οδηγός Προγράµµατος Ο Οδηγός προγράµµατος παρέχει πληροφορίες για τις εκποµπές των καναλιών και για την ώρα έναρξης και ολοκλήρωσής τους. Η διαθεσιµότητα και το βάθος χρόνου των πληροφοριών αυτών, εξαρτάται από το τι εκπέµπει ο κάθε παροχέας. Ο Οδηγός Προγράµµατος εµφανίζεται µε το πλήκτρο GUIDE. * Current: Με το Κόκκινο πλήκτρο απεικονίζονται πληροφορίες για το τρέχον πρόγραµµα. * Next: Με το Πράσινο πλήκτρο εµφανίζονται πληροφορίες για το πρόγραµµα που θα ακολουθήσει. * Weekly: Με το πλήκτρο OK, το πρόγραµµα όλης της εβδοµάδας. <5> INFO (Πληροφορίες Καναλιού Information) Με το πλήκτρο INFO, µπορείτε να παρέτε έξτρα πληροφορίες για το κανάλι που παρακολουθείτε. 18

19 <6> PAUSE Με το πλήκτρο PAUSE µπορείτε να παγώσετε την εικόνα. <7> ZOOM Αν επιθυµείτε να δείτε ένα µέρος της οθόνης µεγενθυµένο, πατήστε το πλήκτρο ZOOM. <8> T/TEXT (Teletext) Με το πλήκτρο T/TEXT εµφανίζονται οι πληροφορίες τηλεκειµένου του καναλιού. <9> TIMER (Χρονοδιακόπτης Ύπνου) Ο δέκτης µπορεί να σβήσει αυτόµατα µετά από προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα, το οποιό µπορείτε να καθορίσετε µε το πλήκτρο TIMER. 19

20 <10> SUB. T (ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ) Εφόσον το κανάλι εκπέµπει υπότιτλους, µπορείτε να επιλέξετε αυτούς που επιθυµείτε µε το πλήκτρο SUB.T. <11> SIGNAL (ΣΗΜΑ) Με το πλήκτρο SIGNAL µπορείτε να λάβετε πληροφορίες για τη στάθµη σήµατος που φτάνει από το LNB στο δέκτη σας. <12> AUDIO (HXOΣ) Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα ήχου, αλλά και κατάσταση ήχου µεταξύ µονοφωνικού (δεξί ή αριστερό κανάλι) και στερεοφωνικού, µε το πλήκτρο AUDIO. Επίσης, µπορείτε να προσαρµόσετε το audio offset πατώντας το πλήκτρο AUDIO δύο φορές. <13> PIP Με το πλήκτρο PIP µπορείτε να δείτε ένα ακόµη κανάλι από τον ίδιο αναµεταδότη, σε µικρό παράθυρο επί της οθόνης. 20

21 <14> MULTI PICTURE (ΜΩΣΑΪΚΟ ΕΙΚΟΝΩΝ) Μπορείτε να παρακολουθήσετε πολλά κανάλια στην ίδια οθόνη ταυτόχρονα. - Πατήστε το πλήκτρο (MULTI PICTURE) και επιλέξτε µεταξύ 4/9/13/16 καναλιών, που επιθυµείτε να εµφανιστούν στην οθόνη. <15> MUTE (ΣΙΓΗ) Μπορείτε να ανοίγετε ή να κλείνετε τον ήχο. <16> CH UP/DOWN Με τα πλήκτρα CH Up/ Down µπορείτε να αλλάζετε κανάλια. <17> <VOL> Με τα πλήκτρα <VOL> µπορείτε να αλλάζετε την ένταση ήχου. Όταν είναι απραίτητο, πατήστε το πλήκτρο MUTE για να κλείσετε εντελώς τον ήχο. * Σηµείωση : Οι τρόποι επιλογής καναλιών Για να επιλέξετε ένα κανάλι, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µία από τις παρακάτω µεθόδους: a. Με τα πλήκτρα CH UP/DOWN του τηλεχειριστηρίου και της πρόσοψης. b. Με τα αριθµητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου, µπορείτε να εισάγετε κατευθείαν τον αριθµό του καναλιού. c. Μέσω της Λίστας Καναλιών. Πατήστε ΟΚ να µπείτε στη λίστα, µε τα πλήκτρα CH UP/DOWN επιλέξτε κανάλι και παστήστε OK. * Σηµείωση : Αναβάθµιση software µέσω RS-232 Παρότι το software του δέκτη είναι σταθερό και εύχρηστο, η εταιρία µπορεί να κυκλοφορήσει νέα έκδοση, που θα περιλαµβάνει νέα εργαλεία και ακόµη µεγαλύτερη ευχρηστεία. Η αναβάθµιση επιτυγχάνεται µέσω της θύρας RS-232. a. Κατεβάστε στο PC σας την τελευταία έκδοση λογισµικού και το πρόγραµµα loader. b. Συνδέστε το δέκτη µε PC, µέσω καλωδίου RS-232. c. Τρέξτε το πρόγραµµα loader, επιλέξτε θύρα σειριακής επικοινωνίας, φορτώστε τα αρχεία αναβάθµισης και πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης για να ξεκινήσει η διαδικασία αναβάθµισης. 21

22 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Tuner Ακροδέκτης Εισόδου Ακροδέκτης Εξόδου Εύρος Ζώνης Εµπέδαση Εισόδου Στάθµη Σήµατος Τροφοδοσία LNB & Πόλωση Τόνος 22kHz Αποδιαµόρφωση Symbol Rate Αποκωδικοποιητής FEC 1 x F type µε Loop through 1 x F type 75 Ohm MHz 75 Ohm -25dBm ~ -65dBm Κάθετη: +13.5V ~ +14.5V Οριζόντια: +17.5V ~ +18.5V Συχνότητα: 22KHz ±20% Πλάτος: 0.6p-p ±0.2Vp-p QPSK 2-42Msps / SCPC, MCPC Convolutional Code Rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 και 7/8 µε Constraint Length K=7 Μνήµη Μνήµη Flash SDRAM 2 Mbytes 16 Mbytes MPEG Transport Stream A/V Decoding Transport Stream MPEG-2 ISO/IEC Transport Stream Specification Profile & Level MPEG-2 Data Rate 15Mbit/s Max Ανάλυση Video 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC) Κωδικοποίηση Audio MPEG-1/2 Audio Layer 1,2 Κατάσταση Ήχου Stereo, Dual Channel, Joint Stereo, Mono Συχνότητα ειγµατοληψίας 33KHz, 44.1 and 48KHz A/V & Data In / Out SCART 2 Scarts for TV & VCR Ψηφιακή Έξοδος Ήχου - SPDIF RCA x 1 RCA Video, Audio L/R Data Interface RS-232C, Baud Rate , 9 Pin D-Sub Τροφοδοτικό Τάση Εισόδου AC100 ~ 240V, 50/60Hz 22

23 Type Κατανάλωση Ισχύος Προστασία SMPS 30W Max Ξεχωριστή εσωτερική ασφάλεια και γειωµένη πλακέτα. Η είσοδος έχει αντικεραυνική προστασία και προστασία από ηλεκτροπληξία. Φυσικά Χαρακτηριστικά ιαστάσεις ( Π x Υ x Β ) Βάρος 260 x 45 x 210mm Περίπου 1,2Kg Περιβάλλον Λειτουργίας Θερµοκρασία Λειτουργίας ±0 C ~ +50 C Θερµοκρασία Αποθήκευσης -20 C ~ +65 C * Οι προδιαγραφές και οι δυνατότηες του δέκτη, µπορεί να αλλάξουν χωρίς καµµία προειδοποίηση. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ:

24 24

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THT503 Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD Εγχειρίδιο χρήσης Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή 2 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

HD5000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης

HD5000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης HD5000 Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης Πίνακας Περιεχοµένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...5 3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...6 4 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...8

Διαβάστε περισσότερα

Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100

Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100 Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Γενικές πληροφορίες 2 1.1 Οδηγίες ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Πριν τη χρήση του προϊόντος 3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λοιπές Λειτουργίες Πως θα μεταβείτε στη λίστα προγραμμάτων Πως θα ρυθμίσετε τη λειτουργία Sleep Timer (Χρονοδιακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγη...5 1.1 Tεχνικοί Παράµετροι... 5 1.2 Απόδοση... 6 Κεφάλαιο 2: Hardware...8 2.1H.264 Αυτόνοµο 4/8/16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ DVR...

Διαβάστε περισσότερα

Movie Cube S700H / S800H

Movie Cube S700H / S800H ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Movie Cube S700H / S800H Οδηγίες Χρήσης (Έκδοση 1.0.2) Πίνακας Περιεχοµένων 1. Πληροφορίες για το Χρήστη... 3 1.1. Προσοχή... 3 2. Εισαγωγή... 5 2.1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. English. CAUTION: Due to updates or mistakes, the content of this user manual could not correspond exactly to the real product.

Περιεχόμενα. English. CAUTION: Due to updates or mistakes, the content of this user manual could not correspond exactly to the real product. Περιεχόμενα 1 Κανονισμοί Ασφάλειας... Error! Bookmark not defined. 2 Περιγραφή προϊόντος & συνδέσεις... Error! Bookmark not defined. 2.1 Μπροστινή Πλευρά... Error! Bookmark not defined. 2.2 Πίσω πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL COMBO METER Οδηγίες Χρήσης

DIGITAL COMBO METER Οδηγίες Χρήσης DIGITAL COMBO METER Οδηγίες Χρήσης Προφυλάξεις Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το πεδιόμετρο σας για πρώτη φορά. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι μέθοδοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

AX Lion mini. Εγχειριδιο Χρησης. Διαβαστε το manual πριν απο την εγκατασταση. Lion mini

AX Lion mini. Εγχειριδιο Χρησης. Διαβαστε το manual πριν απο την εγκατασταση. Lion mini AX Lion mini Εγχειριδιο Χρησης Lion mini Διαβαστε το manual πριν απο την εγκατασταση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ. Γ ε αποφύγετ πάρχ επισ ε

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00

Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...3 1.1 Τεχνικοί Παράµετροι...3 1.2 Απόδοση...4 Κεφάλαιο 2: Hardware...5 2.1 Αυτόνοµο H.264 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH DVR...5

Διαβάστε περισσότερα

COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD

COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD el hr c ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Ειδικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4 mini-triton 2 HD Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη mini-triton 2 HD Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 1.1 Τεχνικοί Παράµετροι... 3 1.2 Απόδοση... 4. Κεφάλαιο 2: Hardware... 5 2.1 Αυτόνοµο H.264 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH DVR...

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 1.1 Τεχνικοί Παράµετροι... 3 1.2 Απόδοση... 4. Κεφάλαιο 2: Hardware... 5 2.1 Αυτόνοµο H.264 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH DVR... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Omnitron Δικτυακό Καταγραφικό DVR Οδηγίες Χρήσης Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 1.1 Τεχνικοί Παράµετροι... 3 1.2 Απόδοση... 4 Κεφάλαιο 2: Hardware... 5 2.1 Αυτόνοµο H.264 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004D,9008D. Οδηγίες Χρήσης. SIGMA SECURITY-X.ΦΕΙ ΑΣ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004D,9008D. Οδηγίες Χρήσης. SIGMA SECURITY-X.ΦΕΙ ΑΣ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004D,9008D Οδηγίες Χρήσης SIGMA SECURITY-X.ΦΕΙ ΑΣ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Περιεχόµενα 2.1 Πρόσοψη... 4 2.1.1 Πρόσοψη D-9004V (για λεπτοµέρειες δείτε την συσκευή)... 4 2.1.2 Πρόσοψη D-9008V

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 2030 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 2030 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 2030 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το εγχειρίδιο έχει σκοπό να σας καθοδηγήσει για τη σωστή λειτουργία του DVB-T High Definition Ψηφιακού επίγειου δέκτη. Ο κωδικός πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα IVS SERIES 2

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα IVS SERIES 2 «ΕΞΥΠΝΑ» ΙΚΤΥΑΚΑ DVR H.264 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τους περιορισµούς που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4 1. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 E8BA0ED(EL).fm Page 1 Tuesday, January 31, 2006 1:36 PM ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 Εγχειρίδιο Οδηγιών PAL Πίνακας Περιεχοµένων Προφυλάξεις...2 Ασφάλεια του Μηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Ειδικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας της Acer. Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη

Προβολέας της Acer. Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη Προβολέας της Acer Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη Copyright 2009. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Προβολείς της Acer X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies SA Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2014 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

H.264 NETWORK Embedded DVR

H.264 NETWORK Embedded DVR H.264 H.264 NETWORK Embedded DVR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ......4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ......4 1.2.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ...4 1.2.2 ΒΑΣΙΚEΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Περιεχόµενα 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Περιήγηση 3 Smart TV 3 Συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

504/604 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

504/604 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 504/604 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Έκδοση 2.2 Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.archos.com/manuals για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του παρόντος εγχειριδίου. Αγαπητέ Πελάτη, σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER 2 INSTRUCTION MANUAL 2 3 INSTRUCTION MANUAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 4 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

EGUARDIAN EG DH48EN / DH88DN / DH168DN 4/8/16/32 CHANNEL H.264 DVR

EGUARDIAN EG DH48EN / DH88DN / DH168DN 4/8/16/32 CHANNEL H.264 DVR DVR 4/8/16/32CH digital video recorder Οδηγίες Χρήσης. EGUARDIAN EG DH48EN / DH88DN / DH168DN 4/8/16/32 CHANNEL H.264 DVR 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τους περιορισμούς που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Η φωτογραφία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Το προιόν αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαικών Οδηγιών 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1275/2008/EC, 2009/125/EC Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ...

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ... Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 5 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ... 7 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ...7 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NiCd... 8 ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NiCd... 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα