ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Για την πλήρη κατανόηση της οργάνωσης των ποινικών δικαστηρίων προαπαιτείται η κατανόηση της έννοιας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Για την πλήρη κατανόηση της οργάνωσης των ποινικών δικαστηρίων προαπαιτείται η κατανόηση της έννοιας"

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Για την πλήρη κατανόηση της οργάνωσης των ποινικών δικαστηρίων προαπαιτείται η κατανόηση της έννοιας της ποινικής δικαιοδοσίας.κατά το άρθρο 96 παρ.1 του Συντάγµατος,ως ποινική δικαιοδοσία ορίζεται η τιµωρία των εγκληµάτων και η λήψη όλων των µέτρων που προβλέπουν οι ποινικοί νόµοι 1. ιακρίνεται µάλιστα σε τακτική ή κοινή,ειδική ποινική και εξαιρετική. Α.Τακτική ή κοινή ονοµάζεται η δικαιοδοσία των ποινικών δικαστηρίων να εκδικάζουν όλα τα εγκλήµατα,ανεξάρτητα από τα πρόσωπα των φερόµενων ως δραστών τους.τέτοια δικαιοδοσία ασκούν τα αναφερόµενα στα άρθρα 1 παρ.1 και 4 παρ.1 του ΚΟ Κ Λ δικαστήρια:το Πταισµατοδικείο,το Μονοµελές Πληµµελειοδικείο,το Τριµελές Πληµµελειοδικείο,το Τριµελές Εφετείο,το Πενταµελές Εφετείο,το Μικτό Ορκωτό ικαστήριο και το Μικτό Ορκωτό Εφετείο. Β.Ειδική ποινική ονοµάζεται η δικαιοδοσία των δικαστηρίων που ορίζονται ειδικά στο Σύνταγµα για να δικάζουν τα εγκλήµατα ορισµένων προσώπων(λ.χ. Υπουργών) ή κατηγοριών προσώπων(στρατιωτικών).τέτοια δικαιοδοσία ασκούν τα αναφερόµρνα αντίστοιχα στα άρθρα 96 παρ.3,4 Σ. και 86 Σ. ειδικά ποινικά δικαστήρια:τα δικαστήρια ανηλίκων,τα Στρατιωτικά ικαστήρια και το Ειδικό ικαστήριο του άρθρου 86 Σ. Γ.Εξαιρετική ποινική είναι η δικαιοδοσία των δικαστηρίων που συστήνονται από τη Βουλή ύστερα από πρόταση της Κυβέρνησης σε περιπτώσεις πολέµου,επιστράτευσης εξ αιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άµεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας καθώς και σε περίπτωση εκδήλωσης ενόπλου κινήµατος για την ανατροπή του δηµοκρατικού πολιτεύµατος(άρθρο 48 παρ.1 Σ.).Τα δικαστήρια αυτά δικάζουν τα εγκλήµατα που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 παρ.1,2 του ν.566/1977 περί καταστάσεως πολιορκίας. 1

2 1.Ωστόσο,επιτρέπεται η άσκηση ποινικής δικαιοδοσίας από µη ποινικά δικαστήρια σε 2 περιπτώσεις που ορίζονται ειδικά στην παρ.2 του άρθρου 96 Σ..Μπορεί δηλ. µε νόµο:α)να ανατεθεί και σε αρχές που ασκούν αστυνοµικά καθήκοντα η εκδίκαση αστυνοµικών παραβάσεων που τιµωρούνται µε πρόστιµο,β)να ανατεθεί σε αρχές αγροτικής ασφάλειας η εκδίκαση των σχετικών µε τους αγρούς πταισµάτων και των ιδιωτικών διαφορών που απορρέουν από αυτά. ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ:0ΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ανάλογα προς τη ποινική δικαιοδοσία διακρίνονται τα ποινικά δικαστήρια σε: Α.Τακτικά Β.Ειδικά ποινικά και Γ.Εξαιρετικά ποινικά Αξίζει να επισηµανθεί ότι το Σύνταγµά µας απαγορεύει στο άρθρο 8 τη σύσταση δικαστικών επιτροπών και έκτακτων δικαστηρίων,αφού ως ad hoc συνιστώµενα καταστρατηγούν την αρχή της αµεροληψίας των δικαστών. 1.ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Σύµφωνα µε τα άρθρα 1παρ.1 και 4παρ.1ΚΟ.τακτική ή κοινή ποινική δικαιοδοσία ασκούν τα ακόλουθα ποινικά δικαστήρια :Το Πταισµατοδικείο,το Μονοµελές Πληµµελειοδικείο,το Τριµελές Πληµµελειοδικείο,το Μικτό Ορκωτό ικαστήριο,το Μικτό Ορκωτό Εφετείο,το Τριµελές Εφετείο και το Πενταµελές Εφετείο. Α. Πταισµατοδικείο Συγκροτείται από έναν πταισµατοδίκη, ο οποίος αν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Πταισµατοδίκη που ορίζει ο πρόεδρος του Πολυµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του Πταισµατοδικείου(άρθρο 5 παρ.1 ΚΟ ). 2

3 Σε περιπτώσεις αδυναµίας συγκρότησης του Πταισµατοδικείου προβλέπεται ως προσωρινή λύση η εκδίκαση των υποθέσεων ορισµένων δικασίµων από Πρωτοδίκη δικαστή της ίδιας περιφέρειας(άρθρα 6παρ. 1και 15 ΚΟ.). Κατηγορούσα αρχή στο Πταισµατοδικείο είναι ο δηµόσιος κατήγορος που ορίζεται για τον σκοπό αυτό.αν πάντως σύµφωνα µε την εξαίρεση του άρθρου 27 παρ.2 εδ. Β και γ ΚΠ, η άσκηση της ποινικής δίωξης ανατεθεί µε προεδρικό διάταγµα στον Πταισµατοδίκη,το Πταισµατοδικείο συγκροτείται χωρίς να παρίσταται δηµόσιος κατήγορος. Το Πταισµατοδικείο δικάζει τα πταίσµατα,εκτός από εκείνα που ανήκουν αφ ενός στην αρµοδιότητα του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου λόγω της ιδιάζουσας δωσιδικίας των προσώπων του άρθρου 112 παρ. 2 ΚΠ και αφετέρου στην αρµοδιότητα του Μονοµελούς δικαστηρίου ανηλίκων κατά το άρθρο 113 παρ. 1 Α στοιχ. Β ΚΠ. Β. Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Συντίθεται από πρόεδρο Πρωτοδικών που δικάζει ως µόνος Πληµµελειοδίκης ή από ένα Πρωτοδίκη (Πληµµελειοδίκη), που ορίζεται κάθε τρίµηνο από την ολοµέλεια του δικαστηρίου σύµφωνα µε το άρθρο 6 ΚΠ. Κατηγορούσα αρχή στο Μονοµελές Πληµµελειοδικείο είναι Εισαγγελέας Πληµµελειοδικών ή Αντιεισαγγελέας Πληµµελειοδικών ή Εισαγγελικός Πάρεδρος. Η διακιοδοσία του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου ορίζεται στο άρθρο 114 ΚΠ (όπως τροποποιήθηκε µε τον ν.3160/2003),σύµφωνα µε το οποίο το δικαστήριο αυτό δικάζει : i.ως πρωτοβάθµιο δικαστήριο,τα πληµµελήµατα για τα οποία απειλείται στο νόµο φυλάκιση µε ελάχιστο όριο κατώτερο των τριών µηνών ή χρηµατική ποινή ή και οι δυο ποινές,εκτός από α) εκείνα που υπάγονται στην αρµοδιότητα των µικτών ορκωτών δικαστηρίων και των εφετείων καθώς και τα συναφή µε αυτά(άρθρα 109,111,128),β)εκείνα που υπάγονται στην αρµοδιότητα του δικαστηρίου των ανηλίκων,γ)εκείνα που τελούνται δια του τύπου και δ) εκείνα των άρθρων 142 3

4 ,145,147,149,153,154,156,158,159,160,202,203,221,225,247,25 1,259,266,269,271,278,286,288,290,300,314,328,390και 397. ii.ως πρωτοβάθµιο δικαστήριο,τα πληµµελήµατα που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 114 παρ.1βκπ, τα οποία παρότι απειλούνται µε ποινή φυλάκισης µεγαλύτερη των δυο ετών υπάγονται για λόγους αποσυµφόρησης της ύλης του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου στο Μονοµελές. iii.ως δευτεροβάθµιο δικαστήριο τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του Πταισµατοδικείου, καθώς και κατά των αποφάσεων που εκδίδονται από το Ειρηνοδικείο, όταν αυτό δικάζει τα αυτόφωρα πταίσµατα που τελούνται στο ακροατήριό του. γ. Τριµελες πληµµελειοδικειο Αποτελείται από τρεις τακτικούς δικαστές και ειδικότερα από τον πρόεδρο Πρωτοδικών και δυο Πρωτοδίκες (πληµµελειοδίκες).όταν είναι αδύνατη αυτή η σύνθεση επιτρέπεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 ΚΠ η αναπλήρωση ενός µόνο δικαστή από πάρεδρο Πρωτοδίκη ή από Πταισµατοδίκη ή Ειρηνοδίκη. Κατηγορούσα αρχή είναι Εισαγγελέας ή Αντιεισαγγελέας Πληµµελειοδικών. Στην δικαιοδοσία του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου ανήκει η εκδίκαση των Πληµµεληµάτων,των Πταισµάτων και των Εφέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 112 ΚΠ.Ειδικότερα, το Τριµελές δικαστήριο Πληµµελειοδικών δικάζει : i.ως Πρωτοβάθµιο δικαστήριο,τα Πληµµελήµατα που τιµωρούνται µε φυλάκιση άνω των δυο ετών,εκτός από όσα ανήκουν στην αρµοδιότητα των µικτών ορκωτών δικαστηρίων,του δικαστηρίου των εφετών (τριµελές εφετείο) του µονοµελούς πληµµελειοδικείου και του δικαστηρίου ανηλίκων. i.i Ως πρωτοβάθµιο δικαστήριο, τα πταίσµατα των προσώπων ιδιάζουσας ή ειδικής δωσιδικίας. Ως τέτοια να δικάζονται από ανώτερα των συνήθως αρµοδίων δικαστήρια και άρα µε µεγαλύτερες εγγυήσεις αντικειµενικής κρίσης είναι :α) αρχιερείς, οι νοµάρχες και οι υπερνοµάρχες,οι δικηγόροι,οι δικαστές όλων των κλάδων δικαιοσύνης συµπεριλαµβανοµένων των παρέδρων και επιτροπών καθώς και οι εισαγγελείς όπως 4

5 ορίζονται όλοι οι ανωτέρω των παρ.2 του άρθρου 112 ΚΠ,β) τα µέλη της κυβέρνησης και οι υφυπουργοί, για τα πταίσµατα που είναι άσχετα µε τα δηµόσια καθήκοντά τους, γ) οι συµβολαιογράφοι και δ) οι αξιωµατικοί από το βαθµό του υπαστυνόµου και άνω της Ελληνικής Αστυνοµίας. i.v.ως δευτεροβάθµιο δικαστήριο, τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των Μονοµελών πληµµελειοδικείων. δ. Μικτο ορκωτο δικαστηριο. Συγκροτείται,στην έδρα κάθε Πρωτοδικείου,από 7 µέλη και ειδικότερα από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών ή τον Αναπληρωτή του,δυο Πρωτοδίκες (πληµµελειοδίκες) και 4 ενόρκους. Αν είναι αδύνατη η συγκρότηση του ΜΟ ο πρόεδρος Εφετών ή ο ικαστής ή το όργανο που διευθύνει το εφετείο παραγγέλνει να µεταβούν για την σύνθεση ορισµένων δικασίµων όσοι από τους υπηρετούντες στην περιφέρεια του εφετείου Πρωτοδίκες κρίνονται αναγκαίοι. Οι ένορκοι προέρχονται από όλους τους Ελληνες πολίτες που κατοικούν ή διαµένουν µόνιµα στην έδρα του Πρωτοδικείου συγκρότησης του ΜΟ,συµπεριλαµβανοµένων και των υπηρετούντων δηµοσίων, πολιτικών,δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ν.Π.., εφόσον διαθέτουν τα ακόλουθα ελάχιστα προσόντα:α) είναι ηλικίας µεταξύ τριάντα και εβδοµήντα ετών,β)έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης και γ) απολαµβάνουν τα πολιτικά τους δικαιώµατα (άρθρο 379 ΚΠ ). Κατηγορούσα αρχή στο ΜΟ είναι εισαγγελέας ή αντιεισαγγελέας εφετών,ο οποίος προσδιορίζει και τις υποθέσεις.μπορεί όµως και να αναθέτει,σύµφωνα µε το άρθρο 8παρ.4 ΚΠ,σε εισαγγελέα ή αντιεισαγγελέα πρωτοδικών (πληµµελειοδικών )να εκτελεί καθήκοντα εισαγγελέα στα ΜΟ της έδρας και της περιφέρειάς του. Στην δικαιοδοσία του ΜΟ ανήκει η εκδίκαση κακουργηµάτων και πληµµεληµάτων που αναφέρονται στα άρθρα 97 Σ. και 109 ΚΠ.Ειδικότερα το ΜΟ δικάζει αποκλειστικά σε πρώτο βαθµό : 5

6 i.tα κακουργήµατα,εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρµοδιότητα των τριµελων εφετείων κακουργηµάτων.από την διατύπωση αυτή συνάγεται ότι η γενική αρµοδιότητα εκδίκασης των κακουργηµάτων εναποτίθεται στα ΜΟ. i.i.tα πολιτικά πληµµελήµατα. ε. Μικτο ορκωτο εφετειο Συγκροτείται στην έδρα κάθε εφετείου από 7 µέλη και ειδικότερα από τον πρόεδρο εφετών ή τον αναπληρωτή του, δυο εφέτες και 4 ενόρκους. Αν είναι αδύνατη η συγκρότηση των ΜΟΕ ωδεκανήσου,κέρκυρας,ιωαννίνων,ναυπλίου,πατρών,κρήτης, Αιγαίου,Λάρισας,Θράκης και τέλος υτικής Μακεδονίας ο δικαστής που διευθύνει το εφετείο Αθηνών για τα 5 πρώτα του Πειραιά για τα δυο επόµενα και της Θεσσαλονίκης για τα τρία τελευταία παραγγέλνει να µεταβούν για τη σύνθεση ορισµένων δικασίµων όσοι εφέτες χρειάζονται.αλλιώς δηµιουργείται απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής σύνθεσης του δικαστηρίου. Οι ένορκοι προέρχονται από όλους τους Έλληνες πολίτες που κατοικούν ή διαµένουν µόνιµα στην έδρα του Πρωτοδικείου συγκρότησης του ΜΟΕ συµπεριλαµβανοµένων και των υπηρετούντων δηµοσίων,πολιτικών,δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων ή υπάλληλων Ν.Π.., εφόσον διαθέτουν τα ακόλουθα ελάχιστα προσόντα :α)είναι µεταξύ 40 και 70 ετών,β)έχουν απολυτήριο γυµνασίου παλαιού τύπου ή λυκείου και γ)απολαµβάνουν τα πολιτικά τους δικαιώµατα. Κατηγορούσα αρχή στο ΜΟΕ είναι εισαγγελέας ή αντιεισαγγελέας εφετών,ο οποίος προσδιορίζει και τις υποθέσεις.στην δικαιοδοσία του ΜΟΕ ανήκει η εκδίκαση των εφέσεων κατά των αποφάσεων που εκδίδουν τα Μικτά Ορκωτά ικαστήρια (ΜΟ ),ανεξάρτητα από το χαρακτήρα των εγκληµάτων ως κακουργηµάτων ή πολιτικών πληµµεληµάτων. στ. Τριµελες εφετειο Συγκροτείται στην έδρα του εφετείου από τον πρόεδρο εφετών ή τον αναπλητωτή του και δυο εφέτες. Αν είναι αδύνατη αυτή η σύνθεση επιτρέπεται η αναπλήρωση ενός µόνο εφέτη από 6

7 προέδρους πρωτοδικών ή από πληµµελειοδίκες που έχουν τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή. Στην περίπτωση που παραµένει αδύνατη η συγκρότηση ενός εκ των εφετείων ωδεκανήσου, Κέρκυρας,Ιωαννίνων, Ναυπλίου,Πατρών,Κρήτης, Αιγαίου,Λάρισας,Θράκης και.μακεδονίας, ο δικαστής που διευθύνει το εφετείο Αθηνών για τα 5 πρώτα του Πειραιά για τα δυο επόµενα και της Θεσσαλονίκης για τα τρία τελευταία παραγγέλνει να µεταβούν από το εφετείο για τη σύνθεση ορισµένων δικασίµων όσοι εφέτες χρειάζονται. Η αναπλήρωση δικαστών µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο δηµιουργεί απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής σύνθεσης του δικαστηρίου. Ιδια διαδικασία προβλέπεται και για τη συγκρότηση των αντίστοιχων τριµελών συµβουλίων εφετών.αν ο πρόεδρος προβλέπει ότι κάποια δίκη θα διαρκέσει πολύ µπορεί να προσλάβει έως δυο συµπαρεδρεύοντες δικαστές για να αναπληρώσουν αυτούς που θα έχουν τυχόν κώλυµα κατά την διάρκεια της δίκης. Σε περίπτωση κωλύµατος του προέδρου την προεδρεία αναλαµβάνει ο αρχαιότερος µεταξύ αυτών που αποµένουν, ανάµεσα στους οποίους συµπεριλαµβάνεται και οι συµπαρεδρεύοντες δικαστές. Κατηγορούσα αρχή είναι ο εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών. Στην δικαιοδοσία του τριµελούς εφετείου ανήκει η εκδίκαση αφ ενός µεν των κακουργηµάτων που δεν ανήκουν στο µικτό ορκωτό δικαστήριο,αλλά και των πληµµεληµάτων που διαπράττουν τα πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας,αφετέρου δε των εφέσεων,όπως αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 111 ΚΠ.Ειδικότερα το τριµελές εφετείο δικάζει: i.ως πρωτοβάθµιο δικαστήριο, τα κακουργήµατα που απαριθµούνται στο άρθρο 111 παρ.1-3 και 5-6 ΚΠ (νόµισµα,υποµνήµατα,ιδιοκτησία, απιστία, υπεξαίρεση,πειρατεία,ασφάλεια της σιδηροδροµικής ή υδάτινης συγκοινωνίας ή της αεροπλοϊας ). i.i.ως πρωτοβάθµιο δικαστήριο,τα εγκλήµατα της δόλιας χρεωκοπίας ανωνύµων εταιρειών και τραπεζών. i.i.i. Ως πρωτοβάθµιο δικαστήριο,τα κακουργήµατα τα οποία έχουν υπαχθεί µε ειδικούς ποινικούς νόµους στην δικαιοδοσία του. 7

8 i.v. Ως πρωτοβάθµιο δικαστήριο,τα πληµµελήµατα των προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας.κατ εξαίρεση ωστόσο τα πληµµελήµατα της εξύβρισης ή δυσφήµισης µέλους του συνεδριάζοντος δικαστηρίου που τελούνται από τα εν λόγω πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας δικάζονται αµέσως από το ίδιο δικαστήριο, το οποίο συγκροτείται όµως υποχρεωτικά από άλλους δικαστές,ενώ η σχετική έγκληση υποβάλλεται µε δήλωση και καταχωρίζεται στα πρακτικά. v. Ως δευτεροβάθµιο δικαστήριο,τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του τριµελούς πληµµελειοδικείου και κατά των αποφάσεων που εκδίδονται από το πολυµελές πρωτοδικείο στην περίπτωση του άρθρου 116 παρ.1 ΚΠ. ζ. Πενταµελες εφετειο Συγκροτείται στην έδρα του εφετείου από τον πρόεδρο εφετών ή τον αναπληρωτή του και 4 εφέτες. Αν είναι αδύνατη αυτή η σύνθεση,επιτρέπεται η αναπλήρωση δυο το πολύ εφετών από προέδρους πρωτοδικών ή από πληµµελειοδίκες που έχουν τουλάχιστον 5ετή υπηρεσία στη θέση αυτή. Αν δεν υπάρχει ή απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος εφετών αναπληρώνεται από άλλο δικαστή της ίδιας σύνθεσης ή του ίδιου δικαστηρίου(άρθρο 5παρ. 1 Α γ ΚΟ ). Στην περίπτωση που παραµένει αδύνατη η συγκρότηση ενός εκ των εφετείων ωδεκανήσου, Κέρκυρας,Ιωαννίνων, Ναυπλίου,Πατρών,Κρήτης, Αιγαίου,Λάρισας,Θράκης και.μακεδονίας, ο δικαστής που διευθύνει το εφετείο Αθηνών για τα 5 πρώτα του Πειραιά για τα δυο επόµενα και της Θεσσαλονίκης για τα τρία τελευταία παραγγέλνει να µεταβούν από το εφετείο για τη σύνθεση ορισµένων δικασίµων όσοι εφέτες χρειάζονται. Η αναπλήρωση δικαστών µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο δηµιουργεί απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής σύνθεσης του δικαστηρίου. Ιδια διαδικασία προβλέπεται και για τη συγκρότηση των αντίστοιχων πεντεµελών συµβουλίων εφετών.περαιτέρω,όπως ακριβώς στην περίπτωση του τριµελούς εφετείου έτσι και στο πενταµελές, αν ο πρόεδρος προβλέπει ότι κάποια δίκη θα διαρκέσει πολύ µπορεί να προσλάβει έως δυο συµπαρεδρεύοντες δικαστές για να 8

9 αναπληρώσουν αυτούς που θα έχουν τυχόν κώλυµα κατά την διάρκεια της δίκης. Σε περίπτωση κωλύµατος του προέδρου την προεδρεία αναλαµβάνει ο αρχαιότερος µεταξύ αυτών που αποµένουν, ανάµεσα στους οποίους συµπεριλαµβάνεται και οι συµπαρεδρεύοντες δικαστές. Κατηγορούσα αρχή είναι ο εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών.το πενταµελές εφετείο δικάζει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των τριµελών εφετείων, όπως προβλέπεται ειδικότερα στο άρθρο 111 παρ.8 και 499 εδ.στ ΚΠ. Αυτονόητο είναι ότι αν η έφεση στρέφεται κατά απόφασης του τριµέλους εφετείου πληµµεληµάτων (άρθρο 111 παρ.7 ),αρµόδιο για την εκδίκασή της παραµένει το πενταµελές εφετείο. 2.ΤΑ ΕΙ ΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ (σύνθεση και υλική αρµοδιότητα). Τα ποινικά δικαστήρια που ασκούν σύµφωνα µε τα άρθρα 96 παρ.3 και 5 Σ.και 86 Σ. ειδική ποινική δικαιοδοσία είναι αφενός µεν τα δικαστήρια ανηλίκων και τα στρατιωτικά δικαστήρια αφετέρου δε το ΑΕ. Α. ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ. Ως δικαστήρια ανηλίκων προβλέπονται και λειτουργούν,σύµφωνα µε τον ΚΟ Κ Λ,το µονοµελές δικαστήριο ανηλίκων,το τριµελές δικαστήριο ανηλίκων και το τριµελές εφετείο ανηλίκων. α) Μονοµελές δικαστήριο ανηλίκων Συγκροτείται από τον δικαστή ανηλίκων, δηλαδή από έναν πρωτοδίκη σε κάθε πρωτοδικείο µε ειδικές κατά προτίµηση γνώσεις,ο οποίος ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του δια δυο χρόνια(άρθρο 7 παρ.1 ΚΠ ). Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 26 ΚΟ που συµπληρώνει το άρθρο 7 ΚΠ,δικαστές ανηλίκων στα πληµµελειοδικεία ορίζονται για µια διετία ένας ή περισσότεροι πρωτοδίκες µε προεδρικό διάταγµα,το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του υπουργού της ικαιοσύνης ύστερα από γνώµη του συµβουλίου ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο και πρόταση του οικείου εισαγγελέα εφετών.ως δικαστές ανηλίκων προτιµώνται όσοι έχουν ειδικές γνώσεις και γνωρίζουν µια από τις γλώσσες 9

10 αγγλική,γαλλική,γερµανική ή ιταλική,ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ευαίσθητου τούτου έργου.η θητεία τους µπορεί να ανανεώνεται µε τον ίδιο τρόπο και για µια ακόµα διετία,πάντοτε όµως µε την συναινεσή τους, ενώ επιτρέπεται και η αντικατάστασή τους κατά την διάρκεια της θητείας τους εξαιτίας σπουδαίου λόγου,µετά όµως απ0ο σύµφωνη και ειδικά αιτιολογηµένη γνώµη του προέδρου και του εισαγγελέα εφετών(άρθρο 7 παρ.2 ΚΠ σε συνδ.µε άρθρο 26 παρ.6 εδ.β. ΚΟ.).Η δικαιοδοσία του µονοµελούς δικαστηρίου ανηλίκων ορίζεται στο άρθρο 113 ΚΠ, σύµφωνα µε το οποίο το εν λόγω δικαστήριο δικάζει: i.ως πρωτοβάθµιο δικαστήριο,τις πράξεις που τελούνται από ανηλίκους, εκτός από εκείνες που δικάζονται από το τριµελές δικαστήριο ανηλίκων. i.i.ως πρωτοβάθµιο δικαστήριο τα πταίσµατα που τελούνται από ανηλίκους στην έδρα του πρωτοδικείου.εύλογα, αφου για τα πταίσµατα που τελούνται από ανηλίκους εκτός της έδρας του πρωτοδικείου αρµόδιο είναι το πταισµατοδικείο. i.i.i. Ως δευτεροβάθµιο δικαστήριο,τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του πταισµατοδικείου,που δίκασε πταίσµατα που τελέστηκαν από ανηλίκους εκτός της έδρας του πρωτοδικείου. β )Τριµελες δικαστηριο ανηλικων Συγκροτείται από τον δικαστή ανηλίκων και δυο κατά το δυνατό νεώτερούς του Πρωτοδίκες, οι οποίοι ορίζονται από τον πρόεδρο πρωτοδικών.οµοίως συγκροτείται και το αντίστοιχο συµβούλιο πληµµελειοδικών ανηλίκων κατά ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 4 παρ.1 στοιχ.ζ.κο.η δικαιοδοσία του τριµελούς δικαστηρίου ανηλίκων ορίζεται στο άρθρο 113 παρ.1 Β.ΚΠ.,σύµφωνα µε το οποίο το εν λόγω δικαστήριο δικάζει τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται από ανηλίκους για τις οποίες,η ποινή περιορισµού σε σωφρονιστικό κατάστηµα που πρέπει να επιβληθεί σύµφωνα µε τον ποινικό κώδικα είναι τουλάχιστον 5 ετών.τα κακουργήµατα των εφήβων ανηλίκων δεν δικάζονται από το µικτό ορκωτό δικαστήριο ή το τριµελές εφετείο κακουργηµάτων αλλά από το ειδικώς συνεστηµένο για 10

11 αυτούς τριµελές δικαστήριο ανηλίκων,όπως επιτάσσει το άρθρο 96 παρ.3 Σ για λόγους προστασίας της ανηλικότητας. Β. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Συγκροτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 96παρ.5 τους, κατά πλειοψηφία από µέλη του δικαστικού σώµατος των ενόπλων δυνάµεων,περιβαλλόµενα από τις προβλεπόµενες για τους τακτικούς δικαστές συνταγµατικές εγγυήσεις λειτουργικής και προσωπικής Ανεξαρτησίας. Ως µειοψηφία µετέχουν σε αυτά στρατοδίκες της περιφέρειας του δικαστηρίου.τέτοια δικαστήρια είναι τα στρατοδικεία, ναυτοδικεία, αεροδικεία, τα οποία δικάζουν σε πρώτο βαθµό.στρατιωτικό δικαστήριο είναι και το αναθεωριτικό δικαστήριο,το οποίο δικάζει σε δεύτερο βαθµό τις σχετικές εφέσεις και τις αιτήσεις αναθεώρησης.σε όλη την επικράτεια λειτουργούν :α)πέντε στρατοδικεία µε έδρα την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, την Ξάνθη, την Λάρισα και τα Χανιά,β)τρία αεροδικεία µε έδρα την Αθήνα,την Λάρισα και τα Χανιά,γ)δυο ναυτοδικεία µε έδρα τον Πειραιά και τα Χανιά και δ)ένα αναθεωρητικό δικαστήριο µε έδρα την Αθήνα. α. Το Τριµελές στρατοδικείο. Συγκροτείται από τον πρόεδρο, από ένα στρατιωτικό δικαστή ή πάρεδρο και από έναν στρατοδίκη.στην αρµοδιότητα του τριµελούς στρατοδικείου υπάγονται τα πταίσµατα των στρατιωτικών και τα πληµµελήµατα για τα οποία απειλείται χρηµατική ποινή ή φυλάκιση µέχρι ένα έτος. β.το πενταµελές στρατοδικείο. Συγκροτείται από τον πρόεδρο, από δυο ή τρεις στρατιωτικούς δικαστές ή από έναν ή δυο στρατιωτικούς δικαστές και ένα πάρεδρο και από ένα ή δυο στρατοδίκες.σε περίπτωση κωλύµατος του προέδρου,προεδρεύει ο αρχαιότερος µεταξύ των τακτικών και συνπάρεδρων µελών της σύνθεσης στρατιωτικός δικαστής, ανεξάρτητα από τον βαθµό του κατηγορουµένου και των στρατοδικών.η υλική αρµοδιότητα του πενταµελούς στρατοδικείου ρυθµίζεται στο άρθρο

12 παρ.1 ΣΠΚ, σύµφωνα µε το οποίο το εν λόγω δικαστήριο δικάζει τα πληµµελήµατα των στρατιωτικών για τα οποία απειλεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους καθώς και τα κακουργήµατα. γ.)το αναθεωρητικό δικαστήριο ικάζει µε τριµελή ή πενταµελή σύνθεση,στην οποία µετέχουν ο πρόεδρος και αναλόγως δυο ή τέσσερις στρατιωτικοί δικαστές.συγκροτείται λοιπόν αποκλειστικά από µέλη του δικαστικού σώµατος των ενόπλων δυνάµεων.αυτνόητο είναι ότι στις συνεδριάσεις στο ακροατήριο παρίσταται ο εισαγγελέας του αναθεωρητικού δικαστηρίου καθώς και ο δικαστικός γραµµατέας.με τριµελή σύνθεση δικάζει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των τριµελών στρατοδικείων και µε 5µελή σύνθεση τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των 5µελών στρατοδικείων και τις αιτήσεις αναθεώρησης.στη δικαιοδοσία των στρατιωτικών δικαστηρίων υπάγονται,σύµφωνα µε το άρθρο 193 ΣΠΚ όσοι είναι στρατιωτικοί κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης καθώς και οι αιχµάλωτοι πολέµου.ρητά εξαιρούνται τα ακόλουθα εγκλήµατα: Τα µη στρατιωτικά εγκλήµατα που διαπράττουν οι στρατιωτικοί κατά την διάρκεια της άδειας,αργίας ή διαθεσιµότητας, όταν αυτές υπερβαίνουν τους 3 µήνες ή κατά την διάρκεια της λιποταξίας. Ως στρατιωτικό έγκληµα ορίζεται και είναι κάθε πράξη που προβλέπεται και τιµωρείται από το ΣΠΚ.Οµοίως ως στρατιωτικοί θεωρούνται οι αξιωµατικοί και οι οπλίτες του στρατού ξηράς,του ναυτικού, της αεροπορίας, του λιµενικού σώµατος και του σώµατος φαροφυλάκων.ως στρατιωτικοί θεωρούνται επίσης και οι αξιωµατικοί αδελφές νοσοκόµοι των ενόπλων δυνάµεων, οι ηµεδαποί και αλλοδαποί µαθητές των ελληνικών στρατιωτικών σχολών αλλά και όσοι ιδιώτες υπηρετούν στα ΤΕΑ αποκλειστικά κατά τις ώρες της υπηρεσίας τους. ι.)τα πληµµελήµατα και πταίσµατα που διαπράττουν οι στρατιωτικοί στο ακροατήριο οποιουδήποτε κοινού ποινικού δικαστηρίου,αν αυτά δικαστούν αµέσως σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 116 και 117 ΚΠ. 12

13 .ι.ι)οι παραβάσεις των νόµων για την διεξαγωγή δηµοσίων εκλογών ή δηµοψηφίσµατος. i.i.i.)tα εγκλήµατα της αυταπάτης, πειρατείας και µονοµαχίας καθώς και τα εγκλήµατα που τελούνται στη διάρκεια της µονοµαχίας. i.v.)oι παραβάσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του τελωνειακού και δασικού κώδικα και των νόµων περί θήρας και αλιείας. v.)oι παραβάσεις των φορολογικών νόµων και του αγορανοµικού κώδικα,εκτός από αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 154ΣΠΚ. v.i.)tα κακουργήµατα και τα πληµµελήµατα που υπάγονται µε ειδικούς νόµους στην αρµοδιότητα των εφετείων. v.i.i)tα εγκλήµατα που διαπράττουν οι στρατιωτικοί σε βάρος οργάνων της Ελληνικής Αστυνοµίας κατά την εκτέλεση των αστυνοµικών καθηκόντων τους ή για λόγους που έχουν σχέση µε αυτά.εποµένως µπορεί να προκύψει ότι τα στρατιωτικά δικαστήρια δικάζουν κατά κανόνα όλα τα εγκλήµατα των προσώπων,τα οποία κατά το χρόνο της τέλεσης του εγκλήµατος (και όχι κατά το χρόνο εκδίκασης του)είχαν την ιδιότητα του στρατιωτικού. Γ.) ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 86Σ. Συγκροτείται για κάθε υπόθεση από 7 µέλη του Αρείου Πάγου και 6 µέλη του Συµβουλίου επικρατείας που κληρώνονται µαζί µε τα αναπληρωµατικά τους µέλη από τον πρόεδρο της Βουλής σε δηµόσια συνεδρίαση,µετά την άσκηση της σχετικής ποινικής δίωξης από την Βουλή. Η κλήρωση γίνεται µεταξύ των µελών των δυο ανωτάτων αυτών δικαστηρίων αφενός του Αρείου Πάγου και αφετέρου του συµβουλίου Επικρατείας που έχουν διορισθεί η προαχθεί στον βαθµό που κατέχουν πριν την υποβολή πρότασης για άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος του πολιτικού προσώπου,από το σχετικό κατάλογο που αποστέλλεται στον πρόεδρο της Βουλής από τον Υπουργό της ικαιοσύνης.ως πρόεδρος του ειδικού δικαστηρίου ορίζεται ο ανώτερος σε βαθµό δικαστής από τα µέλη του Αρείου Πάγου 13

14 που κληρώθηκαν και µεταξύ οµοιοβάθµων δικαστών ο αρχαιότερος. Σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 4 του Σ καθήκοντα εισαγγελέα ασκεί στο Ειδικό ικαστήριο και στο λειτουργούν στο πλαίσιό του δικαστικό συµβούλιο ένα από τα µέλη της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου το οποίο κληρώνεται µαζί µε τον αναπληρωτή του. Η αρµοδιότητα του ειδικού δικαστηρίου εκτείνεται στην εκδίκαση των συγκεκριµένων εγκληµάτων του Προέδρου της ηµοκρατίας και των µελών της κυβέρνησης και υφυπουργών, τα οποία καθορίζονται από το Σύνταγµα και τους σχετικούς νόµους(ν.265/1976περι της ευθύνης του προέδρου της ηµοκρατίας,ν.3126/2003ποινική ευθύνη των Υπουργών.)Ειδικότερα το εν λόγω δικαστήριο δικάζει : i)tα πραττόµενα από τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας εγκλήµατα της εσχάτης προδοσίας και της εκ προθέσεως παραβίασης του Συντάγµατος κατά την άσκηση των καθηκόντων του. i.i)tα πληµµελήµατα ή κακουργήµατα, τα οποία τελούνται από Υπουργό κατά την άσκηση των καθηκόντων του,ακόµα και αν ο φερόµενος ως υπαίτιος έχει παύσει να έχει την υπουργική ιδιότητα.ιδιαίτερης µνείας χρήζουν οι διατάξεις των άρθρων 14,15 και 17,οι οποίες ρυθµίζουν αντιστοίχως ζητήµατα α)διεξαγωγής της δίκης µε δυνατότητα µη εµφάνισης του κατηγορουµένου και εκπροσώπησής του από 3 το πολύ συνηγόρους, β)διαδικασίας στο ακροατήριο που εκτυλίσσεται κατά τις διατάξεις του ΚΠ και δεν επιτρέπει την παράσταση πολιτικής αγωγής και γ)απόφασης,η οποία εκδίδεται ως αµετάκλητη. 3.Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ. Αποτελεί το Ανώτατο Ακυρωτικό ικαστήριο τόσο της πολιτικής όσο της ποινικής ικαιοσύνης(άρθρο 1Κ.Ο..Κ..Α.). υο από τµήµατα του,το Ε. και το ΣΤ.,έχουν ορισθεί ως αρµόδια για την εκδίκαση των κατά περίπτωση ποινικών υποθέσεων,δηλαδή τόσο αυτών της τακτικής και εξαιρετικής ποινικής δικαιοδοσίας,όσο και αυτών της ειδικής,εκτός από το Ειδικό ικαστήριο του άρθρου 86Σ για το οποίο δεν προβλέπεται αναιρετικός έλεγχος της απόφασής του. 14

15 Ο Άρειος Πάγος συγκροτείται από έναν Αντιπρόεδρο ως Προεδρεύοντα και 4 Α ρεοπαγίτες. Αν, όµως,αποφαίνεται σε συµβούλιο συντίθεται από 3 µέλη, ενώ αν δικάζει η Ολοµέλεια συντίθεται από 17 µέλη και προεδρεύει ο Πρόεδρος του Α.Π και εναλλάξ κατά δικάσιµο οι Αντιπρόεδροί του. Η κύρια αποστολή του Α.Π έγκειται στον έλεγχο της νοµικής ορθότητας των ποινικών αποφάσεων και συγκεκριµένα στον έλεγχο αφ ενός µεν της ορθής ερµηνείας και εφαρµογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, αφετέρου δε της τήρησης ορισµένων ειδικών διατάξεων του δικονοµικού δικαίου, όπως λ.χ. των άρθρων 139,170 και 171 ΚΠ. Κατά τούτο, εφ όσον ο Α.Π δεν εξετάζει την προσβαλλόµενη µε την αίτηση αναίρεσης υπόθεση στην ουσία της,δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί ως τρίτος βαθµός δικαιοδοσίας. Επιπλέον και κατ εξαίρεση ως δικαστήριο της ουσίας δικάζει: i.tις εφέσεις κατά των αποφάσεων των συµβουλίων εφετών που αναφέρονται στην έκδοση αλλοδαπών εγκληµατιών (άρθρο 451 παρ.1 ΚΠ.) i.i)tις αιτήσεις επανάληψης της διαδικασίας εναντίον αµετάκλητων αποφάσεων που εκδόθηκαν από τα λοιπά πλην πληµµελειοδικείου δικαστήρια(άρθρα 527 παρ.3 και 528ΠΚ ). i.i.i)tα αυτόφωρα πληµµελήµατα πταίσµατα που τελούνται στο ακροατήριό του κατά την διάρκεια της συνεδρίασης. Τέλος, ρυθµίζει τα ζητήµατα αρµοδιότητας των ποινικών δικαστηρίων στις οριζόµενες στον ΚΠ περιπτώσεις των άρθρων 123,125,132 και

16 ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Τακτική ή κοινή Εξαιρετική Ειδική ποινική ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Τακτικά ποινικά Εξαιρετικά ποινικά Ειδικά ποινικά 16

17 ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΕΙΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΕΙΟ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΙ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 86 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 17

18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται και αναλύεται η οργάνωση και η δικαιοδοσία των ποινικών δικαστηρίων.τα ποινικά δικαστήρια διακρίνονται σε τακτικά,ειδικά και εξαιρετικά.στα τακτικά(ή κοινά),στη δικαιοδοσία των οποίων υπάγεται η εκδίκαση όλων των εγκληµάτων, εντάσσονται το πταισµατοδικείο,το µονοµελές και το τριµελές πληµµελειοδικείο,το µικτό ορκωτό δικαστήριο,το µικτό ορκωτό εφετείο και τέλος το τριµελές και το πενταµελές εφετείο.στα ειδικά δικαστήρια,στα οποία εκδικάζονται τα εγκλήµατα ορισµένων προσώπων ή κατηγοριών προσώπων,εντάσσονται τα δικαστήρια ανηλίκων,τα στρατιωτικά δικαστήρια και το ειδικό δικαστήριο του άρθρου 86 Σ.Τέλος,στα εξαιρετικά δικαστήρια,υπάγεται ο Άρειος Πάγος αποκλειστικά όµως σε κατάσταση πολιορκίας. 18

19 Ενδεικτική Βιβλιογραφία 1.ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ(όπως ισχύει µετά την αναθεώρηση του 2001) 2.ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3.Ανδρουλάκη Νικ. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΗΣ 4. αλακούρα Θεοχάρη ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΗΣ 5.Καρρά Αργυρίου ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΚΑΙΟ 6.Παπαδαµάκη Αδαµ ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΘΕΩΡΙΑ- ΠΡΑΞΗ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 7.Ζησιάδη Ι. ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 η ΕΚ ΟΣΗ

20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ α)τακτική ή κοινή β)ειδική ποινική γ)εξαιρετική ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ α)τακτικά το Πταισµατοδικείο το Μονοµελές Πληµµελειοδικείο το Τριµελές Πληµµελειοδικείο το Μικτό ορκωτό ικαστήριο το Μικτό Ορκωτό Εφετείο το Τριµελές Εφετείο το Πενταµελές Εφετείο β)ειδικά ποινικά ικαστήρια ανηλίκων Μονοµελές ικαστήριο Ανηλίκων Τριµελές ικαστήριο Ανηλίκων Στρατιωτικά ικαστήρια Τριµελές Στρατοδικείο Πενταµελές Στρατοδικείο Αναθεωρητικό ικαστήριο Το Ειδικό δικαστήριο του άρθρου 86 Σ. γ)εξαιρετικά-ο Άρειος Πάγος ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σελ.1 σελ.1 σελ.1 σελ.2 σελ.2 σελ.3 σελ.4 σελ.5 σελ.6 σελ.6 σελ.8 σελ.9 σελ.9 σελ.9 σελ.10 σελ.11 σελ.11 σελ.11 σελ.12 σελ.13 σελ.14 σελ.16 σελ.18 σελ.19 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3126 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 66 20030319 Τέθηκε σε ισχύ: 19.03.2003 Ηµ.Υπογραφής: 18.03.2003 Τίτλος: Ποινική ευθύνη των Υπουργών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Αριθµ. Απόφ.: 1768/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Νικόλαο, Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Το µονοµελές δικαστήριο ανηλίκων συγκροτείται από έναν πρωτοδίκη σε κάθε πρωτοδικείο, ο οποίος ορίζεται µαζί µε έναν αναπληρωτή για δύο χρόνια, µε

1. Το µονοµελές δικαστήριο ανηλίκων συγκροτείται από έναν πρωτοδίκη σε κάθε πρωτοδικείο, ο οποίος ορίζεται µαζί µε έναν αναπληρωτή για δύο χρόνια, µε Κώδικας Ποινικής ικονοµίας - ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΟΙΝΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Ποινική δικαιοδοσία. Άρθρο 1. - Ποινικά δικαστήρια. Ποινική δικαιοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 4.4 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 Άρθρο 26 του Συντάγματος Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια. Οι αποφάσεις τους

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας Άρθρο 4

Άρθρο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας Άρθρο 4 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΔΡΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Άρθρο 1

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Άρθρο 1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Άρθρο 1 Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 3126/2003 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία Δίκαιο

Νομοθεσία Δίκαιο Νομοθεσία Δίκαιο ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Άρθρο 1 - Ποινικά δικαστήρια Ποινική δικαιοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: Η «ΑΛΛΗ» ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ; *

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: Η «ΑΛΛΗ» ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ; * ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: Η «ΑΛΛΗ» ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ; * Συγκριτική θεώρηση της θεσµικής όψης της στρατιωτικής έναντι της κοινής ποινικής δικαιοσύνης υπό το πρίσµα των λειτουργικών αρµοδιοτήτων των δικαστικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Η ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ-ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Η ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ-ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Η ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ-ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1.ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αποτελεί κατάκτηση του ανθρώπινου πολιτισµού η επίλυση των διαφορών, που αναφύονται µέσα στην κοινωνία,µε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. Προπαρασκευαστική Διαδικασία 1 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 3 2. Κλήση µάρτυρα - Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσεως µάρτυρα (άρθρα 213 και 161 ΚΠΔ) 7 3. Γνωστοποίηση µαρτύρων στον κατηγορούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ AΡΘΡΟ 1: Ποινικά δικαστήρια Ποινική δικαιοδοσία ασκούν

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αιτιολογική Έκθεση Σύµφωνα και µε τα συµπεράσµατα και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3038 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 180 20020807 Τέθηκε σε ισχύ: 07.08.2002 Ηµ.Υπογραφής: 02.08.2002 Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ AΡΘΡΟ 1: Ποινικά δικαστήρια Ποινική δικαιοδοσία ασκούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του νόμου

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του νόμου Ν. 4022/2011 (ΦΕΚ Α 219/03.10.2011) Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος και άλλες διατάξεις. Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα. ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ποινική δικαιοδοσία

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα. ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ποινική δικαιοδοσία ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ποινική δικαιοδοσία Άρθρο 1. Ποινικά δικαστήρια.-ποινική δικαιοδοσία ασκούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Άννα Κουσιοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, Αντωνία Βαρελά, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007. Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών.

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007. Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών. ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007 Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών. Συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. Παπαδακάκη Νικόλαο, Στρατιωτικό ικαστή Β,Προεδρεύοντα,επειδή κωλύεται ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Μ.Ο.Δ.) ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Μ.Ο.Δ.) ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2016 ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Μ.Ο.Δ.) ΕΝΑΡΞΗ Μ.Ο.Δ. 9/5/2016 Δευτέρα Ξυλιά-Σουρλίγκα -Γκαρδιακού ΜΟΔ 20/5/2016 Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Μ.Ο.Δ.) ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Μ.Ο.Δ.) ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Μ.Ο.Δ.) ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗ Μ.Ο.Δ. 1/6/2016 Τετάρτη Οικονόμου-Ψυχογιού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΚ.01.01

ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΚ.01.01 Αρχείο Εφετείου Ναυπλίου (Τελωνείο Γυθείου και Υποτελωνεία Γερολιµένα, Μεζάπου, Πλύτρας, Ελαίας, Αρχαγγέλου, Κότρωνος & Λιµενίου) ΙΚ.01.01 Φάκελοι µε ιασαφήσεις Μεταφοράς Εµπορευµάτων, Πρωτόκολλα Εξετάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Α1 ΤΜΗΜΑ Αρ. Πρωτ. 358/ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Α1 ΤΜΗΜΑ Αρ. Πρωτ. 358/ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Α1 ΤΜΗΜΑ Αρ. Πρωτ. 358/7-9-2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Tο Α1 Τµήµα του Αρείου Πάγου, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του από την εκλογική νοµοθεσία, που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων το διορισµό των εφόρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Απόφ.: 1678/2007 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Νικόλαο, Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Eισαγωγή 1. Ορισµοί...23 2. Πηγές ποινικής δικονοµίας...24 3. Ποινική δίκη στάδια...26 4. Οι θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Καταργούµενες και τροποποιούµενες διατάξεις

Καταργούµενες και τροποποιούµενες διατάξεις Καταργούµενες και τροποποιούµενες διατάξεις Άρθρο 54 Ποινικού Κώδικα Η διάρκεια του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων δεν υπερβαίνει τα είκοσι ούτε είναι µικρότερη από πέντε έτη, αν για την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1 Ποινική δικαιοδοσία... 1-2 1 Τα ποινικά δικαστήρια... 3-13 2 Αποκλεισµός εξαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 258 της 26 Ιουλ./8 Αυγ (ΦΕΚ Α 121) Κώδικας Ποινικής ικονοµίας ( 1 )

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 258 της 26 Ιουλ./8 Αυγ (ΦΕΚ Α 121) Κώδικας Ποινικής ικονοµίας ( 1 ) Τελευταία τροποποίηση :23.02.2011 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 258 της 26 Ιουλ./8 Αυγ. 1986 (ΦΕΚ Α 121) Κώδικας Ποινικής ικονοµίας ( 1 ) Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 εδ. γ και 3 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΝΖ, 5 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΝΖ, 5 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΝΖ, 5 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Βελτιώσεις της ποινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΑΕΡΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ. Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές :

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΑΕΡΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ. Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές : Αριθ. Α όφ.: 25/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΑΕΡΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές : 1. ΚΑΜΠΟΛΗ Οδυσσέα, Στρατιωτικό ικαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Η δυνατότητα επιβολής ποινής λιποµαρτυρίας από το Στρατοδικείο σε ιδιώτη µάρτυρα

Η δυνατότητα επιβολής ποινής λιποµαρτυρίας από το Στρατοδικείο σε ιδιώτη µάρτυρα Η δυνατότητα επιβολής ποινής λιποµαρτυρίας από το Στρατοδικείο σε ιδιώτη µάρτυρα Κουτσαγγέλης Γεώργιος, ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Το κείµενο που ακολουθεί δηµοσιεύτηκε στα «ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» τόµος 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Ποινικής ικονοµίας (1)

Κώδικας Ποινικής ικονοµίας (1) Τελευταία τροποποίηση :5/6/2012 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 258 της 26 Ιουλ./8 Αυγ. 1986 (ΦΕΚ Α 121) Κώδικας Ποινικής ικονοµίας (1) Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 εδ. γ και 3 του ν. 1406/83

Διαβάστε περισσότερα

Β.13 Τι καλείται αυτόφωρο έγκλημα κατά τον κώδικα Ποινικής δικονομίας;

Β.13 Τι καλείται αυτόφωρο έγκλημα κατά τον κώδικα Ποινικής δικονομίας; Β.12 Ποια είναι τα ποινικά δικαστήρια; Τα ποινικά δικαστήρια που προβλέπονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας είναι τα εξής: α) Το πταισματοδικείο, το οποίο συγκροτείται από τον πταισματοδίκη. β) το

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/11.52005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΕΡΟ ΙΚΕΙΟΥ

Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/11.52005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΕΡΟ ΙΚΕΙΟΥ Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/11.52005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΕΡΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 1. Σύσταση και Λειτουργία Τµηµάτων 1. Το Αεροδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/2002 (ΦΕΚ Α' 12/25.1.2002)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/2002 (ΦΕΚ Α' 12/25.1.2002) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/2002 (ΦΕΚ Α' 12/25.1.2002) «Κανονισµός Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών ικαστηρίων και του Αναθεωρητικού ικαστηρίου» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Η ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια της Δικαιοδοσίας Η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της διάκρισης των εξουσιών ή λειτουργιών (αρ. 26 του Σ 1975/1986/2001) διακρίνει τρία είδη κρατικής δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας - Σωφρονιστικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 2/2016 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ελένη Οικονόμου, Ιωάννα

Αριθμός 2/2016 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ελένη Οικονόμου, Ιωάννα Αριθμός 2/2016 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ελένη Οικονόμου, Ιωάννα Ξυλιά Πρόεδροι Πρωτοδικών, Βασιλική Ψυχογιού, Χριστίνα Σωτηρία Δημοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Μ.Ο.Δ.) ΕΝΑΡΞΗ Μ.Ο.Δ. 01/03/2017 Τετάρτη Κωτσοπούλου - Βλαχογιάννη - Δάτσκος Μ.Ο.Δ....

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΗΣ (είναι 4) 2 Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ. Προπαρασκευαστική. Κύρια διαδικασία ΑΡΧΕΣ

ΣΤΑ ΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΗΣ (είναι 4) 2 Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ. Προπαρασκευαστική. Κύρια διαδικασία ΑΡΧΕΣ ΤΑ ΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΚΗ (είναι 4) 1 ΠΡΟ ΙΚΑΙΑ 4 Η ΕΚΤΕΕΗ ΤΩΝ ΚΥΡΩΕΩΝ 171 Η προδικασία αρχίζει µε την ποινική δίωξη που ασκεί ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας δίνει παραγγελία: 1) είτε για ανάκριση (κυρίως στα κακουργήµατα)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ NB (2002) σελ

ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ NB (2002) σελ ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ NB (2002) σελ. 949-950. Υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγµάτων κατά τη διάταξη του άρθρου 147 του Ν.2287/95 (Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα). (Σε ποιου την κυριότητα ανήκουν υπεξαιρεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/11.5.2005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑΥΤΟ ΙΚΕΙΟΥ

Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/11.5.2005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑΥΤΟ ΙΚΕΙΟΥ Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/11.5.2005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑΥΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 1 Σύσταση και Λειτουργία Τµηµάτων 1. Το Ναυτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τις διατάξεις του Ν. 4356/2015 (ΦΕΚ Α 181/24-12-2015), με τις οποίες αποφασίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στις περιπτώσεις πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [Μ.Ο.Δ.] ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [Μ.Ο.Δ.] ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [Μ.Ο.Δ.] ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ 1/11/2017 Τετάρτη Καρκατζούνη Θεοφάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. Η νοµοθετική ρύθµιση των ακυροτήτων.σελ. 1 Ι. 1. Η έννοια, η συστατική υφή και ο σκοπός των ακυροτήτων σελ. 1 Ι. 2. Η διάκριση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. Η νοµοθετική ρύθµιση των ακυροτήτων.σελ. 1 Ι. 1. Η έννοια, η συστατική υφή και ο σκοπός των ακυροτήτων σελ. 1 Ι. 2. Η διάκριση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΚΗ Της Κωνσταντάρα Ευαγγελίας Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας του τοµέα Ποινικών και Εγκληµατολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3703 16 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 450 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 2/2016 Έγκριση του κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας Εφετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Μ.Ο.Δ.) ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Μ.Ο.Δ.) ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017 ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Μ.Ο.Δ.) ΕΝΑΡΞΗ Μ.Ο.Δ. 2/5/2017 Τρίτη Κωτσοπούλου - Βλαχογιάννη - Δάτσκος ΜΟΔ 12/5/2017 Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Προϊστάµενος Δ/νσης Γραµµατείας 2310 594106 Ένδικα µέσα (Καταθέσεις δικογράφων) 2310 594114

Προϊστάµενος Δ/νσης Γραµµατείας 2310 594106 Ένδικα µέσα (Καταθέσεις δικογράφων) 2310 594114 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ Φράγκων 2-4 Προϊστάµενος Πρόεδρος 2310 594316 Πρόεδρος Α' Ακυρωτικού Τµήµατος 2310 594201 Β' Ακυρωτικού Τµήµατος 2310 594202 Πρόεδρος Α' Τµήµατος 2310 594211 Πρόεδρος Β' Τµήµατος 2310

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/ ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ

Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/ ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/11.5.2005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Ο παρών Κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 11 του π.δ. 21/2002 «Κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Διάκριση Δικαστηρίων Τα δικαστήρια διακρίνονται σε διοικητικά, πολιτικά και ποινικά. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια υπάγονται οι διοικητικές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5969-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 181/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5969-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 181/2014 Αθήνα, 05-12-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5969-1/05-12-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 181/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - EΚΛOΓlKO. Προς 30-DEC-2014 14:50 FROM-AREIOS PAGOS 2106411513 Τ-730 Ρ.00Ι/015 F-S72 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Α l' ΠΟΛΠ'ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - EΚΛOΓlKO. Προς 30-DEC-2014 14:50 FROM-AREIOS PAGOS 2106411513 Τ-730 Ρ.00Ι/015 F-S72 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Α l' ΠΟΛΠ'ΚΟ ΤΜΗΜΑ 30-DEC-2014 14:50 FROM-AREIOS PAGOS 2106411513 Τ-730 Ρ.00Ι/015 F-S72 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Α l' ΠΟΛΠ'ΚΟ ΤΜΗΜΑ Ταχ. Δ1νση: Λ. Αλεξάνδρας 121 11522 Αθήνα ΠληροφΟΡίες: ΚΩ Μ. Ψαραύτη - κα Ε. Κοl

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη δημόσιων εγγράφων, αν κατά την έκδοση ή τη σύνταξή τους παραλείπει να βεβαιωθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 21 / 9 /2012 Αριθµ πρωτοκ.5/2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 21 / 9 /2012 Αριθµ πρωτοκ.5/2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 21 / 9 /2012 Αριθµ πρωτοκ.5/2012 ΠΡΟΣ: Γραφείο κ. Υπουργού ικαιοσύνης Γεν. /νση Α ιεύθυνση 1 Τµήµα Α3 Μεσογείων 96 Τ.Κ. 11527 Α Θ Η Ν Α Κοινοποίηση προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Στέφανος Φακής, Δικηγόρος, Ms Ποινικού Δικαίου ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Τι είναι η Ποινική Δικονομία και ποια η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [Μ.Ο.Δ.] ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ 2/10/2017 Δευτέρα Κωτσοπούλου-Δημοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [Μ.Ο.Δ.] ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [Μ.Ο.Δ.] ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [Μ.Ο.Δ.] ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ 1/12/2016 Πέμπτη Κωτσοπούλου-Δημοπούλου-Μάστορη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Α.Μ. 1340 2004 00349 Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αριθμός απόφασης: 8 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές: Αναστασία Λάγκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ως Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης και άλλες διατάξεις

Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΗ, 7 Φεβρουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Μέτρα για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ικονομία I. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί

Ποινική ικονομία I. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Ποινική ικονομία I LLB406 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (Πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Τετράμηνο προσφοράς 5 Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ποινική δικαιοδοσία Άρθρο 1 Ποινικά δικαστήρια Ποινική δικαιοδοσία ασκούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ικονομία II. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί

Ποινική ικονομία II. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Ποινική ικονομία II LLB407 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (Πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Τετράμηνο προσφοράς 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Από τις αρκετές εκατοντάδες S.O.S ερωτήσεων που διαθέτουμε Όλες οι ερωτήσεις απαντούνται αναλυτικά από

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Τρίτη της

Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Τρίτη της Τροποποιήθηκε και Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο µε την 1/17-1-2007 απόφαση της Ολοµέλειας µε ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ την 16-9-2007 ( ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 461/4-4-2007 τ. Β & στο διορθωτικό Φ.Ε.Κ. 836/30-5-2007

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Τα διοικητικά δικαστήρια και η δικαστική προστασία του διοικούμενου

Κεφάλαιο 5. Τα διοικητικά δικαστήρια και η δικαστική προστασία του διοικούμενου Κεφάλαιο 5. Τα διοικητικά δικαστήρια και η δικαστική προστασία του διοικούμενου Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστεί το σύστημα απονομής διοικητικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα, καθώς και οι γενικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 8: Η θέση του ανηλίκου ως κατηγορουμένου

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 8: Η θέση του ανηλίκου ως κατηγορουμένου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Η θέση του ανηλίκου ως κατηγορουμένου Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ. Η διαδικασία στο ακροατήριο του Πταισματοδικείου

ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ. Η διαδικασία στο ακροατήριο του Πταισματοδικείου ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Η διαδικασία στο ακροατήριο του Πταισματοδικείου Κατά το άρθρο 115 ΚΠΔ, το Πταισματοδικείο δικάζει τα πταίσματα, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Πλημμελειοδικείου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3068 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 274 20021114 Τέθηκε σε ισχύ: 14.11.2002 Ηµ.Υπογραφής: 12.11.2002 Συµµόρφωση της ιοίκησης προς τις δικαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 10 6 2009 Αριθμ.πρωτ.520 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή αξίας ενσήμων παραστάσεων δικηγόρων Τομέα Ασφάλισης Νομικών και Τομέα Επικουρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ.Αποφ. 2040/07 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Νικόλαο, Στρατιωτικό ικαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Διδάσκοντες: Δημητρόπουλος Ανδρ., Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΝΟΜΙΚΗΣ Η ποινική δικονομία είναι ένας μηχανισμός που προεκτείνει και εξατομικεύει το ποινικό δίκαιο. Ισχύουν οι ίδιες αρχές όπως και στο ποινικό δίκαιο. 1) αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντί του πτυχίου βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας επιτυχίας σε όλα τα μαθήματα του κύκλου σπουδών.

ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντί του πτυχίου βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας επιτυχίας σε όλα τα μαθήματα του κύκλου σπουδών. Ν. 4194/2013 όπως ισχύει Προτεινόμενες τροποποιήσεις ΤΜΗΜΑ Α ΑΣΚΗΣΗ Άρθρο 10 Γενικές προϋποθέσεις για την έναρξη της άσκησης 1. Εκείνος που ενδιαφέρεται να εγγραφεί ως ασκούμενος δικηγόρος πρέπει, μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της ικαιοσύνης και επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της ικαιοσύνης και επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της ικαιοσύνης και επαναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ. Αρ. 1 Υπόχρεοι σε δήλωση

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ. Αρ. 1 Υπόχρεοι σε δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ N. 3213/2003, Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων. Αρ. 1 Υπόχρεοι σε δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Τσιλιµίγκρα Μαρίας Ελένης

Τσιλιµίγκρα Μαρίας Ελένης Τσιλιµίγκρα Μαρίας Ελένης Το ανώτατο ειδικό δικαστήριο (ΑΕ ) 2009-2010 Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής Α έτος κλιµάκιο Εργασία στο µάθηµα του Συνταγµατικού ικαίου ιδάσκων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Μορφή του πολιτεύματος * Άρθρο 2. Πρωταρχικές υποχρεώσεις της Πολιτείας ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 1. Μορφή του πολιτεύματος * Άρθρο 2. Πρωταρχικές υποχρεώσεις της Πολιτείας ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Α Μορφή του πολιτεύματος Άρθρο 1. Μορφή του πολιτεύματος * Άρθρο 2. Πρωταρχικές υποχρεώσεις της Πολιτείας ΤΜΗΜΑ Β Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας Άρθρο 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της ικαιοσύνης και επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόµενο σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις 24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις ιακρίσεις των ποινών Οι ποινές διακρίνονται σε κύριες και παρεπόµενες. Κύριες ποινές είναι εκείνες που µπορούν να επιβληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 84/2015 ΟΡΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΑΞΗ 84/2015 ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΡΑΞΗ 84/2015 Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 ττερ. α, τταρ. 6, τταρ. 7 περ. α, στοιχ. αα, ββ και παρ. γ και παρ. 9, άρθρου 17 στοιχ. Β' παρ. 1,2,4,5,10,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3904/2010 (ΦΕΚ Α - 218/ )

ΝΟΜΟΣ 3904/2010 (ΦΕΚ Α - 218/ ) ΝΟΜΟΣ 3904/2010 (ΦΕΚ Α - 218/ 23.12.2010) Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ Τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο µε την 6/11-12- 2015 απόφαση της Ολοµέλειας των Δικαστών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, επικυρώθηκε µε την 4/2016 απόφαση της Ολοµελείας του Αρείου Πάγου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1.ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Το Ποινικό ίκαιο είναι ο κλάδος του ικαίου που αφορά την τιµωρία των εγκληµάτων (ποινικών αδικηµάτων). ιακρίνεται σε Ουσιαστικό Ποινικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα