Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς"

Transcript

1 Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2005

2 1

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ Χ.Α Τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων... 8 Αιτιολόγηση τροποποίησης διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων ιάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων Συνολικό Επενδυτικό Πρόγραµµα Εταιρίας ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Γενικές Πληροφορίες Σύντοµο Ιστορικό Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Τηλεπικοινωνίες και Ειδικά Έργα Ναυτιλιακά Ηλεκτρονικά Συστήµατα Ειδικών Εφαρµογών Νέες δραστηριότητες µέσα στο Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου Γήπεδα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μισθώσεις Ακινήτων Ιδιοκτησίας Τρίτων Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Οργανόγραµµα Προσωπικό Επενδύσεις περιόδου Ανάλυση συµµετοχών το Συµµετοχές των µελών του.σ. και των κυρίων µετόχων στη διοίκηση ή / και στο κεφάλαιο άλλων εταιριών κατά την ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ραστηριότητα Εξέλιξη Εργασιών - Αποτελεσµάτων Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Πηγές και χρήσεις Κεφαλαίων Ταµειακές Ροές ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ραστηριότητα Ενοποιηµένα αποτελέσµατα χρήσης Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων Βασικοί Ενοποιηµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Βασικοί Αναµορφωµένοι Ενοποιηµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Συνδεδεµένες Εταιρίες µε την Εκδότρια Εταιρία Θυγατρικές Εταιρίες MARAC ROMANIA SRL MARAC BULGARIA EOOD

4 UNIAXIS SRL ΤΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε Συγγενείς Εταιρίες GLOSEC Α.Ε Εταιρίες Λοιπού Συµµετοχικού Ενδιαφέροντος ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε ΕΛΛΑΣΚΟΜ Α.Ε Εταιρίες που Συµµετέχουν στην Εκδότρια Εταιρίες στις οποίες Συµµετέχουν οι Κύριοι Μέτοχοι ή και τα Μέλη του.σ. της Εκδότριας Κrasnoarmeyskaya-Zapadnaya PUNT Ltd Energon Capital Finance A.E.Π.Ε.Υ Cstar Aνώνυµη Εταιρία - Εφαρµογές Ηλεκτρονικού Εµπορίου Άκρον Συµµετοχών ΑΕ ιεταιρικές συναλλαγές ΜΑΚΡΟΧΡΟΝIΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Γενικά Στόχοι και Στρατηγική της Εταιρίας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

5 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Κύριοι µέτοχοι, Το 2004 ήταν µια ακόµη αρκετά δύσκολη χρονιά για πολλές εταιρίες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Οι καθυστερήσεις στις αναθέσεις έργων του δηµόσιου τοµέα το 2004, το πάγωµα του προγράµµατος επενδύσεων του Ο.Τ.Ε. Ρουµανίας για περισσότερο από 3 χρόνια και τέλος οι βραδύτατοι ρυθµοί που σηµειώθηκαν στη διαδικασία δηµιουργίας των κρατικών υποδοµών και εγκατάστασης των εταιριών παροχής φυσικού αερίου, αποτελούν τους βασικούς αρνητικούς παράγοντες που οδήγησαν στη σηµαντική υποχώρηση των πωλήσεων και των αποτελεσµάτων το 2004 τόσο της µητρικής εταιρίας, όσο και του οµίλου των εταιριών της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ. Ήδη όµως το «επιχειρηµατικό κλίµα» αρχίζει να βελτιώνεται. Ειδικά για τι δικό µας κλάδο οι προκηρύξεις των έργων της «κοινωνίας της πληροφορίας» θα κινητοποιήσουν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εµπορία τηλεπικοινωνιακού υλικού, εξοπλισµού πληροφοριακών συστηµάτων και την παροχή σχετικών υπηρεσιών εγκατάστασης και υποστήριξης. Οι 2 άλλες επίσης πρόσφατες σηµαντικές ενέργειες της κυβέρνησης (αναπτυξιακός νόµος και φορολογικός) επηρεάζουν άµεσα την επιχειρηµατική δραστηριότητα της ΜΑΡΑΚ προς τη θετική κατεύθυνση. Πέραν των ανωτέρω, περί τα τέλη του 2004, έγιναν και 3 νέες στρατηγικού χαρακτήρα επιχειρηµατικές κινήσεις, οι οποίες δηµιουργούν πολύ καλές προοπτικές για τη σηµαντική άνοδο των εργασιών της εταιρίας και της κερδοφορίας το Η πρώτη απ αυτές είναι η είσοδος στην εταιρία στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος είναι βασικός µέτοχος µεγάλου οµίλου εταιριών στην Ουκρανία. Η συνεργασία αυτή θα συµβάλλει στην προώθηση των προϊόντων και εφαρµογών της εταιρίας µας σε όλο τον όµιλο, ο οποίος δρα εντός και εκτός της Ουκρανίας, ενώ παράλληλα αυξάνει σηµαντικά τα ίδια κεφάλαια (από 9,9 εκ. Ευρώ σε 12 εκ. Ευρώ περίπου). Η δεύτερη ως άνω στρατηγική κίνηση είναι η εξαγορά της Ρουµανικής εταιρίας UNIAXIS SRL, η οποία είναι εξουσιοδοτηµένη αντιπρόσωπος της µεγάλης αµερικάνικης πολυεθνικής εταιρίας MOTOROLA και διαθέτει ένα σηµαντικό πελατολόγιο, δραστηριοποιούµενη στη διάθεση προϊόντων ασύρµατης επικοινωνίας φωνής και δεδοµένων (data) µε θετικά αποτελέσµατα. Η εταιρία αυτή θα αποτελέσει το όχηµα για την προώθηση και άλλων δραστηριοτήτων της ΜΑΡΑΚ στη Ρουµανία. Τέλος η τρίτη επιχειρηµατική µας κίνηση είναι η δηµιουργία εταιρίας στη Βουλγαρία για την υποστήριξη των προσπαθειών προώθησης των εργασιών στην αγορά της Βουλγαρίας, οι οποίες, εν όψει της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή ζώνη το 2007, προβλέπονται σηµαντικές. Η εταιρία µας θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχει τους στόχους της και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του επενδυτικού κοινού. Τελειώνοντας θα ήθελα εκ µέρους του ιοικητικού Συµβουλίου να εκφράσω στο ανθρώπινο δυναµικό της εταιρίας µας, στους πελάτες µας αλλά και στους µετόχους µας τις ευχαριστίες µας για την εµπιστοσύνη και τη στήριξή τους. Με εκτίµηση Νίκος Πιπιτσούλης Πρόεδρος & /νων Σύµβουλος 4

6 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρίας ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ (στο εξής η «Εταιρία» ή «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ») από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: Στα γραφεία της Εταιρίας στο Πέραµα, Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως, τηλ. (210) (υπεύθυνος κ. Αθανάσιος Χαρµπής, Οικονοµικός ιευθυντής της Εταιρίας), καθώς και στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 26, τηλ. (210) (υπεύθυνος κ. Χρήστος Πιπιτσούλης, Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Μετοχολογίου της Εταιρίας). Το περιεχόµενο του ελτίου καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών όπως αυτές καθορίζονται από την 5/204/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο είναι: Ο κ. Νικόλαος Ε. Πιπιτσούλης, /νων Σύµβουλος και Γενικός ιευθυντής της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, Μαρίας κιουρί 165 & Τριπόλεως, Πέραµα, τηλ Ο κ. Αθανάσιος Π. Χαρµπής, Οικονοµικός ιευθυντής της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως, Πέραµα, τηλ Ο κ. Χρήστος Ν. Πιπιτσούλης, Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Μετοχολογίου της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 26, Αθήνα, τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών, που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Σε βάρος της εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Νικόλαος Αριστ. Λάλος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας ΣΟΛ. Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές (οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). Τα πιστοποιητικά ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή παρατίθενται στο Παράρτηµα του παρόντος Ετήσιου ελτίου, µαζί µε τους αντίστοιχους ισολογισµούς. Η Εταιρία συνέταξε για πρώτη φορά Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις την Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2004 προέκυψαν µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης των κονδυλίων της µητρικής εταιρίας ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και των θυγατρικών α) ΤΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., β) MARAC ROMANIA SRL, γ) MARAC BULGARIA EOOD και δ) UNIAXIS SRL. Ο κ. Νικόλαος Λάλος διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως Τα Πιστοποιητικά Ελέγχου παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς. 5

7 Επίσης ο κ. Νικόλαος Λάλος διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε διαφωνία µεταξύ της διοίκησης της Εταιρίας και του ιδίου και ότι η Εταιρία διαθέτει αξιόπιστο Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις (εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α., τελών χαρτοσήµου, Φόρους µεγάλης ακίνητης περιουσίας, Φ.Μ.Υ., φόρους αµοιβών τρίτων) µέχρι και τη χρήση 2002, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. 6

8 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Η Εταιρία δεν προέβη σε καµία δηµόσια προσφορά / ανταλλαγή µετοχών, ούτε και δέχτηκε ανάλογη προσφορά / ανταλλαγή µετοχών από τρίτους κατά την τελευταία οικονοµική χρήση. 7

9 4 ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ Χ.Α. Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε ηµόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση µε µετρητά, σύµφωνα µε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων (55/ ), ανήλθαν µετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης ύψους Ευρώ σε ,20 Ευρώ. Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α., τα ανωτέρω κεφάλαια προβλέπονται να χρησιµοποιηθούν ως εξής: (ποσά σε χιλ. Ευρώ) Α/Α ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β Εξάµ. Α Εξάµ. Β Εξάµ. Α Εξάµ. Σύνολο Επενδύσεις Εργοστασίου στην 176,2 352,0 969,2 896, ,3 Περιοχή «Λουτρό» Αλεξανδρούπολης 2 ηµιουργία τµήµατος ικτύου εδοµένων - 100,5 178,6-279,0 για τρίτους ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 176,2 452, ,8 896, ,3 Τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων Με απόφαση της Ε.Γ.Σ. της ο ανωτέρω πίνακας είχε τροποποιηθεί ως εξής: 8

10 ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Α (ποσά σε χιλ. ) 1) Επενδύσεις Εργοστασίου στο Λουτρό Αλεξανδρούπολης 2) ηµιουργία Τµήµατος ικτύου εδοµένων για Τρίτους 3) ηµιουργία Intranet- Infranet µεταξύ των εγκαταστάσεων της εταιρίας 4) Έξοδα Προώθησης των εργασιών της εταιρίας στο εξωτερικό 5) ηµιουργία γραφείων εµπορικών και τεχνικών στελεχών στη Σερβία/Βουλγαρία και λοιπές Ανατολικές Χώρες καθώς και υποκαταστηµάτων σε 3 Ολυµπιακές Πόλεις 6) ηµιουργία νέου ερευνητικού - αναπτυξιακού τµήµατος - όργανα µέτρησης 7) Συµµετοχή σε νέα εταιρία µε αντικείµενο τα συστήµατα διαχείρισης κτιρίων 8) Εξόφληση µέρους βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ε.. Από Β 2003 έως Α 2005 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ Ε.Γ.Σ Β 2003 Α 2004 Β 2004 Α 2005 ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΦΟΡΕΣ 2394, ,3 695, , , ,3 2673,3 0 Επίσης µε απόφαση της Ε.Γ.Σ. της έγινε και νέα τροποποίηση του ανωτέρω πίνακα ως ακολούθως: 9

11 ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Α (ποσά σε χιλ. ) Eως Β 2004 Α 2005 Β 2005 Α 2006 ΣΥΝΟΛΟ 1) Επενδύσεις Εργοστασίου στο Λουτρό Αλεξανδρούπολης 0, , ,3 2) ηµιουργία Τµήµατος ικτύου εδοµένων για Τρίτους 83, , ,0 3) ηµιουργία Intranet-Infranet µεταξύ των εγκαταστάσεων της εταιρίας 67,5 46, ,0 4) Έξοδα Προώθησης των εργασιών της εταιρίας στο εξωτερικό 59, , ,0 5) ηµιουργία γραφείων εµπορικών και τεχνικών στελεχών στη Σερβία/Βουλγαρία και λοιπές Ανατολικές Χώρες 24, ,5 24,7 84,7 6) ηµιουργία νέου ερευνητικού αναπτυξιακού τµήµατος όργανα µέτρησης 52, , ,3 7) Συµµετοχή σε νέα εταιρία µε αντικείµενο τα συστήµατα διαχείρισης κτιρίων 26, ,0 8) Εξόφληση µέρους βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού 1000, ,0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 1313,6 271,5 605,5 482,7 2673,3 Αιτιολόγηση τροποποίησης διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στον ως άνω πίνακα αφορούν κυρίως στη χρονική µετάθεση των επενδύσεων του εργοστασίου και λοιπών επενδύσεων καθώς και σε περιορισµένου ύψους αυξοµειώσεις των κονδυλίων των λοιπών περιπτώσεων της χρήσης κεφαλαίων για τους λόγους που εκτίθενται στη συνέχεια. Επενδύσεις εργοστασίου στο Λουτρό Αλεξανδρούπολης Οι εν λόγω επενδύσεις συνολικού ύψους 695,3 χιλ. ευρώ οι οποίες είχαν προγραµµατιστεί να πραγµατοποιηθούν κατά 403 χιλ. ευρώ το β εξ. του 2004 και 292,3 χιλ. ευρώ το α εξ. του 2005, προτείνεται να πραγµατοποιηθούν κατά 292,3 χιλ. ευρώ το β εξ. του 2005 και κατά 403 χιλ. ευρώ το α εξ. του Η χρονική αυτή µετατόπιση είναι αναγκαία προκειµένου οι εν λόγω επενδύσεις (οι οποίες αποτελούν µέρος ευρύτερου επενδυτικού προγράµµατος της εταιρίας που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης στα πλαίσια του προηγούµενου αναπτυξιακού Νόµου) να επιδιωχθεί να υπαχθούν στο νέο υπό ψήφιση αναπτυξιακό Νόµο ο οποίος προβλέπει ευνοϊκότερα κίνητρα. Επιπλέον η περιορισµένη στην παρούσα φάση παραγωγική απασχόληση του εργοστασίου, λόγω της γενικότερης συγκυρίας του κλάδου, δεν συνηγορεί για την άµεση εκτέλεση των εν λόγω επενδύσεων. ηµιουργία τµήµατος δικτύου δεδοµένων για τρίτους Στην εν λόγω περίπτωση το αρχικό κονδύλι των 160 χιλ. ευρώ το οποίο είχε οριστεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι και το β εξ. του 2004 δεν µεταβάλλεται όσον αφορά το ύψος του αλλά µετατοπίζεται χρονικά η εκτέλεσή του: 83,9 χιλ. ευρώ έως το β εξ. του 2004, 30 χιλ. 10

12 ευρώ το α εξ. του 2005 και 46,1 χιλ. ευρώ το β εξ. του Η σταδιακή αυτή εκτέλεση κρίθηκε αναγκαία µετά τη χρονική ως άνω µετάθεση των επενδύσεων του εργοστασίου, δεδοµένου ότι µε τις επενδύσεις του εργοστασίου συνδέεται άµεσα η δηµιουργία τµήµατος δικτύου δεδοµένων για τρίτους. ηµιουργία Infranet-intranet µεταξύ των εγκαταστάσεων της εταιρίας Το σχετικό κονδύλι από 100 χιλ. ευρώ αυξάνεται σε 285 χιλ. ευρώ λόγω της διεύρυνσης του προγράµµατος αυτού κατόπιν της υπαγωγής της εταιρίας µας στο πρόγραµµα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά», Μέτρο 3.2 του Ε.Π «Κοινωνία της Πληροφορίας». Επίσης η εκτέλεση του εν λόγω κονδυλίου (το οποίο αρχικά είχε οριστεί να εκτελεστεί µέχρι και το β εξ. του 2004), µετατίθεται χρονικά ως εξής: 67,5 χιλ. ευρώ το β εξ. του 2004, 46,5 χιλ. ευρώ το α εξ. του 2005 και 171 χιλ. ευρώ το β εξ. του Η σταδιακή αυτή εκτέλεση του γίνεται προκειµένου να ενταχθεί στα χρονικά πλαίσια που έχουν σχέση µε την υλοποίηση του ως άνω προγράµµατος «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά». Έξοδα προώθησης των εργασιών της εταιρίας στο εξωτερικό Το σχετικό κονδύλι από 200 χιλ. ευρώ θα µειωθεί στο ποσό των 170 χιλ. ευρώ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός της διαπίστωσης στην πορεία ότι τα εν προκειµένω έξοδα στις χώρες της Βαλκανικής και Ανατολικής Ευρώπης είναι χαµηλότερα εκείνων που είχε υπολογίσει η εταιρία µε βάσει τα αντίστοιχα δεδοµένα που ισχύουν στην Ελλάδα. Επίσης εκτός από την ως άνω µείωση, γίνεται και σταδιακή εκτέλεση του εν λόγω κονδυλίου (το οποίο αρχικά είχε οριστεί να πραγµατοποιηθεί έως το β εξ. του 2004) ως εξής: 59,5 χιλ. ευρώ το β εξ. του 2004, 35 χιλ. ευρώ το α εξ. του 2005, 45,5 χιλ. ευρώ το β εξ. του 2005 και 30 χιλ. ευρώ το α εξ. του Η εν λόγω σταδιακή εκτέλεση γίνεται προκειµένου να εναρµονιστούν οι εν λόγω επενδύσεις µε τη γενικότερη στρατηγική και τους προβλεπόµενους ρυθµούς ανάπτυξης των εργασιών της εταιρίας στις χώρες της βαλκανικής καθώς και στις Ανατολικές χώρες. ηµιουργία γραφείων εµπορικών και τεχνικών στελεχών στη Σερβία / Βουλγαρία και λοιπές Ανατολικές χώρες καθώς και υποκαταστηµάτων σε 3 Ολυµπιακές πόλεις Το σχετικό κονδύλι που είχε οριστεί να διατεθεί έως το β εξ. του 2004 µειώθηκε από 200 χιλ. ευρώ σε 84,7 χιλ. ευρώ λόγω αφενός της µη πραγµατοποίησης των υποκαταστηµάτων στις 3 Ολυµπιακές πόλεις (κρίθηκε ασύµφορη) και αφετέρου επειδή τα εν προκειµένω έξοδα στις χώρες της Βαλκανικής και Ανατολικής Ευρώπης διαπιστώθηκε στην πορεία ότι είναι όπως και στην προηγούµενη περίπτωση χαµηλότερα εκείνων που είχε υπολογίσει η εταιρία. Επίσης το µειωµένο κονδύλι των 84,7 χιλ. ευρώ θα πραγµατοποιηθεί σταδιακά ως εξής: 24,5 χιλ. ευρώ το β εξ. του 2004, 10 χιλ. ευρώ το α εξ. του 2005, 25,5 χιλ. ευρώ το β εξ. του 2005 και 24,7 χιλ. ευρώ το α εξ. του Η σταδιακή αυτή εκτέλεση κατέστη αναγκαία για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στην προηγούµενη περίπτωση (εναρµόνιση µε τη γενικότερη στρατηγική της εταιρίας κ.λπ.) ηµιουργία νέου ερευνητικού αναπτυξιακού τµήµατος όργανα µέτρησης Το σχετικό κονδύλι από 240 χιλ. ευρώ (που είχε οριστεί να διατεθεί µέχρι και το β εξ. του 2004) µειώνεται σε 127,3 χιλ. ευρώ. Η µείωση αυτή επιτεύχθηκε µε την ολοκλήρωση της εσωτερικής αναδιοργάνωσης της εταιρίας, η οποία επέτρεψε αντί νέων προσλήψεων οι ανάγκες του εν λόγω τµήµατος να καλυφθούν µε µετακινήσεις προσωπικού από άλλα τµήµατα και επίσης αντί απόκτησης νέων πάγιων στοιχείων (µηχανήµατα, εργαλεία) να γίνει χρήση ιδίων σχετικών πόρων. Επίσης το εν λόγω κονδύλι των 127,3 χιλ. ευρώ θα πραγµατοποιηθεί σταδιακά ως εξής: 52,2 χιλ. ευρώ το β εξ. του 2004, 25 χιλ. ευρώ το α εξ. του 2005, 25,1 χιλ. ευρώ το β εξ. του 2005 και 25 χιλ. ευρώ το α εξ. του Η σταδιακή αυτή εκτέλεση του κονδυλίου κρίθηκε αναγκαία για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση: ηµιουργία τµήµατος δικτύου δεδοµένων για τρίτους. Συµµετοχή σε νέα εταιρία µε αντικείµενο τα συστήµατα διαχείρισης κτιρίων Το σχετικό κονδύλι των 78 χιλ. ευρώ µειώθηκε στο ποσό των 26 χιλ. ευρώ καθ όσον η Γενική Συνέλευση της εταιρίας, στην οποία το εν λόγω κονδύλι αναφέρεται (GLOSEC S.A.) αποφάσισε η εν λόγω διαφορά να καλυφθεί όχι µε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αλλά µε δανεισµό. Το εν λόγω µειωµένο κονδύλι έχει ήδη διατεθεί έως το β εξ. του 2004 και εποµένως δεν υπάρχει εν προκειµένω χρονική µετατόπιση. 11

13 Εξόφληση µέρους βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού Το σχετικό κονδύλι αυξάνεται από χιλ. ευρώ σε χιλ. και το επί πλέον αυτό ποσό των 125 χιλ. ευρώ εγκρίθηκε να χρησιµοποιηθεί για εξόφληση µέρους βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων το α εξάµηνο του ιάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων Η διάθεση µέχρι των Αντληθέντων Κεφαλαίων καθαρού ποσού 2.673,3 χιλ. Ευρώ που προήλθαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που έγινε µε την υπ αριθµ. 55/ απόφαση της Ε.Γ.Σ. των µετόχων και τροποποιήθηκε µε τις από και Ε.Γ.Σ. έχει ως εξής: ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Α (ποσά σε χιλ. ) ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Εως Β 2004 Εξάµηνο Α 2005 Β 2005 Α 2006 ΣΥΝΟΛΟ Έως ιατεθέντα 1/1/04-30/9/04 ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Εως 30/9/04 ιατεθέντα 1/10/04-31/12/04 Σύνολο εως 31/12/04 Αδιάθετο Υπόλοιπο 1) Επενδύσεις Εργοστασίου στο Λουτρό Αλεξανδρούπολης ,3 403,0 695,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 695,3 2) ηµιουργία Τµήµατος ικτύου εδοµένων για Τρίτους 83,9 30,0 46,1-160,0 0,5 75,2 75,7 12,0 87,8 72,2 3) ηµιουργία Intranet-Infranet µεταξύ των εγκαταστάσεων της εταιρίας 67,5 46,5 171,0-285,0 0,0 51,5 51,5 12,0 63,5 221,5 4) Έξοδα Προώθησης των εργασιών της εταιρίας στο εξωτερικό 59,5 35,0 45,5 30,0 170,0 1,5 50,6 52,1 16,2 68,4 101,6 5) ηµιουργία γραφείων εµπορικών και τεχνικών στελεχών στη Σερβία/Βουλγαρία και λοιπές Ανατολικές Χώρες καθώς και υποκαταστηµάτων σε 3 Ολυµπιακές Πόλεις 24,5 10,0 25,5 24,7 84,7 0,0 18,9 18,9 1,6 20,5 64,2 6) ηµιουργία νέου ερευνητικού αναπτυξιακού τµήµατος όργανα µέτρησης 52,2 25,0 25,1 25,0 127,3 0,8 39,7 40,5 11,3 51,8 75,5 7) Συµµετοχή σε νέα εταιρία µε αντικείµενο τα συστήµατα διαχείρισης κτιρίων 26, ,0 0,0 26,0 26,0 0,0 26,0 0,0 8) Εξόφληση µέρους βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού 1.000,0 125, ,0 200,0 800, ,0 125, ,0 0,0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 1.313,6 271,5 605,5 482, ,3 202, , ,8 178, , ,4 Σηµειώσεις Μέχρι διατέθηκαν ποσά συνολικού ύψους 1.264,8 χιλ. ευρώ, ενώ την περίοδο διατέθηκαν από τα αντληθέντα κεφάλαια ποσά συνολικού ύψους 178,2 χιλ. ευρώ σύµφωνα µε την ανάλυση του ανωτέρω πίνακα. Η εταιρία κατά την περίοδο έλαβε νέες χρηµατοδοτήσεις για την εκτέλεση νέων Συµβάσεων έργων µε ενεχυρίαση αυτών ποσού 117,4 χιλ. ευρώ και για τις λοιπές υποχρεώσεις της ποσού 47,7 χιλ. ευρώ, ενώ εξοφλήθηκαν πέραν του ποσού των 125 χιλ. ευρώ που εµφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα και βραχυπρόθεσµα δάνεια ποσού 860,7 χιλ. ευρώ. Από το Αδιάθετο Υπόλοιπο της ύψους 1.230,4 χιλ. ευρώ, ποσό 501,2 χιλ. ευρώ είναι κατατεθειµένο σε λογ/µούς όψεως τραπεζών ενώ το υπόλοιπο ποσό 729,2 χιλ. ευρώ χρησιµοποιήθηκε για τη µείωση των αναγκών κεφαλαίου κίνησης και του αντίστοιχου χρηµατοδοτικού κόστους. Η χρήση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα µέχρι την εκταµίευση των κονδυλίων για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος του ως άνω πίνακα, οπότε και θα υποκατασταθεί από τις εισπράξεις της εταιρίας. Συνολικό Επενδυτικό Πρόγραµµα Εταιρίας Οι µέχρι τέλους 2004 επενδύσεις της εταιρίας µετά την είσοδο της στο Χ.Α δεν ήταν του αναµενόµενου µεγέθους. Οι καθυστερήσεις στις αναθέσεις έργων του ηµόσιου τοµέα και το πάγωµα εργασιών του ΟΤΕ Ρουµανίας αλλά και το γενικότερο κλίµα ύφεσης που κυριάρχησε στην αγορά τα τελευταία 2-3 χρόνια, οδήγησε στην σηµαντική χρονική καθυστέρηση 12

14 υλοποίησης του προγράµµατος επενδύσεων και ιδιαίτερα των επενδύσεων που αφορούσαν το εργοστάσιο της εταιρίας. Ήδη όµως µετά τις τελευταίες επιχειρηµατικές κινήσεις στρατηγικού χαρακτήρα της εταιρίας (είσοδος στρατηγικού επενδυτή, εξαγορά της Ρουµάνικης εταιρίας UNIAXIS SRL και ίδρυση εταιρίας στην Βουλγαρία), δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις ανάκαµψης των εργασιών και υλοποίησης κατόπιν τούτου µε ρυθµούς ταχύτερους του υπολειπόµενου επενδυτικού προγράµµατος. Ειδικότερα για το έτος 2005 αναµένεται να γίνουν επενδύσεις της τάξεως των χιλ περίπου (από τα οποία 292 χιλ. αφορούν το εργοστάσιο), ενώ οι επενδύσεις το 2006 θα διαµορφωθούν στα χιλ περίπου (εκ των οποίων χιλ αφορούν το εργοστάσιο), σύµφωνα µε την ανάλυση του πίνακα που ακολουθεί: Α/Α ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε χιλ. ) Α Εξάµηνο 2005 Β Εξάµηνο 2005 Α Εξάµηνο 2006 Β Εξάµηνο 2006 Σύνολο Επενδύσεις Εργοστασίου στην περιοχή «Λουτρό» Αλεξανδρούπολης ηµιουργία τµήµατος ικτύου εδοµένων για τρίτους ηµιουργία Intranet-Infranet µεταξύ των εγκαταστάσεων της εταιρίας Έξοδα προώθησης των εργασιών της εταιρίας στο εξωτερικό ηµιουργία γραφείων εµπορικών και τεχνικών στελεχών στη Σερβία / Βουλγαρία ηµιουργία νέου ερευνητικού αναπτυξιακού τµήµατος ηµιουργία θυγατρικής εταιρίας στην Ελλάδα για δορυφορικές επικοινωνίες και call centers ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

15 5 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Οι µετοχές της εταιρίας ξεκίνησαν να διαπραγµατεύονται στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών στις και είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Η πορεία της ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς κατά τη διάρκεια του 2004 ήταν ανοδική µε τον Γενικό δείκτη τιµών να σηµειώνει άνοδο της τάξης του +23,09%. Κατά το διάστηµα αυτό, η τιµή της µετοχής της Εταιρίας δεν ακολούθησε την τάση της αγοράς και σηµείωσε απώλειες της τάξης του 14,29%. Οι απώλειες αυτές όµως περιορίζονται στο 9,047% αν λάβει κανείς υπόψη του το µέρισµα το οποίο δόθηκε στους µετόχους την 01/07/2004 ύψους 0,11 ευρώ. Ειδικότερα, η µετοχή της εταιρίας έκλεισε στο τέλος του έτους του 2004 στα 1,80 ευρώ ενώ η αξία των συναλλαγών ανήλθε συνολικά σε ευρώ. Η ετήσια εµπορευσιµότητα σε σταθερό, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, αριθµό 8,170,000 µετοχών διαµορφώθηκε στο 57,49%, ενώ η µέση ηµερήσια εµπορευσιµότητα στο 0,23%. Για το 2004 η ανώτατη τιµή 2,28 σηµειώθηκε στην πρώτη συνεδρίαση του έτους και η κατώτατη τιµή 1,28 σηµειώθηκε στις Η µέση τιµή για το σύνολο του 2004 διαµορφώθηκε στα 1,72. ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙΜΗΣ & ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ ,50 Όγκος Συναλλαγών (Τεµάχια) ,00 1,50 1,00 0,50 0 Ιαν-04 Φεβ-04 Μαρ-04 Απρ-04 Μαϊ-04 Ιουν-04 Ιουλ-04 Αυγ-04 Σεπ-04 Οκτ-04 Νοε-04 εκ-04 Τιµή Μετοχής 0,00 Χρον ικό ιάστηµα Όγκος Συναλλαγών (Τεµάχ ια) Τιµή Μετοχ ής 14

16 ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΚΤΗ ΤΟΥ Χ.Α , ,00 Μονάδες Γ.. του Χ.Α ,50 1,00 Τιµή Μεςτοχής 500 0,50 0 0,00 1/1/04 1/2/04 1/3/04 1/4/04 1/5/04 1/6/04 1/7/04 1/8/04 1/9/04 1/10/04 1/11/04 1/12/04 Χρον ικό ιάστηµα Μον άδες Γ.. του Χ.Α. Τιµή Μετοχ ής ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤ ΟΧΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 180 2, Μονάδες είκτη Παράλληλης Αγοράς ,00 1,50 1,00 0, /01/04 31/01/04 29/02/04 31/03/04 30/04/04 31/05/04 30/06/04 31/07/04 31/08/04 30/09/04 31/10/04 30/11/04 31/12/04 Τιµή Μετοχής 0,00 Χρονικό ιάστηµα Μονάδες είκτη Παράλληλης Αγοράς Τιµή Μετοχής 15

17 Χρονικό ιάστηµα Τιµή Μετοχής Όγκος Συναλλαγών 01/01/ /01/2004 2, /02/ /02/2004 1, /03/ /03/2004 1, /04/ /04/2004 1, /05/ /05/2004 1, /06/ /06/2004 1, /07/ /07/2004 1, /08/ /08/2004 1, /09/ /09/2004 1, /10/ /10/2004 1, /11/ /11/2004 1, /12/ /12/2004 1, Σύνολο:

18 6 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Κάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Nόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του Καταστατικού της Εταιρίας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων. Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Μονάδα διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος των 10 µετοχών. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρίας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή ακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατα τους σε σχέση µε τη ιοίκηση της Εταιρίας, µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920. Οι δανειστές του µετόχου και οι διάδοχοι τους σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάριση της, ούτε να αναµιχθούν µε οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείριση της. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρίας, ως προς τις σχέσεις του µε αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρίας αφ ενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται µόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε µετοχή είναι αδιαίρετη και παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής για να έχουν δικαίωµα ψήφου πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως έναν κοινό εκπρόσωπό τους που θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις µετοχές του στο Ταµείο της Εταιρίας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, και να προσκοµίσει βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών για τη δέσµευση των µετοχών του από το χειριστή του λογαριασµού του στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία οι αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στον µέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5 % του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου : 17

19 α. Έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας τον έλεγχο της Εταιρίας σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 40ε του Ν. 2190/1920, και β. Μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση µέσα σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέµατα, για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εκδότριας Εταιρίας. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων ή οποτεδήποτε οριστεί. Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στους εγγεγραµµένους µετόχους στο βιβλίο µετόχων της Εταιρίας εντός 2 µηνών από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τόπος και ο τρόπος καταβολής θα ανακοινώνεται στους µετόχους δια του τύπου. Τα µερίσµατα που δεν θα ζητηθούν µέσα σε πέντε χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρίας και τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 18

20 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ 7.1 Γενικές Πληροφορίες Η ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ιδρύθηκε τον Σεπτέµβριο του 1981 µε την υπ αριθµ / απόφαση του Αναπληρωτή Νοµάρχη Αττικής (ΦΕΚ 3485/ ) και προήλθε από τη µετατροπή της Οµόρρυθµης Εταιρίας Ν. ΠΙΠΙΤΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. η οποία είχε συσταθεί το 1976 και τις εργασίες της οποίας συνεχίζει. Η έδρα της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, είναι στο ήµο Περάµατος Αττικής, επί της Λεωφόρου ηµοκρατίας 455, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε Αριθµό Μητρώου Α.Ε. 6620/02/Β/86/1672. Η διάρκεια της Εταιρίας έχει ορισθεί 50ετής από τη δηµοσίευση του καταστατικού της στο ΦΕΚ τ. Α.Ε.& Ε.Π.Ε. ήτοι µέχρι και µπορεί να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της. Σκοπός της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού της, είναι: α) Η εµπορία γενικώς ηλεκτρονικών οργάνων, συστηµάτων και συσκευών, η ολική ή µερική κατασκευή αυτών, η εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τους, καθώς και εκείνων ειδικότερα που αποτελούν τον εξοπλισµό των πλοίων. β) Η εµπορία, κατασκευή ολική ή µερική, εγκατάσταση, συντήρηση ή επισκευή ηλεκτρονικών τηλεφωνικών κέντρων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και µέσων τηλεπικοινωνίας και πληροφορικής. γ) Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς προς τις ανωτέρω εργασίες. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία µπορεί: Να συµµετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που λειτουργούν ή πρόκειται να συσταθούν. Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό η νοµικό πρόσωπο µε οποιονδήποτε σκοπό. Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. Να αναλαµβάνει την εκπροσώπηση ή αντιπροσωπεία Εµπορικών και Βιοµηχανικών οίκων κατασκευής ηλεκτρονικών ή µη προϊόντων εξωτερικού ή εσωτερικού κατ αποκλειστικότητα ή µη για την Ελλάδα, καθώς επίσης και οµοίων οίκων εσωτερικού, για προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων τους σε χώρες του εξωτερικού. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, µπορεί να µεταβάλλονται ή να διευρύνονται οι σκοποί της Εταιρίας. Η ΜΑΡΑΚ µετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο των κατωτέρω εταιριών: 100% στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας MARAC ROMANIA SRL. Αναπτύσσει συναφή δραστηριότητα µε τη ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ. 100% στο εταιρικό κεφάλαιο της MARAC BULGARIA EOOD. Αναπτύσσει συναφή δραστηριότητα µε τη ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ. 98% στο εταιρικό κεφάλαιο της Ρουµάνικης εταιρίας UNIAXIS SRL η οποία αποτελεί εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο της MOTOROLA. 19

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. !"#$%$&!'("')*+'#,# -!./(*0*("'& 1"$ 2/ &3#2$4/ 2*3 '2/&"*3 5'.2"*3 %$" 2*3& '.'1%2'&

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Γλυφάδα, Μάιος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 - 2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5.

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 -  2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 Λεωφ. ηµοκρατίας 455-188 63 Πέραµα - Πειραιά, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ενότητα Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 (Σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 5/204/14.11.2000 και 1/319/9.12.2004 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2001 Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Περιεχόµενα 1. Παρουσίαση της εταιρίας Γενικά Πληροφορίες για την εταιρία Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσιες προσφορές Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρίας Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ... 5 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2004 ΧΡΗΣΗ 01.01.2003 31.12.2003 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2010 _ Ετήσιο Δελτίο

2010 _ Ετήσιο Δελτίο Ετήσιο Δελτίο _ 2010 «ΔΡΟΜΕΑΣ» ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2010 ΣΕΡΡΕΣ ΜΑΪΟΣ 2011 Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ετήσιο

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers PANNELL KERR FORSTER

Accountants & business advisers PANNELL KERR FORSTER Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Κατάσταση της περιόδου 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2012 Σύµφωνα µε το ΛΠ 34 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου... 2 Β. Έκθεση επισκόπησης

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.02.2006 ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα