Μεταβίβαση ασφαλιστικής επιχείρησης από την Αlico UK στη MetLife

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταβίβαση ασφαλιστικής επιχείρησης από την Αlico UK στη MetLife"

Transcript

1 Μεταβίβαση ασφαλιστικής επιχείρησης από την Αlico UK στη MetLife Ένας οδηγός προς ασφαλισμένους Περιεχόμενα 1. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας 2 2. Συνοπτική ανακοίνωση της μεταβίβασης 8 3. Σύνοψη της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα Νομική Ανακοίνωση 32

2 1. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας 1.0 Τι συμβαίνει και γιατί; 1.1 Γιατί μου γράψατε; H American Life Insurance Company (Alico) επιθυμεί να μεταβιβάσει ένα μέρος του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου της σε διάφορες άλλες εταιρίες του Ομίλου MetLife, περιλαμβανομένης της MetLife Europe Limited ( MEL ). Σύμφωνα με τα αρχεία μας, είστε νόμιμος κομιστής ενός ασφαλιστηρίου της MEL, γι αυτό και επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις προτάσεις μας. Το φυλλάδιο αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη μεταβίβαση, και σας δίνει οδηγίες για να διατυπώσετε τις τυχόν ερωτήσεις σας. 1.2 Τι προτείνει η Alico; Η Alico προτείνει να μεταβιβάσει στη MEL ορισμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχει εκδώσει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εσείς έχετε ασφαλιστήριο με τη MEL. Η προτεινόμενη μεταβίβαση αποτελεί τμήμα της πανευρωπαϊκής αναδιοργάνωσης των εργασιών της Alico, που γίνεται μετά την αγορά της Alico από τη MetLife τον Νοέμβριο Πότε θα συμβούν αυτές οι αλλαγές; Οι αλλαγές που προτείνουν η Alico και η MetLife θα πραγματοποιηθούν μόνον αν συγκατατεθεί το Δικαστήριο της Αγγλίας και Ουαλίας. Η συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου θα λάβει χώρα την 24η Ιουλίου Αν συγκατατεθεί το Δικαστήριο, η μεταβίβαση στη MEL αναμένεται να γίνει την 1η Σεπτεμβρίου Πως θα με επηρεάσει η μεταβίβαση 2.1 Θα αλλάξει η ασφαλιστική μου κάλυψη μετά τη μεταβίβαση; Δεν θα αλλάξει ούτε ο ασφαλιστής σας, ούτε οι όροι της ασφαλιστικής σας σύμβασης. Η MEL θα συνεχίσει να είναι υπεύθυνη για την ασφαλιστική σας κάλυψη και δεν θα αντιληφθείτε άλλες αλλαγές. Επιπλέον, ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας έχει διαβεβαιώσει, ότι πιστεύει πως (α) η προτεινόμενη μεταβίβαση δεν θα έχει ουσιώδη επιρροή στην ασφάλεια των παροχών οποιασδήποτε κατηγορίας ασφαλισμένου, και (β) οι προσδοκίες παροχών για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων δεν θα επηρεαστούν αρνητικά από τη μεταβίβαση. 2

3 2.2 Πως μπορώ να είμαι σίγουρος ότι η μεταβίβαση δεν είναι βλαπτική για μένα; Η Alico και η MEL δικαιούνται να προβούν στη μεταβίβαση μόνον αν έχει συγκατατεθεί προηγουμένως το Δικαστήριο. Πριν εκδώσει την απόφασή του, το Δικαστήριο θα εξετάσει την έκθεση για την προτεινόμενη μεταβίβαση, που έχει συντάξει ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμων John McKenzie της εταιρίας Milliman Limited. Ο διορισμός του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα έχει εγκριθεί από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Authority FSA), δηλαδή την Αρχή Εποπτείας των ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Αγγλία. Αυτό το φυλλάδιο περιλαμβάνει περίληψη της έκθεσης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα. Ολόκληρη η έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Alico στη διεύθυνση ή, αν τη ζητήσετε βλ. Ερώτηση 3.4 κατωτέρω. O Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας έχει διαβεβαιώσει, ότι πιστεύει πως (α) η προτεινόμενη μεταβίβαση δεν θα έχει ουσιώδη επιρροή στην ασφάλεια των παροχών οποιασδήποτε κατηγορίας ασφαλισμένου, και (β) οι προσδοκίες παροχών για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων δεν θα επηρεαστούν αρνητικά από τη μεταβίβαση. Η FSA επίσης θα συντάξει έκθεση αναφορικά με τις προτάσεις μας, και έχει επίσης δικαίωμα να αντιταχθεί σ αυτές ενώπιον του Δικαστηρίου. Δείτε παρακαλούμε το σημείο 3 του παρόντος φυλλαδίου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα. 2.3 Έλαβα δύο (ή περισσότερες) επιστολές από τη MetLife ή /και την Alico για το θέμα αυτό. Πως θα ξέρω ποια με αφορά; YΜπορεί να λάβατε πάνω από μια επιστολή, αν: Έχετε πάνω από ένα ασφαλιστήριο με τη MEL, ή Αν έχετε κάποιο δικαίωμα σε ένα ή περισσότερα ασφαλιστήρια που προτείνει να μεταβιβάσει η Alico, και ένα ή περισσότερα ασφαλιστήρια με τη MEL. 2.4 Θα λάβω κάποια πληρωμή ως αποτέλεσμα της μεταβίβασης; Όχι. Συνήθως δεν γίνονται καταβολές σε τέτοιου είδους μεταβιβάσεις, ούτε και προτείνεται κάποια καταβολή στην περίπτωση αυτή. 2.5 Τι πρέπει να κάνω αν είμαι θεματοφύλακας (trustee) του ασφαλιστηρίου Ως θεματοφύλακας του ασφαλιστηρίου, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε άλλους θεματοφύλακες για την προτεινόμενη μεταβίβαση, όπως και τους δικαιούχους, εκτός αν αυτό δεν είναι δόκιμο. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περισσότερα αντίγραφα του παρόντος και άλλων εγγράφων από την ιστοσελίδα ή ή, αν προτιμάτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας στείλουμε περισσότερα έντυπα. Θα καταβάλουμε τις εύλογες δαπάνες στις οποίες προβήκατε για να ενημερώσετε άλλους θεματοφύλακες ή δικαιούχους. Αν χρειάζεσθε τη βοήθειά μας για να ενημερώσετε τα ανωτέρω 3

4 πρόσωπα, παρακαλούμε πληροφορήστε μας επικοινωνώντας με την Ομάδα Μεταβίβασης της Alico στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην Ερώτηση Δεν έχω ασφαλιστήριο με την Alico. Γιατί μου έστειλαν επιστολή; Η Alico προτείνει να μεταβιβάσει κάποια από τα ασφαλιστήριά της στη MEL. Είστε νόμιμος κομιστής ασφαλιστηρίου της MEL, γι αυτό και υποχρεούμαστε από το νόμο να σας ενημερώσουμε για την προτεινόμενη μεταβίβαση. 2.7 Τι πρέπει να κάνω αν το ασφαλιστήριο έχει εκχωρηθεί; Αν το ασφαλιστήριο έχει εκχωρηθεί (δηλ. μεταβιβασθεί σε άλλο πρόσωπο, τον εκδοχέα) και έχουμε τα στοιχεία επικοινωνίας του στα αρχεία μας, τότε ο εκδοχέας θα έχει ήδη λάβει αντίγραφο του φυλλαδίου αυτού. Αν έχετε εκχωρήσει το ασφαλιστήριο σε κάποιον και δεν μας έχετε ενημερώσει, ή δεν μας έχετε δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του, παρακαλούμε να του δώσετε το φυλλάδιο αυτό. 2.8 Ποιος θα πληρώσει το κόστος της μεταβίβασης; Η MetLife και η Alico θα καταβάλουν τις δαπάνες για την προτεινόμενη μεταβίβαση. Τα έξοδα δεν θα μετακυλιστούν στους ασφαλισμένους. 2.9 Υπάρχει δυνατότητα να ψηφίσει κάποιος για την προτεινόμενη μεταβίβαση; Όχι. Ωστόσο, δικαιούστε να προβάλετε αντιρρήσεις για την προτεινόμενη μεταβίβαση αν θεωρείτε ότι σας βλάπτει, και οι αντιρρήσεις σας θα υποβληθούν στο Δικαστήριο. Παρακαλούμε δείτε την Ερώτηση 4.3 που περιέχει οδηγίες για το τι πρέπει να κάνετε αν έχετε αντιρρήσεις για τη μεταβίβαση. 3.0 Ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας 3.1 Ποιος είναι ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας; Ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας είναι ο κ. John Lyle McKenzie της εταιρίας Milliman Limited. Η Milliman είναι μια από τις μεγαλύτερες αναλογιστικές και συμβουλευτικές εταιρίες, με πάνω από εργαζόμενους. Ο κ. McKenzie είναι ένας από τους κύριους συμβούλους αναλογιστές της Milliman, με εκτεταμένη εμπειρία στα ζητήματα μεταβιβάσεων ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων. 4

5 3.2 Ποιος είναι ο ρόλος του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα; Έχει διορισθεί προκειμένου να παράσχει την άποψή του για τα πιθανά αποτελέσματα της προτεινόμενης μεταβίβασης στους ασφαλισμένους. Ο διορισμός του έχει εγκριθεί από το FSA. Η έκθεσή του είναι αμερόληπτη και έχει συνταχθεί προς κατάθεση στο Δικαστήριο. Βασίζεται σε ενδελεχή διερεύνηση των προτάσεων και των χαρτοφυλακίων της MEL και της Alico. Οι εταιρίες αυτές παραχώρησαν στον κ. McKenzie πρόσβαση σε εργαζόμενους κλειδιά και στις πληροφορίες που ζήτησε, ιδιωτικές και δημόσιες. 3.3 Πως ξέρω ότι είναι ανεξάρτητος; Ο κ. McKenzie είναι κατεξοχήν υπεύθυνος έναντι του Δικαστηρίου, και όχι έναντι των εταιριών που εμπλέκονται στην προτεινόμενη μεταβίβαση. Η έκθεσή του επιβάλλεται να είναι αντικειμενική. 3.4 Που μπορώ να βρω ένα αντίγραφο της έκθεσης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα; Έχουμε συμπεριλάβει σ αυτό το φυλλάδιο περίληψη της έκθεσης, αλλά μπορείτε να δείτε ολόκληρη την έκθεση στην ιστοσελίδα της Alico (www.alico.co.uk) και της MetLife UK (www.metlife.co.uk). Αν επιθυμείτε να σας αποστείλουμε την έκθεση σε έντυπη μορφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ομάδα Μεταβίβασης της Alico στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην Ερώτηση 4.1. Αν ο Ανεξάρτητος Πραγματογνώμονας συντάξει συμπληρωματική έκθεση πριν τη συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου, θα αναρτηθεί στις ανωτέρω ιστοδιευθύνσεις και θα είναι διαθέσιμη αν τη ζητήσετε στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνο. 4.0 Επόμενα βήματα 4.1 Τι πρέπει να γνωρίζω; Το φυλλάδιο αυτό και η επιστολή μας περιέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρότασή μας. Αν δεν έχετε ερωτήματα, δεν χρειάζετε να προβείτε σε κάποια ενέργεια. Αν έχετε ερωτήσεις, υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Alico (www.alico.co.uk) και της MetLife UK (www.metlife.co.uk). Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ομάδα Μεταβίβασης της Alico στο τηλέφωνο ή στη διεύθυνση PO Box 2037, Croydon, CR90 9JR. 5

6 4.2 Τι μπορώ να κάνω αν προβληματίζομαι με τις προτάσεις σας; Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τις συνημμένες περιλήψεις του Προγράμματος μεταβίβασης και την έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα. Ολόκληρη η έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Alico UK (www.alico.co.uk) και της MetLife UK (www.metlife.co.uk). Αν επιθυμείτε να σας αποστείλουμε την έκθεση σε έντυπη μορφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Oμάδα Mεταβίβασης της Alico στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην Ερώτηση 4.1. Αν, αφού έχετε διαβάσει τις πληροφορίες αυτές, εξακολουθείτε να έχετε ερωτηματικά για την προτεινόμενη μεταβίβαση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο ή τη διεύθυνση επικοινωνίας που αναφέρονται στην Ερώτηση 4.1. Αν και μετά την απάντησή μας θέλετε να προβάλετε αντιρρήσεις στην προτεινόμενη μεταβίβαση, παρακαλούμε δείτε τις σχετικές οδηγίες στην Ερώτηση 4.3, που εξηγούν πώς να καταθέσετε ένσταση. 4.3 Τι πρέπει να κάνω αν έχω αντίρρηση για την προτεινόμενη μεταβίβαση; Ελπίζουμε ότι αυτό το φυλλάδιο και η συνοδευτική επιστολή σας παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για την πλήρη κατανόηση της πρότασης, και απαντούν στις ερωτήσεις σας. Ωστόσο, αν έχετε ερωτηματικά ή χρειάζεσθε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να τις συζητήσετε. Αν παρ όλα αυτά εξακολουθείτε να έχετε αντιρρήσεις, μπορείτε να τις υποβάλετε εγγράφως απευθείας σε μας στη διεύθυνση που αναγράφεται στη συνοδευτική επιστολή, ή τηλεφωνικά στον αριθμό Αν μας ενημερώσετε, θα μπορέσουμε να σας πληροφορήσουμε για τυχόν αλλαγές που αφορούν τη συζήτηση στο Δικαστήριο, λ.χ. αλλαγή της ημερομηνίας της δικασίμου. Επίσης, θα μπορέσουμε πιθανόν να συζητήσουμε απευθείας τους προβληματισμούς σας. Θα τηρήσουμε πλήρες αρχείο των τυχόν αντιρρήσεων που θα λάβουμε, και θα τις υποβάλουμε ως απόδειξη κατά τη συζήτηση στο Δικαστήριο. Όπως αναφέρεται στην ερώτηση 4.5, δικαιούστε και σεις να παραστείτε στη συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου και να διατυπώσετε τις αντιρρήσεις σας. 4.4 Που και πότε θα λάβει χώρα η συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου; Η συζήτηση στο Δικαστήριο έχει ορισθεί για την 24η Ιουλίου 2012 στο Rolls Buildings, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL. Οι ιστοσελίδες της Alico και της MetLife θα ενημερωθούν έγκαιρα με περισσότερες λεπτομέρειες για το χρόνο και τον τόπο της διαδικασίας. 4.5 Ποιος μπορεί να παραστεί στη συζήτηση; Στη συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου θα παραστούν εκπρόσωποι της Alico και της MEL, και ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμων. Η συζήτηση είναι ανοιχτή στο κοινό. Αν έχετε αντιρρήσεις για τη μεταβίβαση επειδή πιστεύετε ότι θα βλάψει τα συμφέροντά σας, μπορείτε να παραστείτε (αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο δικηγόρο) και να υποβάλετε τις αντιρρήσεις σας στο Δικαστήριο. 6

7 Αν σκοπεύετε να παραστείτε κατά τη συζήτηση στο Δικαστήριο, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου δικηγόρου, παρακαλούμε ενημερώστε την Oμάδα Mεταβίβασης της Alico για την πρόθεσή σας και τους σχετικούς λόγους. Παρακαλούμε επικοινωνήστε εγγράφως στη διεύθυνση στη διεύθυνση PO Box 2037, Croydon, CR90 9JR το συντομότερο δυνατόν, και πάντως πριν την 20η Ιουλίου Αν προτιμάτε να υποβάλετε τις αντιρρήσεις σας εγγράφως χωρίς να παραστείτε, όπως εξηγήσαμε στην ερώτηση 4.3 ανωτέρω, θα περιληφθούν ούτως ή άλλως στο φάκελο που θα κατατεθεί στο δικαστήριο. 4.6 Τι θα συμβεί στη συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου; Ο Δικαστής θα εξετάσει αν ακολουθήθηκαν σωστά όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης. Θα εξετάσει επίσης τα αποδεικτικά στοιχεία που θα υποβάλουν η Alico και η MEL και τις εκθέσεις του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα και της FSA. Θα υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για να ακουσθούν τυχόν αντιρρήσεις που θα προβληθούν (εγγράφως ή αυτοπροσώπως) από ενδιαφερόμενους κατόχους ασφαλιστηρίων ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι βλάπτεται από τη μεταβίβαση. Ο Δικαστής πρέπει να αποφασίσει αν πρέπει να εγκρίνει τη μεταβίβαση, αφού λάβει υπόψη του το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων. Αν την εγκρίνει, τότε εκδίδεται Απόφαση του Δικαστηρίου που επιτρέπει να λάβει χώρα η μεταβίβαση και καθορίζει το σχετικό χρόνο. 4.7 Πως θα ξέρω αν εγκρίθηκε η μεταβίβαση; Θα ανακοινώσουμε την απόφαση του Δικαστηρίου από τις ιστοσελίδες της Alico και της MetLife UK μετά τη συζήτηση στο Δικαστήριο, που έχει ορισθεί την 24η Ιουλίου Αν εγκριθεί, η μεταβίβαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την 1η Σεπτεμβρίου

8 2. Περιληψη Της Μεταβιβασης Ορισμενων Σειρων Ασφαλιστικων Προϊοντων Της American Life Insurance Company (Alico) Υποκαταστημα Ηνωμενου Βασιλειου Προς Αλλες Εταιριες Του Ομιλου Metlife Μερος Α: Επισκοπηση 1.0 Ιστορικο Η παρούσα Δήλωση περιλαμβάνει πληροφορίες για τις προτεινόμενες μεταβιβάσεις των Μεταφερόμενων Χαρτοφυλακίων της Alico προς τη MetLife Assurance Limited (MAL), τη MetLife Limited (ML) και το Υποκατάστημα Ηνωμένου Βασιλείου της MetLife Europe Limited (MEL) (από κοινού, οι Εκδοχείς). Οι μεταβιβάσεις θα γίνουν στα πλαίσια ενός προγράμματος (το Πρόγραμμα) που θα υποβληθεί στο Δικαστήριο για τη συγκατάθεσή του σύμφωνα με το μέρος VII του Νόμου για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και Αγορές του Το Δικαστήριο θα αξιολογήσει την έκθεση που συνέταξε επί των όρων του Προγράμματος ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας κ. John McKenzie της Milliman Limited (του οποίου ο διορισμός έχει εγκριθεί από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, δηλαδή την Εποπτική Αρχή για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο). Περίληψη της έκθεσης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα περιλαμβάνεται στο Μέρος Γ της παρούσας Δήλωσης. Το λεξιλόγιο στο Μέρος Γ της Περίληψης αυτής εξηγεί τις λέξεις και τις φράσεις που φαίνονται με πλάγια γράμματα στο κείμενο. 2.0 Συντομες Πληροφοριες Για Το Προγραμμα 8 Οι σημαντικότεροι όροι του Προγράμματος είναι οι εξής: Η Alico θα μεταβιβάσει τα Μεταφερόμενα Χαρτοφυλάκια, που θα περιλαμβάνουν, καθ όσον είναι δυνατό, τα σχετικά Μεταφερόμενα Στοιχεία Ενεργητικού και τις Μεταφερόμενες Υποχρεώσεις, προς τους Σχετικούς Εκδοχείς, με τη θέση σε ισχύ των προτάσεων. Τα Μεταφερόμενα Ασφαλιστήρια της Alico, με τη θέση σε ισχύ των προτάσεων, θα καταστούν ασφαλιστήρια των Σχετικών Εκδοχέων. Αυτό σημαίνει, ότι οποιοσδήποτε ασφαλισμένος ή άλλος δικαιούχος από τα Μεταφερόμενα Ασφαλιστήρια θα είναι ασφαλισμένος ή δικαιούχος των Σχετικών Εκδοχέων μετά τη μεταβίβαση. Προς το παρόν αναμένεται ότι το Πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Σεπτεμβρίου 2012 (η Ημερομηνία Εφαρμογής) και πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τις MAL και ML στις 00:01, ενώ για τη MEL στις 00:02 (αντίστοιχα, ο Σχετικός Χρόνος Εφαρμογής). Το Πρόγραμμα θα λήξει αν δεν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, ή αργότερα και εντός του χρόνου που θα καθορίσει το Δικαστήριο κατόπιν αιτήματος της Alico και των Εκδοχέων. Κατωτέρω ακολουθεί περίληψη των όρων του Προγράμματος.

9 Μερος Β: Περιληψη Του Προγραμματος 1.0 Μεταβιβάσεις των Μεταφερόμενων Χαρτοφυλακίων 1.1 Κατά τον Σχετικό Χρόνο Εφαρμογής, η Alico θα μεταβιβάσει: το Μεταφερόμενο Χαρτοφυλάκιο ΒΡΑ στη MAL, το Χαρτοφυλάκιο Διαχείρισης Διαθεσίμων στην ML, και το Υπόλοιπο Μεταφερόμενο Ασφαλιστικό Χαρτοφυλάκιο στη MEL. 1.2 Η διαδικασία σχετικά με τυχόν Μεταφερόμενα Ασφαλιστήρια που δεν είναι δυνατό ή δεν ενδείκνυται να μεταβιβασθούν κατά τον Σχετικό Χρόνο Εφαρμογής (τα Μη Μεταφερόμενα Ασφαλιστήρια) αναφέρεται στην παράγραφο 2 κατωτέρω. Τα τυχόν Μεταφερόμενα Στοιχεία Ενεργητικού ή Μεταφερόμενες Υποχρεώσεις που δεν μπορούν ή δεν ενδείκνυται να μεταβιβασθούν κατά τον Σχετικό Χρόνο Εφαρμογής (τα Μη Μεταφερόμενα Στοιχεία Ενεργητικού και οι Μη Μεταφερόμενες Υποχρεώσεις αντίστοιχα), θα μεταβιβασθούν, αν ενδείκνυται, όταν αρθούν οι τυχόν περιορισμοί που εμποδίζουν τη μεταβίβασή τους. Η Alico θα διατηρήσει τα Μη Μεταφερόμενα Στοιχεία Ενεργητικού ως παρακαταθήκη υπέρ του Σχετικού Εκδοχέα με ισχύ από τον Σχετικό Χρόνο Εφαρμογής. 2.0 Μη Μεταφερόμενα Ασφαλιστήρια 2.1 Είναι δυνατόν κάποια ασφαλιστήρια που διαφορετικά θα περιλαμβάνονταν στα Μεταφερόμενα Ασφαλιστήρια, να μη μεταβιβασθούν κατά το Σχετικό Χρόνο Εφαρμογής, όπως για παράδειγμα: λόγω νομικών ενεργειών που πρέπει να ολοκληρωθούν σε άλλες δικαιοδοσίες, αν το Δικαστήριο ορίσει ότι δεν πρέπει να μεταβιβασθούν κατά το Σχετικό Χρόνο Εφαρμογής, ή αν η Alico και οι Εκδοχείς συμφωνήσουν πριν τον Σχετικό Χρόνο Εφαρμογής ότι δεν πρέπει να μεταβιβασθούν κατά το Σχετικό Χρόνο Εφαρμογής. 2.2 Αν κάποιο Μη Μεταφερόμενο Ασφαλιστήριο μεταφερθεί αργότερα στον Σχετικό Εκδοχέα, τα αντίστοιχα στοιχεία ενεργητικού και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις θα μεταβιβασθούν, αν δεν έχουν ήδη μεταβιβασθεί, στο Σχετικό Εκδοχέα την ημέρα της μεταβίβασης του συγκεκριμένου ασφαλιστηρίου, το δε ασφαλιστήριο θα εξομοιωθεί με Μεταφερόμενο Ασφαλιστήριο. 2.3 Μέχρι τη μεταφορά του στον Σχετικό Εκδοχέα, κάθε Μη Μεταφερόμενο Ασφαλιστήριο θα παραμένει υποχρέωση της Alico αλλά θα αντασφαλίζεται καθ ολοκληρία από τον Σχετικό Εκδοχέα. 9

10 3.0 Εξαιρούμενα Ασφαλιστήρια, Εξαιρούμενα Στοιχεία Ενεργητικού, Εξαιρούμενες Συμβάσεις και Εξαιρούμενες Υποχρεώσεις Τα ασφαλιστήρια της Alico που κατά το Σχετικό Χρόνο Εφαρμογής δεν είναι Μεταφερόμενα Ασφαλιστήρια ή Μη Μεταφερόμενα Ασφαλιστήρια (τα Εξαιρούμενα Ασφαλιστήρια) δεν θα μεταβιβασθούν και εξαιρούνται από το Πρόγραμμα. Κάποια από τα Εξαιρούμενα Ασφαλιστήρια μπορεί επίσης να αντασφαλισθούν καθ ολοκληρίαν από Σχετικό Εκδοχέα. Τα Εξαιρούμενα Στοιχεία Ενεργητικού, οι Εξαιρούμενες Συμβάσεις και οι Εξαιρούμενες Υποχρεώσεις δεν θα μεταβιβασθούν και εξαιρούνται επίσης από το Πρόγραμμα 4.0 Συνδεδεμένα Κεφάλαια 4.1 Η ML θα δημιουργήσει νέα Συνδεδεμένα Κεφάλαια (τα Νέα Συνδεδεμένα Κεφάλαια ML) που θα αντιστοιχούν στα Συνδεδεμένα Κεφάλαια που διατηρεί η Alico πριν τον Σχετικό Χρόνο Εφαρμογής σε σχέση με τα Μεταφερόμενα Ασφαλιστήρια Διαχείρισης Διαθεσίμων. Κατά τη σύσταση αυτών των νέων Συνδεδεμένων Κεφαλαίων, η ML πρέπει να συμμορφωθεί με τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις, και ιδίως με την απαίτηση της δίκαιης μεταχείρισης των ασφαλισμένων. 4.2 Στα Μεταφερόμενα Ασφαλιστήρια Διαχείρισης Διαθεσίμων των οποίων οι παροχές είναι συνδεδεμένες με ένα ή περισσότερα Συνδεδεμένα Κεφάλαια της Alico, θα κατανεμηθεί ο ίδιος αριθμός (και αξία) μονάδων των Νέων Συνδεδεμένων Κεφαλαίων ML που είχαν και στα Συνδεδεμένα Κεφάλαια της Alico. 4.3 Μετά την πάροδο του Σχετικού Χρόνου Εφαρμογής, και με την προϋπόθεση ότι δεν εμποδίζεται από τους όρους των αντίστοιχων Μεταφερόμενων Ασφαλιστηρίων Διαχείρισης Διαθεσίμων ούτε και από τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις (και ιδίως την απαίτηση της εξασφάλισης της δίκαιης μεταχείρισης των ασφαλισμένων), η ML θα δικαιούται (i) να τροποποιεί τους επενδυτικούς στόχους οποιουδήποτε από τα Νέα Συνδεδεμένα Κεφάλαια ML ώστε να επιτρέψει την επένδυση σε περιουσιακά στοιχεία αρκούντως παρόμοια με αυτά που ήδη υπάρχουν στα Νέα Συνδεδεμένα Κεφάλαια ML, και (ii) να συνδυάσει ή αναμείξει ένα Νέο Συνδεδεμένο Κεφάλαιο ML με οποιοδήποτε άλλο Συνδεδεμένο Κεφάλαιο ML ή να κλείσει, υποδιαιρέσει, ή τροποποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο, οποιοδήποτε άλλο Συνδεδεμένο Κεφάλαιο ML. 10

11 5.0 Γενικές Διατάξεις Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει και άλλες διατάξεις, οι οποίες στις περιπτώσεις 5.1 ως 5.4 κατωτέρω, θα τεθούν σε εφαρμογή το Σχετικό Χρόνο Εφαρμογής: 5.1 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις από τα Μεταφερόμενα Ασφαλιστήρια Ο Σχετικός Εκδοχέας θα αποκτήσει όλα τα δικαιώματα, τις παροχές, τις εξουσίες και τις υποχρεώσεις που έχει η Alico σε σχέση με τα Μεταφερόμενα Ασφαλιστήρια, και οι κάτοχοι των Μεταφερόμενων Ασφαλιστηρίων θα έχουν δικαιώματα έναντι του Σχετικού Εκδοχέα αντί της Alico. 5.2 Πληρωμές και εντολές Άμεσες χρεώσεις, πάγιες εντολές και άλλες οδηγίες ή εντολές πληρωτέες στην Alico θα καταβάλλονται από ή προς τον Σχετικό Εκδοχέα 5.3 Συνέχεια Όλες οι αναφορές στην Alico που περιλαμβάνονται στα Μεταφερόμενα Ασφαλιστήρια ή σε άλλες συμβάσεις θα θεωρούνται ως αναφορές στον Σχετικό Εκδοχέα. 5.4 Νομικές διαδικασίες και παράπονα Οι τρέχουσες ή μελλοντικές νομικές διαδικασίες και δίκες στις οποίες συμμετέχει η Alico σε σχέση με τα Μεταφερόμενα Χαρτοφυλάκια, τα Μεταφερόμενα Ασφαλιστήρια, τα Μεταφερόμενα Στοιχεία Ενεργητικού και τις Μεταφερόμενες Υποχρεώσεις θα ξεκινήσουν ή θα συνεχισθούν από τον Σχετικό Εκδοχέα ή κατ αυτού. Από τη Σχετική Ημερομηνία Ισχύος, ή, σε τυχόν περίπτωση Μη Μεταφερόμενου Ασφαλιστηρίου, από την ημερομηνία που μεταφέρεται εκ των υστέρων, οι διαδικασίες στις οποίες μετέχει η Alico και σχετίζονται με τα Μεταφερόμενα Χαρτοφυλάκια, θα ξεκινήσουν ή θα συνεχισθούν από τον Σχετικό Εκδοχέα ή κατ αυτού. Τυχόν διαδικασίες που τυχόν ξεκινήσουν εκ λάθους κατά της Alico μετά τη Σχετική Ημερομηνία Ισχύος, ή, σε τυχόν περίπτωση Μη Μεταφερόμενου Ασφαλιστηρίου, την ημερομηνία που μεταφέρεται εκ των υστέρων, θα θεωρούνται ότι ξεκίνησαν και θα συνεχισθούν κατά του Σχετικού Εκδοχέα. 5.5 Κόστη και Δαπάνες Οι ασφαλισμένοι δεν θα επιβαρυνθούν με οιοδήποτε κόστος ή δαπάνη σε σχέση με τη μεταβίβαση του Μεταφερόμενου Χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το Πρόγραμμα. 5.6 Τροποποιήσεις, αλλαγές ή προσθήκες Οι όροι του Προγράμματος μπορούν να τροποποιηθούν με τη συγκατάθεση της Alico και του Σχετικού Εκδοχέα και, αν είναι αναγκαίο, με τη συγκατάθεση και σύμφωνα 11

12 με τους όρους του Δικαστηρίου. Μετά την έγκριση του Προγράμματος από το Δικαστήριο, τυχόν τροποποιήσεις θα τελούν υπό τον όρο της γνωστοποίησης στην Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. 5.7 Εφαρμοστέο δίκαιο Το Πρόγραμμα διέπεται από το Αγγλικό δίκαιο. 6.0 Πρόγραμμα ReAssure 6.1 Την 29η Ιουλίου 2012 μέρος του χαρτοφυλακίου της Alico θα μεταβιβασθεί στη ReAssure Limited (Πρόγραμμα ReAssure). 6.2 Το Πρόγραμμα ReAssure περιλαμβάνει τη μεταβίβαση των Εξαιρούμενων Ασφαλιστηρίων και ορισμένων Εξαιρούμενων Στοιχείων Ενεργητικού και Εξαιρούμενων Υποχρεώσεων. 6.3 Το Πρόγραμμα ReAssure είναι χωριστή μεταβίβαση και δεν επηρεάζει τα ασφαλιστήρια που μεταβιβάζονται στους Εκδοχείς με το παρόν Πρόγραμμα. Σας ενημερώνουμε σχετικά απλώς επειδή ίσως είδατε σχετικές ανακοινώσεις στον τύπο ή στην ιστοσελίδα της Alico. 7.0 Πρόσθετες Πληροφορίες Η παρούσα Δήλωση αποτελεί απλή περίληψη των όρων του Προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς το πως θα σας επηρεάσει το Πρόγραμμα παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Ομάδα Μεταβίβασης της Alico τηλεφωνώντας στο , ή γράψτε μας διεύθυνση PO Box 2037, Croydon, CR90 9JR, ή πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες της Alico (www.alico.co.uk) και της MetLife UK (www.metlife.co.uk). 12

13 Μερος Γ: Λεξιλογιο Alico Η American Life Insurance Company, που είναι συνεστημένη στο Delaware των Η.Π.Α., εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο ως αλλοδαπή εταιρία με τον αριθμό FC002696, η οποία ενεργεί μέσω του υποκαταστήματός της του Ηνωμένου Βασιλείου με αριθμό εγκατάστασης BR και έχει διεύθυνση το Alico House, Addiscombe Road, Croydon, CR9 5AZ. Μεταφερόμενο Χαρτοφυλάκιο BPA Το χαρτοφυλάκιο της Alico που αποτελείται στα προϊόντα ομαδικής ασφάλισης προσόδων και τις σχετικές σειρές προϊόντων, όπως απαριθμούνται στο Πρόγραμμα. Μεταφερόμενα Ασφαλιστήρια BPA Τα ασφαλιστήρια της Alico που περιλαμβάνονται στο Μεταφερόμενο Χαρτοφυλάκιο ΒΡΑ. Δικαστήριο Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο της Αγγλίας και Ουαλίας. Ημερομηνία Εφαρμογής Η ημέρα που θα τεθεί σε εφαρμογή το Πρόγραμμα αν εγκριθεί από το Δικαστήριο. Προς το παρόν η ημέρα αυτή αναμένεται να είναι η 1η Σεπτεμβρίου Εξαιρούμενα Στοιχεία Ενεργητικού Όλα τα στοιχεία ενεργητικού της Alico που δεν περιλαμβάνονται στα Μεταφερόμενα Στοιχεία Ενεργητικού ή στα Μη Μεταφερόμενα Στοιχεία Ενεργητικού, και τα οποία δεν μεταβιβάζονται με το Πρόγραμμα. Εξαιρούμενες Συμβάσεις Οι τυχόν συμβάσεις της Alico που δεν είναι Μεταφερόμενες Συμβάσεις. Εξαιρούμενες Υποχρεώσεις Όλες οι υποχρεώσεις της Alico που δεν περιλαμβάνονται στις Μεταφερόμενες Υποχρεώσεις ή στις Μη Μεταφερόμενες Υποχρεώσεις, και οι οποίες δεν μεταβιβάζονται με το Πρόγραμμα. Εξαιρούμενα Ασφαλιστήρια Τα ασφαλιστήρια της Alico που κατά τον Σχετικό Χρόνο Εφαρμογής είναι: (α) Ασφαλιστήρια του Προγράμματος ReAssure, και (β) ασφαλιστήρια που δεν μπορούν να μεταβιβασθούν με το Πρόγραμμα λόγω διατάξεων νόμου. Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμων Ο κ. John McKenzie, ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμων που εγκρίθηκε από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών για να συντάξει έκθεση προς το Δικαστήριο, επί των όρων του Προγράμματος. Συνδεδεμένα Κεφάλαια Πρόκειται για συνδεδεμένα εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια που διατηρεί η Alico ή η ML για τον άμεσο ή έμμεσο υπολογισμό των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα συνδεδεμένα ασφαλιστήρια. 13

14 MAL H MetLife Assurance Limited, εταιρία συνεστημένη στην Αγγλία με αριθμό Μητρώου Εταιριών , με έδρα στον 2ο όροφο επί της οδού Bedford 15, Λονδίνο, Greater London, WC2E 9HE. MEL Το υποκατάστημα Ηνωμένου Βασιλείου της MetLife Europe Limited (εταιρίας συνεστημένης στην Ιρλανδία με αριθμό Μητρώου Εταιριών και έδρα στο 20 On Hatch, Lower Hatch Street, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία) με αριθμό εγκατάστασης BR και διεύθυνση One Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5AA. ML H MetLife Limited, εταιρία συνεστημένη στη Σκωτία με αριθμό εταιρίας SC053601, με έδρα στο Princes Exchange, 1 Earl Grey Street, Edinburgh, EH3 9AQ. Νέα Συνδεδεμένα Κεφάλαια ML Τα νέα Συνδεδεμένα Κεφάλαια που θα δημιουργήσει η ML. Θα αντιστοιχούν στα Συνδεδεμένα Κεφάλαια που διατηρούσε η Alico πριν το Σχετικό Χρόνο Εφαρμογής. Πρόγραμμα ReAssure Το χωριστό πρόγραμμα μεταφοράς χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το Μέρος VII του FSMA, σύμφωνα με το οποίο η Alico θα μεταβιβάσει τμήμα του χαρτοφυλακίου της στην ReAssure Limited και το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή την 29η Ιουλίου Ασφαλιστήρια Προγράμματος ReAssure Ασφαλιστήρια που μεταβιβάζονται σύμφωνα με το Πρόγραμμα ReAssure, τα οποία περιλαμβάνουν τα μη μεταφερόμενα ασφαλιστήρια που δεν μπορούν να μεταβιβασθούν την ημερομηνία εφαρμογής του Προγράμματος ReAssure, και τα οποία θα μεταβιβασθούν στη ReAssure Limited σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ανωτέρω ημερομηνίας εφαρμογής, σύμφωνα με το Πρόγραμμα ReAssure. Μεταφερόμενο Χαρτοφυλάκιο Προγράμματος ReAssure Το χαρτοφυλάκιο που μεταβιβάζεται σύμφωνα με το Πρόγραμμα ReAssure. Σχετικός Χρόνος Εφαρμογής Ο συγκεκριμένος χρόνος κατά την Ημερομηνία Εφαρμογής, που θα εφαρμοσθεί το Πρόγραμμα, και συγκεκριμένα, αναφορικά με τη μεταβίβαση του Μεταφερόμενου Χαρτοφυλακίου BPA στη MAL και του Μεταφερόμενου Χαρτοφυλακίου Διαχείρισης Διαθεσίμων στην ML η ώρα 00:01, ενώ για τη μεταβίβαση του Υπόλοιπου Μεταφερόμενου Ασφαλιστικού Χαρτοφυλακίου στη MΕL, η ώρα 00:02. Σχετικοί Εκδοχείς Πρόκειται για τους εξής: (α) Αναφορικά με το Μεταφερόμενο Χαρτοφυλάκιο BPA, η MAL. (β) Αναφορικά με το Μεταφερόμενο Χαρτοφυλάκιο Διαχείρισης Διαθεσίμων, η ML, και (γ) Αναφορικά με το Υπόλοιπο Μεταφερόμενο Ασφαλιστικό Χαρτοφυλάκιο, η MΕL. (ο καθένας «Σχετικός Εκδοχέας») 14 Υπόλοιπο Μεταφερόμενο Ασφαλιστικό Χαρτοφυλάκιο Πρόκειται για το σύνολο του χαρτοφυλακίου της Alico, εξαιρουμένου του Μεταφερόμενου Χαρτοφυλακίου ΒΡΑ, του Μεταφερόμενου Χαρτοφυλακίου Διαχείρισης Διαθεσίμων, του Μεταφερόμενου Χαρτοφυλακίου ReAssure, των Εξαιρούμενων Στοιχείων Ενεργητικού, των Εξαιρούμενων Υποχρεώσεων και των Εξαιρούμενων Συμβάσεων.

15 Υπόλοιπα Μεταφερόμενα Ασφαλιστήρια Τα ασφαλιστήρια της Alico που περιλαμβάνονται στο Υπόλοιπο Μεταφερόμενο Ασφαλιστικό Χαρτοφυλάκιο. Μη Μεταφερόμενα Στοιχεία Ενεργητικού Τα Μεταφερόμενα Στοιχεία Ενεργητικού που δεν μπορούν να μεταβιβασθούν στους Σχετικούς Εκδοχείς κατά τον Σχετικό Χρόνο Εφαρμογής. Μη Μεταφερόμενες Υποχρεώσεις Οι Μεταφερόμενες Υποχρεώσεις που δεν μπορούν να μεταβιβασθούν στους Σχετικούς Εκδοχείς κατά τον Σχετικό Χρόνο Εφαρμογής. Μη Μεταφερόμενα Ασφαλιστήρια Τα Μεταφερόμενα Ασφαλιστήρια που δεν μπορούν να μεταβιβασθούν στους Σχετικούς Εκδοχείς κατά τον Σχετικό Χρόνο Εφαρμογής. Πρόγραμμα Η νομική μέθοδος για την επίτευξη της μεταβίβασης του Μεταφερόμενου Χαρτοφυλακίου. Εκδοχείς Είναι οι MAL, MEL και ML (από τις οποίες η καθεμιά είναι «Εκδοχέας»). Μεταφερόμενα Στοιχεία Ενεργητικού Ορισμένα στοιχεία ενεργητικού της Alico σχετικά με το Μεταφερόμενο Χαρτοφυλάκιο ΒΡΑ, το Μεταφερόμενο Χαρτοφυλάκιο Διαχείρισης Διαθεσίμων και το Υπόλοιπο Μεταφερόμενο Ασφαλιστικό Χαρτοφυλάκιο, που θα μεταφερθούν στους Σχετικούς Εκδοχείς σύμφωνα με το Πρόγραμμα. Μεταφερόμενα Χαρτοφυλάκια Το Μεταφερόμενο Χαρτοφυλάκιο ΒΡΑ, το Μεταφερόμενο Χαρτοφυλάκιο Διαχείρισης Διαθεσίμων και το Υπόλοιπο Μεταφερόμενο Ασφαλιστικό Χαρτοφυλάκιο. Μεταφερόμενες Συμβάσεις Οι συμβάσεις που απαριθμούνται σε παράρτημα του Προγράμματος, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή υποκαθίσταται. Μεταφερόμενες Υποχρεώσεις Οι υποχρεώσεις της Alico κατά τον Σχετικό Χρόνο Εφαρμογής, που προκύπτουν από τα Μεταφερόμενα Ασφαλιστήρια, τα Μεταφερόμενα Στοιχεία Ενεργητικού και τις Μεταφερόμενες Συμβάσεις, και ορισμένες άλλες υποχρεώσεις φορολογικού περιεχομένου, που μεταβιβάζονται στους Σχετικούς Εκδοχείς σύμφωνα με το Πρόγραμμα, μη περιλαμβανομένων των Εξαιρουμένων Υποχρεώσεων και των Μη Μεταφερόμενων Υποχρεώσεων. Μεταφερόμενα Ασφαλιστήρια Τα Μεταφερόμενα Ασφαλιστήρια ΒΡΑ, τα Μεταφερόμενα Ασφαλιστήρια Διαχείρισης Διαθεσίμων και τα Υπόλοιπα Μεταφερόμενα Ασφαλιστήρια. Μεταφερόμενο Χαρτοφυλάκιο Διαχείρισης Διαθεσίμων Το χαρτοφυλάκιο της Alico που αποτελείται ή σχετίζεται με τα προϊόντα και τις σειρές προϊόντων διαχείρισης διαθεσίμων. Μεταφερόμενα Ασφαλιστήρια Διαχείρισης Διαθεσίμων Τα ασφαλιστήρια της Alico που σχετίζονται με το Μεταφερόμενο Χαρτοφυλάκιο Διαχείρισης Διαθεσίμων. 15

16 3. Σύνοψη της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα To παρόν είναι Περίληψη της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα John McKenzie, FFA, με ημερομηνία 19 Απριλίου Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύνοψη χωρίς να ορίζονται ειδικά, εξηγούνται στο Λεξιλόγιο που περιλαμβάνεται στα Πληροφοριακά Έγγραφα που συνοδεύουν την παρούσα Σύνοψη. Εισαγωγή 1. Μου ανετέθη από το Υποκατάστημα Ηνωμένου Βασιλείου της εταιρίας American Life Insurance Company ( Alico UK ), τη MetLife Europe Limited ( MEL ), τη MetLife Assurance Limited ( MAL ) και τη MetLife Limited ( ML ), με την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα να συντάξω έκθεση αναφορικά με τους όρους του προγράμματος (το «Πρόγραμμα») της προτεινόμενης μεταβίβασης τμημάτων του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων συμβολαίων του Υποκαταστήματος Ηνωμένου Βασιλείου της Alico προς έκαστη των MEL, MAL και ML. Η MetLife, Inc., ( MetLife ), ένας μεγάλος ασφαλιστικός όμιλος των ΗΠΑ, είναι η τελική μητρική εταιρία των μερών του Προγράμματος. 2. Ο διορισμός μου ως Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα εγκρίθηκε από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ( FSA ) η οποία επίσης ενέκρινε τον τύπο της έκθεσής μου (η «Έκθεση επί του Προγράμματος» ή η «Έκθεση»). Η Έκθεση θα παρουσιασθεί στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο της Αγγλίας και Ουαλίας. 3. Συνέταξα την Έκθεσή μου σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανόνες και τις διοικητικές οδηγίες. Περιλαμβάνει μια περιγραφή των προηγούμενων εργασιών των Alico UK, MEL, MAL, ML, μια περιληπτική περιγραφή των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος και μια εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων του Προγράμματος στους ασφαλισμένους των Alico UK, MEL, MAL και ML. 4. Η εκτίμησή μου έλαβε υπόψη τους όρους του Προγράμματος αλλά επικεντρώθηκε στα εξής Την ασφάλεια των ασφαλισμένων, και Τη δίκαιη μεταχείριση των ασφαλισμένων, περιλαμβανομένων των εύλογων προσδοκιών τους για τα δικαιώματά τους από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 5. Οι όροι της εργασίας μου περιγράφονται στην Έκθεση και προέβηκα στην εκτίμησή μου λαμβάνοντας υπόψη τους όρους αυτούς. Η Έκθεση και η παρούσα Περίληψή της θα πρέπει να αναγνωσθούν σε αναφορά με το Πρόγραμμα και να μη χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Η Έκθεση και η παρούσα Περίληψή της θα μεταφρασθούν σε άλλες γλώσσες καθώς πρέπει να ανακοινωθούν στους ασφαλισμένους. Προς αποφυγή αμφιβολιών, για την ερμηνεία της Έκθεσης υπερισχύει η Αγγλική έκδοση. 6. Βασίσθηκα στις πληροφορίες που μου διέθεσαν οι Alico UK, MEL, MAL και ML. Η παρούσα Περίληψη υπόκειται στις ίδιες βάσεις και τους περιορισμούς που αναφέρονται στην Έκθεση. Κανένα σημείο της Περίληψης δεν μπορεί να εκληφθεί ως επενδυτική συμβουλή ή υιοθέτηση των προϊόντων των Alico UK, MEL, MAL και ML. 16

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007) CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 112604508000 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013

Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ετήσια Ενοποιημένη και Εταιρική Οικονομική Έκθεση Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.»

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» «Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 3044/04/Β/86/36(04) ΕΔΡΑ: ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΥΚΗΣ 134 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 145 68 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα