ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ. Άλας Ουρανίου Παραγωγή νέας διεισδυτικής ακτινοβολίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ. Άλας Ουρανίου Παραγωγή νέας διεισδυτικής ακτινοβολίας"

Transcript

1 1896 Henri Becquerel Μελέτες για φθορίζοντα υλικά ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Άλας Ουρανίου Παραγωγή νέας διεισδυτικής ακτινοβολίας (χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία φωτός) ΑνακάλυψητουφαινοµένουαυτούπουαργότεραηM. Curie ονόµασε ραδιενέργεια: Η ιδιότητα ορισµένων υλικών (ραδιενεργά) να εκπέµπουν από µόνα τους διεισδυτική ακτινοβολία (ραδιενεργός) ιαφορετική από ακτίνες-x

2 Marie & Pierre Curie Κατεργασία Πισσουρανίτη (ορυκτό) -Ανακάλυψη Po (Πολωνίου) 400 φορές πιο ραδιενεργό από το Ουράνιο -Ανακάλυψη Ra (Ραδίου) 1 gr καθαρού Ra σε 1 ton πισσουρανίτη φορές πιο ραδιενεργό από το Ουράνιο ~ 28,35 = 1 ουγκιά Ra απελευθερώνειενέργειαίσηµε αυτή που παράγεται από την καύση 10 tons κάρβουνου Άγνοια δοµής πυρήνα - Η ραδιενέργεια είναι ατοµική ιδιότητα Εισάγεται ο όρος: Ατοµική ενέργεια 1903 Nobel ΦυσικήςγιατηραδιενέργειαστουςΜ. Curie, P. Curie & H. Becquerel 1906 Θάνατος P. Curie 1911 Nobel ΧηµείαςστηΜ. Curieγιατηνανακάλυψη Po, Ra 1934 Θάνατος M. Curie απόλευχαιµία

3 α, β και γ ακτινοβολία Rutherford: Οι «ακτίνες Becquerel» είναι σύνθετες αποτελούνται από: 1900, P. Villard α-ακτίνες απορροφώνται εύκολα β-ακτίνες διεισδυτικές γ-ακτίνες δεν αποκλίνουν υπό B 1903 Rutherford & Geiger α-σωµατίδιο έχει φορτίο +2e 1908 Rutherford & Royds α-σωµατίδιο είναι ο πυρήνας του ατόµου του He 1899-αποκλίνουν υπό µαγνητικά πεδία 1900-έχουν αρνητικό φορτίο και e/m πολύ κοντά σε αυτό των καθοδικών ακτίνων 1902-µάζαίσηµεαυτήτου e Οι ακτίνες-β είναι ηλεκτρόνια Πολύ διεισδυτικές 1914: Rutherford-Andrade Η/Μ ακτινοβολία όπωςακτίνες-xαλλά µπορούν να έχουν ακόµη µικρότερο µήκος κύµατος (πιο διεισδυτικές)

4 ΜΕΤΑΣΤΟΙΧΕΙΩΣΗ ΠΥΡΗΝΩΝ Πυρήνες µε µεγάλο ατοµικό αριθµό διασπώνται (αυθόρµητα ή εξαιτίας εξωτερικής διέγερσης) σε άλλους µε διαφορετικό, υπό ταυτόχρονη έκλυση ακτινοβολίας Το φαινόµενο ονοµάζεται ραδιενεργός διάσπαση Η µετάπτωση των αρχικών πυρήνων σε πυρήνες άλλων στοιχείων λέγεται µεταστοιχείωση Οι αρχικοί πυρήνες ονοµάζονται µητρικοί Οι παραγόµενοι πυρήνες ονοµάζονται θυγατρικοί Η ενέργεια που απελευθερώνεται κατά τη ραδιενεργό διάσπαση, είτε µε τη µορφή κινητικής ενέργειας των σωµατίων είτε µε τη µορφή Η/Μ ακτινοβολίας, προέρχεται από µετατροπή µέρους της µάζας του αρχικού πυρήνα σε ενέργεια

5 Οι πυρήνες µεταστοιχειώνονται αυθόρµητα για να πέσουν σε µια ευνοϊκότερη ενεργειακή κατάσταση [Βαρύτεροςσταθερόςπυρήνας: Βi]

6

7 Ο Νόµος της ραδιενεργού διασπάσεως Οι νόµοι που περιγράφουν τη ραδιενεργό διάσπαση είναι νόµοι στατιστικής, δηλ: π.χ. 1 mg µέταλλουουρανίουπεριέχει 2, άτοµα 238 U τοοποίο έχει πολύ µεγάλο χρόνο ζωής (συγκεκριµένα, οι πυρήνες αυτών των ατόµων δεν έχουν διασπασθεί από τότε που δηµιουργήθηκαν πριν τη δηµιουργία του ηλιακού µας συστήµατος κατά την έκρηξη του υπερκαινοφανούς). Κατάτηδιάρκειαοποιουδήποτεδευτερολέπτουπουακολουθεί 12 από αυτούς τους πυρήνες θα διασπασθούν εκπέµποντας ένα α- σωµατίδιοκαιθαµεταστοιχειωθούνσε 234 Th. εν υπάρχει κανένας τρόπος να προβλέψουµε ποιος πυρήνας θα ανήκεισεαυτήτηµικρήοµάδατων 12 πουθαδιασπασθούντο επόµενο δευτερόλεπτο. Όλοι έχουν την ίδια πιθανότητα ίση µε 12/(2, ) ήαλλιώς 1/ ανάδευτερόλεπτο.

8 Ο Νόµος της ραδιενεργού διασπάσεως Παρόλα αυτά µπορούµε να εκφράσουµε τον στατιστικό χαρακτήρα του νόµου της ραδιενεργού διασπάσεως ως εξής: Στο προηγούµενο παράδειγµα: Η πιθανότητα να διασπασθεί ένας πυρήνας είναι ίση µε 12/(2, ) ανάδευτερόλεπτο Εάνγενικότερασεδείγµαραδιενεργούστοιχείουυπάρχουν: Ν ραδιενεργοί πυρήνες και σε dt διασπώνται dn από αυτούς (πειραµατικά δεδοµένα) Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό πιθανότητας διασπάσεως: dn/ndt Ορίζουµε dn/ndt = -λ (το υπεισέρχεται γιατί ο αριθµός των ραδιενεργών πυρήνων µειώνεται όταν αυξάνει ο χρόνος) όπου λ η σταθερά διασπάσεως (το ποσοστό των πυρήνων που διασπώνταιστηµονάδατουχρόνου θαέχειµονάδες = sec -1 ) χαρακτηριστική του θεωρούµενου πυρήνα και µόνο

9 Ο Νόµος της ραδιενεργού διασπάσεως dn dt =λn N dn = dt N λ N 0 dn= λndt 0 N όπουν 0 οιαδιάσπαστοιπυρήνεςτηχρονικήστιγµή t = 0 N οι αδιάσπαστοι πυρήνες τη χρονική στιγµή t t = N 0 exp ( λt)

10 Χρόνοςυποδιπλασιασµού (t 1/2 ): Ν Ν 0 /2 (χρόνος µέσα στον οποίο έχουν µείνει αδιάσπαστοι οι µισοί αρχικοί ραδιενεργοί πυρήνες) N 0 N= N ln 2 0, N= N0 exp( λt) = N0 exp( λt1/ 2) t1/ 2 = = 2 λ λ ΜέσοςΧρόνοςζωής (τ): Ν Ν 0 /e (χρόνος µέσα στον οποίο έχει µείνει αδιάσπαστο το 1/e των αρχικών ραδιενεργών πυρήνων) N N= N0 exp 0 e N = 1 0 N e 0 ( λt) = N exp( λτ) t 1/2 = 0,693τ τ= λ

11 λ t 1/2 και τ Οραδιενεργόςπυρήναςέχειπεθάνειµετάαπό t = 10 t 1/2 Πυρήνας t 1/2 238 U 226 Ra 131 Th 4, χρόνια 1620 χρόνια 8,0 ηµέρες Έκλυση µικρής ποσότητας ραδιενέργειας σε δεδοµένο χρόνο Εκλύει σηµαντικά ποσά ραδιενέργειας και για µεγάλο χρονικό διάστηµα Ισχυρά ραδιενεργός αλλά η ραδιενέργεια σύντοµα φτάνει να γίνεται αµελητέα

12 Η ακτινοβολία α A A 4 X Y+ He+ Z Z Q Μητρικός πυρήνας Θυγατρικός πυρήνας Ενέργεια αποσύνθεσης ιατηρούνται: φορτίο αριθµός νουκλεονίων (Α) γωνιακή και γραµµική ορµή µάζα ενέργεια ιευθέτηση καθαρής µάζας Q = (m X m Y m α ) c 2

13 Q > 0 Q < 0 Αυθόρµητηδιάσπαση ΜηΑυθόρµητηδιάσπαση U Th + α ,25MeV Η ακτινοβολία-α απορροφάται εύκολα από την ύλη. Ανακόπτεται µε απλό φύλλο χαρτιού. Το σωµάτιο α, κατά τη διαδροµή του στον αέρα, συγκρούεται µε τα µόρια του αέρα και η ενέργεια του µειώνεται διαδοχικά µέχρι µηδενισµού µέσα σε λίγα cm ΕΜΒΕΛΕΙΑ

14 ίνονται οι ακόλουθες ατοµικές µάζες: 238 U 238,05079 u 234 Th 234,04363 u 237 Pa 237,05121 u (Πρωτακτίνιο) 4 He 4,00260 u 1 H 1,00783 u U 90Th + 2α+ 238 Q = m c 2 = (238,05079 u - 234,04363 u - 4,00260 u) c 2 = = (0,00456 u) (932 Mev/u) = 4,25 MeV Q:Κινητικήενέργειατουα-σωµατιδίουκαιενέργειαανάκρουσηςτουατόµουτου 234 Th Αυθόρµητη διάσπαση µε εκποµπή ενός πρωτονίου 238 U Q = m c 2 = (238,05079 u - 237,05121 u - 1,00783 u) c 2 = = (- 0,00825 u) (932 Mev/u) = - 7,69 MeV 237 Pa Q < 0: 238 U είναισταθερόωςπροςτηναυθόρµητηεκποµπήπρωτονίου + 1 H + Q Q

15 U 90Th + 2α ,25MeV Το ενεργειακό φάσµα των σωµατίων α είναι γραµµικό, δηλ. κατάτηνέξοδότουςαπότονπυρήνα * έχουνκαθορισµένες τιµές ενέργειας, που οφείλεται στην κβάντωση των ενεργειακών σταθµών του πυρήνα. Q = 4,25 MeV > 0 αυθόρµητηδιάσπαση t 1/2 = 4, έτη Γιατίδενδιασπώνταιαµέσωςµετάτηδηµιουργίατους; Γιατί περιµένουν τόσο πολύ; * Επιλέγουµε ένα µοντέλο κατά το οποίο φανταζόµαστε ότι το α-σωµατίδιο υπάρχει (έχει ήδη δηµιουργηθεί) στο εσωτερικό του πυρήνα και στη συνέχεια «δραπετεύει»απόαυτόν.

16 Φαινόµενο σήραγγας

17 Φαινόµενο σήραγγας Ενεργειακό φράγµα ύψους U και πλάτους L καιηολικήενέργειαεενός ηλεκτρονίου που προσεγγίζει το φράγµα από τα αριστερά. Το ηλεκτρόνιο βρίσκεται στα αριστερά του φράγµατος (ανακλάται) µε πιθανότητα R και στα δεξιά (περνάµέσααπότοφράγµαµέσω σήραγγας)µεπιθανότητα Τ = exp(-2kl), k = [8π 2 m (U E)/ h 2 ] 1/2 b) Η πυκνότητα πιθανότητας για το υλικό κύµα που περιγράφει το ηλεκτρόνιο στην (a).

18 Φαινόµενο σήραγγας Οπολύµεγάλος t 1/2 γιατο 238 U σηµαίνειότι: To α-σωµάτιο «κινείται ζωηρά µπρος-πίσω» µέσα στον πυρήνα και πρέπει να φτάσει στο εσωτερικό τουφράγµατοςπερίπου φορέςπρινκαταφέρει να ξεφύγει µέσω σήραγγας από το φράγµα δυναµικού. Αυτόσηµαίνειπερίπου φορέςτο δευτερόλεπτογιαπερίπου έτη (= ηλικίατης γης). ιάσπαση 228 U Q = 6,81 MeV Αύξησητου Q κατάέναπαράγοντα 1,6 συνεπάγεταιµείωσητου t 1/2 κατάένα παράγοντα Πυρήνας 238 U 228 U Q 4,25 MeV 6,81 MeV t 1/2 4, έτη 9,1 min

19 Η ακτινοβολία β β - διάσπαση: Εκπέµπεταιέναηλεκτρόνιο ( 0-1e) απότονπυρήνα καθώς ένα νετρόνιο µετασχηµατίζεται σε πρωτόνιο β + διάσπαση: Εκπέµπεταιέναποζιτρόνιο ( 0 +1e) απότονπυρήνα καθώς ένα πρωτόνιο µετασχηµατίζεται σε νετρόνιο Σύλληψη ηλεκτρονίου: Ένα από τα τροχιακά ηλεκτρόνια της εσωτερικής στοιβάδας «συλλαµβάνεται» από τον πυρήνα και µετασχηµατίζει ένα πρωτόνιο σε νετρόνιο

20 1920 Παρατηρήσεις: Έναςµητρικόςπυρήνας ΖΑ Χµεταστοιχειώνεταισεθυγατρικό Ζ+1 Α Υ εκπέµποντας ένα ηλεκτρόνιο. Παραβίαση της ιατήρησης της Γραµµικής Ορµής Το εκπεµπόµενο ηλεκτρόνιο και ο θυγατρικός πυρήνας δεν κινούνταν πάντα προς αντίθετες κατευθύνσεις (δεδοµένου ότι ο µητρικός βρίσκεται περίπου σε ηρεµία) Παραβίαση της ιατήρησης της Στροφορµής Εάν n p + e - νετρόνιο spin-1/2 φερµιόνιο (αριστερά spin ½) ( εξιά spin 0 ή 1) συνισταµένη spin p & e - Παραβίαση της ιατήρησης της Ενέργειας Εάν n p + e - Τότε Q = (m n m p m e ) c 2 = 0,783 MeV = KE max Όλα τα ηλεκτρόνια θα έπρεπε να εκπέµπονται µε τηνκe max όπουτερµατίζειηδιπλανήκαµπύλη. Τα πειράµατα έδειξαν ότι όλα τα ηλεκτρόνια εκπέµπονται µε ΚΕ µικρότερη αυτής της τιµής

21 1930 W. Pauli: Πρέπει να υπάρχει ένα ανεξιχνίαστο σωµατίδιο το οποίο εκπέµπεται µαζί µε κάθε ηλεκτρόνιο και φέρει ακριβώς την ενέργεια που απαιτείται για να ισχύει η Αρχή ιατήρησης της Ενέργειας E. Fermi: Μικρό ουδέτερο ΝΕΤΡΙΝΟ W. Pauli: Για να ισχύει η ιατήρησης της Στροφορµής το νετρίνο έχει spin 1/2

22 Νετρίνον e ( ιάνυσµα στροφορµής παράλληλο µε διάνυσµα γραµµικής ορµής) Αντινετρίνον e ( ιάνυσµα στροφορµής αντιπαράλληλο µε διάνυσµα γραµµικής ορµής) n A Z p A Z X X p n β - διάσπαση: + A Z+ 1 Y 0 1 e + +ν 0 1 e β + διάσπαση: + A Z 1 Y e + +ν e e e +ν +ν e e + Q + Q ΕΜΒΕΛΕΙΑ Η εµβέλεια των σωµατίων β είναι πολύ µεγαλύτερη από εκείνη των σωµατίων α και µπορεί να έχει µήκος αρκετά µέτρα. Ανακόπτεται εύκολα µε λεπτό φύλλο αλουµινίου Σύλληψη ηλεκτρονίου A 0 A Z X + 1e Z 1Y + νe + Q

23 Νετρίνο: δεν «αισθάνεται» ούτε τις ισχυρές πυρηνικές αλληλεπιδράσεις ούτε Η/Μ δυνάµεις µπορεί να ταξιδεύει ανενόχλητο µέσα σε υλικά πάχους 1 έτους φωτός µέχρι να υποστεί µια απλή κρούση 1955 Cowan & Reines 1 στα αντινετρίνια p p n + 0 e ν n + + ν 0 e +1 e e 1986 προσδιορίστηκεότιεάνέχειµάζαητιµήτηςείναιµικρότερηαπό 27 ev/c 2 (τιµή φορέςµικρότερηαπόαυτήτηςµάζαςτουηλεκτρονίου) Ηαπάντησηγιατηνύπαρξηήόχιτηςµάζαςτουνετρίνουείναικρίσιµη για την αστροφυσική.

24 23 Φεβρουαρίου 1987Ανιχνευτέςσωµατιδίωνκάτωαπότηγη Cleveland & Tokyo Από έκρηξη supernova 1987A έτη φωτός µακριά από τη γη ft δεξαµενήπου περιέχει τόνους καθαρού H 2 O (προσφέρειπλούσια προµήθειασεπρωτόνια) αποτελεί το κυρίως σώµα ενός γιγαντιαίου ανιχνευτή σωµατιδίων.

25 Αυθόρµητη ραδιενεργός διάσπαση: Μεταστοιχείωση πυρήνων σε προτιµότερες ενεργειακές καταστάσεις µέσω εκποµπής α, β και γ ακτινοβολίας

26 Μεταστοιχείωση Βισµούθιου 212 Βi σεθάλλιο 208 Τl Η ακτινοβολία γ Η µεταστοιχείωση δεν γίνεται συνήθως στη θεµελιώδη στάθµη τουθυγατρικούπυρήνα. Μεταπίπτει σε αυτήν µε εκποµπή φωτονίου γ. Το φάσµα της ακτινοβολίας γ είναι γραµµικό. Το µήκος κύµατος αρχίζει από την περιοχή ακτίνων-x και φθάνει σε πολύ µικρές τιµές, µε αποτέλεσµα τη µεγάλη διεισδυτικότητα των ακτίνων γ.

27 Η ακτινοβολία γ ανακόπτεται πολύ δύσκολα και από υλικά µε µεγάλο µαζικό αριθµό dj = µ Jdx µ= dj J 1 dx µ (σταθερά): Συντελεστής απορρόφησης εξαρτάται από το υλικό που απορροφά και το µήκος της ακτινοβολίας Το ποσοστό της εντάσεως της ακτινοβολίας που απορροφάται από υλικό στηµονάδαπάχους dx. Μονάδεςµ: (µήκος) -1 [ cm -1 ή mm -1 ]

28 Για φύλλο πεπερασµένου πάχους x: dj = µ Jdx J dj = J x µ dx 0 0 J = J 0 e J µ x x ½ : Πάχοςηµιαπορρόφησης τοπάχοςτουφύλλουτουυλικούγιατοοποίοηαρχική ένταση J 0 µειώνεταικατάτοήµισυ J 0 J= µ x J ln 2 0, J= J0e = J0 exp( µ x1/ 2) x1/ 2 = = 2 µ µ Κατασκευήθωράκων: - Υλικό µεγάλου µαζικού αριθµού -φθηνό Μόλυβδος

29 Μηχανισµοί απορρόφησης της ακτινοβολίας γ Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο

30 Φαινόµενο Compton λ = λ s λ i = (h/m e c)(1 cosθ)

31 ίδυµη Γένεση

32 Συνολικός συντελεστής απορρόφησης µ µ = µ φ + µ C + µ δ

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής ΑΠ2 Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση µελετά τα χαρακτηριστικά της β - ακτινοβολίας. Πιο συγκεκριµένα υπολογίζεται πειραµατικά η εµβέλεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 5ου εξαμήνου. 10 διευκρινήσεις και σημαντικά σημεία (όχι σ' όλη την ύλη) Κ. Κορδάς, ακ. έτος 2013-14

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 5ου εξαμήνου. 10 διευκρινήσεις και σημαντικά σημεία (όχι σ' όλη την ύλη) Κ. Κορδάς, ακ. έτος 2013-14 ΠΥΡΗΝΙΚΗ 5ου εξαμήνου 10 διευκρινήσεις και σημαντικά σημεία (όχι σ' όλη την ύλη) Κ. Κορδάς, ακ. έτος 2013-14 1. Ο αριθμός των πυρήνων που έχω σ' ένα δείγμα μειώνεται εκθετικά με το πέρασμα του χρόνου,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Ε. Φωκίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ατοµική και Μοριακή Φυσική 1. Εισαγωγή 2. Πολυηλεκτρονιακά άτοµα: Ταυτόσηµα σωµατίδια,συµµετρικές και αντισυµµετρικές κυµατοσυναρτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Κυµατοσυνάρτηση για ένα ηλεκτρόνιο στο άτοµο του Η.

2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Κυµατοσυνάρτηση για ένα ηλεκτρόνιο στο άτοµο του Η. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ» ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού.

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. ιάλεξη 6 η Ύλη έκτου µαθήµατος Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων - Χ Εισαγωγή Η τεχνική του φθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Είναι χρήσιµο να ξεκινήσουµε πρώτα µε κάποιες γενικές παρατηρήσεις και υπενθυµίσεις. Η Φυσική είναι η επιστήµη που µελετάει τη δοµή της ύλης και τις αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοί Γαλαξίες. Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής

Ενεργοί Γαλαξίες. Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Ενεργοί Γαλαξίες Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Οι «ενεργοί γαλαξίες» είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία γαλαξιών που ως χαρακτηριστικό τους γνώρισμα έχουν μια εξαιρετικά έντονη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: Εσωτερική ενέργεια: Το άθροισμα της κινητικής (εσωτερική κινητική ενέργεια ή θερμική ενέργεια τυχαία, μη συλλογική κίνηση) και δυναμικής ενέργειας (δεσμών κλπ) όλων των σωματιδίων (ατόμων ή μορίων) του

Διαβάστε περισσότερα

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Τάξη Μάθημα : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ : Φυσική γενικής παιδείας Εξεταστέα Ύλη : Καθηγητής : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να βρείτε τη σωστή απάντηση: Α. Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Be-7 ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MAΘΑΙΝ ΥΜΕ για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περί ακτινοβολίας Τι είναι η ακτινοβολία; Η ακτινοβολία είναι ενέργεια σε

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Άσκηση 9 Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Cu Kα 7x10 4 6x10 4 Ένταση φωτονίων 5x10 4 4x10 4 3x10 4 2x10 4 1x10 4 Ti Kα # 2 Ti Kβ 0 # 1 Cu Kβ # 5 # 4 # 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ενέργεια φωτονίου (kev)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ- ΙΑ ΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Ο Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ασύρµατες

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1895: Ανακάλυψη ακτίνων Χ (Wilhelm Conrad). 1912: Οι ακτίνες Χ περιθλώνται από τα άτομα ενός κρυστάλλου όπως περιθλάται

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Αθ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα μη Κερδοσκοπική Εκδοτική Εταιρεία ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10. Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο Μέτρηση σταθεράς του Planck

ΑΣΚΗΣΗ 10. Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο Μέτρηση σταθεράς του Planck ΑΣΚΗΣΗ 10 Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο Μέτρηση σταθεράς του Planck Έχετε ποτέ αναρωτηθεί ποιο φυσικό φαινόµενο κρύβεται πίσω από απλές τεχνολογικές κατασκευές που συναντούµε στην καθηµερινή ζωή όπως οι αυτόµατες

Διαβάστε περισσότερα

Ταχέα (μεγάλης ενέργειας) νετρόνια (fast neutrons): Τα ταχέα νετρόνια μπορούν να προκαλέσουν ελαστικές

Ταχέα (μεγάλης ενέργειας) νετρόνια (fast neutrons): Τα ταχέα νετρόνια μπορούν να προκαλέσουν ελαστικές Νετρόνια Τα νετρόνια (n) είναι αφόρτιστα σωματίδια, απαιτείται πυρηνική αλλ/ση ώστε να μεταφερθεί ενέργεια στο υλικό (απορροφητή). Η πιθανότητα αλλ/σης (ενεργός διατομή, σ) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης.

Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης. 1 Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχε μια αντίληψη για τη φύση των πραγμάτων βασισμένη στις αρχές που τέθηκαν από τον Νεύτωνα

Διαβάστε περισσότερα