ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙ- ΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά ,40 με την έκδοση και διάθεση νέων, κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 3,70 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 3,70 για κάθε μια μετοχή. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1 νέα για κάθε 1 παλαιά μετοχή. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗ- ΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η

2 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙ- ΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά ,40 με την έκδοση και διάθεση νέων, κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 3,70 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 3,70 για κάθε μια μετοχή. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1 νέα για κάθε 1 παλαιά μετοχή. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗ- ΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συνοπτικές Πληροφορίες για την Τράπεζα Εισαγωγή Σύντομο Ιστορικό Επιχειρηματική ραστηριότητα Επιχειρηματική Στρατηγική Πληροφορίες για τις Τάσεις ιοικητικό Συμβούλιο, ιεύθυνση Εργασιών και Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Μετοχική Σύνθεση Πληροφορίες Σχετικά με τις Μετοχές της Τράπεζας Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες είκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας Σημαντικότεροι Κίνδυνοι Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Όροι Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσεις Α Τρίμηνο Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ενημερωτικού ελτίου και τους Ελεγκτές της Τράπεζας Υπεύθυνα Πρόσωπα Έγγραφο Νομικού Ελέγχου ικαστικές και ιαιτητικές ιαδικασίες Τακτικός Έλεγχος Πληροφορίες μέσω Παραπομπής Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Φορολογικός Έλεγχος Φορολογικός Έλεγχος Τράπεζας Φορολογικός Έλεγχος ενοποιούμενων εταιριών Φορολογικός έλεγχος Τ.Τ.- ΕΛΤΑ Α.Ε..Α.Κ Φορολογικός έλεγχος ΜΠΕΣΤΛΑΪΝ CARDS ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε Πληροφορίες για την Τράπεζα Γενικά Σύντομο Ιστορικό Επενδύσεις Επενδύσεις χρήσεων Επενδύσεις σε Συμμετοχές περιόδου Επενδύσεις Α Τριμήνου Επενδύσεις σε Συμμετοχές Α Τριμήνου Τρέχουσες Επενδύσεις

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο ραστηριότητας της Τράπεζας Λιανική Τραπεζική Καταθέσεις Χορηγήσεις Στεγαστική Πίστη Καταναλωτική Πίστη Πιστωτικές Κάρτες Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων ημόσιου Τομέα Επιτόκια ανεισμού Παρακολούθηση Πιστώσεων Μη Εξυπηρετούμενα άνεια και Προβλέψεις Επισφαλών ανείων Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες ιαχείριση Ενεργητικού Αμοιβαία Κεφάλαια Personal Banking ραστηριότητες ιαχείρισης ιαθεσίμων (Treasury) Επιτόκια Περιθώρια Κέρδους Εντόκων Στοιχείων Ενεργητικού Νέα Προϊόντα και Υπηρεσίες ίκτυο Εξυπηρέτησης Καταστημάτων ίκτυο Καταστημάτων ίκτυο ATM Συνεργασία ιανομής με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε Εναλλακτικά ίκτυα Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Μάρκετινγκ και ιαφήμιση Πληροφοριακά Συστήματα Συμβάσεις Σύμβαση Συνεργασίας με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε Σύμβαση Συνεργασίας με την εταιρία Τ.Τ.-ΕΛΤΑ ΑΕ ΑΚ Σύμβαση Συνεργασίας με την εταιρία BEST LINE Σύμβαση με το Ελληνικό ημόσιο Σύμβαση Μεταβίβασης Έννομων Σχέσεων από Πιστωτική Κάρτα Λοιπές Συμβάσεις Πληροφορίες για τα Κεφάλαια της Τράπεζας Ρευστότητα και Πηγές Κεφαλαίων Πληροφορίες για τις Ταμειακές Ροές Πληροφορίες για τις Ταμειακές Ροές Χρήσεων Πληροφορίες για τις Ταμειακές Ροές Α Τριμήνου ιαχείριση Ενεργητικού - Παθητικού και ιαχείριση Κινδύνων Περιορισμοί στη Χρήση Κεφαλαίων Πληροφορίες για τις Πηγές Προέλευσης Κεφαλαίων για Επενδύσεις Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις Κεφαλαιακή Επάρκεια

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιαχείριση Κινδύνων Όργανα και Αρχές ιαχείρισης Κινδύνων ιαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου ιαχείριση Κινδύνου Αγοράς Επιτοκιακός Κίνδυνος Συναλλαγματικός Κίνδυνος Κίνδυνος Ρευστότητας Λειτουργικός Κίνδυνος Πιστωτικός Κίνδυνος Πληροφορίες για τις Τάσεις Περιουσιακά Στοιχεία Εγκαταστάσεις Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Ιδιόκτητα Ακίνητα Ενοικιαζόμενα Ακίνητα Μεταφορικά Μέσα Ασφαλιστικές Καλύψεις Εγγυήσεις και Εμπράγματες Ασφάλειες Εγγυήσεις Εμπράγματες Ασφάλειες Οργανωτική ιάρθρωση Ομίλου Πληροφορίες για τις Συμμετοχές της Τράπεζας Ανώνυμη Εταιρία ιαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελληνικών Ταχυδρομείων (Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε..Α.Κ.) Μπεστλαϊν Cards Παροχή Οικονομικών Υπηρεσιών Α.Ε Attica Bank Α.Τ.Ε Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε Απολογιστικές Πληροφορίες Χρήσεων και Α Τριμήνου Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσεων Εταιρίες που περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσεων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Ισολογισμών Χρήσεων Επεξηγηματικές Πληροφορίες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ταμειακών Ροών Χρήσεων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές της Καθαρής Θέσης του Ομίλου των Χρήσεων Επιλεγμένοι Χρηματοοικονομικοί είκτες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Α Τριμήνου Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Α Τριμήνου

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Ισολογισμών Επεξηγηματικές Πληροφορίες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ταμειακών Ροών Α Τριμήνου Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές της Καθαρής Θέσης του Ομίλου της Συναλλαγές με Συνδεόμενα Μέρη Εταιρίες με κοινή ιοίκηση Αμοιβές μελών ιοικητικών, ιαχειριστικών & Εποπτικών Οργάνων Χρήσεων και Α Τριμήνου ιεταιρικές Συναλλαγές Ομίλου Χρήσεων και Α Τριμήνου Ανάλυση ανείων και Καταθέσεων Συνδεδεμένων Μερών Χρήσεων και Α Τριμήνου Απαιτήσεις από Συγγενείς Εταιρίες Συναλλαγές με το Ελληνικό ημόσιο Σημαντικές Αλλαγές στη Χρηματοοικονομική ή Εμπορική Θέση της Τράπεζας Μερισματική Πολιτική ιοικητικά, ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη ιοικητικό Συμβούλιο και Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα Επιτροπή ιαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού (0O) Εκτελεστική Επιτροπή Επενδυτική Επιτροπή Επιτροπή ιαχείρισης Κινδύνων Επιτροπή Πιστωτικών Θεμάτων ΙΤ Steering Committee- Επιτροπή ιοίκησης Έργων Πληροφορικής Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) Εταιρική ιακυβέρνηση Πρόληψη και Παρεμπόδιση Συναλλαγών που Συνδέονται με Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές ραστηριότητες & Κανονιστική Συμμόρφωση Όργανα Εποπτείας Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου ηλώσεις Μελών ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων καθώς και Ανώτερων ιοικητικών Στελεχών Αμοιβές και Οφέλη Οργανόγραμμα Προσωπικό Πρόγραμμα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών της Τράπεζας Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου Μέτοχοι

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.19 Καταστατικό Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας της Τράπεζας Η Τράπεζα της Ελλάδος - Θεσμικό Πλαίσιο Υποχρεώσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων Μη Εξυπηρετούμενα άνεια Μεγάλα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων Συμμετοχές Τραπεζών Επιτροπή Ανταγωνισμού Επιτροπή της Βασιλείας Ειδικές Νομοθετικές Ρυθμίσεις Ν. 3723/2008 περί Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Οικονομίας ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Ίδια Κεφάλαια & Χρέος Λόγοι της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση των Εσόδων Όροι της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ιαδικασία Άσκησης ικαιώματος Προτίμησης και ικαιωμάτων Προεγγραφής Αποκοπή ικαιώματος ιαδικασία Άσκησης ικαιώματος Προτίμησης υνατότητα Προεγγραφής Κάλυψη / υνατότητα Υπαναχώρησης Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα Έξοδα της Έκδοσης Μείωση της ιασποράς (dilution) Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Τράπεζας ικαιώματα Κοινών Μετόχων Γενικά Έκδοση Νέων Κοινών Μετοχών και ικαίωμα Προτίμησης Παλαιών Μετόχων ικαίωμα Μερίσματος ικαίωμα στο προϊόν της Εκκαθάρισης ικαιώματα Μειοψηφίας Φορολογία Μερισμάτων Φορολογία του Κέρδους από την Πώληση Μετοχών Εταιριών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ικαιώματα Προνομιούχων Μετόχων δυνάμει του Ν. 3723/

8 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Το παρόν ενημερωτικό δελτίο (στο εξής «Ενημερωτικό ελτίο») αφορά τη ημόσια Προσφορά μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕ- ΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής το «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο» ή η «Τράπεζα» ή η «Εταιρία») στην Ελλάδα (στο εξής «ημόσια Προσφορά») με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών της Τράπεζας στην κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Ενημερωτικό ελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ν. 3401/2005. Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα (εφεξής το «Περιληπτικό Σημείωμα») περιλαμβάνει μια συνοπτική περιγραφή του ιστορικού, της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των επιχειρηματικών πλεονεκτημάτων, της επιχειρηματικής στρατηγικής, της ιοίκησης, της μετοχικής σύνθεσης, των πληροφοριών σχετικά με τις μετοχές, των όρων της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, των τάσεων και των προοπτικών της Τράπεζας και του Ομίλου της (εφεξής ο «Όμιλος»), καθώς και των παραγόντων κινδύνου. Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα αποτελεί εισαγωγή του Ενημερωτικού ελτίου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού ελτίου ως συνόλου. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό ελτίο ασκείται ενώπιον ικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα μετάφρασης μέρους ή του συνόλου του Ενημερωτικού ελτίου πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, μόνο εφόσον το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέρη του Ενημερωτικού ελτίου. 1.1 Συνοπτικές Πληροφορίες για την Τράπεζα Εισαγωγή Σύντομο Ιστορικό Το «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ», συστήθηκε το 1900, στην τότε ανεξάρτητη πολιτεία της Κρήτης, ως μέρος του συστήματος του ταχυδρομείου και άρχισε τις λειτουργίες του το 1902, οι οποίες περιορίζονταν στην αποδοχή καταθέσεων μέσω ενός δικτύου 26 ταχυδρομικών καταστημάτων, τα οποία ονομάζονταν Ταχυδρομική, Τηλεγραφική, Τηλεφωνική Υπηρεσία (Τ.Τ.Τ.). Η Τράπεζα, ως ανώνυμη τραπεζική εταιρία, συνεστήθη το 2002 με την επωνυμία «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙ- ΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» σύμφωνα με το Ν. 3082/2002 (Φ.Ε.Κ. 316Α, ), διαδέχθηκε σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις την αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία «ΤΑΧΥ ΡΟ- ΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ» και αποτελεί συνέχεια αυτής που επανασυστήθηκε με τον Ν. ΓΥΜΣΤ /1909, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τον Α.Ν. 391/1936, το Ν. 1118/1938 και άλλες διατάξεις. 7

9 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η έδρα της Τράπεζας είναι ο ήμος Αθηναίων. Τα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας βρίσκονται στην οδό Πεσμαζόγλου 2 6, Αθήνα, τηλ , fax και , δικτυακός τόπος: Η διάρκεια της Τράπεζας σύμφωνα με το καταστατικό της έχει ορισθεί σε 100 έτη (ήτοι μέχρι 2102). Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο λειτουργούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν την ίδρυση της ανωνύμου εταιρίας, ως αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Η παρούσα ιοίκηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, η οποία ορίστηκε με την από Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, ο νέος Πρόεδρος της οποίας, κ. Άγγελος Φιλιππίδης, ορίσθηκε σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Τσουπίδη, με την από 98/ απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας σε σώμα και επικυρώθηκε με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ανέλαβε να υλοποιήσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, το οποίο στόχευε στην ενίσχυση της παρουσίας και της αναγνωρισιμότητάς της στην Ελληνική τραπεζική αγορά, ως μιας από τις σημαντικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται κυρίως στη λιανική τραπεζική, μέσω της αναβάθμισης και του εμπλουτισμού των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της, της υιοθέτησης νέας εταιρικής ταυτότητας και του εκσυγχρονισμού της υλικοτεχνικής υποδομής και του ανθρώπινου δυναμικού της. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της η Τράπεζα, μεταξύ άλλων, προωθεί την καλλιέργεια του πνεύματος της αποταμίευσης, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες, επιδιώκει την υποβοήθηση απόκτησης στέγης και από τις ασθενέστερες οικονομικά ομάδες του πληθυσμού, προωθεί με την πιστωτική πολιτική της την εν γένει οικονομική ανάπτυξη της χώρας και των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται και συμβάλλει στην εκπλήρωση γενικότερων κοινωφελών σκοπών. Την , το δίκτυο καταστημάτων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ανερχόταν σε 145 καταστήματα ανά την Ελληνική Επικράτεια. Η παρουσία της Τράπεζας ενισχύεται περαιτέρω από τη συνεργασία με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (εφεξής «ΕΛΤΑ»), η οποία παρέχει τη δυνατότητα της αποδοχής καταθέσεων και της διάθεσης συγκεκριμένων τραπεζικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων, των αμοιβαίων κεφαλαίων και πιστωτικών καρτών, μέσω 840 καταστημάτων των ΕΛΤΑ (επί συνόλου 850 καταστημάτων των ΕΛΤΑ), τα οποία βρίσκονται σε όλες σχεδόν τις πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας. Η διάθεση των χορηγητικών προϊόντων γίνεται από μικρότερο αριθμό του δικτύου των ΕΛΤΑ, ο οποίος κατά την ανερχόταν σε 310 καταστήματα, ενώ για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των καταθετικών συναλλαγών μέσω ΕΛΤΑ, μέχρι σήμερα, 408 καταστήματα είναι συνδεδεμένα on-line με το κεντρικό τραπεζικό σύστημα Profits Επιχειρηματική ραστηριότητα Ο ιδρυτικός Ν. 3082/2002 (Φ.Ε.Κ. 316Α, ), ο οποίος περιλαμβάνει και το καταστατικό της Τράπεζας, ως ανώνυμης εταιρίας, επιτρέπει στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο να εκτελεί όλες τις προβλεπόμενες τραπεζικές εργασίες, έτσι όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 24, του Ν. 2076/1992 (ήδη άρθρο 11 του Ν. 3601/2007), όπως αυτός ισχύει, με τους περιορισμούς του άρθρου Ένατου του Ν. 3082/2002, οι οποίοι ήρθησαν με την έκδοση της υπ αριθμόν Π../Τ.Ε. 2597/ πράξεως από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, που εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, δύναται να παρέχει όλες τις τραπεζικές υπηρεσίες όπως ένα αντίστοιχο τραπεζικό ίδρυμα. 8

10 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ειδικότερα, πέραν της παραδοσιακής λειτουργίας του ως αποταμιευτικού και καταθετικού ιδρύματος, που σήμερα διαθέτει μεγάλη ποικιλία τέτοιου είδους προϊόντων (αποτελούσε τη βασική λειτουργία και πριν τη λήψη της άδειας λειτουργίας ως τραπεζικό ίδρυμα), το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο παρέχει και άλλες τραπεζικές υπηρεσίες όπως ποικιλία στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, πιστωτικές κάρτες, μεταφορές κεφαλαίων, υπηρεσίες τήρησης και εξυπηρέτησης λογαριασμών μισθοδοσίας, λογαριασμούς με δυνατότητα υπερανάληψης, λογαριασμούς με δυνατότητα χρήσης μπλοκ επιταγών για νομικά και φυσικά πρόσωπα, υπηρεσίες personal banking και θεματοφυλακής, καθώς και παροχή εργασιών ξένου συναλλάγματος. Επιπλέον, μέσω της συνδεδεμένης Ανώνυμης Εταιρίας ιαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελληνικών Ταχυδρομείων (εφεξής «Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε..Α.Κ.»), η Τράπεζα προσφέρει τη δυνατότητα στους καταθέτες πελάτες της να επενδύσουν σε Αμοιβαία Κεφάλαια ή και σε επενδυτικούς λογαριασμούς που συνδυάζονται με αμοιβαία κεφάλαια. Επίσης, η Τράπεζα δραστηριοποιείται και σε εργασίες ιαχείρισης ιαθεσίμων (Treasury), επενδύοντας την πλεονάζουσα ρευστότητά της κυρίως σε ομόλογα του Ελληνικού ημοσίου, σε ομολογιακά δάνεια εταιριών ημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, σε ελληνικούς και ξένους μετοχικούς τίτλους, καθώς και σε καταθέσεις στη διατραπεζική αγορά, στην οποία η Τράπεζα δραστηριοποιήθηκε ιδιαιτέρως κατά τη χρήση του 2008, συμβάλλοντας σημαντικά στην παροχή ρευστότητας προς το τραπεζικό σύστημα. Σημειώνεται ότι πριν τη μετατροπή της νομικής μορφής της Τράπεζας σε ανώνυμη εταιρία, η Τράπεζα παρείχε συγκεκριμένου τύπου στεγαστικά δάνεια, μόνο σε δημοσίους υπαλλήλους, καθώς επίσης και επιχειρηματικά δάνεια σε επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Από το εκέμβριο του 2002 και με βάση τη στρατηγική εκείνης της εποχής, η Τράπεζα έχει επικεντρωθεί στον τομέα της λιανικής τραπεζικής ενώ η χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα έχει σταματήσει. Από την αρχή του 2008, η Τράπεζα σαν στρατηγική, αποφάσισε να διατηρήσει την υψηλή ρευστότητά της, την οποία και αξιοποίησε σχεδόν καθ όλη τη διάρκεια του έτους που πέρασε στη διατραπεζική αγορά, ενώ από τον εκέμβριο του 2008 άρχισε να διοχετεύει επιλεκτικά μέρος αυτής, σε συμφέρουσες εκδόσεις ομολογιακών δανείων, ημοσίων και Ιδιωτικών επιχειρήσεων, υψηλής εξασφάλισης, ουδέτερων κλάδων, ενώ σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί και σε κλάδους της οικονομίας που επενδύουν ή απασχολούνται με την οικολογική ανάπτυξη και τεχνολογία, καθώς και με την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για τη χρήση που έληξε την έχουν συνταχθεί οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα / ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (στο εξής «.Λ.Π. /.Π.Χ.Π.»). Σύμφωνα με τις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις, κατά το έτος 2008, τα έσοδα της Τράπεζας, σε ενοποιημένο επίπεδο, από λειτουργικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 301,91 εκατ., τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,61 εκατ. και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 2,89 εκατ Επιχειρηματική Στρατηγική Η νέα ιοίκηση, στοχεύει στην ενίσχυση και αναβάθμιση της θέσης της Τράπεζας, καθώς και στην περαιτέρω αναγνωρισιμότητά της στην τραπεζική αγορά, μέσα από ένα πλαίσιο υγιούς και ασφαλούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και μέσα από την ενδυνάμωση των σχέσεών της με τους πελάτες. Η διατήρηση επαρκών κεφαλαίων και ικανών προβλέψεων, λόγω και της διεθνούς οικονομικής συγκυρίας, αποτελούν ένα από τα σημαντικά σημεία της στρατηγικής θωράκισης της Τράπεζας, ώστε αφενός μεν να είναι σε θέση να αναπτύξει την υφιστάμενη επιχειρηματική της δραστηριότητα, αφετέρου δε να αξιοποιήσει τις ενδεχόμενες ευκαιρίες για ανάπτυξη και σε νέες περιοχές δραστηριοποίησης. 9

11 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ειδικότερα, ως προς τις επενδύσεις της, η Τράπεζα θα συνεχίσει την πολιτική μείωσης του αναλαμβανόμενου κινδύνου, μέχρι την πλήρη αντικατάσταση κάθε μορφής σύνθετων ομολόγων και ιδιαίτερα του χαρτοφυλακίου των εναλλακτικών επενδύσεων, με Ομόλογα του Ελληνικού ημοσίου ή/και εταιρικά ομόλογα υψηλής εξασφάλισης, ουδέτερων κλάδων και κλάδων της οικονομίας που επενδύουν ή απασχολούνται με την οικολογική ανάπτυξη και τεχνολογία, καθώς και με την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αξιοποιώντας αφενός με τον τρόπο αυτό την υψηλή της ρευστότητα και ενισχύοντας αφετέρου τα επαναλαμβανόμενα έσοδα από τόκους. Προς αυτή την τελευταία κατεύθυνση, η Τράπεζα ήδη μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού ελτίου έχει υποβάλλει προτάσεις για την κάλυψη ομολογιακών εκδόσεων επιχειρήσεων ζωτικής σημασίας για τη χώρα, όπως αυτή προς τη ημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, για ποσό 120 εκατ., προς τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, για ποσό 100 εκατ. και προς το Ελληνικό ημόσιο για την υγεία, προκειμένου να διευθετηθούν, υπό την εγγύηση του Ελληνικού ημοσίου, οι οφειλές των Νοσοκομείων της χώρας προς τους προμηθευτές τους, για ποσό έως 1,8 δισ. Παράλληλα, με αυτό τον τρόπο, εκτός από το γεγονός ότι η Τράπεζα τοποθετεί την πλεονάζουσα ρευστότητά της σε ασφαλείς και επωφελείς επενδύσεις, εξασφαλίζοντας καλές αποδόσεις και ενισχύοντας έτσι τα έσοδά της από επαναλαμβανόμενες πηγές (Έσοδα από Τόκους), αναδεικνύει έμπρακτα και τον κοινωνικό της ρόλο, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ως μια από τις βασικές πηγές χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και των επιχειρήσεων. Σε επίπεδο λιανικής τραπεζικής, στόχο της ιοίκησης της Τράπεζας αποτελεί η επίτευξη ενός ικανοποιητικού ρυθμού ανάπτυξης εργασιών, κυρίως στον τομέα της λιανικής τραπεζικής, με γνώμονα τη διατήρηση υγιών, αποδοτικών και ασφαλών χαρτοφυλακίων, η ενίσχυση των εσόδων από επαναλαμβανόμενες πηγές και ο περαιτέρω περιορισμός του κόστους λειτουργίας της, μέσω των παρακάτω ενεργειών: Ενίσχυση των σταυροειδών πωλήσεων (cross selling) στην υφιστάμενη πελατειακή βάση δεδομένης της χαμηλής μέχρι στιγμής διείσδυσης. ιάθεση πιστωτικών προϊόντων και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων σχετιζόμενων με αυτά, που θα συνδυάζουν την αποταμίευση και την ασφάλιση. Συνεχής αναβάθμιση των μηχανογραφικών συστημάτων και εμπλουτισμός του εύρους των καταθετικών προϊόντων, ώστε η Τράπεζα να διατηρεί ή και να αυξάνει την καταθετική της βάση. Μεγαλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων δικτύων διανομής τραπεζικών προϊόντων. Μικρή επέκταση του δικτύου των καταστημάτων, σε επιλεγμένες περιοχές. Ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία της ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking). Εγκατάσταση και λειτουργία μηχανογραφικής εφαρμογής για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του κόστους των προμηθειών και υπηρεσιών Πληροφορίες για τις Τάσεις Η συνεχιζόμενη διεθνής χρηματοοικονομική κρίση δημιούργησε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Παρόλα αυτά, η Τράπεζα, διατηρώντας υψηλή ρευστότητα καθ όλη τη διάρκεια της χρήσης 2008, αναδείχθηκε σε έναν από τους βασικότερους παροχείς ρευστότητας του ελληνικού διατραπεζικού συστήματος και παρείχε χρηματοδότηση σε βασικούς τομείς της οικονομίας. 10

12 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Η κρίση αυτή βρήκε την Τράπεζα σε συγκριτικά πλεονεκτική θέση έναντι του λοιπού πιστωτικού συστήματος, καθώς ο λόγος ανείων προς Καταθέσεις κατά την και την παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ήτοι 63,56% και 60,83% αντίστοιχα, εξασφαλίζοντας επάρκεια ρευστότητας και διαμορφώνοντας το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας πάνω από το διεθνές όριο του 8%. Ωστόσο, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008 και προκειμένου η Τράπεζα να συγκρατήσει τη διαρροή καταθέσεων προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα, λόγω των αυξημένων επιτοκίων που προσέφεραν, δημιούργησε για περιορισμένο χρονικό διάστημα (5 μηνών), ένα νέο προθεσμιακό προϊόν, δεκαπεντάμηνης διάρκειας, προσφέροντας υψηλότερο, από το τρέχον εκείνης της εποχής, κλιμακούμενο επιτόκιο. Εξ αυτού του λόγου, αναμένεται να επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης, γεγονός που αποτυπώθηκε ήδη στους χρεωστικούς τόκους των καταθέσεων του Α τριμήνου Στο πλαίσιο του Ν. 3723/2008, για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, συνολικού ύψους 28 δισ., το ιοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά την υπ αριθμόν 123/ συνεδρίασή του, αποφάσισε, την υπαγωγή της Τράπεζας στο σύνολο των διατάξεών του ως άνω νόμου. Μέχρι στιγμής, η Τράπεζα έχει προσχωρήσει στο πρώτο μέτρο του ανωτέρω νόμου, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων, συνολικού ύψους 5 δισ., έναντι καταβολής σε είδος ομολόγων εκδόσεως του Ελληνικού ημοσίου, δια της εκδόσεως προνομιούχων μετοχών, με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 1, του Ν. 3723/2008. Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίασή της στις , αποφάσισε μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 1, του Ν. 3723/2008, με το ποσό των , έναντι εισφοράς ίσης αξίας ομολόγων, εκδόσεως του Ελληνικού ημοσίου, διά της εκδόσεως προνομιούχων, ενσώματων και υποχρεωτικά εντός 5ετίας, εξαγοράσιμων από την Τράπεζα μετοχών, οι οποίες θα αναληφθούν αποκλειστικά από το Ελληνικό ημόσιο. Το ιοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατόπιν της υπ αριθμόν 134/ συνεδρίασής του, ενέκρινε τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, μεταξύ της Τράπεζας και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και κατόπιν της υπ αριθμόν 136/ συνεδρίασής του, προέβη στην πιστοποίηση της καταβολής του ανωτέρω μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση των προνομιούχων, ενσώματων και υποχρεωτικά εντός 5ετίας, εξαγοράσιμων από την Τράπεζα μετοχών, οι οποίες και αναλήφθηκαν αποκλειστικά από το Ελληνικό ημόσιο. Εκ του λόγου αυτού, τα αποτελέσματα της χρήσεως του 2009, αναμένεται να επιβαρυνθούν κατά το προβλεπόμενο ποσοστό απόδοσης 10% επί του ποσού της αύξησης. Συνεπεία των ανωτέρω, το ιοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατόπιν της υπ αριθμόν 134/ συνεδρίασής του, προέβη στην ενσωμάτωση του κ. Άγγελου Ανδρουλιδάκη, ως πρόσθετου μέλους του ιοικητικού της Συμβουλίου και με την ιδιότητα του εκπροσώπου του Ελληνικού ημοσίου. Το 2008, η ιοίκηση της Τράπεζας προχώρησε σε σημαντική αναδιάρθρωση των τομέων λειτουργίας της, αναδιάρθρωση η οποία συνεχίζεται και στο 2009, μέρος του κόστους της οποίας, θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης. 11

13 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατωτέρω παρατίθενται πληροφορίες για τις τάσεις στους τομείς Πίστης των Ιδιωτών, Ανάπτυξης των σχέσεων με τα ΕΛΤΑ, ιαχείρισης ιαθεσίμων, Πληροφορικής (για την ανάπτυξη προϊόντων & υπηρεσιών) και Ανθρώπινου υναμικού: Τομέας Πίστης των Ιδιωτών Η επανακαθορισμένη πολιτική της Τράπεζας, περί πιστωτικής επέκτασης, σε σχέση με τον παλαιότερο σχεδιασμό για την αύξηση του μεριδίου της αγοράς, συνεχίζεται και στο 2009, με την εφαρμογή μιας πιο εγκρατούς και ποιοτικά αυστηρότερης πιστωτικής επέκτασης, με αυξημένα κριτήρια πιστοληπτικής αξιολόγησης των δανειοληπτών. Η Τράπεζα προωθεί και νέα προϊόντα στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, βασιζόμενα πλέον στο επιτόκιο euribor, αντί του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.), βελτιώνοντας παράλληλα και το αντίστοιχο περιθώριο του επιτοκίου. Από τις ενέργειες αυτές, αναμένεται μικρή ενίσχυση των επιτοκιακών εσόδων, προερχόμενη από τις νέες εκταμιεύσεις, οι οποίες όμως δεν αναμένεται να ακολουθήσουν τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης, κυρίως λόγω της οικονομικής συγκυρίας. Η αναμενόμενη αυτή τάση, ενδεχομένως θα αντισταθμιστεί κατά ένα μέρος, από τη δυνατότητα χρήσης των εναλλακτικών δικτύων πωλήσεων της θυγατρικής εταιρίας Μπέστλάϊν Cards Παροχή Οικονομικών Υπηρεσιών Α.Ε. Τομέας ανάπτυξης των σχέσεων με τα ΕΛΤΑ Η διασύνδεση των συστημάτων των δυο οργανισμών και η επικοινωνία τους σε πραγματικό χρόνο, αποτελεί ουσιαστική εξέλιξη της συνεργασίας με τα ΕΛΤΑ. Μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού ελτίου ο αριθμός των καταστημάτων του δικτύου των ΕΛΤΑ που είναι σε on line επικοινωνία με το μηχανογραφικό σύστημα της Τράπεζας ανέρχεται σε 408 καταστήματα, ενώ ο προγραμματισμός για την τρέχουσα χρήση (2009), είναι να διασυνδεθούν με το μηχανογραφικό σύστημα της Τράπεζας, συνολικά περίπου 450 καταστήματα των ΕΛΤΑ. Επίσης, στόχο για το 2009 αποτελεί η λειτουργία περίπου 200 Shop in the Shop, διακριτοί δηλαδή χώροι πώλησης των υπηρεσιών και εξυπηρέτησης των πελατών της Τράπεζας, εντός των καταστημάτων του δικτύου των ΕΛΤΑ. Από τις ενέργειες αυτές αναμένεται να ενισχυθεί η παρουσία της Τράπεζας σε αυτό το δίκτυο και συνεπώς οι πωλήσεις των προϊόντων της και η ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών της. Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού ελτίου, ο αριθμός των Shop in the Shop ανέρχεται σε 81. Τομέας ιαχείρισης ιαθεσίμων Η στρατηγική της αντιστάθμισης των κινδύνων από τη μεταβολή της εύλογης αξίας, για μέρος του χαρτοφυλακίου των δανείων σταθερού επιτοκίου και μέρους του χαρτοφυλακίου των ομολόγων, η εφαρμογή της οποίας άρχισε από το δεύτερο εξάμηνο του 2008, έχει μειώσει και αναμένεται να μειώνει εφεξής, την ενδεχόμενη επίδραση των μεταβολών της εύλογης αξίας αυτών, επί των αποτελεσμάτων της. Ειδικά για το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων, αναπτύσσεται από τη Τράπεζα, κατάλληλο μοντέλο εκτίμησης των κινδύνων της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου των ομολόγων, το οποίο μετά την ολοκλήρωσή του, αποτιμώντας σε πραγματικό χρόνο με τιμές από τα Reuters και Bloomberg, θα υπολογίζει άμεσα τις τρέχουσες και τις μελλοντικές ανάγκες αντιστάθμισης των χαρτοφυλακίων. Παράλληλα, η τοποθέτηση μέρους της διαθέσιμης ρευστότητας της Τράπεζας για επενδυτικούς σκοπούς, σε εκδόσεις ομολογιακών δανείων επιλεγμένων εταιριών, υψηλής εξασφάλισης, ουδέτερων κλάδων και κλάδων της οικονομίας που επενδύουν ή απασχολούνται με την οικολογική ανάπτυξη και τεχνολογία, καθώς και με την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αναμένεται να βελτιώσει κατά τι το μέσο επιτοκιακό περιθώριο της τρέχουσας χρήσης και των επομένων. 12

14 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Τομέας Πληροφορικής (για την ανάπτυξη προϊόντων & υπηρεσιών) Η συνεχής αναβάθμιση των συστημάτων της πληροφορικής, έχει δώσει τη δυνατότητα γρηγορότερης ανάπτυξης προϊόντων. Η διάθεση αυτών, άρχισε κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2008 και του Α τριμήνου του 2009 και συνεπώς η Τράπεζα αναμένει την ενίσχυση της πελατειακής της βάσης, καθ ό μέτρο αυξάνεται η διάθεσή τους, στις περιοχές κυρίως των νέων λογαριασμών όψεως εταιριών και τρεχούμενων ιδιωτών, με παροχή μπλοκ επιταγών, των νέων λογαριασμών μισθοδοσίας εταιριών, των νέων τρεχούμενων λογαριασμών με δυνατότητα ορίου υπερανάληψης, των νέων αποταμιευτικών λογαριασμών νεότητας «Μεγαλώνω», των νέων προϊόντων χορηγήσεων, κ.ά. Η επιδιωκόμενη αύξηση του αριθμού των λογαριασμών και των πελατών, εφόσον επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, αναμένεται να ενισχύσει και τα έσοδα από προμήθειες που η Τράπεζα θα μπορεί να εισπράττει στο μέλλον από τη διαχείρισή τους. Ως εναλλακτικό δίκτυο πωλήσεων η Τράπεζα διαθέτει 191 μηχανήματα ATM και ήδη, βρίσκεται στο στάδιο προμήθειας 65 επιπλέον μηχανημάτων, νεότερης τεχνολογίας, αποσκοπώντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Η Τράπεζα συνεχίζει και στο 2009 την εξέλιξη και αναβάθμιση των πληροφοριακών της συστημάτων. Ήδη έχουν ξεκινήσει σημαντικά έργα, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι: η εγκατάσταση ηλεκτρονικής πλατφόρμας τραπεζικών συναλλαγών (e-banking), προκειμένου σε 24ωρη βάση να εξυπηρετούνται οι συναλλαγές της Τράπεζας, η εγκατάσταση συστήματος θεματοφυλακής (Custody), προκειμένου να μηχανογραφηθεί η αντίστοιχη υπηρεσία και να αποτελέσει πηγή ενίσχυσης των εσόδων από προμήθειες, η εγκατάσταση Financial ERP συστήματος διαχείρισης οικονομικών στοιχείων και προμηθειών, προκειμένου η Τράπεζα να μειώσει περαιτέρω τα λειτουργικά της κόστη. Οι επενδύσεις της Τράπεζας σε λογισμικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό έχουν προγραμματιστεί και βρίσκονται σε εξέλιξη για το 2009, και κάποιες εκ των οποίων λόγω του μεγέθους τους, θα ολοκληρωθούν στην επόμενη χρήση του Τομέας Ανθρώπινου υναμικού Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό τομέα για τη ιοίκηση της Τράπεζας. Στο πλαίσιο εξορθολογισμού και ενίσχυσής του, η Τράπεζα προχώρησε ήδη από τον Αύγουστο του 2008 και μετά, σε προσλήψεις μέσω διαγωνισμών, για την κάλυψη θέσεων στην κεντρική υπηρεσία, στο δίκτυο των καταστημάτων και στη /νση Πληροφορικής. Το κόστος της μισθοδοσίας των νεοπροσληφθέντων, έχει επιβαρύνει μερικώς τα αποτελέσματα της χρήσης του 2008 και θα επιβαρύνει πλήρως τα αποτελέσματα του 2009 και κάθε επόμενης χρήσης. Ωστόσο, το κόστος αυτό αντισταθμίζεται μερικώς από την αποχώρηση 130 παλαιότερων και πιο υψηλά αμειβόμενων υπαλλήλων, οι οποίοι συμμετείχαν σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από την υπηρεσία (το κόστος του οποίου επιβάρυνε τη χρήση του 2008), καθώς επίσης και από την αποχώρηση 60 ακόμα υπαλλήλων, μέχρι στιγμής, λόγω της μετάταξής τους σε υπηρεσίες του ημοσίου τομέα. Από τις ενέργειες αυτές, ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων στην Τράπεζα, κατήλθε από τα 47 έτη, στα 41 έτη, ενώ στόχο αποτελεί για την Τράπεζα η περαιτέρω μείωση του μέσου όρου ηλικίας του προσωπικού της. Η ιοίκηση, έχει ήδη ολοκληρώσει από το τέλος Φεβρουαρίου του 2009 ένα νέο διαγωνισμό για τη πρόσληψη υπαλλήλων με τραπεζική προϋπηρεσία το κόστος μισθοδοσίας των οποίων θα αρχίσει να επιβαρύνει τα αποτελέσματα του δευτέρου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης. 13

15 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η ιοίκηση της Τράπεζας έχει εγκρίνει ένα νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού από την υπηρεσία, στοχεύοντας στην αποχώρηση μικρότερου αριθμού υπαλλήλων, εντός του Το κόστος του νέου προγράμματος, αναμένεται να επιβαρύνει τα αποτελέσματα της Τράπεζας σταδιακά από το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους (2009) ιοικητικό Συμβούλιο, ιεύθυνση Εργασιών και Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Το.Σ. της Τράπεζας αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, εκ των οποίων τρία (3) εκτελεστικά και οκτώ (8) μη εκτελεστικά. Η σύνθεση του ιοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (εφεξής το «.Σ.»), σύμφωνα με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, τη συγκρότησή του σε σώμα με την από (Φ.Ε.Κ. 9943/2004) απόφαση του.σ. και τους μεταγενέστερους διορισμούς νέων μελών από το.σ., όπως στη συνέχεια επικυρώθηκαν από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, έχει ως εξής: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ.Σ. Ι ΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΚΛΟΓΗΣ Άγγελος Φιλιππίδης Πρόεδρος Εκτελεστικό Οικονομολόγος Πεσμαζόγλου 2-6, Αθήνα Αντώνιος Καμινάρης Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Τραπεζικός Πεσμαζόγλου 2-6, Αθήνα Γεώργιος Ξυφαράς Μέλος, Γενικός /ντης Εκτελεστικό Οικονομολόγος Πεσμαζόγλου 2-6, Οικονομικών & Αθήνα Λειτουργικών Υπηρεσιών Ανδρέας Ταπραντζής Μέλος Μη Εκτελεστικό Χημικός Μηχανικός Απελλού 1, - Οικονομολόγος Αθήνα Σύμβουλος ΕΛΤΑ Α.Ε. ημήτριος Χατζημιχάλης Μέλος Μη Εκτελεστικό ικηγόρος Σκουφά 62, Αθήνα Αδαμαντία Μιχαλοπούλου Μέλος Μη Εκτελεστικό Οικονομολόγος Νίκης 5-7, Γεν. /ντρια Ιδ. Αθήνα Επενδύσεων Υπουργείου Οικον. & Οικονομικών Αντουανέττα Μέλος, ιευθύντρια Μη Εκτελεστικό ικηγόρος Πεσμαζόγλου 2-6, Οικονομοπούλου Νομικών Υπηρεσιών Αθήνα Βασίλειος Σπηλιόπουλος Μέλος Ανεξάρτητο, Βιομήχανος Ελ. Βενιζέλου 7, Μη Εκτελεστικό Καλλιθέα Ιωάννης Χαλικιάς Μέλος Ανεξάρτητο, Αναπληρωτής Πατησίων 76, Μη Εκτελεστικό Καθηγητής - Αθήνα Αντιπρύτανης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Αντιπρόεδρος του.σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και ανείων Ιωάννης Τσαγδής Μέλος / Εκπρόσωπος Μη Εκτελεστικό Υπάλληλος Πεσμαζόγλου 2-6, Εργαζομένων Ταχ. Ταμ/ρίου Αθήνα Κωνσταντίνος Κοτσίρης Μέλος / Εκπρόσωπος Μη Εκτελεστικό Υπάλληλος Ταχ. Πεσμαζόγλου 2-6, Εργαζομένων Ταμ/ρίου Αθήνα

16 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Σημειώνεται ότι με την από απόφασή του, το.σ. προχώρησε στην επανασυγκρότησή του ως ανωτέρω. Η θητεία όλων των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας λήγει κατά την αρχική ή κατόπιν αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2009 και όχι αργότερα από την Στο πλαίσιο της υπαγωγής της Τράπεζας στο μέτρο του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 για την «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης», με την υπ αρ /Β/702/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών διορίσθηκε ο κ. Άγγελος Ανδρουλιδάκης ως εκπρόσωπος του Ελληνικού ημοσίου στο ιοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και η Τράπεζα με την από απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου αποφάσισε την ενσωμάτωση του ορισθέντος ως εκπροσώπου του Ελληνικού ημοσίου στο ιοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ως πρόσθετο μέλος του και καθόρισε τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με το Ν. 3723/2008. Ο εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα αρνησικυρίας στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών προς τον πρόεδρο, το διευθύνοντα σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του.σ., καθώς και τους γενικούς διευθυντές και τους αναπληρωτές τους (με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή εφόσον κρίνει ότι η απόφαση αυτή δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας). Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω αποδοχές δεν δύνανται να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών του ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι πάσης φύσεως πρόσθετες απολαβές (bonus) των ιδίων προσώπων καταργούνται για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η διανομή μερισμάτων στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 35% που προβλέπει ως ελάχιστο ποσοστό το αρ. 3 της παρ. 1 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει. ιευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3756/2009 στην περίπτωση διανομής μερίσματος για τη χρήση 2008, στο πλαίσιο εφαρμογής της ως άνω διάταξης, η διανομή περιορίζεται αποκλειστικά στη διανομή μετοχών. Ο ίδιος εκπρόσωπος παρίσταται στη Γενική Συνέλευση των κοινών μετοχών και έχει δικαίωμα αρνησικυρίας κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα ίδια ως άνω θέματα. Επιπλέον έχει ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία της Τράπεζας για τους σκοπούς του Ν. 3723/2008. Επίσης μετέχει στο Συμβούλιο Εποπτείας, το οποίο θα συνέρχεται μια φορά το μήνα προκειμένου να συντονίζει την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3723/2008 και θα διασφαλίζει ότι η δημιουργούμενη ρευστότητα θα χρησιμοποιηθεί προς όφελος των καταθετών, των δανειοληπτών και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας. Στο Συμβούλιο Εποπτείας, υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μετέχουν ακόμα ο ιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ο Υφυπουργός Οικονομικών που είναι αρμόδιος για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και οι λοιποί εκπρόσωποι του ημοσίου τα ιοικητικά Συμβούλια των λοιπών τραπεζών που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3723/2008. Σύμφωνα με τη ιοίκηση της Τράπεζας και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, τα λοιπά διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανά της καθώς και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχή της αποτελούν οι εξής επιτροπές: Εκτελεστική Επιτροπή, Επιτροπή ιαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού Παθητικού (A.L.CO.), Επενδυτική Επιτροπή, Υπό-Επιτροπή Επενδύσεων σε Εταιρικά Ομόλογα, Επιτροπή ιαχείρισης Κινδύνων, Επιτροπή Πιστωτικών Θεμάτων, Ειδική Συντονιστική Επιτροπή για την Πληροφορική (Ι.Τ. Steering Committee) και Επιτροπή Ελέγχου. 15

17 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Για τις χρήσεις 2007 και 2008, οι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Τράπεζας της και , αντίστοιχα, εξέλεξαν ως Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) και ημήτριο Σούρμπη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας «PRICEWATERHOUSECOOPERS (Πράιςγουωτερχαους Κούπερς) Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία» (Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι, Αθήνα, τηλ ). Για τη χρήση 2006, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της , εξέλεξε ως Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές τους κ.κ. Μιχάλη Χατζηπαύλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) και Επαμεινώνδα Γιουρούκο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας «Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές και Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι» (Λεωφ. Κηφισίας , Χαλάνδρι, Αθήνα, τηλ ) Μετοχική Σύνθεση Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση (κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών) της Τράπεζας πριν και μετά την παρούσα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με βάση το μετοχολόγιο της (ημερομηνία της Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας), με την παραδοχή ότι όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα προτίμησής τους: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ %* ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ %* ΚΟΙΝΩΝ ΨΗΦΟΥ (1) ΚΟΙΝΩΝ ΨΗΦΟΥ (1) ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ελληνικό ημόσιο ,04% ,04% Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε ,00% ,00% Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε ,62% ,62% Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS A.E ,79% ,79% Ίδιες Μετοχές ,41% ,21% Επενδυτικό Κοινό (2). (3) ,13% ,54% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,00% (1) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και την Απόφαση 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. (2) Ως επενδυτικό κοινό νοούνται οι μέτοχοι που κατέχουν κατά την ποσοστό μικρότερο του 2% των κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας. (3) Στο επενδυτικό κοινό περιλαμβάνονται μετοχές που κατείχε η εταιρία ΤΤ-ΕΛΤΑ Α.Ε..Α.Κ. και μετοχές που κατείχε η εταιρία ΜΠΕΣΤΛΑΪΝ CARDS ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. * Τυχόν διαφορές μονάδων στα ποσοστά οφείλονται σε επιμέρους στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Στο πλαίσιο της υπαγωγής της Τράπεζας στο μέτρο του άρθρου 1, του Ν. 3723/2008 και της από αποφασισθείσας από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η Τράπεζα την προχώρησε στην έκδοση προνομιούχων μετοχών, ενσώματων και υποχρεωτικά, εντός πενταετίας, εξαγοράσιμων από την Τράπεζα μετοχών, οι οποίες αναλήφθηκαν εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό ημόσιο δυνάμει και της από σχετικής σύμβασης μεταξύ της 16

18 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Τράπεζας και του Ελληνικού ημοσίου. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω προνομιούχες μετοχές δεν είναι δεκτικές εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών Πληροφορίες Σχετικά με τις Μετοχές της Τράπεζας Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, κατά την , ανέρχεται σε ,40 και διαιρείται σε άυλες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,70 η κάθε μία. Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού ελτίου, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του Ν. 3723/2008, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ,40 και διαιρείται αντίστοιχα σε άυλες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,70 η κάθε μία και σε προνομιούχες, ενσώματες και υποχρεωτικά, εντός πενταετίας, εξαγοράσιμες από την Τράπεζα μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,70 η κάθε μία, οι οποίες, δυνάμει και σχετικής διμερούς σύμβασης, αναλήφθηκαν εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό ημόσιο, με εισφορά ίσης αξίας ομολόγων, εκδόσεώς του. Οι κοινές μετοχές είναι άυλες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με κωδικό ISIN (International Security Identification Number): GRS Η συνολική κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας, στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), ανερχόταν στις σε 842,02 εκατ. Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων μετοχών είναι η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., Λ. Αθηνών 110, Αθήνα. Η μονάδα διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος μίας (1) άυλης κοινής ονομαστικής μετοχής Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσεις Τα Καθαρά Ενοποιημένα Έσοδα από Τόκους ανήλθαν το 2008 σε 321,78 εκατ. έναντι 294,37 εκατ. το 2007 και 253,57 εκατ. το 2006, σημειώνοντας μέση ετήσια αύξηση 12,65%, καταδεικνύοντας τη συνεχή βελτίωση του επιτοκιακού περιθωρίου της Τράπεζας. Τα Καθαρά Ενοποιημένα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε 2,85 εκατ. τη χρήση 2008 έναντι 43,45 εκατ. τη χρήση 2007 και 137,17 εκατ. τη χρήση 2006 κυρίως λόγω της αύξησης των Λειτουργικών Εξόδων της Τράπεζας κατά 56,09 εκατ. τη χρήση 2008 σε σχέση με τη χρήση Την , το σύνολο του Ενεργητικού της Τράπεζας σε ενοποιημένη βάση ανήλθε σε ,76 εκατ. έναντι ,83 εκατ. την και ,13 την , παρουσιάζοντας μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 10,01%. Κατόπιν απόφασης της ιοίκησης της Τράπεζας για αναδιάρθρωση των στοιχείων του Ενεργητικού επαναπροσδιορίστηκαν επί το αυστηρότερο οι κανόνες εκτίμησης και ανάληψης του πιστωτικού κινδύνου, το χαρτοφυλάκιο των χορηγήσεών της στη λιανική τραπεζική και προσαρμόστηκε το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεών της στις νέες συνθήκες που επικρατούν παγκοσμίως. Συγκεκριμένα το χαρτοφυλάκιο των χορηγήσεων της Τράπεζας ανήλθε την σε 7.126,07 εκατ. έναντι 6.110,36 εκατ. την και 4.862,81 εκατ. την σημειώνοντας μέση ετήσια αύξηση ύψους 21,05%, ενώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο Treasury της Τράπεζας την ανήλθε στα 4.038,50 εκατ. έναντι 4.031,39 εκατ. την και 6.203,58 εκατ. την

19 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Τράπεζα χρηματοδοτεί τις δανειακές της δραστηριότητες και το χαρτοφυλάκιο διαχείρισης διαθεσίμων κυρίως μέσω των καταθέσεών της. Οι Καταθέσεις ανήλθαν σε ,24 εκατ. την έναντι ,69 εκατ. την και ,96 εκατ. την παρουσιάζοντας μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 2,24%. Α Τρίμηνο 2009 Τα Καθαρά Ενοποιημένα Έσοδα από Τόκους ανήλθαν το Α τρίμηνο του 2009 σε 74,27 εκατ. έναντι 81,91 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008 σημειώνοντας μείωση 9,33%, η οποία οφείλεται στην άνοδο του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων. Τα Καθαρά Ενοποιημένα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε 44,18 εκατ. έναντι ζημιών 37,70 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008, κυρίως λόγω των καλύτερων Αποτελεσμάτων από Χρηματοοικονομικές Πράξεις. Την , το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε ,62 εκατ. έναντι ,76 εκατ. την παρουσιάζοντας αύξηση 6,46%. Το χαρτοφυλάκιο των χορηγήσεων της Τράπεζας ανήλθε την σε 7.294,04 εκατ. έναντι 7.126,07 εκατ. την σημειώνοντας αύξηση 2,36%, ενώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο του Treasury της Τράπεζας την ανήλθε στα 5.275,71 εκατ. έναντι 4.038,50 εκατ. την , παρουσιάζοντας αύξηση 30,64%. Οι Καταθέσεις σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε ,91 εκατ. την έναντι ,24 εκατ. την παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 6,95%. Οι ακόλουθες πληροφορίες αφορούν στα στοιχεία ανά μετοχή για τις χρήσεις και το Α τρίμηνο 2009: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ποσά σε εκατ. ) Κέρδη προ Αποσβέσεων, Προβλέψεων & Φόρων (1) 1,55 0,63 0,57 0,47 Κέρδη προ Φόρων (1) 1,32 0,36 0,02 0,40 Κέρδη μετά από Φόρους και ικαιώματα Μειοψηφίας (1) 0,97 0,31 0,02 0,31 Μέρισμα ανά Μετοχή (2) 0,60 0, Λογιστική Αξία Μετοχής (2) 6,17 5,25 3,74 3,96 (1) Με βάση το σταθμισμένο μέσο όρο του αριθμού μετοχών σε κυκλοφορία σύμφωνα με το.λ.π. 33. (2) Με βάση το φυσικό αριθμό μετοχών τέλους χρήσης. Πηγή: Επεξεργασία από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή στοιχείων. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες για την Τράπεζα (σε ενοποιημένο επίπεδο) για τις χρήσεις και την παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 18

20 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Καθαρά Έσοδα από Τόκους / Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων 39,96% 42,47% 40,66% 32,95% Λειτουργικά Έξοδα προ Προβλέψεων / Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων 66,98% 88,61% 91,19% 71,90% Υποχρεώσεις προς Πελάτες / Απαιτήσεις κατά Πελατών (προ Προβλέψεων) 223,62% 185,83% 160,41% 167,18% Πηγή: Οι παραπάνω δείκτες υπολογίστηκαν με βάση τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει των.π.χ.π. για τις χρήσεις 2007 και 2008 και Ο τρόπος υπολογισμού των ανωτέρω δεικτών παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Καθαρά Έσοδα από Τόκους / Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων Λειτουργικά Έξοδα προ Προβλέψεων / Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων Υποχρεώσεις προς Πελάτες / Απαιτήσεις κατά Πελατών (προ Προβλέψεων) Καθαρά Έσοδα από Τόκους / (Τόκοι Εξομοιούμενα Έσοδα + Έσοδα από Μερίσματα + Έσοδα από Προμήθειες + Αποτελέσματα (θετικά) Χρηματοοικονομικών Πράξεων + Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης) (Τόκοι Εξομοιούμενα Έξοδα + Έξοδα από Μερίσματα + Έξοδα από Προμήθειες + Αποτελέσματα (αρνητικά) Χρηματοοικονομικών Πράξεων + απάνες Προσωπικού + Γενικά ιοικητικά Έξοδα + Αποσβέσεις + Λοιπά Έξοδα Εκμετάλλευσης) / (Τόκοι Εξομοιούμενα Έσοδα + Έσοδα από Μερίσματα + Έσοδα από Προμήθειες + Αποτελέσματα (θετικά) Χρηματοοικονομικών Πράξεων + Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης) (Καταθέσεις + Λοιπές Υποχρεώσεις) / Απαιτήσεις κατά Πελατών (προ Προβλέψεων) είκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας σε ενοποιημένη και ατομική βάση για τις χρήσεις και την περίοδο : ΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Κεφάλαια Tier I) 13,33% 12,08% 8,59% 8,74% Συνολικός είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Κεφάλαια Tier I & Κεφάλαια Tier II) 11,23% 9,89% 8,59% 8,74% Πηγή: ημοσιευμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεων που έχουν συνταχθεί από την Τράπεζα βάσει.λ.π./.π.χ.π. και έχουν ελεγχθεί από την PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία. Τα στοιχεία της είναι επεξεργασμένα από την Τράπεζα, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. ΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Κεφάλαια Tier I) 13,33% 12,06% 8,53% 8,63% Συνολικός είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Κεφάλαια Tier I & Κεφάλαια Tier II) 11,23% 9,89% 8,53% 8,63% Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Τράπεζα, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 19

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χρήσεως από 1 ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χρήσεως από 1 ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χρήσεως από 1 ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2007 Αύξηση της πορείας των εσόδων από επαναλαμβανόμενες πηγές (επιτοκιακά έσοδα), της τάξεως του 16,09%. Αύξηση του χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Ο Όµιλος Alpha Bank Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 συνεχίσθηκε η κερδοφόρος πορεία του Οµίλου και αξιοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση στοιχείων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο της αρ. 21 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και γενικότερα στοιχείων και πληροφοριών για την

Διαβάστε περισσότερα

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%)

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%) Ενδεικτικά Μη Ελεγµένα Αποτελέσµατα για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 2007 2006 2007 2006 Αλλαγή Ευρώ ( ) Ευρώ ( ) % Κύκλος εργασιών 21.667.672 17.668.182 37.021.416 30.187.881 23% Καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 16/3/2007 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006. Το 2006, και ιδιαίτερα κατά το β εξάμηνο, η Attica Bank μπήκε σε μια νέα αναπτυξιακή πορεία. Η

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 27% σε 489 εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 25,8% Ισχυρή ανάπτυξη εργασιών εκτός Ελλάδας (χορηγήσεις +91,4%) Ενίσχυση ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 95εκ. 1 το Α εξάμηνο 2010, μειωμένα κατά 44% έναντι του 2009. Κέρδη Β τριμήνου 34εκ. Βελτιωμένα κέρδη από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 12εκ. το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Αυγούστου 2009 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-09 Ιουν-08 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 125.348 149.660 (16%) Σύνολο εξόδων 86.626 78.363 11% Κέρδος από συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: Ανακοίνωση-Πρόσκληση της ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε προς το επενδυτικό κοινό για την δημόσια προσφορά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, λόγω της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

MHXANIKH ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÙÍ

MHXANIKH ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÙÍ MHXANIKH ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÙÍ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Κατά το 2007, η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. βελτίωσε

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 647/08.04.2009) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.13) Αρθρ.77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου από1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2009 (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου από1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2009 (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2009 (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της ASPIS BANK και των θυγατρικών της

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 61εκ., μειωμένα κατά 24% έναντι του περυσινού Α τριμήνου και 16εκ. μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά Καθαρά έσοδα προ προβλέψεων 411εκ., αυξημένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα