EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12."

Transcript

1 EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/ όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ :

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ αριθμ. 9/459/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και της πρόσφατης τροποποιητικής της, υπ αριθμ. 28/606/ , παρατίθενται κατωτέρω συνοπτικές πληροφορίες εποπτικής φύσεως αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ, καθώς και της αντιμετώπισης των κινδύνων που αναλαμβάνονται από την Εταιρεία. Τα στοιχεία της παρούσας δημοσιοποίησης προέρχονται από τις εκάστοτε ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Οι δημοσιοποιήσεις των πληροφοριών γίνονται ετησίως και περιλαμβάνουν τα οικονομικά στοιχεία της προηγούμενης περιόδου. Η Εταιρία και ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια των εν λόγω δημοσιοποιήσεων καθώς και για την πληρότητα των διαδικασιών άντλησης, επεξεργασίας και παράθεσης των ζητούμενων πληροφοριών. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας. 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για τον εντοπισμό κινδύνων από τη μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία και των κινδύνων οι οποίοι συνδέονται με τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα της και θέτει σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα και διαδικασίες προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους αυτούς. Προς αυτή την κατεύθυνση η εταιρεία μας έχει θεσπίσει και διατηρεί σχετικά τμήματα/μονάδες τα οποία τα έχει ενσωματώσει στο οργανόγραμμα της, στο οποίο περιγράφονται λεπτομερώς οι σχετικές διαδικασίες και τα συστήματα: Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Οι βασικές αρμοδιότητες του τμήματος αυτού είναι η εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων οι οποίες επιτρέπουν τον εντοπισμό καθώς και την διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα της εταιρίας. Η μονάδα διαχείρισης Κινδύνων έχει ως αντικείμενο: Τη θέσπιση και εφαρμογή πολιτικών, διαδικασιών και ρυθμίσεων που επιτρέπουν τον εντοπισμό των κινδύνων οι οποίοι συνδέονται με τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργίας της εταιρίας και κυρίως του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού κινδύνου. Την παρακολούθηση των πολιτικών, διαδικασιών και ρυθμίσεων που εφαρμόζει η Εταιρεία σχετικά με τη διαχείριση Κινδύνων. Τη μέριμνα ώστε τα κεφάλαια της Εταιρίας να διατηρούνται σε επίπεδα που να ανταποκρίνονται στους αναλαμβανόμενους κινδύνους. Την υποβολή γραπτών εκθέσεων και προτάσεων στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη σχετικά με ζητήματα εφαρμογής των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. 2

3 Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Το τμήμα της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της εταιρίας, έχει ως αντικείμενο: Τον εντοπισμό των κινδύνων από τη μη συμμόρφωση της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με το ν. 3606/2007 και των συναφών κινδύνων. Την ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών και τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής άσκησης των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Το τμήμα του Εσωτερικού Ελέγχου είναι το αρμόδιο τμήμα για τη θέσπιση και εφαρμογή προγράμματος εσωτερικού ελέγχου για την εξέταση και αξιολόγηση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων, των διαδικασιών, των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και των ρυθμίσεων της εταιρίας. Επιπλέον, ελέγχει την ορθή, ομοιόμορφη και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας, των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της, καθώς επίσης και την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού. Βασικός στόχος της Εταιρίας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης για την ανάπτυξή της και την διασφάλιση των συναλλαγών της. Στην περίπτωση που ο παραπάνω στόχος δεν επιτυγχάνεται ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνου ενημερώνει με γραπτή αναφορά του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην οποία καταγράφει τις πιθανές αιτίες για τις οποίες συμβαίνει αυτό και προτείνει μέτρα για τη βελτίωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Η κεφαλαιακή της επάρκεια, εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προς την οποία υποβάλλονται στοιχεία της κεφαλαιακής επάρκειας σε τριμηνιαία βάση. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας με το σταθμισμένο ενεργητικό έναντι των κινδύνων αγοράς, πιστωτικού και λειτουργικού κινδύνου. Ειδικότερα, η Εταιρία εκτιμά πως οι δραστηριότητες της, την εκθέτουν στους ακόλουθους κινδύνους, για την διαχείριση των οποίων, θεσπίζει και εφαρμόζει τις ακόλουθες διαδικασίες και μεθόδους : Πιστωτικός Κίνδυνος Συνίσταται στην πιθανότητα επέλευσης ζημίας συνεπεία αδυναμίας εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων συμβαλλομένου. Η επίδραση του πιστωτικού κινδύνου είναι πολλαπλή. Μπορεί να αφορά εκδότη, και κατά συνέπεια τα χρηματοπιστωτικά του μέσα, πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ, και κατά συνέπεια να πλήξει τη φερεγγυότητά του. Η Εταιρία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου επέρχεται αδυναμία εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων πελατών /αντισυμβαλλόμενων από 3

4 συναλλαγές τοις μετρητοίς, καθώς και από συναλλαγές παροχής μακροπρόθεσμης ή βραχυπρόθεσμης πίστωσης σε πελάτες: α) Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου από αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων πελατών από συναλλαγές τοις μετρητοίς η μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, διαμορφώνει διαδικασίες και πολιτικές, που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση του ανωτέρω πιστωτικού κινδύνου και εφαρμόζει τα ακόλουθα γενικά μέτρα: - προβαίνει σε παρακολούθηση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων μέσω του χρηματιστηριακού προγράμματος σε καθημερινή βάση και τηρείται ημερήσιο αρχείο, ενώ γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηματοδοτικό άνοιγμα πελάτη ή ομάδας συνδεδεμένων πελατών ή πελατών κοινών επενδυτικών μερίδων, το οποίο υπερβαίνει το 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/ αρμόδια τμήματα της Εταιρίας ελέγχουν την αξιοπιστία και ακρίβεια των στοιχείων των πελατών, εκτιμούν την πιστοληπτική ικανότητα των αντισυμβαλλόμενων και λαμβάνουν υπόψη τους την επενδυτική συμπεριφορά των πελατών. - αρμόδιοι υπάλληλοι στο Τμήμα Λήψης, Διαβίβασης και Εκτέλεσης εντολών εκτελούν εντολές των πελατών αφού πρώτα τηρήσουν μια σειρά από διαδικασίες πριν εκτελέσουν την εντολή, όπως π.χ. επαρκή υπόλοιπα σε χρήματα και χρηματοπιστωτικά μέσα. β) Αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο ο οποίος θα μπορούσε να προκύπτει από την παροχή μακροπρόθεσμης πίστωσης-δανείου από την Εταιρία σε πελάτη της, αυτή έχει ανατεθεί σε Πιστωτικό Ίδρυμα, με αποτέλεσμα ο πιστωτικός κίνδυνος να είναι σχεδόν μηδενικός. Όσοι πελάτες επιθυμούν να κάνουν χρήση του επενδυτικού προϊόντος της μακροπρόθεσμης πίστωσης, εξυπηρετούνται μέσω της Τράπεζας Αττικής με την οποία η Εταιρία έχει συνάψει Ιδιωτικό Συμφωνητικό για την παροχή εκ μέρους της Τράπεζας του ανωτέρω επενδυτικού προϊόντος στους πελάτες της Εταιρίας. γ) Αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο ο οποίος θα μπορούσε να προκύπτει από την παροχή βραχυπρόθεσμης πίστωσης σε πελάτη, προκειμένου η Εταιρία να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο στον οποίο αυτή εκτίθεται, το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας των πελατών απαρτίζεται από κινητές αξίες τουλάχιστον δύο εκδοτών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς», στην κατηγορία «Επιτήρησης», στην κατηγορία «Προς Διαγραφή», ή οποιοδήποτε άλλο περιορισμό όσον αφορά την διαπραγμάτευσή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν δηλαδή υφίσταται χαρτοφυλάκιο ασφαλείας μίας μετοχής, τότε η παροχή βραχυπρόθεσμης πίστωσης και το ύψος της κρίνεται κατά περίπτωση, αφού ληφθεί υπόψη το επενδυτικό προφίλ του πελάτη, καθώς επίσης και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μετοχής (κεφαλαιοποίηση, εμπορευσιμότητα, κερδοφορία κ.α.). Η Εταιρία έχοντας ως στόχο την αποτελεσματική λειτουργία των πληροφοριακών της συστημάτων, έχει καταγεγραμμένες στον Εσωτερικό της Κανονισμό διαδικασίες ελέγχου που πρέπει να τηρεί το Τμήμα λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών. Οι πιστοποιημένοι υπάλληλοι της Εταιρίας εκτελούν εντολές των πελατών αφού πρώτα πιστοποιήσουν την ταυτότητα τους, με τους οποίους υπάρχει απαραιτήτως υπογεγραμμένη σύμβαση με την Εταιρία, και επιπλέον τηρήσουν μια σειρά από διαδικασίες πριν εκτελέσουν την εντολή, (π.χ. υπόλοιπα σε χρήματα και χρηματοπιστωτικά μέσα, χαρτοφυλάκιο ασφαλείας σε περίπτωση παροχής πίστωσης). 4

5 Η μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων της εταιρείας, σε συνεργασία με το τμήμα Παροχής Πιστώσεων, εφαρμόζει διαδικασίες έγκρισης, τροποποίησης, ανανέωσης και αναχρηματοδότησης των πιστώσεων οι οποίες είναι σύμφωνες πάντα με τις ισχύουσες αποφάσεις 2/213/ και 8/370/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία εφαρμόζει τις αποφάσεις 2/363/ και 8/370/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την αναγκαστική εκποίηση μέτοχων την Τ+4 ημέρα σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει εξοφλήσει το τίμημα της αγοράς. Στο πλαίσιο παροχής πίστωσης (μακροπρόθεσμης ή βραχυπρόθεσμης) σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα η περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, η Εταιρεία εφιστά την προσοχή του ιδιώτη πελάτη στους κινδύνους που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή και του επεξηγεί με ακρίβεια τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και τους ειδικούς όρους της σύμβασης. Η ανωτέρω διαδικασία είναι αποτυπωμένη στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρίας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι πελάτες της Εταιρείας, προκειμένου να τους παρασχεθεί πίστωση: - Εξέταση του επενδυτικού προφίλ του υποψήφιου επενδυτή, για την διαπίστωση της δυνατότητας παροχής πίστωσης. - Έλεγχος της πληρότητας των φακέλων συμβάσεων νέων πελατών με σκοπό την εκτίμηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή πίστωσης μόνο σε πελάτες που κατέχουν επαρκή γνώση σχετικά με την διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών με πίστωση. - Παροχή Πίστωσης μετά την σύναψη έγγραφης σύμβασης με τον πελάτη. - Παροχή από τον πελάτη του απαραίτητου χαρτοφυλακίου ασφαλείας πριν από την παροχή πίστωσης. Η μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί τους προβληματικούς πελάτες και συμμετέχει στον καθορισμό των προβλέψεων που γίνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Πραγματοποιείται εξαμηνιαία προσαρμογή του ήδη σχηματισμένου ποσού προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων. Επίσης εξετάζονται διαρκώς τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών προκειμένου η εταιρεία να αξιολογήσει κατά πόσο έχουν υποστεί απομείωση. Για την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων της Εταιρίας σχετικά με τα εποπτικά ίδια κεφάλαιά της, η Οικονομική Διεύθυνση συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Παροχής Πιστώσεων, ώστε να τελούν υπό διαρκή παρακολούθηση οι χρηματοδοτήσεις και η κατάσταση των ανοικτών θέσεων της Εταιρίας καθώς και τα ρευστά διαθέσιμα της, προκειμένου, με κατάλληλο χειρισμό και αυξομειώσεις των παρεχομένων από την Εταιρία και των παρεχομένων σ' αυτήν πιστώσεων, να εξασφαλίζεται επάρκεια ιδίων κεφαλαίων στην Εταιρία. Σχετικά με τις διαδικασίες για τη κατάταξη των πελατών σε πελάτες λιανικής, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του περί ελέγχου ανοιγμάτων, εφαρμόζει τα κριτήρια που ορίζει το άρθρο 3 παρ.4 της υπ αριθμ. 3/459/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Εταιρία για τον πιστωτικό κίνδυνο, υιοθετεί την τυποποιημένη προσέγγιση σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των 5

6 Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση». Η Εταιρία δεν εφαρμόζει τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου κατά τον υπολογισμό της στάθμισης των ανοιγμάτων. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή κάθε άνοιγμα, εκτός από αυτά που αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια, σταθμίζεται με ένα εκ των προτέρων καθορισμένο συντελεστή κινδύνου, σύμφωνα με τη διαβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του αντισυμβαλλομένου, όπως αυτή έχει πραγματοποιηθεί από τους αναγνωρισμένους Εξωτερικούς Οργανισμούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ) Moody s, Fitch, και Standard & Poor s. Παρακάτω παρουσιάζονται τα σταθμισμένα ποσά της Τυποποιημένη μέθοδο, με στοιχεία 31/12/2011: Κατηγορία Άνοιγμα Συντελεστής Σταθμισμένο Ανοίγματος Άνοιγμα Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά επιχειρήσεων Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά Πελατών Λιανικής εταιρείας με βάση την Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (8%) ,46 20% ,29 871, ,47 20% , , ,01 50% , ,92 380,44 100% 380, ,00 75% , Στοιχεία σε καθυστέρηση ,10 150% , ,89 Λοιπά στοιχεία ,46 100% , ,28 Ενεργητικού Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 5.564,18 0% 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,19 Όλα τα ανωτέρω ανοίγματα κατανέμονται γεωγραφικά εντός Ελλάδος. Από τα ανωτέρω ανοίγματα, τα στοιχεία του μη κυκλοφοριακού ενεργητικού έχουν ληκτότητα 1-5 έτη, εξαιρουμένων των μεταφορικών μέσων των οποίων η ληκτότητα είναι 1-7 έτη. Τα στοιχεία του κυκλοφοριακού ενεργητικού έχουν ληκτότητα έως 1 μήνα. Κίνδυνος Αγοράς Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος πραγματοποίησης ζημίας από μεταβολές στη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών η οποία αποτελεί τη συνάρτηση της προσφοράς 6

7 και της ζήτησης μίας συγκεκριμένης μετοχής σε μία δεδομένη χρονική στιγμή, επηρεαζόμενη τόσο από εσωτερικούς παράγοντες, όπως την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας, τη διαχείρισή της, όσο και από εξωτερικούς, όπως τις γενικότερες οικονομικές και πολιτικές συγκυρίες, την κερδοσκοπία. Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, η μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας διαμορφώνει διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση του συγκεκριμένου κινδύνου. Συγκεκριμένα η Εταιρία μεριμνά ώστε : - η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τα ανοίγματα της Εταιρίας να κινείται στα νόμιμα όρια, - το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της να αποτελείται αποκλειστικά από μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο με σκοπό τη διαπραγμάτευση. Η Εταιρία δεν επενδύει τα ίδια κεφάλαια της σε βασικά εμπορεύματα, - να επιλέγει μετοχές που ανήκουν στην κύρια αγορά με σκοπό την μείωση του ειδικού κινδύνου θέσης, ο οποίος συνίσταται στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών των σχετικών αξιών λόγω της επίδρασης παραγόντων που σχετίζονται με τον εκδότη, - μέσω της διασποράς των μετοχών να επιτυγχάνεται μείωση του γενικού κινδύνου θέσης, κατά το μέρος εκείνο που οφείλεται σε τυχόν ευρεία μεταβολή των αγορών. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας παρακολουθεί καθημερινά και αξιολογεί σε καθημερινή βάση την διάρθρωση / διασπορά του χαρτοφυλακίου της εταιρίας, με αναφορά στο ποσοστό αποδοτικότητας του. Επίσης η Εταιρία υπολογίζει τον ειδικό και γενικό κίνδυνο της θέσης του χαρτοφυλακίου, για την υποβολή στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/ «Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς». Με στοιχεία 31/12/2011 το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της εταιρείας ανερχόταν σε ,95 ευρώ. Μετά το υπολογισμό 8% γενικού και 4% ειδικού κινδύνου, επί του ανώτερου ποσού, η κεφαλαιακή απαίτηση της εταιρείας έναντι του κινδύνου αγοράς, ανέρχεται στα ,83 ευρώ. Λειτουργικός Κίνδυνος Γεννάται λόγω εφαρμογής ανεπαρκών ή αποτυχημένων εσωτερικών διαδικασιών, προσωπικού και πληροφορικών ή επικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές επιθέσεις, που θέτουν εκτός λειτουργίας τα συστήματα διακανονισμού των συναλλαγών ή μειώνουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν αντικείμενα της συναλλαγής (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης των τεχνικών συστημάτων μιας οργανωμένης αγοράς ή μιας ΕΠΕΥ, κίνδυνος ακατάλληλης διοίκησης μίας εταιρίας µε τίτλους εισηγμένους σε χρηματιστήριο κλπ). Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και ασφαλείας στον τομέα της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, οι οποίοι αποτυπώνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες διαδικασίες και μέτρα που εφαρμόζονται από την Εταιρία στο πλαίσιο της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου: 7

8 - Πραγματοποιείται καθημερινός έλεγχος από τον Υπεύθυνο Μηχανογράφησης της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του μηχανογραφικού εξοπλισμού. Για την περίπτωση της οποιασδήποτε δυσλειτουργίας ή διακοπής των συστημάτων πληροφορικής από διακοπή ρεύματος, η Εταιρία διαθέτει γεννήτρια με σκοπό την αποκατάσταση των ανωτέρω. - Επίσης, ο Υπεύθυνος Μηχανογράφησης μεριμνά για την διασφάλιση της συντήρησης, της συστηματικής αναβάθμισης και συνεχούς προσαρμογής του μηχανογραφικού εξοπλισμού στα νέα τεχνολογικά δεδομένα και στις εκάστοτε διαμορφούμενες ανάγκες της Εταιρίας, ώστε να εξυπηρετείται σε διαρκή βάση ο σκοπός για τον οποίο αρχικά σχεδιάσθηκαν και επελέγησαν από την Εταιρία. Επίσης, μεριμνά ώστε η χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων να γίνεται με την χρήση προσωπικών κωδικών, οι οποίοι ανανεώνονται περιοδικά. - Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης κινδύνου καταγράφει και κατηγοριοποιεί τα γεγονότα που δημιουργούν λειτουργικό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προκαλούνται στα συστήματα πληροφορικής (π.χ. κακόβουλη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα, κλοπή μηχανογραφικού εξοπλισμού, κτλ.) και ενημερώνει τις αρμόδιες, Υπηρεσιακές Μονάδες Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου. - Επιπρόσθετα, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης κινδύνου ελέγχει τη συστηματική τήρηση διαδικασιών back up και μεριμνά για την επαρκή φυσική ασφάλεια για τον μηχανογραφικό εξοπλισμό, τα μέσα επικοινωνίας, τα μέσα αποθήκευσης των στοιχείων κλπ. Επίσης ελέγχει τη φύλαξη των μαγνητικών ή οπτικών αρχείων σε κατάλληλους χώρους προστατευόμενους από φωτιά, υγρασία, μαγνητικές παρεμβολές κλπ. - Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου ελέγχει τη σωστή πρόσβαση στα προγράμματα από κάθε θέση εργασίας, προβαίνει σε τακτικό έλεγχο των χρηστών σε κάθε θέση εργασίας για τη συχνότητα των λαθών, τον αριθμό των προσβάσεων, έλεγχο και εξακρίβωση των ακυρωμένων εγγραφών. - Η Εταιρία χρησιμοποιεί καθημερινά ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης εντολών, όπου καταχωρούνται όλες οι εντολές των πελατών της και τηρεί αρχείο εντολών (μαγνητοφωνημένες συνομιλίες, έντυπα καταγραφής εντολών) όπου καταγράφονται όλες οι εντολές που δίνονται από τους πελάτες (προφορικές ή γραπτές). - Η Εταιρία μεριμνά για την ασφάλεια και φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων πελατών (χρηματοπιστωτικά μέσα και κεφάλαια), με διαδικασίες που σαφώς καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της. - Η Εταιρία εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες για την κατάλληλη και άμεση διερεύνηση των παραπόνων και καταγγελιών που λαμβάνονται από πελάτες της και τηρεί ειδικό αρχείο για κάθε περίπτωση. Έχει οριστεί από την Εταιρία ειδικό τμήμα εξέτασης παραπόνων και αντιμετώπισης καταγγελιών πελατών. Αρμόδιοι να εξετάζουν τυχόν παράπονα των πελατών της Εταιρίας, σε σχέση με την παροχή από την Εταιρία υπηρεσιών προς αυτούς αλλά και, εν γένει τις διαδικασίες που εφαρμόζει η Εταιρία είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης από κοινού. Οι διαδικασίες καταγραφής και διαχείρισης παραπόνων είναι λεπτομερώς καταγεγραμμένες στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρίας. Η Εταιρία στον Εσωτερικό της Κανονισμό έχει ορίσει σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων με στόχο πρώτα την προστασία της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας και έπειτα η προστασία της περιουσίας των πελατών και της Εταιρίας και, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό, η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των 8

9 βλαβών και η συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρίας και της παροχής των υπηρεσιών της. Η Εταιρία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων της έναντι του λειτουργικού κινδύνου έχει υιοθετήσει την Μέθοδο του Βασικού Δείκτη, όπως αυτή προβλέπεται από την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/459/ «Κεφαλαιακές απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του λειτουργικού κινδύνου». Στη μέθοδο του Βασικού Δείκτη οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου υπολογίζονται ως το γινόμενο του Σχετικού Δείκτη επί το συντελεστή λειτουργικού κινδύνου με ποσοστό 15%. Ως Σχετικός δείκτης ορίζεται ο μέσος όρος των Ακαθάριστων Λειτουργικών Εσόδων των τριών τελευταίων ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, διαχειριστικών χρήσεων, όταν οι χρήσεις είναι κερδοφόρες. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κεφαλαιακή απαίτηση για την κάλυψη του λειτουργικού κινδύνου της Εταιρίας κατά την 31/12/2011: ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , ,82 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , , ,24 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,58 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 3ΕΤΙΑΣ ,80 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ,52 Υπολειπόμενος κίνδυνος Γεννάται στην περίπτωση που οι τεχνικές μείωσης κινδύνου αποδειχτούν λιγότερο αποτελεσματικές απ ότι αναμενόταν. Η Εταιρία δεν εκτίθεται στο συγκεκριμένο κίνδυνο, δεδομένου ότι δεν εφαρμόζει τεχνικές μείωσης κινδύνου. Κίνδυνος συγκέντρωσης Γεννάται στην περίπτωση συγκέντρωσης ανοιγμάτων έναντι μεμονωμένων αντισυμβαλλόμενων ή από την εφαρμογή τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου. Η Εταιρία δεν εκτίθεται στο συγκεκριμένο κίνδυνο, δεδομένου ότι δεν υφίστανται τέτοια ανοίγματα και επιπλέον δεν εφαρμόζει τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου. Κίνδυνος κερδοφορίας Ο κίνδυνος κερδοφορίας απορρέει όταν ο κύκλος εργασιών της εταιρίας εξαρτάται από μικρό αριθμό πελατών και συνεπώς δύναται να επηρεασθεί σημαντικά σε 9

10 περίπτωση αποχώρησης των πελατών της ή μείωση των συναλλαγών που πραγματοποιούν. Η Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρίας παρακολουθεί σε μηνιαία βάση την πορεία της κερδοφορίας διαμέσου του διαχωρισμού σε κατηγορίες των λειτουργικών εσόδων και λειτουργικών εξόδων και της αξιολόγησης του επιπέδου και της μεταβολής τους. Επιπρόσθετα, η Εταιρία με σκοπό να περιορίσει τον κίνδυνο κερδοφορίας καθημερινά παρακολουθεί τις συναλλαγές ανά πελάτη ως προς το ύψος της προμήθειας τους και το ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο των προμηθειών που εισπράττεται από τους πελάτες, καθώς και τις μεταφορές χαρτοφυλακίων των πελατών. Επίσης, στην προσπάθεια της να εξασφαλίσει την μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη κατά την παροχή όλων των υπηρεσιών της εφαρμόζει αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες, ελαχιστοποιώντας τον ανωτέρω κίνδυνο. Κίνδυνος διακανονισμού παράδοσης Ο κίνδυνος διακανονισμού παράδοσης είναι μηδενικός, καθώς η Εταιρία δεν έχει προβεί σε συναλλαγές σε χρεωστικούς τίτλους, μετοχές, ξένα νομίσματα ή εμπορεύματα τα οποία να μην έχουν διακανονισθεί μετά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες παράδοσής τους. Κίνδυνος Συναλλάγματος Γεννάται όταν οι μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες επηρεάζουν την αξία μιας επένδυσης που γίνεται σε νόμισμα διαφορετικό από το βασικό νόμισμα του επενδυτή αλλά και τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Δεδομένου ότι οι εμπορικές συναλλαγές της Εταιρίας γίνονται σε ευρώ, ενώ η Εταιρία δεν διαθέτει επενδύσεις στο εξωτερικό, η έκθεση της στον ανωτέρω κίνδυνο είναι μηδενική. Λοιποί κίνδυνοι Η Εταιρία τους κινδύνους που είναι δυσχερές να αξιολογηθούν με ποσοτικές μεθόδους τους αντιμετωπίζει με στοιχεία ποιοτικής αξιολόγησης και κρίσης μέσω των αρμοδίων διοικητικών της στελεχών. Η Εταιρία ελαχιστοποιεί την έκθεση της στους ακόλουθους κινδύνους μέσω εφαρμογής από την ίδια, αποτελεσματικών και διαφανών διαδικασιών σε όλες τις υπηρεσίες στις οποίες δραστηριοποιείται, καθώς και από την συνεχή συμμόρφωση της με τις ισχύουσες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αδυναμίας εκπλήρωσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, όταν αυτές γίνουν απαιτητές, λόγω έλλειψης απαραίτητης ρευστότητας. Προκειμένου να ελέγχεται και να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα ο κίνδυνος αδυναμίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίμων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της, η Εταιρία ενδεικτικά λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα: - εξετάζει σε καθημερινή βάση το σύνολο των χρημάτων που είναι κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς πελατείας σε σχέση με το σύνολο των χρημάτων που οφείλει να κατέχει η Εταιρία, βάσει των πιστωτικών υπολοίπων των λογαριασμών των πελατών που τηρεί η ίδια. 10

11 - καθημερινά καταρτίζει ταμειακό προϋπολογισμό τριημέρου, ελέγχοντας την επάρκεια των ταμειακών της διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών της συναλλαγών - διατηρεί ικανοποιητικό ποσό σε καταθέσεις προθεσμίας - φροντίζει το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της να απαρτίζεται από μετοχές άμεσα ρευστοποιήσιμες. Κίνδυνος επιτοκίου Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια ενός ομολογιακού δανείου τόσο ευπαθέστερο είναι και το ομολογιακό δάνειο έναντι τυχόν ανόδου των επιτοκίων στην αγορά, ιδίως σε περίπτωση που έχει χαμηλό επιτόκιο. Αναφορικά με τον κίνδυνο επιτοκίου ο οποίος θα μπορούσε να προκύπτει από τον δανεισμό της Εταιρίας, θεωρείται ότι καθώς το επιτόκιο για τις δανειακές υποχρεώσεις (ομολογιακό δάνειο) της Εταιρίας είναι κυμαινόμενο, η Εταιρία είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου για τον τραπεζικό δανεισμό της, ο οποίος υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου ανά τρίμηνο. Όμως λόγω του μικρού ύψους των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας και δεδομένου ότι ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός είναι μηδενικός καθώς επίσης και επειδή τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται από τιμές κυμαινόμενων επιτοκίων θεωρείται ότι ο κίνδυνος επιτοκίου για την Εταιρία είναι μηδαμινός. Επίσης, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας είναι κατά πολύ ανώτερος από το ελάχιστο ποσοστό του 8%. Κίνδυνος φήμης Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δημοσιότητα όσον αφορά τις δραστηριότητες της ΕΠΕΥ, που είτε αληθινή είτε ψευδής, μπορεί να προκαλέσει μείωση της πελατειακής βάσης, μείωση των εισοδημάτων και νομικές αγωγές εναντίων της ΕΠΕΥ. Η Εταιρία με σκοπό την ελαχιστοποίηση του ανωτέρω κινδύνου υιοθετεί και εφαρμόζει αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες σε όλες τις υπηρεσίες στις οποίες δραστηριοποιείται, με σκοπό την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της. Νομικός κίνδυνος Ο νομικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας ή οποιασδήποτε άλλης αρνητικής κατάστασης που πηγάζει από την πιθανότητα μη εφαρμογής ή παράβασης νομικών συμβάσεων και συνέπεια νομικών αγωγών. Στο πλαίσιο διαχείρισης του νομικού κινδύνου, η Εταιρία προκειμένου να τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με το Νόμο και πριν τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη και παροχή νέων υπηρεσιών συνεργάζεται άμεσα με το νομικό και φοροτεχνικό της σύμβουλο. Επίσης, το σύνολο των συμβάσεων με πελάτες και με άλλα πρόσωπα, καθώς και των εγγράφων των οποίων γίνεται χρήση κατά την παροχή των υπηρεσιών (π.χ. υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις), ελέγχονται και εγκρίνονται από τον νομικό σύμβουλο της Εταιρίας. Κίνδυνος κανονιστικής συμμόρφωσης Ο κίνδυνος κανονιστικής συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας (π.χ. πρόστιμα και άλλες ποινές), που απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν.3606/

12 Η Εταιρία στο πλαίσιο διαχείρισης του ανωτέρω κινδύνου έχει ορίσει μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, οι αρμοδιότητες της οποίας είναι λεπτομερώς καταγεγραμμένες στον Εσωτερικό Κανονισμό της. και η οποία έχει ως αντικείμενο: α) τον εντοπισμό των κινδύνων μη συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με το Ν.3606/2007 και των συναφών κινδύνων και β) την ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών και τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής άσκησης των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης οφείλει να ενημερώνει τα υπόχρεα πρόσωπα για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και την ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεώσεις που υπέχει η Εταιρία σύμφωνα με το Ν.3606/2007 και τις κατόπιν εξουσιοδότησης αυτού κανονιστικές αποφάσεις. Κίνδυνος στρατηγικής Ο κίνδυνος στρατηγικής είναι ο κίνδυνος που προέρχεται από την μη εμπέδωση από τα στελέχη της εταιρείας των στρατηγικών στόχων όπως αυτοί καθορίζονται από την Διοίκηση ή η ανάληψη από τα στελέχη πρωτοβουλιών που θέτουν τους στόχους αυτούς σε κίνδυνο. Η Εταιρία και ειδικότερα το Διοικητικό της Συμβούλιο, χαράσσει τη στρατηγική και υιοθετεί τις πολιτικές που εφαρμόζονται για την ομαλή λειτουργία της Εταιρίας. Η Διοίκηση της Εταιρίας, μεριμνά ώστε τα στελέχη της και το προσωπικό της να ενημερώνονται και να επιμορφώνονται σε συνεχή βάση, εφαρμόζοντας την ανωτέρω στρατηγική και πολιτική ελαχιστοποιώντας έτσι την έκθεση της Εταιρίας στον ανωτέρω κίνδυνο. 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι ακόλουθες πληροφορίες δημοσιοποιούνται με βάση την παράγραφο 2 του Παραρτήματος Ι της υπ αριθμόν 9/459/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύει και αφορούν την ανώνυμη εταιρία EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ η οποία συστάθηκε στην Αθήνα. Η Εταιρία δεν έχει θυγατρικές εταιρίες ούτε συνδεδεμένες εταιρίες και ως εκ τούτου δεν ενοποιεί καμία άλλη εταιρία κατά την σύνταξη των οικονομικών της καταστάσεων. 3. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Αφορά στον έλεγχο του ύψους, της διάρθρωσης και της σταθερότητας των ιδίων κεφαλαίων, όπως ορίζεται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/ «Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα». Η Εταιρία διαχειρίζεται τα κεφάλαια της έτσι ώστε να διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία της ως οικονομική μονάδα και ταυτόχρονα την μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους της μέσω της βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Σε περίπτωση που ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρίας μειωθεί σε ποσοστό μικρότερο από το 15% επί των ιδίων εποπτικών κεφαλαίων της Εταιρίας, η Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρίας ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξετάζει αν πρέπει να ληφθούν μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας της Εταιρίας. Η Εταιρία υπολογίζει τα Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια της, σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/ «Ορισμός των Ιδίων 12

13 Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα». Η κατάσταση των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, μετά την οριστικοποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με στοιχεία 31/12/2011, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: Βασικά Ίδια Κεφάλαια Κύρια στοιχεία των βασικών Ιδίων κεφαλαίων -Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 -Αποθεματικά και Διαφορές ,69 αναπροσαρμογής -Αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) ,42 -Ενδιάμεσα αποτελέσματα περιόδου ( κέρδη υπό όρους/ζημιές) Σύνολο ,27 Αφαιρετικά στοιχεία των Βασικών Ιδίων κεφαλαίων -Αυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία ,22 -Συμμετοχή σε Συνεγγυητικό Κεφάλαιο ,51 Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Σύνολο ,73 Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ,54 Στοιχεία που αφαιρούνται από Βασικά Ίδια Κεφάλαια -Χρεωστικά υπόλοιπα πελατών, που προκύπτουν από συναλλαγές για τις οποίες έχει παρέλθει διάστημα 12 μηνών από την εκκαθάριση τους, κατά το μέρος που δεν καλύπτεται από την τρέχουσα αξία τίτλων τους ,51 Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ,03 4. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η Εταιρία χρησιμοποιεί την τυποποιημένη μέθοδο για τον υπολογισμό του κεφαλαίου για σκοπούς πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου αγοράς και τη μέθοδο του Βασικού Δείκτη για σκοπούς λειτουργικού κινδύνου. Το σύνολο των απαραιτήτων κεφαλαίων της Εταιρείας με στοιχεία 31/12/2011, έναντι των κινδύνων αγοράς πιστωτικού και λειτουργικού ανήλθε στο ποσό των ,54 ευρώ όπως παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον ακόλουθο πίνακα: Κίνδυνος Κεφάλαιο Κεφαλαιακές απαιτήσεις Αγοράς , ,83 Πιστωτικός , ,19 Λειτουργικός , ,52 Σύνολο , ,54 13

14 Ο συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας συγκρίνει τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας με το σταθμισμένο ενεργητικό έναντι των κινδύνων αγοράς πιστωτικού και λειτουργικού. Η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης 1/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υποβάλλει Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ανά τρίμηνο. Μετά την οριστικοποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με στοιχεία 31/12/2011, ο δείκτης υπολογίστηκε σε 29,0169 % σε σχέση με το ελάχιστο 8 %, που απαιτείται. Ο υπολογισμός αυτός έγινε ως ακολούθως: Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια ,03 Σύνολο Σταθμισμένου Ενεργητικού ,30 Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας 29,0169% 5. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Το άνοιγμα της Εταιρίας σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, όπως ορίζεται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/ «Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου». Ο πιστωτικό κίνδυνος αντισυμβαλλομένου της Εταιρίας είναι μηδενικός, καθώς η Εταιρία δεν προβαίνει σε συναλλαγές εξωχρηματιστηριακών πράξεων επί παραγώγων μέσων, σε συναλλαγές επαναφοράς, δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή σε συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού. Η Εταιρία υπολογίζει τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/ «Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου». 6. ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Δεν υπάρχουν τέτοια ανοίγματα. 7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 28/606/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κάθε ΕΠΕΥ οφείλει να διαθέτει πολιτικές και πρακτικές αποδοχών οι οποίες είναι συνεπείς και προάγουν την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων. Η Εταιρία δεν διαθέτει αποτυπωμένη πολιτική αποδοχών στον Εσωτερικό της Κανονισμό, καθώς είναι αποτέλεσμα κατά περίπτωση αποφάσεων της Διοίκησης. Συγκεκριμένα, η πολιτική αποδοχών που ακολουθεί η Εταιρία έχει σχέση αποκλειστικά με την προϋπηρεσία και τη θέση ευθύνης των εργαζομένων. Επιπλέον παράγοντες που τις επηρεάζουν είναι η αποδοτικότητα, η εντιμότητα, η ακεραιότητα του προσωπικού καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας. Δεν παρέχεται οποιασδήποτε μορφή πρόσθετης μεταβλητής αποδοχής αλλά και γενικά αμοιβές, επιβραβεύσεις ή παροχές που να συνδέονται με την απόδοση εργασίας των υπαλλήλων της, είτε ποιοτική είτε ποσοτική. Οι αμοιβές και οι μισθοί μελών Δ.Σ. προεγκρίνονται και εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. 14

15 Η Εταιρία κατά την παροχή των υπηρεσιών της μεριμνά για την δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πελατών της καθώς και την συμμόρφωση της με την ισχύουσα νομοθεσία, θέτοντας διαδικασίες που αποτυπώνονται στον Εσωτερικό της Κανονισμό. Ετησίως, συντάσσεται και υποβάλλεται στην Επιθεώρηση Εργασίας Πίνακας Εργασίας Προσωπικού με το σύνολο των υπαλλήλων που απασχολεί καθώς και τις αποδοχές τους, όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση τις αποφάσεις της διοίκησης και τις εκάστοτε ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Η επιλογή των προσώπων που ασκούν καθήκοντα υπευθύνων και εν γένει επικεφαλής οργανωτικών μονάδων της Εταιρίας καθώς και των ανώτερων διευθυντικών στελεχών γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, με απόφαση του οποίου τους ανατίθεται τα καθήκοντά τους. Η Εταιρία στον Εσωτερικό της Κανονισμό έχει καταγεγραμμένες διαδικασίες επιλογής των στελεχών και υπαλλήλων της. Η Εταιρία συγκεκριμενοποιεί και θέτει διαδικασίες για τη διασφάλιση της λειτουργικής ανεξαρτησίας των οργανωτικών μονάδων και της διάκρισης αρμοδιοτήτων, έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό το προσωπικό που έχει επιφορτιστεί με καθήκοντα ελέγχου να είναι ανεξάρτητο από τις επιχειρηματικές μονάδες της οποίας εποπτεύει, έχει τις κατάλληλες εξουσίες και αμείβεται με βάση την επίτευξη των στόχων που συνδέονται με τα καθήκοντά του, ανεξαρτήτων των επιχειρηματικών τομέων που ελέγχει. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα κριτήρια επίδοσης του προσωπικού στα οποία να βασίζονται δικαιώματα απόκτησης μετοχών, δικαιώματα προαίρεσης, ή μεταβλητές συνιστώσες των αποδοχών. Γενικά δεν ακολουθούνται τέτοιες μέθοδοι επιβράβευσης του προσωπικού. Ποσοτικές Πληροφορίες Σύμφωνα με την υπ αριθμόν 26/606/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρέχονται οι ακόλουθες συνολικές ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές του προηγούμενου οικονομικού έτους, κατανεμημένες σε αποδοχές ανώτερων διοικητικών στελεχών και αποδοχές μελών του προσωπικού : ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΤΟΥΣ 2011 Σταθερές Ανώτερα Υπόλοιπο Αριθμός Αποδοχές Διοικητικά Στελέχη Προσωπικό Δικαιούχων , , ,55 16 Μεταβλητές Ανώτερα Υπόλοιπο Αριθμός Αποδοχές Διοικητικά Στελέχη Προσωπικό Δικαιούχων 0,00 0,00 0,00 - Νέες πληρωμές λόγω πρόσληψης και αριθμός δικαιούχων: 2.014,50 / 1 άτομο Πληρωμές λόγω αποχώρησης και αριθμός δικαιούχων: ,93 / 6 άτομα Ύψος αποζημιώσεων λόγω αποχώρησης: ,93 Υψηλότερο ποσό αποζημίωσης σε μεμονωμένο πρόσωπο: ,00 15

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ)

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) 25 Φεβρουαρίου 2011 Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) Ι. Νομοθετικό Πλαίσιο 1. Νόμος 3601/2007 (ΦΕΚ Α 178/18.2.2007) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2012 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Κ. 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/27.12.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31/12/2015 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Argus Stockbrokers Limited

Argus Stockbrokers Limited Argus Stockbrokers Limited ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια Δημοσιοποίηση πληροφοριών Εποπτικής φύσεως Της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» σε εφαρμογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 33.64.300, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ µε βάση την απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/ όπως ισχύει.

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ µε βάση την απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/ όπως ισχύει. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ µε βάση την απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει. Ηµεροµηνία αναφοράς: 31.12.2014 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της υπ αριθµ. 9/459/27.12.2007 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2008 µε βάση τα.λ.π.) 1 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ µε βάση την απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/ όπως ισχύει

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ µε βάση την απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/ όπως ισχύει ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ µε βάση την απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει Ηµεροµηνία Αναφοράς: 31.12.2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της υπ αριθµ. 9/459/27.12.2007 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 1. Εισαγωγή Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Στόχοι και πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ µε βάση τον κανονισµό (Ε.Ε.) 575/2013 (άρθρα ) και το Ν.4261/2014 (άρθρα 80-88) όπως ισχύουν

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ µε βάση τον κανονισµό (Ε.Ε.) 575/2013 (άρθρα ) και το Ν.4261/2014 (άρθρα 80-88) όπως ισχύουν ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ µε βάση τον κανονισµό (Ε.Ε.) 575/2013 (άρθρα 431-451) και το Ν.4261/2014 (άρθρα 80-88) όπως ισχύουν Ηµεροµηνία Αναφοράς: 31.12.2015 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010 και 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.4261/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 Με βάση την απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ AΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 9/459/ 27.12.2007 (ΦΕΚ Β/ 2457/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Δημοσιοποίηση από

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31-12-2015 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αρ. Αδείας :

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το όγδοο μέρος του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ, το ν. 4261/2014 και τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Ενότητα 1: Διαχείριση Ρίσκου Διδάσκων: Συμεών Καραφόλας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2013 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9/459/27.12.2007 & 9/572/23.12.2010 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝΑΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως για την κεφαλαιακή επάρκεια της Epic ΑΕΠΕΥ, τους κινδύνους που αναλαµβάνει και τη διαχείρισή τους, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2012 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2014 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ με βάση τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 575/2013 (άρθρα 431-451) και τον Ν.4261/2014 (άρθρα 80-88) όπως ισχύουν. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31/12/2015 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013

Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 4261/2014 30/06/2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ,

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2015 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013

Ετήσια Έκθεση 2015 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 Ετήσια Έκθεση 2015 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 4261/2014 31/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή..

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού ,

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού , ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/15 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συμμόρφωσης Δημοσιοποίησης Απόφαση Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πολιτική Συμμόρφωσης Δημοσιοποίησης Απόφαση Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Συμμόρφωσης Δημοσιοποίησης Απόφαση Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Φεβρουάριος 2011 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ.

Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 Μάιος 2016 1 Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 1.1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

«GUARDIAN TRUST Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»»

«GUARDIAN TRUST Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «GUARDIAN TRUST Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»» Κύριοι Μέτοχοι, Κατωτέρω σας παραθέτουμε στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πορεία των

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 28.2.2015 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (Ε.Δ.Α.Κ.Ε. ) σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8/459/27.12.2007 απόφαση του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 854.468 Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 3.982.552 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,45%

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 854.468 Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 3.982.552 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,45% Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα