ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πριν την χρήση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πριν την χρήση"

Transcript

1 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [1] ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ...3 [2] ΠΡΟΣΟΨΗ...3 [3] ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...3 [4] ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...4 [5] ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ...5 [6] ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Power On/Off Κατάσταση Standby...6 ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΝΟΥ...7 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ Ρυθµίσεις Κεραίας Αυτόµατη Ανίχνευση Χειροκίνητη Ανίχνευση Κινητό Κάτοπτρο Τυφλή Ανίχνευση (Blind Search)...9 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία Καναλιού Επεξεργασία ορυφόρου Προσθήκη Καναλιού...10 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γλώσσα Ρυθµίσεις Τηλεόρασης Ρυθµίσεις Χρόνου Γονικό Κλείδωµα Άλλα...12 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Πληροφορίες έκτη Στάθµη Σήµατος Ηµερολόγιο Παιχνίδια Βιορυθµός Εργοστασιακές Ρυθµίσεις...15 ΠΛΗΚΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ OK/ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ Γρήγορη Εύρεση Καναλιών Ταξινόµηση Καναλιών Επεξεργασία Καναλιών Πλήκτρο SAT Πλήκτρο Πληροφοριών (INFO) Πλήκτρο Αγαπηµένων (FAV) Επανάκληση Επεξεργασία Τρέχοντος Καναλιού Οδηγός Προγράµµατος (Guide) INFO (Πληροφορίες Καναλιού) Pause Zoom T/Text (Teletext) Timer (Χρονοδιακόπτης) Sub. T (Υπότιτλοι) Signal (Σήµα) Audio (Ήχος) PIP Multi Picture Function (Μωσαϊκό Εικόνων) Mute (Σιγή) CH <VOL>...21 [7] ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ...22 Πριν την χρήση Καλώς ορίσατε στον κόσµο του δορυφορικού ψηφιακού δέκτη Πριν χρησιµοποιήσετε το δέκτη διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, καθώς και τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται παρακάτω. 2

3 [1] ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Ακολουθήστε πάντα αυτές τις οδηγίες, ώστε να αποφύγετε πιθανόν τραυµατισµό ή βλάβη του εξοπλισµού. Μην θέτετε τον δέκτη σε λειτουργία σε περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας, θέρµανσης, βροχής, ηλεκτρικών εκκενώσεων. Σταµατήστε την λειτουργία άµεσα αν κάποιο υγρό πέσει στον δέκτη. Μην τοποθετείτε τον δέκτη, σε µη σταθερά σηµεία, όπως τρίποδες. Μην καλύπτετε τις οπές του δέκτη. Παρέχουν εξαερισµό και προστασία από υπερθέρµανση. Μην τοποθετείτε τον δέκτη δίπλα ή πάνω από καλοριφέρ και σόµπες. Μην βάζετε τον δέκτη σε κλειστά πλαίσια, όπως κουβούκλια χωρίς εξαερισµό. Μην στιβάζετε τον δέκτη στην κορυφή ή ανάµεσα σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Ο δέκτης πρέπει να λειτουργεί σε δίκτυο ρεύµατος που αναγράφεται στην ετικέτα. Βγάλτε τον δέκτη από το ρεύµα από την πρίζα και όχι τραβώντας το καλώδιο. ροµολογήστε τα καλώδια ρεύµατος έτσι, ώστε να µην περνάνε πάνω από τον δέκτη και να µην πιέζονται από άλλα αντικείµενα που µπορεί να βρίσκονται από πάνω τους. ώστε βαρύτητα στο καλώδιο και τις πρίζες που θα χρησιµοποιήσετε. Χρησιµοποιήστε πρίζες µε αντικεραυνική προστασία και γείωση. Για περισσότερη προστασία αποσυνδέστε τον δέκτη από το ρεύµα και από την κεραία, κατά την περιόδο καταιγίδων ή όταν πρόκειται να µείνει για πολύ καιρό αχρησιµοποίητος. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τον δέκτη, µόνοι σας, ανοίγοντας τον και βγάζοντας το καπάκι, καθώς υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε σε υψηλή τάση, ενώ έτσι καταστρέφετε και την εγγύηση. Επισκεφτείτε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. Βγάλτε τον δέκτη από την πρίζα και ζητήστε την βοήθεια εξουσιοδοτηµένου τεχνικού, όταν: - Υπάρχει πρόβληµα τροφοδοτικού ή καλωδίου ρεύµατος. - Υγρό ή άλλα αντικείµενα πέσουν πάνω στο δέκτη. - Ο δέκτης εκτεθεί σε νερό ή σε βροχή. - Ο δέκτης βραχεί ή το σασί του χαλάσει. [2] ΠΡΟΣΟΨΗ 1. POWER : Το πλήκτρο λειτουργίας του δέκτη (Power On / Stand by). 2. CH : Για επιλογή του επόµενού ή προηγούµενου καναλιού. 3. < VOL > : Για αύξηση και µείωση της έντασης ήχου και για αλλαγή των ρυθµίσεων στα µενού. 4. DISPLAY : είχνει πληροφορίες καναλιού και την κατάσταση του δέκτη. [3] ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ 3

4 1. POWER SUPPLY : Για σύνδεση µε δίκτυο ρεύµατος AC100 ~ 240V, 50Hz/60Hz. 2. POWER SWITCH : Κεντρικός διακόπτης ρεύµατος. 3. LNB IN : Είσοδος δορυφορικής κεραίας. 4. IF OUT : Έξοδος Loopthrough για σύνδεση δεύτερου δορυφορικού δέκτη 5. TV SCART : Σύνδεση TV ή VCR µέσω καλωδίου SCART. 6. VCR SCART : Σύνδεση µε VCR µέσω καλωδίου SCART. 7. RS-232 (SERIAL PORT): Για µεταφορά δεδοµένων σε άλλο δέκτη ή PC, µέσω καλωδίου RS AUDIO (R/L): Παρέχει στερεοφωνικό ήχο στην TV ή σε άλλη συσκευή, µέσω καλωδίων RCA. 9. VIDEO: Παρέχει έξοδο composite video στην TV ή σε άλλη συσκευή, µέσω καλωδίου RCA. 10. SPDIF: Έξοδος ψηφιακού ήχου, µέσω οµοαξονικού καλωδίου. [4] ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ POWER ON MUTE 0~9/A~Z µενού. : Εναλλάσσει τον δέκτη από κατάσταση λειτουργίας σε κατάσταση αναµονής (Standby). : Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ήχου. : Άµεση πρόσβαση σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια και αριθµητικών τιµών ή χαρακτήρων στα 4

5 FIND : Αλφαβητική εύρεση καναλιού στην λίστα RECALL : Επιστροφή στο κανάλι που παρακολουθούσατε προηγουµένως. VCR/DBS : Για να επιλέξετε εκατέρωθεν VCR ή DBS από την έξοδο TV, όταν έχετε συνδέσει το VCR. TV/RADIO : Εναλλαγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών. FAV : Απεικονίζει την λίστα αγαπηµένων. EDIT (Λευκό) : Επεξεργασία στοιχείων του καναλιού. GUIDE : Απεικονίζει τον ηλεκτρονικό οδηγό. PAGE : Αλλαγή στο επόµενο ή προηγούµενο κανάλι. INFO :Απεικονίζει πληροφορίες καναλιού στην οθόνη. SAT : Αλλάζει τον δορυφόρο στην λίστα καναλιών. PAUSE (Κόκκινο) : Πάγωµα εικόνας. ZOOM (Πράσινο) : Μεγέθυνση ή σµίκρυνση τµήµατος της εικόνας, του υπό παρακολούθηση καναλιού. TIMER (Μπλε) : Σβήνει το δέκτη µετά από καθορισµένο χρονικό διάστηµα. T/TEXT (Κίτρινο) : Απεικόνιζει το TELETEXT, εφόσον εκπέµπεται από το κανάλι. CH : Αλλαγή στο επόµενο ή προηγούµενο κανάλι. Κινεί την φωτισµένη µπάρα πάνω κάτω για επιλογή λειτουργίας στα µενού. < VOL > : Προσαρµογή της έντασης ήχου (Αύξηση/Μείωση) Κινεί την φωτισµένη µπάρα δεξιά αριστερά για επιλογή λειτουργίας στα µενού. OK/LIST : είχνει την λίστα καναλιών όταν είµαστε εκτός µενού ή επιλέγει λειτουργία εντός µενού. MENU/BACK : Για εισαγωγή στο κυρίως µενού ή επιστροφή στην προηγούµενη καρτέλα των µενού. EXIT : Έξοδος από το κυρίως µενού ή ακύρωση των επιλογών µας. SUB TITLE : Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων του υπό παρακολούθηση καναλιού (εφόσον εκπέµπονται). PIP : Λειτουργία PIP (Picture in picture) σε κανάλια του ίδιου αναµεταδότη SIGNAL : είχνει την στάθµη και ποιότητα σήµατος, του συντονισµένου καναλιού. AUDIO : Επιλογή µεταξύ µονοφωνικού και στερεοφωνικού ήχου. MULTIFEED : Απεικόνιση των καναλιών Multifeed και NVOD F1, F2, F3 : Εφεδρικά πλήκτρα για µελλοντική χρήση. TV Out : Αλλαγή της εξόδου Video µεταξύ RGB και CVBS MULTI PICTURES : Απεικονίζει το µωσαϊκό εικόνων. [5] ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ (1) Σύνδεση στην TV και στο VCR 5

6 1. Συνδέστε το καλώδιο που έρχεται από το LNB στη θέση LNB IN του δέκτη. 2. Μπορείτε να συνδέσετε τον δέκτη µε την TV ή το VCR µε καλώδια SCART ή RCA (Video, Audio R/L). 3. Μπορείτε να συνδέσετε την έξοδο SPDIF του δέκτη, µε εξοπλισµό ψηφιακού ήχου. (2) Σύνδεση Κεραίας που χρησιµοποιεί διακόπτη DiSEqC. Αν χρησιµοποιείτε διακόπτη DiSEqC για λήψη περισσότερων δορυφόρων, συνδέστε την έξοδο του διακόπτη DiSEqC στη θέση LNB IN του δέκτη, χρησιµοποιώντας οµοαξονικό καλώδιο. (3) Σύνδεση Κινητού Κατόπτρου, µέσω µοτέρ DiSEqC 1.2 ή USALS positioned. Αν χρησιµοποιείτε DiSEqC 1.2 ή USALS positioner για λήψη πολλών δορυφόρων, συνδέστε την έξοδο του µοτέρ DiSEqC 1.2 στη θέση LNB IN του δέκτη, χρησιµοποιώντας οµοαξονικό καλώδιο. [6] ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Power On/Off Με τον διακόπτη power on/off στο πίσω µέρος του δέκτη, µπορείτε να επιτρέψετε ή διακόψετε την παροχή ρεύµατος προς τον δέκτη. Κατάσταση Standby Πατώντας το πλήκτρο power του τηλεχειριστηρίου, µπορείτε να θέσετε τον δέκτη σε κατάσταση αναµονής (Standby). 6

7 Κυρίως Μενού Πατώντας το πλήκτρο MENU του τηλεχειριστηρίου, θα εµφανιστούν 4 επιλογές, στις οποίες µπορείτε να προβείτε σε ρυθµίσεις. 1. Ανίχνευση Καναλιών - Ρυθµίσεις Κεραίας, Αυτόµατη Ανίχνευση, Χειροκίνητη Ανίχνευση, Ρύθµιση Κινητού Κατόπτρου, Τυφλή Ανίχνευση 2. Επεξεργασία - Επεξεργασία Καναλιού, Επεξεργασία ορυφόρου, Προσθήκη Καναλιού 3. Ρυθµίσεις Συστήµατος - Γλώσσα, Ρυθµίσεις TV, Ρυθµίσεις Χρόνου, Κλείδωµα, Άλλα 4. Εφαρµογές - Πληροφορίες έκτη, Στάθµη Σήµατος, Ηµερολόγιο, Παιχνίδια, Βιορυθµός, Εργοστασιακές Ρυθµίσεις Πατήστε το πλήκτρο MENU του τηλεχειριστηρίου για να εισέλθετε στο κυρίως µενού. <1> ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ Πατήστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε Search Channels. Θα βρείτε 5 υποεπιλογές για Ρύθµιση Κεραίας, Αυτόµατη Ανίχνευση, Χειροκίνητη Ανίχνευση, Ρύθµιση Κινητού Κατόπτρου και Τυφλή Ανίχνευση. Πατήστε OK για να εισέλθετε σε κάθε υποµενού. Ρύθµιση Κεραίας Ρυθµίστε την κεραία, ώστε να λάβετε το βέλτιστο δυνατό σήµα και προχωρήστε στην συνέχεια στην ανίχνευση καναλιών. * ορυφόρος: Επιλέξτε τον δορυφόρο, τα κανάλια του οποίου επιθυµείτε να λάβετε. * Τύπος LNB: Επιλέξτε Universal LNB1, Universal LNB2, C Band Single, C Band Normal, Ku Single LNB, User LNB, κ.ά. * Αναµεταδότης: Επιλέξτε τον αναµεταδότη (transponder) που επιθυµείτε. * Τροφοδοσία LNB Power: Επιλέξτε µεταξύ On/Off. * 0/22kHz: Για τόνο 22KHz επιλέξτε On ή Off. * ιακόπτης : Επιλέξτε τύπο διακόπτη DiSEqC, ανάλογα µε την εγκατάσταση σας. - None : Ο διακόπτης DiSEqC δεν χρησιµοποιείται. - DiSEqC 1.0 : Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ DiSEqC A/B/C/D - DiSEqC 1.1 : Μπορείτε να επιλέξετε είδος διακόπτη DiSEqC, Πόρτα και Repeat. * Τύπος : Σε λειτουργία DiSEqC 1.0 ή και 1.1, µπορείτε να επιλέξετε τύπο DiSEqC µεταξύ των DiSEqC A,B,C και D. * Πόρτα : πόρτα DiSEqC (1 ~ 16). * Repeat : Σε λειτουργία DiSEqC 1.1, µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ µίας, δύο ή και καµµίας εντολής επανάληψης. * Τύπος Αναζήτησης : Αν επιλέξετε Αναζήτηση Όλων θα ανιχνευθούν όλα τα κανάλια του επιλεγµένου δορυφόρου. Αν επιλέξετε Αναζήτηση FTA, θα ανιχνευθούν µόνο τα ελεύθερα κανάλια. 7

8 *Εκκίνηση Αναζήτησης: Πατήστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσει η αναζήτηση καναλιών. * Μπάρα Σήµατος / Ποιότητας (στο πάνω δεξιό µέρος της οθόνης) : είχνει την ένταση και ποιότητα σήµατος, που λαµβάνεται από το LNB. *Πλήκτρο OK: Επιβεβαιώστε την επιλογή σας. * < VOL > (<ITEM>) : Εναλλαγή µεταξύ επιλογών * Πλήκτρο BACK: Επιστροφή στο προηγούµενο µενού. * Πλήκτρο EXIT: Έξοδος από το τρέχον µενού. Αυτόµατη Ανίχνευση * Επιλέξτε τον δορυφόρο που επιθυµείτε από την Λίστα ορυφόρων. * Ξεκινήστε την αυτόµατη ανίχνευση καναλιών πατώντας το κόκκινο ή το κίτρινο πλήκτρο. - Κόκκινο πλήκτρο (Ανίχνευση Όλων των Καναλιών): Θα ανιχνεύσει όλα τα κανάλια, των επιλεγµένων δορυφόρων. - Κίτρινο πλήκτρο (Ανίχνευση µόνο FTA): Θα ανιχνεύσει µόνο τα ελεύθερα κανάλια των επιλεγµένων δορυφόρων. Χειροκίνητη ανίχνευση * ορυφόρος: Επιλέξτε τον δορυφόρο, τα κανάλια του οποίου επιθυµείτε να λάβετε. * Συχνότητα: Εισάγετε την συχνότητα µε τα αριθµητικά πλήκτρα ή τα πλήκτρα έντασης ήχου. * Πόλωση: Επιλέξτε Κάθετη ή Οριζόντια πόλωση. * Symbol Rate: Εισάγετε το Symbol Rate µε τα αριθµητικά πλήκτρα. * Ανίχνευση ικτύου : Αν επιλέξετε On, θα ανιχνευθούν όλοι οι συνδεδεµένοι αναµεταδότες. Αν επιλέξετε Off, θα ανιχνευθεί µόνο ο επιλεγµένος αναµεταδότης. * Επεξεργασία: Για αποθήκευση (ή προσθήκη) των αναµεταδοτών που υπέστησαν επεξεργασία, επιλέξτε Store και για διαγραφή αναµεταδοτών επιλέξτε Delete. * Τύπος Αναζήτησης: Αν επιλέξετε Ανίχνευση Όλων, θα ανιχνευθούν όλα τα κανάλια του επιλεγµένου δορυφόρου. Αν επιλέξετε Ανίχνευση FTA, θα ανιχνευθούν µόνο τα ελεύθερα κανάλια. * Εκκίνηση Αναζήτησης : Πατήστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσει η ανίχνευση καναλιών. 8

9 Κινητό Κατόπτρου (για USALS Positioner & DiSEqC 1.2 Positioner) * ορυφόρος: Επιλέξτε τον δορυφόρο, τα κανάλια του οποίου επιθυµείτε να λάβετε. *Αναµεταδότης : Επιλέξτε τον αναµεταδότη (transponder) που επιθυµείτε. * Positioner: Επιλέξτε DiSEqC 1.2 ή USALS. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πώς να ρυθµίσετε το µοτέρ DiSEqC 1.2 ή το USALS Positioner - Επιλέξτε DiSEqC 1.2 ή USALS και µετά ακολουθήστε τις οδηγίες. - Move/Save : Κινήστε την κεραία ανατολικά ή δυτικά µε το πλήκτρα <VOL>. - Καθορισµός Ορίων : Ρυθµίστε το ανατολικό και δυτικό όριο της κεραίας µε τα πλήκτρα <VOL>. Πατήστε το πλήκτρο OK για αποθήκευση /διαγραφή. - Step Move / Goto Center : Κάθε φορά που πατάτε ένα από τα πλήκτρα <VOL>, το κάτοπτρο κινείται ανατολικά ή δυτικά κάτα ένα βήµα. Αν πατήσετε το πλήκτρο OK, θα κινηθεί στην κεντρική θέση του positioner. -Latitude : ηλώστε το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής σας. -Longitude : ηλώστε το γεωγραφικό µήκος της περιοχής σας. * Τύπος Αναζήτησης : Αν επιλέξετε Αναζήτηση Όλων θα ανιχνευθούν όλα τα κανάλια του επιλεγµένου δορυφόρου. Αν επιλέξετε Αναζήτηση FTA, θα ανιχνευθούν µόνο τα ελεύθερα κανάλια. *Εκκίνηση Αναζήτησης: Πατήστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσει η αναζήτηση καναλιών. Τυφλή Ανίχνευση * ορυφόρος: Επιλέξτε τον δορυφόρο, τα κανάλια του οποίου επιθυµείτε να λάβετε. * Symbol Rate: Ανιχνεύστε όλα τα symbol rates. * Πόλωση: Επιλέξτε Κάθετη ή Οριζόντια πόλωση. * Συχνότητα Εκκίνησης: Εισάγετε την συχνότητα, από την οποία θα ξεκινήσει η σάρωση. * Συχνότητα Τέλους: Εισάγετε την συχνότητα, στην οποία θα σταµατήσει η σάρωση. * Συχνοτικό Βήµα: Επιλέξτε το βήµα σε MHz που θα γίνεται η σάρωση. * Τύπος Ανίχνευσης: Επιλέξτε ανίχνευση όλων ή µόνο των ελεύθερων καναλιών (FTA). * Ταχύτητα Ανίχνευσης: Αν το Symbol Rate είναι µεγαλύτερο από 10M, επιλέξτε Quick. Αν είναι µεγαλύτερο από 5M, επιλέξτε Normal, ενώ αν είναι µικρότερο από 5M, επιλέξτε Detailed, όµως θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για την σάρωση. *Εκκίνηση Αναζήτησης: Πατήστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσει η αναζήτηση καναλιών. 9

10 <2> ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία Καναλιού Μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα κανάλι κατάλληλα. Add FAV : Επιλέξτε κανάλι που θα τοποθετήσετε στην λίστα αγαπηµένων. Move FAV: Μετακίνηση καναλιού στην λίστα αγαπηµένων. Rename FAV: Μετονοµασία της λίστας αγαπηµένων. Lock Channel: Κλείδωµα καναλιού. Delete Channel: ιαγραφή καναλιού. Skip Channel: Υπερπήδηση καναλιού. Delete All Channels: ιαγραφή όλων των καναλιών µε µια εντολή. Move Channel: Μετακίνηση καναλιού. Rename Channel: Μετονοµασία καναλιού. Επεξεργασία ορυφόρου Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε ένα δορυφόρο. * ορυφόρος: Επιλέξτε τον δορυφόρο, τα κανάλια του οποίου επιθυµείτε να λάβετε. * Τύπος LNB: Επιλέξτε Universal LNB1, Universal LNB2, C Band Single, C Band Normal, Ku Single LNB, User LNB, κ.ά. * LNB Low: Επιλέξτε την χαµηλή τιµή του ταλαντωτή του LNB. * LNB High: Επιλέξτε την υψηλή τιµή του ταλαντωτή του LNB. * East / West : Επιλέξτε ανατολικά ή δυτικά, ανάλογα µε το που βρίσκεται η θέση του δορυφόρου. * Position : Εισάγετε την τροχιακή θέση του δορυφόρου, µε τα αριθµητικά πλήκτρα. * Satellite Sort : Ταξινοµήστε τους δορυφόρους της λίστας, σύµφωνα µε την τροχιακή τους θέση ή αλφαβητικά. * Store(Modify/Add) : Επιλέξτε Modify ή Add για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. * Delete : ιαγραφή δορυφόρου µε το πλήκτρο OK. Προσθήκη Καναλιού Μπορείτε να προσθέσετε αναµεταδότη ή κανάλια. * ορυφόρος : Επιλέξτε τον δορυφόρο που περιέχει το κανάλι που επιθυµείτε να προσθέσετε. * Αναµεταδότης : Επιλέξτε αναµεταδότη. * Όνοµα Καναλιού: Εισάγετε το νέο όνοµα του καναλιού, από τα αλφαβητικά πλήκτρα. 10

11 * Video PID : Εισάγετε την τιµή του Video PID µε τα αριθµητικά πλήκτρα. * Αποθήκευση : Πατήστε OK για αποθήκευση των αλλαγών. <3>ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πατήστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε Ρυθµίσεις Συστήµατος. Θα βρείτε 5 υποµενού για την Γλώσσα, Ρύθµιση TV, Ρύθµιση Χρόνου, Γονικό Κλείδωµα και Άλλα. Πατήστε OK για είσοδο σε κάθε υποµενού. Γλώσσα Επιλέξτε γλώσσα µενού, ήχου και υποτίτλων. - Γλώσσα Μενού : Επιλέξτε γλώσσα µενού. - Γλώσσα Ήχου: Επιλέξτε την γλώσσα ήχου που προτιµάτε. - Γλώσσα Υποτίτλων : Επιλέξτε την γλώσσα υποτίτλων που προτιµάτε. Ρύθµιση TV Προσαρµόστε τον δέκτη σας, στις ανάγκες της TV σας. * Κάδρο Εικόνας : Επιλέξτε µεταξύ 16:9, 4:3 ή 4:3 Letter Box. * Έξοδος Video: Επιλέξτε µεταξύ RGB ή CVBS. *Έξοδος SPDIF: Επιλέξτε το είδος του ψηφιακού ήχου, που εξάγεται από την θύρα SPDIF. Αν επιλέξετε OFF, ο ψηφιακός ήχος 5.1 καναλιών δεν θα παρέχεται στην έξοδο, αλλά θα παρέχεται ο ήχος PCM. Αν επιλέξετε ON, τότε θα εξάγεται ήχος 5.1 καναλιών, αρκεί να υποστηρίζεται από το κανάλι. 11

12 Ρύθµιση Χρόνου Μπορείτε να ρυθµίσετε την τοπική ώρα στον δέκτη. * GMT : Επιλέξτε On ή Off. Αν επιλέξετε GMT Off θα πρέπει να ρυθµίσετε χειροκίνητα την Ηµεροµηνία/Ώρα/Λεπτά. Αν επιλέξετε GMT On θα πρέπει να ρυθµίσετε τα ακόλουθα: * Ζώνη Χρόνου : ηλώστε την πόλη που διαµένετε. * Θερινή Ώρα : Στην καλοκαιρινή περίοδο γυρίστε το στο On. * Χρόνος Απόκλισης : ηλώστε τα λεπτά απόκλισης. * Τοπική Ώρα : ηλώστε την ώρα που έχει η περιοχή σας. Γονικό Κλείδωµα Μπορείτε να δηλώσετε ή να αλλάξετε το PIN για κάθε µενού του δέκτη, αλλά και για τον ίδιο το δέκτη. Αν έχετε δηλώσει κωδικό πρόσβασης σε κάποιο µενού, αυτός θα σας ζητείται κάθε φορά που θα επιθυµείτε να εισέλθετε σε αυτό το µενού. Το εργοστασιακό PIN του δέκτη είναι το * Κλείδωµα Καναλιού: Επιλέξτε On ή Off για κλείδωµα του τρέχοντος καναλιού. * Κλείδωµα Εγκατάστασης: Αν το θέσετε στο On θα κλειδώσετε το µενού εγκατάστασης. * Κλείδωµα έκτη: Επιλέξτε On για να κλειδώσετε τον δέκτη. Τότε για να µπείτε σε οποιοδήποτε µενού ή να παρακολουθήσετε οποιοδήποτε κανάλι, θα πρέπει πρώτα να εισάγετε τον κωδικό. * Αλλαγή PIN: Μπορείτε να αλλάξετε το PIN εισάγοντας στη θέση του ένα νέο. Άλλα * Εναλλαγή Καναλιών: Μπορείτε να επιλέξετε µέθοδο εναλλαγής καναλιών µεταξύ Auto, Direct ή Delayed, όταν παρακολουθείτε µέσω της µικρής οθόνης προεπισκόπησης στη λίστα καναλιών. - Delayed: Αν είστε στη λίστα καναλιών και πατήσετε OK, στην µικρή οθόνη θα βλέπετε το τρέχον κανάλι. - Direct: Όταν αλλάζετε κανάλι στη λίστα καναλιών, θα αλλάζει και η εικόνα στη µικρή οθόνη. - Auto: Όταν χρησιµοποιείτε positioner, η επιλογή αυτή αλλάζει αυτόµατα σε delayed. Αντίθετα σε κανονική διαδικασία η µικρή οθόνη ρυθµίζεται αυτόµατα σε direct. * Αριθµός Καναλιού : Μπορείτε να επιλέξετε αριθµητική ταξινόµηση όλων των καναλιών, και αριθµητική ταξινόµηση των καναλιών ανά δορυφόρο. 12

13 * Μέθοδος Αλλαγής Καναλιού : Όταν αλλάζετε ένα κανάλι, στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι την εµφάνιστη του νέου καναλιού µπορείτε να εµφανίζετε Picture Freeze (Παγωµένη Εικόνα), Picture Hide και Fade In/Out. * Χρόνος Εµφάνισης Banner: Όταν αλλάζετε κανάλια, η µπάρα πληροφορίων εµφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα. Μπορείτε να ρυθµίσετε το χρόνο που θα παραµένει στην οθόνη. * Αντίθεση / Φωτεινότητα OSD: Μπορείτε να ρυθµίσετε την αντίθεση και την φωτεινότητα των µενού. * Ηχητική Ένδειξη σήµατος : Όταν αλλάζει η ένδειξη σήµατος µπορείτε να ενηµερώνεστε ή όχι µε έναν ηχητικό τόνο (beep). * ιαφάνεια : Μπορείτε να προσαρµόσετε την διαφάνεια των µενού από 0% έως 90%. <4> Εφαρµογές Πατήστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε Εφαρµογές. Θα βρείτε 5 υποµενού, για Πληροφορίες έκτη, Στάθµη Σήµατος, Ηµερολόγιο, Παιχνίδια, Βιορυθµός και Εργοστασιακές Ρυθµίσεις. Πατήστε OK για να εισέλθετε στα υποµενού. Πληροφορίες έκτη Σας ενηµερώνει για την έκδοση του δέκτη σας, καθώς και για άλλες πληροφορίες, όπως το όνοµα του µοντέλου σας, την ηµεροµηνία αναβάθµισης, την έκδοση software, την έκδοση hardware και την έκδοση Loader. Στάθµη Σήµατος Απεικονίζει την στάθµη σήµατος που φτάνει από το LNB στο δέκτη. Ηµερολόγιο Μπορείτε να δείτε το ηµερολόγιο. 13

14 - Κόκκινο Πλήκτρο: Μετακίνηση στο προηγούµενο έτος. - Πράσινο Πλήκτρο: Μετακίνηση στο επόµενο έτος. - Κίτρινο Πλήκτρο: Μετακίνηση στον προηγούµενο µήνα. - Μπλε Πλήκτρο: Μετακίνηση στον επόµενο µήνα. Παιχνίδια Μπορείτε να παίξετε κάποια παιχνίδια. 1. Tetris : Ταιριάξτε τα τουβλάκια καθώς πέφτουν. - Πράσινο Πλήκτρο: Επανεκκίνηση παιχνιδιού. - Κίτρινο Πλήκτρο: Μετακίνηση σε µεγαλύτερο επίπεδο. 2. Push Push : Μετακινήστε τα κίτρινα κουτιά στον προορισµό τους. - Κόκκινο Πλήκτρο: Επανεκκίνηση παιχνιδιού. - Πράσινο Πλήκτρο: Επιστροφή στην προηγούµενη θέση. - Κίτρινο Πλήκτρο: Μετακίνηση στην επόµενη θέση. 3. Tic Tac Toe (Τρίλιζα): ηµιουργήστε τρία O ή X στην ίδια γραµµή. - Πλήκτρο OK: Εγγραφή - Πλήκτρο Menu: Έξοδος 14

15 4. Φιδάκι : Μαζέψτε τα κόκκινα κουτάκια. - Πράσινο Πλήκτρο: Επανεκκίνηση παιχνιδιού. 5. Sudoku Βιορυθµός Σας δείχνει τον βιορυθµό σας σύµφωνα µε την µέρα που θα εισάγετε. - Με τα πλήκτρα <VOL> µπορείτε να αλλάζετε έτος, µήνα και ηµέρα. - Με τα πλήκτρα CH Up/Down µπορείτε να αλλάζετε τις προκαθορισµένες συνθήκες ηµέρας. - Με το πλήκτρο OK µπορείτε να ελέγξετε τον βιορυθµό σας. Εργοστασιακές Ρυθµίσεις Σηµείωση: Χρησιµοποιήστε αυτή την επιλογή, µόνο σε περίπτωση που επιθυµείτε να ξεκινήσετε όλη την διαδικασία εγκατάστασης από την αρχή, αφού όλες οι ρυθµίσεις και τα κανάλια σας θα διαγραφούν και στη θέση τους θα φορτωθούν οι ρυθµίσεις εργοστασίου. Μπορείτε να επιλέξετε µία από τις παρακάτω συνθήκες εργοστασιακών ρυθµίσεων. * Default (Astra - Hot Βird): Ανακαλεί όλες τις εργοστασιακές ρυθµίσεις και κανάλια για Astra Hot Βird. * ιαγραφή όλων των Καναλιών: ιαγράφει όλα τα κανάλια που έχετε κατεβάσει. * Backup Καναλιών: Κρατάει εφεδρικά όλα τα κανάλια που έχετε εκείνη την στιγµή στο δέκτη σας. * Ανάκτηση Καναλιών: ιαγράφει όλα τα κανάλια και φέρνει στη θέση τους τα κανάλια που έχετε κρατήσει, ως εφεδρικά. 15

16 [ΠΛΗΚΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ] <1> OK/LIST (ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ) Αυτό το µενού σας επιτρέπει να επιλέξετε εύκολα το κανάλι που επιθυµείτε. Μπορείτε να δείτε την λίστα µε τα κανάλια που έχετε κατεβάσει. Πατήστε το πλήκτρο OK και σε ένα µικρό παράθυρο θα εµφανιστούν τα στοιχεία των καναλιών. Έτσι, εύκολα µπορείτε να τα βρείτε, επεξεργαστείτε, διαγράψετε και ταξινοµήσετε. Για να επιστρέψετε σε κατάσταση πλήρους οθόνης, πατήστε το πλήκτρο EXIT. Γρήγορη Εύρεση Καναλιών (Λίστα όλων των Καναλιών - All Channel List) / Πλήκτρο FIND Πατώντας το πλήκτρο FIND µπορείτε να εισέλθετε στο µενού Quick Find, στο οποίο µπορείτε να αναζητήσετε ένα κανάλι σύµφωνα µε το όνοµά του. Πατήστε ξανά το πλήκτρο FIND button για επιστροφή στην λίστα καναλιών. Ταξινόµηση Καναλιών /Κίτρινο Πλήκτρο Με το Κίτρινο πλήκτρο µπορείτε να ταξινοµήσετε τα κανάλια µε τους παρακάτω τρόπους: A to Z: Αλφαβητική ταξινόµηση CAS: Ταξινόµηση σύµφωνα µε το σύστηµα κρυπτογράφησης Satellite: Ταξινόµηση ανά δορυφόρο. Network: Ταξινόµηση ανά παροχέα. FTA only: Λίστα µε τα ελεύθερα κανάλια Lock: Λίστα µε τα κλειδωµένα και ακλείδωτα κανάλια. TP Frequency: Ταξινόµηση ανά συχνότητα αναµεταδότη. Επεξεργασία Καναλιών /Λευκό Πλήκτρο Με το Λευκό πλήκτρο µπορείτε να επεξεργαστείτε τα κανάλια µε τους παρακάτω τρόπους: Add FAV: Επιλέξτε κανάλι που θα προσθέσετε στην λίστα αγαπηµένων. Move FAV: Μετακίνηση καναλιού στην λίστα αγαπηµένων. Rename FAV: Μετονοµασία λίστας αγαπηµένων. Lock Channel: Κλείδωµα καναλιών. Delete Channel: ιαγραφή καναλιού. 16

17 Delete All Channels: ιαγραφή όλων των καναλιών µε µια εντολή. Skip Channel: Επιλογή καναλιών που θα παρακάµπτονται κατά το ζάπινγκ. Move Channel: Μετακίνηση καναλιού στην λίστα καναλιών. Rename Channel: Μετονοµασία καναλιού, µε τα αλφαβητικά πλήκτρα. Πλήκτρο SAT Προβολή καναλιών ανά δορυφόρο. Επιλέξτε δορυφόρο από τη λίστα και όλα του τα κανάλια θα εµφανιστούν στην οθόνη σας. Πλήκτρο INFO [Κόκκινο Πλήκτρο] Το κόκκινο πλήκτρο (INFO) σας δίνει άµεση δυνατότητα αλφαβητικής ταξινόµησης. ΛΙΣΤΕΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές λίστες αγαπηµένων. Μπορείτε να δηµιουργήσετε µία λίστα αγαπηµένων, καθώς παρακολουθείτε ένα κανάλι: - πατήστε το πλήκτρο OK και τότε θα εµφανιστεί το όνοµα του καναλιού και ένα µικρό παράθυρο - τότε, πατήστε το πλήκτρο FAV και επιλέξτε µία από τις κατηγορίες αγαπηµένων Movie, Music, Sports, Drama, Kids, News, TV1 και TV2 - εισάγετε τα κανάλια σε µία από τις κατηγορίες αγαπηµένων. Για να παρακολουθήσετε ένα αγαπηµένο κανάλι, καθώς βλέπετε πατήστε το πλήκτρο FAV και ένα µικρό παράθυρο µε τις κατηγορίες αγαπηµένων θα εµφανιστεί στην οθόνη σας Σηµείωση : Όταν πατάτε το πλήκτρο FIND, εµφανίζεται πάντα η λίστα µε όλα τα κανάλια. 17

18 <2> ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ Με το πλήκτρο RECALL, µπορείτε να επιστρέψετε στο προηγούµενο κανάλι που παρακολουθούσατε. <3> Επεξεργασία Καναλιού (για το κανάλι που παρακολουθούµε) Add FAV: Προσθήκη του υπό παρακολούθηση καναλιού σε λίστα αγαπηµένων. Lock Channel: Κλείδωµα του υπό παρακολούθηση καναλιού. Delete Channel: ιαγραφή καναλιού. Skip Channel: Παράκαµψη κατά το ζάπινγκ του υπό παρακολούθηση Rename Channel: Μετονοµασία καναλιού. Store: Αποθήκευση των αλλαγών. Volume Offset: Ρύθµιση έντασης ήχου του υπό παρακολούθηση καναλιού. <4> Οδηγός Προγράµµατος Ο Οδηγός προγράµµατος παρέχει πληροφορίες για τις εκποµπές των καναλιών και για την ώρα έναρξης και ολοκλήρωσής τους. Η διαθεσιµότητα και το βάθος χρόνου των πληροφοριών αυτών, εξαρτάται από το τι εκπέµπει ο κάθε παροχέας. Ο Οδηγός Προγράµµατος εµφανίζεται µε το πλήκτρο GUIDE. * Current: Με το Κόκκινο πλήκτρο απεικονίζονται πληροφορίες για το τρέχον πρόγραµµα. * Next: Με το Πράσινο πλήκτρο εµφανίζονται πληροφορίες για το πρόγραµµα που θα ακολουθήσει. * Weekly: Με το πλήκτρο OK, το πρόγραµµα όλης της εβδοµάδας. <5> INFO (Πληροφορίες Καναλιού Information) Με το πλήκτρο INFO, µπορείτε να παρέτε έξτρα πληροφορίες για το κανάλι που παρακολουθείτε. 18

19 <6> PAUSE Με το πλήκτρο PAUSE µπορείτε να παγώσετε την εικόνα. <7> ZOOM Αν επιθυµείτε να δείτε ένα µέρος της οθόνης µεγενθυµένο, πατήστε το πλήκτρο ZOOM. <8> T/TEXT (Teletext) Με το πλήκτρο T/TEXT εµφανίζονται οι πληροφορίες τηλεκειµένου του καναλιού. <9> TIMER (Χρονοδιακόπτης Ύπνου) Ο δέκτης µπορεί να σβήσει αυτόµατα µετά από προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα, το οποιό µπορείτε να καθορίσετε µε το πλήκτρο TIMER. 19

20 <10> SUB. T (ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ) Εφόσον το κανάλι εκπέµπει υπότιτλους, µπορείτε να επιλέξετε αυτούς που επιθυµείτε µε το πλήκτρο SUB.T. <11> SIGNAL (ΣΗΜΑ) Με το πλήκτρο SIGNAL µπορείτε να λάβετε πληροφορίες για τη στάθµη σήµατος που φτάνει από το LNB στο δέκτη σας. <12> AUDIO (HXOΣ) Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα ήχου, αλλά και κατάσταση ήχου µεταξύ µονοφωνικού (δεξί ή αριστερό κανάλι) και στερεοφωνικού, µε το πλήκτρο AUDIO. Επίσης, µπορείτε να προσαρµόσετε το audio offset πατώντας το πλήκτρο AUDIO δύο φορές. <13> PIP Με το πλήκτρο PIP µπορείτε να δείτε ένα ακόµη κανάλι από τον ίδιο αναµεταδότη, σε µικρό παράθυρο επί της οθόνης. 20

21 <14> MULTI PICTURE (ΜΩΣΑΪΚΟ ΕΙΚΟΝΩΝ) Μπορείτε να παρακολουθήσετε πολλά κανάλια στην ίδια οθόνη ταυτόχρονα. - Πατήστε το πλήκτρο (MULTI PICTURE) και επιλέξτε µεταξύ 4/9/13/16 καναλιών, που επιθυµείτε να εµφανιστούν στην οθόνη. <15> MUTE (ΣΙΓΗ) Μπορείτε να ανοίγετε ή να κλείνετε τον ήχο. <16> CH UP/DOWN Με τα πλήκτρα CH Up/ Down µπορείτε να αλλάζετε κανάλια. <17> <VOL> Με τα πλήκτρα <VOL> µπορείτε να αλλάζετε την ένταση ήχου. Όταν είναι απραίτητο, πατήστε το πλήκτρο MUTE για να κλείσετε εντελώς τον ήχο. * Σηµείωση : Οι τρόποι επιλογής καναλιών Για να επιλέξετε ένα κανάλι, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µία από τις παρακάτω µεθόδους: a. Με τα πλήκτρα CH UP/DOWN του τηλεχειριστηρίου και της πρόσοψης. b. Με τα αριθµητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου, µπορείτε να εισάγετε κατευθείαν τον αριθµό του καναλιού. c. Μέσω της Λίστας Καναλιών. Πατήστε ΟΚ να µπείτε στη λίστα, µε τα πλήκτρα CH UP/DOWN επιλέξτε κανάλι και παστήστε OK. * Σηµείωση : Αναβάθµιση software µέσω RS-232 Παρότι το software του δέκτη είναι σταθερό και εύχρηστο, η εταιρία µπορεί να κυκλοφορήσει νέα έκδοση, που θα περιλαµβάνει νέα εργαλεία και ακόµη µεγαλύτερη ευχρηστεία. Η αναβάθµιση επιτυγχάνεται µέσω της θύρας RS-232. a. Κατεβάστε στο PC σας την τελευταία έκδοση λογισµικού και το πρόγραµµα loader. b. Συνδέστε το δέκτη µε PC, µέσω καλωδίου RS-232. c. Τρέξτε το πρόγραµµα loader, επιλέξτε θύρα σειριακής επικοινωνίας, φορτώστε τα αρχεία αναβάθµισης και πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης για να ξεκινήσει η διαδικασία αναβάθµισης. 21

22 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Tuner Ακροδέκτης Εισόδου Ακροδέκτης Εξόδου Εύρος Ζώνης Εµπέδαση Εισόδου Στάθµη Σήµατος Τροφοδοσία LNB & Πόλωση Τόνος 22kHz Αποδιαµόρφωση Symbol Rate Αποκωδικοποιητής FEC 1 x F type µε Loop through 1 x F type 75 Ohm MHz 75 Ohm -25dBm ~ -65dBm Κάθετη: +13.5V ~ +14.5V Οριζόντια: +17.5V ~ +18.5V Συχνότητα: 22KHz ±20% Πλάτος: 0.6p-p ±0.2Vp-p QPSK 2-42Msps / SCPC, MCPC Convolutional Code Rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 και 7/8 µε Constraint Length K=7 Μνήµη Μνήµη Flash SDRAM 2 Mbytes 16 Mbytes MPEG Transport Stream A/V Decoding Transport Stream MPEG-2 ISO/IEC Transport Stream Specification Profile & Level MPEG-2 Data Rate 15Mbit/s Max Ανάλυση Video 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC) Κωδικοποίηση Audio MPEG-1/2 Audio Layer 1,2 Κατάσταση Ήχου Stereo, Dual Channel, Joint Stereo, Mono Συχνότητα ειγµατοληψίας 33KHz, 44.1 and 48KHz A/V & Data In / Out SCART 2 Scarts for TV & VCR Ψηφιακή Έξοδος Ήχου - SPDIF RCA x 1 RCA Video, Audio L/R Data Interface RS-232C, Baud Rate , 9 Pin D-Sub Τροφοδοτικό Τάση Εισόδου AC100 ~ 240V, 50/60Hz 22

23 Type Κατανάλωση Ισχύος Προστασία SMPS 30W Max Ξεχωριστή εσωτερική ασφάλεια και γειωµένη πλακέτα. Η είσοδος έχει αντικεραυνική προστασία και προστασία από ηλεκτροπληξία. Φυσικά Χαρακτηριστικά ιαστάσεις ( Π x Υ x Β ) Βάρος 260 x 45 x 210mm Περίπου 1,2Kg Περιβάλλον Λειτουργίας Θερµοκρασία Λειτουργίας ±0 C ~ +50 C Θερµοκρασία Αποθήκευσης -20 C ~ +65 C * Οι προδιαγραφές και οι δυνατότηες του δέκτη, µπορεί να αλλάξουν χωρίς καµµία προειδοποίηση. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ:

24 24

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές Πληροφορίες Ο δορυφορικός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από δορυφόρο για να προβάλετε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες καλύπτο

1 Γενικές Πληροφορίες Ο δορυφορικός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από δορυφόρο για να προβάλετε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες καλύπτο Οδηγίες χρήσεως BigSat BS67 CR Ψηφιιακός ορυφοριικός έκτης Μνήµη για 4.000 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια Εύκολη λειτουργία Γρήγορη απόκριση των καναλιών Ενσωµατωµένος αναγνώστης καρτών 2010 Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές Πληροφορίες Ο επίγειος ψηφιακός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από επίγεια κεραία για να δείτε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες

1 Γενικές Πληροφορίες Ο επίγειος ψηφιακός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από επίγεια κεραία για να δείτε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες Οδηγίες χρήσεως Manhattan Pllaza HDT-400 USB PVR Επίίγειιος Ψηφιιακός έκτης Υψηλής Ανάλυσης Υποστήριξη κωδικοποιήσεων MPEG-2, MPEG-4 / H.264 Μνήµη για 1.000 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια Εύκολη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...4 2. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...5 3. ΠΡΟΣΟΨΗ...6 4. ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...6 5. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...6 6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...7 6.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης High Definition Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης USB PVR Ready Εργοστασιακός Κωδικός: 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε το καπάκι του δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως. Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης

Οδηγίες χρήσεως. Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης S1 Οδηγίες χρήσεως Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λάμψη αστραπής με το ενδεικτικό βέλος, εντός ενός ισοσκελούς τριγώνου, αποσκοπεί στο να προειδοποιήσει τον χρήστη για «επικίνδυνη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσοψη...5. Οπίσθια όψη...5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...6. Σύνδεση με ΚΕΡΑΙΑ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ...6. Σύνδεση με ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ με τη χρήση καλωδίου SCART...

Πρόσοψη...5. Οπίσθια όψη...5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...6. Σύνδεση με ΚΕΡΑΙΑ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ...6. Σύνδεση με ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ με τη χρήση καλωδίου SCART... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...1 Βασικά χαρακτηριστικά...1 Υποδείξεις ασφαλείας...2 Άνοιγμα συσκευασίας...3 Γενικές πληροφορίες λειτουργίας...3 Τηλεχειριστήριο...4 Πρόσοψη...5 Οπίσθια όψη...5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. 6.1 Ρυθµίσεις ώρας... 11. 6.2 Χρονόµετρο γεγονότων... 11. 6.3 Χρονόµετρο παύσης... 12

Περιεχόµενο. 6.1 Ρυθµίσεις ώρας... 11. 6.2 Χρονόµετρο γεγονότων... 11. 6.3 Χρονόµετρο παύσης... 12 Περιεχόµενο Οδηγίες ασφαλείας...3 1. Αναφορικά... 4 1.1 Γενικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα... 4 1.2 Αξεσουάρ... 4 2. Επισκόπηση προιόντος... 5 2.1 Πρόσοψη... 5 2.2 Πίσω ταµπλό... 5 2.3 Μονάδα αποµακρυσµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κύρια Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα Για την ασφάλειά σας. Αποσυσκευασία.. Γενική Λειτουργία. Τηλεχειριστήριο.. Πίσω Όψη ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση SCART Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε σημειώστε:

Παρακαλούμε σημειώστε: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε σημειώστε: Λόγω της διαρκούς τεχνικής αναβάθμισης των συσκευών μας, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε αναφορικά με τις πρόσφατες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

SAB SKY 4740 FTA HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

SAB SKY 4740 FTA HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAB SKY 4740 FTA HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κύρια Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα Για την ασφάλειά σας. Αποσυσκευασία.. Γενική Λειτουργία. Τηλεχειριστήριο.. Πίσω Όψη ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση με τηλεόραση και

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε σημειώστε:

Παρακαλούμε σημειώστε: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε σημειώστε: Λόγω της διαρκούς τεχνικής αναβάθμισης των συσκευών μας, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε αναφορικά με τις πρόσφατες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ENGEL AV-PLUS MV7298. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ENGEL AV-PLUS MV7298. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ENGEL AV-PLUS MV7298 ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας...3 Εισαγωγή...4 Περιεχόμενα Συσκευασίας...4 Εγκατάσταση...4 Εκκίνηση...4 Επίλυση Προβλημάτων...5

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD HD800S

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD HD800S ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD HD800S Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες...3 Εµπρόσθια και Οπίσθια Όψη Συσκευής...4 Εµπρόσθια Όψη...4 Οπίσθια Όψη...4 Τηλεχειριστήριοt (RCU)...5 Λειτουργίες Μενού...6

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 800

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 800 TRIMAX METERS www.antoniadis.com.gr ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 800 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ www.trimaxmeters.com Παρακαλούµε διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το πεδιόµετρο για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

VENEX 3602HD / 3329E/ 5119

VENEX 3602HD / 3329E/ 5119 VENEX 3602HD / 3329E/ 5119 Ασφάλεια CAUTION: ΤΟ σύμβολο κεραυνός, μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, είναι η προειδοποίηση του χρήστη για "επικίνδυνη τάση» και για την πρόληψη από τον Για να μειώσετε τον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA 1 1.1 Εισαγωγή Για να λάβετε τα δεδομένα του Υπ.Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Triton

Εγχειρίδιο Χρήστη Triton Εγχειρίδιο Χρήστη Triton Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ1 Κύρια Χαρακτηριστικά. Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας.. Σελ 2 Περιεχόμενα συσκευασίας... Σελ 3 Γενική Λειτουργία...... Σελ 3 Τηλεχειριστήριο. Σελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 MAX T105 HD ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 Περιεχόµενα συσκευασίας: - Συσκευή ψηφιακού δέκτη...χ 1τεµ. - Χειριστήριο... Χ 1 τεµ. - ΑΑΑ µπαταρία για το χειριστήριο...χ 1 τεµ. - Οδηγίες χρήσεως...χ 1τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

Shop+ T200sd. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG-2/MPEG-4 Standard Definition Εγχειρίδιο Χρήσης

Shop+ T200sd. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG-2/MPEG-4 Standard Definition Εγχειρίδιο Χρήσης Shop+ T200sd Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG-2/MPEG-4 Standard Definition Εγχειρίδιο Χρήσης Οδηγίες Προφύλαξης Αγαπητές καταναλωτή, Ευχαριστούµε που προτιµήσατε την εταιρία µας για την αγορά επίγειου δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Το σύμβολο αυτό σημαίνει εάν ανοίξετε το καπάκι κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία.

Το σύμβολο αυτό σημαίνει εάν ανοίξετε το καπάκι κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία. GR Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1) Διαβάστε τις οδηγίες. 2) Κρατήστε τις οδηγίες. 3) Δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε τις οδηγίες. 5) Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή δίπλα σε νερό. 6)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE

Εγχειρίδιο χρήσης. HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE GR Εγχειρίδιο χρήσης HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ................................3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.................................3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ........................4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης hypnos. Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσης hypnos. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης Ελληνικά (Έκδοση: 2.80) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 4 Πληροφορίες ασφαλείας... 5 Άνοιγμα συσκευασίας... 6 Γενικές Πληροφορίες... 6 Τηλεχειριστήριο... 7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 8 Πρόσοψη...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λοιπές Λειτουργίες Πως θα μεταβείτε στη λίστα προγραμμάτων Πως θα ρυθμίσετε τη λειτουργία Sleep Timer (Χρονοδιακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης avantage Εγχειρίδιο Χρήσης Ελληνικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκδοση: 1.80) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 Βασικές ιδιότητες...3 Πληροφορίες ασφαλείας...4 Άνοιγμα Συσκευασίας...5 Γενικές Πληροφορίες...5 Τηλεχειριστήριο...6

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...6 4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...7 5. ΠΡΟΣΟΨΗ...8 6. ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...8 7. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...9 8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...10 8.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΕΚΤΗ...10

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε σημειώστε:

Παρακαλούμε σημειώστε: Παρακαλούμε σημειώστε: Λόγω της διαρκούς τεχνικής αναβάθμισης των συσκευών μας, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε σχετικά μέσω της ιστοσελίδας μας όπου θα βρείτε όλες τις πρόσφατες πληροφορίες σε σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

argus Classic Εγχειρίδιο Χρήσης

argus Classic Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Βασικά χαρακτηριστικά... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Πληροφορίες ασφαλείας... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οδηγίες Ασφαλείας 1. Χαρακτηριστικά 2. Εμφάνιση 3. Χειριστήριο 5. Συνδέσεις του Δέκτη 9. Εισαγωγή μονάδας CAM & Κάρταs πρόσβασης 12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οδηγίες Ασφαλείας 1. Χαρακτηριστικά 2. Εμφάνιση 3. Χειριστήριο 5. Συνδέσεις του Δέκτη 9. Εισαγωγή μονάδας CAM & Κάρταs πρόσβασης 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγίες Ασφαλείας 1 Χαρακτηριστικά 2 Εμφάνιση 3 Χειριστήριο 5 Συνδέσεις του Δέκτη 9 Εισαγωγή μονάδας CAM & Κάρταs πρόσβασης 12 Δορυφορική Εγκατάσταση 13 Format σκληρού δίσκου 15 Επιλεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι Πως θα κλειδώσετε ένα κανάλι Πως θα ξεκλειδώσετε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST 1 1.1 Εισαγωγή Για να λάβετε τα δεδομένα του Υπ. Παιδείας μέσω του επίγειου ψηφιακού σήματος της ΕΡΤ θα πρέπει, εάν δεν διαθέτετε ήδη, να προμηθευτείτε, να

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ POWER SETUP TV/AV VOL-/VOL+ Standby / on για TV. Ρύθµιση των πλήκτρων για την TV. Επιλογή στην TV την Είσοδο AV. Ρύθµιση στάθµης ήχου TV. ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΗ POWER:

Διαβάστε περισσότερα

HD2000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης

HD2000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης HD2000 Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης Πίνακας Περιεχοµένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...4 3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...5 4 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...7

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη Digital Terrestrial Receiver Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ 2 Περιεχόμενα συσκευασίας... Σελ 3 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

TELESTAR TD 2210 T HD. Ελληνικό Εγχειρίδιο Χρήσης

TELESTAR TD 2210 T HD. Ελληνικό Εγχειρίδιο Χρήσης TELESTAR TD 2210 T HD Ελληνικό Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Για να αποφύγεται κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε τον δέκτη. Δεν υπάρχουν επισκευάσιμα τμήματα στο εσωτερικό του δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι Πως θα κλειδώσετε ένα κανάλι Πως θα ξεκλειδώσετε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ www.trimaxmeters.com Παρακαλούµε διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το πεδιόµετρο για πρώτη φορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

BeoSound 9000 Οδηγ ς

BeoSound 9000 Οδηγ ς BeoSound 9000 Οδηγός BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Περιεχόµενα του Οδηγού 3 Υπάρχουν δύο οδηγοί στη διάθεση σας, για να γνωρίσετε τη δική σας συσκευή Bang & Olufsen. Ο οδηγός Το

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL COMBO METER Οδηγίες Χρήσης

DIGITAL COMBO METER Οδηγίες Χρήσης DIGITAL COMBO METER Οδηγίες Χρήσης Προφυλάξεις Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το πεδιόμετρο σας για πρώτη φορά. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι μέθοδοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα. Ρυθμίσεις Συστήματος.

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα. Ρυθμίσεις Συστήματος. Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι Πως θα κλειδώσετε ένα κανάλι Πως θα ξεκλειδώσετε ένα

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

proton Full HD Sat Receiver FTA Εγχειρίδιο Χρήστη

proton Full HD Sat Receiver FTA Εγχειρίδιο Χρήστη proton Full HD Sat Receiver FTA Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα Ασφάλεια...4 Τηλεχειριστήριο...6 Περιγραφή...7 Κατά την πρώτη εκκίνηση, επιλέξτε τη γλώσσα σας...8 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...8 Γραμμή Πληροφοριών...9

Διαβάστε περισσότερα

USB... 18 5.11 18 5.12 18 5.13 18 5.14 19 5.15 19 5.16 19 5.17 19 5.18 20 5.19 20 5.20 21 5.21 HBBTV... 21 6 21 6.1 21 6.2 23 7 EPG...

USB... 18 5.11 18 5.12 18 5.13 18 5.14 19 5.15 19 5.16 19 5.17 19 5.18 20 5.19 20 5.20 21 5.21 HBBTV... 21 6 21 6.1 21 6.2 23 7 EPG... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας... 3 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 5 4 Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης... 7 4.1 Πρόσοψη... 7 4.2 Πίσω Πλευρά... 8 4.3 Συνδέσεις... 8 4.4 Άνοιγμα / Κλείσιμο... 11

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIDEO MODE Triplex ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ NTSC PAL ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 SAB SKY 4900, Οδηγίες Χρήσης

1 SAB SKY 4900, Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Γενικές πληροφορίες... 2 Βασικά χαρακτηριστικά... 2 Για την ασφάλειά σας... 3 Άνοιγμα της συσκευασίας (Προαιρετικό)... 3 RCU... 5 Οπίσθια όψη... 6 Συνδέοντας στην TV χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι Πως θα κλειδώσετε ένα κανάλι Πως θα ξεκλειδώσετε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας 1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες. 2) Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες. 3) Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας µην επιχειρείτε πρόσβαση στο εσωτερικό του δέκτη. Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτηµένο σέρβις.

Ασφάλεια. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας µην επιχειρείτε πρόσβαση στο εσωτερικό του δέκτη. Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτηµένο σέρβις. ορυφορικός έκτης YU-MA-TU CRX IQ Plus (1CA) KEITO (FTA) Real Plus +++ (FTA) Ελληνικές Οδηγίες Χρήσεως Ασφάλεια Το ισόπλευρο τρίγωνο µε το βέλος σε σχήµα αστραπής στο εσωτερικό προειδοποιεί το χρήστη για

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ TV STAR T1010p HD USB PVR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1) Διαβάστε τις οδηγίες. 2) Κρατήστε τις οδηγίες. 3) Δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη OP HD 5001 DVB-T AVC/H.264 MPEG-4 HDMI. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήστη OP HD 5001 DVB-T AVC/H.264 MPEG-4 HDMI. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήστη OP HD 5001 DVB-T AVC/H.264 MPEG-4 HDMI Περιεχόμενα 1. Βασικά Χαρακτηριστικά....4 2. Τηλεχειριστήριο.......6 3. Αρχική Σελίδα.....7 4. Οδηγός Εγκατάστασης 7 5. Πρόγραμμα. 7 5.1 Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι ο αποκωδικοποιητής είναι ενωµένος µε την τηλεόραση µε το κατάλληλο καλώδιο

Βεβαιωθείτε ότι ο αποκωδικοποιητής είναι ενωµένος µε την τηλεόραση µε το κατάλληλο καλώδιο Βεβαιωθείτε ότι ο αποκωδικοποιητής είναι ενωµένος µε την τηλεόραση µε το κατάλληλο καλώδιο Βεβαιωθείτε ότι η δορυφορική κούπα είναι ενωµένη µε τον αποκωδικοποιητή Βεβαιωθείτε ότι ο αποκωδικοποιητής είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης GPS-200. Συσκευή Λήψης και Διαχείρισης Σήματος GPS Αναπαραγωγής Μedia

Εγχειρίδιο Χρήσης GPS-200. Συσκευή Λήψης και Διαχείρισης Σήματος GPS Αναπαραγωγής Μedia Εγχειρίδιο Χρήσης GPS-200 Συσκευή Λήψης και Διαχείρισης Σήματος GPS Αναπαραγωγής Μedia Περιεχόμενα Συσκευασίας Συσκευή GPS-200 Τηλεχειριστήριο Κεραία GPS Καλώδια Σύνδεσης Τερματικών 1 Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Manual Prolink. Αυτόµατη Απενεργοποίηση. Για να ενεργοποιήσετε το πεδιόµετρο, φυσικά πατάτε το πλήκτρο

Manual Prolink. Αυτόµατη Απενεργοποίηση. Για να ενεργοποιήσετε το πεδιόµετρο, φυσικά πατάτε το πλήκτρο Manual Prolink Το παρόν manual αναφέρεται συγκεκριµένα για το Prolink-4. Όµως παρουσιάζοντας τις βασικές µόνο λειτουργίες του πεδιοµέτρου, το εγχειρίδιο αυτό θα φανεί χρήσιµο και στους χρήστες των Prolink-2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ... MPF3468H ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ... 4 Πρόσοψη... 4 Πίσω όψη... 4 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ... 5 Τοποθέτηση των μπαταριών... 6 Χρήση του τηλεχειριστηρίου... 6 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. The table of contents is empty because none of the paragraph styles selected in the Document Inspector are used in the document.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. The table of contents is empty because none of the paragraph styles selected in the Document Inspector are used in the document. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ The table of contents is empty because none of the paragraph styles selected in the Document Inspector are used in the document. 1 1 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας precautions ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύµβολο

Διαβάστε περισσότερα

TV 3... 5...6...8...9...11...12 I.

TV 3... 5...6...8...9...11...12 I. Περιεχόμενα (A) Οδηγίες Ασφαλείας (B) Περιεχόμενα Συσκευασίας (C) Περιγραφή Προϊόντος6 (D) Σύστημα Πρόσβασης 8 (E) Τηλεχειριστήριο 9 (F) Χαρακτηριστικά11 (G) Τεχνικά Χαρακτηριστικά12 I. Εγκατάσταση13 1.

Διαβάστε περισσότερα

Το HD Xfinder έχει κατασκευαστεί για να ικανοποιεί τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας.

Το HD Xfinder έχει κατασκευαστεί για να ικανοποιεί τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας. Εγχειρίδιο Χρήσης ! 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το HD Xfinder έχει κατασκευαστεί για να ικανοποιεί τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center Περιεχόμενα V1.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...2 ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ...3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (TV)...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗΓΗΣ...4 ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...5 SOURCE

Διαβάστε περισσότερα

SAB Nova 3600 FTASC. Οδηγίες Χρήσης

SAB Nova 3600 FTASC. Οδηγίες Χρήσης SAB Nova 3600 FTASC Οδηγίες Χρήσης Προφύλαξη Ασφάλειας ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αστραπή με σύμβολο το βέλος μέσα σε ένα ισοσκελές τρίγωνο, έχει στόχο να προειδοποιήσει τον χρήστη για επικίνδυνη τάση και να αποτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr BABY MONITOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΗΣ ΟΘΟΝΗ: LCD TFT 2.4 ΛΗΨΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ: 2.4-2.483GHz XΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: PAL ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 3.7/800mAh Li ΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΞΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ 9. Κουµπιά λειτουργίας 10. Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11. Ένδειξη PAL 12. ιακόπτης επιλογής διαύλου 13. ΕΙΣΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ

8. ΕΞΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ 9. Κουµπιά λειτουργίας 10. Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11. Ένδειξη PAL 12. ιακόπτης επιλογής διαύλου 13. ΕΙΣΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ Πληροφορίες προϊόντος ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ 1. Κεραία 2. ΕΞΟ ΟΣ VGA 3. ΕΙΣΟ ΟΣ VGA 4. Είσοδος ήχου 5. VIDEO-S 6. Τροφοδοτικό 7. Κουµπιά ελέγχου 8. ΕΞΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ 9. Κουµπιά λειτουργίας 10. Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40" Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Τηλεόραση LED 40" ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά 1. ΠΡOΛΟΓΟΣ----------------------------------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 3 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ... 5 5. FRONT PANEL... 6 6. REAR PANEL...

Περιεχόμενα 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 3 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ... 5 5. FRONT PANEL... 6 6. REAR PANEL... Περιεχόμενα 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 3 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ... 5 5. FRONT PANEL... 6 6. REAR PANEL... 7 7. ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ... 8 8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 10 8.1 Ανοίγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Home Modulator AV to DVBT/C

Οδηγίες Χρήσης. Home Modulator AV to DVBT/C Home Modulator AV to DVBT/C Διαμορφωτής σήματος Audio/video σε DVB-T MpeG-2 - Home Use Οδηγίες Χρήσης Σας ευχαριστούμε για την επιλογή της συσκευής. Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες για την κατάλληλη εγκατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 1.2 Αποθήκευση 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 1.4 Αξεσουάρ 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών USB 2.0 Ο ΔΕΚΤΗΣ ΣΑΣ 2.1 Προεπιλογή PIN: 1234 2.2 Μπροστινή

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Ελληνικά. 1.1 Περιεχόμενο συσκευασίας. 1.2 Απαιτήσεις Συστήματος. 1.3 Κύρια Χαρακτηριστικά

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Ελληνικά. 1.1 Περιεχόμενο συσκευασίας. 1.2 Απαιτήσεις Συστήματος. 1.3 Κύρια Χαρακτηριστικά Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Ελληνικά Το νέο Genius TVGo A31 αποτελεί έναν έξοχο συνδυασμό ΗΥ και συστήματος Τηλεόρασης, χωρίς να χρειάζεται κάποιο κατσαβίδι ή εγκατάσταση κάποιου οδηγού λογισμικού. Απλά συνδέετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

MPF3384 DVB-T RECEIVER

MPF3384 DVB-T RECEIVER MPF3384 DVB-T RECEIVER www.fandu.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ... 4 Πρόσοψη... 4 Πίσω όψη... 4 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ... 5 Τοποθέτηση των μπαταριών... 6 Χρήση του τηλεχειριστηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

TV STAR T910i USB PVR ΕΛΛΗΝΙΚΑ

TV STAR T910i USB PVR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ TV STAR T910i USB PVR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόµενα Πληροφορίες Ασφαλείας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση του συστήµατος...6 Βασικές λειτουργίες...6 4. Αρχική σελίδα...6 5. Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

OPTICUM FS10p Ψηφιακός δορυφορικός δέκτης. Γρήγορη Έναρξη

OPTICUM FS10p Ψηφιακός δορυφορικός δέκτης. Γρήγορη Έναρξη OPTICUM FS10p Ψηφιακός δορυφορικός δέκτης Γρήγορη Έναρξη Γρήγορη έναρξη Ψηφιακός δορυφορικός δέκτης Υποστήριξη SD(MPEG2) DVB-S συστήματος Βασική ανάλυση εξόδου βίντεο - SCART Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGISAT MULTI της EMITOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGISAT MULTI της EMITOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGISAT MULTI της EMITOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του οργάνου DIGISAT MULTI της EMITOR AB. Το εγχειρίδιο καλύπτει την λειτουργία και τη συντήρηση του οργάνου. Όλες οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργίες βασικού μενού

Λειτουργίες βασικού μενού Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Edision 'argus pingulux' Επισήμανση: Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι οι εικόνες / περιγραφές μπορεί να διαφέρουν ως προς τις λεπτομέρειες (ανάλογα με την έκδοση του

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνική συσκευή SKH-400 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Συµβατό µε συστήµατα FSK&DTMF 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας. 35 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος οδηγός. Βίντεο SCART. Ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά

Σύντοµος οδηγός. Βίντεο SCART. Ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά Οδηγός χρήσης Σύντοµος οδηγός ορυφορική κεραία εν πρέπει να υπάρχουν εµπόδια ανάµεσα στη δορυφορική κεραία και τους δορυφόρους. Τοποθετήστε τη δορυφορική κεραία σύµφωνα µε τις οδηγίες. Εάν υπάρχει ήδη

Διαβάστε περισσότερα